Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Instruments kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for specielle, affødte, tilfældige eller følgeskader i forbindelse med eller som måtte opstå på grund af købet af eller anvendelsen af disse materialer, og Texas Instruments eneste ansvar uanset handlingsform, kan ikke overstige nogen gældende købspris på dette udstyr eller materiale. Desuden kan Texas Instruments ikke forpligtes ved krav af nogen art i forbindelse med anvendelsen af disse materialer. Applikationerne (APPs) til graftegningsprodukterne er underlagt licens. Se licensaftalens betingelser for dette produkt. Installationsinstruktioner Få detaljerede instruktioner om installation af denne applikation på education.ti.com/guides. Oplysninger om Texas Instruments (TI) support og service Generelle oplysninger fås på: Telefon: Hjemmeside: TI-CARES ( ) Gælder kun USA, Canada, Mexico, Puerto Rico og Jomfruøerne education.ti. com Tekniske spørgsmål fås på: Telefon: Produkt (hardware) service: Kunder i USA, Canada, Mexico, Puerto Rico og på Jomfruøerne: Kontakt altid TI Kundeservice, før du returnerer et produkt til service. Alle andre kunder: Se den folder der er vedlagt produktet (hardwaren) eller kontakt den lokale TI-forhandler/distributør. Texas Instruments Licensaftale VED INSTALLERING AF DENNE SOFTWARE ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED NEDENSTÅENDE BETINGELSER. 1. LICENS: Texas Instruments Incorporated ("TI") giver Dem en licens til at anvende og kopiere softwareprogram(merne) ("Licensmaterialet") på denne diskette/cd/websted. De og en eventuel efterfølgende bruger må kun anvende licensmaterialet på Texas Instruments regnemaskiner. FORBUD: De har ikke ret til at deassemblere, dekompilere eller på anden måde rekonstruere licensmaterialet. De må ikke sælge, udleje eller lease de kopier, De laver. COPYRIGHT: Licensmaterialet og eventuel medfølgende dokumentation er underlagt copyright. Hvis De laver kopier, må copyright-oplysningerne, varemærket og oplysninger om beskyttelse og rettigheder ikke fjernes fra kopierne. GARANTI: TI garanterer ikke, at licensmaterialerne eller dokumentationen er fejlfri, eller at de vil opfylde Deres specifikke behov. Materialerne leveres "SOM FOREFUNDET" til Dem eller en evt. efterfølgende bruger. BEGRÆNSNINGER: TI stiller ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til antydede garantier for salgbarhed og egnethed til et givet formål, med hensyn til licensmaterialerne. TI ELLER TI'S FORHANDLERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER FØLGESKADER, TAB AF PROFIT, TAB AF BRUGSVÆRDI ELLER DATA ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNING, UANSET OM DE OMHANDLEDE SKADER BESTEMMES I CIVILT SØGSMÅL, KONTRAKT ELLER KOMPENSATION. VISSE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNINGER AF DIREKTE ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING EVENTUELT IKKE ER GÆLDENDE HVIS DE INDVILGER I DENNE LICENS, SKAL DE KLIKKE PÅ KNAPPEN "I ACCEPT". HVIS DE IKKE INDVILGER I DENNE LICENS, SKAL DE KLIKKE PÅ KNAPPEN "DECLINE" FOR AT AFSLUTTE INSTALLATIONEN. Kom godt i gang: Læs dette først! Kørsel og afslutning af Stats/List Editor Stats/List Editor CATALOG... 3 Stats/List Editor skærmbilleder...

3 ... 4 Eksempel: Pendullænger og perioder Eksempel: Indtastning af data. 6 Eksempel: Plotning af data. 7 Eksempel: Tilknytning af en linje til dataene...

4 ... 8 Eksempel: Produktion af et punktplot af residualerne Eksempel: Produktion af en potensregression. 11 Eksempel: Produktion af et andet residualplot med de nye data Eksempel: Produktion af residualudsving Eksempel: Prognoseberegninger med modellen Fejlmeddelelser

5 15 Applikationen Statistik med listeeditor (Stats/List Editor) til TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT er to applikationer i én. Stats/List Editor indeholder en listeditor, der kan anvendes til visning, redigering og arbejde med statistiske data i lister. Stats/List Editor indeholder også grundlæggende impirisk og avanceret statistisk funktionalitet. De to applikationer samarbejder, når du vil se og udføre statistiske analyser på datalister. Bemærk: Du skal sætte TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 PLT i enten AUTO eller APPROXIMATE tilstand, inden du bruger applikationen Stats/List Editor TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 1 Kørsel og afslutning af Stats/List Editor Kørsel af Stats/List Editor Gør følgende når Stats/List Editor er installeret: 1. Tryk på Fremhæv Stats/List Editor. 3. Tryk på. Dialogboksen Folder Selection for Statistics Application vises. 4. Tryk på for at vise mapperne i feltet Select Current Folder. Fremhæv mappen main, og tryk på. Bemærk: Valget Vælg aktuel mappe viser altid mappenavnene 1:main og 2:statvars, men andre mapper vises kun, hvis du har oprettet dem. Mappen statvars bruges primært af applikationen Stats/List Editor. Det anbefales, at du bruger mappen main, eller en mappe, du har oprettet, som aktuel mappe. Se i guidebook efter yderligere oplysninger om oprettelse, indstilling og sletning af mapper. 5. Tryk på, når du har valgt eller oprettet en mappe. Listeeditoren vises herefter. Afslutning af Stats/List Editor Sådan afslutter du Stats/List Editor og returnerer til lommeregnerens Home-skærmbillede: Tryk på - l. Tryk på O og vælg en anden applikation. Tip: Tryk på 2 a, hvis du vil skifte mellem applikationer. Eventuelle lister eller andre variabler, som du eller applikationen har gemt under brug af Stats/List Editor, bevares i hukommelsen. Variabler, du har oprettet, gemmes i den aktuelle mappe. Variabler, oprettet af Stats/List Editor, gemmes i mappen STATVARS. Tip: Tryk på 2 fra et vilkårligt sted, for at åbne menuen VAR-LINK [All]. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 2 Stats/List Editor CATALOG Åbning af Flash Apps CATALOG De fleste af de statistiske funktioner, der findes i applikationen Stats/List Editor, er også til rådighed fra skærmbilledet Home og under programmering. Du kan kopiere enhver funktion eller instruktion fra CATALOG (inklusive Flash Apps CATALOG) og indsætte den på en indtastningslinie på det foregående skærmbillede.

6 1. Du får adgang til Flash Apps CATALOG ved at trykke på: på TIL89 ½... (Flash Apps) på TIL92 Plus / VoyageTM 200 PLT 2 ½... (Flash Apps) CATALOG med samtlige Flash Apps-funktioner bliver vist. 2. Brug op- og ned-piltasterne (C D) til at flytte markøren (ú) til den Stats/List Editorfunktion, du vil bruge. 3. Tryk på for at indsætte funktionen eller instruktionen på det foregående skærmbilledes indtastningslinie - Listeeditor, skærmbilledet Home, applikationen, osv. Tip: Du kan hurtigt finde et element i CATALOG ved at indtaste elementets første bogstav. (Du behøver ikke at trykke på j først.) Markøren (ú) flyttes til det første element, der starter med det pågældende bogstav. Brug C og D til at rulle gennem CATALOG, indtil du finder det ord, du søger efter. Sådan fungerer skærmbilledet CATALOG For at løse eventuelle dubletnavnkonflikter i forhold til andre applikationer, kombineres applikationsnavnet med funktionens navn. Ved visning i Flash Apps CATALOG efterfølges applikationens navn af funktionens navn binomcdf(... TIStat. Når funktionsnavnet placeres på indtastningslinien, er det placeret foran funktionens navn TIStat.binomCdf(. Flash Apps CATALOG med binomcdf( valgt Funktionens navn (binomcdf) med applikationen (TIStat) identificeret Statuslinie indeholder syntaks for binomcdf Listeeditor med binomcdf( indsat på indsætningslinie Funktionens navn (binomcdf) med applikationspræfiks (TIStat). Skriv argumenter her. Statuslinie indeholder syntaks for binomcdf Syntaks I CATALOG indsættes hver funktions syntaks (alle nødvendige argumenter og tegnsætning for udførelse af funktionen) på statuslinien som en hjælp til korrekt indtastning af funktionsargumenter. Dette er specielt nyttigt ved programmering. Tip: Tryk på (Help) i CATALOG for at se en større udgave af den valgte funktionssyntaks. Eksempel: binomcdf N = Antal forsøg LOW = Nedre grænse N,P[,LOW,UP] P = Sandsynlighed for succes UP = Øvre grænse Bemærk: Adskil altid argumenter med komma. Argumenter i klammer er valgfrie. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 3 Stats/List Editor skærmbilleder Sådan bruges skærmbillederne i Stats/List Editor De tre primære skærmbilleder der bruges i Stats/List Editor er vist herunder. Bemærk: Samtlige skærmbilleder i denne dokumentation er hentet fra TI-89. De skærmbilleder, der vises på TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT varer til disse. listeeditor menuer dialogbokse Fra skærmbilledet Listeeditor kan du: Gemme, vise og redigere statistiske inputdata i lister. Udføre statistiske analyser og gemme resultaterne i outputlister. Fra menuerne har du adgang til forskellige statistiske operationer. Du kan f.eks. fra menuen F4 (Calc) beregne: Statistik med en eller to variabler. Forskellige former for regression, eksponentiel, lineær eller kvadratisk regression. I dialogboksene vises: Anmodninger om datainput. Dataoutput for statistiske beregninger. Systemmeddelelser. De fleste af de procedurer, der er omtalt i dette hæfte, igangsættes fra skærmbilledet Listeeditor, hvor du kan udføre instrukser, statistiske a at trykke på B. 8. Tryk på D for at flytte markøren til værdifeltet y. på B og indstil Use Freq and Categories? til NO, hvis NO ikke er vist. 10. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. 2. på 2 for at vise menuen VAR-LINK [All]. Tryk på D for at flytte markøren til feltet Y- list. lineære regression for dataene i list1 og list2 beregnes. Værdier for a, b, r2 og r vises. Den lineære regressionsligning gemmes i Y1. 8. Tryk på Í. gemmes i mappen STATVARS. 9. Tryk på % for at lave et diagram over dataene. kan et residualplot giver yderligere oplysninger om dette. 1. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. Brug piletasterne og flyt markøren til list3. Tryk på y /. Tryk på... (List) og vælg 1:Name for at åbne menuen VAR-LINK [All]. Fremhæv variablen resid, der er placeret i mappen STATVARS. Bemærk: Hvis indholdet af mappen STATVARS ikke er vist, skal du fremhæve mappen STATVARS og udvide den ved at trykke på B. Du har derefter adgang til rest. 3. Tryk på Í for at indsætte resid på indtastningslinjen. Bemærk: Bemærk stiangivelsen på indtastningslinjen. Hvis du indsætter navnet på en variabel, der ikke findes i den aktuelle mappe, indsættes stiangivelsen til variablen også. 4. Tryk på Í. resid flyttes fra den sidste kolonne til kolonne tre i Listeeditor. Bemærk, at de første tre residualer er negative. De korresponderer til de korteste pendulsnorlængder i liste1. De næste fem residualer er positive, og tre af de sidste fire er negative. Sidstnævnte korresponderer til de længste snorlængder i list1. Plot af residualerne vil tydeliggøre dette mønster. 5. Deaktiver alle plots og funktioner. Tryk på,, (Plots) og vælg 3:PlotsOff for at deaktivere alle plots. Tryk på,, (Plots) og vælg 4:FnOff for at deaktivere alle Y = funktioner. 6. Tryk på,, (Plots) og vælg 1:Plot Setup for at vise dialogboksen Plot Setup. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 9 Eksempel: Produktion af et punktplot af residualerne (fortsat) 7. Fremhæv Plot2 og tryk på (Define). Dialogboksen Define Plot 2 åbnes. 8. Hvis Scatter ikke allerede er valgt, skal du trykke på B og vælge 1:Scatter. 9. Tryk på D. Hvis Box ikke allerede er valgt, skal du trykke på B og vælge 1:Box for at bruge mærket Box (è) til de enkelte datapunkter på punktplottet. 10. Tryk på D for at flytte markøren til feltet x. Tryk på 2 for at åbne menuen VAR- LINK [All]. Fremhæv list1 (i mappen MAIN) og tryk på Í for at angive list1 til værdifeltet x. Bemærk: Hvis indholdet af mappen MAIN ikke er vist, skal du fremhæve mappen MAIN, og udvide den ved at trykke på B. 11. Tryk på D for at flytte markøren til feltet y. Tryk på 2 for at åbne menuen VAR-LINK [All]. Fremhæv listevariablen resid (i mappen STATVARS). Tip: Hvis mappen MAIN er udvidet, kan du fremhæve MAIN, og derefter sammentrække mappen ved at trykke på A.

7 Du har derefter nem adgang til mappen STATVARS. Her ud over kan du indtaste et bogstav og rulle gennem en liste. Hvis der findes variabelnavne der starter med det pågældende bogstav, flyttes markøren, så den fremhæver det første af disse variabelnavne. 12. Tryk på Í for at angive statvars/resid-variablen til feltet y. Bemærk: Hvis du indsætter et variabelnavn, der ikke findes i den aktuelle mappe, indsættes variablens stiangivelse også. 13. Tryk om nødvendigt på D og indstil Use Freq and Categories? til NO. 14. Luk dialogboksen og gem ændringerne ved at trykke på Í. Plot2 vælges. 15. Tryk på (ZoomData). Variablerne i vinduet justeres automatisk, og Plot2 bliver vist. Dette er et punktplot af residualerne. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 10 Eksempel: Produktion af en potensregression Bemærk residualmønstret: Først en gruppe negative residualer, derefter en gruppe positive residualer, og endelig atter en gruppe negative residualer. Residualmønstret indikerer en kurveform, der er knyttet til dette datasæt, som den lineære model ikke tog højde for. Residualplottet indikerer en nedadgående kurve, så en model der kurver nedad med dataene vil være mere præcis. Måske ville f.eks. en kvadratrodsfunktion være bedre. Prøv en potensregression til indpasning af en funktion i formatet y = a ä xb. 1. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditort. 2. Tryk på,, (Plot) og vælg 1:Plot Setup for at åbne dialogboksen Plot Setup. Fremhæv Plot 1 og tryk på Y for at aktivere plottet. Tryk på D Y for at deaktivere Plot Tryk på (ZoomData). Variablerne i vinduet justeres automatisk, og det oprindelige punktplot af tid-versus-længde data (Plot1) vises. 4. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. 5. Tryk på (Calc) og vælg 3:Regressions. Vælg derefter 9:PowerReg for at åbne dialogboksen PowerReg. X-list og Y-list skulle nu være udfyldt med de korrekte lister (list1 og list2) til beregning af denne potens regression. (Se argumenterne, der er vist til højre). 6. Tryk på Í for at lukke dialogboksen og beregne potensregressionen. Værdierne for a, b, r2 og r vises i outputdialogboksen PowerReg. Potensregressionsligningen gemmes i Y1. Residualer for potensregressionen beregnes, og placeres i listen resid. Det tidligere indhold af resid overskrives med de nye data. Residualer, der er knyttet til den lineære tilpasning af de transformerede data beregnes, og placeres i listen residt. 7. Tryk på Í for at lukke dialogboksen og returnere til Listeeditor. Bemærk: Hvis indstillingen Results->Editor i dialogboksen (Formats) er indstillet til ON, bliver resid og residt indsat til sidst i Listeeditor. 8. Tryk på s. Regressionslinjen og punktplottet bliver vist. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 11 Eksempel: Produktion af et andet residualplot med de nye data Den nye funktion, y1=0, x^0,522498, passer tilsyneladende godt til dataene. Du kan få yderligere oplysninger ved at undersøge et residualplot. 1. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. 2. Deaktiver alle plots og funktioner. Tryk på,, (Plots) og vælg 3:PlotsOff for at deaktivere alle plots. Tryk på,, (Plots) og vælg 4:FnOff for at deaktivere alle Y = funktioner. 3. Tryk på,, (Plots) og vælg 1:Plot Setup for at åbne dialogboksen Plot Setup. Fremhæv Plot 2 og vælg det ved at trykke på Y. 4. Tryk på (ZoomData). Vinduets variabler justeres automatisk, og Plot2 vises. Tryk på... (Trace). 2. Tryk på B og A for at spore dataen. og 50 cm. 1. Skift til skærmbilledet Home ved at: trykke på " trykke på " trykke på " på TI-89 på TI-92 Plus på VoyageTM 200 PLT 2. Tryk på 2 for at åbne menuen VAR-LINK [All]. Fremhæv variablen y1. Bemærk: Hvis indholdet af mappen MAIN ikke er vist, skal du fremhæve mappen MAIN, og derefter udvide den ved at trykke på B. Du har nu adgang til y1. 3. Tryk på for at indsætte y1( på indtastningslinjen på skærmbilledet Home. 4. Indtast 20 og tryk på for at angive en snorelængde på 20 cm. Tryk på Í. Baseret på residualanalysen vil der kunne forventes en prognose på ca. 0,92 sekunder som ligger indenfor en margen på ca.0,02 sekunder fra den faktiske værdi. 5. Da den sidste indtastning stadig er fremhævet, kan du ændre snorelængden til 50 cm ved at trykke på B A A Tryk på Í for at beregne prognosetiden på ca. 1,48 sekunder. Da en snorelængde på 50 cm overskrider længderne i datasættet, og da residualerne synes at være stigende i takt med at snorelængden øges, må der forventes større fejl ved denne prognose. Fra teksten Contemporary Precalculus through Applications Copyright 1999,1992. Everyday Learning Corporation Øvelsessæt 6 fra kapitel 1. Data Analysis One, siderne 21, 22 og 23 TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 14 Fejlmeddelelser I dette afsnit beskrives de fejlmeddelelser, der kan vises, hvis der opstår input- eller interne fejl i applikationen Stats/List Editor. Fejlmeddelelse Problem med adgang til konfigurationsfil zzconfig i den aktuelle mappe. Variabel er låst, beskyttet, gemt eller ødelagt. Beskrivelse Filvariablen zzconfig kan være låst, gemt eller ødelagt. Dette problem forhindrer, at Stats List/Editor kan få adgang til konfigurationsfilen. Du kan løse problemet ved at låse op for eller åbne variablen, så den ikke mere er gemt. Hvis variablen ikke er låst eller gemt, skal du slette zzconfig fra den aktuelle mappe. Tryk på 2. Fremhæv variablen zzconfig og tryk på (Manage). Vælg 1:Delete for at åbne dialogboksen VAR-LINK. Slet variablen ved at trykke på. Problem med adgang til STATVARS\\shostat. Slet variablen. Funktionen shostat er aktiveret fra menuen (Calc) eller fra skærmbilledet Home screen. Funktionen fungerede ikke korrekt. Du kan løse dette problem ved at slette variablen shostat i mappen STATVARS. Alle plotværdier er i brug. Slet unødvendige plots. Tryk på 2. Fremhæv variablen shostat og tryk på (Manage).

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vælg 1:Delete for at åbne dialogboksen VAR-LINK. Slet variablen ved at trykke på. For at løse dette problem skal du først slette unødvendige plots. Tryk på,, (Plot) og vælg 1:Plot Setup for at åbne dialogboksen Plot Setup. Fremhæv eventuelle unødvendige plots og tryk på... (Clear). TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 15.

TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 Statistik med applikationen Listeeditor

TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 Statistik med applikationen Listeeditor TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 Statistik med applikationen Listeeditor Vigtige oplysninger Installationsinstruktioner Kundeservice Licensaftalens betingelser Kom godt i gang Applikationen Statistik med

Læs mere

Applikation til Start-Up Customization af TI-83 Plus

Applikation til Start-Up Customization af TI-83 Plus TI Applikation til Start-Up Customization af TI-83 Plus Kom godt i gang Begynd her Hvordan Tilpasses Start-Up med et billede Tilpasses Start-Up med et program Tilpasses Start-Up med en applikation Slukkkes

Læs mere

TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 Statistik/Listredigerare

TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 Statistik/Listredigerare TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 Statistik/Listredigerare Viktigt Installation Kundsupport Licensavtalsvillkoren Att komma igång Statistikprogrammet med listredigerare (Stats/List Editor) tillför TI-89

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Statistik med Boxplot

Statistik med Boxplot 11 Statistik med Boxplot Til dette afsnit skal du benytte Stats-List Editoren (SL-editoren). Har du ikke denne applikation installeret, så hent den på TI's hjemmeside. Nøgletal Boxplot bygger på en undersøgelse

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Oplysninger om TI grafregnersoftware og -lokalisering

Oplysninger om TI grafregnersoftware og -lokalisering Oplysninger om TI grafregnersoftware og -lokalisering TI grafregnersoftware Installationsvejledning til TI grafregnersoftware Lokaliseringsvejledning TI-83 Plus eller TI-83 Plus Silver Edition TI grafregnersoftware

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO 255 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996047

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996047 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2996048

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS VOYAGE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2996048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Lommeregnerkursus 2008

Lommeregnerkursus 2008 Mikkel Stouby Petersen Lommeregnerkursus 008 Med gennemregnede eksempler og øvelser Materialet er udarbejdet til et kursus i brug af TI-89 Titanium afholdt på Odder Gymnasium. april 008 1. Ligningsløsning

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

TI-83 Plus Transformation Graphing

TI-83 Plus Transformation Graphing TI TI-83 Plus Transformation Graphing Kom godt i gang Begynd her Hvordan Installeres af Transformation Graphing Skiftes koefficienter Graftegning Indstilles afspilningstyper Afspil-pause Afspil og Afspil-hurtigt

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TI-89/TI-92 Plus/Voyage 200 Finansapplikation

TI-89/TI-92 Plus/Voyage 200 Finansapplikation TI TI-89/TI-92 Plus/Voyage 200 Finansapplikation Kom godt i gang Begynd her Hvordan Redigeres værdier i TVM Solver Beregnes TVM uden for TVM Solver Beregnes pengestrømme Eksempler Finansiering af en bil

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere