AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD"

Transkript

1 Betjeningsvejledning DVD RDS AV-MODTAGER AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD Dansk

2 Indholdsfortegnelse Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt. Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med ADVARSEL og FORSIGTIG i denne vejledning. Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug. Forholdsregler VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 5 Sikker kørsel 5 Sådan undgår du, at batteriet løber tørt 6 Før du begynder Om denne enhed 7 Regionsnumre for dvd-videodiske 7 Om denne vejledning 8 Hvis du kommer ud for problemer 8 Demotilstand 8 Hvad er dette Hovedenhed 9 Hjemmeskærm 10 Sådan slår du kilden TIL/FRA 10 Valg af kilde 11 Justering af lydstyrken 11 Valgfri fjernbetjening 11 Almindelig betjening Almindelige betjeninger for menuindstillinger/lister 12 Betjening af rulleikonet og tidsbjælken 12 Aktivering af tasterne på berøringspanelet 13 Brug af billede fra bakkameraet 13 Brug af den bageste skærm 13 Brug af lydmodtagelse 13 Ændring af widescreentilstanden 14 Grundlæggende betjening Justering af LCD-panelets vinkel og udskubning af medier 15 Indstilling af uret 15 Digital radio Betjening af den digitale radiotuner 16 Lagring og genvalg af stationer 17 Sådan lytter du til en ny udsendelse (tidsskift) 17 Valg af en tjenestekomponent 18 Opdatering af tjenestelisteinformation 18 Valg af digital radio-display 18 Indstilling af den digitale radio-antennes strømforsyning 18 Tuner Betjening af tuneren 20 Lagring og genvalg af stationer 20 Visning af radiotekst 21 Lagring og genvalg af radiotekst 21 Lagring af de stærkeste stationer 21 Indstilling af kraftige signaler 21 Brug af itunes-mærkning 21 Modtagelse af trafikmeldinger 22 Modtagelse af advarselsudsendelser, der afbryder almindelige udsendelser 22 Anvendelse af PTY-funktioner 22 Indstilling af FM-indstillingstrin 23 RDS-indstilling 23 Omskiftning af automatisk PI-søgning 23 Sådan skiftes lydkvaliteten på FMtuneren 24 Disk (CDD/DVD) Introduktion til filmbetjeninger 25 Lydafspilningsfunktioner 27 Ændring af mediefiltype 28 Betjening af dvd-menuen 28 Tilfældig afspilning (bland) 28 Gentagelse af afspilning 28 Søgning efter den del, du vil afspille 29 Valg af lydudgang 29 PBC-afspilning 29 Valg af spor fra sportitellisten 30 Valg af filer fra filnavnelisten 30 Afspilning af DivXâ VOD-indhold 30 ipod ipod-kontrol 32 Lydafspilningsfunktioner 32 Funktioner til visning af levende billeder 33 2 Da

3 Indholdsfortegnelse Brugen af denne enheds ipod-funktion fra din ipod 34 Shuffle-afspilning 35 Gentagelse af afspilning 35 Afspilning af videoer fra din ipod 35 Søgning efter en video/musik på ipod en 36 Ændring af lydbogens hastighed 37 Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) 37 AppRadio Mode Betjening af AppRadio Mode 38 Opstartsprocedure 38 Indstilling af tastaturet 39 Betjening med smartphoneforbindelsesadapter Opstartsprocedure 40 USB Funktioner til visning af levende billeder 41 Lydafspilningsfunktioner 42 Tilstanden til søgning af musik 43 Funktioner til visning af stillbilleder 43 Ændring af mediefiltype 44 Tilfældig afspilning (bland) 44 Gentagelse af afspilning 44 Valg af filer fra filnavnelisten 45 Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) 45 Afspilning af DivXâ VOD-indhold 45 Hent et billede i JPEG-filer 45 Bluetooth-lyd Lydafspilningsfunktioner 46 Opsætning for Bluetooth-lyd 46 Tilfældig afspilning (bland) 47 Gentagelse af afspilning 47 Sådan bruges MIXTRAX MIXTRAX-betjening 48 MIXTRAX EZ-betjening 48 Start af MIXTRAX EZ-betjening 48 Indstilling af MIXTRAX-tilstand 48 Indstilling af effekter 48 Bluetooth-telefon Betjening af Bluetooth-telefon 50 Opkald til et nummer i telefonbogen 51 Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion 52 Vend om på navnene i telefonbog 52 Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald 52 Indstilling af automatisk besvarelse 53 Justering af lyttelydstyrken for den anden part 53 Ændring af ringetonen 53 Brug af listen over forudindstillede opkald 53 Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret 54 Indstilling af privat tilstand 54 Stemmestyring 54 Indstillinger Menubetjening 55 Lydjusteringer Brug af fader/balancejustering 56 Anvendelse af balancejusteringen 56 Anvendelse af equalizer 56 Anvendelse af autoequalizer 57 Brug af lydcenterkontrol 57 Justering af loudness 57 Anvendelse af subwooferudgang 58 Forstærkning af bas 58 Anvendelse af højpasfilter 58 Justering af kildeniveauer 58 Opsætning af videoafspilleren Indstilling af undertekstsprog 60 Indstilling af lydsprog 60 Indstilling af menusprog 60 Da 3

4 Indholdsfortegnelse 4 Indstilling af dvd-visning med flere vinkler 61 Indstilling af formatet 61 Indstilling af interval af diasshow 61 Indstilling af børnesikring 62 Indstilling af DivX-undertekstfilen 63 Visning af DivXâ VODregistreringskoden 63 Automatisk afspilning af dvd er 63 Systemindstillinger Omskiftning af hjælpeindstilling 64 Indstilling af AV-indgang 64 Indstilling af navigationssystemet 64 Valg af MirrorLink-tilstand 64 Opdatering af firmwaren for smartphoneforbindelsesadapteren 64 Visning af firmewareversionen for smartphone-forbindelsesadapteren 65 Opdatering af firmware 65 Visning af firmewareversionen 66 Indstilling af MIXTRAX-tilstand 66 Ændring af billedjusteringen (Brightness, Contrast, Color, Hue, Dimmer og Temperature) 66 Valg af systemsproget 67 Indstilling af demotilstand 68 Skift mellem lydafbrydelse/ lyddæmpning 68 Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring 68 Brug af tastaturet 69 Indstilling af permanent rulning 69 Indstilling af Bluetooth-lyden 69 Sletning af Bluetooth-hukommelse 69 Opdatering af software til Bluetooth 70 Visning af Bluetooth-softwareversionen 70 Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth 70 Indstilling af bakkamera 70 Auto-EQ (automatisk equalizing) 71 Valg af videoformatet 73 Indstilling af videosignal 73 Da Favoritmenu Brug af favoritmenuen 74 Bluetooth-forbindelsesmenu Betjening af Bluetoothforbindelsesmenuen 75 Temamenu Valg af belysningsfarve 78 Valg af farve på OSD (on-screen display) 78 Valg af baggrundsdisplay 78 Andre funktioner Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet) 79 Anvendelse af en AUX-kilde 79 Nulstilling af mikroprocessoren 80 Betjening af lydmikseren 80 Yderligere oplysninger Problemløsning 81 Fejlmeddelelser 83 Forståelse af fejlmeddelelser for auto- EQ. 87 Forståelse af meddelelser 88 Indikatorliste 88 Retningslinjer 91 Kompatibilitet med lyd (USB) 93 Kompatibilitet med komprimeret fil (disk, USB) 93 ipod-kompatibilitet 94 Rækkefølge af lydfiler 95 Korrekt brug af displayet 95 Bluetooth-profiler 96 Meddelelse om ophavsret og varemærke 97 Oversigt over sprogkoder for dvd 100 Specifikationer 101

5 Forholdsregler Afsnit 01 VIGTIGE SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER Læs venligst alle instrukser vedrørende displayet, og gem dem til senere brug. 1 Displayet må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningssystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags og advarselslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde. 2 Brug ikke dette display, hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Overhold altid reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du oplever problemer med at betjene systemet eller læse displayet, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og foretage de nødvendige justeringer. 3 Husk altid at bruge sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt. 4 Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen. 5 For at fremme sikkerheden deaktiveres bestemte funktioner, medmindre håndbremsen er trukket, og køretøjet ikke er i bevægelse. 6 Displayets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer. ADVARSEL! Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.! Forsøg ikke at betjene enheden, mens du kører. Kør ind til siden, og parkér bilen på et sikkert sted, før du forsøger at betjene enheden. Sikker kørsel ADVARSEL! DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGNET TIL AT DETEKTERE STATUSSEN PARKERET OG SKAL TILSLUTTES HÅNDBREMSE- KONTAKTENS STRØMFORSYNINGS- SIDE. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆL- DENDE LOVGIVNING OG MEDFØRE AL- VORLIGE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.! For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må denne enhed ikke bruges sammen med en videoskærm, der kan ses af føreren.! For at undgå fare for ulykke samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning bør man aldrig se video på forsædet under kørslen.! I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på billeder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes, og denne enheds videofunktioner må ikke bruges. Hvis du forsøger at se et videobillede under kørslen, vises advarslen Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited. (Det er strengt forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen) på frontdisplayet. Hvis du vil se et videobillede på frontdisplayet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen. Forholdsregler Da 5

6 Afsnit 01 Forholdsregler Tilslutning af et display til den bageste skærms udgang Den bageste skærms udgang på denne enhed (V OUT) bruges til tilslutning af en skærm, der gør det muligt for passagererne på bagsædet at se videoer. ADVARSEL Installér ALDRIG det bageste display på et sted, der gør det muligt for føreren at se video under kørslen.! Hvis denne enhed ikke forsynes med strøm, som for eksempel når køretøjets batteri skal skiftes ud, sættes enhedens mikrocomputer tilbage til dens oprindelige tilstand. Det anbefales, at dataene for lydjustering gemmes. ADVARSEL Må ikke anvendes til køretøjer uden ACCposition. Når bakkameraet anvendes Denne enhed kan anvendes sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap. ADVARSEL! SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.! BRUG KUN INDGANGEN TIL BAKKAME- RA ELLER TIL ET KAMERA MED SPEJL- VENDT BILLEDE. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL. FORSIGTIG! Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.! Bemærk, at kanterne på bakkameraets billeder kan afvige en smule, afhængigt af om hele skærmbilleder vises, når der bakkes, og hvorvidt billederne bruges til at kontrollere bagenden, når køretøjet kører fremad. Sådan undgår du, at batteriet løber tørt Hold bilens motor i gang, når du bruger denne enhed, så batteriet ikke bliver brugt op. 6 Da

7 Før du begynder Afsnit 02 Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvindig og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen. FORSIGTIG Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC :2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale. Før du begynder Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt). For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed. Om denne enhed Tunerfrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder, der udsender RDS-signaler til FMstationer. FORSIGTIG! Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.! Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.! Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.! Undgå udsættelse for fugt.! Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse. Regionsnumre for dvdvideodiske Der kan kun afspilles dvd-videodiske med kompatible regionsnumre på denne enhed. Du kan finde afspillerens regionsnummer i bunden af enheden og i denne vejledning (se Specifikationer på side 101). Da 7

8 Afsnit 02 Før du begynder Om denne vejledning! Denne enhed er udstyret med mange avancerede funktioner for at sikre fremragende modtagelse og drift. Alle funktioner er beregnet til at være så brugervenlige, som det er muligt, men mange er ikke selvforklarende. Denne betjeningsvejledning vil hjælpe dig med at udnytte denne enheds potentiale og give dig mest mulig lytteglæde.! I denne vejledning anvendes tegninger af de forskellige skærmbilleder til at beskrive betjeningen. Afhængig af den aktuelle model kan det dog forekomme, at skærmbillederne på visse enheder ikke svarer til de viste. Hvis du kommer ud for problemer Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneerserviceafdeling. Demotilstand Funktionsdemoen starter automatisk, når du vælger Off som kilde, og den fortsætter, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Tryk på MUTE og hold den nede for at annullere funktionsdemoen. Tryk på MUTE igen og hold den nede for at genstarte den. Hvis funktionsdemoen anvendes, mens bilens motor er standset, kan batteriet blive afladet. Vigtigt Denne enheds røde ledning (ACC) skal sluttes til tændingens tænd/sluk-funktion. Ellers kan det resultere i, at batteriet aflades. 8 Da

9 Hvad er dette Afsnit 03 Hovedenhed AVH-X5600BT a AVH-X3600DAB, AVH-X2600BTog AVH- X1600DVD 8 a RESET Se Nulstilling af mikroprocessoren på side 80 for detaljerede oplysninger. 2 SRC/OFF 3 +/ (VOLUME/VOL) 4 MUTE Tryk for at afbryde lydstyrken. Tryk igen for at få lyden tilbage. 5 Knappen Hjem Visning af hjemmedisplayet. Displayet vender tilbage til opstart-skærmen, mens en tredjeparts-applikation anvendes i AppRadio Mode. Hvis du dobbeltklikker på ikonet på opstartskærmen, vender du tilbage til 6 MODE Når RGB-indgangen ikke anvendes! Tryk på MODE for at slukke for displayet. Tryk igen på MODE for at tænde for displayet. Når RGB-indgangen anvendes! Tryk på MODE og hold den nede for at slukke for displayet. Tryk igen på MODE for at tænde for displayet.! Tryk på MODE for at skifte til navigationsdisplayet, når navigationssystemet er tilsluttet.! Hvis du tilslutter en iphone, der kører et program, som understøtter AppRadio Mode, kan du trykke på MODE for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet.! Hvis du tilslutter en smartphone, der fungerer med MirrorLink-funktionen, kan du trykke på MODE for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet. 7 c/d (TRK) 8 h (udskubning) 9 Indgangsstik til auto-eq-mikrofon Bruges til at tilslutte en auto-eq-mikrofon. a Diskindlæsningsdrev Bemærkninger! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du betjener et navigationssystem fra denne enhed, bør du se dens betjeningsvejledning.! Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter en ipod eller USB-lagringsenhed til denne enhed. Hvad er dette Da 9

10 Afsnit 03 Hvad er dette! Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter en smartphone med MirrorLink-funktion til denne enhed. Hjemmeskærm Hjemmeskærm Hvis kildeikonet ikke vises, kan det kaldes frem ved at trykke på Home-tasten eller berøre. 2 Apps/MirrorLink-tast Skift til AppRadio Mode/MirrorLink Mode. 3 Tast til bakkamera Viser bakkameraets billede. Se Brug af billede fra bakkameraet på side 13 for detaljerede oplysninger. Digital Radio Radio Disc USB/iPod Bluetooth Audio 4 Source off -tast Sådan slås kilden fra. AUX AV Apps RearView ON OFF 5 Bluetooth -tast Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen. Video Audio System Kilde fra-display OFF Settings 7 Theme 6 Favorites 8 9 Bluetooth 5 1 JAN AM 12:12 6 Theme -tast Visning af Theme-menuen. 7 Menuikon Visning af menuen. 8 Source -tast Visning af kildemenuen. 9 Clock -tast Skift til urjusteringsdisplayet. Kilde til-display 1 Digital Radio Radio Disc ipod Bluetooth Audio AUX 1 Kildeikon Valg af foretrukken kilde. JAN AM S.Rtrv App 12:22 DB Sådan slår du kilden TIL/FRA (Funktion for AVH-X5600BT) Aktivering af kilden ved hjælp af knapperne 1 Tryk på SRC/OFF for at slå kilden til. Deaktivering af kilden ved hjælp af knapperne 1 Tryk på SRC/OFF og hold den nede, indtil kilden slukker. 10 Da

11 Hvad er dette Afsnit 03 Valg af kilde Tilgængelige kildetilstande! Digital Radio Digital radiotuner (AVH-X3600DAB)! Radio Radiotuner! Disc Indbygget dvd- og cd-afspiller! USB, ipod eller USB MTP USB/iPod/MTP! Bluetooth Audio Indbygget Bluetooth-lyd (AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)! AUX AUX! AV AV-indgang Valg af kilde! Sådan anvendes SRC/OFF (Funktion for AVH-X5600BT) 1 Tryk på SRC/OFF.! Brug af tasterne på berøringspanelet på hjemmeskærmen 1 Berør kildeikonet, og berør derefter det ønskede kildenavn.! Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.! Du kan ikke vælge en kilde ved at trykke på kildeikonet, når du anvender menuen. Hvad er dette Bemærk Ikonet USB/iPod ændres som følgende:! USB/iPod vises, når der ikke er nogen enhed tilsluttet.! USB vises, når en USB-lagringsenhed sluttes til USB-indgang.! ipod vises, når en ipod sluttes til USB-indgang.! USB MTP vises, når der tilsluttes en MTP-kompatibel Android-enhed (der anvender Android OS 4.0 eller højere) via MTP-forbindelse gennem et USB-kabel. Justering af lydstyrken % Tryk på +/ (VOLUME/VOL) for at justere lydstyrken. Valgfri fjernbetjening Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat. For oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning. Da 11

12 Afsnit 04 Almindelig betjening Almindelige betjeninger for menuindstillinger/lister (Funktion for AVH-X5600BT/AVH- X3600DAB/AVH-X2600BT) Start af Bluetooth-telefonmenuen. Se Bluetooth-telefon på side 50 for detaljerede oplysninger. Visning af listemenuen. Start af søgefunktionen. Visning af EQ (Lydfunktionsmenu). Visning af favoritmenuen. Betjening af rulleikonet og tidsbjælken 1 DVD-V 00'20'' Dolby Multi ch D 48kHz Dolby 16bit D MENU TOP FULL MENU 1 1 1/2 3 1JAN PM12: '51'' 1 Rulleikon Vises, når valgbare punkter er skjult. Berør rulleikonet for at få vist eventuelle skjulte punkter. 2 Tidsbjælke Vises, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side. Træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter. Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter. 3 Afspilningspunkt Angivelse af afspilningspunktet Træk afspilningspunktet på skærmen. Audio Sonic Center Control Loudness Subwoofer Bass Booster High Pass Filter Source Level Adjuster L/R 0 Low On 0 125Hz Da

13 Almindelig betjening Afsnit 04 Aktivering af tasterne på berøringspanelet Berøringspanelets taster DVD-V Dolby Multi ch D 48kHz Dolby 16bit D MENU TOP FULL MENU 1 1 1/2 00'20'' 07'24'' L+R 1 1JAN PM12: '51'' 1-112'47'' 1 Return 2/2 1 Tab-tast Sådan skiftes berøringspanelets taster på displayet. Brug af billede fra bakkameraet Der kræves et bakkamera, der sælges separat, for at kunne bruge bakkamerafunktionen. Nedenstående funktioner er tilgængelige.! Bakkamera Denne enhed kan indstilles til automatisk at vise billedet fra bakkameraet, når du sætter bilen i BAKGEAR.! Kamera til bakkamerafunktion Bakkameraet kan indstilles til altid at være slået til. For at kunne slå bakkameraet til skal det indstilles til en anden indstilling end Off. Der henvises til Indstilling af bakkamera på side 70 for yderligere oplysninger om indstillingerne. Brug af tasten til bakkameraet til at få vist billede fra bakkamera Visning af billedet fra bakkameraet ved at tænde for billedet fra bakkameraet. Når billedet fra bakkameraet vises, kan du skifte til kildevisningen ved at berøre displayet. Du kan midlertidigt betjene fra kildevisningen på dette tidspunkt. Hvis du ikke udfører nogen betjening inden for nogle få sekunder, vender displayet tilbage til billedet fra bakkameraet. For at slukke for billedet fra bakkameraet skal du trykke på knappen Hjem for at vende tilbage til hjemmeskærmen og derefter trykke på denne tast igen. Brug af den bageste skærm Når du slutter en bagskærm, der sælges separat, til denne enhed, kan man se billeder og videoer på bagsæderne. Bemærkninger! Det er ikke muligt at bruge berøringspanelets taster og betjeningsskærme på den bageste skærm.! Der vil fortsat blive vist billede og video, uanset om køretøjet er i bevægelse eller standset. Brug af lydmodtagelse Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd. Fra! er mere effektiv end. Bemærkninger! Denne funktion er aktiveret for afspilning på kilderne, der er angivet herunder. CD-DA Almindelig betjening Da 13

14 Afsnit 04 Almindelig betjening MP3/WMA/AAC-filer på USB MTP-lagringsenheder MP3/WMA/AAC/WAV-filer på USB-lagringsenheder MP3/WMA/AAC-filer på CD-medier ipod! Lydmodtagelsesindstillingen slås fra, når MIXTRAX-funktionen bruges i tilstanden USBkilde. Ændring af widescreentilstanden visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.! Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen ZOOM.! Denne funktion er aktiveret for afspilning på kilderne, der er angivet herunder. Disc: DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 USB: DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG ipod: Video AV: A/V-data AUX: A/V-data Valg af passende højde/breddeforhold til afspilning af video. 1 Vis skærmtilstanden. 2 Berør den ønskede indstilling for bredformat. FULL (fuldskærm) 4:3-billedet forstørres kun vandret, hvilket giver et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser. ZOOM (zoom) 4:3-billedet forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen). NORMAL (normal) 4:3-billedet vises, som det er, hvilket giver et billede uden forvrængninger, da dets proportioner er de samme som for det normale billede. Bemærkninger! Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.! Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.! Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.! Husk, at anvendelse af dette systems bredskærmsfunktion til kommerciel eller offentlig 14 Da

15 Grundlæggende betjening Afsnit 05 Justering af LCD-panelets vinkel og udskubning af medier FORSIGTIG Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre. Justering af LCD-panelets vinkel (Funktion for AVH-X5600BT) 1 Tryk på h (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen. 2 Juster LCD-panelet til en vinkel, hvor det er let at se. Sådan lægges panelet ned. Sådan får du panelet tilbage i lodret position. Indstilling af uret 1 Berør tasten Clock. Skærmen Clock Adjustment vises. Se Clock -tast på side Vælg det punkt, der skal indstilles. 3 Berør a eller b for at indstille den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt. Bemærkninger! Du kan vælge datoformatet. Berør dd/mm/yy, yy/mm/dd eller mm/dd/yy.! Du kan vælge tidsformatet. Berør 12hr (12-timers ur) eller 24hr (24-timers ur). Angiver, at displayet er lukket. Grundlæggende betjening # Da den indstillede vinkel bliver gemt, vil LCDpanelet automatisk blive justeret til den samme position, næste gang LCD-panelet åbnes. Udskubning af disk (Funktion for AVH-X5600BT) 1 Tryk på h (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen. 2 Skub en disk ud. Udskubning af disk. Udskubning af disk (Funktion for AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/ AVH-X1600DVD) % Tryk på h for at udskubbe en disk. Da 15

16 Afsnit 06 Digital radio Betjening af den digitale radiotuner (Funktion for AVH-X3600DAB) For at få en forbedret modtagelse af digital radio skal du sørge for at anvende en digital radioantenne med modtagelse af fantomeffekt (aktiv type). Pioneer anbefaler brugen af AN- DAB1 (sælges separat). Den digitale radioantenne skal have et strømforbrug på 100 ma eller derunder.! Høj lydkvalitet (næsten lige så høj som CD er, selvom den muligvis kan blive reduceret i visse tilfælde for at kunne udsende flere tjenester)! Interferensfri modtagelse Bemærk Visse stationer udfører test af udsendelser. Berøringspanelets taster DAB 1 Digital Radio WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW Dynamic 9 D Service Follow OFF Time Shift 3 0 kbps 8 AUG PM 12:05 1 Båndtast Til at vælge et bånd (DAB1, DAB2 eller DAB3) ved at trykke på ikonet. For at gøre denne enhed i stand til at lagre flere tjenester i hukommelsen lagres frekvenser i tre bånd: 1, 2 og 3. (Frekvenser (Ensemble), der kan modtages, er de samme for 1, 2 og 3.) 4 Tast til at følge tjeneste Til at aktivere eller deaktivere følgning af tjeneste, hver gang der trykkes på knappen. Hvis radioen ikke kan opnå en god modtagelse, søger enheden automatisk efter et andet ensemble, der understøtter den samme tjenestekomponent. Hvis der ikke findes en alternativ tjenestekomponent, eller hvis modtagelsen stadigvæk er dårlig, skifter denne funktion automatisk til en identisk FM-udsendelse. 5 Tuningstast Til at skrue op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning. 6 Dynamisk tast Dynamisk mærke giver tegnoplysninger vedrørende den tjenestekomponent, du er ved at lytte til. Du kan rulle gennem de viste oplysninger. Der kan vises op til 128 tegn samtidigt. Hvis der er flere sider før eller efter den aktuelle, bruger du tasterne side op/side ned til at skifte mellem siderne. 7 Listetast Visning af listen over forudindstillede kanaler. 8 Tast for forudindstillede kanaler Vælg en forudindstillet kanal. 2 Søgetast Visning af funktionen for tjenesteliste. 3 Tast til tidsskifte Visning af tidsskifteinformation. 16 Da

17 Digital radio Afsnit 06 Grundlæggende betjening Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK). Søgetuning ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK), og hold den nede. Manuel søgning (trin for trin) 1 Tryk på tuningstasterne. Ensemble Service Primær servicekomponent Service Primær servicekomponent Sekundær servicekomponent Tryk. Sekundær servicekomponent Tryk. Visse individuelle tjenester i et ensemble kan deles yderligere op i tjenestekomponenter. Hovedtjenestekomponenten kaldes den primære tjenestekomponent, og alle hjælpetjenestekomponenter kaldes sekundære tjenestekomponenter. Lagring og genvalg af stationer Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer.! Der kan lagres seks stationer for hvert bånd i hukommelsen.! Kanaler lagres og hentes frem på basis af stationer. 1 Åbn skærmen med listen over forudindstillede kanaler. Se Betjening af den digitale radiotuner på side 16. Listen over forudindstillede kanaler vises på displayet. 2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning og hold den nede for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen. Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen. 3 Berør den pågældende tast til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station. Sådan lytter du til en ny udsendelse (tidsskift) Du kan navigere gennem nyere udsendelser fra den valgte tjenestekomponent. 1 Tryk på Time Shift for at skifte til tidsskiftetilstanden. Tryk på Live for at vende tilbage til direkte udsendelse. 2 Træk tidsbjælken på skærmen for at justere afspilningspunktet.! Træk tidsbjælken til venstre for at springe et minut tilbage.! Træk tidsbjælken til højre for at springe et minut frem. Denne enhed lagrer automatisk nyere udsendelser i hukommelsen. Denne enheds hukommelseskapacitet varierer alt efter den anvendte tjenestekomponents bitrate. Hukommelseskapaciteten er ca. fem minutter for 192 kbps. Lagrede valg, der er er ældre end det, der kan lagres i hukommelsen, vil ikke være tilgængelige. Pause Du kan bruge pausefunktionen til midlertidigt at holde op med at lytte til en digital radio. 1 Tryk på Time Shift for at skifte til tidsskiftetilstanden. 2 Tryk på Pause og Afspil for at afbryde afspilningen midlertidigt.! Hvis varigheden, som et valg afbrydes midlertidigt i, overskrider hukommelseskapacitetens længde, genoptages afspilningen fra starten af valget i hukommelsen. Digital radio Da 17

18 Afsnit 06 Digital radio Valg af en tjenestekomponent Du kan vælge en tjenestekomponent fra den følgende tjenesteliste. 1 Tryk på Search for at skifte til funktionen for tjenesteliste. 2 Tryk på den ønskede tjenestetitel for at skifte til tjenesten fra tjenestelisten. Når først de er valgt, kan følgende tjenestekomponentfunktioner justeres. Service (tjenestemærkat) Du kan vælge en tjenestekomponent fra listen over alle komponenter. Brug alfabetsøgning 1 Tryk på tasten for alfabetsøgning. Den alfabetiske søgefunktion vises. 2 Tryk på det første bogstav i titlen på den tjenestekomponent, du leder efter. Under søgningen kan berøringspanelets taster ikke anvendes.! Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at trykke på Cancel. 3 Tryk på titlen for den ønskede liste for at modtage en udsendelse fra den valgte tjenestekomponent. Program Type (PTY-mærkat) Du kan vælge en tjenestekomponent fra PTY-information. 1 Tryk for at rulle til den ønskede PTY-information, og tryk på den for at vælge. News&Info Popular Classics Others 2 Tryk for at vælge en tjenestekomponent. Ensemble (ensemble-mærkat) Du kan vælge en tjenestekomponent fra den relevante ensemble. 1 Tryk for at rulle til den ønskede ensemble, og tryk på den for at vælge. Opdatering af tjenestelisteinformation Du kan modtage opdateringer til tjenestelisten. 1 Tryk på Search for at skifte til funktionen for tjenesteliste. 2 Tryk på List Update i funktionen for tjenesteliste. Valg af digital radio-display Enheden kan vise frekvensen eller blokeringsid et på den digitale radioskærm. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør den ønskede visning ved siden af Digital Radio Display.! Frequency Frekvensen vises på den digitale radio-skærm.! Block ID Blokerings-id et vises på den digitale radio-skærm. Indstilling af den digitale radio-antennes strømforsyning Ved hjælp af denne funktion kan du vælge, om du vil forsyne en tilsluttet digital radio-antenne med strøm. Se installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan du tilslutter en digital radio-antenne. 1 Sluk for kilden. Se Source off -tast på side Tryk på knappen Hjem for at skifte til 3 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 18 Da

19 Digital radio Afsnit 06 4 Berør Digital Radio Ant Power på systemmenuen for at vælge, om en tilsluttet digital radio-antenne skal forsynes med strøm.! On Brug denne indstilling til at aktivere strømforsyningen til en digital radio-antenne. Vælges, når du bruger en digital radio-antenne som ekstraudstyr (AN-DAB1, sælges separat) med enheden.! Off Brug denne indstilling til at deaktivere strømforsyningen. Vælges, når der bruges en passiv antenne uden forstærker. Digital radio Da 19

20 Afsnit 07 Tuner Betjening af tuneren Berøringspanelets taster FM 1 Radio WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW Text Local a TA OFF MW Tag 87.5 MHz News OFF AUG PM 12:05 1 Båndtast Valg af et bånd (FM1, FM2 eller FM3) ved at berøre det venstre ikon. Skift til MW/LWbåndet ved at berøre det højre ikon. Ikonet for det valgte bånd fremhæves. 2 Tag-tast Lagring af sanginformation (mærke) fra radiostationen til din ipod. 3 Søgetast Visning af PTY-oplysninger. 4 Nyhedstast Sådan slås nyhedsafbrydelse til eller fra. 5 TA-tast Sådan slås TA (standby for trafikmeldinger) til eller fra. 6 Lokal-tast Indstilling af lokalt søgeniveau. 7 Tuningstast Til at skrue op eller ned manuelt. Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning. 8 Tekst-tast Visning af radiotekst. Lagring og genvalg af radiotekst. 9 Listetast Visning af listen over forudindstillede kanaler. a Tast for forudindstillede kanaler Valg af en forudindstillet kanal. Grundlæggende betjening Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK). Søgetuning ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK), og hold den nede. Bemærkninger! Det kan muligvis frembringe støj, når du lytter til MW/LW-radio, mens en ipod oplades fra denne enhed. I dette tilfælde bør du afbryde ipod ens forbindelse til denne enhed.! Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under Betjening af tuneren, vises muligvis på displayet. Se Indikatorliste på side 88. Lagring og genvalg af stationer Du kan nemt lagre op til seks stationer for hvert bånd som forudindstillede stationer. 1 Åbn skærmen for forudindstilling. Se Betjening af tuneren på side 20. Skærmen for forudindstilling vises på displayet. 2 Berør en af tasterne for forudindstillet tuning og hold den nede for at gemme den valgte frekvens i hukommelsen. Den valgte radiostationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen. 3 Berør den pågældende tast til forudindstillet søgning for at vælge den ønskede station. 20 Da

21 Tuner Afsnit 07 Visning af radiotekst (Kun tilgængelig på FM-stationer) Radiotekstdata, der udsendes af RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn kan vises på denne radio.! Når der ikke modtages radiotekst, vises No Text på displayet. Lagring og genvalg af radiotekst Du kan lagre data for op til seks radioteksttransmissioner under tasterne Memo1 til Memo6. 1 Åbn den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen. Se Betjening af tuneren på side Berør en af tasterne og hold den nede for at gemme den valgte radiotekst. Hukommelsesnummeret vises, og den valgte radiotekst lagres i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme tast i radiotekstdisplayet, vil den lagrede tekst blive genvalgt fra hukommelsen. Lagring af de stærkeste stationer BSM (hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks kraftigste stationer efter deres signalstyrke. Når du lagrer udsendelsesfrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte udsendelsesfrekvenser, du har lagret ved hjælp af tasterne for forudindstillet søgning. 1 Åbn skærmen for forudindstilling. Se Betjening af tuneren på side 20. Skærmen for forudindstilling vises på displayet. 2 Berør BSM for at slå BSM til. De seks stærkeste udsendelsesfrekvenser vil blive lagret under tasterne for forudindstillet søgning i en rækkefølge, der svarer til signalets styrke. # Berør Cancel for at annullere lagringsprocessen. Indstilling af kraftige signaler Med lokal søgning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse. FM: Fra MW/LW: Fra Jo flere der er på skærmen, des færre stationer kan der vælges. Det er kun stationer med de stærkeste signaler i dit lokale område, der kan vælges. Hvis der er færre, vil denne enhed kunne modtage udsendelser fra svagere stationer. Brug af itunes-mærkning Bemærk Der henvises til Om itunes-mærkning på side 94 for yderligere oplysninger om itunes-mærkning. Lagring af mærkeinformation på denne enhed 1 Stil ind på radiostationen. 2 Gem mærkeinformation i denne enhed. Se Betjening af tuneren på side 20. Du kan lagre informationen, hvis Tag-indikatoren vises, mens den ønskede sang sendes. # Tag blinker, mens mærkedataene lagres på denne enhed. # Der kan lagres mærkeinformation for op til 50 sange på denne enhed. Tuner Da 21

22 Afsnit 07 Tuner # Afhængigt af det tidspunkt, hvor mærkeinformationen lagres på, kan der muligvis også lagres mærkeinformation for den sang, der afspilles inden eller efter den sang, der er ved at blive afspillet. 3 Efter afslutningen slukkes -indikatoren, og -indikatoren vises. Lagring af mærkeinformation på din ipod 1 Tilslut din ipod. Når din ipod er sluttet til denne enhed, starter din ipod automatisk lagringen af mærkeinformation. 2 Efter afslutningen slukkes -indikatoren, og mærkeinformationen lagres på din ipod. Modtagelse af trafikmeldinger (Kun tilgængelig på FM-stationer) Uanset hvilken kilde du lytter til, kan du modtage trafikmeldinger automatisk med TA (standby for trafikmeldinger). 1 Stil ind på en TP- eller EON TP-station. -indikatoren lyser. 2 Slå trafikmeldinger til. Se Betjening af tuneren på side 20. # Hvis TA-funktion er aktiveret, når du ikke er stillet ind på en TP- eller EON TP-station, lyser -indikatoren svagt. 3 Tryk på +/ (VOLUME/VOL) for at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder. Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og vil blive genanvendt ved efterfølgende trafikmeldinger. 4 Sluk for meldingen, mens der modtages en trafikmelding. Se Betjening af tuneren på side 20. Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i TA-funktionsstandby, indtil ikonet berøres igen. Modtagelse af advarselsudsendelser, der afbryder almindelige udsendelser (Kun tilgængelig på FM-stationer) Du kan vælge automatisk at modtage advarselsudsendelserne uanset hvilken kilde, du lytter til. Modtagelsen af det oprindelige program genoptages, så snart advarselsudsendelsen afsluttes. Anvendelse af PTY-funktioner (Kun tilgængelig på FM-stationer) Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype). Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer. Se følgende website for yderligere oplysninger om PTY-listen. tech/caraudio/pty.html 1 Tryk på søgetasten. 2 Berør eller for at vælge en programtype. Der er fire programtyper: News&Info Popular Classics Others 3 Berør Start for at starte søgningen. Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn. # Berør Cancel for at annullere søgningen. 22 Da

23 Tuner Afsnit 07 # Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY. # Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises Not Found i ca. 2 sekunder, og derefter vender tuneren tilbage til den oprindelige station. Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program. Indstilling af FMindstillingstrin Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 khz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 khz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 khz, når AF er slået til.! Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 khz. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør FM Step i systemmenuen for at vælge FM-indstillingstrinnet. Hvis FM Step berøres, skifter FM-indstillingstrinnet mellem 50 khz og 100 khz. Det valgte FM-indstillingstrin vises. Begrænsning af stationer til regionale programmer Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til de stationer, der sender regionale programmer. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør RDS Setup på systemmenuen. 4 Berør Regional i menuen for at slå regionalfunktionen til. # Berør Regional igen for at slå regionalfunktionen fra. Valg af alternative frekvenser Når tunerens modtagelse er dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station inden for det samme netværk. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør RDS Setup på systemmenuen. 4 Berør Alternative FREQ for at slå AF til. # Berør Alternative FREQ igen for at slå AF fra. Bemærkninger! Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.! AF-funktionen kan indstilles for FM1, FM2 og FM3. Tuner RDS-indstilling (Kun tilgængelig på FM-stationer) Omskiftning af automatisk PI-søgning Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station. Da 23

24 Afsnit 07 Tuner 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør Auto PI i systemmenuen for at slå automatisk PI-søgning til. # Du kan slå automatisk PI-søgning fra ved at berøre Auto PI igen. Sådan skiftes lydkvaliteten på FM-tuneren (Kun tilgængelig på FM-stationer) Du kan vælge lydkvaliteten ud fra de indstillinger, der er passende for brugsbetingelserne. 2 Tryk på systemtasten for at åbne systemmenuen. 3 Berør Tuner Sound i systemmenuen for at vælge den ønskede indstilling.! Stable Skift til indstillinger, der prioriterer forebyggelse af støj.! Standard Skift til standardindstillingerne.! Hi-Fi Skift til indstillinger, der giver prioritet til lydkvaliteten. 24 Da

25 Disk (CDD/DVD) Afsnit 08 Introduktion til filmbetjeninger Du kan bruge denne enhed til at se filmfiler af typen DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW. Berøringspanelets taster Dvd-video 1 DVD-V Dolby Multi ch D 48kHz Dolby 16bit D MENU TOP FULL MENU 1 1 1/2 00'20'' 07'24'' L+R 1 1JAN PM12: '51'' a Video-cd FULL -112'47'' Return 2/2 g fedcb 00'20'' L+R -119'51'' Return 98h7 eg b 2 3 Ved afspilning af en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler FULL 1 OFF 00'15'' y y -00'59'' Media 987 e4i3 1 Tast til hurtig fremspoling/tast til tilbagespoling Hurtig frem- eller tilbagespoling Tryk for at ændre hastigheden af hurtig fremspoling og tilbagespoling. 2 Søgetast Start af søgefunktionen. 3 Tast til ændring af undertekstsprog På dvd er/divx-filer, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen. 4 Tast til ændring af lydsprog På dvd er/divx-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby â Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydsystemer under afspilningen. Afhængigt af indstillingen vil videoen muligvis ikke blive afspillet med det lydsystem, der blev brugt til at optage dvd en. 5 Tast til ØVERSTE MENU Sådan vendes tilbage til den øverste menu under dvd-afspilning. 6 MENU-tast Visning af dvd-menuen under dvd-afspilning. 7 Tast til afspilning i langsom gengivelse Flytter valget frem et billede ad gangen under afspilning. Tryk på tasten og hold den nede i over to sekunder for at sænke afspilningshastigheden. Når du trykker på tasten, øges afspilningshastigheden gennem fire trinvise indstillinger under langsom afspilning fra DVDvideo/Video-CD. 8 Stop-tast Stop af afspilning. Hvis du genoptager afspilningen, vil afspilningen starte fra det punkt, hvor du standsede den. Berør tasten igen for at standse afspilningen helt. 9 Tast for skærmtilstand Ændring af skærmtilstanden. Se Ændring af widescreentilstanden på side 14. a Pause- og afspilningstast Pause i afspilningen. Disk (CDD/DVD) Da 25

26 Afsnit 08 Disk (CDD/DVD) Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, standsning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede. b Retur-tast Sådan vendes tilbage til den specifikke scene, som den igangværende dvd er blevet programmeret til at vende tilbage til. Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på dvd-disken. c Bogmærke-tast Berør under afspilning det sted, afspilningen skal genoptages, næste gang, disken sættes i.! Der kan indstilles ét bogmærke per dvdvideo. Der kan indstilles i alt fem bogmærker.! Berør tasten og hold den nede under afspilningen for at fjerne bogmærket på en disk.! Det ældste bogmærke erstattes med det nye. d Piletast Visning af piletaster til betjening af dvdmenuen. e Gentag-tast Valg af gentagelsesintervallet. f Synsvinkel-tast På dvd er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning. g Tast for lydudgang Skift lydudgang, når der afspilles videodiske, der er optaget med LPCM-lyd. h Langsom-tast Sænkning af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på video-cd.! Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.! Billeder kan være utydelige under afspilning i langsom gengivelse på visse diske.! Baglæns afspilning i langsom gengivelse er ikke tilgængelig. i Medie-tast Skift mellem mediefiltyper, der skal afspilles på DVD/CD. Grundlæggende betjening Afspilning af videoer 1 Før disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.! Hvis du afspiller en dvd eller video-cd, vises der eventuelt en menu. Se Betjening af dvd-menuen på side 28 og PBC-afspilning på side 29.! Når den automatiske afspilningsfunktion er slået til, springer enheden dvd-menuen over og starter automatisk afspilningen fra det første kapitel af den første titel. Se Automatisk afspilning af dvd er på side 63.! Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.! Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre Play. Se Afspilning af DivX â VOD-indhold på side 30. Udskubning af disk! Se Udskubning af disk på side 15. Valg af et kapitel ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK). Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne 1 Tryk på c eller d (TRK), og hold den nede.! Det er måske ikke altid muligt at spole hurtigt frem/tilbage på visse diske. I sådanne tilfælde vil normal afspilning automatisk blive genoptaget.! Hastigheden af hurtig frem- eller tilbagespoling afhænger af den tidslængde, du trykker på c eller d (TRK) og holder den nede. Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med video-cd. Bemærkninger! Denne dvd-afspiller kan afspille DivX-filer, der er optaget på CD-R/RW, DVD-R/RW eller MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 (se følgende afsnit angående filer, der kan afspilles. Se DivX-videofiler på side 92). 26 Da

27 Disk (CDD/DVD) Afsnit 08! Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD- R/RW i diskåbningen.! Visse betjeninger er muligvis ikke tilgængelige under visning af et medie på grund af diskens programmering. I sådanne tilfælde vises ikonet på skærmen.! Der kan være taster på berøringspanelet, som ikke er angivet under Introduktion til filmbetjeninger på side 25, der vises på skærmen. Se Indikatorliste på side 88.! På nogle dvd er er skift mellem sprog/lydsystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.! Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af menuen Video Setup.SeIndstilling af lydsprog på side 60 for at få oplysninger.! Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer lydsproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.! Med nogle dvd er er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.! Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af menuen Video Setup.SeIndstilling af undertekstsprog på side 60 for at få oplysninger.! Denne enhed vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer underskriftsproget under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.! Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelsymbolet. Brug menuen Video Setup til at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra. Se Indstilling af dvd-visning med flere vinkler på side 61 for at få oplysninger.! Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer synsvinklen under hurtig frem-/tilbagespoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse. Berøringspanelets taster ROM1 00'37'' Abcdefghi Abcdefghi Abcdefghi Abcdefghi '43'' 1JAN PM12:43 S.Rtrv Dolby PLll Informationstast Ændring af tekstoplysningerne, der skal vises på denne enhed under afspilning af MP3/WMA/AAC-filer. 2 Søgetast Visning af en liste over sportitler/filnavne til valg af sange på en cd. Visning af filnavnelisten til valg af filerne. 3 Medie-tast Skift mellem mediefiltyper på en DVD eller CD. 4 Tast for lydmodtagelse Se Brug af lydmodtagelse på side Tilfældig-tast Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge. 6 Gentag-tast Valg af gentagelsesintervallet. 7 Tast for forrige mappe/tast for næste mappe Valg af en mappe. 8 Pause- og afspilningstast Pause og start af afspilning. Media Disk (CDD/DVD) Lydafspilningsfunktioner Du kan bruge denne enhed til at lytte til lydfiler af typen DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW. Da 27

28 Afsnit 08 Disk (CDD/DVD) Ændring af mediefiltype Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, f.eks. DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og MP3, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles. % Berør Media for at skifte mellem mediefiltyper. CD-DA (lyddata) Musik/ROM (komprimeret lyd) Video (videofiler af typen DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) Bemærk Lyddatafiler (CD-DA) på DVD-R/RW/ROM kan ikke afspilles på denne enhed. Betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet. Tilbage til forrige display. # Under betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet skal symbolet berøres for at betjene den. Tilbagevending til det normale dvdvideo-display. Visning af piletaster. Betjening af dvd-menuen (Funktion for dvd-video) På nogle dvd er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu. Brug af piletasterne 1 Vis piletaster til betjening af dvd-menuen. 2 Vælg det ønskede menupunkt. # Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken. # Afhængigt af dvd-diskens indhold fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal berøringspanelets taster bruges i forbindelse med dvd-menuen. Tilfældig afspilning (bland) % Berør tilfældig-tasten.! On Afspil filer i tilfældig rækkefølge inden for gentagelsesområdet, Folder og Disc.! Off Annuller tilfældig afspilning. Valg af det ønskede menupunkt. Start af afspilning fra det valgte menupunkt. Gentagelse af afspilning % Berør gentag-tasten.! Disc Afspil hele den aktuelle disk! Chapter Gentag det aktuelle kapitel! Title Gentag det aktuelle nummer! Track Gentag det aktuelle spor! File Gentag den aktuelle fil! Folder Gentag den aktuelle mappe! Disc/All Gentag alle filer i den aktuelle disk! All Gentag alle filer 28 Da

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 4. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere