FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft"

Transkript

1 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne ere anbragte. Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, ere henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. 1. *Portrætbillede. 2. Portræt. J. E. Olsen-Aabye. Arvid Aae. 3. *Efteraarssol i et Drivhus. G. Achen (u. C.). 4. Portræt af Professor Howitz. 5. *Stille Aften ved Solnedgang. Dollerup Bakker. Hald Sø. 6. *Under de store Bøge ved Liselund Forpagtergaard. 7. *Et Hjørne af Spisesalen i det gamle Liselund Slot. 8. *Spøgelseværelset i det gamle Liselund Slot. 9. *Morgensol i Korridoren i det gamle Liselund Slot. 10. *Drømmevinduet i det gamle Liselund Slot. 11. *Et Hjørne af det gamle Liselund Slot. 1

4 2 Hans Agersnap (u. C.). 12. *Sejet Banke ved Bryrup Langsø. 13. *Bygevejr mellem Bakkerne ved Andrup. Anna Ancher (u. C.). 14. *Et Missionsmøde. 15. *En Passiar. Sommeraften. 16. *Frokost før Jagten. 17. *Et Middagsmaaltid. 18. *Fiskere paa Søen. 1 g. *Portræt. 20. *Sobillede. Michael Ancher (u. C.), R. af Db. Cilius Andersen. 21. *Gammel Fyr fra en Forstadsknejpe. 22. *1 Borgemesterens Strygestue. 23. *Klar Sommerdag i Ordrup Mose. 24. I Skovløberens Køkken. Tilh. Blikkenslagermester Th. Larsen. 25. Dameportræt. Tilh. Frk. A. A. 26. *Nyfalden Sne. A. Andersen-Lundby (u. C.). Vilh. Arnesen (u. C.). 27. ^Stormfuldt Bygevejr. 28. *Septemberdag. 29. *Frederiksholms Kanal med Chr. IV.s gamle Bryghus. Set fra Kristianshavn. 30. *Den gamle Havn ved Knippelsbro. Set fra Niels Juelsgade.

5 31. *Brænding med tiltagende Kuling. Gilleleje. 32. *Fiskerbaaden gaar ud. Gilleleje. 3 Otto Bache (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm. 33. Dameportræt. Brystbillede. Tilh. Frk. Konow. 34. Portræt af Grosserersocietetets Formand, Etatsraad Frantz Th. Adolph. Tilh. Købmandsskolen i Kjøbenhavn. 35. Hestene vandes ved Aftenstid. Otto P. Balle. 36. *1 Stalden hos den gamle røde Ko. 37. *Vor Mo'er paa sin Plads ved Døren. 38. *Snerester ved Skovbækken. Solskin. Paul Bang. 39. *Portræt af min Fader. 40. *Studiehoved. Brita Barnekow. 41. * Veninder. 42. Portræt. 43. Barneportræt. Tilh. Jægermester Sporon-Fiedler. Chr. F. Beck. 44. *Oktoberfarver. Fra Øen i Frederiksberg Have. 45. *Vinterdag i Frederiksberg Have. J. Bentzen-Bilkvist. 46. *Italiensk Landskab. Motiv fra Civita d'antino. 47. *Fra en gammel Klostergaard i Venedig. Farvelagt Pennetegning.

6 4 48. *Bag en gammel Bondegaard i Tørskind. 49. *Den gamle Vandmølle i Randbøl Dal. 50. *Udsigt over Randbøl Dal. 51. Vejle Aa ved Tørskind. 52. *Fra Ulvsø ved Funder. Farvelagte Pennetegninger. Chr. Berthelsen. 53. *Efteraar. Motiv fra Svendborg. Jens Birkholm. 54. *Frelserhæren i Fattiggaarden. 55. *Septemberdag. 56. *Fra en gammel Gaard. R. Bissen (u. C.). 57. *Udkanten af Skoven. Kold, lys Dag. 58. *Sommernat. Dagen gryr. Kronhjortene trække til Skovs. Jylland. Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 59. *Paa Sydsiden af Kullen. 60. *1 Nærheden af Kullens Spids. 61. *Ablaham. Kullen. Sen Eftermiddag. 62. *Klippepynt paa Nordsiden af Kullen. 63. *Ablaham. Kullen. Formiddag. Gerhard Blom. 64. *Bøgetræer i Udkanten af Skoven. 65. * Vinterbillede. 66. *Sommeraften ved Solnedgangstid.

7 5 67. Portrætgruppe. G. V. Blom. Joh. Boesen (u. C.). 68. *Stille Eftersommerdag. Motiv fra Sejs Hede. 69. *Mellem Lyngbakkerne paa Sejs Hede. 70. *Ved en Skovsø. Silkeborgegnen. 71. *Stokroser ved et Bondehus. 72. *Lyngbakker. Silkeborgegnen. 73. *En Graavejrsdag i Skoven. 74. *Aften i Høsttiden. Louise Bonfils. 75. *Kystparti fra Gamle Skagen. Eftermiddagsbelysning i August. 76. *Aaløb. Skumring. Christian Bonnesen. J. H. Brandt (u. C.). 77. *Sildig Eftermiddag med skyet Luft. Aftagende Blæst. 78. *En Byge. 79. *Vej gennem Skov. 80. *Røvere. 81. *Sommeraften. 82. *Paa Landet. 83. *Ved Foraarstid. 84. *Gefundenes Fressen. H. Brasen (u. C.). Charles Henrichsen-Bremsen. 85. *Sommeraften paa Ordrup Mose.

8 6 86. *Første November. H. A. Brendekilde (u. C.). Alfred Broge. 87. *Fra Hjørnestuen i Bakkehuset. Bakkehus-Udstillingen. 88. Ved Storeaa. Knud Dybvad Bruun. Clara Carl. 89. *Verbena. 90. *Kaktusgeorginer. 91. *Nasturtium. Carl Carlsen. 92. *Smedien i Hellebæk. 93. :s Inde i Skoven ved Hellebæk. Anthonore Christensen, født Tsclierning (u. C.). 94. *Studie fra en Vinhave i Tourrande. 95. *Markblomster tæt ved Rungsted Station. 96. ^Juleroser fra min Have. 97. *Foraarsblomster fra Folehaveskoven. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db. 98. *Fra Tyrol. Ved den blaa Achensee. 99. *Pertisau-Dalen ved Achensee *Bondegaard i Hornbæk *Højvande og Storm. Hornbæk *Fra det Indre af Bondegaarden.

9 7 R. Christiansen *Fritstaaende Egetræ. Eftermiddagssol. Motiv fra Benzon *Formiddagssolskin paa Engen.' Motiv fra Benzon. S. Christiansen *1 Fastelavnen Portræt. \ Tjlh Kunsthandler Larsen_ 107. Portræt. ) 108. *Lampelys. Chr. Clausen. G. A. Clemens En Styrismand. Tilh. Sagfører Peschardt *Sommeraften i Klitterne ved Tannishus. ni. *Køer i Strandklitten. Septemberaften *Herregaardsidyl. Janus la Cour (u. C.), Professor, R. af Db *Efteraarsdag ved Skovmølleaaen Septemberdag ved Stranden. Tilh. Hr. Ernst Kalisen. Flensborg *Formiddag i Villa d'este. Hans Dall (u. C) *Sommerdag paa Landet * Aftenlandskab *Graavejr.

10 8 Chr. Dalsgaard Professor, R. af Db *Maden venter *En Pige ved Stranden *Peer observerer. (u. C.), Christine Deichmann Gammel Kone. Tilh. Assistent Mathiesen *Ung Kone *Dreng *Pige. Nanortalik. Emilie Demant- Hansen *Fra Nyboders Gaarde. Foraarsdag. a Caroline van Deurs *Børn paa Kirkegaarden. Motiv fra Pedersborg ved Sorø *Vindruer *Æbleblomster. Augusta Dohlmann (u. C.). A. Dorph (u. C.), Professor, R. af Db *Interiør *Aa Herregud! 132. *Sen Sommereftermiddag paa Landet Portræt af Fru A. K. Bertha Dorph *K vindeportræt *Portræt af N. V. Dorph *Min lille Søn Ole. Akvareller fra Grønland.

11 9 N. V. Dorph Portræt af fhv. Generalkonsul E. A. Delcomyn. Udført efter Bestilling af den danske Koloni i London. Tilh. Hr. E. A. Delcomyn *Gamle Mennesker. Schidone: Et ego in Arcadia *1 de lyse Nætter *Rindende Vand. Ole Due. C. Eckardt (u. C.). 14 x. *Linieskibet Christian VII I.s sidste Afgang fra Kjøbenhavns Red. Bugseret af Dampskibet Copenhagen, senere Slesvig *Parti i Østre Anlæg. Juli. E. Rasm. Eilersen (u. C.), R. af Db *01ivenskov ved Lago di Garda. Ved Riva *Udsigt fra Monte Castello paa Capri over Neapelbugten *Fra Grande Marine paa Capri. Foraarsdag. J. Exner (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm En Pige seende ud af Køkkenvinduet. Tilh. Fabrikejer H. Mathiasen En gammel Kone læsende i en Salmebog. Tilh. Justitsraadinde Christensen *Jeg skulde hilse fra Mo'er.

12 10 Robert Fibiger *Gammel Kone, som vinder Garn. Mols *Parti fra Briigge. Aug. Fischer. Vilh. Th. Fischer *Solskin i Høst *En Ræv *Sandbanker ved Fjorden. Motiv fra Issefjorden ved Rørvig. Harald Foss (u. C.), Professor *Oktobereftermiddag med Byger. Thorsø. Silkeborg *Hedebakker ved Lerup. Diset Morgen *Bygevejr *Graavejrseftermiddag ved Lerup.».Vendsyssel ^Solbeskinnet Hedevej *Fra Koret i Lerup Kirke. Charlotte Frimodt *Udsigt over Tagene. Ribe. Johanne L. Frimodt Tulipanmarken. Jyllands Vestkyst. A. Fritz (u. C.) ^Sommerdag ved Varna i Marselisborg Skov *Sommereftermiddag i Ris Skov Portræt af en Dame. Marie Graae.

13 65. *Portræt *Skomagere. 67. *En glad Dreng. 68. Barneportræt. Gustava Grimer. Gudmunds en-holmgreen. Jul. V. Guldbrandsen. 69. *Solskins-Eftermiddag i September. Mose ved Maaløv. 70. *Interiør. Laura Guldbrandsen. Ad. Heinr.-Hansen. 71. *Udenfor Murene af en gammel befæstet By. Carl Hansen. 72. *Vinterdag. 73. *Ved Risgærdet i Dyrehaven. 74. *Septemberdag ved Ordrup Mose. Hans Nikolaj Hansen (u. C.). 75. *Portrætgruppe. Christinelund *Skovfogeden. Christinelund En Orne. Christinelund Raderinger. 79. Radering. Sigvard Hansen. 80. *Den første Sne. Motiv fra Brede. 81. *Vinterstemning. En Gade i Lyngby. 82. *Ved den gamle Kirkegaardsmur i Søllerød. Radering.

14 12 Otto Haslund Professor. (u. C.), 183. Portræt af et Barn. Tilh. Grosserer Lund *Efter Solnedgang. Fra Elbodalen *Tre Venner *Fra Elbodalen Portræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen Portræt af et Barn. Tilh. Fru Karen Fredriksen *Aaløb. Elbodalen *En Tørvemose. J. Rasmussen Hedegaard *Vestjydsk Landskab i Solskin. Septemberdag. Axel Helsted (u. C.), Professor, R. af Db *Forarbejde til en Altertavle i Kristkirken. Viggo Helsted (u. C.) *Efter Storm. Motiv fra Vesterhavet *Sejlere under Land. Bygevejr. Motiv udfor Hirtshals *Brænding. Skiftende Belysning. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Kamp mod Ilden *Besøg ombord *Frokosten hentes Portræt. Tilh. Højskoleforstander Nutzhorn. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *Paa Hospitalet.

15 13 2 o I. Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen Familiegruppe. Tilh. Professor Chr. Fenger Fru Elise Ploug i sin Dagligstue. Tilh. kgl. Fuldmægtig Hother Ploug *Indkørselen til Herregaarden Egemarke *Portræt af kgl. Skuespiller Olaf Poulsen *Gamle Melodier *En Havedør *Interiør I 209. *Interiør fra Sejerø *Interiør j Marie Henriques. H. A. Hessellund. Lorens Vilh. Hinrichsen *Krat ved Nakkehoved *Fyrbakkerne ved Gilleleje. Ellen Hofman-Bang *Prometheus, lænket til Klippen, angribes af en Ørn. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. Elisabeth Holme Portræt af Fru J. Danckert *Interiør *Landskab *Landskab. Carl Holsøe.

16 *Interiør Portræt. Niels Holsøe. Sofie Holten *Templet Erechtheion set fra Artemis Brauronia Tempelplads paa Akropolis. Eftermiddagsbelysning. Axel Hou (u. C.) Portræt af Etatsraad Moresco Portræt af afdøde Oberst, Baron Giildencrone Portræt af Tage Fussing Portræt af Fru Hanna Mourier i Odense. Kultegning *Sommeraften. Motiv fra Birkerød Portræt. Ellen Høncke. Marianne Høst *Fra Herregaarden Randrup i Jylland. Peter Ilsted (u. C.) *Mølle og Teglværk *Lundehus *Pile og Popler *Maglemose *Interiør *Interiør med to Børn *Aftenbillede. E. L. Ipsen Portræt af Kunstnerens Moder. Tilh. Bogholder Erik Hansen. Landskaber fra Falster.

17 i5 V. Irminger (u. C.) *Tyren og Løven *Falden for Aldersgrænsen *1 Brunsttiden. Jægersborg Dyrehave *Portnerfolkene i Kunstnerhjemmet *Interiør med Figurer *Italienske Bøfler. Gabriel Jensen Interiør fra en sjællandsk Bondegaard med Grosserer Kampmanns Børn. Tilhører Grosserer K *Holme i Roskildefjorden. Klar Sommerdag *1 Landsbyen *Sommerdag i Fiskerlejet. Harald Jensen Litograferet Portræt af Pastor J. H. Monrad Litograferet Portræt af Professor D. Simonsen. H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db. i. Febr Septbr Kunstnerens sidste Portræt. Louis Jensen (u. C.) *Regn og Blæst. Egernsund *Gade i Køge Teglværker ved Flensborg Fjord *Ved Flensborg Fjord. Radering *Frederiksborg. Farvetrykt Radering *Landskab fra Sønderjylland. Radering. (Vernis mou).

18 i6 Oluf Jensen *Gamle Piletræer ved Lygteaaen. } 256. *Bondegaard paa Helgenæs. \ 257. *Pelargonie. ) 258.»Amaryllis. / Vandfarve. a n arve - Seren Jensen *1 Aftensol *Portræt. Brystbillede. Henrik Jespersen (u. C.) *Solskinsdag i Højfjeldet. Nyfalden Sne, som er begyndt at smelte paa de lavere solrige Steder Udsigt over Jammerbugten fra Højderne ved Svinkløv * Vej en til Havet *Aften *En Krog af Atelieret med et Solstrejf *Stillleben i Ateliervinduet. Hotei morer sig * Violinspil. Ellen Johansen. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db *Dr. Rud. Bergh ved Klaveret * Aftenhimmel. Dragør *En Baadehavn. Aftenstemning. Dragør *Den hvide Hind ^Brænding mod Klipper. Skaane *Solskin over et Vænge. Skaane. Asgrimur Jonsson Landskab fra Island. Hjalp. Tilh. Købmand Kristjansson. Reykjavik.

19 17 275' 276 Astrid Kjellberg-Juel. Portræt. S. Jiirgensen. *Portræt af min Moder Portræt. Portræt. Dagmar Kauffmann Helvig Kinch. *Rhodiserriddemes Borg i Lindos. *Lindos set fra Nord. Rhodos. 28i Portræt. II. C. Koefoed H. Kofoed. *Apotekergaarden i Ribe A. Kongs bak. * Aftensol i Kostalden. *Gammel Købmandsgaard i Ribe Valdemar Kornerup. Før Fisketuren. Tilh. Grosserer Wilian. *Bjørn er hjemkommen fra Skole *Interiør. Frits Kraul. 2

20 i8 E. Krause *Portræt af en ung Færing Portræt af Sognepræst Ludv. Wagner i Sakskjøbing. Tilh. Premierløjtnant H. Wagner *Portræt * Afteninteriør *Strandparti ved Visby ^Stilhedens,Port. Radering *Nyboders Vagt. Radering *Gammelt Hus i Dronningensgade. Radering. Poul Kronemann *F oraarslandskab. Litografi. Henny Køs ter *Jomfruen paa Tinge. I haver Tak, Jornfru, for eders Gave: hvilken af mine Riddere da vil I have? Danske Folkeviser. Frederik Lange *Portræt Portræt *En Kone, der spinder *Fra Køkkenet *Jørgen Rasmussen. Viggo Langer *Graavejr i August. Vallø Dyrehave. Adolph Larsen *En Skovsø i Vallø Dyrehave *Den sidste Rest af den gamle Vold. Radering.

21 ^Voksende Levkøjer. Alhed Larsen. Hugo Larsen *Interiør fra Billedhugger Bundgaards Atelier Portræt. Tilh. Prokurist. O. E. A. Knud Larsen (u. C.) Dameportræt. Tilh. Museumsinspektør Hintze Frants. Tilh. Overretssagfører A. Hvass Peter Andreas. Tilh. Overretssagfører Wolff. 312.»Kollerup Klit. Motiv fra Vestjylland *Under Gudstjenesten i en vestjydsk Kirke *Fra Folkestuen. 315.»Mellem Klitterne. Aksel M. Lassen. 316.»Højt Vejr *Oktobereftermiddag. Dyrehaven *No vemberaften *Formiddagssol i Civita d'antino. Olga Lau *En Moder viser sine Børn Billeder. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db. 321.»Motiv fra Engadin i Schweiz. Graavejrsdag. 322.»Strand ved Arildsleje ved Kullen. 323.»Hammershus paa Bomholm. Maaneskin *Parti i Frederiksberg Have. Efteraar. 2*

22 2O Carl Locher (u. C.), Professor, R. af Db *Paa Fiskepladsen ved Skagens Sydostkost. Oktober. Søren Lund (u. C.). 326.»Hoppe med Føl. Regn. 327.»Hoppe med Føl. Solskin. 328.»Sommeraften i Horne. 329.»Regnvejr. H. Lubbers. 330.»Parti af Kjøbenhavns Havn. J. Liibschitz. 331.»Stille Vand. 332.»Gammel Stue i Hornbæk. Radering. 333.»Paa Løgstør Grunde. Mathias Lutken. Harald Lenborg I Skumringen. Akvarel. Lønborg-yensen. 335.»Mod Aften. Gravlev. 336.»Portræt. A. Mackeprang (u. C.). 337.»Leddet er lukket. Fyen. 338.»Tyren er løs. Skaane. 339.»Mere Vand. Skaane. 340.»Jagtdagen endt.

23 2 I A. P. Madsen (u. C.), Kaptajn, R. af Db., Dbm *Kvæget drives til Vanding *Køer. Svend Viggo Madsen *Interiør Portræt. Tilh. Hr. Karl Madsen. V. R. Magaard *En gammel Aftægtskone *Bedstemoderen. Radering *Læsende Mand. Radering. Oscar Matthiesen *Døende Kronhjort *Hoved. Udført al-fresco. Carl V. Meyer *Ved Frokostbordet *Dameportræt *Naar Katten er borte, spiller Musen paa Bordet *Køkkeninteriør med en lille Pige. Fra Frederiksborg. Emma Meyer *Lavning mellem Lyngbakker. Eftermiddag *Sollys i Skoven. Lauritz 356. *Baggaard fra Vesterbro. M. Mikkelsen. C. Milton-Jensen *Rislende Skovbæk. Foraar.

24 22 N. P. Mols (u.c.) *To Temperamenter *En Malkeplads. Gaardbogaard *Kun for Spøg *En Husmandsko *To Hvalpe Bygevejr *Liver Aa. Solskin *Liver Aa. Graavejr *Fra Rørvig. Blæsevejr *Fra Rørvig. Popler i Løvspring. Anna E. Munch ^"Vestenvind. Motiv fra Vester Hanherred *En Gymnast. Portrætstudie *Feriebreve. Emilie Mundt (u. C.) *Mellem Stokroser. Formiddag ^Sommermorgen Ella. Amalie Muller *Fra Rosenskrænten. I Baggrunden Hallandsaas *Aftensæde *Novembersol. Tony Muller. Carl Møller (u. C.) *Anemoner i Ermelunden *Stokroser ved et Hus.

25 23 Chr. Mølsted *Brænding ved Kronborg-pynten. Storm. P. M&nsted *Ved Indgangen til en gammel Bondehytte. Radering. Max Nathan '^Morgente. Interiør fra Professor Haslunds i Elbo. Chr. V. Nielsen (u. C.), R. af Db ^Riddersalen i det afbrændte Kristiansborg Slot *Opgang til Koret i Roskilde Domkirke *Parti i Jakobskirken i Ltibeck *Gang i Klosteret Certosa ved Pavia *Hjørne af Ridderstuen i Frederiksborg Slot. Ejnar Nielsen Menneskene og Julen. En Tegning. Tilh. Gyldendalske Boghandel. Mordiske Forlag. Thorvald Niss (u. C.), R. af Db *Marine. Jyllands Vestkyst *Gammel Brønd fra Hymettos. Grækenland. Ragna Norstrand Portræt af Fru Georg Høeberg. Benedicte Olrik Kongeegen *Den tusindaarige Eg.

26 Alfred 24 Olsen (u. C.) *Nordlandsfarer under Lofoten *Fra det nordlige Ishav *Solopgang over Skagens Gren *Marine *Selvportræt. Einar Olsen. Ole Olsen *Fra en gammel Bondegaard. Slagelseegnen. Harriet Ostermann *Herreportræt *Portræt af en Kone *Portræt *Dørstykke *Dørstykke. Johannes Ottesen. Vi Ih. Pacht (u. C.). Jul. Paulsen (u. C.) *Unge Kvinder *Kølig Sommerdag. Egn ved Mariager *Optrækkende Torden. Mariager Fjord *Mariager By. Sommeraften Herreportræt. Tilh. Grosserer S. Børgesen Portræt af Fabrikejer Direktør G. A. Hagemann Portræt af Professor, JDr.phil. Vilh. Thomsen. Tilh. Nationalmuseet paa Frederiksborg Portræt af Professor, Dr. phil. L. Wimmer. Tilh. Nationalmuseet paa Frederiksborg Barneportræt. Tilh. Læge Chr. Brøndsted Barneportræt. Tilh. kgl. Fuldmægtig Viggo Aagesen.

27 25 Oscar Jul. Paulsen Thorsten Aa. Anna Sofie Petersen Portræt *Portræt. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Interiør fra Frelsers Kirke. Før Gudstjenesten *De smaa Venner ^Blomstrende Syrener i en Have *Aften ved Kæmpehøjen. Fanny Petersen *Studiehoved. E nung Mand *En gammel Gaard i Ebeltoft. Gyde Petersen *Fra Palatinerhøjen i Rom. Rud. Petersen *Paa Bakken. Sommerdag *Interiør fra Dagligstuen *Fra Havmølleaaen paa Mols *Ibs Mølle *Udsigt mod Bjergby o g Vejrhøj fra Friheden. Tom Petersen *Ditlefslyst. E n Skovridergaard *Nytorv o g Gammeltorv. Radering * Asiatisk Compagni p aa Kristianshavn. Radering *Marine. Kullen. Radering *Vesterbros Passage mod Frederiksberggade Radering.

28 26 Sally Nikolaj Philipsen Familiebillede. Tilh. Sagfører F *Portræt a f Skuespiller Texiere. M. Preetzmann *Efteraarsaften i Jylland *Interiør. Caja Prytz. Louise Ravn-Hansen *Landskab fra Funder *Uroligt Vejr. Funder *August Formiddag. Funder. K. Hansen Reistrup *DanielRantzau slaar Henrik Hastesko paaaxtorna Hede 20. Oktober Radering. Albert Henrik Repholtz *Sortkunst-Gravering efter Rembrandt. Originalen [Profeten Daniel?] i Ny Carlsberg Glyptotek *Udenfor R ibe *Max og Kalven *To Kalve. Radering. J. Resen-Steenstrup. Gotfred Rode *Bygevejr. Septemberaften *1 Mølleengen. Sommerformiddag.

29 27 Ingeborg Rode *Frugter. A. Roose *Portræt *Portræt. E. Rosenstand *Ung Pige foran Spejlet. Akvarel *Frøken Kitty. Akvarel ^Kunstnerinder. Ludovica Kabell-Rosenern *Kongelys. Fra Landbohøjskolens Have *Blomstrende Æblegrene. A. Rudinger (u. C.). R. af Db *Landskab m ed K væg. Bygevejr. Motiv fra Mariager Fjord *Havnen v ed Lohals *Falslev Hedebakker. Syd for Mariager Fjord. Marie Sandholt *Portræt af Maleren L. J *Vintersol. Interiør *Landskab *Ved Høsttiden. Landskab. Elisabeth Schiøtt *Landskab fra Frederiksværk-Egnen *Sommeraften. Hellebæk. \

30 2 8 N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Eftermiddag ved Havet. Lønstrup *Fra Skrænterne ved Lønstrup *Mod Højvande. Lønstrup *Aaløb gennem Klitterne. Lønstrup. C. Schlichting-Carlsen (u. C.). 16. Oktbr Juli *Bag Kildesøen. Efteraar *Frisk Sommerdag ved Stranden. Paalandsvind. Hellebæk *Den gamle Forpagtergaard. Hellebæk *Sommerdag v ed Strandmarken. Hjulebæk *Marklandskab. Hellebæk *Fiskerhuse v ed Stranden. Hellebæk *Sollys paa g amle H use. Hellebæk *Ved Forpagtergaarden. Hellebæk. J. C. Schlicktkrull *Midsommeraften. Mols *1 Foraarstiden. 47q. *Fra Kostalden Portræt. P. A. Schou *Moderne Lyrik *Skakspillere *Den sidste af Slægten *Aftensol. Skitse. Sigurd Schou.

31 29 Sven Schou *Jydske Heste paa Græs. Morgen i Høst. Motiv fra H avnø ved H adsund Følhopper p aa Græs. Skyet Morgen. Tilh. Kommandørinde Buchwald. Henrik Schouboe *En E nsom. Ej Smilet vil lyse din Dag i Seng, Men Taaren har gode Stunder; Thi Smil er Glans kun af det, der er, Graad Skyggen af det, der gik under. Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser røde. J. P. Jacobsen: Det bødes der for Ingeborg Seidelin Barneportræt. Tilh. Grosserer M. H. Siegumfeldt (u. C.) *En Port fra Sorent Portræt. Tilh. Grosserer O. Muus E n Husmandskone fra Vridsløsemagle. Tilh. Grosserer O. Muus *Fra Landet. E n Gaardsplads *Ved Fadet *Fasaner i Engen. Simon Simonsen (u. C.) Gordonsetteren Bebs. Tilh. Professorinde H. Schou *En Gravhundehvalp. Knud Sinding *Morgen i et Bolsted. Refsnæs *Ved Malketid. Solskin.

32 3 Joakim Skovgaard Portræt. Fresco p aa Kalk. Agnes Slott-Meller ^Ridderen o g Jomfruen under Linden. 3. Oc der laa de den Nat saa lang Oc ingen Mand til Skade, Linden hun skiuler dem saa vel Med sine bolde Blade. Om Sommeren. 4. Oc der laa de den Nat saa lang Oc ingen Ma7id det vidste, Linden hun skiuler dem herligen vel Med sine bolde Qviste. Om Sommeren. A. S. Vedel: Tragica Nr. 15 og Danmarks gamle Folkeviser Nr *Jomfru Blidelil. j. Saa skreff hand dy ramme ronner, kaste dem udt for lannde: hand bad dem flyde thil lannde, iomfru Blidelille thil hamide. 4. Det vor iomfru Blidelille, hun gaar udt med denn strand: saa hun di rosser tho, di flødt udt medt denn land. J. Thog hun op de rosser, hun stack dem y sit ermme: saa bar htm dennom hiem och lade dennum paa sin sengh.

33 3i 6. Det vor iomfru Blidelille, hun vognner om midie-nat: sinne stercke drømme de7?i thalde hun saa bratt. 12. d leg weed icke, huy meg mone lange, och huy meg monne saa thraa: alltt eftter hano?n here Thimand, ieg aldrig med øggenn suo.t Det dagis op unnder liden. Danmarks gamle Folkeviser Nr. 74. B 3 6. A ^Sommerdag i Engen. Tempera *Dagning. Munkebjerg. Harald Slott-Meller *Portræt af min Hustru *Barneportræt ^Badende unge Piger. Agnes Smidt Portræt a f Fru E va Moltesen *Ildløs *Fra Limfjorden *Landsbykøkken. Six. *Nysgerrig. Hans Smidth (u. C.) *Gammel Bondegaard i Rye *Det g amle H us i Emborg. Olga Marie Smith Ved Arbejdet. Interiør m ed Portrætfigurer. Tilh. Architekt Julius Smith Portræt. Tilh. Fru Juliane Smith.

34 32 5*6 5 r i9 C. M. Soya-Jensen, R. af Db. *Strejfsol i en Gade i Ribe. *1 Skumringen. Motiv fra T ønder. *Det g amle Vaskeri. Frederiksdal. Axel Stephansen. Hollandsk Kuf ved Kastrup. Vinterstorm. Tilh. Grosserer T. Chr. Christensen. C. Stilling. 520, S 2 4' 525 *En ung Kvinde. *Portrætstudie. *Portrætstudie. *Stakhaven. Jørgen Storck. Sigurd Szvane. Anna Syberg. *Cinerarier og Primler. Akvarel. *Druer i et Drivhus. Akvarel. Fr. Larsen-Særsløv *Faar i Aftensol. Studie. *Landskab. Motiv fra Særsløv. Knud Søeborg. 528 *Portræt af Frederik Jensen *Portræt. *1 Forstuen. Eiler Sørensen.

35 33 53i- *Aften ved Vinduet *Rullestuen i en Bondegaard *Interiør *En Skolestue *Portræt *En ung M and *Interiør. Vilhelm Tetens. M. Therkildsen (u. C.) *En Drift Køer Vælige Heste. Tilh. Kunsthandler Kleinsang Kohoveder. Tilh. Kunsthandler Wilstrup *Heste p aa G ræs i varmt Vejr *Septemberdag v ed Gravhøje *Oktoberdag ved G ravhøje *Ungkvæ paa en Slette v ed Stranden *Studie *Nytaarsmorgen. Carl Thomsen (u. C.), Professor, R; af Db Hakon Jarl oplæses i Anders Sandøe Ørsteds Hjem. Tuschtegning. Tilh. Prof. Nicolaj Bøgh. Pauline Thomsen *Det klarer. Smørholm v ed R ye *Fra H ald S ø. A. Thorenfeld (u. C.) *Ved en oversvømmet E ng.) M t 551. *Ved Stranden. J 552. *Fra M ånstorp i Skaane.

36 34 Emmy Thornam *Chrysanthemum *Interiørstudie. Hakon Thorsen. Maria Thymann *Fra Skovskrænten v ed Hjulebæk *Fra Skovfogedens B ænk ved Hjulebæk. Wenzel Tome-e (u. C.) *Aslaug bereder sig til M ødetmed Regnar Lodbrog *Nattevagt i det romerske Vestatempel. Margrethe Tuxen-Meyer *Portræt af m ine Bedsteforældre I et Atelier. Thyra Tønder. Stephan Ussing *Portrætbillede. Min Hustru og jeg *Frederiksberg Have. September *Graavejr. Ribe. Herman Vedel *Dobbeltportræt *Portræt *Portræt. Lampelys *Landskab.

37 35 F. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm Brystbillede af Generalmajor Linnemann Dameportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *Gaardinteriør fra Kristianshavn *Gaardinteriør fra Kristianshavn *Ved M øllebækken. Jens Vige *Vandmøllen v ed Bjørnsholm. Sigurd WandeL 574. *Figurgruppe *Skovlandskab *Interiør. Thorvald Edvard Weie *Interiør *Vej b ag H usum. Juli. Emil Wennerwald. C. Wentorf (u. C.) Portræt a f fhv. Skolebestyrerinde Frk. Marie Kruse. Skænket til Skolen af tidligere Elever Portræt a f Etatsraad G. F. B ock Portræt a f Etatsraadinde Bock Portræt af Lehnsbaron, H ofjægermesterfred. Rosenørn-Lehn. 3*

38 *Fra Pie ve di Ledro *Ledrosøen *Fra Ledrodalen. Alexander Wilde Gudenaadalen v ed Randers. Aften Interiør. J. Wilhjelm Sommerdag p aa L olland. Tilh. Brugsejer N. Klocker. Arendal *Sommeraften *Fiesole ^Solnedgang i Oktober Barneportræt. Frederik Winther (u. C.) *En lille Skovsø i Almindingen. Bornholm *Ekkodalen. Almindingen. Bornholm ^Indkørselen til Farumgaard *Fiskerhuset ved F arum Sø. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Dyrehaven i Efteraaret *Tisvilde. Udsigt fra Harehøj *Aaen i Frederiksværk Sorgenfri. Udført efter Bestilling af Hs. kgl. Højhed Prins Christian *Aagabet v ed Frederiksværk *Fjeldparti v ed Larvik. 603 *Skovvej mellem Klipper. Larvik.

39 37 Billedhuggerkunst. Rasmus Andersen (u. C.) Statue i Bronze.Amtmand, Greve Brockenhuus-Schack. Bestemt til at opstilles i Svendborg Buste i Bronze. Amtmand, Greve Brockenhuus-Schack Buste i Bronze. Grosserer S. Børgesen. Carl J. Bonnesen (u. C.) En Ridehest. Voltigeur. Statuette i Bronze. Tilh. Staldmester, Greve Frijs *En Indianer, der jager e t kanadisk Elsdyr. Gruppe i Bronze *En malayisk Hyrde, hvilendepaa sinbøffel. Gruppe i Bronze *En gammel Hest. Statuette i Bronze *Et Elsdyr. Statuette i Bronze *En springende Kænguru. B r o n z e 613. *En Kænguru med sin Unge. ) Elna Borch Portrætbuste. Bronze. ) _....,,,... ; luh. Vekselmærter V. beverin Portrætrelief. Gibs. J L. Brandsirup (u. C.), R. af Db *Hans Majestæt Kong ChristianIX. Rytterstatuette i Bronze *Merkur. Statue i Bronze.

40 , 620. Dobbelt-Buste. Direktør, Dr. phil. Carl Jacobsen og Frue. *Mogens. Portrætbuste i Gibs. *Løber ved Maalet. Statuette i Bronze. And. J. Bundgaard Heden. Buste i Gibs. Figur i Granit. H. Conradsen (u. C.), Kmd. af Db., Dbm. E n Præsentation af et Kuld Hundehvalpe. Terrakottagruppe. E n ungarsk Ulv. Terrakotta. II. Pedersen-Dan Hans Rostgaard. Statue i Bronze. Helen Dohlmann *En Dreng, der spiller paa Fløjte. Martha Ebstrup *Portrætbuste i Gibs. Thod Edelmann. 628, Portrætbuste i Bronze. Tilh. kgl. Hof-Chokoladefabrikant F. Cloetta. 629 *Haabet. Edvard Gruppe. Eriksen.

41 39 Louis Forum En ung Pige. Portrætbuste Portrætrelief i Bronze *Portrætbuste. Gudmundsen-H'olmgreen. Fru Grele Hammeleff. Aksel Hansen (u. C.) *Uffe. Figurlig Fremstilling af Folkets vaagnende Styrke. Tænkt sommonument paaen offentlig Plads. Hovedfiguren: Folkets Styrke. Reliefferne: Uffe hin spage svarer de fremmede Sendemænd. Uffe hin spage modtages efter Kampen af sin Fader. Natten falder hun paa Dagen dog kommer efter *Forarbejde til Monumentet. Carl Martin Hansen Hygæa. Modellen til Sygeplejeselskabet Hygæas Jubilæumsgave til Hans Majestæt Kongen. Udført i Porcelæn paa den kgl. Porcelænsfabrik Portrætbuste i Gibs. Tilh. Dr. med. A. F. R. Halk ^Portrætbuste i Gibs af Forfatteren ogfolkesangeren Morten Eskesen *Haabet lysner. Statue i Gibs. Fryd er vunden Hilsen lyder; for mit Hjerte ; Ud jeg bryder Nu er runde7i af min Larves og forsvunden mørke Fængsel; Livets Smerte. Dejligt farves Gennem Sorgen for min Længsel Glædens Morgen- Haabets Hjem. Fr. Paludan-Mulle Amor og Psyche.

42 4 F. Kastor Hansen *Dr. Karl Mantzius som Shylock. Plaquette i Bronze. N. G. Henriksen Portræt a f Frk.K. M. Statuette i Bronze. Tilh. Fru Ellen Michelsen. N. Hansen Jacobsen *Morgenrøden. Gravmæle. Bronze. Vilde jeg tage Morgenrødens Vinger, vilde jeg bo ved det yderste Hav, saa skulde ogsaa der din Haand føre mig og din højre Haand holde mig fast. Ps *De k nækkede Vinger. Viggo Jarl. Lauritz Jensen (u. C.) *Vildt i Sigte. Gruppe i Gibs *Broholmerhund. Statuette i Terralit. Jørgen Larsen (u. C.) *Moderen og Dødens Engel. Gruppe i Gibs Generalkonsul for R umænien S.M. Thielemann Skolemuseets Stifter E. Sauter. Portrætmedaillon i Gibs. Udført efter Fotografi Portrætbuste. Charles P. V. Lindstrøm.

43 41 Ellen Li 649. Tove. Statue i Gibs. Ingen Svale mod Sønder kan vel flyve saa fort, som den Herre sig skynder fra det Jagt-Kobbel bort. Der er Løver paa hans Trøje, der er Staal i Voltners Sind Tovelille! der er Skælmer i hans Øje, trods Furen i hans Kind; og hans Øjne de spille som Dug-Stænk paa Blad: Tove lille, stat op } gør din Herre Kongen glad! H.Drachmann: Gurre Edelweis. Statue. Jens Lund En Maler. Portrætstudie. Thorald H. Mogensen *Asa-Loke. 2. Det vaar Thord af Haffsgaard, 3. Det vaar Locke Leiemand, Hand taler til Broder sin: setter sig vid i Fadre Ham : Du skalt fare til Nordnes Field Saa fliffuer hand til Nordnes Field Oc liuse effter Hammer min. alt offuer det salte Vand. Danmarks gamle Folkeviser Nr. I *Luigi d a Saracinesco. Portrætbuste i Bronze Buste i Gibs. Carl Nielsen. Erik Nielsen Moskusokse. Gibsmodel. Tilh. den kgl. Porcelænsfabrik *Relief. Kai Nielsen.

44 42 A. Paulsen (u. C.) E n ung Hyrdepige. Figur i Gibs. Naturlig Størrelse. Gyde Petersen Portrætbuste. Tilh. Overretssagfører ICier. Aarhus Portrætbuste. Tilh. Tømrermester B'jeldsøe. Bortt. I.Maj Portrætbuste. Tilh. stud. med. Stoklcebye. H. Chr. Petersen, R. af Db *Arion. Da den berømte Sanger Arion sejler hjem til Grækenland efter ved Sangerkampen i Tarent at have vundet Hæder, Guld og Kostbarheder, ville Skibsfolkene dræbe ham for at sætte sig i Besiddelse af hans Rigdom. Da de ikke ville lade sig bevæge til at spare hans Liv, beder han dem om at maatte synge en sidste Sang.»Han sang om alt det skønne og herlige der findes i Livet, han sang om Døden og alle dens Rædsler i en Tone, der udtrykte den mest rørende Bøn til sine Mordere.«A. L. Grimm: Sagn og Eventyr fra Grækernes og Romernes Heltetid *Portrætbuste i Marmor *Portrætbuste. Axel E. Schierbeck. Nicolai Schmidt (u. C.) *En T ambur. Bronze En dansk Soldat. Bronze. Tilh. Grosserer Seifert Portrætmedaillon i Bronze. Tilh. Direktør Høst Portrætmedaillon i Bronze. Tilh. Kontorchef Petersen.

45 43 Just Nielsen Sondrup *En lille Bygmester. Statue. Elna Steen Buste i Gibs af Mægler H. P. Bisted Portrætmedaillon. Rudolph Tegner Portrætbuste. Tilh. Direktør, Dr. phil. Carl Jacobsen Portrætbuste. L. Tuxen, Professor., R. af Db., Dbm Portrætbuste i Marmor. Olga Wagner *Ung Pige i Bygevejr. Statuette i Bronze *Kvindebuste i Gibs. Siegfried Wagner *Simon. Statuette i Bronze. ^ Bygningskunst. H. C. Andersen En liftskirke i en Provinsby.. Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille.

46 44 Carl Brummer Interiører fra en Villa ved Strandvejen En Villa ved Strandmøllevej En Villa ved Store Tuborgvej. Foreningen af $die Decbr Opmaalinger. ved Henning Hansen, p. t. Formand. G. B. Hagen Grosserer H. C. Petersens Landsted ved Smidstrup Gravgaden i Pompeji Studie fra Verona. Poul Holsøe. V. & B. Ingemann Sanatorium ved Silkeborg. Bygget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse Model af den under Opførelse værende Bygning for Grosserer Chr. Hasselbalck i Kejsergade, Hj. af Graabrødretorv og Skindergade. Maalestok 1 " 1. Jens Ingwersen Opmaalinger og Tegninger fra Italien. Thorvald Jørgensen (u. C.) Ombygning af Lehnsgreve Mogens Frijs Ejendom. Ny, Kongensgade Nr. 1. [Stuklofterne udførte af H. Lamberg-Petersen].

47 45 Christen Larsen Typografernes Stiftelse Olai Kirke i Helsingør. Magdahl Nielsen Tegninger til en ny Kirke i Lønne ved Nymindegab. V. J. Nyeb&lle. 7x6. : : Nazaret-Kirken. Facade mod Ryesgade *Nazaret-Kirken. Model i Gibs af Facaden mod Ryesgade. M. Nyrop (u. C.), Kmd. af Db., Dbm Forslag til en Sparekassebygning i Niels Hemmingsensgade ligefor Helligaandskirkens Kor Gade i Civita d'antino. Akvarel. Axel Erhard Petersen En Stiftskirke i en Provinsby. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. Alexis J. Prior Villa i Rungsted. Opført Holger Rasmussen En Stiftskirke i en Provinsby. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. Anton Rosen & Peter Neer skov Vibensgaard. Strandvej Nr Af Kjøbenhavns Kommune tilkendt den aarlige Præmie af IOOO Kr. for kunstneriske Løsninger af Byggeforetagender paa Stadens Grund, under Klassen for Beboelsesbygninger med større Lejligheder.,

48 46 C. M. Smidt Opmaaling af et gammelt Bindingsværkshus paa Hjørnet af Gotersgade og Regnegade. Nedbrudt Opført af Bartsker Nicolaj Bøye, som 17. Juni 1684 fik Skattefrilied i 6 Aar for en Del nye Huuse, som hand af Bindverck i Gothersgaden oc Rejnegaden skal hæve ladet opsætte. Tilh. Nationalmuseets 2den Afdeling. Cl. Aug. Wiinholt Projekt til en ny Kirke i Vejle. Dekorativ Kunst. Eduard Eggeling Et Svendebrev. Tegnet til Kjøbenhavns Blikkenslager-Laug [Udførelsen i Pen af I. T. Hansen]. Aksel Hansen Den store Spisesal paa Sølyst. Fotografier Dekorative Arbejder. Fotografier. Gudmund Hentze * ros. Temperamaleri. [Ramme efter Kunstnerens Tegning], 756. *Statuette i Tin med indfattede Ametyster. Som Morgenstjær?ien springer frem af den lavendelblaa Nattehimmel\ saaledes sprang du frem, du hvideste Tanke af mine Tankers Taus hed.

49 *Folkevisemotiver: Germand ( Vers 3: Deris Skib begynte at stande Gladen- J saa stacked fra Lande lagd: svend: \ Vers 14 : Saa vel hand treffuis, saa vel hand voxte y sin Hest kunde hand vel ride: Saa ojfte hans kiære Moder hannem saae,. saa sorgeligen monne hun quide. Jomfruen i \ Hindeham- ) ^ers 1 3 : Der kom spillende saa liden en Hind (?) for Ridderens Saddelbue; hun skod af sig sin Hindeham. Hun blev saa skøn en Jomfrue *Tegning i Sølvstift Omslag. Johs. V.Jensen: Madame d'ora. N. Hansen Jacobsen *Vitrine med Keramik. H. Lamberg-Petersen (u. C.) Dekorativt Frontonrelief. (Det gensidige Forsikringsselskab Danmarks Model i V4 naturlig Størrelse *Tegninger fra en Rejse Bygning). 0. R. Langballe Gravmonument i Thisted. M. Nyrop, Kmd. af Dbg., Dbm Plantestudier. Tegninger.

50 48 Povl B. Olrik *Gammel Eg. Jægerspris Nordskov. Relief i Gibs. Anton Rosen Fotografier efter Ovnmodeller. Komponerede for Fabrikant Lange. Svendborg. Renaissanceovnen udført af And. J. Bundgaard], [Relief i Siegfried Wagner Livets Brønd. Model til en Brønd. [Med Tegning], Tænkes udført i Marmor og forgyldt Bronze *Gravmonument i Bronze. Norske Kunstnere. Mimi Falsen *Den tungeste Sorg at friste Selvportræt. Augusta Finne *Statue af en lille Pige Portrætbuste af Frk. Thora Goldschmidt Portrætbuste af Stiftsdame Frk. Regitze Barner Portrætbuste af Fru Ester Paulsen. Tilh. Maleren Jul. Paulsen *En Bellmansanger. Statuette i Plastelina. Borttages 1. Maj.

51 779. * Moder. 49 Johannes Grennes. Og min Dreng med tykke Fingre Brystets runde Hvælving knuger, pustende i fuld Ekstase som en Amorin, der suger Saften af en Vindruklase. L. Holstein. Hans Heyerdahl *Portræt af Professor N. Finsen Portræt af Forfatteren Carl Ewald og Datter Portrætskitse af Forfatteren Louis Levy med Familie ^Vinterdag ^Raderinger. Thorolf Holmboe. Louis Moe. Leis Schjelderup *Merete. Barneportræt. Svenske Kunstnere. Marta Améen *Gamle Kammerater. Bronze *Franske Arbejdsheste. Bronze. Alice Nor din Portrætbuste af Forfatteren, Dr. phil. Emil Rasmussen Portrætbuste af Skuespiller Robert Dinesen.

52 Udstillernes Adresser. Atelier betyder, at Kunstnerens Atelier er aabent paa de angivne Tider. Aabye, J. E. Olsen. Holckenhus. Ny Vestergade 18. B. Aae, Arvid. Allégade 8 A. F. Achen, G. Lindevangen II. F. Agersnap, Hans. Mølholm pr. Vejle. Atelier daglig. Améen, Frk. Marta. Valhallavagen 25. Stockholm. Ancher, Fru Anna. 1 ' Amalievej,, V. Atelier... daglig., Ancher, Michael. / Andersen, Cilius. Falkonerallé 41 F. Atelier daglig Kl Andersen, H. C. Østersøgade 32. K. Andersen-Lundby, A. Adalbertstr. 55. Miinchen. Andersen, Rasmus. Sofievej 14. V. Arnesen, Vilh. Sortedams Dossering 63 A. 0. Fra April Fld. Gotersgade 143. K. Bache, Otto. St. Kongensgade 77. K. Balle, Otto P. Wesselsgade 15 B. N. Bang, Paul. Nyhavn 8. K. Barnekow, Frk. Brita. Vestervoldgade 86. B. Beck, Chr. F. Broderskabsvej 18. F. Bentzen-Bilkvist, J. Paludan-Mullersvej 5. V. Atelier daglig. Berthelsen, Chr. Nørrebrogade 90. N. Birkholm, Jens. Adelgade. Faaborg. Bissen, R. Frederiksholms Kanal 28. K. Blache, Chr. Rosenvængets Alle Blom, Gerhard. Sandbjerg pr. Hørsholm. Atelier daglig.

53 Blom, G. V. Østersøgade Boesen, Joh. Willemoesgade Atelier daglig i 3. Bonfils t Frk. Louise. Smallegade 37. F. Bonnesen, Carl J. Classensgade 3 A. 0. Bonnesen, Christian. Amaliegade 26. K. Borch, Frk. Elna. Holckenhus. Vestervoldgade 86. B. Brandstrup, L. Bjerregaards Sidevej 4. Valby. Atelier daglig. Brandt, J. H Lykkesholms Alle 16. V. Atelier daglig Brasen, H. Bredgade 33. K. Bremsen, Charles Henrichsen-. Georgs vej 14. L. Brendekilde, H. A. Vestervoldgade 90. B. Atelier daglig Broge, Alfred. St. Kongensgade 55. o. G. K. Atelier daglig n 3. Brummer, Harald. Østerbrogade Atelier daglig 9 3. Bruun, Knud Dybvad. Kapelvej 25 B. N. Bundgaard, And. J. Strandvej 32 A. Str. Carl, Frk. Clara. Vendersgade 25 A. K. Carlsen, Carl. Ny vej 17. V. Christensen, Fru Anthonore. Bjørnsbo ved Rungsted Station. Christensen, Godfred. Østerbrogade Atelier daglig Christiansen, R. Holbergsgade 16. K. Christiansen, S. Engtoftevej 5. V. Atelier daglig. Clausen, Chr. Vandløsehus, Vandløse. Clemens, G. A. Smallegade 37. F. Atelier daglig. Conradsen, H. Rosenvængets Allé la Cour, Janus. Langballegaarden. Maarslet St. Dall, Hans. Brandes Allé 5. V. Dalsgaard, Chr. Sorø. Dan, H.Pedersen-, p. t. Rom. Atelier: GrifFenfeldtsgade 39. N. Deichmann, Fru Christine. Adr. Maler Gotfred Rode. Ørsteds Vej 28 C. V. Demant-Hansen, Frk. Emilie. Haregade 6. K. van Deurs, Frk. Caroline. Aagade 110. N. Dohlmann, Frk. Augzista. Gotersgade 143. K. Dohlmann, Frk. Helen. Frederiksberg Allé 23. V. Dorph, A. Charlottenborg. Atelier: Bredgade 33. K. Tirsdag 12 3.

54 5 2 Dorph, Fru Bertha. ) Dorfh N. V j Harsdorffsvejn. V. Atelier daglig Due, Ole. Frederiksborg. Ebstrup, Frk. Martha. Stefansgade 43. L. Eckardt, C. Østerfarimagsgade Edelmann, Thod. Bredgade 65. IC. Eggeling, Eduard. Kochsvej 17. V. Eilersen, E. Rasm. Rosenvængets Allé Atelier Søndag, Mandag, Tirsdag og Onsdag. Eriksen, Edvard. Paludan Miillersvej 9. V. Atelier Søndag Exner, J. Charlottenborg. K. Falsen, Frk. Mimi. Madvigs Allé 7. V. Atelier Fredag. Fibiger, Robert. Peter Huitfeldts Stræde 5- K. Finne, Fru Augusta. Frederiksgade 5. K. Fischer, Aug. Lokesgade 3. L. Fischer, Vilh. Th. St. Blichersvej I. F. Atelier daglig Kl. 4. Foreningen af 3 Decbr Henning Hansen. Gotersgade 41. K. Forum, Louis. Paludan Mullersvej 7. V. Atelier daglig 3 5. Foss, Harald. Lykkesholms Allé 16. V. Atelier Søndag Frimodt, Frk. Charlotte. Dosseringen 14. N. Frimodt, Frk. Johanne L. Frederiksberg Allé 10. F. Fritz, A. Louisenhøj. Aarhus. Graae, Frk. Marie. Pileallé 9. F. Grenness, Johannes. Ole Suhrsgade 21. K Griiner, Frk. Gustava. Falkonerallé 18. F. Gudmundsen-Holmgreen. Skjoldsgade 3-0- Guldbrandsen, Jul. V. Maaløv. Guldbrandsen, Fru Laura. Maaløv. Hagen, G. B. Bulowsvej 48. V. Hammeleff, Fru Grete. Nybrogade 28. K. Hansen, Ad. Heinr.- Overførstergaarden. Jægersborg pr. Gentofte. Atelier daglig Hansen, Aksel. Chr. Winthersvej 17. V. Hansen, Carl. Stengaards Allé 25. Hellerup. Hansen, Carl Martin. Ny Toldbodgade 41. Atelier: Gotersgade 143. K.

55 53 Hansen, F. Kastor. Forhaabningsholms Allé 15 A. V. Hansen, Hans Nikolaj. Christinelund. Præstø. Hansen, Henning. Gotersgade 41. K. Hansen, Sigvard. Lyngby. Efter I.Maj: Holte. Haslund, Otto. Carlsbergvej 4. Valby. Hedegaard, J. Ras??iussen. Højskolen ved Frederiksborg. Helsted, Axel. Mynstersvej 3. V. Helsted, Viggo, GI. Kongevej 1 B. B.; Atelier: GI. Kongevej 138. V. Henningsen, Erik. Lille Tuborg. Atelier: Scherfigsvej 2. Hellerup. Henningsen, Frants. Charlottenborg. K. Henriksen, N. G. Peder Skramsgade 6. K. Henriques, Frk. Marie. Tordenskjoldsgade i. K. p. t. 13 Via Gregoriana. Rom. Hentze, Gudmund. Villa nova. Kongevejen. Lyngby. Atelier i Reglen Onsdag og Lørdag Hessellund, H A. Ringsted. Heyerdahl, Hans. p. t. Hotel Bristol. Raadhuspladsen. K. Hinrichsen, Lorens Vilh. Hinrichsensgade Hof man-bang, Frk. Ellen. Hofmansgave pr. Otterup, p.t. St. Kongensgade 77. K. Holmboe, Thorolf. Olaf Kyrresgade 11. Kristiania. Holme, Frk. Elisabeth. Roskilde. Holsøe, Carl. Lyngby. Holsøe, Niels. Hovmarksvej 3. Charlottenlund. Holsøe, Poul. Sagasvej 6. V. Holten, Frk. Sofie. 92 Via Principe di Napoli. Assisi. Italien. Hou, Axel. Nordre Frihavnsvej Høncke, Frk. Ellen. Østerbrogade 32 A. 0. Høst, Frk. Marianne. Maglekildevej 15. V. Ilsted, Peter. GI. Kongevej 9. V. Ingemann, V. 6 B. Nørrebrogade 9. N.«& Nørre Farimagsgade 11. K. Ingwersen, "Jens. Willemoesgade Ipsen, E. L. Boston. U. S. A. Adr.: Bogholder Erik Hansen. Nytorv 17. K. Irminger, V. Gotersgade 143 K.

56 54 Jacobsen, N. Hansen. Classensgade 3 A. 0. Atelier: Max Mitllers vej 3 Str. daglig Jarl, Viggo. p. t. 24 Rue Bonaparte. Paris. Jensen, Gabriel. Odensegade Jensen, Harald. Vodroffvej 3 B. V. Atelier daglig [Jensen, H. Chr.] Grosserer Sophus Jensen. St. Annæ Plads 3. K. Jensen, Lauritz. Nylandsvej 4 B. F. Atelier: Thorvaldsensvej 17. V. daglig. Jensen, Louis. Steen Blichers Vej 2. F. Jensen, Oluf. Godthaabsvej 62. F. Jensen, Søren. Møllegade 2. N. Jespersen, Henrik. Rathsacksvej 4. V. Johansen, Frk. Ellen. Sølvgade 30. K. Joha?isen, Viggo. Sølvgade 30. K. Jo?isson, Asgriitiur. Onsgaards Tværvej 4. Hellerup. Atelier daglig Juel, Fru Astrid Kjellberg-. Vestre Boulevard 42. B. Atelier daglig Jurgensen, S. Amaliegade 32. K. Atelier daglig 1 3. Jørgensen, Thorvald. Østerbrogade 7 B. 0. Kauffmann, Frk. Dagmar. Helmershus 51. B. Kinch, Fru Helvig. Sortedamsgade 5- N. Koefoed, H. C. Gotersgade 143. K. Kofoed, H. Rughavevej 11. Valby. Kongsbak, A. Viktoriagade 17. B. Kornerup, Valdemar. Langesvej. Hillerød. Kraul, Fritz. Rørholmsgade 20. Atelier Købmagergade 50. K. Krause, E. Amaliegade 34. K. Atelier daglig 4 6. Kronemann, Poul. GI. Strand 44. K. Atelier daglig II 2. Køster, Frk. Henny. Rømersgade 19. K. Atelier: Stockholmsplads Lørdag i 4. Lamberg-Petersen, H. Chr. Richardtsvej 4. Atelier: Lykkesholms Allé 8. V. daglig. Langballe, 0. R. Rosenvængets Allé Lange, Frederik. Kalkbrænderivej 5. 0.

57 55 Langer, Viggo. Villa Iris. Holte. Telef. 69. Atelier daglig. Larsen, Adolph. Tullinsgade 27. V. Atelier daglig. Larsen, Fru Alhed. Kerteminde. Larsen, Christen. Sortedamsgade 13. N. Larsen, Hugo. Nørre Søgade 49 B. K. p.t. St. Thomas. Larsen, Jørgen. Gotersgade 143. Atelier: Tøjhusgade II. K. daglig. Larsen, Knud. Frederiksborggade 42. K. Lassen, Aksel M. Amagerbrogade 173. S. Lau, Frk. Olga. Helgolandsgade 8. B. Libert, G. Emil. Carit Etlars Vej 10. V. Lindstrøm, Charles P. V. Skjoldsgade 5-0«Locher, Carl. Nyhavn 63. K. Locher, Frk. Ellen. Nyhavn 63. K. Lund, Jens. Raadmandsgade 34. L. Lund, Søren. Sagasvej 14. V. Lubbers, H Nordbanegade 6. L. Liibschitz, J. Atelier Philippa vej 8. V. Lutken, Mathias Oluf Bagersgade 4. Odense. Lønborg, Harald. Odense. Atelier daglig. Lønborg-Jensen. Vodroffsvej 3 B. V. Mackeprang, A. GL Kongevej 118. V. Madsen, A. P. St. Kongensgade 95. K. Madsen, Svend Viggo. St. Hans Torv 26. N. Magaard, V. R. Smallegade 40. F. Matthiesen, Oscar. Villa Cradoch. Charlottenlund. Meyer, Carl V. Dronning Olgas Vej 5. F. Meyer, Frk. Emma. GI. Kongevej 138. V. Mikkelsen, Lauritz M. Absalonsgade 30. V. Milton-Jensen, C. St. Pauls Kirkeplads 11. Aarhus. Moe, Louis. Madvigs Alle 16. V. Atelier daglig Mogensen, ThoraldH 17 Salita Badia Vecchia. Taormina. Sicilien. Mols, N. P. Rørvig pr. Nykjøbing S. Atelier: Stormgade 35. B. Munch, Frk. Anna E. Frederiksberg Allé 10. V. Mundt, Frk. Emilie GI. Kongevej 136. V. Atelier Tirsdag 1 4. Muller, Frk. Amalie Aaboulevard 10 A. N.

58 56 Muller, Frk. Tony. Maihildevej S. F. Møller, Carl. Kongensvej 13. F. Efter April Fld.: Espergærde. Mølsted, Chr. St. Annæ Plads 3. K., Atelier Lørdag Kl. 2. Mønsted, P. Viggo Rothesvej 31. Charlottenlund. Atelier daglig Nathan, Max. Hovedvagtsgade 8. K. Neerskov, Peter. Lundsgade Nielsen, Carl. Aagade 98. N. Aielsen, Chr. V. Upsalagade Nielsen, Ejnar. Gjern pr. Silkeborg. Nielsen, Erik. Bianco Lunos Allé 7. V. Nielsen, Kai. St. Annæ Plads 22. K. Atelier Mandag Nielsen Magdahl-. Margrethevej 6. V. Niss, Thorvald. Gotersgade 143. K. Nordin, Frk. Alice. Circolo Scandinavo. Piazza Cenci. Rom. Norstrand, Frk. Ragna. St. Kongensgade 62. K. Atelier Fredag 3 4V2. Nyebølle, V. J. Webersgade Nyrop, M. Gyldenløvesgade 4. K. Olrik, Frk. Benedicte. Mynstersvej 1. V. Olrik, Povl B. Mynstersvej 1. V. Olsen, Alfred. Gotersgade 135. K. Olsen, Einar. Baggesensgade 6. N. Olsen, Ole. Vejle. Ostermann, Frk.Harriet. Fælledvej 19. N. Atelier: Østerbrogade 7A.Ø. Ottesen, Johannes. Livjægergade Pacht, Vilh. GI. Kongevej 157. V. Paulsen, A. Nørrebrogade 44. N. Paulsen, Jul. Sortedams Dossering 63 B. 0. Paulsen, Oscar Jul. Havnegade 47 A. K. Petersen, Frk. Anna Sofie. 136 Via Borgo Nuovo. Rom. Petersen, Axel Erhard. Gotersgade 143. K. Petersen, Edvard. Carlsbergvej 2. Valby. Petersen, Frk. Fanny. Kongens Nytorv 3. K. Petersen, Gyde. Aaboulevard 72. N. Petersen, H. Chr. Vesterbrogade 140. V. Petersen, Rud. Falkonerallé 5. F. Atelier daglig.

59 57 Petersen, Tom. Falkonerallé 50. F. Philipsen, Sally hicolaj. Frederiksberg Allé 40. V. Atelier: Bredgade 65. K., daglig 8 10 Fm. Preetzmann, Frk. M. Amaliegade 34. K. Prior, Alexis J. Bredgade 33. K. Prytz, Frk. Caja. p. t. Rahbeks Allé 15. V. Rasmussen, Holger. GI. Kongevej 85. V. Ravn-Hansen, Frk. Louise. Allégade 37. F. Reistrup, IC. Hansen. Næstved. Repholtz, Albert Henrik. Classensvej Atelier daglig 12 K Resen-Steenstrup, J. Btilowsvej 38. V. Rode, Gotfred. Ørstedsvej 28 C. V. Rode, Fru Ingeborg. Ørstedsvej 28 C. V. Roose, A. Nørre Søgade 13. K. Rosen, Anton. Fælledvej 12. N. Rosenstand, E. Motzstr. 14 Gartenhaus. Berlin. W. Rosenørn, Frk. L. Kabell-, Carl Bernhardsvej 13 A. V. Rudinger, A. Nørrevoldgade 25. K. Sandholt, Frk. Marie. St. Kongensgade 68. Atelier: Dr. Tværgade 6. K. Schierbeck, Axel E. Jægersborg Alle 70. Gentofte. Schiøtt, Frk. Elisabeth. Skjoldsgade Atelier Søndag. Schiøttz-Jensen, N. F. Mynstersvej 5. V. [Schlichting-Carlsen, C.] Fru Wintle. Aalsgaard. Hellebæk. Schlichtkrull, J. C. Vodroffsvej 28. V. Atelier daglig. Schjelderup, Frk.Leis. Kirkevej 17. Ordrup. Schmidt, Nicolaj. Kong Georgsvej 44. F. Atelier daglig 2 4. Schou, P. A. GI. Jærnbanevej 24. Valby. Schou, Sigurd. Madvigs Alle 8. V. Atelier daglig Schou, Sven. Hortensiavej 12. V. Efter April Fld.: Rahbeks Allé 32- V. Schouboe, Henrik. Bredgade 65. K. Seidelin, Frk. Ingeborg. Btilowsvej 36 B. V. Atelier Fredag 3 4. Siegumfeldt, H. p. t. Nordre Frihavnsvej 50 A. 0. Atelier: Charlottenborg. K.

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1903. Bestyrelse: V. Madsen, Formand. K. J. V. Steenstrup; Næstformand. V. E. Hintze, Redaktør. A. Jessen, Kasserer. O. B. Bøggild, Sekretær. Æresmedlemmer: Thoroddsen,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere