Elevperspektiver på og i yrkesundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevperspektiver på og i yrkesundervisningen"

Transkript

1 Elevperspektiver på og i yrkesundervisningen NORDYRK 2013 Karlstads universitet juni Ph.d.-stipendiat Arnt Louw Center for Ungdomsforskning, AU

2 (Undervisningsministeriet 2011)

3 Overordnede udfordringer Historisk lav søgning til erhvervs (yrkes) uddannelse i Danmark: 2001: ca 1/3 af årgangen 2012: ca 1/5 af årgangen (UNI-C 2013). Højt frafald fra erhvervsuddannelserne: Ca. 50 % frafald konstant over de sidste 10 år (Undervisningsministeriet 2010)

4 Pædagogiske tendenser 1991-reform: - taxameterprincippet, decentral mål- og rammestyring - en mere elevcentraliseret og individuel pædagogik (Juul 2004, Knudsen 2004) reform: - Elevplaner, eleven som didaktiker, øget fleksibilitet og modulisering, introduktion af hold frem for klasser. (Christensen et al. 2000; Andersen & Christensen 2002; Jørgensen 2011). - Et skifte fra fokus på organisering af undervisning til elevernes individuelle arbejde med deres læring og uddannelse kompetence frem for kvalifikation (Svejgaard 2010) 2007-reform - Grundforløbspakker: individuelt tilrettelagte grundforløb for både særligt svage og særligt stærke elever med det formål at imødekomme alle elevers individuelle behov og forudsætninger (EVA 2009)

5 5

6 Fokus for undersøgelsen: læring og undervisning på eud Eud-elev Erhvervsfaglighed Lærer

7 Samfundsmæssige / uddannelsespolitiske niveau Det institutionelle niveau / skolelogik Eud-elev Erhvervsfaglighed Lærer

8 Igangværende elever på erhvervsuddannelser efter område, Kilde: Danmarks Statistik

9 Igangværende elever på bygge og anlæg, % % % 0 % 4 % 4 % 0 % 3 % Kilde: Danmarks Statistik

10 To temaer 1. Metodiske pointer Ø Metodiske udfordringer og vanskeligheder kan i ses selv ses som værdifulde data Ø Implementering af elevperspektivet kan give anledning til relevante og nogle gange overraskende fund som måske ville være blevet overset ved andre metoder Access, entry and researcher-participant position - Challenges and Potentials in Doing Anthropological Fieldwork in VET 2. Pædagogisk pointe Ø En direkte tilgang har størst indflydelse på elevernes læring og motivation for deltagelse, uanset om der er tale om en stringent eller fleksibel pædagogisk praksis Pedagogical practices in VET between direct and indirect approach

11 Adgang og indgang til grundforløbet Kommende tømrer-grundforløbselever står og frysere i morgenkulden foran indgang B2, hvor vi skulle møde. Der står andre grundforløbselever og en lærer kommer og spørger efter alle blikkenslagere og en anden efter snedkerne. Her står en del elever og skutter sig og det er ikke til at vide, om det er kommende tømrer-elever, kommende blikkenslager-elever, eller noget helt tredje, så vi begynder ikke at snakke sammen. Jeg står alene og det er der andre, der også gør. Jeg står med arbejdsbukser på og en stor parkacoat med hætten op om ørene ligner nok ret meget de andre. Kan mærke den usikkerhed der kryber ind, når man skal starte på en ny skole / uddannelse, ligesom da jeg skulle starte på RUC og jeg spørger mig selv, hvad jeg egentlig har gang i og savner mit trygge ph.d.-kontor. Feltnoter, dag 1

12 Fællesskabet På et tidspunkt skærer jeg mig i fingeren med saven. Ikke alvorligt, men det bløder en del. Jeg går ud og finder noget papir at vikle om fingeren, så blødningen stoppes, men jeg må hele tiden lige tjekke det og vikle noget nyt om. Et par af eleverne, der står tæt ved mig, Tim og Nick spørger til, om det går og hvad jeg lavede og giver mig råd til, hvad jeg skal gøre, for at stoppe blødningen. Dette var på en måde en god oplevelse. Jeg havde faktisk gået og følt mig både ensom og akavet og tænkt, hvad eleverne egentlig synes om, at jeg er der. Og det føles rart at Tim og Nick spørger til mig. Min blødende finger har på en måde været med til at bryde isen for mig. Feltnoter, dag 2

13 Introduktion og rammesætning af grundforløbet 4 punkter, der angiver, at man som elev skal møde til undervisningen, være studieaktiv, følge lærerens anvisninger og rydde op efter sig. 3 punkter der omhandler anvisninger i forbindelse med udeblivelse eller fritagelse fra undervisning eller sygdom. 3 punkter der omhandler uacceptabel adfærd på skolen, såsom indtagelse af øl, spiritus, stoffer, vold, mobning, chikane eller kriminel adfærd. 2 punkter der drejer sig om adfærd i selve undervisningen og angiver, at man skal lægge blade og aviser væk, slukke mobiltelefoner og musikafspillere samt, at man kan nægtes adgang til eksamen, hvis man ikke opfylder undervisningspligten eller ikke har løst de opgaver, skolen stiller. 1 punkt, der gør det klart, at man er erstatningspligtige over for skolen for bortkommet materiale, bøger eller værktøj. Sammen med ordensreglementet får vi også udleveret en detaljeret vejledning i, hvordan man sygemelder sig korrekt via skolens telefonsluse. En af eleverne spørger om man må komme i sort arbejdstøj. Læreren: Du må kommer i den farve du vil. Tømrer er hvide, men jeg er ligeglad, hvad farve du kommer i.

14 I pausen bliver der låst til pc-rummet og alle skal ud. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor. Flere elever vil gerne blive siddende og arbejde men det må man åbenbart ikke. Nogle elever har dog opdaget, at havedøren er åben og går ind af den og åbner for os andre. Vi går ind og går i gang med at tegne. Da læreren kommer siger han bare: Hvordan er i kommer ind? Hvem har åbnet for jer? Feltnoter dag 16

15 Pointer Ø Vigtigheden af inkluderende praksisfællesskaber Ø Overvejelser over hvordan in- og eksklusionsprocesser udspiller sig på daglig basis i mikrosociale relationer Ø Erhvervsfremmede elever Ø De strukturelle betingelser og incitamentsstrukturen rundt om erhvervsuddannelserne producerer pædagogiske praksisser i uddannelsen, der skaber umotiverede og svage elever og har utilsigtede push-out effekter Ø Vigtigheden af at møde eleverne positivt i starten af grundforløbet sprogvask af skolens dokumenter og diskurser om eleverne! Ø Tømrerelever er ikke bare umotiverede eller svage. Mange af dem er faktisk meget motiverede og vil gerne lære noget

16 Pædagogiske pointer Mellem direkte og indirekte pædagogisk praksis

17 En analytisk model over pædagogiske praksisser inspireret af Bernstein (1975; 1990; 2001) Direkte tilgang Stringent praksis Fleksibel praksis Indirekte tilgang

18 Tre essentielle regler på det praktiske niveau: Hierarki, rækkefølge og kriterier Hierarki: (Bernstein 1990: 65ff, 2001: 96ff). - Den sociale orden i den pædagogiske relation - Hvordan er man lærer? Hvordan er man elev? Hvad forventes af en? Hvordan bærer man sig ad? Synligt hierarki: læreren som aktiv og styrende = direkte tilgang Usynligt hierarki: læreren som tilbagetrukket og mere støttende = indirekte tilgang

19 Rækkefølge: - Progression i aktiviteterne / læreprocessen. Hvad kommer først og næst? - Hvad er pointen med rækkefølgen af elementerne? Hvad er logikken i læreprocessernes progression? Synlig rækkefølge: Eksplicit hvad den lærerende skal gøre og hvad pointen med aktiviteterne er = Stringent praksis Usynlig rækkefølge: Den lærende skal gøre sine egne refleksioner over læreprocessen, progressionen og formålet = Fleksibel praksis

20 Kriterier: - Fokus på kommunikation og indhold. - Hvad er legitimt / relevant pædagogisk indhold i den pædagogiske kontekst / undervisningssituation - og hvem har kontrollen med det? Synlige kriterier: Eksplicit hvad det pædagogiske indhold er. Læreren har kontrollen over det = stringent praksis Usynlige kriterier: implicit hvad det pædagogiske indhold er og hvem der har kontrol over det = fleksibel praksis

21 Direkte tilgang Stringent praksis - Den lærende som elev - Fokus på Præstation / resultat Synligt hierarki Synlig rækkefølge Synlige kriterier U-synligt hierarki Synlig rækkefølge Synlige kriterier Synligt hierarki U-synlig rækkefølge U-synlige kriterier U-synlig hierarki U-synlig rækkefølge U-synlige kriterier Fleksibel praksis - Den lærende som studerende - Fokus på tilegnelse / proces Indirekte tilgang

22 Der står 4 tagkonstruktioner som læren tager udgangspunkt i. Han forelæser 1½ time omkring tagkonstruktioner, isolering, dampspær m.m. Undervejs inddrager han forskellige elever med forskellige konkrete faglige spørgsmål. Nogle gange baseret på oplysninger han lige har givet, andre gange baseret på den øvrige grundforløbsundervisning Undervejs supplerer han anekdoter fra hans eget tømrererhvervsliv, økonomiske konsekvensberegninger og akkordsatser for tømrerarbejde som virker til at gøre det hele levende og relevant og giver en form for sammenhæng med det eleverne går og laver, både i værkstedet og i AutoCAD. Da timen er slut er der flere af eleverne, der kommer hen til læreren for at stille supplerende spørgsmål. Observationsnoter dag 4

23 Læreren tager fat på de to stykker træ Magnus (elev) er kommet med og forklarer og viser på træet. Magnus sidder og følger meget intenst med i forklaringen med den ene hånd på panden. Han er ikke helt med og læreren forklarer igen. Magnus virker meget interesseret og fokuseret. Til sidst er han med og skal til at gå for at gå videre med opgaven: Læren: Kom lige inden du går i gang med det næste. Der er noget, jeg skal vise dig, inden du skal i gang med det. Magnus: Ok. Går med træet tydeligt tilfreds og ivrig efter at komme videre Feltnoter, dag 4

24 Karsten og Niels kommer og beder om en faglig samtale med læreren. De er utilfredse med udseende på afslutningen af taget på deres hytte. De foreslår en løsning, men læreren siger, at det er ikke den rigtige løsning. Han fortæller dem, hvad de skal gøre. Læren: Men det er et godt forslag, og det viser, at I begynder at tænke over det selvstændigt.

25 Direkte tilgang Stringent praksis Synligt hierarki Synlig rækkefølge Synlige kriterier Synligt hierarki U-synlig rækkefølge U-synlige kriterier Fleksibel praksis U-synligt hierarki Synlig rækkefølge Synlige kriterier U-synlig hierarki U-synlig rækkefølge U-synlige kriterier Indirekte tilgang

26 Niklas er i tvivl om hans snit i tappen er for dybt. Han viser tappen til læren og spørger: Er den god nok?. Læren: Hvad synes du selv? Du får karakter for den, så det er op til dig selv. Feltnoter, dag 24 Johathan: Vil du gerne have mål på spærene?. Læren: Jeg vil gerne have relevante mål! Observationsnoter, dag 2

27 Direkte tilgang Stringent praksis Synligt hierarki Synlig rækkefølge Synlige kriterier Synligt hierarki U-synlig rækkefølge U-synlige kriterier Fleksibel praksis U-synligt hierarki Synlig rækkefølge Synlige kriterier U-synlig hierarki U-synlig rækkefølge U-synlige kriterier Indirekte tilgang

28 Hvad siger eleverne? Mads synes det er underligt at der var nogen introduktion til opgaverne og hvordan de skal løses. Fx at de skal løse dem ved hjælp af passeren og ikke lineal m.m. Mads og hans sidekammerat havde faktisk løst geometri-opgaverne rigtigt, men blot ikke på den rigtige måde! Hvordan skulle de have vidst det, når læreren ikke havde sagt noget om det? Feltnoter, dag 5

29 Peter: der selvfølgelig introduktion, men det er mere en introduktion af stedet, og det rent praktiske, og man skal have log in til intranet og alt sådan noget. Der synes jeg, på nogle måder, at der mangler simpelthen en gennemgang af det, man kunne kalde pensum. Altså, at man får at vide fra starten, eller får en liste, der så lige bliver gennemgået. Fordi jeg synes, der var sådan en lidt død periode i starten, hvor man ikke rigtig var klar over, at man bare skulle. Jonas: (bryder ind): i starten der, man vidste ikke lige om man bare skal fortsætte med det her eller, altså, mere få at vide, hvad for nogle ting vi skal igennem. Fordi de kommer bare sådan når man er færdig med det, så gik de bare Observationsnoter, dag 6

30 30

31 Pointe En indirekte tilgang efterlader ofte et tomrum i relationen mellem lærer og elever. Frem for at drive eleverne til at fylde tomrummet ser det ud til at demotivere og disengagere eleverne. Dette er mest tydeligt i starten af grundforløbet. Eleverne vil gerne tage ansvar, og det ser ud som om en direkte tilgang motiverer eleverne til at tage medansvar og deltage.

32 Tak for opmærksomheden J

33 Referencer Andersen, O. D. & A. A. Christensen (2002) Eleven som didaktiker på vej mod en ny didaktik I erhvervsuddannelserne. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Bernstein, B. (1975) Class, Codes and Control. Towards a Theory of Educational Transmission. Vol. 3, Routledge & Kegan Poul, London and Boston Bernstein, B. (2001) Klasseforskelle og pædagogisk praksis. In: L. Chouliaraki & M. Bayer (eds.) Pædagogik, diskurs og magt. Akademisk Forlag, København Bernstein, B. (1990) The structuring of pedagogic discourse. class, codes and control; v. 4. Routledge. London and New York Christensen, F., H. Shapiro & F. Kjær (2000) Pædagogiske og didaktiske overvejelser bag erhvervsuddannelsesreform Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Undervisningsministeriet. EVA (2009) Grundforløbspakker på erhvervsuddannelserne. Danmarks Evalueringsinstitut Juul, I. (2004) Ansvar for egen læring. Uddannelse 10 / Online ( ): Jørgensen, C. H. (2011) En historie om hvordan frafald blev et problem. In C. H. Jørgensen (eds.) Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg Knudsen, H. J. (2004) De seneste 20 års reformer i erhvervsuddannelserne fra reform til kontinuerlig forandring. Tidsskrift for arbejdsliv, 6 årg. Nr. 4, 2004, pp Svejgaard, K. L. (2010) Klasseledelse som undervisning: En introduktion. I J. A. Hansen & B. Lauch (red.) Klasseledelse i erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolernes forlag, Odense Undervisningsministeriet (2011) Erhvervsuddannelserne fakta og muligheder. Undervisningsministeriet (2010) Tal der taler Uni-C Styrelsen for it og læring (2013) 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdoms-uddannelserne og 10. klasse Ministeriet for Børn og Undervisning. Online ( ): media/uvm/filer/stat/pdf13/130409%20ftu%20notat% ashx

ndli ph.d. PH.D.-AFHANDLING

ndli ph.d. PH.D.-AFHANDLING ndli ph.d. ng afha PH.D.-AFHANDLING ARNT VESTERGAARD LOUW INDGANG OG ADGANG PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Anne Görlich & Noemi Katznelson Overalt i uddannelsessystemet er der i dag fokus på at få flere unge til at gennemføre stadig

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Web 2.0 lærervejledning

Web 2.0 lærervejledning 2011 Bo Klercke - 20101813 Helle Grubbe - 20101814 Web 2.0 lærervejledning Vejleder: Christian Dalsgaard Anslag: 23666 Studienummer Navn Sider http://kurser.ef.dk/diigo/diigo.htm For at leve op til kravene

Læs mere

Valg af litteratur har tre foci: unge, supervision af unge sygeplejersker og læring gennem supervision.

Valg af litteratur har tre foci: unge, supervision af unge sygeplejersker og læring gennem supervision. Sundhedsfaglig supervision i Godt begyndt Rådet for sundhedsfaglig supervision har nedsat en arbejdsgruppe, der er blevet bedt om at beskrive, belyse og give inspiration til løsninger af udfordringer,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne - Om læringspotentialer og læringsbarrierer i skolepraktikken som læringskontekst Sonja Marie Staffeldt Projektrapport 8. semester Læring og Forandringsprocesser Aalborg

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere