Planen for i dag. Logiske og fysiske adresser. Systemarkitektur. Binding af programkode til lager. Hardware understøttelse af lageradministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planen for i dag. Logiske og fysiske adresser. Systemarkitektur. Binding af programkode til lager. Hardware understøttelse af lageradministration"

Transkript

1 Planen for i da Bindin af proramkode til laer Laerallokerin Sidebaseret laeradministration Sementer Sementer kombineret med sider Bindin af proramkode til laer De relative adresser i proramkoden kan bindes til laeret på tidspunkter: Oversættelsestidspunkt: hvis startadressen er kendt på oversættelsestidspunktet kan oversætter o lænker enerere faste adresser Proramstart: hvis startadresse bestemmes ved proramstart skal oversætter producere relokerbar kode. loader omformer kode til at brue absolutte adresser. Køretid: bindinerne kan opdateres på køretidspunkt. Materiellet understøtter afbildnin mellem loisk adresserum o fysisk adresserum Loiske o fysiske adresser Opdelinen i loiske o fysiske adresserum danner basis for laeradministration i de fleste er i da: loiske adresser: de adresser, CPU en arbejder med (kaldes oså virtuelle adresser) fysiske adresser: de laerreferencer, laersystemet arbejder med, f.eks. på systembussen Kun ved bindin på køretidspunktet er der forskel på loiske o fysiske adresser Hardware understøttelse af laeradministration Laeradministration varetaes af en Memory Manaement Unit (MMU): Intel x8 familien introducerede protected mode til 88 (98), men først fra 88 var der en riti MMU med sidebaseret laeradm. (98- ) Motorola 8 familien havde en MMU fra 8 o frem (98 - ) I indlejrede systemer anvendes ofte CPU er uden MMU MMU en håndterer oversættelse fra loiske til fysiske adresser, f.eks.: base o rænsereistre Eksempel: omrenin fra loiske til fysiske adresser CPU MMU cache Systemarkitektur systembus laer I/O bro I/O bus I/O styreenhed disk I/O styreenhed netkort I/O styreenhed skærm

2 Overlays Hvad ør man når proramstørrelsen er større end det tilænelie laer? Proramkoden kan splittes op i forskellie faser, hvor kun en fase ad anen opholder si i laeret Koden til en fase placeres i et overlay. Dette sker som reel i et samarbejde mellem prorammør o oversætter Kompleks opave for store prorammer Eksempel: oversætter med overlay 8 Swappin I multiprorammerinssystemer kan det blive nødvendit at fjerne en proces fra arbejdslaeret o emme den på sekundært laer. Hele processens tilstand emmes overførsel af arbejdslaer til sekundært laer dominerer omkostninerne En variant af swappin i moderne systemer er flytnin af processer, hvor en proces overføres fra en maskine til en anden Swappin kræver at processen har simple eksterne bindiner 9 Sammenhænende laerallokerin Systemer, hvor laer til processer allokeres i en sammenhænende blok System- o bruerarbejdslaer: operativsystemet er typisk placeret i den nederste (laveste) ende af det fysiske adresserum sammen med afbrydelsesvektoren bruerprorammerne placeres i den øvre del af laerområdet Afrænsnin af bruerens laerområde: et forskydninsreister, der aniver bruerprocessens startadresse et rænsereister, der aniver den maksimale størrelse på bruerprocessens laerområde Grænse- o basereister Laerallokerin med flere partitioner laeradministration uddeler blokke af laer til processerne, når en proces startes holder rede på allokerede o frie områder proces proces proces proces proces proces 9 proces 9 proces 8 proces proces proces proces proces proces proces proces

3 Ekstern framenterin Opdelinen af arbejdslaeret efterlader huller mellem allokerede blokke: Måske ikke er store nok til at tilfredsstille forespørsler efter yderliere laer Ekstern framenterin kan afhjælpes: omoraniserin af laer på køretidspunkt: sammenlænin af frie blokke til en stor blok kræver at laerafbildnin kan ændres på køretidspunkt laerområder kan være bundet af I/O aktivitet (I/O enheder arbejder typisk med fysiske adresser) Sidebaseret laeradministration proces proces : proces : proces : sider sidepladser proces proces proces Intern framenterin Intern framenterin: pa. effektivitetshensyn uddeles arbejdslaeret kun i blokke af en vis størrelse S. I værste fald spildes S- bytes hver an der allokeres laer Typiske sidestørrelser er KB/8KB proces Sidebaseret laeradministration Processens laer består af ikke sammenhænende laerblokke Det fysiske laer opdeles i et antal sidepladser (typisk er størrelsen en er potens: alm. 89 bytes) Det loiske adresserum opdeles i sider med samme størrelse som sidepladsstørrelsen laeradministration holder rede på frie sidepladser Hvis en proces har bru for n sider i det loiske adresserum, forsøer et at finde n frie sidepladser i det fysiske adresserum Hver proces har en, der beskriver afbildnin fra sider (loiske) til sidepladser (fysiske) Afvejnin: jo mindre sidestørrelse jo større, men samtidi mindre intern framenterin Opbynin af adresser En loisk adresse består af to dele: et sidenummer (p) (den mest betydende del af adressen) en forskydnin (d) indenfor siden Afbildnin af adresser p d Adressen findes ved at omsætte sidenummeret til den fysiske adresse (f) på en sideplads o læe forskydninen til f d 8

4 Eksempel: sideafbildnin side side side side loisk adresserum Liste af frie sidepladser: side side side side 9 Eksempel: sideafbildnin a b c d e f h 8 i 9 j k l m n o p loisk adresserum m n o p e f h 8 a b c d i j k l Hvor lier len? Sidetabellen lier i arbejdslaeret CPU reistre holder styr på hvor len for en proces lier, f.eks.: Pae-table base reister (PTBR) peer på len Pae-table lenth reister (PTLR) aniver lænden på tabellen En laerreference kræver nu to laeroperationer: opsla i tilan til sideplads Sideopsla caches i en Translation Lookaside Buffer (TLB) TLBs rolle Hvad koster det at tilå laeret? TLB opsla (tlb): klokcykel Laeradan (la): klokcykler Hitrate (h): typisk omkrin 98% En laerreference (lr) koster: K(lr) = (K(tlb)+K(la))*h + (K(tlb) + *K(la))*(-h) = ( + )*,98 + ( + *)*, =,8 +,8 =, klokcykler (% dyrere) Men en kan satens lie i CPU cache (.,. eller måske. niveau) Beskyttelse i sidebaserede systemer Beskyttelse sker på sideniveau - hver side er tilknyttet et antal statusbit En yldi/uyldi bit i len aniver: yldi: siden er en del af processens loiske adresserum uyldi: siden er ikke en del af processens loiske adresserum Andre former for statusbit: side er tildelt sideplads side er skrivebeskyttet

5 Eksempel: sideafbildnin med statusbit side side side side side loisk adresserum u u u side side side side side Hvad fylder en? GB laer, KB sider iver en med 8 indane af f.eks. byte, dvs i alt MB allokeret til len Hvis der brues base + lænde reister skal hver proces have allokeret MB sammenhænende laer I stedet brues: hierarkiske ler hashbaserede ler inverterede ler Hierarkiske med niveauer niveau niveau Adressernes opbynin i hierarkisk En loisk adresse på en bit maskine med KB sider opdeles i bit sidenummer o bit forskydnin Sidenummeret underopdeles (det er jo hierarkisk): bit aniver hvilken niveau, der skal anvendes bit aniver fysisk adresses forskydnin i niveau 8 Adresseafkodnin i hierarkisk Loisk adresse: p p p niveau niveau f p sideplads i fysisk laer f 9 Hashbaserede ler I arkitekturer med bit adresserum bliver hierarkiske ler upraktiske: 8KB sider iver niveauer I stedet kan man brue sidehashtabeller: en virtuel side hashes ind i en indan i len hver indan er tilknyttet en hætet liste, der søes iennem for at finde sidepladsen

6 Eksempel: hashbaseret Inverterede ler En anden løsnin på størrelsesproblemet er inverterede ler En indan i for hver sideplads Tabelindhold specificere virtuel side samt ejende proces Sideopsla: lineær sønin hashtabel over virtuelle sider Eksempel: Inverteret Variabel sidestørrelse Nole processorer understøtter supersider dvs. sider af meet stor størrelse, f.eks. op til MB (alpha, pentium) eller MB (itanium) TLB ens dækninsområde forøes Men hvordan skabes supersiderne: overvånin af processers ressourceallokerin reserverin af områder til supersider eller omoraniserin af fysiske sider Operatin System Desin & Implementation: Practical, transparent operatin system support for superpaes viser at flere applikationer opnår forbedriner på % til % ved dynamisk tilpasnin af sidestørrelser Delin af sider/data Ikke-selvmodificerende kode kan deles mellem processer, der benytter samme kode: applikationer, f.eks. en editor systembiblioteker, f.eks. libc Koden placeres på samme sted i de forskellie processers loiske adresserum eller Delt kode bruer kun relativ adresserin libc libc libc data app app Eksempel: delin af data applikation libc libc libc data app 8 applikation libc libc libc data app app app 9 applikation data libc data libc ap. ap. libc ap. data ap. ap. ap.

7 Sementerin Sementerin afbilder større proramdele (afhæni af bruerapplikationen) ind i det fysiske adresserum Bruer opfatter prorammer som bestående af større enheder end sider, nemli sementer f.eks: hovedproram objekter funktioner lobale variable stak Eksempel: strukturerin af applikation i sementer main stak findmin trædata loisk opbynin main trædata findmin stak 8 Sementerin hvordan? Loiske adresser består af to dele: <sementnummer, forskydnin> Sementtabel aniver afbildnin fra sementnummer til fysisk adresse. Hver indan har: base: sementets startadresse lænde: sementets lænde statusbit: hele sementet dækkes (oftest det naturliste) Eksempel: sementerinshardware 9 Eksempel: sementerinstabel Delin af sementer

8 Sidebaseret sementerin i8 sidebaseret sementerin Sementerin lider af ekstern framenterin Derudover kan der være andre runde til at ville splitte et sement op: dele af sementet brues sjældent o skal swappes ud Opsummerin Opdelin i et loisk o fysisk adresserum Afbildnin af loisk adresser til fysiske adresser: sidebaseret (størrelse af, intern framenterin): TLB hierarkiske ler hashbaserede ler inverterede ler sementbaseret (ekstern framenterin, sementstørrelse) Kilder Disse slides er baseret på SG samt de af forfatterne udviklede slides 8

Oversigt. Operativsystemer [5]: Filsystemer. Hvad er en fil? Hvor er en fil? Strukturen af en fil. Beskrivelse af en fil

Oversigt. Operativsystemer [5]: Filsystemer. Hvad er en fil? Hvor er en fil? Strukturen af en fil. Beskrivelse af en fil Oversigt Operativsystemer [5]: Filsystemer Datalogi F Forår 2003 Jørgen Sværke Hansen cyller@diku.dk Grænseflade: Filoperationer Filens struktur Katalogstrukturer Implementering: Lagerallokering Afbildning

Læs mere

1 Operativsystemer oversigt

1 Operativsystemer oversigt 1 Operativsystemer oversigt Hvorfor OS virtualisering Abstraktion (processer, virtual hukommelse, filer) Kernel mode og user mode Systemkald (slide 31) Interrupts At levere en simplere model af computeren

Læs mere

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min.

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min. Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Fig. 3.6...25 Fig. 3.7...26 Client Installation Guide...26 Automatic Setup Metoden...26 Custom Setup Metoden...27 Restart a Previous Setup

Fig. 3.6...25 Fig. 3.7...26 Client Installation Guide...26 Automatic Setup Metoden...26 Custom Setup Metoden...27 Restart a Previous Setup Indholdsfortegnelse Windows 2000...3 Almindelige services...3 Windows 2000 Server Kernen...3 Udviklingen i Kerne arkitekturen...3 Processor Quotas og Accounting....4 Spin Count....4 Scatter/Gather I/O...5

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Bachelorprojekt. EQATEC Analytics Plugin. efterår 2009 jan 2010

Bachelorprojekt. EQATEC Analytics Plugin. efterår 2009 jan 2010 Bachelorprojekt efterår 2009 jan 2010 Rapport nr.: IMM-B.Eng-2009-35 DTU-vejleder: Bjarne Poulsen (bjp@imm.dtu.dk) Virksomheds-vejleder: Richard Flamsholt Aflevering: Mandag den 11/1 2010 kl. 9:00 Studie

Læs mere

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Mads B., Palle, Christian Nyhuus og Simon Svendeprøvehold - IT supporter Lærer: Bo Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Netværk... 6 Netværkstegning... 8 Switch ne...

Læs mere

Det er historisk ganske nyt, at instanser uden for familien med øget styrke og øget ihærdighed søger at påvirke den retning, denne familielæring

Det er historisk ganske nyt, at instanser uden for familien med øget styrke og øget ihærdighed søger at påvirke den retning, denne familielæring Lærin i familien for barnets bedste eller snæver investerinsloik? Niels Kryer, lektor ved Institut for Uddannelse o Pædaoik (DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet forskninsprorammet Barndom, Undom o Institution

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Det hvide felt i dit internetprogram hvor "adressen" på den internetside, du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk

Det hvide felt i dit internetprogram hvor adressen på den internetside, du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk EDB ordbog Adobe Adressefelt App Applikation BCC Bibliotek Bit Blue tooth Bogmærke Browser Brugernavn Byte CC Chat Chrome Et firma, som har udviklet et program til at læse pdf-filer med, samt en videoafspiller,

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Registerallokator til Dat1E. Jens Jakob Jensen, Nils Daniel Brixen og Henrik Stuart

Registerallokator til Dat1E. Jens Jakob Jensen, Nils Daniel Brixen og Henrik Stuart Registerallokator til Dat1E Jens Jakob Jensen, Nils Daniel Brixen og Henrik Stuart 23. maj 2002 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt over opgaven 4 1.1 Formål.................................. 4 1.2 Læsevejledng.............................

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

En adaptiv model til animering af væsker. Jens Egeblad, Michael Gram Haagensen og Marinus Rørbech

En adaptiv model til animering af væsker. Jens Egeblad, Michael Gram Haagensen og Marinus Rørbech En adaptiv model til animerin af væsker Jens Eeblad, Michael Gram Haaensen o Marinus Rørbech Den 4.juni 2002 INDHOLD 2 Indhold Forord 8 2 Indlednin 9 2. Rapportens indhold...............................

Læs mere

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt INFORMATIONS TEKNOLOGI B Eksamensprojekt Morten Kristensen, 3.a 17-04-2009 TITELBLAD Projektet Titel: Undertitel: Fag: Vejledere: Eksamensprojekt En god it løsning til private Informations teknologi B

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Bachelorprojekt, forår 2007 af Lasse Jon Fuglsang Pedersen og Anders Sabinsky Tøgern Vejleder: Jon Sporring 13. juni 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 Sortering i CPH STL Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 1 INDHOLD S. 2 Indhold Indhold 2 1 Indledning 5 1.1 Problemstilling..........................

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere