Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Instruments kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for specielle, affødte, tilfældige eller følgeskader i forbindelse med eller som måtte opstå på grund af købet af eller anvendelsen af disse materialer, og Texas Instruments eneste ansvar uanset handlingsform, kan ikke overstige nogen gældende købspris på dette udstyr eller materiale. Desuden kan Texas Instruments ikke forpligtes ved krav af nogen art i forbindelse med anvendelsen af disse materialer. Applikationerne (APPs) til graftegningsprodukterne er underlagt licens. Se licensaftalens betingelser for dette produkt. Installationsinstruktioner Få detaljerede instruktioner om installation af denne applikation på education.ti.com/guides. Oplysninger om Texas Instruments (TI) support og service Generelle oplysninger fås på: Telefon: Hjemmeside: TI-CARES ( ) Gælder kun USA, Canada, Mexico, Puerto Rico og Jomfruøerne education.ti. com Tekniske spørgsmål fås på: Telefon: Produkt (hardware) service: Kunder i USA, Canada, Mexico, Puerto Rico og på Jomfruøerne: Kontakt altid TI Kundeservice, før du returnerer et produkt til service. Alle andre kunder: Se den folder der er vedlagt produktet (hardwaren) eller kontakt den lokale TI-forhandler/distributør. Texas Instruments Licensaftale VED INSTALLERING AF DENNE SOFTWARE ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED NEDENSTÅENDE BETINGELSER. 1. LICENS: Texas Instruments Incorporated ("TI") giver Dem en licens til at anvende og kopiere softwareprogram(merne) ("Licensmaterialet") på denne diskette/cd/websted. De og en eventuel efterfølgende bruger må kun anvende licensmaterialet på Texas Instruments regnemaskiner. FORBUD: De har ikke ret til at deassemblere, dekompilere eller på anden måde rekonstruere licensmaterialet. De må ikke sælge, udleje eller lease de kopier, De laver. COPYRIGHT: Licensmaterialet og eventuel medfølgende dokumentation er underlagt copyright. Hvis De laver kopier, må copyright-oplysningerne, varemærket og oplysninger om beskyttelse og rettigheder ikke fjernes fra kopierne. GARANTI: TI garanterer ikke, at licensmaterialerne eller dokumentationen er fejlfri, eller at de vil opfylde Deres specifikke behov. Materialerne leveres "SOM FOREFUNDET" til Dem eller en evt. efterfølgende bruger. BEGRÆNSNINGER: TI stiller ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til antydede garantier for salgbarhed og egnethed til et givet formål, med hensyn til licensmaterialerne. TI ELLER TI'S FORHANDLERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER FØLGESKADER, TAB AF PROFIT, TAB AF BRUGSVÆRDI ELLER DATA ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNING, UANSET OM DE OMHANDLEDE SKADER BESTEMMES I CIVILT SØGSMÅL, KONTRAKT ELLER KOMPENSATION. VISSE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNINGER AF DIREKTE ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING EVENTUELT IKKE ER GÆLDENDE HVIS DE INDVILGER I DENNE LICENS, SKAL DE KLIKKE PÅ KNAPPEN "I ACCEPT". HVIS DE IKKE INDVILGER I DENNE LICENS, SKAL DE KLIKKE PÅ KNAPPEN "DECLINE" FOR AT AFSLUTTE INSTALLATIONEN. Kom godt i gang: Læs dette først! Kørsel og afslutning af Stats/List Editor Stats/List Editor CATALOG... 3 Stats/List Editor skærmbilleder...

3 ... 4 Eksempel: Pendullænger og perioder Eksempel: Indtastning af data. 6 Eksempel: Plotning af data. 7 Eksempel: Tilknytning af en linje til dataene...

4 ... 8 Eksempel: Produktion af et punktplot af residualerne Eksempel: Produktion af en potensregression. 11 Eksempel: Produktion af et andet residualplot med de nye data Eksempel: Produktion af residualudsving Eksempel: Prognoseberegninger med modellen Fejlmeddelelser

5 15 Applikationen Statistik med listeeditor (Stats/List Editor) til TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT er to applikationer i én. Stats/List Editor indeholder en listeditor, der kan anvendes til visning, redigering og arbejde med statistiske data i lister. Stats/List Editor indeholder også grundlæggende impirisk og avanceret statistisk funktionalitet. De to applikationer samarbejder, når du vil se og udføre statistiske analyser på datalister. Bemærk: Du skal sætte TI-89 / TI-92 Plus / Voyage 200 PLT i enten AUTO eller APPROXIMATE tilstand, inden du bruger applikationen Stats/List Editor TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 1 Kørsel og afslutning af Stats/List Editor Kørsel af Stats/List Editor Gør følgende når Stats/List Editor er installeret: 1. Tryk på Fremhæv Stats/List Editor. 3. Tryk på. Dialogboksen Folder Selection for Statistics Application vises. 4. Tryk på for at vise mapperne i feltet Select Current Folder. Fremhæv mappen main, og tryk på. Bemærk: Valget Vælg aktuel mappe viser altid mappenavnene 1:main og 2:statvars, men andre mapper vises kun, hvis du har oprettet dem. Mappen statvars bruges primært af applikationen Stats/List Editor. Det anbefales, at du bruger mappen main, eller en mappe, du har oprettet, som aktuel mappe. Se i guidebook efter yderligere oplysninger om oprettelse, indstilling og sletning af mapper. 5. Tryk på, når du har valgt eller oprettet en mappe. Listeeditoren vises herefter. Afslutning af Stats/List Editor Sådan afslutter du Stats/List Editor og returnerer til lommeregnerens Home-skærmbillede: Tryk på - l. Tryk på O og vælg en anden applikation. Tip: Tryk på 2 a, hvis du vil skifte mellem applikationer. Eventuelle lister eller andre variabler, som du eller applikationen har gemt under brug af Stats/List Editor, bevares i hukommelsen. Variabler, du har oprettet, gemmes i den aktuelle mappe. Variabler, oprettet af Stats/List Editor, gemmes i mappen STATVARS. Tip: Tryk på 2 fra et vilkårligt sted, for at åbne menuen VAR-LINK [All]. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 2 Stats/List Editor CATALOG Åbning af Flash Apps CATALOG De fleste af de statistiske funktioner, der findes i applikationen Stats/List Editor, er også til rådighed fra skærmbilledet Home og under programmering. Du kan kopiere enhver funktion eller instruktion fra CATALOG (inklusive Flash Apps CATALOG) og indsætte den på en indtastningslinie på det foregående skærmbillede.

6 1. Du får adgang til Flash Apps CATALOG ved at trykke på: på TIL89 ½... (Flash Apps) på TIL92 Plus / VoyageTM 200 PLT 2 ½... (Flash Apps) CATALOG med samtlige Flash Apps-funktioner bliver vist. 2. Brug op- og ned-piltasterne (C D) til at flytte markøren (ú) til den Stats/List Editorfunktion, du vil bruge. 3. Tryk på for at indsætte funktionen eller instruktionen på det foregående skærmbilledes indtastningslinie - Listeeditor, skærmbilledet Home, applikationen, osv. Tip: Du kan hurtigt finde et element i CATALOG ved at indtaste elementets første bogstav. (Du behøver ikke at trykke på j først.) Markøren (ú) flyttes til det første element, der starter med det pågældende bogstav. Brug C og D til at rulle gennem CATALOG, indtil du finder det ord, du søger efter. Sådan fungerer skærmbilledet CATALOG For at løse eventuelle dubletnavnkonflikter i forhold til andre applikationer, kombineres applikationsnavnet med funktionens navn. Ved visning i Flash Apps CATALOG efterfølges applikationens navn af funktionens navn binomcdf(... TIStat. Når funktionsnavnet placeres på indtastningslinien, er det placeret foran funktionens navn TIStat.binomCdf(. Flash Apps CATALOG med binomcdf( valgt Funktionens navn (binomcdf) med applikationen (TIStat) identificeret Statuslinie indeholder syntaks for binomcdf Listeeditor med binomcdf( indsat på indsætningslinie Funktionens navn (binomcdf) med applikationspræfiks (TIStat). Skriv argumenter her. Statuslinie indeholder syntaks for binomcdf Syntaks I CATALOG indsættes hver funktions syntaks (alle nødvendige argumenter og tegnsætning for udførelse af funktionen) på statuslinien som en hjælp til korrekt indtastning af funktionsargumenter. Dette er specielt nyttigt ved programmering. Tip: Tryk på (Help) i CATALOG for at se en større udgave af den valgte funktionssyntaks. Eksempel: binomcdf N = Antal forsøg LOW = Nedre grænse N,P[,LOW,UP] P = Sandsynlighed for succes UP = Øvre grænse Bemærk: Adskil altid argumenter med komma. Argumenter i klammer er valgfrie. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 3 Stats/List Editor skærmbilleder Sådan bruges skærmbillederne i Stats/List Editor De tre primære skærmbilleder der bruges i Stats/List Editor er vist herunder. Bemærk: Samtlige skærmbilleder i denne dokumentation er hentet fra TI-89. De skærmbilleder, der vises på TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT varer til disse. listeeditor menuer dialogbokse Fra skærmbilledet Listeeditor kan du: Gemme, vise og redigere statistiske inputdata i lister. Udføre statistiske analyser og gemme resultaterne i outputlister. Fra menuerne har du adgang til forskellige statistiske operationer. Du kan f.eks. fra menuen F4 (Calc) beregne: Statistik med en eller to variabler. Forskellige former for regression, eksponentiel, lineær eller kvadratisk regression. I dialogboksene vises: Anmodninger om datainput. Dataoutput for statistiske beregninger. Systemmeddelelser. De fleste af de procedurer, der er omtalt i dette hæfte, igangsættes fra skærmbilledet Listeeditor, hvor du kan udføre instrukser, statistiske a at trykke på B. 8. Tryk på D for at flytte markøren til værdifeltet y. på B og indstil Use Freq and Categories? til NO, hvis NO ikke er vist. 10. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. 2. på 2 for at vise menuen VAR-LINK [All]. Tryk på D for at flytte markøren til feltet Y- list. lineære regression for dataene i list1 og list2 beregnes. Værdier for a, b, r2 og r vises. Den lineære regressionsligning gemmes i Y1. 8. Tryk på Í. gemmes i mappen STATVARS. 9. Tryk på % for at lave et diagram over dataene. kan et residualplot giver yderligere oplysninger om dette. 1. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. Brug piletasterne og flyt markøren til list3. Tryk på y /. Tryk på... (List) og vælg 1:Name for at åbne menuen VAR-LINK [All]. Fremhæv variablen resid, der er placeret i mappen STATVARS. Bemærk: Hvis indholdet af mappen STATVARS ikke er vist, skal du fremhæve mappen STATVARS og udvide den ved at trykke på B. Du har derefter adgang til rest. 3. Tryk på Í for at indsætte resid på indtastningslinjen. Bemærk: Bemærk stiangivelsen på indtastningslinjen. Hvis du indsætter navnet på en variabel, der ikke findes i den aktuelle mappe, indsættes stiangivelsen til variablen også. 4. Tryk på Í. resid flyttes fra den sidste kolonne til kolonne tre i Listeeditor. Bemærk, at de første tre residualer er negative. De korresponderer til de korteste pendulsnorlængder i liste1. De næste fem residualer er positive, og tre af de sidste fire er negative. Sidstnævnte korresponderer til de længste snorlængder i list1. Plot af residualerne vil tydeliggøre dette mønster. 5. Deaktiver alle plots og funktioner. Tryk på,, (Plots) og vælg 3:PlotsOff for at deaktivere alle plots. Tryk på,, (Plots) og vælg 4:FnOff for at deaktivere alle Y = funktioner. 6. Tryk på,, (Plots) og vælg 1:Plot Setup for at vise dialogboksen Plot Setup. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 9 Eksempel: Produktion af et punktplot af residualerne (fortsat) 7. Fremhæv Plot2 og tryk på (Define). Dialogboksen Define Plot 2 åbnes. 8. Hvis Scatter ikke allerede er valgt, skal du trykke på B og vælge 1:Scatter. 9. Tryk på D. Hvis Box ikke allerede er valgt, skal du trykke på B og vælge 1:Box for at bruge mærket Box (è) til de enkelte datapunkter på punktplottet. 10. Tryk på D for at flytte markøren til feltet x. Tryk på 2 for at åbne menuen VAR- LINK [All]. Fremhæv list1 (i mappen MAIN) og tryk på Í for at angive list1 til værdifeltet x. Bemærk: Hvis indholdet af mappen MAIN ikke er vist, skal du fremhæve mappen MAIN, og udvide den ved at trykke på B. 11. Tryk på D for at flytte markøren til feltet y. Tryk på 2 for at åbne menuen VAR-LINK [All]. Fremhæv listevariablen resid (i mappen STATVARS). Tip: Hvis mappen MAIN er udvidet, kan du fremhæve MAIN, og derefter sammentrække mappen ved at trykke på A.

7 Du har derefter nem adgang til mappen STATVARS. Her ud over kan du indtaste et bogstav og rulle gennem en liste. Hvis der findes variabelnavne der starter med det pågældende bogstav, flyttes markøren, så den fremhæver det første af disse variabelnavne. 12. Tryk på Í for at angive statvars/resid-variablen til feltet y. Bemærk: Hvis du indsætter et variabelnavn, der ikke findes i den aktuelle mappe, indsættes variablens stiangivelse også. 13. Tryk om nødvendigt på D og indstil Use Freq and Categories? til NO. 14. Luk dialogboksen og gem ændringerne ved at trykke på Í. Plot2 vælges. 15. Tryk på (ZoomData). Variablerne i vinduet justeres automatisk, og Plot2 bliver vist. Dette er et punktplot af residualerne. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 10 Eksempel: Produktion af en potensregression Bemærk residualmønstret: Først en gruppe negative residualer, derefter en gruppe positive residualer, og endelig atter en gruppe negative residualer. Residualmønstret indikerer en kurveform, der er knyttet til dette datasæt, som den lineære model ikke tog højde for. Residualplottet indikerer en nedadgående kurve, så en model der kurver nedad med dataene vil være mere præcis. Måske ville f.eks. en kvadratrodsfunktion være bedre. Prøv en potensregression til indpasning af en funktion i formatet y = a ä xb. 1. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditort. 2. Tryk på,, (Plot) og vælg 1:Plot Setup for at åbne dialogboksen Plot Setup. Fremhæv Plot 1 og tryk på Y for at aktivere plottet. Tryk på D Y for at deaktivere Plot Tryk på (ZoomData). Variablerne i vinduet justeres automatisk, og det oprindelige punktplot af tid-versus-længde data (Plot1) vises. 4. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. 5. Tryk på (Calc) og vælg 3:Regressions. Vælg derefter 9:PowerReg for at åbne dialogboksen PowerReg. X-list og Y-list skulle nu være udfyldt med de korrekte lister (list1 og list2) til beregning af denne potens regression. (Se argumenterne, der er vist til højre). 6. Tryk på Í for at lukke dialogboksen og beregne potensregressionen. Værdierne for a, b, r2 og r vises i outputdialogboksen PowerReg. Potensregressionsligningen gemmes i Y1. Residualer for potensregressionen beregnes, og placeres i listen resid. Det tidligere indhold af resid overskrives med de nye data. Residualer, der er knyttet til den lineære tilpasning af de transformerede data beregnes, og placeres i listen residt. 7. Tryk på Í for at lukke dialogboksen og returnere til Listeeditor. Bemærk: Hvis indstillingen Results->Editor i dialogboksen (Formats) er indstillet til ON, bliver resid og residt indsat til sidst i Listeeditor. 8. Tryk på s. Regressionslinjen og punktplottet bliver vist. TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 11 Eksempel: Produktion af et andet residualplot med de nye data Den nye funktion, y1=0, x^0,522498, passer tilsyneladende godt til dataene. Du kan få yderligere oplysninger ved at undersøge et residualplot. 1. Tryk på 2 a for at returnere til Listeeditor. 2. Deaktiver alle plots og funktioner. Tryk på,, (Plots) og vælg 3:PlotsOff for at deaktivere alle plots. Tryk på,, (Plots) og vælg 4:FnOff for at deaktivere alle Y = funktioner. 3. Tryk på,, (Plots) og vælg 1:Plot Setup for at åbne dialogboksen Plot Setup. Fremhæv Plot 2 og vælg det ved at trykke på Y. 4. Tryk på (ZoomData). Vinduets variabler justeres automatisk, og Plot2 vises. Tryk på... (Trace). 2. Tryk på B og A for at spore dataen. og 50 cm. 1. Skift til skærmbilledet Home ved at: trykke på " trykke på " trykke på " på TI-89 på TI-92 Plus på VoyageTM 200 PLT 2. Tryk på 2 for at åbne menuen VAR-LINK [All]. Fremhæv variablen y1. Bemærk: Hvis indholdet af mappen MAIN ikke er vist, skal du fremhæve mappen MAIN, og derefter udvide den ved at trykke på B. Du har nu adgang til y1. 3. Tryk på for at indsætte y1( på indtastningslinjen på skærmbilledet Home. 4. Indtast 20 og tryk på for at angive en snorelængde på 20 cm. Tryk på Í. Baseret på residualanalysen vil der kunne forventes en prognose på ca. 0,92 sekunder som ligger indenfor en margen på ca.0,02 sekunder fra den faktiske værdi. 5. Da den sidste indtastning stadig er fremhævet, kan du ændre snorelængden til 50 cm ved at trykke på B A A Tryk på Í for at beregne prognosetiden på ca. 1,48 sekunder. Da en snorelængde på 50 cm overskrider længderne i datasættet, og da residualerne synes at være stigende i takt med at snorelængden øges, må der forventes større fejl ved denne prognose. Fra teksten Contemporary Precalculus through Applications Copyright 1999,1992. Everyday Learning Corporation Øvelsessæt 6 fra kapitel 1. Data Analysis One, siderne 21, 22 og 23 TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 14 Fejlmeddelelser I dette afsnit beskrives de fejlmeddelelser, der kan vises, hvis der opstår input- eller interne fejl i applikationen Stats/List Editor. Fejlmeddelelse Problem med adgang til konfigurationsfil zzconfig i den aktuelle mappe. Variabel er låst, beskyttet, gemt eller ødelagt. Beskrivelse Filvariablen zzconfig kan være låst, gemt eller ødelagt. Dette problem forhindrer, at Stats List/Editor kan få adgang til konfigurationsfilen. Du kan løse problemet ved at låse op for eller åbne variablen, så den ikke mere er gemt. Hvis variablen ikke er låst eller gemt, skal du slette zzconfig fra den aktuelle mappe. Tryk på 2. Fremhæv variablen zzconfig og tryk på (Manage). Vælg 1:Delete for at åbne dialogboksen VAR-LINK. Slet variablen ved at trykke på. Problem med adgang til STATVARS\\shostat. Slet variablen. Funktionen shostat er aktiveret fra menuen (Calc) eller fra skærmbilledet Home screen. Funktionen fungerede ikke korrekt. Du kan løse dette problem ved at slette variablen shostat i mappen STATVARS. Alle plotværdier er i brug. Slet unødvendige plots. Tryk på 2. Fremhæv variablen shostat og tryk på (Manage).

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vælg 1:Delete for at åbne dialogboksen VAR-LINK. Slet variablen ved at trykke på. For at løse dette problem skal du først slette unødvendige plots. Tryk på,, (Plot) og vælg 1:Plot Setup for at åbne dialogboksen Plot Setup. Fremhæv eventuelle unødvendige plots og tryk på... (Clear). TI-89 / TI-92 Plus / VoyageTM 200 PLT Statistik med listeditoren App Kom godt i gang 15.

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996047

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996047 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Quick Guide SmartApplets

Quick Guide SmartApplets Quick Guide SmartApplets Indhold Side 4 NEO 2 Installation af AA-batterierne Side 5 Vigtige downloads Sådan indtaster du tekst på din NEO Sådan tilslutter du din NEO til en computer Side 6 Sådan tilslutter

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Vejledning til installation og aktiveringaf software

Vejledning til installation og aktiveringaf software Vejledning til installation og aktiveringaf software Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 4.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

24-timer tilbud. Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013

24-timer tilbud. Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013 24-timer tilbud Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013 I denne guide gennemgås forretningsgangen i håndtering af kunder, der ønsker at få et tilbud på et givent projekt indenfor

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere