Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj april årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang"

Transkript

1 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april årgang

2 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen ( Ahornparken 8 mobil: Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasser: Gerd Espenhain Bøwig ( Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil: Bestyrelsesmedlemmer : Fællesarealer: Bjarne Steenstrup ( Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Sekretær: Susan Lenz ( Hannelundsvej 18, mobil: Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Dræn: Niels Christian Ingemannssøn ( Roskildevej 31, 4. tv. C mobil: Frederiksberg Sommerhus: Isefjordvej 21 Tlf. tid: onsdag kl , fredag og lørdag Veje: Svend Svendsen Bogfinkevej 19, 3630 Jægerspris ( Henvendelse efter kl BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris ( Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund ( Hjemmeside: Vand & Tømningsordningen:: Frederikssund Forsyning ( Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris ( Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse ( Dong Energy ( Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund ( 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi ( 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris ( Vagthavende læge (akut) ( Lægevagten ( Akuttelefonen ( 1813 HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: CVR INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Redaktionen af Hornsved Bladet nr afsluttes 1. juli PRODUKTION: Cebra 2 ApS

3 Hornsved Bladet 3 Kære læser Så skriver vi Et år er gået, og et nyt tager sin begyndelse. Det vil derfor være i overensstemmelse med god tradition at reflektere over det år, der er gået og se frem mod det kommende år. I 2011 var den største udfordring selv at stå for opkrævning af kontingent. Frederikssund Kommune have med et års varsel opsagt vores aftale, og foreningen skulle igen forestå opkrævningen. Bestyrelsen var lidt spændt på, hvordan det skulle gå. Kassereren skulle oprette alle vores medlemmer, udsende girokort eller meddelelse om betaling via netbank. Opgaven bliver ikke lettere af, at ikke alle medlemmer orienterer kassereren om adresseændringer eller ejerskifte. Bestyrelsen fulgte på sine møder tæt, hvorledes det gik. Det gik over alt forventning, og der er kun få restancer for Af foreningens formål fremgår, at foreningen forestår vedligeholdelse af veje, dræn og fællesarealer. Langt hovedparten af kontingentet bliver også brugt til dette formål. Navnlig er vedligeholdelse af veje blevet meget dyrt, men vi anvendte også ca ,00 på at vedligeholde hoveddræn. Med den i 2011 vedtagne kontingentstigning er vi oppe på et budget, der runder 1 million om året. Beløbet fremkommer af, at der er ca medlemmer og vejbidragsydere, der betaler ca. kr ,00 hver. En forening med 1092 medlemmer giver muligheder. Jeg får fortsat henvendelser fra mange små foreninger, der har vanskeligt ved at løse opgaverne, idet de ikke har hverken midler eller indflydelse. Husk på at Hornsved Grundejerforening fortsat har indflydelse gennem kontaktudvalget, hvor bestyrelsen er repræsenteret ved formand og næstformand. Mange små medlemmer må gennem valgforbund sikre sig repræsentation, og har således ikke egne bestyrelsesmedlemmer med i kontaktudvalget. Sidst på året 2011 fik Danmark igen storme, der væltede træer og gav skader på sommerhusene også i vores område. Bestyrelsen modtager i sådanne tilfælde henvendelser fra medlemmer, der ønsker støtte til at komme i kontakt med deres nabo, for at melde om skader. Bestyrelsen gør et stort arbejde for at finde de pgl. grundejeres telefonnumre, men der er desværre eksempler på, at dette ikke lykkes. Jeg skal derfor igen opfordre medlemmerne til gensidigt at holde øje med naboens hus. Husk at udveksle telefonnumre, så i kan kontakte naboen, hvis der sker en skade. Vinteren 2011/2012 startede mild, men i januar slog vejret om. Hård frost, og jeg afventer nu hvilken konsekvens, det får. Nogle har måske troet på en mild vinter og ikke lukket for vandet og tappet vand af. Erfaringsmæssigt kender vi først konsekvenserne, når det bliver mildt, og vandet i rørene tør op. Som det fremgår, er indholdet af dette blad varsling af generalforsamlingen Erfaringsmæssigt møder 3-5% af medlemmerne op. På de 2 seneste generalforsamlinger har det ikke været muligt af vælge en kasserersuppleant og en revisorsuppleant. Bestyrelsen søgte på generalforsamlingen at løse problemet ved at stille forslag om færre suppleanter, således at kasserer og revisorsuppleant kunne være en og samme person. Det lykkedes alligevel ikke at få valgt en suppleant til posten som kasserer og revisorsuppleant. Jeg skal derfor opfordre medlemmerne til at møde op og også gerne lade sig opstille til valg i bestyrelsen, suppleant eller som revisor. Jeg ønsker alle læsere et godt forår og på gensyn på generalforsamlingen. Formanden har ordet... side 3 Hornsved Grundejerforening... side 6 Generalforsamling side 7 Driftsregnskab... side 8 Balancen... side 9 Budget... side 10 Forudsætning for budget... side 12 Indhold i dette nr. Revisorpåtegning... side 13 Tag hånd om dit dræn... side 15 Genbrugspladser... side 17 Storskrald... side 17 Adresseændring... side 20 Opfordring til medlemmerne... side 20

4 4 Hornsved Bladet Kom godt fra start med et GRATIS STARK Byggemøde STARK KTH tilbyder gratis Byggemøde Det foregår hjemme hos dig eller hos STARK. Går du med byggetanker, og har brug for noget hjælp, står vi til rådighed for dig. Bestil et møde på eller send en mail på Claus Vingård Roald Hansen Tim Christensen STARK SelvByg giver dig automatisk adgang til en lang række fordele Projektrådgivning Speciel projektpris Koordinering af materialer og levering Masser af inspiration Et personligt website Mulighed for at booke møde Medlemspriser Medlemstilbud Invitationer Henvisning til håndværker Adgang til hjælp via mail Adgang til byggevejledninger KTH Trælast, Frederikssund Askelundsvej Frederikssund Tlf

5 Hornsved Bladet 5 Snedker/tømrerfirma A-Byg v/ HENRIK ANDERSEN Vindskeder Tagrender Terrasser udestuer Ombygning eller tilbygning Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

6 6 Hornsved Bladet Hornsved Grundejerforening Kassereren ønsker en justering af følgende vedtægter vendt på den kommende generalforsamling: 11 stk. 2. Gl. tekst: Regnskabet, der føres i kassekladde, skal af kassereren tilstilles revisorerne senest den 1. februar og skal af disse være revideret, såvel kritisk som talmæssigt inden 10. marts, således at regnskabet med revisorernes påtegning kan sendes til medlemmer sammen med generalforsamlingsindkaldelse. Ny tekst: Regnskabet kan bogføres med anvendelse af et godkendt elektronisk regnskabssystem. Regnskabet skal være klar til revision og skal af revisorerne været revideret, såvel kritisk som talmæssigt inden senest d. 1. februar. Revisorerne kan i forbindelse med revidering af årsregnskabet udarbejde revisorpåtegningen samtidig, så den kan sendes til medlemmerne med generalforsamlingsindkaldelsen. Revision foregår på kassererens adresse. Begrundelse: Ændringen ønskes at afbillede den procedure som reelt foregår hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet og revision. 11 stk. 3. Gl. tekst: Omfanget af revisionens arbejde er beskrevet i foreningens kasse- og regnskabsregulativ. Ny tekst: Omfanget af revisionens arbejde er beskrevet i foreningens regnskabsregulativ. Begrundelse: Da foreningen kontantkasse blev afskaffet for en del år siden og kasseren arbejder ud fra regnskabsregulativet, bør der stå det rigtige i vedtægterne.

7 Hornsved Bladet 7 Ordinær generalforsamling afholdes Søndag, den 13. maj 2012 kl på Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39, Kulhuse Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskab for Forelæggelse af budget for 2013 Fastsættelse af kontingent 7. Indkommende forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Eventuelt. Valget omfatter en periode på 2 år. I følge foreningens love afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen forslår Formand Iver Juhl genvælges Bestyrelsesmedlem Suzan Lenz genvælges Bestyrelsesmedlem Svend Svendsen genvælges Herudover er følgende på valg: Bestyrelsessuppleant Hanne Kramp Kasserersuppleant Revisor Leif Bernth HUSK Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har i henhold til foreningens love ingen adgang til generalforsamlingen Bemærk. Du skal medbringe dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen

8 8 Hornsved Bladet Driftsregnskab Driftsregnskab for Hornsved for Hornsved Grundejerforening Grundejerforening til til Administration: Administration: Note NoteUdgifter Udgifter Indtægter Indtægter kontingent kontingent Gebyr ved Gebyr for sent ved indbetaling for sent indbetaling Renter ved Renter for sent ved indbetaling for sent indbetaling Renter, bank Renter, bank Diverse indtægter Diverse indtægter Honorar Honorar Mobiltelefon Mobiltelefon Aviser og blade Aviser og blade Gebyrer Gebyrer Kontorartikler Kontorartikler Porto Porto Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring IT domæne, IT domæne, C5 & EDB C5 udgifter & EDB udgifter Møde udgifter Møde udgifter Generalforsamling Generalforsamling PBS udgifter PBS (opkrævning udgifter (opkrævning af kontingent) af kontingent) Advokatbistand Advokatbistand (kontingent (kontingent restancer) restancer) Gaver og repræsentation Gaver og repræsentation Diverse udgifter Diverse udgifter Overskud Overskud Balance Balance Hornsved Hornsved Bladet: Bladet: Annoncer Annoncer Kontingent Kontingent medlemsbidrag medlemsbidrag Salg af blad Salg af blad Vejbidragsyder Vejbidragsyder bidrag Honorar redaktør Honorar og redaktør webmaster og webmaster Trykning Trykning Dristribution Dristribution Øvrige blad Øvrige omkostninger blad omkostninger Overskud Overskud Balance Balance Vedligeholdelse: Vedligeholdelse: Kontinget Kontinget Vejbidrag Vejbidrag Honorar & Honorar køsel & køsel Vedligeholdelse Vedligeholdelse veje veje Vedligeholdelse Vedligeholdelse dræn dræn vedligeholdelse vedligeholdelse fællesarealerne fællesarealerne Bautahøjvejens Bautahøjvejens Vejlaug Vejlaug Underskud Underskud Balance Balance Årets resultat Årets - resultat underskud - underskud

9 Hornsved Bladet 9 Balance for for Hornsved Grundejerforening pr. pr december Aktiver: Note Tilgodehavende kontingent Tilgodehavende annoncer Periodeafgræsning poster 170 Handelsbanken kto Passiver: Egenkapital primo Overskud fra fra driftregnskabet Skyldig a-skat og og am-bidrag 33 Formue ultimo december Note Tilgodehavende kontingent rate omfatter 33 grundejere rate omfatter 44 grundejere restancer 2011 restancer i alt i alt Note Tilgodehavende annoncer Ingen restancer Note Skyldig a-skat og og Am-bidrag A-skat og og am-bidrag er er afregnet for for 2011 Jægerspris, den Gerd Bøwig kasserer Ovenstående regnskab er er løbende revideret af af foreningens revisiorer. Revisiorernes påtegnelser har har været i vist i vist i i Hornsved Bladet.

10 10 Hornsved Bladet Budget udkasat for 2013 for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i kr.) Administration: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent, administration Gebyr, ved for sent indbetalt Renter, ved for sent indbetalt Renter, bank Udgifter: Opkrævning Fr.sund Komm Honorar administration incl. kørsel Telefon og internertadgang Gebyrer Aviser og Blade Kontorhold Porto Erhvervsforsikring IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde udgifter Generalforsamling PBS udgifter (opkrævning af kontingent Advokatbistand (restancer kontingent) Gaver og repræsentation Divserse udgifter, adm Resultat Hornsved bladet & hjemmesiden: Indtægter: Annoncer Medlemsbidrag Salg af blad Bidrag fra vejbidragsydere(7+62) Udgifter: Honorar, redaktør & WEBmaster Trykning, blad Distribution, porto Øvrige omksotninger (transport & kuvertering) Resultat Vedligeholdelseskontoen Indtægter: Kontingent veje Kontingent fællesarealer 25% a kr. 100, Kontingent dræn 75% a kr. 100, Udgifter: Honorar & kørsel Vedligehold - Veje Vedligehold - Dræn Vedligehold - Fællesarealer Bautahøjvejens Vejlaug Renovation udgår fra Diverse udgifter Resultat

11 Hornsved Bladet 11 For at synlig gøre udgifterne til vedligeholdelse vil budget for Vej, Dræn og Fællesarealerne se anderledes ud i fremtiden og vil se ud som nedenstående. Fordeling af indtægter og udgifter på vedligehold på hvert udvalg. Veje: kontingent 1023 medlemmer a kr. 710, ,00 kontingent vejbidragsydere 7 medlemmer a kr. 710, ,00 kontingent vejbidragsydere 61 medlemmer a kr. 532, , ,50 honorar & kørsel ,00 asfaltering efter vedtaget tilbud fra Pankas for ,93 opfyld m/grus efter asfalteringen , ,43 Dræn: Kontingent 1023 medlemmer a 75% a kr. 100, ,00 honorar & kørsel (6000, ,00) ,00 vedligeholdelse ,00 renovering - 0,00 Fællesarealerne: Kontingent 1023 medlemmer a 25% a kr ,00 honorar & kørsel ,00 græsslåning x ,00 oprensning af udløb v/højen ,00 anden vedligeholdelse , ,00 Hegn & Hæk: Kontingent 1023 medlemer 0 honorar Hegn & Hæk Har ikke sit eget budget og honorar er derfor overført til administration

12 12 Hornsved Bladet Forudsætning for Budget for Budget for Hornsved for Hornsved Grundejerforening For året For året Administration: Fuldt Fuldt medlemskab medlemmer a kr. a 100,00 kr. 100,00 = kr. = kr Bidrag Bidrag til Hornsved til Hornsved Bladet Bladet medlemmer a kr. a 50,00 kr. 50,00 = kr. = kr Vedligeholdelse: Vejbidrag Vejbidrag fuldt fuldt medlemskab medlemmer a kr. a 810,00 kr. 810,00 = kr. = kr Vejbidrag Vejbidrag 100% 100% 7 7 medlemmer a kr. a 810,00 kr. 810,00 = kr. = kr Vejbidrag Vejbidrag 75% 75% medlemmer a kr. a 607,50 kr. 607,50 = kr. = kr Bidrag Bidrag dræn dræn & & fællesarealer (fuldt (fuldt medlemskab) medlemmer a kr. a 100,00 kr. 100,00 = kr. = kr Bidrag Bidrag fra fra Vejbidragsyderne til Hornsved til Hornsved Bladet Bladet medlemmer a kr. a 50,00 kr. 50,00 = kr. = kr Hornsved Hornsved Bladet Bladet forventes forventes udgivet udgivet med med 2 numre 2 numre i 2013 i 2013 Forventet Forventet udvikling udvikling i i foreningens egenkapital: Formue Formue primo primo Overskud Overskud administrations Overskud Overskud Hornsved Hornsved Bladet Bladet Overskud Overskud vedligeholdelse Formue Formue ultimo ultimo Formue Formue primo primo Overskud Overskud administration Underkusd Underkusd Hornsved Hornsved Bladet Bladet Underskud Underskud veje veje Overskud/underskud dræn dræn Underskud Underskud fællesarealer Formue Formue ultimo ultimo Bestyrelsen for Hornsved for Hornsved Grundejerforening foreslår foreslår igen igen for 2013 for 2013 en omlægning en omlægning af bidrag af bidrag til til Hornsved Hornsved Bladet, Bladet, således således at en at del en af del kontingent af kontingent for for administration går til går Bladet. til Bladet. Samtidig Samtidig modtager modtager vejbidragsyderne også også Hornsved Hornsved Bladet Bladet og betaler og betaler tilsvarende et tilsvarende bidrag. bidrag. Dette Dette pålignes pålignes udover udover vejbidraget. Bestyrelsen indstiller indstiller således, således, at at kontingentet for fuldt for fuldt medlemsskab for 2013 for 2013 stiger stiger med med kr. 100,00 kr. 100,00 som som øremærkes til veje. til veje. Kontingent Kontingent for 2013 for 2013 fordeler fordeler sig således sig således for fuldt for fuldt medlemskab: Administration kr. kr Vedjbidrag Vedjbidrag 100% 100% kr. kr Kontingent Kontingent dræn dræn og og fællesarealer kr. kr Hornsved Hornsved Bladet Bladet kr. kr i alt i alt kr ,00 kr ,00

13 Hornsved Bladet 13

14 14 Hornsved Bladet A.B.H. Glas & Tømrermester ApS l Termoruder l Døre/Vinduer l Lav-energiglas l Forsikringsskader l Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Bil Tlf Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Rabat til pensionister Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til særdeles rimelige priser Vagttelefon mellem kl og efter kl Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil Statsaut. el-installatør E. Andersen

15 Tag hånd om dit dræn Hornsved Bladet 15 Det sker desværre jævnligt at en drænledning bliver tilstoppet, primært af trærødder og andre plantedele, med oversvømmelse til følge. Som regel bliver dette hurtigt opdaget, så de store skader undgås. I vinterhalvåret ser det dog lidt anderledes ud, for mange af os lukker huset af, og befinder os i byen hele vinteren. Så sker det at evt. oversvømmelser udvikler sig til et omfang hvor der sker skader på huse m.m. Så har du dræn på din grund, sørg for at der jævnligt føres tilsyn med dette hele året, evt. med hjælp fra gode naboer, og husk du selv har ansvar for at kontrollere vandet løber frit i din/dine samlebrønde på din grund. Beboere med vandløb/søer der har af- og tilløb fra dræn er ansvarlig for at vandet her kan løbe frit. Det er en rigtig god ide jævnligt at oprense for grene o.lign. Grundejerforeningen kan spare mange penge, hvis du tager hånd om ovennævnte. Venlig hilsen Niels Christian drænformand Isefjordvej 21 Selskaber i separate lokaler fra 15 til 50 kuverter. Holder De fest hjemme, leverer vi gerne maden. Tlf

16 16 GlarmesterFrederikssundAnn_Layout Hornsved 1 12/03/ Bladet Side 1 Glarmester Hasses Eftf. A/S Jægerspris Glarmester A/S Autoruder Stenslagsrep. Butiksruder Energiruder Sikringsruder Forsatsruder Spejle Indbrudssikring Forsikringsskader Glassalg Affugtere Drivhusglas Akut hjælp efter indbrud og glasskader! Husk vi har DØGNVAGT på schlæger.dk Bruhnsvej 5A

17 Hornsved Bladet 17 Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grund lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikken har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne. Storskrald Der er storskralds afhentning 4 gange i 2012 Uge 12 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 19. marts Uge 24 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 11. juni Uge 34 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 20. august Uge 44 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 29. oktober For at få afhentet storskrald skal affaldet tilmeldes senest onsdag i ugen før afheltningsdatoen på eller på telefon , mandag og onsdag 9-15, torsdag og fredag Fristen ses ovenfor. Hvis ikke man tilmelder sig, bliver storskraldet ikke afhentet. Uddrag fra hæftet AFFALDGUIDE 2012 som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens indgang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandag kl i den uge, hvor indsamlingen begynder.

18 18 Hornsved Bladet LH.Service Glarmester Hasse Social & Sundhedsass. Lisbeth Glarmester Hasse Glarmester Hasse er kommet tilbage til Jægerspris med større service. Har deres Sommerhus været udlejet, og skal gøres rent eller skal deres spa-bad renses, og gøres klar til v/lisbeth &Hasse LH.Service & Glarmester Tlf Mobil Mail. næste udlejning, skal der skovles sne mens det er udlejet kan vi også klare dette, eller hvis der skal aflæses strøm eller vand efter udlejning, levering eller afhentning af nøgler. Opsyn af sommerhus samt akut hjælp hvis der går en rude i stykker. Om sommeren kan vi også klare græsslåning samt hækklipning. Hvis der er behov for det tilbyder vi også personlig pleje til ældre. Samt indkøb.

19 Hornsved Bladet 19 Smedeengens VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Kontor: Tlf Aut. gas-, vand- og sanitetsmester Jens Christensen Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil

20 Adresseændring Denne blanket sendes til grundejerforeningens kasserer Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris eller på mail Sommerhusadresse: Nuværende ejer: Flyttet til: Solgt pr. / 2012 Ny ejer: Adresse: OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE: Foreningen har nu overstået det første år med opkrævning af kontingent og det er gået over alt forventning, dog vil jeg gerne opfordre de medlemmer som endnu ikke har tilmeldt sig NETS (PBS) at gøre det. Hornsved Grundejerforening opkræver ikke gebyr i forbindelse med at kontingentet bliver opkrævet via NETS (PBS). Der er flere måder man kan tilmelde sig. Lade sin bank ordne tilmeldingen eller gå på foreningens hjemmeside www. hornsved-grundjer.dk og klikke på ikonet BS, det er fortrykt med de koder som skal anvendes det eneste som man selv skal indtaste er sit medlemsnummer. Ens medlemsnummer står på det udsendte girokort. Til sidst kan man selv tilmelde sig via sin netbank. Indbetaling af kontingent via NETS (PBS) er til gavn for os alle og foreningen kan spare penge til porto ved udsendelse af rykkere. Venlig hilsen Gerd Bøwig kasserer Cebra Reklamebureau

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 marts 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR 2016 67. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. august 2013 64. årgang 2 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 august 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2007 58. 56. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

FEBRUAR ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

FEBRUAR ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 FEBRUAR 2017 68. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN for Horsved Grundejerforening pr. 1/2-2017. Se seneste på hjemmesiden Formand: Tina Theilgaard

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gjelstensåsen 7. februar 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Torsdag den 27. februar 2014

Læs mere

KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE ÅRSREGNSKAB 2012

KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE ÅRSREGNSKAB 2012 KIRKE HYLLINGE ANTENNELAUG 4070 KIRKE HYLLINGE (CVR nr. 17 97 68 77) ÅRSREGNSKAB 2012 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter WWW.KLOSTERMARKENRIBE.DK Bestyrelsen opfordre: Bestyrelsen opfordre medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

OKTOBER 2006 57. 56. ÅRGANG

OKTOBER 2006 57. 56. ÅRGANG Hornsvedbladet 3_2006 23/10/06 9:34 Side 1 3 OKTOBER 2006 57. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet 3_2006 23/10/06 9:34 Side 2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: Grundejerforeningen Sømandshvileparken. Regnskab for perioden 1. november oktober 2014

ÅRSREGNSKAB Indhold: Grundejerforeningen Sømandshvileparken. Regnskab for perioden 1. november oktober 2014 Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2014 Regnskab for perioden 1. november 2013 31. oktober 2014 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2016 Regnskab for perioden 1. november 2015 31. oktober 2016 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Erhverv Lystrup * www.erhvervlystrup.dk * 8520 Lystrup Anvendt regnskabspraksis. Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej GENERALFORSAMLING OG Sommerfest Lørdag d. 30. maj 2015 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Vi skal selv opstille teltet, men udlejningsfirmaet stiller med en instruktør

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016

Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 (Kursiv) -numre angiver, hvor i den nye tekst de hidtidige bestemmelser er gengivet. Nuværende bestemmelser (16.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg

Kær Vandværk. 6400 Sønderborg Kær Vandværk 6400 Sønderborg Regnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014 Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11 Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Grundejerforeningen Næsdal plantage. Regnskab

Grundejerforeningen Næsdal plantage. Regnskab Grundejerforeningen Næsdal plantage Regnskab For regnskabsåret 2015 Omkostningsfordeling 2015-3% -4% -10% -16% Møder Vedligeholdelse Kontorhold Bank/SPSK/NETS Driftsudgifter -69% Vedligeholdelses udgifterne

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere