BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel"

Transkript

1 NR. 21 NOVEMBER 2013 BU NYT DAGTILBUD: UDVIKLER FREMTI- DENS LEDELSE FU: REFORMULERER SIN OPGAVE SKOLEREFORM: DE ER I GANG MED ARBEJDET VALGET: STEMNING FRA ET VALGSTED SIDE 4 SIDE 5 SIDE 8 SIDE BU NYT NOVEMBER 2013 Ny begyndelse Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel Læs artiklen på SIDE 17

2 KONFERENCE Ledelse, Lego og læring Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. Visionerne og kreativiteten blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen KOLOFON Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 5. december 2013 Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den 1. december som chef for Sundhed og Trivsel 2 BU Nyt November 2013

3 KONFERENCE Når ledelse lykkes Børn og Unge er i gang med at sætte ord på god ledelse, på forventninger og krav til ledere på forskellige niveauer. En af bagmændene bag teorien om Offentlig Leadership Pipeline, Kristian Dahl fra Aalborg Universitet, gav på konferencen i Billund dagtilbudsledelsen opskriften på at lykkes. Definitionen af god ledelse er afhængig af hvem, der skal ledes. Det mener Kristian Dahl, der med teorien om Offentlig Leadership Pipeline har været med til at sætte ord på, hvad man skal kunne for at bedrive god ledelse i det offentlige. Og det er ikke nødvendigvis at være den fagligt dygtigste. Overgangen fra medarbejder til leder kræver skift af perspektiv. Nye ledere, der ser det som deres ypperste opgave at sørge for så lidt indblanding fra forvaltning som mulig, dur ikke. Medarbejderne får en tillidsmand med kongekrone, ikke en leder. En leder skal i stedet skabe mening mellem organisationens prioriteter og den daglige ydelse, mener Kristian Dahl og pointerer, at for fagprofessionelle som pædagoger og lærere, er forståelsen for fagligheden altafgørende. Lederen skal derfor sætte de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan udøve deres faglighed.og så skal du lære at glæde dig over, at det ikke længere er dig men medarbejderne, som får blomster. Først da skaber du dygtige og glade medarbejdere, sagde Kristian Dahl. Dine ledere skal blomstre For ledere af ledere er det andre ting, som er vægtet. Kernefagligheden er ikke længere en afgørende ledelseskompetence. Som leder afhænger din succes af, at dine ledere lykkes med at lede deres medarbejdere. Dit fokus er at få dine ledere til at voksne og blomstre. Du skal kunne vurdere og udvikle dine lederes ledelseskompetence. Er der overraskelser til jeres MUS-samtaler, har du ikke gjort arbejdet godt nok. Den feedback skal komme i hverdagen, så tæt på, skal du være, sagde Kristian Dahl. For alle ledelsesniveauer gælder, at der skal være styr på prioriteterne. Et tjek i kalenderaftalerne for den sidste måned er sund øvelse, fortalte Kristian Dahl: Hvad er væsentligt for, at du lykkes som leder? Hold fokus på opgaven og prioriter, hvad du med fordel kan skære fra, og hvad du bør gøre mere af. Prioriteringsarbejdet skal begynde med, at du får styr på dine egne dispositioner. LEADERSHIP PIPELINE Børn og Unge arbejder aktuelt på at beskrive lederkompetence på forskellige niveauer i organisationen. Kompetenceprofilerne skal skabe fælles forståelse og sprog for ledelse i Aarhus Kommune Leadership Pipeline skal blandt andet: dagsordensætte hvad organisationen ser som god ledelse skabe klarhed over ansvarsområder og overblik over forventninger og krav til lederen tydeliggøre lederens mandater og beføjelser for at optimere samarbejdsrelationer kvalitetssikre rekruttering og ledelsesudvikling BU Nyt November

4 KONFERENCE SSP Ny dannelse kræver ledelse af faglighed Med et overlegent overblik over samfundsudviklingen fra efterkrigstiden til i dag gav professor Ove Kaj Pedersen i Billund sit bud på, hvad de sidste årtiers offentlige reformer betyder for ledelsen af blandt andet dagtilbud og skoler. Et nyt paradigme peger på en genfortolkning af ledelse og dannelse. Vi spurgte Ove Kaj Pedersen,hvad lederens vigtigste opgave bliver i nær fremtid: Lederen skal underlægge den faglige medarbejder egentlig ledelse indenfor en faglig og økonomisk ramme. Det vil sige både i arbejdstilrettelæggelsen og i medarbejderens arbejde med at nå læringsmålene. Lederen skal lede den enkelte for at nå det fælles mål. Det skal hun, fordi vi er underlagt en ny pædagogik, et nyt menneskesyn. Den såkaldte reformpædagogik, som vi har kendt siden 1950 erne, har dannet deltagende samfundsborgere. Men den har også haft uønskede konsekvenser. Den har tillige skabt egoistiske borgere. Et godt menneske er også blevet et selvgodt menneske. Denne udvikling har sat fællesskabet, forstået som samfundet, under pres. I dag oplever vi langt mere styring og kontrol end tidligere. Det gælder også indenfor pædagogikken og vores opfattelse af læring. Hvor vi tidligere kunne lege os til at blive voksne, så er vi i dag underlagt en dannelse fra navlestregen bliver klippet. Vi taler ikke længere om barndom og ungdom men om 0-18 års perspektiv. Målet i dag er, at vi bliver dannet til at tage ansvar for egen kompetence. For det jeg kalder vores beskæftigelsesdygtighed. For det nye fællesskab er arbejdspladsen. Dannelse er, at vi skal lære for at være egnet. Lære for at blive beskæftigelsesdygtige. Og ingen kan unddrage sig. Det giver pædagogen og læreren en ny rolle, en ny autoritet. Undervisningen og pædagogikken defineret som overdragelse af viden er tilbage. Dermed får både medarbejdere og ledere en ny rolle. De skal lede og danne, så vi får en ny generation af beskæftigelsesdygtige. Lederen skal underlægge den faglige medarbejder egentlig ledelse indenfor en faglig og økonomisk ram-me, mener professor Ove Kaj Pedersen. Ove Kaj Pedersen er professor i komparativ politisk økonomi på Copenhagen Business School, hvor han forsker i, hvordan velfærdsstater reformeres, og hvorfor de gradvist udvikles til konkurrencestater. Han seneste bog Konkurrencestaten udkom i BU Nyt November 2013

5 SSP FU FU i dialog om fremtiden En ny analyse af Fritids- og Ungdomsområdet skal reformulere FUs arbejde ind i en ny virkelig med en ny skolereform. FU området skal give bud på nye samarbejdsformer med fokus på at inkludere udsatte unge og motivere dem til en ungdomsuddannelse. Opgaven er fælles, men hvordan løfter vi bedst i fællesskab? Det spørgsmål mødtes en række centrale aktører for at drøfte i Centralværkstedet, hvor debatten indbød til nye og tætte samarbejdsrelationer, mens der i workshoppen blev sat konkrete ord på FUs rolle. Vi spurgte tre hovedaktører, hvad de ser af muligheder og udforinger: Vi skal have skabe en fælles forståelse af kvalificeret medbestemmelse som udgangspunkt for, at vi måske kan nedbryde traditionelle faggrænser. Tanken om det samlende læringsmiljø er god. For det er i de almene læringsmiljøer, at vi skal skabe dannelse også for de udsatte. Både i skolen, men også udad i forhold til de årige, hvor FU virkelig kan gøre en forskel. FU er brobyggende og har muligheden for at blive det i en grad, hvor de er samlende. Marianne Berthelsen, leder af Ungdomscenteret FU skal i et ligeværdigt samarbejde med skolen byde ind med deres perspektiv på den fremtidige kerneopgave. Vi skal i fællesskab samarbejde om læringsmålene i anerkendelse af hinandens forskellige opdrag. Der er kun os i fællesskab, som kan løse opgaven. Derfor ser jeg også den aktuelle situation som en historisk mulighed for FU for at byde ind på opgaven. Vi har gennem de sidste år oparbejdet en samarbejdskultur, hvor vi løser rigtigt mange af vores opgaver i fællesskab med andre. Det gør os til en stærk medspiller, når der skal skabes helhedsløsninger for børn og unge, også fordi vi som følge af både lovgivning og historik er gearet til fleksibelt at justere i vores ydelser. Vi har fokus på at skabe sammenhæng i børn og unges liv, mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen og så har vi stor erfaring i at arbejde både med den enkelte unge og grupper. Den erfaring vigtig i arbejdet med sunde klassemiljøer. Jette Dahl, FU-leder, Område Silkeborgvej Stefan Møller Christensen, formand for Skolelederforeningen BU Nyt November

6 TRIVSEL SSP Medarbejderne skal være med til at kvalificere indsatserne, så I i fællesskab finder de rigtige metoder, råder arbejdsmiljøkonsulent i BU, Lene Stevn Vi har fået Trivselsrapporten hvad nu? I disse dage lander resultaterne af trivselsundersøgelsen hos ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge. I trivselsundersøgelsen kan I se, hvordan det er gået med det psykiske arbejdsmiljø siden APV en i Rapporterne udkommer i form af en tal-rapport, et prioriteringskort og en kommentarrapport. Nu starter arbejdet med at fordybe sig i tallene, fortolke dem, prioritere og følge op. Tallene betyder ikke noget i sig selv Inden du dykker ned i tallene fra trivselsundersøgelsen, er det en god ide at reflektere over, hvordan du personligt opfatter virkeligheden på arbejdspladsen nu og her. Trivlselsrapporten er et groft malet øjebliksbillede af forholdene på den enkelte arbejdsplads på det tidspunkt, hvor den blev lavet. Der kan være særlige forhold der gjorde sig gældende dengang, og meget kan være sket siden, siger Nis Vilhelm Benn, analytisk konsulent i COWI og analytiker bag hovedrapporten for hele Børn og Unge. Han uddyber: Rapporten er et velkvalificeret diskussionsgrundlag, men tallene betyder ikke noget i sig selv. Det er kun ved at fortolke tallene ind i din egen virkelighedsopfattelse og historikken på arbejdspladsen ved at sætte tallene og kommentarerne ind i de rigtige Fortsættes 6 BU Nyt November 2013

7 TRIVSEL SSP sammenhænge, at diskussionen om arbejdsmiljøet giver mening. Drøftelser på alle arbejdspladser Trivselsrapportens resultater drøftes indledningsvist i ledelsen, MEDudvalget eller arbejdsmiljøgruppen. De kommer med forslag til, hvad I lokalt skal arbejde videre med. Men inden I lægger jer fast på en fremtidig handlingsplan, skal medarbejderne inddrages. Medarbejderne skal være med til at kvalificere indsatserne, så I i fællesskab finder de rigtige metoder på baggrund af problemtypen, frustrationsniveauet og kulturen på arbejdspladsen. Og det eneste, I er forpligtet til, er at holde øjenene åbne, forholde sig nysgerrigt og arbejde med det, siger Lene Stevn. Hun er er arbejdsmiljø- konsulent i Børn og Unge. Udvikling er et fælles ansvar I januar og februar afholder Børn og Unge en række seminarer om trivselsundersøgelsens hovedtal samt værktøjer og inspiration til opfølgningsarbejdet for ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Lene Stevn og Nis Vilhelm Benn står hver især for et af de seks seminarer. Mit råd er, at I arbejder med de ting, der giver mening og energi i forhold til arbejdspladsen og de opgaver I varetager. Arbejd med udfordringerne på en motiverende og sjov måde i stedet for at banke hinanden oven i hovedet. Der kan godt være nogle, der bærer ansvaret for en bestemt udvikling, men alle har ansvaret for at vende udviklingen og finde løsninger, siger Nis Vilhelm Benn. FAKTA Lene Stevn er arbejdsmiljøkonsulent og understøtter sammen med sin kollega Lasse Holm arbejdsmiljøgruppernes arbejde. I arbejdet med trivselsundersøgelsen kan Børn og Unges arbejdsmiljøkonsulenter hjælpe med at fortolke resultater, prioritere indsats, sparre vedrørende en eventuel yderligere undersøgelsesfase samt sparre på valg af procesværktøjer. Som opfølgning på APV og trivselsundersøgelse er der lavet seks tilbud til arbejdsmiljøgrupper med inspiration. Det er frivilligt og gratis at deltage. Alle arbejdsmiljøgrupper samt formaænd og næstformænd for MEDudvalg kan deltage i max to seminarer. Tilmelding senest 8. januar 2014 via Kursusbasen. Lene Stevn kan kontaktes på:tlf.: Mit råd er, at I arbejder med de ting, der giver mening og energi i forhold til arbejdspladsen og de opgaver man varetager. Arbejd med udfordringerne på en motiverende og sjov måde i stedet for at banke hinanden oven i hovedet. Nis Vilhelm Benn, Analytisk konsulent i COWI Trivselsrapporterne er et indspark til den lokale dialog om trivslen og samarbejdet om kerneopgaven. Her er arbejdsmiljøgrupperne et vigtigt omdrejningspunkt. ARBEJDSPLADSVURDERING Søren Aakjær, chef for HR,Kommunikation & Trivsel BU Nyt November

8 SKOLEREFORM SSP Skoleledelser planlagde samarbejde om skolereform I Aarhus Kommune blev samarbejdet om udvikling af fremtidens folkeskole skudt i gang den august, ved en debat mellem 50 repræsentanter for organisationer og interessenter i og omkring folkeskolen i Aarhus. Det skete ved et arrangement i Silkeborg. Her er formand for Aarhus Skolelederforening, Stefan Møller Christiansen (nr. tre fra venstre), i dialog med en række deltagere. Alle ledelsesteams på folkeskolerne i Aarhus Kommune det vil sige skolernes skoleleder,e administrative ledere, SFOledere og pædagogiske ledere mødtes den 13. og 14. november for at sætte gang i arbejdet med fremtidens skole. Det skete ved et skoleledelseskursus i Grenaa, hvis formål var at samle hvert lederteam om at planlægge skolernes eget arbejde med skolereformen med afsæt i den enkelte skole. Skolernes ledelsesteams planlagde eksempelvist, hvordan de vil inddrage skolebestyrelser og medarbejdere i den kommende udviklingsproces. Blandt oplægsholderne var formand for Skolerådet, Jørgen Søndergaard, som gav et indspark fra ny forskning og erfaringer fra skoleområdet i Ontario i Canada - og bidrog med ideéer, forslag og refleksioner om folkeskolens udvikling og ledelse. Formand for Skolelederforeningen, Anders Balle, satte fokus på de mange forventninger til ledelse og på, hvordan samarbejde på alle planer kan hjælpe den enkelte ledelse til at imødekomme dem. Det blev fulgt op af chef for HR, Kommunikation & Trivsel i Børn og Unge, Søren Aakjær, som lagde vægt på styrken i samarbejdet: Det er vigtigt for skolereformens succes, at ledelserne planlægger forløb, der gør at medarbejderne har tillid til ledelsen og deres beslutninger og strategi. For vi har brug for medarbejdere, der er aktive og konstruktive i løsningen af alle de udfordringer, som skolerne står over for, sagde Søren Aakjær. Kurset er et landsdækkende tilbud til skoleledelser om at blive opdateret på lovgivning og reformens visioner samt få gang i det lokale arbejde. Det er arrangeret af Kommunernes Landsforening (KL) og Center for Kompetenceudvikling. Kurset er tilpasset aarhusianske forhold. Derfor indeholdt det også punkter om udskolingen, aarhus-aftalen samt dialog om det konkrete samarbejde i forhold til aarhus-aftalen med den lokale lærerforeningsformand Jesper Skorstensgaard og formand for BUPL-Aarhus Henning Truelsegaard. Kurserne følges nu op af møder for alle ledelsesrepræsentanter, TR og AMR samt lærerrepræsentanter og SFOpædagoger i Børn og Unges otte områder. Kontakt: Rasmus Rugaard, projektchef for skolereform og arbejdstid, Børn og Unge. Mail: 8 BU Nyt November 2013

9 LÆRING SSP 500 var klodshamrende opfindsomme Lørdag 9. november mødtes 500 børn og unge i den internationale LEGO League-konkurrence. I den Aarhus-baserede Mini Leaguekonkurrence vandt 9 ud af 9 hold fra børnehaverne på en god blanding af kreativitet og formidling. I tre aldersgrupper konkurrerede børnene i år under overskriften Nature s Fury om naturens kræfter og naturkatastrofer. For anden gang koblede Aarhus Kommune i år børnehavebørn på projektet og stillede med i alt 55 børn i den lokale MINI League. Hvert hold stillede med deres bud på, hvad de har lært om naturens kræfter og blev bedømt af et dommerpanel med repræsentation fra LEGO. Med sig i processen havde de haft en temakasse med grej til at lave eksperimenter og en inspirationsmappe til at omsætte den nye viden til refleksion, sprog og sociale kompetencer samt til opfindelser i LEGO. Blandt de 9 vinderhold i MINI League var Giberbrikkerne fra Giberhytten, der havde lært flest nye ord, Lavagruppen fra Gimlehøj, som viste det bedste samarbejde, samt Luftboblerne fra Klokkeskoven, som stod for den bedste mundtlige præsentation. Jeg er imponeret over børnenes kunnen, kreativitet og refleksion i processen. MINI League og årets tema har tydeligvis givet mening hos børnene. Der har været en rigtigt god kombination af naturfaglig eksperimenteren, hvor børnene har kunnet bruge deres indre, nysgerrige forskerkraft, og så en sproglig, social og naturfaglig rammesætning fra pædagogerne. Arbejdsformen har matchet mange børn med helt forskellige udgangspunkter, socialt som sprogligt, siger konsulent Anne Nguyen- Quy tovholder og konkurrencedommer fra Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge. FAKTA FIRST LEGO League for de årige afvikles i hele verden, hvor ca børn og unge deltager. Turneringerne i Danmark, Norge og Sverige styres og koordineres af FIRST Scandinavia i Norge en non-profit organisation, som arbejder for at fremme udviklingen af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Aarhus har siden 2003 været turneringsby. Junior FIRST LEGO League er for de 6-9-årige, som over to måneder arbejder med en teoretisk opgave og en opgave i enten konstruktion med LEGO eller programmering af en robot, knyttet til årets naturvidenskabelige tema. MINI League er for de ældste børn fra børnehaverne. De har under overskriften Naturens kræfter undersøgt vind, vand og vejr hjemme i børnehaven og ved besøg på blandt andet en brandstation og ved en vandmølle. Kontakt: Anne Nguyen-Quy, Pædagogik og Integration. Mail: BU Nyt November

10 MEDBORGERSKAB SSP Stemning fra et valgsted: Skjoldhøjskolen Rundt omkring i Aarhus hjælper mange medarbejdere fra Børn og Unge med at få valgdagen til at klappe blandt andet som valgtilforordnede og valgtekniske ledere. Mange skoler fungerer som valgsteder og vi besøgte en af dem, Skjoldhøjskolen, og spurgte: Hvorfor har du meldt dig? Valgtilforordnet: Agnete Ellerup Hansen, jurist i Børn og Unge Jeg vil gerne give en hjælpende hånd med og gøre hvad jeg kan for at få løst opgaven. Det er jo en sjov oplevelse at følge valget fra ende til anden. Og så er det også en god afveksling fra hverdagen. Jeg har snakket med tidligere valgtilforordnede, der sagde, at det ville blive en hyggelig og sjov oplevelse og indtil videre passer det da. Det er fedt at se alle de frivillige, der er med til at få dagen til at klappe. Der er en rigtig god stemning og alle var spændte, da vi skulle i gang. Alt har bare klappet indtil videre. Valgteknisk leder: Rikke Gierahn Andersen, Lærer på Højvangskolen og Fælles AMR i HMU Valget er enormt vigtigt, og det vil jeg gerne støtte op om. Det er både en sjov udfordring at stå med noget nyt, en afveksling fra hverdagen og så er det jo spændende og se om tallene stemmer til sidst. På en dag som i dag kan man mærke, at hele kommunen arbejder sammen. Da vi skulle hente stemmesedler mødte vi også mange andre kolleger, der også rendte rundt og havde travlt. Der sker hele tiden noget. Stemmeurnerne er allerede fyldt op på grund af de brede stemmesedler, så vi må finde papurner og andre alternativer frem. Den slags kan man ikke forberede sig på. En ung mand kom og skulle stemme for første gang og anede slet ikke, hvad han skulle. Det var rart at kunne hjælpe ham. Fortsættes 10 BU Nyt November 2013

11 MEDBORGERSKAB SSP Hvordan oplever du valget på jeres skole? Stemmeprocenten i Aarhus Kommune var i år 70,4 procent. I 2009 var den på 63,7 procent. Jahn Sørensen, teknisk serviceleder på Skjoldhøjskolen Det giver noget for huset at være valgsted. Folk ser, hvordan det er indrettet og møder medarbejderne. Børnene får også et indblik i, hvordan et valg foregår og stemningen er god. Der er masser af folk, der godt kan lide at hjælpe til. DE BLEV STEMT IND Jacob Bundsgaard (A) Kristian Würtz (A) Lotte Cederskjold (A) Hans Halvorsen (A) Camilla Fabricius (A) Steen B. Andersen (A) Ango Winther (A) Peder Udengaard (A) Hüseyin Arac (A) Anette Poulsen (A) Aage Rais-Nordentoft (A) Lisbeth Lauersen (A) Esben Kullberg (A) Rabih Azad-Ahmad (B) Anne Nygaard (B) Marc Perera Christensen (C) Steen Stavnsbo (C) Thomas Medom (F) Jan Ravn Christensen (F) Lars Boje Mathiesen (I) Jette Skive (O) Knud N. Mathiesen (O) Tine Weggerby, kantineleder på Skjoldhøjskolen Det er en dejlig og anderledes dag på skolen. Det giver en helt anden stemning. Ungerne er interesserede i hvad, der foregår - nogen selvfølgelig mere end andre. Lokalområdet får også mulighed for at møde både medarbejdere og skolen. Bünyamin Simsek (V) Hans Skou (V) Lene Horsbøl (V) Gert Bjerregaard (V) Christian Budde (V) Theresa Blegvad (V) Maria Sloth (Ø) Jette Jensen (Ø) Peter Hegner Bonfils (Ø) Kontakt: Er du interesseret i en rolle ved et kommende valg? Så kontakt din leder BU Nyt November

12 KURSUS SSP Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Via BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet for at åbne kursusbasen DE VIGTIGE VOKSNE OMKRING KLUBBENS UNGE MED DIAGNOSEN ADHD OG LIGNENDE Kursusforløb for ansatte i UNGiAarhus Et udpræget praktisk orienteret 2-dages kursusforløb, hvor kursisterne får indsigt i nogle allerede tilrettelagte hands-on-pakker, der kan bruges med det samme. Når man kommer hjem fra dette kursus, vil man have en masse værktøjer og produkter, lige til at hive op af værktøjskassen og bruge med det samme hjemme i klubben eller i klasseværelset. Dato og tidspunkt: Den 28. og 29. oktober 2013, begge dage kl. 8: Tilmelding i Kursusbasen Find kursusforløbet under kategorien Mentalisering. SVØMMEBEVISKURSUSNOSEN ADHD OG LIGNENDE Nye kursusdatoer til svømmebeviskursus i januar 2014 Få kendskab til retningslinjer og anbefalinger for svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter ved Børn og Unge. Kursusdatoer: Onsdag den 15. januar - formiddag og eftermiddag Torsdag den 30. januar formiddag og eftermiddag Tilmelding i kursusbasen Find kurset under Svømmebeviskursus. TEMAMØDE FOR DAGTILBUDS- BESTYRELSERNOSEN ADHD OG LIGNENDE NY DATO Møde for nyvalgte dagtilbudsbestyrelser. Mødet omhandler arbejdet i dagtilbudsbestyrelser, herunder bestyrelsesmedlemmernes opgaver og kompetencer, samarbejde med dagtilbudsleder og forældreråd. Da mødet den 13. november blev aflyst pga. for få tilmeldte, er mødet nu flyttet til den 15. januar 2014, kl. 19:30-21:30. Tilmelding til mødet i Kursusbasen - Find mødet under, Temamøde. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt November 2013

13 SUNDHED SSP Tænder og sprog tværfaglighed i spil Sprogarbejdet i dagtilbud kan også styrkes via sjove aktiviteter om tænder. Temakassen Fine tænder er blevet til i et tværfagligt BU-samarbejde. Pædagogik og Integration og Tandplejen har i fællesskab udarbejdet en ny tema-kasse til førskolebørn. Fine tænder er netop søsat og dagtilbud kan låne kassen hos Center for Læring. Vi har kombineret viden og værdier fra sprogarbejdet med fakta og aktiviteter fra Tandplejens forebyggende arbejde, fortæller pædagogisk konsulent Ilsemarie Blach Bærentzen, Pædagogik og Integration. FAKTA Dagtilbud kan nu låne temakassen Fine tænder hos Center for Læring. Ilsemarie Blach Bærentzen, PI, og Hanne Fuglsang Nielsen, Tandplejen, har lige lagt sidste hånd på den nye temakasse. Jeg synes, vores fælles produkt er et godt eksempel på, hvordan Børn og Unges strategier kan spille sammen. Vi har både lært af hinanden og lært hinanden at kende. Der er jo stor forskel fra det at vide, at hinanden eksisterer og så til faktisk at bruge det aktivt. Det har vi gjort med Fine tænder. Og fået en god tværfaglig erfaring at bygge videre på. Hanne Fuglsang Nielsen, kommunikationsmedarbejder i Tandplejen, er helt enig: Det er en stor styrke, at vores budskaber bliver sat ind i samme pædagogiske ramme, som Pædagogik og Integrations andre temakasser. Tandplejen kan samtidig vise, at vi har særlig fokus på det fantastiske i at have sunde, fine tænder. Fra Tandplejens Børneværksted, fx på Børnedage i Musikhuset, ved vi, at børn er utrolig optaget af deres egne tænder. De synes, det er sjovt at se på tænderne, tale om dem, synge, røre, børste og tælle dem. Det har vi bygget ind i temakasserne, som vi håber dagtilbuddene vil tage godt imod. Temakassen Fine tænder har udstyr til at forvandle en af dagtilbuddets voksne til Tanja tandplejer, der både kan rime om tænder og har en quiz i ærmet. Et andet element i Fine tænder er den lille tegnefilm Rikke Rokketand, som PI og Tandplejen også har udarbejdet specielt til temakassen. Se filmen på tandplejenaarhus.dk Rikke Rokketand har også en ekstra tværfaglig krølle, fordi storbørnsgruppen fra D.I.I. Søskrænten synger Jeg har en rokketand som lydspor til filmen. Kontakt: Hanne Fuglsang Nielsen, Tandplejen Aarhus. Mail: BU Nyt November

14 KORT NYT Tre APV-højdespringere vandt Othellolagkage Ung i Aarhus Silkeborgvej, Skåde Dagtilbud og Sabro Dagtilbud fik alle en svarprocent på 100 procent i trivselsundersøgelsen. Dermed fik APV-konkurrencen hele tre vindere. Et flot resultat, som betyder at de alle tre har sikret svar fra samtlige medarbejdere. Sabro Dagtilbud modtog onsdag den 13. november som den første sin præmie to kæmpe Othellolagkager med flot APVlogo trykt på marcipanen: En sund blanding af gulerod og pisk har fået alle til at svare, fortæller en smilende dagtilbudsleder Helle Heikendorf, mens hun sender et blik i retning af Lizette Frandsen (nr. 2 fra venstre på billedet), pædagogisk leder i Den Integrerede Institution Galaksen. Nu venter en proces, hvor Sabro Dagtilbud på baggrund af undersøgelsens resultater vil planlægge den kommende periodes indsats for at sikre god trivsel i dagtilbuddet - og dermed de bedste betingelser for at løfte kerneopgaven. De to andre vindere i APV-konkurrencen om høj svarprocent modtager deres præmier ved et kommende personalearrangement. Lizette har været en af hovedkræfterne bag svarprocenten på 100. Hun er meget konkurrencemenneske - efter to dage havde alle medarbejdere i hendes institution svaret, og så fik hun os andre med. Samtidig har vi haft en it-mand gående, som har kunnet hjælpe folk med det tekniske, siger Helle Heikendorf. Kontakt: Hanne Lise Rasmussen og Mette Holm Nielsen på APV-hotline tlf eller mail aarhus.dk ARBEJDSPLADSVURDERING BU Nyt: ER ET PERSONALENYHEDSBREV FOR DE ANSATTE I BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE 14 BU Nyt November 2013

15 KORT NYT Børnenes Jord er for tredje år i træk valgt som byens bedste børneoplevelse Det er brugerne af Alt om Aarhus - aoa.dk - der har valgt Børnenes Jord som vinder foran Aros, Den Gamle By, Tivoli Friheden og børneteateret Filuren. Børnenes Jord er et åbent og gratis fritidstilbud for alle børn og unge fra 5. klasse og op til 17 år. På Børnenes Jord er der ansat pædagoger, der er til stede i åbningstiden. Der er geder, kaniner, høns og fugle, som børnene aktivt kan deltage i pasningen og plejen af, og udendørs arealer, der understøtter udeleg og fysisk udfoldelse Indenfor er der mulighed for forskellige aktiviteter, som blandt andet billard, bordtennis, bordfodbold og andre forskellige spil. Der er et træværksted samt et rum, hvor der kan laves lektier eller forskellige kreative udfoldelser alt efter årstiden. Det er børnenes fantasi, behov og interesser, der er udgangspunkt for, hvad de vil lave. Børnenes Jord holder til på Thunøgade 2A, 8000 Aarhus C, og har åbent mandag til fredag fra klokken 10 til 17. Læs mere om Byens Bedste 2013 på aoa.dk Feriefonden: Stor jubilæumskonkurrence Unge fra Rosenhøj, Viby Syd forberedte valget med succes Det var en bragende succes, da unge i Rosenhøj, Viby Syd mødte unge byrådskandidater et arrangement op til valget. I ugen op til valget havde projekt 17plus besøg af flere byrådskandidater, som frivilligt gav lektiehjælp til omkring fremmødte unge. Ud over at hjælpe til med danske stile, praktikbeskrivelser og engelsk, fik de lejlighed til at få en god dialog med de unge. Hovedparten af de fremmødte var nydanskere, og de spurgte ivrigt og nysgerrigt ind til ting, der berørte dem. For eksempel til udlændingepolitik. Lektie & Rådgivnings-cafeen 17plus i FU område Skanderborgvej havde lavet arrangementet som led i et samarbejde med Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF). Fokus var på vigtigheden af at stemme ved kommunal valget den 19. november. I 17plus kunne de unge prøve, hvordan man ren praktisk gør, når man stemmer, der var opstillet en stemmeboks og de kunne se en stemmeseddel. De unge kunne også teste deres holdning og hvilke kandidater de deler holdning med. Medarbejderne orienterer desuden de unge om love og regler i forbindelse med at stemme ved kommunal valg. For eksempel, at man ikke skal være dansk statsborger for at stemme ved et kommunal valg. Den 19. november kunne de unge deltage i en valgfest. Her fortalte de unge, om de havde stemt, fulgte med i stemmeprocenten og lavede deres egen lille 17plus stemmeprocent barometer. Ca. 98 procent af de unge i 17plus har en anden etnisk baggrund en dansk. Kontakt: Projektkoordinator Villads B. Müller, FU Skanderborgvej. Mail: I forbindelse med Aarhus Kommunes Feriefonds forestående jubilæum og byggeriet af et hus, kan du vinde attraktive præmier. Besvar et spørgeskema og deltag i en konkurrence, hvor du kan vinde: 2 x 1 uges ophold i Jubilæumshuset, 1 x 1 miniferie, 1 x 1 weekendophold med 2 eller 3 overnatninger og 3 x 3 flasker vin. Sidste frist for tilmelding til konkurrencen er fredag d. 29. november Vinderne vil blive udtrukket mandag d. 2. december Find konkurrencen og alt det med småt via: Tre kandidater mødte unge vælgere i 17plus: Anne Nygaard (Radikale Venstre), Gitte Velling (SF) og Kathrine Krogh Hoffmann (Konservative) BU Nyt November

16 JobroTaTion: tager ny runde side 4 september 2013 arbejdspladsvurdering lærere: Udvikler teamsamarbejde side 6 TelefonvagT: hjælper de yngste børn side 10 Side 2 nr. 17 september 2013 aarhusaftale: Forberedt på reform side 12 Side 4 Læs artiklen på side 2 Side 6 Side 13 KORT NYT DII Hasselhaven vinder idékonkurrence Den 19. november modtog DII Hasselhaven den anden præmie i Forældretilfredshedsundersøgelsens idékonkurrence. Den pædagogiske leder i institutionen,søren Aahus Nielsen, har skrevet ind og fortalt, at forældrene i afdelingen har en facebookgruppe og at medlemmer af forældrerådet her har postet opfordringer til at svare på undersøgelsen. På to dage steg DII Hasselhavens svarprocent fra 24,2 til 54,7. Senere er svarprocenten vokset til 81,8. Tilbuddet modtog ved overrækkelsen et gavekort til et personalearrangement med Adventure Race samt Nak & Æd på UNO Friluftscenter i Risskov, når det passer i kalenderen. Denne gang også med en invitation til forældrerådet om at deltage. I kan også deltage i idékonkurrencen Du kan også vinde et personalearrangement med UNO: Send jeres bedste idéer til at motivere forældre til at svare på forældretilfredshedsundersøgelsen. Send jeres tekster, billeder, plakater eller video. Næste vinder udtrækkes den 3. december. BU Nyt udkommer på tryk til jul I starten af december får din FU-leder, dagtilbudsleder eller skoleleder tilsendt trykte udgaver af BU Nyt. Bladet er en status på året der gik og en julehilsen til dig. Alle ledere vil blive bedt om at fordele BU Nyt i et passende forhold til de ansatte i afdelingerne. I bladet får du som medarbejder mulighed for at læse et udvalg af historier fra årets 12 måneder og sammen med kolleger og ledere at kaste et blik på det nye år. Husk derfor at spørge din leder om BU Nyt fra den 12. december. Kontakt: Birgitte Dalum, Kommunikation. Mail: bu nyt 17 b U nyt APV: Har du svaret? bu nyt Marte Meo: nu for DagtilbUD 20 b U nyt november 2013 SprogindSatS: Der skal så lidt til Klar til valg Unge vil deltage i demokratiet Uno: vær aktiv og lær trivselsundersøgelse: 8 UD af 10 har svaret Forældretilfredshed Første vinder kåret i idékonkurrencen nr. 20 november 2013 Frist: Forældrene kan besvare undersøgelsen frem til 13. december. Læs artiklen på Side 10 Send jeres idéer til: Bjørn Bjorholm, Pædagogisk Afdeling Telefon: NYT OM NAVNE Tillykke med 25 års jubilæet Pædagogisk leder Sussie Aslak Damgård, Vuggestuen Firkløveren, Skejbytoften 232, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 26. november. Kollegerne i Skejby Vorrevang Dagtilbud håber du får en rigtig dejlig dag og bliver fejret efter fortjeneste. Tillykke med 40 års jubilæet Pædagogisk leder Lis Andersen, Børnehuset Valnødden, Banevej 2 i Mårslet, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 19. november. Stort tillykke fra kollegerne. Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Pædagogisk leder Søren Aahus Nielsen sammen med formand for Forældrerådet Jette Hoffmann-Rasmussen, der fandt på at bruge forældrenes Facebookgruppe til at booste svarprocenten i Forældretilfredshedsundersøgelsen. Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: 16 BU Nyt November 2013

17 PROFIL Ny chef for Sundhed og Trivsel Sine Louise Iversen tiltrædelse som chef for Sundhed og Trivsel bliver samtidig startskuddet for en faglig udviklingsproces i afdelingen. Når Sine Louise Iversen, 36 år, den 1. december overtager posten som chef for Sundhed og Trivsel er det med en stor nysgerrighed efter at få nærmere indblik i afdelingens mange faglige indsatser. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med opgaven. Mit fokus bliver i første omgang at lære fagområdet og organisationen indgående at kende, siger Sine Louise Iversen, og fortsætter: Jeg tænker, at min opgave i høj grad handler om at tænke afdelingens faglighed og ydelser ind som en mere sammenhængende del af organisationen. Derfor faldt det også helt naturligt at Sines første møde med medarbejderne i Sundhed og Trivsel faldt sammen med præsentationen af en udviklingsproces, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab sætter fokus på den fremtidige faglige vision for afdelingen. Målet er at styrke det sundhedsfremmende og forbyggende arbejde som ikke mindst sundhedsplejen udfører. Chef for Pædagogisk afdeling Rasmus Bak Møller glæder sig over ansættelsen af Sine Louise Iversen og ser spændende perspektiver i det planlagte udviklingsarbejde. Det bliver en ny begyndelse for Sundhed og Trivsel, der med Sine i spidsen får en leder som udover at have overbevisende ledelseskompetencer er stærkt optaget af - og har arbejdet med - udviklingen af kernevelfærden og den organisatoriske sammenhæng mellem forskellige faglige ydelser. Jeg er sikker på, at Sine med fokus på afdelingens kernefaglighed kan skabe brede samarbejdsrelationer i hele Børn og Unge og styrke fokus på sundhedsfremme og tidlig forebyggelse sammen med andre kommunale og regionale sundhedsaktører, siger Rasmus Bak Møller. Fakta Sine Louise Iversen kommer fra en stilling i Randers Kommune, hvor hun siden 2010 har været leder af Socialafdelingen. Inden da var Sine i en årrække konsulent i Aarhus Kommune i Kultur og Borgerservice, og i perioden også udlånt til Borgmesterens afdeling. Sine har tillige været fuldmægtig i det daværende Integrationsministeriet, så hun er godt kendt med den offentlige sektor. Sine er 2003 uddannet som cand.scient.pol. ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. BU Nyt November

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG Efter en periode med fuld fart på er det tid til at gøre status, inden sommeren (forhåbentlig) melder sig. I dagtilbuddet har første del af 2015

Læs mere

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 nr. 10 maj 2014 BU nyt Forældresamarbejde: Digitalt Komme-Gå i skyen side 2 Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 Uddannelse: Aarhus fortsætter positiv kurs side 9 Bagsiden: Unge bag udsmykning

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Tredje anbefaling. Gå foran som leder. 18 Psykisk APV+

Tredje anbefaling. Gå foran som leder. 18 Psykisk APV+ Tredje anbefaling Gå foran som leder 18 Psykisk APV+ Det er afgørende for en effektfuld APV-indsats, at ledelsen tydeligt engagerer sig i opgaven. Lederen skal sørge for en god ramme om arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Til: Dato: Omtryk: Udvalgets medlemmer 13. august

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge nr. 22 december 2013 BU nyt Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge FU-analyse: Læring med fokus på relationer ULV holdet: Unge guides i udskolingen side

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere