Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 132. årgang. 2011-02-02 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REG X Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Plenty (730) Indehaver: DAMGAARD COMPANY A/S, Tesch Alle 11, 2840 Holte, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering; restauration (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energy Cool (730) Indehaver: Energy Cool, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E L E C T R O T E X T U R E L A B. (730) Indehaver: Electrotexture Lab v/esben Skouboe Poulsen, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SWANline (730) Indehaver: MOELVEN DANMARK A/S, Smedeland 3, 2600 Glostrup, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FVD (730) Indehaver: Foreningen af vandværker i FVD, Solrød Center 22C, 2680 Solrød Strand, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 187

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIP (730) Indehaver: Oy Karl Fazer Ab, Box 44, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A-Line (730) Indehaver: A-LINE ApS, Kvinderupvej 22, 3550 Slangerup, (511) Klasse 07: Sneplove, saltspreder, dozerblade (dele til maksiner), planeringsskær (dele til maksiner), skrabeblade (dele til maksiner), klapskær (dele til maksiner), gummiskær (dele til maksiner), stålskær (dele til maksiner), ophæng til maskiner, fjedre (dele til maskiner). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Livstraaden (730) Indehaver: Livstraaden v/rikke Marie Fischer, Trepkasgade 25, 1.th., 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Bøger, nemlig trykte bøger med egen livshistorie. (511) Klasse 41: Skrivning af tekster, nemlig journalistisk virksomhed med folks livshistorie gennem interview og skriftlig bearbejdning af stoffet til en sammenhængende historie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THIS IS WHO I AM (730) Indehaver: BRD. Klee A/S, Gadagervej 11, 2620 Albertslund, (511) Klasse 07: Maskiner, nemlig ringkammerblæsere til indsugning/kompression til anvendelse i forbindelse med bl.a. rensningsanlæg, tørringsanlæg, lufttørring, luftaffjedring, iltning, transport (flytning af partikler), afgasning, luftrensning, industristøvsugning; maskiner, nemlig turboblæsere til tørringsanlæg, iltning, transport (flytning af partikler) samt lufttørring; maskiner, nemlig lamelpumper til højt tryk bl.a. til transport (flytning af partikler) samt til vakuum til flytning af emballage. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (Pantone 186C) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LUKOU ApS, Øster Allé 1, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMMO LOADED CRIMINALS (730) Indehaver: Dennis Hasselgren, Sebbersundvej 20, 1.tv., 9220 Aalborg Øst, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: call2mama (730) Indehaver: Necati Karakus, Skjulhøj Allé 60, 2.tv., 2720 Vanløse, (511) Klasse 09: Kodede taletidskort, herunder til udlandsopkald. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; taletidskort af pap og papir, herunder til udlandsopkald. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: F&H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, sækkestole, puffer, puder, madrasser, hynder; stænger, ringe og kroge til badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic. (511) Klasse 21: Grydelapper, grillhandsker, brødkurve til husholdningsbrug, kurve til husholdningsbrug, havehandsker, handsker til husholdningsbrug. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, herunder tekstilmetervarer, duge, damask, voksduge (bordduge), dækkeservietter af tekstilmateriale, dækkeservietter af filt, bordløbere, bordservietter af tekstilmateriale, bordskånere af tekstilmateriale, bordskånere af filt, viskestykker, karklude, håndklæder, vaskeklude, senge- og bordtæpper, sengelinned, sengetøj, pudebetræk, pudevår, lagener, plaider, vattæpper; badelinned; håndlæder, vaskeklude; moskitonet; badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic; betræk til toiletsæder (af tekstil). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; forklæder, badekåber, pyjamasser, nattøj, natkjoler, badetøfler, hjemmesko, hagesmække, ikke af papir. (511) Klasse 26: Tehætter, tevarmere, stempelkandevarmere. (511) Klasse 27: Bademåtter, dørmåtter, måtter, tæpper, juletræstæpper, tapeter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Center for Åreknuder (730) Indehaver: Kirurgisk Klinik Møn v/erik Ditlev Hansen, Langgade 57 E, 4780 Stege, (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 188

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOOD Denmark (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Food Denmark Levnedsmiddelscentret, Københavns Universitet, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg C, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kajak Cut v/flemming Als, Hjortekærvej 10, 4600 Køge, (511) Klasse 06: Håndtag med teleskopskafter af metal til redskaber og værktøj. (511) Klasse 12: kajakker og pagajer. (511) Klasse 25: Beklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: cloudoffice (730) Indehaver: Headnet ApS, Wilders Plads 8A, 1403 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin- Tien, 231 Taipei, Taiwan (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computere, pc ere, servere, bærbare computere, bærbare computere til notatskrivning, personlige digitale assistenter, digitale TV-bokse, computerbundkort, computerchassiser, computerkabler, interne computer termokøleudstyr, tynde klienter (simple computere), LCD skærme, computer tilbygningskort, herunder modemkort, videografikkort, LAN -kort (Local Area Network) til at forbinde bærbart computerudstyr til computernetværk, netværkskontrolkort og SCSI-kort (small computere system interface), computer arbejdsstationer bestående af computer, grafikkort og controller, LAN hardware, harddisk interface controllere, computerhardware og computerudstyr, herunder computerskærme, mus, tastaturer, højttalere, computerlagringsenheder, herunder harddiske, disketter, optiske diskdrev, integrerede kredsløb, printplader, elektriske strømforsyninger, elledninger, fjernbetjeningsudstyr til computere, telekommunikationhardware og datanetværkhardware, fax/modem udstyr apparater, kabelmodem, netværksenheder, herunder netværksinterfacestyreenheder, routere, hubs, broer (telekommunikationsudstyr), videotelefoner, apparater til videokonferencer, digitale kameraer, digitale telefoner, mobiltelefoner; elektriske tilslutningsenheder, harddisk kabinet, video- og multimedieprojektorer, fotografiske projektorer, computersoftware, til test af computerhardware, programmer og systemsoftware, software drivere, firmware, optagelsesapparater, transmission og gengivelse af lyd og billeder. (511) Klasse 35: Import og eksportagenturer af it-relaterede produkter, importeksport agenturer, udarbejdelse af salgstilbud (til andre), en gros-,detailhandel, herunder online med computerrelaterede produkter. (511) Klasse 37: Installation af edb- og netværkshardware, reparation af computerehardware og hardware til computernetværk og tilhørende perifereenheder, computerhardwareinstallation og -vedligeholdelse, herunder af bundkort, VGA-kort, servere, pc er og hardwareudstyr. (730) Indehaver: Storybag, Gammel Mønt 19A, 2. sal, 1117 København K, (511) Klasse 35: Detailhandel via internettet med lydbøger, e-bøger, apps, bøger, dokumentarfilm og mobilt læsestof til download. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og orange (CMYK: /054990) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Livets Hus (730) Indehaver: Livets Hus/Life Delight v/catherine Daverne, Vedbæk Strandvej 493 A, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, alternativ sundhedsbehandling ved hjælp af afspænding, kraniosakralterapi, sansende, kommunikation og spiritualitet. 189

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kong kylling (730) Indehaver: King Chicken v/omer Demirtas, Søborg Hovedgade 8 C, 2870 Dyssegård, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Unika (730) Indehaver: ROLAVOL ApS, c/o Karin Østergaard Lassen, Åkrogs Strandvej 19B, 8240 Risskov, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, pletfjernemidler, polerpræparater, lakfjerningspræparater, præparater til rensning og pleje af møbler, malede overflader, behandlet naturtræ, klinker, sanitet, rustfrit stål, overflader i og på biler, cykler, samt overflader forurenet med asfalt og spildolie. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (591) Farvetekst: Mærket består af et stort hvidt R omgivet af en mørk firkant. I R-et er en gylden dråbe med skyggevirkning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: UNIKA VÆRKTØJ A/S, Lyngbakkevej 6, 8643 Ans By, (740/750) Fuldmægtig: Bilberg & Co, c/o Klaus Bilberg, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 01: Plastic i rå tilstand. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation. Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer. Bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder udvikling og konstruktion af værktøjer til sprøjtestøbning., industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Strategihuset I/S v/malene Sønderskov og Morten Møller, Bavnehøj Park 28, 3500 Værløse, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: SIGMA CAR WASH ApS, c/o Sigma, Balstrupvej 92, 4100 Ringsted, (511) Klasse 37: Bilvask, klargøring af biler (reparation, vedligeholdelse og rengøring), servicecenter for biler (reparation, vedligeholdelse og rengøring), indvendig og udvendig rengøring af biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, blåt og hvidt. 190

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOOSAN (730) Indehaver: Doosan Corporation, 18-12, 6th St. Ulchi-Ro, Chung-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Rørpæle af stål; uforarbejdet stål; delvist forarbejdet stål; rustfrit stål; kulholdigt stål; stållegeringer; kulholdigt værktøjsstål; legeret værktøjsstål; støbestål; jernmalm; metalskilte; metaltrofæer; metalstiger; metalbeholdere til gas under tryk; metalbeholdere til flydende gas; metaltanke til opbevaring af gas; metaltanke til opbevaring af væskearter; metalopbevaringstanke; metalkasser; metalpunser; metalskruer; metallåse, ikke elektriske låse; udforarbejdede metaller som ikke indeholder jern; delvist forarbejdede metaller som ikke indeholder jern; metalstænger til lodning; stålrammer til bygningsbrug; afløbsrør af metal; nedløbsrør af metal; vandrør af metal; rørledninger (føderør af metal); metalforme til metalstøbning; metalafstøbninger; rørforbindelsesled af metal; afstivningsmaterialer (af metal) til rørledninger; plader af metal til anvendelse inden for byggevirksomhed; transportable bygninger af metal; standere til vejafgrænsning, ikke lysende og ikke mekaniske, af metal; drejeskiver af metal til håndtering af tunge læs; godspaller af metal; støbeformer af metal; rørkoblinger af metal; ventiler af metal (ikke dele af maskiner); ventiler af metal til vandledninger; metalflanger (spændebånd); armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft; metalwirer; seler eller stropper af metal til håndtering af tunge læs; produktion af olie og rørledninger. (511) Klasse 07:Portalkraner (brokran); faststående og mobile kraner; portalkran (havnekran) monteret til skinner; portalkran med gummihjul; gasgeneratorer til fremstilling af elektricitet; apparater til vulkanisering; luftkondensatorer; sugeblæsere; omrører til industrielle formål, strimmelmaskiner til industriel brug (markulatorer); sugemaskiner til industriel brug; miksere (blandemaskiner); fødevandsregulatorer; sandsorteringsmaskiner; vandudskillere; separatorer (sorteringsmaskiner); knusemaskiner; maskiner til kemisk industri; rensetromler; sintringsmaskiner til kemisk forarbejdning; støvopsamlingsmaskiner til kemisk forarbejdning; acetylenrenseapperater; kompressorer (maskiner); filterpresser; filtermaskiner; oliefiltre; centrifuger (maskiner); emulgeringsmaskiner til kemisk forarbejdning; kondenseringsanlæg; elektriske piskere; olieraffineringsmaskiner; granuleringsmaskiner til kemisk forarbejdning; separatorer (herunder damp- og olieseparatorer); katalytiske omformere; udvindingsmaskiner til kemisk forarbejdning; affaldskværne (maskiner); knusemaskiner til brug i kloakanlæg; miksere (maskiner); elektromekaniske maskiner til kemisk industri; møller til maling (kemisk industri); delkondensatorer (til kemisk forarbejdning); filtrermaskiner (til kemisk forarbejdning); maskiner til vandabsorbering (kemisk forarbejdning); absorberingsmaskiner (kemisk forarbejdning); servomekanismer til skibsmotorer; aksialleje til skibe; styreenheder til skibe; gløderør til dieselmotorer; benzinmotorer (ikke til køretøjer); gasturbiner (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); dieselmotorer (ikke til køretøjer); hydrauliske turbiner (ikke til køretøjer); jetmotorer (ikke til køretøjer); dampmotorer (ikke til køretøjer); dampturbiner (ikke til køretøjer); turbo jetmotorer (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); jetmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); benzinmotorer (til skibe eller fly); gasturbiner (til skibe eller fly); Luftturbiner (til skibe eller fly); dieselmotorer (til skibe eller fly); hydrauliske turbiner (til skibe eller fly); jetmotorer til skibe eller fly; dampmotorer til skibe eller fly; dampturbiner til skibe eller fly; kompressormaskiner; fødeapparater til dampmaskinekedler; filtre (dele af motorer); lydpotter til motorer; topstykker til forbrændingsmotorer; injektorer til forbrændingsmotorer; tændingsmagneter til forbrændingsmotorer; stempler til forbrændingsmotorer; filtre til motorer til rensning af køleluft; nukleare drivmaskiner; pakninger (dele af motorer); dampmaskiner; dampkondensatorer (dele af maskiner); stempler (dele af maskiner eller motorer); motorer til luftfartøjer; dampkedler til energiudvinding (ikke til befordringsmidler til brug på land); luftkompressorer; kraftoverføringer og gear til maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); transmissioner til anden brug end til befordring; transmissioner til skibe og fly; ventiler, ikke til køretøjer (maskindele); koblinger til skibe eller fly; vekselstrømsgeneratorer; motorer til anden brug end befordring på land; generatorer (strøm); dynamobørster; nødstrømsgeneratorer; elektriske motorer (ikke til køretøjer); jævnstrømsmotorer (ikke til køretøjer); vekselstrømsmotorer til skibe eller fly; servomotorer til skibe eller fly; elektriske motorer til skibe eller fly; jævnstrømsmotorer til skibe eller fly; turbinerotorer til anden brug end til køretøjer; generatorrotorer til anden brug end køretøjer; demineraliseringsanlæg; kloreringsanlæg; højtryksreaktionsbeholdere; sikkerhedsfiltre til højtrykspumper; højtrykspumper; dampgeneratorer til atomanlæg; pneumatiske døråbnere og dørlukkere (maskindele); pneumatiske rørtransportanlæg; transportbånd; løfteinstallationer til transport af personer og varer; løftemaskiner; hydrauliske transportbånd; stablemaskiner; kapstaner; transportbånd (ikke til brug i luften); maskiner til læsning og aflæsning; gravemaskiner; hydrauliske gravemaskiner; metalforarbejdningsmaskiner; forme til smedearbejde; boremaskiner; borehoveder (maskindele); sprøjtestøbemaskiner; konvertere til stålværker; rørmølle; støberimaskiner; støbeforme (maskindele); borekroner til gravemaskiner; maskiner til behandling af malm; vejbygningsmaskiner; boreplatforme (flydende eller ikke-flydende); asfaltmaskiner; betonblandere; reaktionsbeholdere (til kemisk forarbejdning); spindemaskiner; elektriske foodprosesorer til husholdningsbrug; maskiner til færdigforarbejdning af krydsfinér; maskiner til fremstilling af papir; trykkerimaskiner; glasbearbejdningsmaskiner; maskiner til udførelse af malearbejder; forseglingsmaskiner til industrielle formål; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af gasser; luftpumper (installationer til værksteder); fødevandsregulatorer; kompressorer til køleanlæg; maskiner til dræning; trykluftspumper; stempelkompressorer; stempelvakuumpumper; stempelpumper; vakuumpumper (maskiner); pumper (dele af maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer); pumpemembraner; drivremme til maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer, som anvendes til industrielle formål; krumtaphuse til maskiner, forbrændingseller elektriske motorer; dynamoremme; gear (ikke til køretøjer); krumtappe (dele af maskiner); hydrauliske fjederbuffere til anden brug end til køretøjer; skivebremser til anden brug end køretøjer; reduktionsventiler (dele af maskiner); lejer, ikke til befordringsmidler til køretøjer (maskindele); filtre (dele af maskiner); udløbshaner; ventiler (dele af maskiner); vaskeanlæg til køretøjer; mekaniske parkeringsinstallationer; maskiner til forarbejdning af plastic; drivmotorer; motorer til anden brug end befordring på land. (511) Klasse 09: Kaliberringe; længdemålere; mikrometermålere; komparatorer; skydelærer; kalibermål; maskiner og instrumenter til måling af planhed; afstande (apparater til registrering af-); afstandsmåleapparater; maskiner og apparater til fjernkontrol og -måling; galvaniseringsapparater; ozonapparater (ozonaters); ioniseringsapparater, ikke til luftbehandling; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; LCD, flydende krystal displayer; lysdioder; elektriske ledninger; trykbeholdere til forsøg; computersoftware (lagret); styreprogrammer til computere (lagrede); lagrede computerprogrammer; computer programmer (downloadable software); computere; computerhukommelser; beskyttelsessko; dekopressionstanke; luftanalalyseapparater; destillationsapparater til videnskabelig brug; kinematografiske projektorer; kameraer; målings- og kontrolapparater inden for ventilationsteknologi; apparater til måling af styrke i metaller; apparater og instrumenter til vejning (standardmåleenheder); aerometrer; testudstyr til måling af dieselolieemission; trykindikatorpropper til ventiler; fartkontrolapparater til køretøjer; maritime dybdemålere; vandstandsindikatorer; automatiske trykkontrol apparater; trykmåleapparater; trykmålere; sensorer til måling af væskeniveau; apparater til varmeregulering; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestand; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestrømning; termostater; vakuummetre; kalibermål; program kontrol apparater; beskyttelsesbriller; regnemaskiner; selvregulerende brændstofpumper; net til beskyttelse mod ulykker; brandsluknings apparater; gasalarmer; varmesensorer; signaler, lysende eller mekaniske; elektriske døråbnere og -lukkere; apparater til drift af elevatorer; elektriske svejsningsapparater; galvaniseringsapparater; elektrolysatorer; elektriske relæer og transformatorer; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; voltstabilisatorer til befordringsmidler; induktionsregulatorer for befordringsmidler; elektriske reguleringsapparater; elektriske apparater; soldrevne batterier; wattmetre; apparater til måling af vakuumslangekarakteristik; elektriske kabeldåser til elektriske kabler; kassetteafspillere til biler; elektriske apparater til fjernbetjening af industrielle funktioner; fjernbetjeningsapparater; kommunikationsudstyr til køretøjer; halvledere; propper; beskyttelseshandsker; beskyttelseshjelme; magnetkort; eksponerede film; elektroniske publikationer som kan downloades. (511) Klasse 37: Nedlægning af gasledninger; konstruktion af tanke til opbevaring af gas; konstruktion af fundament til bygninger; reparationsarbejde på bygninger; udlejning af kontruktions- og byggeudstyr; ingeniørskonsultarbejde vedrørende byggeri; ingeniørydelser i forbindelse med byggeri; information i relation til byggevirksomhed; fabriksopførelse; opførelse af broer; nedrivning af broer; udlejning af udgravningsmaskiner; udlejning af gravemaskiner; isoleringsbyggeri; byggeri af damme og vandopbevaringsfaciliteter; byggeri af kraftværker; byggeritilsyn; produktion og konstruktion af olierørledninger production af rørledninger vil som udgangspunkt hernføres til klasse 6; konstruktion af master til strømledninger; opførelse af hydroelektriske fabrikker; opførelse af lejligheder; opførelse af bygninger; byggeri af kanaler og vandledninger; byggeri af atomreaktorer; installering af elektriske anordninger; cementarbejde; udlejning af kraner (byggeriudstyr); installation af fotovoltaiske kraftproduktionsinstallation; anlæg af rørledninger; installation af miljøhygiejniske anordninger; installering af vindkraftanlæg; byggeri af atomanlæg; reparation eller vedligeholdelse af byggemaskiner og -apparater; installation og reparation af ventillationsudstyr; installation og reparation af industrielle brændeovne; installation og reparation af kedler; installation og reparation af HRSG anlæg (heat re-covery steam generator); reparation af maskiner og apparater til metalarbejde; reparation eller vedligeholdelse af smelteskæremaskiner; reparation eller vedligeholdelse af vandrør og dræningsrør; bygningskonstruktion af afsaltningsanlæg; reparation af drivmaskiner; installation og vedligeholdelse af drivmaskiner; rådgivning i forbindelse med installation af generatorer; installation af elektriske generatorer; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af elkraftværker; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af blikkenslagerarbejde; reparation af skibsmotorer; reparation af skibsmotordele; reparation og vedligeholdelse af skibskraner; reparation af dieselmotorer; servicestationer til køretøjer (brændstifpåfyldning og vedligeholdelse og reparationer); reparation af motordele; varmevekslere (installation og reparation); installation og reparation af ovne; renovation af kernekraftværker; repara-tion af kraner; reparation af turbiner; reparation af portalkran (havnekran) monteret på skinner; repara-tion af portalkran med gummihjul; reparation af olieraffineringsanlæg; reparation af tungt udstyr; installation af computerhardware; vedligeholdelse af computerhardware; reparation af maskiner og apparater til brug i fortsættes 191

8 Dansk Varemærketidende forbindelse med byggeringeniørvirksomhed og -opførelse; vedligeholdelse af olieledninger; reparation og vedligeholdelse af udstyr til håndtering af afløbsvand; olie- og gasboring; rengøring af ventilationsapparater; rengøring af industrielle anlæg; rengøring af lagertanke; blikkenslagerarbejde; reparation af rørsystemer; installation af forbrændingsovne; reparation og vedligeholdelse af forbrændingsovne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Doosan Corporation, 18-12, 6th St. Ulchi-Ro, Chung-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Rørpæle af stål; uforarbejdet stål; delvist forarbejdet stål; rustfrit stål; kulholdigt stål; stållegeringer; kulholdigt værktøjsstål; legeret værktøjsstål; støbestål; jernmalm; metalskilte; metaltrofæer; metalstiger; metalbeholdere til gas under tryk; metalbeholdere til flydende gas; metaltanke til opbevaring af gas; metaltanke til opbevaring af væskearter; metalopbevaringstanke; metalkasser; metalpunser; metalskruer; metallåse, ikke elektriske låse; udforarbejdede metaller som ikke indeholder jern; delvist forarbejdede metaller som ikke indeholder jern; metalstænger til lodning; stålrammer til bygningsbrug; afløbsrør af metal; nedløbsrør af metal; vandrør af metal; rørledninger (føderør af metal); metalforme til metalstøbning; metalafstøbninger; rørforbindelsesled af metal; afstivningsmaterialer (af metal) til rørledninger; plader af metal til anvendelse inden for byggevirksomhed; transportable bygninger af metal; standere til vejafgrænsning, ikke lysende og ikke mekaniske, af metal; drejeskiver af metal til håndtering af tunge læs; godspaller af metal; støbeformer af metal; rørkoblinger af metal; ventiler af metal (ikke dele af maskiner); ventiler af metal til vandledninger; metalflanger (spændebånd); armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft; metalwirer; seler eller stropper af metal til håndtering af tunge læs; produktion af olie og rørledninger. (511) Klasse 07: Portalkraner (brokran); faststående og mobile kraner; portalkran (havnekran) monteret til skinner; portalkran med gummihjul; gasgeneratorer til fremstilling af elektricitet; apparater til vulkanisering; luftkondensatorer; sugeblæsere; omrører til industrielle formål, strimmelmaskiner til industriel brug (markulatorer); sugemaskiner til industriel brug; miksere (blandemaskiner); fødevandsregulatorer; sandsorteringsmaskiner; vandudskillere; separatorer (sorteringsmaskiner); knusemaskiner; maskiner til kemisk industri; rensetromler; sintringsmaskiner til kemisk forarbejdning; støvopsamlingsmaskiner til kemisk forarbejdning; acetylenrenseapperater; kompressorer (maskiner); filterpresser; filtermaskiner; oliefiltre; centrifuger (maskiner); emulgeringsmaskiner til kemisk forarbejdning; kondenseringsanlæg; elektriske piskere; olieraffineringsmaskiner; granuleringsmaskiner til kemisk forarbejdning; separatorer (herunder damp- og olieseparatorer); katalytiske omformere; udvindingsmaskiner til kemisk forarbejdning; affaldskværne (maskiner); knusemaskiner til brug i kloakanlæg; miksere (maskiner); elektromekaniske maskiner til kemisk industri; møller til maling (kemisk industri); delkondensatorer (til kemisk forarbejdning); filtrermaskiner (til kemisk forarbejdning); maskiner til vandabsorbering (kemisk forarbejdning); absorberingsmaskiner (kemisk forarbejdning); servomekanismer til skibsmotorer; aksialleje til skibe; styreenheder til skibe; gløderør til dieselmotorer; benzinmotorer (ikke til køretøjer); gasturbiner (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); dieselmotorer (ikke til køretøjer); hydrauliske turbiner (ikke til køretøjer); jetmotorer (ikke til køretøjer); dampmotorer (ikke til køretøjer); dampturbiner (ikke til køretøjer); turbo jetmotorer (ikke til køretøjer); luftturbiner (ikke til køretøjer); forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); jetmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); benzinmotorer (til skibe eller fly); gasturbiner (til skibe eller fly); Luftturbiner (til skibe eller fly); dieselmotorer (til skibe eller fly); hydrauliske turbiner (til skibe eller fly); jetmotorer til skibe eller fly; dampmotorer til skibe eller fly; dampturbiner til skibe eller fly; kompressormaskiner; fødeapparater til dampmaskinekedler; filtre (dele af motorer); lydpotter til motorer; topstykker til forbrændingsmotorer; injektorer til forbrændingsmotorer; tændingsmagneter til forbrændingsmotorer; stempler til forbrændingsmotorer; filtre til motorer til rensning af køleluft; nukleare drivmaskiner; pakninger (dele af motorer); dampmaskiner; dampkondensatorer (dele af maskiner); stempler (dele af maskiner eller motorer); motorer til luftfartøjer; dampkedler til energiudvinding (ikke til befordringsmidler til brug på land); luftkompressorer; kraftoverføringer og gear til maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); transmissioner til anden brug end til befordring; transmissioner til skibe og fly; ventiler, ikke til køretøjer (maskindele); koblinger til skibe eller fly; vekselstrømsgeneratorer; motorer til anden brug end befordring på land; generatorer (strøm); dynamobørster; nødstrømsgeneratorer; elektriske motorer (ikke til køretøjer); jævnstrømsmotorer (ikke til køretøjer); vekselstrømsmotorer til skibe eller fly; servomotorer til skibe eller fly; elektriske motorer til skibe eller fly; jævnstrømsmotorer til skibe eller fly; turbinerotorer til anden brug end til køretøjer; generatorrotorer til anden brug end køretøjer; demineraliseringsanlæg; kloreringsanlæg; højtryksreaktionsbeholdere; sikkerhedsfiltre til højtrykspumper; højtrykspumper; dampgeneratorer til atomanlæg; pneumatiske døråbnere og dørlukkere (maskindele); pneumatiske rørtransportanlæg; transportbånd; løfteinstallationer til transport af personer og varer; løftemaskiner; hydrauliske transportbånd; stablemaskiner; kapstaner; transportbånd (ikke til brug i luften); maskiner til læsning og aflæsning; gravemaskiner; hydrauliske gravemaskiner; metalforarbejdningsmaskiner; forme til smedearbejde; boremaskiner; borehoveder (maskindele); sprøjtestøbemaskiner; konvertere til stålværker; rørmølle; støberimaskiner; støbeforme (maskindele); borekroner til gravemaskiner; maskiner til behandling af malm; vejbygningsmaskiner; boreplatforme (flydende eller ikke-flydende); asfaltmaskiner; betonblandere; reaktionsbeholdere (til kemisk forarbejdning); spindemaskiner; elektriske foodprosesorer til husholdningsbrug; maskiner til færdigforarbejdning af krydsfinér; maskiner til fremstilling af papir; trykkerimaskiner; glasbearbejdningsmaskiner; maskiner til udførelse af malearbejder; forseglingsmaskiner til industrielle formål; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af gasser; luftpumper (installationer til værksteder); fødevandsregulatorer; kompressorer til køleanlæg; maskiner til dræning; trykluftspumper; stempelkompressorer; stempelvakuumpumper; stempelpumper; vakuumpumper (maskiner); pumper (dele af maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer); pumpemembraner; drivremme til maskiner, forbrændings- eller elektriske motorer, som anvendes til industrielle formål; krumtaphuse til maskiner, forbrændingseller elektriske motorer; dynamoremme; gear (ikke til køretøjer); krumtappe (dele af maskiner); hydrauliske fjederbuffere til anden brug end til køretøjer; skivebremser til anden brug end køretøjer; reduktionsventiler (dele af maskiner); lejer, ikke til befordringsmidler til køretøjer (maskindele); filtre (dele af maskiner); udløbshaner; ventiler (dele af maskiner); vaskeanlæg til køretøjer; mekaniske parkeringsinstallationer; maskiner til forarbejdning af plastic; drivmotorer; motorer til anden brug end befordring på land. (511) Klasse 09: Kaliberringe; længdemålere; mikrometermålere; komparatorer; skydelærer; kalibermål; maskiner og instrumenter til måling af planhed; afstande (apparater til registrering af-); afstandsmåleapparater; maskiner og apparater til fjernkontrol og -måling; galvaniseringsapparater; ozonapparater (ozonaters); ioniseringsapparater, ikke til luftbehandling; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; LCD, flydende krystal displayer; lysdioder; elektriske ledninger; trykbeholdere til forsøg; computersoftware (lagret); styreprogrammer til computere (lagrede); lagrede computerprogrammer; computer programmer (downloadable software); computere; computerhukommelser; beskyttelsessko; dekopressionstanke; luftanalalyseapparater; destillationsapparater til videnskabelig brug; kinematografiske projektorer; kameraer; målings- og kontrolapparater inden for ventilationsteknologi; apparater til måling af styrke i metaller; apparater og instrumenter til vejning (standardmåleenheder); aerometrer; testudstyr til måling af dieselolieemission; trykindikatorpropper til ventiler; fartkontrolapparater til køretøjer; maritime dybdemålere; vandstandsindikatorer; automatiske trykkontrol apparater; trykmåleapparater; trykmålere; sensorer til måling af væskeniveau; apparater til varmeregulering; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestand; maskiner og instrumenter til automatisk måling af væskestrømning; termostater; vakuummetre; kalibermål; program kontrol apparater; beskyttelsesbriller; regnemaskiner; selvregulerende brændstofpumper; net til beskyttelse mod ulykker; brandsluknings apparater; gasalarmer; varmesensorer; signaler, lysende eller mekaniske; elektriske døråbnere og -lukkere; apparater til drift af elevatorer; elektriske svejsningsapparater; galvaniseringsapparater; elektrolysatorer; elektriske relæer og transformatorer; maskiner og apparatur til distribution af elektrisk strøm; voltstabilisatorer til befordringsmidler; induktionsregulatorer for befordringsmidler; elektriske reguleringsapparater; elektriske apparater; soldrevne batterier; wattmetre; apparater til måling af vakuumslangekarakteristik; elektriske kabeldåser til elektriske kabler; kassetteafspillere til biler; elektriske apparater til fjernbetjening af industrielle funktioner; fjernbetjeningsapparater; kommunikationsudstyr til køretøjer; halvledere; propper; beskyttelseshandsker; beskyttelseshjelme; magnetkort; eksponerede film; elektroniske publikationer som kan downloades. (511) Klasse 37: Nedlægning af gasledninger; konstruktion af tanke til opbevaring af gas; konstruktion af fundament til bygninger; reparationsarbejde på bygninger; udlejning af kontruktions- og byggeudstyr; ingeniørskonsultarbejde vedrørende byggeri; ingeniørydelser i forbindelse med byggeri; information i relation til byggevirksomhed; fabriksopførelse; opførelse af broer; nedrivning af broer; udlejning af udgravningsmaskiner; udlejning af gravemaskiner; isoleringsbyggeri; byggeri af damme og vandopbevaringsfaciliteter; byggeri af kraftværker; byggeritilsyn; produktion og konstruktion af olierørledninger producfortsættes 192

9 Dansk Varemærketidende tion af rørledninger vil som udgangspunkt hernføres til klasse 6; konstruktion af master til strømledninger; opførelse af hydroelektriske fabrikker; opførelse af lejligheder; opførelse af bygninger; byggeri af kanaler og vandledninger; byggeri af atomreaktorer; installering af elektriske anordninger; cementarbejde; udlejning af kraner (byggeriudstyr); installation af fotovoltaiske kraftproduktionsinstallation; anlæg af rørledninger; installation af miljøhygiejniske anordninger; installering af vindkraftanlæg; byggeri af atomanlæg; reparation eller vedligeholdelse af byggemaskiner og -apparater; installation og reparation af ventillationsudstyr; installation og reparation af industrielle brændeovne; installation og reparation af kedler; installation og reparation af HRSG anlæg (heat re-covery steam generator); reparation af maskiner og apparater til metalarbejde; reparation eller vedligeholdelse af smelteskæremaskiner; reparation eller vedligeholdelse af vandrør og dræningsrør; bygningskonstruktion af afsaltningsanlæg; reparation af drivmaskiner; installation og vedligeholdelse af drivmaskiner; rådgivning i forbindelse med installation af generatorer; installation af elektriske generatorer; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af elkraftværker; rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af blikkenslagerarbejde; reparation af skibsmotorer; reparation af skibsmotordele; reparation og vedligeholdelse af skibskraner; reparation af dieselmotorer; servicestationer til køretøjer (brændstifpåfyldning og vedligeholdelse og reparationer); reparation af motordele; varmevekslere (installation og reparation); installation og reparation af ovne; renovation af kernekraftværker; repara-tion af kraner; reparation af turbiner; reparation af portalkran (havnekran) monteret på skinner; repara-tion af portalkran med gummihjul; reparation af olieraffineringsanlæg; reparation af tungt udstyr; installation af computerhardware; vedligeholdelse af computerhardware; reparation af maskiner og apparater til brug i forbindelse med byggeringeniørvirksomhed og -opførelse; vedligeholdelse af olieledninger; reparation og vedligeholdelse af udstyr til håndtering af afløbsvand; olie- og gasboring; rengøring af ventilationsapparater; rengøring af industrielle anlæg; rengøring af lagertanke; blikkenslagerarbejde; reparation af rørsystemer; installation af forbrændingsovne; reparation og vedligeholdelse af forbrændingsovne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kitchengear (730) Indehaver: K & K REKLAME ApS, Jægergårdsgade 42, 1., 8000 Århus C, (511) Klasse 21: Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); børstenbindermateriale. (511) Klasse 24: Sengetæpper, bordtæpper. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Århus Kræmmermarked (730) Indehaver: Lions Club Viby, c/o Claus Lynggaard Stenholt, Bøgeskovparken 183, 8260 Viby J, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BROWN PRINCE (730) Indehaver: Ignace Pascal von der Recke Kamatari, Store Kongensgade 50, 3 etage, 1264 København K, ; Michael Andersen, 15, Av. Mabayi, BI 2880 Bujumbura, Burundi (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detaihandel med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, guldsmede-og juvelerarbejde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Optacto (730) Indehaver: Investor-Gruppen A/S, c/o Adm. Direktør John Andersen, Østerågade 19 2, 9000 Aalborg, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder til fysiske og mentale sygdomstilstande, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, desinfektionsmidler, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, arrangement og afholdelse af seminarer, work-shops, konferencer, forelæsninger, kongresser. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning inden for det medicinske, farmaceutiske og bakteriologiske område samt rådgivning og information i relation dertil, udførelse af tests vedrørende medicinske applikationer; design af emballage, design og udvikling af medicinsk udstyr, design af farmaceutiske og medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer, design og udvikling af granuleringsteknologi og tabletteknologi samt rådgivning og information i relation dertil. 193

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ugens Dilemma (730) Indehaver: Ledernes Hovedorganisation, Vermlandsgade 65, 2300 København S, (511) Klasse 35: bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, (511) Klasse 45: Juridisk bistand; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LifeSciences Insight (730) Indehaver: CE & Co v/carsten Elgstrøm, c/o RASKmagasinet - ce & co, Frydendalsvej 3, 1809 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ODENSE ERLET (730) Indehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, herunder flødestabilisatorer indeholdende vegetabilsk fedt til brug i levnedsmiddelindustrien og til madlavning, erstatninger for mælk og fløde indeholdende vegetabilsk fedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BookSnob (730) Indehaver: BookSnob v/berit Lund, Trondhjemsgade 15 Kld. TV., 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Elektroniske manualer til e-læsere, downloadable. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, herunder online, med e-bøger, e- læsere, covers til e-læsere samt lydbøger. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed, herunder afholdelse af foredrag; tilvejebringelse af online manualer til e-læsere, ikke downloadable. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAISYNELLE (730) Indehaver: STRAGEN PHARMA SA, Rue Hugo-de-Senger 3, CH 1211 Geneva 4, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig svangerskabsforebyggende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diana Jewelry (730) Indehaver: SCROUPLES A/S, Sønderhøj 48, 8260 Viby J, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONTARO (730) Indehaver: Montaro Srl., Via Capocavallo 4, IT San Miniato (Pisa), Italien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, nemlig vin, mousserende vin, destilleret spiritus og likører. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDIC FERRY SERVICES A/S, Dampskibskajen 3, Rønne, 3700 Rønne, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 39: Rederivirksomhed (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblåt. (730) Indehaver: Horesta, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, (511) Klasse 41: Arrangering af konkurrencer for elever på hotel- og restaurationsskolerne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 194

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Horesta, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, (511) Klasse 35: Sekretariatsbistand. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eventus v/christian Jensen, Håndværkerhaven 41, 2.tv., 2400 København NV, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder tømrer-, snedker- og malervirksomhed; reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; opbygning af faciliteter (redskaber), herunder restaurant- og butiksinventar, scener og stande, til underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt til brug i servicebranchen (opsætning/opførelse). (511) Klasse 42: Industriel design i form af design af inventar og andre faciliteter (redskaber), herunder restaurant- og butiksinventar, scener og stande, til service- og underholdningsbranchen; udvikling af faciliteter (redskaber), herunder restaurant- og butiksinventar, scener og stande, til underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt servicebranchen; arkitektvirksomhed i form af indretning af butikslokaler, cafeer, restauranter, scener og messeområder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 195

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IRMA A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Kooperative förbundet (KF), ekonomisk förening, Box 15200, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer til jernbanespor; ikke-elektriske kabler til og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands. (511) Klasse 13: Skydevåben; ammunition og projektiler; sprængstoffer; fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet beklædningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter, frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere; tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af dagligvarer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; detailhandel og engroshandel med varer fra butikker, supermarkeder og varehuse, nemlig fødevarer, levnedsmidler, kemisk tekniske produkter, hygiejne produkter, dyrefoder, forbrugerelektronik, værktøj, tekstil, sko, boligtekstil, boligudstyr, møbler, papirvarer, bøger, byggeartikler, VVS artikler, billetter, mobiltelekort og gavekort; markedsføring ved salg af varer og tjenester fra butikker, supermarkeder og varehuse og for andre i forbindelse med detailhandel, nemlig fødevarer, levnedsmidler, forbrugsgoder, kemisk tekniske produkter, hygiejne produkter, dyrefoder, forbrugerelektronik, værktøj, tekstil, sko, boligtekstil, boligudstyr, møbler, papirvarer, bøger, byggeartikler, VVS artilkler, billetter, mobiltelekort og gavekort; sortering og redigering af information i computer databaser, nemlig bearbejdning, lagring, frembringelse eller kontrol af databehandlet information, databehandlet data-, database-, fil- og registerhåndtering; bistand ved forretningsledelse i forbindelse med e-handelsløsninger i form af vare- og tjenestebestillinger og -køb via Internet, systematisering af information i databaser, udlejning af annonceringstid på Internet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 196

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Retail Leaderboard (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RETAILMINDS ApS, Stenvej 25 B, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Telia Filial af Telia Nettjänster Norden AB, Sverige, Holmbladsgade 139, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 09: Telekommunikationsapparater, herunder telefoner og mobiltelefoner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Salgsfremmende foranstaltninger for andre; online detailsalg, herunder via teleshops af mobiltelefoner og tilbehør. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder mobiltelefoni; information vedrørende telekommunikation, teknisk support og overvågning i forbindelse med telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, rødt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LANDSBYMØLLEN (730) Indehaver: INDEKS RETAIL A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, (511) Klasse 09: Refleksmærker, til beklædning, til forhindring af trafikulykker, beskyttelseshjelme, lommeregner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, blyanter, viskelæder, bogmærker, skitseblokke (papirvarer), kollegieblokke (papirvarer), skriveartikler i form af linealer, kalendere, bogbind, penalhuse. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, skoletasker, børnehavetasker, gymnastiktasker, regnslag specielt udformet til tasker, trolleytasker. (511) Klasse 25: Kasketter. (511) Klasse 26: Badges (pyntemærker). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: DLG FOOD GRAIN A/S, Tønderingvej 14, Durup, 7870 Roslev, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 197

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: G House v/jakob Foged Binderup, Stationsvej 72, 5464 Brenderup Fyn, (511) Klasse 19: Coatet grus og sand til fugning eller støbning. (591) Farvetekst: Grøn og grå (730) Indehaver: Scan Care ApS, Damsbovej 19 B, 5492 Vissenbjerg, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, sæbe, parfumevarer, kosmetiske hudplejepræparater, herunder creme, deodoranter, renseprodukter, solcreme produkter og tand-/mundplejemidler; baby hudplejepræparater; desinfektionsmidler i form af sæbe til hånd- og kirurgisk hånddesinfektion, desinfektionsmidler i form af sæbe til aftørring af overflader og udstyr. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug. næringsmidler til spædbørn, plaster og forbindingsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til sundhedspleje, naturlægemidler, mineralsk kosttilskud, vitaminer, mineraler, håndkøbslægemidler, desinfektionsmidler til hygiejniske formål. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver, grå (pantone 445) og grøn (pantone 368). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Eventzonen (730) Indehaver: Mogens Birk, Liljekonvallen 32, 7500 Holstebro, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: wibio (730) Indehaver: PELARIS ApS, Egebæksvej 9, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer, spiseis. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hammel spegepølse (730) Indehaver: Delika A/S, Anbækvej 20, 8450 Hammel, (511) Klasse 29: Kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kom-potter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Institut for Mindfulness (730) Indehaver: Psykolog Mette Holm, Bushøjvænget 131, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITY CONTAINER (730) Indehaver: GLASS4EVER A/S, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser); bakker til husholdningsformål, serveringsbakker, opbevaringsbeholdere, varme- og kuldeisolerende beholdere til drikke, drikkebeholdere, krus, bægre, flakoner, flasker, kander, karafler, dekanteringskarafler, klips til påhæftning af shotglas på et større glas, kunstige isterninger til drinks; drikkeglas, herunder vandglas, vinglas, champagneglas, cocktailglas, drinksglas, shotglas, ølglas, whiskyglas, cognacglas, kaffeglas. (511) Klasse 28: Spil, brætspil, terninger. (730) Indehaver: CITY CONTAINER A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder transport af affald; opbevaring af affald. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af affald og genbrugsmaterialer; sortering af affald og genbrugsmaterialer; destruktion og forbrænding af affald; omdannelse af genbrugsmaterialer (511) Klasse 42: Teknologisk rådgivning vedrørende opbevaring af affald, sortering af affald og genbrugsmaterialer, destruktion og forbrænding af affald og omdannelse af genbrugsmaterialer 198

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretningsorganisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdelse af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske oplysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning af tilbud for andre på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomheder; regnskabsførelse; bogføring; marketing-forskning; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; online-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling, herunder bytteformidling, af fast ejendom og indhentning af tilbud på fast ejendom, herunder via Internet og intranet; vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning og information vedrørende fast ejendom (ejendomsmæglervirksomhed), herunder vedrørende bytteformidling af fast ejendom; finansielle analyser og økonomiske vurderinger vedrørende fast ejendom; udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugsejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje); vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; udarbejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkreditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udstedelse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekassevirksomhed; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretningsog butikskort; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet og andre globale computernetværkssy-stemer; kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale computernetværkssystemer; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandørvirksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsforhold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler; skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder rådgivning vedrørende byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisnings-, uddannelses- og kursusvirk-somhed vedrørende ejendomsmæglervirksomhed, salg, udleje, forvaltning, formidling, vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende skatteforhold, finansielle og økonomiske forhold, långivning, kredit og finansiering samt forsikringsforhold; undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende annonce- og reklamevirksomhed, indretningsarkitektvirksomhed, boligindretning og byggevirksomhed; teknologiundervisning; online publikation af elektroniske bøger. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder design, udvikling og vedligeholdelse af samt rådgivning vedrørende computersoftware til transmittering, visning og lagring af transaktions-, identifikations- og finansielle oplysninger til brug i finans-, bank-, ejendomsmægler- og telekommunikationsbrancher; arkitektvirksomhed, ingeniør-virksomhed, indretningsarkitektvirksomhed, boligindretning, udarbejdelse af byggeplaner; kvalitetskontrol; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre, web-hosting for andre; rådgivningsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser, herunder vedrørende byggevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, sort og hvidt. 199

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTEL SPONSORS OF TOMOR- ROW (730) Indehaver: Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien, , USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater; elektroniske sikkerhedsapparater og overvågningsapparater, nemlig computer hardware, computer-chips og mikroprocessorer optimeret til elektronisk sikkerhedsovervågning; algoritme softwareprogrammer til drift og kontrol af computere; computer driftsystemsoftware; computer driftssystem; computersoftware, nemlig computersystemsforlængere (extensions), -værktøj og utilities vedrørende applikationssoftware til tilslutning af personlige computere, netværk, telekommunikations apparater og globale computernetværksapplikationer; computeriseret telekommunikations- og netværksudstyr bestående af operativt systemsoftware; computerhardware og software til at forbedre og give reeltids-overførsel, transmission, modtagelse, behandling og digitalisering af lyd og videografik information; computer firmware, nemlig computer operativt systemsoftware, computer utilitysoftware og andet edb-software, brugt til at vedligeholde og betjene computersystemer; computere; håndholdte computere; minicomputere; computerinstallationer; hukommelsesplader (centrale databehandlingsenheder); personlige digitale assistenter (PDA);B70 bærbare og håndholdte elektroniske personal organizers; computerhardware; integrerede kredsløb; integrerede kredsløb memories; integrerede kredsløbchips; computerchipsæt; halvlederprocessorer (centrale databehandlingsenheder); halvlederprocessorchips; halvlederchips; mikroprocessorer; trykte kredsløbskort; elektroniske kredsløbskort; computerbundkort; computerhukommelser; driftssystemer; microcontrollers; dataprocessorer (centrale databehandlingsenheder); CPU er; halvlederhukommelsesanordninger, nemlig halvlederhukommelser og halvlederhukommelsesenheder databehandlingsapparater); software programmerbare processorer (centrale databasebehandlingsenheder); digitale og optiske mikroprocessorer; computer periferiudstyr; videokredsløbskort; audiokredsløbskort; audio-video-kredsløbskort; videografiske acceleratorer; multimedia acceleratorer; video-processorer; video processorkort; datalagringskort; lagringsenheder, nemlig jump-drev, flash-drev og tommelfinger-drev; sikkerhedssystemer til computerhardware og software, nemlig, firewalls, netværksadgangsserverhardware til oprettelse og vedligeholdelse af firewalls, virtuelle private netværk (VPN), computer hardware og computer-serverdrivesoftware til oprettelse og vedligeholdelse af firewalls; software til at sørge for sikkerhed af computernetværk; software til adgangskontrol og sikkerhed; computer hardware og -software til brug ved beskyttelse af computernetværk fra data tyveri eller beskadigelse ved uautoriserede brugere; komponenter til computere; trykte kredsløb, nemlig, integrerede kredsløbskort, trykte kredsløbskort og elektriske kredsløbskort; computer stemme accelerationskort; computer stemme-, data-, billede- og videoaccelerationskort; flash memory plader og flash-hukommelseskort; computernetværkssoftware, nemlig behandlings- og operative systemer til telekommunikationsudstyr og computernetværk; telekommunikationsapparater og -instrumenter, nemlig computer routere, hubs, servere og omskiftere; computerhardware og software til udvikling, vedligeholdelse og brug af lokale og computernetværk (WAN); dekodere (settop boxes); elektroniske kontrolanordninger til sammenkoblingen og kontrol af computere og globale computer- og telekommunikationsnet med TV og kabeludsendelser og udstyr; apparatur til prøvning og programmering af integrerede kredsløb; computer perifere hukommelsesapparater og anordninger; faste funktion computer servere; computerhardware og software til skabelse, muliggørelse og styring af fjernbetjent adgang til og kommunikation med lokale netværk (LAN), virtuelle private netværk (VPN), langtrækkende netværk (WANS) og til globale computernetværk; computernetværkshardware; routere, skifter, hub og server driftsoftware; computersoftware og hardware til brug for tilvejebringelse af flerbrugeradgang til et globalt computer informationsnetværk til søgning, hentning, overføring, håndtering og formidling af et bredt spektrum af information; computer softwareværktøjer til muliggørelse af tredjeparts software applikationer; computer hardware og software til trådløs netværkskommunikation; downloadbare elektroniske publikationer, nemlig nyhedsbreve, bøger, blade, tidsskrifter, brochurer og hvidbøger inden for elektronik, halvledere, integrerede elektroniske apparater og anordninger, computere, telekommunikation, underholdning, telefoni og trådforbundne og trådløs telekommunikation; dele og tilbehør, herunder strukturelle komponenter til alle de fornævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); elektroniske manualer solgt som en enhed med computerhardware og -software og elektroniske instruktionsmanualer downloadbare fra et globalt computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelsesydelser inden for netværk, design af netværksydelser, netværksdrift, netværksvedligeholdelse, netværkstestning, netværksprotokoller, netværksmanagement, netværksingeniørarbej-de, computere, software, mikroprocessorer og informationsteknologi; underholdningsydelser, nemlig organisering af udstillinger for computer spil, tilvejebringelse af on-line computerspil og organisering af lokale sports- og kulturelle arrangementer; tilvejebringelse af on-line udgivelser i form af blade, nyhedsblade, tidsskrifter, bøger og brochurer inden for fotografering, billedbehandling og relaterede varer og tjenesteydelser; uddannelsesydelser, nemlig, afholdelse af seminarer, kurser og undervisningssessions inden for digital billedbehandling via globale computernetværk; datastyret online uddannelsesydelser, nemlig tilvejebringelse af undervisning, seminarer, undervisningssessions, konferencer og workshops inden for computere, computerhardware, mikroprocessorer, software og computernetværk; datastyrede online uddannelsesydelser inden for computere, computerhardware, mikroprocessorer, software og computernetværk; uddannelsesydelser, nemlig tilvejebringelse af interaktive undervisningssessions og kurser i form af Gør Det Selv guides, tips og teknikker samt kurser i sagkyndig vejledning og rådgivning, alt i forbindelse med køb, brug, pleje, vedligeholdelse, support, opgradering, opdatering og konfigurering af computerhardware, computerhardware, computernetværk, telekonference, kommunikationsvarer og -tjenesteydelser; uddannelsesydelser, nemlig afholdelse af undervisning, seminarer, konferencer og online uddannelsesfora inden for computer- og softwarebrug, navigation over globale computernetværk, computervidenskab og -teknologi og indenfor computerstyring samt uddeling af undervisningsmaterialer i forbindelse hermed; udvikling og uddeling af undervisningsmateriale designet til øgning af teknologifærdigheder blandt studerende; uddannelsesydelser inden for netværkshardware og -software; udannelsesydelser i forbindelse med online forretningsløsninger. (511) Klasse 42: Computernetværksydelser, nemlig overvågning af netværkssystemer til tekniske formål; hosting af digitalt indhold på internettet; computernetværksovervågningsydelser og tilvejebringelse af teknisk driftsinformation vedrørende softwaren til computernetværk; tilpasning af websoftware og computerbrugergrænseflade-design for andre; tekniske konsulentydelser inden for computere og trådløs computing; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til forbedring og tilvejebringelse af reeltidsoverførsel, transmission, modtagelse, behandling og digitalisering af lyd- og videografikinfomration; midlertidig brug af ikke-downloadbar software til forarbejdning, opbevaring, søgning, transmission, display, input, output, komprimering, dekomprimering, ændring, transmission og udskrivning af data; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til at sørge for sikkerheden af computernetværk, til adgangskontrol og sikkerhed, og til brug ved beskyttelse af computernetværk for datatyveri eller beskadigelse ved uautoriserede brugere; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til udvikling, vedligeholdelse og brug af lokale og langtstrækkende computernetværk (WAN); tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til modtagelse, visning og brug af transmitterende video-, lyd- og digitale datasignaler; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til oprettelse, muliggørelse og styring af ekstern adgang til og kommunikation med lokale netværk (LAN), virtuelle private netværk (VPN), vidtrækkende netværk (WANS) og globale computernetværk; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til brug for multibrugeradgang til et globalt computer informationsnetværk til søgning, hentning, overføring, manipulering og formidling af et bredt spektrum af information; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbare softwareværktøjer til muliggørelse af tredjeparts softwareapplikationer; tilvejebringelse af midlertidig brug af ikke-downloadbar software til trådløs netværkskommunikation; udvikling, design og konsulentydelser inden for brugertilpasset computersoftware og -hardware; design og udvikling af standarder for andre i udformning og implementering af computer software, computer hardware og telekommunikationsudstyr; tilvejebringelse af teknisk information i relation til kunder og teknikere til computerprojektmanagement;t ilvejebringelse af en database med digitale billeder online til brug for brugere. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHOEPOX (730) Indehaver: PHOENIX INTERNATIONAL A/S, Industrivej Vest 11, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 02: Maling, herunder maling i form af epoxy-pulver, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler. 200

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brandforce ApS, Lufthavnsvej 8, 9400 Nørresundby, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Algade 31, 9000 Aalborg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, strømper og sokker. (591) Farvetekst: Gule, orange og hvide bogstaver på sort baggrund samt grå fod. Rød ramme omkring logoet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAGMAR (730) Indehaver: JENS J. AAGAARD A/S, Jessens Mole 12, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, smykkevarer, nemlig armbånd, armlænker, smykkevedhæng, smykkelåse, halssmykker, halskæder, amuletter, ringe, øreringe, brocher, smykkenåle, slipseklemmer, manchetknapper, nøgleringe, perler, ædelstene, simili (bijouterivarer); ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: By Lassen (730) Indehaver: BY LASSEN ApS, Fuglebakkevej sal, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; lysestager, lyseslukkere, skåle og fade. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via internettet, med møbler, spejle, billedrammer, varer af træ eller af plastic, husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, redskaber til rengøringsformål, glasvarer, porcelæn og keramik, lysestager, lyseslukkere, skåle og fade; import- og eksportagenturer; også via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Techstab (730) Indehaver: Tougaard v/lars Tougaard, Odensevej 185, 5600 Faaborg, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal; plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand, hvori der er indstøbt metalfolie, metaltråde eller metalstænger. (511) Klasse 21: Glas i halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), hvori der er indstøbt metalfolie, metaltråde eller metalstænger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUBUS (730) Indehaver: BY LASSEN ApS, Fuglebakkevej sal, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 21: Lysestager, lyseslukkere, skåle og fade. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ActivK (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 05: Vitaminer, herunder vitamin K, til brug i dyrefoder, foder til kæledyr og ernæring til små og store børn, håndkøbsmedicin, receptpligtig medicin; diætetiske næringsmidler til medicinsk brug. 201

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Synoptik A/S, Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og sanitære præparater; præparater til rensning af kontaktlinser; opløsninger til brug i forbindelse med kontaktlinser; væsker til brug i forbindelse med kontaktlinser, herunder til beskyttelse, rensning, påsmøring, desinfektion, sterilisering. (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter; kontaktlinser; beholdere til kontaktlinser; briller; brillestel; solbriller; brilleglas; brilleetuier. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med samt import- og eksportagenturer af farmaceutiske og sanitære præparater, præparater til rensning af kontaktlinser, opløsninger til brug i forbindelse med kontaktlinser, væsker til brug i forbindelse med kontaktlinser, herunder til beskyttelse, rensning, påsmøring, desinfektion, sterilisering samt optiske apparater og instrumenter, kontaktlinser, beholdere til kontaktlinser, briller, brillestel, solbriller, brilleglas og brilleetuier, de førnævnte tjenesteydelser også via elektroniske og telekommunikationsmæssige midler, herunder via internettet, televisionsnetværk, (mobil) telefonnetværk, kabel- og/eller satellitnetværk, samt via andre lignende netværk; franchising, nemlig forretningsrådgivning, reklameaktiviteter og tilvejebringelse af kommerciel know-how; annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder økonomisk rådgivning; reklamevirksomhed og salgsfremmende foranstaltninger. (511) Klasse 44: Optometristvirksomhed og optikervirksomhed, optometristspecialistvirksomhed og kontaktlinsespecialistvirksomhed, herunder rådgivning og tilvejebringelse af information indenfor nævnte områder, professionel rådgivning om brugen af optiske produkter, briller og kontaktlinser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANDSTEDE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ForretningsHjulet (730) Indehaver: GROWTH COMPANY ApS, Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aldi Holding ApS, Rørgangen 1-5, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 29: Salater hovedsageligt bestående af kød, fisk, skaldyr og fjerkræ; grøntsags- og frugtsalater. (511) Klasse 30: Salatsaucer (krydrede) og -dressinger bestående af en eller flere af følgende ingredienser mayonnaise, creme fraîche og/eller flødeost. (730) Indehaver: Plumrose Skandinavien A/S, Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 202

19 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Elektronisk udstyr indeholdende en integreret kredsløbschip til databehandling; chiplæsere; hukommelseskort og datakort; magnetisk kodede kort; elektroniske kortlæsere; computerapplikationer, der gør det muligt for brugere at foretage betalinger via et globalt computernetværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 203

20 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 132. årgang. 2011-03-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 485 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1895 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 131. årgang. 2010-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 131. årgang. 2010-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 131. årgang. 2010-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1743 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 877 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 649 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1111 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere