Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik"

Transkript

1 Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION OG LEDELSE FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR DRIFTSØKONOMI OG LOGISTIK SYDDANSK UNIVERSITET, SØNDERBORG INSTITUT FOR MARKETING Side 0

2 Udvikling af Fremtidens Transportkoncepter Udgangspunktet i dette udviklingsprojekt er en række konkrete virksomheders egne projekter indenfor transport og logistik. Krumtappen i udviklingen har været virksomhedernes forskelligartede problemstillinger indenfor transport og logistik i forsyningskæder. Visionen har været at anvende konceptudvikling som en fremgangsmåde til at udvikle innovative transportløsninger samt at effektivisere forsyningskæder. "Udvikling af fremtidens transportkoncepter" er betegnelsen for en række projekter, der dels har været finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under centerkontraktordningen, og dels de deltagende institutioner og virksomheder. Formålet med udviklingsprojektet har været, At forbedre konkurrenceevnen for dansk transporterhverv og også for danske virksomheder generelt. I første omgang gennem udvikling af de deltagende virksomheders forsyningskæde effektivitet og senere gennem udvikling af GTSydelser til gavn for alle virksomheder. At danske forskningsmiljøer og teknologiske servicecentre får adgang til nyeste internationale forskning, dels gennem kortlægning og dokumentation af spydspidsforskningen indenfor distribution og godstransport, dels gennem udvikling af en generel fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. At udvikle den danske forskningskompetence indenfor distribution og godstransport. Forskningskompetencen opbygges inden for udvalgte områder, der understøtter den nye fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. Udviklingsprojektet har omhandlet den samlede logistikkæde fra forsyning af råvarer til den endelige bruger, og det objekt der har indgået er den eksterne forsyningskæde. Med den eksterne forsyningskæde har der primært været sat fokus på det interorganisatoriske samspil mellem aktørerne i kæden, dvs. leverandører, producenter, distributører, transportører og kunder. Forsyningskæden er opfattet som et samlet system, og logistik er en metodisk fremgangsmåde til at integrere, effektivisere samt udvikle forsatte forbedringer i kæden. Parterne bag Fremtidens Transportkoncepter: Aalborg Universitet Institut for Produktion Afsætningsforeningen for Potteplanter i Danmark Teknologisk Institut Emballage og Transport Roskilde Universitetscenter TEKSAM Flügger A/S Institut for Transportstudier Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Handelshøjskolen i Århus Institut for Driftsøkonomi og Logistik Syddansk Universitet, Sønderborg Institut for Marketing Railion Danmark A/S Johannes Fog A/S Side 1

3 INDLEDNING Logistikbegrebet har specielt i de seneste år gennemgået meget store forandringer. Globalisering, stigende specialisering, nye industrielle strukturer og nye teoretiske indfaldsvinkler som supply chain management 1 skaber et behov for en række nye logistikkompetencer. Der er en stærk sammenhæng mellem logistikkompetence og konkurrenceevne, og alt tyder på, at sammenhængen i tiden fremover vil forstærkes. Det er derfor af stor vigtighed, at det danske erhvervsliv har adgang til de seneste internationale forskningsresultater inden for logistikområdet, og at det danske forskningsmiljø skaber et vidensmæssigt fundament for fremtidens logistik samt positionerer den danske logistikforskning på den internationale arena. Logistikområdet er overvejende empirisk drevet, og dermed er samspillet mellem forskere og virksomheder centralt. Inden for denne ramme har Center for Logistik og Transport (CLT) dannet sin eksistens. CLT er et netværksorganiseret forsknings- og udviklingscenter, som arbejder med forskellige projekter. Et af dem er Udvikling af Fremtidens Transportkoncepter. Formålet med projektet er at skabe oversigt over state of the art for international transportforskning, at afdække en række af de væsentligste internationale drivkræfter og tendenser, at positionere dansk og nordisk logistikforskning i et internationalt perspektiv og at bearbejde, strukturere samt formidle viden til dansk industri. Som en del af det ovennævnte projekt arrangerede CLT seminaret Fremtidens forsyningskæde - Udfordringer for logistiksystemerne i morgendagens virksomheder, hvor erhvervsledere og forskere mødtes med det formål at: tegne en skitse af fremtidens logistiksystemer med de centrale temaer og udfordringer, som forventes at blive dominerende opnå øget indsigt i de udfordringer, den enkelte deltager står over for i udvikling af virksomhedens logistiksystemer provokere og inspirere til nye tankesæt såvel for industrien som for forskningen på området. 1 Andre anvendte begreber er eksempelvis trimmet produktion (lean production), just-intime, mass customization, agile manufacturing. Side 2

4 DEN ANVENDTE FREMGANGSMÅDE I seminaret deltog der 19 virksomhedsledere, der repræsenterer forskellige industrisektorer i det danske erhvervsliv. Desuden var der inviteret 11 forskere. Deltagerne blev indkvarteret, og de skulle følge et stramt 24 timers program, der begyndte kl den 14. maj 2002 og sluttede næste dag på samme tidspunkt. Indkvartering gav muligheder for at lære hinanden at kende og for, i et afslappet miljø, at diskutere hvordan logistikken kan udvikle sig i fremtiden samt muligt samarbejde mellem forskning og industrien. Seminaret omfattede præsentationer fra forskere og fra erhvervsledere med efterfølgende spørgsmål og debat efter hvert oplæg. De følgende oplæg blev præsenteret: Fleksibilitet og omstillingsevne, John Johansen, CIP. Styring af kompetencer i kædeperspektiv, Henrik Smidt, Afsætningsforeningen for Potteplanter. Forsyningskæder i forandring, Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier. Drivkræfter.. fremtidens logistik, Lasse Haagen Kirk, Andersen Consulting. Global produktion, Lisbeth Fegge Modulex A/S. Sidst men ikke mindst åbnede Jan Arlbjørn fra Dandy Group A/S debatten om Samspillet mellem forskning og industri. I seminarets forløb blev deltagerne delt i fire fokusgrupper. Grupperne havde tre opgaver. Den første var at identificere de temaer, der præger udviklingen af logistiksystemerne i fremtiden. Den anden opgave rummede identificering af de afgørende drivkræfter i udviklingen af logistiksystemerne. Den tredje indeholdt udarbejdelse af et forslag til projekter og samarbejdsopgaver mellem dansk industri og forskning. Hvert tema havde som udgangspunkt de forskellige oplæg fra forsknings- og erhvervslivet. Hver gruppe skulle præsentere resultaterne af deres diskussion i plenum og argumentere for, hvorfor de havde valgt deres synspunkter og visioner om de temaer, der præger fremtidens logistik, om drivkræfter i udviklingen af logistiksystemerne og deres vision om, hvordan forskning og erhvervslivet kunne samspille. Efter drøftelse af hver gruppes vision blev resultaterne samlet, diskuteret igen og udsat for afstemning blandt alle deltagerne. I de kommende afsnit redegøres for forskernes og virksomhedsledernes visioner omkring fremtidens logistik. Resultaterne af diskussionerne udredes, og det er her, forskernes og erhvervsledernes meninger møder hinanden. Side 3

5 FREMTIDENS LOGISTIK. EN VISION FRA DANSKE FORSKERE, FLEKSIBILITET OG OMSTILLINGSEVNE V/ JOHN JOHANSEN Johansens ide er, at supply chain management bør defineres med et andet perspektiv. Handler supply chain om at flytte materialer? Handler den om at flytte information? Eller handler supply chain om at sikre og flytte viden og kompetence? Ifølge John Johansen handler supply chain mere om sourcing af viden og kompetencer end om sourcing og flytning af materialer og information. Det kræver andre udfordringer og ny tankegang. Tre vigtige områder kan identificeres: Produktudviklingsnetværk Strategic manufacturing management Supply chain management Produktudviklingsnetværk. Der har været tradition for at skabe produktudvikling gennem virksomhedens interne systemer og forretningsprocesser. Men i dag er produktudvikling ikke længere afhængigt alene af de enkelte virksomhedsressourcer. Kompetenceviden og information er afdækket både i partnerskab og inden for virksomhederne. Der er derfor et ufatteligt stort behov for at skabe ny viden og produkter i et chain netværk perspektiv. Processerne er blevet mere eksterne og komplekse og de er i dag netværksorienterede. Det betyder, at virksomhederne bliver vidensmæssigt mere afhængige af deres samarbejdspartnere for at få kompetence og innovationsevne. Denne teoretiske tilgang blev illustreret ved anvendelse af en B&O case. Virksomheden bliver mere specialiseret og snæver i sin egen kompetence for at udvikle nye produkter. Derfor bliver virksomheden afhængig af sine samarbejdspartnere og af at source viden i netværk. I denne situation drejer supply chain sig om at flytte viden og kompetencer. Derfor bør virksomhederne bevæge sig fra den traditionelle tankegang, dvs. logistik og supply chain i den traditionelle forstand af at flytte varer til det nye supply chain begreb: Design af forsyningskæder i forhold til netværksorganisation og skabelse af viden og kompetencer. Strategic manufacturing management eller strategisk produktionsplanlægning: For at fastholde produktionen i Danmark skal virksomhederne være mere innovative. En vigtig udfordring er at frigive og anvende den viden, som virksomhedsmedarbejderne har. Supply chain management. Begrebet blev delt op i to dimensioner: Den organisatoriske dimension, dvs., hvor mange aktører eller firmaer er der i kæden. Den anden dimension er objektet, dvs. materialer, information, viden og kompetencer. En af de største hindringer for implementeringen af en effektiv supply chain er af organisatorisk karakter. Forsyningskæder består af mange typer af interorganisatoriske relationer, fra løst partnerskab til strategisk samarbejde. Vejen til en effektiv og integreret forsyningskæde er partnerskab og netværksorkestation". UDFORDRING Hvordan sikrer virksomhederne, at de bevæger sig fra den traditionelle logistik til den moderne netværksorkestation af viden og kompetencer så hurtigt som muligt. Side 4

6 Hvordan kan virksomhederne udvikle nye samarbejdsformer, der kan hjælpe til at udvikle kompetencer og forbedre konkurrenceevnen? Hvordan kan virksomheden vælge sine samarbejdspartnere? Hvor mange partnere kan den enkelte virksomhed have? Hvordan håndteres netværksrelationer mellem virksomhedens leverandører, kunder og alle aktørerne i kæden? Hvordan kan virksomhederne styre samarbejdspartnere? Hvordan udnyttes IT til udvikling af samarbejdet og til at skabe forandringsprocessen. FORSYNINGSKÆDER I FORANDRING, V/ LARS DAGNÆS Dagnæs præsenterede resultaterne af en undersøgelse gennemført af Institut for Transportstudier og Syddansk Universitet. Der blev beskrevet to danske forsyningskæder, den ene for ferskvarer og den anden for højtforarbejdede industriprodukter (maskin- og elektronikindustrien). Undersøgelsen viste, at globaliseringen har påvirket virksomhedernes organisatoriske ændringer, men globaliseringens indflydelse på forsyningskædernes organisering har været forskellig i de to kæder i analysen. Ferskvarekæden kan karakteriseres som glolokal, dvs., der sker en lokal sourcing og produktion, men en relativt stor andel af produktionen afsættes på de globale markeder. Kæden for højtforarbejdede industriprodukter kan karakteriseres som global. Sourcingen er global. Produktionsanlæg er lokaliseret i forskellige lande. Afsætning sker på de globale markeder. Globalisering af markederne har også påvirket virksomhedernes logistikstrukturer, og i de to kæder kan der iagttages betydelige ændringer i logistiksystemerne. Tendensen peger i retning af reduktion i antallet af produktionsanlæg og lagre i Denmark og i udlandet. Med hensyn til distributionen peger udviklingen i retning af direkte forsyning. Virksomhederne i undersøgelsen afsætter primært deres produktion via egne salgsorganisationer eller datterselskaber, og det gælder både på hjemmemarkedet og på de internationale markeder. Direkte levering, just-in-time leverancer, leveringssikkerhed og leveringstid er og vil sandsynligvis fortsat være de vigtigste logistik-/distributionskrav i de to kæder. Stram styring af vare- og informationsstrømmene er således en forudsætning for effektive forsyningskæder. Samarbejde forstærkes: Globaliseringen og internationaliseringen har tvunget de danske virksomheder til at samarbejde med andre virksomheder i kæden for at effektivisere deres produktions- og distributionssystemer. I de to kæder i analysen er transporten i dag den mindst integrerede del af kæden. Undersøgelsen viste, at transportens rolle er forskellig i de to kæder i analysen. I ferskvarekæden er transporten det rullende lager, der er ansvarlig for at opretholde en jævn varestrøm af ferskvarer mellem leverandører, fabrikanter og kunder, en funktion transporten fortsat vil skulle varetage. I den højtforarbejdede kæde er transporten en del af produktionsvirksomhedens service. I fremtiden kan transporten få en anden rolle, især blandt de firmaer, der er i gang med at omdanne deres logistikstrukturer. I kæden for højt forarbejdede varer bliver Side 5

7 transportleverandørerne ansvarlige for transportkøbernes lagre eller stockholding depots. Transportørernes kontrol over knude- eller konsolideringspunkter må antages at blive et meget vigtigt fremtidigt krav til transportørerne. Udfordringer for virksomheder kan være: Virksomhederne skal agere mere paneuropæisk og/eller globalt. De skal være bedre til at håndtere direkte distribution på det internationale marked Virksomhederne skal udvikle paneuropæiske/globale distributionssystemer Transportørerne bliver ansvarlige for transportkøbernes lager- og logistikopgaver Transportvirksomhederne skal følge deres kunder og operere globalt Nye strukturer i form af netværkssamarbejde med andre transportører dukker derfor frem for at håndtere varedistribution verden over. Globalt netværk og global erfaring bliver nøgleord, når fremstillingsvirksomheder skal vælge transportvirksomhederne i de kommende år. SAMMENFATNING Fra de to oplæg fremgår, at supply chain handler mere om sourcing af viden og kompetencer end om sourcing af materialer og information. Det kræver en ny organisatorisk tanke, hvor virksomhederne bevæger sig fra de gamle hierarkiske modeller til netværksorganisation. Det er inden for netværket, at virksomhederne kan opnå de nødvendige kompetencer, fleksibilitet og hurtighed til at lære innovation og derved fortsat være konkurrencedygtige. De danske supply chains er under forandring. Ændringerne er en respons på markeds- og økonomiudviklingen. Det må antages, at globalt netværk og global erfaring bliver nøgleord i de kommende år. Side 6

8 FREMTIDENS LOGISTIK. VIRKSOMHEDSLEDERES VISION, STYRING AF KOMPETEN- CER I KÆDEPERSPEKTIV V/HENRIK SMIDT Temaerne for Smidts oplæg var: Sammenhæng mellem kompetencer og konkurrencemæssige fordele Hvordan opstår disse kompetencer Hvorledes styres kompetencer i et kædeperspektiv Sammenhæng mellem kompetencer og konkurrencemæssige fordele: Udviklingen af kompetencer dvs. at gøre tingene bedre en konkurrenterne giver en konkurrencemæssig fordel. Denne opstår ud fra to elementer: lave omkostninger og produktdifferentiering, der resulterer i bedre indtjening. Hvordan kan virksomheder udvikle sine kompetencer? Der er fire strategier for at udvikle kompetencer: Selvcentreret, hvor virksomhederne fokuserer på egne ressourcer, konkurrencecentreret, kundeorienteret og markedsdrevet, hvor fokus er på både kunder og konkurrenter. Når virksomheden har valgt sin udviklingsvinkel og lagt sig fast på, hvad den er god til, sætter virksomheden fokus på ressourcerne, der deles i tre elementer: Håndgribelige Hvordan virksomheden bruger og effektiviserer sin infrastruktur (eksempelvis lager-, produktionsanlæg). Målet er at anvende færre ressourcer til at støtte kerneaktiviteterne. Uhåndgribelige Teknologiske ressourcer (F.eks. patenter). Image (F. eks. brand values). Menneskelige ressourcer. Her er videnregnskaber en måde at synliggøre disse ressourcer på. Organisatoriske Samarbejde Virksomhederne bør desuden sætte fokus på kapabiliteterne, dvs., på viden og færdigheder i processer og rutiner. Kapabiliteterne kan ikke købes, kopieres eller flyttes, fordi de er dybt forankret i virksomheden. Kompetencer er noget som virksomheden er dygtig til og består af fire elementer: Teknologi, medarbejdere, organisation og kultur. Kernekompetencen er grundlaget for en konkurrencemæssig fordel. Virksomheden kender dem kun, hvis den har analyseret sine konkurrenter. Kernekompetencen skal være sikret mod kopiering fra konkurrenternes side. Kernekompetencen skal matche kundernes krav, og virksomhederne bør sørge for at udvikle kompetencer hele tiden med udgangspunkt i kundernes fremtidige krav. De dygtige virksomheder er i stand til at kigge i krystalkuglen og etablere beredskab i forhold til fremtidens kundekrav. Ifølge Smidt involverer en kompetenceudviklingsproces: Definering af vinkel (krise eller succes) Identifikation af ønsket kernekompetence Etablering af strategi Valg af samarbejdspartner Allokering af ressourcer Indarbejdelse af kapabiliteter Etablering af kompetence Analyse af kunder/konkurrenter Vurdering om kernekompetence er nået Markedsføring/udnyttelse af kompetence Evaluering og gentagelse af proces Side 7

9 Udfordringer: Hvorledes styres kompetencer og netværksrelationer i et kædeperspekt iv Kompetenceudviklingen kræver samarbejde. Relationer går alle vegne i dag horisontalt vertikalt og også uden for industrien. For 10 år siden var kernekompetencer meget bredt defineret. I dag er tendensen, at kernekompetencer bliver snævrere og dybere. Virksomhederne har en lille kernekompetence, som holder internt i virksomheden, resten er meget baseret på relationer. I dag findes der mange relationstyper: joint ventures, co-marketing, co-branding, strategiske alliancer, interne og eksterne partnere, netværkssamarbejde. Virksomheden bør skabe et netværk, og det defineres som en samling af individer, der uformelt arbejder sammen med det formål at skabe værdier for ens egen virksomhed. DRIVKRÆFTER I REMTIDENS LOGISTIK V/ LASSE HAAGEN KIRK Haagen præsenterede Lego s indsats for at forandre virksomhedens forsyningskæder. Før ændringer blev implementeret, foretog virksomheden en analyse baseret på tre elementer: Konkurrenter, forbrugere og markeder. Af konkurrentanalysen fremgik, at konkurrencen har ændret sig, og der er opstået nye rivaler. Førhen rivaliserede Lego med få producenter, og børnene brugte deres tid på at lege med Lego klodser. I dag konkurrerer virksomheden mod nye konkurrenter dvs., computer games, video games mm. Forbrugsanalysen viste, at førhen brugte børnene deres tid på at lege med Lego klodser, men i dag bruger de deres tid foran en computer. Markedet har også ændret sig. I de sidste år er der sket en kraftig koncentration i detailhandelen, og få store kæder dominerer detailsalget Walmart, Toys R us, Carrefour, Metro, BR. Desuden er legetøjsmarkedet karakteriseret ved seasonality. De vigtigste drivere i forandringsprocessen er: Fleksibilitet to meet the demands Livscyklus for produkterne falder meget kraftigt vi er faktisk i en modeindustri, hvad legetøjsbranchen ikke var tidligere Service: De væsentligste kunder bliver større, og de stiller flere krav. Spørgsmålet er: Servicerer Lego deres kunder med det rigtige produkt og på det rigtige tidspunkt? Omkostningskontrol og reduktion gennem lagernedbringelse, kontrol af inventar, intern og ekstern kapacitet, insourcing og outsourcing, anvendelsen af IT systemer mm. Medarbejderne er en vigtig del af forandringsprocessen. En bonus blev implementeret med det formål at skabe motivation til forandringen. Side 8

10 GLOBAL PRODUKTION, V/LISBETH FEGGE Modulex blev grundlagt i 1963 af Lego gruppen. I dag har virksomheden 620 ansatte, mere end halvdelen arbejder i udlandet. Virksomheden producerer og sælger skilte - Way-Finder - og planlægningssystemer. Deres mission er to make people feel comfortable in unfamiliar environments. Modulex er repræsenteret i mere end 35 lande og forretningsmæssigt er virksomheden organiseret i netværk. Deres udfordring er bl.a. at styre globale skiltningsprojekter og varetage alle kundens logistiske behov i forbindelse dermed. Deres logistik er bl.a. baseret på: Ansvarsplacering og -fordeling Minimering af lagre Sikre leverancer % fejlfri leveringer Korte lead-times produktion og transport Processerne skal være gennemskuelige I processen er customer service nøgleord. For virksomheden er effektivisering og optimering af salgsleddet en vigtig opgave. Førhen blev kunderne kontaktet gennem de forskellige datterselskaber/agenter, der arbejder under franchisemodellen. Nu er kontakten direkte. Produkterne sendes direkte fra fabrikken til end-users. For at betjene de internationale kunder har Modulex 24 timers service og en fælles kasse. Ordrer kommer via IT og sendes tilbage til kunder med information om, at varerne skal være færdige om 14 dage, og det er i samarbejde med det sted, hvor varerne skal produceres. En af de største hindringer for optimering/effektivisering og globalstyring af Modulex kæden er IT systemer. Hvert firma har sit eget system. Det andet problem er håndtering af de forskellige organisationer og landets kulturer. SAMMENFATNING Fra de tre ovennævnte oplæg fremgår, at der er en sammenhæng mellem udvikling af kompetencer og virksomheders konkurrence- og indtjeningsevne, og at kompetenceudvikling kræver etablering af samarbejdsrelationer med andre virksomheder. Men lederens erfaring viser, at styringen af netværksrelationer, især på et globalt plan, ikke er en nem opgave. Ledernes sagkundskab om deres virksomheds forsyningskæde ratificerede, at der sker en forandringsproces, men det er også en meget kompliceret opgave, hvor mange variable spiller en rolle. Side 9

11 VISIONERNE MØDES TEMAER DER PRÆGER UDVIKLINGEN AF LOGISTIKSYSTEMERNE I FREMTIDEN Som oplæg til diskussionen blev der præsenteret en planche med de følgende temaer: Global produktion/global logistik Ledelse og integration på tværs af forsyningskæder Øgede forventninger fra kunderne IT-teknologi som wildcard Specialisering Grøn logistik, etik, socialt ansvar Deltagerne blev spurgt: (1) Skal der føjes flere hovedtemaer til listen? og (2) Hvilke deltemaer ligger der under hvert af hovedtemaerne? Samtidig blev de bedt om at udvælge 5 deltemaer som værende de væsentligste for dem og om at forklare, hvorfor de valgte temaer var væsentlige? Deltagerne blev delt i fire grupper, og en brainstorming blev sat i gang. Diskussionerne udmundede i 19 temaer, som kan præge udviklingen af logistiksystemerne i fremtiden. De 19 temaer blev diskuteret igen i plenum og udsat for afstemning blandt alle deltagerne. Resultaterne af afstemningen er vist i tabel 1. Tabel 1 Temaer, der præger udviklingen af logistiksystemerne i fremtiden Temaer Afstemning Evnen til at identificere og etablere netværk og relationer 15 Global logistik 12 Udviklingstakt på the learning curve 10 Etablering af procesorientering og helhedssyn internt 9 Organisatorisk fleksibilitet 8 IT til forretningsskabelse 8 Styring af relationer til leverandører og kritiske teknologier 7 Global ledelse fælles fodslag 7 Positionering i forhold til den globale lokalisering af elektronikindustrien 7 Organisering af processer beskrive, flytte, kommercialisering 7 Organisering af produktion og udvikling som underleverandør på globalt marked. Udvikling og fastholdelse af konkurrencemæssige fordele som underleverandør på det globale marked. Ledelse af integration 6 Knowlegde Management 6 Intern organisering og kompetencer 4 Byttehandel med leverandører Network 2 Sælge logistikløsninger 2 Øgede forventninger fra kunder 2 Specialisering 1 Evolution versus innovation 1 6 Side 10

12 TEMA 1. NETVÆRK, SAMARBEJDSRELATIONER OG GLOBAL LOGISTIK I seminarets forløb blev det postuleret, at begrebet supply chain handler mere om at flytte viden og kompetencer end materialestrømmene. I seminaret blev det også fastholdt, at virksomhedskompetencer, kapabiliteter og innovationskraft skabes i samarbejde med andre virksomheder. Virksomhederne har en lille kernekompetence, der holder internt i den enkelte virksomhed, resten er meget baseret på relationer. Under disse teser er evnen til at identificere og etablere netværk og samarbejdsrelationer et af de vigtigste temaer, der præger logistiksystemerne i de kommende år. Inden for temaet netværk og samarbejdsrelationer er der to undertemaer: (1) Udvikling og vedligeholdelse af netværksrelationer, som skal ses i lyset af et livscyklus perspektiv og (2) global logistik og partnerskab. (1) Fra et livscyklus perspektiv omfatter netværksrelationerne at lære og have værktøjer til at: Etablere netværk. Set i et supply chain management perspektiv betyder det, at virksomheden må være i stand til at indgå i mange forskellige relationstyper. Evnen til at vælge de rette relationer er afgørende for virksomhedens succes. Men spørgsmålet er, hvordan kan virksomhederne vælge deres partner? Hvordan finder virksomheder ud af, hvem de skal netværke med? Netværksudvikling og styring af samarbejdsrelationer Styringen og håndteringen af samarbejdsrelationerne med kunder, leverandører og konkurrenter er en af de vigtigste virksomhedsudfordringer, herunder styring af relationerne til leverandører af kritiske teknologier, og vidensflytning og udflytning. Men hvordan bør virksomheden organiseres til at arbejde i netværk? Hvordan bliver industrien i stand til at styre relationerne i fremtiden, og hvem skal styre det? Hvem er det, der har ansvaret for, at en virksomhed har den "orkestation" af deres netværks-kompetence? Er IT afdelingen? Eller er det produktionsafdelingen? Opløse netværk (2) Fra et globalt perspektiv eller global logistik kan udviklingen af netværk være et gavnligt redskab til at udvikle logistikkompetencer, men spørgsmålet er igen, hvilket redskab kan bruges til udvælgelsen af de internationale partnere, og hvordan kan virksomhederne styre deres internationale samarbejdsrelationer. Side 11

13 TEMA 2 UDVIKLINGSTAKT PÅ THE LEARNING CURVE Udviklingstakt på the learning curve handler om, hvordan virksomhederne kan skabe kompetencer i et netværksmiljø til gavn for innovation og hermed forøge deres indtjeningsevne. Den enkelte virksomhed har en lille kernekompetence, som holder internt i virksomheden, resten er meget baseret på relationer. Det besværlige bliver at udfokusere, hvilke samarbejdspartnere virksomheden skal satse på, så den kan sikre, at de samlede kernekompetencer udvikles. Hvordan kan virksomhederne skelne mellem de rigtige kompetencer og pseudokompetencer? Det er vigtigt at analysere, hvordan virksomheden vil organisere sig i forhold til denne læringskurve. Skal virksomhederne have langsigtede og formaliserede alliancer med andre virksomheder? eller skal det være mere kortvarige relationer? TEMA 3 ETABLERING AF PROCESORIENTERING OG HELHEDSSYN INTERNT OG PÅ TVÆRS AF NETVÆRK Hvad er procesorientering? Er det et spørgsmål om at strømline produktionen? Er det et organisatorisk spørgsmål? Af diskussionerne fremgår, at processen handler om organisationen og dens medarbejdere. Det kan være vanskeligt at etablere et samarbejde på tværs af organisatoriske funktioner og på tværs af virksomheder. Derfor er det nødvendigt at reflektere om, hvordan virksomhederne kan organisere sig til at arbejde i netværk, og hvordan lederne og medarbejderne kan forholde sig til samarbejdet. Her findes to komponenter: (1) Strukturelle faktorer: Organisationsstrukturer Når virksomhederne er bundet sammen, er en ny organisatorisk og interorganisatorisk indgangsvinkel nødvendig, og det kræver organisatorisk ændring inde i virksomheden. Nogle spørgsmål opstår: Er det muligt at bibeholde det interne gamle hierarki? Hvilken organisatorisk form bør virksomheder have for at indgå netværkssamarbejdet? (2) Menneskelige faktorer: Medarbejdere og ledere Hvad er det for et menneskesyn, der skal til? Hvordan holder virksomheder styr på medarbejderne i et fleksibelt netværksmiljø? Hvilke nye opgaver har ledelsen i denne type af organisationer? TEMA 4 ORGANISATORISK OG OPERATIONEL FLEKSIBILITET I HÅNDTERING AF NETVÆRK Det nye supply chain begreb samt netværkssamarbejde kræver en ændring fra operationel fleksibilitet - eksempelvis teknologisystemer, strukturer, metoder - til organisatorisk fleksibilitet, dvs. at se andre spilleres evne og at reagere på nye muligheder, at tænke på virksomheden som en organisation, der skal udveksle viden og ikke som en organisation, der kun skal løse opgaver. Forandringshastighed, kortere produktlevetid, innovation, samarbejde mm. kræver fleksibilitet, men hvor er grænsen for fleksibilitet? Er der grænser for virksomheds- og netværksstørrelse? Side 12

14 TEMA 5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Netværket er bundet sammen ved brug af avancerede IT løsninger, men IT er muligvis ikke en reel løsning. Der er forskellige IT systemer, der varierer i forhold til lande og virksomheder, og virksomheder i netværket er nødt til at håndtere måske 10 forskellige IT systemer. Manglende IT harmonisering er et problem blandt virksomhederne i netværk. IT er en vigtig parameter, men intra- og interorganisatoriske menneskelige relationer spiller en betydelig rolle. For eksempel kan nogle IT værktøjer, som Track and Trace give en meget marginal gevinst i håndteringen af international distribution, fordi problemet på de internationale markeder er den manglende integration og kommunikation mellem virksomheder og mellem de forskellige medarbejdere. Side 13

15 DE AFGØRENDE DRIVKRÆFTER FOR UDVIKLINGEN For at sætte i gang diskussionen blev følgende spørgsmål præsenteret: Hvilke drivkræfter er afgørende for udviklingen indenfor disse områder? Kan det være afgørende for den hastighed, udviklingen sker med, eller for hvor dominerende det vil være for styring af forsyningskæden? Begrund, hvilke drivkræfter der er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne? Under hvilke betingelser? Hvilket beredskab kan sikre konkurrenceevnen under disse betingelser? Hvilke aktiviteter må på virksomhedens strategiske dagsorden for at udvikle bl.a. systemerne, organisationen og teknologien, således at virksomheden er rustet til at tage udfordringen op? Hvordan kan det gøres? De fire grupper blev samlet igen for at finde et svar. Som udgangspunkt havde grupperne de 5 udvalgte temaer: Evnen til at identificere og etablere netværk og relationer, herunder global logistik. Udviklingstakt på the learning curve. Etablering af procesorientering og helhedssyn internt. Organisatorisk fleksibilitet og IT. Figur 1 De centrale temaer, eksterne- og interne drivkræfter Side 14

16 EKSTERNE DRIVKRÆFTER De eksterne og interne drivkræfter blev identificeret (Jf. figur 1). Blandt de eksterne drivkræfter, der er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne findes: 1. Globale megatrends. Det er eksempelvis globaliseringen, verdensøkonomien og markedsudviklingen, den stigende koncentration af virksomheder pga. opkøb, fusioner mm, den hurtige teknologiske udvikling og dens kompleksitet. 2. Lovgivning, miljø, politisk stabilitet i det land, hvor virksomheden befinder sig. 3. Kunderne. En tæt relation til kunden samt kendskab til kundernes behov er vigtig for virksomhedens positionering i kæden. 4. Virksomhedens konkurrenter INTERNE DRIVKRÆFTER Som interne drivkræfter i udviklingen af virksomhedens konkurrenceevne blev identificeret: 1. Virksomhedens omkostninger, tid og indtjening 2. Ledelsen og dens rolle i organisering og skabelse af et innovativt miljø 3. Virksomhedens holdning, kultur, værdier og visioner 4. Den interne kommunikation 5. Virksomheds- og medarbejderkompetence BARRIERER MOD FORANDRING Det er nemt at pege på noget nyt, men det er svært at implementere. Barrierer mod forandring af systemerne og organisationen findes internt i virksomheden. Som eksempel kan nævnes normer, kultur og organisation. Barrierer findes også i de menneskelige ressourcer. Blandt barriererne mod forandring blev der på seminaret nævnt: Virksomhedskultur. Sammenstød mellem den gamle virksomheds- og arbejderkultur og en ny arbejdsmarkedskultur. Herunder kan nævnes personrelationer samt ledelses og medarbejderes adfærd inde i virksomheder. Organisation: Manglende ledelsesvision. Ledelsen bør have en vision om, hvor virksomheden skal hen. Hvis ledelsen er usikker, bliver virksomheden svag. Synlighed af problemstillingen det er vigtigt at synliggøre målet samt at kunne kommunikere det. HVAD KAN DER GØRES? Topledelsen bør formulere og kommunikere målsætningen. Ledelsens holdning og rolle som netværkscoach og kommunikator eller story teller, der forklarer, hvordan netværk skal fungere. Lederen bør være en arkitekt, der skaber rammerne og råderum og rammer det rigtige mål. Åbenhed og coaching er vigtige elementer for at ændringen lykkes. Forandringen skabes med kommunikation, dialog og i fællesskab Det kræver kompetenceudvikling, uddannelse og træning eller udnyttelse af viden og kompetencer. Side 15

17 FORSKNING OG INDUSTRI, SAMSPILLET MELLEM FORSKNING OG INDUSTRI V/ JAN ARLBJØRN Jan Arlbjørn åbnede temaet med to vigtige spørgsmål: Hvordan kan forskningen og industrien spille sammen? Hvad er det for tanker, der går gennem hovedet? Diskussionen startede og tre problemområder blev identificeret: Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og industri Forskningsrolle og opgaver Forsknings- og konsulentopgaver SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER OG INDUSTRI Universitetets hovedmission er at uddanne unge mennesker, som skal være dygtige til deres job, men det kan vi ikke gøre uden kontakt til virksomhederne. Forskere er afhængige af industrien for at udvikle teorier eller for at teste dem. Set fra forskningsverdenen giver forskningsresultaterne ingen mening, hvis de ikke anvendes i praksis. Samtidig er industrien afhængig af forskningsresultater for at finde nye veje frem og for at nå den ønskede udvikling. Af diskussionen fremgår, at begge sektorer bør markedsføre og udveksle holdninger og erfaringer. Nogle virksomheder har implementeret et samarbejde med forskningsinstitutioner ved anvendelse af ph.d.-studerende, som er knyttet til virksomheden, og det vurderes at være et perfekt mix. Ph.d.-studerende bruger to tre år på deres projekt. De samarbejder med udenlandske forskere, inviterer deres udenlandske kollegaer til Danmark og bidrager til organisationen. En af kritikkerne mod forskere er, at forskning er koncentreret i de store og mellemstore virksomheder. Til forsvar blev der argumenteret, at nogle danske vidensinstitutioner sigter mod at formidle den anvendte forskning mod de mindre og mellemstore virksomheder. Andre forskningsinstitutioner bruger begge veje. Det blev foreslået, at hvis de mindre og mellemstore virksomheder kommer til universiteterne og har opgaver med, så kunne nogle studerende evt. komme ud og gå i dialog med virksomhederne, og på den måde formidle den viden, som f.eks. store virksomhedsprojekter har genereret i universitetsverdenen. FORSKNINGSROLLE OG OPGAVER Forskere kan give en vision om, hvad der sker om tre år. Det vil være naivt at tro, at forskningen kan give svar. Forskere giver nogle problemstillinger. De kan skabe en dialog f.eks. om fremtiden. Forskere kan være inspirationskilde, når virksomhederne laver en strategisk analyse af deres situation og kan give redskaber og værktøjer til forandringsprocessen. Det kunne være forskernes opgave at være med til at sikre udviklingen i det langsigtede perspektiv. Forskningen kunne godt være lidt mere udfordrende, provokerende og proaktiv over for industrien og skal levere noget, virksomhederne kan bruge. Ifølge virksomhederne er forskningsverdenen forpligtet til at hente viden fra udlandet for internationalising af forskning, og det er i sig selv en stor udfordring. Adgang til viden er et af de vigtigste succeskriterier såvel for forskning som industri. Side 16

18 FORSKNINGS- OG KONSULENT OPGAVER Forskere og konsulenter er to forskellige områder, der overlapper og supplerer hinanden. Konsulentopgaver skal leveres i morgen, det er driftsopgaver. Forskningsopgaver er langsigtede, mere udviklingsopgaver. Konsulentydelser købes, det er som at købe et produkt, forskningsydelser er mere partnerskab. De to verdener kan ikke sammenlignes. Virksomhederne bruger konsulenter til de opgaver, de skal have løst i morgen. Forskerne arbejder med den viden, virksomhederne skal have om 5 år. Men alligevel er forskerne i konkurrence med konsulenterne. Konsulentvirksomheder er hurtigere men forskere er mere loyale. Et af problemerne med forskningen er, at den har lange lead-times, derfor er en af forskerudfordringerne at reducere leveringstiden. PERSPEKTIVERING Munkebjerg-seminaret, der samlede erhvervsledere og forskere, viste vejen frem til at skitsere fremtidens logistiksystemer samt de centrale temaer og udfordringer, som forventes at blive dominerende i de kommende år. Forsyningskæderne omfatter andet og mere end varestrømmene. Det handler også om vidensoverførsel. Det kræver bl.a. ny tankegang, ny ledelsesvision, nye organisatoriske arrangementer med netværksdannelse, fleksibilitet og omstillingsevne, nye kompetencer, og dygtighed i netværksorkestation. De danske forsyningskæder og de logistiskprocesser, der findes til at optimere kæden, er i forandring. Logistikstrukturerne og distributionssystemerne ændres. Samarbejde mellem de forskellige led forstærkes, og aktørernes rolle i kæden bliver anderledes. Eksempelvis ændres transportørernes rolle fra at fragte gods fra A til B til at være ansvarlige for transportkøbernes globale stockholding depoter. Virksomhederne er nødt til fortsat at være konkurrencedygtige på det nationale og det internationale marked. Der er en sammenhæng mellem kompetencer og konkurrencemæssige fordele. Men en isoleret virksomhed kan ikke udvikle de kompetencer og heller ikke fremme den livsnødvendige teknologiske innovation, der kan sikre dens position på verdensmarkedet. Udvikling af kompetencer i et kæde- og netværksperspektiv er den eneste vej til at komme frem. Munkebjerg-seminaret gave anledning til at identificere de centrale temaer, der vil præge fremtidens logistik. Disse temaer er: (1) Netværk og samarbejdsrelationer fra et livscyklus- og fra et globalt perspektiv; (2) udviklingstakten på the learning curve eller skabelse af virksomhedskompetencer i et netværksmiljø; (3) de organisatoriske og menneskelige faktorer, der muliggør samarbejdet internt og på tværs af netværk; (4) ændringer fra operationel til organisatorisk fleksibilitet i håndtering af netværk og (5) håndtering og harmonisering af informationsteknologi systemerne. Side 17

19 Fra seminaret fremgår, at de vigtigste udfordringer, virksomheder står over for i udviklingen af logistiksystemer er: 1. Netværkets "orkestrering". Herunder: a. Udvælgelse af samarbejdspartner b. Håndtering og styring af netværksrelationer c. Udnyttelse og harmoniseringen af IT for at udvikle samarbejdet og skabe forandringsproces 2. Implementeringen af nye interne organisationsmåder, der passer til netværkssamarbejde 3. Udviklingen af virksomhedskompetencer og innovationsevne i netværkskontekst 4. Udviklingen af leder- og medarbejderkompetencer De vigtigste udfordringer forskere står over for er, at: 1. Hente viden fra udlandet og formidle den blandt virksomheder 2. Øge deres forskningsindsats blandt de små virksomheder 3. Være mere udfordrende og proaktive over for industrien, og levere noget virksomhederne kan bruge 4. Reducere leveringstid til industrien Forskere og virksomhedsledere bør udveksle holdninger og erfaringer samt systematisere og forstærke samarbejdet. Olga Lemione, Lars Dagnæs December 2004 Side 18

20 DENNE PJECE ER ÉN UD AF 7 PJECER, DER GIVER ET OVERBLIK OVER RESULTATERNE AF PRO- JEKTET FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. PJECERNES OVERSKRIFTER OG INDHOLD: FREMGANGSMÅDER FOR KONCEPTUDVIKLING ERFARINGER OG RESULTATER - RÅDGIVNING I TRANSPORT OG LOGISTIK FREMTIDIGE RAMMEBETINGELSER FOR TRANSPORT OG LOGISTIK KONCEPTER & METODER INFORMATIONSTEKNOLOGI SAMARBEJDSFORMER ORGANISATIONSUDVIKLING JANUAR 2005 Side 19

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport

Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport Lars Chr. Ragus*, W. Lemoine*, Lars Dagnæs* Jette M. Christensen**, Axel Schultz-Nielsen**, Niels Jørgensen** *Institut for Transportstudier,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER. Side 0

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER. Side 0 Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere