Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7"

Transkript

1 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler), 19/11, 17/12, 28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 20/5, 17/6. Desuden seminar 13/9 Fraværende (afbud meldes pr mail til PEL på Alex Vincit, Gitta Hansen Referat 1. Proviantering 5 min. Kort præsentation Velkommen til nyvalgt medlem: Victoria 9.b (næstformand i elevrådet)) samt suppleant for forældrevalgte: Allan Ankjær 2. Godkendelse af ordstyrer Mødeleder Beslutning 2 min. Beslutning: Annette 3. Godkendelse af dagsorden Mødeleder Beslutning 2 min. Beslutning: Dagsorden godkendt med et ekstra punkt indsat som punkt 5a 4. Godkendelse af referat mødeleder beslutning 2 min. Aktion før mødet: Hvis I har kommentarer til referatet, så mail det til alle medlemmer senest 3 dage inden mødet. Ellers betragtes referatet som godkendt. Beslutning: Referatet godkendt 5. Opsummering fra forventningsafstemning. Annette - 10 min. Referat / Beslutning: Annette præsenterede opsamlingen på forventningsafstemning blandt medlemmer fra sidste møde. Se nedenstående: Forventningsafstemning Før /Mellem

2 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 2 af 7 Mødeplan for året Forældrerepræsentanter taler sammen jævnligt mellem møder Rettidig information: Skoleleder orienterer bestyrelsen hurtigt, når der sker noget akut, fx mediehistorier. Dagsorden Så tidligt som muligt. Helst en uge før Hvis nogen har punkter til dagsorden skal de meldes ca. 2 uger før Forklarede punkter inkl. type (beslutning, diskussion, etc.) Realistisk tidsmæssigt meld ud på forhånd, hvis mødet er forlænget Vejledende tider Under Starter til tiden Pause Slutter til tiden Navneskilte God tone, Plads til uenighed, konstruktiv dialog, lyttende Tid til punkterne Mødeleder lukker punkterne, når nødvendigt. Holder talerække Er nærværende (er ikke på mobil, mail etc.) Brugbart beslutningsreferat inkl. hvem gør hvad til næste møde. 5a Høring om Kommunal læsestrategi PL orienterede om læsestrategien. Bestyrelsen har ikke nogen bemærkninger/indvendinger til den fremsendte kommunale læsestrategi. 6. Orientering om Den nye skoledag Peter - 45 min o Hvad er det nye? o Hvordan ser dagligdagen ud? o Hvordan er skolen kommet fra start? (ledelse, lærere, elever) o Linjerne på 7. årgang o Valgfagene på 8. og 9. årgang o Holdopdeling o Hvad kan bestyrelsen bidrage med? Referat / Beslutning: Det nye: Ændringer i timetal, tvunget valgfag, understøttende undervisning Dagligdagen: Læsebånd en del af den understøttende undervisning (21 minutter hver morgen) Klokken ringer kun ind. Teaterringning 3 min. før lektionen starter

3 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 3 af 7 Bevægelse i undervisningen. Ud over bevægelse i timerne er der på Campusskolen indført et bevægelsesbånd i idrætsanlægget (incl. Svømmehallen), hvor der er taget kontakt til flere lokale idrætsforeninger, som præsenterer deres sportsaktiviteter. Dette er et forsøg i det første år med den nye reform. Skolestart. Flere lektioner har krævet flere resurser. Dette sammenholdt med at flere medarbejdere har søgt job tættere på deres bopæl har betydet, at Campusskolen har ansat 13 nye lærere til det nye skoleår. Generelt er skolen kommet godt i gang. Lærerne: Det er anderledes! Nogle føler, at de har meget lidt tid til forberedelse, fordi tiden er ugentligt fast fikseret hele året. Nogle medarbejdere nyder at have fri, når de forlader skolen om eftermiddagen. Linjer på 7. årgang: Umiddelbart virker det, som at det er kommet godt i gang. Desværre er der tre lærere, som først starter 1. sept./1.okt.. De berørte klasser har en fast vikar i den berørte periode. Beslutning: Ledelsen laver et opslag på Intra om bevægelse i undervisningen på Campusskolen. >>>>>>>>>>>>>>>>PAUSE 15 min. Den skal også bruges til at fotografere bestyrelsens medlemmer.<<<< 7. Fokus i den kommende tid orientering Peter / Anette - 20 min Virksomhedsplan/virksomhedsstrategi Princip for sk/hj samarbejde /kommunikation (karakterer, elevplan, sk.-hj.samtaler, læringsmål) Princip om forældreinvolvering Evt. andre principper Opfølgning på skolestruktur (bevægelsesbånd, understøttende undervisning osv.) og linjer og hold Beslutning: Annette orienterede kort om punkterne. 8. Lejrskole orientering/ diskussion - HK/PL - 30 min Kort fortalt: På sidste møde inden ferien oplyste ledelsen, at der grundet de nye arbejdstidsaftaler ikke længere er råd til lejrskoler på Campus. Det er en for stor belastning af økonomien, da vi sender ca. 1/3 af skolens elever afsted hvert år. Sammen med fødeskolerne skrev vi en henvendelse til Børne-og undervisningsudvalget for at gøre opmæsksom på problemet. De har regnet på det og har det på møde d I det følgende har Peter skitseret nogle hovedtræk omkring økonomien. Vi får det forklaret på mødet (punkt a). Desuden vil vi vende hvordan der så kan arbejdes med at få 7.klasser smeltet sammen socialt, hvis der ikke er råd til lejrskole (punkt b). a) Børne og Undervisningsudvalget behandler emnet på deres møde Af dagsordenen fremgår følgende økonomiske redegørelse: I forhold til en arbejdsuge på 40 timer (jf. Ringsted-aftalen), hvor det forudsættes, at undervisningen udgør 25 timer, udløses undervisningstillæg i 70-25=45 timer.

4 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 4 af 7 Samlet ekstra undervisningstillæg for lejrskolen for 2 lærere er 2x4.860 kr = kr. = Hvis man antager samme eksempel, men med lærere der underviser under 750 årlige timer vil regnestykket se således ud: Samlet ekstra undervisningstillæg for lejrskolen for 2 lærere er 2x1.566,45 kr. = 3.132,60 kr. Hertil kommer et arbejdstidsbestemt tillæg for deltagelse i lejrskoler på 163 kr. (1.1.14) pr. påbegyndt dag. Dette tillæg ydes i stedet for ulempegodtgørelse for tjeneste efter kl Det betyder i det ovenfor skitserede eksempel 5 dage a 163,61 = 818,05 kr. pr. lærer. Disse forhold var også gældende under den forrige arbejdstidsaftale ,90 Disse beløb skal ifølge indstillingen til Børne og Undervisningsudvalget også betales ud af Campusskolens samlede driftsbudget på ca. 2 mill kr. Det er vel at mærke et beløb, som udelukkende er penge ud af kassen uden synlig modydelse. Her ud over er der usikkerhed om antal timer der gives tillæg i. Der står 14 pr døgn i loven, men Danmarks Lærerforening hævder at tillægget skal gives i 24 timer pr døgn. Skolecenteret har meddelt, at det er uklart hvem som skal afholde en sådan efterbetaling i det tilfælde at KL taber sagen Dets foruden er det en overvejelse værd, om den vikardækning, der er nødvendig i en sådan periode, er optimal for undervisningen. Sådan som skolen er organiseret er 7. årgang meget ramt af vikarer, da det kun er lærere fra denne årgang, som deltager i afviklingen. Så vidt den nye arbejdstidslov. De samlede økonomiske omkostninger ved afholdelse af Lejrskolen er meget større. Campusskolen sender hvert år 1/3 af sine elever på lejrskole. Hver klasse har fået tildelt kr til turen (her ), lige som der har været vikarudgifter til omkring 1 lærer pr klasse på tur svarende til ca. ¼ årsværk ( ) De samlede udgifter til afholdelse af Lejrskolen er altså årligt omkring kr b) Hvorledes arbejdes med Teambuilding når der iskke er Lejrskole? Dette skal muligvis på sigt udmyntes i et princip for teambuilding eller lign. Referat / Beslutning: Peter Lund orienterede om baggrunden for ledelsens beslutning om at afskaffe lejrskole for 7. klasserne i dette skoleår, - bl.a. Campusskolens opbygning, hvor 7. klasserne udgør en 1/3 af skolens elever. Det vil kræve, at en meget stor del af skolens budget bruges til afholdelse af lejrskoler. Lærere og ledelse udarbejder forslag til alternative tiltag til de nydannede klassers socialiseringsproces, der kan sættes i stedet for det traditionelle lejrskoleophold.

5 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 5 af 7 Forslagene forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 22. oktober. Peter og Hans skriver til forældrene om hvorfor der ikke kan afholdes lejrskole og at lærere og ledelse er ved at udtænke alternativ til lejrskolen i 7. klasse. 9. Seminar orientering AK 10 min. Jeg arbejder på at have et program for seminaret klar, så jeg kan præsentere det for jer. Seminaret starter kl. 10 vi arbejder til kl. 17 og har derefter spisning og hygge til kl. 21, evt. længere, for dem der ønsker det. Annette orienterede om de foreløbige tanker om dagens indhold. 10. Meddelelser mødeleder orientering 10 min. a) Formanden b) Ledelsen. Revideret budgetbemærkninger c) Elevrådet d) Medarbejdere e) Udvalg / Ordførere f) Andre b. Vi har tre år til at implementere skolereformen og omsætte de nuværende undervisningsmål til læringsmål. I den kommende tid vil nogle elever få aflyst nogle ydertimer, da alle lærere er indkaldt til kurser af Skolecenteret. Alle stillinger på Campusskolen er blevet besat. 11. Eventuelt mødeleder Orientering 10 min. 12. Næste Møde mødeleder beslutning/orientering 2 min. Beslutning/ Septembermøde: Trivselserklæring Økonomi Forretningsorden Skole/hjem samarbejde, elevplan Princip

6 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 6 af 7 Oktober: Fællesmøde Alternativer til lejrskole November: Meddelelser uden elever mødeleder type 10 min. Herunder forældrehenvendelser 14. Evt. uden elever mødeleder type 5 min. *** Parkeringsplads / Idebank: *** *** UNDERSKRIFTER: Annette Kjølby formand Mette Høstgaard Bonde forælder specialklasse Mette Bundgaard, forælder specialklasse Gitta K Hansen Alexander Vincit næstformand Rikke Nagel Granger Knud Erik Krogh Allan Ankjær

7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat Side 7 af 7 Maja Elvang Allan Søvind Eva Schjelde Elevrådsrepræsentant.

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014

FÆLLESELEVRÅDET I KØGE. Oktober 2014 FÆLLESELEVRÅDET I KØGE Oktober 2014 DAGSORDEN 1. Velkomst med kort præsentation af dagens program og fælleselevrådets opgaver 2. Præsentation af hinanden 3. Dagens tema: SKOLEREFORMEN 4. Pause og valg

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere