ASPECT4 Logistikløsninger. ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPECT4 Logistikløsninger. ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov."

Transkript

1 ASPECT4 Logistikløsninger ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov. ASPECT4 til logistikvirksomheder er udviklet til at håndtere alle processer i branchen.

2

3 SKRÆDDERSYET TIL DIN VIRKSOMHED Målrettet implementering Med ASPECT4 har vi udnyttet den nyeste teknologi, der findes, til at administrere virksomhedsløsninger, CRM og internet. ASPECT4 til logistikvirksomheder er udviklet til at håndtere alle processer i branchen: salg, indkøb, lager, produktion, produktbeskrivelser, servicehåndtering, EDI, e-business, CRM etc. Systemet har stor fleksibilitet, og det betyder, at vi kan opsætte systemet alt efter kundens behov og ønsker. ASPECT4 Logistik anvendes inden for en lang række brancher, som fx elektronikbranchen, grossistbranchen, fødevarebranchen, genvindingsbranchen, grafikbranchen, jern- og metalbranchen, medicinalbranchen, møbelbranchen, plastbranchen, tæppebranchen og vinbranchen. Virksomhedsløsningen ASPECT4 Vi har specialiseret os i at levere brancheløsninger til bl.a. handel, produktion, service, tekstil, transport og trælast. Logistikløsningen er den af EDB Gruppens løsninger, der har flest brugere. Rygraden i ASPECT4 er en række stabile og fremtidssikre produkter, som opfylder fastlagte internationale standarder for fx brugergrænseflade, databasekoncept og udviklingsværktøj. Det betyder, at vores systemer er tidløse og åbne for fremtidens tekniske udvikling. VIRKSOMHEDSSYSTEMET ASPECT4 Logistik Vi er 300 personer, der arbejder med ASPECT4, hvoraf ca. 100 arbejder med ASPECT4 Logistik. Logistikløsningen anvendes i ca. 100 virksomheder i det meste af verden, men med hovedvægt på Danmark og Skandinavien. Med et så udbredt system har vi et indgående kendskab til de processer og krav, der findes i handels-, produktions- og servicevirksomheder. Løsningen er modulopbygget og parameterstyret og er velegnet til alle virksomhedsstørrelser. Med ASPECT4 Logistik får virksomheden et stærkt værktøj til at finde det bedst mulige forhold mellem værditilvækst og ressourceanvendelse. ASPECT4 Logistik er en fuldt integreret ERP-løsning, og det giver os de bedste betingelser for at skabe enkle processer, som giver virksomheden gode muligheder for at øge sin kontrol med virksomheden og dermed øge indtjeningen. Nytteværdien af ASPECT4 Logistik Takket være kundernes krav og ønsker til et fremtidsorienteret system har EDB Gruppen gennem årene samlet en masse erfaring. Nogle af fordelene ved ASPECT4 Logistik er: At løsningen er parameterbaseret. At løsningen har en nem og fleksibel tilpasning for brugeren. At løsningen har en grafisk og tidssvarende brugergrænseflade. At løsningen er funktionelt bredt funderet. At løsningen effektiviserer virksomhedens forretningsgange og muliggør eliminering af alle former for dobbeltregistrering. At løsningen frigør ressourcer fra rutinemæssige administrative opgaver såsom kalkulation, prissætning, ordreindtastning, opfølgning forud for fakturering, opfølgning på leverancer m.m. At løsningen integrerer samtlige processer gennem portalen og giver øget kontrol, mindre administration og dermed større indtjening.

4 PORTALEN PERSONLIG UDFORMNING Mange virksomheder anvender i dag et bredt spekter af forskellige itsystemer, som ikke altid er tilpasset brugerens individuelle behov. I dag er arbejdet i virksomheden som regel procesorienteret. Denne arbejdsform understøttes optimalt med ASPECT4, der er et sammenhængende og overskueligt værktøj. Enkelt og overskueligt Informationsstrømmen i dag er massiv. En løsning på dette problem er en personligt udformet portal tilpasset den enkelte brugers behov. Hver enkelt bruger skal let og overskueligt kunne navigere rundt i de relevante systemer. Det kan brugeren med portalen i ASPECT4.Ved hjælp af portalen får den enkelte bruger fra et og samme sted adgang til alle relevante programmer i ASPECT4, til kontorsystemer og til internettet. Det bliver enkelt og overskueligt at navigere rundt. Cockpit I ASPECT4 anvendes begrebet cockpit. Begrebet er anvendt for at give associationer til pilotens komplekse verden, hvor en hel række meget forskelligartede informationer skal kunne fremfindes hurtigt og fleksibelt. Cockpitapplikationer anvendes til at samle applikationer i et overblikscockpit i exposer. Herved opnås, at flere applikationer kommer til at fremstå som én applikation. Det giver Figur 1 Et eksempel på en ASPECT4-portal.

5 dels brugeren en oplevelse af et mere dynamisk skærmbillede med hensigtsmæssig præsentation af forskelligartede data, dels en enestående fleksibilitet, idet der kan udvikles enkeltstående uafhængige applikationer, som igennem cockpittet kan indgå i en kompleks sammenhæng. mellem de respektive applikationer. I nærværende eksempel er der en salgsordre med tilhørende ordrelinjer i sydvest-applikationen. I sydøst-applikationen er der lavet en opsætning, der tillader, at varebilledet bliver vist i sammenhæng med ordrelinjen. Et eksempel på et ordrecockpit er vist nedenfor. Cockpittet er sammenstykket ud fra en række forskellige applikationer. Der er sammenhæng Figur 2 Et eksempel på et ordrecockpit.

6 MODULOPBYGNINGEN I ASPECT4 LOGISTIK Beskrivelse af hovedområder Der findes en lang række områder inden for ASPECT4 Logistik. Mange af disse områder håndteres, som det er typisk i et logistiksystem, men nedenfor er nævnt nogle af de områder, hvor ASPECT4 Logistik har specielle funktionaliteter, der får systemet til at skille sig ud fra andre logistiksystemer. ABC - åbent system Der er et stadigt stigende behov for integration af data og især forretningsprocesser såvel inden for som uden for virksomheden. Der er både penge og tid sparet ved solide integrationsløsninger, samtidig med at dine kunder og leverandører oplever en bedre service. Udveksling af traditionelle EDI-dokumenter er ikke længere nok. Du og dine partnere har måske brug for andre informationer - og udveksling direkte via internettet i en speciel form? ASPECT4 BusinessConnector er et målrettet ASPECT4-modul, som gør udveksling af informationer lettere. ASPECT4 BusinessConnector understøtter mange forskellige dataformater inden for hovedtyperne EDI, XML og forskellige former for simple filer - ofte kaldet flade filer. Intercompany Den øgede globalisering medfører, at de skandinaviske virksomheder for at sikre deres fortsatte konkurrencekraft skal kunne imødekomme stadigt større krav til nytænkning. De skandinaviske virksomheder skal i stigende grad fastlægge og implementere nye forretningsmodeller med et klart strategisk valg mellem outsourcing og insourcing af aktiviteter baseret på en erkendelse af, at morgendagens konkurrencekraft fremkommer i strømlinede forsyningskæder på tværs af tidligere geografiske barrierer. I ASPECT4 Logistik skaber vi en helhed, der giver vores kunder et klart og veldefineret koncept som svar på de væsentligste udfordringer og problemstillinger med relation til internationalisering. Data En af de virkelig store udfordringer i koncern- eller koncernlignende sammenhænge er styring af data, der skal kunne håndtere såvel fællesdata for koncernens enheder som egne data for enheden. Beslutningsstøttesystemerne til behandling af koncerninterne disponeringer skal dermed afbalancere Finans Salg Service og udlejning Elektronisk arkivering Debitor Lager Trådløst lager Sporbarhed Dokumenthåndtering Kreditor Forsyning - indkøb SCM Intercompany Anlæg Produktion Grafisk planlægning Konfigurator ABC Løn Maskinvedligehold

7 behovet for koncernens totale styringsbehov mod den mere målrettede opgaveløsning, der kontinuerligt pågår i koncernens respektive datterselskaber. De forretningsmæssige gevinster - blandt andet synergigevinster - der kan opnås ved at koncentrere flere enheder i et koncernlignende forhold, skal netop findes i fælles holdninger, fælles processer, fælles informationer og andre former for fælles- eller helhedsorienteringer. Fælles it-systemer er derfor ofte et centralt emne, men det realiserer ikke alene de jagtede gevinster. Først når beslutninger, overblik og information bygger på egentligt fælles datagrundlag, kan en række af de tilstræbte gevinster høstes. Især når det gælder de - ret almindelige - situationer, hvor de enkelte forretningsenheder samvirker i større eller mindre grad, er der behov for gennemsigtighed, effektive interne processer og fælles beslutningsgrundlag. Forenklet sagt kan man hævde, at en sådan koncernvirksomhed står over for den åbenlyse opgave at effektivisere den koncerninterne forsyningskæde, og at det alt andet lige bør være en lettere opgave end at effektivisere en ekstern forsyningskæde. Ved at benytte sig af ASPECT4 Logistik i alle dele af virksomheden nås et stykke ad den vej, men de egentlige gevinster ligger i en målrettet styring af koncernens data og dermed informationsgrundlag. Styring af intern samhandel mellem virksomheder i samme koncern Styring af intern samhandel baserer sig på automatisering og lettelse af en række af de rutiner, der er forbundet med samhandel med en indenlandsk eller udenlandsk partner inden for samme koncern. Interne afregningspriser (intercompany-priser) Intercompany-priser anvendes ved prissætning af intercompany-ordrer og fungerer derfor som interne afregningspriser ved koncerninternt køb og salg. En intercompany-ordre vil altid bestå af sammenhørende salgsordre og indkøbsordre for de samhandlende firmaer. Inter-companypriser vil fremgå (ens) på både salgsordre og indkøbsordre. Heraf følger også, at intercompany-priser også vil være i en fælles valuta. Interne ordrer Interne ordrer er i denne forbindelse en betegnelse for ordrer, der anvendes til styring og administration af internt varesalg/-køb mellem virksomheder i samme koncern. Funktionelt kan man også tale om koncerninterne lagerflytninger mellem lagre, der er ejet af forskellige juridiske enheder, hvorfor denne lagerflytning skal foregå gennem kombineret salg og indkøb. Formålet med de interne ordrer er at skabe gevinster gennem logistikmæssig synlighed mellem selskaber kombineret med en udstrakt mulighed for automatisering i forretningsprocesserne. Ordreoprettelse En intern ordre vil altid indebære, at der oprettes en salgsordre for den virksomhed, der skal levere, og en indkøbsordre for den virksomhed, der skal modtage. Interne ordrer kan tage sit udgangspunkt i enten den købende eller den sælgende virksomhed.ved køb fra en intern leverandør oprettes automatisk tilsvarende salgsordre, og ved salg til en intern kunde oprettes automatisk tilsvarende indkøbsordre. Ordrerne prissættes til interne afregningspriser og synkroniseres, såfremt der foretages redigeringer. Synkroniseringen sikrer dels sporbarhed mellem ordrerne, dels at udvalgte informationer holdes

8 samhørige mellem firmaer, således at der eksempelvis ikke opereres med forskellige interne afregningspriser på to sammenhængende ordrer. Eksterne ordrer med internt køb En udbygning af ovennævnte interne ordrer er situationen, hvor en virksomhed optager en ekstern ordre til en af virksomhedens kunder, og hvor varen skal fremskaffes - evt. direkte leveres - fra en intern leverandør. Denne form for trekantshandel understøttes ved en kombination af ekstern og intern ordre. Den eksterne ordre mellem virksomhed og kunde vil (som alle salgsordrer) indeholde et lager, hvorfra varen skal leveres til kunden. Såfremt dette lager tilhører et søsterselskab, dannes der automatisk en indkøbsordre mod dette firma. Desuden dannes der automatisk en salgsordre i det tilsvarende firma. Disse to ordrer (indkøbsog salgsordrer) svarer ganske nøje til de ordrer, der også er involveret i den "rene" interne samhandel. Der kan dog være den forskel, at salgsordren ikke skal leveres internt, men eksternt til den eksterne kunde. Som ved interne ordrer sker der en samlet synkronisering af de indgående ordrer - også ved redigeringer. Salg og service ASPECT4 Logistik indeholder en lang række funktioner, der knytter sig til salgsfunktionen. Det drejer sig om såvel det direkte produktsalg som udlejning og et efterfølgende servicesalg. Salgsstyringen indgår som et led i ASPECT4 Logistiks styringscirkel. Salgsstyringens bidrag til den totale virksomhedsstyring er effektiv administration af kundeaftaler og sikring af, at disse aftaler opfyldes - enten som indgået eller efter korrektioner, der er oplyst/aftalt så tidligt som muligt. På det planlægningsmæssige niveau findes funktioner til stamdatahåndtering, ordrehåndtering, herunder tilbudsgivning og bekræftelser. Budgettering er også en del af planlægningsopgaven. Desuden findes der funktioner til fragt-, bonus- og provisionshåndtering. I forbindelse med gennemførelse i salg taler vi om levering og fakturering som hovedaktiviteter, men også returneringer og lagerregnskab er en del heraf. Der sker også en del på opfølgningssiden, hvor der er tale om forsinkelser, restordrer, afvigelser og salgsstatistikker. I ASPECT4 Logistik findes desuden en servicehåndtering og udlejning, hvortil der findes funktionalitet til styring af ressourcer (anlæg, installationer, værktøjer, servicemandskab, mobile enheder etc.) og funktioner til styring af kommercielle aftaler (serviceaftaler, lejeaftaler), herunder administration og fakturering af aftaler. Lagerstyring, håndterminaler, forsendelse og transport Lagerstyringens bidrag til den totale virksomhedsstyring er effektiv administration af varebevægelser og sikring af, at beholdningsoversigter stemmer overens med, hvad der fysisk er på lager. Inden for planlægningsområder tages der bl.a. hånd om beskrivelse og dokumentation af stamoplysninger, specifikation og værdi af lagerbeholdning, disponeringsmetoder samt allokerings- og placeringsprincipper. Inden for lagerstyring har vi også varemodtagelse, mankohåndtering, forsendelse og andre lagerbevægelser. Ved hjælp af den avancerede lagermodel kan kostbare plukkerutiner effektiveres. Systemet er beregnet til at optimere pakkeruter, danne grundlag for automatisk opfyldning af plukkelagre samt opsplitte ordre til flere lagre efter avancerede allokerings- og placeringsprincipper. Sælgende firma Norge Ordre 1 Salgsordre Salgsordre Ordre 3 Kunde Tyskland ASPECT4 Logistik tilbyder styring af lagre i realtid. Anvendelse af håndterminaler og truckterminaler giver præcis styring af, at alle varer, såvel rå-, mellem- som færdigvarer, altid kan findes igen på korrekt plads. Indkøbsordre Ordre 2 Leverende firma Belgien Levering til kunde Der findes også avancerede faciliteter til håndtering af lageroptælling. For at følge op på lagrene findes der faciliteter til statistik og historik, ABC-analyser og lageromsætningshastighed. Inden for lagerstyringen har ASPECT4 Logistik også en transportløsning.

9 Formålet er at løse den interne styringsopgave, der er forbundet med planlægning af transport, gennemførelse af afsendelse samt opfølgning på, om transporten forløb som planlagt. Sporbarhed Der er en stigende tendens til krav om øget sporbarhed inden for alle brancher. Fx EU's fødevaredirektiv for sporbarhed forholder sig ret præcist til, hvilke virksomheder, produktioner og funktioner der er omfattet af direktivet. Hensigten er naturligvis at kunne understøtte fødevaresikkerhed, herunder hjemkaldelse af risikobehæftede produktionsbatches, hvilket igen kræver præcis registrering på partinummerniveau i forhold til salg, produktion, forbrug og indkøb. Herved sikres også kravene om sporbarhed "et skridt frem og et skridt tilbage". ASPECT4 Logistik lever fuldt ud op til de krav og anbefalinger, som Fødevareministeriet har udarbejdet i forlængelse af fødevaredirektivet, der trådte i kraft 1. januar Det kan i den forbindelse nævnes, at sporbarheden i ASPECT4 Logistik også lever op til de strenge nordamerikanske FDA-krav fra Federal Drug Administration. Grundlaget for sporbarheden dannes ved en fuld partinummerregistrering, der defineres pr. varenummer. Målrettede applikationer anvendes til sporing frem (indgår i) relationer og til sporing tilbage (består af) relationer. I ASPECT4 Logistik er der mulighed for logisk og systemmæssigt at tilbageholde et helt parti ved en simpel statusændring. Der er mulighed for at definere en række forskellige statusværdier og statustrin, der alle svarer til tilbageholdt.tilsvarende "releases" eller frigives et parti gennem ændring til en statusværdi, der falder inden for et frigivelsesinterval. SCM/partnerskab En stor del af konkurrencekraften skal findes i effektiv og præcis logistikstyring - en af grundpillerne for ASPECT4 Logistik. Selv om optimering af interne og eksterne processer, som vedrører varelogistikken, er af afgørende vigtighed, så er der tillige brug for et bredere syn. Logistikfokus suppleres med vigtige discipliner inden for Supply Chain Management (SCM), herunder indgåelse af partnerskaber i forsyningskæder. SCM og partnerskaber bygger i høj grad på ledelsesfilosofier, men kræver også it-værktøjer for at realisere de indbyggede mål. ASPECT4 Logistik indeholder funktioner, som underbygger og understøtter et setup, som er nødvendigt for SCM. Basalt understøttes en række forskellige modeller fra udveksling af information til drift af en effektiv forsyningskæde. Det gælder i relation til processer for kundeservice, produktudvikling, efterspørgselsstyring, ordreafvikling, forsyningsstyring, distribution og administrative processer. ASPECT4 BusinessConnector er en vigtig teknisk komponent i disse modeller. Blandt de collaborative modeller er der stor interesse for VMI (Vendor Managed Inventories). ASPECT4 Logistik indeholder en komplet model til realisering af den type samarbejde i forsyningsnetværk. Forsyning - indkøb ASPECT4 Logistik tilbyder inden for indkøbsstyring en effektiv administration af leverandøraftaler og sikring af, at indkøb foretages af de nødvendige varer, i rette mængder, til de rette tidspunkter og de rigtige priser. Via ASPECT4 Logistiks materialeprofiler udtrykkes indkøbsbehov til lager eller til konkrete ordrer. Indkøbsfunktionens opgave er at balancere disse behov med konkrete indkøbsordrer, som placeres hos lejlighedsvise eller faste leverandører. Gennem registrering af følgeseddel og faktura formidles fysisk varemodtagelse, og der skabes de nødvendige forudsætninger for en mængdemæssig og pengemæssig kontrol af indkøbet.

10 Der findes også i relation til indkøbsstyringen en sikker håndtering af VMI (Vendor Managed Inventories) som nævnt under SCM/partnerskab. Forsyning - produktstyring/produktionsstyring En af ASPECT4 Logistiks absolut stærkeste sider er præcis og effektiv beskrivelse af produkter og de forædlingstrin, der skal gennemføres for at transformere råvarer og indkøbte dele til salgbare færdigvarer. ASPECT4 Logistiks tilgang er her fremstillingsorienteret i modsætning til en række APICS-dominerede systemers konstruktionsorienterede tilgang. Den fremstillingsorienterede tilgang fra ASPECT4 Logistiks produktionsmodeller har vist sig særdeles brugbar og effektiv i en række virksomheder. Produktionsmodellerne fokuserer på de enkelte processer og sammenhængen mellem processer og relaterede ressourceforbrug. Der er mange muligheder i produktionsmodellerne, og ASPECT4 Logistik har i talrige implementeringer vist, at følgende grundtanke har været rigtig: Jo bedre og mere præcis mulighed man har for at modellere virkeligheden i ERP-systemet - jo tættere og mere effektiv styring er der mulighed for at opnå. I ASPECT4 Logistik findes desuden en produktkonfigurator, der er velegnet til parameterstyret oprettelse af produktionsmodeller. Konfiguratoren kan overordnet løse to opgaver, nemlig dokumentation og beskrivelse af beregningsregler samt modelkonstruktion. Produktionsstyringen bidrager til den totale virksomhedsstyring med en effektiv administration af planlagte, igangsatte og gennemførte produktionsordrer, sikring af, at de nødvendige varer produceres - i de rette mængder og til de rette tidspunkter - samt en totalt set effektiv udnyttelse af virksomhedens samlede produktionskapacitet. Gennem ASPECT4 Logistiks materialeprofiler udtrykkes produktionsbehov til lager eller til konkrete ordrer. Produktionsfunktionens opgave er at balancere disse behov med konkrete produktionsordrer under hensyn til kapacitet og tilstedeværelse af nødvendige mellemvarer, råvarer, hjælpematerialer og hjælpeværktøjer.via registrering af produktionsresultat (godkendt og kasseret) og produktionsforbrug (tid og materialer) skabes de nødvendige forudsætninger for en fysisk og økonomisk kontrol af produktionen. Planlægning i produktionsstyring består bl.a. af kalkulationer, registrering og redigering af ordrer, produktionsplaner, såvel manuel som automatisk produktionsplanlægning, underleverandørhåndtering samt finplanlægning og sekventering. Til håndtering af finplanlægning findes et værktøj, der hedder explanner. explanner er opbygget som en elektronisk implementering af Gantt-tavleprincippet. Der dannes overblik og visualisering af produktionssituationen. Det er desuden muligt at flytte produktionsordrer, lægge nye ordrer ind, ændre belastning af en kapacitet og ændre åbningstider for ressourcer. Når produktionen gennemføres, anvendes igangsættelse, formidling, tilbagemelding, lager-regnskab og økonomirapportering. På opfølgningssiden håndteres forsinkelser og afvigelser, kontrol og opfølgning, økonomisk opfølgning og produktionsstatistik. Ud over den faktiske produktion er der også mulighed for at håndtere vedligeholdelse af produktionsanlæg, som findes i virksomheden. Der findes funktionalitet til styring af ressourcer (anlæg, installationer, værktøjer, servicemandskab, mobile enheder etc.) og funktioner til at styre det forebyggende vedligehold i henhold til serviceaftaler, således at relevante serviceprogrammer kan udarbejdes og danne grundlag for vedligeholdelse og servicering af produktionsanlæg. Det er muligt at styre såvel de tidsmæssige aspekter i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på service som de økonomiske aspekter, herunder økonomisk overblik samt opgørelser og rapportering. Økonomistyring Økonomidelen i ASPECT4 indeholder samtlige moduler til styring af virksomheden på kort og langt sigt. Samtlige poster lagres på transaktionsniveau fra opstarten af systemet. Dette betyder, at man altid kan se historiske data på samme niveau, som da de blev registreret. Systemet giver information på det overordnede plan og opfylder kravene om brugervenlighed i det daglige arbejde. I finans-, debitor- og kreditormodulerne er der følgende funktioner: Rapportgenerator, der danner udskrifter fra databasen. I løsningen indgår prædefinerede standardudskrifter som balanceregnskab og resultatopgørelse. Rapporterne kan dannes direkte til en fil med henblik på grafisk bearbejdning i fx Excel. Mulighed for sammenligning med foregående år og budget med realiserede tal og/eller indeks. Mulighed for at spørge på og få udskrift af konti med forskellige niveauer. Kontoudtog, rykkerbreve og renteberegning i debitormodulet. Automatisk udligning af debitorfakturaer via OCR-fil fra bankbetalinger. Budgetdata kan eksporteres/importeres til/fra Excel. Et komplet anlægskartotek. Mulighed for manuelle eller automatiske afskrivninger.automatisk bogføring af tab/gevinst ved afhændelse. Samtlige transaktioner bogføres direkte på anlægsregisteret med direkte forbindelse til finans. Fuld integration med lager, salg, indkøb og produktion.

11 Elektronisk arkiv Ved hjælp af det elektroniske fakturaarkiv er det let at få et overblik.alle fakturaer gemmes som elektroniske dokumenter i systemet og kan når som helst vises på skærmen eller genudskrives. Dokumenthåndtering og ASPECT4 EDB Gruppen tilbyder et udskriftskoncept, DocManager, som mindsker udgifterne til formularer, porto og specialprogrammering. DocManager, som er integreret med ASPECT4, indeholder følgende: DocDesigner til individuelt tilpassede udskrifter DocExchanger til fremsendelse via fax eller DocOrganizer til elektronisk arkivering og søgning af dokumenter Nu kan du selv ændre de faste udskrifter i ASPECT4, så de får et layout og et indhold, som passer til virksomheden, således udgifterne til programmering og fortrykte formularer mindskes. Det unikke ved konceptet er, at det giver vores kunder mulighed for selv at udforme deres udskrifter uden programtilpasninger. Derfor kan information i listerne, skriftstørrelse, farve, billeder, typografi og meget andet tilpasses individuelt. Programmet, som har gjort dette muligt, hedder DocDesigner. Med DocExchanger kan man som et alternativ (eller supplement) til udskriften vælge at sende til en fax eller vedhæfte i en . Dette vil hurtigt give store besparelser i håndtering af udskrifter, kuvertering, porto etc. Den sidste i rækken af muligheder i DocManager er DocOrganizer. DocOrganizer aktiverer udskrifterne fra DocManager elektronisk med nøjagtigt samme udseende. Når udskrifterne er arkiveret, kan de hurtigt fremfindes til genudskrivning eller til fremsendelse som fax eller . Optimering af arbejdsprocesser En af EDB Gruppens ambitioner er at styrke vores kunders konkurrenceevne og at optimere de daglige arbejdsprocesser. Grundstammen i vores forretningskoncept er de administrative virksomhedssystemer, der dagligt hjælper tusindvis af virksomheder til at nå deres finansielle og forretningsmæssige mål. Over 900 medarbejdere, fordelt på lokationer i Herning, Ballerup, Kolding, Århus og Hjørring, arbejder hver dag mod det mål at sikre fremtiden for kundernes it-investeringer og mod kontinuitet i vores løsninger. Vi har selskaber i Norge og Sverige, der medvirker til at profilere EDB Gruppen som en stærk, visionær og effektiv virksomhed i Skandinavien. Inden for ASPECT4 har vi kunder i store dele af verden. Dette skyldes ofte danske moderselskaber, men hyppigt sker supporten direkte fra EDB Gruppen til den lokale virksomhed. En stærk hånd EDB Gruppen er en af de førende itleverandører af løsninger til handelsog produktionsvirksomheder, de liberale erhverv og den offentlige sektor. Som et vigtigt kort på hånden til idéudvikling og succes i fremtiden ser vi det nære samarbejde med kunderne som en meget betydningsfuld faktor. EDB Gruppens løsning til logistikvirksomheder anvendes af i alt ca. 100 virksomheder i Danmark, Norge, Sverige samt flere steder i resten af verden, og ca. 100 medarbejdere servicerer løsningen. Sammensætningen af medarbejdere i ASPECT4 Logistik er en kombination af forholdsvis nye og mere erfarne medarbejdere.vi ansætter hvert år en eller flere trainees, som oplæres til at kunne håndtere kunder på bedste vis. Derudover har vi en lang række medarbejdere, som har op til 25 års erfaring med kundehåndtering inden for forskellige brancher. Sammenlagt har vi en gennemsnitserfaring på over 8 år. Forudsætningen for at skabe en fælles succes er en dyb indsigt i kundens forretning.vi skal som it-leverandør være tættere på kunden, og kunden skal involveres langt mere end tidligere. Trin for trin mod målet - uden tanke for forhindringerne For at opnå et maksimalt resultat af investeringen i en løsning fra EDB Gruppen stilles krav til begge parter. Fundamentet for samarbejdet er åbenhed, initiativ og respekt for at kunne synliggøre de målbare værdier. Vil du vide mere om løsningen og andre moduler, er du velkommen til at kontakte din Account Manager hos EDB Gruppen på telefonnr

12 Vi skaber værdi for dig, din forretning og dine kunder Hos EG tænker vi altid i løsninger og helheder frem for i teknologi. På den måde skaber vi værdi for dig, din forretning og dine kunder. Når du samarbejder med EG, får du en solid partner, der kender værdien af lange, tætte relationer. Vi lytter til din viden, taler dit sprog og deler ud af vores egen erfaring, så vi sammen finder den helt rigtige løsning til din forretning. Hør mere om ASPECT4 Logistik Vi hjælper dig med at udvikle din forretning gennem rådgivning og implementering af it-løsninger og har fokus på at sikre dig return on investment og ro og tryghed i hverdagen. For vores mål er klart defineret, når vi udvikler løsninger sammen med vores kunder. Vi kalder det Adding value to business. Ring til Bo Eriksen for at høre mere om hvordan vi kan skabe værdi for din virksomhed med vores viden og ASPECT4. Telefon Læs mere om vores omfattende kompetencer på EG er en danskbaseret virksomhed, som leverer it-løsninger og konsulentydelser til det skandinaviske marked. Vores forretningsforståelse og brancheindsigt sikrer, at vi holder fokus på udbyttet af den optimeringsproces, vi varetager for vores kunder. På den måde skaber vi værdi for din virksomhed. Vi udvikler din forretning gennem både it-løsninger og managementkonsulentydelser som fx forretnings- og organisationsudvikling. Vores brede produktportefølje sikrer, at vi kan opfylde vores kunders forskellige it-behov uanset størrelse og forretningsgrundlag. Hver eneste dag arbejder vi efter vores vision Adding value to business at skabe værdi for dig, din forretning og dine kunder.

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring Senest opdateret august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Virksomhedsløsningen ASPECT4...3 1.2...3 1.3 Nytteværdien af...3 1.4 ASPECT4 Client enkelt og overskueligt...4 1.5 Cockpit...5 2 Centrale

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 Release 9.0 er første skridt mod at kunne erstatte ASPECT4 Handel. Den fokuserer på at gøre brug af den kendte teknologi og tilføre ny funktionalitet, der tilfører

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik ASPECT4 - fit for business Release v3r2 Logistik Release v3r2 Indhold Introduktion Modernisering... 4 Modernisering af database... 4 Unicode... 5 Modularisering og service-orientering... 5 ASPECT4 Generelt...

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50 Årsrapport for 2013 EDB Gruppen Holding A/S CVR-nr. 31 59 88 50 Indholdsfortegnelse Hovedtal og Nøgletal 2013... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 7 Når it blot er et redskab... 11 Løsninger, der

Læs mere

Vi gør det svære enkelt

Vi gør det svære enkelt åke persson Vi gør det svære enkelt Vi er ikke som de andre. I 40 år har vi holdt fast i vores forretningskoncept at levere et forretningsystem til produktionsindustrien. Vi har et grundigt kendskab til

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

5TIPS TIL BEDRE OUT- SOURCING OG FACTORING

5TIPS TIL BEDRE OUT- SOURCING OG FACTORING Sparringpartner Økonomiske udfordringer kræver sparring DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Talentjagt Søg it-ekspertisen i Asien Factoring Tegn forsikring på dine fordringer Nr. 7 / Marts 09

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER

EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Copyright 2014 EG A/S Whitepaper EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Microsoft Dynamics NAV Dette whitepaper giver dig et overblik over, hvilke brancheoptimeringer der er udviklet til

Læs mere

PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM

PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM ADVOKATEN I INFORMATIONSSAMFUNDET PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM ADVOKATENS VIRKE I FREMTIDENS INFORMATIONSTEKNOLOGISKE SAMFUND A A

Læs mere

Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder

Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder Whitepaper Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder Virksomheders evne til i fællesskab at etablere en procesbaseret og operationel forsyningskæde er helt afgørende for forsyningskædens samlede

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Intelligent forretning på B2B-markedet. Januar 2009

Intelligent forretning på B2B-markedet. Januar 2009 Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Hovedrapportens konklusioner 3 3. Sammensmeltning af brancher gennem e-business 5 4. Sanistål e-business understøtter vækststrategien 6 5. Solar en grossistvirksomhed

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit.

1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit. Anvendelse af information og IT i den danske transportbranche IT-chef Kim Hove Sørensen, Foreningen af Danske Eksportvognmænd Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 1. Indledning Elektronisk

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere