Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011"

Transkript

1 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011 Forskningsberetning 2011 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2011 Side 1

2 Forord Kære læser Forskningsberetning 2011 er den anden fra Hospitalsenheden Horsens Forskningsenhed for klinisk sygeplejeforskning. På baggrund af Lokal strategi for etablering af forskning i klinisk sygepleje (2007) fortsættes udviklingen af Enheden for klinisk sygepleje, i tråd med Forskningsprofil Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (2010). I 2011 genoptog hospitalet desuden en tidligere tradition for at afholde et lokalt Symposium i sygepleje. Vi glæder os over at kunne videreformidle en række af de initiativer, der er taget, og de mål der er nået, som alle er en del af den sundhedsvidenskabelige forskning, og grundlag for den evidensbaserede kliniske sygepleje. En særlig tak rettes til vore nære samarbejdspartnere lokalt, på nationale og internationale universiteter, til netværksgrupper som EANS, EACS og PRANSIT samt til de fonde der støtter vores arbejde med midler. Ved udgivelsen af denne beretning er Forskningsenheden på Hospitalsenheden Horsens samlet i én bygning med afdelingen for Simulation og Innovation (SIC). Bygningen blev indviet d. 6 februar Det indfrier de længe ønskede muligheder for samlede faciliteter for adjunkter, lektorer og ph.d studerende. Lisbeth Uhrenfeldt og Anna Birte Sparvath Forskningsberetning 2011 Side 2

3 Ansatte og tilknyttede i 2011 i Enhed for klinisk sygeplejeforskning Forskningsleder, adjunkt Lisbeth Uhrenfeldt Ph.d., cand. Cur, BA, SD, sygeplejerske Direkte tlf Ph.d. studerende, Bodil Bjørnshave Cand. Scient San., sygeplejerske (indtil ) Ph.d studerende Connie Timmermann Cand. Cur. Sygeplejerske (fra ) Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Louise Grode Cand. Scient pub. San., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen Cand. Scient San., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Anne Jacobsen Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Anne Sophie Bomholt Pedersen Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Annette Søgård Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Forskningsberetning 2011 Side 3

4 Udviklingssygeplejerske Karen Ersgard MKS, sygeplejerske Direkte tlf Udviklingsradiograf Henriette Fischer Larsen Specialeansvarlig radiograf for kvalitet og udvikling Direkte tlf. nr / Uddannelsesansvarlig Gitte Sjørslev Scmidt Cand. pæd., sygeplejerske Direkte tlf Uddannelsesansvarlig Marianne F. Feldt - Rasmussen Stud. MHH, sygeplejerske Direkte tlf Introduktionsansvarlig Birgit Daugård SDL, PD, sygeplejerske Direkte tlf Sygeplejerske Anne Marie Miklos Stud MPH, sygeplejerske Direkte tlf Bibliotekar Karin Velbæk TAK Forskningsenheden takker Familien Hede Nielsen Fonden, Dansk Sygepleje Råd, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Universitetet i Agder, Norge, Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden og Radiometer, for bidrag til forskning, forskningsformidling, og forsker udveksling i Forskningsberetning 2011 Side 4

5 Forskning i sundhed og sygepleje på Hospitalsenheden Horsens I 2011 er følgende nationale og internationale projekter, iværksat af Lisbeth Uhrenfeldt, fortsat eller afsluttet: Forsknings projekt 1: Rehabiliterende hospitalsomsorg: patientoplevede overgange Første projekt: Kræft patienters oplevelse af det akutte forløb - sanseindtryk, overgange og mestring er et pilot projekt, der har til formål at undersøge, hvordan patienter med kræft oplever og påvirkes af sanse indtryk i de fysiske omgivelser såsom arkitektur, kunst, udsmykning og farver eller mangel på samme. Forskergruppe: Timmermann, Connie, Uhrenfeldt, Lisbeth, & Birkelund, Regner. Publicering 2011: Poster: Timmermann C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients experience of sensory impressions. Coping while being in transition and hospitalized. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Foredrag antaget: Timmerman C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Aalborg Universitet 6. januar Foredrag antaget: Timmerman C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Artikel er indsendt i Andet projekt: Ph.d. projektet: Hospitalsindlagte patienter og sanseindtryk undersøger betydningen af de sanseindtryk som hospitalsindlagte patienter med en livstruende sygdom oplever i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Forskergruppe: Timmermann, Connie, Uhrenfeldt, Lisbeth, Høybye MT & Birkelund, Regner. Forskningsberetning 2011 Side 5

6 Cand. Cur., ph.d. studerende Connie Timmerman (Medicinsk afdeling P7HEH, og Institut for Folkesundhed, AU) har skrevet denne beretning: Det er ph.d.-studiets formål at fremskaffe yderligere viden om hvordan hospitalsindlagte patienter med en livstruende sygdom oplever og påvirkes af sanseindtryk i hospitalsmiljøet såsom arkitektur, udsmykning og farver. Ligeledes undersøges betydningen af sansemæssige elementer, der forbinder sig med samtalen med særlig fokus på det nonverbale, kropssprog samt sprogets tone. Baggrund Både nationalt og internationalt ses der en stigende videnskabelig interesse i forhold til at øge viden omkring betydningen af sanseindtryk for patienter under indlæggelse. Den øgede bevidsthed om betydningen af positive sanseindtryk i hospitalsmiljøet har ført til at De Danske Regioner i 2009 udgav rapporten Helende arkitektur i samarbejde med AAU. Rapporten Det kommende hospital (2010) ses ligeledes udarbejdet på initiativ af De Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen. Begge nationale rapporter er udarbejdet som et led i at kvalificere hospitalsmiljøet som en aktiv og betydningsfuld del at pleje, omsorg og behandling i det Danske Sundhedsvæsen. Eksisterende kvantitativ forskning peger bla. på, at positive sanseindtryk gennem udsigt fra et vindue kan forkorte indlæggelsestiden postoperativt (Ulrich, 1984). Ligeledes viser studier at blodtryk, indholdet at stresshormoner i blodet samt behovet for smertestilende medicin kan reduceres når patienter udsættes for positive sanseindtryk under indlæggelse og ambulant behandling (Ulrich, 2003, 2004, 2008; Tse et al., 2002; Diette et al., 2003; Malenbaum et al., 2008). Forskning baseret på kvalitative metoder har i begrænset omfang belyst hospitalsindlagte patienters oplevelse af hospitalsmiljøet og viser bla. at omgivelser der signaler hjemlighed, giver følelsen af at være velkommen og i øvrigt virker roligt, opleves af patienterne som betydningsfuldt (Edvardson, 2005, 2006, 2007). Det er dog ikke tidlige udforsket hvilke betydning hospitalsmiljøet har for patientens oplevelse af livsmod og evnen til at meste en potentiel livstruende sygdom. Et pilotprojekt (Timmermann et al., 2011) udført forud for aktuelle ph.d.-projekt peger på, at æstetiske sanseindtryk i omgivelserne ikke alene bibringer positive følelser der kan styrke patientens ressourcer og mestringsevne, men også på, at udsigt til naturen bringer gode minder, der kan være med til at fastholde den enkeltes identitet i en overgang i livet hvor der opleves livstruende sygdom. Metode Projektet er designet som et kvalitativt forskningsprojekt med anvendelse af etnografisk feltarbejde som kilde datagenerering. Feltarbejdet er planlagt som observationer på flere medicinske afdelinger samt uformelle samtaler og kvalitative interview med indlagte patienter. De inkluderede patienter følges over flere dage af deres indlæggelse. Alt feltarbejde foregår på Hospitalsenheden Horsens. Implikationer Med udgangspunkt i ph.d.-projektets kvalitative metodetilgang kan projektet bidrage til sundhedsforskningen med en dybdegående viden af mere eksistentiel karakter. Denne viden forventes, at kunne forbedre kvaliteten af pleje, omsorg og behandling til hospitalsindlagte Forskningsberetning 2011 Side 6

7 patienter. Der udover kan projektet producerer ny viden af betydning for indretning af nuværende og fremtidige hospitaler. Ph.d. studerende Connie Timermann Finansiering Et Pilot-projekt samt efterfølgende en efterfølgende formidling på en international konference er støttet af Familien Hede Nielsens Fond, Horsens. Ph.d.-projektet er finansieret af Familien Hede Nielsen Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd. Tredje projekt: Ernæring til hospitaliserede kirurgiske patienter foregår blandt kirurgiske patienter (+74 år) med en malign diagnose og et medicinforbrug på 5 eller flere præparater dagligt. Formålet med undersøgelsen er at udrede de forhold der gør sig gældende for den indlagte kirurgiske patients (+74 år) individuelle indtagelse af mad og drikke under hospitalsopholdets første uger og fremstilling af fællestræk herved Forskergruppe: Uhrenfeldt Lisbeth, Toppenberg D. Maria, Larsen K. Laura Publicering: Toppenberg M, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L (2011) Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 8, Uhrenfeldt L. A transition: Experiences of food and drinks during hospital stays among old surgical patients. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Poster 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Indsendt til publicering: Toppenberg M, Uhrenfeldt L. (peer review) Ernæringsbehov hos hospitaliserede patienter - en litteraturgennemgang. (Nutritional needs of hospitalized patients- a literature review). Klinisk sygepleje Forskningsberetning 2011 Side 7

8 Krone L, Uhrenfeldt L. (peer review) Patients lived experiences of a reduced intake of food and drinks during illness: A literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Forsknings projekt 2: Patientoplevede overgange under overflytning (Patient transitions in transfer) Dette projekt er en del af forskernetværket PRANSIT s (Patient transfer and transition in hospitals) aktiviteter. Netværket blev etableret i 2009 som et skandinavisk tysk forskersamarbejde. Første projekt: Intra-hospital transition- a qualitative metasynthesis har til formål gennem en kvalitativ meta-syntese, at indkredse en dybere forståelse af de erfaringer patienternes oplevelser af oplevede overgange efterlader. Forskergruppe: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Fegren L, Ludvigsen MS, Hall EOC, Meyer G. Publicering: Poster præsentation: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Fegren L. Intrahospital transfer: A meta-synthesis of patients experiences. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Uhrenfeldt L, Aagaard H. Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. (submitted) Patients experiences of Intra- and Inter -hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Forskerophold på kloster på Lesbos Andet projekt: Young people and teenagers with complex chronic health care needs experiences of transfer from paediatric to adult care har til formål. gennem en kvalitativ meta- Forskningsberetning 2011 Side 8

9 syntese, at indkredse en dybere forståelse af de erfaringer teenagere og yngre voksne med kronisk sygdom har med overgangen i hospitalskontakten fra en børn/unge afdeling til en voksenafdeling. Forskergruppe: Fegren Liv, Hall OC. Elisabeth, Uhrenfeldt Lisbeth, Aagaard Hanne, Ludvigsen S. Mette Publicering: Poster præsentation: Ludvigsen MS, Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H. (2011) Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. Poster på: International Association for Adolescent Health: Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H, Ludvigsen MS. (submitted) Adolescent and young adults transition experiences transferring from pediatric to adult care: a qualitative meta-synthesis. Tredje projekt: Systematic review on criteria to determine appropriateness of hospital admission in nursing home residents Forskergruppe: Anne R. Guitares, Eva Mann, Lisbeth Uhrenfeldt, Gabriele Meyer Formål: At præsentere evidensbaserede kriterier, der er udledt på baggrund af internationale studier, eller anvendt i studier, med henblik på at afgøre holdbarheden eller den manglende holdbarhed af kriterier for hospitalsindlæggelse af beboere fra plejehjem (med særligt fokus på mennesker der lider af demens). Forsknings projekt 3: Kulturel omsorg (Cultural care) Første projekt: European Academy of Caring Science, oprettelsen af denne svensk, danske, engelske forskergruppe, har ført til en beskrivelse af de tre områder der til sammen kan understøtte grundlæggelsen af et alternativ til den tilsvarende amerikanske omsorgsvidenskab, da der er identificeret grundlæggende forskelle i de to betragtningsmåder. Forskningsberetning 2011 Side 9

10 European Academy of Caring Science (EACS) Årligt møde i Academic Board 2011 Forskergruppe: Galvin Kathleen, Todres Les, Ekebergh Margaretha, Edlund Birgitta, Aarts Clara, Hemingway Ann, Ôzelin Lise-Lotte, Hörberg Ulrika, Dahlberg Karin, Albarran W John, Rossser A. Elisabeth, Bach A. Shirley, Uhrenfeldt Lisbeth, Lundberg Pranee and Law Kate. Publicering: The European Academy of Caring Science homepage Foredrag antaget: Uhrenfeldt L. Knowledge for caring science- leadership and clinical wisdom. EACS Conference May 5 th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Konference præsentation. Publiceret på:http://www2.pubcare.uu.se/care/eacs/ I andet projekt: Culturel care, har en svensk, dansk, engelsk forskergruppe beskrevet en struktur der kunne informere og indkredse den filosofiske baggrund og indhold for et Europæisk bud på omsorgsvidenskab. Forskergruppe: Albarran W John, Rossser A. Elizabeth, Bach A. Shirley, Uhrenfeldt Lisbeth, Lundberg Pranee and Law Kate. Publicering: Foredrag inviteret: Bach S, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Law K, Rosser E, Albarran J. Exploring the development of a model of cultural care for European Caring Sciences. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Albarran JW, Rossser EA, Bach SA, Uhrenfeldt L, Lundberg P and Law K. (2011) Exploring the development of a model of cultural care for European caring science. Int J Qual Stud Health Well-being 6, 4: /qhw.v6i Forskningsberetning 2011 Side 10

11 Kathleen T Galvin. University of Bournemouth, UK Årets Videnskabelige møde, afholdt d. 28. april 2012 i forhallen på HEH, havde professor Kathleen T Galvin. University of Bournemouth, UK som foredragsholder om emnet: Life world led care: Illustrated through critical care nursing. Der lyttes. Forsknings projekt 4: Dygtige sygeplejersker: faglig ledelse, dømme-og handlekraft Første projekt: Nursing workforce Forskningsberetning 2011 Side 11

12 Forskergruppe: Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L. Publikation: Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L (2011) A review of nursing workforce policies in five European countries: Denmark, Finland, Ireland, Portugal and United Kingdom/England. Journal of Nursing Management 19, 6, , DOI: /j x Andet projekt: Sundhedsfaglig ledelse Målet er at indkredse sygeplejerskers virksomhed på tre forskellige områder: forsknings-, professions-, og udviklingsbaseret. Forskergruppe: Uhrenfeldt, L. & Sørensen, E. E. Publikation: Uhrenfeldt, L. & Sørensen, E. E. (2011) Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag Tredje projekt Whose goal am I fulfilling? Formålet er at beskrive og analysere hvordan sundhedsprofessionelle der modtod coaching oplevede processen. Forskergruppe: Ammentorp Jette, Jensen Hanne, & Uhrenfeldt, Lisbeth Publicering: Poster Sygeplejesymposium HEH november 2011 Ammentorp J, Jensen HI, Uhrenfeldt L. (I review) Whose goal am I fulfilling? The experience of Danish healthcare professionals with being coached. Øvrige forsknings temaer: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens: Venøse "arterialiserede" blodprøver anvendt ved akutte medicinske patienter. Tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med Center for Medicinsk model-baseret beslutningstagning Ålborg Universitet. Formål At evaluere en metode der på matematisk grundlag omregner perifere venøse måleværdier til arterielle svar på akut syge patienter. Projekt periode Afrapporteret og afsluttet projekt. Forskergruppe: Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE Forskningsberetning 2011 Side 12

13 Karen Grønkjær ved posterudstilling i forhallen april 2011 Publikationer: Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE (2011) Converting venous acid-base and oxygen status to arterial in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine doi: /MEJ.0b013e32834de4c6 Poster præsentation: Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees. (2011) Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. Poster antaget på: AKUT konference i Roskilde. Derudover er abstraktet publiceret i SJTREM, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens: Berettet af udviklingssygeplejerske Karen Ersgaard, MKS: 1. Ph. D i sygepleje Som den første Ph.d. studerende blandt sygeplejersker på Hospitalsenheden Horsens forsvarede Bodil Bjørnshave den 30. juni 2011 sin afhandling om KOL-rehabilitering i daglig praksis. Det første i Danmark Formålet med projektet er at skabe grundlag for, at flere KOL-patienter gennemfører rehabiliteringsforløbet og på den måde opnår bedre resultater af KOL-rehabiliteringen. Bodil Bjørnhaves Ph.d. projekt undersøger den problemstilling, at der er et stort antal KOL-patienter, der enten fravælger eller falder fra rehabiliteringsforløbet. Forskningsberetning 2011 Side 13

14 Peger på flere tendenser Projektet (Clinical routine rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at regional hospital) viser, at patienterne i lungerehabiliteringsforløbene ikke opnår de forventede forbedringer. Færre end 10 % af de patienter, der i undersøgelsesperioden blev behandlet for KOL, deltog i rehabiliteringsforløbene. Desuden er det kun ca. halvdelen af de patienter, som starter på et lungerehabiliteringsforløb, der gennemfører det. Patienter, der gennemførte rehabiliteringsforløbet, følte sig bedre tilpas, men det var ikke muligt at måle forbedringer af udholdenhed og helbred. Undersøgelsen viser, at lungerehabiliteringsindsatsen skal tilpasses den enkelte KOL-patient, hvis de forventede forbedringer skal indfries. KOL-rehabilitering som indsatsområde Projektet er en forskningsmæssig opfølgning på det KOL-rehabiliteringsprogram, som Hospitalsenheden Horsens har udviklet og implementeret på baggrund af nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Projekt på Medicinsk Afdeling Ph.d. projektet er gennemført på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens i samarbejde med faggrupper involveret i KOL-rehabilitering på hospitalet og i kommunen. Projektet er finansieret af kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond samt midler fra bl.a. Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden, Dansk Sygepleje Råd og Hospitalsenheden Horsens. 2. Telemedicinske konsultationer til KOL patienter Kontaktpersoner: sygeplejerske Anne Friis Jørgensen og overlæge Tina Brandt På Hospitalsenheden Horsens er tilbud til patienter med KOL bygget op omkring forløbsprogrammet. I december 2010 fik medicinsk afdeling, i samarbejde med innovationsafdelingen og via projektmidler fra forebyggelsesfonden, mulighed for at oprette et telemedicinsk tilbud til udvalgte patienter efter indlæggelse med exerbation. Funktionen, som udføres af en KOL case manager, har til formål at understøtte og øge patienternes mestringsevne i livet med den kroniske sygdom. Metode KOL- casemanager har samtaler med inkluderede patienter under indlæggelsen. Umiddelbart efter udskrivelse installeres den telemedicinske løsning - (en terminal med kamera og diverse måleudstyr) i hjemmet og patienten oplæres i anvendelse af udstyr. Der gennemføres telekonsultationer op til 7 gange over 2-4 uger, ved hver konsultation måles lungefunktion, iltsaturation og puls. Der gives vejledning i håndtering af dyspnø, medicinsk behandling, ernæring og der ydes psykosocial støtte. Ved behov inddrages hospitalets lungeteam. Patienten kan herefter overgå til en asynkron løsning (en terminal uden kamera men med samme måleudstyr) i op til 3 måneder. Monitorering og betydning Forskningsberetning 2011 Side 14

15 Der gennemføres kvantitativ og kvalitativ monitorering. Da hospitalet har en af landets korteste indlæggelsestider, forventes det ikke kan den gennemsnitlige indlæggelsestid kan forkortes væsentligt, men der ses tendenser i retningen af, at ambulatoriekontroller kan udskydes. Der se dog en svag tendens i retningen af, at patienter der har haft telemedicinske konsultationer har færre og kortere indlæggelser i det år de fik tilbuddet end året før. Patienttilfredsheden er meget høj, 44 af de 46 patienter, der har haft et telemedicinsk forløb, har alle brugt ordet tryghed, når de er blevet spurgt om det telemedicinske forløb har gjort en forskel for dem efter udskrivelsen. De udtrykker ligeledes at, at konsultationerne giver konkrete handleanvisninger. Livskvalitetsscore målt via CAT peger i retning af større mestrings kompetencer. Perspektiv Kvalitetsudviklingsprojektet har været medvirkende til, at hospitalet nu er inddraget i et større forskningsprojekt omkring hjemmeteknologi via DIS. Der pågår i øjeblikket drøftelser omkring muligheden for at gennemføre et randomiseret studie af effekten af det telemedicinske tiltag, ligesom en MTV undersøgelse kan være en mulighed for at skabe større klarhed over konsekvenser i relation til patient, organisation, økonomi og teknologi. Ingen af disse initiativer er på nuværende tidspunkt afklaret. Projektet blev præsenteret via poster på Dansk Selskab for Sygepleje Forskning forsknings- og udviklingskonference på Aarhus Universitetshospital og vandt ved denne lejlighed posterkonkurrencen. 3. Evidensbaserede retningslinjer fra Center for kliniske retningslinjer Medicinsk afdeling har samarbejdsrelationer med Center for kliniske retningslinjer ved Århus Universitet, hvor udviklingssygeplejerske Karen Ersgard er tilknyttet som ekstern bedømmer af retningslinjer. Karen Ersgard har været medforfatter på retningslinjen Ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation som udkom i januar Medicinsk afdeling deltager i en hospitalsdækkende gruppe der udarbejder udkast til implementering af evidensbaserede retningslinjer indenfor sygeplejen. Publikationer: Titel: Alle vinder ved nærværende kommunikation Artikel publiceret i fagbladet Sygeplejersken nr. 13, 2011 Kontaktpersoner: Marie-Louise Ulsøe, Oversygeplejerske på Anæstesiafdelingen, og Birgit Daugård, Uddannelsesansvarlig Sygeplejerske på Medicinsk Afdeling Forskningsberetning 2011 Side 15

16 Artiklen omhandler, hvordan man på Hospitalsenheden Horsens har gennemført projekt Nærværende Kommunikation, som sætter fokus på kommunikation i forhold til patienter og pårørende. Formålet var at styrke medarbejdernes kommunikationskompetencer for at sikre optimale patientforløb, der resulterede i højere patienttilfredshed. Dette fokus har skærpet de professionelles opmærksomhed på den kommunikative adfærd i alle professionelle sammenhænge. Titel: Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie Artikel publiceret i Vård i Norden nr Kontaktpersoner: Karen Bagger Ersgard, Udviklingssygeplejerske, MKS Preben Ulrich Pedersen, lektor, PhD, leder af Center for Kliniske Retningslinjer Artiklen omhandler et litteraturstudie, som søger at belyse følgende spørgsmål: Hvilket energibehov har KOL patienter? Hvordan kan der stimuleres til at dette energibehov dækkes? Baggrunden for litteraturgennemgangen er, at % af alle KOL patienter er underernærede og underernæring er en selvstændig prædiktor for tidlig død. Litteraturgennemgangen indikerer, at KOL patienter tilsyneladende har et højere energiforbrug og at ernæringsvejledning i kombination med energitilskud kan have effekt, især, hvis vejledningen er langvarig, og med en sundhedsfremmende tilgang bygger på patientens daglige livsform og muligheder. Artiklen er skrevet på baggrund af et masterspeciale. Udviklingssygeplejerskerne: K. Ersgard, AS Bomholt, Louise Grode, Anne Jacobsen, HEH Anæstesiologisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens: Berettet af udviklingssygeplejerske Louise Grode, Cand. Scient. San. Pub. Anæstesiologisk Afdeling har i 2011 været involveret i en række udviklings- og forskningsprojekter. Liste over publikationer og eksterne præsentationer fra udviklings og forskningsprojekter hvor medarbejdere fra Anæstesiologisk Afdeling har været hoved- eller medforfattere: Publikationer: Forskningsberetning 2011 Side 16

17 Artikler: Toppenberg MD, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L. Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 87. årgang /nr. 8 / Dec Ulsøe ML, Daugård B. Alle vinder ved nærværende kommunikation. Sygeplejersken nr. 13, 2011 s Præsentationer: Ulsøe ML, Vilstrup L. Belastet arbejdsmiljø vendt til trivsel. Oral præsentation, Mölnlycke Health Care s Surgical Forum, DK, marts 2011 Grode L, Søgaard A. Tidlig oral ernæring i opvågningen til colon opererede. Oral præsentation, 10th Colorectal day, Sygeplejesessionen, Århus, DK, april 2011 Hede K, Elgø J. Centre of Day Surgery. Training of anaesthesia nurse trainees and resident doctors to anaesthesia. Posterpræsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Ulsøe ML. Operating Room Management in Day Surgery. Oral præsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Tværfaglige præsentationer: Toft P, Filipovski I, Brock M. How to establish and run a block room. Oral præsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Filipovski I, Toft P, Brock M. Two years experience and results concerning block rooms. Oral præsentation, SSAI, Bergen, Norge, juni Sygepleje - og tværfaglige projekter i Afdelingen 2011: "Tidlig ernæring i opvågningen", Opvågningsafsnittet og Kirurgisk Afdeling o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål Hensigten med studiet er at undersøge om en ernæringsintervention i opvågningen med proteindrik til colon-opererede patienter kan tolereres og har effekt på patientens øvrige postoperative forløb. Metode Undersøgelsen er en randomiseret kontrolleret undersøgelse, som skal vise en forbedret kvalitet af den ernæringsmæssige sygepleje til opvågningspatienter. Resultater Forskningsberetning 2011 Side 17

18 Inklusion af patienter blev afsluttet i december I alt er 44 patienter inkluderet i studiet 22 i hver studiearm. Analyseresultater foreligger endnu ikke. "Dyb sedation med spontan respiration kombineret med lokalanæstesi - kontra generel anæstesi til gynækologiske patienter", DKC, o Kontakt: Sygeplejerske og Stud. Scient. San. Lone Brix Formål: - At undersøge om patienterne der opereres i dyb sedation har færre smerter og mindre kvalme postoperativt - At undersøge og sammenligne den umiddelbare tilfredshed hos begge grupper - At undersøge og sammenligne patienternes tilfredshed når de først er helt på den anden side af forløbet. - At undersøge om patienterne i dyb sedation har erindring om forløbet - At undersøge hvorvidt en eventuel erindring giver anledning til ubehag - At undersøge om der er forskel i forbruget af tid på operationsstuen - At undersøge om der er forskel på længden af opholdet i hvileenheden - At undersøge forskel i sedationsniveauet Metode: Der foretages en prospektivt randomiseret undersøgelse hvor 200 patienter skal indgå (vi har på årsbasis ca. 230 af denne gruppe patienter i afdelingen), heraf skal 100 bedøves på konventionel vis og 100 sederes. Der er indhentet relevante godkendelser og studiet monitoreres af GCP-enheden. Resultater Inklusion af patienter er opstartet november "Sygeplejekoordination af regional anæstesi før kirurgi: øget effektivitet og kvalitet i patientforløbet", COP, o Kontakt: Sygeplejerske Marie Broch Formål Reorganisering af arbejdet på anæstesiafsnittet således at man kan opnå øget effektivitet, forbedret patientforløb, øget kvalitet og patientsikkerhed og udvikling af den specialiserede sygepleje til patienter ved regional anæstesi anlæggelse. Metode I 2008 indrettede man forsøgsvis en forberedelsesstue ( blokstuen ) på HEH, med plads til 2 patienter, hvor alt udstyr til anlæggelse og monitorering af RA blev samlet. Forberedelsesstuen bemandes med en fast tilknyttet sygeplejerske som koordinerer alt aktivitet på stuen samt assisterer anæstesiologen ved anlæggelse af RA samt observerer og drager omsorg for patienterne indtil de overleveres til operation. Forskningsberetning 2011 Side 18

19 Resultater Forberedelsesstuen er nu permanent med en fast sygeplejerske som bemander stuen i dagtiden på hverdage. Der er øget effektivitet på operationsstuerne på baggrund af frigørelse af anæstesisygeplejerskeressourcer og nedsat skiftetid på operationsstuerne, stor patienttilfredshed og kortere indlæggelse. Den specialiserede korttidssygepleje stiller særlige krav til sygeplejersken. I- hospitalet er et værdifuldt redskab til koordinering af aktiviteten på stuen. "Dexametason - føler patienterne sig speedede postoperativt", DKC, o Kontakt: Sygeplejerske Zarah Pripsøe Formål At undersøge hvor mange af de patienter der har fået Detametason, der postoperativt har følt hjertebanken, svedeture, indre uro og søvnbesvær Metode Telefoninterview af patienterne efter struktureret spørgeskema. 60 konsekutive patienter blev spurgt om de vil deltage og fik udleveret spørgeskemaet ved udskrivelsen. Efterfølgende blev de ringet op 48 timer postoperativt og svar blev indsamlet og bearbejdet i systemet Defgo.net og excel. Undersøgelsen fandt sted i september Resultater 18,3% af patienterne har følt en øget indre uro postoperativt, 6,6% har følt hjertebanken og 1,6% følt svedture. Søvnbesvær 1. postoperative nat: 18,3% pga af uro, 20% pga liggestilling, 5% pga smerter. Søvnbesvær 2. postoperative nat: 1,6% pga uro, 8,3% pga liggestilling, 10% pga smerter. "Gennem sygepleje skaber teknologi værdi for patient, pårørende og sygeplejerske", ITA. o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål I samarbejde med IT eksperter at udvikle og teste et observationssystem (EOS) til den elektroniske patientjournal på intensiv terapi afsnittet og at skabe bevidsthed om og udvikle sygeplejefaglige tilgange, som sikre at EOS bliver værdiskabende for patient, pårørende og sygeplejerske. Metode Løbende testning af de løsninger som udvikles i samarbejde med IT firmaet Daintel. At sygeplejerskerne via grupper og bevidsthedsskabende dialog arbejder med integrationen af EOS i de sygeplejefaglige strategier og arbejdsgange. Resultat Forskningsberetning 2011 Side 19

20 Der arbejde nu med rapport ved patienten i vagtskiftet, alt dokumentation ved patienten, sygeplejefaglig vurdering i situationen; at være tæt på patienten men sikre at patient og pårørende får ro og tid alene, automatisk dataopsamling frigør tid; at sikre denne tid anvendes målrettet i sygeplejen. "Udeblivelser fra endoskopi - karakteristik ud fra journaloplysninger", DKC o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Anne Sofie Bomholt Pedersen og Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål At forebygge udeblivelser uden afbud i endoskopien Metode Gennemgang af alle udeblivelser uden afbud i perioden januar til august Analyse af journalen efter bopæl, køn, alder, særlige forhold (anden svær sygdom, misbrug, psykisk lidelse), tidligere udeblivelse, mulig sprogbarriere. Resultat 266 udeblivelser er registreret i GS i perioden. Alle journaler er gennemgået. Analysen endnu ikke afsluttet. Training of anaesthesia nurse trainees and resident doctors to anaesthesia, Centre of Day Surgery, o Kontakt: Sygeplejerske Kirsten Hede Formål At undersøge om uddannelse og oplæring af anæstesikursister og yngre læger i DKC lever op til forventningerne mhp at forbedre den praktiske uddannelse. Metode Spørgeskemaundersøgelse. Alle anæstesikursister og yngre læger som har været under uddannelse på DKC 2 år tilbage. Resultater I alt 15 ud af 18 mulig deltog i undersøgelsen. Generelt stor tilfredshed med uddannelsesperioden i DKC. Dog kan der arbejdes på færre vejledere til anæstesikursisterne. 93% svarede at de nåede deres mål i uddannelsesperioden. Ensrettet introduktion af nyt personale på centraloperations-afsnittet Forskningsberetning 2011 Side 20

21 o Kontakt: Sygeplejerske Virpi Nielsen Formål At sikre at alle nyansatte på Centraloperations-afsnittet får en ensrettet introduktion Metode Der er udarbejdet oplæringsprogram, skema til registrering og dokumentation af oplæringen. Resultater Faglig kompetenceudvikling, større tryghed i oplæringen og inddragelse af flere kollegaer i oplæringen udover vejlederen. Overblik over det enkelte introduktionsforløb "Musik i endoskopiafsnittet", DKC, o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Anne Sofie Bomholt Pedersen Gennemgang af original artikler, oversigtsartikler og systematiske reviews tyder på at brug af musik i forbindelse med kolo- eller gastroskopi kan reducere patienternes psykologiske angst og mængden af sedativa til anxiolyse under proceduren. Formål At undersøge personalets oplevelse af fordele og ulemper ved musik i rummet under proceduren, samt undersøge hvordan personalet oplever musikken virker bedst for patienten. Metode Spørgeskemaundersøgelse. Alt personale i skopi-afsnittet, der i test-perioden er tilstede på teststuen. Resultater Der foreligger endnu ikke resultater af projektet. Stimulering af udvikling og forskning Lisbeth Uhrenfeldt samarbejds partnere er fundet på følgende institutioner: Agder Universitet, Kristiansand, Norge Högskolan i Borås, Sverige Uppsala Universitet Linneus Universitet, Sverige, Witten-Herdege private Universitet, Tyskland Manchester University Turku Univeristy Forskningsberetning 2011 Side 21

22 University of Lisbon, Portugal University College Dublin, Ireland Aarhus Universitetshospital Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitet Syddansk Universitet Sygehus Lillebælt Bristol University, UK Southhampton University, UK Brighton University, UK VIA University College, DK Skandinavisk- Tysk forskersamarbejde på Universitetet i Agders (N) kloster på Lesbos Undervisning og vejledning Lisbeth Uhrenfeldt har i 2011 gennemført et kursus semester i universitetspædagogik på Århus Universitets center for uddannelse og læring: 2_.pdf LU har desuden undervist, vejledt og eksamineret på kandidat- og masteruddannelserne på Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet: 1. Professionsudvikling (2 lektioner foråret) på Modul 5 Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 2. Sygeplejefaglig ledelse og selvledelse (15 lektioner efteråret) Valgfag på 3. semester i Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 3. Etik, dømme og handlekraft (12 lektioner efteråret) på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Lisbeth Uhrenfeldt har i 2011 vejledt og eksamineret følgende specialer: 1. Randi Vittrup (2011) ikke udgivet. (Speciale til Master i Klinisk sygepleje titlen). Forskningsberetning 2011 Side 22

23 2. Caroline Kado Rasmussen (2011) A systematic review of the literature on Cultures effect on the perception of pain: Ethnic minorities perspectives (Speciale til cand. Cur. titlen). I 2011 er der indgået en aftale om: Forsknings samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens (HEH) Forskningsenhed i klinisk sygepleje og Sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC Campus Horsens Nedenstående fem samarbejdsflader er fremkommet på et første samarbejdsmøde mellem forsker Lisbeth Uhrenfeldt (LU) HEH og leder af sygeplejerskeuddannelsen Horsens, VIA UC Karen Paaske (KP), samarbejdsfladerne evalueres og udvikles årligt på et møde initieret af KP: Årligt videnskabeligt møde Formål: at udveksle forskningsviden mellem hospitalets kliniske forskere og undervisere på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje At sygeplejestuderende (VIA UC) præsenteres for og inspireres af nyeste klinisk forskning Deltagere: Alle interesserede er velkomne. Tidspunkt: Arrangeres i forbindelse med forskningens døgn en gang om året Sted: HEH eller Campus Horsens Ansvarlig arrangør: Forsker fra Regionshospitalet i Horsens i samarbejde med uddannelsesleder fra Sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC Campus Horsens. Forskningsmøder Formål: At adjunkter og lektorer på University College Campus Horsens, sygeplejerskeuddannelsen opnår viden om nyeste lokale forskning på det kliniske felt At Forskere og Ph.d. studerende får viden om de lokale uddannelsesmæssige behov for forskningsviden på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Horsens. Deltagere: Forsker, Ph.d. studerende fra HEH, adjunkter og lektorer fra Campus Horsens, sygeplejerskeuddannelsen. Tidspunkt: Møder 8 gange årligt af 1 times varighed Sted: HEH Ansvarlig arrangør: Ph.d. studerende Forskningsberetning 2011 Side 23

24 Videnskabelige møder Formål: At studerende præsenteres for klinisk forskning af forskeren selv. Aktuelle forskningsprogrammer eller publikationer kan danne udgangspunkt for undervisningen. Deltagere: Forsker, Ph.d. studerende, adjunkter, lektorer og sygeplejestuderende Tidspunkt: 2 gange årligt, Antal lektioner aftales fra gang til gang afhængig af tema. Sted: Campus Horsens Ansvarlig arrangør: Skemalægger på Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med forsker eller ph.d. studerende Talentudvikling På baggrund af lokale forskningsprogrammer kan der foregå en vis talentudvikling på bachelorniveau. Bachelorstuderende med særlige evner, kompetence og interesser kan tilbydes mulighed for at indgå med eget bachelor projekt i et konkret forskningsprojekt. Kommunikationsmedier og formidling Der kan i fællesskab udarbejdes video/audioslides samt Podcast til undervisningsbrug. En plan herfor udarbejdes på det årlige evaluerings- og planlægningsmøde. Peer review opgaver løst af LU for tidsskrifterne: International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens refereekomité, udpeget som fast medlem fra Member of Editorial board for tidsskriftet Baltic Nurse siden (Tidsskriftet herefter nedlagt grundet manglende ressourcer) Publikationer Originale artikler Albarran JW, Rossser EA, Bach SA, Uhrenfeldt L, Lundberg P and Law K. (2011) Exploring the development of a model of cultural care for European caring science. Int J Qual Stud Health Wellbeing 6, 4: /qhw.v6i Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L (2011) A review of nursing workforce policies in five European countries: Denmark, Finland, Ireland, Portugal and United Kingdom/England. Journal of Nursing Management 19, 6, , DOI: /j x Forskningsberetning 2011 Side 24

25 Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C and Nielsen CV. (2011) Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Clin Respir J 2011; DOI: /j X x. Ersgard, K. B., Petersen P. U. (2011): Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie. Vård I Norden 31, 1, Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE (2011) Converting venous acid-base and oxygen status to arterial in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine doi: /MEJ.0b013e32834de4c6 Andet videnskabeligt arbejde Foredrag inviteret: Bach S, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Law K, Rosser E, Albarran J. Exploring the development of a model of cultural care for European Caring Sciences. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Mundtlig præsentation på Master Class, Netværksgruppe for Helende Arkitektur, Ålborg Universitet. Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum (marts) Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Forskningens døgn forhallen HEH (april) Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Sygeplejesymposium HEH (november). Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Mundtlig præsentation ved EACS Conference May 5th Tema: Knowledge for caring science Directions and options. Borås Universitet, Sverige. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp-Høybye M. og Birkelund R. (2011): Æstetik, rum og omsorg. Sygeplejesymposium d. 8. november, Hospitalsenheden Horsens. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp-Høybye M. og Birkelund R. (2011): Kræftpatienter og sanseindtryk. Godkendt protokol, Forskeruddannelsen, Health, Århus Universitet. Uhrenfeldt L. Knowledge for caring science- leadership and clinical wisdom. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Uhrenfeldt L (2011) Knowledge for caring science - leadership and clinical wisdom. Konference præsentation. Publiceret på:http://www2.pubcare.uu.se/care/eacs/ Poster præsentation: Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees. (2011) Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. Poster antaget på: AKUT konference i Roskilde. Derudover er abstraktet publiseret i SJTREM, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Forskningsberetning 2011 Side 25

26 Medicine. Poster præsentation: Ludvigsen MS, Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H. (2011) Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. Poster på: International Association for Adolescent Health: Poster præsentation: Uhrenfeldt L. A transition: Experiences of food and drinks during hospital stays among old surgical patients. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Poster præsentation: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Fegren L. Intrahospital transfer: A metasynthesis of patients experiences. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Formidling Toppenberg M, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L (2011) Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 8, Ulsøe ML, Daugård B. (2011) Alle vinder ved nærværende kommunikation. Sygeplejersken nr. 13, 2011 s Forskningsberetning 2011 Side 26

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Kortlægning af patientdagbøger i danske intensivafdelinger

Kortlægning af patientdagbøger i danske intensivafdelinger Kortlægning af patientdagbøger i danske intensivafdelinger Ingrid Egerod Seniorforsker, PHD København, Danmark Patientdagbøger Ingrid Egerod 1 Projektgruppe Ingrid Egerod spl., cand.cur., PHD projektleder

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh.

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh. Navn organisation titel Christina Emme Bispebjerg Hospital Sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d.-studerende Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Posters fra symposiet 2011

Posters fra symposiet 2011 Posters fra symposiet 2011 Early nutrition in the Recovery Room at a Danish Hospital Whose goal am I fulfilling? Danish health care professionals experiences of being coached Aarhus University School of

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere