Vækst og bæredygtige forretningsmodeller. IndSpark - inspirationsmorgenmøde Charlottenborg 14. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og bæredygtige forretningsmodeller. IndSpark - inspirationsmorgenmøde Charlottenborg 14. marts 2013"

Transkript

1 Vækst og bæredygtige forretningsmodeller IndSpark - inspirationsmorgenmøde Charlottenborg 14. marts 2013

2 Hype eller de vise sten? Spark 2

3 Forretningsmodel - en definition En forretningsmodel beskriver, HVORDAN? HVAD? HVEM? hvordan en organisation HVOR MEGET? skaber, leverer og indfanger værdi Lidt forenklet beskriver en forretningsmodel hvad en organisation leverer af værdi til hvem, hvordan værdien skabes og hvor meget organisationen får ud af at levere værdien 3

4 Forretningsmodel-kanvas Kilde: Alex Osterwalder og Yves Pigneur, Business Model Generation 4

5 Park Bio Fokus på nye kundesegmenter Park Bio har haft succes med at udvikle og målrette tilbud til udvalgte kundesegmenter, hvis behov ingen andre mødte. Dette har de kombineret med at udnytte biografsalen på tidspunkter, hvor den ellers ville stå tom Park Bio introducerede for over 10 år siden Baby-bio for barslende mødre. Herudover har Park Bio haft et fast program af tyrkiske film som sene visninger i weekenderne og et væld af festklædte biografgæster med tyrkisk baggrund... Park Bio kan ses som et eksempel på en kundedrevet forretningsmodel. Særlige tilbud udvikles til udvalgte kundesegmenter, hvis behov ikke imødekommes af andre. 5

6 Park Bio TYRKISK FORENING VEDLIGE- HOLD VISE FILM FOR KØBENHAVNERNE NYHEDS- BREV KLIPPE- KORT ØSTERBROERE BIOGRAF- GÆNGERE SAL BIOGRAFTUREN SOM GÅ-I-BYEN EVENT HVOR DU MØDER ANDRE MED TYRKISK MINORITETS- BAGGRUND WWW BILLET- KONTOR SOCIALE MEDIER BUTIK BARSLENDE MØDRE OG FÆDRE DANSKERE MED TYRKISK BAGGRUND STUDERENDE LØN VEDLIGEHOLD KØB AF NYE FILM BILLETSALG SALG AF SLIK, DRKKEVARER ETC. 6

7 Spark Aarhus Teater Aktivering af og optimering af ressourcer Aarhus teater har de seneste år fokuseret på en optimal udnyttelse og aktivering af alle teatrets ressourcer. Teatret har opnået en markant høj belægningsgrad, eksempelvis ved at sælge kørestols-pladserne, når de ikke er i brug samt sælge en stor andel af billetterne gennem erhvervsklubber, sponsorer og VIP-netværk, nytænkende abonnements- og billetformater. Hertil kommer udlejning af teatret til særarrangementer om dagen, hvor der ikke er forestillinger. Aarhus Teater kan ses som et eksempel på en ressourcedrevet forretningsmodel. Teatersalen og -sæderne udnyttes maksimalt både under forestillingerne og ved udlejning i dagtimerne til særlige arrangementer 7

8 Aarhus Teater CAFE HENNING KÆRSGAARD SAMARBEJDS- PARTNERE ØKONOMI- STYRING TEATER I INTERNATIONAL KLASSE RABATTER FOR DE LOYALE VIP TREATMENT ABONNO- MENT SKOLER TEATER- GÆNGERE UNGE UNDER 20 ERHVERVS- NETVÆRK FONDE & SPONSORER BYGNING SCENE EN SÆRLIG LUKSUS MIDT I AARHUS I EN HISTORISK ATMOSFÆRE WWW SOCIALE MEDIER LOKALE ERHVERVS- FOLK OG NETVÆRK KULTUR- MINISTERIET KAPACITETS- UDNYTTELSE BUTIK NYHEDS- BREV PENSIONISTER PERSONALE PRODUKTION REKLAME BYGNING BILLETTER TILSKUD UDLEJ. AF LOKALER SPONSORATER SALG AF FORESTIL- LINGER 8

9 Kickstarter.com En unik platform for kunstnere og fans Hjemmesiden Kickstarter.com har på tre år sat fænomenet crowdfunding på verdenskortet. Sidste år blev ca projekter finansieret af over to millioner støtter på siden. Grundlæggerne har formået at skabe en platform, som er både enkel og engagerende. Ved at skære mellemled væk har hjemmesiden givet støtterne et tæt, unikt forhold til kunsterne og de produkter, de ønsker støtte til. Kickstarter kan ses som et eksempel på en finansielt drevet forretningsmodel. Både udviklere, fans og Kickstarter har en interesse i at projekterne bliver succesfuldt finansierede. 9

10 Kickstarter.com VEDLIGE- HOLD UDVIKLING FORMIDLE DIREKTE KONTAKT MELLEM OPFINDERE/ KUNSTNERE/ UDVIKLERE & FANS NYHEDS- BREV INDIVIDU- ALISEREDE PICKS FANS PLATFORM WWW SOCIALE MEDIER OPFINDERE/ KUNSTNERE/ UDVIKLERE APP LØN UDVIKLING & DRIFT PROCENT AF FULDT FINANSIEREDE PROJEKTER 10

11 N-Business Et helt nyt forretningsområde N-Business er Nørrebro Teaters forretning, der står for kursusforløb til virksomheder. N-Business udsprang af en alternativ udnyttelse af aktiviteter og ressourcer, der allerede blev brugt til at skabe teaterets eksisterende værditilbud. Man spottede et nyt kundesegment, der kunne lære af teateret, og skabte dermed en måde hvorpå teateret kunne tjene penge udenfor teatersæsonen. Dette var et blandt flere tiltag der fik Nørrebro Teater tilbage på benene. N-Business er et eksempel på værdidrevet forretningsmodel. Med N-Business skabte Nørrebro Teater et helt nyt forretningsområde, hvor de på en ny måde aktiverede deres eksisterende nøgleressourcer og aktiviteter. 11

12 Nørrebro teater: N-Business SPARK UNDERVISNING PERFORMANCE MARKANT FORBEDRE MEDARBEJDERES MUNDTLIGE KOMMUNIKATION TOPLEDERE MEDARBEJDERE MED LEDELSES- ANSVAR NBT SCENE- ERFARING KENDIS PORTEFØLJE SPARK WORD OF MOUTH NETVÆRK VIRKSOMHEDER/ MEDARBEJDERE DER MANGLER GENNEMSLAGS- KRAFT MATERIALER LØN BETALING AF KURSER 12

13 Din forretningsmodel? 13

14 Værdiperspektivet - beskriver hvilken værdi forretningen tilbyder sine kunder VÆRDITILBUDDET Værditilbuddet: Hvilken værdi tilbyder vi vores kunder? Hvilke problemer hos vores kunder hjælper vi med at løse? Hvilke kundebehov vil vi imødekomme? Hvilke kombinationer af produkter og services tilbyder vi vores forskellige kundesegmenter? 14

15 Værditilbuddet KOMBINATIONEN AF PRODUKTER OG SERVICES SOM TILBYDER KUNDESEGMENTET EN GIVEN VÆRDI Værditilbudet er årsagen til at kunden vælger den ene forretnings tjenester frem for den en andens. Det fjerner et problem og/eller udfylder et behov som kunden har, via en kombination af produkter og services som tilbydes i en samlet værdipakke. Nyhedsværdi Udførelse Pris Tilgængelighed Nyheden som afgørende værdiskaber. Værdi skabt ved at udføre en bestemt opgave. Udbygning af værdioplevelsen igennem lavere pris Værdi ved at give kunden adgang til produkter og services Præstation Design Omkostningsreduktion Bekvemthed Optimering af produktets ydeevne. Værdiskabelse via overlegent design. Værdi opnået ved at bistå kunden i lavere omkostninger Værdi skabt igennem bekvemthed i fx brugeroplevelsen Skrædersyning Brand/Status Risikoreduktion Tilpasning af produkt og/eller service til lejligheden. Værdi forbundet med brugen af produkter med særlig status Værdiskabelse igennem reduktion af risiko 15

16 Kundeperspektivet - beskriver hvem forretningen skaber og leverer værdi til SEGMENTET KANALER RELATIONER Segmentet Hvem skaber vi værdi for? Hvem er vores vigtigste kunder? Kanaler Gennem hvilke kanaler ønsker vores kunder at have kontakt med os? Hvordan når vi vores kundes nu? Hvordan er vores kanaler integrerede? Hvilke kanaler virker bedst? Hvilke kanaler er mest omkostningseffektive? Hvordan er kanalerne integreret med kundernes adfærd? Relationer Hvilken relation forventer hvert af vores kundesegmenter at vi udvikler og opretholder med dem? Hvilke relationer har vi etableret allerede? Hvad koster disse relationer os? Hvordan er disse relationer integreret med resten af forretningsmodellen? 16

17 Kundesegmenter DE KUNDER, SOM FORRETNINGEN SØGER AT NÅ OG SKABE VÆRDI FOR En god forretningsmodel bygger på klare valg om hvilke kunder man vil nå, og en klar forståelse af disse kunders behov. En segmentering i forskellige kundegrupper, vil have betydning for hvordan forretningsmodellens øvrige elementer skal designes, for at levere maksimal værdi til kunderne Kunderne udgør forskellige segmenter hvis... De har særlige behov, der retfærdiggør et særligt tilbud De nås gennem forskellige distributionskanaler De kræver forskellige typer af relationer De har markant forskellig købekraft De er villige til at betale for forskellige aspekter af tilbuddet Segmenteret Forskellige værditilbud, kanaler og relationer designet til forskellige typer af kunder. Eks. B&Os skelnen mellem high-end produkter til de traditionelle velhaverkunder og B&O Play til det unge iphonesegment. Multi-sided To kundegrupper, der er gensidigt afhængige. Eks. kræver forretningsmodellen for VISA både at der er mange VISA-kortholdere og at der er mange handlende, der tager VISA-kort. 17

18 Kanaler HVORDAN ORGANISATIONEN KOMMUNIKERER MED OG NÅR SINE KUNDER MED VÆRDITILBUDDET Kommunikation, distribution og salgskanaler er der, hvor forretningen når ud kunderne. Disse kanaler har en stor betydning for kundeoplevelsen og den rette sammensætning og kombination af forskellige kanaler er afgørende for hvordan værditilbuddet når ud til og opleves af kunderne. Kanalernes funktioner er bl.a. At øge kundernes opmærksomhed på organisationens produkter og services At få værditilbuddet ud til kunderne og give kunderne mulighed for at vurdere det Gøre det muligt for kunderne at købe produkter og services Levere service og eftersalgsydelser Faseopdelte Kanalerne har fem faser: 1)Opmærksomhed om tilbuddet 2)Vurdering af tilbuddet 3)Køb 4)Levering 5)Efter-salg Egne kanaler eller partnerkanaler (direkte indirekte) Egne kanaler kan være salg og markedsføring rettet mod direkte mod kunderne, eller partnerkanaler, hvor kunderne nås indirekte gennem partneres kanaler, der måske til gengæld giver større og hurtigere udbredelse på markedet 18

19 Kunderelationer DE TYPER AF RELATIONER ORGANISATIONEN OPBYGGER TIL SINE KUNDER Hvilken type af relation en organisation har til sine kunder (i forskellige segmenter) har stor betydning for forretningsmodellen. Hvordan kunderelationerne skal opbygges og udvikles vil blandt andet bygge på kundernes forventninger og behov, og har stor betydning for den samlede kundeoplevelse. Personliggjort: Selvbetjening: Communities: Co-creation: Personliggjort, dvs. menneskelig kontakt fx i salgsproces eller efterfølgende service. En anden form for personlig relation kan være den særlige, individuelt dedikerede rådgiver. Eksempelvis med fokus på tilgængelighed og enkelhed. Kan variere fra ensartede standardløsninger til automatiserede, individuelt tilpassede løsninger Eksempelvis hvor organisationen understøtter eller faciliterer relationer mellem kunder og hvor relationen til organisationen er mere indirekte Eksempelvis hvor skellet mellem producent og forbruger nedbrydes og kunderne er medudviklere på nye produkter, design, løsninger og services 19

20 Ressourceperspektivet - beskriver hvordan forretningen skaber værdi RESSOURCER AKTIVITETER PARTNERSKAB Ressourcer Hvilke nøgleressourcer er afgørende for vores værditilbud? Hvilke nøgleressourcer er afgørende for vores distributionskanal? Hvilke nøgleressourcer er afgørende for vores kunderelationer? Hvilke nøgleressourcer er afgørende for vores indtægtsstrømme? Aktiviteter Hvilke nøgleaktiviteter er afgørende for vores værditilbud? Hvilke nøgleaktiviteter er afgørende for vores distributionskanal? Hvilke nøgleaktiviteter er afgørende for vores kunderelationer? Hvilke nøgleaktiviteter er afgørende for vores indtægtsstrømme? Partnerskab Hvem er vores nøglepartnere? Hvem er vores nøgleleverandører? Hvilke nøgleressourcer kan vi erhverve fra partnerskaber? Hvilke nøgleaktiviteter udføres af vores partnere? 20

21 Nøgleressourcer DEN ELLER DE AKTIVER SOM ER AFGØRENDE FOR OM FORRETNINGSMODELLEN KAN GENNEMFØRES ELLER EJ... Afhængigt af den valgte forretnings-modellen vil nogle ressourcer være mere afgørende for kreationen og distributionen af værdi. For en mikrochipproducent er produktionsanlæg afgørende, mens fokus hos en mikrochipdesigner ligger på menneskelige ressourcer. Fysiske: Intellektuelle: Menneskelige: Financielle: Alle former for fysiske aktiver såsom fabrikker, bygninger, maskinpark, butiksindretning, distributionssystemer mm. Alle former for intellektuelle aktiver såsom patenter, varemærker, brands og beskyttet viden. Alle former for menneskelige aktiver, såsom særligt kreative individer eller videnstunge specialister Alle former for financielle aktiver såsom hårde kontanter, lånegarantier eller aktieoptioner. Eksempler: Amazon.com, Wal-Mart Eksempler: Nike, Microsoft, SAP Eksempler: McKinsey, Saatchi & Saatchi Eksempler: Morgan Stanley, BMW Leasing 21

22 Nøgleaktiviteter DEN ELLER DE AKTIVITETER SOM ER AFGØRENDE FOR OM FORRETNINGSMODELLEN KAN GENNEMFØRES ELLER EJ... At drive en forretning består af en række aktiviteter. Som med virksomhedens ressourcer så er nogle aktiviteter mere afgørende for forretningsmodellens success en andre. Fx er McKinseys nøgleaktivitet problemløsning og Microsofts programmering. Produktion: Aktiviteter som relaterer sig til at designe, fremstille og levere væsentlige mængder af varer og/ eller kvalitetsmæssigt overlegene produkter Problemløsning: Aktiviteter som relaterer sig til at løse specifikke problemer forretningens kunder. Medfører aktiviteter såsom vidensdeling og vedvarende læring. Platform og netværk: Aktiviteter som relaterer sig til udvikling og vedligeholdelse af platform og netværk. Aktiviteter kan inkludere mæglervirksomhed, relationsopbygning og promovering Eksempler: Foxconn, Novo Nordisk Eksempler: McKinsey, Saatchi & Saatchi Eksempler: ebay, Visa 22

23 Nøglepartnerskaber DE VIGTIGSTE LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE I FORRETNINGENS FREMSTILLINGSKÆDE Der findes fire typer af partnerskaber: 1) Strategiske alliancer mellem ikke-konkurrenter, 2) Strategiske partnerskaber mellem konkurrenter, 3) Joint Ventures (Udvikling af nye forretninger) og 4) Køber-sælger-relation (Optimering af leveranceforhold) Effektivisering og Stordriftsfordele: Partnerskaber grundlagt med en hensigt om at optimere fordelingen af ressourcer og aktiviteter. Reduktion af risiko og usikkerhed: Partnerskaber som har til formål at reducere risiko igennem fx opretelse og vedligeholdelse af standarder Erhvervelse af ressourcer eller aktiviteter Partnerskaber der har til formål at tilegne sig fx viden, licenser eller adgang til kunder. 23

24 Finansperspektivet - beskriver hvordan forretningen indfanger værdi INDTÆGTER OMKOSTNINGER Indtægter Hvilken værdi er vores kunder reelt villige til at betale for? Hvad betaler de for i dag? Hvordan betaler de? Hvordan vil kunderne foretrække at betale? Hvor meget bidrager hver indtægtsstrøm til de samlede indtægter Omkostninger Hvilke omkostninger er de vigtigste i vores forretningsmodel? Hvilke nøgleressourcer er de mest omkostningstunge? Hvilke nøgleaktiviteter er de mest omkostningstunge? 24

25 Indtægtsstrømme DEN VÆRDI SOM KUNDER ER VILLIGE TIL AT BETALE FOR OG DEN MÅDE KUNDEN ØNSKER AT BETALE Hvis kunder er forretningsmodellens hjerte, så er pengestrømmene arterierne og kernen i en succesfuld model handler om, at finde flere indtægtsstrømme. Hver indtægtsstrøm kan have forskellige prismekanismer. Indtægter kan være transaktionsbestemte eller gentagne. Asset Sale - sælge retten til et fysisk produkt Usage brugen af en specifik service, jo mere du bruger, jo mere betaler du Subscription en fortsat adgang til en service Lend/lease/rent en eksklusiv ret til et givent asset i en tidsafgrænset periode Licence ret til at bruge en IP mod betaling Brokerage kommission for at linke aktører Advertising indtægter relateret til reklamer Prismekanismer Hver indtægtsstrøm kan have forskellige prismekanismer og disse kan være henholdsvis faste eller dynamiske Faste priser - listepris, produkt/mængde- eller markedsbestemt Dynamiske priser - forhandling, overkapacitet, auktion, real-time marked 25

26 Omkostningsstruktur ALLE DE OMKOSTNINGER, SOM ER TILKNYTTET DET AT DRIVE EN FORRETNINGMODEL Hvis kunder er forretningsmodellens hjerte, så er pengestrømmene arterierne og kernen i en succesfuld model handler om, at finde flere indtægtsstrømme. Hver indtægtsstrøm kan have forskellige prismekanismer. Indtægter kan være transaktionsbestemte eller gentagne. Omkostningsstrukturen knytter sig til det at skabe og levere værdi fx produktion af services eller produkter... det at vedligeholde kunderelationer fx databaser, loyalitetsprogrammer, key account management... det at generere indtægter fx salgskanaler Omkostninger kan være Faste eller variable Faste, når omkostninger er de samme uanset volumen, variable, når de varierer med volumen Economies of scale & scope Omkostningsfordele, som man opnår når output bliver større, fx mængderabat på indkøb af råvarer eller mulighed for at opsplitte indirekte omkostninger på flere produktlinier 26

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher

Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Indhold Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Overblik: De fem hoveddele Definition af en forretningsmodel Canvas: De ni hovedpunkter Canvas: Indhold af de enkelte hovedpunkter Patterns:

Læs mere

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år Dit og dine medarbejderes liv om 10 år 5 milliarder er trådløst forbundet, relationer er i stigende grad virtuelle 24 timer i døgnet og altid er der nogen et eller andet sted i verden som har brug for

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

for Key Account Management

for Key Account Management CUBEical TM Thinking for Key Account Management 18. september 2008 Henrik Andersen Thomas Ritter Copenhagen Business School Agenda 1. Udfordringer hvor det hele begyndte 2. En tur i Key Account Management

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Central beliggenhed i Aalborg Lige ved Aalborg banegård og rutebilstation 350 p-pladser i parkeringshus Blandt lejerne er Jyllands største biograf,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Tag Ansvar for Kunden

Tag Ansvar for Kunden Tag Ansvar for Kunden Hvordan bidrager kundeservice til toplinien i stedet for at minimere bundlinien Jens Aaløse, Koncerndirektør TDC Group 1 Tag Ansvar for Kunden 2 Kundetilfredsheden var faldet 13 kvartaler

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

E R H V E R V S K L U B

E R H V E R V S K L U B E R H V E R V S K L U B FEM GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MED Vi forbinder dygtige mennesker med hinanden Kunst skaber glæde og giver energi Kulturoplevelser skaber vækst og arbejdspladser Brandts udvikler jeres

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Workshop om bæredygtige forretningsmodeller Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Program: Introduktion til bæredygtige forretningsmodeller Udvikle modelskitser for en eller

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond -Udfordringer og gevinster. -Erfaringer fra en case Oplæg v. Henning Nilausen på FOPS møde 23.5. 2012.11 1 Oplægget 1. Præsentation 2. Generelt om formen

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED?

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? Mike Martinussen & Tomas Volf 1 STYRK DIN KUNDEDIALOG MED E-BOKS AGENDA Kort introduktion af Post Danmark ekommunikation Afsenderfokus og udfordringer ekommunikation leverer

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere