AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD"

Transkript

1 Betjeningsvejledning DVD RDS AV-MODTAGER AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD Dansk

2 Indholdsfortegnelse Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt. Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med ADVARSEL og FORSIGTIG i denne vejledning. Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug. Forholdsregler VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 5 Sikker kørsel 5 Sådan undgår du, at batteriet løber tørt 6 Før du begynder Om denne enhed 7 Regionsnumre for dvd-videodiske 7 Om denne vejledning 8 Hvis du kommer ud for problemer 8 Demotilstand 8 Hvad er dette Hovedenhed 9 Hjemmeskærm 10 Sådan slår du kilden TIL/FRA 10 Valg af kilde 11 Justering af lydstyrken 11 Valgfri fjernbetjening 11 Almindelig betjening Almindelige betjeninger for menuindstillinger/lister 12 Betjening af rulleikonet og tidsbjælken 12 Aktivering af tasterne på berøringspanelet 13 Brug af billede fra bakkameraet 13 Brug af den bageste skærm 13 Brug af lydmodtagelse 13 Ændring af widescreentilstanden 14 Grundlæggende betjening Justering af LCD-panelets vinkel og udskubning af medier 15 Indstilling af uret 15 Digital radio Betjening af den digitale radiotuner 16 Lagring og genvalg af stationer 17 Sådan lytter du til en ny udsendelse (tidsskift) 17 Valg af en tjenestekomponent 18 Opdatering af tjenestelisteinformation 18 Valg af digital radio-display 18 Indstilling af den digitale radio-antennes strømforsyning 18 Tuner Betjening af tuneren 20 Lagring og genvalg af stationer 20 Visning af radiotekst 21 Lagring og genvalg af radiotekst 21 Lagring af de stærkeste stationer 21 Indstilling af kraftige signaler 21 Brug af itunes-mærkning 21 Modtagelse af trafikmeldinger 22 Modtagelse af advarselsudsendelser, der afbryder almindelige udsendelser 22 Anvendelse af PTY-funktioner 22 Indstilling af FM-indstillingstrin 23 RDS-indstilling 23 Omskiftning af automatisk PI-søgning 23 Sådan skiftes lydkvaliteten på FMtuneren 24 Disk (CDD/DVD) Introduktion til filmbetjeninger 25 Lydafspilningsfunktioner 27 Ændring af mediefiltype 28 Betjening af dvd-menuen 28 Tilfældig afspilning (bland) 28 Gentagelse af afspilning 28 Søgning efter den del, du vil afspille 29 Valg af lydudgang 29 PBC-afspilning 29 Valg af spor fra sportitellisten 30 Valg af filer fra filnavnelisten 30 Afspilning af DivXâ VOD-indhold 30 ipod ipod-kontrol 32 Lydafspilningsfunktioner 32 Funktioner til visning af levende billeder 33 2 Da

3 Indholdsfortegnelse Brugen af denne enheds ipod-funktion fra din ipod 34 Shuffle-afspilning 35 Gentagelse af afspilning 35 Afspilning af videoer fra din ipod 35 Søgning efter en video/musik på ipod en 36 Ændring af lydbogens hastighed 37 Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) 37 AppRadio Mode Betjening af AppRadio Mode 38 Opstartsprocedure 38 Indstilling af tastaturet 39 Betjening med smartphoneforbindelsesadapter Opstartsprocedure 40 USB Funktioner til visning af levende billeder 41 Lydafspilningsfunktioner 42 Tilstanden til søgning af musik 43 Funktioner til visning af stillbilleder 43 Ændring af mediefiltype 44 Tilfældig afspilning (bland) 44 Gentagelse af afspilning 44 Valg af filer fra filnavnelisten 45 Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) 45 Afspilning af DivXâ VOD-indhold 45 Hent et billede i JPEG-filer 45 Bluetooth-lyd Lydafspilningsfunktioner 46 Opsætning for Bluetooth-lyd 46 Tilfældig afspilning (bland) 47 Gentagelse af afspilning 47 Sådan bruges MIXTRAX MIXTRAX-betjening 48 MIXTRAX EZ-betjening 48 Start af MIXTRAX EZ-betjening 48 Indstilling af MIXTRAX-tilstand 48 Indstilling af effekter 48 Bluetooth-telefon Betjening af Bluetooth-telefon 50 Opkald til et nummer i telefonbogen 51 Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion 52 Vend om på navnene i telefonbog 52 Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald 52 Indstilling af automatisk besvarelse 53 Justering af lyttelydstyrken for den anden part 53 Ændring af ringetonen 53 Brug af listen over forudindstillede opkald 53 Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret 54 Indstilling af privat tilstand 54 Stemmestyring 54 Indstillinger Menubetjening 55 Lydjusteringer Brug af fader/balancejustering 56 Anvendelse af balancejusteringen 56 Anvendelse af equalizer 56 Anvendelse af autoequalizer 57 Brug af lydcenterkontrol 57 Justering af loudness 57 Anvendelse af subwooferudgang 58 Forstærkning af bas 58 Anvendelse af højpasfilter 58 Justering af kildeniveauer 58 Opsætning af videoafspilleren Indstilling af undertekstsprog 60 Indstilling af lydsprog 60 Indstilling af menusprog 60 Da 3

4 Indholdsfortegnelse 4 Indstilling af dvd-visning med flere vinkler 61 Indstilling af formatet 61 Indstilling af interval af diasshow 61 Indstilling af børnesikring 62 Indstilling af DivX-undertekstfilen 63 Visning af DivXâ VODregistreringskoden 63 Automatisk afspilning af dvd er 63 Systemindstillinger Omskiftning af hjælpeindstilling 64 Indstilling af AV-indgang 64 Indstilling af navigationssystemet 64 Valg af MirrorLink-tilstand 64 Opdatering af firmwaren for smartphoneforbindelsesadapteren 64 Visning af firmewareversionen for smartphone-forbindelsesadapteren 65 Opdatering af firmware 65 Visning af firmewareversionen 66 Indstilling af MIXTRAX-tilstand 66 Ændring af billedjusteringen (Brightness, Contrast, Color, Hue, Dimmer og Temperature) 66 Valg af systemsproget 67 Indstilling af demotilstand 68 Skift mellem lydafbrydelse/ lyddæmpning 68 Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring 68 Brug af tastaturet 69 Indstilling af permanent rulning 69 Indstilling af Bluetooth-lyden 69 Sletning af Bluetooth-hukommelse 69 Opdatering af software til Bluetooth 70 Visning af Bluetooth-softwareversionen 70 Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth 70 Indstilling af bakkamera 70 Auto-EQ (automatisk equalizing) 71 Valg af videoformatet 73 Indstilling af videosignal 73 Da Favoritmenu Brug af favoritmenuen 74 Bluetooth-forbindelsesmenu Betjening af Bluetoothforbindelsesmenuen 75 Temamenu Valg af belysningsfarve 78 Valg af farve på OSD (on-screen display) 78 Valg af baggrundsdisplay 78 Andre funktioner Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet) 79 Anvendelse af en AUX-kilde 79 Nulstilling af mikroprocessoren 80 Betjening af lydmikseren 80 Yderligere oplysninger Problemløsning 81 Fejlmeddelelser 83 Forståelse af fejlmeddelelser for auto- EQ. 87 Forståelse af meddelelser 88 Indikatorliste 88 Retningslinjer 91 Kompatibilitet med lyd (USB) 93 Kompatibilitet med komprimeret fil (disk, USB) 93 ipod-kompatibilitet 94 Rækkefølge af lydfiler 95 Korrekt brug af displayet 95 Bluetooth-profiler 96 Meddelelse om ophavsret og varemærke 97 Oversigt over sprogkoder for dvd 100 Specifikationer 101

5 Forholdsregler Afsnit 01 VIGTIGE SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER Læs venligst alle instrukser vedrørende displayet, og gem dem til senere brug. 1 Displayet må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningssystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags og advarselslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde. 2 Brug ikke dette display, hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Overhold altid reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du oplever problemer med at betjene systemet eller læse displayet, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og foretage de nødvendige justeringer. 3 Husk altid at bruge sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt. 4 Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen. 5 For at fremme sikkerheden deaktiveres bestemte funktioner, medmindre håndbremsen er trukket, og køretøjet ikke er i bevægelse. 6 Displayets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer. ADVARSEL! Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.! Forsøg ikke at betjene enheden, mens du kører. Kør ind til siden, og parkér bilen på et sikkert sted, før du forsøger at betjene enheden. Sikker kørsel ADVARSEL! DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGNET TIL AT DETEKTERE STATUSSEN PARKERET OG SKAL TILSLUTTES HÅNDBREMSE- KONTAKTENS STRØMFORSYNINGS- SIDE. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆL- DENDE LOVGIVNING OG MEDFØRE AL- VORLIGE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.! For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må denne enhed ikke bruges sammen med en videoskærm, der kan ses af føreren.! For at undgå fare for ulykke samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning bør man aldrig se video på forsædet under kørslen.! I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på billeder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes, og denne enheds videofunktioner må ikke bruges. Hvis du forsøger at se et videobillede under kørslen, vises advarslen Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited. (Det er strengt forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen) på frontdisplayet. Hvis du vil se et videobillede på frontdisplayet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen. Forholdsregler Da 5

6 Afsnit 01 Forholdsregler Tilslutning af et display til den bageste skærms udgang Den bageste skærms udgang på denne enhed (V OUT) bruges til tilslutning af en skærm, der gør det muligt for passagererne på bagsædet at se videoer. ADVARSEL Installér ALDRIG det bageste display på et sted, der gør det muligt for føreren at se video under kørslen.! Hvis denne enhed ikke forsynes med strøm, som for eksempel når køretøjets batteri skal skiftes ud, sættes enhedens mikrocomputer tilbage til dens oprindelige tilstand. Det anbefales, at dataene for lydjustering gemmes. ADVARSEL Må ikke anvendes til køretøjer uden ACCposition. Når bakkameraet anvendes Denne enhed kan anvendes sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap. ADVARSEL! SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.! BRUG KUN INDGANGEN TIL BAKKAME- RA ELLER TIL ET KAMERA MED SPEJL- VENDT BILLEDE. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL. FORSIGTIG! Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.! Bemærk, at kanterne på bakkameraets billeder kan afvige en smule, afhængigt af om hele skærmbilleder vises, når der bakkes, og hvorvidt billederne bruges til at kontrollere bagenden, når køretøjet kører fremad. Sådan undgår du, at batteriet løber tørt Hold bilens motor i gang, når du bruger denne enhed, så batteriet ikke bliver brugt op. 6 Da

7 Før du begynder Afsnit 02 Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvindig og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen. FORSIGTIG Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC :2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale. Før du begynder Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt). For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed. Om denne enhed Tunerfrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder, der udsender RDS-signaler til FMstationer. FORSIGTIG! Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.! Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.! Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.! Undgå udsættelse for fugt.! Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse. Regionsnumre for dvdvideodiske Der kan kun afspilles dvd-videodiske med kompatible regionsnumre på denne enhed. Du kan finde afspillerens regionsnummer i bunden af enheden og i denne vejledning (se Specifikationer på side 101). Da 7

8 Afsnit 02 Før du begynder Om denne vejledning! Denne enhed er udstyret med mange avancerede funktioner for at sikre fremragende modtagelse og drift. Alle funktioner er beregnet til at være så brugervenlige, som det er muligt, men mange er ikke selvforklarende. Denne betjeningsvejledning vil hjælpe dig med at udnytte denne enheds potentiale og give dig mest mulig lytteglæde.! I denne vejledning anvendes tegninger af de forskellige skærmbilleder til at beskrive betjeningen. Afhængig af den aktuelle model kan det dog forekomme, at skærmbillederne på visse enheder ikke svarer til de viste. Hvis du kommer ud for problemer Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneerserviceafdeling. Demotilstand Funktionsdemoen starter automatisk, når du vælger Off som kilde, og den fortsætter, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Tryk på MUTE og hold den nede for at annullere funktionsdemoen. Tryk på MUTE igen og hold den nede for at genstarte den. Hvis funktionsdemoen anvendes, mens bilens motor er standset, kan batteriet blive afladet. Vigtigt Denne enheds røde ledning (ACC) skal sluttes til tændingens tænd/sluk-funktion. Ellers kan det resultere i, at batteriet aflades. 8 Da

9 Hvad er dette Afsnit 03 Hovedenhed AVH-X5600BT a AVH-X3600DAB, AVH-X2600BTog AVH- X1600DVD 8 a RESET Se Nulstilling af mikroprocessoren på side 80 for detaljerede oplysninger. 2 SRC/OFF 3 +/ (VOLUME/VOL) 4 MUTE Tryk for at afbryde lydstyrken. Tryk igen for at få lyden tilbage. 5 Knappen Hjem Visning af hjemmedisplayet. Displayet vender tilbage til opstart-skærmen, mens en tredjeparts-applikation anvendes i AppRadio Mode. Hvis du dobbeltklikker på ikonet på opstartskærmen, vender du tilbage til 6 MODE Når RGB-indgangen ikke anvendes! Tryk på MODE for at slukke for displayet. Tryk igen på MODE for at tænde for displayet. Når RGB-indgangen anvendes! Tryk på MODE og hold den nede for at slukke for displayet. Tryk igen på MODE for at tænde for displayet.! Tryk på MODE for at skifte til navigationsdisplayet, når navigationssystemet er tilsluttet.! Hvis du tilslutter en iphone, der kører et program, som understøtter AppRadio Mode, kan du trykke på MODE for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet.! Hvis du tilslutter en smartphone, der fungerer med MirrorLink-funktionen, kan du trykke på MODE for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet. 7 c/d (TRK) 8 h (udskubning) 9 Indgangsstik til auto-eq-mikrofon Bruges til at tilslutte en auto-eq-mikrofon. a Diskindlæsningsdrev Bemærkninger! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du betjener et navigationssystem fra denne enhed, bør du se dens betjeningsvejledning.! Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter en ipod eller USB-lagringsenhed til denne enhed. Hvad er dette Da 9

10 Afsnit 03 Hvad er dette! Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter en smartphone med MirrorLink-funktion til denne enhed. Hjemmeskærm Hjemmeskærm Hvis kildeikonet ikke vises, kan det kaldes frem ved at trykke på Home-tasten eller berøre. 2 Apps/MirrorLink-tast Skift til AppRadio Mode/MirrorLink Mode. 3 Tast til bakkamera Viser bakkameraets billede. Se Brug af billede fra bakkameraet på side 13 for detaljerede oplysninger. Digital Radio Radio Disc USB/iPod Bluetooth Audio 4 Source off -tast Sådan slås kilden fra. AUX AV Apps RearView ON OFF 5 Bluetooth -tast Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen. Video Audio System Kilde fra-display OFF Settings 7 Theme 6 Favorites 8 9 Bluetooth 5 1 JAN AM 12:12 6 Theme -tast Visning af Theme-menuen. 7 Menuikon Visning af menuen. 8 Source -tast Visning af kildemenuen. 9 Clock -tast Skift til urjusteringsdisplayet. Kilde til-display 1 Digital Radio Radio Disc ipod Bluetooth Audio AUX 1 Kildeikon Valg af foretrukken kilde. JAN AM S.Rtrv App 12:22 DB Sådan slår du kilden TIL/FRA (Funktion for AVH-X5600BT) Aktivering af kilden ved hjælp af knapperne 1 Tryk på SRC/OFF for at slå kilden til. Deaktivering af kilden ved hjælp af knapperne 1 Tryk på SRC/OFF og hold den nede, indtil kilden slukker. 10 Da

11 Hvad er dette Afsnit 03 Valg af kilde Tilgængelige kildetilstande! Digital Radio Digital radiotuner (AVH-X3600DAB)! Radio Radiotuner! Disc Indbygget dvd- og cd-afspiller! USB, ipod eller USB MTP USB/iPod/MTP! Bluetooth Audio Indbygget Bluetooth-lyd (AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)! AUX AUX! AV AV-indgang Valg af kilde! Sådan anvendes SRC/OFF (Funktion for AVH-X5600BT) 1 Tryk på SRC/OFF.! Brug af tasterne på berøringspanelet på hjemmeskærmen 1 Berør kildeikonet, og berør derefter det ønskede kildenavn.! Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.! Du kan ikke vælge en kilde ved at trykke på kildeikonet, når du anvender menuen. Hvad er dette Bemærk Ikonet USB/iPod ændres som følgende:! USB/iPod vises, når der ikke er nogen enhed tilsluttet.! USB vises, når en USB-lagringsenhed sluttes til USB-indgang.! ipod vises, når en ipod sluttes til USB-indgang.! USB MTP vises, når der tilsluttes en MTP-kompatibel Android-enhed (der anvender Android OS 4.0 eller højere) via MTP-forbindelse gennem et USB-kabel. Justering af lydstyrken % Tryk på +/ (VOLUME/VOL) for at justere lydstyrken. Valgfri fjernbetjening Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat. For oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning. Da 11

12 Afsnit 04 Almindelig betjening Almindelige betjeninger for menuindstillinger/lister (Funktion for AVH-X5600BT/AVH- X3600DAB/AVH-X2600BT) Start af Bluetooth-telefonmenuen. Se Bluetooth-telefon på side 50 for detaljerede oplysninger. Visning af listemenuen. Start af søgefunktionen. Visning af EQ (Lydfunktionsmenu). Visning af favoritmenuen. Betjening af rulleikonet og tidsbjælken 1 DVD-V 00'20'' Dolby Multi ch D 48kHz Dolby 16bit D MENU TOP FULL MENU 1 1 1/2 3 1JAN PM12: '51'' 1 Rulleikon Vises, når valgbare punkter er skjult. Berør rulleikonet for at få vist eventuelle skjulte punkter. 2 Tidsbjælke Vises, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side. Træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter. Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter. 3 Afspilningspunkt Angivelse af afspilningspunktet Træk afspilningspunktet på skærmen. Audio Sonic Center Control Loudness Subwoofer Bass Booster High Pass Filter Source Level Adjuster L/R 0 Low On 0 125Hz Da

13 Almindelig betjening Afsnit 04 Aktivering af tasterne på berøringspanelet Berøringspanelets taster DVD-V Dolby Multi ch D 48kHz Dolby 16bit D MENU TOP FULL MENU 1 1 1/2 00'20'' 07'24'' L+R 1 1JAN PM12: '51'' 1-112'47'' 1 Return 2/2 1 Tab-tast Sådan skiftes berøringspanelets taster på displayet. Brug af billede fra bakkameraet Der kræves et bakkamera, der sælges separat, for at kunne bruge bakkamerafunktionen. Nedenstående funktioner er tilgængelige.! Bakkamera Denne enhed kan indstilles til automatisk at vise billedet fra bakkameraet, når du sætter bilen i BAKGEAR.! Kamera til bakkamerafunktion Bakkameraet kan indstilles til altid at være slået til. For at kunne slå bakkameraet til skal det indstilles til en anden indstilling end Off. Der henvises til Indstilling af bakkamera på side 70 for yderligere oplysninger om indstillingerne. Brug af tasten til bakkameraet til at få vist billede fra bakkamera Visning af billedet fra bakkameraet ved at tænde for billedet fra bakkameraet. Når billedet fra bakkameraet vises, kan du skifte til kildevisningen ved at berøre displayet. Du kan midlertidigt betjene fra kildevisningen på dette tidspunkt. Hvis du ikke udfører nogen betjening inden for nogle få sekunder, vender displayet tilbage til billedet fra bakkameraet. For at slukke for billedet fra bakkameraet skal du trykke på knappen Hjem for at vende tilbage til hjemmeskærmen og derefter trykke på denne tast igen. Brug af den bageste skærm Når du slutter en bagskærm, der sælges separat, til denne enhed, kan man se billeder og videoer på bagsæderne. Bemærkninger! Det er ikke muligt at bruge berøringspanelets taster og betjeningsskærme på den bageste skærm.! Der vil fortsat blive vist billede og video, uanset om køretøjet er i bevægelse eller standset. Brug af lydmodtagelse Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd. Fra! er mere effektiv end. Bemærkninger! Denne funktion er aktiveret for afspilning på kilderne, der er angivet herunder. CD-DA Almindelig betjening Da 13

14 Afsnit 04 Almindelig betjening MP3/WMA/AAC-filer på USB MTP-lagringsenheder MP3/WMA/AAC/WAV-filer på USB-lagringsenheder MP3/WMA/AAC-filer på CD-medier ipod! Lydmodtagelsesindstillingen slås fra, når MIXTRAX-funktionen bruges i tilstanden USBkilde. Ændring af widescreentilstanden visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.! Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen ZOOM.! Denne funktion er aktiveret for afspilning på kilderne, der er angivet herunder. Disc: DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 USB: DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG ipod: Video AV: A/V-data AUX: A/V-data Valg af passende højde/breddeforhold til afspilning af video. 1 Vis skærmtilstanden. 2 Berør den ønskede indstilling for bredformat. FULL (fuldskærm) 4:3-billedet forstørres kun vandret, hvilket giver et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser. ZOOM (zoom) 4:3-billedet forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen). NORMAL (normal) 4:3-billedet vises, som det er, hvilket giver et billede uden forvrængninger, da dets proportioner er de samme som for det normale billede. Bemærkninger! Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.! Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.! Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.! Husk, at anvendelse af dette systems bredskærmsfunktion til kommerciel eller offentlig 14 Da

15 Grundlæggende betjening Afsnit 05 Justering af LCD-panelets vinkel og udskubning af medier FORSIGTIG Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre. Justering af LCD-panelets vinkel (Funktion for AVH-X5600BT) 1 Tryk på h (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen. 2 Juster LCD-panelet til en vinkel, hvor det er let at se. Sådan lægges panelet ned. Sådan får du panelet tilbage i lodret position. Indstilling af uret 1 Berør tasten Clock. Skærmen Clock Adjustment vises. Se Clock -tast på side Vælg det punkt, der skal indstilles. 3 Berør a eller b for at indstille den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt. Bemærkninger! Du kan vælge datoformatet. Berør dd/mm/yy, yy/mm/dd eller mm/dd/yy.! Du kan vælge tidsformatet. Berør 12hr (12-timers ur) eller 24hr (24-timers ur). Angiver, at displayet er lukket. Grundlæggende betjening # Da den indstillede vinkel bliver gemt, vil LCDpanelet automatisk blive justeret til den samme position, næste gang LCD-panelet åbnes. Udskubning af disk (Funktion for AVH-X5600BT) 1 Tryk på h (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen. 2 Skub en disk ud. Udskubning af disk. Udskubning af disk (Funktion for AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/ AVH-X1600DVD) % Tryk på h for at udskubbe en disk. Da 15

16 Afsnit 06 Digital radio Betjening af den digitale radiotuner (Funktion for AVH-X3600DAB) For at få en forbedret modtagelse af digital radio skal du sørge for at anvende en digital radioantenne med modtagelse af fantomeffekt (aktiv type). Pioneer anbefaler brugen af AN- DAB1 (sælges separat). Den digitale radioantenne skal have et strømforbrug på 100 ma eller derunder.! Høj lydkvalitet (næsten lige så høj som CD er, selvom den muligvis kan blive reduceret i visse tilfælde for at kunne udsende flere tjenester)! Interferensfri modtagelse Bemærk Visse stationer udfører test af udsendelser. Berøringspanelets taster DAB 1 Digital Radio WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW Dynamic 9 D Service Follow OFF Time Shift 3 0 kbps 8 AUG PM 12:05 1 Båndtast Til at vælge et bånd (DAB1, DAB2 eller DAB3) ved at trykke på ikonet. For at gøre denne enhed i stand til at lagre flere tjenester i hukommelsen lagres frekvenser i tre bånd: 1, 2 og 3. (Frekvenser (Ensemble), der kan modtages, er de samme for 1, 2 og 3.) 4 Tast til at følge tjeneste Til at aktivere eller deaktivere følgning af tjeneste, hver gang der trykkes på knappen. Hvis radioen ikke kan opnå en god modtagelse, søger enheden automatisk efter et andet ensemble, der understøtter den samme tjenestekomponent. Hvis der ikke findes en alternativ tjenestekomponent, eller hvis modtagelsen stadigvæk er dårlig, skifter denne funktion automatisk til en identisk FM-udsendelse. 5 Tuningstast Til at skrue op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning. 6 Dynamisk tast Dynamisk mærke giver tegnoplysninger vedrørende den tjenestekomponent, du er ved at lytte til. Du kan rulle gennem de viste oplysninger. Der kan vises op til 128 tegn samtidigt. Hvis der er flere sider før eller efter den aktuelle, bruger du tasterne side op/side ned til at skifte mellem siderne. 7 Listetast Visning af listen over forudindstillede kanaler. 8 Tast for forudindstillede kanaler Vælg en forudindstillet kanal. 2 Søgetast Visning af funktionen for tjenesteliste. 3 Tast til tidsskifte Visning af tidsskifteinformation. 16 Da

17 Digital radio Afsnit 06 Grundlæggende betjening Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK). Søgetuning ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK), og hold den nede. Manuel søgning (trin for trin) 1 Tryk på tuningstasterne. Ensemble Service Primær servicekomponent Service Primær servicekomponent Sekundær servicekomponent Tryk. Sekundær servicekomponent Tryk. Visse individuelle tjenester i et ensemble kan deles yderligere op i tjenestekomponenter. Hovedtjenestekomponenten kaldes den primære tjenestekomponent, og alle hjælpetjenestekomponenter kaldes sekundære tjenestekomponenter. Lagring og genvalg af stationer Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer.! Der kan lagres seks stationer for hvert bånd i hukommelsen.! Kanaler lagres og hentes frem på basis af stationer. 1 Åbn skærmen med listen over forudindstillede kanaler. Se Betjening af den digitale radiotuner på side 16. Listen over forudindstillede kanaler vises på displayet. 2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning og hold den nede for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen. Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen. 3 Berør den pågældende tast til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station. Sådan lytter du til en ny udsendelse (tidsskift) Du kan navigere gennem nyere udsendelser fra den valgte tjenestekomponent. 1 Tryk på Time Shift for at skifte til tidsskiftetilstanden. Tryk på Live for at vende tilbage til direkte udsendelse. 2 Træk tidsbjælken på skærmen for at justere afspilningspunktet.! Træk tidsbjælken til venstre for at springe et minut tilbage.! Træk tidsbjælken til højre for at springe et minut frem. Denne enhed lagrer automatisk nyere udsendelser i hukommelsen. Denne enheds hukommelseskapacitet varierer alt efter den anvendte tjenestekomponents bitrate. Hukommelseskapaciteten er ca. fem minutter for 192 kbps. Lagrede valg, der er er ældre end det, der kan lagres i hukommelsen, vil ikke være tilgængelige. Pause Du kan bruge pausefunktionen til midlertidigt at holde op med at lytte til en digital radio. 1 Tryk på Time Shift for at skifte til tidsskiftetilstanden. 2 Tryk på Pause og Afspil for at afbryde afspilningen midlertidigt.! Hvis varigheden, som et valg afbrydes midlertidigt i, overskrider hukommelseskapacitetens længde, genoptages afspilningen fra starten af valget i hukommelsen. Digital radio Da 17

18 Afsnit 06 Digital radio Valg af en tjenestekomponent Du kan vælge en tjenestekomponent fra den følgende tjenesteliste. 1 Tryk på Search for at skifte til funktionen for tjenesteliste. 2 Tryk på den ønskede tjenestetitel for at skifte til tjenesten fra tjenestelisten. Når først de er valgt, kan følgende tjenestekomponentfunktioner justeres. Service (tjenestemærkat) Du kan vælge en tjenestekomponent fra listen over alle komponenter. Brug alfabetsøgning 1 Tryk på tasten for alfabetsøgning. Den alfabetiske søgefunktion vises. 2 Tryk på det første bogstav i titlen på den tjenestekomponent, du leder efter. Under søgningen kan berøringspanelets taster ikke anvendes.! Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at trykke på Cancel. 3 Tryk på titlen for den ønskede liste for at modtage en udsendelse fra den valgte tjenestekomponent. Program Type (PTY-mærkat) Du kan vælge en tjenestekomponent fra PTY-information. 1 Tryk for at rulle til den ønskede PTY-information, og tryk på den for at vælge. News&Info Popular Classics Others 2 Tryk for at vælge en tjenestekomponent. Ensemble (ensemble-mærkat) Du kan vælge en tjenestekomponent fra den relevante ensemble. 1 Tryk for at rulle til den ønskede ensemble, og tryk på den for at vælge. Opdatering af tjenestelisteinformation Du kan modtage opdateringer til tjenestelisten. 1 Tryk på Search for at skifte til funktionen for tjenesteliste. 2 Tryk på List Update i funktionen for tjenesteliste. Valg af digital radio-display Enheden kan vise frekvensen eller blokeringsid et på den digitale radioskærm. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør den ønskede visning ved siden af Digital Radio Display.! Frequency Frekvensen vises på den digitale radio-skærm.! Block ID Blokerings-id et vises på den digitale radio-skærm. Indstilling af den digitale radio-antennes strømforsyning Ved hjælp af denne funktion kan du vælge, om du vil forsyne en tilsluttet digital radio-antenne med strøm. Se installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan du tilslutter en digital radio-antenne. 1 Sluk for kilden. Se Source off -tast på side Tryk på knappen Hjem for at skifte til 3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 18 Da

19 Digital radio Afsnit 06 4 Berør Digital Radio Ant Power på systemmenuen for at vælge, om en tilsluttet digital radio-antenne skal forsynes med strøm.! On Brug denne indstilling til at aktivere strømforsyningen til en digital radio-antenne. Vælges, når du bruger en digital radio-antenne som ekstraudstyr (AN-DAB1, sælges separat) med enheden.! Off Brug denne indstilling til at deaktivere strømforsyningen. Vælges, når der bruges en passiv antenne uden forstærker. Digital radio Da 19

20 Afsnit 07 Tuner Betjening af tuneren Berøringspanelets taster FM 1 Radio WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW Text Local a TA OFF MW Tag 87.5 MHz News OFF AUG PM 12:05 1 Båndtast Valg af et bånd (FM1, FM2 eller FM3) ved at berøre det venstre ikon. Skift til MW/LWbåndet ved at berøre det højre ikon. Ikonet for det valgte bånd fremhæves. 2 Tag-tast Lagring af sanginformation (mærke) fra radiostationen til din ipod. 3 Søgetast Visning af PTY-oplysninger. 4 Nyhedstast Sådan slås nyhedsafbrydelse til eller fra. 5 TA-tast Sådan slås TA (standby for trafikmeldinger) til eller fra. 6 Lokal-tast Indstilling af lokalt søgeniveau. 7 Tuningstast Til at skrue op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning. 8 Tekst-tast Visning af radiotekst. Lagring og genvalg af radiotekst. 9 Listetast Visning af listen over forudindstillede kanaler. a Tast for forudindstillede kanaler Valg af en forudindstillet kanal. Grundlæggende betjening Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK). Søgetuning ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK), og hold den nede. Bemærkninger! Det kan muligvis frembringe støj, når du lytter til MW/LW-radio, mens en ipod oplades fra denne enhed. I dette tilfælde bør du afbryde ipod ens forbindelse til denne enhed.! Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under Betjening af tuneren, vises muligvis på displayet. Se Indikatorliste på side 88. Lagring og genvalg af stationer Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer. 1 Åbn skærmen for forudindstilling. Se Betjening af tuneren på side 20. Skærmen for forudindstilling vises på displayet. 2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning og hold den nede for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen. Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen. 3 Berør den pågældende tast til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station. 20 Da

21 Tuner Afsnit 07 Visning af radiotekst (Kun tilgængelig på FM-stationer) Radiotekstdata, der udsendes af RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn kan vises på denne radio.! Når der ikke modtages radiotekst, vises No Text på displayet. Lagring og genvalg af radiotekst Du kan lagre data for op til seks radioteksttransmissioner under tasterne Memo1 til Memo6. 1 Åbn den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen. Se Betjening af tuneren på side Berør en af tasterne og hold den nede for at gemme den valgte radiotekst. Hukommelsesnummeret vises, og den valgte radiotekst lagres i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme tast i radiotekstdisplayet, vil den lagrede tekst blive genvalgt fra hukommelsen. Lagring af de stærkeste stationer BSM (hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks kraftigste stationer efter deres signalstyrke. Når du lagrer udsendelsesfrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte udsendelsesfrekvenser, du har lagret ved hjælp af tasterne for forudindstillet søgning. 1 Åbn skærmen for forudindstilling. Se Betjening af tuneren på side 20. Skærmen for forudindstilling vises på displayet. 2 Berør BSM for at slå BSM til. De seks stærkeste udsendelsesfrekvenser vil blive lagret under tasterne for forudindstillet søgning i en rækkefølge, der svarer til signalets styrke. # Berør Cancel for at annullere lagringsprocessen. Indstilling af kraftige signaler Med lokal søgning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse. FM: Fra MW/LW: Fra Jo flere der er på skærmen, des færre stationer kan der vælges. Det er kun stationer med de stærkeste signaler i dit lokale område, der kan vælges. Hvis der er færre, vil denne enhed kunne modtage udsendelser fra svagere stationer. Brug af itunes-mærkning Bemærk Der henvises til Om itunes-mærkning på side 94 for yderligere oplysninger om itunes-mærkning. Lagring af mærkeinformation på denne enhed 1 Stil ind på radiostationen. 2 Gem mærkeinformation i denne enhed. Se Betjening af tuneren på side 20. Du kan lagre informationen, hvis Tag-indikatoren vises, mens den ønskede sang sendes. # Tag blinker, mens mærkedataene lagres på denne enhed. # Der kan lagres mærkeinformation for op til 50 sange på denne enhed. Tuner Da 21

22 Afsnit 07 Tuner # Afhængigt af det tidspunkt, hvor mærkeinformationen lagres på, kan der muligvis også lagres mærkeinformation for den sang, der afspilles inden eller efter den sang, der er ved at blive afspillet. 3 Efter afslutningen slukkes -indikatoren, og -indikatoren vises. Lagring af mærkeinformation på din ipod 1 Tilslut din ipod. Når din ipod er sluttet til denne enhed, starter din ipod automatisk lagringen af mærkeinformation. 2 Efter afslutningen slukkes -indikatoren, og mærkeinformationen lagres på din ipod. Modtagelse af trafikmeldinger (Kun tilgængelig på FM-stationer) Uanset hvilken kilde du lytter til, kan du modtage trafikmeldinger automatisk med TA (standby for trafikmeldinger). 1 Stil ind på en TP- eller EON TP-station. -indikatoren lyser. 2 Slå trafikmeldinger til. Se Betjening af tuneren på side 20. # Hvis TA-funktion er aktiveret, når du ikke er stillet ind på en TP- eller EON TP-station, lyser -indikatoren svagt. 3 Tryk på +/ (VOLUME/VOL) for at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder. Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og vil blive genanvendt ved efterfølgende trafikmeldinger. 4 Sluk for meldingen, mens der modtages en trafikmelding. Se Betjening af tuneren på side 20. Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i TA-funktionsstandby, indtil ikonet berøres igen. Modtagelse af advarselsudsendelser, der afbryder almindelige udsendelser (Kun tilgængelig på FM-stationer) Du kan vælge automatisk at modtage advarselsudsendelserne uanset hvilken kilde, du lytter til. Modtagelsen af det oprindelige program genoptages, så snart advarselsudsendelsen afsluttes. Anvendelse af PTY-funktioner (Kun tilgængelig på FM-stationer) Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype). Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer. Se følgende website for yderligere oplysninger om PTY-listen. tech/caraudio/pty.html 1 Tryk på søgetasten. 2 Berør eller for at vælge en programtype. Der er fire programtyper: News&Info Popular Classics Others 3 Berør Start for at starte søgningen. Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn. # Berør Cancel for at annullere søgningen. 22 Da

23 Tuner Afsnit 07 # Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY. # Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises Not Found i ca. 2 sekunder, og derefter vender tuneren tilbage til den oprindelige station. Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program. Indstilling af FMindstillingstrin Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 khz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 khz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 khz, når AF er slået til.! Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 khz. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør FM Step i systemmenuen for at vælge FM-indstillingstrinnet. Hvis FM Step berøres, skifter FM-indstillingstrinnet mellem 50 khz og 100 khz. Det valgte FM-indstillingstrin vises. Begrænsning af stationer til regionale programmer Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til de stationer, der sender regionale programmer. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør RDS Setup på systemmenuen. 4 Berør Regional i menuen for at slå regionalfunktionen til. # Berør Regional igen for at slå regionalfunktionen fra. Valg af alternative frekvenser Når tunerens modtagelse er dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station inden for det samme netværk. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør RDS Setup på systemmenuen. 4 Berør Alternative FREQ for at slå AF til. # Berør Alternative FREQ igen for at slå AF fra. Bemærkninger! Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.! AF-funktionen kan indstilles for FM1, FM2 og FM3. Tuner RDS-indstilling (Kun tilgængelig på FM-stationer) Omskiftning af automatisk PI-søgning Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station. Da 23

24 Afsnit 07 Tuner 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør Auto PI i systemmenuen for at slå automatisk PI-søgning til. # Du kan slå automatisk PI-søgning fra ved at berøre Auto PI igen. Sådan skiftes lydkvaliteten på FM-tuneren (Kun tilgængelig på FM-stationer) Du kan vælge lydkvaliteten ud fra de indstillinger, der er passende for brugsbetingelserne. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør Tuner Sound i systemmenuen for at vælge den ønskede indstilling.! Stable Skift til indstillinger, der prioriterer forebyggelse af støj.! Standard Skift til standardindstillingerne.! Hi-Fi Skift til indstillinger, der giver prioritet til lydkvaliteten. 24 Da

25 Disk (CDD/DVD) Afsnit 08 Introduktion til filmbetjeninger Du kan bruge denne enhed til at se filmfiler af typen DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW. Berøringspanelets taster Dvd-video 1 DVD-V Dolby Multi ch D 48kHz Dolby 16bit D MENU TOP FULL MENU 1 1 1/2 00'20'' 07'24'' L+R 1 1JAN PM12: '51'' a Video-cd FULL -112'47'' Return 2/2 g fedcb 00'20'' L+R -119'51'' Return 98h7 eg b 2 3 Ved afspilning af en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler FULL 1 OFF 00'15'' y y -00'59'' Media 987 e4i3 1 Tast til hurtig fremspoling/tast til tilbagespoling Hurtig frem- eller tilbagespoling Tryk for at ændre hastigheden af hurtig fremspoling og tilbagespoling. 2 Søgetast Start af søgefunktionen. 3 Tast til ændring af undertekstsprog På dvd er/divx-filer, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen. 4 Tast til ændring af lydsprog På dvd er/divx-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby â Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydsystemer under afspilningen. Afhængigt af indstillingen vil videoen muligvis ikke blive afspillet med det lydsystem, der blev brugt til at optage dvd en. 5 Tast til ØVERSTE MENU Sådan vendes tilbage til den øverste menu under dvd-afspilning. 6 MENU-tast Visning af dvd-menuen under dvd-afspilning. 7 Tast til afspilning i langsom gengivelse Flytter valget frem et billede ad gangen under afspilning. Tryk på tasten og hold den nede i over to sekunder for at sænke afspilningshastigheden. Når du trykker på tasten, øges afspilningshastigheden gennem fire trinvise indstillinger under langsom afspilning fra DVDvideo/Video-CD. 8 Stop-tast Stop af afspilning. Hvis du genoptager afspilningen, vil afspilningen starte fra det punkt, hvor du standsede den. Berør tasten igen for at standse afspilningen helt. 9 Tast for skærmtilstand Ændring af skærmtilstanden. Se Ændring af widescreentilstanden på side 14. a Pause- og afspilningstast Pause i afspilningen. Disk (CDD/DVD) Da 25

26 Afsnit 08 Disk (CDD/DVD) Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, standsning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede. b Retur-tast Sådan vendes tilbage til den specifikke scene, som den igangværende dvd er blevet programmeret til at vende tilbage til. Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på dvd-disken. c Bogmærke-tast Berør under afspilning det sted, afspilningen skal genoptages, næste gang, disken sættes i.! Der kan indstilles ét bogmærke per dvdvideo. Der kan indstilles i alt fem bogmærker.! Berør tasten og hold den nede under afspilningen for at fjerne bogmærket på en disk.! Det ældste bogmærke erstattes med det nye. d Piletast Visning af piletaster til betjening af dvdmenuen. e Gentag-tast Valg af gentagelsesintervallet. f Synsvinkel-tast På dvd er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning. g Tast for lydudgang Skift lydudgang, når der afspilles videodiske, der er optaget med LPCM-lyd. h Langsom-tast Sænkning af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på video-cd.! Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.! Billeder kan være utydelige under afspilning i langsom gengivelse på visse diske.! Baglæns afspilning i langsom gengivelse er ikke tilgængelig. i Medie-tast Skift mellem mediefiltyper, der skal afspilles på DVD/CD. Grundlæggende betjening Afspilning af videoer 1 Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.! Hvis du afspiller en dvd eller video-cd, vises der eventuelt en menu. Se Betjening af dvd-menuen på side 28 og PBC-afspilning på side 29.! Når den automatiske afspilningsfunktion er slået til, springer enheden dvd-menuen over og starter automatisk afspilningen fra det første kapitel af den første titel. Se Automatisk afspilning af dvd er på side 63.! Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.! Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre Play. Se Afspilning af DivX â VOD-indhold på side 30. Udskubning af disk! Se Udskubning af disk på side 15. Valg af et kapitel ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK). Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK), og hold den nede.! Det er måske ikke altid muligt at spole hurtigt frem/tilbage på visse diske. I sådanne tilfælde vil normal afspilning automatisk blive genoptaget.! Hastigheden af hurtig frem- eller tilbagespoling afhænger af den tidslængde, du trykker på c eller d (TRK) og holder den nede. Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med video-cd. Bemærkninger! Denne dvd-afspiller kan afspille DivX-filer, der er optaget på CD-R/RW, DVD-R/RW eller MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 (se følgende afsnit angående filer, der kan afspilles. Se DivX-videofiler på side 92). 26 Da

27 Disk (CDD/DVD) Afsnit 08! Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD- R/RW i diskåbningen.! Visse betjeninger er muligvis ikke tilgængelige under visning af et medie på grund af diskens programmering. I sådanne tilfælde vises ikonet på skærmen.! Der kan være taster på berøringspanelet, som ikke er angivet under Introduktion til filmbetjeninger på side 25, der vises på skærmen. Se Indikatorliste på side 88.! På nogle dvd er er skift mellem sprog/lydsystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.! Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af menuen Video Setup.SeIndstilling af lydsprog på side 60 for at få oplysninger.! Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer lydsproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.! Med nogle dvd er er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.! Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af menuen Video Setup.SeIndstilling af undertekstsprog på side 60 for at få oplysninger.! Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer underskriftsproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.! Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelsymbolet. Brug menuen Video Setup til at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra. Se Indstilling af dvd-visning med flere vinkler på side 61 for at få oplysninger.! Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer synsvinklen under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse. Berøringspanelets taster ROM1 00'37'' Abcdefghi Abcdefghi Abcdefghi Abcdefghi '43'' 1JAN PM12:43 S.Rtrv Dolby PLll Informationstast Ændring af tekstoplysningerne, der skal vises på denne enhed under afspilning af MP3/WMA/AAC-filer. 2 Søgetast Visning af en liste over sportitler/filnavne til valg af sange på en cd. Visning af filnavnelisten til valg af filerne. 3 Medie-tast Skift mellem mediefiltyper på en DVD eller CD. 4 Tast for lydmodtagelse Se Brug af lydmodtagelse på side Tilfældig-tast Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge. 6 Gentag-tast Valg af gentagelsesintervallet. 7 Tast for forrige mappe/tast for næste mappe Valg af en mappe. 8 Pause- og afspilningstast Pause og start af afspilning. Media Disk (CDD/DVD) Lydafspilningsfunktioner Du kan bruge denne enhed til at lytte til lydfiler af typen DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW. Da 27

28 Afsnit 08 Disk (CDD/DVD) Ændring af mediefiltype Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, f.eks. DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og MP3, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles. % Berør Media for at skifte mellem mediefiltyper. CD-DA (lyddata) Musik/ROM (komprimeret lyd) Video (videofiler af typen DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) Bemærk Lyddatafiler (CD-DA) på DVD-R/RW/ROM kan ikke afspilles på denne enhed. Betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet. Tilbage til forrige display. # Under betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet skal symbolet berøres for at betjene den. Tilbagevending til det normale dvdvideo-display. Visning af piletaster. Betjening af dvd-menuen (Funktion for dvd-video) På nogle dvd er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu. Brug af piletasterne 1 Vis piletaster til betjening af dvd-menuen. 2 Vælg det ønskede menupunkt. # Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken. # Afhængigt af dvd-diskens indhold fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal berøringspanelets taster bruges i forbindelse med dvd-menuen. Tilfældig afspilning (bland) % Berør tilfældig-tasten.! On Afspil filer i tilfældig rækkefølge inden for gentagelsesområdet, Folder og Disc.! Off Annuller tilfældig afspilning. Valg af det ønskede menupunkt. Start af afspilning fra det valgte menupunkt. Gentagelse af afspilning % Berør gentag-tasten.! Disc Afspil hele den aktuelle disk! Chapter Gentag det aktuelle kapitel! Title Gentag det aktuelle nummer! Track Gentag det aktuelle spor! File Gentag den aktuelle fil! Folder Gentag den aktuelle mappe! Disc/All Gentag alle filer i den aktuelle disk! All Gentag alle filer 28 Da

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

AVIC-F77DAB AVIC-F70DAB AVIC-F970DAB AVIC-F970BT AVIC-F9770DAB AVIC-F9770BT

AVIC-F77DAB AVIC-F70DAB AVIC-F970DAB AVIC-F970BT AVIC-F9770DAB AVIC-F9770BT Betjeningsvejledning AV-NAVIGATIONSSYSTEM AVIC-F77DAB AVIC-F70DAB AVIC-F970DAB AVIC-F970BT AVIC-F9770DAB AVIC-F9770BT Sørg for at læse Vigtige brugeroplysninger først! Vigtige brugeroplysninger indeholder

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Betjeningsvejledning CD RDS-MODTAGER DEH-X5500BT DEH-4500BT Dansk Afsnit 01 Før du begynder Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1)

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) 2 Om vejledningerne Med afspilleren følger en Quick Start Guide og denne Brugervejledning i PDFformat.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Afspiller Software version 5.3.2 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Mapper og medieinformation... 3 3. Anvend Afspilleren... 4 3.1 Afspilningsliste...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

AVH-X5500BT AVH-X3500DAB AVH-X2500BT AVH-X1500DVD

AVH-X5500BT AVH-X3500DAB AVH-X2500BT AVH-X1500DVD Betjeningsvejledning DVD RDS AV-MODTAGER AVH-X5500BT AVH-X3500DAB AVH-X2500BT AVH-X1500DVD Dansk Indholdsfortegnelse Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt. Læs vejledningen, før du anvender produktet

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere