Sas Ski Club Denmark, Turleder information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sas Ski Club Denmark, Turleder information"

Transkript

1 TURLEDER INFORMATION Indhold Formålet med denne information er tænkt som et hjælpemiddel til dem der ønsker at arrangere en skitur i SAS Ski Club, Denmark, regi. Forslag til ændringer og tilføjelser modtages meget gerne af bestyrelsen. Dokumentet er delt op i 2 hoved dele: 1. Turlederens huskeliste. 2. Regelsæt. Turlederens huskeliste er delt op i 3 dele: 1. De ting du skal foretage inden turen godkendes. 2. De ting du skal foretage inden afrejse. 3. De ting du skal foretage efter hjemkomst. Regelsættet indeholder information om: 1. Afbestillingsbetingelser. 2. Turleder tilskud. 3. Skiinstruktion. 4. Skiinstruktør. 5. Tilmelding til træningstur. 6. Turleder budgetskema. Link her 7. Kontakt personer. Ref.: PNN Side 1 af 8

2 Turlederens huskeliste Inden turen godkendes For at turen kan realiseres med tilskud fra SAS Ski Club skal turen godkendes af bestyrelsen. Dette gøres ved at sende et skriftligt oplæg til bestyrelsen. Oplægget skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før sidste tilmeldingsfrist. Dette oplæg skal indeholde: 1. Generel info om Sted/Ophold/Tidspunkt/Pris/Depositum / Afbestilling osv. Der skal udarbejdes en indbydelse som kan vises på hjemmesiden. 2. Et budget for turen. 3. Turens størrelse (forventet antal deltagere). Minimum grænsen for at turen kan godkendes som en træningstur er sat til 20 personer. Dette gælder dog ikke for langrendsture. Dispensation til mindre end 20 deltagere kan søges. Hvis turen godkendes vil den blive sat på hjemmesiden i august måned, og ellers indenfor en måned efter den er godkendt. Desuden vil bestyrelsen sørge for at elektronisk tilmelding kan foretages på den godkendte tur. Inden afrejse I tiden op til afrejsedagen skal du som minimum sørge for: 1. Organisere tur-indbetalinger. Løntræk eller direkte bankoverførsel. 2. Bestilling af ophold. 3. Betale eventuelt depositum for ophold. Kan betales aconto af Skiklubben. 4. Bestille transport fra lufthavnen til destination og retur. 5. Følge op på deltagerlisten i samarbejde med bestyrelsens turleder koordinator (kan evt. findes på SAS Ski Clubs hjemmeside: OBS: Se regler for tilmelding til træningsture. 6. Organisere turen praktisk : liftkort, skiundervisning (se underpkt.), afterski osv. Efter hjemkomst 1. Indsamle samtlige Passenger Receipt kuponer og indsende disse sammen med en komplet deltagerliste, for dem som skal have refunderet sportsbillet støtte. Deltagerlisten skal indeholde navn, ITA og beløb betalt. 2. Sende tur referat til formanden i SAS Ski Club, Denmark, Referatet kan indeholde følgende emner: a) Daglige hændelser på løjperne Ref.: PNN Side 2 af 8

3 b) Dagligt sociale samvær, after-ski, middag m.m. c) Diverse konkurrencer d) Festmiddag e) Ud- og hjemrejse f) Skiinstruktions succes grad Det er turlederens ansvar at der bliver lavet et tur referat, men opgaven kan selvfølgelig sagtens laves af en anden tur deltager 3. Udarbejde tur-regnskab (Excel regneark) og sende det til klubbens kasserer. Først når alle disse punkter er opfyldt, vil SAS Ski Club, Danmarks bestyrelse afregne med turlederen. Dette gælder alle ture og arrangementer hvor der ydes tilskud, f.eks. også ASCA, WASC og Wasa løb. Ref.: PNN Side 3 af 8

4 Regelsæt Skiklub-ture Afbestillings betingelser 1. Meldes der afbud efter tilmeldingsfrist gælder følgende regler: 2. Indtil 12 uger før afrejse kan turens samlede pris refunderes, fratrukket depositum. 3. Medmindre afbestilling er begrænset overfor udlejer, f.eks. i forbindelse med, at hele lejemålet ikke kan opsiges ved leje af lejlighed, chalet eller lignende. 4. Ved sygdom kræves der en lægeerklæring. 5. Såfremt en anden person/familie overtager lejemålet, vil det indbetalte beløb blive refunderet, fratrukket depositum, hvis dette er tilladt i henhold til den tekniske arrangørs afbestillings betingelser Depositum mistes uanset tidspunktet for afbud. Depositum er for tiden Kr Refundering af sportsbillet 1. For SAS-ansatte der rejser på SAS/SAS-codeshare flyvninger refunderes op til 250 kr af SAS-klubben. 2. For ikke SAS ansatte rejses der for eget valg og for egen regning 3. Eventuel refundering af sportsbillet sker kun for personer der er fyldt 15 år. Tilskud/honorar til træningsture (>20 deltagere) Turleder-honorar Uge-ture i alt kr ,- pr. Uge Weekendture i alt kr ,- Turleder honoraret skal indregnes i turens pris. Ved mere en 20 deltagere kan der indregnes 225 kr pr. ekstra deltager i turleder tilskud uanset antallet af turledere (max 2). Kravet om >20 deltagere gælder ikke langrend. Telefon tilskud turleder Telefon tilskud: Kr. 500 Tilskud planlægningstur turleder Der ydes op til 1000 kr i tilskud til planlægning-tur. Tilskuddet udbetales når klubturen afholdes. Støtte til planlægningstur, for klubben nye destinationer Der kan ansøges om op til 1000 kr i tilskud til planlægning-tur for ukendte destinationer Ref.: PNN Side 4 af 8

5 . 50 % af støtten udbetales først når der gennemføres en klubtur. Transport tilskud Maximalt Kr. 300 kr. i alt pr. deltager i forhold til reelle udgifter. Turlederen disponerer over tilskuddet. Der ydes transport tilskud maksimum 2 gange per sæson per medlem. Langrend er dog undtaget og vil således kunne få Kr. 300,- per gang per medlem. Børnearrangement tilskud Der ydes et tilskud på 200 kr pr deltager under 15 år, til fælles børneaktiviteter. Tilskuddet administreres af turlederen og udgifter skal dokumenteres. Tilskud Skiskole Skiinstruktion : 1. Skiklubben betaler halvdelen af dokumenteret træningsudgift for turdeltagere. 2. Tilskud fra SAS Ski Club, Danmark, kan maximalt beløbe sig til kr. 400,- kr per person. 3. Alle under 15 år SKAL være iklædt hjelm. Det er klubbens politik at alle kører med hjelm. Støtten udbetales efter hjemkomst. Dokumentation skal afleveres til turleder INDEN turens afslutning. Tilskud til Porttræning/Konkurrence/Instruktørkursus - ture Tilskud til Teknik/port-træningstur kan kun ydes efter forudgående aftale med bestyrelsen. Kurset skal godkendes af bestyrelsen inden afrejse. Generelt refunderes ½ delen af kursus udgifter op til maks 1000 kr. Ved kursus udgifter forståes betaling til instruktion (eksklusiv ophold og liftkort). Tilskud til konkurrencer: Ref.: PNN Side 5 af 8

6 Konkurrencen skal godkendes af bestyrelsen inden afrejse. Generelt refunderes ½ delen af deltager gebyret (eksklusiv liftkort) op til maks 1000 kr til diverse konkurrencer. For Inter Skandinaviske konkurrencer ydes der normalt fuld støtte, med evt. egenbetaling efter beslutning fra bestyrelsen. For at opnå støtte kræves det at man deltager og konkurrerer i en officiel langrends eller alpin disciplin. Dette skal dokumenteres for at modtage støtten. Skiinstruktør For at blive uddannet til instruktør gælder følgende regler: 1. Adgangsbetingelser ifølge Den Danske Skiskole. 2. Bestået praktisk optagelsesprøve for Basic Ski Instructor Godkendt på et bestyrelsesmøde af SAS Ski Club. SAS Ski Club, Denmark yder et maksimalt tilskud til uddannelsen på kr ,- Tilskuddet ydes maksimum 3 gange, og beløbet udbetales først efter aftjent værnepligt*. Uddannelsen foregår i Hintertux. Efter at uddannelsen er påbegyndt kan instruktør aspiranten undervise på SAS Ski Club, Denmarks træningsture. De instruktører som er kvalificeret til at undervise kan undervise SAS Ski Clubs medlemmer. Som kompensation for det arbejde som skiinstruktørerne udfører på klubbens træningsture, betales skiinstruktøren kr ,- til dækning af udgifter i forbindelse med tur omkostningerne. *Værnepligt Efter at have deltaget på og bestået 1. del af instruktørkursus, skal personen undervise 6-8 medlemmer i 5 dage af 3 timer på en træningstur, for at opnår tilskud. Regler: tilmelding til ture For at kunne tilgodese de rigtige ved en eventuel overtegning på en tur har bestyrelsen besluttet at tilmelding til klubbens ture SKAL foregår elektronisk, således at tid og dato klart fremgår. Tilmelding til ture må først ske fra den dato som er angivet på hjemmesiden for den pågældende tur. En tilmelding sendt før denne dato vil blive betegnet som ugyldig. Datoen for tilmelding bestemmes af bestyrelsen. Ved overtegning gælder først til mølle princippet for medlemmer med mere end 6 måneders klubanciennitet. Nye medlemmer kommer med såfremt der er plads. Turlederen eller turlederne har dog mulighed for at presreservere et antal deltagere svarende totalt til 20 % af det samlede budgetterede deltagerantal. Eksterne medlemmer: Betaling for turen skal være kassereren/turlederen i hænde før tilmeldingen betragtes som gyldig. Eksterne medlemmer betaler som angivet af turlederen i indbydelsen. Ref.: PNN Side 6 af 8

7 Regler og adfærd på rejsen. Der har været situationer hvor SAS Ski Club, Denmark medlemmer har påkaldt sig ekstra opmærksomhed fra personalet i lufthavnen såvel som ombord, hvorefter det berørte personale har henvendt sig til SAS Ski Club, Denmark. Fra SAS Ski Club, Denmark skal det på det kraftigste indskærpes, at reglerne for opførsel for ALLE deltagere på SAS Ski Club, Denmark træningsture er 100 % underlagt fribillets rejsende. Altså både de der betaler fuld pris samt de der rejser på R2-billetter er underlagt IK s regler, og skal altid rette sig efter turlederen. For CSC-ansatte og eksterne medlemmer er det turlederens ansvar at informere disse personer skriftligt om reglerne, idet disse ikke har adgang til SAS Group ID-Travel hjemmeside. Såfremt reglerne ikke overholdes kan SAS Ski Club, Danmark formenes adgang til den pågældende lufthavn. Nedenstående 2 afsnit skal indskærpes.(kopieret fra IK Travel Behaviour) 7. BEHAVIOUR. Please remember that any person travelling on ID tickets is representing SAS. Discretion must be shown and the benefit must not be discussed with or in the presence of revenue passengers. You must always act in the interests of SAS and Star Alliance. You must ensure that no inconvenience is given to our customers, and that your colleagues on ground and on board are not distracted from giving maximum service to them. On board, you are to be modest in your demands from cabin crew and in-flight service 8. RESPONSIBILITY FOR DEPENDENTS AND TRAVEL COMPANIONS. It is the employee s responsibility that Eligible Persons benefiting from the use of these tickets are informed of rules regarding use of tickets, including behaviour when travelling on such tickets. Any damage to SAS or SAS reputation caused by travellers on these tickets, are the full responsibility of the Employee or Retiree being the owner of the benefit. 04/11/2013 Reglerne findes på ID TRAVEL hjemmeside, under følgende punkter Rules and Policy General conditions You must know! IT Travel Behaviour Ændringer til ovennævnte information fra CPHIK er det deltagerens pligt til at holde sig underrettet om! Ref.: PNN Side 7 af 8

8 Klubmesterskab Der afholdes interne klubmesterskaber for medlemmer af SAS Ski Club Denmark efter samme tilmeldingsregler som for øvrige træningsture. Bestyrelsen står for arrangementet og kan udpege en turleder samt vedtage et særskilt budget. Alpin: Der afholdes Alpin konkurrencer for piger/drenge og kvinder/mænd,inddelt i aldersklasser. Der er medaljer til 1., 2. og 3. pladsen. Der skal være mindst 5 deltagere i en kategori for at der uddeles 3 medaljer, ellers vil der være færre medaljer. Klubmester er den hurtigste tid af samtlige konkurrencer. Der kåres en klubmester for både kvinder og mænd. Langrend: Der afholdes langrends konkurrencer i følgende kategorier: Mænd 10 km. Klassik Kvinder 5 km. Klassik Der er vandrepræmie til 1. Pladsen? Der er medaljer til 1., 2. og 3. pladsen. Der skal være mindst 5 deltagere i en kategori for at der uddeles 3 medaljer, ellers vil der være færre medaljer. Klubmesterskabs discipliner afhænger af deltager-sammensætning. Således afholdes f.eks Langrends konkurrencer kun når der er et rimeligt antal deltagere. Ref.: PNN Side 8 af 8

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Indhold 1.0 Formål... 1 2.0 Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen... 1 3.0 Overordnet tidsplan for planlægning... 2 3.1 Gruppens organisation... 3 3.2

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg Arrangør: Skanderborg Taekwondo Klub Dato: 03-10-2015 Sted: Niels Ebbesen Hallen Højvangens Torv 4 8660 Skanderborg Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske veste, alle

Læs mere

DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB

DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME. RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB DANIDA'S FELLOWSHIP PROGRAMME RETNINGSLINIER for KURSUSAFHOLDELSE, BUDGET og REGNSKAB Danida Fellowship Centre Hostrupsvej 22 DK-1950 Frederiksberg C Januar 2014 Indholdsfortegnelse 2 KONTRAKT... 4 3 STUDIESTEDETS

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015 Tag med andre børnefamilier på skitur til Østrig og få introduceret børnene til skiløb på en afslappet facon af danske skiinstruktører. Vi skal bo i superlækre omgivelser på hotel Penzinghof i Oberndorf.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere