Earforeningen Amalievej 22 24, H C Ørstedsvej Valg af dirigent. Formanden foreslog Ole Herseth, som blev valgt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Earforeningen Amalievej 22 24, H C Ørstedsvej 21. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Ole Herseth, som blev valgt."

Transkript

1 /2 gav derefter ordet til formanden, Peter Hansen til 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamlingen mandag d. 14. april 1986 Earforeningen Amalievej 22 24, H C Ørstedsvej 21 i man kunne sige velkommen til to nye ejere, nemlig Per Holten Andersen og Lars MØller, samt til Gawinetski, som denne gang Der blev indledningsvis foretaget en præsentationsrunde, hvor havde været præget af to store sager. For det første renove 2. Formandens beretning. Formanden foreslog Ole Herseth, som blev valgt. Formanden konstaterede, at det forløbne års bestyrelsesarbejde vejr, da arbejdet endeligt var kommet i gang. Nu skal den sidste problemer for nogle ejere og dernæst af det dårlige vinter efter vedtægterne ved dagsorden omdelt til medlemmerne, og han Ole Herseth konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt selv var mødt. Desværre også et farvel til Elin Andersen. ringsar:bejdet, som var blevet forsinket først af financierings del af renoveringen i gang så snart vejret tillader det, det Dn anden store sag var en helt ekstraordinær stor vandregning de opgjort målerforbruget til tre gange det sædvanlige forbrug, skønnes at blive senest 1. maj. hvilket gav ejendommen en ekstraregning på omkring kr. Det kunne bestyrelsen selvfølge ikke acceptere, og der var der fra Frederiksberg kommune for sidste afregningsår. Kommunen hav med det argument, at forpagteren af Schipka overfor kommunens Peter Hansen og repræsentanter for kommunen. Sagen er endt i for adskillige møder og forhandlinger mellem Elin Andersen, et forlig, hvor ejendommen har betalt ca. halvdelen af den for på værtshusets herretoilet havde løbet vand i flere måneder. langte ekstrabetaling; kommunen ville ikke give sig helt, bl.a. 3c-styrelsen har i den forbindelse drøftet muligheden for at sæt undersøges stadig. te vandmåler til særskilt afregning op på Schipkas rør, og det ingeniør havde erkendt, at der p.g.a. en defekt urinalcisterne

2 - endsige /3 specielt Elin for hendes store arbejde for ejendommen. unger fra de store kloakarbejder i Herefter skulle ejen st. er også solgt, og i den anledning takker medlemmerne Elin ter, bl.a. kloakservice (kr ,68) som er de sidste beta og nr. 22, st. th. er blevet solgt til Lars Møller. Nr. 24, ring fra denne lejlighed. det sædvanlige årsforbrug igen på Ca m3. Bente Hovmann er par dage forinden. Elin Andersen hæftede sig ved enkelte pos 3. Regnskabet for Det reviderede regnskab for 1985 var blevet omdelt til medlemmerne indbetalinger, før de går til incasso. Åge Andreasen udtryk for, at bestyrelsen og kassereren for frem I samme anledning skal der findes en ny vicevært/varmemester og Åge Andersen for mange års godt naboskab i ejendommen og og en ny kasserer. (formanden beretning) Atter i det passerede regnskabsår har der været problemer med Der har været nogle udskiftninger siden sidst, idet Bent ThurØ renovering af ejendommen. Som det også fremgår af det revide auktion. Det har bl.a. medført, at der endnu ikke er afklaring Hansens lejlighed (nr. 22 st. ty.) desværre er solgt på tvangs omkring mgl. indbetalinger til fællesudgifter samt til renove ganske få ejere vedr, betaling til fællesudgifter, varme og utrolig langmodighed er det ikke lykkedes at få disse to ejere William Bentzen, som vil inddrive pengene ad rettens vej, og Desuden er nr. 22, 3.tv. blevet solgt til Per Holten Andersen og om Warming i nr. 22, 2.th. Trods utallige rykkere og en helt med det rentetillæg på 2% pr. måned, som tidligere er bestluttet. rede regnskab drejer det sig om Stahl Sørensen i nr. 22, 4.tv. til at indse, at de må yde deres til ejendommens fælles udgifter Thulstrup hæftede sig også ved de manglende indbetalinger flere bruget nu, og Elin Andersen og Peter Hansen kunne oplyse, at lemmerne og belært af den dårlige erfaring med tvangsaukti6nen Der blev stillet spørgsmål fra Marianne Kesselhahn vedr, vandfor i nr. 22, st.tv.,, har bestyrelsen overladt sagen til advokat flittige aflæsninger siden det katastrofalt høje målertal viser tiden vil være nødt til at sætte meget kort frist for manglende i forsamlingen gav udtryk for tilfredshed med, at kursen var strammet og sagen tilgået advokaten. I den forbindelse gav Karl- dommen være fri for udgifter på dette område i årene fremover. få dem til at betale. Af hensyn til resten af med

3 par år, når renoveringen på taget er gennemført. valg af ny kasserer. lovede, at man ville tage fat på dette. I den forbindelse diskute ning foran ejendommen, og bestyrelsen svarede, at hele anlægget ning på trapperne (det havde stået i budgettet) og Peter Hansen det Fruen gjorde samtidigt opmærksom på den manglende beplant mesystem ændres til et lukket kredsløb med det formål at give Elendommens VVSmontØr Friis har foreslået, at ejendommens var til generalforsamlingen. Det vedtoges uden særlige bemærkninger. Bestyrelsens budgetforslag var uddelt sammen med indkaldelsen skal der, hvis der stadig er penge til det, ændres på placering af 5. Indkomne forslag. Vedr. ny kasserer fremhævede flere, at der også burde være en Blikkenslagerudgifterne skønnes at ville være lavere de næste evt, kan tage aflønningsspørgsmålet op. bedre varme og bedre fordeling på strengene. Det vil koste varmemester det vedtoges med akklamation. Bestyrelsen har bedt heden. Det tog bestyrelsen til efterretning. 4. Bestyrelsens forslag omkring kr., men pengene vil være sparet ind på en kort ville det blive meget dyrt - og også ret upraktisk i forhold til at ejendommen bør få en kyndig ingeniør til at undersøge mulig årrække. Gawinetski, som er forsikringskyndig på området, frem aflønning her, for hvis arbejdet skulle gøres ude i byen, ning i fremtiden. Bente Hovmann Thulstrup rykkede for tæpperens skralde containere og det skal på en eller anden måde sikres ved skulle retableres, når renoveringen var færdig. I den forbindelse beplantning, at ejendommens hjørne ikke kan plastres til med i opgangen. Dette skal samtidig være en opfordring til at gøre Fru Sundbæk fremhævede, at der burde være opslag med BRUG MÅTTEN nu. Dette spørgsmål vil bestyrelsen også se på i forbindelse med Peter Hansen om at opgøre den forbrugte tid i en periode, så man hævede, at visse gamle anlæg ikke tåler denne omstilling, og give dem højeste prioritering i de kommende budgetter. (regnskabet) Bestyrelsen foreslog, at Peter Hansen overtog hvervet som vicevært/ plakater. Per Holten Andersen tilbød sin assistance vedr. beplar:b r.de man også køkkentrappernes tilstand, og der var enighed om a.t

4 (Indkomne forslag) Marianne Kesselhahn efterlyste en arbejds weekend for medlemmer ne, hvilket flere bifaldt, og man enedes om, at bestyrelsen skulle vurdere, hvornår renoveringen var så vidt fremskreden, at der kunne være brug for frivillig arbejdskraft. 6. Valg af bestyrelse. Bente Hovmann Thulstrup blev valgt som afløser for Elin Andersen Bestyrelsen består herefter af: Ole Rahr 24, l.sal Anne Lise Herseth 24, 2.sal Karl Åge Andreasen 24,5.sal Peter Hansen 22, l.tv Bente Hovmann Thulstrup 22, 4.th Bestyrelsen vælger forman og kasserer på sit første møde, som finder sted onsdag d. 23/ kl hos Anne Lise Herseth. 7. Valg af revisor. Genvalg 8. Eventuelt. En drøftelse af pulterrum endte i et tilsagn fra bestyrelsen om, at man opstiller den endelige fordeling. Per Holten Hansen gjorde opmærksom på, at det pulterrum, der var afmærket med nr. 22, 3.tv., nu også bruges af ham. Diverse efter ladte effekter kan afhentes efter aftale med ham. opsatte lås være. Lad ven].igst den Bente Hovmann Thulstrup opfordrede beboerne til at lade være med at anbringe cykler i opgangen. En længere diskussion af Schipka fandt sted, bl.a. i forbindelse med et brev Gawinetski havde skrevet ang. klager fra andre ejere. Gawinetski erkendte, at brevet havde en uheldig tone, og lian op lyste iøvrigt, at de hidtidige forpagtere ophørte d. 15/4 og at nye trådte til, som havde et mere professionelt greb om tingene. Han havde strammet kontrakten op, og vil meget gerne selv høre om evt, klager fra ejendommens beboere (Tlf ). Han opfordre des meget stærkt til at indskrænke åbningstiden til kl nat, men sagde, at det kunne han ikke iflg. kontrakten. Han ville dog drøfte sagen med de nye forpagtere. Efter en måned skal det vurde res, om nattegenerne fortsætter i så fald vil Gawinetski i fælles skab med bestyrelsen klage over natbevillingen.

5 (EventueQt) Der var indkaldt til stillevejs møde på Kastanievejens efterskole. Bente Hovmann Thulstrup vil deltage på ejendommens vegne og bla. fremføre, at der kan tænkes andre parkeringsløsninger i et stil levejsprojekt, f.eks. skråparkering. I den forbindelse vii besty relsen overveje en henvendelse til skovforeningen om at kunne par kere bag deres bygning i aften- og nattetimerne. Frederiksberg, d. 16. april 1986 Karl Åge Andreasen

6 M.v.h. Container Ejerforeningen Bestyrelsen Revision Total Forsikring Elektricitet Amalievej i Budgetforslag for 1986: BILAG til generalforsamlingen d. 14/4 1986: Reperation og vedligeholdelse: Fæl lesudgifter 155 andele 850, kr Financier ing: El.installatør Diverserep.ogvedl. Clorius Oliefyrservice Maler/murer Blikkenslager Driftsudgifter: Vandafgift Rensning af tæpper m.v. Administration, tlf., porto,. Rengør.,Vinduespol.,Vicevært. Skorstensfejer Skat/renovation

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 15. marts 2002 Ref.: 8035/MT G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2002, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S.

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S. År 2009, mandag den 16. november kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Holtehus, hos Jørgen Florentz, Holtegade 13, 1.tv. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere