Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 132. årgang. 2011-02-02 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REG X Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Plenty (730) Indehaver: DAMGAARD COMPANY A/S, Tesch Alle 11, 2840 Holte, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering; restauration (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energy Cool (730) Indehaver: Energy Cool, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E L E C T R O T E X T U R E L A B. (730) Indehaver: Electrotexture Lab v/esben Skouboe Poulsen, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SWANline (730) Indehaver: MOELVEN DANMARK A/S, Smedeland 3, 2600 Glostrup, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FVD (730) Indehaver: Foreningen af vandværker i FVD, Solrød Center 22C, 2680 Solrød Strand, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 187

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIP (730) Indehaver: Oy Karl Fazer Ab, Box 44, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A-Line (730) Indehaver: A-LINE ApS, Kvinderupvej 22, 3550 Slangerup, (511) Klasse 07: Sneplove, saltspreder, dozerblade (dele til maksiner), planeringsskær (dele til maksiner), skrabeblade (dele til maksiner), klapskær (dele til maksiner), gummiskær (dele til maksiner), stålskær (dele til maksiner), ophæng til maskiner, fjedre (dele til maskiner). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Livstraaden (730) Indehaver: Livstraaden v/rikke Marie Fischer, Trepkasgade 25, 1.th., 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Bøger, nemlig trykte bøger med egen livshistorie. (511) Klasse 41: Skrivning af tekster, nemlig journalistisk virksomhed med folks livshistorie gennem interview og skriftlig bearbejdning af stoffet til en sammenhængende historie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THIS IS WHO I AM (730) Indehaver: BRD. Klee A/S, Gadagervej 11, 2620 Albertslund, (511) Klasse 07: Maskiner, nemlig ringkammerblæsere til indsugning/kompression til anvendelse i forbindelse med bl.a. rensningsanlæg, tørringsanlæg, lufttørring, luftaffjedring, iltning, transport (flytning af partikler), afgasning, luftrensning, industristøvsugning; maskiner, nemlig turboblæsere til tørringsanlæg, iltning, transport (flytning af partikler) samt lufttørring; maskiner, nemlig lamelpumper til højt tryk bl.a. til transport (flytning af partikler) samt til vakuum til flytning af emballage. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (Pantone 186C) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LUKOU ApS, Øster Allé 1, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMMO LOADED CRIMINALS (730) Indehaver: Dennis Hasselgren, Sebbersundvej 20, 1.tv., 9220 Aalborg Øst, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: call2mama (730) Indehaver: Necati Karakus, Skjulhøj Allé 60, 2.tv., 2720 Vanløse, (511) Klasse 09: Kodede taletidskort, herunder til udlandsopkald. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; taletidskort af pap og papir, herunder til udlandsopkald. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: F&H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, sækkestole, puffer, puder, madrasser, hynder; stænger, ringe og kroge til badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic. (511) Klasse 21: Grydelapper, grillhandsker, brødkurve til husholdningsbrug, kurve til husholdningsbrug, havehandsker, handsker til husholdningsbrug. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, herunder tekstilmetervarer, duge, damask, voksduge (bordduge), dækkeservietter af tekstilmateriale, dækkeservietter af filt, bordløbere, bordservietter af tekstilmateriale, bordskånere af tekstilmateriale, bordskånere af filt, viskestykker, karklude, håndklæder, vaskeklude, senge- og bordtæpper, sengelinned, sengetøj, pudebetræk, pudevår, lagener, plaider, vattæpper; badelinned; håndlæder, vaskeklude; moskitonet; badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic; betræk til toiletsæder (af tekstil). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; forklæder, badekåber, pyjamasser, nattøj, natkjoler, badetøfler, hjemmesko, hagesmække, ikke af papir. (511) Klasse 26: Tehætter, tevarmere, stempelkandevarmere. (511) Klasse 27: Bademåtter, dørmåtter, måtter, tæpper, juletræstæpper, tapeter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Center for Åreknuder (730) Indehaver: Kirurgisk Klinik Møn v/erik Ditlev Hansen, Langgade 57 E, 4780 Stege, (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 188

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOOD Denmark (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Food Denmark Levnedsmiddelscentret, Københavns Universitet, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg C, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kajak Cut v/flemming Als, Hjortekærvej 10, 4600 Køge, (511) Klasse 06: Håndtag med teleskopskafter af metal til redskaber og værktøj. (511) Klasse 12: kajakker og pagajer. (511) Klasse 25: Beklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: cloudoffice (730) Indehaver: Headnet ApS, Wilders Plads 8A, 1403 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin- Tien, 231 Taipei, Taiwan (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computere, pc ere, servere, bærbare computere, bærbare computere til notatskrivning, personlige digitale assistenter, digitale TV-bokse, computerbundkort, computerchassiser, computerkabler, interne computer termokøleudstyr, tynde klienter (simple computere), LCD skærme, computer tilbygningskort, herunder modemkort, videografikkort, LAN -kort (Local Area Network) til at forbinde bærbart computerudstyr til computernetværk, netværkskontrolkort og SCSI-kort (small computere system interface), computer arbejdsstationer bestående af computer, grafikkort og controller, LAN hardware, harddisk interface controllere, computerhardware og computerudstyr, herunder computerskærme, mus, tastaturer, højttalere, computerlagringsenheder, herunder harddiske, disketter, optiske diskdrev, integrerede kredsløb, printplader, elektriske strømforsyninger, elledninger, fjernbetjeningsudstyr til computere, telekommunikationhardware og datanetværkhardware, fax/modem udstyr apparater, kabelmodem, netværksenheder, herunder netværksinterfacestyreenheder, routere, hubs, broer (telekommunikationsudstyr), videotelefoner, apparater til videokonferencer, digitale kameraer, digitale telefoner, mobiltelefoner; elektriske tilslutningsenheder, harddisk kabinet, video- og multimedieprojektorer, fotografiske projektorer, computersoftware, til test af computerhardware, programmer og systemsoftware, software drivere, firmware, optagelsesapparater, transmission og gengivelse af lyd og billeder. (511) Klasse 35: Import og eksportagenturer af it-relaterede produkter, importeksport agenturer, udarbejdelse af salgstilbud (til andre), en gros-,detailhandel, herunder online med computerrelaterede produkter. (511) Klasse 37: Installation af edb- og netværkshardware, reparation af computerehardware og hardware til computernetværk og tilhørende perifereenheder, computerhardwareinstallation og -vedligeholdelse, herunder af bundkort, VGA-kort, servere, pc er og hardwareudstyr. (730) Indehaver: Storybag, Gammel Mønt 19A, 2. sal, 1117 København K, (511) Klasse 35: Detailhandel via internettet med lydbøger, e-bøger, apps, bøger, dokumentarfilm og mobilt læsestof til download. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og orange (CMYK: /054990) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Livets Hus (730) Indehaver: Livets Hus/Life Delight v/catherine Daverne, Vedbæk Strandvej 493 A, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, alternativ sundhedsbehandling ved hjælp af afspænding, kraniosakralterapi, sansende, kommunikation og spiritualitet. 189

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kong kylling (730) Indehaver: King Chicken v/omer Demirtas, Søborg Hovedgade 8 C, 2870 Dyssegård, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Unika (730) Indehaver: ROLAVOL ApS, c/o Karin Østergaard Lassen, Åkrogs Strandvej 19B, 8240 Risskov, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, pletfjernemidler, polerpræparater, lakfjerningspræparater, præparater til rensning og pleje af møbler, malede overflader, behandlet naturtræ, klinker, sanitet, rustfrit stål, overflader i og på biler, cykler, samt overflader forurenet med asfalt og spildolie. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (591) Farvetekst: Mærket består af et stort hvidt R omgivet af en mørk firkant. I R-et er en gylden dråbe med skyggevirkning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: UNIKA VÆRKTØJ A/S, Lyngbakkevej 6, 8643 Ans By, (740/750) Fuldmægtig: Bilberg & Co, c/o Klaus Bilberg, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 01: Plastic i rå tilstand. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation. Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer. Bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder udvikling og konstruktion af værktøjer til sprøjtestøbning., industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Strategihuset I/S v/malene Sønderskov og Morten Møller, Bavnehøj Park 28, 3500 Værløse, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: SIGMA CAR WASH ApS, c/o Sigma, Balstrupvej 92, 4100 Ringsted, (511) Klasse 37: Bilvask, klargøring af biler (reparation, vedligeholdelse og rengøring), servicecenter for biler (reparation, vedligeholdelse og rengøring), indvendig og udvendig rengøring af biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, blåt og hvidt. 190

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOOSAN (730) Indehaver: Doosan Corporation, 18-12, 6th St. Ulchi-Ro, Chung-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Rørpæle af stål; uforarbejdet stål; delvist forarbejdet stål; rustfrit stål; kulholdigt stål; stållegeringer; kulholdigt værktøjsstål; legeret værktøjsstål; støbestål; jernmalm; metalskilte; metaltrofæer; metalstiger; metalbeholdere til gas under tryk; metalbeholdere til flydende gas; metaltanke til opbevaring af gas; metaltanke til opbevaring af væskearter; metalopbevaringstanke; metalkasser; metalpunser; metalskruer; metallåse, ikke elektriske låse; udforarbejdede metaller som ikke indeholder jern; delvist forarbejdede metaller som ikke indeholder jern; metalstænger til lodning; stålrammer til bygningsbrug; afløbsrør af metal; nedløbsrør af metal; vandrør af metal; rørledninger (føderør af metal); metalforme til metalstøbning; metalafstøbninger; rørforbindelsesled af metal; afstivningsmaterialer (af metal) til rørledninger; plader af metal til anvendelse inden for byggevirksomhed; transportable bygninger af metal; standere til vejafgrænsning, ikke lysende og ikke mekaniske, af metal; drejeskiver af metal til håndtering af tunge læs; godspaller af metal; støbeformer af metal; rørkoblinger af metal; ventiler af metal (ikke dele af maskiner); ventiler af metal til vandledninger; metalflanger (spændebånd); armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft; metalwirer; seler eller stropper af metal til håndtering af tunge læs; produktion af olie og rørledninger. (511) Klasse 07:Portalkraner (brokran); faststående og mobile kraner; portalkran (havnekran) monteret til skinner; portalkran med gummihjul; gasgeneratorer til fremstilling af elektricitet; apparater til vulkanisering; luftkondensatorer; sugeblæsere; omrører til industrielle formål, strimmelmaskiner til industriel brug (markulatorer); sugemaskiner til industriel brug; miksere (blandemaskiner); fødevandsregulatorer; sandsorteringsmaskiner; vandudskillere; separatorer (sorteringsmaskiner); knusemaskiner; maskiner til kemisk industri; rensetromler; sintringsmaskiner til kemisk forarbejdning; støvopsamlingsmaskiner til kemisk forarbejdning; acetylenrenseapperater; kompressorer (maskiner); filterpresser; filtermaskiner; oliefiltre; centrifuger (maskiner); emulgeringsmaskiner til kemisk forarbejdning; kondenseringsanlæg; elektriske piskere; olieraffineringsmaskiner; granuleringsmaskiner til kemisk forarbejdning; separatorer (herunder damp- og olieseparatorer); katalytiske omformere; udvindingsmaskiner til kemisk forarbejdning; affaldskværne (maskiner); knusemaskiner til brug i kloakanlæg; miksere (maskiner); elektromekaniske maskiner til kemisk industri; møller til maling (kemisk industri); delkondensatorer (til kemisk forarbejdning); filtrermaskiner (til kemisk forarbejdning); maskiner til vandabsorbering (kemisk forarbejdning); absorberingsmaskiner (kemisk forarbejdning); servomekanismer til skibsmotorer; aksialleje til skibe; styreenheder til skibe; gløderør til dieselmotorer; benzinmotorer (ikke til køretøjer); gasturbiner (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); dieselmotorer (ikke til køretøjer); hydrauliske turbiner (ikke til køretøjer); jetmotorer (ikke til køretøjer); dampmotorer (ikke til køretøjer); dampturbiner (ikke til køretøjer); turbo jetmotorer (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); jetmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); benzinmotorer (til skibe eller fly); gasturbiner (til skibe eller fly); Luftturbiner (til skibe eller fly); dieselmotorer (til skibe eller fly); hydrauliske turbiner (til skibe eller fly); jetmotorer til skibe eller fly; dampmotorer til skibe eller fly; dampturbiner til skibe eller fly; kompressormaskiner; fødeapparater til dampmaskinekedler; filtre (dele af motorer); lydpotter til motorer; topstykker til forbrændingsmotorer; injektorer til forbrændingsmotorer; tændingsmagneter til forbrændingsmotorer; stempler til forbrændingsmotorer; filtre til motorer til rensning af køleluft; nukleare drivmaskiner; pakninger (dele af motorer); dampmaskiner; dampkondensatorer (dele af maskiner); stempler (dele af maskiner eller motorer); motorer til luftfartøjer; dampkedler til energiudvinding (ikke til befordringsmidler til brug på land); luftkompressorer; kraftoverføringer og gear til maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); transmissioner til anden brug end til befordring; transmissioner til skibe og fly; ventiler, ikke til køretøjer (maskindele); koblinger til skibe eller fly; vekselstrømsgeneratorer; motorer til anden brug end befordring på land; generatorer (strøm); dynamobørster; nødstrømsgeneratorer; elektriske motorer (ikke til køretøjer); jævnstrømsmotorer (ikke til køretøjer); vekselstrømsmotorer til skibe eller fly; servomotorer til skibe eller fly; elektriske motorer til skibe eller fly; jævnstrømsmotorer til skibe eller fly; turbinerotorer til anden brug end til køretøjer; generatorrotorer til anden brug end køretøjer; demineraliseringsanlæg; kloreringsanlæg; højtryksreaktionsbeholdere; sikkerhedsfiltre til højtrykspumper; højtrykspumper; dampgeneratorer til atomanlæg; pneumatiske døråbnere og dørlukkere (maskindele); pneumatiske rørtransportanlæg; transportbånd; løfteinstallationer til transport af personer og varer; løftemaskiner; hydrauliske transportbånd; stablemaskiner; kapstaner; transportbånd (ikke til brug i luften); maskiner til læsning og aflæsning; gravemaskiner; hydrauliske gravemaskiner; metalforarbejdningsmaskiner; forme til smedearbejde; boremaskiner; borehoveder (maskindele); sprøjtestøbemaskiner; konvertere til stålværker; rørmølle; støberimaskiner; støbeforme (maskindele); borekroner til gravemaskiner; maskiner til behandling af malm; vejbygningsmaskiner; boreplatforme (flydende eller ikke-flydende); asfaltmaskiner; betonblandere; reaktionsbeholdere (til kemisk forarbejdning); spindemaskiner; elektriske foodprosesorer til husholdningsbrug; maskiner til færdigforarbejdning af krydsfinér; maskiner til fremstilling af papir; trykkerimaskiner; glasbearbejdningsmaskiner; maskiner til udførelse af malearbejder; forseglingsmaskiner til industrielle formål; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af gasser; luftpumper (installationer til værksteder); fødevandsregulatorer; kompressorer til køleanlæg; maskiner til dræning; trykluftspumper; stempelkompressorer; stempelvakuumpumper; stempelpumper; vakuumpumper (maskiner); pumper (dele af maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer); pumpemembraner; drivremme til maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer, som anvendes til industrielle formål; krumtaphuse til maskiner, forbrændingseller elektriske motorer; dynamoremme; gear (ikke til køretøjer); krumtappe (dele af maskiner); hydrauliske fjederbuffere til anden brug end til køretøjer; skivebremser til anden brug end køretøjer; reduktionsventiler (dele af maskiner); lejer, ikke til befordringsmidler til køretøjer (maskindele); filtre (dele af maskiner); udløbshaner; ventiler (dele af maskiner); vaskeanlæg til køretøjer; mekaniske parkeringsinstallationer; maskiner til forarbejdning af plastic; drivmotorer; motorer til anden brug end befordring på land. (511) Klasse 09: Kaliberringe; længdemålere; mikrometermålere; komparatorer; skydelærer; kalibermål; maskiner og instrumenter til måling af planhed; afstande (apparater til registrering af-); afstandsmåleapparater; maskiner og apparater til fjernkontrol og -måling; galvaniseringsapparater; ozonapparater (ozonaters); ioniseringsapparater, ikke til luftbehandling; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; LCD, flydende krystal displayer; lysdioder; elektriske ledninger; trykbeholdere til forsøg; computersoftware (lagret); styreprogrammer til computere (lagrede); lagrede computerprogrammer; computer programmer (downloadable software); computere; computerhukommelser; beskyttelsessko; dekopressionstanke; luftanalalyseapparater; destillationsapparater til videnskabelig brug; kinematografiske projektorer; kameraer; målings- og kontrolapparater inden for ventilationsteknologi; apparater til måling af styrke i metaller; apparater og instrumenter til vejning (standardmåleenheder); aerometrer; testudstyr til måling af dieselolieemission; trykindikatorpropper til ventiler; fartkontrolapparater til køretøjer; maritime dybdemålere; vandstandsindikatorer; automatiske trykkontrol apparater; trykmåleapparater; trykmålere; sensorer til måling af væskeniveau; apparater til varmeregulering; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestand; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestrømning; termostater; vakuummetre; kalibermål; program kontrol apparater; beskyttelsesbriller; regnemaskiner; selvregulerende brændstofpumper; net til beskyttelse mod ulykker; brandsluknings apparater; gasalarmer; varmesensorer; signaler, lysende eller mekaniske; elektriske døråbnere og -lukkere; apparater til drift af elevatorer; elektriske svejsningsapparater; galvaniseringsapparater; elektrolysatorer; elektriske relæer og transformatorer; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; voltstabilisatorer til befordringsmidler; induktionsregulatorer for befordringsmidler; elektriske reguleringsapparater; elektriske apparater; soldrevne batterier; wattmetre; apparater til måling af vakuumslangekarakteristik; elektriske kabeldåser til elektriske kabler; kassetteafspillere til biler; elektriske apparater til fjernbetjening af industrielle funktioner; fjernbetjeningsapparater; kommunikationsudstyr til køretøjer; halvledere; propper; beskyttelseshandsker; beskyttelseshjelme; magnetkort; eksponerede film; elektroniske publikationer som kan downloades. (511) Klasse 37: Nedlægning af gasledninger; konstruktion af tanke til opbevaring af gas; konstruktion af fundament til bygninger; reparationsarbejde på bygninger; udlejning af kontruktions- og byggeudstyr; ingeniørskonsultarbejde vedrørende byggeri; ingeniørydelser i forbindelse med byggeri; information i relation til byggevirksomhed; fabriksopførelse; opførelse af broer; nedrivning af broer; udlejning af udgravningsmaskiner; udlejning af gravemaskiner; isoleringsbyggeri; byggeri af damme og vandopbevaringsfaciliteter; byggeri af kraftværker; byggeritilsyn; produktion og konstruktion af olierørledninger production af rørledninger vil som udgangspunkt hernføres til klasse 6; konstruktion af master til strømledninger; opførelse af hydroelektriske fabrikker; opførelse af lejligheder; opførelse af bygninger; byggeri af kanaler og vandledninger; byggeri af atomreaktorer; installering af elektriske anordninger; cementarbejde; udlejning af kraner (byggeriudstyr); installation af fotovoltaiske kraftproduktionsinstallation; anlæg af rørledninger; installation af miljøhygiejniske anordninger; installering af vindkraftanlæg; byggeri af atomanlæg; reparation eller vedligeholdelse af byggemaskiner og -apparater; installation og reparation af ventillationsudstyr; installation og reparation af industrielle brændeovne; installation og reparation af kedler; installation og reparation af HRSG anlæg (heat re-covery steam generator); reparation af maskiner og apparater til metalarbejde; reparation eller vedligeholdelse af smelteskæremaskiner; reparation eller vedligeholdelse af vandrør og dræningsrør; bygningskonstruktion af afsaltningsanlæg; reparation af drivmaskiner; installation og vedligeholdelse af drivmaskiner; rådgivning i forbindelse med installation af generatorer; installation af elektriske generatorer; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af elkraftværker; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af blikkenslagerarbejde; reparation af skibsmotorer; reparation af skibsmotordele; reparation og vedligeholdelse af skibskraner; reparation af dieselmotorer; servicestationer til køretøjer (brændstifpåfyldning og vedligeholdelse og reparationer); reparation af motordele; varmevekslere (installation og reparation); installation og reparation af ovne; renovation af kernekraftværker; repara-tion af kraner; reparation af turbiner; reparation af portalkran (havnekran) monteret på skinner; repara-tion af portalkran med gummihjul; reparation af olieraffineringsanlæg; reparation af tungt udstyr; installation af computerhardware; vedligeholdelse af computerhardware; reparation af maskiner og apparater til brug i fortsættes 191

8 Dansk Varemærketidende forbindelse med byggeringeniørvirksomhed og -opførelse; vedligeholdelse af olieledninger; reparation og vedligeholdelse af udstyr til håndtering af afløbsvand; olie- og gasboring; rengøring af ventilationsapparater; rengøring af industrielle anlæg; rengøring af lagertanke; blikkenslagerarbejde; reparation af rørsystemer; installation af forbrændingsovne; reparation og vedligeholdelse af forbrændingsovne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Doosan Corporation, 18-12, 6th St. Ulchi-Ro, Chung-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Rørpæle af stål; uforarbejdet stål; delvist forarbejdet stål; rustfrit stål; kulholdigt stål; stållegeringer; kulholdigt værktøjsstål; legeret værktøjsstål; støbestål; jernmalm; metalskilte; metaltrofæer; metalstiger; metalbeholdere til gas under tryk; metalbeholdere til flydende gas; metaltanke til opbevaring af gas; metaltanke til opbevaring af væskearter; metalopbevaringstanke; metalkasser; metalpunser; metalskruer; metallåse, ikke elektriske låse; udforarbejdede metaller som ikke indeholder jern; delvist forarbejdede metaller som ikke indeholder jern; metalstænger til lodning; stålrammer til bygningsbrug; afløbsrør af metal; nedløbsrør af metal; vandrør af metal; rørledninger (føderør af metal); metalforme til metalstøbning; metalafstøbninger; rørforbindelsesled af metal; afstivningsmaterialer (af metal) til rørledninger; plader af metal til anvendelse inden for byggevirksomhed; transportable bygninger af metal; standere til vejafgrænsning, ikke lysende og ikke mekaniske, af metal; drejeskiver af metal til håndtering af tunge læs; godspaller af metal; støbeformer af metal; rørkoblinger af metal; ventiler af metal (ikke dele af maskiner); ventiler af metal til vandledninger; metalflanger (spændebånd); armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft; metalwirer; seler eller stropper af metal til håndtering af tunge læs; produktion af olie og rørledninger. (511) Klasse 07: Portalkraner (brokran); faststående og mobile kraner; portalkran (havnekran) monteret til skinner; portalkran med gummihjul; gasgeneratorer til fremstilling af elektricitet; apparater til vulkanisering; luftkondensatorer; sugeblæsere; omrører til industrielle formål, strimmelmaskiner til industriel brug (markulatorer); sugemaskiner til industriel brug; miksere (blandemaskiner); fødevandsregulatorer; sandsorteringsmaskiner; vandudskillere; separatorer (sorteringsmaskiner); knusemaskiner; maskiner til kemisk industri; rensetromler; sintringsmaskiner til kemisk forarbejdning; støvopsamlingsmaskiner til kemisk forarbejdning; acetylenrenseapperater; kompressorer (maskiner); filterpresser; filtermaskiner; oliefiltre; centrifuger (maskiner); emulgeringsmaskiner til kemisk forarbejdning; kondenseringsanlæg; elektriske piskere; olieraffineringsmaskiner; granuleringsmaskiner til kemisk forarbejdning; separatorer (herunder damp- og olieseparatorer); katalytiske omformere; udvindingsmaskiner til kemisk forarbejdning; affaldskværne (maskiner); knusemaskiner til brug i kloakanlæg; miksere (maskiner); elektromekaniske maskiner til kemisk industri; møller til maling (kemisk industri); delkondensatorer (til kemisk forarbejdning); filtrermaskiner (til kemisk forarbejdning); maskiner til vandabsorbering (kemisk forarbejdning); absorberingsmaskiner (kemisk forarbejdning); servomekanismer til skibsmotorer; aksialleje til skibe; styreenheder til skibe; gløderør til dieselmotorer; benzinmotorer (ikke til køretøjer); gasturbiner (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); dieselmotorer (ikke til køretøjer); hydrauliske turbiner (ikke til køretøjer); jetmotorer (ikke til køretøjer); dampmotorer (ikke til køretøjer); dampturbiner (ikke til køretøjer); turbo jetmotorer (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); jetmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); benzinmotorer (til skibe eller fly); gasturbiner (til skibe eller fly); Luftturbiner (til skibe eller fly); dieselmotorer (til skibe eller fly); hydrauliske turbiner (til skibe eller fly); jetmotorer til skibe eller fly; dampmotorer til skibe eller fly; dampturbiner til skibe eller fly; kompressormaskiner; fødeapparater til dampmaskinekedler; filtre (dele af motorer); lydpotter til motorer; topstykker til forbrændingsmotorer; injektorer til forbrændingsmotorer; tændingsmagneter til forbrændingsmotorer; stempler til forbrændingsmotorer; filtre til motorer til rensning af køleluft; nukleare drivmaskiner; pakninger (dele af motorer); dampmaskiner; dampkondensatorer (dele af maskiner); stempler (dele af maskiner eller motorer); motorer til luftfartøjer; dampkedler til energiudvinding (ikke til befordringsmidler til brug på land); luftkompressorer; kraftoverføringer og gear til maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); transmissioner til anden brug end til befordring; transmissioner til skibe og fly; ventiler, ikke til køretøjer (maskindele); koblinger til skibe eller fly; vekselstrømsgeneratorer; motorer til anden brug end befordring på land; generatorer (strøm); dynamobørster; nødstrømsgeneratorer; elektriske motorer (ikke til køretøjer); jævnstrømsmotorer (ikke til køretøjer); vekselstrømsmotorer til skibe eller fly; servomotorer til skibe eller fly; elektriske motorer til skibe eller fly; jævnstrømsmotorer til skibe eller fly; turbinerotorer til anden brug end til køretøjer; generatorrotorer til anden brug end køretøjer; demineraliseringsanlæg; kloreringsanlæg; højtryksreaktionsbeholdere; sikkerhedsfiltre til højtrykspumper; højtrykspumper; dampgeneratorer til atomanlæg; pneumatiske døråbnere og dørlukkere (maskindele); pneumatiske rørtransportanlæg; transportbånd; løfteinstallationer til transport af personer og varer; løftemaskiner; hydrauliske transportbånd; stablemaskiner; kapstaner; transportbånd (ikke til brug i luften); maskiner til læsning og aflæsning; gravemaskiner; hydrauliske gravemaskiner; metalforarbejdningsmaskiner; forme til smedearbejde; boremaskiner; borehoveder (maskindele); sprøjtestøbemaskiner; konvertere til stålværker; rørmølle; støberimaskiner; støbeforme (maskindele); borekroner til gravemaskiner; maskiner til behandling af malm; vejbygningsmaskiner; boreplatforme (flydende eller ikke-flydende); asfaltmaskiner; betonblandere; reaktionsbeholdere (til kemisk forarbejdning); spindemaskiner; elektriske foodprosesorer til husholdningsbrug; maskiner til færdigforarbejdning af krydsfinér; maskiner til fremstilling af papir; trykkerimaskiner; glasbearbejdningsmaskiner; maskiner til udførelse af malearbejder; forseglingsmaskiner til industrielle formål; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af gasser; luftpumper (installationer til værksteder); fødevandsregulatorer; kompressorer til køleanlæg; maskiner til dræning; trykluftspumper; stempelkompressorer; stempelvakuumpumper; stempelpumper; vakuumpumper (maskiner); pumper (dele af maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer); pumpemembraner; drivremme til maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer, som anvendes til industrielle formål; krumtaphuse til maskiner, forbrændingseller elektriske motorer; dynamoremme; gear (ikke til køretøjer); krumtappe (dele af maskiner); hydrauliske fjederbuffere til anden brug end til køretøjer; skivebremser til anden brug end køretøjer; reduktionsventiler (dele af maskiner); lejer, ikke til befordringsmidler til køretøjer (maskindele); filtre (dele af maskiner); udløbshaner; ventiler (dele af maskiner); vaskeanlæg til køretøjer; mekaniske parkeringsinstallationer; maskiner til forarbejdning af plastic; drivmotorer; motorer til anden brug end befordring på land. (511) Klasse 09: Kaliberringe; længdemålere; mikrometermålere; komparatorer; skydelærer; kalibermål; maskiner og instrumenter til måling af planhed; afstande (apparater til registrering af-); afstandsmåleapparater; maskiner og apparater til fjernkontrol og -måling; galvaniseringsapparater; ozonapparater (ozonaters); ioniseringsapparater, ikke til luftbehandling; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; LCD, flydende krystal displayer; lysdioder; elektriske ledninger; trykbeholdere til forsøg; computersoftware (lagret); styreprogrammer til computere (lagrede); lagrede computerprogrammer; computer programmer (downloadable software); computere; computerhukommelser; beskyttelsessko; dekopressionstanke; luftanalalyseapparater; destillationsapparater til videnskabelig brug; kinematografiske projektorer; kameraer; målings- og kontrolapparater inden for ventilationsteknologi; apparater til måling af styrke i metaller; apparater og instrumenter til vejning (standardmåleenheder); aerometrer; testudstyr til måling af dieselolieemission; trykindikatorpropper til ventiler; fartkontrolapparater til køretøjer; maritime dybdemålere; vandstandsindikatorer; automatiske trykkontrol apparater; trykmåleapparater; trykmålere; sensorer til måling af væskeniveau; apparater til varmeregulering; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestand; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestrømning; termostater; vakuummetre; kalibermål; program kontrol apparater; beskyttelsesbriller; regnemaskiner; selvregulerende brændstofpumper; net til beskyttelse mod ulykker; brandsluknings apparater; gasalarmer; varmesensorer; signaler, lysende eller mekaniske; elektriske døråbnere og -lukkere; apparater til drift af elevatorer; elektriske svejsningsapparater; galvaniseringsapparater; elektrolysatorer; elektriske relæer og transformatorer; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; voltstabilisatorer til befordringsmidler; induktionsregulatorer for befordringsmidler; elektriske reguleringsapparater; elektriske apparater; soldrevne batterier; wattmetre; apparater til måling af vakuumslangekarakteristik; elektriske kabeldåser til elektriske kabler; kassetteafspillere til biler; elektriske apparater til fjernbetjening af industrielle funktioner; fjernbetjeningsapparater; kommunikationsudstyr til køretøjer; halvledere; propper; beskyttelseshandsker; beskyttelseshjelme; magnetkort; eksponerede film; elektroniske publikationer som kan downloades. (511) Klasse 37: Nedlægning af gasledninger; konstruktion af tanke til opbevaring af gas; konstruktion af fundament til bygninger; reparationsarbejde på bygninger; udlejning af kontruktions- og byggeudstyr; ingeniørskonsultarbejde vedrørende byggeri; ingeniørydelser i forbindelse med byggeri; information i relation til byggevirksomhed; fabriksopførelse; opførelse af broer; nedrivning af broer; udlejning af udgravningsmaskiner; udlejning af gravemaskiner; isoleringsbyggeri; byggeri af damme og vandopbevaringsfaciliteter; byggeri af kraftværker; byggeritilsyn; produktion og konstruktion af olierørledninger producfortsættes 192

9 Dansk Varemærketidende tion af rørledninger vil som udgangspunkt hernføres til klasse 6; konstruktion af master til strømledninger; opførelse af hydroelektriske fabrikker; opførelse af lejligheder; opførelse af bygninger; byggeri af kanaler og vandledninger; byggeri af atomreaktorer; installering af elektriske anordninger; cementarbejde; udlejning af kraner (byggeriudstyr); installation af fotovoltaiske kraftproduktionsinstallation; anlæg af rørledninger; installation af miljøhygiejniske anordninger; installering af vindkraftanlæg; byggeri af atomanlæg; reparation eller vedligeholdelse af byggemaskiner og -apparater; installation og reparation af ventillationsudstyr; installation og reparation af industrielle brændeovne; installation og reparation af kedler; installation og reparation af HRSG anlæg (heat re-covery steam generator); reparation af maskiner og apparater til metalarbejde; reparation eller vedligeholdelse af smelteskæremaskiner; reparation eller vedligeholdelse af vandrør og dræningsrør; bygningskonstruktion af afsaltningsanlæg; reparation af drivmaskiner; installation og vedligeholdelse af drivmaskiner; rådgivning i forbindelse med installation af generatorer; installation af elektriske generatorer; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af elkraftværker; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af blikkenslagerarbejde; reparation af skibsmotorer; reparation af skibsmotordele; reparation og vedligeholdelse af skibskraner; reparation af dieselmotorer; servicestationer til køretøjer (brændstifpåfyldning og vedligeholdelse og reparationer); reparation af motordele; varmevekslere (installation og reparation); installation og reparation af ovne; renovation af kernekraftværker; repara-tion af kraner; reparation af turbiner; reparation af portalkran (havnekran) monteret på skinner; repara-tion af portalkran med gummihjul; reparation af olieraffineringsanlæg; reparation af tungt udstyr; installation af computerhardware; vedligeholdelse af computerhardware; reparation af maskiner og apparater til brug i forbindelse med byggeringeniørvirksomhed og -opførelse; vedligeholdelse af olieledninger; reparation og vedligeholdelse af udstyr til håndtering af afløbsvand; olie- og gasboring; rengøring af ventilationsapparater; rengøring af industrielle anlæg; rengøring af lagertanke; blikkenslagerarbejde; reparation af rørsystemer; installation af forbrændingsovne; reparation og vedligeholdelse af forbrændingsovne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kitchengear (730) Indehaver: K & K REKLAME ApS, Jægergårdsgade 42, 1., 8000 Århus C, (511) Klasse 21: Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); børstenbindermateriale. (511) Klasse 24: Sengetæpper, bordtæpper. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Århus Kræmmermarked (730) Indehaver: Lions Club Viby, c/o Claus Lynggaard Stenholt, Bøgeskovparken 183, 8260 Viby J, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BROWN PRINCE (730) Indehaver: Ignace Pascal von der Recke Kamatari, Store Kongensgade 50, 3 etage, 1264 København K, ; Michael Andersen, 15, Av. Mabayi, BI 2880 Bujumbura, Burundi (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detaihandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, guldsmede-og juvelerarbejde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Optacto (730) Indehaver: Investor-Gruppen A/S, c/o Adm. Direktør John Andersen, Østerågade 19 2, 9000 Aalborg, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder til fysiske og mentale sygdomstilstande, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, desinfektionsmidler, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, arrangement og afholdelse af seminarer, work-shops, konferencer, forelæsninger, kongresser. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning inden for det medicinske, farmaceutiske og bakteriologiske område samt rådgivning og information i relation dertil, udførelse af tests vedrørende medicinske applikationer; design af emballage, design og udvikling af medicinsk udstyr, design af farmaceutiske og medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer, design og udvikling af granuleringsteknologi og tabletteknologi samt rådgivning og information i relation dertil. 193

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1523 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere