46 årg. 2013/2014 ISSN MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 23-26. marts 2014"

Transkript

1 46 årg. 2013/2014 ISSN MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer marts

2 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkmmer hver nsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa - indlæg til bladet bedes sendt til g ikke til ansvarshavende!) Denne uges frside: David Ugens redaktin Mandag Onsdag Trsdag Fredag Lørdag Søndag Tirsdag Det sker i ugen MOK UDKOMMER Fredrag m Geriatri ved Erta, se s. 14 Oplæg m MR-scan ved appleksi ved Frniks, se s. 14 SAMS frårsweekend starter, se s. 13 PJ screr på mbil-app PJ giver ikke mrgenmad til mbil-app pigen. Simn vil gerne være med MOK's DEADLINE Anatmiwrkshp, se s. 13 Dnaid månedsmøde, se s. 14 Månedsmøde i PUFF, se s. 16 Fredrag ved UAEM, se s. 8 Månedsmøde i SOFAS, se s. 15 MOK hlder prøvespt fr 3. sem., se s. 14 Mille (Ansv. Red.) Erik Markus Anna Martha MedicinerOrganisatinernes Kmmunikatinsrgan ISSN: / net-udgave ISSN: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. Tlf: / Tryk: Tryk 16, Filstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER OG EKSAMENSKONTOR Se din uddannelsesprtal på KUnet under -> Kntakt Eller læs selv m det emne, du søger inf m, på indhldssiderne i uddannelsesprtalen Jnas Kasper Aa Basisgrupper AKS - Aktiv Kardilgi fr Studerende Dnaid - Basisgruppen fr plysning m rgandnatin DSS - Dermatlgisk Selskab fr Studerende Erta - Basisgruppen fr Intern Medicin FORNIKS- Freningen af Neurinteresserede Københavnske Studerende GO - Gruppen fr medicinstuderende med interesse i Gynæklgi g Obstetrik IMCC - Internatinal Medical Cperatin Cmmittee Kristne medicinere MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe fr Radilgi MOK - Medicinerrganisatinernes Kmmunikatinsrgan PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende PORTOS - Panums ORTOpædkirugiske Selskab PUC - Panum Underwater Club PUFF - Panums Ungdms Frsker Frening Rusvejledningen fr Medicin SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab SAMS - Stuerendes Almen Medicinske Selskab SATS - Studerendes anæstesilgiske g traumatlgiske selskab Screbgen SEHAT - Sundhed fr Alle SIMS - Studerendes IdrætsMedicinske Selskab Studenterklubben SOFIE - Studerendes Organisatin Fr Industri- g Erhvervsinteresserede SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab David Dennis 2 www. dnaid.dk cm sams.dsam.dk www. sats-kbh.dk Mangler vi en basisgruppe? Send infrmatinerne til Peter James Simn G

3 3. -semester-kryds 3 HENAD: 6. En str kindmuskel 8. Denne muskel løber i frreste ganebue 15. Der findes en magna- g en parvaudgave af dette kaldenavn til underekstremitetsvener 17. Nervus vagus danner et plexus rundt m denne del af det gastrintestinelle system 18. Sammenløb, ligesm der hvr hjernens venøse sinus løber sammen 19. Tudekngle 21. Denne kranienerve innerverer sinus carticus g glmus carticum 22. Hjernen mdtager al sin arterielle bldfrsyning fra t styk aa. cartis internae, g t styk aa. *********** 23. Denne muskel insererer på humerus tuberculum majus 24. Lille sæk. Uden at være flabet. Der sidder sådan en i det indre øre. 25. Denne muskel har til pgave et trække kravebenet medialt 26. Denne nerve udspringer fra S2-S4 MOK på Tinder Tr det eller ej. MOK er sgu gået igang med at scre babes på tinder. Det kører fr s! NEDAD: 1. Denne mand har lagt navn til ductus submandibularis mere anvendte navn 2. Marv 3. Denne lngusmuskel er det ikke alle, der har 4. Første gren fra artabuen hedder truncus ***************** 5. Hælknglen 7. Håndrdskngle, sm ttally ligner en båd 9. Denne nerve løber mellem nakkestjernemusklerne 10. Uparret kraniekngle 11. Chrda tympani afgår sm en gren af denne nerve 12. Denne muskel skal staves med strt 13. M. stapedius innerveres af denne kranienerve 14. Denne nerve har sit initiale frløb medialt fr m. psas majr 16. Den mest verfladige lægmuskel 20. Den tyrkiske saddel indehlder denne hjernestruktur Så er vi nået til 3. semester, I den stre tur-de-frce ver hele medicinstudiets pensum ver blt et enkelt semester. I sidste uge var jeg sgu ikke lige på MOK, eftersm jeg lige skulle have verstået den tredie g frhåbentligt sidste knæperatin det seneste år. Jeg har det fint nu, tak frdi du spørger! Gd frnøjelse med krydsen, g jeg håber at du kan lide denne lækre fnt Peter LeBeuf James/MOK-red Af: $W4Gg4-Lagga!/MOK.red. (frfatteren er kendt af redaktinen)

4 4 Studievejledningen Læsemakkerprtal på KUnet! Kære medicinstuderende, Studievejledningen fr Medicin kan nu med glæde rientere Jer m, at vi nu har fået prettet en læsemakkerprtal. Man kan bruge denne prtal til at annncere på, når man leder efter en læsemakker. Man kan specificere, hvilke(n) eksamen(er) det drejer sig m, hvilke tidsrum man kan mødes g andre relevante frhld, når man skal finde sig den ideelle læsemakker. Du kan finde den nye prtal på: -> Bachelr/Kandidat i Medicin -> Undervisning (i bksen yderst til venstre) -> Læsegrupper -> Find en læsemakker. Læsegrupper eller en læsemakker kan være en str hjælp i løbet af din uddannelse. Ved at arbejde i grupper lærer du at arbejde med andre mennesker, g det er fte mere mtiverende at få studeret, når andre regner med dit bidrag. I læsegrupper vil I gså kunne udnytte hinandens styrker g på den måde blive stærkere sammen. Gde råd m læsegrupper: Lav aftaler fr læsegruppen fra starten! Hvr fte skal I mødes? Mødes I på universitetet eller privat? Hvr lang tid skal I arbejde ad gangen? Hvrdan kmmunikerer I undervejs - pr. /sms/grupperum? Hvrdan frdeles mødelederrllen - fast eller på skift? Hvrdan planlægger I gruppens arbejde g mål - løbende eller i starten af semesteret? Hvrdan (g hvem) psummerer g dkumenterer I dagens arbejde? Skal I have frskellige rller - g hvilke? Skal I lave referat af møderne? Overvej gså At I ved beslutninger har en talerunde så alle høres. At I skiftes til rller så alle bidrager til at skrive referat g være rdstyrer. At afstemme jeres ambitinsniveau fr gruppearbejdet. At diskutere arbejdsdelingen At faglig uenighed er en styrke g styrker jeres faglige argumentatinsevner. Fravær Hvrdan g hvrnår melder I afbud til et møde? Ved fravær, hvrdan sikrer I at vedkmmende hldes pdateret? Knfliktløsning Hvilke prblemer kunne pstå i samarbejdet? Hvrdan vil I håndtere dem? Hvad skal der ske, hvis en af jer bryder en aftale? Hvrdan sikrer I bedst, at I verhlder jeres aftaler? Vi håber, at I vil gøre brug af g får gavn af den nye prtal! Med venlig hilsen, Studievejledningen fr Medicin Bliver du bachelr i medicin til smmer? Vigtigt! Gde råd til bachelrskrivningen Vær i gd tid: En gd bachelrpgave kan ikke skrives på 2 uger alene, hvis man ikke har læst litteratur, afgrænset emnet eller fundet vejleder. Du kan gså risikere, at din vejleder ikke har tid til at mødes med dig, hvis du er sent ude. Aftal desuden tidligt eksamensdat, så din vejleder kan finde en censr. Stil krav til din vejleder: Bachelrpgaven er dit ansvar g din faglige interesse, selvm der selvfølgelig skal være et sammenspil fra vejlederen. Det er altid en gd idé at frventningsafstemme i starten af samarbejdet mkring ambitinerne fr pgaven, hvr tit I skal mødes, hvrdan I kmmunikerer sv. Det er dig, sm skal kmme med udspil g sætte dagsrdenen fr møderne. Afgræns en prblemstilling: Din vejleder har et større verblik ver emnet g ved, hvr strt et mråde det er, så brug din vejleder til at afgrænse mrådet, sm du skal skrive m, så det bliver passende til en bachelrpgave. Skriv ned: Skriv referat fra jeres møder, så du bagefter ikke er i tvivl m, hvad du skal. Det er en gd idé at psummere, hvad I har snakket m til sidst, så der er fuldstændig enighed m hvad I har aftalt. Skriv gså ntater g stikrd, når du læser litteratur, det er så ærgerligt at skulle læse en artikel flere gange, frdi man ikke kan huske, hvr eller hvad man har læst første gang. Planlæg dit frløb: Lav en tidsplan fr hvrnår du skal aflevere g være færdig med pgaven. Vurdér hvr meget tid hver pgave kræver (sæt gd tid af til litteratursøgning g -læsning) g lav derefter din plan. Den kan med frdel laves bagfra, så du starter med hvr længe, du vil bruge på krrekturlæsning før afleveringsdaten, derefter fx resuméet sv. Skriv: Skriv dit metdeafsnit med det samme, når du laver dine resultater (især hvis du laver frskning) eller finder din søgeprfil. Ellers start med det afsnit, hvr du har mest at sige, så du nemmest kan kmme i gang, det er typisk dit diskussinsafsnit eller dine resultater. Feedback: Det får du selvfølgelig fra din vejleder, men du bør gså få det fra andre mere ligeværdige persner, sm fx fra medstuderende, familie eller venner. De kan måske bedre se uklarheder i din pgave, sm du har set dig blind på. Mundtlig præsentatin: Snak med din vejleder, m hvad du skal fkusere på. Der kan være str variatin i hvad de kræver. Hvis du skriver m nget aktuelt, er det en gd idé at hlde sig pdateret på emnet i aviser g lign. Ngle vejledere g censrer kan finde på at spørge ind til baggrundstffet fr din pgave, brug gså din vejleder her, så du ved, m du skal frberede dig på dette. Overvej ellers: Hvad vil du indlede med? Hvad er dine hvedpinter? Hvrdan vil du afslutte? Ellers tag det rligt, det er nrmalt en meget stille g rlig eksamen. Ellers bare held g lykke fra Studievejledningen til alle bachelrskrivere dette semester. Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve kandidatdelen g til undervisningen på 1. semester kandidat. Du skal søge m ptagelse på kandidatuddannelsen i medicin inden 1. april.der er kmmet et nyt ansøgningssystem til ptagelse på kandidaten. I finder en Quick-guide g link til skemaet på KUnet.dk -> Bachelr i Medicin -> Uddannelsens frløb -> Optagelse på Kandidaten. Har du/i spørgsmål eller prblemer med at søge m ptagelse, så kntakter I bare studievejledningen. Udver dette skal du gså i periden 15.maj 1. juni huske at tilmelde dig til undervisningen på 1. semesters kandidat på selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får du gså mulighed fr at priritere mellem hspitalerne g de frskellige rul. På KUnet (Bachelr i medicin -> Undervisning) kan du se hvilke hspitaler, du kan priritere imellem g rulleskemaet fr semestrets pbygning. Husk, at rientér dig mkring hvrnår det bligatriske undervisning ligger - både klinikken, CEKU undervisningen g bldtypeserlgiøvelsen er bligatriske. Har du spørgsmål mkring tilmelding til kandidatdelen eller undervisningen, kan du henvende dig til Studieservicecenteret, lk. 15.1, tlf.: Redaktinelt Hvem skal have mest??? Søndag frmiddag hørte jeg i radiavisen på P3, at Nick Hækkerup fr første gang gør sig bemærket sm sundhedsminister ved at freslå, at der skal gøres frskel på patienter i sundhedssystemet, således at de lavtuddannede skal have en større andel af sundhedssystemets ressurcer end de højtuddannede. Jeg studsede ver dette g tænkte, at det da var et nget kntrversielt frslag; fr det første er jeg slet ikke sikker på jeg mener, at man skal gøre frskel på patienterne, g fr det andet synes jeg, det er lidt søgt at antage, at lavt uddannelsesniveau altid er ensbetydende med færre persnlige ressurcer, end højt uddannelsesniveau. Her til mrgen, på min daglige mrgencykeltur til Herlev Hspital, hørte jeg så igen P3, g her tg prgramværterne udspillet p til diskussin; Sara Br fremstillede det nye frslag således, at pengene i sundhedssystemet skulle frdeles ud fra det princip, at de ressurcesvage skulle have mere end de ressurcestærke. Efter min mening er der frskel på, m det er de ressurcesvage, eller m det er de lavtuddannede, sm man vælger at priritere, g derfr tænkte jeg, at Nick Hækkerup måske havde ændret sin udtalelse siden søndag. Fr at få afklaret mysteriet m, hvem det egentligt er, der skal have mest, har jeg her til eftermiddag fundet en artikel i plitikken, mhandlende lvfrslaget. Det viser sig, at det ER de lavtuddannede Nick Hækkerup vil priritere. Men der er sikkert andre, der ligesm P3 s værter har frvekslet de lavtuddannede med de ressurcesvage. Og umiddelbart virker det da fr mig gså plagt, at hvis man skal priritere en patientgruppe i sundhedssystemet, skal det være dem, med færrest sciale g persnlige ressurcer. Spørgsmålet er så, m dét gså altid er dem, der er lavest uddannede. Det er jeg j nk i virkeligheden ikke den rigtige til at gøre mig klg på, men selvm der da selvfølgeligt nk er ngen sammenhæng mellem uddannelsesniveau g ressurceniveau, så synes jeg umiddelbart at det er lidt frhastet at antage, at sammenhængen altid eksisterer. Men måske er der alligevel nget m snakken; Ifølge artiklen i plitikken har en nyligt udgivet rapprt nemlig dkumenteret en direkte kbling mellem uddannelse g helbred. Men jeg er trds alt ikke den eneste, der synes, at Hækkerups frslag til patientpriritering er lidt fr srt/hvidt; i hvert fald har Danske Patienters frmand, Lars Engberg udtalt:»dem med få ressurcer får fr lidt pmærksmhed. Hvis man kan øge fkus på dem, er det fint. Men jeg vil advare imd at frenkle tingene ved at inddele flk efter uddannelse g indkmst«anna Martha, MOK red.

5 A R M I TA / 7. s e m e s t e r København Vagtbureauet 5 RECEPTIONEN ER ÅBEN Mandag-Fredag.: kl FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N MEDDELELSER FADLS VAGTBUREAU KØBENHAVN Mandag-Trsdag: kl & Fredag: kl & 12:30-14:00 ANNONCER RT E=E0+ ln Q nf Vi har bøger, der er til at frstå FADL S FORLAG Bøger TIL DIN fremtid w w w. f a d l. d k / f r l a g

6 J O6N A S / 10. semester Vagtbureauet Odense FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N ANNONCER Hvad er lethargic? Vi gi r dig grundbøger på dansk FADL S FORLAG Bøger TIL DIN fremtid w w w. f a d l. d k / f r l a g

7 Annncer semester rul 1 se her! Jeg ønsker at bytte min CEKU undervisning i kmmunikatin g gynbs d. 1/4 til enten 15/5 eller 19/5. Skriv til Niels Hartvigsn eller september: Hans Bnde 23. januar: (BEMÆRK DATO) Frdi du frtjener det. Om gdheds-, svagheds-, skammer- g begærsmagt I disse år fregår der en indædt kamp fr lige kønsrepræsentatin: Kvinder skal p ad karrierestigen, ikke ved at deltage i lige g åben knkurrence på kvalifikatiner, men frdi de i kraft af deres køn er mralsk verlegne, frdi de står fr mangfldighed, g frdi de har ret til andele af samfundets tppster. Denne favrisering fregår især i den ffentlige sektr, men den er gså gdt på vej i erhvervslivet. Køn går frud fr kvalifikatiner, g frtsætter denne udvikling, vil det ifølge prfessr Hans Bnde kunne medføre et radikalt brud med helt centrale principper m fairness g demkrati. 31. ktber: Anne Zach Møller Hvad skal vi med Danner i 2013? Årets pris fr bedste kandidatspeciale Det Medicinske Selskab i København har indstiftet en pris fr bedste kandidatspeciale i 2006, sm uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der gennem deres kandidatspeciale har vist udprægede videnskabelige evner. Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til frmål at styrke interessen fr videnskabelig frskning g udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt samt at virke fr den ffentlige sundhedspleje. Vld md kvinder er glbalt set én af de mest udbredte krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder. Siden Danner i 1979 grundlagde sit krisecenter i grevindens hus på Nansensgade, er prblemet ikke blevet mindre. I dagens Danmark udsættes kvinder g hvert femte barn årligt fr fysisk vld i hjemmet. I plægget ser vidensknsulent Anne Zach Møller på vldens mfang g frmer, g hun frtæller, hvrdan Danner arbejder med at hjælpe de kvinder g børn, sm udsættes fr vld. Endelig diskuteres det fte stillede spørgsmål: Hvrfr går hun ikke Prisen bare sin vil vej? derfr blive uddelt til frfattere af de pgaver i kandidatspecialet, der det frløbne år på bedste vis har bidraget jf. selskabets frmål. FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Hmseksualitet i dansk film før 1965 Det er yderst sjældent, at danske film fremstiller uknventinel seksualitet entydigt før midten af 1960 erne. Ikke dest mindre er ældre film fulde af tvetydig, indirekte g underfrstået hmseksualitet i frm af abnrm pførsel eller krpslighed, fx kriminalitet, bhemeliv, barnlighed, sygdm eller afvigende heterseksualitet. Hvrdan seksualiteten fremstår g hvrdan den kan frtlkes er i høj grad betinget af filmgenrernes narrativer, temaer g stilistiske frhld. Vil du Det styrke gælder eksempelvis din internatinale meldramaets prfil i Danmark fferdyrkelse, kriminalfilmens tilbagehldte frtællestil Internatinal g Smmerskle kmediens steretyper i Intern Medicin g på Københavns Universitet verdrivelsesstrategier. Filmhistrikeren Niels Hartvigsn diskuterer g viser illustrative eksempler KU fra tilbyder kendte g en glemte smmerskle danske film. i Intern Medicin sm vil give dig en internatinal prfil, pdatere dig i intern medicin g ruste sm VKO af Københavns Universitet. Smmersklen er primært rettet md medicinstuderende på kandidatdelen. dig til livet sm ung læge. Kurset er meritgivende g er gratis 27. februar: fr KU-studerende fraset et beløb fr litteratur. Henrik Nebelng Ansøgningsfristen er d. 15. april Online ansøgning findes på: Healthsciences.ku.dk/educatin/summerschls/internal-medicine Kurset består af t intensive Sex hs kurser Richard på engelsk Wagner af t ugers varighed, hvr du kan deltage i et eller begge kurser. Smmersklen Alle Richard Wagners vil give peraer dig en systematisk handler m sex. g grundig Sex sm gennemgang et brændende g Dater uløseligt af de almindeligste sygdmme prblem, frmentlig indenfr intern med baggrund medicin. i Gæstefrelæsere kmpnistens incestuøse vil frtælle betagelse m af en ældre nyeste frskning indenfr søster. blandt I mdsætning andet fremtidens til andre ertiske nklgiske værker, behandling der anlægger samt en humristisk demens eller Kursus frivlt 1: 28. juli- 22. august 2014: distancerende synsvinkel, skildrer Wagners værker sex sm den ultimative (men fr ham g diabetes behandling. Nefrlgi, endkrinlgi, gastrintestinale sygdmme g infektinssygdmme. selv umulige) højtid i menneskelivet. Kun i musikken g i musikdramaernes symblhandlinger kunne han spejle g fejre denne højtid. Med afsæt i den anmelderrste Undervisningsfrmen bg vil være Liebesverbt! en kmbinatin giver Henrik af interaktiv Nebelng klasseundervisning, eksempler på sex g antisex gruppearbejde i Wagners Kursus værk. 2: 11. august- 22. august 2014: g gæstefrelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse g dialg. Under- Kardilgi, neurlgi, hæmatlgi, nklgi g lungemedicinske sygdmme. viserne er læger i hveduddannelsesstillinger eller ph.d.-studerende, g gæstefrelæserne er eksperter inden fr deres 27. marts: respektive frskningsfelt. Else-Marie Buch Leander Kntakt: Kursusindhld: Tbias Bmhlt, H-læge i nefrlgi: Deltagelse vil give 2,5 ECTS Når g børn deltagelse bliver farligt i begge selskab kurser vil give 5,0 ECTS. Kurset er gdkendt Praktiske spørgsmål: Suzanne Andersen, specialknsulent: Hvad der på færde, når en pædagg ikke længere tør tage et barn på skødet? Hvilke Hertft-eftermiddage knsekvenser har det fr pædaggen, den pædaggiske praksis g barnet selv? 27. Med marts: udgangspunkt i en unik empiri beskriver Else-Marie Buch Leander fra Frskningsgruppen Paradx tendensen til et kulturskifte i danske daginstitutiner, hvr frygt fr pædfili Else-Marie g Buch Leander Sæsn pædfilianklager sætter en hidtil underbelyst, men ikke ubetydelig dagsrden. Når Leander børn bliver farligt selskab Sted: Psykiatrisk frtæller auditrium, endvidere Rigshspitalet, m, hvrdan Henrik frygten Harpestrengs fr det seksuelle Vej (pgang vergreb 61a) har ført til en Tidsrum: Kl prblematisering af børns naturlige dktrlege, g hvrdan grænsen er blevet Hvad det nye er der på færde, når en pædagg ikke længere tør tage et barn på skødet? Hvilke Sted: Målgruppe:Alle Psykiatrisk interesserede paradigme auditrium, Rigshspitalet, i pædaggernes Henrik Harpestrengs frmidling Vej (pgang af det 61a) seksuelle til børn. Tidsrum: Kl knsekvenser har det fr pædaggen, den pædaggiske praksis g barnet selv? Med Arrangører:Sex & Samfund g Dansk Frening fr Klinisk Sexlgi Målgruppe: Alle interesserede udgangspunkt i en unik empiri beskriver Else-Marie Buch Leander fra Frskningsgruppen Arrangører: Kntakt: Sex & Samfund g Dansk Frening g fr Klinisk Sexlgi Paradx tendensen til et kulturskifte i danske daginstitutiner, hvr frygt fr pædfili g Kntakt: Adgang: Gratis g pædfilianklager sætter en hidtil underbelyst, men ikke ubetydelig dagsrden. Leander Adgang: Gratis frtæller endvidere m, hvrdan frygten fr det seksuelle vergreb har ført til en prblematisering af børns naturlige dktrlege, g hvrdan grænsen er blevet det nye paradigme i pædaggernes frmidling af det seksuelle til børn. Sex & Samfund * Dansk Frening fr Klinisk Sexlgi * Sexlgisk Frskningscenter V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & B Møhl Det Medicinske Selskab i København Hvad skal indsendes? Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen, skal indsendes af frfatteren sammen med et krt dansk resumé på max. 300 rd samt et krt CV. Indsendelse: Materialet skal sendes sm en samlet pdf-fil til Deadline fr indsendelse den 17. juni Vinderne frventes at præsentere deres pgaver/prjekter ved et 10 minutters fredrag i frbindelse med selskabets temadag, sm finder sted fredag den 24. ktber nvember: Prisen består af: Yderligere infrmatin: Tbias Raun 1. pris: kr. Såfremt du har spørgsmål, kan du kntakte sekretær Plitisk terapi. Om transkønnedes brug af nettet 2. pris: kr. Bitten Dahlstrøm på eller på telefn Med afsæt i virtuelle feltstudier på YuTube g kvalitative interviews 3. pris: med udvalgte kr videblggere ( vlggere ) ser ph.d. Tbias Raun nærmere på transkønnedes stigende brug af de sciale medier. Oplægget vil fkusere på, hvrdan transkønnede Kriterier: vlggere skildrer deres møde med g plevelse af kønslig transitin g hvilke Fr at nye kmme muligheder i betragtning skal pgaven være vlg -mediet tilbyder transkønnede i frhld til selvrepræsentatin bestået g i periden skabelsen 1. af juli året før til 30. juni i året fr sciale netværk. indlevering. Læs mere m selskabet på

8 8 Annncer Har du lyst til at frske? Medicin-stud. søges til frskningsår! Vi har et psykiatrisk frskningsprjekt sm vil egne sig til ansøgning af KU s Sklarstipendier vi mangler blt en egnet frskningsårs-kandidat. Frskningsprjektet mhandler selvmrd g autimmune sygdmme g berr på danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser g sftware (gerne SAS) er en frdel. Dine pgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, frtlkning af resultater g samskrivning til ffentliggørelse. Prjektet frventes at afslutte med en publikatin i et internatinalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig sm førstefrfatter. Du vil få kntrplads i det aktive g stimulerende miljø på Frskningsenheden ved Psykiatrisk Center København under prf. Merete Nrdentft. På afdelingen udføres psykiatrisk frskning g der er adskillige andre frskningsårs- g Ph.d.-studerende. Vi vil i fælleskab udvikle ansøgning til KU inden 9. maj. Hvis bevillingen tildeles vil du kunne påbegynde prjektet. Fr yderligere infrmatin, kntakt venligst senirfrsker Annette Erlangsen PhD, (annette. eller læge Michael Eriksen Benrs PhD. Oplysninger m KU s Sklarstipendier: Sklarstipendier_2014.pdf Mener du gså, at alle mennesker burde have lige adgang til medicin? Kunne du tænke dig at få indblik i en række af de prblematikker, sm gør sig gældende inden fr Access t medicine? Og vil du møde t rganisatiner, sm kæmper hårdt fr denne sag? Så mød p tirsdag den 1. april kl til i Haderup auditriet. Her vil Helle Aagaard, der til dagligt arbejder i Brüssel sm EU plicy &advcacyadvisr fr Læger Uden Grænsers Access kampagne samt repræsentanter fra UAEM (Universities Allied fr EssentialMedicines) frtælle m deres arbejde fr lige adgang til medicin. Helle vil tale m Access kampagnens missin: At sikre adgang til - samt udvikling af - medicin, vacciner g diagnstik til patienter i de lande, hvr MSF arbejder. Endvidere vil hun intrducere, hvrdan emner sm frskning g innvatin, pris, patentbeskyttelse g generisk medicin samt internatinale handelsaftaler hænger sammen. UAEM vil frtælle m deres arbejde, g hvrdan universiteter kan gøre deres til at sikre bedre ACCESS TO MEDICINE KAMPEN FOR LIGE ADGANG TIL MEDICIN Studerende til frskningsår på Infektinsmedicinsk afdeling på Rigshspitalet søges Vir-immunlgisk Frskningsgruppe på Infektinsmedicinsk afdeling på Rigshspitalet arbejder med frskning inden fr immunfrsvarets rlle ved krniske infektiner. Vi søger en stud.med. sm interesserer sig fr infektinsmedicin g immunlgi til et prjekt mhandlende hepatitis C g kagulatin. Frskningsåret løber ver 12 måneder, hvr du tager del i det daglige arbejde i vres frskning, samt arbejder med dit selvstændige prjekt. Du vil blive uddannet i frskningsmetdlgi, g der er mulighed fr at skrive kandidatpgave g videnskabelig publikatin. Frskningsåret er merit-givende At Rungstedgård med afsluttende eksaminatin g kan bruges sm frberedelse til et eventuelt ph.d.-studium. Løn g dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab. Ansøgningsfristen er fredag d. 11. april g mtiveret ansøgning inklusiv CV g karakterudskrift sendes til Julie Gaardb, læge, ph.d.-studerende Tlf: / 17th Nrthern Eurpe Reginal Cnference f MWIA 17th Nrthern 4-6 September Eurpe 2014 Reginal At Rungstedgård Cnference f MWIA September 2014 At Rungstedgård Researcher? Have yu presented at an internatinal cnference? Nw Researcher? yu have the chance! Have yu presented at Send an internatinal yur abstract cnference? t Nw yu have Deadline the chance! 1 st f March Send yur abstract t The best abstracts will be chsen n the base f subject, and Deadline quality 1f st the f March study, nt gender. The authrs f the best abstracts will get the chance t make an The best ral abstracts presentatin will f be 10 chsen minutes n the and base thers f will subject, get the and chance t quality present f the study, a pster nt at gender. the cnference. The authrs f the best abstracts Latest reply will n get the the 1chance st f May t make an ral presentatin f 10 Price minutes f attendance and thers 495kr will (incl. get the lunch) chance t present a pster at the cnference. st 17th Nrthern Eurpe R Cnference f MWIA 4-6 September Researcher? Have yu presented at an internatinal cnf adgang g et mere fair system, der tilgdeser flkesundhed - ikke bare i vesten, men gså i udviklingslande. I pausen byder vi sm altid på kaffe g kage. Nw yu have the chance! Send yur abstract t Deadline 1 st f March Vi glæder s til at se så mange sm mulig g sammen med jer slå et slag fr lige adgang The til medicin best fr alle. abstracts will be chsen n the base f De bedste hilsner fra quality f the study, nt gender. Stud.med.MSF(Gruppen af medicinstuderende under Læger Uden Grænser) The authrs f the best abstracts will get the chan ral presentatin f 10 minutes and thers will get present a pster at the cnference. Latest reply n the 1 st f May Price f attendance 495kr (incl. lunch

9 9 Te a / 5. s e m e s t e r Aarhus Vil du bestå eller frstå? Vi gi r dig bøger i et nutidigt sprg FADL S FORLAG Bøger TIL DIN fremtid w w w. f a d l. d k / f r l a g

10 BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ: 10 GØR EN FORSKEL FOR DIG OG DINE KOLLEGER kæmp fr bedre uddannelses- g arbejdsvilkår Bliv valgt til Yngre Lægers repræsentantskab g bliv aktiv i GYL, Gruppen af Yngste Læger find pstillingsblanketten på Mød GYL på verlevelseskurset g hør mere du tilmelder dig på

11 Kredsfreningen 11 Overvejer du at købe dig en andelsblig? KOM TIL INFO-AFTEN OM ANDELSBOLIGKØB hs FADL København Det kan være svært at finde hved g hale i andelsbligmarkedet. I medierne læser vi hyppigt m katastrfer ved andelsbligkøb, g spørgsmål m hvad der sikker eller usikker grund er frustrerende - nu er der hjælp at hente! FADL inviterer, i samarbejde med Lægernes Pensinsbank, endnu engang til en infrmatinsaften m andelsbligkøb. Helle Stigaard, kundechef i Lægernes Pensinsbank, vil denne aften give gde råd til, hvrdan man sikrer en gd investering sm førstegangskøber, g hvilke fejlgrupper man skal være særligt pmærksm på i frbindelse med valg af blig, samt mulighed fr at stille spørgsmål Arrangementet afhldes i Lægernes Pensinsbanks lkaler nsdag d. 10. april fra kl g er fr alle FADL-medlemmer, dg med et lft på 50 persner. Lægernes Pensinsbank sørger fr en frfriskning. Tilmeld dig inden 3.april kl.12 - send en mail til - skriv: tilmelding andelsblig i emnefeltet g husk at plyse dit navn i mailen. Husk nu at dukke p, da du ellers ptager pladsen fra en anden. Vi glæder s til at se dig. FADL København

12 12 Kredsfreningen SKATTEKURSUS fr dig! Få hjælp til din frskudspgørelse, årspgørelse m.m. g undgå et skattesmæk! Har du lige mdtaget din årspgørelse g har du ingen anelse m, hvrfr du skylder penge eller skal have penge tilbage i skat? Har du haft et lægevikariat langt fra din bpæl, uden at have udnyttet muligheden fr befrdringsfradrag/rejsefradrag? Vidste du, at du kan ændre din årspgørelse 3 år tilbage? Har du 100 % styr på alle rubrikkerne i din frskudspgørelse, eller kunne du gdt bruge lidt hjælp? Eller vil du bare vide lidt mere m skat? Få svar på dine spørgsmål g tilmeld dig FADL Københavns skattekursus! Her giver vi først en generel intrduktin til det danske skattesystem, herefter en detaljeret intrduktin til de fradrag, der er vigtigst at kende, når man er lægevikar g KBU-læge, g vi slutter til sidst af med en sessin, hvr du kan få direkte hjælp til at ændre din årspgørelse. Det fregår mandag 7.april kl.16:00 i kantinen på Blegdamsvej 26. Tilmeld dig inden 1.april til skriv skat i emnefeltet g dit navn i mailen. Der er plads til 30 deltagere på kurset, g pladserne frdeles ved ldtrækning. De udvalgte vil få besked via mail. Kurset er frbehldt FADL-medlemmer, der har bestået 8.semester. Under kurset serveres der lidt frugt, sdavand samt en sandwich til deltagerne. Hvad skal du medbringe? Bærbar g NemID + evt. lønsedler g pgørelser ver arbejdsdage fra de sidste 3 år. FADL København

13 Basisgrupper 13 Er du interesseret i et STUDIEJOB hs en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med på SAMS hjemmeside! Lige nu er der 5 jbs: - Lægepraksis, København NV (tidsbegrænset) - Lægepraksis, Frederiksberg - Lægepraksis, Havdrup (Mellem Køge g Rskilde) - Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbr - Lægepraksis, Srtedamsdsseringen Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen Jbprtal. SAMS frårsweekend 2014 Få pladser tilbage! Den marts skal der sættes kryds i kalenderen, fr her bliver SAMS frårsweekend 2014 afhldt. Det bliver i Herlev, tæt ved København, g prgrammet fr weekenden bliver fyldt med spændende, lærerige g sciale indslag! Temaet fr weekenden er tdelt, idet vi skal bruge nget af tiden på emnet graviditet g kvindens underliv g nget af tiden på at diskutere g udvikle SAMS årskampagne Det bliver en weekend med mulighed fr at udvikle sig fagligt g lære mere m, hvad der er ht i almen praksis g hvr man kan gense SAMS erne fra den anden side af landet (=SAMS Århus) g knytte endnu tættere bånd. Weekenden kræver tilmelding, g freløbig er max antal deltagere 40 - tilmeldingen fregår efter først-til-mølle princippet ved at man sender en mail til mig på gmail.cm Fredrag: Mad sm behandling - eller hvad skal læger med ernæring? Et relevant emne i disse dage, hvr der er et kæmpe fkus på bivirkninger fra medicin. Mia Damhus, farmaceut g ernæringterapeut, g frfatter bag bgen Andre Bller på Suppen, kmmer g frtæller m bl.a. frdøjelse, næringsstffer g hyppige sygdmme sm diabetes, steprse g autinflammatriske lidelser. Desuden kmmer hun ind på hvrdan man bruger ksten sm behandling rent praktisk! Tid g sted: d. 3/4, kl 17 på Panum i lk (pavillinbygningen) Undervejs hlder vi en pause med kaffe, kage g hygge. Vel mødt! Fredragsgruppen, SAMS. Sexekspressen Velkmmen til månedsmødet Trsdag d.3. april 2014 kl. 17:30 19:00 (Pavillinen, lkale ) Oplæg m: Sygeplejerske Laura Tranberg vil hlde et meget spændende g brugbare plæg m Pårørende til den muslimske patient- en sygeplejefaglig udfrdring? g hendes plevelser i et multikulturelt samfund sm Dubai. 17:30 Dagsrden fr månedsmødet: 1) Velkmst ved frmand 2) Oplæg 3) Valg af rdstyrer g referent 4) Nye spørgetimer i Embrylgi g Humanbilgi 5) Brainstrm m årets stre arrangement 6) Øknmi 7) Lægevikarkurser 8) Evt. Så er det blevet tid til dette frårs actindag i sexekspressen! På actindagen vil nye medlemmer blive uddannet af 2 erfarne sexperter, g vil på den måde blive klar, til selv at tage ud g undervise med Sexekspressen! Sexekspressen arbejde består hvedsagligt i at give frivillig seksualundervisning i flkesklens klasse. Dette betyder en hel dag, sm går med sjv, lege g grundig undervisning i anatmi, kønssygdmme, præventin, kærlighed, grænser, den første gang, hmseksualitet g meget mere. Lyder dette sm nget fr dig? Så er actindagen den perfekte mulighed fr at blive uddannet underviser i Panum s hyggeligste basisgruppe. Actindagen løber af staben d. 5 april kl. 10 i studenterhuset. Dagen startes med en let gang brunch, hvr nye g gamle medlemmer har mulighed fr at lære hinanden at kende. Om aftenen efter endt undervisning vil der være spise g hygge g alt dette kan blive dit fr den nette sum af 30 kr. Det eneste du skal gøre fr at tilmelde dig, er at sende en mail til med dit navn g semestertrin. Derudver hlder Sexekspressen månedsmøde d. 3 april kl. 17 i studenterhuset Vi glæder s til at møde såvel de nye, sm de gamle medlemmer SEHAT Bestyrelsen 3. semesters anatmiwrkshp d. 31. marts kl. 16:30 til 20:00 Igen i år arrangerer SIMS anatmiwrkshp fr 3. semesters studerende med henblik på gennemgang af de anatmiske undersøgelser. Overlæge g prfessr Michael Krgsgaard fra Bispebjerg Hspital står fr gennemgangen med udgangspunkt i AK-nterne fra undervisningen. Fr hver AK-nte bliver der: - Minimal anatmigennemgang - Gennemgang af funktin - palpatin - undersøgelse af led - De studerende undersøger hinanden på skift Sååååh? Det kster 30 kr. at deltage, g der serveres lidt frfriskninger undervejs. Der er plads til 24 deltagere g tilmelding fregår per til efter først til mølle-princippet Oplysning m lkale kmmer på vres Facebk-gruppe.

14 14 Basisgrupper Kan du genkende anafylaksi når du ser det? Frskning tyder på at du hvis du er sm flest, så har du lidt svært ved det Kan du behandlingsalgritmen fr anafylaksi? Frskning tyder på, at du måske ikke helt har så meget styr på den, sm du måske går rundt g trr Vil du gerne blive klgere? Så km til fredrag m anafylaksi til SATS næste månedsmåde d. 2 april kl i lkale ! Frmanden Sandra Viggers vil her lære dig m symptmer g behandling g sørge fr at du får styr på den hurtigst indsættende akutte medicinske tilstand. Oplæg m MR scanning ved appleksi! Km g hør m hvrdan det ser ud på en MR scanning når din patient får et applektisk anfald. Overlæge Annika Reynberg Langkilde fra Rigshspitalets Radilgiske klinik kmmer g frtæller m hvrdan man kan sætte hved g hale sammen på MR scanninger af hjernen, g hvrdan man kan se frskel mellem blødninger g infarkter. Så hvis du vil blive ekspert i scanninger af hjernen skal DU kmme d. 27 marts kl 17:15 til FORNIKS plæg m MR scanning ved appleksi i lkale i Pavillin. Efter plægget hlder vi månedsmøde, hvr du vil have mulighed fr at deltage g få indblik i gruppens arbejde. Så km g få nget kaffe g slik Vi glæder g til at se dig! Der vil være teretisk plæg efterfulgt af praktiske simulatinscases, hvr du selv får mulighed fr at træne din nye teretiske viden fra fredraget. Km glad! Hva der DONAID? DONAID er en IMCC undergruppe, bestående af mkring 15 frivillige studerende fra frskellige SUND studier, der alle brænder fr at plyse m rgandnatin. Vi er ikke eksperter, men vi er vilde med at lære g lære fra s. 5 gde grunde til at blive Dnaid er * Vi underviser på bl.a. gymnasier m rgandnatin, hjernedød g etik. * Dnaid giver et gdt netværk på tværs af studier, semestre g landsdele. * Vi hlder fede events sm Natinal Dnrdag, fredrag g deltager i DHL-stafet hvert år. * Dnaid er studierelevant med et twist. * Hyggelige månedsmøder med kaffe, the g snacks. Nysgerrig? Så km til vres månedsmøde d. 31. Marts kl. 17 i Studenterhuset Tag med på dissektinsturen 2014!! Hvis du vil bruge tre uger af din smmerferie på den menneskelige anatmi, dissektin, tjekkisk øl, tjekkiske smmer samt se lidt af Wien, Prag g Brn sammen med 40 andre danske medicinstuderende fra hele landet, så er dissektinsturen nget fr dig! Dissenktinsturen finder sted fra den 12. juli til g med den 2. august. Hvis du kunne tænke dig at kmme med på turen, eller bare vil vide mere, kan det gøres på vres hjemmeside Turen kmmer I år til at kste 6500 kr. g tilmeldingsfristen er den 15. april. Erta præsenterer: Specialefredrag: Geriatri Under verskriften Geriatri det eneste brede medicinske speicale vil specialeansvarlig verlæge dr. med. Hanne Elkjær, Glstrup Hspital, frtælle m hverdagen sm geriater samt de htteste frskningsemner inden fr geriatriens verden. Hun kmmer i selskab med verlæge Ltte Usinger, geriatrisk enhed, Herlev Hspital. Efter sigende kan disse t kvinder fremstille specialets fra sin sexede side km g hør hvrdan! Alle er velkmne g der er kaffe g kage. Dat: nsdag d. 26. marts Tidspunkt: klkken cXa Sted: Lkale IMCCs Frårsseminar d. 12. til 16. april dages kursusseminar - EN OPLEVELSE DU IKKE VIL GLEMME! Vælg en af de fem fede linjefag: Vil du gerne skabe resultater? Fr dig selv g verden mkring dig? Vi underviser blandt andet i ledelse, udvikling g den blivende frandring. LEDELSE FOR VIDEREKOMNE Har du en sag? Elsker du at frmidle den? Eller vil du gerne lære det? 12 timers undervisning med bunkevis af redskaber til den, der har et budskab der skal ud! FLYT DIT PUBLIKUM Interesseret i verden? Lyst til at arbejde med den? Det kræver ngle redskaber at ændre verden. Lær m givende samarbejde mellem kulturer. KULTURMØDET MOK har i samarbejde med Tranum g Medilearner sammensat en sptprøve til 3. semester. Km frbi g bliv frberedt til d. 7. april Det går ned på MOK 1. april fra kl 12. Anna Martha/ MOK-red Har du en gd idé? Vil du være mere effektiv i din hverdag g i dit prjekt? Får redskaber til prblemer med at mtivere g hverve nye sm gamle. DET EFFEKTIVE PROJEKT Fr dem der gerne vil gøre en frskel fr sig selv g andre. Vi underviser bl. a. i persnlig ledelse, målsætning, hvrdan man pnår det, man har besluttet sig fr g hvrdan man passer på sig selv undervejs. LEDELSE FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED Fællesdel fr ALLE: Medicinstudiet kræver langt mere end viden m anatmi g hvedpinepiller at kunne tage sig af en patient. Sm læge skal man kunne lede, kmmunikere, lave administrative pgaver g kende sig selv, hvis man skal lykkes hele vejen rundt. 7 GODE VANER - SELVLEDELSE OG STRESS-MANAGEMENT Tjek facebk: IMCC Frårsseminar - Tilmeld dig via - Arrangørgruppen fr Frårsseminaret, et kursustilbud fra IMCC

15 Basisgrupper 15 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i GO Generalfrsamlingen vil blive afhldt d kl 17 i lkale a. Vi skal høre lidt fra frmanden g bestyrelsen m hvrdan 2013 er gået, kassereren vil frtælle lidt m øknmien g så skal vi selvfølgelig have valgt en ny bestyrelse. Alle medlemmer af frening er stemmeberettiget g der kan stemmes ved fuldmagt. Det kræver ingen særlige evner eller kntakter at stille p til bestyrelsen. Det vigtigste er, at man har lysten g mtivatinen til at lægge kræfter g tid i GO. Såfremt man har lyst til at stille p, må i meget gerne skrive til bestyrelsen på så vi har en idé m hvr mange der stiller p. Man er dg gså velkmmen til at stille p på selve dagen. Freløbig dagsrden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning fra frmand, bestyrelse g arbejdsgrupper 4) Gdkendelse af fregående års regnskab, budget fr næste regnskabsår 5) Fastlæggelse af kntingent 6) Indkmne frslag til sagsbehandling fra medlemmerne 7) Valg af bestyrelse, suppleanter g eksterne revisrer 8) Eventuelt Indkmne frslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalfrsamlingen. Frslag til vedtægtsændringer skal være annnceret skriftligt med minimum 2 ugers varsel. Vi ses på GF! Mange hilsner Bestyrelsen i GO Kvinderettigheder g mødredødelighed i ulande Synes du venstående lyder interessant? Så km til seminar med GO d. 3 april Vi byder på en række spændende fredragshldere med tilknytning til bl.a.: Sex g Samfund, Maternity Wrldwide g Reden Internatinal. Desuden sørger vi fr lækker aftensmad til alle der møder p. Vi vil rigtigt gerne vide, hvr mange der kmmer g spiser med så tilmeld dig på mail: - Og tjek vres facebk-side ud fr mere infrmatin GO-Gruppen fr medicinstuderende med interesse i gynæklgi g bstetrik Tid: Trsdag d. 3. april kl til Sted: Panum, lkale følger. Mere inf i næste MOK Staytuned! Indkaldelse til freningen Studenterklubbens årlige generalfrsamling d. 5. maj 2014 kl i Studenterklubben. Dagsrden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning fra bestyrelsen. 5. Fremlæggelse af regnskab. 6. Valg af bestyrelse g et antal suppleanter. 7. Valg af revisrer, hvraf den ene skal være statsautriseret. 8. Indkmne frslag. 9. Eventuelt. Frslag sm ønskes behandlet på generalfrsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfrsamlingen. Frslag kan indsendes på mail: Beslutninger træffes ved simpelt flertal. På vegne af bestyrelsen, Mvh Peder Emil Warming. PMS fredragsaften m Brderline PMS er stlte ver at kunne præsentere Karin Dyhr g Per Sørensen sm fredragshldere til vres Brderlinefredragsaften nsdag d. 2. april kl i Haderup auditriet. Karin Dyhr har diagnsen brderline g har derfr str erfaring sm patient i det psykiatriske system. Hun vil frtælle både m dette, samt m, hvrdan det er at leve med en brdeline persnlighedsfrstyrrelse. Per Sørensen er centerchef på Psykterapeutisk Center Stlpegård g vil frtælle m klinikken g frskningen på mrådet. Der vil være kaffe g kage til arrangementet. Alle er velkmne g vi glæder s til at se Jer ;) PsykOBShlder undervisningsdag søndag d. 6. april kl Det er den perfekte mulighed fr at få de evner der kræves af en PsykOBS underviser! Vi får et kursus i psykiatri af psykiater-in-spe Andreas Hff + en specialguest star. Vres kmmunikatinsevner bliver finpudset af IMCC s egen Elisabeth Prbst Lyng, sm har mange års erfaring fra SexX g desuden er en del af IMCC s trænergruppe. Derudver vil der være en plæring i brug af vres eget undervisningsmateriale. Hvis du har en drøm m at kmme ud at undervise g nedbryde tabuer m psykiatri, skal du skyde dig at tilmelde dig! (frist 3/4-14) Vi hlder månedsmøde d. 2/4 kl. 16 i studenterhuset, hvis du gerne vil høre mere m hvad vi laver! MÅNEDSMØDE I SOFAS-KBH Tirsdag d. 1. april kl.16.00, Hld øje med facebk-eventet, hvr lkalet kmmer p! Studerendes Organisatin Fr Akutmedicinsk Speciale SOFAS er en rganisatin fr medicinstuderende inden fr akutmedicin. Sm medlem af SOFAS har du mange frdele. Du deltager bl.a. gratis til alle vres fredrag g kurser. Samtidigt kan du søge de danske g udenlandske klinikphld SOFAS udbyder til både bachelr g kandidatstuderende. 1. april er samtidig sidste chance fr tilmelding til vres fede klinikphld med mulighed fr at kmme ud g køre lægebil! Har du interesse fr akutmedicin, lyst til at være aktiv eller blt lyst til at høre mere så duk p til vres månedsmøde! Vi glæder s til at se nye ansigter! :) Se mere på vres FB page eller på sfas.dk Nyt fra MIRA Interventinel radilgi: MIRA afhlder fredrag m interventinel radilgi d. 3. april kl 16 i lkale på Panum. Oplægget afhldes af yngre radilg Mikkel Taudrf, sm vil frtælle m arbejdet med interventin inden fr radilgien g hvrdan vejen til specialet er. Efter plægget hlder vi generalfrsamling, hvr alle interesserede er velkmne. UL af abdmen: MIRA afhlder kursus i UL af abdmen d. 7. april kl på RH. Undervisere er yngre radilger Carline Ewertsen g Kristffer Hansen. Tilmelding sker ved at skrive til Man skal være medlem fr at deltage. Eventet vil give en intrduktin til terien bag UL med følgende prgram: Teri Nyrer, inkl. demnstratin på strskærm Pause FAST, inkl. demnstratin på strskærm Pause Arta, inkl. demnstratin på strskærm Lever, inkl. demnstratin på strskærm Afslutning Venligste hilsner MIRA Vi glæder s til at se jer!

16 16 Basisgrupper Børnehjertekirurgi, Fredrag med PIPPI PIPPI er mødestedet fr alle medicinstuderende, der har en interesse fr pædiatri g behandling af syge børn. D. 9. April vil der blive afhldt fredrag med læge Henrik Andersen mkring børnehjertekirurgi. Det kmmer til at fregå kl på Panum. Lkale plyses senere. Vi byder alle medicinstuderende velkmmen!hvis du har lyst til blive medlem, så kan du finde mere inf på vres hjemmeside: Eller på facebk: PIPPI Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet. Vi glæder s til at møde dig! Akutte kmplikatiner til HIV! Hvad skal man særligt tænke på, når man får bragt en patient ind, der har HIV g nu begynder at hive kraftigt efter vejret g få blå læber? Eller den febrile HIV-patient, sm har haft svær hvedpine i et par dage hvilke tests skal man lave, g hvilke antibitika bør vervejes? Overlæge i infektinsmedicin g frsker i HIV, Terese Katzenstein, hlder fredrag Mandag den 7. April 2014 kl i lk Km g bliv klgere på de akutte kmplikatiner til HIV, mens du nyder et stykke lækker kage. Alle er velkmne ;) Med venlig hilsen PIT Vil du på et Exchange eller Research phld i smmeren 2015? Vi har i år haft rigtig mange dejlige ansøgere, men desværre gså mange afslag. Vi giver derfr jer alle en mulighed fr at klatre p i frdelssystemet, g øge jeres chance fr at Vil du kmme på et Exchange af sted på eller et Research FANTASTISK phld Exchange i smmeren eller Research 2015? Exchange phld. Vi har i år haft rigtig mange dejlige ansøgere, men desværre gså mange afslag. Vi giver derfr jer alle en mulighed fr at klatre p i frdelssystemet, g øge jeres chance fr at kmme af sted på et Du kan til ansøgningsrunden d. 1. december 2015 få frdel efter følgende priritering: FANTASTISK Exchange eller Research Exchange phld. deltager aktivt i Exchange/Research Exchange arbejdet i 1 år Du kan til ansøgningsrunden d. 1. december 2015 få frdel efter følgende priritering: være kntaktpersn fr 2 studerende i t frskellige perider deltager aktivt i Exchange/Research Exchange arbejdet i 1 år være kntaktpersn fr udleje 2 studerende din blig/værelse i t frskellige perider til en studerende udleje din blig/værelse til en studerende Nedenfr ses det stre udvalg af studerende du kan være kntaktpersn eller udlejer fr! Skynd dig at sende en mail til eller gmail.cm, så du kan få frdel når du selv skal af sted! Nedenfr ses det stre udvalg af studerende du kan være kntaktpersn eller udlejer fr! Skynd dig at sende en mail til eller så du kan få frdel når du selv skal af sted! Juli 29/06/ /07/2014 August 27/07/ /08/2014 Studerende fra Schweiz x2 Slvenien Frankrig Brasilien Taiwan x2 Canada-Quebec Krea Mexic Rwanda Italien Tunesien x2 Taiwan Markk Indnesien Prtugal Spanien Grækenland Månedsmøde d. 2/4 kl I auditrium Dagsrden: 1. Frmanden g bestyrelsen byder velkmmen 2. Siden sidst: - Akut Patient - Akutte Prcedurer - Besøg på akutlægebilen - Kick Off - BasisgruppeBattle 3: Kmmende arrangementer: - IV-kursus - Fredrag: Læge i Røde Krs. Erfaringer efter jrdkælvet på Haiti - Stffer i natten, fredrag m txiklgi 4. Evt 5. Billede til screbgen!! 6. Fredrag m anafylaksi. Kmmende PUFF arrangementer Temaer PRÆSENTATION - 19/3: Frmidling til lægmand - 8/4: Kursus i præsentatinsteknik Desuden kmmer følgende kurser - Basal statistik - SAS-prgrammering - Fndsansøgning Månedsmøde april g generalfrsamling 2014 Tema: læs en artikel på 10 min Skal du igang med bachelr- eller kandidatpgaven eller måske nget helt tredje, g har brug fr lidt tricks til, hvrdan du hurtigt kan læse en videnskabelig artikel, så km med til vres næste månedsmøde. PUFF inviterer nemlig til plæg m at læse en videnskabelig artikel på 10 min. Oplægget hldes af prfessr g verlæge Michael Bachmann Nielsen, der har publiceret ver 100 artikler, g har str erfaring med undervisning g fredrag. Hvrnår: Mandag den 31/3 klkken Hvr: Panum, lkale (lille tandlæge-aud). Efter mødet afhlder vi årets generalfrsamling, hvr alle interesserede er velkmne. Se dagsrden på vres hjemmesidepuffnet.dk Frskningsår på Bimedicinsk Institut Strt tværfagligt frskningsprjekt søger medicinstuderende til 1-årigt frskningsår. Prjektet handler m, hvrdan klesterlsænkende medicin (statiner) påvirker dagligdagen fr de mange patienter, der er i primær frebyggelse med dette præparat. På Bimedicinsk Institut fkuserer vi på de hyppige bivirkninger sm muskelsmerter, muskelkramper g kraftesløshed. Vi gennemfører både et tværsnits- g et interventinsstudie på patienter, der hhv. tager Simvastatin fast g skal til at begynde i behandlingen. Vi laver en lang række undersøgelser samt en 8 ugers træningsperide. Vi kan tilbyde: Øvelse i kliniske færdigheder, sm venflnanlæggelse, bldprøvetagning g ekg-måling. Oplæring i fysilgiske testmetder på mennesker (fx knditest m.m.). Oplæring i basale labratriefærdigheder (pipettering m.m.). Mulighed fr at lære at tage muskelbipsier. Mulighed fr publicering. Mulighed fr at bruge pgaven sm kandidatpgave. Et spændende frskningsmiljø med mange andre kandidat- g frskningsårsstuderende. Vi frventer: At du er på kandidatdelen af studiet. At du kan starte frår/smmer At du kan afsætte 1 år til prjektet. Løn: kr/mdr. Ansøgningsfrist: d. 15. april Se evt. fr yderligere infrmatin. Ansøgning inkl. CV sendes til Læge Anja Birk Kuhlman, Xlab, Center fr Sund Aldring, Bimedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N., PUFF afhlder kursus i præsentatinsteknik Her er muligheden fr at frbedre dine evner i præsentatin af frskningsprjekter. PUFF kan med glæde intrducere prjektchef på videnskab.dk Peter Hyldgård, der til daglig står fr at afhlde kurser i trværdig g effektiv frskningsfrmidling fr frskere. Tid g sted: 8. april kl i pavillnen lkale Tilmelding sker på Kursusgebyr: 100 kr. Der er 25 kursuspladser g der vil ikke være mulighed fr refusin af kursusgebyret ugen p til kurset. OBS kurset er kun fr medlemmer af PUFF. Indmeldelse kan ske på Studerende til frskningsår på Infektinsmedicinsk afdeling på Rigshspitalet søges Vir-immunlgisk Frskningsgruppe på Infektinsmedicinsk afdeling på Rigshspitalet arbejder med frskning inden fr immunfrsvarets rlle ved krniske infektiner. Vi søger en stud.med. sm interesserer sig fr infektinsmedicin g immunlgi til et prjekt mhandlende hepatitis C g kagulatin. Frskningsåret løber ver 12 måneder, hvr du tager del i det daglige arbejde i vres frskning, samt arbejder med dit selvstændige prjekt. Du vil blive uddannet i frskningsmetdlgi, g der er mulighed fr at skrive kandidatpgave g videnskabelig publikatin. Frskningsåret er merit-givende med afsluttende eksaminatin g kan bruges sm frberedelse til et eventuelt ph.d.-studium. Løn g dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab. Ansøgningsfristen er fredag d. 11. april g mtiveret ansøgning inklusiv CV g karakterudskrift sendes til Julie Gaardb, læge, ph.d.-studerende Tlf:

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere