ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr. 3 2015"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32. Årgang Nr ASRA udstiller i fagforeninger, på biblioteker m.m. Her en udstillings montre

2 ISSN ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Mail: Formand: Steen Jonasssen Berberisvej Herning mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf.: mail: Redaktion: Leo Skaaning Jørn Jensen arkivets medarbejdere Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Inga Ries Pedersen Tove Nykær Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykning med hjælp fra Metal Herning Deadline for næste nummer 27. november 2015 Indhold: side 2 Kolofon side 3 Formandens leder side 4 Gemmer fra arkivet side 5 Datidens gabestok side 6 Bespisning af Arbejdsløses hustruer og børn. side 9 Lejlighedssange kan være kulturhistorie side 17 Formidling af arb. historien side 18 Kassererens bemærkning side 19 Stauning i Stauning side 20 Bagsiden Billedet på forsiden af bladet ASRA har nogle udstillingsmontre som man gerne udlåner til fagforeninger, biblioteker m.m. Forsidebilledet er fra en udstilling i en fagforening, hvor indholdet i montren er tilpasset fag, der netop dækkes af dette fagforeningskontor der er udstillet på. I montren kan findes protokoller fra bestyrelsens arbejde i gamle dage Der kan være gamle værktøjer, eller der kan være ting der fortæller om specielle arbejderforhold. Det kan være gamle fagblade, sangbøger eller dokumenter om arbejdsoverenskomster. Der kan også være effekter der repræsenterer dagligdagen for arbejderne før i tiden. Udstillingen kan lånes ved henvendelse til ASRAs formand. 2

3 ASRA-leder september Mens vi venter på Historiens Hus. Der er hen over sommeren ikke kommet nyt fra kommunen om planerne til at færdigøre Historiens Hus således at de historiske foreninger kan flytte ind i bedre lokaler. I ASRA har vi taget initiativ til et møde med borgmesteren for at drøfte situationen i Historiens Hus. De lokaler der er stillet til rådighed for foreningerne er nedslidte og trænger til maling. Mødet fik som resultat at vi fik tilsagn om et beløb på ca kr., således at elever fra Bygningsmalerskolen i Silkeborg kan udføre malerarbejde i lokalerne på 1. sal i et skolepraktikforløb. Stor tak til Næstformand Thomas Winandy fra Malernes Fagforening for din store indsat så vi kunne nå det fine resultat i denne sag. Historiens Hus er vigtig for fremtidens ASRA. Det er naturligvis frustrerende og en meget træls situation, at vi endnu ikke er flyttet ind i lokalerne i Historiens Hus. Vore hårdtarbejdende arkivfolk venter om nogen på at komme væk fra de nuværende lokaler. Tålmodighed er en dyd, siges det. Denne tålmodighed skal vi bevare nogen tid endnu. En kommune kan være en svær samarbejdspartner. Det ved alle der har beskæftiget sig med den politiske verden. Hvad så med fremtidens ASRA. Det har stor bevågenhed i bestyrelsen. ASRA skal have en masterplan for fremtidens virke. Masterplanen skal indeholde planer om hvordan vi, gennem handling, vil gennemføre aktiviteter der gør os klogere på os selv og vores fælles historie både nu og i fremtiden. Vi skal sammen med fagforeningerne forstærke samarbejdet og vi skal sammen udvikle en kultur hvor vi forstår hinanden bedre. Vi skal også have modet til at samarbejde med andre organisationer. Det kunne være skolernes studievejledere. De kunne, sammen med deres elever, gennem en ASRA udstilling og et foredrag fra en tillids repræsentant fra en fagforening, få viden om arbejdernes historie og at gode løn- og arbejdsforhold ikke kommer af sig selv. Der er ikke noget der kommer af sig selv, undtagen lommeuld. Fremtidens ASRA har brug for medlemmernes medvirken, jeres ideer og jeres netværk. Steen Jonassen. formand 3

4 Gemmer fra arkivet Der findes mange sjove ting og effekter i ASRAs arkiv. For et par år siden kom Bent Kruuse (tidligere, nu afdød, medarbejder i AS- RAs arkiv) ind i arkivet Jeg har taget min KITBAG med sagde han. Det store spørgsmål var, hvad mente han nu med det? Så viste det sig, at det var hans taske. Bent forklarede: Kitbagen bliver i daglig tale kaldt for en jordemodertaske, idet tasken, dengang fødsler skete i hjemmet, anvendtes af jordemødrene, til deres medbragte grej. Så forklarede han videre: I Damplokomotivernes tid blev tasken hyppigt anvendt af lokomitivpersonalet. (Lokomotivførere og lokomotivfyrbødere). Når Lokomotivpersonalet havde brug for rummelige tasker skyldtes det, at de på deres tur ofte var længe væk hjemmefra. Derfor skulle der være plads til flere måltider mad, også varm mad. Når personalet overnattede ude, havde de selv sengelinned - lagner, dyne og hovedpudebetræk med. Dertil havde personalet en cylinderformet beholder af metal. På damplokomotivet var der bøjler oppe under førerhustaget, hvor lagendåserne - kaldet loppecirkus - kunne anbringes under kørslen. Til indtagelse under turen medbragte personalet kaffe eller te i de i dengang 4 anvendte sodavandsflasker med patentprop. Flaskerne blev under kørslen anbragt op ad lokomotivkedlen i flaskeholdere, eller på træktøjet til hurtiglukning af vandstandshanerne. Det kan nævnes, at på den dieselelektriske trækkraft, er der anbragt elektrisk opvarmede flaskevarmere. Ved overgangen til diesellokomotiver fik lokomotivpersonalet udleveret mapper, med bl.a. plads til strømskemaer og lign., udover der også skulle være plads til at medbringe mad og kaffe. En fyldt taske kunne være tung at slæbe på, hvorfor der blev udleveret remme, så mappen kunne bæres på skulderen. Mappen er senere afløst af en rygsæk. KITBAG - Jordemodertaske/ lokomotivførertaske

5 Datidens Facebook hvor man hængte folk ud, der ikke fulgte spillets regler. I Chauførernes fagblad i kunne man blive sat i Gabestokken hvis man ikke overholdt de regler der nu engang er i en fagforening. Man kan i vores EDB tider, sammenligne med, at man blev hængt ud på Facebook. Gabestokken gjaldt både for firmaer og chauffører. Man skrev dog ikke hvad forseelsen var, men behageligt har det da ikke været at blive hængt ud i Gabestokken. 5

6 De udelukkede Midt i en dagligdag på det danske arbejdsmarked, og i arbejderbevægelsens organisationer, kan det være sundt at stoppe op og se sig lidt tilbage i historien. Sådan skriver Preben Sørensen i sin bog De udelukkede som handler om storkonflikten i Konflikten, som fik stor betydning for mange arbejdere, og som endte i en lockout af arbejderne. I dag er det svært at forholde sig til, at arbejderne overhovedet ikke fik nogen form for understøttelse, og mange måtte ty til de private personer der lavede indsamlinger, så man kunne bespise de arbejdsløses børn og hustruer. Med over lockoutede i en by med af landets 2,4 mill. indbyggere, var København et centrum for arbejdskonflikten. 6 Socialdemokraten skildrer den 25. maj situationen således: Der hvilede en underlig gravstemning over København i går. De fleste af de store ny- og ombygningsarbejder stod stille; hvor ellers murersvendene lagde skift på skift, og arbejdsmændene bar tunge sten op ad himmelhøje stiger, var der øde og mennesketomt. De fleste københavnske maskinfabrikker stod stille i går. I alt blev 3000 smede og maskinarbejdere kastet ud. Bumeister og Wain arbejder videre, ligesom Helsingør Skiftsværft. Også flyde dokken i København fortsætter sin virksomhed; den beskæftiger 400 arbejdere. På det nye rådhus, hvor der bl.a. denne sommer skulle være leveret snedkerarbejde for kr. er alt arbejdet standset. Fagbevægelsen indså fra starten, at det ville blive nødvendigt med bistand fra andre dele af befolkningen, hvis de udelukkede og deres familier skulle kunne klare sig igennem en længerevarende arbejdskamp. Heldigvis var der også mange private der indså hvor vigtig hjælpen var.

7 I et åbent brev stod: Medborgere! Undertegnede Mænd og Kvinder af forskellige stillinger i Samfundet er traadt sammen for at rette et Opraab til medfølende Landsmænd om hjælp til at lindre noget af den Nød, der er afstedkommet ved den store Arbejdsstandsning. Om Aarsagen til denne Nødtilstand dømmer vi ikke her. Vi kommer ikke paa nogen af de stridende parters Vegne, ikke for at støtte den ene og dømme den anden. Vi kommer alene Menneskehedens navn at bede om hjælp til dem, som uforskyldt rammes af Stridens Ødelæggelse. De, vi vil hjælpe, findes udelukkende blandt de Arbejdsløses Hustruer og Børn, hvis antal er omkring et halvt Hundrede Tusinde. Thi denne Kamp, som for Tiden køres i vort Land, er det fremfor alle Arbejdernes Børn og Hustruer, der lider. Udsatte for de bitre Savn, har de ingen Skyld i denne Kamp, og ingen Midler eller Magt til at hidføre Fred. At komme disse Børn og Hustruer til Hjælp er da en Menneskepligt, som vi tror, at enhver, der har Evne til at hjælpe, ogsaa gerne vil være med til at opfylde. Alle vil yde deres Skæv, der oprigtigt ønsker at mildne Stridens Bitterhed og erkender, at Kampens Ubamhjærtelighed som bør ramme de kæmpende men ikke Børnene, som end ikke forstaar hvorom Striden drejer sig. Det er vores hensigt at at oprette en Bespisning i Samaritanens Land, og til den indbyde Mødre og Børn, der i disse lyse Sommerdage lider Sult, fordi der ikke er Arbejde. Hertil paakalder vi Deres Bistand, der aldrig før svigtede, naar der var Nød paa færde i Landet. De vil heller ikke ved denne Lejlighed, hvor Samaritanergærningen maaske vil blive mere nødvendig end før, fordi der er flere der lider Sult end nogensinde før. Deres Antal forøges for hver Dag der gaar. Så har en bunke komité medlemmer underskrevet, vi undlader navne, men sjovt er det at se deres titler. Slagtermester Stadslæge Urtekræmmer Højesteretsdommer Kursusbestyrer Redaktør Skuespiller Præst Grosserer Belysningsdirektør Juveler Fabrikant Skotøjsfabrikant Kunsthistoriker Kommiteens adresse er Holmens Kanal 32. st. Aabent hverdage Kl. 8-7 Tlf Bidrag, ugentlig og en gang for alle, modtages med tak paa Bureauet København i Juni

8 Arbejder -erindringer For arbejderne var lockouten den hårdeste nød, de endnu havde haft at knække. fortæller maskinarbejder (og senere lokomotivfører) Stolzner i sit bidrag til de af Nationalmuseets indsamlede arbejder erindringer.: Understøttelsen var kun 7 kr. om ugen til en familieforsørger i ca. 3 måneder. Alt hvad hjemmene havde af værdi vandrede på lånekontoret. Mange mennesker gik til grunde og hjemmet med. Det var svært at holde sammen på arbejderne. Modløshed kom og det håbløse udtryk hvad kan det nytte? hørtes mere end een gang Beundringsværdigt var den kamp, der fra arbejderhustruernes side førtes for at holde mændenes mod og hjemmene oppe; en kamp med savn og nød. Da lockouten sluttede... sultede arbejderne, småmestrene gik falit, kun storfabrikanten, som havde aktionærernes kapitaler at holde på med, klarede sig nogenlunde. Alle var fattige og forarmede, nogen nåede aldrig at komme op igen, sådanvar det over hele landet. Sammenholdet havde bestået sin prøve. Det var også en sejr, fortæller Stolzner, der havde stået 2½ år i lære, da lockouten blev udløst. En anden arbejder fortæller: I foråret 1899, flyttede vi til København, der var dengang meget arbejde 8 men så kom lockouten, så var vores fremtidsplaner ødelagt. Vi fik en lille 2 værelses lejlighed til 14 kr. om måneden. Jeg arbejdede på Frederiksberg, og alt gik godt indtil den 24. maj, hvor alt arbejde standsede. Det var drøjt at komme igennem, men det skule jo klares. Sommeren var ualmindelig god, og alle de faglige møder blev holdt under åben himmel i den, dengang eksisterende Vodroffslund. Fagforeningerne havde ingen penge, og i de første uger fik vi ingen understøttelse, men efter nogen tid kom der hjælp fra udlandet, og så fik vi 10 kr. om ugen. En del rejste ud, til Tyskland, England og Norge ; jeg blev hjemme og vi klarede os, så godt vi kunne. Vi fik en logerende, som betalte 10 kr. om ugen for kost og logi, og huslejen, de 14. kr. blev betalt hver måned, og da arbejdet begyndte igen, havde vi ingen gæld. Den sidste uge inden arbejdet begyndte igen, fik vi 20 kr. i understøttelse, og bygherren på den bygning hvor jeg atter skulle arbejde, gav os hver 5. kr og et par omgange øl - erindrer denne murersvend. Dette er arbejderhistorie, mange af de unge i dag har slet ingen fornemmelse for de arbejdskampe der har været. Derfor er det vigtigt der gemmes og arkiveres sådanne historier. ASRA har masser af den slags historier, og vil gerne finde dem frem og fortælle om dem. Leo Skaaning

9 Lejlighedssange kan være kulturhistorie! Jørn Jensen - arkivmedarbejder 9 Vi har jo i Danmark en meget lang tradition for at skrive sange til forskellige højtider og festlige lejligheder, men det er sjældent at disse sange ligefrem sætter sig historiske spor. De fleste af os genkender sikkert situationer hvor afsyngelsen hakker lidt i det, og hvor det kan være svært af få melodi og tekst til at passe sammen. Men lejlighedssange kan også være kulturhistorie. Vi fandt i vores arkiv sidste år et omslag der indeholdt forskellige sange. Da der var travlhed med mange andre ting, blev de liggende i skuffen. Nu var vi igen kommet til bunden af skuffen og det viste sig at disse sange godt nok er skrevet til jubilæumsfester m.m. men for det første er flere af sangene skrevet helt tilbage til bl.a og 1923 og dernæst viste det sig at mange af personerne, der er omtalt i sangene i dag kan genkendes som nogle af de personer, der var med til at præge arbejderbevægelsens første år i Herning. I et forsøg på at kunne identificere persongalleriet der var nævnt i sangene gennemlæste jeg Jacob Christensens bøger om FO-Herning og Socialdemokratiet i Herning Jer tror også at vi nu har styr på de fleste navne, men derudover kom der mange andre spændende og interessante oplysninger frem i det Jacob havde skrevet. Oplysninger om besværligheder med at stifte fagforeninger, arbejdet med at indsamle midler til en fane, forskellige arbejdskampe og omtale af personligheder der stadig huskes også på nationalt plan. Så i stedet for en omtale af de forskellige personer og begivenheder, der er omtalt i sangene, blev det til en skildring af de besværligheder og udfordringer man stod overfor i arbejderbevægelsens barndom og ungdom. At stifte en fagforening var ikke altid så nemt, men 13. juni 1908 var samtlige blikkenslagere i Herning indbudt til møde med det formål at stifte en fagforening. Man havde fået forbundets sanktion til at oprette en lokal afdeling, men da der kun var i alt ca. 6 blikkenslagere, voldte det problemer at få sammensat en bestyrelse. Ved selve stiftelsen blev der alene valgt en formand og en kasserer. 3 uger senere valgtes en sekretær og efter yderligere ca. 5 mdr. valgtes 2 revisorer og endelig i januar 1909 valgtes 2 bestyrelsessuppleanter. Dermed må man formode, at samtlige blikkenslagere i byen var involveret i bestyrelsesarbejdet. Det fremgår også, at der jævnligt blev skiftet formand, idet det var svært at

10 finde arbejde som fagforeningsformand. Ved afdelingens 50 års jubilæum blev det gjort op, at der havde været i alt 22 formænd. Bestyrelsesmøder og generalforsamlingen var jo en stor del af bestyrelsesarbejdet i fagforeningerne, men åbenbart ikke hos Træindustriarbejdernes Fagforening. Den blev stiftet d. 28. januar 1918 under navnet Træskoarbejdernes Fagforening. Der var en halv snes medlemmer i foreningen og der blev valgt en bestyrelse på 3 medlemmer. I løbet af sommeren fik man foreningens vedtægter vedtaget, men herefter er der åbenbart ikke megen mødeaktivitet. Foreningen holdt ikke medlemsmøder, og i de første 25 år holdtes der vist heller ingen bestyrelsesmøder. Protokollen har kun referater fra de 2 årlige ordinære generalforsamlinger samt nogle få ekstraordinære. Fremmødet til disse generalforsamlinger var beskedent, hvorfor det vedtoges at udeblivelse uden gyldig grund, skulle straffes med en bøde på 5 kr. Et af medlemmerne protesterede engang over at være idømt en sådan bøde. Han følte sig brøstholden som sekretæren beskrev det. Efter nogen diskussion enedes man om, at bøden for eftertiden kun skulle være 1 kr. Ledvogterskernes Fagforening blev stiftet d. 26. oktober 1919, men trods navnet, og at det altså var en kvindefagforening, var det banearbejder Th. E Frederiksen fra Herning der var initiativtager til stiftelsen. Interessen var stor, idet der deltog ca. 70 ledvogtersker, men det var også fra et større område i Nord- og Vestjylland, og samtlige deltagere indmeldte sig i fagforeningen. Der blev valgt en bestyrelse og som formand valgtes baneformand J. C. Nielsens hustru. Den gang havde en gift kvinde åbenbart ikke sin egen identitet. Ved jubilæumsfesten i 1939 blev der Ledvogternes fagforening, - stående fra venstre Inge Sørensen - Formanden - Emilie Poulsen, det sidste medlems navn har vi desværre ikke - taget ved nedlæggelsen af afdelingen i

11 indviet en fane og også her kan det være svært at identificere de omtalte personer. Det 1. søm blev slået i fanen af forbundsformand Fanny Jensen, men de 2 næste søm klarede fru Nielsen fra Ringkøbing samt fru Christensen fra Jelling. Jo tiderne har ændret sig, heldigvis. En anden oplysning, som vi i dag har svært ved at tro på fremgår af Husligt Arbejderforbunds historie. Fagforeningen udspringer af Københavns Tjenestepigeforening og blev stiftet i år senere blev den første provinsafdeling stiftet i Odense og noget af det første man tog fat på, var at rejse en skarp protest mod en skilt, der stod ved indgangen til et lystanlæg i Fruens Bøge. Byens styre og borgere fandt denne park så smuk, at de ville have den for sig selv, og at skabninger, der muligvis kunne besmitte dem, skulle udelukkes. Ved indgangen til parken havde man derfor opsat en plakat med følgende indskrift: Tjenestepiger og hunde forbydes adgang. Den senere forbundsformand Marie Christensen skriver i sine erindringer: Tjenestepigerne krævede dette skilt fjernet, fordi dets tilstedeværelse var en uhyrlig hån mod de kvinder, som til daglig renholdt borgernes hjem, lavede deres mad og passede deres børn. På et offentligt møde i Odense fastslog Marie Christensen, at skammen ikke var størst hos tjenestepigerne. Nej, den er størst for borgerne, der tillader, at denne plakat bliver siddende. Plakaten blev nu ikke fjernet lige straks, men tjenestepigerne fortsatte deres protest og efter nogle års forløb tog de sagen op på ny, og til sidst hjalp det. Det ydmygende skilt blev fjernet. Der er ingen tvivl om at der har været en lang og sej kamp for at få tilslutning til fagforeningerne, og ved Textilarbejdernes Fagforenings 50 års jubilæum blev der da også i en prolog skrevet følgende: De første år var trælsomme og trange, for trods og modstand mødtes overalt. Og blandt vore egne var der mange, som ikke mødte op, da der blev kaldt De forstod vel ikke ret de nye tanker, om en for faget ny og bedre tid, det var en kamp mod fordoms gamle skranker, som skulle vindes gennem fælles strid. Flere af fagforeningerne havde dog succes med at komme igennem med deres krav overfor arbejdsgiverne. Tømrernes fagforening blev stiftet d, 29. august 1896 med 11 medlemmer og allerede 3 dage efter tilstilede man mestrene krav om en timeløns forhøjelse på 5 øre, således at minimaltimelønnen blev 35 øre om sommeren og 33 øre i vintermånederne, og for arbejde efter kl. 18 samt på søndage krævedes 50 øre. Tidspunktet har åbenbart været heldigt valgt. Herning havde vokseværk, og alle mestre indenfor byggebranchen havde travlt, 11

12 Bestyrelsen for Tømrernes fagforening i Herning 1956 Bagerst fra.venstre: Jens Karlsen - Tage Kristensen - Christian Thomsen - Christian..Riis Forrest fra venstre: Christian Mølsted - Emanuel Rasmussen (Malle) Jens Christian. Foged arkivfoto det var slet ikke til at tænke på at skulle have en strejke, så de gik ind på svendenes krav. Også Slagteriarbejdernes Fagforening (stiftet i 1898) havde held med at komme igennem med flere krav og på et ret tidligt tidspunkt var det lykkedes dem at få indført en sommerferie på 2 dage. I foråret 1907 valgte generalforsamlingen 2 kolleger til at forelægge direktøren et krav om 3 dages sommerferie. Udover ferieforlængelse var der også en anden sag, der optog slagteriarbejderne stærkt, og det var den årlige sommerudflugt. Det var sådan at slagteriarbejderne ved et møde med direktøren havde fået afslag på den årlige festudflugt. Slagteriarbej derne var imidlertid indstillet på, at de ville have en udflugt, så de besluttede at foretage en sådan for egen regning og så invitere direktøren og samtlige opkøbere med. Meget kunne tyde på at direktøren har deltaget i udflugten og at det havde været en succes, for ved stiftelsesfesten i 1912, som indledtes med et møde om eftermiddagen, hvor medlemmerne og ægtefæller deltog, blev det omtalt at forbundets forretningsfører Hartmann havde givet en redegørelse for de lønforhandling han netop havde haft med slagteriets direktør. Efter mødet var der kaffebord, og her var direktøren med frue deltager. Der blev holdt flere taler bl. a. af direktøren, som udtrykte stor tilfredshed med 12

13 nen, der er i hvert fald flere gange omtalt at de forskellige fagforeningers fester først sluttede kl. 5 6 om morgenen. Typograf J. P. Sørensen var i 1890 ansat ved Herning Folkeblad og som skik og brug var, boede og spiste han hos sin chef redaktør og landstingsmand Thomas Nielsen (Th. Nielsensgade i Herning). En dag bragte Thomas Nielsen organisationsforhold på tale og foreslog Sørensen at søge oprettet en lokalafdeling for typografer. Sørensen måtte spagfærdigt bemærke, at der jo kun var 2 typografer foruden faktor P.J. Rasmussen, ham kunne man nok ikke få med, og der skulle jo mindst 3 medlemmer til at danne en forening. - Men så kan De jo få mig som trediemand, erklærede redaktøren. Typografernes faneindvielse i 1912 den positive forhandling, han havde haft med Hartmann. Han håbede, at han en anden gang kunne komme til at forhandle med denne mand, da det var en ren fornøjelse at forhandle med ham som det udtryktes i protokollen. Sekretæren fortæller videre i sit referat efter at flere lever var udbragt, sluttede kaffebordet med et leve for direktørens frue og fødeland. Efter endt kaffebord gik dansen lystigt til klokken 3. Jeg formoder det er kl. 3 om morge- arkivfoto Et år senere blev faktor Rasmussen valgt som formand, så man kan vel gå ud fra, at han var med til at stifte foreningen sammen med de 2 typografer. Men det var åbenbart landstingsmand, redaktør samt ejer af Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad, Thomas Nielsen der gav stødet til afdelingens 13

14 oprettelse. Nu vi er ved de kendte navne omtaler Herning Social-Demokrat, at Poul Geleff havde holdt tale på Hotel Herning i december Avisen skriver: Poul Geleff`s møde i aftes på Hotel Herning var besøgt af ca. 40 mennesker, der med mest levende interesse hørte på Geleff`s yderst livfulde skildring af den socialdemokratiske bevægelses første vanskelige år. I en livlig og manende form gav Geleff en skildring af tiden fra 1871, da han sammen med Pio og Brix søgte at ruske de danske arbejdere op af den døes, som de dengang var lullet i. Flere af de socialdemokratiske pionærer var jævnligt gæster i byen. Således deltog både Emil Marott og Peter Sabroe i en arbejderfest i I 1905 foretog Socialdemokratisk Forbund faneindvielse i Herning`s anlæg (Vestre anlæg) hvor Frederik Borgbjerg slog det 3. søm i fanen. I 1908 talte Marott ved en grundlovsfest, og ved et møde i september måned samme år var Borgbjerg i byen hvor ca. 800 påhørte hans 2 timer lange foredrag. I juli 1913 omkom Peter Sabroe som bekendt ved en togulykke og det fremgår af protokollen for Socialdemokratisk Forening, at det vedtoges at repræsentere foreningen med fane ved Sabroe`s jordefærd på søndag samt at sende en krans til båren. Også Murernes Fagforening fik indviet en fane i 1905, og i et senere jubilæumsskrift skrives der: Fanen var af dobbelt, rød chacemir med en dekoration på midten, bestående af en samling murerværktøj og med indskriptionen: Murernes Fagforening for Herning og Omegn. Stiftet Enighed gør stærk. Med denne fane repræsenterede murersvendene deres fagforening ved politikeren og agitatoren Peter Sabroe`s begravelse i august Fanebærer J. Nielsen, fik fri rejse og 3 kroner i diæt. Også de 2 senere statsministre Th. Stauning og H.C. Hansen er omtalt som talere. Stauning ved et møde i 1918 og H.C. Hansen i Flere historiske begivenheder fremgår også af de forskellige forhandlings protokoller, således fra Blikkenslagernes Fagforening i januar 1939 hvor foreningens sekretær Børge Thing noterer at foreningen havde besluttet at købe for 10 kr. spaniensmærker af DSU, og han tilføjede: man køber disse mærker som en beskeden støtte til det heltemodige spanske folk, som så tappert forsvarer ikke alene deres eget land, men hele Europas frihed og demokrati. Notatet fremgår af Jacob Christensens bog: FO-Herning Han kommer ikke med nogen kommentarer til dette iøvrigt. Det kan muligvis skyldes at navnet Børge Thing ikke sagde ham noget, men hvis man har interesseret sig lidt for besættelsestidens historie vil man vide, at Børge Thing var en særdeles markant og væsentlig person. Børge Thing var født i Herning og kom fra et meget indremissions hjem. Han fik en uddan- 14

15 nelse som blikkenslager og tilsluttede sig tidligt den kommunistiske idiologi. Han blev gift med en jødisk kvinde og gik ind i modstandskampen gennem sabotagegruppen BOPA under dæknavnet Børge Brandt, og ved besættelsens afslutning var han sabotageleder for BOPA. I øvrigt fik Børge Thing en søn Morten som er historiker. Han har skrevet flere bøger om historiske emner og også om sin far Børge Thing/Brandt. Til slut nogle ord om faner. Allerede kort efter stiftelse af de forskellige foreninger, begyndte man at arbejde med at få en fane. Der skulle indsamles midler, tages stilling til hvilket stof der skulle vælges, ligesom man skulle finde frem til et egnet motiv og endelig indhente tilbud fra forskellige producenter. Fanerne har haft en stor betydning for organisationerne. Fanerne blev båret med stor stolthed og de var samlende for foreningerne og skulle behandles og bruges med respekt. Tømrernes Fagforening foretog d. 1. maj 1901 faneindvielse på Hotel Herning. Året efter valgtes en fanebærer, og samtidig vedtoges, at når fanen skulle føres med i processionen, skulle formanden forinden sammenkalde til et møde, hvor mindst halvparten af afdelingens medlemmer på ære måtte love at møde i processionen, i modsat fald var fanebæreren berettiget til at blive hjemme. foreningens 10 års jubilæum i Fanen var lavet hos Brdr. Lunds Fabrikker i Herning. (Det blev senere til Herning Klædefabrik og er i dag museet Textilforum) I referatet fra Herning Social-Demokrat står der Det smukke banner er af blåt silke med Dannebrog på bagsiden. Det bærer som indskription: Handelsog Kontormedhjælperforeningen for Herning og Omegn. Stiftet den 24. januar Endvidere organisationens fagmærke. Socialdemokratisk Forbund indviede en fane allerede i Det var ved den lejlighed Borgbjerg slog det 3. søm i fanen, som det tidligere er blevet nævnt. Herning Social-Demokrat skriver om begivenheden: Den ny fane er rød med en allegorisk kvindefigur i midten og inskription: Socialdemokratisk Forbund For Herning og Omegn Stiftet den 15. september 1894 Fremad til lys og lykke. HK i Herning indviede en fane ved 15

16 Vi hilser den ny fane velkommen som et fanemærke, hvorunder vi i fremtiden skal samles i kampen mod åndelig og økonomisk reaktion. Kl. 4 afgik processionen fra Vestre Anlæg med 15 faner og bannere hvoraf textilarbejdernes ny hvide demonstrationsbanner med inskription gjorde lykke. Imidlertid begyndte regnen på ny at strømme ned, men processionen holdt sammen. Trods regnen marcheredes i takt gennem byens hovedgade, og da processionen rykkede ind på festpladsen, talte den op mod 600 mand. Langt de fleste faner og bannere er røde, hvilket også klart fremgår at ASRA`s store samling på ca. 120 stk. (se dem på vores hjemmeside) men som det fremgår af avis referaterne kunne de altså også have andre farver. Blå og også grønne faner er set i flere tilfælde, men en hvid hører vist til sjældenhederne. I arkivet støder vi jævnligt på materiale som Jacob Christensen har indsamlet eller beskrevet og således også de 2 omtalte bøger. Det har været en spændende rejse gennem ca. 100 år af arbejderbevægelsens historie, så må vi vende tilbage til persongalleriet i sangene ved en anden lejlighed. Til slut kommer dog her et vers hentet fra en sang der blev sunget da landpostbudene i 1977 fejrede 75 års jubilæum. Mig lokker ikke de lange veje, For jeg har set dem så altfor tit, Og mange cykler med kugleleje Og buksebage jeg der har slidt. Med kedlen snurrer, og koner snakker, dejlig kaffe, der får jeg skam, for jeg har breve, og jeg har pakker, det hænder også, jeg får en dram., Jørn Jensen Jacob Christensen skrev om FO Herning I foreste række i optoget ses: L.V.Lauridsen - Jens Otto Krag - Kaj Pedersen arkivfoto 16

17 Formidling af arbejderhistorie Asra vil i forbindelse med flytningen af arkivet, satse på at få lavet en formidlingstjeneste omkring arbejderhistorie til skoler m.m. Vores nuværende adresse på det tidligere forbrændings anlæg i Herning, har ikke været særligt attraktivt, og ikke været let at anvende til besøg og udstillinger. Med flytningen til de nye lokaler i Historiens Hus vil vi i ASRA prøve tage fat på formidling af arbejderhistorien. Foreløbig er det flytningen der står som første prioritet. Men det er muligt at se, og følge os på vores hjemmeside. Spørgeskemaet her ved siden af, kunne bruges i undervisnigen, og sætte en god debat i gang. 1. I hvilket år fik Danmark sin første grundlov B. 5. juni 1849 A. 5. juni 1839 C. 5. juni Hvad kaldes de fem grupper, der ikke fik valgret i 1849? A. De 5 F er B. De 5 K er C. De 5 S er 3. Hvad sætter Mathilde Fibiger spørgsmålstegn ved i 1851? A. Demokratiets indførsel B. Kvindernes manglende valgret C. Fattiges manglende valgret 4. Hvilken styreform afløste demokratiet i 1849 A. Diktatur B. Aristokrati C. Enevælde 5. Hvilken af følgende mærkesager kendetegner Dansk Kvindesamfund omkring år 1871 A. Bedre uddannelse af kvinder B. Valgret til kvinder C. Fælles forældremyndighed 17

18 Kontingent! Kontingent! Har du fået betalt dit kontingent for 2015? Sammen med denne udsendelse vil nogle enkelte få et nyt indbetalingskort, for det kan være, det ikke kom ud af kuverten sammen med bladet, da vi udsendte det, og der derfor ikke er betalt endnu. Du der ikke får et girokort, kan sove ganske roligt, du har betalt! Kontingentet er den eneste indtægtskilde ASRA har, derfor er det vigtigt at vi hjælper hinanden, og støtter ASRA i det gode formål, at indsamle og formidle arbejder historie. Venlig hilsen Britt Ulrich Kasserer Markens liljer Vi skal være som markens liljer om hvilke psalmister quade: De sår ikke. De høster ikke. Og de sanker ikke i lade. Det bud har vi delt med hinanden, så alle bli r fromme og glade: den ene del sår og høster, men sanker ikke i lade. Og så er der andre, som indtar det modsate mellemstade: De sår ikke. De høster ikke, men de sanker i lade Kumbel Piet Hein (16 December April 1996) var en dansk videnskabsmand, matematiker, opfinder, designer, forfatter og digter, der ofte skriver under det oldnordiske pseudonymet Kumbel som betyder gravsten. Hans korte digte, kendt som gruks eller gruk (dansk: gruk), først begyndte at dukke op i den daglige avis Politiken kort efter nazisternes besættelse i April 1940 under pseudonymet Kumbel Kumbell. 18

19 Stemning i Stauning På sin hyldningsrejse er Stauning kommet til sine forældres by Stauning hvor - ifølge Socialdemokraten - en kone hyldede Statsministeren med røde hænder og blanke øjne. Ærbødigst digter i den anledning i Berlingske Tidende Når Stauning ikke vil komme til Stauning, er Stauning nødt til at rejse til Stauning, hvis han vil se den beskedne landsby, der er hans fædres om ikke hans by. Det ganske Stauning Stirred på Stauning, og så holdt Stauning en tale for Stauning. Stauning sagde: Det er mig en glæde at være personlig i Stauning til stede. Min gode kone! udbryder Stauning. Jeg kan se, at Stauning er glad for Stauning. Jeg Staunings fremtid vil gavne og højne med blanke hænder og røde øjne. At Stauning blir kendt, det skylder de Stauning, så Stauning må være taknemlig mod Stauning. Stauning vinked farvel til Stauning men mon nu Stauning stemmer for Stauning? En kone i Stauning råbte:o, Stauning. Det har været min drøm at skue Stauning. Et taknemligt blik hun Stauning sender med blanke øjne og røde hænder. 19

20 Herning museum, da der var jerbanebomme på Vejlevej lige foran museet. Vi glæder os til at flytte ind i Historiens Hus, og dele vores arbejderhistorie med andre historiske foreninger og interesserede folk. Det bliver skønt, når vi kan lave fine og fortællende udstillinger, som vi her gjorde på Torvet i Herning, i forbindelse med Frivillighedens dag 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere