FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft"

Transkript

1 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne ere anbragte. Protokoller med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med *, ere henlagte i Kontoret og i Udstillingslokalet. (u. C.) ved en Kunstners Navn betegner, at han har Ret til at udstille et bestemt Antal Arbejder udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilken adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. 1. *Portrætbillede. 2. Portræt. J. E. Olsen-Aabye. Arvid Aae. 3. *Efteraarssol i et Drivhus. G. Achen (u. C.). 4. Portræt af Professor Howitz. 5. *Stille Aften ved Solnedgang. Dollerup Bakker. Hald Sø. 6. *Under de store Bøge ved Liselund Forpagtergaard. 7. *Et Hjørne af Spisesalen i det gamle Liselund Slot. 8. *Spøgelseværelset i det gamle Liselund Slot. 9. *Morgensol i Korridoren i det gamle Liselund Slot. 10. *Drømmevinduet i det gamle Liselund Slot. 11. *Et Hjørne af det gamle Liselund Slot. 1

4 2 Hans Agersnap (u. C.). 12. *Sejet Banke ved Bryrup Langsø. 13. *Bygevejr mellem Bakkerne ved Andrup. Anna Ancher (u. C.). 14. *Et Missionsmøde. 15. *En Passiar. Sommeraften. 16. *Frokost før Jagten. 17. *Et Middagsmaaltid. 18. *Fiskere paa Søen. 1 g. *Portræt. 20. *Sobillede. Michael Ancher (u. C.), R. af Db. Cilius Andersen. 21. *Gammel Fyr fra en Forstadsknejpe. 22. *1 Borgemesterens Strygestue. 23. *Klar Sommerdag i Ordrup Mose. 24. I Skovløberens Køkken. Tilh. Blikkenslagermester Th. Larsen. 25. Dameportræt. Tilh. Frk. A. A. 26. *Nyfalden Sne. A. Andersen-Lundby (u. C.). Vilh. Arnesen (u. C.). 27. ^Stormfuldt Bygevejr. 28. *Septemberdag. 29. *Frederiksholms Kanal med Chr. IV.s gamle Bryghus. Set fra Kristianshavn. 30. *Den gamle Havn ved Knippelsbro. Set fra Niels Juelsgade.

5 31. *Brænding med tiltagende Kuling. Gilleleje. 32. *Fiskerbaaden gaar ud. Gilleleje. 3 Otto Bache (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm. 33. Dameportræt. Brystbillede. Tilh. Frk. Konow. 34. Portræt af Grosserersocietetets Formand, Etatsraad Frantz Th. Adolph. Tilh. Købmandsskolen i Kjøbenhavn. 35. Hestene vandes ved Aftenstid. Otto P. Balle. 36. *1 Stalden hos den gamle røde Ko. 37. *Vor Mo'er paa sin Plads ved Døren. 38. *Snerester ved Skovbækken. Solskin. Paul Bang. 39. *Portræt af min Fader. 40. *Studiehoved. Brita Barnekow. 41. * Veninder. 42. Portræt. 43. Barneportræt. Tilh. Jægermester Sporon-Fiedler. Chr. F. Beck. 44. *Oktoberfarver. Fra Øen i Frederiksberg Have. 45. *Vinterdag i Frederiksberg Have. J. Bentzen-Bilkvist. 46. *Italiensk Landskab. Motiv fra Civita d'antino. 47. *Fra en gammel Klostergaard i Venedig. Farvelagt Pennetegning.

6 4 48. *Bag en gammel Bondegaard i Tørskind. 49. *Den gamle Vandmølle i Randbøl Dal. 50. *Udsigt over Randbøl Dal. 51. Vejle Aa ved Tørskind. 52. *Fra Ulvsø ved Funder. Farvelagte Pennetegninger. Chr. Berthelsen. 53. *Efteraar. Motiv fra Svendborg. Jens Birkholm. 54. *Frelserhæren i Fattiggaarden. 55. *Septemberdag. 56. *Fra en gammel Gaard. R. Bissen (u. C.). 57. *Udkanten af Skoven. Kold, lys Dag. 58. *Sommernat. Dagen gryr. Kronhjortene trække til Skovs. Jylland. Chr. Blache (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm. 59. *Paa Sydsiden af Kullen. 60. *1 Nærheden af Kullens Spids. 61. *Ablaham. Kullen. Sen Eftermiddag. 62. *Klippepynt paa Nordsiden af Kullen. 63. *Ablaham. Kullen. Formiddag. Gerhard Blom. 64. *Bøgetræer i Udkanten af Skoven. 65. * Vinterbillede. 66. *Sommeraften ved Solnedgangstid.

7 5 67. Portrætgruppe. G. V. Blom. Joh. Boesen (u. C.). 68. *Stille Eftersommerdag. Motiv fra Sejs Hede. 69. *Mellem Lyngbakkerne paa Sejs Hede. 70. *Ved en Skovsø. Silkeborgegnen. 71. *Stokroser ved et Bondehus. 72. *Lyngbakker. Silkeborgegnen. 73. *En Graavejrsdag i Skoven. 74. *Aften i Høsttiden. Louise Bonfils. 75. *Kystparti fra Gamle Skagen. Eftermiddagsbelysning i August. 76. *Aaløb. Skumring. Christian Bonnesen. J. H. Brandt (u. C.). 77. *Sildig Eftermiddag med skyet Luft. Aftagende Blæst. 78. *En Byge. 79. *Vej gennem Skov. 80. *Røvere. 81. *Sommeraften. 82. *Paa Landet. 83. *Ved Foraarstid. 84. *Gefundenes Fressen. H. Brasen (u. C.). Charles Henrichsen-Bremsen. 85. *Sommeraften paa Ordrup Mose.

8 6 86. *Første November. H. A. Brendekilde (u. C.). Alfred Broge. 87. *Fra Hjørnestuen i Bakkehuset. Bakkehus-Udstillingen. 88. Ved Storeaa. Knud Dybvad Bruun. Clara Carl. 89. *Verbena. 90. *Kaktusgeorginer. 91. *Nasturtium. Carl Carlsen. 92. *Smedien i Hellebæk. 93. :s Inde i Skoven ved Hellebæk. Anthonore Christensen, født Tsclierning (u. C.). 94. *Studie fra en Vinhave i Tourrande. 95. *Markblomster tæt ved Rungsted Station. 96. ^Juleroser fra min Have. 97. *Foraarsblomster fra Folehaveskoven. Godfred Christensen (u. C.), Professor, R. af Db. 98. *Fra Tyrol. Ved den blaa Achensee. 99. *Pertisau-Dalen ved Achensee *Bondegaard i Hornbæk *Højvande og Storm. Hornbæk *Fra det Indre af Bondegaarden.

9 7 R. Christiansen *Fritstaaende Egetræ. Eftermiddagssol. Motiv fra Benzon *Formiddagssolskin paa Engen.' Motiv fra Benzon. S. Christiansen *1 Fastelavnen Portræt. \ Tjlh Kunsthandler Larsen_ 107. Portræt. ) 108. *Lampelys. Chr. Clausen. G. A. Clemens En Styrismand. Tilh. Sagfører Peschardt *Sommeraften i Klitterne ved Tannishus. ni. *Køer i Strandklitten. Septemberaften *Herregaardsidyl. Janus la Cour (u. C.), Professor, R. af Db *Efteraarsdag ved Skovmølleaaen Septemberdag ved Stranden. Tilh. Hr. Ernst Kalisen. Flensborg *Formiddag i Villa d'este. Hans Dall (u. C) *Sommerdag paa Landet * Aftenlandskab *Graavejr.

10 8 Chr. Dalsgaard Professor, R. af Db *Maden venter *En Pige ved Stranden *Peer observerer. (u. C.), Christine Deichmann Gammel Kone. Tilh. Assistent Mathiesen *Ung Kone *Dreng *Pige. Nanortalik. Emilie Demant- Hansen *Fra Nyboders Gaarde. Foraarsdag. a Caroline van Deurs *Børn paa Kirkegaarden. Motiv fra Pedersborg ved Sorø *Vindruer *Æbleblomster. Augusta Dohlmann (u. C.). A. Dorph (u. C.), Professor, R. af Db *Interiør *Aa Herregud! 132. *Sen Sommereftermiddag paa Landet Portræt af Fru A. K. Bertha Dorph *K vindeportræt *Portræt af N. V. Dorph *Min lille Søn Ole. Akvareller fra Grønland.

11 9 N. V. Dorph Portræt af fhv. Generalkonsul E. A. Delcomyn. Udført efter Bestilling af den danske Koloni i London. Tilh. Hr. E. A. Delcomyn *Gamle Mennesker. Schidone: Et ego in Arcadia *1 de lyse Nætter *Rindende Vand. Ole Due. C. Eckardt (u. C.). 14 x. *Linieskibet Christian VII I.s sidste Afgang fra Kjøbenhavns Red. Bugseret af Dampskibet Copenhagen, senere Slesvig *Parti i Østre Anlæg. Juli. E. Rasm. Eilersen (u. C.), R. af Db *01ivenskov ved Lago di Garda. Ved Riva *Udsigt fra Monte Castello paa Capri over Neapelbugten *Fra Grande Marine paa Capri. Foraarsdag. J. Exner (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm En Pige seende ud af Køkkenvinduet. Tilh. Fabrikejer H. Mathiasen En gammel Kone læsende i en Salmebog. Tilh. Justitsraadinde Christensen *Jeg skulde hilse fra Mo'er.

12 10 Robert Fibiger *Gammel Kone, som vinder Garn. Mols *Parti fra Briigge. Aug. Fischer. Vilh. Th. Fischer *Solskin i Høst *En Ræv *Sandbanker ved Fjorden. Motiv fra Issefjorden ved Rørvig. Harald Foss (u. C.), Professor *Oktobereftermiddag med Byger. Thorsø. Silkeborg *Hedebakker ved Lerup. Diset Morgen *Bygevejr *Graavejrseftermiddag ved Lerup.».Vendsyssel ^Solbeskinnet Hedevej *Fra Koret i Lerup Kirke. Charlotte Frimodt *Udsigt over Tagene. Ribe. Johanne L. Frimodt Tulipanmarken. Jyllands Vestkyst. A. Fritz (u. C.) ^Sommerdag ved Varna i Marselisborg Skov *Sommereftermiddag i Ris Skov Portræt af en Dame. Marie Graae.

13 65. *Portræt *Skomagere. 67. *En glad Dreng. 68. Barneportræt. Gustava Grimer. Gudmunds en-holmgreen. Jul. V. Guldbrandsen. 69. *Solskins-Eftermiddag i September. Mose ved Maaløv. 70. *Interiør. Laura Guldbrandsen. Ad. Heinr.-Hansen. 71. *Udenfor Murene af en gammel befæstet By. Carl Hansen. 72. *Vinterdag. 73. *Ved Risgærdet i Dyrehaven. 74. *Septemberdag ved Ordrup Mose. Hans Nikolaj Hansen (u. C.). 75. *Portrætgruppe. Christinelund *Skovfogeden. Christinelund En Orne. Christinelund Raderinger. 79. Radering. Sigvard Hansen. 80. *Den første Sne. Motiv fra Brede. 81. *Vinterstemning. En Gade i Lyngby. 82. *Ved den gamle Kirkegaardsmur i Søllerød. Radering.

14 12 Otto Haslund Professor. (u. C.), 183. Portræt af et Barn. Tilh. Grosserer Lund *Efter Solnedgang. Fra Elbodalen *Tre Venner *Fra Elbodalen Portræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen Portræt af et Barn. Tilh. Fru Karen Fredriksen *Aaløb. Elbodalen *En Tørvemose. J. Rasmussen Hedegaard *Vestjydsk Landskab i Solskin. Septemberdag. Axel Helsted (u. C.), Professor, R. af Db *Forarbejde til en Altertavle i Kristkirken. Viggo Helsted (u. C.) *Efter Storm. Motiv fra Vesterhavet *Sejlere under Land. Bygevejr. Motiv udfor Hirtshals *Brænding. Skiftende Belysning. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db *Kamp mod Ilden *Besøg ombord *Frokosten hentes Portræt. Tilh. Højskoleforstander Nutzhorn. Frants Henningsen (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm *Paa Hospitalet.

15 13 2 o I. Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen Familiegruppe. Tilh. Professor Chr. Fenger Fru Elise Ploug i sin Dagligstue. Tilh. kgl. Fuldmægtig Hother Ploug *Indkørselen til Herregaarden Egemarke *Portræt af kgl. Skuespiller Olaf Poulsen *Gamle Melodier *En Havedør *Interiør I 209. *Interiør fra Sejerø *Interiør j Marie Henriques. H. A. Hessellund. Lorens Vilh. Hinrichsen *Krat ved Nakkehoved *Fyrbakkerne ved Gilleleje. Ellen Hofman-Bang *Prometheus, lænket til Klippen, angribes af en Ørn. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. Elisabeth Holme Portræt af Fru J. Danckert *Interiør *Landskab *Landskab. Carl Holsøe.

16 *Interiør Portræt. Niels Holsøe. Sofie Holten *Templet Erechtheion set fra Artemis Brauronia Tempelplads paa Akropolis. Eftermiddagsbelysning. Axel Hou (u. C.) Portræt af Etatsraad Moresco Portræt af afdøde Oberst, Baron Giildencrone Portræt af Tage Fussing Portræt af Fru Hanna Mourier i Odense. Kultegning *Sommeraften. Motiv fra Birkerød Portræt. Ellen Høncke. Marianne Høst *Fra Herregaarden Randrup i Jylland. Peter Ilsted (u. C.) *Mølle og Teglværk *Lundehus *Pile og Popler *Maglemose *Interiør *Interiør med to Børn *Aftenbillede. E. L. Ipsen Portræt af Kunstnerens Moder. Tilh. Bogholder Erik Hansen. Landskaber fra Falster.

17 i5 V. Irminger (u. C.) *Tyren og Løven *Falden for Aldersgrænsen *1 Brunsttiden. Jægersborg Dyrehave *Portnerfolkene i Kunstnerhjemmet *Interiør med Figurer *Italienske Bøfler. Gabriel Jensen Interiør fra en sjællandsk Bondegaard med Grosserer Kampmanns Børn. Tilhører Grosserer K *Holme i Roskildefjorden. Klar Sommerdag *1 Landsbyen *Sommerdag i Fiskerlejet. Harald Jensen Litograferet Portræt af Pastor J. H. Monrad Litograferet Portræt af Professor D. Simonsen. H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db. i. Febr Septbr Kunstnerens sidste Portræt. Louis Jensen (u. C.) *Regn og Blæst. Egernsund *Gade i Køge Teglværker ved Flensborg Fjord *Ved Flensborg Fjord. Radering *Frederiksborg. Farvetrykt Radering *Landskab fra Sønderjylland. Radering. (Vernis mou).

18 i6 Oluf Jensen *Gamle Piletræer ved Lygteaaen. } 256. *Bondegaard paa Helgenæs. \ 257. *Pelargonie. ) 258.»Amaryllis. / Vandfarve. a n arve - Seren Jensen *1 Aftensol *Portræt. Brystbillede. Henrik Jespersen (u. C.) *Solskinsdag i Højfjeldet. Nyfalden Sne, som er begyndt at smelte paa de lavere solrige Steder Udsigt over Jammerbugten fra Højderne ved Svinkløv * Vej en til Havet *Aften *En Krog af Atelieret med et Solstrejf *Stillleben i Ateliervinduet. Hotei morer sig * Violinspil. Ellen Johansen. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db *Dr. Rud. Bergh ved Klaveret * Aftenhimmel. Dragør *En Baadehavn. Aftenstemning. Dragør *Den hvide Hind ^Brænding mod Klipper. Skaane *Solskin over et Vænge. Skaane. Asgrimur Jonsson Landskab fra Island. Hjalp. Tilh. Købmand Kristjansson. Reykjavik.

19 17 275' 276 Astrid Kjellberg-Juel. Portræt. S. Jiirgensen. *Portræt af min Moder Portræt. Portræt. Dagmar Kauffmann Helvig Kinch. *Rhodiserriddemes Borg i Lindos. *Lindos set fra Nord. Rhodos. 28i Portræt. II. C. Koefoed H. Kofoed. *Apotekergaarden i Ribe A. Kongs bak. * Aftensol i Kostalden. *Gammel Købmandsgaard i Ribe Valdemar Kornerup. Før Fisketuren. Tilh. Grosserer Wilian. *Bjørn er hjemkommen fra Skole *Interiør. Frits Kraul. 2

20 i8 E. Krause *Portræt af en ung Færing Portræt af Sognepræst Ludv. Wagner i Sakskjøbing. Tilh. Premierløjtnant H. Wagner *Portræt * Afteninteriør *Strandparti ved Visby ^Stilhedens,Port. Radering *Nyboders Vagt. Radering *Gammelt Hus i Dronningensgade. Radering. Poul Kronemann *F oraarslandskab. Litografi. Henny Køs ter *Jomfruen paa Tinge. I haver Tak, Jornfru, for eders Gave: hvilken af mine Riddere da vil I have? Danske Folkeviser. Frederik Lange *Portræt Portræt *En Kone, der spinder *Fra Køkkenet *Jørgen Rasmussen. Viggo Langer *Graavejr i August. Vallø Dyrehave. Adolph Larsen *En Skovsø i Vallø Dyrehave *Den sidste Rest af den gamle Vold. Radering.

21 ^Voksende Levkøjer. Alhed Larsen. Hugo Larsen *Interiør fra Billedhugger Bundgaards Atelier Portræt. Tilh. Prokurist. O. E. A. Knud Larsen (u. C.) Dameportræt. Tilh. Museumsinspektør Hintze Frants. Tilh. Overretssagfører A. Hvass Peter Andreas. Tilh. Overretssagfører Wolff. 312.»Kollerup Klit. Motiv fra Vestjylland *Under Gudstjenesten i en vestjydsk Kirke *Fra Folkestuen. 315.»Mellem Klitterne. Aksel M. Lassen. 316.»Højt Vejr *Oktobereftermiddag. Dyrehaven *No vemberaften *Formiddagssol i Civita d'antino. Olga Lau *En Moder viser sine Børn Billeder. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db. 321.»Motiv fra Engadin i Schweiz. Graavejrsdag. 322.»Strand ved Arildsleje ved Kullen. 323.»Hammershus paa Bomholm. Maaneskin *Parti i Frederiksberg Have. Efteraar. 2*

22 2O Carl Locher (u. C.), Professor, R. af Db *Paa Fiskepladsen ved Skagens Sydostkost. Oktober. Søren Lund (u. C.). 326.»Hoppe med Føl. Regn. 327.»Hoppe med Føl. Solskin. 328.»Sommeraften i Horne. 329.»Regnvejr. H. Lubbers. 330.»Parti af Kjøbenhavns Havn. J. Liibschitz. 331.»Stille Vand. 332.»Gammel Stue i Hornbæk. Radering. 333.»Paa Løgstør Grunde. Mathias Lutken. Harald Lenborg I Skumringen. Akvarel. Lønborg-yensen. 335.»Mod Aften. Gravlev. 336.»Portræt. A. Mackeprang (u. C.). 337.»Leddet er lukket. Fyen. 338.»Tyren er løs. Skaane. 339.»Mere Vand. Skaane. 340.»Jagtdagen endt.

23 2 I A. P. Madsen (u. C.), Kaptajn, R. af Db., Dbm *Kvæget drives til Vanding *Køer. Svend Viggo Madsen *Interiør Portræt. Tilh. Hr. Karl Madsen. V. R. Magaard *En gammel Aftægtskone *Bedstemoderen. Radering *Læsende Mand. Radering. Oscar Matthiesen *Døende Kronhjort *Hoved. Udført al-fresco. Carl V. Meyer *Ved Frokostbordet *Dameportræt *Naar Katten er borte, spiller Musen paa Bordet *Køkkeninteriør med en lille Pige. Fra Frederiksborg. Emma Meyer *Lavning mellem Lyngbakker. Eftermiddag *Sollys i Skoven. Lauritz 356. *Baggaard fra Vesterbro. M. Mikkelsen. C. Milton-Jensen *Rislende Skovbæk. Foraar.

24 22 N. P. Mols (u.c.) *To Temperamenter *En Malkeplads. Gaardbogaard *Kun for Spøg *En Husmandsko *To Hvalpe Bygevejr *Liver Aa. Solskin *Liver Aa. Graavejr *Fra Rørvig. Blæsevejr *Fra Rørvig. Popler i Løvspring. Anna E. Munch ^"Vestenvind. Motiv fra Vester Hanherred *En Gymnast. Portrætstudie *Feriebreve. Emilie Mundt (u. C.) *Mellem Stokroser. Formiddag ^Sommermorgen Ella. Amalie Muller *Fra Rosenskrænten. I Baggrunden Hallandsaas *Aftensæde *Novembersol. Tony Muller. Carl Møller (u. C.) *Anemoner i Ermelunden *Stokroser ved et Hus.

25 23 Chr. Mølsted *Brænding ved Kronborg-pynten. Storm. P. M&nsted *Ved Indgangen til en gammel Bondehytte. Radering. Max Nathan '^Morgente. Interiør fra Professor Haslunds i Elbo. Chr. V. Nielsen (u. C.), R. af Db ^Riddersalen i det afbrændte Kristiansborg Slot *Opgang til Koret i Roskilde Domkirke *Parti i Jakobskirken i Ltibeck *Gang i Klosteret Certosa ved Pavia *Hjørne af Ridderstuen i Frederiksborg Slot. Ejnar Nielsen Menneskene og Julen. En Tegning. Tilh. Gyldendalske Boghandel. Mordiske Forlag. Thorvald Niss (u. C.), R. af Db *Marine. Jyllands Vestkyst *Gammel Brønd fra Hymettos. Grækenland. Ragna Norstrand Portræt af Fru Georg Høeberg. Benedicte Olrik Kongeegen *Den tusindaarige Eg.

26 Alfred 24 Olsen (u. C.) *Nordlandsfarer under Lofoten *Fra det nordlige Ishav *Solopgang over Skagens Gren *Marine *Selvportræt. Einar Olsen. Ole Olsen *Fra en gammel Bondegaard. Slagelseegnen. Harriet Ostermann *Herreportræt *Portræt af en Kone *Portræt *Dørstykke *Dørstykke. Johannes Ottesen. Vi Ih. Pacht (u. C.). Jul. Paulsen (u. C.) *Unge Kvinder *Kølig Sommerdag. Egn ved Mariager *Optrækkende Torden. Mariager Fjord *Mariager By. Sommeraften Herreportræt. Tilh. Grosserer S. Børgesen Portræt af Fabrikejer Direktør G. A. Hagemann Portræt af Professor, JDr.phil. Vilh. Thomsen. Tilh. Nationalmuseet paa Frederiksborg Portræt af Professor, Dr. phil. L. Wimmer. Tilh. Nationalmuseet paa Frederiksborg Barneportræt. Tilh. Læge Chr. Brøndsted Barneportræt. Tilh. kgl. Fuldmægtig Viggo Aagesen.

27 25 Oscar Jul. Paulsen Thorsten Aa. Anna Sofie Petersen Portræt *Portræt. Edvard Petersen (u. C.), Professor *Interiør fra Frelsers Kirke. Før Gudstjenesten *De smaa Venner ^Blomstrende Syrener i en Have *Aften ved Kæmpehøjen. Fanny Petersen *Studiehoved. E nung Mand *En gammel Gaard i Ebeltoft. Gyde Petersen *Fra Palatinerhøjen i Rom. Rud. Petersen *Paa Bakken. Sommerdag *Interiør fra Dagligstuen *Fra Havmølleaaen paa Mols *Ibs Mølle *Udsigt mod Bjergby o g Vejrhøj fra Friheden. Tom Petersen *Ditlefslyst. E n Skovridergaard *Nytorv o g Gammeltorv. Radering * Asiatisk Compagni p aa Kristianshavn. Radering *Marine. Kullen. Radering *Vesterbros Passage mod Frederiksberggade Radering.

28 26 Sally Nikolaj Philipsen Familiebillede. Tilh. Sagfører F *Portræt a f Skuespiller Texiere. M. Preetzmann *Efteraarsaften i Jylland *Interiør. Caja Prytz. Louise Ravn-Hansen *Landskab fra Funder *Uroligt Vejr. Funder *August Formiddag. Funder. K. Hansen Reistrup *DanielRantzau slaar Henrik Hastesko paaaxtorna Hede 20. Oktober Radering. Albert Henrik Repholtz *Sortkunst-Gravering efter Rembrandt. Originalen [Profeten Daniel?] i Ny Carlsberg Glyptotek *Udenfor R ibe *Max og Kalven *To Kalve. Radering. J. Resen-Steenstrup. Gotfred Rode *Bygevejr. Septemberaften *1 Mølleengen. Sommerformiddag.

29 27 Ingeborg Rode *Frugter. A. Roose *Portræt *Portræt. E. Rosenstand *Ung Pige foran Spejlet. Akvarel *Frøken Kitty. Akvarel ^Kunstnerinder. Ludovica Kabell-Rosenern *Kongelys. Fra Landbohøjskolens Have *Blomstrende Æblegrene. A. Rudinger (u. C.). R. af Db *Landskab m ed K væg. Bygevejr. Motiv fra Mariager Fjord *Havnen v ed Lohals *Falslev Hedebakker. Syd for Mariager Fjord. Marie Sandholt *Portræt af Maleren L. J *Vintersol. Interiør *Landskab *Ved Høsttiden. Landskab. Elisabeth Schiøtt *Landskab fra Frederiksværk-Egnen *Sommeraften. Hellebæk. \

30 2 8 N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Eftermiddag ved Havet. Lønstrup *Fra Skrænterne ved Lønstrup *Mod Højvande. Lønstrup *Aaløb gennem Klitterne. Lønstrup. C. Schlichting-Carlsen (u. C.). 16. Oktbr Juli *Bag Kildesøen. Efteraar *Frisk Sommerdag ved Stranden. Paalandsvind. Hellebæk *Den gamle Forpagtergaard. Hellebæk *Sommerdag v ed Strandmarken. Hjulebæk *Marklandskab. Hellebæk *Fiskerhuse v ed Stranden. Hellebæk *Sollys paa g amle H use. Hellebæk *Ved Forpagtergaarden. Hellebæk. J. C. Schlicktkrull *Midsommeraften. Mols *1 Foraarstiden. 47q. *Fra Kostalden Portræt. P. A. Schou *Moderne Lyrik *Skakspillere *Den sidste af Slægten *Aftensol. Skitse. Sigurd Schou.

31 29 Sven Schou *Jydske Heste paa Græs. Morgen i Høst. Motiv fra H avnø ved H adsund Følhopper p aa Græs. Skyet Morgen. Tilh. Kommandørinde Buchwald. Henrik Schouboe *En E nsom. Ej Smilet vil lyse din Dag i Seng, Men Taaren har gode Stunder; Thi Smil er Glans kun af det, der er, Graad Skyggen af det, der gik under. Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser røde. J. P. Jacobsen: Det bødes der for Ingeborg Seidelin Barneportræt. Tilh. Grosserer M. H. Siegumfeldt (u. C.) *En Port fra Sorent Portræt. Tilh. Grosserer O. Muus E n Husmandskone fra Vridsløsemagle. Tilh. Grosserer O. Muus *Fra Landet. E n Gaardsplads *Ved Fadet *Fasaner i Engen. Simon Simonsen (u. C.) Gordonsetteren Bebs. Tilh. Professorinde H. Schou *En Gravhundehvalp. Knud Sinding *Morgen i et Bolsted. Refsnæs *Ved Malketid. Solskin.

32 3 Joakim Skovgaard Portræt. Fresco p aa Kalk. Agnes Slott-Meller ^Ridderen o g Jomfruen under Linden. 3. Oc der laa de den Nat saa lang Oc ingen Mand til Skade, Linden hun skiuler dem saa vel Med sine bolde Blade. Om Sommeren. 4. Oc der laa de den Nat saa lang Oc ingen Ma7id det vidste, Linden hun skiuler dem herligen vel Med sine bolde Qviste. Om Sommeren. A. S. Vedel: Tragica Nr. 15 og Danmarks gamle Folkeviser Nr *Jomfru Blidelil. j. Saa skreff hand dy ramme ronner, kaste dem udt for lannde: hand bad dem flyde thil lannde, iomfru Blidelille thil hamide. 4. Det vor iomfru Blidelille, hun gaar udt med denn strand: saa hun di rosser tho, di flødt udt medt denn land. J. Thog hun op de rosser, hun stack dem y sit ermme: saa bar htm dennom hiem och lade dennum paa sin sengh.

33 3i 6. Det vor iomfru Blidelille, hun vognner om midie-nat: sinne stercke drømme de7?i thalde hun saa bratt. 12. d leg weed icke, huy meg mone lange, och huy meg monne saa thraa: alltt eftter hano?n here Thimand, ieg aldrig med øggenn suo.t Det dagis op unnder liden. Danmarks gamle Folkeviser Nr. 74. B 3 6. A ^Sommerdag i Engen. Tempera *Dagning. Munkebjerg. Harald Slott-Meller *Portræt af min Hustru *Barneportræt ^Badende unge Piger. Agnes Smidt Portræt a f Fru E va Moltesen *Ildløs *Fra Limfjorden *Landsbykøkken. Six. *Nysgerrig. Hans Smidth (u. C.) *Gammel Bondegaard i Rye *Det g amle H us i Emborg. Olga Marie Smith Ved Arbejdet. Interiør m ed Portrætfigurer. Tilh. Architekt Julius Smith Portræt. Tilh. Fru Juliane Smith.

34 32 5*6 5 r i9 C. M. Soya-Jensen, R. af Db. *Strejfsol i en Gade i Ribe. *1 Skumringen. Motiv fra T ønder. *Det g amle Vaskeri. Frederiksdal. Axel Stephansen. Hollandsk Kuf ved Kastrup. Vinterstorm. Tilh. Grosserer T. Chr. Christensen. C. Stilling. 520, S 2 4' 525 *En ung Kvinde. *Portrætstudie. *Portrætstudie. *Stakhaven. Jørgen Storck. Sigurd Szvane. Anna Syberg. *Cinerarier og Primler. Akvarel. *Druer i et Drivhus. Akvarel. Fr. Larsen-Særsløv *Faar i Aftensol. Studie. *Landskab. Motiv fra Særsløv. Knud Søeborg. 528 *Portræt af Frederik Jensen *Portræt. *1 Forstuen. Eiler Sørensen.

35 33 53i- *Aften ved Vinduet *Rullestuen i en Bondegaard *Interiør *En Skolestue *Portræt *En ung M and *Interiør. Vilhelm Tetens. M. Therkildsen (u. C.) *En Drift Køer Vælige Heste. Tilh. Kunsthandler Kleinsang Kohoveder. Tilh. Kunsthandler Wilstrup *Heste p aa G ræs i varmt Vejr *Septemberdag v ed Gravhøje *Oktoberdag ved G ravhøje *Ungkvæ paa en Slette v ed Stranden *Studie *Nytaarsmorgen. Carl Thomsen (u. C.), Professor, R; af Db Hakon Jarl oplæses i Anders Sandøe Ørsteds Hjem. Tuschtegning. Tilh. Prof. Nicolaj Bøgh. Pauline Thomsen *Det klarer. Smørholm v ed R ye *Fra H ald S ø. A. Thorenfeld (u. C.) *Ved en oversvømmet E ng.) M t 551. *Ved Stranden. J 552. *Fra M ånstorp i Skaane.

36 34 Emmy Thornam *Chrysanthemum *Interiørstudie. Hakon Thorsen. Maria Thymann *Fra Skovskrænten v ed Hjulebæk *Fra Skovfogedens B ænk ved Hjulebæk. Wenzel Tome-e (u. C.) *Aslaug bereder sig til M ødetmed Regnar Lodbrog *Nattevagt i det romerske Vestatempel. Margrethe Tuxen-Meyer *Portræt af m ine Bedsteforældre I et Atelier. Thyra Tønder. Stephan Ussing *Portrætbillede. Min Hustru og jeg *Frederiksberg Have. September *Graavejr. Ribe. Herman Vedel *Dobbeltportræt *Portræt *Portræt. Lampelys *Landskab.

37 35 F. Vermehren (u. C.), Professor, Kmd. af Db., Dbm Brystbillede af Generalmajor Linnemann Dameportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *Gaardinteriør fra Kristianshavn *Gaardinteriør fra Kristianshavn *Ved M øllebækken. Jens Vige *Vandmøllen v ed Bjørnsholm. Sigurd WandeL 574. *Figurgruppe *Skovlandskab *Interiør. Thorvald Edvard Weie *Interiør *Vej b ag H usum. Juli. Emil Wennerwald. C. Wentorf (u. C.) Portræt a f fhv. Skolebestyrerinde Frk. Marie Kruse. Skænket til Skolen af tidligere Elever Portræt a f Etatsraad G. F. B ock Portræt a f Etatsraadinde Bock Portræt af Lehnsbaron, H ofjægermesterfred. Rosenørn-Lehn. 3*

38 *Fra Pie ve di Ledro *Ledrosøen *Fra Ledrodalen. Alexander Wilde Gudenaadalen v ed Randers. Aften Interiør. J. Wilhjelm Sommerdag p aa L olland. Tilh. Brugsejer N. Klocker. Arendal *Sommeraften *Fiesole ^Solnedgang i Oktober Barneportræt. Frederik Winther (u. C.) *En lille Skovsø i Almindingen. Bornholm *Ekkodalen. Almindingen. Bornholm ^Indkørselen til Farumgaard *Fiskerhuset ved F arum Sø. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Dyrehaven i Efteraaret *Tisvilde. Udsigt fra Harehøj *Aaen i Frederiksværk Sorgenfri. Udført efter Bestilling af Hs. kgl. Højhed Prins Christian *Aagabet v ed Frederiksværk *Fjeldparti v ed Larvik. 603 *Skovvej mellem Klipper. Larvik.

39 37 Billedhuggerkunst. Rasmus Andersen (u. C.) Statue i Bronze.Amtmand, Greve Brockenhuus-Schack. Bestemt til at opstilles i Svendborg Buste i Bronze. Amtmand, Greve Brockenhuus-Schack Buste i Bronze. Grosserer S. Børgesen. Carl J. Bonnesen (u. C.) En Ridehest. Voltigeur. Statuette i Bronze. Tilh. Staldmester, Greve Frijs *En Indianer, der jager e t kanadisk Elsdyr. Gruppe i Bronze *En malayisk Hyrde, hvilendepaa sinbøffel. Gruppe i Bronze *En gammel Hest. Statuette i Bronze *Et Elsdyr. Statuette i Bronze *En springende Kænguru. B r o n z e 613. *En Kænguru med sin Unge. ) Elna Borch Portrætbuste. Bronze. ) _....,,,... ; luh. Vekselmærter V. beverin Portrætrelief. Gibs. J L. Brandsirup (u. C.), R. af Db *Hans Majestæt Kong ChristianIX. Rytterstatuette i Bronze *Merkur. Statue i Bronze.

40 , 620. Dobbelt-Buste. Direktør, Dr. phil. Carl Jacobsen og Frue. *Mogens. Portrætbuste i Gibs. *Løber ved Maalet. Statuette i Bronze. And. J. Bundgaard Heden. Buste i Gibs. Figur i Granit. H. Conradsen (u. C.), Kmd. af Db., Dbm. E n Præsentation af et Kuld Hundehvalpe. Terrakottagruppe. E n ungarsk Ulv. Terrakotta. II. Pedersen-Dan Hans Rostgaard. Statue i Bronze. Helen Dohlmann *En Dreng, der spiller paa Fløjte. Martha Ebstrup *Portrætbuste i Gibs. Thod Edelmann. 628, Portrætbuste i Bronze. Tilh. kgl. Hof-Chokoladefabrikant F. Cloetta. 629 *Haabet. Edvard Gruppe. Eriksen.

41 39 Louis Forum En ung Pige. Portrætbuste Portrætrelief i Bronze *Portrætbuste. Gudmundsen-H'olmgreen. Fru Grele Hammeleff. Aksel Hansen (u. C.) *Uffe. Figurlig Fremstilling af Folkets vaagnende Styrke. Tænkt sommonument paaen offentlig Plads. Hovedfiguren: Folkets Styrke. Reliefferne: Uffe hin spage svarer de fremmede Sendemænd. Uffe hin spage modtages efter Kampen af sin Fader. Natten falder hun paa Dagen dog kommer efter *Forarbejde til Monumentet. Carl Martin Hansen Hygæa. Modellen til Sygeplejeselskabet Hygæas Jubilæumsgave til Hans Majestæt Kongen. Udført i Porcelæn paa den kgl. Porcelænsfabrik Portrætbuste i Gibs. Tilh. Dr. med. A. F. R. Halk ^Portrætbuste i Gibs af Forfatteren ogfolkesangeren Morten Eskesen *Haabet lysner. Statue i Gibs. Fryd er vunden Hilsen lyder; for mit Hjerte ; Ud jeg bryder Nu er runde7i af min Larves og forsvunden mørke Fængsel; Livets Smerte. Dejligt farves Gennem Sorgen for min Længsel Glædens Morgen- Haabets Hjem. Fr. Paludan-Mulle Amor og Psyche.

42 4 F. Kastor Hansen *Dr. Karl Mantzius som Shylock. Plaquette i Bronze. N. G. Henriksen Portræt a f Frk.K. M. Statuette i Bronze. Tilh. Fru Ellen Michelsen. N. Hansen Jacobsen *Morgenrøden. Gravmæle. Bronze. Vilde jeg tage Morgenrødens Vinger, vilde jeg bo ved det yderste Hav, saa skulde ogsaa der din Haand føre mig og din højre Haand holde mig fast. Ps *De k nækkede Vinger. Viggo Jarl. Lauritz Jensen (u. C.) *Vildt i Sigte. Gruppe i Gibs *Broholmerhund. Statuette i Terralit. Jørgen Larsen (u. C.) *Moderen og Dødens Engel. Gruppe i Gibs Generalkonsul for R umænien S.M. Thielemann Skolemuseets Stifter E. Sauter. Portrætmedaillon i Gibs. Udført efter Fotografi Portrætbuste. Charles P. V. Lindstrøm.

43 41 Ellen Li 649. Tove. Statue i Gibs. Ingen Svale mod Sønder kan vel flyve saa fort, som den Herre sig skynder fra det Jagt-Kobbel bort. Der er Løver paa hans Trøje, der er Staal i Voltners Sind Tovelille! der er Skælmer i hans Øje, trods Furen i hans Kind; og hans Øjne de spille som Dug-Stænk paa Blad: Tove lille, stat op } gør din Herre Kongen glad! H.Drachmann: Gurre Edelweis. Statue. Jens Lund En Maler. Portrætstudie. Thorald H. Mogensen *Asa-Loke. 2. Det vaar Thord af Haffsgaard, 3. Det vaar Locke Leiemand, Hand taler til Broder sin: setter sig vid i Fadre Ham : Du skalt fare til Nordnes Field Saa fliffuer hand til Nordnes Field Oc liuse effter Hammer min. alt offuer det salte Vand. Danmarks gamle Folkeviser Nr. I *Luigi d a Saracinesco. Portrætbuste i Bronze Buste i Gibs. Carl Nielsen. Erik Nielsen Moskusokse. Gibsmodel. Tilh. den kgl. Porcelænsfabrik *Relief. Kai Nielsen.

44 42 A. Paulsen (u. C.) E n ung Hyrdepige. Figur i Gibs. Naturlig Størrelse. Gyde Petersen Portrætbuste. Tilh. Overretssagfører ICier. Aarhus Portrætbuste. Tilh. Tømrermester B'jeldsøe. Bortt. I.Maj Portrætbuste. Tilh. stud. med. Stoklcebye. H. Chr. Petersen, R. af Db *Arion. Da den berømte Sanger Arion sejler hjem til Grækenland efter ved Sangerkampen i Tarent at have vundet Hæder, Guld og Kostbarheder, ville Skibsfolkene dræbe ham for at sætte sig i Besiddelse af hans Rigdom. Da de ikke ville lade sig bevæge til at spare hans Liv, beder han dem om at maatte synge en sidste Sang.»Han sang om alt det skønne og herlige der findes i Livet, han sang om Døden og alle dens Rædsler i en Tone, der udtrykte den mest rørende Bøn til sine Mordere.«A. L. Grimm: Sagn og Eventyr fra Grækernes og Romernes Heltetid *Portrætbuste i Marmor *Portrætbuste. Axel E. Schierbeck. Nicolai Schmidt (u. C.) *En T ambur. Bronze En dansk Soldat. Bronze. Tilh. Grosserer Seifert Portrætmedaillon i Bronze. Tilh. Direktør Høst Portrætmedaillon i Bronze. Tilh. Kontorchef Petersen.

45 43 Just Nielsen Sondrup *En lille Bygmester. Statue. Elna Steen Buste i Gibs af Mægler H. P. Bisted Portrætmedaillon. Rudolph Tegner Portrætbuste. Tilh. Direktør, Dr. phil. Carl Jacobsen Portrætbuste. L. Tuxen, Professor., R. af Db., Dbm Portrætbuste i Marmor. Olga Wagner *Ung Pige i Bygevejr. Statuette i Bronze *Kvindebuste i Gibs. Siegfried Wagner *Simon. Statuette i Bronze. ^ Bygningskunst. H. C. Andersen En liftskirke i en Provinsby.. Tilkendt Akademiets mindre Guldmedaille.

46 44 Carl Brummer Interiører fra en Villa ved Strandvejen En Villa ved Strandmøllevej En Villa ved Store Tuborgvej. Foreningen af $die Decbr Opmaalinger. ved Henning Hansen, p. t. Formand. G. B. Hagen Grosserer H. C. Petersens Landsted ved Smidstrup Gravgaden i Pompeji Studie fra Verona. Poul Holsøe. V. & B. Ingemann Sanatorium ved Silkeborg. Bygget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse Model af den under Opførelse værende Bygning for Grosserer Chr. Hasselbalck i Kejsergade, Hj. af Graabrødretorv og Skindergade. Maalestok 1 " 1. Jens Ingwersen Opmaalinger og Tegninger fra Italien. Thorvald Jørgensen (u. C.) Ombygning af Lehnsgreve Mogens Frijs Ejendom. Ny, Kongensgade Nr. 1. [Stuklofterne udførte af H. Lamberg-Petersen].

47 45 Christen Larsen Typografernes Stiftelse Olai Kirke i Helsingør. Magdahl Nielsen Tegninger til en ny Kirke i Lønne ved Nymindegab. V. J. Nyeb&lle. 7x6. : : Nazaret-Kirken. Facade mod Ryesgade *Nazaret-Kirken. Model i Gibs af Facaden mod Ryesgade. M. Nyrop (u. C.), Kmd. af Db., Dbm Forslag til en Sparekassebygning i Niels Hemmingsensgade ligefor Helligaandskirkens Kor Gade i Civita d'antino. Akvarel. Axel Erhard Petersen En Stiftskirke i en Provinsby. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. Alexis J. Prior Villa i Rungsted. Opført Holger Rasmussen En Stiftskirke i en Provinsby. Konkurrencearbejde til Akademiets Guldmedaille. Anton Rosen & Peter Neer skov Vibensgaard. Strandvej Nr Af Kjøbenhavns Kommune tilkendt den aarlige Præmie af IOOO Kr. for kunstneriske Løsninger af Byggeforetagender paa Stadens Grund, under Klassen for Beboelsesbygninger med større Lejligheder.,

48 46 C. M. Smidt Opmaaling af et gammelt Bindingsværkshus paa Hjørnet af Gotersgade og Regnegade. Nedbrudt Opført af Bartsker Nicolaj Bøye, som 17. Juni 1684 fik Skattefrilied i 6 Aar for en Del nye Huuse, som hand af Bindverck i Gothersgaden oc Rejnegaden skal hæve ladet opsætte. Tilh. Nationalmuseets 2den Afdeling. Cl. Aug. Wiinholt Projekt til en ny Kirke i Vejle. Dekorativ Kunst. Eduard Eggeling Et Svendebrev. Tegnet til Kjøbenhavns Blikkenslager-Laug [Udførelsen i Pen af I. T. Hansen]. Aksel Hansen Den store Spisesal paa Sølyst. Fotografier Dekorative Arbejder. Fotografier. Gudmund Hentze * ros. Temperamaleri. [Ramme efter Kunstnerens Tegning], 756. *Statuette i Tin med indfattede Ametyster. Som Morgenstjær?ien springer frem af den lavendelblaa Nattehimmel\ saaledes sprang du frem, du hvideste Tanke af mine Tankers Taus hed.

49 *Folkevisemotiver: Germand ( Vers 3: Deris Skib begynte at stande Gladen- J saa stacked fra Lande lagd: svend: \ Vers 14 : Saa vel hand treffuis, saa vel hand voxte y sin Hest kunde hand vel ride: Saa ojfte hans kiære Moder hannem saae,. saa sorgeligen monne hun quide. Jomfruen i \ Hindeham- ) ^ers 1 3 : Der kom spillende saa liden en Hind (?) for Ridderens Saddelbue; hun skod af sig sin Hindeham. Hun blev saa skøn en Jomfrue *Tegning i Sølvstift Omslag. Johs. V.Jensen: Madame d'ora. N. Hansen Jacobsen *Vitrine med Keramik. H. Lamberg-Petersen (u. C.) Dekorativt Frontonrelief. (Det gensidige Forsikringsselskab Danmarks Model i V4 naturlig Størrelse *Tegninger fra en Rejse Bygning). 0. R. Langballe Gravmonument i Thisted. M. Nyrop, Kmd. af Dbg., Dbm Plantestudier. Tegninger.

50 48 Povl B. Olrik *Gammel Eg. Jægerspris Nordskov. Relief i Gibs. Anton Rosen Fotografier efter Ovnmodeller. Komponerede for Fabrikant Lange. Svendborg. Renaissanceovnen udført af And. J. Bundgaard], [Relief i Siegfried Wagner Livets Brønd. Model til en Brønd. [Med Tegning], Tænkes udført i Marmor og forgyldt Bronze *Gravmonument i Bronze. Norske Kunstnere. Mimi Falsen *Den tungeste Sorg at friste Selvportræt. Augusta Finne *Statue af en lille Pige Portrætbuste af Frk. Thora Goldschmidt Portrætbuste af Stiftsdame Frk. Regitze Barner Portrætbuste af Fru Ester Paulsen. Tilh. Maleren Jul. Paulsen *En Bellmansanger. Statuette i Plastelina. Borttages 1. Maj.

51 779. * Moder. 49 Johannes Grennes. Og min Dreng med tykke Fingre Brystets runde Hvælving knuger, pustende i fuld Ekstase som en Amorin, der suger Saften af en Vindruklase. L. Holstein. Hans Heyerdahl *Portræt af Professor N. Finsen Portræt af Forfatteren Carl Ewald og Datter Portrætskitse af Forfatteren Louis Levy med Familie ^Vinterdag ^Raderinger. Thorolf Holmboe. Louis Moe. Leis Schjelderup *Merete. Barneportræt. Svenske Kunstnere. Marta Améen *Gamle Kammerater. Bronze *Franske Arbejdsheste. Bronze. Alice Nor din Portrætbuste af Forfatteren, Dr. phil. Emil Rasmussen Portrætbuste af Skuespiller Robert Dinesen.

52 Udstillernes Adresser. Atelier betyder, at Kunstnerens Atelier er aabent paa de angivne Tider. Aabye, J. E. Olsen. Holckenhus. Ny Vestergade 18. B. Aae, Arvid. Allégade 8 A. F. Achen, G. Lindevangen II. F. Agersnap, Hans. Mølholm pr. Vejle. Atelier daglig. Améen, Frk. Marta. Valhallavagen 25. Stockholm. Ancher, Fru Anna. 1 ' Amalievej,, V. Atelier... daglig., Ancher, Michael. / Andersen, Cilius. Falkonerallé 41 F. Atelier daglig Kl Andersen, H. C. Østersøgade 32. K. Andersen-Lundby, A. Adalbertstr. 55. Miinchen. Andersen, Rasmus. Sofievej 14. V. Arnesen, Vilh. Sortedams Dossering 63 A. 0. Fra April Fld. Gotersgade 143. K. Bache, Otto. St. Kongensgade 77. K. Balle, Otto P. Wesselsgade 15 B. N. Bang, Paul. Nyhavn 8. K. Barnekow, Frk. Brita. Vestervoldgade 86. B. Beck, Chr. F. Broderskabsvej 18. F. Bentzen-Bilkvist, J. Paludan-Mullersvej 5. V. Atelier daglig. Berthelsen, Chr. Nørrebrogade 90. N. Birkholm, Jens. Adelgade. Faaborg. Bissen, R. Frederiksholms Kanal 28. K. Blache, Chr. Rosenvængets Alle Blom, Gerhard. Sandbjerg pr. Hørsholm. Atelier daglig.

53 Blom, G. V. Østersøgade Boesen, Joh. Willemoesgade Atelier daglig i 3. Bonfils t Frk. Louise. Smallegade 37. F. Bonnesen, Carl J. Classensgade 3 A. 0. Bonnesen, Christian. Amaliegade 26. K. Borch, Frk. Elna. Holckenhus. Vestervoldgade 86. B. Brandstrup, L. Bjerregaards Sidevej 4. Valby. Atelier daglig. Brandt, J. H Lykkesholms Alle 16. V. Atelier daglig Brasen, H. Bredgade 33. K. Bremsen, Charles Henrichsen-. Georgs vej 14. L. Brendekilde, H. A. Vestervoldgade 90. B. Atelier daglig Broge, Alfred. St. Kongensgade 55. o. G. K. Atelier daglig n 3. Brummer, Harald. Østerbrogade Atelier daglig 9 3. Bruun, Knud Dybvad. Kapelvej 25 B. N. Bundgaard, And. J. Strandvej 32 A. Str. Carl, Frk. Clara. Vendersgade 25 A. K. Carlsen, Carl. Ny vej 17. V. Christensen, Fru Anthonore. Bjørnsbo ved Rungsted Station. Christensen, Godfred. Østerbrogade Atelier daglig Christiansen, R. Holbergsgade 16. K. Christiansen, S. Engtoftevej 5. V. Atelier daglig. Clausen, Chr. Vandløsehus, Vandløse. Clemens, G. A. Smallegade 37. F. Atelier daglig. Conradsen, H. Rosenvængets Allé la Cour, Janus. Langballegaarden. Maarslet St. Dall, Hans. Brandes Allé 5. V. Dalsgaard, Chr. Sorø. Dan, H.Pedersen-, p. t. Rom. Atelier: GrifFenfeldtsgade 39. N. Deichmann, Fru Christine. Adr. Maler Gotfred Rode. Ørsteds Vej 28 C. V. Demant-Hansen, Frk. Emilie. Haregade 6. K. van Deurs, Frk. Caroline. Aagade 110. N. Dohlmann, Frk. Augzista. Gotersgade 143. K. Dohlmann, Frk. Helen. Frederiksberg Allé 23. V. Dorph, A. Charlottenborg. Atelier: Bredgade 33. K. Tirsdag 12 3.

54 5 2 Dorph, Fru Bertha. ) Dorfh N. V j Harsdorffsvejn. V. Atelier daglig Due, Ole. Frederiksborg. Ebstrup, Frk. Martha. Stefansgade 43. L. Eckardt, C. Østerfarimagsgade Edelmann, Thod. Bredgade 65. IC. Eggeling, Eduard. Kochsvej 17. V. Eilersen, E. Rasm. Rosenvængets Allé Atelier Søndag, Mandag, Tirsdag og Onsdag. Eriksen, Edvard. Paludan Miillersvej 9. V. Atelier Søndag Exner, J. Charlottenborg. K. Falsen, Frk. Mimi. Madvigs Allé 7. V. Atelier Fredag. Fibiger, Robert. Peter Huitfeldts Stræde 5- K. Finne, Fru Augusta. Frederiksgade 5. K. Fischer, Aug. Lokesgade 3. L. Fischer, Vilh. Th. St. Blichersvej I. F. Atelier daglig Kl. 4. Foreningen af 3 Decbr Henning Hansen. Gotersgade 41. K. Forum, Louis. Paludan Mullersvej 7. V. Atelier daglig 3 5. Foss, Harald. Lykkesholms Allé 16. V. Atelier Søndag Frimodt, Frk. Charlotte. Dosseringen 14. N. Frimodt, Frk. Johanne L. Frederiksberg Allé 10. F. Fritz, A. Louisenhøj. Aarhus. Graae, Frk. Marie. Pileallé 9. F. Grenness, Johannes. Ole Suhrsgade 21. K Griiner, Frk. Gustava. Falkonerallé 18. F. Gudmundsen-Holmgreen. Skjoldsgade 3-0- Guldbrandsen, Jul. V. Maaløv. Guldbrandsen, Fru Laura. Maaløv. Hagen, G. B. Bulowsvej 48. V. Hammeleff, Fru Grete. Nybrogade 28. K. Hansen, Ad. Heinr.- Overførstergaarden. Jægersborg pr. Gentofte. Atelier daglig Hansen, Aksel. Chr. Winthersvej 17. V. Hansen, Carl. Stengaards Allé 25. Hellerup. Hansen, Carl Martin. Ny Toldbodgade 41. Atelier: Gotersgade 143. K.

55 53 Hansen, F. Kastor. Forhaabningsholms Allé 15 A. V. Hansen, Hans Nikolaj. Christinelund. Præstø. Hansen, Henning. Gotersgade 41. K. Hansen, Sigvard. Lyngby. Efter I.Maj: Holte. Haslund, Otto. Carlsbergvej 4. Valby. Hedegaard, J. Ras??iussen. Højskolen ved Frederiksborg. Helsted, Axel. Mynstersvej 3. V. Helsted, Viggo, GI. Kongevej 1 B. B.; Atelier: GI. Kongevej 138. V. Henningsen, Erik. Lille Tuborg. Atelier: Scherfigsvej 2. Hellerup. Henningsen, Frants. Charlottenborg. K. Henriksen, N. G. Peder Skramsgade 6. K. Henriques, Frk. Marie. Tordenskjoldsgade i. K. p. t. 13 Via Gregoriana. Rom. Hentze, Gudmund. Villa nova. Kongevejen. Lyngby. Atelier i Reglen Onsdag og Lørdag Hessellund, H A. Ringsted. Heyerdahl, Hans. p. t. Hotel Bristol. Raadhuspladsen. K. Hinrichsen, Lorens Vilh. Hinrichsensgade Hof man-bang, Frk. Ellen. Hofmansgave pr. Otterup, p.t. St. Kongensgade 77. K. Holmboe, Thorolf. Olaf Kyrresgade 11. Kristiania. Holme, Frk. Elisabeth. Roskilde. Holsøe, Carl. Lyngby. Holsøe, Niels. Hovmarksvej 3. Charlottenlund. Holsøe, Poul. Sagasvej 6. V. Holten, Frk. Sofie. 92 Via Principe di Napoli. Assisi. Italien. Hou, Axel. Nordre Frihavnsvej Høncke, Frk. Ellen. Østerbrogade 32 A. 0. Høst, Frk. Marianne. Maglekildevej 15. V. Ilsted, Peter. GI. Kongevej 9. V. Ingemann, V. 6 B. Nørrebrogade 9. N.«& Nørre Farimagsgade 11. K. Ingwersen, "Jens. Willemoesgade Ipsen, E. L. Boston. U. S. A. Adr.: Bogholder Erik Hansen. Nytorv 17. K. Irminger, V. Gotersgade 143 K.

56 54 Jacobsen, N. Hansen. Classensgade 3 A. 0. Atelier: Max Mitllers vej 3 Str. daglig Jarl, Viggo. p. t. 24 Rue Bonaparte. Paris. Jensen, Gabriel. Odensegade Jensen, Harald. Vodroffvej 3 B. V. Atelier daglig [Jensen, H. Chr.] Grosserer Sophus Jensen. St. Annæ Plads 3. K. Jensen, Lauritz. Nylandsvej 4 B. F. Atelier: Thorvaldsensvej 17. V. daglig. Jensen, Louis. Steen Blichers Vej 2. F. Jensen, Oluf. Godthaabsvej 62. F. Jensen, Søren. Møllegade 2. N. Jespersen, Henrik. Rathsacksvej 4. V. Johansen, Frk. Ellen. Sølvgade 30. K. Joha?isen, Viggo. Sølvgade 30. K. Jo?isson, Asgriitiur. Onsgaards Tværvej 4. Hellerup. Atelier daglig Juel, Fru Astrid Kjellberg-. Vestre Boulevard 42. B. Atelier daglig Jurgensen, S. Amaliegade 32. K. Atelier daglig 1 3. Jørgensen, Thorvald. Østerbrogade 7 B. 0. Kauffmann, Frk. Dagmar. Helmershus 51. B. Kinch, Fru Helvig. Sortedamsgade 5- N. Koefoed, H. C. Gotersgade 143. K. Kofoed, H. Rughavevej 11. Valby. Kongsbak, A. Viktoriagade 17. B. Kornerup, Valdemar. Langesvej. Hillerød. Kraul, Fritz. Rørholmsgade 20. Atelier Købmagergade 50. K. Krause, E. Amaliegade 34. K. Atelier daglig 4 6. Kronemann, Poul. GI. Strand 44. K. Atelier daglig II 2. Køster, Frk. Henny. Rømersgade 19. K. Atelier: Stockholmsplads Lørdag i 4. Lamberg-Petersen, H. Chr. Richardtsvej 4. Atelier: Lykkesholms Allé 8. V. daglig. Langballe, 0. R. Rosenvængets Allé Lange, Frederik. Kalkbrænderivej 5. 0.

57 55 Langer, Viggo. Villa Iris. Holte. Telef. 69. Atelier daglig. Larsen, Adolph. Tullinsgade 27. V. Atelier daglig. Larsen, Fru Alhed. Kerteminde. Larsen, Christen. Sortedamsgade 13. N. Larsen, Hugo. Nørre Søgade 49 B. K. p.t. St. Thomas. Larsen, Jørgen. Gotersgade 143. Atelier: Tøjhusgade II. K. daglig. Larsen, Knud. Frederiksborggade 42. K. Lassen, Aksel M. Amagerbrogade 173. S. Lau, Frk. Olga. Helgolandsgade 8. B. Libert, G. Emil. Carit Etlars Vej 10. V. Lindstrøm, Charles P. V. Skjoldsgade 5-0«Locher, Carl. Nyhavn 63. K. Locher, Frk. Ellen. Nyhavn 63. K. Lund, Jens. Raadmandsgade 34. L. Lund, Søren. Sagasvej 14. V. Lubbers, H Nordbanegade 6. L. Liibschitz, J. Atelier Philippa vej 8. V. Lutken, Mathias Oluf Bagersgade 4. Odense. Lønborg, Harald. Odense. Atelier daglig. Lønborg-Jensen. Vodroffsvej 3 B. V. Mackeprang, A. GL Kongevej 118. V. Madsen, A. P. St. Kongensgade 95. K. Madsen, Svend Viggo. St. Hans Torv 26. N. Magaard, V. R. Smallegade 40. F. Matthiesen, Oscar. Villa Cradoch. Charlottenlund. Meyer, Carl V. Dronning Olgas Vej 5. F. Meyer, Frk. Emma. GI. Kongevej 138. V. Mikkelsen, Lauritz M. Absalonsgade 30. V. Milton-Jensen, C. St. Pauls Kirkeplads 11. Aarhus. Moe, Louis. Madvigs Alle 16. V. Atelier daglig Mogensen, ThoraldH 17 Salita Badia Vecchia. Taormina. Sicilien. Mols, N. P. Rørvig pr. Nykjøbing S. Atelier: Stormgade 35. B. Munch, Frk. Anna E. Frederiksberg Allé 10. V. Mundt, Frk. Emilie GI. Kongevej 136. V. Atelier Tirsdag 1 4. Muller, Frk. Amalie Aaboulevard 10 A. N.

58 56 Muller, Frk. Tony. Maihildevej S. F. Møller, Carl. Kongensvej 13. F. Efter April Fld.: Espergærde. Mølsted, Chr. St. Annæ Plads 3. K., Atelier Lørdag Kl. 2. Mønsted, P. Viggo Rothesvej 31. Charlottenlund. Atelier daglig Nathan, Max. Hovedvagtsgade 8. K. Neerskov, Peter. Lundsgade Nielsen, Carl. Aagade 98. N. Aielsen, Chr. V. Upsalagade Nielsen, Ejnar. Gjern pr. Silkeborg. Nielsen, Erik. Bianco Lunos Allé 7. V. Nielsen, Kai. St. Annæ Plads 22. K. Atelier Mandag Nielsen Magdahl-. Margrethevej 6. V. Niss, Thorvald. Gotersgade 143. K. Nordin, Frk. Alice. Circolo Scandinavo. Piazza Cenci. Rom. Norstrand, Frk. Ragna. St. Kongensgade 62. K. Atelier Fredag 3 4V2. Nyebølle, V. J. Webersgade Nyrop, M. Gyldenløvesgade 4. K. Olrik, Frk. Benedicte. Mynstersvej 1. V. Olrik, Povl B. Mynstersvej 1. V. Olsen, Alfred. Gotersgade 135. K. Olsen, Einar. Baggesensgade 6. N. Olsen, Ole. Vejle. Ostermann, Frk.Harriet. Fælledvej 19. N. Atelier: Østerbrogade 7A.Ø. Ottesen, Johannes. Livjægergade Pacht, Vilh. GI. Kongevej 157. V. Paulsen, A. Nørrebrogade 44. N. Paulsen, Jul. Sortedams Dossering 63 B. 0. Paulsen, Oscar Jul. Havnegade 47 A. K. Petersen, Frk. Anna Sofie. 136 Via Borgo Nuovo. Rom. Petersen, Axel Erhard. Gotersgade 143. K. Petersen, Edvard. Carlsbergvej 2. Valby. Petersen, Frk. Fanny. Kongens Nytorv 3. K. Petersen, Gyde. Aaboulevard 72. N. Petersen, H. Chr. Vesterbrogade 140. V. Petersen, Rud. Falkonerallé 5. F. Atelier daglig.

59 57 Petersen, Tom. Falkonerallé 50. F. Philipsen, Sally hicolaj. Frederiksberg Allé 40. V. Atelier: Bredgade 65. K., daglig 8 10 Fm. Preetzmann, Frk. M. Amaliegade 34. K. Prior, Alexis J. Bredgade 33. K. Prytz, Frk. Caja. p. t. Rahbeks Allé 15. V. Rasmussen, Holger. GI. Kongevej 85. V. Ravn-Hansen, Frk. Louise. Allégade 37. F. Reistrup, IC. Hansen. Næstved. Repholtz, Albert Henrik. Classensvej Atelier daglig 12 K Resen-Steenstrup, J. Btilowsvej 38. V. Rode, Gotfred. Ørstedsvej 28 C. V. Rode, Fru Ingeborg. Ørstedsvej 28 C. V. Roose, A. Nørre Søgade 13. K. Rosen, Anton. Fælledvej 12. N. Rosenstand, E. Motzstr. 14 Gartenhaus. Berlin. W. Rosenørn, Frk. L. Kabell-, Carl Bernhardsvej 13 A. V. Rudinger, A. Nørrevoldgade 25. K. Sandholt, Frk. Marie. St. Kongensgade 68. Atelier: Dr. Tværgade 6. K. Schierbeck, Axel E. Jægersborg Alle 70. Gentofte. Schiøtt, Frk. Elisabeth. Skjoldsgade Atelier Søndag. Schiøttz-Jensen, N. F. Mynstersvej 5. V. [Schlichting-Carlsen, C.] Fru Wintle. Aalsgaard. Hellebæk. Schlichtkrull, J. C. Vodroffsvej 28. V. Atelier daglig. Schjelderup, Frk.Leis. Kirkevej 17. Ordrup. Schmidt, Nicolaj. Kong Georgsvej 44. F. Atelier daglig 2 4. Schou, P. A. GI. Jærnbanevej 24. Valby. Schou, Sigurd. Madvigs Alle 8. V. Atelier daglig Schou, Sven. Hortensiavej 12. V. Efter April Fld.: Rahbeks Allé 32- V. Schouboe, Henrik. Bredgade 65. K. Seidelin, Frk. Ingeborg. Btilowsvej 36 B. V. Atelier Fredag 3 4. Siegumfeldt, H. p. t. Nordre Frihavnsvej 50 A. 0. Atelier: Charlottenborg. K.

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; / Wm@m DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

tirsdag 31. maj kl. 13 våben... 1-100 kl. 17 sylt-samlingen del I antikviteter og malerier... 101-230 onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer

tirsdag 31. maj kl. 13 våben... 1-100 kl. 17 sylt-samlingen del I antikviteter og malerier... 101-230 onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 31. maj kl. 13 våben... 1-100 kl. 17 sylt-samlingen del I antikviteter og malerier... 101-230 onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer torsdag

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

artanddesign auction 111

artanddesign auction 111 artanddesign auction 111 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 14. - 15. august 2007 eftersyn onsdag 8. august kl. 10-16 torsdag 9. august kl. 10-16 fredag 10. august kl. 10-16 lørdag 11. august

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17

skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17 skagen auction 111 skagen Malerier af Skagens malere Fra slutningen af 1870 erne og frem til århundredeskiftet var Skagen et mødested for en række nordiske friluftsmalere. Denne lysindhyllede nordlige

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 24 APRIL 1998 900 Indhold - Mindeblad over 3 års krigen 901 - Johan Th. Lundbye som menneske og kunstner 902 - Johan

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

kl. 19 vin - separat katalog fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas, orientalsk, ikoner og varia mandag 6. september kl.

kl. 19 vin - separat katalog fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas, orientalsk, ikoner og varia mandag 6. september kl. international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 31. august kl. 13 smykker onsdag 1. september kl. 13 smykker kl. 19 vin - separat katalog torsdag 2. september kl. 13 smykker kl. 15 sølv fredag

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere