REFERAT. E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Frederiksberg, Kundenr Sagsnr Dok.nr Direkte tlf REFERAT E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalerne, Eremitageparken 335, 2800 Kgs. Lyngby Mødedato: 23. oktober 2013 klokken Fremmødte: Bestyrelsen: Flemming Palshof Jacob Lundgaard, Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme, att. Ulla Buchardt Charlotte Heier, Nordea Ejendomsinvestering A/S Erik Husmark Nina Kjeldsen (afbud) Suppleanter: Klaus Dyrløv Madsen David Söderberg Andre: Deas: Projektleder Per Rønn Andreasen Administrator Christiern Rackham Håkansson Afdelingsdirektør Per Holm Inspektør: Per Jensen Referent: Christiern Håkansson Dagsorden: 1. Rapportering om økonomien for perioden januar september 2013 a. Rapportering for perioden er vedlagt 2. Meddelelser fra formand Flemming Palshof a. Forsikring genforhandlet med forsikringsmægleren 3. Meddelelser fra inspektør Per Jensen a. b. 4. Drift og vedligeholdelse (Per Rønn Andreassen) a. Status på planlagte vedligeholdelsesopgaver 2013 b. Vedligeholdelse 2014 c. Status på påbudssager: i. Vandskadesag Eremitageparken 297 ii. Mikkelsen, Eremitageparken 265, installationer 5. Fremlæggelse fra udvalg til gennemgang af administrations- og driftsaftaler 6. Meddelelser fra administrator 7. Eventuelt 8. Næste møde

2 1. Rapportering om økonomien for perioden januar september a. Rapportering for perioden er vedlagt indkaldelsen Christiern Håkansson fremlagde rapporteringen, der havde været vedlagt indkaldelsen til mødet. Budgettet var generelt blevet fulgt. Der havde dog været færre udgifter til den daglige vedligeholdelse end budgetteret for perioden. Samtidig var flere af de planlagte vedligeholdelsesarbejder ikke blevet faktureret endnu, hvorfor der på disse poster stadig var et større beløb afsat til resten af året. Status på disse arbejder blev fremlagt senere på mødet. Udgiften til drift af maskiner var stigende. Inspektøren fortalte at maskinerne benyttes flittigt, hvilket giver større brændstofforbrug og slid. Flere af maskinerne var ikke nye længere. Årligt eftersyn af samtlige maskiner var udført. Udgifterne til løn var meget stabile. Overarbejde afspadseres. Udgift til merarbejde fra marts måned var for det specifikt aftalte arbejde med beskæring af platantræer. Lønsumsafgift til Staten var steget på grund af at afgiften (procentsatsen) var steget. Der havde været mange reparationer og udskiftninger af tærede rør, særligt varmtvandsrør/brugsvand. Projektlederen sagde at vandrørene måtte forventes at have en restlevetid på cirka 15 år afhængigt af vandets aggressivitet. Antallet af opgaver og omkostningen til blikkenslagere var stigende. Udgifterne til kloakanlæg blev nævnt. Indtægterne fra udlejning af selskabslokalerne var stagnerende; til gengæld var udgifter til driften meget lave. Der havde været 26 udlejninger i perioden januar til september Bilag er vedlagt. Der var som tidlige aftalt oprettet opsparingskonti i seks forskellige banker. Der var aktuelt fem restancesager. Tre af sagerne var aktuelt under behandling ved retslig inkasso. 2. Meddelelser fra formand Flemming Palshof. a. Forsikring Flemming Palshof og projektlederen fremlagde at ejendomsforsikringen var genforhandlet sammen med assurance Partner. Der var aftalt ny bygningsforsikring i Gjensidige Forsikring pr. den 1. november 2013 til præmie inkl. formidlingsprovision kr Øvrige forsikringer var uændrede. b. Kabel-tv YouSee forhøjer priserne pr. 1. januar Det nye beløb varsles på hjemmesiden og infokanalen når administrator/inspektøren modtager brev fra YouSee. Det eksakte beløb var ikke kendt på mødet. 3. Meddelelser fra inspektør Per Jensen. a. Loft i selskabslokaler Der var indhentet tilbud på renovering af selskabslokalerne, som omfatter nyt loft, ny belysning samt malerbehandling. Prisen var cirka kroner ,- eksklusive moms. Renovering overvejes gennemført i 2014 jf. opdateret vedligeholdelsesplan. b. Pizzeria, skilt Lejeren af pizzeriaet havde søgt om tilladelse til opsætning af skilte ved facaden. Oplægget blev godkendt under forudsætning af at bogstaverne i skiltet får samme størrelse som i Nettos skilte. 2/5 ejd

3 c. Pizzeria, rørføringer Lejeren af pizzeriaet havde iværksat reparationer i lejemålet, som involverede fælles installationer. Inspektøren ville sætte foreningens håndværkere til at forestå den nødvendige reparation. Udgifter der var forårsaget af lejeren, ville blive pålagt lejer at betale. d. Legepladser Der var indhentet tilbud på reparation af legepladser. Tilbuddet lød på kroner eksklusive moms. Der var også hentet tilbud på ny rutsjebane til kroner eksklusive moms men uden opsætning. Bestyrelsen godkendte reparationen af eksisterende legeredskaber, men ikke indkøb af rutsjebane. e. Bænke Otte bænke var for slidte til at blive opstillet igen næste år. Bænke kostede kroner eksklusive moms pr. styk. Bestyrelsen godkendte indkøb af fire styk nye bænke af mærket Mjølner-bænk. f. Duesikring Der var flere forespørgsler fra beboere på duesikring. Pigge kostede kroner 190 eksklusive moms pr. løbende meter. Bestyrelsen var ikke tilhænger af pigge på bygningerne. Projektlederen anbefalede i stedet at fraråde/forbyde fodring af fugle i haver og på altaner. Duer og andre fugle kommer oftest kun nær bygninger ved fodring. g. Firmabil Toyotaen var brudt sammen. Inspektøren havde set på en brugt bil af samme type til cirka kroner Bestyrelsen godkendte indkøb af denne bil. h. Tætningslister i centergruppen Arbejdet var nu gennemfært. Seks beboere havde ikke givet adgang til håndværkerne trods tre henvendelser over en længere periode. Disse lejligheder måtte vente med at få skiftet lister til næste gang der skulle males vinduer i centergruppen. i. Overvågning Chauffører med ærinde til Netto påkørte ofte både bygninger, kantstene, pullerter og skilte. Inspektøren ønskede at opsætte kameraer til overvågning af de udsatte steder. Bestyrelsen godkendte dette med forbehold for at kameraerne opsættes på lovlig vis. j. Ventilationsanlæg Arbejdet med rensning og indregulering af ventilationsanlæg foregik over al forventning og forventedes at blive gennemført til tiden og til prisen. 4. Drift og vedligeholdelse (Per Rønn Andreassen). a. Status på planlagte vedligeholdelsesopgaver 2013 i. Krybekældre/kloak Kælderen i blok 13 havde fået etableret ekstra mandehul. Efterfølgende var der konstateret en sammenstyrtet brønd i denne kælder. Det havde været nødvendigt at opføre helt ny brønd, hvilket havde kostet cirka kroner , da arbejdet grundet trange pladsforhold var udført i hånden. Renovering af krybekælder havde kostet cirka kroner ii. Ventilation Tidsplan og budget holdt indtil nu. iii. Injicering af kældervægge Arbejdet var færdigt.

4 iv. Tætningslister Arbejdet var færdigt. Få lejligheder havde ikke givet adgang til håndværkerne trods tre henvendelser over en længere periode. Den endelige pris blev på kroner inklusive moms. v. Terrænbelysning ved skolestier Helheden i området ved tunnelen ville blive bedre med montering af skotlamper, da der i forvejen var skotlamper på de tilstødende arealer. Bestyrelsen accepterede dette forslag. Der havde været et uheld med overgravning af et elektrisk kabel, da oprindelige installationstegninger var meget unøjagtige. vi. Belægning på skolestier Flisestierne var færdige. De oprindelige asfaltbelægninger var i en meget ringere udførelse end forventet. Særligt manglede der stabilgrus i stiernes vejkasser. Der var flere steder blot muldjord under tre centimeter slidlag asfalt. Andre steder var stabillaget udført i byggeaffald. Begge materialetyper måtte fjernes for etablering af nye kantsten på stier. En fuldstændig nyetablering af stierne med det korrekte underlag ville koste cirka kroner ekstra end budgetteret. Per Rønn Andreassen anbefalede en mindre kostbar løsning, da stierne kun skulle benyttes som cykel- og gangstier, som dog udføres uden garanti fra entreprenør mod sætninger. Bestyrelsen godkendte at asfaltstierne renoveres uden fuldstændig etablering af ny vejopbygning. Stierne ville være rigeligt holdbare til den tiltænkte transport. På baggrund af opbygning og manglende kan snebekæmpelse ikke foretages med stor traktor som ønsket, og der må fortsat kun benyttes små maskiner på stierne. Med ovennævnte beslutning kunne budgettet på projektet overholdes. vii. Femårsgennemgang Der var aftalt tid for femårsgennemgang af trapperenoveringen med tidligere hovedentrenør H. Friedmann og Søn A/S til fredag den 25. oktober b. Vedligeholdelse 2014 og nyt 10-årsbudget Per Rønn Andreassen omdelte og fremlagde udkast til vedligeholdelsesbudget for perioden 2014 til Der var spørgsmål og debat om flere punkter i budgettet. Som følge af den konstaterede slitage på vandinstallationer, ønskede bestyrelsen at denne post nævnes, men foreløbigt uden værdiansættelse. Bestyrelsen ønskede at fremskynde opgaver med isolering af varmeinstallationer i kældre til den opgave finansieres ved overførsel af det forventede overskud på vedligeholdelsen i års budgettet redigeres og fremlægges i detaljer på næste bestyrelsesmøde. c. Status på påbudssager mod ejere: i. Vandskadesag Eremitageparken 297 Personsag. Bestyrelsen gennemgik sagens akter og tog stilling til det videre arbejde efter en debat. ii. Eremitageparken 265, installationer Personsag. Bestyrelsen gennemgik sagens akter og tog stilling til det videre arbejde efter en debat.

5 5. Fremlæggelse fra udvalg til gennemgang af administrations- og driftsaftaler. Formanden informerede. Der var indhentet tre tilbud, herunder fra nuværende administrator. Udvalget arbejder videre med de to bedste tilbud. 6. Meddelelser fra administrator. Budget for 2014 indeholdende specificerede vedligeholdelsesopgaver fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 7. Eventuelt. Jacob Lundgaard meddelte han ville repræsentere ejerforeningen på møde om etablering af støjværn ved motorvejen. 8. Næste møde. Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 27. januar 2014 klokken i selskabslokalerne. Ordinær generalforsamling blev fastlagt til afholdelse i uge 15, onsdag den 9. april Inspektøren ville bestille lokaler på Lundtofte Skole. Formanden hævede bestyrelsesmødet kl. 19:30 og takkede for god ro og orden. Referent Christiern Håkansson Bestyrelsen: Flemming Palshof, formand Jacob Lundgaard Charlotte Heier Erik Husmark Nina Kjeldsen 2/5 ejd

REFERAT. E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde

REFERAT. E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde Kgs. Lyngby, 12-11-2014 Kundenr. 8-436 Sagsnr. 07-27904 Dok.nr. 14- Direkte tlf. +45 39 46 60 57 crh@deas.dk REFERAT E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde Mødested: i Selskabslokalerne, Eremitageparken 335

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl.

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011 Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Tilstede: Lars Christian Pedersen (administrator), Flemming Skaarup, Martin Egemark Clausen, Mathilde Hostrup, Palle Hostrup,

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere