Eksamensprojekt. Hjemmeside: egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php"

Transkript

1 Eksamensprojekt Cecilie Madsen og Emilie Findsen gr. 24 Deadline d. 6/ Erhvervsakademiet Lillebælt MMD Odense web-a 2. semester Vejledere: Thomas Jessen: Karen Malene Andreasen: Kristin Utne: og Marc Altfuldisch: Sider: 114 Anslag: Hjemmeside: egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Kravsspecifikation Projektstyring Ansvarsfordeling GANTT Research Kvantitativ og kvalitativ metode Analyse Risikoanalyse Forretningsmodel Interessantanalyse Målhieraki og succeskriterier Budget Situationsanalyse Porters five forces PEST SWOT TOWS Kommunikation Persona UML Matrix flow chart Cardsorting Sitemaps Content marketing Kulturelle forskelle Kommunikationsplan SMP-modellen SMUK-modellen p er AIDA Idémodning Visuel analyse Konkurrenter Starframe analyse Budskabsdesign C.R.A.P UI/UX User case diagram Koncepttest/vandfaldsmodel Visuel identitet Navn Typografi Logo Bånd Farver Styletile Wireframes Teknologi Udvikling Micro Site Validering Video App Think Aloud test Bilag

3 Indledning Problemformulering Vi har i løbet af de sidste 4 uger arbejdet med Egeskov slot. Problemstillingen har været at skabe en multimedieløsning som både underholder de besøgende og giver dem merværdi, samt besidder en høj kvalitet, som passer til Egeskov slot. Projektets formål er at give os studerende, erhvervslignende opgaver og lære os at arbejde konstruktivt og intenst med en virksomhed i en begrænset tidsperiode. Derudover har projektet lært os værdien af planlægning og research samt vigtigheden i et godt samarbejde. Vi er i projektet endt ud med en løsning som giver den besøgende spændende og lærerig information om Egeskov slots værdigenstande. Multimedieløsningen bliver i sidste ende en app som kan bruges på slottet og som indeholder augmented reality. Denne rapport fokusere også på et microsite lavet til at informere eventuelle besøgende eller interesserede om app en. Hvordan kan vi gøre slottet på Egeskov mere levende og give voksne over 40 år, en informativ og aktiv oplevelse? Hvilke markedsføringstiltag skal der tages i brug for at skabe interesse omkring produktet for den besøgende? Hvilke teknologier kan anvendes til at udvikle vores produkt? Hvilken type indhold bør præsenteres for at fastholde målgruppens interesse omkring produktet? 4 5

4 Metode Kvantitativ metode Den kvantitative metode giver mulighed for at finde en bred mængde af informationer, og dermed generalisere resultaterne, og gøre dem mere repræsentative. 1 Kvalitativ analyse Brugen af kvalitativ metode skaber en dybdegående undersøgelse, hvor der skaffes viden om personer på det latente niveau. Metoden kan effektivisere og øge kvaliteten i kvantitative analyser. 2 De kvalitative og kvantitative data samles ind via. spørgeskemaundersøgelser, for at underbygge de forskellige valg der træffes inden for de fire fag. Desk- og fieldresearch Desk, (skrivebordsanalyser) er de sekundære data som i forvejen er indsamlet til at belyse en anden problemstilling. Disse er indsamlet af andre og til et andet formål. Fieldresearch er de primære data, som er specielt indsamlet til at belyse virksomhedens konkrete problemstilling. 3 PEST Pest bruges til at analyse makromiljøet og er forhold firmaet ikke selv kan ændre på. Den er delt op i politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. 4 Porters five forces Denne model bruges til til at belyse 5 elementer som har indflydelse på strukturen og styrkeforholdet i en given branche. Modellen tager udgangspunkt i, at der er 5 grundlæggende kræfter som har 5 indflydelse på virksomheden/organisationen. SWOT SWOT-analysen er en struktureret analyseproces, der har til formål at identificere og analysere en virksomheds interne, stærke og svage sider samt de eksterne muligheder og trusler. 6 TOWS TOWS-analyse er en operationel metode til at generere strategiske tiltag, med udgangspunkt i SWOT-analysen. 7 Risikoanalyse Minirisk chart bruges for at skabe et overblik over trusler og problemer der kan forekomme i projektet, ud fra dette kan det derefter besluttes hvordan der bør reageres på problemerne. 1 Andersen, Finn Rolighed. Jensen, Bjarne Warming. Jepsen, Kurt. Olsen, Risgaard Mette. Schmalz, Peter. (2011). International Markedsføring, 4. Udgave. Trojka. (Side 272 kap. 10). 2 (Jysk Analyse A/S. Kvalitativ versus kvantitativ metode. Hentet d : kvantitativ) 3 IM: Se fodnote 1 (Side 251 kap. 10).) SMUK-modellen SMUK-modellen består af fire faktorer; købekraften, mulighederne, omkostningerne og konkurrencesituationen der alle hver især påvirker målgruppevalget. 8 4 IM: Se fodnote 1 (Side 128) 5 Betabox hentet d. 20/ IM: Se fodnote 1 (Side 84) 7 IM: Se fodnote 1 (Side 88) 8 IM: Se fodnote 1 (Side 356) 6 7

5 Designprincipperne C.R.A.P definerer fire principper der er vigtige for at skabe et solidt design. Contrast, repetition, alignment og proximity. 9 Moodboard Vi vil lave et moodboard for at give en fornemmelse af den atmosfære vi gerne vil udstråle med vores design. Card sorting Card sorting bruges til at bestemme informationsarkitekturen og hvordan oplysninger bør kategoriseres på ens brugergrænseflade. 10 Matrix flow chart Flow chart bruges til at skabe et overblik over brugerens vej gennem et site og hvordan de interagerer med websitet, for derefter at definere deres gøremål. AIDA AIDA modellen er en kommunikationsmodel der definerer fire stadier, som repræsenterer niveauer og mål for markedskommunikation. Attention, interest, desire og action 11 igennem designprocessen. 7 P er De 4p er bruger vi til at analysere Egeskov Slots marketing. De sidste 3p er bruges til at analysere people, process og physical evidence. UML UML er en standard for diagrammer udseende. Det bruges til at skabe flow charts i forbindelse med MATRIX, samt brugsmønsterdiagrammer. Persona En persona er en målgruppe samlet i én fiktiv person, der besidder unikke egenskaber, der er særligt karakteriserende for målgruppen. 12 SMP Denne model sammenfatter segmentering, målgruppe og positionering, som er de tre faser der bruges når ens målgruppe skal defineres. 13 User test (think aloud) User test bruges til at undersøge brugervenligheden af et site, hvilket giver mulighed for at ændre eventuelle komplikationer der måtte opstå. UI/UX UI (User interface) bruges til at sikre en god brugeroplevelse (UX-User experience). Starframe Denne analyse bruger vi til at vise og dokumentere vores valg 9 Garr Reynolds (2008) (hentet d. 15/5 2014) crap- is- your- site- design 10 Userdesign Kortsortering (hentet d. 15/5 2014) 11 IM: Se fodnote 1 (Side 592) 12 Værdibyg Personametoden (hentet d. 14/5 2014) php?option=com_content&view=article&id=116&itemid=59 13 Im: Se fodnote 1 (Side 399) 8 9

6 Kravsspecifikationer User case diagram User case diagrammer bruge til at vise hvilket krav et produkt bør indeholde. Diagrammerne bruges til at vise brugerens vej igennem sitet. Sitemap Sitemap en liste over siderne på dit website. 14 Konceptest/Vandfaldsmodellen Vandfaldsmodellen er en model for udvikling af software. Softwareudviklingen betragtes som konstant flydende nedad (vandfald) gennem faserne: kravspecifikation, design, implementation, afprøvning og vedligeholdelse. Vi er i dette projekt blevet bedt om at lave en interaktiv løsning på Egeskov Slot for ét af områderne: haven, slottet, eller bil og motorcykel udstillingen. Løsningen er op til os selv I gruppen at udvikle og finde på, dog skal løsningen give den besøgende en aktiv og vedkommende oplevelse. Egeskov Slot fokusere på at kunne se et direkte resultat af den løsning, vi foreslår, og det er vigtigt at løsningen tilbyder kvalitet, oplevelser og merværdi til deres gæster. Vi skal i projektet nøje overveje at få lavet en løsning som er innovativ og fremragende, men realistisk, som ligeledes vil være let at implementere og vedligeholde for Egeskov slot. Derudover er det vigtigt at vi udvikler et koncept der giver besøgende på Egeskov Slot en ekstra oplevelse og som tilfører Egeskov Slot merværdi. Forretningsmodel Dette er kort fortalt en overordnet beskrivelse af, hvad en virksomheds værdier og aktiver består i. Den redegør for, hvilke produkter eller services der udbydes, og hvordan de distribueres til kunderne, hvilke markeder man vil servicere, og virksomhedens konkurrencefordele Good Support hentet d. 2/6 https://support.google.com/webmasters/answer/156184?hl=da 15 Incube hentet d. 27/

7 Ansvarsfordeling GANTT I og med at begge gruppemedlemmer har arbejdet sammen i tidligere projekter, har vi blot kunne bruge de gamle disc profiler som vi lavede inden sidste projekt. Ingen af os har særlig høj dominans hvilket, ifølge disc profilundersøgelsen, er en ulempe og kan være en hindring for at opnå et godt gruppearbejde. Dog har vi på baggrund af tidligere projekter erfaret, at ingen af os, rent fagligt, ret godt tolerer personer med meget høj dominans og det kan hurtigt skabe konflikter i gruppen. Vi mener at vi komplimenterer hinanden godt og giver plads til hinanden, samtidig med at der holdes en god tone og en struktureret arbejdsindsats. Vi har ikke valgt en decideret gruppeleder, men for at holde overblik over forløbet er Cecilie blevet valgt til at holde styr på de punkter der skal nås, hvilket gøres i vores Gantt kort. Dette valg bygger også på hendes erfaring med planlægning på uddannelsen TEKO. Et Gantt kort er et projektstyringsværktøj, der giver et samlet overblik over et projekt i forhold til indhold og forløb, herunder tidshorisonter og afhængighedsforhold for de dele der ligger i projektet. Et Gantt kort kan anvendes ved projekter af enhver størrelse. Vores Gantt kort er konstrueret i programmet Microsoft Excel som en oversigt og indeholder projekts indhold og tidsplan. Vi har lavet det som en visuel illustration med datoer for start- og sluttidspunkt for alle de delopgaver der indgår i projektet (projektstyring). Oversigten i vores Gantt kort er med til at sikre, at vi når at blive færdige inden for den tidsramme der er afsat. Vi har dog undervejs taget oversigten op til revurdering, for at se om den givne tidsplan holder og hvad der evt. skal/kan gøres bedre eller anderledes. Umiddelbart er vi begge en del af alle fag, for at lære mest muligt. Men vi har, i tilfælde af uoverensstemmelser, valgt underledere til alle fag. Cecilie har det sidste ord inden for virksomhed og interaktion, og Emilie indenfor kommunikation og design

8 Kvantitativ og kvalitativ metode Research I dette afsnit har vi brugt kvantitativ metode, og indsamlet en stor mængde data som bruges til at lave en generel vurdering af folks kendskab til Egeskov, samt deres brug af smartphones og tablets. Vi har via facebook indsamlet 83 svar. Følgende er en opsamling af svarene, og indeholder de mest hyppige svar i undersøgelsen. De resterende svar samt spørgsmålene kan findes under bilag. (Bilag 8) 64 % af de adspurgte var kvinder derfor har vi valgt at lave en kvindelig persona. Størstedelen af de adspurgte 66 % lå i alderen år. Vi antager at det skyldes at det er den målgruppe der bruger facebook mest. Vi har af forskellige årsager ikke valgt denne målgruppe da vi fandt en anden mere hensigtsmæssig. Dette vil vi vende tilbage til i afsnittet om målgruppevalg. 57% af de adspurgte kender Egeskov har besøgt stedet 2-5 gange. 15

9 71% har været på Egeskov sammen med deres familie. Kun 14 % synes at slottet er noget af det mest interessante at besøge på Egeskov. 29% siger ja til at de ville downloade en gratis app med informationer, i forbindelse med et besøg der. (Og 35% siger at det afhænger af hvad app en indeholder.) Interview I dette afsnit har vi lavet interview med tre personer inden for målgruppen, 40+. Vi har taget udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen, og uddybet flere af spørgsmålet for at få nogle mere konkrete resultater. Vi har fokuseret på at finde tre personer som alle har besøgt Egeskov og som har en smartphone eller tablet. A: Jeg har været der i forbindelse med mit arbejde og så selvfølgelig med familien. Både da mine børn var små, og med mine børnebørn for nyligt. 2. Hvad husker du bedst fra din tur på Egeskov? H: Bilmuseet - da vores søn var meget interesseret heri, Dracula (også pga. børnene) og den smukke have med alle de flotte blomster, dufte og farver! A: Den smukke have er det jeg bedst husker.. Og så selvfølgelig legepladsen hvor mine børnebørn helst vil være. 3: Har du været på rundtur på selve slottet? Hvis ja, hvad syntes du om det? H: Jeg har ikke været på rundtur på slottet. A: Ja, jeg har været der en gang. Jeg husker det ikke så tydeligt. 4: Kunne du være interesseret i at besøge slottet næste gang du kommer? H: Ja ville gerne se slottet! A: Ja, jeg vil gerne se det igen da det er så mange år siden. Heidi Sonne, 44 år, slankekonsulent og løbecoach. 1. I hvilken forbindelse besøgte du Egeskov? H: Jeg besøgte Egeskov Slot sammen med familien. En familietur med medbragte madpakker! 16 17

10 5: Kunne du forestille dig at hente en gratis app som indeholder sjove og lærerige informationer om ting på slottet, hvis du læste om det eller så det i en reklame? (Hvis ja hvorfor - hvis nej hvorfor ikke) H: En app ville have interesse både for selv at lære om Egeskov og ved evt. fremtidigt besøg - Helt klart! A: Ja det kunne jeg godt. Jeg tror også det ville være noget for mit barnebarn på 9 år, der allerede er rigtig god til at bruge sin mors iphone. Analyse Fejl og mangler Dette spørgeskema er udformet og sendt ud helt i starten af projektet. Vi har siden da valgt en specifik målgruppe og i det hele taget sat os mere fast på hvad vores mål er for projektet. Derfor kunne det, med de nye erfaringer, have været en fordel at specificere spørgeskemaet endnu mere, efter netop vores målgruppe. Kritik I forhold til valg af medie hvor spørgeskemaet er blevet udsendt, er facebook ikke nødvendigvis det mest optimale valg. Det havde været en fordel at udsende det til en bredere gruppe personer via fx Det må antages at størstedelen af de personer der har svaret, er enten vores egne venner, eller venners venner, hvilket godt kan farve besvarelserne. 18

11 Risikoanalyse Forretningsmodel Vi har lavet en Mini Risk Chart, som bruges I starten af et projekt, som retningslinje for hvilke problemer der kan opstå og hvordan der skal reageres på dem, hvis de opstår. Desuden har vi i starten af projektet også lavet en gruppekontrakt, som også tager hensyn til eventuelle intriger. Risiko Sandsynlighed 1-5 Indvirkning Risikoværdi s*1 Risikorespons B2C og B2B I dette projekt ligger vores fokus primært på B2B, da vi som virksomhed skal sælge vores app til Egeskov. Dog er der situationer hvor det er nødvendigt også at analyse B2C markedet, for at finde ud af hvilken hvilket udbytte Egeskov får ved at implementere vores app. Altså hvordan den skal bruges af de besøgende og hvilken indvirkning den har på deres besøg på Egeskov Slot. Hvis et gruppemedlem bliver syg i en længere periode Opgaverne må deles op og det syge medlem må arbejde hjemmefra I følgende dette afsnit er der fokuseret B2B. Vi har anvendt en forretningsmodel og fokuseret på de punkter vi finder vigtigst. Gruppemedlemmer mangler viden Her må der læses ekstra meget og søges hjælp hos andre Kundeværdi Produktivitet -> Kunden køber vores produkt for at tiltrække egne kunder. Tidspres Interne problemer i gruppen En god arbejds indsats fra alle gruppemedlemmer samt en struktureret plan der skal overholdes Tingene snakkes igennem og der findes en løsning Positionering Det eksisterende marked: Kunden ønsker selv en interaktiv løsning, hvilket vi vil opfylde for dem. De har ikke i forvejen et lignende produkt, hvilket forhåbentlig kan tiltrække kunder på en ny bekostning. I forhold til markedet, findes der allerede app s der bruger augmented reality, derfor kommer produktet ind under det eksisterende marked dog er det ikke mange steder det bliver brugt, og det vil med garanti tiltrække nogle nysgerrige, teknologielskende kunder. Dårlig kommunikation med lærerne og manglende tid til at hjælpe og vejlede alle elever Vi må klare så meget muligt på egen hånd, og fokusere på at få hjælp til det vi er dårligst til. Der kan søges hjælp hos medstuderende 20 21

12 Prisniveau I forhold til køb og implementering af vores app, vil produktet koste et sted mellem og Der vil derudover komme yderligere udgifter i forbindelse med vedligeholdelse. (se afsnit om budget) I forhold til installering af app n, er det en markedspris, da den koster det samme som andre apps. Til gengæld ligger prisniveauet lavt, da det udelukkende kræver en app som er på gæsternes egen smartphone. Det indebærer ikke infotavler eller lign. Der skal installeres på Egeskov Slot. Oplevelsescyklus Brugsværdi: For Egeskov er gæsternes positive kommentarer det allervigtigste, de vil derfor først få de gode oplevelser når app en kommer i brug. Service: Der vil naturligvis være en servicegaranti efterfølgende, i form af opdateringer af app en og hjælp til teknologiske komplikationer. Den vil aldrig komme til at ligne Egekovs, da den skal tilpasses den enkelte kunde. Så på nuværende tidspunkt vil vi bruge niche-strategi, da vores produkt er tilpasset et bestemt segment, med nogle bestemte behov. Kanaler Egne sælgere: I forbindelse med vores B2B salg, er dette et svært punkt at udfylde, da Egeskov enten køber eller ikke køber vores app. Dog vil vi personligt sælge dem produktet. Ressourcer For at vi kan udvikle en app, skal vi udvikle vores evner indenfor programmering. Ellers kan der være en fordel i at finde en programmør der kan hjælpe. Rent teknologisk kræver udviklingen af en app ikke meget andet end de rigtige programmer på computeren. Dog vil der også skulle bruges en masse forskellige devices til at teste app en på. Samt en masse test på selve Egeskov. Genkøb: Hvis alt forløber som det skal og app en bliver en succes, vil det være fornuftigt for Egeskov at købe en app til andre af deres områder. Det kunne være veteranbilmuseet eller haven. Vi vil sørge for at stå til rådighed ved denne app, så Egeskov ikke får lyst til at skifte leverandør i tilfælde af endnu et produkt. Kunder Niche-strategi: For os er den eneste kunde lige nu Egeskov, derudover kan man på længere sigt overveje om det kunne være en mulighed at sælge en lignende app og idé til andre danske seværdigheder

13 Interessantanalyse Aktiviteter Under dette punkt beskrives det hvordan vi vil sælge produktet til kunden. Problemløsning: Vi fokuserer på problemløsning, som er baseret på individuelle kunderelationer og højt fagligt niveau hos den enkelte. Dvs. at for at sælge vores produkt til Egeskov, kræver det god dialog og kommunikation, for at komme frem til netop den løsning som Egeskov drømmer om. Partnere Teknologipartnere: Når vores app skal udvikles, kan det betale sig at have teknologipartnere så vi kan lave så stabil og velfungerende app som muligt. Udviklingspartnere: Det kan også være fornuftigt at bruge udviklingspartnere, for at gøre konceptet endnu stærkere. Gruppemedlemmer Lærerne på MMD Klienten, Egeskov Vi har på baggrund af vores brainstorm (se bilag 2) overvejet hvilke interessanter der er i forbindelse med dette projekt. Vi har vi vurderet at den største interessant er klienten, nemlig Egeskov. Vi ønsker at lave et godt produkt til Egeskov, for at forbedre deres brand og skabe merværdi. 1 1 Mannaz Interessantanalyse Metodebeskrivelse hentet d. 25/

14 Målhålhieraki og succeskriterier Budget Vi har i forlængelse af interessantanalysen sat os et mål for hvad vi med vores app, vil opnå for Egeskov. For at komme frem til succeskriterierne har vi brugt effekthierakimodellen (Se bilag 5) Desuden har vi, for at sikre at vores mål er realitisk og specifikt, brugt smartmodellen. (Se bilag 1) Før at Egeskov kan begynde at investere i udviklingen og implementeringen af vores app, er det nødvendigt at kigge på forskellige analysemodeller og vurdere om investeringen kan betale sig. Vi vil bruge return of investment (ROI) til at beregne om der vil være fortjeneste i denne investering. 1 Succeskriterier Vi ønsker at opnå et øget antallet af besøgende på Egeskov Slot med 15 % for året 2017, sammenlignet med året Hvorfor? For at skubbe Egeskov længere op på stigen blandt de mest attraktive seværdigheder i Danmark. Hvordan? Ved at skabe mere fokus på slottet på Egeskov i form af nye interaktive tiltag, og dermed skabe en mere attraktiv seværdighed for alle aldre. Implementering af app Betaling af it-medarbejder (kr. pr. År) Øvrigt personale (kr. pr. år) Stigning i antal besøgende (tal fra 2013) ,2 I den ovenstående tabel er der givet vores bud på et budget, med henblik på en ny app til Egeskov Slot. Der er, ud fra research på forskellige programmørers hjemmesider, antaget at en app til Egeskov ligger i den dyre ende af skalaen. Dette bygger på at det er en avanceret app som er nødt til at fungere på forskellige platforme og som skal vedligeholdes løbende. 1 Desuden skal der ansattes en it-medarbejder som skal have sin løn. Vi antager at han tjener kr om året. 1 Reinholdt Møller hentet d. 25/ Intramedia Return of investment 18/

15 Besøgstallet ligger lige nu på hvilket. På baggrund af en gennemsnitspris pr. Betalende gæst, giver kr årligt. 1 Da Egeskov er selvfinansierede vil en stor del af disse penge naturligvis blive brugt på vedligeholdelse af stedet, markedsføring osv. Hvis vores målsætning lykkes (se afsnit om succeskriterier og målhierarki) og besøgstallet er steget med 15% ved udgangen af 2017, vil det give en økonomisk stigning på ,8kr. Når app ens pris samt vedligeholdelse i form af kompetente ansatte er trukket fra, vil der være et overskud på ,8kr. I forhold til marketing, kan Egeskov nøjes med at reklamere med app en de steder hvor de i forvejen reklamerer. Dvs. på deres hjemmeside, på skilte ved indgangen og som en lille tilføjelse til deres avisreklamer og lign. Derved sparer de en masse udgifter, i forhold til hvis de fx. skulle lave en helt ny reklamefilm om app en. Delkonklusion Ud fra disse beregninger og i forhold til vores mål, vil pengene til implementeringen af vores app så rigeligt være tjent ind i Desuden satser vi, med den rette markedsføring af de nye tiltag og kundernes anmeldelser, på et stigende besøgsantal i de følgende år. Kritik Der skal i denne ROI tages højde for at disse beregninger blot er skøn og at vi ikke har de præcise tal. Desuden er der heller ikke taget højde for inflation, renter osv. Med de præcise tal ville man med fordel kunne opstille en costbenefit analyse. Desuden er tallene fundet ud fra antal af besøgende i forhold til indtjening ved indgangen. Der er her flere faktorer der også ville spille ind. Fx er der ikke taget højde for indtjeningen fra butikkerne på Egeskov, altså mad, souvenirs, planter osv Tider og priser i 2014 til offentliggørelse (Materiale fra Egeskov Slot)

16 Situationsanalyse Porters five forces Vi har i dette projekt arbejdet med modeller som bruges til at analysere markedet. Situationsanalysen beskriver Egeskovs egen situation i forhold til branchen hvilket er vigtigt at vide, da det giver et overblik over deres placering i brancheefterspørgslen, deres styrker, svagheder og situation på markedet. Analyse af markedsforhold Vi lever i en tid med en konstant teknologisk udvikling. Produkterne bliver hele tiden bedre og får flere og flere funktioner. I forhold til at skulle have en app ud på markedet må det siges at være det rigtige tidspunkt. 3 ud af 4 danskerne ejer en smartphone 1 og har derfor altid deres forskellige app s lige ved hånden. For at analysere Egeskov slots mikromiljø og konkurrencesituation, har vi valgt at arbejde med analyseværktøjet Porters five forces. 1 Leverandørenes forhandlingsstyrke Dette emne har vi valgt at udelade, da det ikke er relevant for vores projekt. Købernes forhandlingsstyrke Da der er mange seværdigheder at se i Danmark, vurderer vi købernes forhandlingsstyrke til at være meget høj. Af alle disse seværdigheder forventer de besøgende nytænkning, originalitet og et stærkt brand samt image. Truslen fra nye indtrængere Truslen fra nye indtrængere antager vi som værende meget lav. Det tager både tid, penge og en god idé at opbygge en lignende seværdighed som Egeskov Slot og selvom man får opbygget noget lignende, vil det aldrig kunne rumme præcis samme historie og arkitektoniske udtryk. 1 Pelle Dam Metro Ekspress d. 15/ (hentet d. 21/5 2014) mx.dk/viden/digital/story/ IM: Se fodnote 1 (Side 210) 30 31

17 PEST Truslen fra substituerende produkter Truslen fra substituerende produkter vurdere vi til at være mellem, hvis man ser på seværdigheder som f.eks. Danfoss Universe. Dette er en ny seværdighed og det trækker mange turister og besøgende til. Tilgengæld har slottet eksisteret i mange århundreder og det er en del af Danmarkshistorien, hvilket er svært for f.eks. Danfoss Universe at leve op til. Rivalisering i branchen Rivaliseringen i branchen er rimelig høj. Andre slotte er konkurrenter til Egeskov Slot og især dem der er placeret på Sjælland og i hovedstadsområdet, da København ofte er den mest besøgte by af udlændinge. Ser man på forlystelsesparkerne, er truslen endda nok en smule større da de trækker børn til, som påvirker deres forældre. Vi vil i følgende afsnit lave en PEST-analyse, hvor hovedformålet er at vurdere hvilke politiske, økonomiske, sociale/ kulturelle og teknologiske/miljømæssige forhold der har indflydelse på Egeskov Slot. På trods af, at Egeskov ikke har mulighed for at påvirke disse forhold, kan de have stor indflydelse på virksomhedens indtjeningsevne. For at PEST-analysen skal fungere optimalt, skal den løbende revideres og opdateres, i takt med at der sker ændringer i samfundet. Political - politik og lovgivning Ønske om øget handelssamarbejde med Kina Henrik Neelmeyer, Direktør for Egeskov slot, nævner bl.a. at forlystelsesparker og andre slotte er store konkurrenter til Egeskov slot. 2 Economical - økonomi og demografi Sociocultural - sociale og kulturelle Technological - teknologi og miljø Finanskrise Konkurrenter tiltrækker den sjællandske befolkning + turister Dårligt vejr eller meget høje temperaturer Nogle besøgende har ikke smartphones og tablets 2 Under interview på EAL d

18 Politik og lovgivning For nylig var Dronningen på statsbesøg i Kina, hvor hun rejste til sammen med repræsentanter fra 160 forskellige danske virksomheder. Et besøg som dette skal resultere i et større handelssamarbejde mellem Danmark og Kina. De er på Egeskov meget interesserede i de kinesiske gæster og ønsker endnu flere i fremtiden. Et øget samarbejde mellem Kina og Danmark vil også kunne tiltrække flere fra østen på længere sigt. 2 Økonomi og demografi Egeskov har skulle bane sig vej igennem en periode med lavkonjunkturer og finanskrise. I 2013 var der stor fremgang i væksten, og tallene ser stadig meget bedre ud end i årene Der er stadig udfordringer, men vi må siges at bevæge os mod lysere tider. 3 Sociale og kulturelle Ifølge Egeskovs direktør Henrik Neelmeyer, har vejret stor indflydelse på besøgstallet på Egeskov. Hvis den danske sommer er regnfuld, vil turisterne ikke bruge de udendørs seværdigheder så meget, og de vil formentlig søge mod varmere himmelstrøg i udlandet. Samtidig påvirker meget høje temperaturer også besøgstallet, da de fleste vil tage på stranden i stedet for. Ud over det ser Egeskov, som tidligere nævnt, en store konkurrent i Kronborg Slot, da de typisk tager de sjællandske gæster. Teknologi og miljø Egeskov ønsker nogle flere interaktive oplevelser for de besøgende, men her er det en udfordring at få alle med, hvis de nye interaktive tiltag kræver en smartphone eller tablet. Specielt den ældre generation vil som udgangspunkt ikke kunne være med her. Dog er det oftest dem der finder slottet interessant uden brug af multimedieoplevelser, så det vil ikke have så store konsekvenser. 2 Dronningen og direktører er i Kina (23/4 2014) hentet d. 26/ Ritzau 19/ Fyens stifttidende hentet d. 15/

19 SWOT Der er i denne SWOT-analyse fokuseret på selve Egeskovs interne og eksterne forhold, med fokus på slottet. Styrker S1: De mange gode historier på Egeskov S2: Egeskov ønsker selv en multimedieoplevelse S3: Der bor en rigtig familie på slottet. Muligheder O1: Der er nok steder på Egeskov at tage fat på (hvis man vil udvide idéen) Svagheder W1: Slottet kan være kedeligt W2: Rigtig mange attraktioner skal dækkes ind W3: Manglende tekniske kompe tencer hos de ansatte W4: Dårligt 3g net W5: Egeskov er selvfinansierende Trusler T1: Konkurrenter som Legoland, Kronborg Slot, Bonbonland osv. Styrker Slottet er en meget unik del af Egeskov, og de mange samleobjekter der hænger og står rundt omkring har deres egen historie. Der er nok at tage fat på, og det er derfor vigtigt at få formidlet disse historier på en anderledes, sjov og lærerig måde og som Egeskov selv ønsker, at give folk en levende oplevelse. Desuden bor der en rigtig, adelig familie på slottet hvilket gør oplevelsen meget autentisk. I og med at Egeskov er en af Fyns mest kendte attraktioner, giver det også et stærkt bånd til fynboerne, og de fleste kender til slottet. Svagheder Vi har på baggrund af vores field research fundet ud af, at slotte ikke rammer en bred nok målgruppe, da mange børn og unge finder det kedeligt og hellere vil benytte legepladsen, besøge Dracula eller kigge på veteranbiler. (Se afsnit om kvantitativ analyse) Desuden er der enormt mange attraktioner, så det vil tage tid at implementere multimedieoplevelser på alle sammen. For at få det til at lykkes kræver det også personale til at vedligeholde de nye tekniske tiltag. 3g nettet på Egeskov er enormt dårligt, hvilket er en kæmpe ulempe. Til sidst er det værd at nævne at Egeskov Slot er selvfinansierende og ikke får en krone fra det offentlige, dette betyder også at priserne på indgang, mad osv. Skal holdes rimelig høje

20 TOWS Muligheder Det kan modsat også være en mulighed for Egeskov med de rigtig mange attraktioner, da de nye tiltag vil kunne implementeres andre steder end kun på slottet. Trusler Det kan true Egeskov at der findes mange andre seværdigheder i Danmark, som er sjovere for både børn og voksne end Slottet på Egeskov. Nogle af de store konkurrenter er Legoland, som både har leg for børnene og imponerende bygningsværker lavet af lego, samt smukke og frodige blomsterbede og lign. Som fanger de voksne. Vi vil nu gennem en TOWS-analyse, som bygger på SWOT-analysen, vende Egeskovs styrker og svagheder til muligheder. Alt i alt skal Egeskov være first movers på, og skabe noget som de andre seværdigheder i Danmark ikke har. Her er Augmented Reality en mulighed. De skal holde fast i Det levende slot i deres markedsføring, da dette er noget der gør Egeskov unikt, i forhold til fx. Kronborg. 1 For at disse nye teknologiske tiltag skal virke, vil det være virkelig væsentligt at anskaffe sig frit wi-fi netværk over alt på området. S W O T De gode historier skal formidles via en app. Denne app kan evt. udvides til flere steder på slottet (hvis den bliver en succes) S1+S2+O1 Fortsat markedsføring af det levende slot. Der bor en rigtig levende familie på Egeskov, det har Kronborg ikke. S3+T1 Det vil være en kæmpe fordel for Egeskov at anskaffe sig wi-fi netværk. O1+W4 Det handler primært for Egeskov om at tilbyde noget nyt, som konkurrenterne ikke har. W1+T Egeskov Slot -det-levende-slottetpå-fyn

21 Kommunikation Persona Denne persona er udviklet med henblik på at skabe en relation til målgruppen og belyse eventuelle problemstillinger for os i projektet. Desuden er den udviklet til at hjælpe os med at definere den visuelle stil og retning. Navn: Gitte Kærgaard Sørensen Alder: 47 år Civilstatus: gift med Torben Kærgaard Sørensen Børn: 2 Gitte Kærgaard Sørensen er en kvinde på 47 år. Hun er gift og bor sammen med sin mand Torben og deres 2 børn, Jonas på 12 år og Caroline på 9 år. Familien bor i en villa på Tåsinge. Gitte arbejder til dagligt i den offentlige sektor som kontorassistent. Hun er glad for sit arbejde, som ligger i Svendborg og hun nyder den hyggelige køretur til og fra arbejde. Gitte og familien elsker at benytte sig af de sociale arrangementer og kulturelle tilbud som foregår på Tåsinge og omegn, og de er ofte ude at køre ture i weekenderne. Familien kører gerne en længere tur for at være kulturelle sammen, dog er det med årene blevet sværere og sværere at lokke børnene med, da de er kommet i den alder hvor de hellere vil være sammen med deres venner. 41

22 UML Netop derfor lægger Gitte også meget vægt på at der er noget spændende for alle aldre at opleve på deres små ture, og det er ekstra plus hvis børnene lærer noget, samtidig med at de har det sjovt. I sin fritid dyrker Gitte en smule fitness med en god veninde. Selvom det ofte ender i mere snak end træning, nyder Gitte stadig hyggestunden med sin veninde. Derudover er hun med i en bioklub, hvor hun mødes med nogle veninder og bekendte en gang om måneden for at gå i biografen. Gitte er nemlig medlem af biografklub Danmark, hvor hun får halv pris på forskellige forestillinger. Hun er almindeligt interesseret i politik og samfundsforhold og stemmer for det meste på socialdemokratiet når der er valg. Gitte er ofte på internettet, specielt når hun arbejder. Hun har også en Facebook profil og bruger den ofte når hun skal lægge billeder ind af børnene fra sin iphone, eller når hun vil dele et sødt citat med sine venner. Gitte kan godt lide at være med fremme i feltet og anskaffede sig en iphone 4s, da den gamle mobil ikke var smart nok. Desuden ville hun gerne kunne lægge billeder direkte på Facebook, I stedet for at skulle bruge sin computer. UML er en standard for udseende af diagrammer. Vi vil bruge UML til at lave flowcharts i forbindelse med matrix Matrix Flowchart Matrix flowchart følger brugeren og dens vej igennem ens site, altså user experience UX. Her følger vi to Matrix, et for vores microsite og et for vores app. Vi har i begge tilfælde taget udgangspunkt i vores persona, dog med to forskellige problemstillinger. De to flowcharts udfolder sig efter sitets nuværende opbygning. Disse flowcharts bliver bl.a. lavet for at finde ud af hvad vi mangler i user experience UX og hvordan vores koncept eventuelt skal optimeres i forhold til vores personas behov

23 Cardsorting Matrix 1: Microsite User: Persona Role: Browser Goal: Surfe sitet, for at få infotainment Task: Opnå viden omkring app en Matrix 2: App User: Persona Role: Consumer Goal: At opnå viden om Egeskov slots værdigenstande Task: Lære produktet at kende Vi har anvendt cardsorting som grundlag for indhold og strukturering af app en, da det er den der er produktet, og den der skal ud på markedet. App en er meget simpel og har få funktioner, da den skal kunne bruges af alle og være nem at finde rundt i. Det har derfor ikke været nødvendigt at lave en omfattende cardsorting test. Dog har vi testet 2 forskellige kombinationer på 10 personer og brugt den som flest valgte. Info Scan Scan Info Kontakt Kontakt 44 Kombination 1 Kombination 2 45

24 Sitemaps 8 ud af de 10 valgte kombinationen på billede 2, hvilket også ramte vores ønske bedst. Scan-knappen leder brugeren ind på det hele app en handler om, nemlig augmented reality. Hvor info-knappen kan bruges hvis man ikke har hørt om app en og er i tvivl om hvad den kan. Disse sitemaps viser en liste over siderne på vores microsite og vores app

25 Content Marketing Kulturelle forskelle Essensen af Content Marketing er at være synlig på de sociale medier. Dette indebærer bl.a. at sende den rette information ud til potentielle gæster og at man som virksomhed er repræsenteret på så mange platforme som muligt. Eksempelvis på kundernes mobiler, computere osv selvfølgelig med kundernes tilladelse. Egeskov Slot kan endvidere benytte sig af SMO (Social Media Optimization) med den hensigt at tiltrække besøgende til deres hjemmeside via andre sociale medier. Her kan de reklamere for app en og tiltrække eventuelle nye besøgende. Egeskov skal dog være opmærksomme på hvilken type indhold der præsenteres, hvordan det præsenteres og hvordan indholdet understøttes, for at sikre sig at deres kommunikation får den rigtige betydning og at den bliver forstået korrekt. Egeskov Slot kan med fordel fokusere på slottets private ejere og fortælle en god historie fra f.eks. grev Michael Ahlefeldt Laurvig-Bille og hans familie, som man som privat familie kan relatere til og opleve slottet som både privat hjem og historisk renæssance slot. Det er her også vigtigt at historien bliver skrevet letlæseligt og med mange positive ord. Sådanne historier er også gode til at dele på f.eks. de sociale medier. 1 Vi vil i dette afsnit overveje hvilke problemstillinger der kan forekomme, i forbindelse med en generel kampagne til forskellige kulturer. Der er her taget udgangspunkt i Tyskland. Til trods for at Danmark og Tyskland grænser op til hinanden, kan der alligevel være kulturelle forskelle mellem landene. På baggrund afsnit om Geert Hofstedes kulturelle forskelle (se bilag 3) har vi fundet ud af at Danmark og Tyskland adskiller sig meget fra hinanden, i forhold til de sociale normer. Her er et par eksempler: Sproget Hvis man skal lave et kampagne site som også skal henvende sig til de tyske turister. Den første problemstilling der opstår er at alt der skal til Tyskland skal oversættes til tysk og synkroniseres. I andre lande kan man nøjes med en engelsk reklame eller engelske undertekster. 1 Content is currency developing powerful content for web and mobile, kap.1 + kap.2. Jon Wuebben, Nicholas Brealey Publishing, Boston, London,

26 Kommunikationsplan Tonen I Danmark er der en tendens til at tonen er meget uformel, både i forretningsbranchen og blandt almindelige mennesker. Egeskov ønsker også en afslappet tone, med plads til selvironi. I Tyskland er det almindeligt at sige Sie til hinanden, og folk tiltaler primært hinanden ved efternavn, hvis de ikke kender hinanden godt Danmark Tyskland 50 1 Vimu info typisk dansk typisk Tysk hentet d. 20/ mod_21_1&lang=da&u=general&flash=true

27 SMP-modellen Vi vil i følgende afsnit kigge på segmentering, målgruppevalg og positionering, hvilket er nødvendigt for at fastlægge en markedsstrategi. Segmentering Når en målgruppe skal defineres skal der først udvælges et segment. Segmenteringen er den proces der gennemføres for at inddele markedet i homogene brugergrupper. Altså grupper med ensartede kendetegn der har betydning for brugernes præferencer i forhold til virksomhedens produkt. Følgende model viser en overordnet gruppe af segmenter der er relevante i forhold til Egeskov. Disse segmenteringskriterier har henblik på B2C markedet, da vores app skal fra Egeskov og ud til privatpersoner, altså potentielle besøgende på Egeskov. Kriterierne valgt i forhold til hvad der er væsentligt at se på hos de besøgende. Det er væsentligt at de er familiemennesker som bruger tid på at besøge seværdigheder. Det er altafgørende at målgruppen har en smartphone, og det må derfor forventes at målgruppen har en vis teknologisk viden. Det kan også være en fordel hvis de bruger internettet meget, og har interesse for de sociale medier. Dette vil også give dem mulighed for at fortælle deres venner og andre interesserede om app en. Segmenteringskriterier på B2C Hovedkriterier Segmenteringskrit- Eksempler Demografiske Psykografiske Teknografiske Alder Familielivscyklus Livsstil Teknologisk viden og interesse Anvendelse af internettet Aktivitet i form af sociale medier Voksne Familie med børn Udflugter Apps, computer Brug af facebook, app-store, trustpilot osv. Målgruppevalg Vi har valgt målgruppen 40+, da størstedelen af denne målgruppe opfylder de forventede krav, til perfekte brugere af denne type app. Ifølge en undersøgelse fra havde 65 % af de årige en smartphone. Og af de årige havde 35 % en smartphone. I samme år havde 20 % af befolkningen en tablet, hvor hele 38 % lå i alderen år. Ifølge undersøgelsen forventede 45% af de af resterende som ikke havde en tablet, at anskaffe sig en i løbet af et år. Generelt må vi formode at disse tal, her to år efter, er steget i takt med den stigende teknologiske udvikling. I denne forbindelse spiller indkomst også en rolle i forhold til om man har en smartphone/tablet eller ej. 1 Coop analyse (12/4 2012) Hentet d. 22/ https://coopanalyse.dk/analyse/vi-har-smartphones- -nu-vil-vi-have-tablets 52 53

28 SMUK modellen Dette valg er også truffet på baggrund af at vi ønskede at lave en informativ app, som giver de besøgende på slottet en lidt anderledes oplevelse, end den typiske rundvisning med enten guide på eller en brochure i hånden. For at få noget ud af disse informationer kræver det at man kan læse, er interesseret i historie og som sagt, har en device hvorpå man kan installere apps. Desuden vil vi gerne gøre interessen større, hos den målgruppe der i forvejen bruger slottet hyppigst. Målet i forhold til målgruppen 40+, er at de vil inddrage deres børn eller børnebørn i legen, og dermed få en god oplevelse der bringer familien tættere på deres besøg på Egeskov. Kritik I vores spørgeskemaundersøgelse lå 66% af personerne i alderen år. Som tidligere nævnt må vi konkludere at dette skyldes at vi begge befinder os i den målgruppe, og størstedelen af vores facebook venner også gør det. Derfor er svarene ikke så repræsentative som hvis vi havde foretaget undersøgelsen på et anden medie, med en større aldersspredning. Størrelse og vækst Da Egeskov bliver besøgt af omkring mennesker om året 1 og godt besøgende i Juni, Juli og August måned, er det vigtigt at de hele tiden fornyer sig, for at tiltrække flere besøgende. Fordelen ved at have 40+ som målgruppe, er at den trækker flere aldre med. Det kan være en 40 årig kvinde med hendes jævnaldrende mand og deres børn på 5-15 år. Desuden kan kvinde have sine forældre med, og dermed har vi fanget 3 generationer. I denne tid hvor folk er så glade for at bruge deres smartphones, er det vigtigt at have nogle teknologiske tiltag der imponerer de umættelige smartphone-brugere. Muligheder for bearbejdning Det koster 30kr mere, udover billetprisen, for en gæst hvis de vil besøge selve slottet under deres besøg. Det vil derfor være en oplagt mulighed at folk opmærksomme på app en allerede ved indgangen, så det kan skabe interesse og derved både øge antallet af gæster på slottet samt indtjeningen. Derudover vil det være oplagt at reklamere for app en på hjemmesiden. Det er dog også derfor at vi har lavet interviews med to personer der befinder sig inden for målgruppen Energi Fyn (http://www.energifyn.dk/erhverv/fibernet/cases/ egeskov-slot. Hentet d.20/ )

29 7 p er Udgifter ved bearbejdning Der vil være udgifter ved produktion og vedligeholdelse af app en (se budget) I forhold til markedsføring af app en, vil det det ikke koste Egeskov mere end nogle reklameplakater og bannere ved indgangen og på slottet, i første omgang. Dog vil det med tiden kræve flere penge at få reklameret udenfor Egeskovs rammer. Konkurrencesituationen i segmentet Den valgte målgruppe besøger i forvejen Egeskov og derfor handler det om at skabe interesse for selve slottet og ikke kun haven, vetereanbil museet osv. Egeskov vil muligvis være det eneste slot i Danmark med en app som tilbyder augmented reality og det kan forhåbentligt skabe interesse hos personer rundt omkring i landet, og måske også udenlandsk. De 4 p er; Product, Price, Place og Promotion udgør et handlingsparameter, som er den faktor virksomheden selv kan fastsætte, og som er af betydning for virksomhedens afsætning. De sidste 3 p er er people, physical evidence og process. Disse bruges bl.a. til at analysere serviceprodukter. Product En augmented reality app som primært bruges på slottet. App en giver informationer om værdigenstande på slottet igennem smartphonen som er sjove, levende og lærerige for Egeskov slots gæster. Place App en får sit eget micro site, som er linket fra Egeskov slots website. App en skal fremadrettet kunne downloades fra forskellige mærker af smartphones og tablets. Price App en vil for gæster i starten være gratis. Dog kan det være muligt for Egeskov at få en lille indtjening på den, ved at lade den koste et mindre beløb som f.eks. 7 kr. der hvor kunden henter app en fra. For Egeskov vil der være en omkostning i form af app en, som er ca kr - desuden er der vedligeholdelse osv. (Se budget) Promotion Der vil være kampagne reklamer rundt omkring på sociale medier og enkelte reklame bannere på Egeskov slots have og veteranbil museet. Derudover skal der reklameres på Egeskov Slots hjemmeside og på deres Facebook side

30 AIDA People Det er vigtigt at alle medarbejdere på og omkring Egeskov Slot bliver sat ind i app en og hvordan den virker, så de eventuelt kan hjælpe gæster som har besvær med at finde ud af den. Vi har i følgende afsnit brugt AIDA-modellen på vores app. AIDA kan kun bruges til at analysere én flade, og ikke flere sider og funktioner. Vi har derfor tager udgangspunkt i app ens forside. Physical evidence I slottets indgang skal der være en guide til hvordan gæsterne får fat i app en, hvad den hedder og hvordan den ser ud. Derudover skal app en have et klassisk Egeskov design, så gæster ikke er i tvivl om det er den rigtige. Process App en skal være nem at downloade for gæsterne og Egeskov bør muligvis sørge for et wi-fi netværk som gæsterne kan logge på. Download af app en kræver kun et login på sin egen smartphone og skal kunne findes nemt i appstore, play butik osv. Kritik af Marketingmix Marketingmix de 4 p er konceptet opstod i 1950 erne, hvor fysiske produkter udgjorde en meget større del af økonomien i forhold til serviceydelser. Modellen er derfor mest brugbar i forhold til fysiske produkter og ikke nær så brugbar i forhold til udvikling af serviceydelser. Netop derfor er udvidelsen med de 7 p er en brugbar model for os i dette projekt, da den tager hensyn til flere aspekter i beslutningen omkring et produkt eller en service. 1 1 betabox 4 per hentet d. 29/ Attention Det første man ser på app en er det store Egeskov logo. Det er vigtigt at folk ikke er i tvivl om hvem der repræsenterer app en og hvor den skal bruges. Flagene er holdt i de originale, kraftige farver så de ikke overses. Dette er vigtigt da de besøgende skal have mulighed for at vælge sprog inden de begynder at navigere rundt i app en. Interest Knapperne: Scan og info er til for at folk skal have lyst til at vide mere om app en og dens funktioner. Desire Når man ved lidt om app en skal man have lyst til at prøve at bruge den på slottet. Action Til sidst trykker man på Scan og man kan starte sin tur rundt på slottet. Satisfaction Dette punkt er rigtig vigtigt, da det er her merværdien opstår. Når folk har prøvet app en på Egeskov, skal de få lyst til at komme igen samt at sprede budskabet til venner, bekendte og på nettet. Desuden vil de, med deres nye kendskab også være potentielle brugere af en lignende apps på Egeskov, fx hvis den bliver udvidet til haven eller veteran bilmuseet

31 60 Idémodning

32 Idémodning I denne proces talte vi om forskellige idéer til implementering af en multimedieoplevelse på Egeskov. Vi har vurderet fordele og udfordringer ved idéen og i alt noteret tre idéer, som alle er en del af den endelige idé. I starten fik vi et overblik over hvilke ønsker Egeskov havde. Slot, veteranmuseum eller have Multimedieoplevelse Information Historierne skal ud Merværdi Det levende slot Ny idé, med fastholdelse af Egeskovs eget koncept. Det var først i anden uge at vi traf den endelige beslutning om hvilken idé vi ville bruge, da vi ikke ville låse os fast på noget med det samme. Derefter har vi igennem processen revideret idéen og overvejet andre mulige idéer, der kan gøre brugeroplevelsen og konceptet endnu skarpere. Idé 1 Med udgangspunkt i slottet, indeholder idéen en app som bruger augmented reality. Augmented reality er en udvidet virkelighed, som gør det muligt at få virtuelle informationer frem via. kameraet, som er en del af app en. App en bruges på de besøgendes egne smartphones og tablets, og er altså ikke en installation på Egeskov Slot. Plus og potentiale Slottet er noget af det smukkeste Egeskov har at byde på, og også noget de er rigtig stolte af. Dog ved vi på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser, at nogle besøgende finder slottet kedeligt og informationsbrochurerne intetsigende og uinspirerene. Denne app tager udgangspunkt i 40+ og skal bruges til at få brugbar viden om slottet, på en spændende og anderledes måde end de typiske brochurer og infotavler. Udfordring Er det teknologisk muligt for os at implementere denne idé? Hvordan klarer vi udfordringen? I og med at vi ikke har lært at programmere en app, er det nødvendigt at tænke ud af boksen og finde en måde at vise app ens funktioner på. Idé 2 Et micro site/kampagnesite der bruges til at vise hvordan app en virker. Dette gøres via en video og tekst. Plus og potentiale: Vi skaber et lille Egeskov univers, der hjælper folk til at forstå idé 1, men på en måde der er realistisk for os

33 Udfordring Hvordan laver vi dette så det opfylder de teknologiske kravspecifikationer der er opstillet? Visuel analyse Hvordan klarer vi udfordringen? Ved at lave et micro site, får vi både formidlet budskabet og stadig inddraget php/database samt en ekstra teknologi i form af en video lavet i flash. Idé 3 Denne idé tager udgangspunkt i at Egeskov anskaffer sig wi-fi netværk. Idéen er at folk i forbindelse med tilslutning til Egeskovs netværk, vil få en påmindelse om at de kan hente Egeskov Slots app, gratis, som de kan bruge på selve slottet. Plus og potentiale Rigtig mange mennesker benytter wi-fi netværket de steder de kommer. Hvilket vil være et oplagt sted at give informationer om vores app til de besøgende. Udfordring Hvordan sørger vi for at folk også henter app en? Hvordan klarer vi udfordringen? Vi kan ikke garantere at folk vil hente app en, men det er vigtigt at der reklameres både på Egeskovs hjemmeside, på facebook og på skilte ved Egeskovs indgang. Derudover skal det gøres klart og tydeligt for folk at app en er gratis. Disse ting vil forhåbentlig påvirke folk til at bruge den og anbefale den til andre. 64

34 Visuel analyse Da vi havde møde med Egeskov, blev det udtrykt klart at de ikke ønsker et nyt koncept og en ny identitet, men blot nogle opdateringer der giver dem merværdi. Derfor har vi valgt at beholde mange af elementerne fra Egeskovs eget design, for at være tro mod deres visuelle identitet. Vi har kigget på Egeskovs hjemmeside, som bruger nogle meget simple farver. De bruger primært sort og hvid, samt en masse billeder i farve. Her vil vi i stedet for bruge nogle farver fra deres brandbook, som ikke kun er sort og hvid. Konkurrenter I designprocessen på vores app har vi kigget lidt på nogle af konkurrenternes app s. Legoland er en af de store konkurrenter, da de ligesom Egeskov tiltrækker familier. De har en app der indeholder alle nødvendige informationer, fx events, tilbud, mad og drikker osv. App en indeholder mange farver og passer godt til Legoland identitet. Vi har dog ønsket at lave, rent visuelt, en mere simpel app der fokuserer specifikt på slottet og dets historier

35 Starframe-analyse Dragsholm Slot Legoland Egeskov Slot Djurs sommerland Amalienborg museet Egeskov slots app Tradition Flertallet af Egeskov slots konkurrenter som Djurs sommerland, Amalienborg og Dragsholm slot, har alle logoet placeret i venstre øverste hjørne. Forlystelsesparkerne Legoland og Djurs Sommerland bruger stærke farver og sætter billeder med kendte mennesker eller familier, der har det sjovt, i fokus. Mens Amalienborg og Dragsholm slot bruger neutrale farver og billeder med mindeværdige seværdigheder på forsiden. På alle konkurrenternes hjemmesider er det en selvfølge at der kan vælges sprog. Purpose Formålet med konkurrenternes hjemmesider er tydeligt et fysisk besøg. På de fleste af hjemmesiderne er der menuer hvor man kan købe sæsonpas og billetter samt se rutevejledning. Trend / Motive Trends indenfor forlystelsesparkernes og slottenes hjemmesider, er generelt at have et stort billede som blikfang og deres logo i en central placering, hvor man ser det som noget af det første. Derudover er layoutet oftest simpelt og nemt at forstå og gå til. Resources Det er tydeligt at se at der er kræset for detaljerne på forlystelsesparkernes hjemmesider, mens slottenes hjemmesider er mere ensformige og knap så prangende. Situation Målgruppen er familier, både med og uden børn, afhængig af hvilken side de besøger. Forlystelsesparkerne vil højst sandsynligt blive besøgt mere af familier med børn og slottene kan besøges af begge typer familier, dog har slottene ikke fokuseret på børnene igennem deres hjemmeside, men i stedet sat deres fokus på det historiske. Forlystelsesparkernes hjemmesider fokuserer modsat udelukkende på børnene

36 Dette skyldes formentlig at børn vil finde forlystelsesparkernes hjemmesider mere interessante og derved påvirke mor og far til at skulle derhen. Den primære inspiration er hentet hos Egeskov selv, hvor vi især har brugt deres brandbook meget. Aim For forlystelsesparkerne er målet med deres hjemmesider at tiltrække besøgende ved at reklamere for sjove forlystelser, spændende arrangementer eller koncerter. Slottenes mål med deres hjemmesider er at informere om hvad man kan opleve på slottene og deres historie. Delkonklusion Vi kan nu konkludere at vi skal placere vores logo i toppen af hjemmesiden, gerne i venstre hjørne hvis vi skal være traditionelle. Desuden skal der være noget der fanger øjet som f.eks. illustrationer eller billeder og det skal gerne vise noget sjovt eller historisk, hvis vi skal følge trendsene. Men da vi kun har udviklet et microsite som et tilhørende site til Egeskovs oprindelige hjemmeside, tillader vi os at bevæge os lidt ud af boksen, dog stadig med tanke på trends og traditioner

37 Budskabsdesign C.R.A.P Egeskovs slogan det levende slot, leder tankerne hen på leg, eventyr og historie. Vores micro site er lavet ud fra Egeskovs eksisterende design, og vi ønsker derved at føre stemningen og budskabet videre. Micro sitet og hele Egeskovs identitet spiller på patos, som taler til følelserne. Kombinationen af logoet, farverne, billederne og sloganet det levende slot, skal skabe en idyllisk stemning hos familierne og give det lyst til at tilbringe tid sammen i de naturskønne rammer på Egeskov. Udover patos bruges der også etos, som står for tillid og troværdighed. Vores design skal virke seriøst, have en god moral, en god tone og holde fast i de grundværdier som er Egeskovs varemærke. Det er vigtigt at vores design appellerer til målgruppen 40+. Selvom der også kommer børn på Egeskov, er der stor forskel på hvordan Egeskovs fremtoning er i forhold til fx Bonbon Land, som udelukkende fokuserer på at tiltrække børnene. 1 Vi vil bruge designprincipperne på vores micro site, for at opretholde en rød tråd og et stærkt design. Det kunne også have været gjort på app en. Men da den er så simpel, og rent designmæssigt minder så meget om micro sitet, mener vi at det var vigtigere at fokusere det. Contrast Mikset mellem brug af skiftevis mørkegrøn og beige, skaber kontrast på siden. Repetition Gentagelser i design giver indtrykket af helhed og sammenhæng. Vi har brugt båndende som gennemgående element. Desuden holder vi fast i de kantede bokse med skarpe hjørner, over hele siden, ligesom der er gjort på Egeskovs hjemmeside. Alignment Alignment er vigtigt for at skabe en god hjemmeside. Da vores er et simpelt micro site med få funktioner, har vi valgt at centrere elementerne, så de er i fokus hele tiden. Proximity Den smule tekst der er på sitet, er sat op så man ikke er i tvivl om hvad der hører sammen. Teksten under videoen er sat i en kasse, for at indramme området og gøre det overskueligt Appelformerne hentet d. 29/6

38 UI/UX Et godt user interface UI giver brugeren en brugervenlig oplevelse og tillader ham at interagere med både software og hardware på en naturlig og intuitiv måde. En typisk GUI i et software program inkluderer ofte en menu, en toolbar, knapper og andre kontrolmuligheder. En god user experience gør det nemt for brugeren at navigere rundt på et site, uden at skulle gætte sig til hvor de forskellige ting findes. Både funktionalitet og design skal være i orden, og brugeren skal i bund og grund guides i den rigtige retning gennem god informationsarkitektur. UI står for user interface og handler i det store hele om at gøre en side funktionel mellem en virksomhed og brugeren af siden. UI er et designmønster bygget op af forskellige dele. Atomerne er basic building blocks som er HTML tags såsom form labels, input eller knapper. Det kan også være farve paletter, typografier eller animationer. Molekylerne binder atomerne sammen, så de f.eks. udfører en handling sammen. Organismer er grupper af molekyler, samlet til at danne en del af et interface. Organismer kan både indeholde ens og forskellige molekyler. Templates er organismer sat sammen til at danne en side. Her fokuseres der på layout og funktionalitet. Pages Her præsenteres hele siden, hvor indhold og det visuelle design systemtestes. Hentet d

39 Atomer til molekyler Som atomer på micrositet har vi bl.a. vores log-ind system på minside. Her er der forskellige atomer; ord input og log ind feltet. Det er mange smådele, der tilsammen danner en molekyle og får funktionen; at man logger ind. Templates Tilsammen danner de forskellige organismer templaten, som viser layoutet og funktionaliteten på siden. Dette billede viser log ind formen på micrositet. (www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php) Organismer her er de forskellige molekyler på siden grupperet og danner tilsammen designstrukturen på brugerfladen. F.eks. er menuen forbundet med logoet og tilsammen danner de headeren. Dette billede viser headeren på micrositet. (www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php) Dette billede viser wireframe og layoutet på forsiden af micro sitet

40 User case diagram Til slut har vi sat billeder og grafiske elementer ind på siden og skabt pages, hvor hele siden præsenteres og testes. Dette har været med til at synliggøre om vi har været i stand til at skabe den rette stemning for vores målgruppe og om vi har hjulpet brugeren til den intuitive fornemmelse af, hvordan man navigerer på vores brugerflade. Endvidere vil vi, udover at lave think aloud brugertest på målgruppen, også bruge user experience UX flow chart, til at teste målgruppens vej igennem sitet og derved føre os til det endelige resultat. Efter vores idégenerering og modningsproces, kan vi begynde at analysere idéerne i forhold til vores klient. Ud fra hvad vi har fundet ud af om vores målgruppe, har vi udarbejdet en stærk persona som vi sammen med UML vil bruge til at lave et user case scenarie. Ved at udvikle et user case diagram vil vores idé og senere hen produkt, være lettere og mere forståelig at præsentere for klienten og andre interesserede. Dette viser billede af det endelige microsite. (www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php) Målet med user interface UI er, udover at skabe en god brugeroplevelse, også at skabe en god user experience UX, hvor designet altid afhænger af slutbrugeren. Dette kan gøres ved at skabe en flow chart over brugerens oplevelse på sitet

41 Koncepttest/ vandfaldsmodel Koncepttesten vandfaldsmodellen viser en liniær og faseopdelt udviklingsproces. Den består af 5 trin og adskilte faser; kravsspecifikationer, design, implementering, afprøvning og vedligeholdelse Koncepttest Vandfaldsmodellen Kravspecifikationer Vi vil udvikle en applikation til smartphones og tablets, som henvender sig til besøgende på Egeskov slot. Formålet med vores applikation er at give de besøgende på slottet end anderledes rundvisning end den typiske brochure guide på slottet. App en kommer til at indeholde augmented reality, som er en virtuel virkelig der giver ekstra information på ens smartphone eller tablet. På den måde kan de besøgende scanne forskellige genstande på slottet med deres smartphones eller tablets og få ekstra lærerig og sjov information. App en skal endvidere indeholde information om app en og dens kunnen, kontakt information og valg af sprog. Design Standardsproget på vores applikation er dansk, men der vil være mulighed for at skifte til tysk, engelsk eller kinesisk, da Egeskov slot har en del turister på besøg. Stilen i applikationen skal følge Egeskov slots brandbook og derved deres design, farver og typografier, da det er vigtigt for os at vise at det er en del af Egeskov slot og ikke en selvstændig app. Derudover skal det være nemt at navigere rundt i app en. Det første man møder, når app en startes er forsiden med de forskellige funktioner og et banner med Egeskov slots logo samt navnet på app en. Navnet på app en skal skrives i en font fra Egeskov slots brandbook, så det passer med resten af stilen. Menuen vil være simpel med 3 punkter; scan, info og kontakt. Implementering Da udvikling af app en ikke er vores stærke side og vi ingen kendskab har til augmented reality, vil der blive brug for professionel hjælp udefra, hvis produktet skal laves klar til endeligt brug. Vi vil i stedet for udvikle et microsite i HTML5, PHP, CSS og mysql, til at fortælle interesserede om app en og dens kunnen. Afprøvning Vil vi teste vores microsite på forskellige brugere og lave en video i FLASH, for at demonstrere app en. Når app en er blevet udviklet, vil vi teste app ens muligheder på forskellige smartphones og platforme, for at opdage eventuelle fejl og mangler inden lancering. Vedligeholdelse App en kræver ikke meget vedligeholdelse, men den kan opdateres jævnligt med nye informationer og genstande, og måske skal kapaciteten øges i takt med flere informationer indsat i app en

42 Navn Visuel Identitet I dette afsnit præsenteres den visuelle identitet, som er udgangpunkt for app ens og hjemmesidens design. Da vi skulle finde på et navn til vores app, var det vigtigste for os, at det giver en nogenlunde fornemmelse af hvad app en omhandler. Til at starte med valgte vi en målgruppe der havde familier i fokus, og altså både voksne og børn. Derfor overvejede vi Egesjov som navn. Dette blev dog aldrig helt en realitet, da navnet kan virke lidt useriøst og ikke giver en fornemmelse af hvad app en egentlig bruges til. Vi fandt derefter ud af, at vores målgruppe var alt for bred, og vi måtte indsnævre den. Vi valgte at fokusere på 40+ og ønskede derfor en mere seriøst og neutralt navn. Egeskov Slots App Vi kom til sidst frem til Egeskov Slots App, som på sin meget simple måde kombinerer de geografiske forhold, altså denne bruges på slottet på Egeskov og den teknologi vi arbejder med dette er en app. Med dette navn undgår vi forvirring og misforståelser. 83

43 Typografi Da typografi er en vigtig faktor i genkendeligheden af Egeskov Slots profil, har vi valgt at holde fast i deres nuværende typografier både på micro sitet, i app en og i rapporten. Det skaber en relation til Egeskov og gør det nemmere for dem at reklamere for vores app på deres egen hjemmeside, da den på den måde passer ind rent visuelt. Sheep Sans er en moderne sans serif font, som vi bruger til mindre overskrifter. Den findes i regular og bold. Vi bruger den til at skabe en kontrast mellem over mellem overskriften og brødteksten. Vi bruger Avance regular som brødtekst, både i app en og rapporten. Både Sheep Sans og Avance er letlæselige fonts, som både kan bruges til tryksager og digitalt. Logo I og med at vi som tidligere nævnt beholder Egeskovs eget design, har det ikke været væsentligt at lave et nyt logo. Vi har i vores app og på micrositet udvalgt hvilke farver vi bedst kan lide, som logo. Dette er valgt på baggrund af Egeskovs brandbook, for at overholde de regler og restriktioner der er, i forbindelse med benyttelse af deres logo. Båndet Jellyca delicious cake er en font der skal benyttes med måde. Vi bruger den som pynteskrift og overskrift nogle steder. Den understreger historien om slot, eventyr og historie, og skal bruges med omhu da den har store armbevægelser og kan til tider være svær at tyde. Overskrift Brødtekst - lorem ipsum dolor Pynteskrift Ifølge Egeskovs brandbook signalerer dette bånd kvalitet, ægtehed, historie og visuel genkendelighed. Vi har brugt båndet i alle logoer, samt i knapperne på app en. Det er et grafisk element der buges for at skabe en rød tråd og overholde designprincipperne. De steder hvor båndet optræder sammen med logoet har vi, efter Egeskovs ønske, holdt fast i proportionerne. Desuden er det brugt således at spidsen altid vender nedad og toppen af båndet ikke er synligt, hvilket også er Egeskovs ønske

44 Farver App: Vi har vi valgt at bruge en struktur fra Egeskovs brandbook, som baggrund. Vi har brugt den beige farve til båndet som logoet befinder sig på, samt til knapperne og noget af teksten. Denne farve er brugt da den skaber en god kontrast til den mørkegrønne struktur i baggrunden. På micro sitet har vi valgt at bruge den mørkegrønne farve som baggrund og beige farve i header og footer samt i logoet, også for at skabe kontrast. Den primære årsag til valget af de to farver, er at skabe et overskueligt design. Al tekst er skrevet i disse to farver, samt sort og hvid. C: 56 M: 45 Y: 48 K: 71 Hex: # R: 35 G 31 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 Hex: #FFFFFF R: 255 G 255 B: 255 C: 17 M: 11 Y: 27 K: 00 Hex: #dcdac3 R: 220 G 218 C: 90 M: 50 Y: 90 K: 60 R: 19 G Hex. #143922

45 Styletile Wireframes Denne styletile viser den visuelle identitet, samt hvilke nøgleord vi har valgt at fokusere på. Desuden indeholder den fonts, farver, strukturer, logo og billeder. I dette afsnit vil vi se på vores wireframe proces og hvordan vi er kommet frem til det brugte wireframe. Der er lagt fokus på forsiden på vores micro site og måden hvorpå det er opbygget. De resterende sider er opbygget efter samme skabelon, med enkle ændringer. Farver og textur R:35 G:31 B:32 Hex: #231f20 Nøgleord Lærerigt Information Spændende Historie Smartphone Teknologi Slottet Egeskovs personlige textur Styletile Egeskov Slots App Typografier Avance Brødtekst Jellyka delicious cake Overskrifter, med måde På baggrund af vores research lavede vi nogle forskellige wireframes, som kunne være en mulighed til vores micro site. Vi startede med at udvælge tre favoritter hver, hvor vi derefter kunne konstatere at der var gengangere. Vi endte ud med wireframe 2 og wireframe 5. I stedet for at vælge et af de to, gik vi på kompromis og lavede et wireframe der kombinerer dem. R:19 G:58 B:34 Hex: # R:220 G:218 B:195 Hex: #dcdac3 R:255 G:255 B:255 Hex: #ffffff Verdana , Powerpoint og website Sheep Sans Overskrifter, tryksager 88 89

46 90 Teknologi

47 Udvikling Micro site Vi har valgt at udvikle vores microsite i PHP sammen med HTML5 kode. HTML5 er det nyeste kodesprog indenfor webdesign. Det er et struktureret kodesprog som indeholder nyere tags som <header> og <footer>, 1 hvilke er nogle vi har brugt i vores kodning. De er med til at gøre vores kode mere overskuelig, da der ikke skal inkluderes <div> tags, som man bruger i de tidligere HTML versioner. Vi har valgt at kode alle filerne i PHP filer, for at gøre siden dynamisk med PHP kode. En dynamisk side er bl.a. når man kalder på en database og bruger Hypertext Preprocessor (PHP) scriptsprog. 2 Filerne har i vores kode også inkluderet HTML kode, da det kan skrives i PHP filer, dog kan PHP ikke skrives i HTML filer. Derudover har vi på vores microsite lavet et log ind system, hvor man kan slette og opdatere sin profil. Dette er koblet til en database på mysql. Log ind systemet er lavet ud fra CRUD 3 som består af handlingerne; Create, Read, Update og Delete. Endvidere har vi stylet vores microsite i CSS og givet sitet det look vi har fundet frem til igennem vores visuelle analyse. Teknologi I dette afsnit vil vi forklare og vise 2 eksempler fra kodningen af vores microsite. Micrositets design og layout er udviklet ud fra vores analyser og efter den visuelle identitet er blevet fastlagt. Eksempel Forskellen på HTML4 og HTML5 Hentet d Dynamiske sider kontra statiske sider - Hentet d CRUD hentet d. 3/

48 Validering Denne del af vores kode er taget fra minside.php. Dette er en formel til oprettelse af bruger på min side. HTML tagget <fieldset> er ofte brugt med et <form> element, ligesom vist i eksemplet. Hvis vi tager fat i det øverste tag <p> Name, fortæller det name der står til sidst i sætningen, at det skal bruges i php koden. Vi har som noget af det sidste i projektet, tjekket om vores HTML5 koder validerer. 1 Index.php; Har 1 fejl i linje 28, hvor validator.w3.org vil have at man skal bruge CSS til at kode størrelse på Youtube videoen. Info.php; Validerer Nr. 6 -> Nr. 11 -> Minside.php; Har 1 fejl i linje 45, hvor action mangler indhold. Eksempel 2 I dette eksempel er koden vist fra siden minside.php Hvis vi tager fat i linje nr.6, er det name der er i formlen, en værdi til den variabel der er til venstre. Den bliver sat ind i en query, i linje nr.11, som fortæller at den skal sætte det ind i vores database crud. Include i starten af PHP koden fortæller at den skal inkludere filerne config.php og config2.php, hvor forbindelsen til databasen bliver oprettet. Minprofil.php 3 fejl, en i linje 40, en i linje 46 og en i linje 65. Alle omhandler <form action= >. Altså at den er tom Valideringsside d. 5/6 2014

49 Video App Vi har valgt at lave videoen i flash, da det er et program vi har kendskab til fra 1. Semester. Den dækker vores behov i forbindelse med at lave en visuel visning af vores app. Vi har fokuseret på at lave den så simpel som muligt. Vi har arbejdet i lag og udelukkende brugt keyframes og classic tweens, for at skabe bevægelse. Desuden har vi indsat mp3 filer i form af tale og små lyde. Augmented reality (AG) er ikke et nyt fænomen, men stadig ikke noget der bliver brugt mange steder. Kommunikation.dk meldte i en artikel fra 2012 ud, at man burde man vente 4-5 par år med at eksperimentere med AG selv, da der ikke er marked for det. 1 Dog mener de at der er ét sted hvor AG virkelig kommer til sin ret, og har gjort det i mange år - nemlig i turistbranchen. Dette er også vores personlige holdning, og vi vil nu kort vurdere hvilke teknologier der skal i brug, for at lave en app med AG Augmented reality, hvornår skal du i gang? (december 2010) hentet d. 2/ Redskaber/Hvad-skete-der-med-augmented-reality/

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

Gruppe 7 2. Semester Eksamensprojekt 6/6/2014

Gruppe 7 2. Semester Eksamensprojekt 6/6/2014 Egeskov Slot Gruppe 7 Carina Kirstine Rasmussen, Linda Fleischer & Bjarke Mulbjerg 6/6-2014 MMD Odense Vejledere: Karen Malene Andreasen, Kristin Utne, Marc Altfuldisch & Thomas Jessen URL: Lind3209.mmd.eal.dk/egeskov

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL:

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL: Veronicas Portfolio Navn: Veronica Brun Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 9.665 Emne: Obligatorisk Porfolio Klasse: Web B, 2012, 1 sem. Dato: 3/1-13 URL: http://vero0027.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

KUNDEPRÆSENTATION PANSER OG BRANDBILSMUSEET OKSBØL

KUNDEPRÆSENTATION PANSER OG BRANDBILSMUSEET OKSBØL KUNDEPRÆSENTATION OKSBØL KREATIV BRIEF Her ses idegrundlaget for projektet, hvor alle vigtige faktorer som spiller ind, kort vil bliver beskrevet. Situation Brandbil- og panserkøretøjs museet ligger i

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank Tourist Campaign Indledning Vi er et visuelt markedføringsbureau som har fået til opgave, at lave en kampagne for et lokalt turistbureau

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Rapport. Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen. - den 6. juni 2014. Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov.

Rapport. Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen. - den 6. juni 2014. Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov. Rapport - den 6. juni 2014 Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov Vejledere Karen Malene Andersen E: kmea@eal.dk Kristin Utne E: krut@eal.dk

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Rapport Cupcake Projekt

Rapport Cupcake Projekt Rapport Cupcake Projekt af Henriette Klindt Mul-B Vi fik en opgave. Lav en webside om cupcakes til en kunde, som ønsker at professionalisere sin cupcake blog. Branchen skal analyseres og processen dokumenteres

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS.

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Logbog 28/10-14 Første møde. Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Vi fandt en masse artikler, vi kunne bruge, og begyndte på at arbejde på vores SWOT/TOWS

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller. C h e a p E a t A p p

Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller. C h e a p E a t A p p C h e a p E a t A p p Julian Lykke, Allan Paulsen, Maria Vesterby & Sissel Møller Ideskabelse, udvikling og producering af en App til resturationsbranchen, for at få de unge ud at spise. Erhversakadami

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Personas! lene@lenenielsen.com. DDA Bar November 2011! Lene Nielsen! lene@itu.dk! lene@lenenielsen.dk! www.personas.dk!!!

Personas! lene@lenenielsen.com. DDA Bar November 2011! Lene Nielsen! lene@itu.dk! lene@lenenielsen.dk! www.personas.dk!!! Personas! DDA Bar November 2011! Lene Nielsen! lene@itu.dk! lene@lenenielsen.dk! www.personas.dk!!! Personas - fra IT til produktinnovation! IT system udvikling! Markedsføring! Kommunikation! Produktudvikling!

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET Vi har som gruppe arbejdet med hinandens styrker og svagheder, for at få det bedst mulige produkt i sidste ende. Vi har i gruppen været gode til at strukturer vores planlægning

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!"

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! EAL Mulitimediedesign Juni 2014 Anslag: 81.422 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=1 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=5 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=6 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Vejleder Karen Malene

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere