Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik"

Transkript

1 Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION OG LEDELSE FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR DRIFTSØKONOMI OG LOGISTIK SYDDANSK UNIVERSITET, SØNDERBORG INSTITUT FOR MARKETING Side 0

2 Udvikling af Fremtidens Transportkoncepter Udgangspunktet i dette udviklingsprojekt er en række konkrete virksomheders egne projekter indenfor transport og logistik. Krumtappen i udviklingen har været virksomhedernes forskelligartede problemstillinger indenfor transport og logistik i forsyningskæder. Visionen har været at anvende konceptudvikling som en fremgangsmåde til at udvikle innovative transportløsninger samt at effektivisere forsyningskæder. "Udvikling af fremtidens transportkoncepter" er betegnelsen for en række projekter, der dels har været finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under centerkontraktordningen, og dels de deltagende institutioner og virksomheder. Formålet med udviklingsprojektet har været, At forbedre konkurrenceevnen for dansk transporterhverv og også for danske virksomheder generelt. I første omgang gennem udvikling af de deltagende virksomheders forsyningskæde effektivitet og senere gennem udvikling af GTSydelser til gavn for alle virksomheder. At danske forskningsmiljøer og teknologiske servicecentre får adgang til nyeste internationale forskning, dels gennem kortlægning og dokumentation af spydspidsforskningen indenfor distribution og godstransport, dels gennem udvikling af en generel fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. At udvikle den danske forskningskompetence indenfor distribution og godstransport. Forskningskompetencen opbygges inden for udvalgte områder, der understøtter den nye fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. Udviklingsprojektet har omhandlet den samlede logistikkæde fra forsyning af råvarer til den endelige bruger, og det objekt der har indgået er den eksterne forsyningskæde. Med den eksterne forsyningskæde har der primært været sat fokus på det interorganisatoriske samspil mellem aktørerne i kæden, dvs. leverandører, producenter, distributører, transportører og kunder. Forsyningskæden er opfattet som et samlet system, og logistik er en metodisk fremgangsmåde til at integrere, effektivisere samt udvikle forsatte forbedringer i kæden. Parterne bag Fremtidens Transportkoncepter: Aalborg Universitet Institut for Produktion Afsætningsforeningen for Potteplanter i Danmark Teknologisk Institut Emballage og Transport Roskilde Universitetscenter TEKSAM Flügger A/S Institut for Transportstudier Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Handelshøjskolen i Århus Institut for Driftsøkonomi og Logistik Syddansk Universitet, Sønderborg Institut for Marketing Railion Danmark A/S Johannes Fog A/S Side 1

3 INDLEDNING Logistikbegrebet har specielt i de seneste år gennemgået meget store forandringer. Globalisering, stigende specialisering, nye industrielle strukturer og nye teoretiske indfaldsvinkler som supply chain management 1 skaber et behov for en række nye logistikkompetencer. Der er en stærk sammenhæng mellem logistikkompetence og konkurrenceevne, og alt tyder på, at sammenhængen i tiden fremover vil forstærkes. Det er derfor af stor vigtighed, at det danske erhvervsliv har adgang til de seneste internationale forskningsresultater inden for logistikområdet, og at det danske forskningsmiljø skaber et vidensmæssigt fundament for fremtidens logistik samt positionerer den danske logistikforskning på den internationale arena. Logistikområdet er overvejende empirisk drevet, og dermed er samspillet mellem forskere og virksomheder centralt. Inden for denne ramme har Center for Logistik og Transport (CLT) dannet sin eksistens. CLT er et netværksorganiseret forsknings- og udviklingscenter, som arbejder med forskellige projekter. Et af dem er Udvikling af Fremtidens Transportkoncepter. Formålet med projektet er at skabe oversigt over state of the art for international transportforskning, at afdække en række af de væsentligste internationale drivkræfter og tendenser, at positionere dansk og nordisk logistikforskning i et internationalt perspektiv og at bearbejde, strukturere samt formidle viden til dansk industri. Som en del af det ovennævnte projekt arrangerede CLT seminaret Fremtidens forsyningskæde - Udfordringer for logistiksystemerne i morgendagens virksomheder, hvor erhvervsledere og forskere mødtes med det formål at: tegne en skitse af fremtidens logistiksystemer med de centrale temaer og udfordringer, som forventes at blive dominerende opnå øget indsigt i de udfordringer, den enkelte deltager står over for i udvikling af virksomhedens logistiksystemer provokere og inspirere til nye tankesæt såvel for industrien som for forskningen på området. 1 Andre anvendte begreber er eksempelvis trimmet produktion (lean production), just-intime, mass customization, agile manufacturing. Side 2

