ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr. 3 2015"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32. Årgang Nr ASRA udstiller i fagforeninger, på biblioteker m.m. Her en udstillings montre

2 ISSN ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Mail: Formand: Steen Jonasssen Berberisvej Herning mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf.: mail: Redaktion: Leo Skaaning Jørn Jensen arkivets medarbejdere Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Inga Ries Pedersen Tove Nykær Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykning med hjælp fra Metal Herning Deadline for næste nummer 27. november 2015 Indhold: side 2 Kolofon side 3 Formandens leder side 4 Gemmer fra arkivet side 5 Datidens gabestok side 6 Bespisning af Arbejdsløses hustruer og børn. side 9 Lejlighedssange kan være kulturhistorie side 17 Formidling af arb. historien side 18 Kassererens bemærkning side 19 Stauning i Stauning side 20 Bagsiden Billedet på forsiden af bladet ASRA har nogle udstillingsmontre som man gerne udlåner til fagforeninger, biblioteker m.m. Forsidebilledet er fra en udstilling i en fagforening, hvor indholdet i montren er tilpasset fag, der netop dækkes af dette fagforeningskontor der er udstillet på. I montren kan findes protokoller fra bestyrelsens arbejde i gamle dage Der kan være gamle værktøjer, eller der kan være ting der fortæller om specielle arbejderforhold. Det kan være gamle fagblade, sangbøger eller dokumenter om arbejdsoverenskomster. Der kan også være effekter der repræsenterer dagligdagen for arbejderne før i tiden. Udstillingen kan lånes ved henvendelse til ASRAs formand. 2

3 ASRA-leder september Mens vi venter på Historiens Hus. Der er hen over sommeren ikke kommet nyt fra kommunen om planerne til at færdigøre Historiens Hus således at de historiske foreninger kan flytte ind i bedre lokaler. I ASRA har vi taget initiativ til et møde med borgmesteren for at drøfte situationen i Historiens Hus. De lokaler der er stillet til rådighed for foreningerne er nedslidte og trænger til maling. Mødet fik som resultat at vi fik tilsagn om et beløb på ca kr., således at elever fra Bygningsmalerskolen i Silkeborg kan udføre malerarbejde i lokalerne på 1. sal i et skolepraktikforløb. Stor tak til Næstformand Thomas Winandy fra Malernes Fagforening for din store indsat så vi kunne nå det fine resultat i denne sag. Historiens Hus er vigtig for fremtidens ASRA. Det er naturligvis frustrerende og en meget træls situation, at vi endnu ikke er flyttet ind i lokalerne i Historiens Hus. Vore hårdtarbejdende arkivfolk venter om nogen på at komme væk fra de nuværende lokaler. Tålmodighed er en dyd, siges det. Denne tålmodighed skal vi bevare nogen tid endnu. En kommune kan være en svær samarbejdspartner. Det ved alle der har beskæftiget sig med den politiske verden. Hvad så med fremtidens ASRA. Det har stor bevågenhed i bestyrelsen. ASRA skal have en masterplan for fremtidens virke. Masterplanen skal indeholde planer om hvordan vi, gennem handling, vil gennemføre aktiviteter der gør os klogere på os selv og vores fælles historie både nu og i fremtiden. Vi skal sammen med fagforeningerne forstærke samarbejdet og vi skal sammen udvikle en kultur hvor vi forstår hinanden bedre. Vi skal også have modet til at samarbejde med andre organisationer. Det kunne være skolernes studievejledere. De kunne, sammen med deres elever, gennem en ASRA udstilling og et foredrag fra en tillids repræsentant fra en fagforening, få viden om arbejdernes historie og at gode løn- og arbejdsforhold ikke kommer af sig selv. Der er ikke noget der kommer af sig selv, undtagen lommeuld. Fremtidens ASRA har brug for medlemmernes medvirken, jeres ideer og jeres netværk. Steen Jonassen. formand 3

4 Gemmer fra arkivet Der findes mange sjove ting og effekter i ASRAs arkiv. For et par år siden kom Bent Kruuse (tidligere, nu afdød, medarbejder i AS- RAs arkiv) ind i arkivet Jeg har taget min KITBAG med sagde han. Det store spørgsmål var, hvad mente han nu med det? Så viste det sig, at det var hans taske. Bent forklarede: Kitbagen bliver i daglig tale kaldt for en jordemodertaske, idet tasken, dengang fødsler skete i hjemmet, anvendtes af jordemødrene, til deres medbragte grej. Så forklarede han videre: I Damplokomotivernes tid blev tasken hyppigt anvendt af lokomitivpersonalet. (Lokomotivførere og lokomotivfyrbødere). Når Lokomotivpersonalet havde brug for rummelige tasker skyldtes det, at de på deres tur ofte var længe væk hjemmefra. Derfor skulle der være plads til flere måltider mad, også varm mad. Når personalet overnattede ude, havde de selv sengelinned - lagner, dyne og hovedpudebetræk med. Dertil havde personalet en cylinderformet beholder af metal. På damplokomotivet var der bøjler oppe under førerhustaget, hvor lagendåserne - kaldet loppecirkus - kunne anbringes under kørslen. Til indtagelse under turen medbragte personalet kaffe eller te i de i dengang 4 anvendte sodavandsflasker med patentprop. Flaskerne blev under kørslen anbragt op ad lokomotivkedlen i flaskeholdere, eller på træktøjet til hurtiglukning af vandstandshanerne. Det kan nævnes, at på den dieselelektriske trækkraft, er der anbragt elektrisk opvarmede flaskevarmere. Ved overgangen til diesellokomotiver fik lokomotivpersonalet udleveret mapper, med bl.a. plads til strømskemaer og lign., udover der også skulle være plads til at medbringe mad og kaffe. En fyldt taske kunne være tung at slæbe på, hvorfor der blev udleveret remme, så mappen kunne bæres på skulderen. Mappen er senere afløst af en rygsæk. KITBAG - Jordemodertaske/ lokomotivførertaske

5 Datidens Facebook hvor man hængte folk ud, der ikke fulgte spillets regler. I Chauførernes fagblad i kunne man blive sat i Gabestokken hvis man ikke overholdt de regler der nu engang er i en fagforening. Man kan i vores EDB tider, sammenligne med, at man blev hængt ud på Facebook. Gabestokken gjaldt både for firmaer og chauffører. Man skrev dog ikke hvad forseelsen var, men behageligt har det da ikke været at blive hængt ud i Gabestokken. 5

6 De udelukkede Midt i en dagligdag på det danske arbejdsmarked, og i arbejderbevægelsens organisationer, kan det være sundt at stoppe op og se sig lidt tilbage i historien. Sådan skriver Preben Sørensen i sin bog De udelukkede som handler om storkonflikten i Konflikten, som fik stor betydning for mange arbejdere, og som endte i en lockout af arbejderne. I dag er det svært at forholde sig til, at arbejderne overhovedet ikke fik nogen form for understøttelse, og mange måtte ty til de private personer der lavede indsamlinger, så man kunne bespise de arbejdsløses børn og hustruer. Med over lockoutede i en by med af landets 2,4 mill. indbyggere, var København et centrum for arbejdskonflikten. 6 Socialdemokraten skildrer den 25. maj situationen således: Der hvilede en underlig gravstemning over København i går. De fleste af de store ny- og ombygningsarbejder stod stille; hvor ellers murersvendene lagde skift på skift, og arbejdsmændene bar tunge sten op ad himmelhøje stiger, var der øde og mennesketomt. De fleste københavnske maskinfabrikker stod stille i går. I alt blev 3000 smede og maskinarbejdere kastet ud. Bumeister og Wain arbejder videre, ligesom Helsingør Skiftsværft. Også flyde dokken i København fortsætter sin virksomhed; den beskæftiger 400 arbejdere. På det nye rådhus, hvor der bl.a. denne sommer skulle være leveret snedkerarbejde for kr. er alt arbejdet standset. Fagbevægelsen indså fra starten, at det ville blive nødvendigt med bistand fra andre dele af befolkningen, hvis de udelukkede og deres familier skulle kunne klare sig igennem en længerevarende arbejdskamp. Heldigvis var der også mange private der indså hvor vigtig hjælpen var.

7 I et åbent brev stod: Medborgere! Undertegnede Mænd og Kvinder af forskellige stillinger i Samfundet er traadt sammen for at rette et Opraab til medfølende Landsmænd om hjælp til at lindre noget af den Nød, der er afstedkommet ved den store Arbejdsstandsning. Om Aarsagen til denne Nødtilstand dømmer vi ikke her. Vi kommer ikke paa nogen af de stridende parters Vegne, ikke for at støtte den ene og dømme den anden. Vi kommer alene Menneskehedens navn at bede om hjælp til dem, som uforskyldt rammes af Stridens Ødelæggelse. De, vi vil hjælpe, findes udelukkende blandt de Arbejdsløses Hustruer og Børn, hvis antal er omkring et halvt Hundrede Tusinde. Thi denne Kamp, som for Tiden køres i vort Land, er det fremfor alle Arbejdernes Børn og Hustruer, der lider. Udsatte for de bitre Savn, har de ingen Skyld i denne Kamp, og ingen Midler eller Magt til at hidføre Fred. At komme disse Børn og Hustruer til Hjælp er da en Menneskepligt, som vi tror, at enhver, der har Evne til at hjælpe, ogsaa gerne vil være med til at opfylde. Alle vil yde deres Skæv, der oprigtigt ønsker at mildne Stridens Bitterhed og erkender, at Kampens Ubamhjærtelighed som bør ramme de kæmpende men ikke Børnene, som end ikke forstaar hvorom Striden drejer sig. Det er vores hensigt at at oprette en Bespisning i Samaritanens Land, og til den indbyde Mødre og Børn, der i disse lyse Sommerdage lider Sult, fordi der ikke er Arbejde. Hertil paakalder vi Deres Bistand, der aldrig før svigtede, naar der var Nød paa færde i Landet. De vil heller ikke ved denne Lejlighed, hvor Samaritanergærningen maaske vil blive mere nødvendig end før, fordi der er flere der lider Sult end nogensinde før. Deres Antal forøges for hver Dag der gaar. Så har en bunke komité medlemmer underskrevet, vi undlader navne, men sjovt er det at se deres titler. Slagtermester Stadslæge Urtekræmmer Højesteretsdommer Kursusbestyrer Redaktør Skuespiller Præst Grosserer Belysningsdirektør Juveler Fabrikant Skotøjsfabrikant Kunsthistoriker Kommiteens adresse er Holmens Kanal 32. st. Aabent hverdage Kl. 8-7 Tlf Bidrag, ugentlig og en gang for alle, modtages med tak paa Bureauet København i Juni

8 Arbejder -erindringer For arbejderne var lockouten den hårdeste nød, de endnu havde haft at knække. fortæller maskinarbejder (og senere lokomotivfører) Stolzner i sit bidrag til de af Nationalmuseets indsamlede arbejder erindringer.: Understøttelsen var kun 7 kr. om ugen til en familieforsørger i ca. 3 måneder. Alt hvad hjemmene havde af værdi vandrede på lånekontoret. Mange mennesker gik til grunde og hjemmet med. Det var svært at holde sammen på arbejderne. Modløshed kom og det håbløse udtryk hvad kan det nytte? hørtes mere end een gang Beundringsværdigt var den kamp, der fra arbejderhustruernes side førtes for at holde mændenes mod og hjemmene oppe; en kamp med savn og nød. Da lockouten sluttede... sultede arbejderne, småmestrene gik falit, kun storfabrikanten, som havde aktionærernes kapitaler at holde på med, klarede sig nogenlunde. Alle var fattige og forarmede, nogen nåede aldrig at komme op igen, sådanvar det over hele landet. Sammenholdet havde bestået sin prøve. Det var også en sejr, fortæller Stolzner, der havde stået 2½ år i lære, da lockouten blev udløst. En anden arbejder fortæller: I foråret 1899, flyttede vi til København, der var dengang meget arbejde 8 men så kom lockouten, så var vores fremtidsplaner ødelagt. Vi fik en lille 2 værelses lejlighed til 14 kr. om måneden. Jeg arbejdede på Frederiksberg, og alt gik godt indtil den 24. maj, hvor alt arbejde standsede. Det var drøjt at komme igennem, men det skule jo klares. Sommeren var ualmindelig god, og alle de faglige møder blev holdt under åben himmel i den, dengang eksisterende Vodroffslund. Fagforeningerne havde ingen penge, og i de første uger fik vi ingen understøttelse, men efter nogen tid kom der hjælp fra udlandet, og så fik vi 10 kr. om ugen. En del rejste ud, til Tyskland, England og Norge ; jeg blev hjemme og vi klarede os, så godt vi kunne. Vi fik en logerende, som betalte 10 kr. om ugen for kost og logi, og huslejen, de 14. kr. blev betalt hver måned, og da arbejdet begyndte igen, havde vi ingen gæld. Den sidste uge inden arbejdet begyndte igen, fik vi 20 kr. i understøttelse, og bygherren på den bygning hvor jeg atter skulle arbejde, gav os hver 5. kr og et par omgange øl - erindrer denne murersvend. Dette er arbejderhistorie, mange af de unge i dag har slet ingen fornemmelse for de arbejdskampe der har været. Derfor er det vigtigt der gemmes og arkiveres sådanne historier. ASRA har masser af den slags historier, og vil gerne finde dem frem og fortælle om dem. Leo Skaaning

9 Lejlighedssange kan være kulturhistorie! Jørn Jensen - arkivmedarbejder 9 Vi har jo i Danmark en meget lang tradition for at skrive sange til forskellige højtider og festlige lejligheder, men det er sjældent at disse sange ligefrem sætter sig historiske spor. De fleste af os genkender sikkert situationer hvor afsyngelsen hakker lidt i det, og hvor det kan være svært af få melodi og tekst til at passe sammen. Men lejlighedssange kan også være kulturhistorie. Vi fandt i vores arkiv sidste år et omslag der indeholdt forskellige sange. Da der var travlhed med mange andre ting, blev de liggende i skuffen. Nu var vi igen kommet til bunden af skuffen og det viste sig at disse sange godt nok er skrevet til jubilæumsfester m.m. men for det første er flere af sangene skrevet helt tilbage til bl.a og 1923 og dernæst viste det sig at mange af personerne, der er omtalt i sangene i dag kan genkendes som nogle af de personer, der var med til at præge arbejderbevægelsens første år i Herning. I et forsøg på at kunne identificere persongalleriet der var nævnt i sangene gennemlæste jeg Jacob Christensens bøger om FO-Herning og Socialdemokratiet i Herning Jer tror også at vi nu har styr på de fleste navne, men derudover kom der mange andre spændende og interessante oplysninger frem i det Jacob havde skrevet. Oplysninger om besværligheder med at stifte fagforeninger, arbejdet med at indsamle midler til en fane, forskellige arbejdskampe og omtale af personligheder der stadig huskes også på nationalt plan. Så i stedet for en omtale af de forskellige personer og begivenheder, der er omtalt i sangene, blev det til en skildring af de besværligheder og udfordringer man stod overfor i arbejderbevægelsens barndom og ungdom. At stifte en fagforening var ikke altid så nemt, men 13. juni 1908 var samtlige blikkenslagere i Herning indbudt til møde med det formål at stifte en fagforening. Man havde fået forbundets sanktion til at oprette en lokal afdeling, men da der kun var i alt ca. 6 blikkenslagere, voldte det problemer at få sammensat en bestyrelse. Ved selve stiftelsen blev der alene valgt en formand og en kasserer. 3 uger senere valgtes en sekretær og efter yderligere ca. 5 mdr. valgtes 2 revisorer og endelig i januar 1909 valgtes 2 bestyrelsessuppleanter. Dermed må man formode, at samtlige blikkenslagere i byen var involveret i bestyrelsesarbejdet. Det fremgår også, at der jævnligt blev skiftet formand, idet det var svært at

10 finde arbejde som fagforeningsformand. Ved afdelingens 50 års jubilæum blev det gjort op, at der havde været i alt 22 formænd. Bestyrelsesmøder og generalforsamlingen var jo en stor del af bestyrelsesarbejdet i fagforeningerne, men åbenbart ikke hos Træindustriarbejdernes Fagforening. Den blev stiftet d. 28. januar 1918 under navnet Træskoarbejdernes Fagforening. Der var en halv snes medlemmer i foreningen og der blev valgt en bestyrelse på 3 medlemmer. I løbet af sommeren fik man foreningens vedtægter vedtaget, men herefter er der åbenbart ikke megen mødeaktivitet. Foreningen holdt ikke medlemsmøder, og i de første 25 år holdtes der vist heller ingen bestyrelsesmøder. Protokollen har kun referater fra de 2 årlige ordinære generalforsamlinger samt nogle få ekstraordinære. Fremmødet til disse generalforsamlinger var beskedent, hvorfor det vedtoges at udeblivelse uden gyldig grund, skulle straffes med en bøde på 5 kr. Et af medlemmerne protesterede engang over at være idømt en sådan bøde. Han følte sig brøstholden som sekretæren beskrev det. Efter nogen diskussion enedes man om, at bøden for eftertiden kun skulle være 1 kr. Ledvogterskernes Fagforening blev stiftet d. 26. oktober 1919, men trods navnet, og at det altså var en kvindefagforening, var det banearbejder Th. E Frederiksen fra Herning der var initiativtager til stiftelsen. Interessen var stor, idet der deltog ca. 70 ledvogtersker, men det var også fra et større område i Nord- og Vestjylland, og samtlige deltagere indmeldte sig i fagforeningen. Der blev valgt en bestyrelse og som formand valgtes baneformand J. C. Nielsens hustru. Den gang havde en gift kvinde åbenbart ikke sin egen identitet. Ved jubilæumsfesten i 1939 blev der Ledvogternes fagforening, - stående fra venstre Inge Sørensen - Formanden - Emilie Poulsen, det sidste medlems navn har vi desværre ikke - taget ved nedlæggelsen af afdelingen i

11 indviet en fane og også her kan det være svært at identificere de omtalte personer. Det 1. søm blev slået i fanen af forbundsformand Fanny Jensen, men de 2 næste søm klarede fru Nielsen fra Ringkøbing samt fru Christensen fra Jelling. Jo tiderne har ændret sig, heldigvis. En anden oplysning, som vi i dag har svært ved at tro på fremgår af Husligt Arbejderforbunds historie. Fagforeningen udspringer af Københavns Tjenestepigeforening og blev stiftet i år senere blev den første provinsafdeling stiftet i Odense og noget af det første man tog fat på, var at rejse en skarp protest mod en skilt, der stod ved indgangen til et lystanlæg i Fruens Bøge. Byens styre og borgere fandt denne park så smuk, at de ville have den for sig selv, og at skabninger, der muligvis kunne besmitte dem, skulle udelukkes. Ved indgangen til parken havde man derfor opsat en plakat med følgende indskrift: Tjenestepiger og hunde forbydes adgang. Den senere forbundsformand Marie Christensen skriver i sine erindringer: Tjenestepigerne krævede dette skilt fjernet, fordi dets tilstedeværelse var en uhyrlig hån mod de kvinder, som til daglig renholdt borgernes hjem, lavede deres mad og passede deres børn. På et offentligt møde i Odense fastslog Marie Christensen, at skammen ikke var størst hos tjenestepigerne. Nej, den er størst for borgerne, der tillader, at denne plakat bliver siddende. Plakaten blev nu ikke fjernet lige straks, men tjenestepigerne fortsatte deres protest og efter nogle års forløb tog de sagen op på ny, og til sidst hjalp det. Det ydmygende skilt blev fjernet. Der er ingen tvivl om at der har været en lang og sej kamp for at få tilslutning til fagforeningerne, og ved Textilarbejdernes Fagforenings 50 års jubilæum blev der da også i en prolog skrevet følgende: De første år var trælsomme og trange, for trods og modstand mødtes overalt. Og blandt vore egne var der mange, som ikke mødte op, da der blev kaldt De forstod vel ikke ret de nye tanker, om en for faget ny og bedre tid, det var en kamp mod fordoms gamle skranker, som skulle vindes gennem fælles strid. Flere af fagforeningerne havde dog succes med at komme igennem med deres krav overfor arbejdsgiverne. Tømrernes fagforening blev stiftet d, 29. august 1896 med 11 medlemmer og allerede 3 dage efter tilstilede man mestrene krav om en timeløns forhøjelse på 5 øre, således at minimaltimelønnen blev 35 øre om sommeren og 33 øre i vintermånederne, og for arbejde efter kl. 18 samt på søndage krævedes 50 øre. Tidspunktet har åbenbart været heldigt valgt. Herning havde vokseværk, og alle mestre indenfor byggebranchen havde travlt, 11

12 Bestyrelsen for Tømrernes fagforening i Herning 1956 Bagerst fra.venstre: Jens Karlsen - Tage Kristensen - Christian Thomsen - Christian..Riis Forrest fra venstre: Christian Mølsted - Emanuel Rasmussen (Malle) Jens Christian. Foged arkivfoto det var slet ikke til at tænke på at skulle have en strejke, så de gik ind på svendenes krav. Også Slagteriarbejdernes Fagforening (stiftet i 1898) havde held med at komme igennem med flere krav og på et ret tidligt tidspunkt var det lykkedes dem at få indført en sommerferie på 2 dage. I foråret 1907 valgte generalforsamlingen 2 kolleger til at forelægge direktøren et krav om 3 dages sommerferie. Udover ferieforlængelse var der også en anden sag, der optog slagteriarbejderne stærkt, og det var den årlige sommerudflugt. Det var sådan at slagteriarbejderne ved et møde med direktøren havde fået afslag på den årlige festudflugt. Slagteriarbej derne var imidlertid indstillet på, at de ville have en udflugt, så de besluttede at foretage en sådan for egen regning og så invitere direktøren og samtlige opkøbere med. Meget kunne tyde på at direktøren har deltaget i udflugten og at det havde været en succes, for ved stiftelsesfesten i 1912, som indledtes med et møde om eftermiddagen, hvor medlemmerne og ægtefæller deltog, blev det omtalt at forbundets forretningsfører Hartmann havde givet en redegørelse for de lønforhandling han netop havde haft med slagteriets direktør. Efter mødet var der kaffebord, og her var direktøren med frue deltager. Der blev holdt flere taler bl. a. af direktøren, som udtrykte stor tilfredshed med 12

13 nen, der er i hvert fald flere gange omtalt at de forskellige fagforeningers fester først sluttede kl. 5 6 om morgenen. Typograf J. P. Sørensen var i 1890 ansat ved Herning Folkeblad og som skik og brug var, boede og spiste han hos sin chef redaktør og landstingsmand Thomas Nielsen (Th. Nielsensgade i Herning). En dag bragte Thomas Nielsen organisationsforhold på tale og foreslog Sørensen at søge oprettet en lokalafdeling for typografer. Sørensen måtte spagfærdigt bemærke, at der jo kun var 2 typografer foruden faktor P.J. Rasmussen, ham kunne man nok ikke få med, og der skulle jo mindst 3 medlemmer til at danne en forening. - Men så kan De jo få mig som trediemand, erklærede redaktøren. Typografernes faneindvielse i 1912 den positive forhandling, han havde haft med Hartmann. Han håbede, at han en anden gang kunne komme til at forhandle med denne mand, da det var en ren fornøjelse at forhandle med ham som det udtryktes i protokollen. Sekretæren fortæller videre i sit referat efter at flere lever var udbragt, sluttede kaffebordet med et leve for direktørens frue og fødeland. Efter endt kaffebord gik dansen lystigt til klokken 3. Jeg formoder det er kl. 3 om morge- arkivfoto Et år senere blev faktor Rasmussen valgt som formand, så man kan vel gå ud fra, at han var med til at stifte foreningen sammen med de 2 typografer. Men det var åbenbart landstingsmand, redaktør samt ejer af Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad, Thomas Nielsen der gav stødet til afdelingens 13

14 oprettelse. Nu vi er ved de kendte navne omtaler Herning Social-Demokrat, at Poul Geleff havde holdt tale på Hotel Herning i december Avisen skriver: Poul Geleff`s møde i aftes på Hotel Herning var besøgt af ca. 40 mennesker, der med mest levende interesse hørte på Geleff`s yderst livfulde skildring af den socialdemokratiske bevægelses første vanskelige år. I en livlig og manende form gav Geleff en skildring af tiden fra 1871, da han sammen med Pio og Brix søgte at ruske de danske arbejdere op af den døes, som de dengang var lullet i. Flere af de socialdemokratiske pionærer var jævnligt gæster i byen. Således deltog både Emil Marott og Peter Sabroe i en arbejderfest i I 1905 foretog Socialdemokratisk Forbund faneindvielse i Herning`s anlæg (Vestre anlæg) hvor Frederik Borgbjerg slog det 3. søm i fanen. I 1908 talte Marott ved en grundlovsfest, og ved et møde i september måned samme år var Borgbjerg i byen hvor ca. 800 påhørte hans 2 timer lange foredrag. I juli 1913 omkom Peter Sabroe som bekendt ved en togulykke og det fremgår af protokollen for Socialdemokratisk Forening, at det vedtoges at repræsentere foreningen med fane ved Sabroe`s jordefærd på søndag samt at sende en krans til båren. Også Murernes Fagforening fik indviet en fane i 1905, og i et senere jubilæumsskrift skrives der: Fanen var af dobbelt, rød chacemir med en dekoration på midten, bestående af en samling murerværktøj og med indskriptionen: Murernes Fagforening for Herning og Omegn. Stiftet Enighed gør stærk. Med denne fane repræsenterede murersvendene deres fagforening ved politikeren og agitatoren Peter Sabroe`s begravelse i august Fanebærer J. Nielsen, fik fri rejse og 3 kroner i diæt. Også de 2 senere statsministre Th. Stauning og H.C. Hansen er omtalt som talere. Stauning ved et møde i 1918 og H.C. Hansen i Flere historiske begivenheder fremgår også af de forskellige forhandlings protokoller, således fra Blikkenslagernes Fagforening i januar 1939 hvor foreningens sekretær Børge Thing noterer at foreningen havde besluttet at købe for 10 kr. spaniensmærker af DSU, og han tilføjede: man køber disse mærker som en beskeden støtte til det heltemodige spanske folk, som så tappert forsvarer ikke alene deres eget land, men hele Europas frihed og demokrati. Notatet fremgår af Jacob Christensens bog: FO-Herning Han kommer ikke med nogen kommentarer til dette iøvrigt. Det kan muligvis skyldes at navnet Børge Thing ikke sagde ham noget, men hvis man har interesseret sig lidt for besættelsestidens historie vil man vide, at Børge Thing var en særdeles markant og væsentlig person. Børge Thing var født i Herning og kom fra et meget indremissions hjem. Han fik en uddan- 14

15 nelse som blikkenslager og tilsluttede sig tidligt den kommunistiske idiologi. Han blev gift med en jødisk kvinde og gik ind i modstandskampen gennem sabotagegruppen BOPA under dæknavnet Børge Brandt, og ved besættelsens afslutning var han sabotageleder for BOPA. I øvrigt fik Børge Thing en søn Morten som er historiker. Han har skrevet flere bøger om historiske emner og også om sin far Børge Thing/Brandt. Til slut nogle ord om faner. Allerede kort efter stiftelse af de forskellige foreninger, begyndte man at arbejde med at få en fane. Der skulle indsamles midler, tages stilling til hvilket stof der skulle vælges, ligesom man skulle finde frem til et egnet motiv og endelig indhente tilbud fra forskellige producenter. Fanerne har haft en stor betydning for organisationerne. Fanerne blev båret med stor stolthed og de var samlende for foreningerne og skulle behandles og bruges med respekt. Tømrernes Fagforening foretog d. 1. maj 1901 faneindvielse på Hotel Herning. Året efter valgtes en fanebærer, og samtidig vedtoges, at når fanen skulle føres med i processionen, skulle formanden forinden sammenkalde til et møde, hvor mindst halvparten af afdelingens medlemmer på ære måtte love at møde i processionen, i modsat fald var fanebæreren berettiget til at blive hjemme. foreningens 10 års jubilæum i Fanen var lavet hos Brdr. Lunds Fabrikker i Herning. (Det blev senere til Herning Klædefabrik og er i dag museet Textilforum) I referatet fra Herning Social-Demokrat står der Det smukke banner er af blåt silke med Dannebrog på bagsiden. Det bærer som indskription: Handelsog Kontormedhjælperforeningen for Herning og Omegn. Stiftet den 24. januar Endvidere organisationens fagmærke. Socialdemokratisk Forbund indviede en fane allerede i Det var ved den lejlighed Borgbjerg slog det 3. søm i fanen, som det tidligere er blevet nævnt. Herning Social-Demokrat skriver om begivenheden: Den ny fane er rød med en allegorisk kvindefigur i midten og inskription: Socialdemokratisk Forbund For Herning og Omegn Stiftet den 15. september 1894 Fremad til lys og lykke. HK i Herning indviede en fane ved 15

16 Vi hilser den ny fane velkommen som et fanemærke, hvorunder vi i fremtiden skal samles i kampen mod åndelig og økonomisk reaktion. Kl. 4 afgik processionen fra Vestre Anlæg med 15 faner og bannere hvoraf textilarbejdernes ny hvide demonstrationsbanner med inskription gjorde lykke. Imidlertid begyndte regnen på ny at strømme ned, men processionen holdt sammen. Trods regnen marcheredes i takt gennem byens hovedgade, og da processionen rykkede ind på festpladsen, talte den op mod 600 mand. Langt de fleste faner og bannere er røde, hvilket også klart fremgår at ASRA`s store samling på ca. 120 stk. (se dem på vores hjemmeside) men som det fremgår af avis referaterne kunne de altså også have andre farver. Blå og også grønne faner er set i flere tilfælde, men en hvid hører vist til sjældenhederne. I arkivet støder vi jævnligt på materiale som Jacob Christensen har indsamlet eller beskrevet og således også de 2 omtalte bøger. Det har været en spændende rejse gennem ca. 100 år af arbejderbevægelsens historie, så må vi vende tilbage til persongalleriet i sangene ved en anden lejlighed. Til slut kommer dog her et vers hentet fra en sang der blev sunget da landpostbudene i 1977 fejrede 75 års jubilæum. Mig lokker ikke de lange veje, For jeg har set dem så altfor tit, Og mange cykler med kugleleje Og buksebage jeg der har slidt. Med kedlen snurrer, og koner snakker, dejlig kaffe, der får jeg skam, for jeg har breve, og jeg har pakker, det hænder også, jeg får en dram., Jørn Jensen Jacob Christensen skrev om FO Herning I foreste række i optoget ses: L.V.Lauridsen - Jens Otto Krag - Kaj Pedersen arkivfoto 16

17 Formidling af arbejderhistorie Asra vil i forbindelse med flytningen af arkivet, satse på at få lavet en formidlingstjeneste omkring arbejderhistorie til skoler m.m. Vores nuværende adresse på det tidligere forbrændings anlæg i Herning, har ikke været særligt attraktivt, og ikke været let at anvende til besøg og udstillinger. Med flytningen til de nye lokaler i Historiens Hus vil vi i ASRA prøve tage fat på formidling af arbejderhistorien. Foreløbig er det flytningen der står som første prioritet. Men det er muligt at se, og følge os på vores hjemmeside. Spørgeskemaet her ved siden af, kunne bruges i undervisnigen, og sætte en god debat i gang. 1. I hvilket år fik Danmark sin første grundlov B. 5. juni 1849 A. 5. juni 1839 C. 5. juni Hvad kaldes de fem grupper, der ikke fik valgret i 1849? A. De 5 F er B. De 5 K er C. De 5 S er 3. Hvad sætter Mathilde Fibiger spørgsmålstegn ved i 1851? A. Demokratiets indførsel B. Kvindernes manglende valgret C. Fattiges manglende valgret 4. Hvilken styreform afløste demokratiet i 1849 A. Diktatur B. Aristokrati C. Enevælde 5. Hvilken af følgende mærkesager kendetegner Dansk Kvindesamfund omkring år 1871 A. Bedre uddannelse af kvinder B. Valgret til kvinder C. Fælles forældremyndighed 17

18 Kontingent! Kontingent! Har du fået betalt dit kontingent for 2015? Sammen med denne udsendelse vil nogle enkelte få et nyt indbetalingskort, for det kan være, det ikke kom ud af kuverten sammen med bladet, da vi udsendte det, og der derfor ikke er betalt endnu. Du der ikke får et girokort, kan sove ganske roligt, du har betalt! Kontingentet er den eneste indtægtskilde ASRA har, derfor er det vigtigt at vi hjælper hinanden, og støtter ASRA i det gode formål, at indsamle og formidle arbejder historie. Venlig hilsen Britt Ulrich Kasserer Markens liljer Vi skal være som markens liljer om hvilke psalmister quade: De sår ikke. De høster ikke. Og de sanker ikke i lade. Det bud har vi delt med hinanden, så alle bli r fromme og glade: den ene del sår og høster, men sanker ikke i lade. Og så er der andre, som indtar det modsate mellemstade: De sår ikke. De høster ikke, men de sanker i lade Kumbel Piet Hein (16 December April 1996) var en dansk videnskabsmand, matematiker, opfinder, designer, forfatter og digter, der ofte skriver under det oldnordiske pseudonymet Kumbel som betyder gravsten. Hans korte digte, kendt som gruks eller gruk (dansk: gruk), først begyndte at dukke op i den daglige avis Politiken kort efter nazisternes besættelse i April 1940 under pseudonymet Kumbel Kumbell. 18

19 Stemning i Stauning På sin hyldningsrejse er Stauning kommet til sine forældres by Stauning hvor - ifølge Socialdemokraten - en kone hyldede Statsministeren med røde hænder og blanke øjne. Ærbødigst digter i den anledning i Berlingske Tidende Når Stauning ikke vil komme til Stauning, er Stauning nødt til at rejse til Stauning, hvis han vil se den beskedne landsby, der er hans fædres om ikke hans by. Det ganske Stauning Stirred på Stauning, og så holdt Stauning en tale for Stauning. Stauning sagde: Det er mig en glæde at være personlig i Stauning til stede. Min gode kone! udbryder Stauning. Jeg kan se, at Stauning er glad for Stauning. Jeg Staunings fremtid vil gavne og højne med blanke hænder og røde øjne. At Stauning blir kendt, det skylder de Stauning, så Stauning må være taknemlig mod Stauning. Stauning vinked farvel til Stauning men mon nu Stauning stemmer for Stauning? En kone i Stauning råbte:o, Stauning. Det har været min drøm at skue Stauning. Et taknemligt blik hun Stauning sender med blanke øjne og røde hænder. 19

20 Herning museum, da der var jerbanebomme på Vejlevej lige foran museet. Vi glæder os til at flytte ind i Historiens Hus, og dele vores arbejderhistorie med andre historiske foreninger og interesserede folk. Det bliver skønt, når vi kan lave fine og fortællende udstillinger, som vi her gjorde på Torvet i Herning, i forbindelse med Frivillighedens dag 2014

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere