Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2014"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2014 Debriefing af Odense-lærerne på kommunalt seminar i Nyborg: En reform ta r form! Lærerne lider ifølge psykolog under indtryk af folkeskolereformen og arbejdstidsloven af»farlig-løve-syndrom«! Lærer Gitte Mailand fra Hunderupskolen er lettet over denne diagnose. Se mere på bagsiden.

2 VIP-loungen styrer 2 Skal vi forstå Odenses politikere rigtigt er Odense en fattig kommune. Med tidligere finansminiser Knud Heinesens ord fra begyndelsen af 1980 erne in mente er det næsten som at stå ved afgrundens rand. Eller som det hedder i dag,»som at stå på en brændende platform«. Odense er i forvaltningskredse kendt som»konsulentkommunen«, fordi den i høj grad bruger dyre, eksterne konsulentfirmaer til at knuse problemer, pege på»innovations- og effektiviseringspotentialer«og anvise veje. Det letter embedsmændenes arbejde, og politikerne slipper somme tider for at træffe upopulære beslutninger ved at henvise til én eller anden rapport. Nyt er det, at Odense Kommune også inviterer dygtige og driftige erhvervsfolk helt ind i de hellige haller på rådhuset. Odense har et åbenlyst og uforløst potentiale, hedder det på kommunens hjemmeside. Byen kæmper dog med væksten, og nu har den så med forventning om forløsning inviteret en række erhvervsfolk ind i det kommunale demokratis VIP-lounge. Erhvervsmændene Peter Bøgholm og Palle»Bøf«Jensen har ganske givet tilført H.C. Andersen Festivals et professionelt snit og et bredt, men kvalitativt format. Den respekterede tidligere administrerende Falck-direktør, cand. phil. Lars Nørby Johansen og iværksætterikonet Niels Thorborg har lige så sikkert tilført Odense Kommune et mere forretningsmæssigt perspektiv på den kommunale drift og noget af den power, der kommer af personlig succes i det private. Og vel giver det luft under vingerne, når kommunen går ind og smider 23 mio. kr. til musikfestivalen Tinderbox.»Det er ikke for sent, men det er ved at være sidste udkald,«sagde Lars Nørby Johansen ifølge Fyens Stiftstidende, da han for ca. et år siden fremlagde anbefalinger til politikerne, der kan skabe vækst og øgede skatteindtægter i den fattige eventyrby. Sigter man mod succes, er det et godt sted at starte på afgrundens rand. Så kan det kun blive bedre. Den såkaldte task force er kommet med bud på, hvordan Odense får mere gang i væksten. Politikerne må ifølge erhvervsfolkene koncentrere sig om»få, kraftfulde initiativer«og investere mindst 100 millioner kroner om året. Ét af rådene er at sænke skatter og afgifter for erhvervslivet. Odense har gjort, som den inviterede task force har anbefalet. 100 mio. kr. flået ud af foret. Man må håbe, det hjælper, for på en netop offentliggjort DI-liste, som placerer landets kommuner ud fra erhvervsvenlighed, er Odense gået 20 pladser tilbage til en placering som nummer 77 ud af 96 deltagende kommuner. Det er blevet moderne med lobbyvirksomhed, men det er dog vist sjældent set, at en kommune selv har inviteret en lobby, hvis anbefalinger den derefter følger ét hundrede procent og således på det nærmeste udliciterer dele af demokratiet. Nu kunne det være, at strategien var så fornuftig, at de fleste ville billige den. Hvorfor ikke? Er det ikke meget smart at satse alt på at få gang i den lokale vækstmotor og tiltrække både investorer for senere at kunne sætte penge i velfærd, uddannelse og skole! Jo, hvis ellers der var en vis demokratisk balance mellem offentligt og privat, mellem investering og vedligeholdelse, mellem anlæg og drift, mellem erhvervsfolk og lønmodtagere, mellem velstand og velfærd. Men det er der ikke længere. Oplægget til budget 2015 indeholder godt nok ikke nye spareforslag, men de kommunale velfærdsydelser rammes alligevel bagfra af de besparelser, der allerede er blevet indregnet i budgettet gennem tidligere års forlig. Fra 2010 til 2018 vil politikerne have skåret op mod 1,2 milliarder kroner af kommunens velfærdsudgifter. Anderledes er det med anlægsinvesteringer. Nu lægger Jane Jegind op til, at der skal bruges 100 mio. kr. til broer og veje. Men også skolebygningerne forfalder i stor stil, og der er brug for 135 mio. kr. til dette formål efter forvaltningens skøn, og så taler vi ikke om, at skolereformen er underfinansieret med et flercifret millionbeløb, for her er kassen helt lukket. Det kom som et veritabelt chok, da det for nylig kunne konstateres, at Odense er den kommune i landet, der prioriterer folkeskolen lavest af alle kommuner i landet. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at Odense Kommune nu ligger lavest blandt samtlige landets kommuner i nettodriftsudgifter pr. elev til folkeskolen. Odense er sidst! Rådmanden forklarer, at det er en fattig kommune, men en kommune som Brøndby bruger langt flere midler end Odense på skoleområdet. Odenses folkeskoler har nået en standard, der er aldeles uacceptabel, og der er ingen tegn på, at Odense er indstillet på at bringe skolerne tilbage til en rimelig standard. Det skal da nok få nye arbejdsdygtige borgere og børnefamilier til at slå sig ned i Odense. Mål og midler må hænge sammen, for politisk-økonomiske ubalancer har det med at bide sig fast som sibirisk permafrost. Borgerne kan leve med en ubalance i et stykke tid, men bliver den langvarig eller permanent, er den ubærlig for dem, den går ud over, og utilfredshed er ikke den stærkeste produktivkraft. Det ser sort ud for skolerne. VIP-loungen styrer!

3 BUDGET 2015 Bag disse mure søger partierne i disse dage at blive enige om Odenses budget Borgmester Anker Boye og stads-direktør, Jørgen Clausen, fremlægger udkast til en forligstekst. Der bliver dog ikke flere driftsmidler til folkeskolen. Odenses chokerende sidsteplads 3 Selv om Odense nu er den kommune i hele landet, der bruger færrest kroner på grundskolen og dermed prioriteter folkeskolen allerlavest af alle, er der ikke budgetteret med nye driftsmidler til skolen. Tværtimod skal der spares yderligere som følge af tidligere budgetforlig. Af Erik Schmidt Odense venter på væksten, og imens går Anker Boye og de ledende politikere formentlig meget stille med dørene, for at forældre og andre interessenter i folkeskolen ikke skal kaste deres opmærksomhed på, at Odense har landets ringeste skolevæsen. Det er ikke en kendsgerning, der er grebet ud af luften. Det fremgår nemlig af Danmarks Statistiks liste over, hvilke kommuner, der bruger færrest kroner på grundskolen og dermed prioriteter folkeskolen allerlavest af alle kommuner i hele landet. Af 98 kommuner er Odense nr. 98 på listen over nettoudgifter til grundskolen pr. elev. Odense er sidst! Det agter Odense ikke at ændre på, selv om Odenseskolerne ifølge formand Anne-Mette Kæseler i uhørt grad mangler midler til dækning af undervisningstimer og tilstrækkelig tid til forberedelse for ikke at tale om den krævende inklusionsopgave. -75 procent af lærerne i Odense har elever i klassen, der ikke får den støtte, som de har behov for, viser en undersøgelse fra Odense Lærerforening. -Vi har fået væsentligt flere opgaver, mere undervisning og mindre forberedelse! Den kedelige rekord står i skærende kontrast til, at Odense ønsker at transformere byen fra en stor by til en storby! -Mon de ansvarlige så synes, det er fint nok at være nr. sidst? DET GØR INDTRYK! Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) lægger ikke skjul på, at der mangler penge, for at skolereformen kan gøres til virkelighed. Hun siger også til LærerBladet, at bundplaceringen gør indtryk. Men på trods af, at Odense årligt bruger i omegnen af 200 mio. kr. færre på folkeskolen end gennem-

4 4 snittet af sammenlignelige byer på folkeskolen, bliver der ikke afsat en krone mere til undervisning og drift. Børne- og ungeforvaltningen får ikke flere midler. Selv om oplægget til budget 2015 ikke rummer nye spareforslag, bliver odenseanerne alligevel de kommende år ramt i nakken af besparelser på de kommunale velfærdsydelser. Det skyldes de besparelser, der allerede er blevet budgetlagt tidligere år. Fra 2010 til 2018 vil politikerne have skåret op mod 1,2 milliarder kroner af kommunens udgifter til skole og velfærd. Hvis væksten igen engang rammer Odense, frygter Dennis Vikkelsø fra styrelsen i OLF, at der ikke tilbageføres tilstrækkelige midler til skolerne. -Midlerne er fjernet efter grønthøstermetoden, men der kommer ikke en omvendt grønthøster og leverer midlerne tilbage. Det tror jeg ikke. RISIKO FOR ALVORLIG FIASKO Allerede før den største skolereform i mands minde trådte i kraft, var den på grund af underfinansiering og forandringskaos ved at køre af sporet. Det konkluderede Villads Andersen fra Huset Mandag Morgen efter en analyse af en række undersøgelser. På landsplan manglede 7 ud af 10 skoler penge til at gennemføre reformen med, 8 ud af 10 lærere vidste ikke, hvordan undervisningen skulle foregå, og godt hver tredje overvejede at droppe jobbet på grund af reformen. Det er derfor selvfølgelig ikke uden FORHANDLINGER OM BUDGET 2015 Økonomiudvalget har udstukket rammerne for forhandlingerne. Der forhandles om 100 mio. kr., som er bundet til at blive anvendt til anlæg - ikke til drift. 18. september 2014: Budgetforhandling. Borgmester Anker Boye fremlægger udkast til et budgetforlig. 8. oktober 2014: Andenbehandling og endelig byrådsvedtagelse af budget risiko for kæmpefiasko, at Odense fortsat undlader at afsætte en krone til den reform, der skønnes at ville koste 3 mia. kr. på landsplan at indføre. Der er ikke engang de kommende år driftsmidler i syne. I et interview med Anker Boye den 7. oktober 2013, spørger journalist Karsten Hüttel fra Fyens Stiftstidende borgmesteren, om der er udsigt til lettelser på skoleområdet. -Ikke i 2014, men så gør der i de efterfølgende år, startende med 10 millioner kroner i 2015 og 20 millioner kroner i efterfølgende år, svarer Boye. Hvad det er for 10 mio. kroner, der tænktes afsat på budget 2015 er uvist. PENGE TIL ANLÆG Derimod vil der blive afsat 100 mio. kr. på Odenses budget 2015 til anlæg og vedligeholdelse. De falder på et tørt sted, for i 2014 blev der brugt 571 mio. kr. til anlæg. By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) var først ude. I Fyens Stiftstidende har hun givet udtryk for, at der skal investeres massivt i Odenses vejnet, broer, cykelstier og fortove. Jane Jegind vil formentlig gå efter at øge midlerne til området til 215 millioner kroner om året i en 10-årig periode. Det er 117 mio. kr. mere end det, der ellers årligt er afsat til området. Borgmester Anker Boye (A) vil ikke være meget uenig med hende, men ønsker ifølge byens avis også at investere i velfærdsteknologi, fordi det kan være med til at sikre en rationel drift. PENGE TIL SKOLERNES BYGNINGER Det forsinkede havnebad bliver op mod 10 mio. kr. dyrere end budgetteret, så dette beløb vil også indgå i budgetforhandlingerne. Men B&U-rådkvinde Susanne Crawley Larsen (R) går til forhandlingerne med det hovedbudskab, at skolerne har et stort behov for renovering og vedligeholdelse. Skolerne kan ifølge skolerådkvinden have svært ved at leve op til kravene om holddeling, finde plads til motion og bevægelsestimerne, til de nye fag og til lærerarbejdspladser. Desuden ønsker hun en ny skole i Odenses centrum. ØKONOMIUDVALGETS MEDLEMMER Socialdemokraterne (A): Anker Boye, borgmester Det Radikale Venstre (B): Susanne Crawley Larsen, rådmand Konservative (C): Steen Møller, rådmand Enhedslisten (Ø): Per Berga Rasmussen, rådmand Venstre (V): Jane Jegind, rådmand Disse ønsker retter sig også mod de midler, der er afsat til anlæg, og der er desuden et kæmpestort behov for midler til vedligeholdelse af skolens bygninger. By- og Kulturforvaltningen anslår, at der bruges 138 mio. kr. næste år til udvendig vedligeholdelse, hvis byens 36 folkeskoler skal fastholde den værdi, de havde, da de blev bygget. Der er imidlertid kun afsat 22 mio. kr. Kontorchef Birthe Papsø siger til Stiften, at der er store problemer og karakteriserer situationen som alvorlig. PENGE TIL BUSINESS Som et lille, interessant aspekt, er der desuden hvert år afsat 100 mio. kr. til Odense & Co., som er konstrueret på ryggen af kommunens business taskforce med erhvervsmanden Lars Nørby Johansen og iværksætteren Niels Thorborg i spidsen. Hvad disse midler skal bruges til, og hvem der bestemmer over prioriteringerne, synes for offentligheden ikke helt klart. Det er blandt andet midler herfra, der er med til at skubbe gang i musikfestivalen Tinderbox. Der er også blevet økonomisk råderum til at sende 4 mio. kr. efter en biograffilm, som produceres af Zentropa. Filmen, der blandt andet foregår i Odense, skal angiveligt gøre Odense og Fyn attraktivt for kinesiske turister. Filmen får premiere i december 2015.

5 B&U-udvalgets to socialdemokratiske medlemmer, Dorte Hjertstedt og Olav Rabølle Nielsen. BUDGET 2015 Corydons konkurrencestatsdogme regerer i Odense 5 Dorte Hjertstedt og Olav Nielsen, der er de socialdemokratiske medlemmer af B&U-udvalget, foretrækker elever frem for asfalt, men indrømmer, at det er corydonismen, der regerer. Der skal ifølge partitoppen gang i væksten, før der kan genereres et overskud til velfærd. Det bøjer Dorte Hjertstedt Boye og Olav Nielsen sig for. Men de tror ikke på, at det rigide system i folkeskolen holder. Lærerne kan imødese mere fleksibilitet i fremtiden, vurderer de. Af Erik Schmidt Det er ikke Socialdemokraterne i Børn- og ungeudvalget, Olav Rabølle Nielsen og Dorte Hjertstedt Boye, der bestemmer den socialdemokratiske skolepolitik i Odense. Olav Nielsen, hvis kampvægt for tiden er lavere end normalt, fordi han har brækket to ribben og er medicineret, bedyrer, at han er mere enig med lærerforeningen end det politiske flertal er. -Det gør ondt i enhver lokal socialdemokrat, at Odense er den kommune i hele landet, der bruger færrest midler pr. elev i grundskolen, siger han. -Jeg får også mange skæld ud af lærerne for tiden, og min kone, der er lærer, er frustreret over, at hun skal stoppe kl , fordi den pigegruppe, hun er lærer for, ofte har brug for hende efter lukketid. Men det sidste er en anden sag. Olav Nielsen, der er tidligere skoleleder i Vollsmoseområdet, må erkende, at de store linjer bliver lagt i økonomiudvalget, og her er den corydonske vækstfilosofi dominerende. Der skal gang i væksten, før der kan genereres et overskud til velfærd. Det er devisen.

6 6 Det, jeg personligt ser som den største udfordring, er risikoen for at miste det gode ved den nuværende folkeskole. At miste noget af det, som er svært at måle eller beskrive, men som måske bedst kan sammenfattes i ordet dannelse. Susanne Crawley Larsen, rådkvinde for Børn & Ungeforvaltningen. ELEVER VIGTIGERE END VEJE På trods af at det er socialdemokraterne, der råder over de magiske 15 mandater, er det alligevel tilsyneladende rådmand for By & Kultur, Jane Jegind (V), der har overhånden, når der nu er lagt op til, at rådighedsbeløbet på 100 mio. kr. skal bruges til broer og veje, hvilket har været det dominerende synspunkt op til de afgørende budgetforhandlinger. -Jane vil have noget asfalt, men vi vil have en mere progressiv anlægspolitik. Rismarksbroen udgør et særligt problem, men elever er generelt vigtigere end veje, og vi vil have nogle anlægsmidler til folkeskolen. B&U-rådmand Susanne Crawley har slået et slag for at få del i anlægspuljen på folkeskole-reformens krav til holddeling, motion & bevægelse og nye fag. Vedligeholdelse af skolerne trænger sig også voldsomt på. Forvaltningen anslår selv, at der skal bruges 138 mio. kr. næste år til udvendig vedligeholdelse. -Det ender formentlig med et kompromis, hvor alle får lidt af kagen. Dorte Hjertstedt finder det politisk set mest spændende, hvordan Enhedslisten vil reagere. Per Berga er ny i økonomiudvalget, men vil partiet vælge at stå uden for et budgetforlig? Nyt er det også, at SF ikke føler sig så forpligtet på at knytte sig til Socialdemokraterne, fordi de er trådt ud af valgforbundet med SF. Generelt er det dog Dorte Hjertstedts vurdering, at alle gerne vil med i det budgetforlig, der venter lige om hjørnet, for ellers bliver man holdt uden for de møder, der jævnligt indkaldes til i forligskredsen. CRAWLEY LÆNER SIG OP AD SOCIALDEMOKRATERNE Hvad der til gengæld er sikkert er, at B & U-rådmand, Susanne Crawley, der politisk set står ret alene som eneste radikale i byrådet, vil læne sig op ad Anker Boye. Det var aftalen med Boye ved seneste kommunalvalg, der sikrede Susanne Crawley Larsen rådmandsposten. -Susanne skal være enig med os, hvis hun vil have noget igennem, og det er der ingen problemer i. Der er stor samklang mellem den radikale rådmand og os! Hun vil jo også udligne de sociale skel mellem børn og unge! -Vi har et godt samarbejde! Det er politikerne i det magtfulde økonomiudvalg, der lægger de store linjer for byrådsarbejdet på baggrund af oplæg fra embedsværket. Det er reelt i økonomiudvalget beslutningen om, at det økonomiske råderum for budget 2015 er 100 mio. kr., og at midlerne skal bruges til anlæg. Ikke til drift. Og dermed ikke til finansiering af skolereformen. Det er her, det reelt besluttes, at der årligt på forhånd afsættes 100 mio. kr. til forslagene fra Odense Business Taks Force med erhvervsmanden Lars Nørby Johansen i spidsen. Og det er her, det bestemmes, at havnebadet skal tilføres yderligere 10 mio. kr., fordi det er dyrere end beregnet. Det er også her, det fravælges at afsætte midler til at gennemføre den nye skolereform. INKLUSION EN ØM TÅ Dorte Hjertstedt indrømmer, at inklusionsprojektet i folkeskolen er en øm tå. -Vi ved ikke helt, hvad vi har sat gang i. -Vi er åbne og må løbende evaluere, hvordan bestræbelserne virker. De to socialdemokrater er også godt klar over, at der i folkeskolen stadig mangler midler til udbygning af lærernes arbejdspladser. -Men det er ikke noget, vi har fået forelagt, så der er ikke afsat midler på 2015 budgettet! DET HOLDER IKKE Både Dorte Hjertstedt og Olav Nielsen mener, at folkeskolen er i en slags»prøveperiode«. Arbejdstidsloven bliver administreret meget stramt, og det vil ændre sig i løbet af kort tid er vurderingen fra de to skolepolitisk centralt placerede socialdemokrater. Dorte Hjertstedt Boye, der selv underviser HF-studerende og et år har arbejdet under en overenskomst, som kræver tilstedeværelsespligt fra 8.00 til 16.00, deler arbejdsplads med en anden kollega. -Jeg var sur over det i starten, men med tiden finder man ud af det. Det stadig terra inkognito for lærerne og også for lederne! -Det holder jo ikke i længden, mener Olav Nielsen. -Om to år er det hele blevet mere fleksibelt. Så bliver det mere afslappet, og hverdagen bliver mere tålelig. -Men det kræver mod hos lederne. Måske kræver det også mod hos socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Det var byrådet, der besluttede, at der ikke skulle indgås en lokal aftale med Odense Lærerforening med henblik på at mildne nogle af de mest uspiselige elementer i arbejdstidsloven, der blev indført efter lockouten i foråret Olav Nielsen, der er tidligere skoleleder, erkender, at det kan være dilemmafyldt at være med til at skære i folkeskolen. -Men så længe jeg har X-factor nok til at være i byrådet, vil jeg være der for at gøre min indflydelse gældende. BØRN- OG UNGEUDVALGETS MEDLEMMER Socialdemokraterne (A): Dorte Hjertstedt Boye og Olav Rabølle Nielsen Det Radikale Venstre (B): Susanne Crawley Larsen (formand) Socialistisk Folkeparti (F): Line Mørk Dansk Folkeparti (O): Pernille Bendixen Venstre (V): Morten Kibæk, Claus Houden

7 -Det, jeg personligt ser som den største udfordring, er risikoen for at miste det gode ved den nuværende folkeskole, siger Susanne Crawley ti LærerBladet i dette interview. -At miste noget af det, som er svært at måle eller beskrive. BUDGET Jo, det gør indtryk! Rådkvinde Susanne Crawley Larsen indrømmer, at Odenses sidsteplads med hensyn til nettoforbruget per elev gør indtryk. Som det ser ud nu, er der dog ikke flere midler på vej til drift, men lidt til anlæg og vedligeholdelse af skoler Af Erik Schmidt 1. Odense er nu den kommune i hele landet, der bruger færrest nettoudgifter pr. elev i grundskolen. Er det ikke noget, der tilskynder dig og de øvrige byrådspolitikere i Odense til at afsætte flere midler til skolen? Er det noget, der gør indtryk? -Når man overtager en forvaltning, er der et givet budget at arbejde indenfor. Det er udgangspunktet, og opgaven er naturligvis, at anvende midlerne så klogt som muligt og derefter gå i gang med at skabe et råderum. Men når det er sagt, jo det gør indtryk! Derfor vil hovedparten af min energi ved de kommende budgetforhandlinger være rettet mod skolerne. Som det ser ud nu, er der ikke penge til drift, men derimod til anlæg. Jeg vil arbejde benhårdt for, at der afsættes et større beløb til renovering og vedligeholdelse af de fysiske rammer. Derudover er der også brug for at sikre, at skolerne kan matche kravene og intentionerne i folkeskolereformen og loven om lærernes arbejdstid. MIDLER TIL SKOLEREFORMEN 2. Giver skolereformen generelt anledning til at tilføre flere midler til de betrængte skoler, eller snarere til at høste flere innovations- og effektiviseringsgevinster. -Folkeskolereformen har affødt nogle bygningsmæssige behov for nye læringsmiljøer. Der er indført nye fag, som stiller krav til nye faglokaler, der skal arbejdes med holddeling og mere bevægelse, for bare at nævne nogle ting, der udfordrer skolerne. Derfor er det så vigtigt, at dette års budgetforhandlinger prioriterer skolerne afgørende. Det er mit ønske, at en væsentlig forbedring af de fysiske rammer bliver en del af et kommende budget for 2015.

8 8 UDE PÅ SKOLERNE 3. Hvad er dit indtryk af, hvordan det går ude på skolerne med at realisere skolereformen? Hvilke problemer anser du for at være størst? -Det overordnede indtryk er positivt, når jeg taler med lærere, pædagoger og ledere. Udfordringerne er forskellige. Nogle steder er det de fysiske rammer, andre steder er man usikker på lektiecafeer og understøttende timer. Andre steder er det»den åbne skole«, der er svær at gøre konkret. Det, jeg personligt ser som den største udfordring, er risikoen for at miste det gode ved den nuværende folkeskole. At miste noget af det, som er svært at måle eller beskrive, men som måske bedst kan sammenfattes i ordet dannelse. PROBLEMOMRÅDER 4. Odense Lærerforening peger bl.a. på utilstrækkelige midler til inklusion og finder lærernes undervisningstimetal for højt og tiden til forberedelse for kort og for ujævn og tilfældig. Hvor højt prioriteter du at tilføre disse problemområder midler? -Jeg ved godt fra adskillige skolebesøg og samtaler med lærere, at lærerne synes, at inklusion er svært. Det er dog ikke det samme, som at de ikke gør det godt. Mit indtryk er, at mange lærere ønsker flere kompetencer. Knap 400 lærere og pædagoger har allerede været på ugekurser i inkluderende læringsmiljøer, og i løbet af 2014 uddannes 70 inklusionsvejledere, svarende til to pr. skole. Yderligere har min forvaltning inddraget Odense Lærerforening med henblik på at samarbejde om en ansøgning til Mærsk-fonden. Hvad angår lærernes undervisningstimetal og forberedelsestid er jeg sikker på, at de første måneder af det nye skoleår vil vise, at noget skal gøres anderledes. Andet ville undre mig. Jeg tænker, at der skal være en konkret dialog op mod jul og igen ved sommerferietid om lige præcis disse emner. Jeg ønsker ikke på baggrund af enkeltberetninger, at ændre noget, før der er et mere overordnet billede, men jeg kan da allerede nu sige, at i tilfælde af, at der forekommer»meningsløs tilstedeværelse«, vil det være min holdning, at det afskaffes. Ligeledes synes jeg, at der allerede nu tegner sig et billede af, at lærere ikke forbereder sig lige meget alle uger på året. DRIFTSMIDLER TIL SKOLEN 5. Hvordan har du det med, at byrådet tilsyneladende ikke vil tilføre Odenseskolerne flere midler til driften, men fortsætter besparelsesskruen? Mit håb er, at budgetforhandlingerne vil ende ud i et mærkbart løft af de fysiske rammer på de odenseanske skoler. Det er ikke rigtigt, at vi fortsætter besparelserne, og jeg har et begrundet håb om at Børn og Ungeområdet tilgodeses de kommende år. Jeg tilhører et parti og en generation, der ikke bruger penge, man ikke har, eller beder om penge, der ikke er der. Til gengæld kan jeg love, at jeg 24/7 365 dage om året arbejder for at skabe et råderum til gavn for børn og unge. LÆRERNES ARBEJDSSTATIONER 6. B&U regionschef Poul An-thoniussen har tidligere nævnt, at behovet for arbejdsstationer til lærerne ikke alene kan dækkes af»lockoutmidlerne«. Hvor højt prioriteres flere midler til dette formål? -Det prioriteres højt i budgetforhandlingerne. DE FYSISKE RAMMER 7. Du nævner selv (Fyens Stiftstidende) behovet for at tilføre midler til at sikre folkeskolereformens krav til holddeling, motion og bevægelsestimer, og nye fag. Tænker du på lokaliteter eller andet? Hvor højt prioriteter du dette behov? -Behovene er forskellige fra skole til skole og i første omgang er min prioritet, at der afsættes midler til at løfte de fysiske rammer på skolerne. Herunder også rammerne til at folkeskolereformens krav om holddeling, motion og bevægelsestimer, og nye fag kan føres ud i livet. VEDLIGEHOLDELSEN AF SKOLERNE 8. Ifølge By- og Kulturforvaltningen er der behov for 136 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af Odenses skoler. Hvor højt vil du prioritere dette område? Hvordan tror du, Socialdemokraterne vil stille sig i forhandlingerne? Det er et punkt som ligger mig meget på sinde. Jeg tror de fleste i byrådet kan se, at der er et behov for, at skolerne får et tiltrængt løft. Jeg tror, det har en positiv indflydelse for læringen og motivationen, at de fysiske rammer er i orden. Jeg tror også på, at gode fysiske rammer gør arbejdsglæden større og arbejdsmiljøet bedre. Grundlæggende vil vi gerne, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Derfor er det også vigtigt, at rammerne til at modtage undervisningen i er inspirerende fra den dag, man begynder i folkeskolen. Flere gymnasier, erhvervsskoler og Syddansk Universitet har i løbet af de seneste år re-noveret eksisterende rammer eller bygget helt nyt. De rammer skal folkeskolen selvfølgelig også kunne matche. Min fornemmelse er, at der i byrådet er en positiv stemning for, at det kommende budget skal rumme midler til et væsentligt løft af de fysiske rammer på byens folkeskoler. SKOLE I CENTRUM 9. Hvorfor er der brug for en skole mere i Odense Centrum, og hvor tænkes den placeret? Hvilke partier støtter dette forslag? Hvornår sigter du på, forslaget kan realiseres? -I første omgang er der brug for et løft af de fysiske ramme på de eksisterende skoler, og det er mit fokus på kort sigt. Men jeg har en vision om, at der på længere sigt vil være plads til en helt ny skole i centrum. Der pågår lige nu et større byfornyelsesprojekt i Odense Centrum, og der vil det være helt naturligt også at tænke skoler og børnehuse ind. Vi ser i øjeblikket en større søgning til skolerne i centrum, og i stedet for at udvide kapaciteten på de nuværende skoler, vil det måske på et tidspunkt være mest hensigtsmæssigt at bygge en helt ny skole, som lever op til tidens krav til læring og adresserer nogle af de udfordringer vi har omkring demografi. En skole, der fra starten er visionær i både sit udtryk og sin holdning.

9 Jeg har købt mig et ur! Forberedelsen er den store hurdle for lærerne i den nye skolehverdag. Mange oplever hverdagen som usammenhængende og stressende. Nogle synes, de laver mindre, end de plejer. Det gør Tine Steendorph fra Korup Skole. Men det sker også, at hun er nødt til at møde uforberedt op til undervisning. Lærer Tine Steendorph fra Korup Skole er til forskel fra tidligere blevet nærig med sin tid. Af Erik Schmidt For mange lærere har den første måned med den nye skolereform og arbejdstidslov været kaotisk. De oplever, at der er alt for mange opgaver, der skal løses inden for den fastsatte tid, og det opleves som frustrerende. Desuden mangler der anvisninger på, hvordan den understøttende undervisning, lektiecaféer og den daglige motion & bevægelse skal foregå. Det er den generelle erfaring i Danmarks Lærerforening. Dorte Andreas, der er formand for skolelederne i Odense, siger, at de sammen med lærerne forsøger at planlægge tiden, så det bliver så godt som muligt. -Men vi er klar over, at forberedelsen nogle steder ligger spredt og ikke alle har lige meget sammenhængende tid til forberedelse. ER BLEVET NÆRIG MED SIN TID Lærer Tine Steendorph fra Korup Skole er til forskel fra tidligere blevet nærig med sin tid. -Jeg har aldrig i mine 12 år som lærer lavet så lidt som nu. Tine Steendorph bekræfter, at dygtige engagerede lærere tidligere forberedte sig mere end nu. Nemlig til de var færdige. Idag er det slut, når fyraftensfløjten lyder! Uanset, hvor langt man er nået. Om man er midt i at skrive et forældrebrev, svare på en mail, læse en bog eller bare er fladet ud efter en udmarvende dag, så går man hjem og lader skolen og forberedelsen være. Hvis man kan. Fleksibiliteten i Tine Steendorphs arbejdstilrettelæg-gelse gav hende tidligere mulighed for at tilpasse sine arbejdsopgaver, så det tilgodeså både elevernes og hendes behov. -I dag er jeg blevet nærig med min tid og holder hele tiden øje med den. Det mindste kan vælte mine planer for forberedelse af undervisningen. Et ønske om et møde fra en forældre, en teammakker, eller skolens inklusionsteam, skal tages fra den tid, som ellers skulle bruges til forberedelse. Dorte Andreas vil gerne i dialog med lærerne. Hun mener også, at opfattelsen af, hvad der er forberedelse, må indgå i dialogen. MÅTTE MØDE UFORBEREDT! Når Tine Steendorph og hendes kolleger på Korup Skole har såkaldte flexdage, forventes det at alle deltager i undervisningen. Senest var det en fredag, hvor meget af Tines forberedelse til den efterfølgende uge traditionelt foregår. -Det betød derfor, at jeg måtte møde uforberedt op til min undervisning, og forsøge at indhente den missede forberedelse i løbet af ugen. Tines forberedelsestid er placeret i moduler på 2 timer eller 1 ½ time. -Vi har ingen arbejdspladser på min skole, så der bruges en del tid på, at finde et sted, hvor der er plads og ro. Materialer skal pakkes ud og pakkes ned hver gang, og jeg bruger unødigt meget tid på, at holde styr på mine materialer. -Det eneste gode ved Lov 409 er, at vi pludselig kan se, hvor meget tid man før brugte på at forberede sig. Sådan siger Tine Steendorph, der er blevet opmærksom på, at hun i årevis har»arbejdet over«uden at få betaling eller anerkendelse for det. 9

10 Odense Lærerforenings formand Anne-Mette Kæseler Jensen. 10 Stout formand fyldte 50 Man kan tage vestjyden ud af Vestjylland, men man kan ikke tage Vestjylland ud af vestjyden!

11 Af Erik Schmidt Formandskontoret hos Odense Lærerforening i Klaregade er et vidnesbyrd om, at det papirløse samfund ikke er lige om hjørnet. Der er papirbunker på borde og på gulvet langs med væggene. Små bunker, store bunker og kæmpebunker. Det er ikke svært at lokke et lille selvironisk smil frem hos formanden, Anne-Mette Kæseler Jensen. -Jeg ved, hvad der ligger i hver bunke. De er organiseret efter, hvilken sag, der er tale om. Og sager er der nok af. I et lærerforeningsperspektiv har der været bygevis af problemer med Odense Kommune og konstant uvejr gennem de seneste år med variationer fra stiv kuling, til storm eller orkan på barometerskalaen. Anne-Mette Kæseler Jensen står dog stadig oprejst som et relativt spinkelt, men robust, vindblæst træ på den jyske hede, hvor hun i øvrigt kommer fra. -Hun bevarer overblikket, siger hendes næstformandskollega, Charlotte Holm. -Når andre bimler i frustrationer, og dem er der mange af, så bevarer Anne-Mette roen og målet i sigte! SOLGTE MULDVARPEHALER Der var køer og grise på den 40 tdr. land store gård ved Ørnhøj på Herning-egnen, hvor den nu 50-årige Anne-Mette kommer fra. Hun havde fem ældre søskende, der alle havde daglige forpligtelser. Som lille tjente hun selv lidt håndører ved at cykle til Abildå, hvor sognerådsformanden gav 5 kr. for hver muldvarpehale, hun afleverede. Moren stod for køerne, og faren for den øvrige husmandsbedrift, og han var et meget aktivt og nysgerrigt Venstre-medlem af Husmandsforeningen, der ellers ofte var befolket med Radikale. Faren kunne lide at debattere og»være ude«, og han var med i skolekommissionen, en pendant til nutidens skolebestyrelser, ligesom han også underviste i søndagsskolen. Der kom Anne-Mette også, men det var frivilligt. Der var ikke tvang i familien, men en forventning om, at bære de kristne fællesskabsværdier i sig selv. Fællesskabet var også omdrejningspunktet i det foreningsliv, som hun nød at deltage i. Hun gik til badminton, håndbold, fodbold og volley, blev Trehøjemester i badminton og var en habil håndboldmålmand. Det var i sluthalvfjerdserne, samtidig med at den senere så kendte cykelrytter Bjarne Riis lå og fræsede bakkerne ved Trehøje flade. Sindighed og en speciel form for nøjsom driftighed og grundighed er højstatusdyder på de kanter. Det funderer næstformanden Charlotte Holm lidt over. -Det mest kendetegnende for Anne- Mette er hendes jyske grundighed og sindighed. Men også hendes evne til at tage det, som livet byder og hendes gode humør. Hun kan være rigtig sjov! MÅLMAND OG FORMAND På gymnasiet i Holstebro mødte Anne-Mette Kæseler Jensen fra nye og meget anderledes værdier hos den vestjyske jetsetungdom. Som elevrådsformand lærte hun at føre sine synspunkter i marken, at debattere og respektere andres holdninger. Hun lærte også at gå efter det, som hun troede på. Håndbolden slap hun ikke. Anne- Mette blev træner, og da hun begyndte på seminariet i Odense spillede hun Danmarksserie i Skovdalen ved Otterup. Sport er der de senere år ikke blevet plads til, efter at fagforeningsarbejdet greb om sig. I 1998 blev hun valgt som tillidsrepræsentant, og fire år senere blev hun valgt som næstformand i Odense Lærerforening, som hun siden 2004 har været formand for. Indtil for nylig var hun også formand for KOS, som er det lokale samarbejdsorgan for kommunale organisationer, og næstformand i kommunens Hovedsamarbejdsudvalg. Styrelsen fandt det dog i lyset af kommunens manglende vilje til at finde fælles løsninger klogest, at hun trak sig fra disse poster. -Jeg har bestemt ikke tænkt mig at stoppe med at kæmpe for bedre rammer for folkeskolelærerne, så de kan gøre deres bedste. Men vi har også vores strategiske overvejelser, og det er min opfattelse, at vi i OLF har godt fat i det væsentlige. NØDVENDIG VENTIL Børn- og ungeregionschef, Poul Anthoniussen, der har siddet sammen med Anne-Mette Kæseler Jensen i en del forhandlinger anerkender hendes målrettethed. -Når hun tror på noget, så går hun efter dét. Det vil Anne-Mette helt sikkert selv fremlægge som en indlysende kvalitet, men jeg har da sommetider været frustreret, når jeg har frembragt det ene meget gode forslag efter det andet, som hun afviste, fordi hun troede på noget andet. -Fra pauserne ved jeg også, at hun har humor. Det sidstnævnte er en nødvendig psykisk ventil for OLF s formand. -Vi har især de seneste to år været udsat for kommunens drastiske omstrukturringer og massive besparelser på skoleområdet. Og retorikken har været hård! -Vi kan godt være galgenhumoristiske, men det er brandærgerligt, at en mindre elite tror, at den kan finde gode løsninger ved at udøve sin magt alene i stedet for at finde fælles løsninger! Derfor hober bunkerne sig op på formandens kontor. Problemer, problemer og problemer. Den famøse minimallov med nummeret 409, der med ét kølleslag skal erstatte mange års tillidsbaserede aftaler om lærernes arbejdsvilkår, og den stærkt underfinansierede skolereform skaber bunkevis af problemer. -Bunden må være nået, og der er ikke andet at gøre end at gå løs på bunken af problemer! -Vi må prøve at få det bedst mulige ud af situationen, for det er afgørende, at lærerne kan genfinde glæden ved deres arbejde! Anne-Mette Kæseler Jensens vestjyske stouthed slår ikke fejl. For man kan tage en vestjyde ud af Vestjylland, men man kan ikke tage Vestjylland ud af en vestjyde. 11

12 10 nye forberedelsesrum på Kroggårdsskolen Hver anden lærer i Odense må dele skrivebord med en kollega. Det viser en uformel OLF-undersøgelse. Deltidsskriveborde og halvtimesmoduler giver dårlige betingelser for kvalitet i forberedelsen. Odense Kommune har foreløbig ikke budgetteret med en krone til arbejdsstationer. Men på Kroggårdsskolen har man på trods af denne situation fundet en tilsyneladende god løsning. 12 Kroggårdsskolen har kunnet tilbyde hver enkelt lærer en arbejdsstation. Af Erik Schmidt På Kroggaardsskolen er der skudt ikke færre end 10 nye arbejdsrum op på kort tid. Her kan lærerne forberede sig og arbejde sammen, og teamene holde møder. Sammenlignet med de øvrige arbejdspladsløsninger på Odense-skolerne, ligner det en smart og ret radikal løsning på lærernes forberedelsesbehov under de nye omstændigheder. Hvert årgangsteam har et lille kontor for sig selv. Det er indrettet med skrivebord, lampe. kontorstol og hylder til hver enkelt lærer, så man ikke nødvendigvis skal rydde sit bord, når man det efter endt forberedelse pludselig ringer til time. INGEN UDSIGT TIL KOMMUNALE MIDLER Det er kommunernes opgave at skabe en ramme for lærernes arbejde, der opfylder arbejdsmiljølovens almindelige krav til indretning af en kontor- arbejdsplads, men Odense har ikke afsat en krone på budgettet i 2014 og efter alt at dømme heller ikke på budget Nogle skoler har dog brugt af de såkaldte»lockoutmidler«til en indretning, der tidligere af daværende skolechef, Poul Anthoniussen, blev betegnet som midlertidig. Der er dog heller ikke på budgettet for 2015 udsigt til, at kommunen agter at afsætte flere midler. Rådkvinde Susanne Crawley Larsen siger imidlertid til LærerBladet, at opfyldelsen af lærernes behov for adækvate arbejdspladser prioriteres højt i de pågående budgetforhandlinger. LANGT FRA ALLE VAR KLAR EFTER FERIEN En rundspørge, som Odense Lærerforening har foretaget blandt Odenses 36 skoler har vist, at den enkelte lærer på godt og vel halvdelen af skolerne har sin egen personlige arbejdsplads. Det har 17 svaret ja til, mens 15 har svaret nej. 4 tillidsrepræsentanter har dog ikke givet svar på de stillede spørgsmål. På lidt over halvdelen af skolerne var de planlagte arbejdspladser klar til skolestart. 16 svarer ja til dette, mens 12 svarer nej. På Kroggårdsskolen var de såkalde lockoutmidler primært blevet brugt på indretning af et lokale til det nye fag,»håndværk & design«. Det var en beslutning, der blev truffet under den tidligere skoleleder, som skiftede job. Inden det nye skoleår, blev der indrettet ikke færre end 10 lokaler til forberedelse og teammøder. Hvert årgangsteam har simpelthen et lokale, der er indrettet med mindst et skrivebord, en lampe, og en reol til hver medarbejder. Ideen kom fra den konstituerede leder, Axel Bay, der for år tilbage var lærer på skolen og ellers var gået på pension. Han blev spurgt, om han ville konstitueres, indtil den nye leder

13 Mogens Falk Jørgensen kan tage over. Efter at have nyindrettet et lokale til det nye fag,»håndværk & design«blev billedkunstlokalet på skolen ledigt, og Axel Bays forslag gik blandt andet ud på at lave det store lokale om til fem mindre. ET LOKALE TIL HVERT TEAM Desuden blev der inddraget nogle smårum, et konferencerum og et biografrum. Peter Heinrich, der er konstitueret viceskoleleder ligner en glad mand. -Vores pedeller og administrative leder er gået frisk til opgaven og har fået meget ud af lidt. I alt har det måske kostet ,- kr., som skolen altså selv har udredt. Han kan godt mærke, at lærerne føler sig pressede, fordi de har fået mere undervisning, og netop derfor er han glad for, at skolen kan tilbyde ordentlige forberedelseslokaler. -Det er helt vildt godt. Da vi startede efter ferien var det hele klar, og alle kunne flytte ind med deres ting. Der var en god energi. Det var en fornøjelse. PRINTER- OG TELEFONBØVL Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på skolen er godt tilfredse. -Det fungerer fint. Men personalerummet er totalt affolket undtagen i det store frikvarter, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at skolen selv skal udrede udgifterne, siger Rikke Johansen. Niels Lyngbo, der særligt er opmærksom på arbejdsmiljøet, er glad for de store skriveborde. Han fremhæver også den gode demokratiske proces, der har været om beslutningen. -Vi har brugt god tid på processen. Vi frygtede, at vi ville få halvtimes forberedelsesmoduler, og det holdt stik. Så det er godt, vi ikke først skal rydde skrivebordet. -Det var et meget stort ønske fra personalets side med et skrivebord til hver enkelt, og både ledelsen og skolebestyrelsen var lydhøre. Men der er ifølge Niels Lyngbo stadig mange uløste problemer. Han hæfter sig ved telefon- og printerproblemerne. -Der er mange, der skal bruge printeren, og først skal man uploade til»everyprint«, og den står et andet sted i bygningerne, og så bryder den sammen. Så skal man skynde sig hen til printeren og tjekke, om det, man har skrevet, nu også er skrevet ud, og måske er det personfølsomme oplysninger, og hvad gør man så? -På samme måde med telefonen. Vi har kun tre mobiltelefoner, og der er mange om budet. Jeg er sløjdlærer, og jeg skal da af og til have fat i sløjdleverandører. Niels Lyngbo er glad for med de nye arbejdsforhold at have fri, når han har fri. Men det er en vanskelig omstilling. -Når man skal bruge fire elastikker, to stykker kridt og et æble til et forsøg i»natur og teknik«, ordnede vi det tidligere lørdag formiddag, hvor man alligevel var i byen. -Men den går ikke længere! ARBEJDSPLADSFORHOLD PÅ ODENSES FOLKESKOLER Har den enkelte lærer sin egen personlige arbejdsplads? Ja: 17 / Nej: 15 Var de planlagte arbejdspladser klar til skolestart? Ja: 16 / Nej: 12 OLF s rundspørge afsluttet 19. august Der var svar fra 32 skoler. 13 -Det var et meget stort ønske fra personalets side med et skrivebord til hver enkelt, siger Rikke Johansen og Niels Lyngbo. Rikke er tillidsrepræsentant og medlem af styrelsen i OLF. Niels er arbejdsmiljørepræsentant.

14 14 OLF tog sagen om lærernes ytringsfrihed op på kongressen Anne-Mette Kæseler fik opbakning fra Anders Bondo på talerstolen til ytringsfrihedssagen Rikke Johansen, medlem af styrelsen i OLF Debatten om det enorme pres, der er kommet på lærernes forberedelse, blev det helt store tema på Danmarks Lærerforenings kongres Odense Lærerforenings formand Anne Mette Kæesler Jensen fik dog lejlighed til at gå på talerstolen for at tale om ytringsfrihed. -I en virkelighed, hvor mange medlemmer føler at deres grundlovssikrede ret til at ytre sig, forholde sig kritisk og diskutere problemstillinger er sat under pres, er det vigtigt, at vi som forening handler, sagde Anne-Mette. -Vi er nødt til at gøre politikerne opmærksomme på, at de skal tage problemstillingen alvorligt. En undersøgelse, som Odense Lærerforening tidligere iværksatte, viste netop, at en stor procentdel af lærerne ikke tør ytre sig. -Der skal derfor handling bag ordene. Odense kunne passende starte med fra politisk hold med at vælge at gå ind i sagen omkring lærer Erik Schmidt fra Agedrup Skole. Han fik en tjenstlig advarsel som følge af uenighed på et pædagogisk rådsmøde. UNDERSKRIFTINDSAMLING Fra talerstolen opfordrede både Anne Mette Kæseler og DLF s formand Anders Bondo til, at man som medlem deltager i den underskriftindsamling, der er igangssat af en gruppe lærere fra Odense. Det er Gitte Mailand, Hunderup-skolen, Helge Rasmussen, Agedrup Skole, Bodil Nielsen og Lene Junker, Rosengårdskolen. Underskriftindsamlingen er blevet iværksat netop på baggrund af Agedrup-sagen. Den findes på Sagen er dog principiel, da den handler om læreres ret til at ytre sig og gennem kritik at være med til at udvikle folkeskolen. Kongressen var i det hele taget præget af en levende debat, hvor mange delegerede benyttede sig af deres ret til at ytre sig. Både da der blev talt om OK 15, foreningens strateg, i og de lærerstuderendes foreslag om at ændre i foreningens politik og bibeholde læreruddannelsen som en 4 årig bachelor uddannelse. Også foreningens»mission og visionstrategi«fik mange talere på talerstolen. FRAKTION 4 - Aktiviteter i efteråret 2014 Bemærk venligst det ændrede mødetidspunkt! Alle normale månedsmøder starter kl Dette skyldes den ændrede organisering af skoledagen, så før den tid kan der altså være elever og lærere i lokalet. Tirsdag den 30. september, kl på Skt. Klemensskolen: Egon Schlosser, formand for Røde Kors Midtfyn, fortæller om Røde Kors overordnede arbejde og arbejdet i lokalområdet. Tirsdag den 28. oktober, kl på Skt. Klemensskolen: Edith Piaftrioen fortæller historien om»den franske nattergal«edith Piaf. Slutningen af november - Juletur, dato og program kommer - se hjemmesiden Tirsdag den 9. december, kl på Skt. Klemensskolen: Julemøde HUSK: Tilmelding til månedsmøderne altid senest fredagen før til: Inge Krause, mobil eller mail: Løntjek i uge Fokus på undervisningstillæg Som et led i kampagnen»er du OK?«kører der i uge 45 og 46 en lønkampagne. Odense Lærerforening gennemfører i den forbindelse løntjek i uge 45 og 46, hvor alle medlemmer kan få tjekket deres lønsedler. Der vil blandt andet være fokus på, om der er udbetalt korrekt undervisningstillæg. Nærmere information via din tillidsrepræsentant (TR). Nu kan TR-folket mødes en gang om måneden Hvis fælles-tr kalder Kort før sommerferien kunne Odense Lærerforening i fælles forståelse med Odense Kommune meddele lærernes tillidsrepræsentanter, at de fast en gang om måneden kan deltage i møder indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne. -Det er vigtigt, at vi løbende kan afholde møder, som MEDaftalen giver os mulighed for, så tillidsrepræsentanterne får bedre muligheder for at udføre deres opgaver som tillidsvalgte og deres lærerjob, siger OLF s næstformand, Charlotte Holm, som er fællestillidsrepræsentant for lærerne. -Det her er et lille skridt, men jeg er glad for, at vi har kunnet udsende en mødeplan, så skolerne har mulighed for at planlægge efter at tillidsrepræsentanterne er væk de pågældende dage.

15 Nyt trivselstjek Husk at deltage! Netsaks Professor Lene Tanggaard skriver på sin facebookprofil »Der er noget, jeg ikke begriber. I min bog er læring ikke noget, man kan sætte mål for. Det er noget, der sker. Ofte ved vi først, at vi har lært, når det er sket. Undervisning kan man sætte mål for. Hvorfor hulen taler alle så om læringsmål? Nå, ja, jeg kan da godt sige, at jeg gerne vil lære at læse. Men jeg lærer at læse ved at læse. Og mål kan ikke gribe det, vi ikke ved, vi kommer til at lære - altså alt det såkaldte kreative o.s.v. Mål kan kun gribe det, vi allerede ved. Ikke det, der kommer. Overskridelsen. Alt det, børnene kommer til at kunne, som vi ikke kan begribe. Det der gør, at de vil udvikle tingene i andre og nye retninger. Det som skolen er en art forberedelse til at kunne. I Jyllands-Posten i dag står der, at lektiecaféer nok ikke virker, men så kan børnene bruge dem til at sætte mål op for deres egen læring. Det bliver for det første noget selvcentreret. For det andet kan alle, der kan deres sociologi ved regne ud, hvem der profiterer af caféer med 25 børn om én lærer. Ambitionen om social inklusion og lighed gennem snubler i sig selv. Og imens snakker Antorini videre. Og det meste bliver nok alligevel ikke realiseret, fordi der er tænksomme og dygtige lærere derude, der gør det, der skal gøres. Fra i dag er jeg erklæret modstander af målsætninger. Jeg har meget mere tiltro til praksisser (det sidste er ikke noget nyt).«fællesdag om ytringsfrihed I efteråret lavede Odense Lærerforening en undersøgelse, der viste, at over halvdelen af lærerne i Odense oplever, at Odense Kommune forsøger at begrænse medarbejdernes offentlige ytringer. Odense Lærerforening og Odense Kommune har nu aftalt at afholde en fællesdag om trivsel og samarbejde med fokus på ytringsfrihed. Fællesdagen kommer til at ligge i løbet af efteråret og bliver for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagerne skal komme med konkrete forslag til, hvordan kulturen omkring de ansattes ytringsfrihed kan blive bedre. -Det er vigtigt for os, at der ikke bare bliver sagt og skrevet flere ord, men at handlingerne rundt om i kommunen også viser, at kommunen mener, det der skrives, siger OLFformand Anne-Mette Kæseler Jensen. -Det oplevede vi også lydhørhed for. Det er handlingerne, der viser ordenes troværdighed, og det er afgørende, at der sættes målrettet ind for at ændre den kultur, der er opstået i Odense. Den årlige trivselsundersøgelse for alle medarbejdere i Odense Kommune gennemføres i perioden den september. Forud for selve trivselsundersøgelsen lægges der stor vægt på forberedelsen af undersøgelsen. Hovedudvalget, som er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen, pointerer, at det er vigtigt at drøfte spørgeram-men inden udfyldelse af trivselsundersøgelsen. -I lighed med tidligere år er der afsat ½ time pr. medarbejder, og din leder skal sørge for at sikre at praktiske forhold er i orden, siger OLF s næstformand og medlem af Hovedudvalget, Charlotte Holm. -Det er meget vigtigt, at du deltager i undersøgelsen, så der bliver et tydeligt billede af trivslen både på din arbejdsplads og samlet i Odense Kommune. Den 3. oktober vil rapporterne være tilgængelige for alle, og senest den 1. december skal ledelsen sørge for, at resultatet har været drøftet på arbejdspladsen, og at handleplanen for arbejdet med trivslen på din arbejdsplads, er klar. For ledere, TR og AMR 15 -Vi har desuden opfordret meget kraftigt til, at Odense Kommune trækker advarslen til Erik Schmidt tilbage. Det ville være et utroligt godt signal om, at kommunen omsætter ord til handling i forhold til ytringsfriheden. Desværre er det endnu ikke sket. Dette skriver Odense Kommune om ytringsfrihed (uddrag fra Nyt fra Hovedudvalget, oktober 2013):»Der er ingen tvivl om, at Hovedudvalget forventer og fordrer fuldstændig ytringsfrihed i hele organisationen Odense Kommune. Det gælder både internt i kommunen og i forhold til offentligheden. Desværre er der eksempler på arbejdspladser, hvor der ikke er den fornødne tillid, og hvor åbenhed og ærlighed mellem ledelse og medarbejder ikke er en naturlig ting. Det betyder, at medarbejderne oplever, at de ikke har lov til at udtrykke, hvis de er uenige med ledelsen, eller at de ikke kan stille kritiske spørgsmål til ledelsen. En leder må aldrig begrænse medarbejderne i deres ytringsfrihed. Hvis det er tilfældet, skal der gøres noget ved det.«

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver.

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Undersøgelse af offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger: Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Og 34 procent

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014

Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014 Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014 Odense er udfordret. I de gode gamle dage var Odense Danmarks industriby nummer 1. Der var gang i den i Odense i 40 erne, 50 erne

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere