ASPECT4 Logistikløsninger. ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPECT4 Logistikløsninger. ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov."

Transkript

1 ASPECT4 Logistikløsninger ASPECT4 tilbyder logistikløsninger skræddersyet til din virksomheds behov. ASPECT4 til logistikvirksomheder er udviklet til at håndtere alle processer i branchen.

2

3 SKRÆDDERSYET TIL DIN VIRKSOMHED Målrettet implementering Med ASPECT4 har vi udnyttet den nyeste teknologi, der findes, til at administrere virksomhedsløsninger, CRM og internet. ASPECT4 til logistikvirksomheder er udviklet til at håndtere alle processer i branchen: salg, indkøb, lager, produktion, produktbeskrivelser, servicehåndtering, EDI, e-business, CRM etc. Systemet har stor fleksibilitet, og det betyder, at vi kan opsætte systemet alt efter kundens behov og ønsker. ASPECT4 Logistik anvendes inden for en lang række brancher, som fx elektronikbranchen, grossistbranchen, fødevarebranchen, genvindingsbranchen, grafikbranchen, jern- og metalbranchen, medicinalbranchen, møbelbranchen, plastbranchen, tæppebranchen og vinbranchen. Virksomhedsløsningen ASPECT4 Vi har specialiseret os i at levere brancheløsninger til bl.a. handel, produktion, service, tekstil, transport og trælast. Logistikløsningen er den af EDB Gruppens løsninger, der har flest brugere. Rygraden i ASPECT4 er en række stabile og fremtidssikre produkter, som opfylder fastlagte internationale standarder for fx brugergrænseflade, databasekoncept og udviklingsværktøj. Det betyder, at vores systemer er tidløse og åbne for fremtidens tekniske udvikling. VIRKSOMHEDSSYSTEMET ASPECT4 Logistik Vi er 300 personer, der arbejder med ASPECT4, hvoraf ca. 100 arbejder med ASPECT4 Logistik. Logistikløsningen anvendes i ca. 100 virksomheder i det meste af verden, men med hovedvægt på Danmark og Skandinavien. Med et så udbredt system har vi et indgående kendskab til de processer og krav, der findes i handels-, produktions- og servicevirksomheder. Løsningen er modulopbygget og parameterstyret og er velegnet til alle virksomhedsstørrelser. Med ASPECT4 Logistik får virksomheden et stærkt værktøj til at finde det bedst mulige forhold mellem værditilvækst og ressourceanvendelse. ASPECT4 Logistik er en fuldt integreret ERP-løsning, og det giver os de bedste betingelser for at skabe enkle processer, som giver virksomheden gode muligheder for at øge sin kontrol med virksomheden og dermed øge indtjeningen. Nytteværdien af ASPECT4 Logistik Takket være kundernes krav og ønsker til et fremtidsorienteret system har EDB Gruppen gennem årene samlet en masse erfaring. Nogle af fordelene ved ASPECT4 Logistik er: At løsningen er parameterbaseret. At løsningen har en nem og fleksibel tilpasning for brugeren. At løsningen har en grafisk og tidssvarende brugergrænseflade. At løsningen er funktionelt bredt funderet. At løsningen effektiviserer virksomhedens forretningsgange og muliggør eliminering af alle former for dobbeltregistrering. At løsningen frigør ressourcer fra rutinemæssige administrative opgaver såsom kalkulation, prissætning, ordreindtastning, opfølgning forud for fakturering, opfølgning på leverancer m.m. At løsningen integrerer samtlige processer gennem portalen og giver øget kontrol, mindre administration og dermed større indtjening.

4 PORTALEN PERSONLIG UDFORMNING Mange virksomheder anvender i dag et bredt spekter af forskellige itsystemer, som ikke altid er tilpasset brugerens individuelle behov. I dag er arbejdet i virksomheden som regel procesorienteret. Denne arbejdsform understøttes optimalt med ASPECT4, der er et sammenhængende og overskueligt værktøj. Enkelt og overskueligt Informationsstrømmen i dag er massiv. En løsning på dette problem er en personligt udformet portal tilpasset den enkelte brugers behov. Hver enkelt bruger skal let og overskueligt kunne navigere rundt i de relevante systemer. Det kan brugeren med portalen i ASPECT4.Ved hjælp af portalen får den enkelte bruger fra et og samme sted adgang til alle relevante programmer i ASPECT4, til kontorsystemer og til internettet. Det bliver enkelt og overskueligt at navigere rundt. Cockpit I ASPECT4 anvendes begrebet cockpit. Begrebet er anvendt for at give associationer til pilotens komplekse verden, hvor en hel række meget forskelligartede informationer skal kunne fremfindes hurtigt og fleksibelt. Cockpitapplikationer anvendes til at samle applikationer i et overblikscockpit i exposer. Herved opnås, at flere applikationer kommer til at fremstå som én applikation. Det giver Figur 1 Et eksempel på en ASPECT4-portal.

5 dels brugeren en oplevelse af et mere dynamisk skærmbillede med hensigtsmæssig præsentation af forskelligartede data, dels en enestående fleksibilitet, idet der kan udvikles enkeltstående uafhængige applikationer, som igennem cockpittet kan indgå i en kompleks sammenhæng. mellem de respektive applikationer. I nærværende eksempel er der en salgsordre med tilhørende ordrelinjer i sydvest-applikationen. I sydøst-applikationen er der lavet en opsætning, der tillader, at varebilledet bliver vist i sammenhæng med ordrelinjen. Et eksempel på et ordrecockpit er vist nedenfor. Cockpittet er sammenstykket ud fra en række forskellige applikationer. Der er sammenhæng Figur 2 Et eksempel på et ordrecockpit.

6 MODULOPBYGNINGEN I ASPECT4 LOGISTIK Beskrivelse af hovedområder Der findes en lang række områder inden for ASPECT4 Logistik. Mange af disse områder håndteres, som det er typisk i et logistiksystem, men nedenfor er nævnt nogle af de områder, hvor ASPECT4 Logistik har specielle funktionaliteter, der får systemet til at skille sig ud fra andre logistiksystemer. ABC - åbent system Der er et stadigt stigende behov for integration af data og især forretningsprocesser såvel inden for som uden for virksomheden. Der er både penge og tid sparet ved solide integrationsløsninger, samtidig med at dine kunder og leverandører oplever en bedre service. Udveksling af traditionelle EDI-dokumenter er ikke længere nok. Du og dine partnere har måske brug for andre informationer - og udveksling direkte via internettet i en speciel form? ASPECT4 BusinessConnector er et målrettet ASPECT4-modul, som gør udveksling af informationer lettere. ASPECT4 BusinessConnector understøtter mange forskellige dataformater inden for hovedtyperne EDI, XML og forskellige former for simple filer - ofte kaldet flade filer. Intercompany Den øgede globalisering medfører, at de skandinaviske virksomheder for at sikre deres fortsatte konkurrencekraft skal kunne imødekomme stadigt større krav til nytænkning. De skandinaviske virksomheder skal i stigende grad fastlægge og implementere nye forretningsmodeller med et klart strategisk valg mellem outsourcing og insourcing af aktiviteter baseret på en erkendelse af, at morgendagens konkurrencekraft fremkommer i strømlinede forsyningskæder på tværs af tidligere geografiske barrierer. I ASPECT4 Logistik skaber vi en helhed, der giver vores kunder et klart og veldefineret koncept som svar på de væsentligste udfordringer og problemstillinger med relation til internationalisering. Data En af de virkelig store udfordringer i koncern- eller koncernlignende sammenhænge er styring af data, der skal kunne håndtere såvel fællesdata for koncernens enheder som egne data for enheden. Beslutningsstøttesystemerne til behandling af koncerninterne disponeringer skal dermed afbalancere Finans Salg Service og udlejning Elektronisk arkivering Debitor Lager Trådløst lager Sporbarhed Dokumenthåndtering Kreditor Forsyning - indkøb SCM Intercompany Anlæg Produktion Grafisk planlægning Konfigurator ABC Løn Maskinvedligehold

7 behovet for koncernens totale styringsbehov mod den mere målrettede opgaveløsning, der kontinuerligt pågår i koncernens respektive datterselskaber. De forretningsmæssige gevinster - blandt andet synergigevinster - der kan opnås ved at koncentrere flere enheder i et koncernlignende forhold, skal netop findes i fælles holdninger, fælles processer, fælles informationer og andre former for fælles- eller helhedsorienteringer. Fælles it-systemer er derfor ofte et centralt emne, men det realiserer ikke alene de jagtede gevinster. Først når beslutninger, overblik og information bygger på egentligt fælles datagrundlag, kan en række af de tilstræbte gevinster høstes. Især når det gælder de - ret almindelige - situationer, hvor de enkelte forretningsenheder samvirker i større eller mindre grad, er der behov for gennemsigtighed, effektive interne processer og fælles beslutningsgrundlag. Forenklet sagt kan man hævde, at en sådan koncernvirksomhed står over for den åbenlyse opgave at effektivisere den koncerninterne forsyningskæde, og at det alt andet lige bør være en lettere opgave end at effektivisere en ekstern forsyningskæde. Ved at benytte sig af ASPECT4 Logistik i alle dele af virksomheden nås et stykke ad den vej, men de egentlige gevinster ligger i en målrettet styring af koncernens data og dermed informationsgrundlag. Styring af intern samhandel mellem virksomheder i samme koncern Styring af intern samhandel baserer sig på automatisering og lettelse af en række af de rutiner, der er forbundet med samhandel med en indenlandsk eller udenlandsk partner inden for samme koncern. Interne afregningspriser (intercompany-priser) Intercompany-priser anvendes ved prissætning af intercompany-ordrer og fungerer derfor som interne afregningspriser ved koncerninternt køb og salg. En intercompany-ordre vil altid bestå af sammenhørende salgsordre og indkøbsordre for de samhandlende firmaer. Inter-companypriser vil fremgå (ens) på både salgsordre og indkøbsordre. Heraf følger også, at intercompany-priser også vil være i en fælles valuta. Interne ordrer Interne ordrer er i denne forbindelse en betegnelse for ordrer, der anvendes til styring og administration af internt varesalg/-køb mellem virksomheder i samme koncern. Funktionelt kan man også tale om koncerninterne lagerflytninger mellem lagre, der er ejet af forskellige juridiske enheder, hvorfor denne lagerflytning skal foregå gennem kombineret salg og indkøb. Formålet med de interne ordrer er at skabe gevinster gennem logistikmæssig synlighed mellem selskaber kombineret med en udstrakt mulighed for automatisering i forretningsprocesserne. Ordreoprettelse En intern ordre vil altid indebære, at der oprettes en salgsordre for den virksomhed, der skal levere, og en indkøbsordre for den virksomhed, der skal modtage. Interne ordrer kan tage sit udgangspunkt i enten den købende eller den sælgende virksomhed.ved køb fra en intern leverandør oprettes automatisk tilsvarende salgsordre, og ved salg til en intern kunde oprettes automatisk tilsvarende indkøbsordre. Ordrerne prissættes til interne afregningspriser og synkroniseres, såfremt der foretages redigeringer. Synkroniseringen sikrer dels sporbarhed mellem ordrerne, dels at udvalgte informationer holdes

8 samhørige mellem firmaer, således at der eksempelvis ikke opereres med forskellige interne afregningspriser på to sammenhængende ordrer. Eksterne ordrer med internt køb En udbygning af ovennævnte interne ordrer er situationen, hvor en virksomhed optager en ekstern ordre til en af virksomhedens kunder, og hvor varen skal fremskaffes - evt. direkte leveres - fra en intern leverandør. Denne form for trekantshandel understøttes ved en kombination af ekstern og intern ordre. Den eksterne ordre mellem virksomhed og kunde vil (som alle salgsordrer) indeholde et lager, hvorfra varen skal leveres til kunden. Såfremt dette lager tilhører et søsterselskab, dannes der automatisk en indkøbsordre mod dette firma. Desuden dannes der automatisk en salgsordre i det tilsvarende firma. Disse to ordrer (indkøbsog salgsordrer) svarer ganske nøje til de ordrer, der også er involveret i den "rene" interne samhandel. Der kan dog være den forskel, at salgsordren ikke skal leveres internt, men eksternt til den eksterne kunde. Som ved interne ordrer sker der en samlet synkronisering af de indgående ordrer - også ved redigeringer. Salg og service ASPECT4 Logistik indeholder en lang række funktioner, der knytter sig til salgsfunktionen. Det drejer sig om såvel det direkte produktsalg som udlejning og et efterfølgende servicesalg. Salgsstyringen indgår som et led i ASPECT4 Logistiks styringscirkel. Salgsstyringens bidrag til den totale virksomhedsstyring er effektiv administration af kundeaftaler og sikring af, at disse aftaler opfyldes - enten som indgået eller efter korrektioner, der er oplyst/aftalt så tidligt som muligt. På det planlægningsmæssige niveau findes funktioner til stamdatahåndtering, ordrehåndtering, herunder tilbudsgivning og bekræftelser. Budgettering er også en del af planlægningsopgaven. Desuden findes der funktioner til fragt-, bonus- og provisionshåndtering. I forbindelse med gennemførelse i salg taler vi om levering og fakturering som hovedaktiviteter, men også returneringer og lagerregnskab er en del heraf. Der sker også en del på opfølgningssiden, hvor der er tale om forsinkelser, restordrer, afvigelser og salgsstatistikker. I ASPECT4 Logistik findes desuden en servicehåndtering og udlejning, hvortil der findes funktionalitet til styring af ressourcer (anlæg, installationer, værktøjer, servicemandskab, mobile enheder etc.) og funktioner til styring af kommercielle aftaler (serviceaftaler, lejeaftaler), herunder administration og fakturering af aftaler. Lagerstyring, håndterminaler, forsendelse og transport Lagerstyringens bidrag til den totale virksomhedsstyring er effektiv administration af varebevægelser og sikring af, at beholdningsoversigter stemmer overens med, hvad der fysisk er på lager. Inden for planlægningsområder tages der bl.a. hånd om beskrivelse og dokumentation af stamoplysninger, specifikation og værdi af lagerbeholdning, disponeringsmetoder samt allokerings- og placeringsprincipper. Inden for lagerstyring har vi også varemodtagelse, mankohåndtering, forsendelse og andre lagerbevægelser. Ved hjælp af den avancerede lagermodel kan kostbare plukkerutiner effektiveres. Systemet er beregnet til at optimere pakkeruter, danne grundlag for automatisk opfyldning af plukkelagre samt opsplitte ordre til flere lagre efter avancerede allokerings- og placeringsprincipper. Sælgende firma Norge Ordre 1 Salgsordre Salgsordre Ordre 3 Kunde Tyskland ASPECT4 Logistik tilbyder styring af lagre i realtid. Anvendelse af håndterminaler og truckterminaler giver præcis styring af, at alle varer, såvel rå-, mellem- som færdigvarer, altid kan findes igen på korrekt plads. Indkøbsordre Ordre 2 Leverende firma Belgien Levering til kunde Der findes også avancerede faciliteter til håndtering af lageroptælling. For at følge op på lagrene findes der faciliteter til statistik og historik, ABC-analyser og lageromsætningshastighed. Inden for lagerstyringen har ASPECT4 Logistik også en transportløsning.

9 Formålet er at løse den interne styringsopgave, der er forbundet med planlægning af transport, gennemførelse af afsendelse samt opfølgning på, om transporten forløb som planlagt. Sporbarhed Der er en stigende tendens til krav om øget sporbarhed inden for alle brancher. Fx EU's fødevaredirektiv for sporbarhed forholder sig ret præcist til, hvilke virksomheder, produktioner og funktioner der er omfattet af direktivet. Hensigten er naturligvis at kunne understøtte fødevaresikkerhed, herunder hjemkaldelse af risikobehæftede produktionsbatches, hvilket igen kræver præcis registrering på partinummerniveau i forhold til salg, produktion, forbrug og indkøb. Herved sikres også kravene om sporbarhed "et skridt frem og et skridt tilbage". ASPECT4 Logistik lever fuldt ud op til de krav og anbefalinger, som Fødevareministeriet har udarbejdet i forlængelse af fødevaredirektivet, der trådte i kraft 1. januar Det kan i den forbindelse nævnes, at sporbarheden i ASPECT4 Logistik også lever op til de strenge nordamerikanske FDA-krav fra Federal Drug Administration. Grundlaget for sporbarheden dannes ved en fuld partinummerregistrering, der defineres pr. varenummer. Målrettede applikationer anvendes til sporing frem (indgår i) relationer og til sporing tilbage (består af) relationer. I ASPECT4 Logistik er der mulighed for logisk og systemmæssigt at tilbageholde et helt parti ved en simpel statusændring. Der er mulighed for at definere en række forskellige statusværdier og statustrin, der alle svarer til tilbageholdt.tilsvarende "releases" eller frigives et parti gennem ændring til en statusværdi, der falder inden for et frigivelsesinterval. SCM/partnerskab En stor del af konkurrencekraften skal findes i effektiv og præcis logistikstyring - en af grundpillerne for ASPECT4 Logistik. Selv om optimering af interne og eksterne processer, som vedrører varelogistikken, er af afgørende vigtighed, så er der tillige brug for et bredere syn. Logistikfokus suppleres med vigtige discipliner inden for Supply Chain Management (SCM), herunder indgåelse af partnerskaber i forsyningskæder. SCM og partnerskaber bygger i høj grad på ledelsesfilosofier, men kræver også it-værktøjer for at realisere de indbyggede mål. ASPECT4 Logistik indeholder funktioner, som underbygger og understøtter et setup, som er nødvendigt for SCM. Basalt understøttes en række forskellige modeller fra udveksling af information til drift af en effektiv forsyningskæde. Det gælder i relation til processer for kundeservice, produktudvikling, efterspørgselsstyring, ordreafvikling, forsyningsstyring, distribution og administrative processer. ASPECT4 BusinessConnector er en vigtig teknisk komponent i disse modeller. Blandt de collaborative modeller er der stor interesse for VMI (Vendor Managed Inventories). ASPECT4 Logistik indeholder en komplet model til realisering af den type samarbejde i forsyningsnetværk. Forsyning - indkøb ASPECT4 Logistik tilbyder inden for indkøbsstyring en effektiv administration af leverandøraftaler og sikring af, at indkøb foretages af de nødvendige varer, i rette mængder, til de rette tidspunkter og de rigtige priser. Via ASPECT4 Logistiks materialeprofiler udtrykkes indkøbsbehov til lager eller til konkrete ordrer. Indkøbsfunktionens opgave er at balancere disse behov med konkrete indkøbsordrer, som placeres hos lejlighedsvise eller faste leverandører. Gennem registrering af følgeseddel og faktura formidles fysisk varemodtagelse, og der skabes de nødvendige forudsætninger for en mængdemæssig og pengemæssig kontrol af indkøbet.

10 Der findes også i relation til indkøbsstyringen en sikker håndtering af VMI (Vendor Managed Inventories) som nævnt under SCM/partnerskab. Forsyning - produktstyring/produktionsstyring En af ASPECT4 Logistiks absolut stærkeste sider er præcis og effektiv beskrivelse af produkter og de forædlingstrin, der skal gennemføres for at transformere råvarer og indkøbte dele til salgbare færdigvarer. ASPECT4 Logistiks tilgang er her fremstillingsorienteret i modsætning til en række APICS-dominerede systemers konstruktionsorienterede tilgang. Den fremstillingsorienterede tilgang fra ASPECT4 Logistiks produktionsmodeller har vist sig særdeles brugbar og effektiv i en række virksomheder. Produktionsmodellerne fokuserer på de enkelte processer og sammenhængen mellem processer og relaterede ressourceforbrug. Der er mange muligheder i produktionsmodellerne, og ASPECT4 Logistik har i talrige implementeringer vist, at følgende grundtanke har været rigtig: Jo bedre og mere præcis mulighed man har for at modellere virkeligheden i ERP-systemet - jo tættere og mere effektiv styring er der mulighed for at opnå. I ASPECT4 Logistik findes desuden en produktkonfigurator, der er velegnet til parameterstyret oprettelse af produktionsmodeller. Konfiguratoren kan overordnet løse to opgaver, nemlig dokumentation og beskrivelse af beregningsregler samt modelkonstruktion. Produktionsstyringen bidrager til den totale virksomhedsstyring med en effektiv administration af planlagte, igangsatte og gennemførte produktionsordrer, sikring af, at de nødvendige varer produceres - i de rette mængder og til de rette tidspunkter - samt en totalt set effektiv udnyttelse af virksomhedens samlede produktionskapacitet. Gennem ASPECT4 Logistiks materialeprofiler udtrykkes produktionsbehov til lager eller til konkrete ordrer. Produktionsfunktionens opgave er at balancere disse behov med konkrete produktionsordrer under hensyn til kapacitet og tilstedeværelse af nødvendige mellemvarer, råvarer, hjælpematerialer og hjælpeværktøjer.via registrering af produktionsresultat (godkendt og kasseret) og produktionsforbrug (tid og materialer) skabes de nødvendige forudsætninger for en fysisk og økonomisk kontrol af produktionen. Planlægning i produktionsstyring består bl.a. af kalkulationer, registrering og redigering af ordrer, produktionsplaner, såvel manuel som automatisk produktionsplanlægning, underleverandørhåndtering samt finplanlægning og sekventering. Til håndtering af finplanlægning findes et værktøj, der hedder explanner. explanner er opbygget som en elektronisk implementering af Gantt-tavleprincippet. Der dannes overblik og visualisering af produktionssituationen. Det er desuden muligt at flytte produktionsordrer, lægge nye ordrer ind, ændre belastning af en kapacitet og ændre åbningstider for ressourcer. Når produktionen gennemføres, anvendes igangsættelse, formidling, tilbagemelding, lager-regnskab og økonomirapportering. På opfølgningssiden håndteres forsinkelser og afvigelser, kontrol og opfølgning, økonomisk opfølgning og produktionsstatistik. Ud over den faktiske produktion er der også mulighed for at håndtere vedligeholdelse af produktionsanlæg, som findes i virksomheden. Der findes funktionalitet til styring af ressourcer (anlæg, installationer, værktøjer, servicemandskab, mobile enheder etc.) og funktioner til at styre det forebyggende vedligehold i henhold til serviceaftaler, således at relevante serviceprogrammer kan udarbejdes og danne grundlag for vedligeholdelse og servicering af produktionsanlæg. Det er muligt at styre såvel de tidsmæssige aspekter i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på service som de økonomiske aspekter, herunder økonomisk overblik samt opgørelser og rapportering. Økonomistyring Økonomidelen i ASPECT4 indeholder samtlige moduler til styring af virksomheden på kort og langt sigt. Samtlige poster lagres på transaktionsniveau fra opstarten af systemet. Dette betyder, at man altid kan se historiske data på samme niveau, som da de blev registreret. Systemet giver information på det overordnede plan og opfylder kravene om brugervenlighed i det daglige arbejde. I finans-, debitor- og kreditormodulerne er der følgende funktioner: Rapportgenerator, der danner udskrifter fra databasen. I løsningen indgår prædefinerede standardudskrifter som balanceregnskab og resultatopgørelse. Rapporterne kan dannes direkte til en fil med henblik på grafisk bearbejdning i fx Excel. Mulighed for sammenligning med foregående år og budget med realiserede tal og/eller indeks. Mulighed for at spørge på og få udskrift af konti med forskellige niveauer. Kontoudtog, rykkerbreve og renteberegning i debitormodulet. Automatisk udligning af debitorfakturaer via OCR-fil fra bankbetalinger. Budgetdata kan eksporteres/importeres til/fra Excel. Et komplet anlægskartotek. Mulighed for manuelle eller automatiske afskrivninger.automatisk bogføring af tab/gevinst ved afhændelse. Samtlige transaktioner bogføres direkte på anlægsregisteret med direkte forbindelse til finans. Fuld integration med lager, salg, indkøb og produktion.

11 Elektronisk arkiv Ved hjælp af det elektroniske fakturaarkiv er det let at få et overblik.alle fakturaer gemmes som elektroniske dokumenter i systemet og kan når som helst vises på skærmen eller genudskrives. Dokumenthåndtering og ASPECT4 EDB Gruppen tilbyder et udskriftskoncept, DocManager, som mindsker udgifterne til formularer, porto og specialprogrammering. DocManager, som er integreret med ASPECT4, indeholder følgende: DocDesigner til individuelt tilpassede udskrifter DocExchanger til fremsendelse via fax eller DocOrganizer til elektronisk arkivering og søgning af dokumenter Nu kan du selv ændre de faste udskrifter i ASPECT4, så de får et layout og et indhold, som passer til virksomheden, således udgifterne til programmering og fortrykte formularer mindskes. Det unikke ved konceptet er, at det giver vores kunder mulighed for selv at udforme deres udskrifter uden programtilpasninger. Derfor kan information i listerne, skriftstørrelse, farve, billeder, typografi og meget andet tilpasses individuelt. Programmet, som har gjort dette muligt, hedder DocDesigner. Med DocExchanger kan man som et alternativ (eller supplement) til udskriften vælge at sende til en fax eller vedhæfte i en . Dette vil hurtigt give store besparelser i håndtering af udskrifter, kuvertering, porto etc. Den sidste i rækken af muligheder i DocManager er DocOrganizer. DocOrganizer aktiverer udskrifterne fra DocManager elektronisk med nøjagtigt samme udseende. Når udskrifterne er arkiveret, kan de hurtigt fremfindes til genudskrivning eller til fremsendelse som fax eller . Optimering af arbejdsprocesser En af EDB Gruppens ambitioner er at styrke vores kunders konkurrenceevne og at optimere de daglige arbejdsprocesser. Grundstammen i vores forretningskoncept er de administrative virksomhedssystemer, der dagligt hjælper tusindvis af virksomheder til at nå deres finansielle og forretningsmæssige mål. Over 900 medarbejdere, fordelt på lokationer i Herning, Ballerup, Kolding, Århus og Hjørring, arbejder hver dag mod det mål at sikre fremtiden for kundernes it-investeringer og mod kontinuitet i vores løsninger. Vi har selskaber i Norge og Sverige, der medvirker til at profilere EDB Gruppen som en stærk, visionær og effektiv virksomhed i Skandinavien. Inden for ASPECT4 har vi kunder i store dele af verden. Dette skyldes ofte danske moderselskaber, men hyppigt sker supporten direkte fra EDB Gruppen til den lokale virksomhed. En stærk hånd EDB Gruppen er en af de førende itleverandører af løsninger til handelsog produktionsvirksomheder, de liberale erhverv og den offentlige sektor. Som et vigtigt kort på hånden til idéudvikling og succes i fremtiden ser vi det nære samarbejde med kunderne som en meget betydningsfuld faktor. EDB Gruppens løsning til logistikvirksomheder anvendes af i alt ca. 100 virksomheder i Danmark, Norge, Sverige samt flere steder i resten af verden, og ca. 100 medarbejdere servicerer løsningen. Sammensætningen af medarbejdere i ASPECT4 Logistik er en kombination af forholdsvis nye og mere erfarne medarbejdere.vi ansætter hvert år en eller flere trainees, som oplæres til at kunne håndtere kunder på bedste vis. Derudover har vi en lang række medarbejdere, som har op til 25 års erfaring med kundehåndtering inden for forskellige brancher. Sammenlagt har vi en gennemsnitserfaring på over 8 år. Forudsætningen for at skabe en fælles succes er en dyb indsigt i kundens forretning.vi skal som it-leverandør være tættere på kunden, og kunden skal involveres langt mere end tidligere. Trin for trin mod målet - uden tanke for forhindringerne For at opnå et maksimalt resultat af investeringen i en løsning fra EDB Gruppen stilles krav til begge parter. Fundamentet for samarbejdet er åbenhed, initiativ og respekt for at kunne synliggøre de målbare værdier. Vil du vide mere om løsningen og andre moduler, er du velkommen til at kontakte din Account Manager hos EDB Gruppen på telefonnr

12 Vi skaber værdi for dig, din forretning og dine kunder Hos EG tænker vi altid i løsninger og helheder frem for i teknologi. På den måde skaber vi værdi for dig, din forretning og dine kunder. Når du samarbejder med EG, får du en solid partner, der kender værdien af lange, tætte relationer. Vi lytter til din viden, taler dit sprog og deler ud af vores egen erfaring, så vi sammen finder den helt rigtige løsning til din forretning. Hør mere om ASPECT4 Logistik Vi hjælper dig med at udvikle din forretning gennem rådgivning og implementering af it-løsninger og har fokus på at sikre dig return on investment og ro og tryghed i hverdagen. For vores mål er klart defineret, når vi udvikler løsninger sammen med vores kunder. Vi kalder det Adding value to business. Ring til Bo Eriksen for at høre mere om hvordan vi kan skabe værdi for din virksomhed med vores viden og ASPECT4. Telefon Læs mere om vores omfattende kompetencer på EG er en danskbaseret virksomhed, som leverer it-løsninger og konsulentydelser til det skandinaviske marked. Vores forretningsforståelse og brancheindsigt sikrer, at vi holder fokus på udbyttet af den optimeringsproces, vi varetager for vores kunder. På den måde skaber vi værdi for din virksomhed. Vi udvikler din forretning gennem både it-løsninger og managementkonsulentydelser som fx forretnings- og organisationsudvikling. Vores brede produktportefølje sikrer, at vi kan opfylde vores kunders forskellige it-behov uanset størrelse og forretningsgrundlag. Hver eneste dag arbejder vi efter vores vision Adding value to business at skabe værdi for dig, din forretning og dine kunder.

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

En stærk handelsløsning

En stærk handelsløsning En stærk handelsløsning daax handel gør det komplekse enkelt og det enkle muligt stærke led i kæden Skab bedre sammenhæng... Der er ikke noget hokus-pokus ved en velfungerende handelsløsning. Det handler

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

ASPECT4 Logistik Spor 2

ASPECT4 Logistik Spor 2 ASPECT4 Day ASPECT4 Logistik Spor 2 Vi går i dybden med udvalgte nyheder set i logistikbranche-perspektiv: Den nye funktionalitet, fordelene, teknologien og implementeringen. Agenda spor 2 Velkomst ved

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere