Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING HVILKE DATA INDGÅR? SÅDAN GØR DU Find tvillinger Tilføj regnskabsnøgletal for tvillinger Vis tvillinger på kort Mulighed for justeringer i søgningen Gem som PDF-fil eller i Excel Tilføj yderligere regnskabsdata via Landsbyggefondens Regnskabsdatabase VEJLEDNING YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT

3 1. Indledning Landsbyggefonden har udviklet et nyt webbaseret tvillingeværktøj til brug for benchmarking i den almene boligsektor. Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en konkret boligorganisation eller afdeling med et ønsket antal sammenlignelige tvillinger. Tvillingerne findes på baggrund af udvalgte stamdata, socioøkonomiske data eller en kombination heraf. De socioøkonomiske data omfatter etnicitet, uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning. Tvillingernes data vises i en tabel, hvor der er mulighed for at tilføje ønskede regnskabsnøgletal for tvillingerne. Desuden er der en direkte indgang til Landsbyggefondens Regnskabsdatabase for søgning efter yderligere regnskabsdata Tvillingeværktøjet er offentligt tilgængeligt via fondens hjemmeside eller direkte via og står derfor til rådighed for boligorganisationer, revisorer, kommuner, ministerier, administrationer, bestyrelser, beboere m.fl. Adgang til Tvillingeværktøjet kræver ingen form for adgangskode, registrering eller konto. Tvillingeværktøjet har bl.a. til hensigt, at være en hjælp til arbejdet med sammenligninger og benchmarking i den almene boligsektor, herunder i forbindelse med budgetlægningen i boligorganisationerne, arbejdet med forvaltningsrevision, samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 2. Hvilke data indgår? Der indgår en lang række data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder både regnskabsdata, stamdata og socioøkonomiske data. Data for følgende baggrundsvariable indgår i udsøgningen af Tvillinger på boligorganisationsniveau: 1. Antal lejemålsenheder 2. Gennemsnitlig afdelingsstørrelse 3. Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande 4. Andel udenfor arbejdsmarkedet 5. Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst 6. Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse 3

4 Følgende baggrundsvariable indgår i udsøgningen af Tvillinger på afdelingsniveau: 1. Antal lejemålsenheder 2. Ibrugtagelsesår 3. Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande 4. Andel udenfor arbejdsmarkedet 5. Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst 6. Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse Regnskabsnøgletallene og tilhørende stamdata er fra regnskabsåret 2013, og skifter til regnskabsår 2014, når 80 % af regnskaberne (opgjort på boliger) for 2014 er indberettet. Regnskabsnøgletallene på boligorganisationsniveau opgøres pr. lejemålsenhed, og på afdelingsniveau opgøres de pr. m2. De socioøkonomiske data stammer fra Danmarks Statistik, og er seneste tilgængelige data. Data er opgjort 1. januar Data om andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande og andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse er fra 1. januar Data om andel udenfor arbejdsmarkedet er for året 2013, og indkomsten ift. landsindkomst er for indkomståret 2012 For yderligere definitioner, beskrivelser og forudsætninger henvises til det særskilte Datagrundlag. Dette kan snart findes på fondens hjemmeside og i Tvillingeværktøjet. 3. Sådan gør du Brugervenlighed og lay-out har været i fokus i udviklingen af Tvillingeværktøjet. Værktøjet er derfor nemt og enkelt at bruge. Det kræver således kun ganske få valg før en tabel med tvillinger og tilhørende data vises. Der er en lang række uddybende mouse-over-tekster over de fleste af teksterne i værktøjet. Derudover er der uddybende forklaringer og definitioner i datagrundlaget. Nedenfor vises en konkret søgning efter tvillinger til en boligorganisation. Søgning efter tvillinger til en afdeling sker på samme måde. De viste data er forskellige for boligorganisationer og afdelinger er dog naturligvis forskellige. 4

5 2.1 Find tvillinger Start med at søge efter en konkret boligorganisation eller afdeling. Dette gøres via Søg-funktionen på forsiden. På forsiden er der også mulighed for at ændre sammenligningsgrundlag og antal ønskede tvillinger. Alle valg kan løbende ændres. Her vælges om tvillingerne skal findes på baggrund af udvalgte stamdata, udvalgte socioøkonomiske data eller en kombination af heraf. Kombination står som standard. Antallet af tvillinger, der skal vises, vælges her. Her vælges den konkrete boligorganisation eller afdeling, som der skal findes tvillinger til. 5

6 Efter at der er trykket på Søg, kommer følgende skærmbillede frem. Her vælges om der skal søges efter tvillinger til en boligorganisation eller til en afdeling. I søgefeltet kan der fritekstsøges efter fx navn, eller LBF-nr. Markér den ønskede boligorganisation eller afdeling, og tryk på Vis tvillinger. 6

7 Herfter vises Tvillingetabellen. Tabellen indeholder en række data for dels den valgte boligorganisation/afdeling og de fundne tvillinger. Bl.a. vises data for de baggrundsvariable (stamdata og socio-økonomiske), som indgår i sammenligningsgrundlaget. Se nærmere i datagrundlaget for en beskrivelse og definition af disse. Tvillingerne er de boligorganisationer/afdelinger der ligner den valgte boligorganisation/afdeling mest ud fra de valgte baggrundsvariable. Der beregnes en afstand, der er udtryk for hvor stor forskellen er fra den valgte boligorganisation/afdeling til de forskellige tvillinger. Data for den valgte boligorganisation /afdeling Afstanden/ forskellen vises her. Det valgte antal tvillinger med tilhørende data vises her. 7

8 2.2 Tilføj regnskabsnøgletal for tvillinger Der er mulighed for at tilføje ønskede regnskabsnøgletal for den valgte boligorganisation/afdeling og tvillingerne. Regnskabsnøgletallene hentes automatisk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase, og integreres med det samme i tvillingetabellen. De ønskede regnskabsnøgletal kan tilføjes via dette ikon De ønskede regnskabsnøgletal kan også tilføjes via denne knap 8

9 Herefter vises en oversigt over de regnskabsnøgletal, det er muligt at vælge. Hvis der er tale om en søgning på boligorganisationsniveau, vises regnskabsnøgletal fra boligorganisationens kontoplan, og tilsvarende, hvis der er tale om søgninger på afdelingsniveau. Det er muligt at vælge flere regnskabsnøgletal. Oversigten indeholder de relevante regnskabsnøgletal 9

10 De valgte regnskabsnøgletal vises med det samme som en integreret del i Tvillingetabellen. De valgte regnskabsnøgletal vises her. Tallene på boligorganisationsniveau opgøres pr. lejemålsenhed. Tallene på afdelingsniveau opgøres pr. m 2. 10

11 2.3 Vis tvillinger på kort Der er mulighed for at få vist tvillingernes geografiske placering på et Google-kort. Dette sker ved at trykke på knappen Vis kort. På kortet vises tvillingerne med hver sin farvede markeringsnål. De viste data under markeringsnålene afhænger af, om det er boligorganisationer eller afdelinger. Kortet har de grundlæggende funktioner som øvrige Google-kort (zoom-funktion; streetview mv.) For at komme tilbage til tvillingetabellen trykkes her. 11

12 2.4 Mulighed for justeringer i søgningen Der er mange muligheder for at justere søgninger og visninger undervejs. Tvillingetabellen opdateres med det samme. Se mulighederne nedenfor. Sammenligningsgrundlaget kan ændres Regnskabsnøgletal kan slettes. Hold musen over kolonnen og tryk på den røde knap, der vises. Tvillinger kan slettes. Hold musen over rækken/tvillingen og tryk på den røde knap, der vises. Antallet af tvillinger, der skal vises kan ændres. Tvillinger der er blevet slettet kan vises igen, ved at trykke på Vis alle tvillinger. Der kan tilføjes yderligere regnskabsnøgletal 12

13 2.5 Gem som PDF-fil eller i Excel Der er mulighed for at gemme tvillingetabellen som PDF-fil, ved at trykke på knappen Gem som PDF. Der er endvidere mulighed for at gemme tvillingetabellen som Excel-fil. I Excel kan der ske yderligere bearbejdning af data til fx grafer, tabeller mv. 2.6 Tilføj yderligere regnskabsdata via Landsbyggefondens Regnskabsdatabase Der er direkte adgang fra Tvillingeværktøjet til Landsbyggefondens Regnskabsdatabase. Dette sker ved knappen Åbn i Regnskabsdatabasen. Den valgte boligorganisation eller afdeling med tilhørende tvillinger føres automatisk med over i regnskabsdatabasens søgefunktion. Her vil der være mulighed for at tilføje regnskabsdata for flere regnskabsår, tilføje yderligere boligorganisationer eller afdelinger osv. Tryk her for at gå til regnskabsdatabasen for yderligere søgning efter data mv. 13

14 Den valgte boligorganisation eller afdeling med tilhørende tvillinger føres automatisk med over i regnskabsdatabasens søgefunktion. Her vil der være mulighed for at tilføje regnskabsdata for flere regnskabsår, tilføje yderligere boligorganisationer eller afdelinger osv. Der henvises til brugervejledningen til regnskabsdatabasen, der kan findes på eller på Den valgte boligorganisation/afdeling er overført og dermed forudfyldt i søgefunktionen. 14

15 4. Vejledning Der er adgang til denne brugervejledning samt til notat om datagrundlag og beregningsforudsætninger under funktionen Hjælp. 5. Yderligere information og kontakt Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon Særligt henvises til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på , mail eller Evy Ivarsson Nielsen på , mail 15

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV.

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Rambøll Management: Torben Ladefoged Jørgen Hansen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere