Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i CEO-perspektiv 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i CEO-perspektiv Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14 Exiqon Services 16 Exiqon Diagnostics 22 Medarbejderne i Exiqon 24 Immaterielle rettigheder 26 Samfundsansvar (CSR) 27 Risikostyring 30 Regnskabsberetning 34 Aktionærinformation Del II Ledelses- og revisionspåtegning 40 Ledelsens påtegning 41 Den uafhængige revisors påtegning Del III Årsregnskab 43 Koncernens totalindkomstopgørelse 44 Koncernens balance 46 Koncernens pengestrømsopgørelse 47 Koncernens egenkapitalopgørelse 48 Egenkapitalopgørelse 49 Noter til årsregnskabet

3 Exiqon kort fortalt Exiqon har aktiviteter i to segmenter, Exiqon Life Sciences og Exiqon Diagnostics. Exiqon Life Sciences adresserer det nye marked for analyse af microrna. Vi har med succes positioneret os selv som en førende one-stop leverandør af produkter af høj kvalitet i dette marked. Vores forskningsprodukter sælges over hele verden gennem direkte salg, distributører og via internettet. Kundernes tilbagemeldinger er bestemmende for, hvad vi fokuserer på i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, og hvilke nye produkter vi udvikler. Produktionen af LNA oligonukleotider og andre reagenser har vi outsourcet til højt kvalificerede leverandører, som vi har licenseret for at sikre, at vores forretning kan opskaleres uden behov for yderligere investeringer i produktionsudstyr. Exiqon Life Sciences succes afhænger af vores fortsatte evne til at øge produktsalget på stadigt mere konkurrenceprægede markeder. Vejen til succes Exiqon Diagnostics udvikler en række nye molekylærdiagnostiske tests, der adresserer store, udækkede medicinske behov. Vi har med succes gået forrest i opdagelsen af nye biologiske markører til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på en simpel blodprøve. Vi arbejder også på at udvikle prædiktive tests for risikoen for tilbagefald af tyktarmskræft og modermærkekræft. Vi fokuserer på udviklingen af tests, der kan udføres på basis af blodprøver, udtaget på sædvanlig vis efter gældende standardprocedurer i klinikken. Exiqon Diagnostics søger klinisk at validere nye biomarkører før udlicensering til partnere. Exiqon Diagnostics succes afhænger af vores evne til at identificere nye biologiske markører til udækkede diagnostiske behov og kommercielle partnere med de nødvendige ressourcer og kvalifikationer til effektivt at markedsføre nye molekylærdiagnostiske tests. Vi fastholder en konkurrencemæssig fordel gennem vores patenterede LNA -teknologi. 3 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING EXIQON KORT FORTALT Voksende potentiale Store markeder Exiqon Diagnostics Markedssegmenter i vækst Markedsdækkende produktudbud Markedsledende Broad coverage position Exiqon Life Sciences Unikke produkter Skalerbar forretning Konkurrencedygtig teknologi

4 5 års hoved- og nøgletal (t.kr. undtagen nøgletal) EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger EBITDA *) Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Totalindkomst for året Balance Aktiver Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Langfristede aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser Pengestrømsopgørelse Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finanseringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Likvider, ultimo Nøgletal Antal aktier, gns Aktuel EPS af fortsættende aktiviteter (kr.) -0,73-1,32-4,84-3,98-3,35 Udvandet EPS af fortsættende aktiviteter (kr.) -0,71-1,28-4,84-3,98-3,35 Bruttomargin 55,8% 51,4% 49,2% 52,4% 49,1% Aktiver / Egenkapital (gearing) 1,53 1,53 1,44 1,12 1,14 Antal medarbejdere, gns Børskurs pr. aktie (kr.) 9,6 9,5 6,8 20,0 37,5 Markedsværdi (mio. kr.) 336,7 316,7 206,1 606,0 916,5 Kurs / Indre værdi (kr.) 4,20 3,74 1,69 1,31 2,67 Nettorentebærende gæld / Egenkapital 0,03-0,13-0,28-0,34-0,93 Nettorentebærende gæld / EBITDA -0,12 0,36 0,50 2,23 4,58 Rentedækning -4,36-29,34-58,99-37,11-86,96 *) EBITDA (defineret som resultat før særlige poster, renter, skat, af- og nedskrivninger) inkluderer aktiebaseret vederlæggelse i 2011 med kr. Aktuel og udvandet EPS er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2011", dateret juni 2011.

5 Højdepunkter i 2011 I 2011 oplevede vi fortsat stærk organisk vækst i Exiqon Life Sciences salg af forskningsprodukter. Væksten var primært drevet af vores mircury LNA Universal RT PCR-platform til akademisk og klinisk forskning i microrna. Vi udvidede vores produktudbud inden for PCR væsentligt igennem året, hvor vi lancerede nye PCRprodukter til analyse af microrna, og vi tog det første skridt til at udvide vores marked til også at omfatte produkter til analyse af messenger-rna. Exiqon Diagnostics leverede foreløbige data til validering af vores PCR-test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på analyse af microrna i blod samt data, der påviser muligheden for at identificere patienter med en høj risiko for tilbagefald af modermærkekræft. Årets vigtigste begivenheder Den 3. maj 2011 offentliggjorde Exiqon en udvidelse af sit qpcr-produktudbud med lanceringen af meget fleksible Pick & Mix microrna PCR-paneler til følsom og specifik kvantificering af kundevalgte micrornaer i både 96- og 384-array format, og efterfølgende blev forskellige fokuspaneler lanceret. Den 30. juni 2011 offentliggjorde Exiqon registreringen af en kapitalforhøjelse på nye aktier af nominelt 1 kr. pr. stk. med et bruttoprovenu på 19 mio. kr. Den 7. oktober 2011 afsluttede Exiqon retssagen mod Santaris Pharma a/s, og det blev fastslået, at Exiqon har ret til at sælge LNA produkter til brug for forskning og klinisk udvikling af lægemidler, der indeholder LNA som aktiv ingrediens. Den 27. oktober 2011 offentliggjorde Exiqon data på 2011 EORTC-NCI-ASCO mødet i Bruxelles, der foreløbigt validerede selskabets blodplasma-baserede microrna PCR test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft, og de dertil hørende kriterier for kvalitetskontrol af de multicenter-blodprøver, der anvendes til udvikling af testen. Årets vigtigtste finansielle resultater Omsætningen steg 19% til 111,5 mio. kr. (93,5 mio. kr.), og var primært drevet af 36% vækst i Life Sciences produktsalg, som udgjorde 79 mio. kr. (58 mio. kr.). Bruttoresultatet blev forbedret med 29% til 62,2 mio. kr. (48,1 mio. kr.). De samlede driftsomkostninger faldt 13% til 76,4 mio. kr. (88,3 mio. kr.) før særlige poster (sagsomkostninger til voldgift, i alt 14,2 millioner kr.). EBITDA blev forbedret med 83% til -5,1 mio. kr. (-30,2 mio. kr.) før særlige poster. Periodens resultat blev -24,9 mio. kr. (DKK -42,1 mio.). EPS udgjorde 0,73 kr. (-1,32 kr.). 5 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING HØJDEPUNKTER I 2011 Omsætning for hver region som andel af omsætningen 2011 Omsætning fordelt på segment som andel af omsætningen 2011 Omkostninger efter funktion som andel af de samlede driftsomkostninger 2011 Europa: 51% Nordamerika: 38% Resten af verden: 11% Life Sciences: 90% Diagnostics: 10% Salg og markedsføring: 27% Produktion: 39% Forskning og udvikling: 18% Administration: 16%

6 CEO-perspektiv EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING CEO-PERSPEKTIV 2011 Kære aktionær 2011 blev endnu et år med markant vækst i Exiqon Life Sciences salg af forskningsprodukter. Salget udviklede sig positivt på tværs af vores geografiske markeder, men mest imponerende i Asien og Europa. I løbet af 2011 udnævnte vi en række Centers of Excellence, primært i den akademiske verden. Det vil give os mulighed for at imødekomme behovet for udførelse af services tæt på vores kunder. En stigende procentdel af vores produkter sælges til lægemiddelvirksomheder, der ønsker at stratificere patienterne ved hjælp af biomarkører, såsom microrna, for en bedre udnyttelse af nye og eksisterende lægemidler. For yderligere at understøtte dette salg indgik vi sidst på året en Center of Excellence-aftale med en af verdens største servicevirksomheder inden for lægemiddeludvikling, benævnt CRO er, som vil støtte brugen af Exiqons produkter i den kliniske forskning. Vi ser optimistisk på vores muligheder for fortsat at øge salget af Exiqon Life Sciences forskningsprodukter. Vores salgsstyrke er større end nogensinde, og vores velkvalificerede distributører dækker 27 lande, herunder de nye og hurtigt voksende økonomier i Asien og Sydamerika. Uanset om vores salg sker direkte eller gennem distributører, understøttes salgsprocessen af ny og meget avanceret internetbaseret software, der giver vores kunder mulighed for at designe produkter til netop deres specifikke behov. I 2011 tog vi en række vigtige skridt mod at blive en profitabel virksomhed, der kan levere en fortsat og bæredygtig vækst. Mest bemærkelsesværdigt var vores lancering af 10 nye produkter. Vi lykkedes med lanceringn af meget fleksible Pick & Mix microrna PCR-paneler til følsom og specifik kvantificering af kundedefinerede micro- RNA er i både 96- og 384- qpcr array-formater. Denne seneste tilføjelse til vores udbud af PCR produkter giver forskere mulighed for at designe produkter til deres individuelle behov og deres foretrukne instrument, hvad enten det er til akademisk eller klinisk forskning. Lanceringen blev efterfulgt af en række nye Focus microrna PCR-paneler, hvor Exiqon har identificeret de relevante micrornaer i forhold til, hvad der skal undersøges, der giver forskere mulighed for at opnå et forspring i deres arbejde og samtidig spare omkostninger og tidsforbrug i deres studier. Den fortsatte udvidelse af vores produktudbud skaber grundlaget for vores fremtidige vækst. Nye qpcrprodukter til analyse af messenger-rna og lange ikkekodende RNA er peger henimod en fuld integration af alle qpcr-rna analyser i én og samme platform, der kan skabe kundeværdi og repræsenterer nye markedsmuligheder for Exiqon. Vores produkter til microrna-analyse er rettet mod det hurtigst voksende segment i markedet for nukleinsyreanalyse - et marked, der oversteg en værdi på ca. $12 mia. i salg i Markedet for microrna analyse forventes at vokse ca % årligt i de kommende 3 år. Med vores nyligt lancerede qpcr-produkt til analyse af messenger-rna, går vi ind i et marked med en årlig omsætning på ca. $1 mia. Vi kan udvide vores nuværende forretning uden væsentlige nye investeringer. Vi har nemlig indrettet Exiqons forretning med øje for skalerbarhed via outsourcing af produktion og dokumentation af arbejdsgange og procedurer i hele selskabet. I de kommende år vil det give os mulighed for at udnytte vores nuværende infrastruktur og adressere nye markeder, som kan supportere fortsat vækst med kun få nødvendige investeringer. Nye robotter med høj kapacitet er allerede implementeret i vores produktion for at tage højde for øget efterspørgsel, og vores planlagte nye og endnu mere komplekse og værdiberigede qpcr-produkter markerede effektivt det år, hvor vi tog det første skridt mod at udvide grundlaget for Exiqons forretning ud over den nuværende niche med produkter til brug for analyse af microrna, og påbegyndte overgangen til at blive et selskab baseret på udbud af qpcr produkter til analyse af en lang række biologier. Vores services blev i 2011 opgraderet, så vi opfylder GLP (Good Laboratory Practices), og vi vil fremover i stigende grad fokusere vores ressourcer i Services på partnerskaber og udviklingen af finansierede diagnostiske programmer, herunder companion -diagnostiske programmer. I 2011 gjorde vi også betydelige fremskridt i vores diagnostiske forretningssegment. Mest bemærkelsesværdigt leverede Exiqon Diagnostics foreløbige data til validering af vores PCR-test til tidlig opdagelse af tykog endetarmskræft baseret på analyse af microrna i blod. Blodprøverne blev indsamlet i samarbejde med en række danske hospitaler, som medvirker til

7 7 I 2011 tog vi en række vigtige skridt mod at blive en profitabel virksomhed, der kan levere en fortsat og bæredygtig vækst. EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING CEO-PERSPEKTIV 2011 at udvikle testen. Vi opnåede meget lovende data fra udviklingen af en microrna-baseret test til diagnostik af risiko for tilbagefald af modermærkekræft sammen med vores partner, New York University, som blev præsenteret på den årlige ASCO konference i Chicago. Med udgangen af året afsluttede vi det andet valideringsstudie i udviklingen af vores test til diagnostik af risiko for tilbagefald af tyktarmskræft med et positivt resultat. Data vil blive offentliggjort i første halvår af Vores konkurrencemæssige fordele fastholder vi gennem vores patenterede LNA -teknologi, der har gjort det muligt at positionere Exiqon som en leverandør af produkter af høj kvalitet til en mérpris. I 2011 indgik vi en ikke-eksklusiv licensaftale med IDEXX Laboratories, Inc. s om anvendelse af Exiqons patenterede LNA teknologi til diagnostik af veterinære sygdomme ved nærmere definerede produkter. Vi afsluttede også verserende retssager mod Santaris Pharma a/s, og sikrede Exiqons position som en førende leverandør af LNA -baserede produkter til brug i forskning, herun- der klinisk forskning og udvikling af lægemidler, der indeholder LNA som aktiv farmaceutisk ingrediens. Den 30. juni 2011 offentliggjorde Exiqon registreringen af en kapitalforhøjelse på nye aktier á nominelt 1 kr. pr. stk.til styrkelse af selskabets kapitalressourcer. I 2011 sikrede vi også en stående kredit på 10 mio. kr. Vi takker vores investorer for deres fortsatte støtte. I 2012 forventer vi en samlet omsætning på omkring 130 millioner kroner, et positivt EBIT og positivt cash-flow fra driften. Vi håber, at I fortsat vil støtte os på vejen mod en meget spændende og givende fremtid. Med venlig hilsen Lars Kongsbak, adm. direktør

8 Forretningsmodel 8 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING FORRETNINGSMODEL Exiqons forretningsmodel udnytter synergien mellem vores to forretningssegmenter, der begge er baseret på Exiqons patenterede LNA -teknologi, og begge benytter de samme kompetencer og bioinformatiske softwareløsninger. Exiqon Life Sciences giver indtægter allerede i dag gennem verdensomspændende salg af produkter til microrna-forskning. Exiqon Life Sciences' produkter fungerer som platform for vores udvikling af nye molekylærdiagnostiske tests. Biomarkører, der opdages af Exiqon Diagnostics, offentliggøres og præsenteres på internationale konferencer, hvilket understøtter micrornaers potentiale som biomarkører og dermed Life Sciences produktsalg. Synergistisk forretningsmodel Exiqon Life Sciences' produkter anvendes også af Exiqon til at udføre en service, så kunder kan nyde gavn af Exiqons store erfaring med analyse af micro- RNA er. Oprindeligt blev Exiqon Services etableret for at tiltrække nye kunder til forskningen inden for brugen af microrna som biomarkører, men arbejdet er i stigende grad fokuseret på identifikation af biomarkører for kunder, der udvikler nye molekylærdiagnostiske produkter. Exiqon Services udnytter de højt kvalificerede ressourcer, der findes hos Exiqon Diagnostics, der på den anden side samtidig drager fordel af den know-how, som udvikles i samarbejdet med kunder. Life Sciences produkter bruges til at udføre Services Life Sciences produkter fungerer som platform for ny molekylærdiagnostik Services tiltrækker nye kunder til Life Sciences produkter Diagnostics genererer data, der anvendes til at markedsføre Life Sciences produkter Services identificerer biomarkører for kunder, der udvikler ny molekylærdiagnostik Diagnostics udnytter know-how, genereret af Services

9 Vores strategi Exiqon har med førende produkter og services baseret på vores patenterede LNA -detektionsteknologi været med til at udvikle forskningen i microrna og potentialet for diagnostiske anvendelser. Vi har skabt et selskab med et dedikeret fokus på kvalitet og effektivitet i hele selskabets værdikæde fra Salg & Marketing, gennem Produktion til Forskning & Udvikling. Exiqon Life Sciences er i dag en etableret "one-stopshop" for produkter til forskning i microrna. Vores evne til at møde forskernes behov i alle faser af deres arbejder har gjort det muligt for os at opnå en markedsledende position i den nye niche for micrornaforskning, som er det hurtigst voksende marked inden for nukleinsyreanalyse. Den stigende biologiske forståelse af micrornas rolle i biologiske processer, herunder sygdomme som kræft, hjertesygdomme og neurologiske lidelser, flytter fortsat grænser og baner vejen for nye vigtige opdagelser. For Exiqon er nye opdagelser lig med nye muligheder. Vi vedbliver at være dedikeret til at opfylde vores kunders behov, i deres bestræbelser på at opdage og udnytte den stadig dybere forståelse af biologien omkring microrna. Exiqon har udviklet og anvender bioinformatisk software til effektivt at designe nye LNA -baserede produkter i computeren. Vores produktudvikling kræver i dag færre laoratorietimer og er derfor hurtigere og billigere end for blot få år siden. Kort sagt giver vores bioinformatik os mulighed for hurtigt og omkostningseffektivt at levere nye produkter til vores kunder. I 2011 har vi udnyttet denne konkurrencefordel til at udvide vores qpcr-produktsortiment markant. Vi tilbyder nu både 384- og 96-brønds testformater, Pick & Mix for optimal kundefleksibilitet og et stigende antal af Focus-paneler, der opfylder specifikke kundebehov. I 2012 planlægger vi at udvide vores sortiment af qpcrprodukter med nye produkter, der muliggør samtidig analyse af messenger-rna og dets samspil med microrna. Ved at honorere vores kunders efterspørgsel efter nye produkter har vi mulighed for at udnytte eksisterende kunderelationer og Exiqons etablerede infrastruktur til at adressere nye og kommercielt attraktive markeder til gavn for vores aktionærers afkast. Services kommer til at spille en stadig større strategisk rolle, og vil blive mindre vigtigt som et middel til at sikre indtægter. Ressourcerne deles med Exiqon Diagnostics for at udnytte og opbygge selskabets know-how maksimalt. Vi mener, at microrna vil kunne få fundamental betydning for kliniske diagnoser. Det langsigtede potentiale for ny molekylærdiagnostik er betydeligt. På kort sigt følger Exiqon Diagnostics en strategi, der tillader os at være førende inden for diagnostisk brug af microrna med en minimal finansiel risiko. Vi fokuserer vores indsats på det største potentiale, nemlig diagnostik baseret på blodserum- og plasma ved brug af qpcr. Vi finansierer vores diagnostiske projekter via tilskud eller samarbejder for at mindske de finansielle risici forbundet med udviklingen af ny molekylærdiagnostik. I takt med at vi validerer microrna-signaturer til diagnostisk brug, og potentialet i et givent udviklingsprogram konkretiseres, påtænker vi at indgå partnerskaber for at sikre programmernes kommercielle succes på markedet. Kvalitet og effektivitet er gennemgående krav i alt, hvad vi gør. Vi opfylder disse krav ved udvidet brug af procesdokumentation og skalerbare løsninger i hele virksomheden. I dag er alle processer i selskabet dokumenteret elektronisk; herunder produktudviklingen, produktionen, services, kvalitetskontrollen, logistik, kundeservice og salgsprocesser, samt administrative funktioner såsom finansielle procedurer, IT-godkendelsesprocesser og HR. Alle processer er tilgængelige for relevante medarbejdere via virksomhedens intranet og kan nemt tilgås og vedligeholdes. Det er dette fundament, som giver os mulighed for omkostningseffektivt at udvide vores aktiviteter og i stadig højere grad udnytte den værdi, som findes i vores patenterede LNA -teknologi. 9 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES STRATEGI

10 Vores forretning 10 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Exiqon Life Sciences Exiqon Life Sciences er en ledende leverandør af produkter til forskning i microrna. Det er vores mål at være den foretrukne leverandør af forskningsprodukter til microrna analyse. LNA teknologien gør vores produkter unikt kvalificeret til microrna analyse af biologiske prøver, herunder serum/plasma, hvor der er begrænset microrna og analysen er meget vanskelig. Med LNA -teknologien er det muligt mere præcist end med alternative teknologier at identificere specifikke micrornaer, der ønskes undersøgt. Det er denne egenskab som adskiller vores produkter fra konkurrenternes, og giver Exiqons kunder en unik konkurrencemæssig fordel i deres arbejde. Vi tilbyder produkter til alle aspekter af forskningen i microrna. Forskere søger i stigende grad at forstå den biologiske effekt af en eller flere micrornaer og deres regulering af bestemte messenger-rna er. Exiqon søger at imødekomme kundernes behov for nye forskningsværktøjer gennem en udvidelse af vores nuværende produktudbud til også at omfatte produkter til forskning i messenger-rna. I 2011 tog vi det første skridt til at udvide vort produktsortiment til også at omfatte produkter til forskning i messenger-rna gennem lanceringen af yderst avanceret software til design af produkter. Vi planlægger at integrere produkterne til microrna og messenger-rna analyse i Attraktive markeder Siden sekvenseringen og katalogiseringen af det humane genom blev færdiggjort i 2003, har der været et stigende behov for nukleinsyreanalyse. MicroRNAers mangesidede funktion og rolle i sygdommes udvikling har fanget interessen hos forskere på tværs af brancher. Markedet for produkter til forskning i microrna er det hurtigst voksende segment på markedet for nukleinsyreanalyse og tegner sig for en årlig omsætning på $50-70 mio. Kunder til Exiqon Life Sciences forskningsprodukter omfatter medicinal-, diagnostik- og agro-teknologiske virksomheder samt akademiske institutioner. Antallet af videnskabelige publikationer omhandlende microrna afspejler den hastigt stigende interesse for microrna, som er det, der driver den fortsatte efterspørgsel efter forskningsprodukter. Vi forventer, at markedet for produkter til microrna forskning vil vokse op til 25 % årligt i de kommende tre år. Antallet af videnskabelige artikler om mirna Terminologi Biomarkører er historisk set fysiologiske indikatorer som for eksempel blodtryk eller hjertefrekvens. På det seneste er biomarkører blevet synonymt med molekylære biomarkører, herunder DNA, proteiner, messenger-rna og microrna. Molekylære biomarkører kan anvendes til at identificere en specifik sygdom. De kan have en prognostisk værdi og for eksempel inden for kræft påvise sandsynligheden for sygdoms tilbagefald, og de kan anvendes til monitorering af sygdomsprogression og lægemiddelrespons. Messenger-RNA (mrna) henviser til de molekyler, der fungerer som skabelon for proteinsyntesen. Messenger- RNA bestemmer identiteten af de proteiner, der dannes i cellerne. microrna (mirna) er regulatoriske molekyler, der bestemmer hvor meget af et givent protein, der skal dannes i cellerne gennem en regulering af messenger-rna aktiviteten. micrornaer blev opdaget i mennesker i Proteiner er essentielle komponenter i alle levende organismer, der mulliggør biologiske funktioner. Hvis et givent protein ændres, eller hvis proteinet mangler, vil funktionaliteten i en organisme blive påvirket. Proteiner er kodet af messenger-rna.

11 Et aspekt, der i øjeblikket adskiller Exiqon fra andre leverandører af produkter til forskning i microrna er vores egne interne diagnostiske programmer, der er banebrydende og med til at demonstrere betydningen af microrna som biomarkør og Exiqons ledende rolle. Vores diagnostiske programmer demonstrerer også, at vores mircury LNA Universal RT microrna PCR-system er velegnet til udviklingen af nye diagnostiske produkter Fra niche-leverandør til teknologi leverandør Exiqon Life Sciences er i dag en etableret "onestop-shop" for produkter til forskning i microrna. Vi tilbyder produkter til alle de grundlæggende arbejdsprocesser, som vores kunder udfører i deres forskningsarbejde, herunder: Prøveekstraktions-kit til oprensning af RNA fra en biologisk prøve; Produkter til måling af microrna direkte i vævssektioner; Produkter til måling af microrna ved hjælp af microarray-analyse (multi-parallel ekspressionsanalyse af mange forskellige micrornaer på én gang); qpcr-produkter til kvantitativ og særdeles specifik ekspressionsanalyse; Produkter, der giver information om omfanget og fordelingen af microrna (konventional analyse ved hjælp af Northern blotting-teknologien); Produkter til funktionel analyse, der afdækker funktionen af microrna i celler. Fremadrettet er det vores plan at udvikle os fra at være en succesfuld niche leverandør til at blive leverandør af forskningsprodukter til analyse af forskellige biologier på basis af vores patenterede qpcr-platform. Udvidet produktudbud I 2011 lancerede vi 10 nye produkter, herunder LNA oligonukleotider og LNA -amiditter til brug i forskning og klinisk udvikling af medicin rettet mod RNA med LNA som den aktive farmaceutiske ingrediens. Tidligere har Exiqon solgt produkter til forskningsbrug, men markedet for LNA -produkter til brug i klinisk udvikling udgør et betydeligt nyt markedspotentiale og er en kilde til fremtidig vækst for Exiqon Life Sciences produktsalg. Et andet vigtigt tiltag var, at vi udvidede vores qpcrtilbud markant til også at omfatte Pick-&-Mix microrna PCR-paneler, som nu også er tilgængelige i 96- brøndsformatet. Dette nye qpcr-produkt har markant udvidet det marked for produkter til forskning i microrna, som vi adresserer målt på antallet af instrumenter, der kan anvende Exiqons patenterede qpcr-produkt. Forskning i andre RNA-molekyler, herunder messenger-rna, anvender den samme type af analyser, som dem der bruges ved forskning i microrna, dvs. en kvalitativ profilering af genaktivitet og visualisering af celle- og vævsspecifik genaktivitet ved hjælp af in situanalyser. Ultimo 2011 tog vi det første skridt til at udvide vores produktsortiment fra kun at omfatte produkter til forskning i microrna til også at omfatte en ny række produkter til analyse af messenger-rna. Vi planlægger at udvide vores produktudbud til messenger-rna analyser i løbet af Markedet for PCR produkter til messenger-rna analyse udgør anslået mere end $1 mia. årligt. Det er et mere modent marked end markedet for produkter til brug for forskning i microrna, og der findes allerede flere forskellige diagnostiske produkter baseret på messenger-rna. 11 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

12 2011 i Life Sciences I 2011 udvidede Exiqon Life Sciences sit produkt-udbud markant: 12 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Den 12. januar 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af selskabets 2. generations inhibitor-produkter til funktionel analyse af microrna-molekyler som biologiske markører i celler hos mennesker og mus. Den 24. januar 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af selskabets 3. generation mircury LNA microrna Labeling Kit, den såkaldte Hi-Power til labeling af micrornaer til efterfølgende hybridisering af microrna arrays. Den 15. marts 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af 235 nye præ-validerede mircury LNA Universal RT microrna qpcr-test til følsom og specifik kvantitativ analyse af microrna-molekyler. Den 12. april 2011 offentliggjorde Exiqon udvidelsen af sin geografiske dækning med tilføjelsen af nye distributører til sit eksisterende netværk af distributører, så det globalt nåede op på i alt 18 distributører i 27 lande. Den 3. maj 2011 offentliggjorde Exiqon udvidelsen af sit qpcr-produktudbud med Pick-&-Mix microrna PCR-paneler, der omfatter 96 brøndsformater, og dermed en betydelig udvidelse af Exiqons potentielle marked målt på antallet af installerede instrumenter. Den 31. maj 2011 offentliggjorde Exiqon udvidelsen af sit qpcr-produktudbud med qpcr-paneler til analyse af microrna i prøver fra mus og rotter. Den 21. juni 2011 annoncerede Exiqon lanceringen af en ny kraftfuld version af qpcr dataanalyse software, der muliggør hurtig behandling af store mængder qpcr data. Den 31. august 2011 offentliggjorde Exiqon lanceringen af to fokuserede microrna paneler til sensitiv og specifik kvantificering af microrna fra serum/ plasma og tumor prøver. Den 10. oktober 2011 offentliggjorde Exiqon en udvidelse af sit produktudbud med LNA produkter til forskning i og udvikling af lægemidler rettet mod RNA og med LNA som den aktive ingrediens. Den 12. oktober 2011 annoncerede Exiqon markedsføringen af mircury LNA microrna Family Inhibitors til effektiv inaktivering af microrna familier. Den 21. december 2011 blev de første produkter til messenger-rna analyse lanceret. Oversigt over mircury LNA Universal RT microrna PCR-systemet Universal cdna syntese kit Universal cdna syntese kit Egen qpcr-platform Exiqon Life Sciences' mircury LNA Universal RT microrna PCR-produktlinje gør det muligt for forskere i medicinalindustrien, akademiske forskere og forskere, som arbejder med klinisk udvikling at kvantificere aktivitetsniveauer af microrna fra en enkelt prøve på i alt kun 40ng RNA i serum/plasma eller væv. Produktlinjen er markedsførende målt på centrale parametre: Sensitivitet - markedets mest sensitive micrornaekspressionsanalyse (kvantitativ måling af individuelle micrornaer) Specificitet - markedets mest specifikke microrna ekspressionsanalyse Dækning - mulighed for at analysere flere micro- RNA er (p.t. 742 humane og 751 mus/rotte) end noget konkurrerende produkt Tid - markedets hurtigste produkt med en turnaround-tid på blot tre timer I 2011 udvidede vi vores qpcr-system betydeligt til også at omfatte et 96-brøndsformat, fleksible Pick-&- Mix kundedefinerede PCR-paneler og en række prædefinerede Focus PCR-paneler, herunder et panel til brug for analyse af serum-plasma. Pick & Mix microrna Panel-systemet giver kunder mulighed for at designe et qpcr-produkt med prævaliderede LNA -optimerede microrna PCR-reagenser via et online konfigurationsværktøj. Via simple og in-

13 13 qpcr-primersæt/-paneler Kunde- og foruddefinerede microrna og reference gen primersæt Foruddefinerede mirnome PCR paneler Human, Mus & Rotter (Ready-to-Use) Foruddefinerede Focus PCR paneler Serum/ plasma og Cancer (Ready-to-Use) Pick-&-Mix, kundedefinerede PCR paneler (Ready-to-Use) tuitive skridt guider konfigurationsværktøjet kunden gennem en række valgmuligheder, herunder valg af format; 96-brønds eller 384-brønds pladeformat, layout af panelerne, organisme der skal analyseres prøver fra, hvilke micrornaer der skal analyseres, kontroller og hvilket PCR-instrument kunden ønsker anvendt. De kundedefinerede qpcr-paneler leveres klar til brug. Muligheden for at associere et givent microrna med det specifikke messenger-rna, som det regulerer, er stadig i sin vorden, men Exiqon forventer i løbet af 2012 at kunne lancere sine første produkter til dette nye marked. Øget kundegrundlag Et øget produktudbud hjælper Exiqon til at øge sit kundegrundlag. Nye kunder opsøges med lanceringen af GMP-fremstillede produkter, herunder LNA oligonukleotider og LNA -amiditter til brug i forskning og klinisk udvikling af medicin rettet mod RNA med LNA som den aktive farmaceutiske ingrediens. Udvidelsen af vores qpcr-system til også at omfatte et 96-brøndsformatet betyder, at yderligere instrumenter kan udnytte Exiqons LNA -optimerede qpcr-produkt. Master mix SYBR Green master mix 2,5 or 25ml microrna forventes i stigende grad at blive anvendt i klinisk forskning med henblik på potentiel diagnostisk companion-diagnostisk brug for øje. Ultimo 2011 styrkede vi vores salg af produkter til klinisk brug ved at udpege en af verdens største servicevirksomheder, der bistår med udviklingen af lægemidler, omtalt som en CRO (Clinical Research Organization), til Center of Excellence. Øget indsats inden for salg og marketing Vi markedsfører vores forskningsprodukter over hele verden gennem direkte salg, distributører og på internettet. Vores egen salgsstyrke arbejder direkte fra vores hovedkontor i Danmark og via vores amerikanske datterselskab. Vi reorganiserede i 2011 vores amerikanske salgsorganisation for at sikre passende dækning af key accounts, der i stigende grad omfatter medicinalvirksomheder. Med indgåelsen af tre nye distributøraftaler i 2011 forhandles Exiqon Life Sciences' produkter gennem i alt 18 distributører i Sydamerika, det sydlige Europa og Asien. Distributører i 27 lande sælger nu Exiqons produkter på verdensplan. Internettet udgør en stadig vigtigere salgskanal. Også i gennem 2011 forbedrede vi vores web-ydelser, især med lanceringen af Pick-&-Mix microrna PCR-paneler. EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

14 14 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING 2011 i Services I 2011 blev de første Centers of Excellence annonceret: Den 8. juni 2011 offentliggjorde Exiqon, at TA- TAA Biocenter vil markedsføre qpcr service baseret på Exiqons microrna LNA qpcr produktlinie. Den 8. juni 2011 offentliggjorde Exiqon, at Bioneer A/S vil markedsføre in-situ-hybridisering service baseret på Exiqons LNA microrna og mrna Detektions produktlinie. Den 16. august 2011 offentliggjorde Exiqon, at Oncogenomics Core Facility (OCF) på Sylvester Comprehensive Cancer Center ved University of Miami Miller School of Medicine vil kunne tilbyde real-time PCR services baseret på Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR produktlinje. Den 7. september 2011 offentliggjorde Exiqon, at AROS Applied Biotechnology AS vil tilbyde real-time PCR services baseret på Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR produktlinie. Den 6. oktober 2011 offentliggjorde Exiqon, at Health Research, Inc., Roswell Park Cancer Institute Division vil tilbyde real-time PCR services baseret på Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR produktlinje. Exiqon Services Exiqon var den første udbyder af kommercielle serviceydelser til analyse af micrornaer. Siden 2006 har Exiqon Services analyseret over prøver og leveret ydelser af høj kvalitet til mere end kunder i medicinalindustrien, biotekindustrien og den akademiske verden. Exiqon Services skaber fortsat grundlaget for nye kunderelationer, men fokus er i stigende grad på specifikke projekter til identifikation af microrna-biomarkører. Vi tilbyder isolering og profilering af microrna i høj kvalitet ved brug af både microarray og qpcr. Alle services udføres af Exiqons eksperter i avancerede laboratorier, hvor der anvendes den nyeste generation af vores mircury LNA -produkter og processer, der i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (GLP). Vores team sætter en ære i at sikre, at kunderne får den bedste service igennem hele projektet, fra første konsultation og design af forsøg til dataanalyse og videnskabelig opfølgning. Exiqons højt kvalificerede og dygtige forskere hjælper kunder, der ønsker at drage fordel af vores omfattende erfaring med microrna-profilering og dataanalyse i deres egne projekter til identifikation af nye biomarkører, og derfor søger til Exiqon for vejledning i design af eksperimenter og avanceret bioinformatik. I 2011 indgik vi i en række aftaler som udpegede Centers of Excellence, der kan udføre services for kunderne baseret på Exiqons meget præcise og følsomme mircury LNA -produkter. Det giver os mulighed for at servicere kundernes behov via produktleverancer og -support til serviceudbydere nær kunden. Vores erfarne forskere kan dermed fokusere på at udvikle Exiqon Services' partnerskaber, og samtidig supportere Exiqons diagnostiske programmer i tråd med vores strategi om at fokusere primært på produktsalg som middel til at generere indtægter. Oversigt over Exiqons services: mircury RNA Isolation-kits Ekstraktion af RNA fra kliniske prøver, biovæsker, cellelinjer, og væv til analysebrug MicroRNA Array-profilering mircury LNA microrna-arrays Streng kvalitetskontrol i alle faser Branchens førende servicerapporter og support MicroRNA qpcr-profilering mircury LNA Universal RT microrna PCR Streng kvalitetskontrol af prøvemateriale samt eksperimentel udførelse Branchens førende servicerapporter og support Ideel til prøver med begrænset RNA-indhold

15 15 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

16 16 EXIQON ANNUAL REPORT 2011 PART I: MANAGEMENT REPORT VORES FORRETNING Exiqon Diagnostics Exiqon Diagnostics udvikler en række nye diagnostiske tests, der er baseret på analyse af microrna. Vores mål er at udnytte potentialet for microrna som en ny gruppe af biomarkører, der kan hjælpe kræftbehandlende læger med at stille tidlige diagnoser og træffe de bedst mulige behandlingsvalg. Vores nuværende diagnostiske programmer er baseret på Exiqon Life Sciences' meget specifikke og følsomme mircury LNA Universal RT microrna PCR-produkt. Vi er eksperter i, hvordan vores egne produkter anvendes optimalt til forskellige formål. Gennem Exiqon Services har vi fået et indgående kendskab til micro-rna er som biomarkører. Vores forståelse af microrna i blod er uovertruffen. Exiqon Diagnostics kombinerer vores ressourcer og know-how i en fokuseret indsats for udviklingen af nye diagnostiske tests baseret på analyse af microrna i standard vævs- og blodprøver. Vores diagnostiske programmer repræsenterer en selvstændig forretningsmulighed. Vi forventer det første kommercielle salg i I mellemtiden bidrager de data, der genereres og offentliggøres af Exiqon Diagnostics igennem hele udviklingsfasen, til at fremme salget af Exiqon Life Sciences produkter og services. Stort udækket medicinsk behov for personlig sundhedspleje Exiqon Diagnostics adresserer et stort udækket medicinsk behov for personlig sundhedspleje. Op til 75 procent af alle patienter har i dag ikke gavn af deres medicin, afhængig af sygdom. Hertil kommer, at bivirkninger af medicin på verdensplan er skyld i hundredetusinder af dødsfald hvert år. Nye molekylærdiagnostiske produkter, der på grundlag af biomarkører kan opdele patienter i forskellige grupper afhængig af deres biologiske karakteristika, repræsenterer et stort, udækket behov, fordi de kan hjælpe til at optimere den medicinske behandling. På sigt vil opdagelsen af microrna som en ny gruppe af biomarkører og identifikation af ekspressionsprofiler, der kan relateres til kræft og andre sygdomme, forventeligt resultere i en mangfoldighed af nye molekylærdiagnostiske test, som potentielt vil kunne optimere beslutningerne i sundhedsvæsenet.

17 Formålet med Exiqons diagnostiske produkter er at øge virkningen af medicinsk behandling og reducere risikoen for bivirkninger og unødvendige omkostninger. Det faktum, at microrna kan måles i blod (serum/ plasma), er særskilt interessant, fordi blod er den lettest tilgængelige type biologiske prøve til brug for diagnostiske test. microrna-baseret diagnostik Udviklingen af molekylærdiagnostiske tests er kompleks og kræver højt specialiserede kompetencer. Alt udviklingsarbejde hos Exiqon udføres efter retningslinjerne i OECDs principper for god laboratoriepraksis (GLP). Processen med opdagelse og udvikling af micrornabaseret diagnostik hos Exiqon opdeles i tre faser: biomarkøropdagelse, analytisk validering og klinisk validering, som, hvis det lykkes, vil blive fulgt op af kommerciel lancering. Når først de biologiske prøver er identificeret, tager forskningsfasen ca måneder. Her fokuseres på at identificere relevante microrna-signaturer, der kan relateres til tidlig opdagelse, prognose/tilbagefald, lægemiddelresistens eller behandlingsudfald - i paraffinindstøbte vævsprøver (FFPE) eller blod (serum/ plasma). Det er afgørende at sikre biologiske prøver af høj kvalitet, adgang til relevant klinisk information og et nøje gennemtænkt udviklingsforløb, hvis udviklingen af en test skal blive en succes. Den næste fase er udviklingen af selve testen - kaldet assay et - som kan tage 12 måneder eller mere. Når der er identificeret en specifik microrna signatur, typisk på grundlag af et eller to forskningsstudier i et begrænset antal prøver, skal signaturen valideres i et større antal prøver. Valideringen tjener som "proofof-concept" og klinisk validering og sikrer, at assay et er robust og teknisk fungerer som forventet. Udviklingsprocessen for et diagnostisk produkt Exiqon Diagnostics har særligt fokus på qpcr-ekspressionsprofilering af micrornaer i blod (serum og plasma) Det er LNA -teknologien, der gør Exiqons platform markedsledende og unikt kvalificeret til profilering af microrna uanset prøvetype, herunder serum/plasma og andre kropsvæsker, der kun indholder meget lidt microrna. Fordi qpcr-teknologien er anerkendt af de godkendende myndigheder, er det en foretrukken platform for udvikling af diagnostiske tests ikke kun for Exiqon. De yderligere fordele, der opnås ved at anvende Exiqons mircury LNA Universal RT microrna PCR-system som teknologiplatform er blandt andre: Sensitiviteten, der muliggør analyse af værdifulde kliniske prøver, der indeholder meget små mængder microrna. Det kan være paraffinindstøbt væv (FFPE), frosne vævsprøver, blod (serum/plasma) og andre kropsvæsker. Specificiteten, der betyder, at produktet kan bestå kvalitetskontroller på et endnu højere niveau, end det, der forventes af produkter til forskningsbrug. Dækningen, der er fleksibel og kan tilpasses specifikke micrornaer eller dække de væsentligste micrornaer. Robustheden, der gør, at produktet er anvendeligt selv under vanskelige forhold, som de der gør sig gældende ved biologiske prøver som FFPE og blodserum/-plasma. Robusthed er af afgørende betydning for diagnostiske test, der skal kunne fungere, uanset om de biologiske prøver kommer fra forskellige kilder og i forskellig kvalitet. 17 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Hvis produktudviklingen er vellykket, kan arbejdet med kommercialisering af testen begynde. I første omgang vil markedsføringsmaterialet sædvanligvis ikke indeholde løfter om en dokumenteret klinisk effekt, og produktet vil typisk blive mærket til forskningsbrug ( Research Use Only ). Den sidste fase af udviklingsprocessen er implementering af testen i kliniske laboratorier, hvor testen gennemgår den endelige kliniske validering, som danner grundlag for, at testen kan sælges som IVD-kit til hospitalslaboratorier verden over, hvis resultaterne er positive.

18 18 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Lovende pipeline af diagnostiske produkter baseret på microrna Exiqon Diagnostics har en lovende pipeline med nye tests, som er baseret på microrna-profilering af blod (serum/plasma) eller væv. Vores nuværende produktpipeline adresserer store potentielle markeder inden for kræft: Tilbagefald af stadie II tyktarmskræft Cirka 25 procent af de patienter, der hvert år rammes af tarmkræft i den vestlige verden, har sygdommen i stadie II. Den seneste anbefaling fra ASCO (American Society of Clinical Oncology) for behandling af patienter med stadie II tyk- og endetarmskræft konkluderer, at der ikke p.t. er bevis for, at konsekvent opfølgende kemobehandling af alle patienter i stadie II har en gavnlig effekt. Som udgangspunkt behandles stadie II-patienter derfor ikke med opfølgende kemoterapi, selvom op mod 25 procent af patienterne vil opleve et tilbagefald af sygdommen. Exiqon Diagnostics udvikler en test, der kan identificere de patienter med stadie II tyktarmskræft, som har forøget risiko for tilbagefald af sygdommen efter endt operativt indgreb, og som derfor vil kunne have gavn af en opfølgende kemoterapi. Exiqon publicerede i 2010 data fra et klinisk studie, der klassificerer 130 patienter med tyktarmskraft i stadie II for aktiviteten af microrna-21 i væv fra patienternes kræftknude. Studiet påviste, at patienter med tyktarmskræft ved brug af microrna som biomarkør kan inddeles i grupper med høj, medium og lav chance for overlevelse. Studiet var baseret på in situ analyser udført med Exiqons patenterede LNA -teknologi. I 2011 konverterede vi disse lovende resultater til et produkt baseret på mircury LNA Universal RT PCR platform. En stor uafhængig klinisk validering blev udført på mere end 500 patienter. Resultaterne fra denne kliniske validering vil blive offentliggjort i første halvdel af Forudsat at produktudviklingen bliver en succes, forventer vi, at vores test for risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft vil kunne være kommercielt tilgængelig fra Markedspotentialet for en prognostisk test til identifikation af patienter med risiko for tilbagefald af stadie II tyktarmskræft udgør ca. 30 procent af alle tyktarmskræftpatienter, svarende til patienter om året i den vestlige verden alene. I USA drejer det sig årligt om ca patienter og i Danmark ca. 900 patienter årligt. Stadier af tyktarmskræft Spredning til andre organer Stadie 0 Stadie I Stadie II Stadie III Stadie IV

19 Stadie 5 års relativ overlevelse Behandling 0-I 93% Operation II 80% Operation III 58% Operation/adjuvant Kemoterapi IV 6,9% Kemoterapi Tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft Tyk- og endetarmskræft er den tredje-hyppigste kræftform og den anden-hyppigste dødsårsag blandt kræftpatienter i den vestlige verden. Hvert år får ca patienter i disse lande stillet diagnosen tarmkræft. For at opdage tyk- og endetarmskræft tidligt anbefales det i dag personer over 50 år at få foretaget en koloskopi hvert år. Exiqon Diagnostics udvikler en ny diagnostisk test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft baseret på microrna profilering af en standard blodprøve. Målet er at udvikle en test til brug for en screening, som hurtigt og nemt kan identificere patienter, der kan have tyk- og endetarmskræft i et tidligt stadie. Mulige patienter kunne derpå henvises til en koloskopisk undersøgelse. Koloskopi er en effektiv men kompleks og omkostningsfuld undersøgelse. En screening for tyk- og endetarmskræft på grundlag af en simpel blodprøve ville gøre det muligt at begrænse brugen af koloskopi til den gruppe af patienter som med størst sandsynlighed vil have gavn af en sådan undersøgelse. Screening vil også kunne betyde, at flere individer i risikogruppen gennemgik en undersøgelse og fik konstateret tyk- og endetarmskræft tidligt med deraf følgende fordele for både patient og sundhedsvæsen. I 2011 fortsatte Exiqon Diagnostics udviklingen af testen, og havde mulighed for at optimere denne og de dertil hørende kriterier for kvalitetskontrol af de blodprøver, der anvendes til udvikling af testen. Vores offentliggjorte data fra den foreløbige validering lover godt for en kommerciel test. Afbildning af tyktarm I sidste kvartal af 2011 afsluttede vi den kliniske validering gennem screening af mere end patientprøver. Resultaterne forventes offentliggjort i første halvår af Vi forventer at kunne påbegynde den prospektive validering i løbet af 2012 og offentliggøre de resulterende data inden udgangen af året. Forudsat at produktudviklingen bliver en succes, forventer vi, at vores blodbaserede test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft vil kunne være kommercielt tilgængelig i Markedspotentialet for en blodbaseret diagnostisk test til tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft er op mod 287 mio. personer årligt i den vestlige verden alene. I USA drejer det sig om ca. 80 mio. mennesker og i Danmark ca. 1.6 mio. mennesker årligt. 19 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING

20 A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E 20 EXIQON ÅRSRAPPORT 2011 DEL I: LEDELSENS BERETNING VORES FORRETNING Modermærkekræft På verdensplan er der tilfælde af modemærkekraft om året. I dag skyldes cirka 80 % af alle hudkræftrelaterede dødsfald modermærkekræft. Forekomsten stiger hurtigere end hos nogen anden kræftform. I mangel af en effektiv behandling til patienter med metastaserende modermærkekræft er tidlig opdagelse af kræften kritisk afgørende for et vellykket behandlingsforløb. Stadie 5 års relativ overlevelse 0-I >90% II 50-70% III 25-60% IV 10-20% I begyndelsen af 2011 påbegyndte Exiqon Diagnoistics i samarbejde med New York University Cancer Institute (NYU) Diagnostics et nyt diagnostisk program til identifikation af micrornaer i blodserum, der kan diagnosticere modermærkekræft og forudsige risikoen for tilbagefald af modermærkekræft med stor nøjagtighed på det tidspunktet, hvor sygdommen første gang diagnosticeres. De første resultater af biomarkør identifikationen blev udvalgt til mundtlig præsentation på 2011 ASCO-mødet i Chicago. De første resultater blev efterfølgende bekræftet i en mindre valideringsundersøgelse. I 2012 forsøger Exiqon og NYU at finde sponsormidler til klinisk validering af de første resultater i en ny selvstændig kohorte af patientprøver. Forudsat at produktudviklingen bliver en succes, forventer vi, at en test kan være kommercielt tilgængelig i En prognostisk test for modermærkekræft baseret på en blodprøve ville kunne anvendes i forbindelse med den første diagnose af hovedparten af de årlige tilfælde på verdensplan. I 2011 blev omkring personer diagnosticeret med modermærkekræft i USA og mere end døde af sygdommen. Danmark har nu den højeste forekomst af modermærkekræft i hele verden hos kvinder i alderen år med mere end forventede tilfælde i Andre programmer Ud over de ovennævnte programmer har Exiqon et program til identifikation af kræft med ukendt primærtumor (CUP). Dette program blev sat på hold i 2010, da fokus blev rettet mod blodbaseret diagnostik. Imidlertid er data og viden genereret under dette program blevet integreret og anvendt i andre af vores diagnosti- Diagnostic pipeline Diagnostisk produktudvikling Biomarkør Opdagelses Fase Analytisk Validering Klinisk Validering Identifikation Udvælgelse af prøver Opdagelse Identitet biomarkør micrornaer Optimering Udvikling af assays Validering Træning Specificitet Validering Klinisk anvendelse Biomarkør kvantificering Kommercialisere Registrering og markedsudvikling mirna signature microrna mira mirb mirc Tyktarmskræft (ilbagefald fase II test) Tyktarmskræft (Diagnostisk test til tidlig opdagelse diagnostic test) Modermærkekræft (Diagnostisk og prognostisk test)

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

5 års hoved- og nøgletal

5 års hoved- og nøgletal Årsrapport 212 5 års hoved- og nøgletal ( undtagen nøgletal) 212 211 21 29 28 Nettoomsætning 117.4 111.458 93.51 82.247 84.821 Produktionsomkostninger -5.186-49.296-45.424-41.785-4.387 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Trend mod skræddersyet medicin

Trend mod skræddersyet medicin Årsrapport 2009 Trend mod skræddersyet medicin 2 EXIQON ÅRSRAPPORT 2009 DEL I: LEDELSENS BERETNING TREND MOD SKRÆDDERSYET MEDICIN 2008 Tendens, Skræddersyet medicin Medicin-typer Et gennemgribende skred

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar 10. februar 2011

10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar 10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar February 10, 2011 1 Grundlaget for vores forretning LNA teknologiplatformen Life Sciences-segmentet Diagnostik-segmentet Finans Forventninger til 2011 2 February

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007 SmallCap+ aften, Århus Investorpræsentation p 19. juni, 2007 INDHOLD 1. Oversigt 2. LNA teknologi 3. Biomarkører i kliniske forsøg & diagnostik 4. Produkter & markedet 5. Finanser 6. Selskabet 7. Konkluderende

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S ( Bestyrelsen ) i henhold til 23 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 (IKKE REVIDERET)

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 (IKKE REVIDERET) Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen Exiqon A/S Skelstedet 16 2950 Vedbæk Denmark 6. maj 2013 Phone: +45 4566 0888 Fax: +45 4566 1888 exiqon@exiqon.com www.exiqon.com CVR/Tax Id: 18

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2009 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2009 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S 8. december 2011

Analyse af Exiqon A/S 8. december 2011 Konklusion Væksten fortsætter i et tempo på over 30 % p.a. for salget af egne produkter. Produktsortimentet indenfor mirna (micro RNA) forbedres løbende og en markant udvidelse af virkefeltet er på vej

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg med 56% til -21,1 mio. kr. (-48,1 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg med 56% til -21,1 mio. kr. (-48,1 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. august 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

BioPorto har færdigudviklet applikationsnoter til Siemens Dimension VISTA og Beckman Coulters Unicel DxC instrumenter.

BioPorto har færdigudviklet applikationsnoter til Siemens Dimension VISTA og Beckman Coulters Unicel DxC instrumenter. 02. august 2013 Meddelelse nr. 27 Delårsrapport for 2. kvartal 2013 for BioPorto koncernen Resumé for 2. kvartal 2013 I juli 2013 tiltrådte Peter Mørch Eriksen som ny administrerende direktør for BioPorto

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 (ikke revideret) Exiqon A/S, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

EXIQON ERHVERVER ONCOTECH INC OG GÅR IND PÅ MARKEDET FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIK AF KRÆFT I 2008

EXIQON ERHVERVER ONCOTECH INC OG GÅR IND PÅ MARKEDET FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIK AF KRÆFT I 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2007 Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen Vedbæk, 27. november 2007 EXIQON ERHVERVER ONCOTECH INC OG GÅR IND PÅ MARKEDET FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIK AF KRÆFT I 2008 Resumé:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 19. marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen den 19. marts 2015 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen 25. maj 2012 Meddelelse nr. 09 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen Resumé for 1. kvartal 2012 BioPortos nyreskadetest The NGAL Test er lanceret til diagnostisk brug i en række lande.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere