Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Fraværende: Torben Nielsen, DA Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Hazel Laura Möller, integrationsråd Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Opfølgning på Beskæftigelsesplan Opfølgning på kontanthjælpsreform og nytteindsats Virksomhedsindsatsen Orientering om aktuelle nøgletal Status på indsatser og midler i Ansøgninger til LBR Gensidig orientering Mødeplan for Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Norddjurs Kommune

3 1. Godkendelse af dagsorden P35 13/3932 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Dagsorden til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at dagsorden godkendes. Beslutning i Det Lokale den Dagsordenen blev godkendt. 1

4 2. Godkendelse af referat P35 13/3937 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Referat af LBR møde 10. december 2013 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Bilag: 1 Åben Beslutningsprotokol LBR møde /14 Indstilling LBR formanden indstiller, at referat godkendes. Beslutning i Det Lokale den Referatet blev godkendt. 2

5 3. Opfølgning på Beskæftigelsesplan P35 13/15878 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling LBR drøfter opfølgningen på Beskæftigelsesplan 2014 med udgangspunkt i ministermålene og nedenstående punkter: 1. Mål: Flere unge skal have uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem en bred vifte af uddannelsestiltag og en understøttende virksomhedsrettet indsats. 2. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs begrænse tilgangen af personer til førtidspension fra sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp mest muligt. Med baggrund i de opnåede resultater i 2012 og den nye fleksjobog førtidspensionsreform udvides indsatsen. 3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at antallet af langtidsledige reduceres med en virksomhedsrettet indsats understøttet af en målrettet kompetenceudvikling. 4. Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 3

6 Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål for Jobcenter Norddjurs: Med henblik på at leve op til beskæftigelsesministerens mål, vil Jobcenter Norddjurs tilstræbe, at der sker en udvidelse af den virksomhedsrettede indsats, herunder en udvidelse af markeds-andelen og samarbejdsprocenten med virksomhederne. Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Med baggrund i ovenstående tages udgangspunkt også i nedenstående punkter i drøftelsen. Langtidsledighed Praktikpladssituationen Ny aktiveringsstrategi Økonomiske konsekvenser 4

7 Indstilling LBR formanden indstiller, at opfølgningen på Beskæftigelsesplan 2014 drøftes. Beslutning i Det Lokale den Langtidsledigheden er faldet med 54 % for forsikrede ledige, når der sammenlignes med samme tidspunkt i I 2013 har de langtidsledige blandt andet kunnet få tilbud og coach, FVU og opkvalificering. Der er brugt over 8.0 mio. kr. til uddannelse af forsikrede ledige i I forbindelse med at kunne give kompetenceudviklende forløb for ledige har Jobcentret pt. ikke mulighed for IT-forløb i Grenaa. Det skyldes at Viden Djurs har lukket for tilbuddene, idet der ikke kan etableres holdforløb og enkeltpladskøb ikke giver volumen nok til at kunne køre undervisningen. Der er samarbejde med Århus Kommune om bygge- og anlægsprojektet. Der har i februar været afholdt informationsmøde og 17 ledige har tilmeldt sig bygge- og anlægsdatabasen, som anvendes ved rekruttering af medarbejdere til de forskellige byggeprojekter.. Vedrørende praktikpladssituationen så har Viden Djurs etableret et skolepraktiksted og dermed kan unge, som ikke har en praktikplads tilbydes skolepraktik. Der er mulighed undervejs i skolepraktikforløbet at få en almindelig praktikplads. Der udtrykkes tilfredshed med ordningen. Der skal i nærmeste fremtid ske en evaluering af partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri, Jobcenter Norddjurs, Viden Djurs og UU Djursland. LBR finder, at det er vigtigt, at treklangen mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse udvikles i Norddjurs Kommune. Der blev udtrykt forhåbninger til at dette kunne ske også i et samarbejde med erhvervsudvalget. Vedrørende jobrotation så er målet, at der skal mere fokus på at etablere jobrotationsforløb i private virksomheder. På den baggrund har der været kontakt til jobrotationskontoret i 5

8 Randers. Randers inviterer til et møde om jobrotation for virksomheder på Stadion i Randers d. 20. marts Her er virksomheder i Norddjurs velkommen. Der er pt. ikke en bevilling til samarbejdet med Randers. Der er et generelt fald i arbejdsstyrken, idet de store generationer går på pension. 6

9 4. Opfølgning på kontanthjælpsreform og nytteindsats P35 13/21965 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Med baggrund i den nye kontanthjælpsreform gives en orientering om status og implementeringen herunder anvendelsen af nyttejobs og uddannelsespålæg. Der er indtil nu oprettet 5 nyttejobs til unge, som er åbenlyst uddannelsesparate. Nyttejobbene har været på entreprenørgården. Økonomiske konsekvenser Bilag: 1 Åben Orienteringsskrivelse unge visitation pdf 30550/14 2 Åben Orienteringsskrivelse om Nytteindsats pdf 30549/14 Indstilling LBR formanden indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale den I forbindelse med kontanthjælpsreformen, så kan unge uddannelsesparate få tilbud om at deltage i projekt Brobygning Kronjylland. Derudover deltager alle unge i et screeningsforløb, hvor de faglige kundskaber gennemgås og, hvor UU Djursland og VUC 7

10 deltager med henblik på at tilrette et uddannelsesforløb for den enkelte unge. LBR udtrykte tilfredshed med revisitationen i Jobcenter Norddjurs. Selvom der i Norddjurs arbejdes med brobygningsprojektet og har et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne omkring uddannelseshjulet foreslår LBR at udvalget får et større kendskab til helhedsskolen i Silkeborg. Dette kunne ske ved et oplæg fra Helhedsskolen. På sidste møde blev aftalt, at unge åbenlyst uddannelsesparate skal i nyttejob. Der har indtil nu været 5 i nyttejob på Entreprenørgården. Der er derudover mulighed for nyttejob i plejeområdet og inden for voksen handicap. LBR ønskede, at der også var mulighed for nyttejob inden for administrationen, således at unge kunne afprøve forskellige muligheder inden de gik i gang med uddannelse. Derudover fandt LBR, at et nyttejob også kunne være at hjælpe med at få stisystemet gjort klar til turistsæsonen. Der skal balanceres mellem nyttejob og muligheden for at oprette ordinære jobs også inden for natur og miljøområdet. 8

11 5. Virksomhedsindsatsen P35 14/4167 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2014 har Norddjurs Kommune blandt andet udpeget følgende indsatsområder til at understøtte beskæftigelsesmålene for 2014: Målrette og udvikle den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Betingelsen for en god virksomhedsrettet indsats er, at jobcentret har et godt kendskab og en tæt kontakt til de lokale virksomheder. Kontakten med virksomhederne har mange formål, blandt andet følgende: Udvide antallet af praktikpladser, så unge kan gennemføre en uddannelse - herunder at udvide antallet af partnerskabsaftaler Løsningsmuligheder for at ledige på kanten af arbejdsmarkedet bliver del af det ordinære arbejdsmarked Virksomhedsrettede tilbud til ledige virksomhedspraktik, voksenlærlinge, ansættelse med løntilskud, jobrotation Fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet f.eks. gennem delvis raskmelding og ændring af arbejdsopgaver Jobåbninger Jobcentret skal have kendskab til virksomhedernes nuværende og fremtidig behov for arbejdskraft Virksomhedscentre og faste aftaler med den enkelte virksomhed Rekruttering af medarbejdere til virksomhederne gennem jobcentrets virksomhedsservice Med baggrund heri vil Jobcenter Norddjurs udarbejde en virksomhedsstrategi, som skal understøtte dialogen og samarbejdet med virksomhederne omkring jobcentrets målgrupper. 9

12 Bilag: 1 Åben Orienteringsskrivelse om implementering af kontanthjælpsreformens lovændringer om løntilskud 30514/14 Indstilling LBR formanden indstiller, at gennemgangen drøftes. Beslutning i Det Lokale den LBR skal have udleveret materiale vedr. løntilskud. Der var til mødet udsendt statistikmateriale i en pdf-fil i stedet for en Excel fil. Forvaltningen lovede at udsende materiale i den rigtige fil hurtigst muligt. Jobcentret får flere og flere rekrutteringsopgaver. Det betyder, at en arbejdsgiver henvender sig og beder om, at få udsøgt ledige til en stilling. Jobcentret udsøger så en 5-8 ledige, som arbejdsgiveren kan vælge ud fra. Derudover medvirker Jobcentret til at give kompetencer, når der foreligger relevante arbejdsgivererklæringer på en fremtidig ansættelse. Jobcentret skal udvide samarbejdet med virksomhederne, som et af målene i beskæftigelsesplanen. LBR drøftede flere forslag til at komme længere ud til virksomhederne. Der blev bl.a. foreslået at der blev lavet målrettede henvendelser til en række virksomheder, som så blev inviteret til et arrangement, hvor de fik en grundig orientering om muligheder for samarbejde med Jobcentret. På næste møde drøftes yderligere forslag til samarbejdet med virksomhederne.. 10

13 6. Orientering om aktuelle nøgletal P35 13/3988 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser 11

14 Bilag: 1 Åben Ledighedstal region Midtjylland november 2013.pdf 30057/14 2 Åben Måltal fra Region Midtjylland - Norddjurs - til AU jan /14 3 Åben Nøgletal pr februar /14 Indstilling LBR formanden indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale den Nøgletallene blev gennemgået. LBR fandt, at den nye fleksjob- og førtidspensionsreform var medvirkende til at sagsbehandleingen blev langsommere, idet der skal foregå mere udredning af sagerne, inden de kommer i Rehabiliteringsteamet. Antallet af sager til fleksjob, førtidspension og ressourceforløb blev drøftet med henblik på at følge udviklingen. Fremover omfatter ledighedstal fra Beskæftigelsesregion Midtjylland både regionale og lokale tal. 12

15 7. Status på indsatser og midler i P35 14/4174 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Orientering om bevillinger og status på indsatser for Bevilling for 2013: Oprindelig bevilling for 2013 kr Supplerende bevilling 2013 kr I alt bevilling 2013 kr Indsatsområder i 2013: Fokus på at sikre at unge får uddannelse eller job Fokus på kontakten til virksomheder udvikles Bevillinger til forløb i 2013: Kr til Grenaa Produktionsskole til mentorprojektet Unge godt på vej Kr til en fortsættelse af samarbejdet med Favrskov, Randers og Syddjurs kommuner til jobrotationskontoret Kr til temamøde med a-kasser, læger og jobcentret Kr til uddannelsesforløb for mentorer i virksomhedscentre Med baggrund i udmelding fra Beskæftigelsesministeriet er der ingen begrænsning for overførsel af restmidler på bevillingen for 2013 til Der er således kr. til bevilling af indsatser i LBR for

16 Økonomiske konsekvenser Bilag: 1 Åben Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR 30096/14 2 Åben Beskrivelse af bevilgede midler 30094/14 3 Åben Afrapportering af den fælles indsats om jobrotation 30524/14 4 Åben Afrapportering af den fælles indsats om jobrotation - Evaluering af 30523/14 forsøgsaktivitet om jobrotation i 4 kommuner docx 5 Åben Afrapportering af den fælles indsats om jobrotation - Status på aktiviteter 30520/14 om jobrotation xlsx 6 Åben Midtvejsstatusrapport - Unge godt på vej dec pdf 30515/14 Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale den Orienteringen blev taget til efterretning. 14

17 8. Ansøgninger til LBR G01 13/3989 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Der er indkommet 1 ansøgning om midler fra LBR: Kr ,00 Ansøgning om støtte til projekt Netværk for ledige (ARMY) i nytteindsats i Syddjurs- og Norddjurs kommuner Kr Ansøgning fra Jobrotationskontoret med henblik på fortsat samarbejde i 2014 særligt omkring private virksomheder. Bilag: 1 Åben Projektansøgning vedrørende Netværk for ledige i nytteindsats. - Projekt_Netværk for ledige i nytteindsats.doc 30119/14 Indstilling LBR formanden indstiller, at ansøgningen behandles. Beslutning i Det Lokale den Der var to ansøgninger om midler fra LBR. LBR besluttede at give afslag på begge ansøgninger. Ansøgningen om støtte til projekt Netværk for ledige i nytteindsats fik afslag begrundet i de lave antal personer, som skal have nyttejob i Norddjurs Kommune samt det forhold, at tilbuddet ikke kan gives efter lovgivningen. Ansøgningen vedr. jobrotation fik afslag fra LBR, da forslaget skal gå videre til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. 15

18 LBR drøftede forskelige forslag til kommende initiativer: rådgivning om økonomi konference sammen med Syddjurs og erhvervsudvalget udvikling af virksomhedskontakten med en målrettet indsats 16

19 9. Gensidig orientering P35 13/3999 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Beskæftigelseskonference 2014 afholdes 15. maj 2014 i Aarhus Fyraftensmøde om autisme den 4. marts 2014 i samarbejde med Dansk Handicap Orientering fra LBR konference den 21. februar 2014 Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale den Der blev endvidere orienteret om, at Lotte kruse var blevet ansat som ny leder af UU Djursland. Orienteringen blev taget til efterretning 17

20 10. Mødeplan for P35 13/4000 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Mødeplan for 2014: 4. marts april 2014 Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget 3. juni 2014 Evt. ekstra møde 26. august november 2014 Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at mødeplanen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale den Mødeplanen blev gennemgået og mødedatoen d. 25. november ændres til 2. december Der skal indlægges besøg på UU Djursland og oplæg fra Helhedsskolen i Silkeborg. 18

21 11. Eventuelt P35 13/4001 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Det Lokale den Intet at bemærke. 19

22 Bilagsoversigt 2. Godkendelse af referat 1. Beslutningsprotokol LBR møde (31290/14) 4. Opfølgning på kontanthjælpsreform og nytteindsats 1. Orienteringsskrivelse unge visitation pdf (30550/14) 2. Orienteringsskrivelse om Nytteindsats pdf (30549/14) 5. Virksomhedsindsatsen 1. Orienteringsskrivelse om implementering af kontanthjælpsreformens lovændringer om løntilskud (30514/14) 6. Orientering om aktuelle nøgletal 1. Ledighedstal region Midtjylland november 2013.pdf (30057/14) 2. Måltal fra Region Midtjylland - Norddjurs - til AU jan (30054/14) 3. Nøgletal pr februar 2014 (31257/14) 7. Status på indsatser og midler i Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR (30096/14) 2. Beskrivelse af bevilgede midler (30094/14) 3. Afrapportering af den fælles indsats om jobrotation (30524/14) 4. Afrapportering af den fælles indsats om jobrotation - Evaluering af forsøgsaktivitet om jobrotation i 4 kommuner docx (30523/14) 5. Afrapportering af den fælles indsats om jobrotation - Status på aktiviteter om jobrotation xlsx (30520/14) 6. Midtvejsstatusrapport - Unge godt på vej dec pdf (30515/14) 8. Ansøgninger til LBR 1. Projektansøgning vedrørende Netværk for ledige i nytteindsats. - Projekt_Netværk for ledige i nytteindsats.doc (30119/14) 20

23 Underskriftsside John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd 21

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kystvejens Hotel og Konferencecenter Kystvej 26 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 17. december 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John Saaby Jensen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere