Lægemiddeldagene. ny lovgivning, procedurer og udfordringer. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddeldagene. ny lovgivning, procedurer og udfordringer. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009. www.ibceuroforum."

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009 W O R K S H O P 6. november 2009 Tilmeld dig direkte på: Lægemiddeldagene ny lovgivning, procedurer og udfordringer Hvad er den politiske agenda? Hør sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Hvem sælger medicin i fremtidens Danmark? Paneldebat Lægemiddelindustriens fremtidsudsigter Få viden om det nye direktiv om patientinformation Hvordan skal fremtidens hospital indrettes? Hør om MTV er som et redskab Deltag også i workshoppen: M a r k e d s f ø r i n g a f l æ g e m i d l e r I samarbejde med: Hør blandt andre: Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Ministeriet for sundhed og forebyggelse Formand for regionernes sundhedsudvalg Ulla Astman Danske Regioner Formand for Lægemiddelkomiteen Hanne Rolighed Christensen Region Hovedstaden Bestyrelsesformand Lone Darket IGL Industriforeningen for generiske lægemidler Kontorchef Morten Hjulsager Sundhedsstyrelsen Bestyrelsesmedlem af Etisk Råd Karin Verland

2 T a l e r l i s t e : Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Ministeriet for sundhed og forebyggelse Adm. direktør Ida Sofie Jensen Lif Lægemiddelindustriforeningen Bestyrelsesformand Lone Darket IGL- Industriforeningen for generiske lægemidler Cheføkonom Jørgen Clausen Lif Lægemiddelindustriforeningen Advokat Rasmus Lund NORDIA Advokatfirma Dr. med. og institutchef Jens Peter Kampmann Institut for Rationel Farmakoterapi Formand Michael Dupont Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Formand for Lægemiddelkomiteen Hanne Rolighed Christensen Region Hovedstaden Sundhedsøkonom Anne Kolbye Pfizer Kontorchef Morten Hjulsager Sundhedsstyrelsen Bestyrelsesmedlem af Etisk Råd og bestyrelsesformand for Communique+ Karin Verland Adm. direktør Ulrik Markussen Alternova Formand for regionernes Sundhedsudvalg Ulla Astman Danske Regioner O r d s t y r e r : Advokat og partner Morten Bruus, NORDIA Advokatfirma U n d e r v i s e r e p å w o r k s h o p p e n : Markedsføring af lægemidler: Advokat Signe Toft Plesner Advokat og juniorpartner Mikkel Vittrup Plesner Forsidesfoto af Jakob Axel Nielsen: Helle Moos

3 L æ g e m i d d e l d a g e n e ny lovgivning, procedurer og udfordringer Lægemiddelbranchen er under voldsom forandring i disse år og står overfor en lang række udfordringer. Mange medicinalvirksomheder har skåret ned på deres salgs- og marketingaktiviteter andre har flyttet dem til Stockholm og nogle har helt stoppet deres forskningsaktiviteter. Samtidig er den helt store opgave for regionerne udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. På IBC Euroforums konference Lægemiddeldagene som vi afholder for 11. gang, bliver du i løbet af to dage ajourført med de seneste tendenser og erfaringer fra det danske lægemiddelmarked. Fokusområder på dette års konference er bl.a.: Hvad er den politiske agenda? Hør sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Hvem sælger medicin i fremtidens Danmark? Paneldebat Lægemiddelindustriens fremtidsudsigter De aktuelle sundhedspolitiske problemstillinger Hvad bliver behovet i fremtidens Danmark? Hvordan skal fremtidens hospital indrettes? Erfaringer med medicinsk teknologivurdering (MTV) Hør om brugen af telemedicinske løsninger Listen over spændende indlægsholdere er lang, og du kan benytte denne mulighed for at møde repræsentanter fra hele lægemiddelindustrien og de offentlige instanser. Workshop Markedsføring af lægemidler hvad siger lovgivningen? Lovgivningen og reguleringen omkring markedsføring på lægemiddelområdet er omfattende, både i forholdet mellem medicinalindustrien og medicinalpersoner og mellem detailhandel og forbrugerne. Som noget nyt i år kan du høre om markedsføring af medicin på internettet og via mobiltelefonen. Ved at deltage på workshoppen den 6. november, bliver du opdateret om lovgivningen inden for markedsføring af lægemidler. Med venlig hilsen Camilla Glad Senior Project Manager Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms).

4 Dag 1 O n s d a g d e n 2 8. o k t o b e r L æ g e m i d d e l d a g e n e Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/-te Åbning af konferencen Senior Project Manager Camilla Glad, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyrer Advokat og partner Morten Bruus, NORDIA Advokatfirma Lægemiddelmarkedet anno Sundhed og forebyggelse Lovgivning hvad er på vej? Hvordan får vi hurtigere, billigere og bedre medicin? Finanskrisens betydning for hele lægemiddelindustrien Livsstilssygdomme fylder mere og mere Status på hospitalsbyggeri Rekruttering af læger Hvilken rolle skal sundhedsvæsenet spille? Hvordan får vi et bedre sundhedssystem, der sikrer sundheden i samspil med et øget fokus på forebyggelse, så det ikke blot er, når skaden er sat ind, at det offentlige må træde til? Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Pause med kaffe/te og frugt Lægemiddelindustrien anno 2009 Status: Hvordan ser branchen ud? Øget fokus på den medicinske patient, på forebyggelse, helbredstjek og en samlet indsats. Ro om medicinpriserne efter nye aftaler mellem branchen og Sundhedsministeriet hvad nu? Hvordan ser industriens pipelines ud og hvad er de fremtidige vilkår for lægemiddelbranchen? Adm. direktør Ida Sofie Jensen, Lif Lægemiddelindustriforeningen Pause med kaffe/te

5 Dag 1 O n s d a g d e n 2 8. o k t o b e r L æ g e m i d d e l d a g e n e Nyt direktiv om patientinformation Nyt direktiv om patientinformation Patienter i EU skal have adgang til information om lægemidler, der er baseret på høj kvalitet, objektivitet og troværdighed. Det er målet med en direktivændring, som EU-Kommissionen i juni 2009 er ved at forberede. Status på direktivet om patientinformation Hvordan får man patienter gjort mere kompetente? Hvad kan industrien tillade sig at gøre? Advokat Rasmus Lund, NORDIA Advokatfirma Frokost Industriens syn på lægemiddelmarkedet IGL og Lif s syn på lægemiddelmarkedet nu og i fremtiden P a n e l d i s k u s s i o n Hør IGL og Lif s syn på fremtidens lægemiddelmarked og få deres vurdering af, hvordan investeringerne i hele sundhedsområdet anvendes bedst muligt i fremtiden. Dansk sundhedspolitik nu og fremover Patienten i centrum den store udfordring Hvor stort er behovet for ny medicin? Adgang til og anvendelse af ny medicin i det danske sundhedsvæsen Medicinalfirmaernes rolle for det danske sundhedsvæsen Hvordan anvendes investeringer i hele sundhedsområdet bedst muligt? Generisk medicinens betydning nu og i fremtiden Bestyrelsesformand Lone Darket, IGL- Industriforeningen for generiske lægemidler Lifs syn på fremtidens lægemiddelmarked nu og i fremtiden Cheføkonom Jørgen Clausen, Lif Facilitator Advokat og partner Morten Bruus, NORDIA Advokatfirma Pause med kaffe/te og frugt

6 Dag 1 O n s d a g d e n 2 8. o k t o b e r L æ g e m i d d e l d a g e n e Mål og fremtid Institut for Rationel Farmakoterapi Hvilken rolle påtænkes det, at IRF skal spille i fremtiden? Hør om de kriterier der lægges til grund for udvælgelsen af produkter Prisstruktur og prissætning Fortolkning af prisstruktur Hvad kan du gøre for at få dit produkt på rekommendationslisterne? Hvilket sundhedssystem får vi, hvis alle køber det billigste præparat? Dr. Med. og institutchef Jens Peter Kampmann, Institut for Rationel Farmakoterapi Pause med kaffe/te Samspil mellem læger og industri Hør om de etiske spilleregler samarbejdet mellem industri og læger Hør om lægernes rolle med den nye overenskomst som bliver vedtaget i 2009 Optimering af lægeressourcerne Lægeforeningens etiske regler Ordination af lægemidler lægens betingelser og udfordringer Formand Michael Dupont, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opsummering af konferencen ved ordstyrer advokat og partner Morten Bruus, NORDIA Advokatfirma Konferencens første dag slutter

7 Dag 2 T o r s d a g d e n 2 9. o k t o b e r L æ g e m i d d e l d a g e n e Morgenkaffe/-te ordstyrer advokat og partner Morten Bruus, NORDIA Advokatfirma introducerer dagens indlæg Fremtidens sundhedsvæsen og brugen af lægemidler Klinisk farmakologi i Region Hovedstaden er placeret på Bispebjerg Hospital, hvor ph.d. Hanne Rolighed Christensen er ledende overlæge og formand for Den Regionale Lægemiddelkomité. Lægemiddelkomitéen gennemgår én gang om året hele rekommandationslisten sammen med de sundhedsfaglige råd, der består af overlæger fra de forskellige store lægelige specialer. Rationel anvendelse af lægemidler nu og i fremtiden Ordination af medicin Hvordan skaber regionerne platforme for samarbejde og videndeling? Formand for Lægemiddelkomiteen Hanne Rolighed Christensen, Region Hovedstaden Pause Sundhedsøkonomiske analyser Kassetænkning som barriere for optimal behandling af patienterne Hvor meget koster det at behandle patienter? Hør om sundhedsøkonomi og medicinsk teknologivurdering (MTV) Hør om effekter el. sundhedsgevinsten ved at behandle Pfizers arbejde med sundhedsøkonomiske analyser af nye og kendte lægemidler Sundhedsvæsenets brug af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler og andre behandlinger Sundhedsøkonom Anne Kolbye, Pfizer Pause med kaffe/te Erfaringer med medicinsk teknologivurdering (MTV) Den nye nationale MTV-strategi sætter fokus på, at MTV i endnu højere grad bliver brugt som beslutningsredskab på hele sundhedsområdet. Det betyder bl.a., at stat, regioner, kommuner bruger MTV i den løbende drift og videreudvikling på sundhedsområdet, og at brugen af MTV udbygges i et samarbejde. Hør om MTV er som et redskab Hør, hvem der benytter sig af MTV og hvad kan der opnås med brugen af MTV Kontorchef Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Frokost

8 Dag 2 T o r s d a g d e n 2 9. o k t o b e r L æ g e m i d d e l d a g e n e Paneldebat Lægemiddelindustriens fremtidsudsigter P a n e l d i s k u s s i o n Lægemiddelindustriens fremtidsudsigter hvor er vi på vej hen? Lægemiddelbranchen er under voldsom forandring i disse år og står overfor en lang række udfordringer. Mange medicinalvirksomheder har skåret ned på deres salgs- og marketingaktiviteter andre har flyttet dem til Stockholm og nogle har stoppet deres forskningsaktiviteter. Samtidig tager det ofte meget lang tid, før man begynder at anvende innovative lægemidler i Danmark. En anden stor udfordring er manglen på læger i sundhedsvæsenet. Hvis Danmark skal være medicon valley, hvad er det for værdier medicinalvirksomhederne skal arbejde udfra? Bestyrelsesmedlem af Etisk Råd og bestyrelsesformand for Communique+ Karin Verland Adm. direktør Ulrik Markussen, Alternova Facilitator Advokat og partner Morten Bruus, Advokatfirmaet NORDIA Pause med kaffe/te og frugt Effektivisering i sundhedssektoren Der vil være et økonomisk pres på sundhedssektoren i fremtiden og dermed vil der være en stadig fokusering på effektivisering. Hør om effektivisering af sundhedssektoren Hør om optimering af arbejdsgange ved bygning af nye sygehuse Hvordan skal fremtidens hospital indrettes? Hør om brugen af telemedicinske løsninger Formand for regionernes Sundhedsudvalg Ulla Astman, Danske Regioner Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

9 Workshop F r e d a g d e n 6. n o v e m b e r W O R K S H O P Markedsføring af lægemidler Markedsføring af lægemidler hvad siger lovgivningen? Lovgivningen og reguleringen omkring markedsføring på lægemiddelområdet er omfattende, både i forholdet mellem medicinalindustrien og medicinalpersoner og mellem detailhandel og forbrugerne. Deltag på denne workshop og bliv opdateret om lovgivning og praksis inden for markedsføring af lægemidler. Indhold: Markedsføring og reklame af OTC præparater Markedsføring og reklame af receptpligtig medicin Hvor går grænsen mellem ulovlig reklame og lovlig information? Reglerne om lægemiddelindustriens samarbejde med sundhedspersoner Hør om markedsføring af medicin på Internettet og via mobiltelefon Lægemiddelstyrelsens vejledning om markedsføring af lægemidler Program for workshoppen Kaffe/te og morgenbrød Workshoppen starter Frokost Workshoppen slutter Der vil være pauser undervejs. Undervisere: Advokat Signe Toft og advokat og juniorpartner Mikkel Vittrup. Signe Toft arbejder primært med biotech og lægemidler, herunder med retssagsbehandling vedrørende immaterielle rettigheder og rådgivning indenfor markedsføring, distribution og parallelimport af lægemidler, regulatoriske forhold samt deltager som lægemiddelretlig specialist i transaktioner, der involverer medicinalfirmaer. Signe Toft er cand. jur. fra Københavns Universitet. Mikkel Vittrup rådgiver hovedsageligt klienter vedrørende Life Science, markedsføringsret, immaterielle rettigheder (patenter, ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder m.v.) samt teknologioverførselsaftaler, herunder håndtering og førelse af retssager vedrørende disse forhold. Mikkel Vittrup er cand. jur. fra Københavns Universitet og har derudover taget en LL.M. ved King s College London.

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Lægemiddeldagene afholdes den 28. og 29. oktober 2009 og workshoppen den 6. november 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering På Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering i begrænset omfang. Det kan dog være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, til gengæld ligger der en metrostation to minutters gang der fra. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Tilmelding senest 11. september Spar Tilmelding senest 16. oktober Alle priser er ekskl. moms. Spar Tilmelding efter 16. oktober Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 3.995, , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Camilla Glad, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Lægemiddeldagene København Konference den 28. og 29. oktober 2009 Workshop den 6. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Jeg ønsker at deltage: Sæt X Tilmelding senest 11. september Spar Tilmelding senest 16. oktober Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 16. oktober Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 3.995, , ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 19155

Lægemiddeldagene 2008

Lægemiddeldagene 2008 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/mal K ø b e n h a v n 3. og 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 5. december 2 0 0 8 Lægemiddeldagene

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Legal Life Science 2009

Legal Life Science 2009 K o n f e r e n c e København 8. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lls SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. juni Legal Life Science 2009 Pharmaceutical Sector Inquiry den

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/tele K ø b e n h a v n 21. og 22. j a n u a r W o r k s h o p 2 0. j a n u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 21. november 2.0 3.0

Læs mere

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum.

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum. SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vj K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9 Virksomhedsjuristen

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere