FDCUS. FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel focus-advokater.dk CVR-nr Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDCUS. FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel +45 63 14 20 20 focus-advokater.dk CVR-nr. 3404 56 66. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 J.nr FDCUS ADVOKATER Tvangsauktion over ejendommen Odense Lufthavn 8, 5270 Odense N, tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 11:30 Indholdsfortegnelse Side Bilaq 2-5 Salgsopstilling 6-8 Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. samt købervejledning Domstolsstyrelsen 9-12 Fotos og ejendomsbeskrivels Udskrift fra BBR-registeret Oversigskort Tingbogsattest bygning Tingbogsattest grund Ejendomsdatarapport med kort over vejforsyning Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal Attest vedrørende jordforurening fra Region Syddanmark Ejendomsvurdering 2012 og Ejendomsskat Lejekontrakt grund Lejekontrakt bygning Opgørelse ejendomsskatter Opgørelse Alm. Brand vedr. brandforsikring Opgørelse Realkredit Danmark 113 Opgørelse Jyske Bank FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel focus-advokater.dk CVR-nr KOLDING Toldbodgade 10,4 DK-6000 Kolding Tel HAMBORG Dänische Advokaten Mittelweg 161 D Hamburg Tel

2 J.nr /htl AS nr. 279/2014 Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ejendommens matr. nr. :Bygning på lejet grund - Bygning 4 - matr.nr. 2-a, 2-I, 2-m, 2-n, 2-o og 2-r Beldringe By, Lunde, 1-z og 1-ae Vester Lunde By, Lunde, 28-e og 28-r Alleste By, Allese beliggende :Odense Lufthavn 8, 5270 Odense N tilhørende Invex Ejendomme A/S under konkurs cvr.nr v/kurator, advokat Knud K. Damsgaard boende Focus Advokater P/S Englandsgade 25, 5000 Odense C Auktionstidspunkt :tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 11:30 Auktionssted :Retten i Odense, Fogedretten, Albanigade 30, 2. sal, 5000 Odense C Rekvirent Ved advokat Invex Ejendomme A/S under konkurs cvr.nr v/kurator, advokat Knud K. Damsgaard Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense - tlf.nr Advokat Marianne Pedersen: mail: - tlf.nr Sekretær Helle T. Larsen: mail: - tlf.nr Ejendomsoplysninger Ejendomskategori forretning ifølge Skat (hangar) Ejendomsværdi pr. Vurdering i.h.t. : kr heraf grundværdi: kr. Retsplejelovens 562 Nej Areal ifølge tingbogen Forsikringsforhold Hele grundens areal: , heraf vej 7395 m2 - hvorpå omhandlede bygning ligger på en del Alm. Brand Forsikringm Midtermolen 7, 2100 København Ø Bygningsbrandforsikring Policenr Ejendomsskatter kr. 332,24 for skorstensfejerafgift og rottebekæmpelse. og afgifter for året Se vedlagte ejendomsskattebillet for 2014 andrager og omfatter Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt. 11 Nej Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se beskrivelse og fotos, bbr-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt øvrige bilag, der er vedlagt salgsosptillingen. Se endvidere grundlejekontrakt samt lejeaftale vedrørende bygning og bemærk at tinglyste lejekontrakt(er) vedrørende grunden ikke længere er gældende, men erstattet af udateret lejekontrakt pr , der ikke er tinglyst at lejeaftale af vedrørende bygninger ikke er tinglyst og også vedrører Lufthavnvej 143, 5270 Odense N. Kontakt Focus Advokater P/S vedrørende tidspunkt for fremvisning. Fremmødte skal - af sikkerhedsmæssige årsager - fremvise legitimation for at få adgang til lufthavnsområdet. På grund af sikkerhedsforanstaltninger kan det ikke forventes, at bygningen fremvises mere end en gang. Byrder, servitutter og lejemål: Se tingbogsattest vedrørende såvel bygning 4 som hovedejendommen. Udlejer af grunden: Hans Christian Andersen Airport s.m.b.a., Lufthavnvej 131, 5270 Odense N Lejer af bygning: Flyreklame A/S, Merdeveien 18B, N-3676 Notodden - v/nordia Advokatfirma, Lille Gråbrødrestræde 1, 5000 Odense C. 2

3 Prioritetsopgørelse Pant- og udlægshavere I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, lånenr. / serie / afd., indestående til samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. 1. Fordring 2. Restgæld opgjort pr. auktionsdato på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget (kolonne 1 minus kolonne 2) 4. Hæftelser der kræves indfriet Hæftelse nr. 1 Realkredit Danmark A/S v/focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Opr. kr ,00. Flexlån FIK med refinansiering pr Særlige indfrielsesvilkår Restgæld : ,92 kr. Obligationsrestgæld : ,70 kr. Normalydelse - 1/4-årlig : ,73 kr. Rente 0,4684% p.a. Tillige pant i bygning 2, 3, 15 og 16 på samme matr.nr. Hæftelse nr , , , 74 I alt ved budsum kr , , ,74 Ejerpantebrev stort kr ,00 med medd. til Jyske Bank AIS, Erhvervsinkasso, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. Tillige pant i bygning 2, 3, 15 og 16 på samme matr.nr , ,00 Hæftelse nr. I alt ved budsum kr , , , ,00 Hæftelse nr. I alt ved budsum kr. Hæftelse nr. I alt ved budsum kr. Hæftelse nr. I alt ved budsum kr. Transport , , , ,00 3

4 Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser Pant- og udlægshavere opgjort pr. auktionsdato på hæftelser, der kan og evt. ejerskifteafdrag der kræves indfriet I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, forventes overtaget med på hæftelser, der kan rentesats, lånenr. / serie / afd., indestående til tillæg af uforfaldne forventes overtaget samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. renter (kolonne 1 minus Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. kolonne 2) Hæftelse nr. 3 Transport , , , ,00 Ejerpantebrev stort kr ,00 med medd. til Jyske Bank A/S, Erhvervsinkasso, Vestergade Silkeborg. Rente 20% p.a. Tillige pant i bygning nr. 2, 3, 9, 13, 14, 15 og 16 på samme matr.nr. A. Total 2.000, , , , , ,00 B. Størstebelø bet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. Vilkårenes pkt. 6 B: Heraf kontant at betale inden 4 uger kr. kr , ,00 Gæld der kan overtages (Størstebeløbet - kontantbeløbet) kr ,00 Om art og afvikling oplyses Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer, gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under anførte auktionsudbud, jf. nedenfor kr. kr ,50 h. krav iht. leje- eller brandsikringslov ,00 givning Depositum Andet jf. specifikation kr. kr. kr ,00 c. ejendomsskatter kr ,05 c. renovation kr. Salgsbestræbelser kr. d. brandforsikringsbidrag kr. 194,19 kr ,50 e. vejbidrag m.v. f. brugspantunderskud g. nødvendige udgifter til drift mv. kr. kr. kr. kr. Bemærk: Rekvirenten er et konkursbo, hvorfor opmærksomheden henledes på Konkurslovens 87, hvorefter evt. overskud i henhold til panthaverregnskabet tilfalder udækkede panthavere i prioritetsrækkefølge og herefter konkursboet. Evt. underskud i henhold til panthaverregnskabet skal dækkes af auktionskøber som omkostning udenfor budsummen, jfr. punkt B. Panthaverregnskab pr. auktionsdagen, der pt. forventes at vise et mindre overskud, fremlægges på auktionsmødet. kr. C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen. Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr. udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. Retsplejeloven 562) ,00 (kontant, bankgaranti el. banknot. check - IKKE dankort) Denne salgsopstilling er udarbejdet den 29. september 2014 Marianne Pedersen, advokat

5 BILAG TIL SALGSOPSTILLING OPGØRELSE af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B, jf. tvangsauktionsvilkårenes stk. 6: a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger: Kørsel v/besigtigelse og fremvisning - anslået kr. 250,00 Auktionsgebyr kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 325,00 Annoncer - anslået kr ,00 Kopiering af salgsopstilling kr ,50 Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi kr ,00 pr. kr ,00 I alt kr ,50 Ejendomsskat kr ,50 Mødesalær til øvrige mødende kr ,00 Brandforsikringspræmie kr. 194,19 Depositum kr ,00 Salgsbestræbelser kr ,50 I alt kr ,19 Størstebeløb oprundet til kr ,00 Sikkerhedsstillelse ved budsum kr ,00 Restancer kr , 74 Størstebeløbet kr ,00 1/4 af de hæftelser, der kræves indfriet kr. 0,00 I alt kr ,74 Sikkerhedsstillelse afrundet kr ,00 5

6 GÆLDSOVERTAGELSE VED TVANGSAUKTION Realkreditlån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af disse. Auktionskøber opfordres derfor til at rette henvendelse til kreditforeningen forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Såfremt kreditforeningen ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Hvis auktionskøber er et selskab, må selskabet forudse krav om supplerende personlig hæftelse. MORARENTER Ved betaling af restancer efter den 10. i måneden efter auktionen vil yderligere påløbne morarenter efterfølgende blive opkrævet pr. påbegyndt måned. Morarenterne opkræves sammen med en efterfølgende terminsydelse. DELVIS DÆKNING Opnår kreditforeningen ved tvangsauktionen kun delvis dækning for sit tilgodehavende, tages forbehold om eventuelt at lade restgælden være forlods dækket i de tilfælde, hvor kursværdien overstiger kurs 100. MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE Kreditforeningen som auktionskøber ønsker ikke at overtage en eventuel reguleringsforpligtelse. KØBERS OPFYLDELSE AF BUDDET I henhold til tvangsauktionsvilkårenes pkt. 4 stk. 1 skal en budgiver ved buddets afgivelse overfor fogedretten sandsynliggøre at kunne opfylde sit bud. Dette kan gøres ved overfor fogedretten at fremvise dokumentation for, at sikkerhedsstillelse kan præsteres. Med panthavernes samtykke kan det eventuelt accepteres ved forevisning af: Bydendes sidste selvangivelse, eller Kontoudtog for indeståelse i pengeinstitut, eller Skriftlig udtalelse afgivet af bydendes pengeinstitut. Hvis den bydende ikke kan sandsynliggøre at kunne opfylde buddet, vil buddet ikke blive taget i betragtning. SIKKERHEDSSTILLELSE Højstbydende skal umiddelbart efter afslutning af budgivningen stille den i salgsopstillingen anførte sikkerhedsstillelse, der variere i forhold til auktionsbuddets størrelse, jf. Tvangsauktionsvilkårenes pkt.7. Sikkerhedsstillelsen skal opfyldes inden auktionsmødets slutning og kan alene opfyldes ved: Kontant betaling Banknoteret check Bankgaranti, eller Advokatindeståelse. Udstedelse af egen check godtages ikke. Fogedretten kan mod betaling af et beløb på almindeligvis kr give bydende en frist på ikke over 7 dage til at stille den endelige sikkerhed. I særlige tilfælde, f.eks. hvor flere ejendomme opråbes sammen og annonceudgifterne dermed er særligt høje, kan beløbet være højere end kr Egen check kan ikke anvendes til betaling. 6

7 KØBER VEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle fravigelser meddeles på auktionsmodet. Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes advokat. Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres om tvangsauktioner. 2. Købesummen Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. Størstebebeløbet er det beløb, der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen. Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 3. Budgivningen Alle kan byde på en tvangsauktion. Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt. Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskrift. Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger. 4. Sikkerhed Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerheden udgør: dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 1/4 af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og størstebeløbet I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse og kan derfor først beregnes efter budgivningen. Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at man kan fa mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde ("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op til kr. og fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. 7

8 Sikkerhed kan stilles ved: kontanter bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) check udstedt af en bank til retten advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check, dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet. Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 5. Ny auktion Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostninger herved. Beløbet udgør normalt op til kr. Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes. Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har været afholdt. En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 7. Auktionsskøde Fogedretten udsteder efter anmodning auktionsskøde, når køberen fremsender originale samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet. Auktionsafgiften skal også være betalt. Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber. Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen om auktionsskøde. Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform. Køber skal selv sørge for at ra tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se mere på følgende link: i lede Inger/Doc uments/t ingboren/a uktion ssk%c 3%B8de.pdf Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - tinglysningsafgiftsvej ledningen. 6. Råderet over ejendommen En køber rar først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. 8

9

10

11

12 FDCUS ADVOKATER Ejendomsbeskrivelse Odense Lufthavn 8, 5270 Odense N (Bygning 4) Hangar/værksted. Det bemærkes, at bygningen skal anvendes til lufthavnsrelateret virksomhed. Oplysninger ifølge BBR: Bygningen er opført i Bebygget erhvervsareal: 496m2. Af BBR fremgår det, at bygningen er opført i fibercement. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at bygningen er opført i stålplader. Bygningen har ensidig taghældning og er ifølge BBR beklædt med tagpap. Bygningen indeholder entre med adgang til kontor og toilet. Værksted med port, lagerrum, hangarhal med skydedør samt hal. Bygningen har gennemgående malede betongulve. Ifølge BBR opvarmes ejendommen med oliefyr. Bygningerne trænger til en del renovering. Lejer har foretaget udbedring/vedligeholdelse for egen regning. Det bemærkes, at der er en tank beliggende over terræn på ejendommen. Bygningen ligger på lejet grund. Grundleje, der betales %-årligt, udgør for 2014: kr ,36 + moms. Hertil kommer forbrug af vand. Bygningen er udlejet til erhverv. Den årlige leje for bygning 4 udgør kr ,28 + moms, som erlægges forholdsmæssigt forud hver den 1. i en måned. Det fremgår af lejeaftalen, at forbrugsafgifter betales af lejer direkte til forsyningsselskaberne. Vand opkræves imidlertid af udlejer og svarer til vand, der opkræves af grundudlejer. Lejeaftalen indeholder tillige aftale om leje af Lufthavnvej 141, 5270 Odense N (bygning 2 på lejet grund).. FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel Såa arvs-ä&ogkmr< g n KOLDING Toldbodgade 10,4 DK-6000 Kolding Tel HAMBORG Dänische Advokaten Mittelweg 161 D Hamburg Tel Rstaer_init» 12

13 NORDFYNS Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDFYNS Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Modtager:_....._._..._-_.._,... Kommune nr.: Ejendoms nr.: Ejendommens beliggenhed: Odense Lufthavn 8 (vejkode: 907), 5270 Odense N Udskrift dato: BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Feal eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via hjemmesiden www nordfynskommune dk e madadressen teknisk Onordfynskommune dk eller telefoner Oplysninger om grunde Adresse: Odense Lufthavn 8 (vejkode: 907), Beldringe, 5270 Odense N Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Vand & afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spy. renseanlæg Bemærkninger for grund FÆLLES PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG TIL OFF. RENSEANLÆG Matrikelnr. 2a Ejerlav BELDRINGE BY, LUNDE Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Odense Lufthavn 8, Beldringe (vejkode: 907), 5270 Odense N Beliggende på matrikel 2a Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Fyringsgasolie Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: 2000 Fabrikationsår: 2000 Størrelse: 1200 L Fabrikat/type: KTU - Sanderum smede Fabrikationsnr.: Størrelsesklasse: Under I Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Odense Lufthavn 8, Beldringe (vejkode: 907), 5270 Odense N Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910 (anvendelseskode: 310) Matrikelnr.: 2a Ejerlav: BELDRINGE BY, LUNDE Grundens ejd. nr.: 6377 Opførelsesår: 1952 Materialer Ydervæg: Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.) Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 496 Samlet bygningsareal 496 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 496 BBR Ejendommens beliggenhed: Odense Lufthavn 8 (vejkode: 907), 5270 Odense N Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2 13

14 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Bemærkninger for bygning HANGAR BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Odense Lufthavn 8 (vejkode: 907), 5270 Odense N /2 14

15 Din pligt som ejer Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i overensstemmelse med de registrerede forhold. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos. Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager. Du bør være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger. BBR registrerer din ejendom på mange niveauer. De 3 vigtigste er: Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen. Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses dette. En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen. Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning. Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune. Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på Arealerne på BBR-meddelelsen Arealet er en vigtig deli beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene læs mere på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv. Vejledning til BBR-meddelelse Vers

16 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus. Række-, kæde- eller dobbelthus. Etageboligbebyggelse. Kollegium. Døgninstitution. Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger I forbindelse med Landbrug, industri, offentlige værker og lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding m.v. Industri, fabrik, håndværk m.v. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalter m.v. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Anden bygning til transport, handel m.v. Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign. Skole, undervisning og forskning. Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutioner m.v. Anden institution. Fritidsformål Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer. Carport. Udhus. Køkken, toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Badeforhold Antal badeværelser i enheden. Adgang til badeværelser. Hverken badeværelser eller adgang til badeværelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang. Ingen fast kogeinstallation. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.6 Materialer Ydervæggenes materialer Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign). Fibercement, asbestfri. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Træbeklædning. Betonelementer (Etagehøje betonelementer). Metalplader. PVC. Glas. Ingen. Andet materiale. Ta g d æ k n i n gs m a te ri a l e Built-up (fladt tag, typisk tagpap). Tagpap (med taghældning). Fibercement, herunder asbest (bølge eller skiferetemit). Cementsten. Tegl. Metalplader. Stråtag. Fibercement (asbestfri). PVC. Glas Grønt levende tag (Grønne tage) Andet materiale Asbestholdigt materiale Asbestholdigt ydervægsmateriale. Asbestholdigt tagdækni ngsmateria le. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækn i ngsmateri ale. Kilder til bygningens materialer. Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Opvarmningsforhold Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme. Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr. Ovne (Kakkelovne, kamin, brændeovn o. lign.) Varmepumpe. Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas). Elovne, elpaneler. Gasradiatorer. Ingen varmeinstallationer. Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau). Opvarmningsmiddel Elektricitet. Gasværksgas. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Fast brændsel (kul, brænde mm.) Halm. Naturgas. Andet. Supplerende varme Ikke oplyst. Varmepumpeanlæg. Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler. Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneler. Biogasanlæg. Andet. Bygningen har ingen supplerende varme. Afløbsforhold Afløbskoder gammelt kodesæt Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes: Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Afløb til fælles privat spildevandsanlæg. Afløb til samletank. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse). Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse). Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet. Afløbskoder nyt kodesæt Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være 0, OP, SO eller SOP, idet O er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hertil kan findes på Andet Boligtype Egentlig beboelseslejlighed. Blandet erhvery og bolig med eget køkken. Enkeltværelse. Fællesbolig eller fælleshusholdning. Sommer-/fritidsbolig. Andet. Offentlig støtte Almen familiebolig. Støttet privat udlejningsbolig. Støttet privat andelsbolig. Almen ungdomsbolig. Støttet privat ungdomsbolig. Almen ældrebolig. Almen plejebolig. Midlertidig oprettelseffuldførelse Ikke midlertidig oprettet. Midlertidig oprettet. Midlertidig fuldført. Fredning Fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor men med tinglyst. bevaringsbestemmelser jf. lovens 15. Tinglyst bevaringsdeklaration men, bygningen ikke fredet. På middelalderlige bygningsdele er der tinglyste fredningsbestemmelser. Indeholder middelalderlige bygningsdele. Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor, men med tinglyst bevaringsdeklaration. Bevaringsværdig. Medtaget i registrant, bevaringsplan mm. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. Almennyttigt boligselskab. Aktie-, anparts- eller andet selskab. Forening, legat eller selvejende institution. Privat andelsboligforening. Kommunen (beliggenhedskommune). Kommunen (anden kommune). Region. Staten. Andet, moderejendom for ejerlejligheder. Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Privat, alment vandforsyningsanlæg. Enkeltindvindingsanlæg (egen boring). Brønd. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme). Ingen vandforsyning. Kilde til bygningsarealer Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. 16

17 2a N op "sy ~~ r'?,aa I/ 1 7 / I/o,,,<\ * / /K `h~~n\ % // 4.. \ ("D's \\v ~ \ 2$ \ 4p 42 2s s 7, 250 KMS og Grun. ort Fyn A/S

18 100m

19 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :16:58 EJENDOM Adresse: Lufthavnvej Odense N Samlet areal: m2 Heraf vej: 7395 m2 Ejendomstype: Bygning på lejet grund Nummer: 4 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002o Areal: 468 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: Areal: 585 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001z Areal: m2 Heraf vej: 750 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002n Areal: 521 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001 ae Areal: 7328 m2 Heraf vej: 91 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002a -19

20 Areal: m2 Heraf vej: 6554 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028r Areal: 3116 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002r Areal: 274 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028e Areal: 4079 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002m Areal: 1255 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: bygningen er beliggende på 2A, ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde SENEST PÅTEGNET: Dato: :40: :16:58 20 Side2af7

21 OGSÅ LYST PA: Antal: 4 ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: AIR ALPHA LEASE NS /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesummen omfatter beløb til arv/gave: Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser.: Købesummen omfatter servitutter, tinglyst på det købte, der kan forlanges afløst af en pengeydelse: Købesummen omfatter beløb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: Købesum i alt: DKK 0 DKK 0 DKK O DKK 0 DKK DKK TILLÆGSTEKST: Konkurs Der er den tinglyst notering af konkurs. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl OGSÅ LYST PA: :16:58 Side 3 af 7 21

22 Antal: 4 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Konverteret til digital pantebrev: Ja Beskrivelse: Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Realkredit Danmark TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Tillige anden ejendom Opr lyst for kr DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rente: - SENEST PÅTEGNET: Dato: :48:37 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Konverteret til digital pantebrev: Ja Beskrivelse: Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE A/S DEBITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE A/S :16:58 Side4af7 22

23 FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: JYSKE BANK NS Vestergade Silkeborg CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Tillige anden ejendom P 90 Vestergade Silkeborg UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: DKK Underpanthavere: Jyske Bank NS DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rentesats: 20 SENEST PÅTEGNET: Dato: :50:46 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 7 KREDITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE NS :16:58 2 Side 5 af 7 3

24 DEBITORER: Navn: CVR: AIR ALPHA LEASE A/S FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: JYSKE BANK A/S Vestergade Silkeborg CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: DKK Underpanthavere: JYSKE BANK A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt :16:58 Side 6af7 24

25 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ANDET: Ikke kategoriseret TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Se grund ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: NaN DKK Grundværdi: NaN DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0480 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 34 G-L :16:58 2 Side 7 5 af 7

26 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :17:37 EJENDOM: Adresse: Lufthavnvej Odense N Samlet areal: m2 Heraf vej: 7395 m2 Ejendomstype: Grund Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002o Areal: 468 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: Areal: 585 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001z Areal: m2 Heraf vej: 750 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002n Areal: 521 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: V. Lunde By, Lunde Matrikelnummer: 0001 ae Areal: 7328 m2 Heraf vej: 91 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002a Areal: m2 26

27 Heraf vej: 6554 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028r Areal: 3116 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002r Areal: 274 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Allese By, Allese Matrikelnummer: 0028e Areal: 4079 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 Appr.dato: Landsejerlav: Beldringe By, Lunde Matrikelnummer: 0002m Areal: 1255 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: Dato: Dato: Dato: Vandareal: incl. vedr. 1ae Forureningstype: V2 Kortlægningsnummer: vedr 2a Foretaget notering om jordforurening på vidensniveau 1 Kortlægningsnummer: vedr. 2a BLD Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 2. Kortlægningsnummer: vedr. 2a BLD :17:37 27 Side 2 af 19

28 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT S.M.B.A KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: O DKK 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Ved r 5 0, DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT S.M.B.A KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: :17:37 Skøde Side 3 af

29 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT S.M.B.A. CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Tillige anden ejendom HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om afgivelse af jord mv, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: :17:37 29 Side 4 af 19

30 Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 G-L 79 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om master mv, Vedr 2A,2O, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 49 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 B-L 527 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 1Z,1AE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L :17:37 30 Side 5 af 19

31 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 1A, 15A,4,1D DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 A-L 522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret mv, Vedr 2A,28E, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 B-L 38 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 28E DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: :17:37 31 Side 6 af 19

32 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr 20E,20F DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 D-L 575 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1Z,1AE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr 2A, :17:37 32 Side 7 af 19

33 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 M-L 300 AREALANVENDELSE: Højdebegrænsning ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om luftfartshindringer mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: :17:37 33 Side 8 af 19

34 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 52 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 D-L 11 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 1P,1T DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 104 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 N-H 369 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv akt N 369 H. DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 14 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: :17:37 Side 9 af 19 34

35 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 D-L 47 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 1A, 'IC, 1 D DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 15 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tilladelse til at etablere en meteorologisk mælerstation mv, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 16 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 14 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 B-L 527 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr 1Z,1AE :17:37 Side 10 af 19 35

36 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 17 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 4 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 2A,1 Z,1 AE, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 18 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L - El - 01, Vedr 2A,1AE, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :17:37 Side 11 af 19 36

37 Filnavn: 34 A-L 522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bestem vedr pejleboring mv, Vedr 28E, 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 20 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 21 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PA: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt :17:37 3 Side 12 af 19

38 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 22 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha NS vedr. Odense Lufthavn 59, Vedr. 2M reg.nr. CVR Forlængelse lyst DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 23 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha vedr. Odense Luft havn 48 - reg. nr. CVR Vedr. 2A Forlængelse lyst DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 24 Dokument type: Anden Servitut :17:37 38 Side 13 af 19

39 OGSÅ LYST PA: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L-E1-02. Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 25 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-L_522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L-E3-01, Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 26 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-L_522 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgang til landevej, Vedr 28E,2A :17:37 Side 14 af 19 39

40 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 27 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha NS, CVR-nr vedr Lufthavnvej 141. Vedr 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 28 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 29 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :17:37 40 Side 15 af 19

41 TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha NS CVR vedr. Lufthavnvej vedr. 2A, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 30 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Unifly NS CVRnr vedr Odense Lufthavn 28, vedr 2A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 31 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34 C-L 312 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan L-E1-05. Vedr. 2A Beldringe og 1 Z Vester Lunde DOKUMENT: :17:37 Side 16 af 19

42 Dato/løbenummer: Prioritet: 32 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt med Søren Nielsen DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 33 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha Ejendomme NS CVR-nr , vedr Odense Lufthavn 55, vedr 2A tillige indeholdende tillæg om rettigheder og forpligtelser overfor DLRkredit som långiver mv. Tillige pant i lejerettigheder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 34 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :17:37 Side 17 af 19 42

43 TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha Ejendomme A/S CVR-nr , vedr Odense Lufthavn 31, vedr 2A tillige indeholdende tillæg om rettigheder og forpligtelser overfor DLRkredit som långiver mv. Tillige pant i lejerettigheder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 35 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder Tillægstekst Lejekontrakt med Air Alpha Ejendomme A/S CVRnr , vedr Odense Lufthavn 48, vedr 2A Tillige indeholdende tillæg om rettigheder og forpligtelser overfor DLRkredit som långiver mv Tillige pant i lejerettigheder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 36 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :17:37 Side 18 af 19 43

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

FDCUS. Indholdsfortegnelse ADVOKATER. Side Bilaq. 2-4 Salgsopstilling

FDCUS. Indholdsfortegnelse ADVOKATER. Side Bilaq. 2-4 Salgsopstilling J.nr. 32826-0013 FDCUS ADVOKATER Tvangsauktion over ejendommen Odense Lufthavn 59, 5270 Odense N, tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Side Bilaq 2-4 Salgsopstilling 5-8 Opgørelse

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20 EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg Samlet areal: 54326 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 18.07.2012 Landsejerlav: Mørkhøj Matrikelnummer: 0001mu

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807 Udbudsmateriale for 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg Side 2 af 271 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32 EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding Samlet areal: 45069 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 30.09.2014 Landsejerlav: Harte By, Harte Matrikelnummer: 0012b

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19 EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø Samlet areal: 4493 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 12.08.2002 Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.000) SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Christina Hornbek Advokatfuldmægtig J.nr. K7738-4006 CHOlmbg T +45

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand Samlet areal: 251972 m2 9525 m2 Appr.dato: 04.05.2009 Landsejerlav: Karlstrup By, Karlstrup Matrikelnummer:

Læs mere

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Sagsnummer 2011/001727 Udbudsmateriale for Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Side 2 af 86 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Frederikssundsvej 358, 2700 Brønshøj

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag 16244 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: 8.300.000 kr. - fradrag 1 års tomgangsleje -103.850 kr. Reguleret købspriskontant 8.196.150 kr. Bruttoleje

Læs mere

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Sagsnummer 2013/004371 Juni 2013 Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Åbrovej 6 6100 Haderslev Side 2 af 104 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Skovbølling

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. til brug for tvangsauktion over fast ejendom 15/06/2015 16/06/2015 www.tvangsauktioner.dk 1/59 1/62 15/06/2015 16/06/2015 www.tvangsauktioner.dk 2/59 2/62 Advokatf'irnla Salgsopstilling J. NR. 127920-720-EBA-GVE 69/2015 Ejendommens matr.nr.: 1 z

Læs mere

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 12.06.2015 12:14:22. EJENDOM: Adresse: Højgårdsvej 4 8600 Silkeborg. Appr.dato: 26.04.2006.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 12.06.2015 12:14:22. EJENDOM: Adresse: Højgårdsvej 4 8600 Silkeborg. Appr.dato: 26.04.2006. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.06.2015 12:14:22 EJENDOM: Adresse: Højgårdsvej 4 8600 Silkeborg Samlet areal: 75291 m2 Heraf vej: 3868 m2 Appr.dato: 26.04.2006 Landsejerlav: Voel By, Voel Matrikelnummer:

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54. EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande. Appr.dato: 04.06.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54. EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande. Appr.dato: 04.06.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54 EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande Samlet areal: 336389 m2 421 0009ay 24685 m2 0036 3580 0018u 69575 m2 0018r 39638 m2 0009q 112971 m2 421 0016p 5372

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

Sagsnummer 2012/001415. Udbudsmateriale For. Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001415. Udbudsmateriale For. Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001415 Udbudsmateriale For Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10. DAHL Advokatfirma SALGSOPSTILLING N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Ansvej 83, Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.00 J.nr. 111167-145312 - Thomas Moller Kristensen 9 Side 2 af 2 Advokat Thomas Møller

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Boligbeskrivelse. Lærkedalen 3, 4500 Nykøbing Sj. Kontantpris. Kontakt sælger. http://www.selvsalg.dk/bolig/10798 Side 1 / 10

Boligbeskrivelse. Lærkedalen 3, 4500 Nykøbing Sj. Kontantpris. Kontakt sælger. http://www.selvsalg.dk/bolig/10798 Side 1 / 10 Boligbeskrivelse Lærkedalen 3, 4500 Nykøbing Sj. Bemærk, at de blyindfattede ruder i stuen bliver udskiftet med termovinduer. Et hyggeligt helårsanvendeligt sommerhus på en ugenert grund i et fredeligt

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Adresse Smedevænget 23, 2640 Hedehusene Kontantpris 1.895.000 Udbetaling 95.000 Brutto pr. md. 10.493

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

Sagsnummer 2012/000467 November 2012. Udbudsmateriale For. H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/000467 November 2012. Udbudsmateriale For. H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/000467 November 2012 Udbudsmateriale For H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus Side 2 af 173 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende villa H.V. Kaalundsvej

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Salgsopstilling. Sag.nr. 90304. Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune.

Salgsopstilling. Sag.nr. 90304. Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Salgsopstilling Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Sag.nr. 90304 Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft 87535000 syddjurs@syddjurs

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Grønbjergvej 12, 6973 Ørnhøj 675.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 04-06-2015 R1183 937 Beskrivelse:

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening [Captain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Østervang 8A, Svallerup, 4400 Kalundborg

Østervang 8A, Svallerup, 4400 Kalundborg SALGSOPSTILLING Grund beliggende i landzone i Svallerup Østervang 8A, Svallerup, 4400 Kalundborg Sag 20145028 . Mægler: Bjarne Larsen Dato: 24. august 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Matr.nr.

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris Boligbeskrivelse Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe Næsten ny villa på 100 m2 med carport og redskabsrum til salg i attraktivt kvarter. Boligen er opført i 2011 og fremstår som ny. Boligen bliver nymalet inden

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

LYNGE JENSEN Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Rødegårdsvej 45, 4720 Præstø Tlf. 55 99 14 44 CVR-nr. 34554854

LYNGE JENSEN Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Rødegårdsvej 45, 4720 Præstø Tlf. 55 99 14 44 CVR-nr. 34554854 Kontantpris 495.000 Udbetaling 25.000 Brutto pr. md. 3.390 Netto pr. md. 3.378 v 34,15 Beskrivelse: Velholdt ejendom opført i 1972 i letbeton med eternittag og opvarmning ved centralvarmenaturgas. Ejendommen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmet John Frandsen A/S Vesselbjergvej 6 E - 8370 Hadsten Tlf. 8698 3100 - Fax. 8698 0330 E-mail: hadsten@johnfrandsen.dk

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Poppelvej50B, 2791 Dragør Sagsnr.: MSJ8000 Dato: 17-08-2015 Beskrivelse: 220 skønne kvm + garage med bedste

Læs mere