BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel"

Transkript

1 NR. 21 NOVEMBER 2013 BU NYT DAGTILBUD: UDVIKLER FREMTI- DENS LEDELSE FU: REFORMULERER SIN OPGAVE SKOLEREFORM: DE ER I GANG MED ARBEJDET VALGET: STEMNING FRA ET VALGSTED SIDE 4 SIDE 5 SIDE 8 SIDE BU NYT NOVEMBER 2013 Ny begyndelse Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel Læs artiklen på SIDE 17

2 KONFERENCE Ledelse, Lego og læring Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. Visionerne og kreativiteten blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen KOLOFON Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 5. december 2013 Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den 1. december som chef for Sundhed og Trivsel 2 BU Nyt November 2013

3 KONFERENCE Når ledelse lykkes Børn og Unge er i gang med at sætte ord på god ledelse, på forventninger og krav til ledere på forskellige niveauer. En af bagmændene bag teorien om Offentlig Leadership Pipeline, Kristian Dahl fra Aalborg Universitet, gav på konferencen i Billund dagtilbudsledelsen opskriften på at lykkes. Definitionen af god ledelse er afhængig af hvem, der skal ledes. Det mener Kristian Dahl, der med teorien om Offentlig Leadership Pipeline har været med til at sætte ord på, hvad man skal kunne for at bedrive god ledelse i det offentlige. Og det er ikke nødvendigvis at være den fagligt dygtigste. Overgangen fra medarbejder til leder kræver skift af perspektiv. Nye ledere, der ser det som deres ypperste opgave at sørge for så lidt indblanding fra forvaltning som mulig, dur ikke. Medarbejderne får en tillidsmand med kongekrone, ikke en leder. En leder skal i stedet skabe mening mellem organisationens prioriteter og den daglige ydelse, mener Kristian Dahl og pointerer, at for fagprofessionelle som pædagoger og lærere, er forståelsen for fagligheden altafgørende. Lederen skal derfor sætte de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan udøve deres faglighed.og så skal du lære at glæde dig over, at det ikke længere er dig men medarbejderne, som får blomster. Først da skaber du dygtige og glade medarbejdere, sagde Kristian Dahl. Dine ledere skal blomstre For ledere af ledere er det andre ting, som er vægtet. Kernefagligheden er ikke længere en afgørende ledelseskompetence. Som leder afhænger din succes af, at dine ledere lykkes med at lede deres medarbejdere. Dit fokus er at få dine ledere til at voksne og blomstre. Du skal kunne vurdere og udvikle dine lederes ledelseskompetence. Er der overraskelser til jeres MUS-samtaler, har du ikke gjort arbejdet godt nok. Den feedback skal komme i hverdagen, så tæt på, skal du være, sagde Kristian Dahl. For alle ledelsesniveauer gælder, at der skal være styr på prioriteterne. Et tjek i kalenderaftalerne for den sidste måned er sund øvelse, fortalte Kristian Dahl: Hvad er væsentligt for, at du lykkes som leder? Hold fokus på opgaven og prioriter, hvad du med fordel kan skære fra, og hvad du bør gøre mere af. Prioriteringsarbejdet skal begynde med, at du får styr på dine egne dispositioner. LEADERSHIP PIPELINE Børn og Unge arbejder aktuelt på at beskrive lederkompetence på forskellige niveauer i organisationen. Kompetenceprofilerne skal skabe fælles forståelse og sprog for ledelse i Aarhus Kommune Leadership Pipeline skal blandt andet: dagsordensætte hvad organisationen ser som god ledelse skabe klarhed over ansvarsområder og overblik over forventninger og krav til lederen tydeliggøre lederens mandater og beføjelser for at optimere samarbejdsrelationer kvalitetssikre rekruttering og ledelsesudvikling BU Nyt November

4 KONFERENCE SSP Ny dannelse kræver ledelse af faglighed Med et overlegent overblik over samfundsudviklingen fra efterkrigstiden til i dag gav professor Ove Kaj Pedersen i Billund sit bud på, hvad de sidste årtiers offentlige reformer betyder for ledelsen af blandt andet dagtilbud og skoler. Et nyt paradigme peger på en genfortolkning af ledelse og dannelse. Vi spurgte Ove Kaj Pedersen,hvad lederens vigtigste opgave bliver i nær fremtid: Lederen skal underlægge den faglige medarbejder egentlig ledelse indenfor en faglig og økonomisk ramme. Det vil sige både i arbejdstilrettelæggelsen og i medarbejderens arbejde med at nå læringsmålene. Lederen skal lede den enkelte for at nå det fælles mål. Det skal hun, fordi vi er underlagt en ny pædagogik, et nyt menneskesyn. Den såkaldte reformpædagogik, som vi har kendt siden 1950 erne, har dannet deltagende samfundsborgere. Men den har også haft uønskede konsekvenser. Den har tillige skabt egoistiske borgere. Et godt menneske er også blevet et selvgodt menneske. Denne udvikling har sat fællesskabet, forstået som samfundet, under pres. I dag oplever vi langt mere styring og kontrol end tidligere. Det gælder også indenfor pædagogikken og vores opfattelse af læring. Hvor vi tidligere kunne lege os til at blive voksne, så er vi i dag underlagt en dannelse fra navlestregen bliver klippet. Vi taler ikke længere om barndom og ungdom men om 0-18 års perspektiv. Målet i dag er, at vi bliver dannet til at tage ansvar for egen kompetence. For det jeg kalder vores beskæftigelsesdygtighed. For det nye fællesskab er arbejdspladsen. Dannelse er, at vi skal lære for at være egnet. Lære for at blive beskæftigelsesdygtige. Og ingen kan unddrage sig. Det giver pædagogen og læreren en ny rolle, en ny autoritet. Undervisningen og pædagogikken defineret som overdragelse af viden er tilbage. Dermed får både medarbejdere og ledere en ny rolle. De skal lede og danne, så vi får en ny generation af beskæftigelsesdygtige. Lederen skal underlægge den faglige medarbejder egentlig ledelse indenfor en faglig og økonomisk ram-me, mener professor Ove Kaj Pedersen. Ove Kaj Pedersen er professor i komparativ politisk økonomi på Copenhagen Business School, hvor han forsker i, hvordan velfærdsstater reformeres, og hvorfor de gradvist udvikles til konkurrencestater. Han seneste bog Konkurrencestaten udkom i BU Nyt November 2013

5 SSP FU FU i dialog om fremtiden En ny analyse af Fritids- og Ungdomsområdet skal reformulere FUs arbejde ind i en ny virkelig med en ny skolereform. FU området skal give bud på nye samarbejdsformer med fokus på at inkludere udsatte unge og motivere dem til en ungdomsuddannelse. Opgaven er fælles, men hvordan løfter vi bedst i fællesskab? Det spørgsmål mødtes en række centrale aktører for at drøfte i Centralværkstedet, hvor debatten indbød til nye og tætte samarbejdsrelationer, mens der i workshoppen blev sat konkrete ord på FUs rolle. Vi spurgte tre hovedaktører, hvad de ser af muligheder og udforinger: Vi skal have skabe en fælles forståelse af kvalificeret medbestemmelse som udgangspunkt for, at vi måske kan nedbryde traditionelle faggrænser. Tanken om det samlende læringsmiljø er god. For det er i de almene læringsmiljøer, at vi skal skabe dannelse også for de udsatte. Både i skolen, men også udad i forhold til de årige, hvor FU virkelig kan gøre en forskel. FU er brobyggende og har muligheden for at blive det i en grad, hvor de er samlende. Marianne Berthelsen, leder af Ungdomscenteret FU skal i et ligeværdigt samarbejde med skolen byde ind med deres perspektiv på den fremtidige kerneopgave. Vi skal i fællesskab samarbejde om læringsmålene i anerkendelse af hinandens forskellige opdrag. Der er kun os i fællesskab, som kan løse opgaven. Derfor ser jeg også den aktuelle situation som en historisk mulighed for FU for at byde ind på opgaven. Vi har gennem de sidste år oparbejdet en samarbejdskultur, hvor vi løser rigtigt mange af vores opgaver i fællesskab med andre. Det gør os til en stærk medspiller, når der skal skabes helhedsløsninger for børn og unge, også fordi vi som følge af både lovgivning og historik er gearet til fleksibelt at justere i vores ydelser. Vi har fokus på at skabe sammenhæng i børn og unges liv, mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen og så har vi stor erfaring i at arbejde både med den enkelte unge og grupper. Den erfaring vigtig i arbejdet med sunde klassemiljøer. Jette Dahl, FU-leder, Område Silkeborgvej Stefan Møller Christensen, formand for Skolelederforeningen BU Nyt November

6 TRIVSEL SSP Medarbejderne skal være med til at kvalificere indsatserne, så I i fællesskab finder de rigtige metoder, råder arbejdsmiljøkonsulent i BU, Lene Stevn Vi har fået Trivselsrapporten hvad nu? I disse dage lander resultaterne af trivselsundersøgelsen hos ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge. I trivselsundersøgelsen kan I se, hvordan det er gået med det psykiske arbejdsmiljø siden APV en i Rapporterne udkommer i form af en tal-rapport, et prioriteringskort og en kommentarrapport. Nu starter arbejdet med at fordybe sig i tallene, fortolke dem, prioritere og følge op. Tallene betyder ikke noget i sig selv Inden du dykker ned i tallene fra trivselsundersøgelsen, er det en god ide at reflektere over, hvordan du personligt opfatter virkeligheden på arbejdspladsen nu og her. Trivlselsrapporten er et groft malet øjebliksbillede af forholdene på den enkelte arbejdsplads på det tidspunkt, hvor den blev lavet. Der kan være særlige forhold der gjorde sig gældende dengang, og meget kan være sket siden, siger Nis Vilhelm Benn, analytisk konsulent i COWI og analytiker bag hovedrapporten for hele Børn og Unge. Han uddyber: Rapporten er et velkvalificeret diskussionsgrundlag, men tallene betyder ikke noget i sig selv. Det er kun ved at fortolke tallene ind i din egen virkelighedsopfattelse og historikken på arbejdspladsen ved at sætte tallene og kommentarerne ind i de rigtige Fortsættes 6 BU Nyt November 2013

7 TRIVSEL SSP sammenhænge, at diskussionen om arbejdsmiljøet giver mening. Drøftelser på alle arbejdspladser Trivselsrapportens resultater drøftes indledningsvist i ledelsen, MEDudvalget eller arbejdsmiljøgruppen. De kommer med forslag til, hvad I lokalt skal arbejde videre med. Men inden I lægger jer fast på en fremtidig handlingsplan, skal medarbejderne inddrages. Medarbejderne skal være med til at kvalificere indsatserne, så I i fællesskab finder de rigtige metoder på baggrund af problemtypen, frustrationsniveauet og kulturen på arbejdspladsen. Og det eneste, I er forpligtet til, er at holde øjenene åbne, forholde sig nysgerrigt og arbejde med det, siger Lene Stevn. Hun er er arbejdsmiljø- konsulent i Børn og Unge. Udvikling er et fælles ansvar I januar og februar afholder Børn og Unge en række seminarer om trivselsundersøgelsens hovedtal samt værktøjer og inspiration til opfølgningsarbejdet for ledere, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Lene Stevn og Nis Vilhelm Benn står hver især for et af de seks seminarer. Mit råd er, at I arbejder med de ting, der giver mening og energi i forhold til arbejdspladsen og de opgaver I varetager. Arbejd med udfordringerne på en motiverende og sjov måde i stedet for at banke hinanden oven i hovedet. Der kan godt være nogle, der bærer ansvaret for en bestemt udvikling, men alle har ansvaret for at vende udviklingen og finde løsninger, siger Nis Vilhelm Benn. FAKTA Lene Stevn er arbejdsmiljøkonsulent og understøtter sammen med sin kollega Lasse Holm arbejdsmiljøgruppernes arbejde. I arbejdet med trivselsundersøgelsen kan Børn og Unges arbejdsmiljøkonsulenter hjælpe med at fortolke resultater, prioritere indsats, sparre vedrørende en eventuel yderligere undersøgelsesfase samt sparre på valg af procesværktøjer. Som opfølgning på APV og trivselsundersøgelse er der lavet seks tilbud til arbejdsmiljøgrupper med inspiration. Det er frivilligt og gratis at deltage. Alle arbejdsmiljøgrupper samt formaænd og næstformænd for MEDudvalg kan deltage i max to seminarer. Tilmelding senest 8. januar 2014 via Kursusbasen. Lene Stevn kan kontaktes på:tlf.: Mit råd er, at I arbejder med de ting, der giver mening og energi i forhold til arbejdspladsen og de opgaver man varetager. Arbejd med udfordringerne på en motiverende og sjov måde i stedet for at banke hinanden oven i hovedet. Nis Vilhelm Benn, Analytisk konsulent i COWI Trivselsrapporterne er et indspark til den lokale dialog om trivslen og samarbejdet om kerneopgaven. Her er arbejdsmiljøgrupperne et vigtigt omdrejningspunkt. ARBEJDSPLADSVURDERING Søren Aakjær, chef for HR,Kommunikation & Trivsel BU Nyt November

8 SKOLEREFORM SSP Skoleledelser planlagde samarbejde om skolereform I Aarhus Kommune blev samarbejdet om udvikling af fremtidens folkeskole skudt i gang den august, ved en debat mellem 50 repræsentanter for organisationer og interessenter i og omkring folkeskolen i Aarhus. Det skete ved et arrangement i Silkeborg. Her er formand for Aarhus Skolelederforening, Stefan Møller Christiansen (nr. tre fra venstre), i dialog med en række deltagere. Alle ledelsesteams på folkeskolerne i Aarhus Kommune det vil sige skolernes skoleleder,e administrative ledere, SFOledere og pædagogiske ledere mødtes den 13. og 14. november for at sætte gang i arbejdet med fremtidens skole. Det skete ved et skoleledelseskursus i Grenaa, hvis formål var at samle hvert lederteam om at planlægge skolernes eget arbejde med skolereformen med afsæt i den enkelte skole. Skolernes ledelsesteams planlagde eksempelvist, hvordan de vil inddrage skolebestyrelser og medarbejdere i den kommende udviklingsproces. Blandt oplægsholderne var formand for Skolerådet, Jørgen Søndergaard, som gav et indspark fra ny forskning og erfaringer fra skoleområdet i Ontario i Canada - og bidrog med ideéer, forslag og refleksioner om folkeskolens udvikling og ledelse. Formand for Skolelederforeningen, Anders Balle, satte fokus på de mange forventninger til ledelse og på, hvordan samarbejde på alle planer kan hjælpe den enkelte ledelse til at imødekomme dem. Det blev fulgt op af chef for HR, Kommunikation & Trivsel i Børn og Unge, Søren Aakjær, som lagde vægt på styrken i samarbejdet: Det er vigtigt for skolereformens succes, at ledelserne planlægger forløb, der gør at medarbejderne har tillid til ledelsen og deres beslutninger og strategi. For vi har brug for medarbejdere, der er aktive og konstruktive i løsningen af alle de udfordringer, som skolerne står over for, sagde Søren Aakjær. Kurset er et landsdækkende tilbud til skoleledelser om at blive opdateret på lovgivning og reformens visioner samt få gang i det lokale arbejde. Det er arrangeret af Kommunernes Landsforening (KL) og Center for Kompetenceudvikling. Kurset er tilpasset aarhusianske forhold. Derfor indeholdt det også punkter om udskolingen, aarhus-aftalen samt dialog om det konkrete samarbejde i forhold til aarhus-aftalen med den lokale lærerforeningsformand Jesper Skorstensgaard og formand for BUPL-Aarhus Henning Truelsegaard. Kurserne følges nu op af møder for alle ledelsesrepræsentanter, TR og AMR samt lærerrepræsentanter og SFOpædagoger i Børn og Unges otte områder. Kontakt: Rasmus Rugaard, projektchef for skolereform og arbejdstid, Børn og Unge. Mail: 8 BU Nyt November 2013

9 LÆRING SSP 500 var klodshamrende opfindsomme Lørdag 9. november mødtes 500 børn og unge i den internationale LEGO League-konkurrence. I den Aarhus-baserede Mini Leaguekonkurrence vandt 9 ud af 9 hold fra børnehaverne på en god blanding af kreativitet og formidling. I tre aldersgrupper konkurrerede børnene i år under overskriften Nature s Fury om naturens kræfter og naturkatastrofer. For anden gang koblede Aarhus Kommune i år børnehavebørn på projektet og stillede med i alt 55 børn i den lokale MINI League. Hvert hold stillede med deres bud på, hvad de har lært om naturens kræfter og blev bedømt af et dommerpanel med repræsentation fra LEGO. Med sig i processen havde de haft en temakasse med grej til at lave eksperimenter og en inspirationsmappe til at omsætte den nye viden til refleksion, sprog og sociale kompetencer samt til opfindelser i LEGO. Blandt de 9 vinderhold i MINI League var Giberbrikkerne fra Giberhytten, der havde lært flest nye ord, Lavagruppen fra Gimlehøj, som viste det bedste samarbejde, samt Luftboblerne fra Klokkeskoven, som stod for den bedste mundtlige præsentation. Jeg er imponeret over børnenes kunnen, kreativitet og refleksion i processen. MINI League og årets tema har tydeligvis givet mening hos børnene. Der har været en rigtigt god kombination af naturfaglig eksperimenteren, hvor børnene har kunnet bruge deres indre, nysgerrige forskerkraft, og så en sproglig, social og naturfaglig rammesætning fra pædagogerne. Arbejdsformen har matchet mange børn med helt forskellige udgangspunkter, socialt som sprogligt, siger konsulent Anne Nguyen- Quy tovholder og konkurrencedommer fra Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge. FAKTA FIRST LEGO League for de årige afvikles i hele verden, hvor ca børn og unge deltager. Turneringerne i Danmark, Norge og Sverige styres og koordineres af FIRST Scandinavia i Norge en non-profit organisation, som arbejder for at fremme udviklingen af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Aarhus har siden 2003 været turneringsby. Junior FIRST LEGO League er for de 6-9-årige, som over to måneder arbejder med en teoretisk opgave og en opgave i enten konstruktion med LEGO eller programmering af en robot, knyttet til årets naturvidenskabelige tema. MINI League er for de ældste børn fra børnehaverne. De har under overskriften Naturens kræfter undersøgt vind, vand og vejr hjemme i børnehaven og ved besøg på blandt andet en brandstation og ved en vandmølle. Kontakt: Anne Nguyen-Quy, Pædagogik og Integration. Mail: BU Nyt November

10 MEDBORGERSKAB SSP Stemning fra et valgsted: Skjoldhøjskolen Rundt omkring i Aarhus hjælper mange medarbejdere fra Børn og Unge med at få valgdagen til at klappe blandt andet som valgtilforordnede og valgtekniske ledere. Mange skoler fungerer som valgsteder og vi besøgte en af dem, Skjoldhøjskolen, og spurgte: Hvorfor har du meldt dig? Valgtilforordnet: Agnete Ellerup Hansen, jurist i Børn og Unge Jeg vil gerne give en hjælpende hånd med og gøre hvad jeg kan for at få løst opgaven. Det er jo en sjov oplevelse at følge valget fra ende til anden. Og så er det også en god afveksling fra hverdagen. Jeg har snakket med tidligere valgtilforordnede, der sagde, at det ville blive en hyggelig og sjov oplevelse og indtil videre passer det da. Det er fedt at se alle de frivillige, der er med til at få dagen til at klappe. Der er en rigtig god stemning og alle var spændte, da vi skulle i gang. Alt har bare klappet indtil videre. Valgteknisk leder: Rikke Gierahn Andersen, Lærer på Højvangskolen og Fælles AMR i HMU Valget er enormt vigtigt, og det vil jeg gerne støtte op om. Det er både en sjov udfordring at stå med noget nyt, en afveksling fra hverdagen og så er det jo spændende og se om tallene stemmer til sidst. På en dag som i dag kan man mærke, at hele kommunen arbejder sammen. Da vi skulle hente stemmesedler mødte vi også mange andre kolleger, der også rendte rundt og havde travlt. Der sker hele tiden noget. Stemmeurnerne er allerede fyldt op på grund af de brede stemmesedler, så vi må finde papurner og andre alternativer frem. Den slags kan man ikke forberede sig på. En ung mand kom og skulle stemme for første gang og anede slet ikke, hvad han skulle. Det var rart at kunne hjælpe ham. Fortsættes 10 BU Nyt November 2013

11 MEDBORGERSKAB SSP Hvordan oplever du valget på jeres skole? Stemmeprocenten i Aarhus Kommune var i år 70,4 procent. I 2009 var den på 63,7 procent. Jahn Sørensen, teknisk serviceleder på Skjoldhøjskolen Det giver noget for huset at være valgsted. Folk ser, hvordan det er indrettet og møder medarbejderne. Børnene får også et indblik i, hvordan et valg foregår og stemningen er god. Der er masser af folk, der godt kan lide at hjælpe til. DE BLEV STEMT IND Jacob Bundsgaard (A) Kristian Würtz (A) Lotte Cederskjold (A) Hans Halvorsen (A) Camilla Fabricius (A) Steen B. Andersen (A) Ango Winther (A) Peder Udengaard (A) Hüseyin Arac (A) Anette Poulsen (A) Aage Rais-Nordentoft (A) Lisbeth Lauersen (A) Esben Kullberg (A) Rabih Azad-Ahmad (B) Anne Nygaard (B) Marc Perera Christensen (C) Steen Stavnsbo (C) Thomas Medom (F) Jan Ravn Christensen (F) Lars Boje Mathiesen (I) Jette Skive (O) Knud N. Mathiesen (O) Tine Weggerby, kantineleder på Skjoldhøjskolen Det er en dejlig og anderledes dag på skolen. Det giver en helt anden stemning. Ungerne er interesserede i hvad, der foregår - nogen selvfølgelig mere end andre. Lokalområdet får også mulighed for at møde både medarbejdere og skolen. Bünyamin Simsek (V) Hans Skou (V) Lene Horsbøl (V) Gert Bjerregaard (V) Christian Budde (V) Theresa Blegvad (V) Maria Sloth (Ø) Jette Jensen (Ø) Peter Hegner Bonfils (Ø) Kontakt: Er du interesseret i en rolle ved et kommende valg? Så kontakt din leder BU Nyt November

12 KURSUS SSP Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Via BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet for at åbne kursusbasen DE VIGTIGE VOKSNE OMKRING KLUBBENS UNGE MED DIAGNOSEN ADHD OG LIGNENDE Kursusforløb for ansatte i UNGiAarhus Et udpræget praktisk orienteret 2-dages kursusforløb, hvor kursisterne får indsigt i nogle allerede tilrettelagte hands-on-pakker, der kan bruges med det samme. Når man kommer hjem fra dette kursus, vil man have en masse værktøjer og produkter, lige til at hive op af værktøjskassen og bruge med det samme hjemme i klubben eller i klasseværelset. Dato og tidspunkt: Den 28. og 29. oktober 2013, begge dage kl. 8: Tilmelding i Kursusbasen Find kursusforløbet under kategorien Mentalisering. SVØMMEBEVISKURSUSNOSEN ADHD OG LIGNENDE Nye kursusdatoer til svømmebeviskursus i januar 2014 Få kendskab til retningslinjer og anbefalinger for svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter ved Børn og Unge. Kursusdatoer: Onsdag den 15. januar - formiddag og eftermiddag Torsdag den 30. januar formiddag og eftermiddag Tilmelding i kursusbasen Find kurset under Svømmebeviskursus. TEMAMØDE FOR DAGTILBUDS- BESTYRELSERNOSEN ADHD OG LIGNENDE NY DATO Møde for nyvalgte dagtilbudsbestyrelser. Mødet omhandler arbejdet i dagtilbudsbestyrelser, herunder bestyrelsesmedlemmernes opgaver og kompetencer, samarbejde med dagtilbudsleder og forældreråd. Da mødet den 13. november blev aflyst pga. for få tilmeldte, er mødet nu flyttet til den 15. januar 2014, kl. 19:30-21:30. Tilmelding til mødet i Kursusbasen - Find mødet under, Temamøde. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt November 2013

13 SUNDHED SSP Tænder og sprog tværfaglighed i spil Sprogarbejdet i dagtilbud kan også styrkes via sjove aktiviteter om tænder. Temakassen Fine tænder er blevet til i et tværfagligt BU-samarbejde. Pædagogik og Integration og Tandplejen har i fællesskab udarbejdet en ny tema-kasse til førskolebørn. Fine tænder er netop søsat og dagtilbud kan låne kassen hos Center for Læring. Vi har kombineret viden og værdier fra sprogarbejdet med fakta og aktiviteter fra Tandplejens forebyggende arbejde, fortæller pædagogisk konsulent Ilsemarie Blach Bærentzen, Pædagogik og Integration. FAKTA Dagtilbud kan nu låne temakassen Fine tænder hos Center for Læring. Ilsemarie Blach Bærentzen, PI, og Hanne Fuglsang Nielsen, Tandplejen, har lige lagt sidste hånd på den nye temakasse. Jeg synes, vores fælles produkt er et godt eksempel på, hvordan Børn og Unges strategier kan spille sammen. Vi har både lært af hinanden og lært hinanden at kende. Der er jo stor forskel fra det at vide, at hinanden eksisterer og så til faktisk at bruge det aktivt. Det har vi gjort med Fine tænder. Og fået en god tværfaglig erfaring at bygge videre på. Hanne Fuglsang Nielsen, kommunikationsmedarbejder i Tandplejen, er helt enig: Det er en stor styrke, at vores budskaber bliver sat ind i samme pædagogiske ramme, som Pædagogik og Integrations andre temakasser. Tandplejen kan samtidig vise, at vi har særlig fokus på det fantastiske i at have sunde, fine tænder. Fra Tandplejens Børneværksted, fx på Børnedage i Musikhuset, ved vi, at børn er utrolig optaget af deres egne tænder. De synes, det er sjovt at se på tænderne, tale om dem, synge, røre, børste og tælle dem. Det har vi bygget ind i temakasserne, som vi håber dagtilbuddene vil tage godt imod. Temakassen Fine tænder har udstyr til at forvandle en af dagtilbuddets voksne til Tanja tandplejer, der både kan rime om tænder og har en quiz i ærmet. Et andet element i Fine tænder er den lille tegnefilm Rikke Rokketand, som PI og Tandplejen også har udarbejdet specielt til temakassen. Se filmen på tandplejenaarhus.dk Rikke Rokketand har også en ekstra tværfaglig krølle, fordi storbørnsgruppen fra D.I.I. Søskrænten synger Jeg har en rokketand som lydspor til filmen. Kontakt: Hanne Fuglsang Nielsen, Tandplejen Aarhus. Mail: BU Nyt November

14 KORT NYT Tre APV-højdespringere vandt Othellolagkage Ung i Aarhus Silkeborgvej, Skåde Dagtilbud og Sabro Dagtilbud fik alle en svarprocent på 100 procent i trivselsundersøgelsen. Dermed fik APV-konkurrencen hele tre vindere. Et flot resultat, som betyder at de alle tre har sikret svar fra samtlige medarbejdere. Sabro Dagtilbud modtog onsdag den 13. november som den første sin præmie to kæmpe Othellolagkager med flot APVlogo trykt på marcipanen: En sund blanding af gulerod og pisk har fået alle til at svare, fortæller en smilende dagtilbudsleder Helle Heikendorf, mens hun sender et blik i retning af Lizette Frandsen (nr. 2 fra venstre på billedet), pædagogisk leder i Den Integrerede Institution Galaksen. Nu venter en proces, hvor Sabro Dagtilbud på baggrund af undersøgelsens resultater vil planlægge den kommende periodes indsats for at sikre god trivsel i dagtilbuddet - og dermed de bedste betingelser for at løfte kerneopgaven. De to andre vindere i APV-konkurrencen om høj svarprocent modtager deres præmier ved et kommende personalearrangement. Lizette har været en af hovedkræfterne bag svarprocenten på 100. Hun er meget konkurrencemenneske - efter to dage havde alle medarbejdere i hendes institution svaret, og så fik hun os andre med. Samtidig har vi haft en it-mand gående, som har kunnet hjælpe folk med det tekniske, siger Helle Heikendorf. Kontakt: Hanne Lise Rasmussen og Mette Holm Nielsen på APV-hotline tlf eller mail aarhus.dk ARBEJDSPLADSVURDERING BU Nyt: ER ET PERSONALENYHEDSBREV FOR DE ANSATTE I BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE 14 BU Nyt November 2013

15 KORT NYT Børnenes Jord er for tredje år i træk valgt som byens bedste børneoplevelse Det er brugerne af Alt om Aarhus - aoa.dk - der har valgt Børnenes Jord som vinder foran Aros, Den Gamle By, Tivoli Friheden og børneteateret Filuren. Børnenes Jord er et åbent og gratis fritidstilbud for alle børn og unge fra 5. klasse og op til 17 år. På Børnenes Jord er der ansat pædagoger, der er til stede i åbningstiden. Der er geder, kaniner, høns og fugle, som børnene aktivt kan deltage i pasningen og plejen af, og udendørs arealer, der understøtter udeleg og fysisk udfoldelse Indenfor er der mulighed for forskellige aktiviteter, som blandt andet billard, bordtennis, bordfodbold og andre forskellige spil. Der er et træværksted samt et rum, hvor der kan laves lektier eller forskellige kreative udfoldelser alt efter årstiden. Det er børnenes fantasi, behov og interesser, der er udgangspunkt for, hvad de vil lave. Børnenes Jord holder til på Thunøgade 2A, 8000 Aarhus C, og har åbent mandag til fredag fra klokken 10 til 17. Læs mere om Byens Bedste 2013 på aoa.dk Feriefonden: Stor jubilæumskonkurrence Unge fra Rosenhøj, Viby Syd forberedte valget med succes Det var en bragende succes, da unge i Rosenhøj, Viby Syd mødte unge byrådskandidater et arrangement op til valget. I ugen op til valget havde projekt 17plus besøg af flere byrådskandidater, som frivilligt gav lektiehjælp til omkring fremmødte unge. Ud over at hjælpe til med danske stile, praktikbeskrivelser og engelsk, fik de lejlighed til at få en god dialog med de unge. Hovedparten af de fremmødte var nydanskere, og de spurgte ivrigt og nysgerrigt ind til ting, der berørte dem. For eksempel til udlændingepolitik. Lektie & Rådgivnings-cafeen 17plus i FU område Skanderborgvej havde lavet arrangementet som led i et samarbejde med Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF). Fokus var på vigtigheden af at stemme ved kommunal valget den 19. november. I 17plus kunne de unge prøve, hvordan man ren praktisk gør, når man stemmer, der var opstillet en stemmeboks og de kunne se en stemmeseddel. De unge kunne også teste deres holdning og hvilke kandidater de deler holdning med. Medarbejderne orienterer desuden de unge om love og regler i forbindelse med at stemme ved kommunal valg. For eksempel, at man ikke skal være dansk statsborger for at stemme ved et kommunal valg. Den 19. november kunne de unge deltage i en valgfest. Her fortalte de unge, om de havde stemt, fulgte med i stemmeprocenten og lavede deres egen lille 17plus stemmeprocent barometer. Ca. 98 procent af de unge i 17plus har en anden etnisk baggrund en dansk. Kontakt: Projektkoordinator Villads B. Müller, FU Skanderborgvej. Mail: I forbindelse med Aarhus Kommunes Feriefonds forestående jubilæum og byggeriet af et hus, kan du vinde attraktive præmier. Besvar et spørgeskema og deltag i en konkurrence, hvor du kan vinde: 2 x 1 uges ophold i Jubilæumshuset, 1 x 1 miniferie, 1 x 1 weekendophold med 2 eller 3 overnatninger og 3 x 3 flasker vin. Sidste frist for tilmelding til konkurrencen er fredag d. 29. november Vinderne vil blive udtrukket mandag d. 2. december Find konkurrencen og alt det med småt via: Tre kandidater mødte unge vælgere i 17plus: Anne Nygaard (Radikale Venstre), Gitte Velling (SF) og Kathrine Krogh Hoffmann (Konservative) BU Nyt November

16 JobroTaTion: tager ny runde side 4 september 2013 arbejdspladsvurdering lærere: Udvikler teamsamarbejde side 6 TelefonvagT: hjælper de yngste børn side 10 Side 2 nr. 17 september 2013 aarhusaftale: Forberedt på reform side 12 Side 4 Læs artiklen på side 2 Side 6 Side 13 KORT NYT DII Hasselhaven vinder idékonkurrence Den 19. november modtog DII Hasselhaven den anden præmie i Forældretilfredshedsundersøgelsens idékonkurrence. Den pædagogiske leder i institutionen,søren Aahus Nielsen, har skrevet ind og fortalt, at forældrene i afdelingen har en facebookgruppe og at medlemmer af forældrerådet her har postet opfordringer til at svare på undersøgelsen. På to dage steg DII Hasselhavens svarprocent fra 24,2 til 54,7. Senere er svarprocenten vokset til 81,8. Tilbuddet modtog ved overrækkelsen et gavekort til et personalearrangement med Adventure Race samt Nak & Æd på UNO Friluftscenter i Risskov, når det passer i kalenderen. Denne gang også med en invitation til forældrerådet om at deltage. I kan også deltage i idékonkurrencen Du kan også vinde et personalearrangement med UNO: Send jeres bedste idéer til at motivere forældre til at svare på forældretilfredshedsundersøgelsen. Send jeres tekster, billeder, plakater eller video. Næste vinder udtrækkes den 3. december. BU Nyt udkommer på tryk til jul I starten af december får din FU-leder, dagtilbudsleder eller skoleleder tilsendt trykte udgaver af BU Nyt. Bladet er en status på året der gik og en julehilsen til dig. Alle ledere vil blive bedt om at fordele BU Nyt i et passende forhold til de ansatte i afdelingerne. I bladet får du som medarbejder mulighed for at læse et udvalg af historier fra årets 12 måneder og sammen med kolleger og ledere at kaste et blik på det nye år. Husk derfor at spørge din leder om BU Nyt fra den 12. december. Kontakt: Birgitte Dalum, Kommunikation. Mail: bu nyt 17 b U nyt APV: Har du svaret? bu nyt Marte Meo: nu for DagtilbUD 20 b U nyt november 2013 SprogindSatS: Der skal så lidt til Klar til valg Unge vil deltage i demokratiet Uno: vær aktiv og lær trivselsundersøgelse: 8 UD af 10 har svaret Forældretilfredshed Første vinder kåret i idékonkurrencen nr. 20 november 2013 Frist: Forældrene kan besvare undersøgelsen frem til 13. december. Læs artiklen på Side 10 Send jeres idéer til: Bjørn Bjorholm, Pædagogisk Afdeling Telefon: NYT OM NAVNE Tillykke med 25 års jubilæet Pædagogisk leder Sussie Aslak Damgård, Vuggestuen Firkløveren, Skejbytoften 232, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 26. november. Kollegerne i Skejby Vorrevang Dagtilbud håber du får en rigtig dejlig dag og bliver fejret efter fortjeneste. Tillykke med 40 års jubilæet Pædagogisk leder Lis Andersen, Børnehuset Valnødden, Banevej 2 i Mårslet, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 19. november. Stort tillykke fra kollegerne. Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Pædagogisk leder Søren Aahus Nielsen sammen med formand for Forældrerådet Jette Hoffmann-Rasmussen, der fandt på at bruge forældrenes Facebookgruppe til at booste svarprocenten i Forældretilfredshedsundersøgelsen. Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: 16 BU Nyt November 2013

17 PROFIL Ny chef for Sundhed og Trivsel Sine Louise Iversen tiltrædelse som chef for Sundhed og Trivsel bliver samtidig startskuddet for en faglig udviklingsproces i afdelingen. Når Sine Louise Iversen, 36 år, den 1. december overtager posten som chef for Sundhed og Trivsel er det med en stor nysgerrighed efter at få nærmere indblik i afdelingens mange faglige indsatser. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med opgaven. Mit fokus bliver i første omgang at lære fagområdet og organisationen indgående at kende, siger Sine Louise Iversen, og fortsætter: Jeg tænker, at min opgave i høj grad handler om at tænke afdelingens faglighed og ydelser ind som en mere sammenhængende del af organisationen. Derfor faldt det også helt naturligt at Sines første møde med medarbejderne i Sundhed og Trivsel faldt sammen med præsentationen af en udviklingsproces, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab sætter fokus på den fremtidige faglige vision for afdelingen. Målet er at styrke det sundhedsfremmende og forbyggende arbejde som ikke mindst sundhedsplejen udfører. Chef for Pædagogisk afdeling Rasmus Bak Møller glæder sig over ansættelsen af Sine Louise Iversen og ser spændende perspektiver i det planlagte udviklingsarbejde. Det bliver en ny begyndelse for Sundhed og Trivsel, der med Sine i spidsen får en leder som udover at have overbevisende ledelseskompetencer er stærkt optaget af - og har arbejdet med - udviklingen af kernevelfærden og den organisatoriske sammenhæng mellem forskellige faglige ydelser. Jeg er sikker på, at Sine med fokus på afdelingens kernefaglighed kan skabe brede samarbejdsrelationer i hele Børn og Unge og styrke fokus på sundhedsfremme og tidlig forebyggelse sammen med andre kommunale og regionale sundhedsaktører, siger Rasmus Bak Møller. Fakta Sine Louise Iversen kommer fra en stilling i Randers Kommune, hvor hun siden 2010 har været leder af Socialafdelingen. Inden da var Sine i en årrække konsulent i Aarhus Kommune i Kultur og Borgerservice, og i perioden også udlånt til Borgmesterens afdeling. Sine har tillige været fuldmægtig i det daværende Integrationsministeriet, så hun er godt kendt med den offentlige sektor. Sine er 2003 uddannet som cand.scient.pol. ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. BU Nyt November

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge nr. 22 december 2013 BU nyt Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge FU-analyse: Læring med fokus på relationer ULV holdet: Unge guides i udskolingen side

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 nr. 15 september 2012 BU nyt app-dyst: rosenvangs sfo deltog og vandt side 2 mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 skolestruktur: nye skoler skal godt fra start side 6 hmu: økonomistyring

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12 nr. 9 maj 2012 BU Nyt indkøb: fu afprøver fælles indkøb side 4 Dagtilbud: lettere med digital kommunikation side 5 Kostordning: En rød tråd i pædagogisk arbejde side 6 Virksomhedsadoption: Sammen om job-viden

Læs mere

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l 20

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

Dagens indre frikvarter

Dagens indre frikvarter 3 2012 Dagens indre frikvarter ÅLF netop nu Af Martin Lauritzen & Thorkil Bjerrum Udskiftninger i styrelsen 1. april var skiftedag i styrelsen. Tove Borch, foreningens næstformand og mangeårige pædagogisk

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Skoler bekæmper fravær med sms er

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Skoler bekæmper fravær med sms er Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Nr. 21, 6. oktober 2011: Tema/ SMS og Intra i forældresamarbejdet Fremtidens skoleledelse nye takter Rapport fra Folkeskolens Fællesskaber Nyt

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 8. september 2011: Børn kan guides ind i foreningslivet Konference: Differentiering Fremtidens læringsmiljø Nyt fra HMU Naturfestival for

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Forskellighed er kernen i Børn og Unge

Forskellighed er kernen i Børn og Unge nr. 8 maj 2015 Ledige stillinger s. 4 Forskellighed er kernen i Børn og Unge Børn og Unge skal forblive en organisation, der er god til at lytte også til sig selv. Hvor vi værner om og lader os inspirere

Læs mere

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul MDI BLADET december 2014 Tema: Fællesskab I dette blad: Intet menneske er en ø Fælles fodslag med nyt årshjul Når daginstitutionen forbinder fritids-fællesskaber Vi gør vores verden større sammen En rejse

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus?

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2009 Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Lær om Opus Administrativ Styring

Læs mere

4 2 0 1 4 Nyt skoleår

4 2 0 1 4 Nyt skoleår Nyt skoleår 4 2014 Af Martin Bundorph Lauritzen Indflydelse på medlemmernes arbejdsvilkår Af Lotte Svane Strange Petersen & Martin Lauritzen ÅLF Af Martin Lauritzen Medlemmerne af styrelsen deltog i slutningen

Læs mere

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3 nr. 11 juni 2012 BU Nyt foeældreintra: millioner af klik side 3 vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4 sociale medier: nye retningslinjer side 8 hjertestarter: redder liv side 10 11 B U n y

Læs mere