4 DEN ANVENDTE FREMGANGSMÅDE I seminaret deltog der 19 virksomhedsledere, der repræsenterer forskellige industrisektorer i det danske erhvervsliv. Desuden var der inviteret 11 forskere. Deltagerne blev indkvarteret, og de skulle følge et stramt 24 timers program, der begyndte kl den 14. maj 2002 og sluttede næste dag på samme tidspunkt. Indkvartering gav muligheder for at lære hinanden at kende og for, i et afslappet miljø, at diskutere hvordan logistikken kan udvikle sig i fremtiden samt muligt samarbejde mellem forskning og industrien. Seminaret omfattede præsentationer fra forskere og fra erhvervsledere med efterfølgende spørgsmål og debat efter hvert oplæg. De følgende oplæg blev præsenteret: Fleksibilitet og omstillingsevne, John Johansen, CIP. Styring af kompetencer i kædeperspektiv, Henrik Smidt, Afsætningsforeningen for Potteplanter. Forsyningskæder i forandring, Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier. Drivkræfter.. fremtidens logistik, Lasse Haagen Kirk, Andersen Consulting. Global produktion, Lisbeth Fegge Modulex A/S. Sidst men ikke mindst åbnede Jan Arlbjørn fra Dandy Group A/S debatten om Samspillet mellem forskning og industri. I seminarets forløb blev deltagerne delt i fire fokusgrupper. Grupperne havde tre opgaver. Den første var at identificere de temaer, der præger udviklingen af logistiksystemerne i fremtiden. Den anden opgave rummede identificering af de afgørende drivkræfter i udviklingen af logistiksystemerne. Den tredje indeholdt udarbejdelse af et forslag til projekter og samarbejdsopgaver mellem dansk industri og forskning. Hvert tema havde som udgangspunkt de forskellige oplæg fra forsknings- og erhvervslivet. Hver gruppe skulle præsentere resultaterne af deres diskussion i plenum og argumentere for, hvorfor de havde valgt deres synspunkter og visioner om de temaer, der præger fremtidens logistik, om drivkræfter i udviklingen af logistiksystemerne og deres vision om, hvordan forskning og erhvervslivet kunne samspille. Efter drøftelse af hver gruppes vision blev resultaterne samlet, diskuteret igen og udsat for afstemning blandt alle deltagerne. I de kommende afsnit redegøres for forskernes og virksomhedsledernes visioner omkring fremtidens logistik. Resultaterne af diskussionerne udredes, og det er her, forskernes og erhvervsledernes meninger møder hinanden. Side 3

5 FREMTIDENS LOGISTIK. EN VISION FRA DANSKE FORSKERE, FLEKSIBILITET OG OMSTILLINGSEVNE V/ JOHN JOHANSEN Johansens ide er, at supply chain management bør defineres med et andet perspektiv. Handler supply chain om at flytte materialer? Handler den om at flytte information? Eller handler supply chain om at sikre og flytte viden og kompetence? Ifølge John Johansen handler supply chain mere om sourcing af viden og kompetencer end om sourcing og flytning af materialer og information. Det kræver andre udfordringer og ny tankegang. Tre vigtige områder kan identificeres: Produktudviklingsnetværk Strategic manufacturing management Supply chain management Produktudviklingsnetværk. Der har været tradition for at skabe produktudvikling gennem virksomhedens interne systemer og forretningsprocesser. Men i dag er produktudvikling ikke længere afhængigt alene af de enkelte virksomhedsressourcer. Kompetenceviden og information er afdækket både i partnerskab og inden for virksomhederne. Der er derfor et ufatteligt stort behov for at skabe ny viden og produkter i et chain netværk perspektiv. Processerne er blevet mere eksterne og komplekse og de er i dag netværksorienterede. Det betyder, at virksomhederne bliver vidensmæssigt mere afhængige af deres samarbejdspartnere for at få kompetence og innovationsevne. Denne teoretiske tilgang blev illustreret ved anvendelse af en B&O case. Virksomheden bliver mere specialiseret og snæver i sin egen kompetence for at udvikle nye produkter. Derfor bliver virksomheden afhængig af sine samarbejdspartnere og af at source viden i netværk. I denne situation drejer supply chain sig om at flytte viden og kompetencer. Derfor bør virksomhederne bevæge sig fra den traditionelle tankegang, dvs. logistik og supply chain i den traditionelle forstand af at flytte varer til det nye supply chain begreb: Design af forsyningskæder i forhold til netværksorganisation og skabelse af viden og kompetencer. Strategic manufacturing management eller strategisk produktionsplanlægning: For at fastholde produktionen i Danmark skal virksomhederne være mere innovative. En vigtig udfordring er at frigive og anvende den viden, som virksomhedsmedarbejderne har. Supply chain management. Begrebet blev delt op i to dimensioner: Den organisatoriske dimension, dvs., hvor mange aktører eller firmaer er der i kæden. Den anden dimension er objektet, dvs. materialer, information, viden og kompetencer. En af de største hindringer for implementeringen af en effektiv supply chain er af organisatorisk karakter. Forsyningskæder består af mange typer af interorganisatoriske relationer, fra løst partnerskab til strategisk samarbejde. Vejen til en effektiv og integreret forsyningskæde er partnerskab og netværksorkestation". UDFORDRING Hvordan sikrer virksomhederne, at de bevæger sig fra den traditionelle logistik til den moderne netværksorkestation af viden og kompetencer så hurtigt som muligt. Side 4

6 Hvordan kan virksomhederne udvikle nye samarbejdsformer, der kan hjælpe til at udvikle kompetencer og forbedre konkurrenceevnen? Hvordan kan virksomheden vælge sine samarbejdspartnere? Hvor mange partnere kan den enkelte virksomhed have? Hvordan håndteres netværksrelationer mellem virksomhedens leverandører, kunder og alle aktørerne i kæden? Hvordan kan virksomhederne styre samarbejdspartnere? Hvordan udnyttes IT til udvikling af samarbejdet og til at skabe forandringsprocessen. FORSYNINGSKÆDER I FORANDRING, V/ LARS DAGNÆS Dagnæs præsenterede resultaterne af en undersøgelse gennemført af Institut for Transportstudier og Syddansk Universitet. Der blev beskrevet to danske forsyningskæder, den ene for ferskvarer og den anden for højtforarbejdede industriprodukter (maskin- og elektronikindustrien). Undersøgelsen viste, at globaliseringen har påvirket virksomhedernes organisatoriske ændringer, men globaliseringens indflydelse på forsyningskædernes organisering har været forskellig i de to kæder i analysen. Ferskvarekæden kan karakteriseres som glolokal, dvs., der sker en lokal sourcing og produktion, men en relativt stor andel af produktionen afsættes på de globale markeder. Kæden for højtforarbejdede industriprodukter kan karakteriseres som global. Sourcingen er global. Produktionsanlæg er lokaliseret i forskellige lande. Afsætning sker på de globale markeder. Globalisering af markederne har også påvirket virksomhedernes logistikstrukturer, og i de to kæder kan der iagttages betydelige ændringer i logistiksystemerne. Tendensen peger i retning af reduktion i antallet af produktionsanlæg og lagre i Denmark og i udlandet. Med hensyn til distributionen peger udviklingen i retning af direkte forsyning. Virksomhederne i undersøgelsen afsætter primært deres produktion via egne salgsorganisationer eller datterselskaber, og det gælder både på hjemmemarkedet og på de internationale markeder. Direkte levering, just-in-time leverancer, leveringssikkerhed og leveringstid er og vil sandsynligvis fortsat være de vigtigste logistik-/distributionskrav i de to kæder. Stram styring af vare- og informationsstrømmene er således en forudsætning for effektive forsyningskæder. Samarbejde forstærkes: Globaliseringen og internationaliseringen har tvunget de danske virksomheder til at samarbejde med andre virksomheder i kæden for at effektivisere deres produktions- og distributionssystemer. I de to kæder i analysen er transporten i dag den mindst integrerede del af kæden. Undersøgelsen viste, at transportens rolle er forskellig i de to kæder i analysen. I ferskvarekæden er transporten det rullende lager, der er ansvarlig for at opretholde en jævn varestrøm af ferskvarer mellem leverandører, fabrikanter og kunder, en funktion transporten fortsat vil skulle varetage. I den højtforarbejdede kæde er transporten en del af produktionsvirksomhedens service. I fremtiden kan transporten få en anden rolle, især blandt de firmaer, der er i gang med at omdanne deres logistikstrukturer. I kæden for højt forarbejdede varer bliver Side 5

7 transportleverandørerne ansvarlige for transportkøbernes lagre eller stockholding depots. Transportørernes kontrol over knude- eller konsolideringspunkter må antages at blive et meget vigtigt fremtidigt krav til transportørerne. Udfordringer for virksomheder kan være: Virksomhederne skal agere mere paneuropæisk og/eller globalt. De skal være bedre til at håndtere direkte distribution på det internationale marked Virksomhederne skal udvikle paneuropæiske/globale distributionssystemer Transportørerne bliver ansvarlige for transportkøbernes lager- og logistikopgaver Transportvirksomhederne skal følge deres kunder og operere globalt Nye strukturer i form af netværkssamarbejde med andre transportører dukker derfor frem for at håndtere varedistribution verden over. Globalt netværk og global erfaring bliver nøgleord, når fremstillingsvirksomheder skal vælge transportvirksomhederne i de kommende år. SAMMENFATNING Fra de to oplæg fremgår, at supply chain handler mere om sourcing af viden og kompetencer end om sourcing af materialer og information. Det kræver en ny organisatorisk tanke, hvor virksomhederne bevæger sig fra de gamle hierarkiske modeller til netværksorganisation. Det er inden for netværket, at virksomhederne kan opnå de nødvendige kompetencer, fleksibilitet og hurtighed til at lære innovation og derved fortsat være konkurrencedygtige. De danske supply chains er under forandring. Ændringerne er en respons på markeds- og økonomiudviklingen. Det må antages, at globalt netværk og global erfaring bliver nøgleord i de kommende år. Side 6

8 FREMTIDENS LOGISTIK. VIRKSOMHEDSLEDERES VISION, STYRING AF KOMPETEN- CER I KÆDEPERSPEKTIV V/HENRIK SMIDT Temaerne for Smidts oplæg var: Sammenhæng mellem kompetencer og konkurrencemæssige fordele Hvordan opstår disse kompetencer Hvorledes styres kompetencer i et kædeperspektiv Sammenhæng mellem kompetencer og konkurrencemæssige fordele: Udviklingen af kompetencer dvs. at gøre tingene bedre en konkurrenterne giver en konkurrencemæssig fordel. Denne opstår ud fra to elementer: lave omkostninger og produktdifferentiering, der resulterer i bedre indtjening. Hvordan kan virksomheder udvikle sine kompetencer? Der er fire strategier for at udvikle kompetencer: Selvcentreret, hvor virksomhederne fokuserer på egne ressourcer, konkurrencecentreret, kundeorienteret og markedsdrevet, hvor fokus er på både kunder og konkurrenter. Når virksomheden har valgt sin udviklingsvinkel og lagt sig fast på, hvad den er god til, sætter virksomheden fokus på ressourcerne, der deles i tre elementer: Håndgribelige Hvordan virksomheden bruger og effektiviserer sin infrastruktur (eksempelvis lager-, produktionsanlæg). Målet er at anvende færre ressourcer til at støtte kerneaktiviteterne. Uhåndgribelige Teknologiske ressourcer (F.eks. patenter). Image (F. eks. brand values). Menneskelige ressourcer. Her er videnregnskaber en måde at synliggøre disse ressourcer på. Organisatoriske Samarbejde Virksomhederne bør desuden sætte fokus på kapabiliteterne, dvs., på viden og færdigheder i processer og rutiner. Kapabiliteterne kan ikke købes, kopieres eller flyttes, fordi de er dybt forankret i virksomheden. Kompetencer er noget som virksomheden er dygtig til og består af fire elementer: Teknologi, medarbejdere, organisation og kultur. Kernekompetencen er grundlaget for en konkurrencemæssig fordel. Virksomheden kender dem kun, hvis den har analyseret sine konkurrenter. Kernekompetencen skal være sikret mod kopiering fra konkurrenternes side. Kernekompetencen skal matche kundernes krav, og virksomhederne bør sørge for at udvikle kompetencer hele tiden med udgangspunkt i kundernes fremtidige krav. De dygtige virksomheder er i stand til at kigge i krystalkuglen og etablere beredskab i forhold til fremtidens kundekrav. Ifølge Smidt involverer en kompetenceudviklingsproces: Definering af vinkel (krise eller succes) Identifikation af ønsket kernekompetence Etablering af strategi Valg af samarbejdspartner Allokering af ressourcer Indarbejdelse af kapabiliteter Etablering af kompetence Analyse af kunder/konkurrenter Vurdering om kernekompetence er nået Markedsføring/udnyttelse af kompetence Evaluering og gentagelse af proces Side 7

9 Udfordringer: Hvorledes styres kompetencer og netværksrelationer i et kædeperspekt iv Kompetenceudviklingen kræver samarbejde. Relationer går alle vegne i dag horisontalt vertikalt og også uden for industrien. For 10 år siden var kernekompetencer meget bredt defineret. I dag er tendensen, at kernekompetencer bliver snævrere og dybere. Virksomhederne har en lille kernekompetence, som holder internt i virksomheden, resten er meget baseret på relationer. I dag findes der mange relationstyper: joint ventures, co-marketing, co-branding, strategiske alliancer, interne og eksterne partnere, netværkssamarbejde. Virksomheden bør skabe et netværk, og det defineres som en samling af individer, der uformelt arbejder sammen med det formål at skabe værdier for ens egen virksomhed. DRIVKRÆFTER I REMTIDENS LOGISTIK V/ LASSE HAAGEN KIRK Haagen præsenterede Lego s indsats for at forandre virksomhedens forsyningskæder. Før ændringer blev implementeret, foretog virksomheden en analyse baseret på tre elementer: Konkurrenter, forbrugere og markeder. Af konkurrentanalysen fremgik, at konkurrencen har ændret sig, og der er opstået nye rivaler. Førhen rivaliserede Lego med få producenter, og børnene brugte deres tid på at lege med Lego klodser. I dag konkurrerer virksomheden mod nye konkurrenter dvs., computer games, video games mm. Forbrugsanalysen viste, at førhen brugte børnene deres tid på at lege med Lego klodser, men i dag bruger de deres tid foran en computer. Markedet har også ændret sig. I de sidste år er der sket en kraftig koncentration i detailhandelen, og få store kæder dominerer detailsalget Walmart, Toys R us, Carrefour, Metro, BR. Desuden er legetøjsmarkedet karakteriseret ved seasonality. De vigtigste drivere i forandringsprocessen er: Fleksibilitet to meet the demands Livscyklus for produkterne falder meget kraftigt vi er faktisk i en modeindustri, hvad legetøjsbranchen ikke var tidligere Service: De væsentligste kunder bliver større, og de stiller flere krav. Spørgsmålet er: Servicerer Lego deres kunder med det rigtige produkt og på det rigtige tidspunkt? Omkostningskontrol og reduktion gennem lagernedbringelse, kontrol af inventar, intern og ekstern kapacitet, insourcing og outsourcing, anvendelsen af IT systemer mm. Medarbejderne er en vigtig del af forandringsprocessen. En bonus blev implementeret med det formål at skabe motivation til forandringen. Side 8

10 GLOBAL PRODUKTION, V/LISBETH FEGGE Modulex blev grundlagt i 1963 af Lego gruppen. I dag har virksomheden 620 ansatte, mere end halvdelen arbejder i udlandet. Virksomheden producerer og sælger skilte - Way-Finder - og planlægningssystemer. Deres mission er to make people feel comfortable in unfamiliar environments. Modulex er repræsenteret i mere end 35 lande og forretningsmæssigt er virksomheden organiseret i netværk. Deres udfordring er bl.a. at styre globale skiltningsprojekter og varetage alle kundens logistiske behov i forbindelse dermed. Deres logistik er bl.a. baseret på: Ansvarsplacering og -fordeling Minimering af lagre Sikre leverancer % fejlfri leveringer Korte lead-times produktion og transport Processerne skal være gennemskuelige I processen er customer service nøgleord. For virksomheden er effektivisering og optimering af salgsleddet en vigtig opgave. Førhen blev kunderne kontaktet gennem de forskellige datterselskaber/agenter, der arbejder under franchisemodellen. Nu er kontakten direkte. Produkterne sendes direkte fra fabrikken til end-users. For at betjene de internationale kunder har Modulex 24 timers service og en fælles kasse. Ordrer kommer via IT og sendes tilbage til kunder med information om, at varerne skal være færdige om 14 dage, og det er i samarbejde med det sted, hvor varerne skal produceres. En af de største hindringer for optimering/effektivisering og globalstyring af Modulex kæden er IT systemer. Hvert firma har sit eget system. Det andet problem er håndtering af de forskellige organisationer og landets kulturer. SAMMENFATNING Fra de tre ovennævnte oplæg fremgår, at der er en sammenhæng mellem udvikling af kompetencer og virksomheders konkurrence- og indtjeningsevne, og at kompetenceudvikling kræver etablering af samarbejdsrelationer med andre virksomheder. Men lederens erfaring viser, at styringen af netværksrelationer, især på et globalt plan, ikke er en nem opgave. Ledernes sagkundskab om deres virksomheds forsyningskæde ratificerede, at der sker en forandringsproces, men det er også en meget kompliceret opgave, hvor mange variable spiller en rolle. Side 9

11 VISIONERNE MØDES TEMAER DER PRÆGER UDVIKLINGEN AF LOGISTIKSYSTEMERNE I FREMTIDEN Som oplæg til diskussionen blev der præsenteret en planche med de følgende temaer: Global produktion/global logistik Ledelse og integration på tværs af forsyningskæder Øgede forventninger fra kunderne IT-teknologi som wildcard Specialisering Grøn logistik, etik, socialt ansvar Deltagerne blev spurgt: (1) Skal der føjes flere hovedtemaer til listen? og (2) Hvilke deltemaer ligger der under hvert af hovedtemaerne? Samtidig blev de bedt om at udvælge 5 deltemaer som værende de væsentligste for dem og om at forklare, hvorfor de valgte temaer var væsentlige? Deltagerne blev delt i fire grupper, og en brainstorming blev sat i gang. Diskussionerne udmundede i 19 temaer, som kan præge udviklingen af logistiksystemerne i fremtiden. De 19 temaer blev diskuteret igen i plenum og udsat for afstemning blandt alle deltagerne. Resultaterne af afstemningen er vist i tabel 1. Tabel 1 Temaer, der præger udviklingen af logistiksystemerne i fremtiden Temaer Afstemning Evnen til at identificere og etablere netværk og relationer 15 Global logistik 12 Udviklingstakt på the learning curve 10 Etablering af procesorientering og helhedssyn internt 9 Organisatorisk fleksibilitet 8 IT til forretningsskabelse 8 Styring af relationer til leverandører og kritiske teknologier 7 Global ledelse fælles fodslag 7 Positionering i forhold til den globale lokalisering af elektronikindustrien 7 Organisering af processer beskrive, flytte, kommercialisering 7 Organisering af produktion og udvikling som underleverandør på globalt marked. Udvikling og fastholdelse af konkurrencemæssige fordele som underleverandør på det globale marked. Ledelse af integration 6 Knowlegde Management 6 Intern organisering og kompetencer 4 Byttehandel med leverandører Network 2 Sælge logistikløsninger 2 Øgede forventninger fra kunder 2 Specialisering 1 Evolution versus innovation 1 6 Side 10

12 TEMA 1. NETVÆRK, SAMARBEJDSRELATIONER OG GLOBAL LOGISTIK I seminarets forløb blev det postuleret, at begrebet supply chain handler mere om at flytte viden og kompetencer end materialestrømmene. I seminaret blev det også fastholdt, at virksomhedskompetencer, kapabiliteter og innovationskraft skabes i samarbejde med andre virksomheder. Virksomhederne har en lille kernekompetence, der holder internt i den enkelte virksomhed, resten er meget baseret på relationer. Under disse teser er evnen til at identificere og etablere netværk og samarbejdsrelationer et af de vigtigste temaer, der præger logistiksystemerne i de kommende år. Inden for temaet netværk og samarbejdsrelationer er der to undertemaer: (1) Udvikling og vedligeholdelse af netværksrelationer, som skal ses i lyset af et livscyklus perspektiv og (2) global logistik og partnerskab. (1) Fra et livscyklus perspektiv omfatter netværksrelationerne at lære og have værktøjer til at: Etablere netværk. Set i et supply chain management perspektiv betyder det, at virksomheden må være i stand til at indgå i mange forskellige relationstyper. Evnen til at vælge de rette relationer er afgørende for virksomhedens succes. Men spørgsmålet er, hvordan kan virksomhederne vælge deres partner? Hvordan finder virksomheder ud af, hvem de skal netværke med? Netværksudvikling og styring af samarbejdsrelationer Styringen og håndteringen af samarbejdsrelationerne med kunder, leverandører og konkurrenter er en af de vigtigste virksomhedsudfordringer, herunder styring af relationerne til leverandører af kritiske teknologier, og vidensflytning og udflytning. Men hvordan bør virksomheden organiseres til at arbejde i netværk? Hvordan bliver industrien i stand til at styre relationerne i fremtiden, og hvem skal styre det? Hvem er det, der har ansvaret for, at en virksomhed har den "orkestation" af deres netværks-kompetence? Er IT afdelingen? Eller er det produktionsafdelingen? Opløse netværk (2) Fra et globalt perspektiv eller global logistik kan udviklingen af netværk være et gavnligt redskab til at udvikle logistikkompetencer, men spørgsmålet er igen, hvilket redskab kan bruges til udvælgelsen af de internationale partnere, og hvordan kan virksomhederne styre deres internationale samarbejdsrelationer. Side 11

13 TEMA 2 UDVIKLINGSTAKT PÅ THE LEARNING CURVE Udviklingstakt på the learning curve handler om, hvordan virksomhederne kan skabe kompetencer i et netværksmiljø til gavn for innovation og hermed forøge deres indtjeningsevne. Den enkelte virksomhed har en lille kernekompetence, som holder internt i virksomheden, resten er meget baseret på relationer. Det besværlige bliver at udfokusere, hvilke samarbejdspartnere virksomheden skal satse på, så den kan sikre, at de samlede kernekompetencer udvikles. Hvordan kan virksomhederne skelne mellem de rigtige kompetencer og pseudokompetencer? Det er vigtigt at analysere, hvordan virksomheden vil organisere sig i forhold til denne læringskurve. Skal virksomhederne have langsigtede og formaliserede alliancer med andre virksomheder? eller skal det være mere kortvarige relationer? TEMA 3 ETABLERING AF PROCESORIENTERING OG HELHEDSSYN INTERNT OG PÅ TVÆRS AF NETVÆRK Hvad er procesorientering? Er det et spørgsmål om at strømline produktionen? Er det et organisatorisk spørgsmål? Af diskussionerne fremgår, at processen handler om organisationen og dens medarbejdere. Det kan være vanskeligt at etablere et samarbejde på tværs af organisatoriske funktioner og på tværs af virksomheder. Derfor er det nødvendigt at reflektere om, hvordan virksomhederne kan organisere sig til at arbejde i netværk, og hvordan lederne og medarbejderne kan forholde sig til samarbejdet. Her findes to komponenter: (1) Strukturelle faktorer: Organisationsstrukturer Når virksomhederne er bundet sammen, er en ny organisatorisk og interorganisatorisk indgangsvinkel nødvendig, og det kræver organisatorisk ændring inde i virksomheden. Nogle spørgsmål opstår: Er det muligt at bibeholde det interne gamle hierarki? Hvilken organisatorisk form bør virksomheder have for at indgå netværkssamarbejdet? (2) Menneskelige faktorer: Medarbejdere og ledere Hvad er det for et menneskesyn, der skal til? Hvordan holder virksomheder styr på medarbejderne i et fleksibelt netværksmiljø? Hvilke nye opgaver har ledelsen i denne type af organisationer? TEMA 4 ORGANISATORISK OG OPERATIONEL FLEKSIBILITET I HÅNDTERING AF NETVÆRK Det nye supply chain begreb samt netværkssamarbejde kræver en ændring fra operationel fleksibilitet - eksempelvis teknologisystemer, strukturer, metoder - til organisatorisk fleksibilitet, dvs. at se andre spilleres evne og at reagere på nye muligheder, at tænke på virksomheden som en organisation, der skal udveksle viden og ikke som en organisation, der kun skal løse opgaver. Forandringshastighed, kortere produktlevetid, innovation, samarbejde mm. kræver fleksibilitet, men hvor er grænsen for fleksibilitet? Er der grænser for virksomheds- og netværksstørrelse? Side 12

14 TEMA 5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Netværket er bundet sammen ved brug af avancerede IT løsninger, men IT er muligvis ikke en reel løsning. Der er forskellige IT systemer, der varierer i forhold til lande og virksomheder, og virksomheder i netværket er nødt til at håndtere måske 10 forskellige IT systemer. Manglende IT harmonisering er et problem blandt virksomhederne i netværk. IT er en vigtig parameter, men intra- og interorganisatoriske menneskelige relationer spiller en betydelig rolle. For eksempel kan nogle IT værktøjer, som Track and Trace give en meget marginal gevinst i håndteringen af international distribution, fordi problemet på de internationale markeder er den manglende integration og kommunikation mellem virksomheder og mellem de forskellige medarbejdere. Side 13

15 DE AFGØRENDE DRIVKRÆFTER FOR UDVIKLINGEN For at sætte i gang diskussionen blev følgende spørgsmål præsenteret: Hvilke drivkræfter er afgørende for udviklingen indenfor disse områder? Kan det være afgørende for den hastighed, udviklingen sker med, eller for hvor dominerende det vil være for styring af forsyningskæden? Begrund, hvilke drivkræfter der er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne? Under hvilke betingelser? Hvilket beredskab kan sikre konkurrenceevnen under disse betingelser? Hvilke aktiviteter må på virksomhedens strategiske dagsorden for at udvikle bl.a. systemerne, organisationen og teknologien, således at virksomheden er rustet til at tage udfordringen op? Hvordan kan det gøres? De fire grupper blev samlet igen for at finde et svar. Som udgangspunkt havde grupperne de 5 udvalgte temaer: Evnen til at identificere og etablere netværk og relationer, herunder global logistik. Udviklingstakt på the learning curve. Etablering af procesorientering og helhedssyn internt. Organisatorisk fleksibilitet og IT. Figur 1 De centrale temaer, eksterne- og interne drivkræfter Side 14

16 EKSTERNE DRIVKRÆFTER De eksterne og interne drivkræfter blev identificeret (Jf. figur 1). Blandt de eksterne drivkræfter, der er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne findes: 1. Globale megatrends. Det er eksempelvis globaliseringen, verdensøkonomien og markedsudviklingen, den stigende koncentration af virksomheder pga. opkøb, fusioner mm, den hurtige teknologiske udvikling og dens kompleksitet. 2. Lovgivning, miljø, politisk stabilitet i det land, hvor virksomheden befinder sig. 3. Kunderne. En tæt relation til kunden samt kendskab til kundernes behov er vigtig for virksomhedens positionering i kæden. 4. Virksomhedens konkurrenter INTERNE DRIVKRÆFTER Som interne drivkræfter i udviklingen af virksomhedens konkurrenceevne blev identificeret: 1. Virksomhedens omkostninger, tid og indtjening 2. Ledelsen og dens rolle i organisering og skabelse af et innovativt miljø 3. Virksomhedens holdning, kultur, værdier og visioner 4. Den interne kommunikation 5. Virksomheds- og medarbejderkompetence BARRIERER MOD FORANDRING Det er nemt at pege på noget nyt, men det er svært at implementere. Barrierer mod forandring af systemerne og organisationen findes internt i virksomheden. Som eksempel kan nævnes normer, kultur og organisation. Barrierer findes også i de menneskelige ressourcer. Blandt barriererne mod forandring blev der på seminaret nævnt: Virksomhedskultur. Sammenstød mellem den gamle virksomheds- og arbejderkultur og en ny arbejdsmarkedskultur. Herunder kan nævnes personrelationer samt ledelses og medarbejderes adfærd inde i virksomheder. Organisation: Manglende ledelsesvision. Ledelsen bør have en vision om, hvor virksomheden skal hen. Hvis ledelsen er usikker, bliver virksomheden svag. Synlighed af problemstillingen det er vigtigt at synliggøre målet samt at kunne kommunikere det. HVAD KAN DER GØRES? Topledelsen bør formulere og kommunikere målsætningen. Ledelsens holdning og rolle som netværkscoach og kommunikator eller story teller, der forklarer, hvordan netværk skal fungere. Lederen bør være en arkitekt, der skaber rammerne og råderum og rammer det rigtige mål. Åbenhed og coaching er vigtige elementer for at ændringen lykkes. Forandringen skabes med kommunikation, dialog og i fællesskab Det kræver kompetenceudvikling, uddannelse og træning eller udnyttelse af viden og kompetencer. Side 15

17 FORSKNING OG INDUSTRI, SAMSPILLET MELLEM FORSKNING OG INDUSTRI V/ JAN ARLBJØRN Jan Arlbjørn åbnede temaet med to vigtige spørgsmål: Hvordan kan forskningen og industrien spille sammen? Hvad er det for tanker, der går gennem hovedet? Diskussionen startede og tre problemområder blev identificeret: Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og industri Forskningsrolle og opgaver Forsknings- og konsulentopgaver SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER OG INDUSTRI Universitetets hovedmission er at uddanne unge mennesker, som skal være dygtige til deres job, men det kan vi ikke gøre uden kontakt til virksomhederne. Forskere er afhængige af industrien for at udvikle teorier eller for at teste dem. Set fra forskningsverdenen giver forskningsresultaterne ingen mening, hvis de ikke anvendes i praksis. Samtidig er industrien afhængig af forskningsresultater for at finde nye veje frem og for at nå den ønskede udvikling. Af diskussionen fremgår, at begge sektorer bør markedsføre og udveksle holdninger og erfaringer. Nogle virksomheder har implementeret et samarbejde med forskningsinstitutioner ved anvendelse af ph.d.-studerende, som er knyttet til virksomheden, og det vurderes at være et perfekt mix. Ph.d.-studerende bruger to tre år på deres projekt. De samarbejder med udenlandske forskere, inviterer deres udenlandske kollegaer til Danmark og bidrager til organisationen. En af kritikkerne mod forskere er, at forskning er koncentreret i de store og mellemstore virksomheder. Til forsvar blev der argumenteret, at nogle danske vidensinstitutioner sigter mod at formidle den anvendte forskning mod de mindre og mellemstore virksomheder. Andre forskningsinstitutioner bruger begge veje. Det blev foreslået, at hvis de mindre og mellemstore virksomheder kommer til universiteterne og har opgaver med, så kunne nogle studerende evt. komme ud og gå i dialog med virksomhederne, og på den måde formidle den viden, som f.eks. store virksomhedsprojekter har genereret i universitetsverdenen. FORSKNINGSROLLE OG OPGAVER Forskere kan give en vision om, hvad der sker om tre år. Det vil være naivt at tro, at forskningen kan give svar. Forskere giver nogle problemstillinger. De kan skabe en dialog f.eks. om fremtiden. Forskere kan være inspirationskilde, når virksomhederne laver en strategisk analyse af deres situation og kan give redskaber og værktøjer til forandringsprocessen. Det kunne være forskernes opgave at være med til at sikre udviklingen i det langsigtede perspektiv. Forskningen kunne godt være lidt mere udfordrende, provokerende og proaktiv over for industrien og skal levere noget, virksomhederne kan bruge. Ifølge virksomhederne er forskningsverdenen forpligtet til at hente viden fra udlandet for internationalising af forskning, og det er i sig selv en stor udfordring. Adgang til viden er et af de vigtigste succeskriterier såvel for forskning som industri. Side 16

18 FORSKNINGS- OG KONSULENT OPGAVER Forskere og konsulenter er to forskellige områder, der overlapper og supplerer hinanden. Konsulentopgaver skal leveres i morgen, det er driftsopgaver. Forskningsopgaver er langsigtede, mere udviklingsopgaver. Konsulentydelser købes, det er som at købe et produkt, forskningsydelser er mere partnerskab. De to verdener kan ikke sammenlignes. Virksomhederne bruger konsulenter til de opgaver, de skal have løst i morgen. Forskerne arbejder med den viden, virksomhederne skal have om 5 år. Men alligevel er forskerne i konkurrence med konsulenterne. Konsulentvirksomheder er hurtigere men forskere er mere loyale. Et af problemerne med forskningen er, at den har lange lead-times, derfor er en af forskerudfordringerne at reducere leveringstiden. PERSPEKTIVERING Munkebjerg-seminaret, der samlede erhvervsledere og forskere, viste vejen frem til at skitsere fremtidens logistiksystemer samt de centrale temaer og udfordringer, som forventes at blive dominerende i de kommende år. Forsyningskæderne omfatter andet og mere end varestrømmene. Det handler også om vidensoverførsel. Det kræver bl.a. ny tankegang, ny ledelsesvision, nye organisatoriske arrangementer med netværksdannelse, fleksibilitet og omstillingsevne, nye kompetencer, og dygtighed i netværksorkestation. De danske forsyningskæder og de logistiskprocesser, der findes til at optimere kæden, er i forandring. Logistikstrukturerne og distributionssystemerne ændres. Samarbejde mellem de forskellige led forstærkes, og aktørernes rolle i kæden bliver anderledes. Eksempelvis ændres transportørernes rolle fra at fragte gods fra A til B til at være ansvarlige for transportkøbernes globale stockholding depoter. Virksomhederne er nødt til fortsat at være konkurrencedygtige på det nationale og det internationale marked. Der er en sammenhæng mellem kompetencer og konkurrencemæssige fordele. Men en isoleret virksomhed kan ikke udvikle de kompetencer og heller ikke fremme den livsnødvendige teknologiske innovation, der kan sikre dens position på verdensmarkedet. Udvikling af kompetencer i et kæde- og netværksperspektiv er den eneste vej til at komme frem. Munkebjerg-seminaret gave anledning til at identificere de centrale temaer, der vil præge fremtidens logistik. Disse temaer er: (1) Netværk og samarbejdsrelationer fra et livscyklus- og fra et globalt perspektiv; (2) udviklingstakten på the learning curve eller skabelse af virksomhedskompetencer i et netværksmiljø; (3) de organisatoriske og menneskelige faktorer, der muliggør samarbejdet internt og på tværs af netværk; (4) ændringer fra operationel til organisatorisk fleksibilitet i håndtering af netværk og (5) håndtering og harmonisering af informationsteknologi systemerne. Side 17

19 Fra seminaret fremgår, at de vigtigste udfordringer, virksomheder står over for i udviklingen af logistiksystemer er: 1. Netværkets "orkestrering". Herunder: a. Udvælgelse af samarbejdspartner b. Håndtering og styring af netværksrelationer c. Udnyttelse og harmoniseringen af IT for at udvikle samarbejdet og skabe forandringsproces 2. Implementeringen af nye interne organisationsmåder, der passer til netværkssamarbejde 3. Udviklingen af virksomhedskompetencer og innovationsevne i netværkskontekst 4. Udviklingen af leder- og medarbejderkompetencer De vigtigste udfordringer forskere står over for er, at: 1. Hente viden fra udlandet og formidle den blandt virksomheder 2. Øge deres forskningsindsats blandt de små virksomheder 3. Være mere udfordrende og proaktive over for industrien, og levere noget virksomhederne kan bruge 4. Reducere leveringstid til industrien Forskere og virksomhedsledere bør udveksle holdninger og erfaringer samt systematisere og forstærke samarbejdet. Olga Lemione, Lars Dagnæs December 2004 Side 18

20 DENNE PJECE ER ÉN UD AF 7 PJECER, DER GIVER ET OVERBLIK OVER RESULTATERNE AF PRO- JEKTET FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. PJECERNES OVERSKRIFTER OG INDHOLD: FREMGANGSMÅDER FOR KONCEPTUDVIKLING ERFARINGER OG RESULTATER - RÅDGIVNING I TRANSPORT OG LOGISTIK FREMTIDIGE RAMMEBETINGELSER FOR TRANSPORT OG LOGISTIK KONCEPTER & METODER INFORMATIONSTEKNOLOGI SAMARBEJDSFORMER ORGANISATIONSUDVIKLING JANUAR 2005 Side 19

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger

Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger Olga W. Lemoine og Björn Jensen Institut for Transportstudier, Lyren 1, DK-6330 Padborg, Tlf. 7467 5252, Fax 7344 2220 E-Mail:

Læs mere

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden?

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Søren Merit 10. september 2009 De sorte skyer er ikke drevet væk Kunderne sparer Det er sværere end nogensinde at konkurrere

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN PERSPEKTIVER PÅ UNDERSØGELSE AF FAGLIG KVALITET I SO CIALE INDSATSER Å R S M Ø D E, S O C I A L T I L S Y N, S O C I A L S T Y R E L S E N, 2 1. M A J

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

3. parts logistik i Danmark Projektleder Morten Meyer, Institut for Transportstudier Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

3. parts logistik i Danmark Projektleder Morten Meyer, Institut for Transportstudier Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 3. parts logistik i Danmark Projektleder Morten Meyer, Institut for Transportstudier Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 1. Indledning Institut for Transportstudier har i 1996 og 1997 gennemført

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport

Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport Lars Chr. Ragus*, W. Lemoine*, Lars Dagnæs* Jette M. Christensen**, Axel Schultz-Nielsen**, Niels Jørgensen** *Institut for Transportstudier,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere