Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011"

Transkript

1 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011 Forskningsberetning 2011 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2011 Side 1

2 Forord Kære læser Forskningsberetning 2011 er den anden fra Hospitalsenheden Horsens Forskningsenhed for klinisk sygeplejeforskning. På baggrund af Lokal strategi for etablering af forskning i klinisk sygepleje (2007) fortsættes udviklingen af Enheden for klinisk sygepleje, i tråd med Forskningsprofil Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (2010). I 2011 genoptog hospitalet desuden en tidligere tradition for at afholde et lokalt Symposium i sygepleje. Vi glæder os over at kunne videreformidle en række af de initiativer, der er taget, og de mål der er nået, som alle er en del af den sundhedsvidenskabelige forskning, og grundlag for den evidensbaserede kliniske sygepleje. En særlig tak rettes til vore nære samarbejdspartnere lokalt, på nationale og internationale universiteter, til netværksgrupper som EANS, EACS og PRANSIT samt til de fonde der støtter vores arbejde med midler. Ved udgivelsen af denne beretning er Forskningsenheden på Hospitalsenheden Horsens samlet i én bygning med afdelingen for Simulation og Innovation (SIC). Bygningen blev indviet d. 6 februar Det indfrier de længe ønskede muligheder for samlede faciliteter for adjunkter, lektorer og ph.d studerende. Lisbeth Uhrenfeldt og Anna Birte Sparvath Forskningsberetning 2011 Side 2

3 Ansatte og tilknyttede i 2011 i Enhed for klinisk sygeplejeforskning Forskningsleder, adjunkt Lisbeth Uhrenfeldt Ph.d., cand. Cur, BA, SD, sygeplejerske Direkte tlf Ph.d. studerende, Bodil Bjørnshave Cand. Scient San., sygeplejerske (indtil ) Ph.d studerende Connie Timmermann Cand. Cur. Sygeplejerske (fra ) Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Louise Grode Cand. Scient pub. San., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen Cand. Scient San., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Anne Jacobsen Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Anne Sophie Bomholt Pedersen Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Annette Søgård Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Forskningsberetning 2011 Side 3

4 Udviklingssygeplejerske Karen Ersgard MKS, sygeplejerske Direkte tlf Udviklingsradiograf Henriette Fischer Larsen Specialeansvarlig radiograf for kvalitet og udvikling Direkte tlf. nr / Uddannelsesansvarlig Gitte Sjørslev Scmidt Cand. pæd., sygeplejerske Direkte tlf Uddannelsesansvarlig Marianne F. Feldt - Rasmussen Stud. MHH, sygeplejerske Direkte tlf Introduktionsansvarlig Birgit Daugård SDL, PD, sygeplejerske Direkte tlf Sygeplejerske Anne Marie Miklos Stud MPH, sygeplejerske Direkte tlf Bibliotekar Karin Velbæk TAK Forskningsenheden takker Familien Hede Nielsen Fonden, Dansk Sygepleje Råd, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Universitetet i Agder, Norge, Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden og Radiometer, for bidrag til forskning, forskningsformidling, og forsker udveksling i Forskningsberetning 2011 Side 4

5 Forskning i sundhed og sygepleje på Hospitalsenheden Horsens I 2011 er følgende nationale og internationale projekter, iværksat af Lisbeth Uhrenfeldt, fortsat eller afsluttet: Forsknings projekt 1: Rehabiliterende hospitalsomsorg: patientoplevede overgange Første projekt: Kræft patienters oplevelse af det akutte forløb - sanseindtryk, overgange og mestring er et pilot projekt, der har til formål at undersøge, hvordan patienter med kræft oplever og påvirkes af sanse indtryk i de fysiske omgivelser såsom arkitektur, kunst, udsmykning og farver eller mangel på samme. Forskergruppe: Timmermann, Connie, Uhrenfeldt, Lisbeth, & Birkelund, Regner. Publicering 2011: Poster: Timmermann C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients experience of sensory impressions. Coping while being in transition and hospitalized. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Foredrag antaget: Timmerman C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Aalborg Universitet 6. januar Foredrag antaget: Timmerman C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Artikel er indsendt i Andet projekt: Ph.d. projektet: Hospitalsindlagte patienter og sanseindtryk undersøger betydningen af de sanseindtryk som hospitalsindlagte patienter med en livstruende sygdom oplever i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Forskergruppe: Timmermann, Connie, Uhrenfeldt, Lisbeth, Høybye MT & Birkelund, Regner. Forskningsberetning 2011 Side 5

6 Cand. Cur., ph.d. studerende Connie Timmerman (Medicinsk afdeling P7HEH, og Institut for Folkesundhed, AU) har skrevet denne beretning: Det er ph.d.-studiets formål at fremskaffe yderligere viden om hvordan hospitalsindlagte patienter med en livstruende sygdom oplever og påvirkes af sanseindtryk i hospitalsmiljøet såsom arkitektur, udsmykning og farver. Ligeledes undersøges betydningen af sansemæssige elementer, der forbinder sig med samtalen med særlig fokus på det nonverbale, kropssprog samt sprogets tone. Baggrund Både nationalt og internationalt ses der en stigende videnskabelig interesse i forhold til at øge viden omkring betydningen af sanseindtryk for patienter under indlæggelse. Den øgede bevidsthed om betydningen af positive sanseindtryk i hospitalsmiljøet har ført til at De Danske Regioner i 2009 udgav rapporten Helende arkitektur i samarbejde med AAU. Rapporten Det kommende hospital (2010) ses ligeledes udarbejdet på initiativ af De Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen. Begge nationale rapporter er udarbejdet som et led i at kvalificere hospitalsmiljøet som en aktiv og betydningsfuld del at pleje, omsorg og behandling i det Danske Sundhedsvæsen. Eksisterende kvantitativ forskning peger bla. på, at positive sanseindtryk gennem udsigt fra et vindue kan forkorte indlæggelsestiden postoperativt (Ulrich, 1984). Ligeledes viser studier at blodtryk, indholdet at stresshormoner i blodet samt behovet for smertestilende medicin kan reduceres når patienter udsættes for positive sanseindtryk under indlæggelse og ambulant behandling (Ulrich, 2003, 2004, 2008; Tse et al., 2002; Diette et al., 2003; Malenbaum et al., 2008). Forskning baseret på kvalitative metoder har i begrænset omfang belyst hospitalsindlagte patienters oplevelse af hospitalsmiljøet og viser bla. at omgivelser der signaler hjemlighed, giver følelsen af at være velkommen og i øvrigt virker roligt, opleves af patienterne som betydningsfuldt (Edvardson, 2005, 2006, 2007). Det er dog ikke tidlige udforsket hvilke betydning hospitalsmiljøet har for patientens oplevelse af livsmod og evnen til at meste en potentiel livstruende sygdom. Et pilotprojekt (Timmermann et al., 2011) udført forud for aktuelle ph.d.-projekt peger på, at æstetiske sanseindtryk i omgivelserne ikke alene bibringer positive følelser der kan styrke patientens ressourcer og mestringsevne, men også på, at udsigt til naturen bringer gode minder, der kan være med til at fastholde den enkeltes identitet i en overgang i livet hvor der opleves livstruende sygdom. Metode Projektet er designet som et kvalitativt forskningsprojekt med anvendelse af etnografisk feltarbejde som kilde datagenerering. Feltarbejdet er planlagt som observationer på flere medicinske afdelinger samt uformelle samtaler og kvalitative interview med indlagte patienter. De inkluderede patienter følges over flere dage af deres indlæggelse. Alt feltarbejde foregår på Hospitalsenheden Horsens. Implikationer Med udgangspunkt i ph.d.-projektets kvalitative metodetilgang kan projektet bidrage til sundhedsforskningen med en dybdegående viden af mere eksistentiel karakter. Denne viden forventes, at kunne forbedre kvaliteten af pleje, omsorg og behandling til hospitalsindlagte Forskningsberetning 2011 Side 6

7 patienter. Der udover kan projektet producerer ny viden af betydning for indretning af nuværende og fremtidige hospitaler. Ph.d. studerende Connie Timermann Finansiering Et Pilot-projekt samt efterfølgende en efterfølgende formidling på en international konference er støttet af Familien Hede Nielsens Fond, Horsens. Ph.d.-projektet er finansieret af Familien Hede Nielsen Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd. Tredje projekt: Ernæring til hospitaliserede kirurgiske patienter foregår blandt kirurgiske patienter (+74 år) med en malign diagnose og et medicinforbrug på 5 eller flere præparater dagligt. Formålet med undersøgelsen er at udrede de forhold der gør sig gældende for den indlagte kirurgiske patients (+74 år) individuelle indtagelse af mad og drikke under hospitalsopholdets første uger og fremstilling af fællestræk herved Forskergruppe: Uhrenfeldt Lisbeth, Toppenberg D. Maria, Larsen K. Laura Publicering: Toppenberg M, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L (2011) Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 8, Uhrenfeldt L. A transition: Experiences of food and drinks during hospital stays among old surgical patients. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Poster 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Indsendt til publicering: Toppenberg M, Uhrenfeldt L. (peer review) Ernæringsbehov hos hospitaliserede patienter - en litteraturgennemgang. (Nutritional needs of hospitalized patients- a literature review). Klinisk sygepleje Forskningsberetning 2011 Side 7

8 Krone L, Uhrenfeldt L. (peer review) Patients lived experiences of a reduced intake of food and drinks during illness: A literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Forsknings projekt 2: Patientoplevede overgange under overflytning (Patient transitions in transfer) Dette projekt er en del af forskernetværket PRANSIT s (Patient transfer and transition in hospitals) aktiviteter. Netværket blev etableret i 2009 som et skandinavisk tysk forskersamarbejde. Første projekt: Intra-hospital transition- a qualitative metasynthesis har til formål gennem en kvalitativ meta-syntese, at indkredse en dybere forståelse af de erfaringer patienternes oplevelser af oplevede overgange efterlader. Forskergruppe: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Fegren L, Ludvigsen MS, Hall EOC, Meyer G. Publicering: Poster præsentation: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Fegren L. Intrahospital transfer: A meta-synthesis of patients experiences. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Uhrenfeldt L, Aagaard H. Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. (submitted) Patients experiences of Intra- and Inter -hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Forskerophold på kloster på Lesbos Andet projekt: Young people and teenagers with complex chronic health care needs experiences of transfer from paediatric to adult care har til formål. gennem en kvalitativ meta- Forskningsberetning 2011 Side 8

9 syntese, at indkredse en dybere forståelse af de erfaringer teenagere og yngre voksne med kronisk sygdom har med overgangen i hospitalskontakten fra en børn/unge afdeling til en voksenafdeling. Forskergruppe: Fegren Liv, Hall OC. Elisabeth, Uhrenfeldt Lisbeth, Aagaard Hanne, Ludvigsen S. Mette Publicering: Poster præsentation: Ludvigsen MS, Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H. (2011) Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. Poster på: International Association for Adolescent Health: Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H, Ludvigsen MS. (submitted) Adolescent and young adults transition experiences transferring from pediatric to adult care: a qualitative meta-synthesis. Tredje projekt: Systematic review on criteria to determine appropriateness of hospital admission in nursing home residents Forskergruppe: Anne R. Guitares, Eva Mann, Lisbeth Uhrenfeldt, Gabriele Meyer Formål: At præsentere evidensbaserede kriterier, der er udledt på baggrund af internationale studier, eller anvendt i studier, med henblik på at afgøre holdbarheden eller den manglende holdbarhed af kriterier for hospitalsindlæggelse af beboere fra plejehjem (med særligt fokus på mennesker der lider af demens). Forsknings projekt 3: Kulturel omsorg (Cultural care) Første projekt: European Academy of Caring Science, oprettelsen af denne svensk, danske, engelske forskergruppe, har ført til en beskrivelse af de tre områder der til sammen kan understøtte grundlæggelsen af et alternativ til den tilsvarende amerikanske omsorgsvidenskab, da der er identificeret grundlæggende forskelle i de to betragtningsmåder. Forskningsberetning 2011 Side 9

10 European Academy of Caring Science (EACS) Årligt møde i Academic Board 2011 Forskergruppe: Galvin Kathleen, Todres Les, Ekebergh Margaretha, Edlund Birgitta, Aarts Clara, Hemingway Ann, Ôzelin Lise-Lotte, Hörberg Ulrika, Dahlberg Karin, Albarran W John, Rossser A. Elisabeth, Bach A. Shirley, Uhrenfeldt Lisbeth, Lundberg Pranee and Law Kate. Publicering: The European Academy of Caring Science homepage Foredrag antaget: Uhrenfeldt L. Knowledge for caring science- leadership and clinical wisdom. EACS Conference May 5 th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Konference præsentation. Publiceret på:http://www2.pubcare.uu.se/care/eacs/ I andet projekt: Culturel care, har en svensk, dansk, engelsk forskergruppe beskrevet en struktur der kunne informere og indkredse den filosofiske baggrund og indhold for et Europæisk bud på omsorgsvidenskab. Forskergruppe: Albarran W John, Rossser A. Elizabeth, Bach A. Shirley, Uhrenfeldt Lisbeth, Lundberg Pranee and Law Kate. Publicering: Foredrag inviteret: Bach S, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Law K, Rosser E, Albarran J. Exploring the development of a model of cultural care for European Caring Sciences. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Albarran JW, Rossser EA, Bach SA, Uhrenfeldt L, Lundberg P and Law K. (2011) Exploring the development of a model of cultural care for European caring science. Int J Qual Stud Health Well-being 6, 4: /qhw.v6i Forskningsberetning 2011 Side 10

11 Kathleen T Galvin. University of Bournemouth, UK Årets Videnskabelige møde, afholdt d. 28. april 2012 i forhallen på HEH, havde professor Kathleen T Galvin. University of Bournemouth, UK som foredragsholder om emnet: Life world led care: Illustrated through critical care nursing. Der lyttes. Forsknings projekt 4: Dygtige sygeplejersker: faglig ledelse, dømme-og handlekraft Første projekt: Nursing workforce Forskningsberetning 2011 Side 11

12 Forskergruppe: Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L. Publikation: Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L (2011) A review of nursing workforce policies in five European countries: Denmark, Finland, Ireland, Portugal and United Kingdom/England. Journal of Nursing Management 19, 6, , DOI: /j x Andet projekt: Sundhedsfaglig ledelse Målet er at indkredse sygeplejerskers virksomhed på tre forskellige områder: forsknings-, professions-, og udviklingsbaseret. Forskergruppe: Uhrenfeldt, L. & Sørensen, E. E. Publikation: Uhrenfeldt, L. & Sørensen, E. E. (2011) Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag Tredje projekt Whose goal am I fulfilling? Formålet er at beskrive og analysere hvordan sundhedsprofessionelle der modtod coaching oplevede processen. Forskergruppe: Ammentorp Jette, Jensen Hanne, & Uhrenfeldt, Lisbeth Publicering: Poster Sygeplejesymposium HEH november 2011 Ammentorp J, Jensen HI, Uhrenfeldt L. (I review) Whose goal am I fulfilling? The experience of Danish healthcare professionals with being coached. Øvrige forsknings temaer: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens: Venøse "arterialiserede" blodprøver anvendt ved akutte medicinske patienter. Tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med Center for Medicinsk model-baseret beslutningstagning Ålborg Universitet. Formål At evaluere en metode der på matematisk grundlag omregner perifere venøse måleværdier til arterielle svar på akut syge patienter. Projekt periode Afrapporteret og afsluttet projekt. Forskergruppe: Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE Forskningsberetning 2011 Side 12

13 Karen Grønkjær ved posterudstilling i forhallen april 2011 Publikationer: Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE (2011) Converting venous acid-base and oxygen status to arterial in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine doi: /MEJ.0b013e32834de4c6 Poster præsentation: Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees. (2011) Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. Poster antaget på: AKUT konference i Roskilde. Derudover er abstraktet publiceret i SJTREM, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens: Berettet af udviklingssygeplejerske Karen Ersgaard, MKS: 1. Ph. D i sygepleje Som den første Ph.d. studerende blandt sygeplejersker på Hospitalsenheden Horsens forsvarede Bodil Bjørnshave den 30. juni 2011 sin afhandling om KOL-rehabilitering i daglig praksis. Det første i Danmark Formålet med projektet er at skabe grundlag for, at flere KOL-patienter gennemfører rehabiliteringsforløbet og på den måde opnår bedre resultater af KOL-rehabiliteringen. Bodil Bjørnhaves Ph.d. projekt undersøger den problemstilling, at der er et stort antal KOL-patienter, der enten fravælger eller falder fra rehabiliteringsforløbet. Forskningsberetning 2011 Side 13

14 Peger på flere tendenser Projektet (Clinical routine rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at regional hospital) viser, at patienterne i lungerehabiliteringsforløbene ikke opnår de forventede forbedringer. Færre end 10 % af de patienter, der i undersøgelsesperioden blev behandlet for KOL, deltog i rehabiliteringsforløbene. Desuden er det kun ca. halvdelen af de patienter, som starter på et lungerehabiliteringsforløb, der gennemfører det. Patienter, der gennemførte rehabiliteringsforløbet, følte sig bedre tilpas, men det var ikke muligt at måle forbedringer af udholdenhed og helbred. Undersøgelsen viser, at lungerehabiliteringsindsatsen skal tilpasses den enkelte KOL-patient, hvis de forventede forbedringer skal indfries. KOL-rehabilitering som indsatsområde Projektet er en forskningsmæssig opfølgning på det KOL-rehabiliteringsprogram, som Hospitalsenheden Horsens har udviklet og implementeret på baggrund af nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Projekt på Medicinsk Afdeling Ph.d. projektet er gennemført på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens i samarbejde med faggrupper involveret i KOL-rehabilitering på hospitalet og i kommunen. Projektet er finansieret af kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond samt midler fra bl.a. Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden, Dansk Sygepleje Råd og Hospitalsenheden Horsens. 2. Telemedicinske konsultationer til KOL patienter Kontaktpersoner: sygeplejerske Anne Friis Jørgensen og overlæge Tina Brandt På Hospitalsenheden Horsens er tilbud til patienter med KOL bygget op omkring forløbsprogrammet. I december 2010 fik medicinsk afdeling, i samarbejde med innovationsafdelingen og via projektmidler fra forebyggelsesfonden, mulighed for at oprette et telemedicinsk tilbud til udvalgte patienter efter indlæggelse med exerbation. Funktionen, som udføres af en KOL case manager, har til formål at understøtte og øge patienternes mestringsevne i livet med den kroniske sygdom. Metode KOL- casemanager har samtaler med inkluderede patienter under indlæggelsen. Umiddelbart efter udskrivelse installeres den telemedicinske løsning - (en terminal med kamera og diverse måleudstyr) i hjemmet og patienten oplæres i anvendelse af udstyr. Der gennemføres telekonsultationer op til 7 gange over 2-4 uger, ved hver konsultation måles lungefunktion, iltsaturation og puls. Der gives vejledning i håndtering af dyspnø, medicinsk behandling, ernæring og der ydes psykosocial støtte. Ved behov inddrages hospitalets lungeteam. Patienten kan herefter overgå til en asynkron løsning (en terminal uden kamera men med samme måleudstyr) i op til 3 måneder. Monitorering og betydning Forskningsberetning 2011 Side 14

15 Der gennemføres kvantitativ og kvalitativ monitorering. Da hospitalet har en af landets korteste indlæggelsestider, forventes det ikke kan den gennemsnitlige indlæggelsestid kan forkortes væsentligt, men der ses tendenser i retningen af, at ambulatoriekontroller kan udskydes. Der se dog en svag tendens i retningen af, at patienter der har haft telemedicinske konsultationer har færre og kortere indlæggelser i det år de fik tilbuddet end året før. Patienttilfredsheden er meget høj, 44 af de 46 patienter, der har haft et telemedicinsk forløb, har alle brugt ordet tryghed, når de er blevet spurgt om det telemedicinske forløb har gjort en forskel for dem efter udskrivelsen. De udtrykker ligeledes at, at konsultationerne giver konkrete handleanvisninger. Livskvalitetsscore målt via CAT peger i retning af større mestrings kompetencer. Perspektiv Kvalitetsudviklingsprojektet har været medvirkende til, at hospitalet nu er inddraget i et større forskningsprojekt omkring hjemmeteknologi via DIS. Der pågår i øjeblikket drøftelser omkring muligheden for at gennemføre et randomiseret studie af effekten af det telemedicinske tiltag, ligesom en MTV undersøgelse kan være en mulighed for at skabe større klarhed over konsekvenser i relation til patient, organisation, økonomi og teknologi. Ingen af disse initiativer er på nuværende tidspunkt afklaret. Projektet blev præsenteret via poster på Dansk Selskab for Sygepleje Forskning forsknings- og udviklingskonference på Aarhus Universitetshospital og vandt ved denne lejlighed posterkonkurrencen. 3. Evidensbaserede retningslinjer fra Center for kliniske retningslinjer Medicinsk afdeling har samarbejdsrelationer med Center for kliniske retningslinjer ved Århus Universitet, hvor udviklingssygeplejerske Karen Ersgard er tilknyttet som ekstern bedømmer af retningslinjer. Karen Ersgard har været medforfatter på retningslinjen Ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation som udkom i januar Medicinsk afdeling deltager i en hospitalsdækkende gruppe der udarbejder udkast til implementering af evidensbaserede retningslinjer indenfor sygeplejen. Publikationer: Titel: Alle vinder ved nærværende kommunikation Artikel publiceret i fagbladet Sygeplejersken nr. 13, 2011 Kontaktpersoner: Marie-Louise Ulsøe, Oversygeplejerske på Anæstesiafdelingen, og Birgit Daugård, Uddannelsesansvarlig Sygeplejerske på Medicinsk Afdeling Forskningsberetning 2011 Side 15

16 Artiklen omhandler, hvordan man på Hospitalsenheden Horsens har gennemført projekt Nærværende Kommunikation, som sætter fokus på kommunikation i forhold til patienter og pårørende. Formålet var at styrke medarbejdernes kommunikationskompetencer for at sikre optimale patientforløb, der resulterede i højere patienttilfredshed. Dette fokus har skærpet de professionelles opmærksomhed på den kommunikative adfærd i alle professionelle sammenhænge. Titel: Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie Artikel publiceret i Vård i Norden nr Kontaktpersoner: Karen Bagger Ersgard, Udviklingssygeplejerske, MKS Preben Ulrich Pedersen, lektor, PhD, leder af Center for Kliniske Retningslinjer Artiklen omhandler et litteraturstudie, som søger at belyse følgende spørgsmål: Hvilket energibehov har KOL patienter? Hvordan kan der stimuleres til at dette energibehov dækkes? Baggrunden for litteraturgennemgangen er, at % af alle KOL patienter er underernærede og underernæring er en selvstændig prædiktor for tidlig død. Litteraturgennemgangen indikerer, at KOL patienter tilsyneladende har et højere energiforbrug og at ernæringsvejledning i kombination med energitilskud kan have effekt, især, hvis vejledningen er langvarig, og med en sundhedsfremmende tilgang bygger på patientens daglige livsform og muligheder. Artiklen er skrevet på baggrund af et masterspeciale. Udviklingssygeplejerskerne: K. Ersgard, AS Bomholt, Louise Grode, Anne Jacobsen, HEH Anæstesiologisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens: Berettet af udviklingssygeplejerske Louise Grode, Cand. Scient. San. Pub. Anæstesiologisk Afdeling har i 2011 været involveret i en række udviklings- og forskningsprojekter. Liste over publikationer og eksterne præsentationer fra udviklings og forskningsprojekter hvor medarbejdere fra Anæstesiologisk Afdeling har været hoved- eller medforfattere: Publikationer: Forskningsberetning 2011 Side 16

17 Artikler: Toppenberg MD, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L. Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 87. årgang /nr. 8 / Dec Ulsøe ML, Daugård B. Alle vinder ved nærværende kommunikation. Sygeplejersken nr. 13, 2011 s Præsentationer: Ulsøe ML, Vilstrup L. Belastet arbejdsmiljø vendt til trivsel. Oral præsentation, Mölnlycke Health Care s Surgical Forum, DK, marts 2011 Grode L, Søgaard A. Tidlig oral ernæring i opvågningen til colon opererede. Oral præsentation, 10th Colorectal day, Sygeplejesessionen, Århus, DK, april 2011 Hede K, Elgø J. Centre of Day Surgery. Training of anaesthesia nurse trainees and resident doctors to anaesthesia. Posterpræsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Ulsøe ML. Operating Room Management in Day Surgery. Oral præsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Tværfaglige præsentationer: Toft P, Filipovski I, Brock M. How to establish and run a block room. Oral præsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Filipovski I, Toft P, Brock M. Two years experience and results concerning block rooms. Oral præsentation, SSAI, Bergen, Norge, juni Sygepleje - og tværfaglige projekter i Afdelingen 2011: "Tidlig ernæring i opvågningen", Opvågningsafsnittet og Kirurgisk Afdeling o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål Hensigten med studiet er at undersøge om en ernæringsintervention i opvågningen med proteindrik til colon-opererede patienter kan tolereres og har effekt på patientens øvrige postoperative forløb. Metode Undersøgelsen er en randomiseret kontrolleret undersøgelse, som skal vise en forbedret kvalitet af den ernæringsmæssige sygepleje til opvågningspatienter. Resultater Forskningsberetning 2011 Side 17

18 Inklusion af patienter blev afsluttet i december I alt er 44 patienter inkluderet i studiet 22 i hver studiearm. Analyseresultater foreligger endnu ikke. "Dyb sedation med spontan respiration kombineret med lokalanæstesi - kontra generel anæstesi til gynækologiske patienter", DKC, o Kontakt: Sygeplejerske og Stud. Scient. San. Lone Brix Formål: - At undersøge om patienterne der opereres i dyb sedation har færre smerter og mindre kvalme postoperativt - At undersøge og sammenligne den umiddelbare tilfredshed hos begge grupper - At undersøge og sammenligne patienternes tilfredshed når de først er helt på den anden side af forløbet. - At undersøge om patienterne i dyb sedation har erindring om forløbet - At undersøge hvorvidt en eventuel erindring giver anledning til ubehag - At undersøge om der er forskel i forbruget af tid på operationsstuen - At undersøge om der er forskel på længden af opholdet i hvileenheden - At undersøge forskel i sedationsniveauet Metode: Der foretages en prospektivt randomiseret undersøgelse hvor 200 patienter skal indgå (vi har på årsbasis ca. 230 af denne gruppe patienter i afdelingen), heraf skal 100 bedøves på konventionel vis og 100 sederes. Der er indhentet relevante godkendelser og studiet monitoreres af GCP-enheden. Resultater Inklusion af patienter er opstartet november "Sygeplejekoordination af regional anæstesi før kirurgi: øget effektivitet og kvalitet i patientforløbet", COP, o Kontakt: Sygeplejerske Marie Broch Formål Reorganisering af arbejdet på anæstesiafsnittet således at man kan opnå øget effektivitet, forbedret patientforløb, øget kvalitet og patientsikkerhed og udvikling af den specialiserede sygepleje til patienter ved regional anæstesi anlæggelse. Metode I 2008 indrettede man forsøgsvis en forberedelsesstue ( blokstuen ) på HEH, med plads til 2 patienter, hvor alt udstyr til anlæggelse og monitorering af RA blev samlet. Forberedelsesstuen bemandes med en fast tilknyttet sygeplejerske som koordinerer alt aktivitet på stuen samt assisterer anæstesiologen ved anlæggelse af RA samt observerer og drager omsorg for patienterne indtil de overleveres til operation. Forskningsberetning 2011 Side 18

19 Resultater Forberedelsesstuen er nu permanent med en fast sygeplejerske som bemander stuen i dagtiden på hverdage. Der er øget effektivitet på operationsstuerne på baggrund af frigørelse af anæstesisygeplejerskeressourcer og nedsat skiftetid på operationsstuerne, stor patienttilfredshed og kortere indlæggelse. Den specialiserede korttidssygepleje stiller særlige krav til sygeplejersken. I- hospitalet er et værdifuldt redskab til koordinering af aktiviteten på stuen. "Dexametason - føler patienterne sig speedede postoperativt", DKC, o Kontakt: Sygeplejerske Zarah Pripsøe Formål At undersøge hvor mange af de patienter der har fået Detametason, der postoperativt har følt hjertebanken, svedeture, indre uro og søvnbesvær Metode Telefoninterview af patienterne efter struktureret spørgeskema. 60 konsekutive patienter blev spurgt om de vil deltage og fik udleveret spørgeskemaet ved udskrivelsen. Efterfølgende blev de ringet op 48 timer postoperativt og svar blev indsamlet og bearbejdet i systemet Defgo.net og excel. Undersøgelsen fandt sted i september Resultater 18,3% af patienterne har følt en øget indre uro postoperativt, 6,6% har følt hjertebanken og 1,6% følt svedture. Søvnbesvær 1. postoperative nat: 18,3% pga af uro, 20% pga liggestilling, 5% pga smerter. Søvnbesvær 2. postoperative nat: 1,6% pga uro, 8,3% pga liggestilling, 10% pga smerter. "Gennem sygepleje skaber teknologi værdi for patient, pårørende og sygeplejerske", ITA. o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål I samarbejde med IT eksperter at udvikle og teste et observationssystem (EOS) til den elektroniske patientjournal på intensiv terapi afsnittet og at skabe bevidsthed om og udvikle sygeplejefaglige tilgange, som sikre at EOS bliver værdiskabende for patient, pårørende og sygeplejerske. Metode Løbende testning af de løsninger som udvikles i samarbejde med IT firmaet Daintel. At sygeplejerskerne via grupper og bevidsthedsskabende dialog arbejder med integrationen af EOS i de sygeplejefaglige strategier og arbejdsgange. Resultat Forskningsberetning 2011 Side 19

20 Der arbejde nu med rapport ved patienten i vagtskiftet, alt dokumentation ved patienten, sygeplejefaglig vurdering i situationen; at være tæt på patienten men sikre at patient og pårørende får ro og tid alene, automatisk dataopsamling frigør tid; at sikre denne tid anvendes målrettet i sygeplejen. "Udeblivelser fra endoskopi - karakteristik ud fra journaloplysninger", DKC o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Anne Sofie Bomholt Pedersen og Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål At forebygge udeblivelser uden afbud i endoskopien Metode Gennemgang af alle udeblivelser uden afbud i perioden januar til august Analyse af journalen efter bopæl, køn, alder, særlige forhold (anden svær sygdom, misbrug, psykisk lidelse), tidligere udeblivelse, mulig sprogbarriere. Resultat 266 udeblivelser er registreret i GS i perioden. Alle journaler er gennemgået. Analysen endnu ikke afsluttet. Training of anaesthesia nurse trainees and resident doctors to anaesthesia, Centre of Day Surgery, o Kontakt: Sygeplejerske Kirsten Hede Formål At undersøge om uddannelse og oplæring af anæstesikursister og yngre læger i DKC lever op til forventningerne mhp at forbedre den praktiske uddannelse. Metode Spørgeskemaundersøgelse. Alle anæstesikursister og yngre læger som har været under uddannelse på DKC 2 år tilbage. Resultater I alt 15 ud af 18 mulig deltog i undersøgelsen. Generelt stor tilfredshed med uddannelsesperioden i DKC. Dog kan der arbejdes på færre vejledere til anæstesikursisterne. 93% svarede at de nåede deres mål i uddannelsesperioden. Ensrettet introduktion af nyt personale på centraloperations-afsnittet Forskningsberetning 2011 Side 20

21 o Kontakt: Sygeplejerske Virpi Nielsen Formål At sikre at alle nyansatte på Centraloperations-afsnittet får en ensrettet introduktion Metode Der er udarbejdet oplæringsprogram, skema til registrering og dokumentation af oplæringen. Resultater Faglig kompetenceudvikling, større tryghed i oplæringen og inddragelse af flere kollegaer i oplæringen udover vejlederen. Overblik over det enkelte introduktionsforløb "Musik i endoskopiafsnittet", DKC, o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Anne Sofie Bomholt Pedersen Gennemgang af original artikler, oversigtsartikler og systematiske reviews tyder på at brug af musik i forbindelse med kolo- eller gastroskopi kan reducere patienternes psykologiske angst og mængden af sedativa til anxiolyse under proceduren. Formål At undersøge personalets oplevelse af fordele og ulemper ved musik i rummet under proceduren, samt undersøge hvordan personalet oplever musikken virker bedst for patienten. Metode Spørgeskemaundersøgelse. Alt personale i skopi-afsnittet, der i test-perioden er tilstede på teststuen. Resultater Der foreligger endnu ikke resultater af projektet. Stimulering af udvikling og forskning Lisbeth Uhrenfeldt samarbejds partnere er fundet på følgende institutioner: Agder Universitet, Kristiansand, Norge Högskolan i Borås, Sverige Uppsala Universitet Linneus Universitet, Sverige, Witten-Herdege private Universitet, Tyskland Manchester University Turku Univeristy Forskningsberetning 2011 Side 21

22 University of Lisbon, Portugal University College Dublin, Ireland Aarhus Universitetshospital Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitet Syddansk Universitet Sygehus Lillebælt Bristol University, UK Southhampton University, UK Brighton University, UK VIA University College, DK Skandinavisk- Tysk forskersamarbejde på Universitetet i Agders (N) kloster på Lesbos Undervisning og vejledning Lisbeth Uhrenfeldt har i 2011 gennemført et kursus semester i universitetspædagogik på Århus Universitets center for uddannelse og læring: 2_.pdf LU har desuden undervist, vejledt og eksamineret på kandidat- og masteruddannelserne på Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet: 1. Professionsudvikling (2 lektioner foråret) på Modul 5 Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 2. Sygeplejefaglig ledelse og selvledelse (15 lektioner efteråret) Valgfag på 3. semester i Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 3. Etik, dømme og handlekraft (12 lektioner efteråret) på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Lisbeth Uhrenfeldt har i 2011 vejledt og eksamineret følgende specialer: 1. Randi Vittrup (2011) ikke udgivet. (Speciale til Master i Klinisk sygepleje titlen). Forskningsberetning 2011 Side 22

23 2. Caroline Kado Rasmussen (2011) A systematic review of the literature on Cultures effect on the perception of pain: Ethnic minorities perspectives (Speciale til cand. Cur. titlen). I 2011 er der indgået en aftale om: Forsknings samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens (HEH) Forskningsenhed i klinisk sygepleje og Sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC Campus Horsens Nedenstående fem samarbejdsflader er fremkommet på et første samarbejdsmøde mellem forsker Lisbeth Uhrenfeldt (LU) HEH og leder af sygeplejerskeuddannelsen Horsens, VIA UC Karen Paaske (KP), samarbejdsfladerne evalueres og udvikles årligt på et møde initieret af KP: Årligt videnskabeligt møde Formål: at udveksle forskningsviden mellem hospitalets kliniske forskere og undervisere på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje At sygeplejestuderende (VIA UC) præsenteres for og inspireres af nyeste klinisk forskning Deltagere: Alle interesserede er velkomne. Tidspunkt: Arrangeres i forbindelse med forskningens døgn en gang om året Sted: HEH eller Campus Horsens Ansvarlig arrangør: Forsker fra Regionshospitalet i Horsens i samarbejde med uddannelsesleder fra Sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC Campus Horsens. Forskningsmøder Formål: At adjunkter og lektorer på University College Campus Horsens, sygeplejerskeuddannelsen opnår viden om nyeste lokale forskning på det kliniske felt At Forskere og Ph.d. studerende får viden om de lokale uddannelsesmæssige behov for forskningsviden på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Horsens. Deltagere: Forsker, Ph.d. studerende fra HEH, adjunkter og lektorer fra Campus Horsens, sygeplejerskeuddannelsen. Tidspunkt: Møder 8 gange årligt af 1 times varighed Sted: HEH Ansvarlig arrangør: Ph.d. studerende Forskningsberetning 2011 Side 23

24 Videnskabelige møder Formål: At studerende præsenteres for klinisk forskning af forskeren selv. Aktuelle forskningsprogrammer eller publikationer kan danne udgangspunkt for undervisningen. Deltagere: Forsker, Ph.d. studerende, adjunkter, lektorer og sygeplejestuderende Tidspunkt: 2 gange årligt, Antal lektioner aftales fra gang til gang afhængig af tema. Sted: Campus Horsens Ansvarlig arrangør: Skemalægger på Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med forsker eller ph.d. studerende Talentudvikling På baggrund af lokale forskningsprogrammer kan der foregå en vis talentudvikling på bachelorniveau. Bachelorstuderende med særlige evner, kompetence og interesser kan tilbydes mulighed for at indgå med eget bachelor projekt i et konkret forskningsprojekt. Kommunikationsmedier og formidling Der kan i fællesskab udarbejdes video/audioslides samt Podcast til undervisningsbrug. En plan herfor udarbejdes på det årlige evaluerings- og planlægningsmøde. Peer review opgaver løst af LU for tidsskrifterne: International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens refereekomité, udpeget som fast medlem fra Member of Editorial board for tidsskriftet Baltic Nurse siden (Tidsskriftet herefter nedlagt grundet manglende ressourcer) Publikationer Originale artikler Albarran JW, Rossser EA, Bach SA, Uhrenfeldt L, Lundberg P and Law K. (2011) Exploring the development of a model of cultural care for European caring science. Int J Qual Stud Health Wellbeing 6, 4: /qhw.v6i Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L (2011) A review of nursing workforce policies in five European countries: Denmark, Finland, Ireland, Portugal and United Kingdom/England. Journal of Nursing Management 19, 6, , DOI: /j x Forskningsberetning 2011 Side 24

25 Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C and Nielsen CV. (2011) Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Clin Respir J 2011; DOI: /j X x. Ersgard, K. B., Petersen P. U. (2011): Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie. Vård I Norden 31, 1, Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE (2011) Converting venous acid-base and oxygen status to arterial in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine doi: /MEJ.0b013e32834de4c6 Andet videnskabeligt arbejde Foredrag inviteret: Bach S, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Law K, Rosser E, Albarran J. Exploring the development of a model of cultural care for European Caring Sciences. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Mundtlig præsentation på Master Class, Netværksgruppe for Helende Arkitektur, Ålborg Universitet. Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum (marts) Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Forskningens døgn forhallen HEH (april) Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Sygeplejesymposium HEH (november). Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Mundtlig præsentation ved EACS Conference May 5th Tema: Knowledge for caring science Directions and options. Borås Universitet, Sverige. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp-Høybye M. og Birkelund R. (2011): Æstetik, rum og omsorg. Sygeplejesymposium d. 8. november, Hospitalsenheden Horsens. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp-Høybye M. og Birkelund R. (2011): Kræftpatienter og sanseindtryk. Godkendt protokol, Forskeruddannelsen, Health, Århus Universitet. Uhrenfeldt L. Knowledge for caring science- leadership and clinical wisdom. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Uhrenfeldt L (2011) Knowledge for caring science - leadership and clinical wisdom. Konference præsentation. Publiceret på:http://www2.pubcare.uu.se/care/eacs/ Poster præsentation: Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees. (2011) Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. Poster antaget på: AKUT konference i Roskilde. Derudover er abstraktet publiseret i SJTREM, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Forskningsberetning 2011 Side 25

26 Medicine. Poster præsentation: Ludvigsen MS, Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H. (2011) Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. Poster på: International Association for Adolescent Health: Poster præsentation: Uhrenfeldt L. A transition: Experiences of food and drinks during hospital stays among old surgical patients. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Poster præsentation: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Fegren L. Intrahospital transfer: A metasynthesis of patients experiences. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Formidling Toppenberg M, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L (2011) Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 8, Ulsøe ML, Daugård B. (2011) Alle vinder ved nærværende kommunikation. Sygeplejersken nr. 13, 2011 s Forskningsberetning 2011 Side 26

Forsknings- og udviklingskonference 2012

Forsknings- og udviklingskonference 2012 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Dansk Sel www.syge Giro 1456 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingskonference 2012 Teknologi & sygepleje -robotter der batter? Torsdag d. 12.

Læs mere

Forsknings- og udviklingskonference 2011

Forsknings- og udviklingskonference 2011 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Dansk Sel www.syge Giro 1456 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingskonference 2011 Patientologi, patientperspektiver og patientinddragelse -

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte

Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte Aalborg Universitet Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Author final version (often

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

TIDS SKRIFT MARTS 2011. K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

TIDS SKRIFT MARTS 2011. K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker TIDS SKRIFT MARTS 2011 ISSN 1901-5275 21. ÅRGANG NR. 1 K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker Bestyrelsen for FS K&T Formand Ansvar: DSR, Web Medansvar: Nordisk-baltisk

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest

Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Indledning... 1 Baggrund... 1 Præsentation af studieafsnittet... 2 Patientgrundlaget...

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Forord Året 2013 blev begivenhedsrigt. Den 1. februar 2013 lukkede vi Helsingør Hospital og etablerede ét hospital - Nordsjællands Hospital. Samlingen betød,

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of Bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje Kan den pædiatriske sygeplejerske bruge musik fra MusiCure som et redskab til at øge

Læs mere

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 Fax: 6550 3281 Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk

Læs mere

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange.

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange. Patientovergange Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange Ph.d.-afhandling 1.2011 DTU Management Inger Margrete Dyrholm Siemsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens 2 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014 - Strategi for evidens- og dialogbaseret klinisk sygeplejepraksis,

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC 1 Indholdsfortegnelse Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC... 1 Indledning:... 3 Baggrund:...

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere