LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden"

Transkript

1 Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Afbud Henning Kamp Mødedeltagere Magnus, Michael, Thomas, Inge, Sarah, Lars Indledning Bibellæsning og bøn v/magnus Romerbrevet 16, 17. Den rette lære er ikke bare noget forskellige kloge hoveder siger og så skal man rette sig efter hvad de siger. Men vær på vagt over for dem, der skaber splid. Dem der går imod Bibelens lære er dem, der skaber splid. Referater Referat fra 22. februar er udsendt og skal underskrives. Referat fra 17. marts er udsendt og skal underskrives. Referat fra 22. april er vedlagt som bilag og skal underskrives. Bilag A referat fra 22. april Regnskab 2013 er gennemgået af revisor og skal underskrives. (Se yderligere under punkt 9) Kommende møder og vigtige datoer Næste LB-møde foregår i Odense tirsdag 10. juni (Eller er det torsdag 19. juni? ) Det er den 10. juni hvor der er fællespisning med konsulenterne. Sarah deltager evt. via Skype, Michael må melde afbud Opdatering af «Parkeringspladsen» Orientering Visioner, retning og langsigtede tanker 1) Forretningsorden LMBU Beskrivelse: Dette punkt er udskudt fra tidligere møder og skal nu endeligt godkendes bl.a. med det navnet LM Between. Magnus opdaterer dokumentet med tilføjelser og kommentarer fra LederForum. Inge sender skabelon fra Sønderjylland vedr. klub-statistik som bilag til dokumentet. Lars sender forslag til LB-årshjul og AU-standarddagsorden som bilag. Kan LB godkende og underskrive den reviderede forretningsorden? Bilag B Opdateret forretningsorden Bilag C Excel-skabelon Side 1 af 5

2 Bilag D & E Årshjul og standarddagsorden Forretningsorden er vedtaget enstemmigt Kommentarer: Det udskydes at beslutte fokusområder for LB-medlemmer, fordi der er så kort tid til ny bestyrelse bliver valgt. Derfor er Forretningsorden et punkt på dagsorden ved første LB-møde efter LGF i september Det er uklart, hvilke LMBU-repræsentanter der sidder i nogle af de bestyrelser, hvor LMBU har pladser. Lars skal tjekke, at dem vi kender stadig er der Lars indarbejder i årshjulet en årlig status på bestyrelsesposter Lars skal kontakte personerne i slutningen af kalenderåret. Formålet med kontakten er, at undersøge om personerne vil fortsætte en periode mere + bede dem om at skrive en kort status til LB i løbet af januar Vedrørende bilag C: o Kolonner, der skal tilføjes: Klubbens navn, klubdag og tidspunkt, antal medlemmer, lokalforening eller ej. o Inge redigerer Thomas og Inge er tovholdere på at 2 X AU arbejder med dette Vedrørende Årshjul: o Statistikker bliver indhentet i januar hvert år for det forgangne år o AU Kids og AU Between sørger for at indhente oplysningerne rundt i landet Formålet med Excel-arket er for at indhente statistik vedrørende antal børn/juniorer i både klubber og på lejre 2) Principielle overvejelser og beslutning om LMBU s branding efter fusionen Beskrivelse: Efter fusionen indeholder LMBU 4 navne: LMBU; LM Kids; LM Between og LMU. Det er nødvendigt på et helt grundlæggende niveau at tage stilling til, hvordan forholdet mellem disse 4 navne og 4 dele af organisationen skal italesættes. Det handler f.eks. om: Navne-branding (LMBU < > 3 x arbejdsgrene med hver sit navn) Kommunikation (Èn samlet organisation < > 2-3 delvis selvstændige organisationer) Hjemmesider (1 overordnet med 3 undersider < > 4 der henviser til hinanden) Identifikation (Medlemskab af LMBU < > medlemskab af sin egen arbejdsgren) Som udgangspunkt for drøftelsen har Magnus udarbejdet et notat med hans overvejelser. Drøftelse: Hvad er LMBU s identitet efter fusionen og hvordan skal det kommunikeres? a. Hvordan ønsker LB, at LMBU og de 3 arbejdsgrene skal italesættes i forhold til hinanden? b. Hvordan skal dette komme til konkret udtryk i de næste måneders arbejd med logo og hjemmeside? Bilag F Magnus notat om LMBU Drøftelse: Dengang LM generelt + LMU og LM Kids fik boble-logoerne, så gjorde det noget godt for især LM Kids. Det er nemt at se, når der ligger noget i missionshuset, at det henvender sig til mig, hvis det er orange og jeg er børneklubleder. Hovedspørgsmålet: o Er LMBU en paraply eller en forening? Det er en skarp opdeling og måske kan der findes forskellige mellemstationer I begyndelsen af fusionsprocessen blev LMBU opfattet som en paraply, men jo mere der bliver arbejdet i dybden, jo mere giver det mening, at LMBU er en forening Side 2 af 5

3 Vi er nødt til at begynde med noget nyt, for at give plads til LM Between og så LMU og LM Kids ikke bare kører videre i deres eget spor. Dermed kan LMU erne tænke, at de ikke bare er dem selv, men at der også er nogle andre i vores lokaler om mandagen nemlig f.eks. juniorerne. Nogle ansatte arbejder måske i flere dele af LMBU og det bekræfter, at LMBU er en samlet forening Desuden er vedtægterne udformet med LMBU som én forening det besluttende organ er LB og ikke 3xAU Perspektivet ved at italesætte LMBU som en forening er, at det fremmer det indholdsmæssige i foreningen nemlig overgange LMBU binder hele LM sammen. Hele generations-urværket i LM står LMBU for! LB vedtager at opfatte og italesætte LMBU som en forening ikke som en paraplyorganisation. Det er en forening med 3 ligestillede arbejdsgrene. Derfor skal den kommende nye grafiske kommunikation udtrykke, at vi er et fællesskab med 3 grene. LMBU s logo og grafiske identitet skal udtrykke en samling, som beviser at vi både er en helhed og samtidig forskellige Lars og Magnus udgør et lille udvalg, der fremover skal samarbejde med grafiker om logo og grafisk identitet for LMBU. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 3) LMBU på afdelingsniveau Beskrivelse: I afdelingerne er arbejdet i gang med at finde strukturen for samarbejdet mellem LMBUs 3 arbejdsgrene og hvordan AfdelingsForum skal skrues sammen. Orientering: Inge orienterer fra Vestjyllands Afdeling, Lars orienterer fra afdelingerne i Sønderjylland-Fyn og Nordsjælland. Orientering: LMBU Vestjylland havde planlagt, en fællesdag for både Kids, Between og LMU 24. maj, med vedtagelse af afdelingsvedtægter. På grund af en del uafklarede forhold vedr. den samlede organisering er mødet dog blev ændret, så det kun er for LMU Vestjylland og endnu ikke for Kids og Between. LB ønsker, at kommende nye afdelingsvedtægter sendes til LB som orientering. 4) Børneattester skal fremover indhentes digitalt Beskrivelse: I DUF-mail fra 25/3 fremgår det at børneattester fremover skal indhentes digitalt: 24. marts Indhent børneattest digitalt fra 1. april Dansk Ungdoms Fællesråd Fra 1. april er det en mulighed, fra 1. november er det et krav. Derfor skal LMBUs håndtering af børneattester besluttes inden da. Det betyder overvejelser om, hvorvidt det er LMBUs klubber/lokalforeninger; eller LMs kredse; eller LMBUs centraladministration, der skal indhente børneattester og der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Lars udarbejder beslutningsforslag til næste LB-møde. Hvordan ønsker LB at børneattesterne fremover skal indhentes hvem skal have ansvaret for det? Bilag G - Beslutningsoplæg Punktet er udskudt til et senere møde. Side 3 af 5

4 LM Kids 5) Referat fra børneudvalget LM Junior-Teen 6) Referat fra junior-teen udvalget LMU 7) Referat fra ungdomsudvalget 8) 4U Ledertræning - samarbejde med IMU om Ledertræning for LMUere Beskrivelse: Punktet er udskudt fra Skype-mødet 22. april. LMU-konsulenterne kan se et behov for oplæring og udrustning af unge ledere i LMU også gerne i form af kursusforløb over længere tid. Derfor vil vi informere om og opfordre til at deltage på ledertræningsforløbet 4U, som IMU udbyder i efteråret 2014 over 3 lørdage. Se evt. mere her: Indre Missions Ungdom: Konkret inspiration fra 4U. Fordi 4U-forløbet begynder samme dag, som LMBUs LederKursus og LandsGeneralForsamling, vil der blive tilbudt en workshop på vores LederKursus med en light-udgave af 4Us første kursusdag. Dermed kan interesserede LMUerne både deltage på LGF og følge hele 4U-kurset. Kan LB bekræfte samarbejdet med IMU om 4U? LB bakker op om initiativet og mener det er en god ide at samarbejde med IMU. Samtidig kunne det også være en ide, at stræbe efter selv at kunne udbyde et lignende kursus indenfor LMBU. Økonomi 9) Regnskab 2013 Beskrivelse: Revisoren har færdiggjort gennemgangen af Regnskab 2013 og den endelige revisionsrapport foreligger til underskrift. Lars skriver i regnskabets ledelsesberetning, at årsresultatet er tilfredsstillende, eftersom det næsten balancerer på nul. Endda i et år med fusion og dermed mange ukendte forhold. Orientering: Lars orienterer om væsentlige punkter i regnskabet Drøftelse: Kan LB godkende regnskabet, som det foreligger efter revisionen? Det godkendte regnskab skal underskrives af LB i 4 eksemplarer (revisor, DUF, LMBU) Bilag H Årsregnskab 2013 Bilag I Revisionsprotokollat, 4. april Bilag J Revisionsprotokol, 1. maj Bilag K Landsleders regnskabserklæring, 11. april Bilag L Revisors erklæring vedrørende ansøgning om driftstilskud, 1. maj Bilag M Landsleders oversigt til forklaring af Regnskab 2013 i hovedpunkter Regnskabet er godkendt og underskrevet Personale og Landsbestyrelse 10) Gospel Coalition Conference i 2015 Beskrivelse: Punktet er udskudt fra Skype-mødet 22. april. I 2013 deltog konsulent Andreas Ipsen og LMUer Ruben Lorentsen med LMU-støtte på konferencen. LB har på baggrund af Rubens rapport tidligere tilkendegivet et ønske om at opfordre LMUere til at deltage på lignende konferencer. Vedrørende Budget 2015 skal der evt. Side 4 af 5

5 tages højde for en udgift til GCC-konferencen i 2015, der igen finder sted i USA. Udgiften i 2013 var kr for 2 personer. Drøftelse: Ønsker LB også at sende en eller flere konsulenter til GCC i 2015? I givet fald hvor mange og evt. hvem. Drøftelsen bliver ført via mail. Lars opretter mailtråd. 10B) Desiring God Conference i 2014 Beskrivelse: John Piper tager deltagerne med ind i køkkenet, hvor han tilbereder prædikenen og ikke kun ind i spisestuen, hvor han serverer prædikenen Ønsker LB at opfordre konsulenter til at deltage på konferencen? LB bakker op om ideen med at sende konsulenter dertil men det er ikke sikkert de har mulighed for at få plads i kalenderen med så forholdsvis kort varsel. 11) DUF kurset Bestem Beskrivelse: Magnus har deltaget på kurset arrangeret af DUF og har derfor en række input derfra. Drøftelse: Hvordan kan LMBU omsætte noget af indholdet til handling i vores organisation? Orientering: Magnus orienterer om indholdet i kurset CMM-modellen var i fokus: Kultur (påvirker) livshistorier relationer begivenheder tale/handle Dvs. kulturen påvirker vores måder at tale og handle på. Teorien bag modellen er, at ved at ændre vores måde at tale og handle på, så kan vi også påvirke vores kultur (Jf. LMBUs grafiske identitet). Eventuelt Information om Dropbox og Intranet Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Orientering om Parkeringspladsen Landsbestyrelsen har adgang til en fælles Dropbox. Her ligger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Side 5 af 5

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere