Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang"

Transkript

1 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april årgang

2 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen ( Ahornparken 8 mobil: Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasser: Gerd Espenhain Bøwig ( Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil: Bestyrelsesmedlemmer : Fællesarealer: Bjarne Steenstrup ( Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Sekretær: Susan Lenz ( Hannelundsvej 18, mobil: Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Dræn: Niels Christian Ingemannssøn ( Roskildevej 31, 4. tv. C mobil: Frederiksberg Sommerhus: Isefjordvej 21 Tlf. tid: onsdag kl , fredag og lørdag Veje: Svend Svendsen Bogfinkevej 19, 3630 Jægerspris ( Henvendelse efter kl BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris ( Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund ( Hjemmeside: Vand & Tømningsordningen:: Frederikssund Forsyning ( Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris ( Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse ( Dong Energy ( Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund ( 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi ( 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris ( Vagthavende læge (akut) ( Lægevagten ( Akuttelefonen ( 1813 HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: CVR INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Redaktionen af Hornsved Bladet nr afsluttes 1. juli PRODUKTION: Cebra 2 ApS

3 Hornsved Bladet 3 Kære læser Så skriver vi Et år er gået, og et nyt tager sin begyndelse. Det vil derfor være i overensstemmelse med god tradition at reflektere over det år, der er gået og se frem mod det kommende år. I 2011 var den største udfordring selv at stå for opkrævning af kontingent. Frederikssund Kommune have med et års varsel opsagt vores aftale, og foreningen skulle igen forestå opkrævningen. Bestyrelsen var lidt spændt på, hvordan det skulle gå. Kassereren skulle oprette alle vores medlemmer, udsende girokort eller meddelelse om betaling via netbank. Opgaven bliver ikke lettere af, at ikke alle medlemmer orienterer kassereren om adresseændringer eller ejerskifte. Bestyrelsen fulgte på sine møder tæt, hvorledes det gik. Det gik over alt forventning, og der er kun få restancer for Af foreningens formål fremgår, at foreningen forestår vedligeholdelse af veje, dræn og fællesarealer. Langt hovedparten af kontingentet bliver også brugt til dette formål. Navnlig er vedligeholdelse af veje blevet meget dyrt, men vi anvendte også ca ,00 på at vedligeholde hoveddræn. Med den i 2011 vedtagne kontingentstigning er vi oppe på et budget, der runder 1 million om året. Beløbet fremkommer af, at der er ca medlemmer og vejbidragsydere, der betaler ca. kr ,00 hver. En forening med 1092 medlemmer giver muligheder. Jeg får fortsat henvendelser fra mange små foreninger, der har vanskeligt ved at løse opgaverne, idet de ikke har hverken midler eller indflydelse. Husk på at Hornsved Grundejerforening fortsat har indflydelse gennem kontaktudvalget, hvor bestyrelsen er repræsenteret ved formand og næstformand. Mange små medlemmer må gennem valgforbund sikre sig repræsentation, og har således ikke egne bestyrelsesmedlemmer med i kontaktudvalget. Sidst på året 2011 fik Danmark igen storme, der væltede træer og gav skader på sommerhusene også i vores område. Bestyrelsen modtager i sådanne tilfælde henvendelser fra medlemmer, der ønsker støtte til at komme i kontakt med deres nabo, for at melde om skader. Bestyrelsen gør et stort arbejde for at finde de pgl. grundejeres telefonnumre, men der er desværre eksempler på, at dette ikke lykkes. Jeg skal derfor igen opfordre medlemmerne til gensidigt at holde øje med naboens hus. Husk at udveksle telefonnumre, så i kan kontakte naboen, hvis der sker en skade. Vinteren 2011/2012 startede mild, men i januar slog vejret om. Hård frost, og jeg afventer nu hvilken konsekvens, det får. Nogle har måske troet på en mild vinter og ikke lukket for vandet og tappet vand af. Erfaringsmæssigt kender vi først konsekvenserne, når det bliver mildt, og vandet i rørene tør op. Som det fremgår, er indholdet af dette blad varsling af generalforsamlingen Erfaringsmæssigt møder 3-5% af medlemmerne op. På de 2 seneste generalforsamlinger har det ikke været muligt af vælge en kasserersuppleant og en revisorsuppleant. Bestyrelsen søgte på generalforsamlingen at løse problemet ved at stille forslag om færre suppleanter, således at kasserer og revisorsuppleant kunne være en og samme person. Det lykkedes alligevel ikke at få valgt en suppleant til posten som kasserer og revisorsuppleant. Jeg skal derfor opfordre medlemmerne til at møde op og også gerne lade sig opstille til valg i bestyrelsen, suppleant eller som revisor. Jeg ønsker alle læsere et godt forår og på gensyn på generalforsamlingen. Formanden har ordet... side 3 Hornsved Grundejerforening... side 6 Generalforsamling side 7 Driftsregnskab... side 8 Balancen... side 9 Budget... side 10 Forudsætning for budget... side 12 Indhold i dette nr. Revisorpåtegning... side 13 Tag hånd om dit dræn... side 15 Genbrugspladser... side 17 Storskrald... side 17 Adresseændring... side 20 Opfordring til medlemmerne... side 20

4 4 Hornsved Bladet Kom godt fra start med et GRATIS STARK Byggemøde STARK KTH tilbyder gratis Byggemøde Det foregår hjemme hos dig eller hos STARK. Går du med byggetanker, og har brug for noget hjælp, står vi til rådighed for dig. Bestil et møde på eller send en mail på Claus Vingård Roald Hansen Tim Christensen STARK SelvByg giver dig automatisk adgang til en lang række fordele Projektrådgivning Speciel projektpris Koordinering af materialer og levering Masser af inspiration Et personligt website Mulighed for at booke møde Medlemspriser Medlemstilbud Invitationer Henvisning til håndværker Adgang til hjælp via mail Adgang til byggevejledninger KTH Trælast, Frederikssund Askelundsvej Frederikssund Tlf

5 Hornsved Bladet 5 Snedker/tømrerfirma A-Byg v/ HENRIK ANDERSEN Vindskeder Tagrender Terrasser udestuer Ombygning eller tilbygning Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

6 6 Hornsved Bladet Hornsved Grundejerforening Kassereren ønsker en justering af følgende vedtægter vendt på den kommende generalforsamling: 11 stk. 2. Gl. tekst: Regnskabet, der føres i kassekladde, skal af kassereren tilstilles revisorerne senest den 1. februar og skal af disse være revideret, såvel kritisk som talmæssigt inden 10. marts, således at regnskabet med revisorernes påtegning kan sendes til medlemmer sammen med generalforsamlingsindkaldelse. Ny tekst: Regnskabet kan bogføres med anvendelse af et godkendt elektronisk regnskabssystem. Regnskabet skal være klar til revision og skal af revisorerne været revideret, såvel kritisk som talmæssigt inden senest d. 1. februar. Revisorerne kan i forbindelse med revidering af årsregnskabet udarbejde revisorpåtegningen samtidig, så den kan sendes til medlemmerne med generalforsamlingsindkaldelsen. Revision foregår på kassererens adresse. Begrundelse: Ændringen ønskes at afbillede den procedure som reelt foregår hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet og revision. 11 stk. 3. Gl. tekst: Omfanget af revisionens arbejde er beskrevet i foreningens kasse- og regnskabsregulativ. Ny tekst: Omfanget af revisionens arbejde er beskrevet i foreningens regnskabsregulativ. Begrundelse: Da foreningen kontantkasse blev afskaffet for en del år siden og kasseren arbejder ud fra regnskabsregulativet, bør der stå det rigtige i vedtægterne.

7 Hornsved Bladet 7 Ordinær generalforsamling afholdes Søndag, den 13. maj 2012 kl på Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39, Kulhuse Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskab for Forelæggelse af budget for 2013 Fastsættelse af kontingent 7. Indkommende forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Eventuelt. Valget omfatter en periode på 2 år. I følge foreningens love afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen forslår Formand Iver Juhl genvælges Bestyrelsesmedlem Suzan Lenz genvælges Bestyrelsesmedlem Svend Svendsen genvælges Herudover er følgende på valg: Bestyrelsessuppleant Hanne Kramp Kasserersuppleant Revisor Leif Bernth HUSK Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har i henhold til foreningens love ingen adgang til generalforsamlingen Bemærk. Du skal medbringe dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen

8 8 Hornsved Bladet Driftsregnskab Driftsregnskab for Hornsved for Hornsved Grundejerforening Grundejerforening til til Administration: Administration: Note NoteUdgifter Udgifter Indtægter Indtægter kontingent kontingent Gebyr ved Gebyr for sent ved indbetaling for sent indbetaling Renter ved Renter for sent ved indbetaling for sent indbetaling Renter, bank Renter, bank Diverse indtægter Diverse indtægter Honorar Honorar Mobiltelefon Mobiltelefon Aviser og blade Aviser og blade Gebyrer Gebyrer Kontorartikler Kontorartikler Porto Porto Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring IT domæne, IT domæne, C5 & EDB C5 udgifter & EDB udgifter Møde udgifter Møde udgifter Generalforsamling Generalforsamling PBS udgifter PBS (opkrævning udgifter (opkrævning af kontingent) af kontingent) Advokatbistand Advokatbistand (kontingent (kontingent restancer) restancer) Gaver og repræsentation Gaver og repræsentation Diverse udgifter Diverse udgifter Overskud Overskud Balance Balance Hornsved Hornsved Bladet: Bladet: Annoncer Annoncer Kontingent Kontingent medlemsbidrag medlemsbidrag Salg af blad Salg af blad Vejbidragsyder Vejbidragsyder bidrag Honorar redaktør Honorar og redaktør webmaster og webmaster Trykning Trykning Dristribution Dristribution Øvrige blad Øvrige omkostninger blad omkostninger Overskud Overskud Balance Balance Vedligeholdelse: Vedligeholdelse: Kontinget Kontinget Vejbidrag Vejbidrag Honorar & Honorar køsel & køsel Vedligeholdelse Vedligeholdelse veje veje Vedligeholdelse Vedligeholdelse dræn dræn vedligeholdelse vedligeholdelse fællesarealerne fællesarealerne Bautahøjvejens Bautahøjvejens Vejlaug Vejlaug Underskud Underskud Balance Balance Årets resultat Årets - resultat underskud - underskud

9 Hornsved Bladet 9 Balance for for Hornsved Grundejerforening pr. pr december Aktiver: Note Tilgodehavende kontingent Tilgodehavende annoncer Periodeafgræsning poster 170 Handelsbanken kto Passiver: Egenkapital primo Overskud fra fra driftregnskabet Skyldig a-skat og og am-bidrag 33 Formue ultimo december Note Tilgodehavende kontingent rate omfatter 33 grundejere rate omfatter 44 grundejere restancer 2011 restancer i alt i alt Note Tilgodehavende annoncer Ingen restancer Note Skyldig a-skat og og Am-bidrag A-skat og og am-bidrag er er afregnet for for 2011 Jægerspris, den Gerd Bøwig kasserer Ovenstående regnskab er er løbende revideret af af foreningens revisiorer. Revisiorernes påtegnelser har har været i vist i vist i i Hornsved Bladet.

10 10 Hornsved Bladet Budget udkasat for 2013 for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i kr.) Administration: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent, administration Gebyr, ved for sent indbetalt Renter, ved for sent indbetalt Renter, bank Udgifter: Opkrævning Fr.sund Komm Honorar administration incl. kørsel Telefon og internertadgang Gebyrer Aviser og Blade Kontorhold Porto Erhvervsforsikring IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde udgifter Generalforsamling PBS udgifter (opkrævning af kontingent Advokatbistand (restancer kontingent) Gaver og repræsentation Divserse udgifter, adm Resultat Hornsved bladet & hjemmesiden: Indtægter: Annoncer Medlemsbidrag Salg af blad Bidrag fra vejbidragsydere(7+62) Udgifter: Honorar, redaktør & WEBmaster Trykning, blad Distribution, porto Øvrige omksotninger (transport & kuvertering) Resultat Vedligeholdelseskontoen Indtægter: Kontingent veje Kontingent fællesarealer 25% a kr. 100, Kontingent dræn 75% a kr. 100, Udgifter: Honorar & kørsel Vedligehold - Veje Vedligehold - Dræn Vedligehold - Fællesarealer Bautahøjvejens Vejlaug Renovation udgår fra Diverse udgifter Resultat

11 Hornsved Bladet 11 For at synlig gøre udgifterne til vedligeholdelse vil budget for Vej, Dræn og Fællesarealerne se anderledes ud i fremtiden og vil se ud som nedenstående. Fordeling af indtægter og udgifter på vedligehold på hvert udvalg. Veje: kontingent 1023 medlemmer a kr. 710, ,00 kontingent vejbidragsydere 7 medlemmer a kr. 710, ,00 kontingent vejbidragsydere 61 medlemmer a kr. 532, , ,50 honorar & kørsel ,00 asfaltering efter vedtaget tilbud fra Pankas for ,93 opfyld m/grus efter asfalteringen , ,43 Dræn: Kontingent 1023 medlemmer a 75% a kr. 100, ,00 honorar & kørsel (6000, ,00) ,00 vedligeholdelse ,00 renovering - 0,00 Fællesarealerne: Kontingent 1023 medlemmer a 25% a kr ,00 honorar & kørsel ,00 græsslåning x ,00 oprensning af udløb v/højen ,00 anden vedligeholdelse , ,00 Hegn & Hæk: Kontingent 1023 medlemer 0 honorar Hegn & Hæk Har ikke sit eget budget og honorar er derfor overført til administration

12 12 Hornsved Bladet Forudsætning for Budget for Budget for Hornsved for Hornsved Grundejerforening For året For året Administration: Fuldt Fuldt medlemskab medlemmer a kr. a 100,00 kr. 100,00 = kr. = kr Bidrag Bidrag til Hornsved til Hornsved Bladet Bladet medlemmer a kr. a 50,00 kr. 50,00 = kr. = kr Vedligeholdelse: Vejbidrag Vejbidrag fuldt fuldt medlemskab medlemmer a kr. a 810,00 kr. 810,00 = kr. = kr Vejbidrag Vejbidrag 100% 100% 7 7 medlemmer a kr. a 810,00 kr. 810,00 = kr. = kr Vejbidrag Vejbidrag 75% 75% medlemmer a kr. a 607,50 kr. 607,50 = kr. = kr Bidrag Bidrag dræn dræn & & fællesarealer (fuldt (fuldt medlemskab) medlemmer a kr. a 100,00 kr. 100,00 = kr. = kr Bidrag Bidrag fra fra Vejbidragsyderne til Hornsved til Hornsved Bladet Bladet medlemmer a kr. a 50,00 kr. 50,00 = kr. = kr Hornsved Hornsved Bladet Bladet forventes forventes udgivet udgivet med med 2 numre 2 numre i 2013 i 2013 Forventet Forventet udvikling udvikling i i foreningens egenkapital: Formue Formue primo primo Overskud Overskud administrations Overskud Overskud Hornsved Hornsved Bladet Bladet Overskud Overskud vedligeholdelse Formue Formue ultimo ultimo Formue Formue primo primo Overskud Overskud administration Underkusd Underkusd Hornsved Hornsved Bladet Bladet Underskud Underskud veje veje Overskud/underskud dræn dræn Underskud Underskud fællesarealer Formue Formue ultimo ultimo Bestyrelsen for Hornsved for Hornsved Grundejerforening foreslår foreslår igen igen for 2013 for 2013 en omlægning en omlægning af bidrag af bidrag til til Hornsved Hornsved Bladet, Bladet, således således at en at del en af del kontingent af kontingent for for administration går til går Bladet. til Bladet. Samtidig Samtidig modtager modtager vejbidragsyderne også også Hornsved Hornsved Bladet Bladet og betaler og betaler tilsvarende et tilsvarende bidrag. bidrag. Dette Dette pålignes pålignes udover udover vejbidraget. Bestyrelsen indstiller indstiller således, således, at at kontingentet for fuldt for fuldt medlemsskab for 2013 for 2013 stiger stiger med med kr. 100,00 kr. 100,00 som som øremærkes til veje. til veje. Kontingent Kontingent for 2013 for 2013 fordeler fordeler sig således sig således for fuldt for fuldt medlemskab: Administration kr. kr Vedjbidrag Vedjbidrag 100% 100% kr. kr Kontingent Kontingent dræn dræn og og fællesarealer kr. kr Hornsved Hornsved Bladet Bladet kr. kr i alt i alt kr ,00 kr ,00

13 Hornsved Bladet 13

14 14 Hornsved Bladet A.B.H. Glas & Tømrermester ApS l Termoruder l Døre/Vinduer l Lav-energiglas l Forsikringsskader l Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Bil Tlf Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Rabat til pensionister Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til særdeles rimelige priser Vagttelefon mellem kl og efter kl Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil Statsaut. el-installatør E. Andersen

15 Tag hånd om dit dræn Hornsved Bladet 15 Det sker desværre jævnligt at en drænledning bliver tilstoppet, primært af trærødder og andre plantedele, med oversvømmelse til følge. Som regel bliver dette hurtigt opdaget, så de store skader undgås. I vinterhalvåret ser det dog lidt anderledes ud, for mange af os lukker huset af, og befinder os i byen hele vinteren. Så sker det at evt. oversvømmelser udvikler sig til et omfang hvor der sker skader på huse m.m. Så har du dræn på din grund, sørg for at der jævnligt føres tilsyn med dette hele året, evt. med hjælp fra gode naboer, og husk du selv har ansvar for at kontrollere vandet løber frit i din/dine samlebrønde på din grund. Beboere med vandløb/søer der har af- og tilløb fra dræn er ansvarlig for at vandet her kan løbe frit. Det er en rigtig god ide jævnligt at oprense for grene o.lign. Grundejerforeningen kan spare mange penge, hvis du tager hånd om ovennævnte. Venlig hilsen Niels Christian drænformand Isefjordvej 21 Selskaber i separate lokaler fra 15 til 50 kuverter. Holder De fest hjemme, leverer vi gerne maden. Tlf

16 16 GlarmesterFrederikssundAnn_Layout Hornsved 1 12/03/ Bladet Side 1 Glarmester Hasses Eftf. A/S Jægerspris Glarmester A/S Autoruder Stenslagsrep. Butiksruder Energiruder Sikringsruder Forsatsruder Spejle Indbrudssikring Forsikringsskader Glassalg Affugtere Drivhusglas Akut hjælp efter indbrud og glasskader! Husk vi har DØGNVAGT på schlæger.dk Bruhnsvej 5A

17 Hornsved Bladet 17 Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grund lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikken har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne. Storskrald Der er storskralds afhentning 4 gange i 2012 Uge 12 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 19. marts Uge 24 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 11. juni Uge 34 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 20. august Uge 44 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 29. oktober For at få afhentet storskrald skal affaldet tilmeldes senest onsdag i ugen før afheltningsdatoen på eller på telefon , mandag og onsdag 9-15, torsdag og fredag Fristen ses ovenfor. Hvis ikke man tilmelder sig, bliver storskraldet ikke afhentet. Uddrag fra hæftet AFFALDGUIDE 2012 som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens indgang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandag kl i den uge, hvor indsamlingen begynder.

18 18 Hornsved Bladet LH.Service Glarmester Hasse Social & Sundhedsass. Lisbeth Glarmester Hasse Glarmester Hasse er kommet tilbage til Jægerspris med større service. Har deres Sommerhus været udlejet, og skal gøres rent eller skal deres spa-bad renses, og gøres klar til v/lisbeth &Hasse LH.Service & Glarmester Tlf Mobil Mail. næste udlejning, skal der skovles sne mens det er udlejet kan vi også klare dette, eller hvis der skal aflæses strøm eller vand efter udlejning, levering eller afhentning af nøgler. Opsyn af sommerhus samt akut hjælp hvis der går en rude i stykker. Om sommeren kan vi også klare græsslåning samt hækklipning. Hvis der er behov for det tilbyder vi også personlig pleje til ældre. Samt indkøb.

19 Hornsved Bladet 19 Smedeengens VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Kontor: Tlf Aut. gas-, vand- og sanitetsmester Jens Christensen Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil

20 Adresseændring Denne blanket sendes til grundejerforeningens kasserer Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris eller på mail Sommerhusadresse: Nuværende ejer: Flyttet til: Solgt pr. / 2012 Ny ejer: Adresse: OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE: Foreningen har nu overstået det første år med opkrævning af kontingent og det er gået over alt forventning, dog vil jeg gerne opfordre de medlemmer som endnu ikke har tilmeldt sig NETS (PBS) at gøre det. Hornsved Grundejerforening opkræver ikke gebyr i forbindelse med at kontingentet bliver opkrævet via NETS (PBS). Der er flere måder man kan tilmelde sig. Lade sin bank ordne tilmeldingen eller gå på foreningens hjemmeside www. hornsved-grundjer.dk og klikke på ikonet BS, det er fortrykt med de koder som skal anvendes det eneste som man selv skal indtaste er sit medlemsnummer. Ens medlemsnummer står på det udsendte girokort. Til sidst kan man selv tilmelde sig via sin netbank. Indbetaling af kontingent via NETS (PBS) er til gavn for os alle og foreningen kan spare penge til porto ved udsendelse af rykkere. Venlig hilsen Gerd Bøwig kasserer Cebra Reklamebureau

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

MARTS 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2007 58. 56. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 42. årgang Maj 2013 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2013 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

~E[[E9å7.dE ~omme7.hu1,f~l~~ln9.! f l

~E[[E9å7.dE ~omme7.hu1,f~l~~ln9.! f l ~E[[E9å7.dE ~omme7.hu1,f~l~~ln9 o 12. Argang 2008 II! f l ~ 2 Hver lørdag, søndag & helligdage (juli måned hver dag) Frokost buffet (kl. 12-15) 2 slags sild & karrysalat varme fiskefilet, remoulade & citron

Læs mere

Grundejerioreningen vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup

Grundejerioreningen vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup Grundejerioreningen "Klint" vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup Alle medlemmer Glostrup, tirsdag den 2. marts 2010 Kære medlem, Indkaldelse til generalforsamling. I henhold til

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

VÆNGERNE. Rundvisning på. Aarhus Bryghus samt prøvesmagning se side 5. 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang

VÆNGERNE. Rundvisning på. Aarhus Bryghus samt prøvesmagning se side 5. 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang VÆNGERNE 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang Rundvisning på Aarhus Bryghus samt prøvesmagning (se side 15) Generalforsamling 26. marts 2015 se side 5 2 V æ n g e r n e 1 2 0 1 5 Bestyrelsen

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere