Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011"

Transkript

1 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011 Forskningsberetning 2011 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2011 Side 1

2 Forord Kære læser Forskningsberetning 2011 er den anden fra Hospitalsenheden Horsens Forskningsenhed for klinisk sygeplejeforskning. På baggrund af Lokal strategi for etablering af forskning i klinisk sygepleje (2007) fortsættes udviklingen af Enheden for klinisk sygepleje, i tråd med Forskningsprofil Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (2010). I 2011 genoptog hospitalet desuden en tidligere tradition for at afholde et lokalt Symposium i sygepleje. Vi glæder os over at kunne videreformidle en række af de initiativer, der er taget, og de mål der er nået, som alle er en del af den sundhedsvidenskabelige forskning, og grundlag for den evidensbaserede kliniske sygepleje. En særlig tak rettes til vore nære samarbejdspartnere lokalt, på nationale og internationale universiteter, til netværksgrupper som EANS, EACS og PRANSIT samt til de fonde der støtter vores arbejde med midler. Ved udgivelsen af denne beretning er Forskningsenheden på Hospitalsenheden Horsens samlet i én bygning med afdelingen for Simulation og Innovation (SIC). Bygningen blev indviet d. 6 februar Det indfrier de længe ønskede muligheder for samlede faciliteter for adjunkter, lektorer og ph.d studerende. Lisbeth Uhrenfeldt og Anna Birte Sparvath Forskningsberetning 2011 Side 2

3 Ansatte og tilknyttede i 2011 i Enhed for klinisk sygeplejeforskning Forskningsleder, adjunkt Lisbeth Uhrenfeldt Ph.d., cand. Cur, BA, SD, sygeplejerske Direkte tlf Ph.d. studerende, Bodil Bjørnshave Cand. Scient San., sygeplejerske (indtil ) Ph.d studerende Connie Timmermann Cand. Cur. Sygeplejerske (fra ) Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Louise Grode Cand. Scient pub. San., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen Cand. Scient San., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Anne Jacobsen Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Anne Sophie Bomholt Pedersen Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Udviklingssygeplejerske Annette Søgård Cand. Cur., sygeplejerske Direkte tlf Forskningsberetning 2011 Side 3

4 Udviklingssygeplejerske Karen Ersgard MKS, sygeplejerske Direkte tlf Udviklingsradiograf Henriette Fischer Larsen Specialeansvarlig radiograf for kvalitet og udvikling Direkte tlf. nr / Uddannelsesansvarlig Gitte Sjørslev Scmidt Cand. pæd., sygeplejerske Direkte tlf Uddannelsesansvarlig Marianne F. Feldt - Rasmussen Stud. MHH, sygeplejerske Direkte tlf Introduktionsansvarlig Birgit Daugård SDL, PD, sygeplejerske Direkte tlf Sygeplejerske Anne Marie Miklos Stud MPH, sygeplejerske Direkte tlf Bibliotekar Karin Velbæk TAK Forskningsenheden takker Familien Hede Nielsen Fonden, Dansk Sygepleje Råd, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Universitetet i Agder, Norge, Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden og Radiometer, for bidrag til forskning, forskningsformidling, og forsker udveksling i Forskningsberetning 2011 Side 4

5 Forskning i sundhed og sygepleje på Hospitalsenheden Horsens I 2011 er følgende nationale og internationale projekter, iværksat af Lisbeth Uhrenfeldt, fortsat eller afsluttet: Forsknings projekt 1: Rehabiliterende hospitalsomsorg: patientoplevede overgange Første projekt: Kræft patienters oplevelse af det akutte forløb - sanseindtryk, overgange og mestring er et pilot projekt, der har til formål at undersøge, hvordan patienter med kræft oplever og påvirkes af sanse indtryk i de fysiske omgivelser såsom arkitektur, kunst, udsmykning og farver eller mangel på samme. Forskergruppe: Timmermann, Connie, Uhrenfeldt, Lisbeth, & Birkelund, Regner. Publicering 2011: Poster: Timmermann C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients experience of sensory impressions. Coping while being in transition and hospitalized. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Foredrag antaget: Timmerman C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Aalborg Universitet 6. januar Foredrag antaget: Timmerman C, Uhrenfeldt L, Birkelund R. Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Artikel er indsendt i Andet projekt: Ph.d. projektet: Hospitalsindlagte patienter og sanseindtryk undersøger betydningen af de sanseindtryk som hospitalsindlagte patienter med en livstruende sygdom oplever i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Forskergruppe: Timmermann, Connie, Uhrenfeldt, Lisbeth, Høybye MT & Birkelund, Regner. Forskningsberetning 2011 Side 5

6 Cand. Cur., ph.d. studerende Connie Timmerman (Medicinsk afdeling P7HEH, og Institut for Folkesundhed, AU) har skrevet denne beretning: Det er ph.d.-studiets formål at fremskaffe yderligere viden om hvordan hospitalsindlagte patienter med en livstruende sygdom oplever og påvirkes af sanseindtryk i hospitalsmiljøet såsom arkitektur, udsmykning og farver. Ligeledes undersøges betydningen af sansemæssige elementer, der forbinder sig med samtalen med særlig fokus på det nonverbale, kropssprog samt sprogets tone. Baggrund Både nationalt og internationalt ses der en stigende videnskabelig interesse i forhold til at øge viden omkring betydningen af sanseindtryk for patienter under indlæggelse. Den øgede bevidsthed om betydningen af positive sanseindtryk i hospitalsmiljøet har ført til at De Danske Regioner i 2009 udgav rapporten Helende arkitektur i samarbejde med AAU. Rapporten Det kommende hospital (2010) ses ligeledes udarbejdet på initiativ af De Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen. Begge nationale rapporter er udarbejdet som et led i at kvalificere hospitalsmiljøet som en aktiv og betydningsfuld del at pleje, omsorg og behandling i det Danske Sundhedsvæsen. Eksisterende kvantitativ forskning peger bla. på, at positive sanseindtryk gennem udsigt fra et vindue kan forkorte indlæggelsestiden postoperativt (Ulrich, 1984). Ligeledes viser studier at blodtryk, indholdet at stresshormoner i blodet samt behovet for smertestilende medicin kan reduceres når patienter udsættes for positive sanseindtryk under indlæggelse og ambulant behandling (Ulrich, 2003, 2004, 2008; Tse et al., 2002; Diette et al., 2003; Malenbaum et al., 2008). Forskning baseret på kvalitative metoder har i begrænset omfang belyst hospitalsindlagte patienters oplevelse af hospitalsmiljøet og viser bla. at omgivelser der signaler hjemlighed, giver følelsen af at være velkommen og i øvrigt virker roligt, opleves af patienterne som betydningsfuldt (Edvardson, 2005, 2006, 2007). Det er dog ikke tidlige udforsket hvilke betydning hospitalsmiljøet har for patientens oplevelse af livsmod og evnen til at meste en potentiel livstruende sygdom. Et pilotprojekt (Timmermann et al., 2011) udført forud for aktuelle ph.d.-projekt peger på, at æstetiske sanseindtryk i omgivelserne ikke alene bibringer positive følelser der kan styrke patientens ressourcer og mestringsevne, men også på, at udsigt til naturen bringer gode minder, der kan være med til at fastholde den enkeltes identitet i en overgang i livet hvor der opleves livstruende sygdom. Metode Projektet er designet som et kvalitativt forskningsprojekt med anvendelse af etnografisk feltarbejde som kilde datagenerering. Feltarbejdet er planlagt som observationer på flere medicinske afdelinger samt uformelle samtaler og kvalitative interview med indlagte patienter. De inkluderede patienter følges over flere dage af deres indlæggelse. Alt feltarbejde foregår på Hospitalsenheden Horsens. Implikationer Med udgangspunkt i ph.d.-projektets kvalitative metodetilgang kan projektet bidrage til sundhedsforskningen med en dybdegående viden af mere eksistentiel karakter. Denne viden forventes, at kunne forbedre kvaliteten af pleje, omsorg og behandling til hospitalsindlagte Forskningsberetning 2011 Side 6

7 patienter. Der udover kan projektet producerer ny viden af betydning for indretning af nuværende og fremtidige hospitaler. Ph.d. studerende Connie Timermann Finansiering Et Pilot-projekt samt efterfølgende en efterfølgende formidling på en international konference er støttet af Familien Hede Nielsens Fond, Horsens. Ph.d.-projektet er finansieret af Familien Hede Nielsen Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd. Tredje projekt: Ernæring til hospitaliserede kirurgiske patienter foregår blandt kirurgiske patienter (+74 år) med en malign diagnose og et medicinforbrug på 5 eller flere præparater dagligt. Formålet med undersøgelsen er at udrede de forhold der gør sig gældende for den indlagte kirurgiske patients (+74 år) individuelle indtagelse af mad og drikke under hospitalsopholdets første uger og fremstilling af fællestræk herved Forskergruppe: Uhrenfeldt Lisbeth, Toppenberg D. Maria, Larsen K. Laura Publicering: Toppenberg M, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L (2011) Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 8, Uhrenfeldt L. A transition: Experiences of food and drinks during hospital stays among old surgical patients. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Poster 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Indsendt til publicering: Toppenberg M, Uhrenfeldt L. (peer review) Ernæringsbehov hos hospitaliserede patienter - en litteraturgennemgang. (Nutritional needs of hospitalized patients- a literature review). Klinisk sygepleje Forskningsberetning 2011 Side 7

8 Krone L, Uhrenfeldt L. (peer review) Patients lived experiences of a reduced intake of food and drinks during illness: A literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Forsknings projekt 2: Patientoplevede overgange under overflytning (Patient transitions in transfer) Dette projekt er en del af forskernetværket PRANSIT s (Patient transfer and transition in hospitals) aktiviteter. Netværket blev etableret i 2009 som et skandinavisk tysk forskersamarbejde. Første projekt: Intra-hospital transition- a qualitative metasynthesis har til formål gennem en kvalitativ meta-syntese, at indkredse en dybere forståelse af de erfaringer patienternes oplevelser af oplevede overgange efterlader. Forskergruppe: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Fegren L, Ludvigsen MS, Hall EOC, Meyer G. Publicering: Poster præsentation: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Fegren L. Intrahospital transfer: A meta-synthesis of patients experiences. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Uhrenfeldt L, Aagaard H. Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. (submitted) Patients experiences of Intra- and Inter -hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Forskerophold på kloster på Lesbos Andet projekt: Young people and teenagers with complex chronic health care needs experiences of transfer from paediatric to adult care har til formål. gennem en kvalitativ meta- Forskningsberetning 2011 Side 8

9 syntese, at indkredse en dybere forståelse af de erfaringer teenagere og yngre voksne med kronisk sygdom har med overgangen i hospitalskontakten fra en børn/unge afdeling til en voksenafdeling. Forskergruppe: Fegren Liv, Hall OC. Elisabeth, Uhrenfeldt Lisbeth, Aagaard Hanne, Ludvigsen S. Mette Publicering: Poster præsentation: Ludvigsen MS, Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H. (2011) Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. Poster på: International Association for Adolescent Health: Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H, Ludvigsen MS. (submitted) Adolescent and young adults transition experiences transferring from pediatric to adult care: a qualitative meta-synthesis. Tredje projekt: Systematic review on criteria to determine appropriateness of hospital admission in nursing home residents Forskergruppe: Anne R. Guitares, Eva Mann, Lisbeth Uhrenfeldt, Gabriele Meyer Formål: At præsentere evidensbaserede kriterier, der er udledt på baggrund af internationale studier, eller anvendt i studier, med henblik på at afgøre holdbarheden eller den manglende holdbarhed af kriterier for hospitalsindlæggelse af beboere fra plejehjem (med særligt fokus på mennesker der lider af demens). Forsknings projekt 3: Kulturel omsorg (Cultural care) Første projekt: European Academy of Caring Science, oprettelsen af denne svensk, danske, engelske forskergruppe, har ført til en beskrivelse af de tre områder der til sammen kan understøtte grundlæggelsen af et alternativ til den tilsvarende amerikanske omsorgsvidenskab, da der er identificeret grundlæggende forskelle i de to betragtningsmåder. Forskningsberetning 2011 Side 9

10 European Academy of Caring Science (EACS) Årligt møde i Academic Board 2011 Forskergruppe: Galvin Kathleen, Todres Les, Ekebergh Margaretha, Edlund Birgitta, Aarts Clara, Hemingway Ann, Ôzelin Lise-Lotte, Hörberg Ulrika, Dahlberg Karin, Albarran W John, Rossser A. Elisabeth, Bach A. Shirley, Uhrenfeldt Lisbeth, Lundberg Pranee and Law Kate. Publicering: The European Academy of Caring Science homepage Foredrag antaget: Uhrenfeldt L. Knowledge for caring science- leadership and clinical wisdom. EACS Conference May 5 th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Konference præsentation. Publiceret på: I andet projekt: Culturel care, har en svensk, dansk, engelsk forskergruppe beskrevet en struktur der kunne informere og indkredse den filosofiske baggrund og indhold for et Europæisk bud på omsorgsvidenskab. Forskergruppe: Albarran W John, Rossser A. Elizabeth, Bach A. Shirley, Uhrenfeldt Lisbeth, Lundberg Pranee and Law Kate. Publicering: Foredrag inviteret: Bach S, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Law K, Rosser E, Albarran J. Exploring the development of a model of cultural care for European Caring Sciences. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Albarran JW, Rossser EA, Bach SA, Uhrenfeldt L, Lundberg P and Law K. (2011) Exploring the development of a model of cultural care for European caring science. Int J Qual Stud Health Well-being 6, 4: /qhw.v6i Forskningsberetning 2011 Side 10

11 Kathleen T Galvin. University of Bournemouth, UK Årets Videnskabelige møde, afholdt d. 28. april 2012 i forhallen på HEH, havde professor Kathleen T Galvin. University of Bournemouth, UK som foredragsholder om emnet: Life world led care: Illustrated through critical care nursing. Der lyttes. Forsknings projekt 4: Dygtige sygeplejersker: faglig ledelse, dømme-og handlekraft Første projekt: Nursing workforce Forskningsberetning 2011 Side 11

12 Forskergruppe: Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L. Publikation: Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L (2011) A review of nursing workforce policies in five European countries: Denmark, Finland, Ireland, Portugal and United Kingdom/England. Journal of Nursing Management 19, 6, , DOI: /j x Andet projekt: Sundhedsfaglig ledelse Målet er at indkredse sygeplejerskers virksomhed på tre forskellige områder: forsknings-, professions-, og udviklingsbaseret. Forskergruppe: Uhrenfeldt, L. & Sørensen, E. E. Publikation: Uhrenfeldt, L. & Sørensen, E. E. (2011) Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag Tredje projekt Whose goal am I fulfilling? Formålet er at beskrive og analysere hvordan sundhedsprofessionelle der modtod coaching oplevede processen. Forskergruppe: Ammentorp Jette, Jensen Hanne, & Uhrenfeldt, Lisbeth Publicering: Poster Sygeplejesymposium HEH november 2011 Ammentorp J, Jensen HI, Uhrenfeldt L. (I review) Whose goal am I fulfilling? The experience of Danish healthcare professionals with being coached. Øvrige forsknings temaer: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens: Venøse "arterialiserede" blodprøver anvendt ved akutte medicinske patienter. Tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med Center for Medicinsk model-baseret beslutningstagning Ålborg Universitet. Formål At evaluere en metode der på matematisk grundlag omregner perifere venøse måleværdier til arterielle svar på akut syge patienter. Projekt periode Afrapporteret og afsluttet projekt. Forskergruppe: Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE Forskningsberetning 2011 Side 12

13 Karen Grønkjær ved posterudstilling i forhallen april 2011 Publikationer: Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE (2011) Converting venous acid-base and oxygen status to arterial in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine doi: /MEJ.0b013e32834de4c6 Poster præsentation: Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees. (2011) Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. Poster antaget på: AKUT konference i Roskilde. Derudover er abstraktet publiceret i SJTREM, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens: Berettet af udviklingssygeplejerske Karen Ersgaard, MKS: 1. Ph. D i sygepleje Som den første Ph.d. studerende blandt sygeplejersker på Hospitalsenheden Horsens forsvarede Bodil Bjørnshave den 30. juni 2011 sin afhandling om KOL-rehabilitering i daglig praksis. Det første i Danmark Formålet med projektet er at skabe grundlag for, at flere KOL-patienter gennemfører rehabiliteringsforløbet og på den måde opnår bedre resultater af KOL-rehabiliteringen. Bodil Bjørnhaves Ph.d. projekt undersøger den problemstilling, at der er et stort antal KOL-patienter, der enten fravælger eller falder fra rehabiliteringsforløbet. Forskningsberetning 2011 Side 13

14 Peger på flere tendenser Projektet (Clinical routine rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at regional hospital) viser, at patienterne i lungerehabiliteringsforløbene ikke opnår de forventede forbedringer. Færre end 10 % af de patienter, der i undersøgelsesperioden blev behandlet for KOL, deltog i rehabiliteringsforløbene. Desuden er det kun ca. halvdelen af de patienter, som starter på et lungerehabiliteringsforløb, der gennemfører det. Patienter, der gennemførte rehabiliteringsforløbet, følte sig bedre tilpas, men det var ikke muligt at måle forbedringer af udholdenhed og helbred. Undersøgelsen viser, at lungerehabiliteringsindsatsen skal tilpasses den enkelte KOL-patient, hvis de forventede forbedringer skal indfries. KOL-rehabilitering som indsatsområde Projektet er en forskningsmæssig opfølgning på det KOL-rehabiliteringsprogram, som Hospitalsenheden Horsens har udviklet og implementeret på baggrund af nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Projekt på Medicinsk Afdeling Ph.d. projektet er gennemført på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens i samarbejde med faggrupper involveret i KOL-rehabilitering på hospitalet og i kommunen. Projektet er finansieret af kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond samt midler fra bl.a. Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden, Dansk Sygepleje Råd og Hospitalsenheden Horsens. 2. Telemedicinske konsultationer til KOL patienter Kontaktpersoner: sygeplejerske Anne Friis Jørgensen og overlæge Tina Brandt På Hospitalsenheden Horsens er tilbud til patienter med KOL bygget op omkring forløbsprogrammet. I december 2010 fik medicinsk afdeling, i samarbejde med innovationsafdelingen og via projektmidler fra forebyggelsesfonden, mulighed for at oprette et telemedicinsk tilbud til udvalgte patienter efter indlæggelse med exerbation. Funktionen, som udføres af en KOL case manager, har til formål at understøtte og øge patienternes mestringsevne i livet med den kroniske sygdom. Metode KOL- casemanager har samtaler med inkluderede patienter under indlæggelsen. Umiddelbart efter udskrivelse installeres den telemedicinske løsning - (en terminal med kamera og diverse måleudstyr) i hjemmet og patienten oplæres i anvendelse af udstyr. Der gennemføres telekonsultationer op til 7 gange over 2-4 uger, ved hver konsultation måles lungefunktion, iltsaturation og puls. Der gives vejledning i håndtering af dyspnø, medicinsk behandling, ernæring og der ydes psykosocial støtte. Ved behov inddrages hospitalets lungeteam. Patienten kan herefter overgå til en asynkron løsning (en terminal uden kamera men med samme måleudstyr) i op til 3 måneder. Monitorering og betydning Forskningsberetning 2011 Side 14

15 Der gennemføres kvantitativ og kvalitativ monitorering. Da hospitalet har en af landets korteste indlæggelsestider, forventes det ikke kan den gennemsnitlige indlæggelsestid kan forkortes væsentligt, men der ses tendenser i retningen af, at ambulatoriekontroller kan udskydes. Der se dog en svag tendens i retningen af, at patienter der har haft telemedicinske konsultationer har færre og kortere indlæggelser i det år de fik tilbuddet end året før. Patienttilfredsheden er meget høj, 44 af de 46 patienter, der har haft et telemedicinsk forløb, har alle brugt ordet tryghed, når de er blevet spurgt om det telemedicinske forløb har gjort en forskel for dem efter udskrivelsen. De udtrykker ligeledes at, at konsultationerne giver konkrete handleanvisninger. Livskvalitetsscore målt via CAT peger i retning af større mestrings kompetencer. Perspektiv Kvalitetsudviklingsprojektet har været medvirkende til, at hospitalet nu er inddraget i et større forskningsprojekt omkring hjemmeteknologi via DIS. Der pågår i øjeblikket drøftelser omkring muligheden for at gennemføre et randomiseret studie af effekten af det telemedicinske tiltag, ligesom en MTV undersøgelse kan være en mulighed for at skabe større klarhed over konsekvenser i relation til patient, organisation, økonomi og teknologi. Ingen af disse initiativer er på nuværende tidspunkt afklaret. Projektet blev præsenteret via poster på Dansk Selskab for Sygepleje Forskning forsknings- og udviklingskonference på Aarhus Universitetshospital og vandt ved denne lejlighed posterkonkurrencen. 3. Evidensbaserede retningslinjer fra Center for kliniske retningslinjer Medicinsk afdeling har samarbejdsrelationer med Center for kliniske retningslinjer ved Århus Universitet, hvor udviklingssygeplejerske Karen Ersgard er tilknyttet som ekstern bedømmer af retningslinjer. Karen Ersgard har været medforfatter på retningslinjen Ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation som udkom i januar Medicinsk afdeling deltager i en hospitalsdækkende gruppe der udarbejder udkast til implementering af evidensbaserede retningslinjer indenfor sygeplejen. Publikationer: Titel: Alle vinder ved nærværende kommunikation Artikel publiceret i fagbladet Sygeplejersken nr. 13, 2011 Kontaktpersoner: Marie-Louise Ulsøe, Oversygeplejerske på Anæstesiafdelingen, og Birgit Daugård, Uddannelsesansvarlig Sygeplejerske på Medicinsk Afdeling Forskningsberetning 2011 Side 15

16 Artiklen omhandler, hvordan man på Hospitalsenheden Horsens har gennemført projekt Nærværende Kommunikation, som sætter fokus på kommunikation i forhold til patienter og pårørende. Formålet var at styrke medarbejdernes kommunikationskompetencer for at sikre optimale patientforløb, der resulterede i højere patienttilfredshed. Dette fokus har skærpet de professionelles opmærksomhed på den kommunikative adfærd i alle professionelle sammenhænge. Titel: Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie Artikel publiceret i Vård i Norden nr Kontaktpersoner: Karen Bagger Ersgard, Udviklingssygeplejerske, MKS Preben Ulrich Pedersen, lektor, PhD, leder af Center for Kliniske Retningslinjer Artiklen omhandler et litteraturstudie, som søger at belyse følgende spørgsmål: Hvilket energibehov har KOL patienter? Hvordan kan der stimuleres til at dette energibehov dækkes? Baggrunden for litteraturgennemgangen er, at % af alle KOL patienter er underernærede og underernæring er en selvstændig prædiktor for tidlig død. Litteraturgennemgangen indikerer, at KOL patienter tilsyneladende har et højere energiforbrug og at ernæringsvejledning i kombination med energitilskud kan have effekt, især, hvis vejledningen er langvarig, og med en sundhedsfremmende tilgang bygger på patientens daglige livsform og muligheder. Artiklen er skrevet på baggrund af et masterspeciale. Udviklingssygeplejerskerne: K. Ersgard, AS Bomholt, Louise Grode, Anne Jacobsen, HEH Anæstesiologisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens: Berettet af udviklingssygeplejerske Louise Grode, Cand. Scient. San. Pub. Anæstesiologisk Afdeling har i 2011 været involveret i en række udviklings- og forskningsprojekter. Liste over publikationer og eksterne præsentationer fra udviklings og forskningsprojekter hvor medarbejdere fra Anæstesiologisk Afdeling har været hoved- eller medforfattere: Publikationer: Forskningsberetning 2011 Side 16

17 Artikler: Toppenberg MD, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L. Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 87. årgang /nr. 8 / Dec Ulsøe ML, Daugård B. Alle vinder ved nærværende kommunikation. Sygeplejersken nr. 13, 2011 s Præsentationer: Ulsøe ML, Vilstrup L. Belastet arbejdsmiljø vendt til trivsel. Oral præsentation, Mölnlycke Health Care s Surgical Forum, DK, marts 2011 Grode L, Søgaard A. Tidlig oral ernæring i opvågningen til colon opererede. Oral præsentation, 10th Colorectal day, Sygeplejesessionen, Århus, DK, april 2011 Hede K, Elgø J. Centre of Day Surgery. Training of anaesthesia nurse trainees and resident doctors to anaesthesia. Posterpræsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Ulsøe ML. Operating Room Management in Day Surgery. Oral præsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Tværfaglige præsentationer: Toft P, Filipovski I, Brock M. How to establish and run a block room. Oral præsentation, 9th International Congress on Ambulatory Surgery, København, DK, maj 2011 Filipovski I, Toft P, Brock M. Two years experience and results concerning block rooms. Oral præsentation, SSAI, Bergen, Norge, juni Sygepleje - og tværfaglige projekter i Afdelingen 2011: "Tidlig ernæring i opvågningen", Opvågningsafsnittet og Kirurgisk Afdeling o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål Hensigten med studiet er at undersøge om en ernæringsintervention i opvågningen med proteindrik til colon-opererede patienter kan tolereres og har effekt på patientens øvrige postoperative forløb. Metode Undersøgelsen er en randomiseret kontrolleret undersøgelse, som skal vise en forbedret kvalitet af den ernæringsmæssige sygepleje til opvågningspatienter. Resultater Forskningsberetning 2011 Side 17

18 Inklusion af patienter blev afsluttet i december I alt er 44 patienter inkluderet i studiet 22 i hver studiearm. Analyseresultater foreligger endnu ikke. "Dyb sedation med spontan respiration kombineret med lokalanæstesi - kontra generel anæstesi til gynækologiske patienter", DKC, o Kontakt: Sygeplejerske og Stud. Scient. San. Lone Brix Formål: - At undersøge om patienterne der opereres i dyb sedation har færre smerter og mindre kvalme postoperativt - At undersøge og sammenligne den umiddelbare tilfredshed hos begge grupper - At undersøge og sammenligne patienternes tilfredshed når de først er helt på den anden side af forløbet. - At undersøge om patienterne i dyb sedation har erindring om forløbet - At undersøge hvorvidt en eventuel erindring giver anledning til ubehag - At undersøge om der er forskel i forbruget af tid på operationsstuen - At undersøge om der er forskel på længden af opholdet i hvileenheden - At undersøge forskel i sedationsniveauet Metode: Der foretages en prospektivt randomiseret undersøgelse hvor 200 patienter skal indgå (vi har på årsbasis ca. 230 af denne gruppe patienter i afdelingen), heraf skal 100 bedøves på konventionel vis og 100 sederes. Der er indhentet relevante godkendelser og studiet monitoreres af GCP-enheden. Resultater Inklusion af patienter er opstartet november "Sygeplejekoordination af regional anæstesi før kirurgi: øget effektivitet og kvalitet i patientforløbet", COP, o Kontakt: Sygeplejerske Marie Broch Formål Reorganisering af arbejdet på anæstesiafsnittet således at man kan opnå øget effektivitet, forbedret patientforløb, øget kvalitet og patientsikkerhed og udvikling af den specialiserede sygepleje til patienter ved regional anæstesi anlæggelse. Metode I 2008 indrettede man forsøgsvis en forberedelsesstue ( blokstuen ) på HEH, med plads til 2 patienter, hvor alt udstyr til anlæggelse og monitorering af RA blev samlet. Forberedelsesstuen bemandes med en fast tilknyttet sygeplejerske som koordinerer alt aktivitet på stuen samt assisterer anæstesiologen ved anlæggelse af RA samt observerer og drager omsorg for patienterne indtil de overleveres til operation. Forskningsberetning 2011 Side 18

19 Resultater Forberedelsesstuen er nu permanent med en fast sygeplejerske som bemander stuen i dagtiden på hverdage. Der er øget effektivitet på operationsstuerne på baggrund af frigørelse af anæstesisygeplejerskeressourcer og nedsat skiftetid på operationsstuerne, stor patienttilfredshed og kortere indlæggelse. Den specialiserede korttidssygepleje stiller særlige krav til sygeplejersken. I- hospitalet er et værdifuldt redskab til koordinering af aktiviteten på stuen. "Dexametason - føler patienterne sig speedede postoperativt", DKC, o Kontakt: Sygeplejerske Zarah Pripsøe Formål At undersøge hvor mange af de patienter der har fået Detametason, der postoperativt har følt hjertebanken, svedeture, indre uro og søvnbesvær Metode Telefoninterview af patienterne efter struktureret spørgeskema. 60 konsekutive patienter blev spurgt om de vil deltage og fik udleveret spørgeskemaet ved udskrivelsen. Efterfølgende blev de ringet op 48 timer postoperativt og svar blev indsamlet og bearbejdet i systemet Defgo.net og excel. Undersøgelsen fandt sted i september Resultater 18,3% af patienterne har følt en øget indre uro postoperativt, 6,6% har følt hjertebanken og 1,6% følt svedture. Søvnbesvær 1. postoperative nat: 18,3% pga af uro, 20% pga liggestilling, 5% pga smerter. Søvnbesvær 2. postoperative nat: 1,6% pga uro, 8,3% pga liggestilling, 10% pga smerter. "Gennem sygepleje skaber teknologi værdi for patient, pårørende og sygeplejerske", ITA. o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål I samarbejde med IT eksperter at udvikle og teste et observationssystem (EOS) til den elektroniske patientjournal på intensiv terapi afsnittet og at skabe bevidsthed om og udvikle sygeplejefaglige tilgange, som sikre at EOS bliver værdiskabende for patient, pårørende og sygeplejerske. Metode Løbende testning af de løsninger som udvikles i samarbejde med IT firmaet Daintel. At sygeplejerskerne via grupper og bevidsthedsskabende dialog arbejder med integrationen af EOS i de sygeplejefaglige strategier og arbejdsgange. Resultat Forskningsberetning 2011 Side 19

20 Der arbejde nu med rapport ved patienten i vagtskiftet, alt dokumentation ved patienten, sygeplejefaglig vurdering i situationen; at være tæt på patienten men sikre at patient og pårørende får ro og tid alene, automatisk dataopsamling frigør tid; at sikre denne tid anvendes målrettet i sygeplejen. "Udeblivelser fra endoskopi - karakteristik ud fra journaloplysninger", DKC o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Anne Sofie Bomholt Pedersen og Udviklingssygeplejerske Louise Grode Formål At forebygge udeblivelser uden afbud i endoskopien Metode Gennemgang af alle udeblivelser uden afbud i perioden januar til august Analyse af journalen efter bopæl, køn, alder, særlige forhold (anden svær sygdom, misbrug, psykisk lidelse), tidligere udeblivelse, mulig sprogbarriere. Resultat 266 udeblivelser er registreret i GS i perioden. Alle journaler er gennemgået. Analysen endnu ikke afsluttet. Training of anaesthesia nurse trainees and resident doctors to anaesthesia, Centre of Day Surgery, o Kontakt: Sygeplejerske Kirsten Hede Formål At undersøge om uddannelse og oplæring af anæstesikursister og yngre læger i DKC lever op til forventningerne mhp at forbedre den praktiske uddannelse. Metode Spørgeskemaundersøgelse. Alle anæstesikursister og yngre læger som har været under uddannelse på DKC 2 år tilbage. Resultater I alt 15 ud af 18 mulig deltog i undersøgelsen. Generelt stor tilfredshed med uddannelsesperioden i DKC. Dog kan der arbejdes på færre vejledere til anæstesikursisterne. 93% svarede at de nåede deres mål i uddannelsesperioden. Ensrettet introduktion af nyt personale på centraloperations-afsnittet Forskningsberetning 2011 Side 20

21 o Kontakt: Sygeplejerske Virpi Nielsen Formål At sikre at alle nyansatte på Centraloperations-afsnittet får en ensrettet introduktion Metode Der er udarbejdet oplæringsprogram, skema til registrering og dokumentation af oplæringen. Resultater Faglig kompetenceudvikling, større tryghed i oplæringen og inddragelse af flere kollegaer i oplæringen udover vejlederen. Overblik over det enkelte introduktionsforløb "Musik i endoskopiafsnittet", DKC, o Kontakt: Udviklingssygeplejerske Anne Sofie Bomholt Pedersen Gennemgang af original artikler, oversigtsartikler og systematiske reviews tyder på at brug af musik i forbindelse med kolo- eller gastroskopi kan reducere patienternes psykologiske angst og mængden af sedativa til anxiolyse under proceduren. Formål At undersøge personalets oplevelse af fordele og ulemper ved musik i rummet under proceduren, samt undersøge hvordan personalet oplever musikken virker bedst for patienten. Metode Spørgeskemaundersøgelse. Alt personale i skopi-afsnittet, der i test-perioden er tilstede på teststuen. Resultater Der foreligger endnu ikke resultater af projektet. Stimulering af udvikling og forskning Lisbeth Uhrenfeldt samarbejds partnere er fundet på følgende institutioner: Agder Universitet, Kristiansand, Norge Högskolan i Borås, Sverige Uppsala Universitet Linneus Universitet, Sverige, Witten-Herdege private Universitet, Tyskland Manchester University Turku Univeristy Forskningsberetning 2011 Side 21

22 University of Lisbon, Portugal University College Dublin, Ireland Aarhus Universitetshospital Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitet Syddansk Universitet Sygehus Lillebælt Bristol University, UK Southhampton University, UK Brighton University, UK VIA University College, DK Skandinavisk- Tysk forskersamarbejde på Universitetet i Agders (N) kloster på Lesbos Undervisning og vejledning Lisbeth Uhrenfeldt har i 2011 gennemført et kursus semester i universitetspædagogik på Århus Universitets center for uddannelse og læring: 2_.pdf LU har desuden undervist, vejledt og eksamineret på kandidat- og masteruddannelserne på Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet: 1. Professionsudvikling (2 lektioner foråret) på Modul 5 Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 2. Sygeplejefaglig ledelse og selvledelse (15 lektioner efteråret) Valgfag på 3. semester i Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 3. Etik, dømme og handlekraft (12 lektioner efteråret) på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Lisbeth Uhrenfeldt har i 2011 vejledt og eksamineret følgende specialer: 1. Randi Vittrup (2011) ikke udgivet. (Speciale til Master i Klinisk sygepleje titlen). Forskningsberetning 2011 Side 22

23 2. Caroline Kado Rasmussen (2011) A systematic review of the literature on Cultures effect on the perception of pain: Ethnic minorities perspectives (Speciale til cand. Cur. titlen). I 2011 er der indgået en aftale om: Forsknings samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens (HEH) Forskningsenhed i klinisk sygepleje og Sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC Campus Horsens Nedenstående fem samarbejdsflader er fremkommet på et første samarbejdsmøde mellem forsker Lisbeth Uhrenfeldt (LU) HEH og leder af sygeplejerskeuddannelsen Horsens, VIA UC Karen Paaske (KP), samarbejdsfladerne evalueres og udvikles årligt på et møde initieret af KP: Årligt videnskabeligt møde Formål: at udveksle forskningsviden mellem hospitalets kliniske forskere og undervisere på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje At sygeplejestuderende (VIA UC) præsenteres for og inspireres af nyeste klinisk forskning Deltagere: Alle interesserede er velkomne. Tidspunkt: Arrangeres i forbindelse med forskningens døgn en gang om året Sted: HEH eller Campus Horsens Ansvarlig arrangør: Forsker fra Regionshospitalet i Horsens i samarbejde med uddannelsesleder fra Sygeplejerskeuddannelsen i VIA UC Campus Horsens. Forskningsmøder Formål: At adjunkter og lektorer på University College Campus Horsens, sygeplejerskeuddannelsen opnår viden om nyeste lokale forskning på det kliniske felt At Forskere og Ph.d. studerende får viden om de lokale uddannelsesmæssige behov for forskningsviden på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Horsens. Deltagere: Forsker, Ph.d. studerende fra HEH, adjunkter og lektorer fra Campus Horsens, sygeplejerskeuddannelsen. Tidspunkt: Møder 8 gange årligt af 1 times varighed Sted: HEH Ansvarlig arrangør: Ph.d. studerende Forskningsberetning 2011 Side 23

24 Videnskabelige møder Formål: At studerende præsenteres for klinisk forskning af forskeren selv. Aktuelle forskningsprogrammer eller publikationer kan danne udgangspunkt for undervisningen. Deltagere: Forsker, Ph.d. studerende, adjunkter, lektorer og sygeplejestuderende Tidspunkt: 2 gange årligt, Antal lektioner aftales fra gang til gang afhængig af tema. Sted: Campus Horsens Ansvarlig arrangør: Skemalægger på Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med forsker eller ph.d. studerende Talentudvikling På baggrund af lokale forskningsprogrammer kan der foregå en vis talentudvikling på bachelorniveau. Bachelorstuderende med særlige evner, kompetence og interesser kan tilbydes mulighed for at indgå med eget bachelor projekt i et konkret forskningsprojekt. Kommunikationsmedier og formidling Der kan i fællesskab udarbejdes video/audioslides samt Podcast til undervisningsbrug. En plan herfor udarbejdes på det årlige evaluerings- og planlægningsmøde. Peer review opgaver løst af LU for tidsskrifterne: International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens refereekomité, udpeget som fast medlem fra Member of Editorial board for tidsskriftet Baltic Nurse siden (Tidsskriftet herefter nedlagt grundet manglende ressourcer) Publikationer Originale artikler Albarran JW, Rossser EA, Bach SA, Uhrenfeldt L, Lundberg P and Law K. (2011) Exploring the development of a model of cultural care for European caring science. Int J Qual Stud Health Wellbeing 6, 4: /qhw.v6i Attree M, Flinkman M, Howley B, Lakanmaa, Lima-Basto M & Uhrenfeldt L (2011) A review of nursing workforce policies in five European countries: Denmark, Finland, Ireland, Portugal and United Kingdom/England. Journal of Nursing Management 19, 6, , DOI: /j x Forskningsberetning 2011 Side 24

25 Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C and Nielsen CV. (2011) Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Clin Respir J 2011; DOI: /j X x. Ersgard, K. B., Petersen P. U. (2011): Energibehovet hos patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse et litteraturstudie. Vård I Norden 31, 1, Tygesen G, Matzen H, Grønkjær K, Uhrenfeldt L, Andreassen S, Gaardboe O, Rees SE (2011) Converting venous acid-base and oxygen status to arterial in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine doi: /MEJ.0b013e32834de4c6 Andet videnskabeligt arbejde Foredrag inviteret: Bach S, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Law K, Rosser E, Albarran J. Exploring the development of a model of cultural care for European Caring Sciences. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Mundtlig præsentation på Master Class, Netværksgruppe for Helende Arkitektur, Ålborg Universitet. Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum (marts) Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Forskningens døgn forhallen HEH (april) Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients experience of sensory impressions - coping while being in transition and hospitalized. Poster præsentation ved Sygeplejesymposium HEH (november). Timmermann, C., Uhrenfeldt L. og Birkelund R. (2011): Cancer patients and sensory impressions - experiencing transition and coping while hospitalized. Mundtlig præsentation ved EACS Conference May 5th Tema: Knowledge for caring science Directions and options. Borås Universitet, Sverige. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp-Høybye M. og Birkelund R. (2011): Æstetik, rum og omsorg. Sygeplejesymposium d. 8. november, Hospitalsenheden Horsens. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp-Høybye M. og Birkelund R. (2011): Kræftpatienter og sanseindtryk. Godkendt protokol, Forskeruddannelsen, Health, Århus Universitet. Uhrenfeldt L. Knowledge for caring science- leadership and clinical wisdom. EACS Conference May 5th Theme: Knowledge for caring science Directions and options. University of Borås, Sverige. Uhrenfeldt L (2011) Knowledge for caring science - leadership and clinical wisdom. Konference præsentation. Publiceret på: Poster præsentation: Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees. (2011) Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. Poster antaget på: AKUT konference i Roskilde. Derudover er abstraktet publiseret i SJTREM, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Forskningsberetning 2011 Side 25

26 Medicine. Poster præsentation: Ludvigsen MS, Fegran L, Hall EOC, Uhrenfeldt L, Aagaard H. (2011) Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. Poster på: International Association for Adolescent Health: Poster præsentation: Uhrenfeldt L. A transition: Experiences of food and drinks during hospital stays among old surgical patients. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Poster præsentation: Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Fegren L. Intrahospital transfer: A metasynthesis of patients experiences. Afdeling for Sygeplejevidenskab, 10 års jubilæum 1. marts, Forskningens døgn (april) Forhallen HEH samt Sygeplejesymposium (november) HEH. Formidling Toppenberg M, Uhrenfeldt L, Søgaard A, Grode L (2011) Stor variation i ernæringstilbuddet til patienter på opvågningsafsnit. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 8, Ulsøe ML, Daugård B. (2011) Alle vinder ved nærværende kommunikation. Sygeplejersken nr. 13, 2011 s Forskningsberetning 2011 Side 26

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2009-10. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2009-10

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2009-10. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2009-10 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2009-10 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2009-10 Side 1 Forskningsberetning 2009-10 Forord Kære læser! Forskningsberetning 2009-10 er

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE Oplæg f o r t i l l i d s r e p r æ s e n t a r e r, D a n s k S y g e p l e j e r å d, k r e d s N o r d j y l l a n d 2 3. 1 1. 1 5 L i s b e t h U h r e n

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt En undersøgelse af virtuel hjemmesygepleje i Halsnæs kommune Oplægget er tænkt med afsæt i følgende profession: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Seminaroversigt Modul 2 Forår 2017 - Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Der tages forbehold for ændringer! Seminaroversigt vil blive opdateret løbende Generelle

Læs mere

Meningsfuld deltagelse i fysiske aktiviteter efter hoftebrud; en interviewundersøgelse af ældre mennesker

Meningsfuld deltagelse i fysiske aktiviteter efter hoftebrud; en interviewundersøgelse af ældre mennesker Meningsfuld deltagelse i fysiske aktiviteter Projektet er støttet af: Kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder samt Hospitalsenheden Horsens Birgit Rasmussen Ph.d., PT, MHH Det evidensbaserede

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Udvikling få viden til at virke!!!

Udvikling få viden til at virke!!! Udvikling få viden til at virke. Britta Hørdam, sygeplejerske, Cand.cur., ph.d.. Udvikling få viden til at virke!!! Stundom helbrede Ofte lindre.. Altid trøste Formål med sygepleje nu og fremover! Præsentation.

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Hvad er en klinisk retningslinje? En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium Oplæg på modul 13 i Næstved om rehabiliteringsprojektet. Tirsdag den 4. september (9.25 11.05) Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering V/projektsygeplejersker

Læs mere

visioner for fremtiden

visioner for fremtiden Helbredende patientkommunikation - relationer i bevægelse Helbredende patientkommunikation visioner for fremtiden Jette Ammentorp Forskningsleder, Professor Enhed for Sundhedstjenesteforskning Sygehus

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Anne-Marie Schrader, Lektor, MPH, Gitte Rom, Lektor, Cand. Pæd.

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2009 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt Udfyldes af praksis/forsknings- og udviklingsmiljø Oplægget er tænkt med afsæt i følgende professioner: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Temadag i palliation 20. april Aalborg

Temadag i palliation 20. april Aalborg Temadag i palliation 20. april Aalborg Projekt lindrende indsats - om udvikling af den lindrende indsats i hospitalsregi Et aktionsforskningsprojekt Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere