Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål"

Transkript

1 enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler, indgået mellem ene og Kommunekontaktrådene (KKR). 3. marts /00362 erst-helhol Den nationale aftale opstiller 8 konkrete resultatmål for 2013, som opgøres og uddybes i dette notat. Aftalen er lig tidligere år ambitiøs, og målene er høje, uagtet at bedringen i dansk økonomi går mindre hurtigt, end man kunne håbe. Mere end virksomheder har mødt ene i 2013, heraf har fået en vækstkortlægning. Erhvervsstyrelsens målinger viser, at ene med kvalificeret information og sparring kan hjælpe virksomhederne videre med deres vækstplaner. Kvaliteten Både virksomheder og samarbejdspartnere værdsætter samarbejdet med ene. Med en Net Promoter Score 1 på 58,8, en uhørt højt score for enhver offentlig eller privat organisation, angiver virksomhederne deres villighed til at anbefale enes service til eget netværk. Samtidig ligger tilfredsheden med samarbejdet og med de kompetencer, ene tilbyder, på over 90 pct. blandt privat rådgivere og erhvervsfremmeaktører. Effekten For at se nærmere på effekten af indsatsen går Erhvervsstyrelsen et år længere tilbage. Her viser tallene en positiv udvikling i de virksomheder, der i 2012 fik gratis og uvildig sparring i ene om fx forretningsplan, strategi, nye forretningsområder etc. og fik adgang til enes netværk af private og offentlige tilbud og initiativer, der påvirker vækstkulturen og vækst. Således ligger vækstraterne, der viser 4,7 pct. flere beskæftigede, 4,6 pct. højere omsætning og 6,2 pct. vækst i eksporten hos enes kunder, henholdsvis 4,8 pct. point, 5 pct. point og 2,6 pct. point højere end væksten i kontrolgrupper af sammenlignelige virksomheder. 1 For mere om Net Promotor Score se side 16

2 2/16 Sammenfatning Vurderingen af enes præstationer baserer Erhvervsstyrelsen på følgende gennemsnit for de fem e: o ene har på landsplan gennemført vækstkortlægninger for iværksættere og virksomheder (herefter omtalt som kunder). Det er 156 vækstkortlægninger eller knap 8 pct. over det opstillede mål. ene har i tillæg noteret minimum virksomheder som deltagere i andre aktiviteter, fx konferencer, workshops etc. o ene har i gennemsnit henvist 88,1 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning, videre til private eller offentlige tilbud og heraf i gennemsnit 78,6 pct. til private rådgivere. Målsætningen var henholdsvis 80 og 70 pct. o kundernes tilfredshed med enes ydelse er opgjort som en Net Promoter Score. Gennemsnittet for husene når en score på 58,8 og dermed en fremgang på 2,8 i forhold til nulpunktsmålingen på 56 i o På samme vis har kunderne angivet deres villighed til at henvise den anviste rådgiver til andre. Net promotor scoren er her 30,1 svarende til et fald på 5,4 i forhold til nulpunktsmålingen i 2012 på 35,5. o Erhvervsstyrelsen har taget temperaturen blandt de private og offentlige rådgivere, som ene har henvist til i Tilfredsheden med ene og med enes kompetencer lå i 2013 på 92,2 pct. eller 2,8 procent point højere end i o Virksomheder, der var kunder i et i 2012, har haft en gennemsnitlig vækst i beskæftigelsen fra 2012 til 2013 på 4,7 pct. Når man sammenligner med en kontrolgrupper, kontrolleret og vægtet for region, branche og størrelse, har kunderne i snit et forspring på 4,8 pct. points. o De tilsvarende tal for omsætning viser en gennemsnitlig vækst for kunder på 4,6 pct. og for kontrolgruppen på -0,4 pct., eller et forspring på 5,0 pct. point. o Endelig viser opgørelsen en gennemsnitlig vækst i eksporten for kunder på 6,2 pct. fra 2012 til 2013 og for kontrolgruppen på 3,6 pct., altså en forskel på 2,6 pct. point.

3 3/16 Resultatmål 1: Vækstkortlægninger Målet lyder Målopfyldelse ene skal vejlede og motivere 4000 virksomheder til vækst. Heraf skal 2000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning, der afsluttes med en vækstplan og tilmelding til brugerevaluering, mens 2000 andre virksomheder skal deltage i andre væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el lign Målet er opgjort af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2013 i CRM-systemet. Målet fordeles mellem ene efter samme fordeling som bloktilskuddet. Hovedparten af virksomhederne, der har fået en vækstkortlægning i 2013, skal være nye i forhold til Tabel 1: Gennemførte vækstkortlægninger afsluttet med vækstplan Mål for 2013 Realiseret i 2013 Heraf nye I pct.* Hovedstadsregionen ,2 Midtjylland ,1 Nordjylland ,1 Sjælland ,9 Syddanmark ,0 Total ,8 * Andelen af de vækstkortlagte virksomheder, der var nye kunder i 2013, dvs. virksomheder, der ikke har været kunder i et i Tabel 2: Virksomheder, der deltager i andre aktiviteter i regi af et Mål for 2013 Realiseret i 2013 Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total

4 4/16 Igen i år har ene gennemført flere vækstforløb, end det opstillede mål. I 2013 fik alt fik kunder gennemført en vækstkortlægning, udarbejdet en vækstplan og blev tilmeldt brugerevaluering. Det er 156 vækstkortlægninger eller knap 8 pct. over det opstillede mål. Langt den overvejende del, mellem 68,2 pct. og 79,1 pct. af de virksomheder, som fik en vækstkortlægning og en vækstplan i 2012, var nye kunder i et. Det vil sige, at de ikke har modtaget vejledning i et i ene har derudover haft kontakt med en lang række andre virksomheder i forbindelse med aktiviteter og events i ene, opgjort til minimum virksomheder. Hertil kommer de såkaldte korte ekspeditioner, hvor en virksomhed henvender sig med en simpel forespørgsel. Disse kunder indgår ikke i opgørelsen.

5 5/16 Resultatmål 2: Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud Målet lyder Målopfyldelse et henviser mindst 80 pct. af de virksomhederne, der har fået en vækstkortlægning i 2013, til private rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen. Mindst 70 pct. af henvisningerne skal være til private rådgivere. Målet er opgjort af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2012, og resultatet ses i tabel 3. I opgørelsen indgår virksomheder, der o har fået en vækstkortlægning i 2013, og o er tilmeldt brugerevalueringen i 2013, og o er registreret i CRM systemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige tilbud. Tabel 3: Antal væksthuskunder henvist til rådgivere og offentlige tilbud, og brudt ned på henvisningstype Vejledte (antal) Henviste - heraf henvist til* Private rådgivere Privatoffentlig Offentlig Udenlandsk Pct. Hovedstadsregionen (83,2) 411 (77,4) 53 (10,0) 58 (10,9) 9 (1,7) Midtjylland (92,6) 432 (88,3) 30 (6,1) 21 (4,3) 6 (1,2) Nordjylland (85,3) 148 (77,5) 18 (9,4) 25 (13,1) - Sjælland (84,8) 200 (76,3) 36 (13,7) 24 (9,2) 2 (0,8) Syddanmark (93,2) 301 (70,7) 39 (9,2) 55 (12,9) 31 (7,3) Total (88,1) (78,6) 176 (9,3) 183 (9,6) 48 (2,5) * Andel af de henviste kunder, som er henvist til fx private rådgivere. Der er tale om en undergruppe af Henviste Mellem 83,2 og 93,2 pct. af de vækstkortlagte virksomheder blev i 2013 henvist til relevante rådgivere eller offentlige tilbud. Heraf blev mellem 70,7 og 88,3 pct. henvist til private rådgivere.

6 6/16 Resultatmål 3: Net Promotor Score som indikator for brugertilfredshed - ene Målet lyder Målopfyldelse Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og er tilmeldt brugerevaluering i 2013, vil anbefale ene til andre. Målet er opgjort af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2013 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale et til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk? måles på en skala fra 0-10, hvor 0 er usandsynligt og 10 er yderst sandsynligt. Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af scorer på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af scorer fra 0-6 (detractors). Resultatet ses i tabel 5. Tabel 4: Net Promotor Score: kundernes villighed til at anbefale et Net promotor Score Hovedstadsregionen 55,1 Midtjylland 67,2 Nordjylland 62,1 Sjælland 58,8 Syddanmark 51,6 Total 58,8 Gennemsnitlig svarprocent:i brugerevalueringen er 63,1 pct.

7 7/16 Resultatmål 4: Brugertilfredshed med et Målet lyder Målopfyldelse Mindst 80 pct. af de private rådgivere og de offentlige institutioner, som ene henviser til i 2013, er tilfredse eller meget tilfredse med et og ets kompetencer. Målet er opgjort af Erhvervsstyrelsen på baggrund af en survey primo december 2013 blandt henholdsvis rådgivere og offentlige institutioner, som ene ifgl. CRM-systemet har henvist til i Målet er opgjort i tabel 5 som andelen af respondenter, som har svaret tilfreds eller meget tilfreds på spørgsmålene: Hvor tilfreds er du samlet set med et og ets kompetencer? : Tabel 5: Tilfredshed med et blandt private og offentlige rådgivere Tilfreds eller meget tilfreds Hovedstadsregionen 100,0 Midtjylland 100,0 Nordjylland 88,0 Sjælland 90,5 Syddanmark 82,4 Total 92,2 Gennemsnitlig svarprocent: i survey er 56,1 pct.

8 8/16 Resultatmål 5: Net Promotor Score som indikator for brugertilfredshed: Private og offentlige rådgivningstilbud Målet lyder Målopfyldelse Der opnås en Net promotor Score på mindst 40 i forhold til, at de virksomheder, der er blevet henvist til rådgivning og er tilmeldt brugerevaluering i 2013, vil anbefale den konkrete rådgiver til andres (Net Promotor Score). Målet er opgjort af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2013 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale den rådgiver, et har henvist til, til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk? måles på en skala fra 0-10, hvor 0 er usandsynligt og 10 er yderst sandsynligt. Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af scorer på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af scorer fra 0-6 (detractors). Resultatet ses i tabel 6. Tabel 6: Net Promotor Score: kundernes villighed til at anbefale den rådgivning, et har henvist til. Net Promotor Score Hovedstadsregionen 32,9 Midtjylland 33,3 Nordjylland 23,6 Sjælland 37,5 Syddanmark 17,5 Total 30,1 Gennemsnitlig svarprocent: i brugerevalueringen er 63,1 pct.

9 9/16 Resultatmål 6: Udvikling i beskæftigelsen Målet lyder Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2012, øger beskæftigelsen mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2012 til Målopgørelse Målet er fra 2011 overgået til Danmarks Statistiks effektmålingssystem. Målet er opgjort på grundlag af udviklingen i de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik dels er aktive, dvs. med opstart senest ved måleperiodens start i 3. kvartal 2011, i drift frem til måleperiodens slutkvartal, 2. kvartal 2013 samt en omsætning over en branchefastsat bagatelgrænse, Virksomheder med mere end 250 årsværk indgår ikke. Der er udtrukket 5 kontrolgrupper, som er sammenlignelige med kunderne i hvert, samt en samlet kontrolgruppe. Der er kontrolleret for størrelse og branche. Vækstberegningen er vægtet ift. populationen af kunder, således at der korrigeres for store stigninger, som skyldes meget små værdier i startåret. Tabel 7: Vækst i beskæftigelsen i procent for kunder sammenlignet med kontrolgruppe 2 Beskæftigelsesvækst for kunder Beskæftigelsesvækst for kontrolgrupper Forskel i pct. point. Hovedstadsregionen 4,7 1,4 3,3 Midtjylland 7,0-0,1 7,1 Nordjylland 6,6-1,5 8,1 Sjælland 3,7-0,6 4,3 Syddanmark 1,6 0,4 1,2 Total 4,7-0,1 4,8 2 For absolutte tal se s. 13.

10 10/16 Resultatmål 7: Udvikling i omsætningen Målet lyder Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2012, øger omsætningen mindst 15 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2012 til Målopgørelse Målet er fra 2011 overgået til Danmarks Statistiks effektmålingssystem. Målet er opgjort på grundlag af udviklingen i de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik dels er aktive, dvs. med opstart senest ved måleperiodens start i 3. kvartal 2011, i drift frem til måleperiodens slutkvartal, 2. kvartal 2013 samt en omsætning over en branchefastsat bagatelgrænse, Virksomheder med mere end 250 årsværk indgår ikke. Der er udtrukket 5 kontrolgrupper, som er sammenlignelige med kunderne i hvert samt en samlet kontrolgruppe. Der er kontrolleret for størrelse og branche. Vækstberegningen er vægtet ift. populationen af kunder, således at der korrigeres for store stigninger, som skyldes meget små værdier i startåret. Tabel 8: Udviklingen i omsætningen i procent for kunder sammenlignet med kontrolgruppe 3 Vækst i omsætning for kunder Vækst i omsætning for kontrolgrupper Forskel i pct. point. Hovedstadsregionen 6,1 1,8 4,3 Midtjylland 4,5 1,0 3,5 Nordjylland 11,5 1,9 9,6 Sjælland 3,9-2,9 6,8 Syddanmark 0,5-2,8 3,3 Total 4,6-0,4 5,0 Anm.. Opgørelsen er kontrolleret for en enkelt outlier. 3 For absolutte tal se s. 14.

11 11/16 Resultatmål 8: Udvikling i eksport Mål Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2012, øger eksporten mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2012 til Målopgørelse Målet er fra 2011 overgået til Danmarks Statistiks effektmålingssystem. Målet er opgjort på grundlag udviklingen i de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har eksport ved målerperiodens start 3. kvartal 2011 og i drift frem til målerperiodens slut, 2. kvartal 2013, samt en omsætning over en branchefastsat bagatelgrænse. Der er udtrukket 5 kontrolgrupper, som er sammenlignelige med kunderne i hvert samt en samlet kontrolgruppe. Der er kontrolleret for eksport og branche. Vækstberegningen er vægtet ift. populationen af kunder, således at der korrigeres for store stigninger, som skyldes meget små værdier i startåret. Tabel 9: Udviklingen i eksport i procent for kunder sammenlignet med kontrolgruppe 4 Vækst i eksporten for kunder Vækst i eksporten for kontrolgrupper Forskel i pct. point. Hovedstadsregionen 15,3 9,9 5,4 Midtjylland 3,5 2,7 0,8 Nordjylland 11,8 3,6 8,2 Sjælland -2,0 1,6 (-)3,6 Syddanmark 3,7 3,0 0,7 Total 6,2 3,6 2,6 4 For faktiske tal se s. 14.

12 12/16 Tabel 10: Samlet oversigt over målopfyldelsen i 2013 Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Resultatmål 1. Vækstkortlægninger og andre virksomheder 2. Henvisninger NPS 91, ,0 86,0 98,0 4. Tilfredse/meget tilfredse samarbejdspartnere 5. NPS rådgivere 82,3 83,3 59,0 93,8 43,8 75,3 6. Beskæftigelseseffekt 33,0 71,0 81,0 43,0 12,0 48,0 7. Omsætningseffekt 28,7 23, ,3 22,0 33,3 8. Eksport-effekt 54,0 8,0 82,0 0 7,0 26,0

13 13/16 Tabel 11: kunder og udviklingen i beskæftigelse i absolutte tal kunder Vækst i pct. Mervækst Pct. point Beregnet mervækst Antal Vækst Hovedstadsreg ,7 3,3 77 Midtjylland ,0 7,1 368 Nordjylland ,6 8,1 289 Sjælland ,7 4,3 77 Syddanmark ,6 1,2 72 Total ,7 4,8 883 Tabel 12: Beskæftigelsesudvikling for erhvervslivet generelt (fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i den private sektor) 2011k3-2012k2 2012k3-2012k2 Vækst Vækst pct. Region Hovedstaden ,0 Region Midtjylland ,7 Region Nordjylland ,0 Region Sjælland ,1 Region Syddanmark ,8 Total ,5 NB. Modsat statistikken for kunder, der alene medregner virksomheder, der overlever i hele måleperioden, indeholder Statistikbanken alle virksomheder.

14 14/16 Tabel 13: kunder og udviklingen i omsætning i absolutte tal, kr. kunder Antal 2012 Kr Kr. Vækst Kr. Vækst i pct. Mervækst Pct. point Beregnet mervækst kr. Hovedstadsreg ,1 4, Midtjylland ,5 3, Nordjylland ,5 9, Sjælland ,9 6, Syddanmark ,5 3, Total ,6 5, Tabel 14: kunder og udvikling i eksport i absolutte tal, kr Kr. kunder 2013 Kr. Vækst Kr. Vækst i pct. Mervækst Pct. point Beregnet mervækst kr. Antal Hovedstadsreg ,3 5, Midtjylland ,5 0, Nordjylland ,9 8, Sjælland ,0-3, Syddanmark ,7 0, Total ,2 2, Kilde: CRM og Danmarks Statistik

15 15/16 kunder, der tegner sig for ovenstående udvikling, er kendetegnet ved bl.a.: Figur 1: Størrelse 60,00% 40,00% 20,00% Hovedstadsreg. Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 0,00% > 1 årsværk 1-9 årsværk årsværk årsværk 100+ Figur 2: Alder 60,00% 40,00% Hovedstadsreg. Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 20,00% 0,00% Frem til Efter 2011 Kilde: CRM og Danmarks Statistik

16 16/16 Net Promoter Score / NPS På en skala fra nul til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale X til en ven eller kollega? NPS er et varemærke tilhørende Satmetrix Systems, Inc., F. Reichheld, and Bain & Company. Reichheld udviklede NPS-metodologien, som er baseret på at stille brugere et spørgsmål, der kan forudsige både genkøb og anbefaling: På en skala fra nul til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale virksomheden til en ven eller kollega?" NPS en beregnes ved at trække procentdelen af respondenter, der fra er kunderne klassificeret klassificeres som Detractors, i 3 grupper: fra procentdelen af Svarene respondenter, der er klassificeret som Ambassadører : 0-6 = Detractors 7-8 = Passivt % af tilfredse Ambassadører -% af Detractors = NPS 9-10 = Ambassadører Eksempel: 100 besvarelser falder som følger: 10 besvarelser ligger mellem 0 og 6 (Detractors) 20 besvarelser ligger på 7 eller 8 (Passivt tilfredse) 70 besvarelser ligger op 9 eller 10 (Ambassadører) Udregning af procentdelene for hver gruppe giver henholdsvis 10 %, 20 % og 70 %. Træk nu 10 % (Detractors) fra 70 % (Ambassadører). Dette giver resultatet 60 %. Da Net Promoter Score altid vises som et heltal og ikke en procentdel, er NPS blot 60. En tommelfingerregel siger, at en Net Promoter Score på er dårligt, 0-50 er godt, og over 50 er fremragende. En af topscorerne i Net Promoter Score er Apple, der ligger på 72, som er meget flot og ganske svært at nå. Det vigtigste er at tage udgangspunkt i en nul-punktsmåling og have som mål at skabe en forandring.

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland Virksomheder og iværksættere Lokal erhvervsservice Basal vejledning Specialiseret erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 21. oktober 2015 Init.: joa Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Mikkel Nørlem Hermansen De Økonomiske Råds Sekretariat Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, 11. januar 214 Beskæftigelsen

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj).

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj). Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen en statuskortlægning november 2015, Dansk Skoleidræt 2015. Dansk

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune

Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen...2 Bilag 1: Forslag til regionale mål 2014...2 Bilag 2: Resultatkontrakt 2014 med Væksthus

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Hvis der ikke opnås enighed blandt kommunerne i et KKR, vil ministeren udpege tilsynskommunen i det pågældende KKR-område.

Hvis der ikke opnås enighed blandt kommunerne i et KKR, vil ministeren udpege tilsynskommunen i det pågældende KKR-område. Til borgmesteren Møde i KKR Midtjylland den W1 1 --291 Dagsordenens punkt.. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af fem tilsynskommuner Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere