Årsrapport Studievalg København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Studievalg København"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Studievalg København

2 Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer Studievalg Københavns statistik Generelt om kontaktstatistik Vejledning på ungdomsuddannelser Individuel vejledning med unge i ungdomsuddannelser Gruppevejledning i de gymnasiale uddannelser Vejledning i centrets åbne vejledning Overgangsfrekvenser Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Lokale brugerundersøgelser og data Ungdomsuddannelser ny kontraktperiode Centrets åbne vejledning Vejledernes uddannelsesniveau Indsatsen på erhvervsuddannelserne Samarbejde og aftaler med erhvervsskolerne Samarbejdet med de gymnasiale skoler Udvidet behov Indsatsen, erfaringer og metoder på gymnasier Indsatsen, erfaringer og metoder i centret IT-baseret vejledning Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden (ug.dk) Brug af andre sites og IT redskaber Samarbejde med evejledning, UU og andre parter Årsrapport 2013, Studievalg København Side 2 af 12

3 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer Studievalg København har i 2013 haft til to forskellige driftsherrer, Københavns Universitet og professionshøjskolen Metropol (herefter Metropol) har desuden været karakteriseret ved, at vi har arbejdet under to forskellige kontraktlige forhold, som på driftsplanet, vejledningen, er forskelligt. Kontraktforhandlingerne, som blev afsluttet i foråret 2013, betød, at Metropol blev driftsherre. Det medførte et ikke ubetydeligt arbejde med at lukke gammel kontrakt med KU, herunder regnskab, juridisk og praktisk overførsel og introduktion af personale til Metropol, flytning af center og implementering af nye arbejdsgange og ikke mindst nyt vejledningskoncept. Metropols bidrag til denne proces har været fremragende. Opdraget i denne årsrapport på max 10 sider er at forholde os til hele 2013 og beskrive forhold fra begge kontraktperioder, hvilket ikke gør årsrapporten helt nem at skrive. Vi har valgt følgende: I afsnit 2 ( Studievalg Københavns statistik 2013 ) og 3 ( Overgangsfrekvenser ) analyserer vi statistik for hele året, hvor det giver mening. Fra afsnit 4 forholder vi os til nuværende kontraktperiode. 2. Studievalg Københavns statistik har været et godt og travlt år. Personalet har på professionel og uden driftstab vis håndteret overgangen til såvel ny driftsherre og fysisk flytning som nyt vejledningskoncept. Den enkelte vejleder har i 2013 i gennemsnit afholdt over 130 kollektive og gruppevise arrangementer og gennemført mere end individuelle vejledningsaktiviteter. Der er en særdeles rutineret og professionel vejledningsstab i Studievalg København. 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013 Kontaktstatistikken i 2013 er på visse punkter svær at sammenligne med 2012, da: Studievalg København overgik til ny kontrakt og hermed nyt vejledningstilbud pr. 1. august 2013 Registrering vedrørende elever med udvidet behov for vejledning er anderledes fra 3. kvartal 2013 end tidligere. Alle elever, der har modtaget kollektiv vejledning og som herefter opsøger et andet tilbud (individuel eller gruppevejledning), bliver pr. 3. kvartal 2013 registreret som en person med udvidet behov hvilket er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv ( Studievalgsbekendtgørelsen ). Derfor vil der kun blive foretaget sammenligninger med 2012, hvor der er en ensartet registrering. 2.2 Vejledning på ungdomsuddannelser Individuel vejledning med unge i ungdomsuddannelser Studievalg København afholder individuelle samtaler med flere og flere elever i ungdomsuddannelserne. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 3 af 12

4 Tabel 1: Antal personlige samtaler i ungdomsuddannelser, 2012 vs I 2013 har man gennemført flere samtaler end i 2012, hvilket svarer til en stigning på 22%. På samme måde ser man også en kraftig fremgang ved den anden form for individuel kontakt, der eksisterer på ungdomsuddannelserne, nemlig mail. Tabel 2: Antal mailudvekslinger i ungdomsuddannelser, 2012 vs Der er i 2013 gennemført flere mailudvekslinger end i 2012, hvilket svarer til en fremgang på også 25% Gruppevejledning i de gymnasiale uddannelser Antallet af gruppevejledninger er øget fra 206 i 2012 til 242 gruppevejledninger i 2013, delt op i 195 frivillige informationsmøder og 47 workshops med tilmelding. Til de frivillige informationsmøder har der deltaget elever. Hvad angår workshops har det i 2013, ligesom i 2012, været en stor udfordring at få disse gennemført, da alt for få af de over 700 inviterede elever tilmelder sig. I alt er 17 workshops gennemført med et samlet deltagerantal på 80 personer. Indsatsen står ikke mål med udbyttet. Der er ingen tvivl om, at elever med udvidede behov i højere grad foretrækker at tale individuelt med vejlederen. 2.3 Vejledning i centrets åbne vejledning I forbindelse med ny kontrakt pr. 1. august 2013 ændrede Studievalg København radikalt koncept for den åbne vejledning. Fokus på face-to-face vejledning blev intensiveret og telefon- og mailudvekslinger nedtonet. Der vil derfor være fokus på denne del her i årsrapporten. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 4 af 12

5 Der har fra august 2013 været tre face-to-face vejledningstilbud i den åbne vejledning: Åben vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden (normalt 15 minutters samtaler) Bookede samtaler (op til 45 minutters samtale) Informationsmøder og workshops, med mulighed for individuel vejledning (90 minutters varighed) I den åbne vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden, har Studievalg København gennemført 772 samtaler i 3. og 4. kvartal. Bookede samtaler, hvor der er plads til 8 samtaler om ugen, har Studievalg København fra 1. august 31. december gennemført 73 samtaler. Der har samlet været tilbudt 16 informationsmøder og workshops med i alt 80 deltagere. I forbindelse med disse workshops og informationsmøder er der gennemført 52 individuelle samtaler. Det skal her pointeres, at der har været et stort antal flere tilmeldte end fremmødte. Såvel antal tilmeldte som antal fremmødte er imidlertid ikke tilfredsstillende og der sættes i 2014 yderligere kræfter ind på at forbedre dette. Bl.a. vil der blive arbejdet med endnu mere opdyrkning af interessentmarkedet. Alt i alt har den nye struktur i den åbne vejledning fået en meget tilfredsstillende start i Overgangsfrekvenser 3.1 Gymnasiale uddannelser De nyeste data fra Danmarks Statistik viser, at det i Region Hovedstaden fortsat går godt i forhold til at få unge mennesker fra gymnasiale uddannelser til at starte på en videregående uddannelse. For dimittendårgang 2011 stiger andelen, der går i gang med en videregående uddannelse senest 15 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse med 1,2 procentpoint ift årgangen. For dimittendårgang 2010 falder andelen, der går i gang med en videregående uddannelse senest 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse en smule (0,9 procentpoint) i forhold til 2009 årgangen. Region Hovedstaden ligger imidlertid stadig lige ved landsgennemsnittet, som er 71,9. Tabel 3: Overgangsfrekvens fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse Region Hovedstaden (15 mdr. og 27 mdr.) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 5 af 12

6 3.2 Erhvervsuddannelser Overgangsfrekvenser på erhvervsuddannelserne, holder Region Hovedstaden niveau for 15 måneders overgang for 2011-årgangen i forhold til 2010 (Region Hovedstaden ,7 % i forhold til 4,6 % i 2010). Region Hovedstaden går lige som de øvrige steder i landet tilbage i forhold til 27 måneders overgang, dog mindre end flere andre steder i landet (fra 7,3% for 2009-årgangen til 6,0 % for 2010-årgangen). Tabel 4: Overgangsfrekvens fra EUD til videregående uddannelse Region Hovedstaden (15 mdr. og 27 mdr.) Studievalg København vil imidlertid igen i år rejse spørgsmålstegnet, om den gymnasiale periodisering FOR overgangsfrekvenser er anvendelige på EUD-området. Flertallet af unge med EUDbaggrund bruger deres uddannelse på arbejdsmarkedet som tiltænkt og får senere øje for at kompetenceudvikle sig via videregående uddannelse. Det ville derfor give bedre mening at se på fx 39 måneders, måske endda 51 måneders, overgangsfrekvens for erhvervsuddannelserne. 4. Lokale brugerundersøgelser og data 4.1 Ungdomsuddannelser ny kontraktperiode Studievalg København har i forbindelse med ny kontraktperiode pr. 1. august 2013 arbejdet intensivt med kvalitetssikring. Dette har bevirket, at flere brugerundersøgelser er sat i gang. På ungdomsuddannelserne har der i efteråret 2013 (som der også vil være i foråret 2014) været fokus på de kollektive obligatoriske arrangementer. Derfor er der gennemført e-survey-brugerundersøgelse ved arrangementet Plan og Handling for afgangselever. Af de næsten 700 besvarelser fremgår det bl.a., at 75% selv er klar til at handle videre på deres uddannelsesvalg, mens de sidste 25% har brug for yderligere hjælp for at komme videre herunder at tale med en studievalgsvejleder. I forbindelse med arrangementet Plan og Handling for afgangselever bliver der, ligesom de foregående år, screenet ved hjælp af en særlig e-survey for at finde de elever, der har yderligere behov for vejledning. Næsten afgangselever har svaret på denne survey. Elevernes svar giver som tillægsgevinst et unikt up-to-date indblik i de unges tanker om livet foran dem. Her skal særligt fremhæves et spørgsmål, de unge mennesker bliver stillet: Hvad er vigtigt for dig, når du tænker på din fremtid. Eleverne må ved dette spørgsmål sætte max. 3 krydser ved 15 svarmuligheder. Her svarede 37 % af eleverne (3.572 elever): At være sikker på job efter uddannelse. Når Produktivitetskommissionen i sin rapport om Uddannelse og Innovation i decem- Årsrapport 2013, Studievalg København Side 6 af 12

7 ber 2013 konkluderer, at unge mennesker i høj grad vælger uddannelser uden fokus på arbejdsmarkedet, er et sådant svar fra eleverne interessant. Vi oplever faktisk, at eleverne er ret opmærksomme på hvilke job-åbninger og karriereveje den uddannelse/de uddannelser, de overvejer at søge, har. Studievalg København inddrager og understøtter allerede dette karriereperspektiv i vejledningen. 4.2 Centrets åbne vejledning Som en del af kvalitetssikringsarbejdet har Studievalg København gennemført brugerundersøgelser ved aktiviteterne i den åbne vejledning. I efteråret 2013 er det de bookede samtaler og de udbudte informationsmøder og workshops, som er blevet evalueret. De bookede samtaler har i 2013 været en ubetinget succes. Afsluttede samtaler/samtaleforløb i 2013 er alle blevet brugerevalueret. I tabel 5 nedenfor ses resultatet ved spørgsmålet fra undersøgelsen Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen? : Som det fremgår af tabel 5 er 27 personer Meget tilfreds og 12 Tilfreds. Ingen er Utilfreds eller Meget utilfreds. Studievalg København har ligeledes lavet brugerevaluering på de gennemførte informationsmøder og workshops i centret, se tabel 6. Deltagerne har 1-2 dage efter deltagelse i arrangement fået tilsendt et spørgeskema pr. mail og SMS, hvilket samlet set har resulteret i 30 besvarelser. Dette tal er i underkanten af det ønskede. Imidlertid viser de opnåede besvarelser en god tilfredshed med arrangementerne. 24 personer, eller 80 % af besvarelserne, er enten Meget godt eller Godt tilfreds med arrangementet. Kun 1 person har svaret Lidt godt, mens 5 personer har svaret Hverken/eller. Tabel 5: Spg.: Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen (Brugerundersøgelse bookede samtaler) Tabel 6: Spg.: Hvad er din samlede vurdering af vejledningsarrangementet (Brugerundersøgelse infomøder/workshops, den åbne vejledning) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 7 af 12

8 5. Vejledernes uddannelsesniveau Status på uddannelsesniveau pr. 31. december 2013 for Studievalg Københavns fastansatte vejledere er følgende: Ni vejledere opfylder bekendtgørelsens uddannelseskrav En vejleder er i gang med Master i vejledning og mangler et modul og afgangsprojektet. Pga. forestående barsel forventes uddannelsen gennemført forår 2015 To vejledere har via realkompetencevurdering (RKV) fået godkendt fem moduler i Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) og er nu klar til at lave afgangsprojekt, som gennemføres i foråret 2014 To vejledere har gennem RKV fået godkendt tre moduler i DUEK. Vejlederne er begge på barsel og gennemfører efter tilbagekomst resten af uddannelsen En vejleder har ikke formel vejlederuddannelse og afventer at kunne opfylde adgangskravene til enten DUEK eller Master i vejledning med forventet start i 2014 Centerchef og souschef afventer afklaring på RKV 6. Indsatsen på erhvervsuddannelserne På EUD-området er der stor efterspørgsel efter og tilfredshed med Studievalg Københavns ydelser. Der er i hele 2013 afholdt 203 arrangementer, hvilket er en stigning på næsten 10 % i forhold til Der deltog elever i oplæggene i 2013, hvilket er en stigning på godt 26 % i forhold til Herudover er der afviklet 258 individuelle samtaler med elever på skolerne, der har tilkendegivet, at de er yderligere interesserede i at vide, hvad deres muligheder er for videreuddannelse. Hertil kommer et antal elever, som indgår i det samlede tal for individuel vejledning i centrets åbne vejledning, hvor de tæller med sammen med unge og voksne med færdiggjort erhvervsuddannelse. Indholds- og metodemæssigt tilpasser Studievalg København nøje oplæggene til erhvervsuddannelserne, så de er målrettet til indgangen eller hovedforløbets retning. Oplæggene er bygget op omkring begreber som livslang læring og kompetenceudvikling, har vejledningsteoretisk en høj grad af karriereorientering og eleverne orienteres grundigt til det åbne uddannelsessystem. Kvaliteten af Studievalg Københavns arbejde bekræftes løbende på skolerne, hvor lærernes feedback på vejlederens kompetencer samt indhold og afvikling af oplæggene er meget positiv. 6.1 Samarbejde og aftaler med erhvervsskolerne Studievalg København har fortsat et godt og formaliseret samarbejde med alle erhvervsskoler og erhvervsskoleafdelinger- store som små i Region Hovedstaden. Hver erhvervsskole har sin egen studievalgsvejleder tilknyttet. På langt de fleste skoler foregår en systematisk planlægning af vejledningsaktiviteter for et halvt eller et helt skoleår ad gangen. Kun med enkelte skoler har vi en kort planlægningshorisont. Resultatet af dette samarbejde kan ses i antallet af afholdte EUD-oplæg: Studievalg København kom i 2013 på besøg på 99 % af alle hovedforløbshold uanset skolens størrelse. 7. Samarbejdet med de gymnasiale skoler Samarbejdet med de gymnasiale skoler er godt. Skolerne deltager på tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende vis i planlægningen med at få Studievalg Københavns aktiviteter optimalt ind i skoleplanen. Der har i hele 2013 været aftalt skemaaktiviteter som 16 vejledere (13,5 årsværk) gennemførte. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 8 af 12

9 Overgangen til nyt koncept, som følge af ny kontrakt er forløbet helt som planlagt og forventet. Studievalg København er opmærksomme på skolernes forskelligheder, og i samarbejde med skolerne tilpasser Studievalg København konceptet, så det bedst passer til skolen. Dette giver variationer i rækkefølge og sammensætning af aktiviteter, men altid i overensstemmelse med ydelses- og løsningsbeskrivelsen ( kontrakten ). Studievalg København vil gerne fortsætte med denne individuelle tilpasning, så eleverne rammes bedst muligt på de(t) tidspunkt(er), hvor de er mest motiverede/har størst behov for vejledningen. Studievalg København har i 2013 fortsat udgivet nyhedsbrev med et stærkt fagligt fokus til de gymnasiale skoler. Et nyhedsbrev er produceret i 2013 med fokus på optagelsen Skolerne har i desværre meget forsinket - fået leveret optagelsestal for deres egne dimittender til de videregående uddannelser ved optagelsen Skolerne har manglet disse oplysninger i efteråret, hvor de afholder forældremøder for nystartede elever, så Studievalg København håber FIVU næste år kan levere disse primo oktober. 8. Udvidet behov Som allerede beskrevet under afsnittet om kontaktstatistik er andelen af vejledningsaktiviteter med personer med udvidet behov steget betragteligt i Det gælder både for antallet af individuelle aktiviteter og gruppevejledninger. Studievalg København formår at finde og vejlede - de elever, der har behov for en særlig indsats for at blive i stand til at vælge videregående uddannelse. 8.1 Indsatsen, erfaringer og metoder på gymnasier Studievalg København har også i 2013 brugt e-surveys som en sikker og grundig metode til at spotte elever med udvidet behov. Ved at benytte denne digitale tilgang på de klassebaserede arrangementer Valgproces og Plan og Handling, og lade hver enkelt elev svare på centrale spørgsmål, skaber Studievalg København en unik mulighed for at finde de elever, der har mest behov for vejledning ud over de kollektive arrangementer. Ved disse arrangementer opnår vi en besvarelsesprocent på 75% af samtlige elever på årgangen, dvs. det er de færreste af de tilstedeværende elever, der ikke besvarer spørgeskemaet. Studievalg København har to tilbud til elever med udvidet behov: gruppevejledning og/eller individuelle samtaler. De individuelle samtaler er velfungerende og har været en stor succes. En stor del af de inviterede elever møder op, og Studievalg København oplever ved disse samtaler særligt for 2.g og 1.hf elever at elever, som med stor sandsynlighed ellers ikke ville have opsøgt Studievalg København, dukker op. Det drejer sig særligt om elever med utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger og lave karakterer samt elever med uddannelsesfremmed baggrund. Hvad angår gruppevejledning er der et ringe fremmøde, jf. afsnit Ud over den digitale tilgang til at finde elever med udvidet behov, er samarbejdet med vejledere på de enkelte skoler også en vigtig metode til at finde de elever, der har et særligt behov for vejledning i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv. 8.2 Indsatsen, erfaringer og metoder i centret I den åbne vejledning har Studievalg København åbent hver mandag og torsdag fra Profilen på de vejledningssøgende, som møder op, har ændret sig siden flytningen fra København K til Nørrebro. Det er nu mere komplekse problemstillinger de vejledningssøgende har, og det er en stor faglig tilfredsstillelse at betjene den nye type vejledningssøgende, som udtrykker stor tilfredshed med vejledningen. Tilbuddet om længere, forhåndsaftalte samtaler ( Bookede samtaler ) på op til 45 minutters varighed med mulighed for at aftale yderligere samtaler, hvis der er brug for det, har Studievalg Køben- Årsrapport 2013, Studievalg København Side 9 af 12

10 havn fortsat. Disse samtaler er et unikt og enestående tilbud til vejledningssøgende, der har særligt komplicerede problemstillinger, og som der ellers ikke har eksisteret et vejledningstilbud til, når det drejer sig om at vælge videregående uddannelse. De vejledte har været: Unge og voksne studieskiftere ofte med lavt selvværd eller ondt i sjælen Unge og voksne, der en del af det sociale system Udlændinge, som ikke kan gennemskue det danske uddannelsessystem Unge og voksne med uddannelsesfremmed baggrund og manglende beslutningskompetence 9. IT-baseret vejledning Gode, dynamiske og let forståelige IT baserede værktøjer er i Studievalg Københavns optik essentielle når de fleste borgere/uddannelsessøgende (jf. vejledningsloven og studievalgsbekendtgørelsen) skal kunne klare sig selv med i forhold til valg af og søgning på videregående uddannelse. Studievalg København har også i 2013 arbejdet på at integrere IT og andre værktøjer i vejledningen, så elever, unge uden for ungdomsuddannelse og voksne alle introduceres til og/eller oplæres i at bruge IT. 9.1 Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden (ug.dk) UddannelsesGuiden og dens funktionaliteter er dybt indarbejdet i den vejledning, som Studievalg København udfører både i arrangementerne på ungdomsuddannelserne og i den vejledning, der foregår i den åbne vejledning i centret. Det betyder, at elever, unge uden for ungdomsuddannelse og voksne alle introduceres og/eller oplæres i at bruge ug.dk. Såvel de egentlige afklaringsværktøjer i forhold til videregående uddannelser (som fx Studievælgeren og Jobkompasset) og den mere informationsmæssige del af portalen (som fx artiklerne om de enkelte uddannelser og jobhistorierne) er alle særdeles brugbare elementer i forhold til arbejdet med at blive afklaret på sit uddannelsesvalg. Afklaringsværktøjer på forsiden af ug.dk kan virke uoverskuelige for brugeren, så vi ser frem til et re-design i forbindelse med lancering af ug3.0 i august Studievalg København mener fortsat, at studievalgscentrene er gemt for langt væk på ug.dk. Det er næsten nødvendigt at vide, hvor studievalgscentrene er placeret, ellers finder den vejledingssøgende dem aldrig i modsætning til evejledning, som bl.a. har en stor reklameboks på forsiden af ug.dk og på mange undersider. Vi regner med, at dette løses i ug3.0. Vi ser frem til værktøjet Adgangskortet som skal afløse Adgangsnøglen. 9.2 Brug af andre sites og IT redskaber Studievalg København bruger andre sites og IT-redskaber. I vejledningen drejer det sig om uddannelsesinstitutionernes og når det giver mening at inddrage karriereperspektiver i vejledningen - brancheorganisationers hjemmesider, men også andre hjemmesider bruges hyppigt, fx Gribverden.dk. IT-redskabet U-base tidsbestilling fra Aarhus Universitet bruges med de ulemper dette program har med stor succes til vejledningssøgendes bestilling af tid til individuel vejledning og gruppevejledning i centret. Ulemperne er dels den noget omstændelige og tidskrævende administrative arbejdsgang og især at data ikke kan integreres i Excel eller anden software, så der kan laves statistiske analyser. Spørgeskemaundersøgelser i Inquisite benyttes i med stor tilfredshed. Studievalg København har i 2013 gennemført syv forskellige undersøgelser lige fra screeningundersøgelser af gymnasieelever til forskellige brugerundersøgelser. Systemet er meget tilfredsstillende i forhold til lynhurtigt at få brugbar statistik. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 10 af 12

11 Studievalg København har i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelsen for nuværende kontraktperiode arbejdet med Studievalg København på Facebook, som implementeres primo januar Samarbejde med evejledning, UU og andre parter Samarbejdet med evejledning var i 2013 fortsat fint. Studievalg København har en kontaktperson i evejledning, så kommunikationsvejen er klar. Studievalg København er repræsenteret ved de møder og faglige sammenkomster evejledning inviterer til. Studievalg København inviterer evejledning til forskellige aktiviteter son egentllig arrangeres internt og /eller med andre studievalgscentre, fx, besøg på Lunds Universitet, seminardag om udenlandske medicinuddannelser mv. evejlednings involvering i ug.dk er spændende og Studievalg København ser frem til et udvidet samarbejde med evejledning i Studievalg København og evejledning har i samarbejde lavet en fælles mundtlig præsentation for ledende medarbejdere og sagsbehandlere i FTF. Studievalg København gør i sin vejledning meget ud af at præsentere evejlednings tilbud og henvise hertil både på ungdomsuddannelserne og i den åbne vejledning. Studievalg København har mundtligt og skriftligt orienteret evejledning om de typer af aktiviteter, Studievalg København tilbyder i den åbne vejledning, herunder informationsmøder og workshops samt muligheden for at booke samtaler med vejledningssøgende med komplicerede problemstillinger. Studievalg København har endvidere givet evejledning mulighed for at booke vejledningssøgende direkte til disse aktiviteter (samtaler, workshops, informationsmøder). Det er fortsat Studievalg Københavns opfattelse, at evejledning ikke er tilstrækkelig opmærksom på at henvise vejledningssøgende systematisk til Studievalg Københavns tilbud. Dette opleves som utilfredsstillende for Studievalg København. Studievalg har i 2013 også samarbejdet med: Job og uddannelse i Øresundsregionen om netværksdannelse med svenske vejledere UU-centre: o Deltagelse i vejledningen på forældreaftenerne på to uddannelsesmesser arrangeret af to forskellige UU-center-konstellationer, hvor der var forældreadgang o Oplæg på UU Hillerød-Halsnæs forældreaftener om mulighederne for at nå videregående uddannelse både via EUD og gymnasial uddannelse o Afholdt orienteringsmøde for nyansatte i UU-Nord om Studievalgs opgaver Oplæg for FTF-repræsentanter om studievejledningsmuligheder i DK for foreningens medlemmer i samarbejde med evejledning Forsvarets rekrutteringstjeneste: Oplæg om unge og deres forestillinger om uddannelsesvalg Uddannelsesinstitutioner: o o Uddannelsesbesøg på KEA og Mediehøjskolen Besøg fra CBS og Metropol på vejledermøde i centret vedr. efter- og videreuddannelsesprogrammer. Fokus var masterprogrammer (CBS) og Akademiuddannelserne (Metropol), begge dele som led i udvikling af Studievalg Københavns karrierevejledning o Besøg på Lunds Universitet for alle Studievalg Københavns alle vejledere Virksomhedsbesøg i produktionsfirma (møbler) Vejledning i udlandet: o Vejledning af danske elever i franske gymnasier i Paris via den danske kirke (i Paris) o Uddannelsesmesse i Thorshavn Oplæg om optagelse 2013 på UCC s tværfaglige fyraften-møderække Region Hovedstaden om 3-årigt projekt om Ufokuserede unge. Projektet har to dele; indsatser for elever i gymnasiet, som ikke har tanker om deres fremtid, hvor indsatsen skal inddrage AT, lærerne og Studievalgs vejledere samt indsatser for unge uden for (efter) gymnasiet, som ikke er kommet i gang, hvor Studievalg er tiltænkt en betydelig rolle. Årsrapport 2013, Studievalg København Side 11 af 12

12 Møde med LO om Studievalg Danmarks vejledning, med særligt fokus på vejledning af unge med erhvervsuddannelse Oplæg for udenlandske vejledere (for FIVU) Oplæg på seminaret Vejledning med globalt udsyn (FIVU) Afslutning af Nordplus Horisontal-projektet Nordisk vejledning Afholdt et internationalt vejlederseminar i Zürich (COMENIUS) Årsrapport 2013, Studievalg København Side 12 af 12

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

Årsrapport 2014. Studievalg København

Årsrapport 2014. Studievalg København Årsrapport 2014 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport... 3 2. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter... 3 Aktiviteter på gymnasier... 3 Erhvervsuddannelser...

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik kontaktstatistik og overgangsfrekvenser... 3 Kontaktstatistik... 3 Overgangsfrekvenser

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2013

Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapporten er som vanligt udformet efter Uddannelsesministeriets anvisninger. I 2013 har Uddannelsesministeriet ønsket en årsrapport indeholdende følgende

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland 1 Kommentarer/bemærkninger til studievalg statistik (kontaktstatistik og overgangsfrekvenser) Kontaktstatistikker mv. SVN har haft et lille fald (5%) i samlet antal

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011

Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011 Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Lokale brugerundersøgelser og data side 4 3. Status for opfyldelse

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling 05-09-2012 09:10 10:00 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Indhold 4 6 12 16 20 22 Forord Vejledningssystemet i dag Udfodringen Løsningen Det oplever eleverne

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Kortlægning Praksis i den kollektive vejledning og brug af digital vejledning

Kortlægning Praksis i den kollektive vejledning og brug af digital vejledning Kortlægning Praksis i den kollektive vejledning og brug af digital vejledning Udarbejdet af: Lise Lagoni, Kontor for digital vejledning og support Kasper Hein, Kontor for digital vejledning og support

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Vejledning og digitale medier. Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

Vejledning og digitale medier. Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Vejledning og digitale medier Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har afsluttet

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser I perioden februar til maj 2007 har Studievalgscentrene afholdt arrangementer om den Koordinerede Tilmelding (KOT) på gymnasiale

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Hjælp til at vælge. Lewis Carroll: Alice i Eventyrland

Hjælp til at vælge. Lewis Carroll: Alice i Eventyrland Hjælp til at vælge Vil du venligst fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra?, spurgte Alice. Det afhænger for en stor del af, hvor du ønsker at gå hen, svarede katten. Jeg er nærmest ligeglad hvorhen,

Læs mere

Kollektive vejledningsformer

Kollektive vejledningsformer Kollektive vejledningsformer Muligheder og udfordringer Lektor Helle Merete Nordentoft, Aarhus Universitet Lektor Lene Poulsen, UCC 1 Agenda Intro: Opdraget og den aktuelle retorik Kritisk indgang ift.

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2014

Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Studievalg Fyns årsrapport udformes som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) kontrakt- og kvalitetsstyring af Studievalgcentrene. Årsrapporten

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2011 efter indstilling fra lærermødet den 7. december 2011, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2011-2012 skulle

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2016 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning, i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag der

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere