Årsrapport Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010-2011 Maj 2011"

Transkript

1 Årsrapport Maj 2011

2 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Studierektor Mogens Enevoldsen, Teknisk Gymnasium, Aarhus Tech Rektor Steen Hoffmann, Sct. Knuds Gymnasium Institutleder Keld Nielsen, Steno Instituttet, Århus Universitet Rektor Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium Rektor Mads Peter Villadsen, Rosborg Gymnasium Projektgruppen Carl P. Knudsen, projektleder Per Brønserud, Sct. Knuds Gymnasium Merete Johansen, Nærum Gymnasium Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Erik Pawlik, Rysensteen Gymnasium Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium Forord Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer til rådighed herfor. DASG blev etableret i foråret 2006 med økonomisk støtte fra Lundbeckfonden. Interessen for at deltage var overvældende, men af såvel økonomiske som organisatoriske grunde så projektledelsen sig nødsaget til at begrænse antallet af deltagere det første år til 25 skoler. Bevillingen fra Lundbeckfonden ophørte med udgangen af 2009, og på det tidspunkt var antallet af deltagende skoler udvidet til 39. Styregruppen besluttede i foråret 2010 at indbyde alle almene og tekniske gymnasieskoler til at være med i Danske Science Gymnasier fra og med skoleåret Denne rapport beskriver aktiviteterne i skoleåret , som er netværkets femte år. Carl P. Knudsen

3 Projektledelsens rapport for Danske Science Gymnasier har i dag 76 almene og tekniske gymnasier fra hele landet som medlemmer 1. Netværkets hovedaktivitet i skoleåret har været udviklings- og efteruddannelsesprojekterne: IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling (D&D) Elektroniske tavler et stærkt værktøj Moodle JiTT Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng Det samlede deltagerantal har været ca Region Hovedstaden har bevilget et betydeligt beløb til 25 af regionens gymnasieskoler, som deltager i de fire førstnævnte udviklingsprojektet under den fælles projekttitel Ambitiøs IT i matematik og naturvidenskabelige fag. Styregruppen har holdt 4 møder i løbet af året. Hovedopgaverne har været: Udvidelsen af DASG Samarbejde med andre aktører og projekter Nye udviklingsprojekter Projektgruppen har holdt 6 møder i løbet af året. En væsentlig del af aktiviteten er foregået inden for de enkelte udviklingsprojekter. Hovedopgaverne har været: Gennemførelse af kursusprogram Opsamling, bearbejdning og formidling af resultater Evaluering Iværksættelse af pilotprojekter Planlægning af næste års kursusprogram Der er gennemført et omfattende kursus- og mødeprogram for deltagerne i løbet af året 2. I skoleåret udbydes ni udviklingsprojekter: IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling (D&D) Elektroniske tavler et stærkt værktøj Moodle JiTT Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng 1 Se deltagerlisten i Bilag 1 2 Se projektets hjemmeside 3

4 Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Planteforskning besøg hos Bayer CropScience AG i Molheim, Tyskland Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (pilotprojekt) På grund af det forventede store antal deltagere har DASG oprettet en særlig tilmeldingsside 3. DASG har påtaget sig at forestå tilrettelæggelse og gennemførelse af efteruddannelsen i bioteknologi samt vidensdeling og formidling af resultater. Undervisningsministeriet har givet en bevilling på kr. til udvikling af kurserne. Desuden har Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland stillet meget betydelige midler til rådighed for gennemførelse af efteruddannelsen. Efteruddannelseskurserne 4 udbydes ved Århus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Der udbydes et efteruddannelsesprogram bestående af fire kurser: Biostrukturkemi (ved AU) Bioteknologiske modelsystemer (ved SDU) Biostruktur og biofunktion (ved KU) Bioinformatik (ved DTU) De enkelte kurser varer 3 dage og har deltagere. Det er ikke et krav for at undervise i bioteknologi, at man har gennemgået efteruddannelsen, men lærere, der underviser i bioteknologi, har fortrinsret til optagelse på kurserne. Det forventes, at ca. 250 lærere gennemfører efteruddannelsesprogrammet. Desuden tilbydes to efteruddannelseskurser for fysik- og matematiklærere, som underviser på bioteknologi-studieretningen: Fysikken i biologien (ved SDU) Bioinformatik for matematiklærere (ved DTU) DASG har endvidere påtaget sig at administrere DNA-portalen 5 i en overgangsperiode fra DNAprojektets ophør med udgangen af Portalen er nu overdraget til NTS-centeret, som fremover står for driften. Sammenfattende har DASG opnået en betydelig synlighed i undervisningsverdenen, der er overordentlig stor interesse for at deltage i netværket, og udviklingsprojekterne forløber tilfredsstillende. Projektledelsen har således grund til at se tilbage på aktiviteten i det forløbne år med tilfredshed. Carl P. Knudsen 3 Se 4 Se 5 Se 4

5 IT i matematikundervisningen Ca. 75 lærere fra 40 skoler har i år deltaget i delprojektet IT i matematikundervisningen. Deltagerne kom fra både STX og HTX. På grund af det store deltagerantal blev kursusvirksomheden delt op i to kursusrækker henholdsvis øst og vest for Storebælt. For begge var der tale om først et internatskursus med 2 overnatninger og senere et internatkursus med én overnatning. Mellem de to kursusgange var det intensionen, at deltagerne skulle arbejde videre ud fra oplæggene på kurset. Arbejdet på begge kurser tyder på, at CAS-programmerne efterhånden er indarbejdet i matematikundervisningen. En stor del lærere er meget rutinerede, mens andre stadig er lidt famlende. Der har været stor interesse for at diskutere med kolleger, hvilke programmer der har fordele/ ulemper dels i undervisningen og dels til elevers skriftlige arbejde. Da der var forskellige ønsker til, hvilke programmer der skulle arbejdes med, endte det med, at der var eksempler på mange forskellige programmer, så man undervejs kunne sammenligne og overveje, hvad de enkelte skoler skulle satse på. På kurserne var der en del oplæg om programmerne nspire og Maple, der på nuværende tidspunkt er de mest anvendte CAS-programmer på skolerne. Men der var også stor interesse for gratisprogrammerne Word-Mat og GeoGebra. Især til undervisning på C-niveau var der mange fordele ved de sidstnævnte programmer. Desuden var der på kurserne oplæg om dataopsamling og - behandling, hvor ikke mindst mulighederne i det tværfaglige arbejde med naturvidenskabelige fag blev pointeret. På de to sidste kurser var der små oplæg fra kursisterne om tips og ideer til brug af IT i matematik. Her blev der vist eksempler på brug af Moodle, på hjemmeopgaver i form af lydfiler og på brug af programmet JING til at vise små computer-videoer. Desuden viste en kollega, hvordan han udarbejder hjemmeopgavesæt, hvor der genereres forskellige opgaver til de enkelte elever. Evalueringen fra de deltagende lærere viser, at der var tilfredshed med at blive orienteret om mange forskellige programmer. Ved at have oplevet en vifte af muligheder var det lettere at tage stilling til, hvad man skulle satse på i undervisningen og på skolen i almindelighed. Det er også klart, at der fremover i DASG-regi ikke er behov for deciderede brugerkurser i de mest almindelige programmer. Det vil være mere hensigtsmæssigt at afholde disse som skolebaserede kurser. Deltagerne mener derimod, at der godt kunne have været afsat mere tid til pædagogiske diskussioner og til at have udarbejdet materialer i løbet af kursusdagene. Som en af deltagerne formulerede det: Nu har vi set meget på, hvordan IT i matematik kan bruges til lettere at komme igennem opgaverne. Nu må det være tid til at fokusere på, hvordan IT bruges til bedre matematikforståelse. Det er baggrunden for, at kurserne fremover arrangeres som arbejdskurser, hvor didaktiske overvejelser og pædagogiske muligheder vil stå centralt. Selv om enkelte deltagere inden kurserne ytrede utilfredshed med valg af kursussteder, endte der med at være forståelse for, at ikke alle kunne slippe for en del transport. Stemningen på kurserne og slutevalueringerne fra de deltagende lærere viser, at der var tilfredshed med de to kursussteder, og at man gerne igen vil på kurser samme steder. 5

6 Årsrapporterne fortæller, at kurserne har lagt op til vidensdeling på skolerne. Mange erfaringer og tips er givet videre, og nogle steder har projektdeltagerne afholdt kurser for egne kolleger. Kollegernes årsrapporter tyder på, at der i løbet af året er arbejdet med mange forskellige emner. De indsendte materialer spænder vidt. Her kan nævnes: Sandsynlighedsregning og tests Statistik og stikprøver Introduktioner og brugervejledninger til programmer Opgaver med eksperimentel tilgang til problemerne Klassiske geometriske konstruktioner med GeoGebra Karakteristiske egenskaber ved trekanter Hjemmeopgaver i form af Screen-o-matic-optagelser Beviser som you-tube-film Datafangst i Excel Parabler og solkomfurer Alle indsendte materialer bliver lagt på projektets hjemmeside. Anne Winther Petersen Dataopsamling og databehandling D&D Der var 77 deltagere fra 33 gymnasier, som fordelte sig fagligt med 33 på hold A (bi, ke, ng, id) og med 44 på hold B (fy, ma, ke). Kun nogle få havde tidligere deltaget i et D&D kursus. Hold A havde 3 kursusdage på Favrskov Gymnasium, og Hold B 4 kursusdage på Sct. Knuds Gymnasium. De to forløb blev planlagt og gennemført af Dennis Hansen og Preben Veber Jensen fra Favrskov Gymnasium samt af Per Brønserud fra Sct. Knuds Gymnasium. Kurserne havde fokus på at afprøve en række eksperimenter, hvor forskellige datasensorer var i brug. Også databehandlingen var i fokus, og de fleste havde et stort behov for at få styrket og udviklet deres kompetence i denne disciplin. Der var mere fokus på at øve sig i D&D end at udvikle nyt materiale. Disse fagligt blandede D&D kurser har styrket samarbejde mellem de forskellige naturvidenskabelige fag på mange gymnasier. På hold A gav Eske Bruun (Silkeborg Gymnasium), Dennis Hansen, Preben Veber og Per Brønserud en række oplæg. På Hold B gav Poul Elmelund, Jens Bang-Jensen og Per Brønserud forskellige oplæg. Men på begge kurser blev den meste tid brugt til arbejde i laboratoriet og til at arbejde med opgaver. I slutningen af kurserne præsenterede kursisterne deres arbejde. En del af dette er ved at blive samlet i en database sammen med kursusmaterialet. Evalueringen viste generelt stor tilfredshed med kursusdagene: Rigtigt godt at se mulighederne i Logger Pro, også godt selv at få lov til at lave nogle forsøg. Mange mat/fy indlæg, men nok for få 6

7 kemi indlæg. Super, dog meget intenst forløb, godt at vi fik filerne med hjem. Lidt for meget forelæsning selv om de giver gode input til databehandling og forsøg. Savner mere kemi-input og tid til at lave forsøg. Får masser af ideer til at gå i gang med nye forsøg derhjemme og at købe nyt udstyr. Meget flot tilrettelæggelse, gode oplæg, passende fordeling mellem oplæg/arbejde. Godt humør, god forplejning, dog lidt primitiv overnatning. Dejligt at få tid til at lege. Ikke noget problem at blande øvede og mindre øvede - sådan er det jo også derhjemme. Per Brønserud E-tavler et stærkt værktøj i undervisningen I disse år investerer de fleste skoler i elektroniske tavler. Ud over at kunne fungere som en mere traditionel tavle giver de elektroniske brugerne mange muligheder for at bruge tavlen som et interaktivt redskab. Tavlerne giver lærerne nogle helt unikke muligheder for i sin forberedelsesfase at inddrage eksempelvis internettet, lave interaktive opgaver, lade eleverne føle på faget m.m. Fra indbydelsen: I projektet vil der blive lagt vægt på den mangesidige brug af e-tavlerne i de naturvidenskabelige fag, dvs. både den daglige teoretiske undervisning og den eksperimentelle side. I de naturvidenskabelige fag kommer de elektroniske tavlers styrke til sin ret under behandling af eksperimentelle resultater og opgaveløsning. En af fordelene her er muligheden for at bladre i de mange tavle-opslag. Der har i år deltaget 120 lærere fra i alt 38 forskellige gymnasier i E-tavlekursuspakken. Den store tilslutning betød, at der måtte oprettes 3 kursuspakker, hver med tre kursusdage. Da det viste sig, at de repræsenterede skoler i alt råder over mindst 7 forskellige tavletyper, blev det besluttet at forsøge at inddele efter hovedtyper nemlig SmartBoards, Active Software og Eno-tavler. Dette betød afvikling af en ekstra kursusdag i 2. kursusrunde, hvor der blev fokuseret specielt på Eno-tavlerne. I løbet af skoleåret har de fleste skoler fået opsat ekstra tavler, og lærerne er blevet meget mere fortrolige med brugen af disse. Især ved tredje kursusdagsrunde har deltagerne øst ud af gode ideer, tricks og fremvist mange undervisningsforløb. Materialet er uploadet på Skolekom-konferencen og vil senere blive overført til DNA-portalen for derigennem at videndele mest muligt. Deltagerne er især blevet opfordret til at videndele ressourcer, som de enten selv har tegnet og bearbejdet, eller ressourcer, hvor der er clearet med hensyn til copyright. En anden vigtig del af kurserne har været diskussion af de didaktiske udfordringer, som de elektroniske tavler skaber. De elektroniske tavler stiller større didaktiske krav til interaktiv undervisning, hvor elevmedejerskab til tavlebrugen er vigtig, ellers er der risiko for at eleverne ikke selv er aktive medspillere og blot afventer, at dagens tavlebilleder uploades. 7

8 Næste skoleår: Alle er nu kommet rigtig godt i gang, men der er ytret ønske om, at der suppleres med et seminar for alle deltagerne fra i år, hvor der i workshops udveksles ressourcer, forløb og flere ideer. Birgit Sandermann Justesen Moodle-JiTT I dette projekt har deltagerne inddraget Moodle, en netbaseret elektronisk læringsplatform, i deres undervisning i matematik og de naturvidenskabelige fag. Det har været projektets mål at introducere nye brugere til Moodle og skabe rammer for erfaringsudveksling med mere erfarne brugere samt at understøtte udviklingen af en fælles samling af Moodle-opgaver. Hver af de deltagende skoler har derfor haft adgang til en Moodle-server, som i år har været hostet af UNI-C. Der deltog 70 lærere fra 30 gymnasier i dette udviklingsprojekt. Der var i år deltagere med fagene matematik, fysik, biologi, kemi og naturgeografi. På grund af de mange deltagere blev der gennemført 2 kursusforløb af 4 dages varighed fordelt med 2 dage i september, 1 dag i november og 1 dag i marts. 2-dages kurset rummede en præsentation af Moodle-platformen og hjælp til udformning af de første simple og lidt mindre simple interaktive opgaver. På det første opfølgningskursus var der dels mulighed for at lære flere opgavetyper, dels mulighed for erfaringsudveksling og hjælp til de ting, der havde drillet siden sidst. Samtidigt var der kursus for lokaladministratorer. Den sidste kursusdag blev brugt til at introducere endnu et par af Moodles mange muligheder for styrede interaktive undervisningspas og på at repetere de ikke helt nemme måder, der findes, når Moodle-materialet skal deles med andre. Deltagerne havde fra projektets start adgang til de opgavesamlinger, der var udviklet de foregående år. Deltagerne har undervejs oploadet Moodle-opgaver og andet undervisningsmateriale til gensidig inspiration, dels på den tilknyttede Skolekom-konference, dels på en fælles Moodle-server. Skolekom-konferencen er desuden blevet brugt til at få løst tekniske problemer. Som afrunding af årets projekt lægges det materiale, der er udviklet i årets løb, sammen med de opgavesamlinger, der var til rådighed ved projektets start, således at alle deltagerne har en større opgavesamling til rådighed ved starten af det kommende skoleår. Projektet blev evalueret af deltagerne i forbindelse med sidste kursusdag. Erfaringen er, at udviklingen af opgaver er tidskrævende og kræver gode IT-kundskaber, sans for struktur og gåpåmod - og at mulighederne for undervisningen med Moodle vokser med opgavesamlingens størrelse. Merete Johansen 8

9 Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Indenfor indsatsområdet Moderne teknologi er der i skoleåret gennemført et udviklingsprojekt i samarbejde med Haldor Topsøe A/S. Målet er at give eleverne et indblik i moderne teknologi og give dem et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret virksomhed. Det gør vi ved at udvikle og afprøve web-baserede undervisningsmaterialer til korte undervisningsforløb om nanoteknologi. I projektet deltog 28 lærere fra 14 gymnasier (stx og htx). Der er afholdt et ét-dags kursus hos Haldor Topsøe A/S i efteråret På kurset blev deltagerne præsenteret for skitser til undervisningsforløb om samproduktion af el og brændsel, rensning af råolie samt klimaudfordringer set med industriens briller. Kursusdeltagerne kommenterede og kom med forslag til forbedringer af materialet, og filerne med undervisningsmaterialet er placeret i projektets Skolekom-konference. Projektet er ikke evalueret. Der er af de deltagende lærere rejst kritik af, at det udleverede materiale fra Haldor Topsøe A/S alene må udleveres som låste pdf-filer. Projektledelsen har diskuteret dette med Haldor Topsøe, men det er en firmabeslutning. Enkelte deltagere har formået at gøre filerne redigerbare, så materialet kan tilpasses den enkelte læreres undervisning. I næste skoleår afvikles tre projekter om moderne teknologi i samarbejde med: Haldor Topsøe A/S med fokus på modeller til pakning af katalysator i en reaktor, elektronmikroskoper og vedvarende energikilder, Chr. Hansen A/S i Hørsholm om fremstilling af surmælksprodukter og Bayer CropScience AG om planteforskning. Erik Pawlik Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng Der var 29 deltagere fra 19 gymnasier, som fordelte sig med faglige kompetencer: ma (17), fy (20), ke (12) og andet(8). Der blev afholdt 4 kursusdage på Sct. Knuds Gymnasium. Kurset havde især fokus på at udvikle tværfaglige forløb mellem de tre fag, men også andre fag var i spil - f.eks. samfundsfag. Som inspiration var Birger Rhe Hansen (tidligere afdelingsingeniør på Teknikafdelingen ved Hærens Artilleriskole i Varde) inviteret til at give et oplæg om Kanonens historie og moderne artilleri, og der blev i forlængelse heraf arbejdet med både ydre og indre ballistik. Der blev desuden især givet om oplæg om eksperimentelle muligheder, og mange kursister brugte meget tid på at arbejde med eksperimenter. Per Brønserud gav fysik og matematik oplæg, og Poul Elmelund gav oplæg om kemi. 9

10 Der blev arbejdet med mange emner, som kursisterne præsenterede for hinanden. En del af dette er ved at blive samlet i en database sammen med kursusmaterialet. Evalueringen viste generelt tilfredshed med kursusdagene: Fint oplæg om ballistik, passende blanding ag oplæg og selvstændigt arbejde. Gerne mere til arbejde i grupperne. Gode inspirerende foredrag, bl.a. et glimrende foredrag om reaktionskinetik i kemi ved Poul Elmelund. En velfungerende idé at samle flere fag i samme kursus. Fint, rart med god tid til at lave forsøg og videreudvikle produkter. Oplæg af passende længde. Mange gode forslag til eksperimentelt arbejde. Specielt aftenforedraget var godt, her var tværfaglighed, men det havde været godt at se lidt mere til, hvad idræt eller biologi kunne deltage med. Rigtigt godt at være flere fra samme skole, så man kan lave et forløb, som faktisk kan bruges i undervisningen med det samme. DASG er en rigtig god idé. Man kunne godt overveje bedre indkvartering. Så må kursusprisen sættes op. Muligheden for at arbejde i grupper med Vernier udstyr og planlægning af forløb er uundværlig. Per Brønserud 10

11 Danske Science Gymnasier BILAG 1 Region Hovedstaden Allerød Gymnasium Aurehøj Gymnasium Ballerup Tekniske Gymnasium Birkerød Gymnasium Bornholms Gymnasium Christianshavns Gymnasium Espergærde Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg Tekniske Gymnasium Frederikssund Gymnasium Gefion Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium Ishøj Tekniske Gymnasium Lyngby Tekniske Gymnasium Nordsjælland Tekniske Gymnasium Nærum Gymnasium Nørre Gymnasium Ordrup Gymnasium Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Rødovre Gymnasium Virum Gymnasium Region Sjælland Greve Gymnasium Himmelev Gymnasium Kalundborg Gymnasium Køge Gymnasium Midtsjællands Gymnasieskoler Nykøbing Katedralskole Næstved Gymnasium Odsherreds Gymnasium Roskilde Gymnasium Selandia htx Vordingborg Gymnasium Region Syddanmark Alssundgymnasiet Sønderborg EUC Syd htx Fåborg Gymnasium Grindsted Gymnasium Midtfyns Gymnasium Munkensdam Gymnasium Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Tornbjerg Gymnasium Region Midtjylland Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Grenå Gymnasium Grenå Tekniske Gymnasium Herning Gymnasium Horsens Statsskole Horsens Gymnasium Langkær Gymnasium Marselisboreg Gymnasium Risskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skive Gymnasium Struer Statsgymnasium Tørring Gymnasium Viborg Gymnasium Viborg Katedralskole Århus Statsgymnasium Århus Tekniske Gymnasium Region Nordjylland Brønderslev Gymnasium EUC Nord htx Frederikshavn Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Aars Tekniske Gymnasium 11

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling Nytænkning i praksis - Lærererfaringer med it i de gymnasiale uddannelser AU Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Christian Winther Bech Mette Brinch Christian Dalsgaard

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html

Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html Hovedrapport 28/08/14 11.26 Hovedrapport Hovedrapport for 4. runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2012 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: så Ét af de vigtigste værdigrundlag i Ny Nordisk

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere