KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne"

Transkript

1 KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne November - December Januar - Februar 2013

2 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3: Træfældninger på Allerslev kirkegård Nyt menighedsråd i Allerslev Side 4-5: Tilbygning til Munkehuset Side 6-8: Arrangementer i Osted og Allerslev. Side 9: Den paradoksale mission. Side 10-11: Fælles kalender Side 12-13: Arrangementer i Rorup og Glim. Side 14: Nye Menighedsråd. Side 15-16: på tværs 8. Side 17-18: Det historiske hjørne. Side 19: Navne og adresser. Side 20: Bagsiden. om bladet Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menighedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I Glim sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsidebilledet (Joakim Eskildsen) Kælkebakken i Lejre. ANSIGT til ANSIGT Martin, fortæl lidt om dig selv du har vist haft et ret dramatisk liv? Jo, det forløb vist ikke helt, som jeg havde regnet med. Min far ville have, at jeg blev jurist, så jeg kunne køre familiegesjæften videre. Men jeg blev munk. Da jeg som ung teolog kom til Wittenberg, forventedes det, at jeg førte den kirkelige og teologiske tradition videre. Men jeg gjorde oprør og skabte en masse ballade af flere grunde. Jeg satte spørgsmålstegn ved det kirkelige hierarki og ikke mindst afladshandelen, som jeg fandt afskyelig. Jeg kæmpede med problemet med at finde en nådig Gud og opdagede, at et menneske ikke frelses ved gode gerninger, men ved tro. Det skabte mig en masse fjender, og til sidst blev jeg smidt ud af kirken og lyst i band. At der sidenhen opstod kirkesamfund, som kaldte sig lutherske, var aldrig meningen. Jeg ville reformere kirken, ikke splitte den ad i stumper og stykker. Men sådan er livet. Man kan ikke altid helt overskue, hvad man sætter i gang. Du er jo kendt som en skrap polemiker. Har du en kommentar til et fornylig fremsat forslag fra katolsk side om, at vi skal sige undskyld for de slemme ting, vi har sagt og gjort mod hinanden i tidens løb? Jeg har ikke så stor fidus til sådanne følere. Ja, der er blevet begået mange forfærdelige ting i den såkaldt sande religions navn. Dermed påkalder vi os Guds vrede og påfører hinanden store lidelser. Men at rende rundt og sige undskyld for alt muligt ligger mig fjernt. Jeg fornemmer altid en skjult dagsorden, når slige forslag kommer på bordet. Er der noget, du har fortrudt i dit liv? Ja, især følgerne af bondekrigen i Da opdagede jeg, hvor stærk ordets magt er. Mange bønder læste revolution i mine skrifter. Det var en misforståelse. Men jeg erkender, at også samfundets magthavere misbrugte mine tanker til at undertrykke og udnytte. Jeg og mine efterfølgere skulle måske ikke have faret så hårdt frem mod kirkens misbrug. Og selvretfærdighed er aldrig godt. Vi burde have holdt fast ved kirkens spiritualitet og kropslighed. Det hele blev lidt for rent og pænt. Men det har I jo opdaget! Har du til slut nogle forslag til, hvad vi kan gøre bedre i Folkekirken? Hold fast og hold ud! Lad være med at lave om på de ting, der fungerer. Lad være med at gå i panik over, at kirken er trængt. Det har den næsten altid været. I stedet for pop og pjank, gospelhalløj og lignende skulle I synge nogle flere af de gode, gamle salmer. De holder.

3 Træfældninger på Allerslev kirkegård I den gamle vise hedder det: Det gamle træ o, lad det stå!. Men selv om det gør ondt, kan der være gode grunde til at fælde det. For nogen tid siden blev der konstateret sygdom i et gammelt birketræ og et endnu ældre asketræ på Allerslev kirkegård. Da Bondeskovens Træpleje havde lagt dem ned, viste det sig også, at de var hule i store dele af stammen. Derfor var det nødvendigt, at vi fik dem fældet, så de ikke var til evt. fare for besøgende på kirkegården. Det er tanken at få skåret en fin siddeplads ud af birkestubben. En del godt brænde til de mørke vinteraftener kom der også ud af projektet. Flere billeder kan ses på vor hjemmeside: Nyt menighedsråd i Allerslev Så er det nye menighedsråd i Allerslev for perioden på plads. Det består af følgende rådsmedlemmer, hvoraf de to første er gengangere og de sidste fire er nye: - Kurt Bierbum-Rasmussen, Store Stensager 30 - Finn Krog Christensen, Emmersvej 9 - Leif Arne Jensen, Munkedammen 14 - Hans Karl Møller, Nørregårdsvej 3 - Preben Mathiasen, Holmegårdsvej 4 - Erik Ravn Pedersen, Søndergårdsvej 2. Suppleant: Ib Svenning Rasmussen, Søndergårdsvej 4. Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet og byder velkommen til det nye menighedsråd med ønsket om godt samarbejde! 3

4 Tilbygning til Desværre går det ikke altid, som præsten prædiker, og menighedsrådsformanden håber. I sidste nummer af kirkebladet skrev vi i indlægget om vort nye projekt i Allerslev sogn, at vi håbede, at tilbygningen til Munkehuset kommer til at stå færdig i løbet af efteråret. Det var en lige vel optimistisk udmelding. Men vi arbejder ihærdigt på sagen! Den kommunale sagsbehandling har trukket noget ud, så byggetilladelsen er blevet væsentlig forsinket. Til gengæld er alt andet på plads. Økonomien er i orden med provstiets og stiftets velvillige bistand. Menighedsrådet har besluttet, hvem der skal stå for opførelsen af tilbygningen. Det bliver Midtsjællands Byggeservice, der holder til i Ringsted. Byggesummen er kr ,75. Dertil kommer udgifter til solvarme-anlæg, som forhåbentlig betyder grøn og billig energi til såvel Munkehuset som kirken. Og så nogle møbler, Av-midler etc. Vi kan love, at kirkeskatten ikke kommer til at stige. Pengene til byggeriet kommer for en stor dels vedkommende ind gennem de lejeindtægter, vi modtager fra Lejre Provsti ved udlejning af 1. salen til provstikontor og provstiudvalgsfaciliteter. Det er det, man kalder en win-win-situation. På medfølgende tegning kan man danne sig et indtryk af, hvordan tilbygningen kommer til at se ud. Vi synes selv, at Arkitekt & byggefirma Bygogbolighåndtering har lavet et meget fint arbejde og skabt en tilbygning, som falder smukt og harmonisk ind i helhedsbilledet. Lige lidt fakta og historik om Munkehuset på Munkedammen 8. Den eksisterende bebyggelse udgør 120 kvm med en tilbygget tagetage på 87 kvm. Den påtænkte tilbygning bliver på 53 kvm. Det giver et samlet bebyggelsesareal på 260 kvm. Huset er oprindeligt opført som graverbolig i I 2002 blev huset nedlagt som graverbolig. Det følgende år blev det totalrenoveret og udbygget med 1. sal efter arkitekt Keld Wohlerts tegninger. Munkehuset blev festligt indviet søndag den 19. oktober Færdiggørelse af trapperum og kontor på 1. sal skete først efterfølgende.

5 Munkehuset Erfaringen viser, at man skal passe på med at komme med alt for konkrete løfter i forbindelse med byggeprojekter. Men altså: vi håber, at arbejdet kan påbegyndes i løbet af efteråret 2012, med rejsegilde før jul og indvielse i begyndelen af det nye år. Kirkeværge Finn Krog Christensen og graver Bruce Kiely vil følge projektet tæt, så byggeriet er i gode hænder. Følg byggeriet på hjemmesiden: www. o-a-p.dk og i dagspressen. Torsten Dam-Jensen. 5

6 Arrangementer i Osted og Allerslev Julekoncert i Osted kirke med Tolstrupkoret Søndag den 9. december kl kan man i Osted kirke høre Tolstrupkoret synge julen ind. Koret vil under ledelse af Mikael Jacobsen underholde os med et bredt udsnit af julesalmer og sange, som er hentet fra bl.a. Norge, England, USA og Danmark, og hvor en del af værkerne vil blive akkompagneret af Camilla Donovan. Koncerten er et fællesarrangement for Osted og Allerslev Sognemenigheder samt Valgmenigheden, og der er gratis adgang. Fredagstræf i Stalden - Martin Stokholm: Mit liv som mormon Fredag den 14. december kl kommer Martin Stokholm til Stalden ved Osted Præstegård. Mange, der følger med i lokale forhold, er sikkert bekendt med, at Martin Stokholm siden det seneste kommunalvalg har siddet på posten som formand for Teknisk Udvalg i Lejre kommune. Men der er nok ikke så mange, der ved, at han også er mormon. Han er oprindelig udlært som blikkenslager, men videreuddannede sig til byggetekniker. Senere tog han uddannelsen til folkeskolelærer og har siden 2007 arbejdet som sådan. Siden 2001 har han været medlem af kommunalbestyrelsen, først i Hvalsø, hvor han bor sammen med én kone og tre børn, siden kommunalsammenlægningen i Lejre kommune. Ud over arbejde, politisk engagement og sin familie bruger Martin Stokholm også meget tid på at være national informationschef i det, de fleste af os kalder Mormonkirken, men som egentlig hedder Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. På verdensplan findes der over 13 mio. medlemmer af dette kirkesamfund, bl.a. den amerikanske præsident-kandidat Mitt Romney. Samfundet blev grundlagt i U.S.A. i 1820 og begyndte sin virksomhed i Danmark i 1849 med Grundlovens religionsfrihed. I dag er der omkring 4500 medlemmer, fordelt på 22 menigheder. Hvad tror mormonerne på, og hvordan lever de deres liv? Det vil Martin Stokholm fortælle om. Velkommen til et spændende og oplysende julefredagstræf. Kaffebordet er dækket, og alle er velkomne. Sogneaften med Hans Hauge Skal stat og kirke skilles? I årevis har vi diskuteret, om staten skal skilles fra kirken eller om båndene i det mindste bør løsnes. Det synes der at være et markant flertal for, både blandt de politiske partier og indenfor kirken. Der råbes på synode og kirkeforfatning. I dette efterår nedsatte ministeren for ligestilling og kirke en kirkekommission, der skal se nærmere på den fremtidige kirkeordning i Danmark. Hidtil har Folketinget været det øverste organ for folkekirken. Et flertal ønsker imidlertid, at kirken i fremtiden skal være herre i eget hus. Det medfører bl.a., at folkekirken får 6

7 sit eget ledende organ, et kirkeråd, som kan udtale sig på folkekirkens vegne. Kritikere vil sige, at det fører til en politisering af kirken, således som det f.eks. er sket i Sverige. En af de få markante røster, som taler imod denne udvikling, er lektor, dr.phil. Hans Hauge. Han har i en årrække været tilknyttet Aarhus Universitet og beskæftiger sig med litteratur, idéhistorie, teologi og samfundstænkning. Han er tilknyttet Berlingske Tidende som fast kommentator. Torsdag den 24. januar kl gæster Hans Hauge Munkehuset i Allerslev. Kom og hør ham også gerne hvis du er uenig med ham! Det er væsentlige emner, der er på spil. Foredrags- og debataftenen afvikles i samarbejde med Kirke Saaby sogn. Tak for 14 spændende år Den 2. december 2012 siger jeg farvel efter 14 år i menighedsrådet, heraf de 12 år som formand. Det øvrige menighedsråd træder også tilbage af forskellige årsager, men vi er enige om, at det har været nogle spændende år. Menighedsrådet afleverer en dygtig medarbejderstab, en velholdt kirke og kirkegård, en tilsvarende præstegård og ikke mindst en sognegård, hvor fremtiden indbyder til et aktivt menighedsliv. Den 2. december tiltræder så et nyt menighedsråd. Vi ønsker det kommende menighedsråd al mulig held og lykke i tiden, der kommer. Det afgående råd har givet hinanden håndslag på, at vi er klar til en håndsrækning til det nye råd i det omfang, det måtte være nødvendigt. En glædelig jul og tak for godt samarbejde til alle herfra. Kirsten Juul Højskoleaftener om krise Temaet er: Den positive krise Mandag den 14. januar taler Kaya Roessler (professor i Psykologi): Tænk ikke (altid) positivt, sundhed og kriser hører sammen. Onsdag den 6. februar indleder sognepræst Lise Trap, Soderup, rækken af højskoleaftener med et foredrag med titlen forsvar for sorgen. Som præst har Lise Trap set, hvad sorgens skygge gør ved mennesker. Og ved tabet af sin søn har hun oplevet det på egen krop. Erfaringerne er blevet til bogen Sorg Den dybeste ære glæden kan få. Torsdag den 14. marts taler Gudmund Rask Pedersen ud fra titlen: Jeg har ladet mig fortælle. Dyb barokkoncert i Allerslev kirke Onsdag d. 13. februar kan man høre barokmusik i Allerslev kirke. Det er Mette Vendelbo på bratsch, Lotte Ørtoft på cello, alten Anne Brandt og kirkens organist Camilla Donovan, der vil underholde. Det giver et andet lydbillede, end man er vant til, når man på denne måde vælger de lyse stemmer fra. I foråret 2012 havde vi i Allerslev kirke fornøjelsen af at høre bratschen og celloen i et blandet program. Denne gang er det festlig barokmusik, vi skal høre, og de to dybe strygere har altså fået selskab af en alt, Anne Brandt. Lotte Ørtoft er uddannet på Århus musik-konservatorium. Ved siden af studierne har hun spillet med DR ungdomsensemblet. Mette Vendelbo er uddannet fra musikkonservatorierne i København og Århus og har studeret et år ved Hans Eisler konservatoriet i Berlin. Hun assisterer i landsdelsorkestrene. Begge musikere har en lokal tilknytning, idet de underviser i Lejre musikskole. Anne Brandt har en diplomeksamen i sang fra konservatoriet i 2000 og er fast tilknyttet Radiokoret. Vi har tidligere i Osted kirke oplevet Annes smukke alt i Rossinis Petit Messe Sollenelle. Koncerten er arrangeret af sognemenighederne og valgmenigheden. Den begynder 19.30, og der er gratis adgang. 7

8 Fredagstræf i Stalden Camilla Donovan beretter om New Zealand i ord og billeder Fredag den 15. februar kl vil vores organist, Camilla Donovan, fortælle om en rejse til New Zealand. Camilla Donovan er oprindelig uddannet cand.mag. i musik og matematik fra Københavns Universitet, men fulgte i 2003 denne uddannelse op med Kirkemusik-skolens Præliminære Organisteksamen (PO). Hun har siden 2004 været ansat ved Osted og Allerslev kirker og ernærer sig ved siden af organistgerningen som kordirigent. Herudover har hun rytmikbørn, fællessangsarrangementer, foredrag og koncerter. I februar 2012 rejste Camilla til New Zealand med mand og børn. Formålet var en rundrejse i dette fjernest beliggende land på kloden. Turen gik fra Auckland til toppen af Nordøen, herfra nedover øen forbi Rotorua, der syder og bobler af geotermisk aktivitet. Fra Wellington blev der sejlet til Picton, og så fortsatte familien langs Sydøens vestkyst langs øens markante bjergkæde forbi Punakaikis Pancake-klipper og Skt. Josefgletsjeren, indtil de via Invercargill og Dunedin sluttede rejsen i Christchurch. En køretur på 4000 km. og en rejse på 4 uger. Vi får lov at se billeder og høre om regnskov, maorier, gletsjere, sankthansorme, vulkaner og meget andet. Kaffebordet er dækket, og alle er velkomne. Kommende arrangementer Ud over de ovenfor omtalte arrangementer kan vi allerede i god tid meddele, at vi i foråret og foråret 2013 har tænkt os at afholde: Fredagstræf i Stalden den 3. maj Fredagstræf i Stalden den 20. september Fredagstræf i Stalden den 6. december. 8

9 Den paradoksale mission Det er god tone at argumentere for, at der skal være moskéer i Danmark. Tanken grunder fornuftigt i, at dette hører sig til i et land med en kvart million muslimer og religionsfrihed som et afgørende princip. Ingen skal heller være i tvivl om, at der her på stedet er plads til andet end kristendom, og at enhver har ret til at udleve sin tro i fred. Så langt så godt. Imidlertid må man undres, når erklæret kristne mennesker ser det som en vigtig opgave selv at være med til at bane vejen for en stormoské i København. Det er meget vanskeligt at se det meningsfulde i som troende aktivt at bidrage til en anden religions succesfulde udbredelse. Men at nogen faktisk har den holdning blev atter forleden klart ved en dansk-arabisk dialogkonference, hvor også fremtrædende repræsentanter for folkekirken deltog. Og hvor der var enighed om at udtrykke støtte til opførelsen af en stormoské. Tilmed gennem et forslag om, at kristne helt konkret bør hjælpe til med at indsamle penge til byggeriet. Hvilket dog ikke i sidste ende mødte tilstrækkelig opbakning. Men alene tankegangen bør bemærkes, for der er noget paradoksalt på spil blandt visse centrale kristne her i landet. De, der bevæger sig fra passiv accept af en stormoské i religionsfrihedens navn til aktivt at støtte dens realisering. Tilsyneladende ser man det som opgaven at bidrage til fremme af en anden religion, idet man måske er i færd med at gøre religionsfrihedens og mangfoldighedens ideologi til en højere sandhed i sig selv. Og fordi man måske ikke længere ser den helt klare skillelinje mellem at bekende sig til det ene frem for det andet. Problemet er jo bare, at hvis man tager Jesu guddommelighed alvorligt, kan den aktive støt- te til islam ikke tolkes som andet end opbakning til en religion, der i sidste ende modarbejder netop dette syn på Jesus. Derfor synes de gode intentioner at være rodfæstet i en underligt diffus idealisme, eftersom religionernes dybe indbyrdes modsætning jo stadig består. Og mens jeg lige så lidt som enhver anden kender til den fulde sandhed om Gud, bliver det aldrig i min interesse at se islam vokse. Det er i min interesse, at troen på profeten Muhammed her i landet kan eksistere i fred. Men ikke at den udbredes. Debatten om en stormoské i København er ikke ny, og for et par år siden lød et gennemgående argument til forsvar for tanken, at der jo ikke højlydt skulle kaldes til bøn. Forleden blev netop dette tilladt i Sverige, og det samme kan nemt ske her. Det er moderne lighedstænkning for nybegyndere, at når kirkeklokker lyder i det offentlige rum, må der også gives grønt lys for minareters kalden til bøn. Man kan ikke argumentere mod moskéer i Danmark, men debatten er så central, fordi den synliggør den svære balance mellem religiøs og kulturel rummelighed og kampen for det, man selv tror på. Og så afslører den som sagt det helt paradoksale, at i en tid, hvor der lukkes kirker på stribe, bruger nogle kristne tid og kræfter på at fremme en religion, der helt grundlæggende modsiger kristendommen. I den idealiserede religionsdialogs navn kan man komme for skade at bevæge sig i retning af en næsten selvdestruktiv form for mission. Og man overvejer i det stille, hvordan den adfærd mon en dag vil blive fremstillet i historiebøgerne. Sørine Godfredsen Denne kommentar blev bragt som klumme i Berlingske Tidende lørdag den 6. oktober 2012 og bringes med venlig tilladelse fra Berlingske Tidende og forfatteren. 9

10 r og aktiviteter November-December Januar-Februar 2013 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 4. november Alle Helgensdag 11. november 23. s.e.trinitatis 14. november Onsdag 18. november 24. s.e.trinitatis 25. november Sidste s. i kirkeåret 27. november Tirsdag 2. december 1. s. i advent 9. december 2. s. i advent 14. december Fredag 16. december 3. s. i advent 23. december 4 s. i advent 24. december Juleaften 25. december Juledag 26. december 2. juledag 30. december Julesøndag 31. december Nytårsaftensdag 1. januar Nytårsdag 6. januar Hellig 3 Kongers søndag 9. januar Onsdag /Babysalmesang * Bøgebakken Sognehuset JazzMess Aftensang Foredrag: Henning Nørhøj Koncert * * * Stalden Fredagstræf * *Traktement *Champagne Familiegudstjeneste: Spejdernes nytårsparade Nytårskoncert: Bodil Heister *Champagne * 10

11 November-December Januar-Februar 2013 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 13. januar 1.s.e.H.3 Konger 14. januar Mandag 16. januar Onsdag 20. januar Sidste.s.e.H.3 Konger 24. januar Torsdag 27. januar Søndag Septuagesima 3. februar Søndag Seksagesima 6. februar Onsdag 10. februar Fastelavns søndag 12. februar Tirsdag 13. februar Onsdag 15. februar Fredag 17. februar 1. søndag i fasten 24. februar 2. søndag i fasten 28. februar Torsdag 3. marts 3. søndag i fasten Friskole/Stalden Højskoleaften om krise * og Sognehuset Aftensang Foredrag: Henning Nørhøj : Marianne N. Kristensen : Torsten Dam-Jensen Kirkekaffe * Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkebil til gudstjenester Kirkebilen kan bestilles til gudstjeneste og foredrag i eget sogn og til gudstjeneste og foredrag i de tre andre sogne. Munkehuset Sogneaften med Hans Hauge * Friskole/Stalden Højskoleaften om krise * Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste Sognehuset Konfirmand- Forældreaften Barokkoncert * Stalden Fredagstræf * Sognehuset henviser til gudstjenesterne i Osted og Allerslev. Aftensang Foredrag: Inge og Erling Møllehave Osted Menighedsråd holder møder kl i Stalden: ons , 5.12., 2.1., 6.2. Allerslev Menighedsråd holder møder kl i Munkehuset: tors , 6.12., 3.1., 7.2. Rorup Menighedsråd holder konstituerende møde kl i Sognehuset. * * * * * r og aktiviteter 11

12 Arrangementer i Rorup - Glim Alle helgens dag Søndag den 4. november kl og kl.. Vi mindes dem som er døde i sognet det sidste år. n er samtidig afslutning på det forløb af fornyede gudstjenesteformer, som vi har afprøvet det sidste 1½ år. Babyer, salmer og gudstjeneste Onsdag den 14. november kl i. Kom og se og hør hvordan vi synger for babyerne. Efter tjenesten er der fællesspisning i Sognehuset. Jazz og messe på Bøgebakken Søndag den 25. november kl Jazz og gudstjeneste flettes sammen i Dagcentret denne eftermiddag. Jazzbandet Six Foot Stompers gæster plejehjemmet sammen med sognepræst Marianne Kristensen og organist Finn Graunbøl. Dostojevskij hører til en af de helt store i verdenslitteraturen. Han er genstand for fornyet interesse, fordi han rammer ind i nutidsmenneskets egentlige problemer. Hans digtning er fyldt med overraskelser, visioner, dramatiske begivenheder, lidenskaber og katastrofer, modsætninger mellem fromhed og kynisme, selvopofrelse og grusomhed. Der er aftensang kl i. 1. søndag i advent Mød det nye menighedsråd - og lad det nye råd møde dig! 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår og dermed træder de nye menighedsråd til. Lad os sammen festligholde det ved gudstjenesten denne dag. kl og i kl.. Mesteren fra St. Petersborg Om Dostojevskijs liv og værker Tirsdag den 27. november kl i Sognehuset. Henning Nørhøj vil i foredraget følge Dostojevskijs eget dramatiske liv og give os et indblik i hans vældige forfatterskab. Mennesket er ikke en traktat på to sider, mine herrer. Mennesket er en gåde, siger forhørsdommeren til forbryderen Raskolnikov i romanen Forbrydelse og straf. Livet som fyldt med muligheder brydes i Dostojevskijs romaner med skildringen af det som grusomt, skæbnetungt, uforståeligt. Lillejuleaften Søndag den 23. december kl i. Har man svært ved at nå det hele juleaften eller skal man fejre jul med gaver og dans om juletræet dagen før med familien og børnene, så har denne familie- og børnegudstjeneste måske det, der mangler til en hos os holder vi jul den 23. Jeg holder en lignende tjeneste i Osted Kirke kl Juleaften er der julegudstjeneste kl og kl i kl i. 1. juledag er der julegudstjeneste kl i kl. i. 12

13 Nytårskoncert med Bodil Heister Onsdag den 9. januaur kl i. Bodil Heister fortæller levende og underholdende om personerne bag den danske sangskat - og om sine egne kompositioner og sange. Hun vil præsentere årstidens danske sange fra højskolesangbogen. Hver enkelt sang får et par ord med på vejen - let og uhøjtideligt - som baggrund for en hyggelig og stemningsfuld aften. Bodil Heister er pianist og komponist til bl.a. julekalenderen Jul på Slottet, opera, teater & film, og vi får lejlighed til at synge nogle af Bodils egne kompositioner til digte af Sophus Claussen, Piet Hein (som hun kendte personligt) og H.C. Andersen - og et par sange fra Jul på Slottet. Hendes nye salmemelodier til Bellmans salmer (oversat til dansk af Ulrik Cold) får vi også lejlighed til at høre. Fernisering i Sognehuset Søndag den 13. januar kl. efter gudstjenesten i. Mette Klarskov udstiller sine farverige malerier i Sognehuset. Flere af jer kender hende sikkert, for hun er opvokset i Gøderup og på gården på Markvænget hjælper hendes far Knud Beske med at lave jernrammer til hendes malerier. På hjemmesiden dk kan man se nogle af hendes værker. Her skriver hun om den særlige æg tempera, som hun maler med på lærred og papir. Hun har igennem årene fået undervisning af forskellige kunstnere. Især Mette Hass og Rüdiger Mövens har inspireret og hjulpet hende meget. Mette Klarskov er ikke fuldtids kunster, hun driver et gartneri i Avedøre sammen med sin mand. Den sørens Kierkegaard Onsdag den 16. januar kl i Sognehuset. Foredrag med Henning Nørhøj om Søren Kierkegaard. Dette foredrag vil være en appetitvækker for år 2013, som er 200- året for den verdensberømte filosof Søren Kierkegaards fødsel. Kierkegaard vil blive mindet og fejret ved en lang række arrangementer landet over. I de sytten år, han var produktiv, fik han skrevet ubegribeligt mange ord. Ingen har som Kierkegaard gravet sig ned i de menneskelige eksistensproblemer og samtidig formuleret en kristendomsforståelse, der chokerede samtiden. Kierkegaard læses mere end nogensinde. Hans tanker kan virkelig åbne vore øjne for dybderne i vores tilværelse. Mange tør ikke gå i gang med at læse hans værker. Men problemet er ikke, at Kierkegaard er vanskelig at læse, men at læsningen kan blive vanedannende. I foredraget vover Henning Nørhøj sig ind hans tankeverden. Måske kunne det give lyst til at deltage i andre af Kierkegaard-årets tilbud. Der er aftensang i kl Foredragsholder Henning Nørhøj er netop gået på pension som lektor ved læreruddannelsen i kristendomskundskab/religion og historie. Henning Nørhøj har også brugt en række år som sognepræst og højskoleforstander. Han har en uddannelse som cand. theol. med studier i renæssancen. Er forfatter til en række lære- og studiebøger både til folkeskolen og læreruddannelsen indenfor sine fag, kristendomskundskab/religion og historie. Hertil kommer en rejsebog om Rom. Udover foredragsvirksomhed er han fast skribent på Kristeligt Dagblads internetsider og formand for bevægelsen Kirkeligt Centrum. Fastelavn og tøndeslagning Søndag den 10. februar kl og kl.. Spejderne i Lejre medvirker til børnegudstjenesten kl. i. Tøndeslagningen i præstegården og kåring af årets kattekonger og kattedronninger ledes af spejderne. Menighedsrådet er vært med varm kakao og fastelavnsboller til alle. Det glade hjerte Torsdag den 28. februar kl i Sognehuset. Inge og Erling Møllehave fra Kr. Saaby vil denne vinteraften causere over hjertevarm livskunst, lykkestunder og levet liv. Sammen har de samlet og redigeret to antologier med masser af hjertevarme historier at leve på. De vil fortælle om mennesker og måde at leve livet på, og om at tage livet på sig på godt og ondt. Der er aftensang i kl

14 Nyt fra Rorup Menighedsråd og Glim Menighedsråd Velkommen til to nye råd Det nye menighedsråd i i Rorup Sogn Ved vores orienterings-og opstillingsmøde den 12. september 2012 fik vi fire nye kandidater til det fremtidige menighedsråd, som består af seks medlemmer. Rådet begynder sit arbejde den 2. december 2012, første søndag i advent. Det nye menighedsråd bliver: Birte Thue Jensen, Ebba Madsen, Stine Hvid Byager, Jens Ørnebjerg Larsen, Leif Høgsvig og Jens-Erik Mogenstrup. De store praktiske vedligeholdelsesprojekter, som det nye menighedsråd skal sætte i gang, er kalkning af vores kirke og kirkemurene. Vinduesrammer skal males udvendigt i præstegården, i Sognehuset og i laden. Det er arbejder ud over den daglige drift, som vi i menighedsrådet skal prioritere ud fra de midler, vi de næste fire får tildelt af provstiudvalget. Vi har også et aktivitetsudvalg og et kirkegårdsudvalg i menighedsrådet. Aktivitetsudvalget beskæftiger sig med planlægning af foredrag og koncerter i kirken. Kirkegårdsudvalget beskæftiger sig med planlægning af anlæg på kirkegården, dens drift og vedligeholdelse. Til disse udvalg vil vi meget gerne hverve frivillige, som kan bidrage med inspiration, nye ideer, med mere. Endvidere kunne vi også godt tænke os hjælp til arrangementerne i Sognehuset, blandt andet til borddækning, kaffebrygning m.m., så hvis det har interesse at give en hånd med i et godt sogneliv, vil det glæde os meget. Jens-Erik Mogenstrup Det nye menighedsråd i Glim Sogn Ved fristens udløb tirsdag den 2. oktober 2012 kl var der én liste, der så vil være det næste menighedsråd. Opstillet er: Vilhelm Thorst, Klostergårdsvej 21, Øm, 4000 Roskilde Robert Olsen, Hovedvejen 49, Øm, 4000 Roskilde Hans Christian Jensen, Ledreborg Alle 30, 4000 Roskilde Ane Stallknecht, Helvigmaglevej 1, Glim, 4000 Roskilde Tom Sørensen, Glimvej 26, Glim, 4000 Roskilde Som suppleant er opstillet Karin Sørensen, Glimvej 26, 4000 Roskilde Tove Thorst, Klostergårdsvej 21, Øm, 4000 Roskilde 14

15 GUDSTJENESTE PÅ TVÆRS 8 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig ( ) Ungdom Han blev født i Udby præstegård ved Vordingborg. Faderen hørte til de dengang forholdsvis få præster, som holdt fast ved gammeldags luthersk kristendom, og det var denne, der satte sit præg på hjemmet, hvor navnlig moderen var en stærk, sund personlighed. Da han var ni år gammel blev han sat i huset hos pastor Laurids Feld i Thyregod ved Vejle og herfra kom han til Aarhus Lærde Skole, men blev student i København Grundtvigs ungdomsliv var præget af oplysningstidens overgang til romantikken og måske for at komme væk fra det akademiske miljø i København tog han ansættelse som huslærer på godset Egeløkke på Langeland. To skelsættende begivenheder prægede ham resten af livet: mødet med søhelten Peter Willemoës ( marts 1808 i slaget ved Sjællands Odde) på herregården Tranekær og den ulyksalige forelskelse i den unge frue på Egeløkke, Constance Leth ( ). Hjertekvaler Grundtvig havde afsluttet sit studium i 1803 og begyndte sin gerning på Egeløkke som lærer for sønnen Carl. Opholdet blev af stor betydning for ham, dels p.gr.a. det faglige udbytte af undervisningen, men også ved arbejdet som præstevikar i den nærliggende Bøstrup Kirke. Men mest jordomvæltende var hans betagelse af den smukke Constance Leth. Mindet om hende bevarede han hele sit liv; som gammel, fejret emeritus skrev han: Det var i min Ungdoms Dage, / Hjertet slog saa kæmpestolt, / til det saaredes saa fage / med en Pil, hvis Hage holdt, / saa endnu i Oldings-Aar / aabent er det dybe Saar. Grundtvig vidste, at hans kærlighed til hende var umulig. I sin dagbog skriver han, at i tiden før Constance var kærligheden en narrestreg ; den eneste grund til at ønske sig at blive gift var, at det nu engang var praktisk, sådan for Selskabs og Kjønsdriftens Skyld rejste Grundtvig tilbage til København for at studere de islandske håndskrifter, men han holdt forbindelsen til fru Leth ved lige. Ved hendes død skrev han: Hvil dig sødt i Blomster-Haven! / Blomster-Floret var din Lyst, / mindes skal med Tak i Graven / altid du i dette Bryst: / Hjertet, som udstrømmer nu, / haardt som Malmen, smelted du! Jvf. i øvrigt Kaj Munks skuespil fra 1940, Egelykke, uropført september måned samme år på Det kgl. Teater med Mogens Wieth og Karin Nellemose som Grundtvig og Constance. Kaj Munk gør meget ud af den unge digters ikke forløste erotiske besættelse af den smukke frue og fletter i besættelsesåret skildringen af Grundtvig som nationalskjald ind i handlingen. I 1940 faldt det enkelte anmeldere for brystet, at stykket var lidt for erotisk, noget, som næppe ville forarge i dag. Først og fremmest opfattede man dengang skuespillets nationale drejning 15

16 som et første spædt modstandsforsøg overfor besættelsesmagten. Kampår I 1810 holdt Grundtvig sin dimisprædiken ( prøveprædiken ), som han havde kaldt: Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus. Dette skaffede ham den første officielle irettesættelse. Hans forsæt var ved hjælp af Herrens Ord og de forbigangne Tiders Vidnesbyrd at vække den vantro og verdslige samtid. Men bestræbelserne vandt kun ringe genklang. Forvivlet opsagde han præsteembedet og kastede sig med sin legendariske og kolossale arbejdsevne over fordanskningen af Saxos og Snorres værker. Samtidig søgte han via tidsskriftet Danne-Virke at lokke danskhedsfølelsen frem, ikke mindst i den bondestand, han opfattede som nationens uspolerede folkemarv. Sin næsten pietistiske bibeltroskab formåede han ikke at fastholde, men fandt i 1824 et nyt løsen i det levende ord, menighedens salighedsdåb ved trosbekendelsen. Med hele sin nyvundne overbevisnings kraft angreb han året efter i Kirkens Genmæle H.N. Clausens ( ) rationalistiske bibelkritik (i Katolicismens og Protestantismens Kirkeforfatning. Lære og Ritus. 1825), hvilket påførte ham en injuriedom samt livsvarig censur, der dog blev ophævet Politikeren Men sagen bragte ham også i kontakt med den spirende vækkelsesbevægelse og sammen med den fremsatte han i 1830 erne de vigtige frihedskrav om retten til at løse sognebånd og at danne valgmenigheder. Disse år kom i det hele taget også inspireret af hans oplevelse af den personlige frihed under tre års sommerophold i England til at stå i frihedens tegn under det ofte citerede motto Menneske først Kristen saa. Det fremsattes 1832 i Nordens Mytologi i forlængelse af nye visioner om en levende, folkelig og altomfattende åndskultur og videnskabelighed, en historisk-poetisk undervisning på nationalsproget i modsætning til den sorte skoles latinske dannelse. Senere i årtiet fremlagde han i en række skrifter sin aldrig realiserede idé om en statsdrevet højskole i Sorø. Men hans skrift fra 1838, Skolen for Livet, inspirerede til den senere grundtvigske højskolebevægelse på privat basis, som han dog forholdt sig skeptisk til. Fra 1838 kom endelig Grundtvigs folkelige gennembrud, da han med sine foredrag om de sidste 50 års historie, Mands Minde, for første gang formåede at samle en stor kreds i hovedstaden omkring sig. I 1844 talte han under stor bevågenhed den nationale sag på Skamlingsbanken, og både bondevenner og nationalliberale støttede hans valg til Den Grundlovgivende Rigsforsamling og til Folketinget Ægtemanden Grundtvig mødte i 1811 den 24-årige Lise Blicher og de giftede sig Tre børn fik de, Johan, Svend og Meta. Lise var i sine sidste ti leveår svagelig og 1845 mødte han enkefru Marie Toft f. 1813, som han viedes til i 1851, kort efter Lises død og til det småborgerlige Københavns sure forargelse. Marie døde kort efter sønnen Frederiks fødsel Til borgerskabets endnu større forargelse giftede Grundtvig sig sidste gang med Asta Adelheid Reedtz f. komtesse Krag-Juel-Vind-Friis ( ), der også var enkefrue. To år efter vielsen i 1858 fødtes hans sidste barn, datteren Asta. I digtet Til min Asta (til sin hustru, ikke datteren) skildrer han sine tre ægtefæller: Lise var søsterlig, en sødt duftende viol i en idyl. Marie var moderlig, en ædelsten i en romantik og Asta er datterlig, en fe i et eventyr, hvor ungdom og ælde leger skjul og roser udspringer på sne. Salmedigteren Grundtvigs umådelige (og umålelige) indsats i dansk kirkeliv afspejles i den mageløse salmeproduktion. Hvad den kom til at betyde i menighedens aktivering, kan måske bedst ses i følgende lille beretning, skrevet af musikforfatteren Carl Thrane, der var nær ven af komponisten Henrik Rung ( I al sin glans nu stråler solen, bl.a.): Efter man i denne kirke hen i fyrrerne ved en julegudstjeneste havde uddelt nogle trykte blade med nye salmer af Grundtvig, fortsattes der ved en fest, til jul, påske og pinse, og således kom Grundtvigs festsalmer [sic!] efterhånden frem. Til disse og vel også til andre salmer blev der ofte sunget populære, verdslige melodier, og da Grundtvig var tilfreds med dem og de i høj grad tiltalte menigheden, gik man videre ad denne vej. I valget af melodier var man ikke kræsen, først og fremmest kom det an på, at de var godt kendte og yndede. [ ] Mens det store problem, hvorledes der skulle skabes en tilfredsstillende kirkesang, endnu var uløst, mens Berggreen arbejdede i det stille på at gennemføre en revolution, hvorved kirkesangen blev livligere, uden at dens hovedsagelige karakter dog forandredes, havde Vartov-menigheden hugget knuden over og hvad den sang, sang den af det fulde bryst. Man talte om denne sang i byen som om noget ganske nyt eller som et kuriosum og mange gik i Vartov Kirke for at høre med egne ører. Grundtvigs prædiken kunne ikke trætte ukaldede ånder, da den var meget kort, og ved den af menigheden bårne sang, det dæmpede orgel og det fine klokkespil gav den lille kirke et totalindtryk af hygge og andagtsfuld glæde. Sin sidste prædiken i Vartov holdt Grundtvig 1. september Dagen efter døde han stille og roligt i sin lænestol, uden egentlig forudgående sygdom. Finn Graunbøl Fortsættes 16

17 s imponerende tårn blev bygget Det er opført i røde munkesten med indlagte sortbrændte sten. Tårnets vestgavl er prydet med fem tvillinge- delte højblændinger, hvis midterstav brydes af skjoldformede, skråtstillede blændinger. Det samme kan ses på sakristiet på Hvedsted Kirke, nordøst for Roskilde. En vejledning til de rejsende. Og i toppen af tårnet gemmer der sig et gammelt tårnur. Det virker desværre ikke mere - og dog? Urværket er flere gange beskrevet som stammende fra slutningen af 1600-tallet eller begyndelsen af tallet. Det er formentlig udført i Næstved af en mester Galle (der var to generationer Galle). Deres varemærke var karakteristiske bøjler på toppen af værket, og disse bøjler har urværket i Glim. Værket havde oprindeligt hagegang, et af de tidligste af denne type ændredes uret, så det nu blev styret af en stiftgang. Tårnuret er installeret i Glim kirke i slutningen af 1600-tallet eller begyndelsen af 1700-tallet, og det for at vejlede de rejsende på den gamle alfarvej, der som nævnt gik lige forbi, nord for kirken. Der var nu også gået lidt mode i, at de kirker, der lå ved hovedfærdselsårerne, havde et ur, og et sådan signalerede, at kirkeejeren havde styr på det hele. Det var Drude Müller, gift Fincke på Lejregaard, eller hendes familie, der havde bekostet kirketårnets urværk. Da uret gik i stå. Selve urværket er ca. 1 x 1 meter. Det trækkes op med et spil, og det er to store marksten, der bruges til dette. Og uret skal trækkes op hver dag. Det historiske s gamle tårnur hjørne 17

18 Den ene sten er til urværket, den anden til klokkeværket. Tidligere kunne Glim-borgerne altid se, hvilke dage klokkeren/graveren havde fridag, for da gik uret i stå. Den gamle protokol fortæller faktisk ikke noget om det gamle tårnur. Oprindelig var der slagværk i uret, men af hvilken type vides ikke, og en beskrivelse af uret fra 1985 fortæller, at slagværket ikke har virket i mange år. I 1985 var uret faktisk også gået i stå. Flere vitale dele var simpelhen slidt op og reservedele kunne ikke skaffes, men skulle specialfremstilles. Der blev gjort flere forgæves forsøg, der alle strandede i økonomi, så projektet blev nedprioriteret. I 2005 havde kirkens præst, Marianne Kristensen, beskrevet tårnuret i kirkebladet. I slutningen af hendes fortælling står der: Næste gang I kommer forbi Glim kirke, da vil I opleve at uret også står stille på alle andre dage. Det gør det, fordi det er et slidt ur. Det fejler ikke noget, skønt det har gået længe før år Det kræver blot to nye valser, fordi de gamle er ormædte og porøse. Det kræver også to nye tandhjul. Men på kirkens budget kan vi læse: kommer penge, kommer tid. Det koster nemlig omkring kr. og det har Glim kirkekasse ikke lige nu. Men naturligvis er det en opgave, der skal løses, når der er luft i budgettet. For Tårnet med de ringende Klokker skal igen leve op til sit navn og udsmykning. Uret kan igen vejlede de forbipasserende Der er aldrig blevet lavet nogle nye valser og tandhjul. Moderne teknik har hjulpet til, for Glim kirke fik i 2006 automatisk klokkeringning. En videreudbygning på denne automatik har gjort det muligt at sætte selve urværket i gang. Der sker med en lille el-motor, der er monteret indenfor urskiven. Elektronikken sørger for, at klokkerne slår time- og halvtimeslag (kan slå hvert kvarter) og det hele kan køre døgnet rundt. For tiden starter ringningen kl og slutter kl Så for en brøkdel af prisen vises tiden igen, urværket slår, alt ånder fred over den gamle landsby Glim. Alle må være glade. Nye spændende fortællinger i næste nummer. Bjarne Vestergaard Kirkerne ønsker alle en glædelig jul Skoleelever fra Glim Skole går Lucia ved skolens juleafslutning i

19 Navne og adresser Osted og Allerslev kirker: SOGNEPRÆST Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre. Tlf Træffes bedst kl tirsdag - fredag Mandag fri. Præstesekretær: Kirkekontoret, Byvejen 30 A. Ena Nielsen Træffes tir og tors MENIGHEDSRÅD: Osted Menighedsråd: Formand: Kirsten Irene Juul.Tlf Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf Allerslev Menighedsråd: Formand: Kurt Bierbum Tlf Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen. Tlf Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen. Tlf Personale ved Osted og Allerslev kirker: Graver ved gård: Paul Sander Hansen, Kontor: Byvejen 30 B, Osted, 4320 Lejre. Tlf Mandag fri Gravermedhjælper: Anders Laage-Petersen Graver ved gård: Bruce W. Kiely Tlf Gravermedhjælper: Marianne Riis Diener Organist: Camilla Donovan. Tlf Kirkesanger: Henrik Rasmussen. Tlf Rorup og Glim kirker: SOGNEPRÆST: Marianne N. Kristensen Rorupvej Lejre. Tlf Træffes bedst kl Torsdag bedst kl Mandag fri. Præstesekretær: Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret. Ena Nielsen tlf MENIGHEDSRÅD: Rorup Menighedsråd: Formand og kontaktperson: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf Glim Menighedsråd: Formand: Tove Thorst. Tlf Kirkeværge: Bjarne Vestergaard. Tlf Kontaktperson: Kim Damgaard. Tlf Personale ved Rorup og Glim kirker: Graver ved gård: Rikke Stengade. Tlf Telefontid bedst tirsdag fredag kl Graver ved gård: Kirsten Jensen. Tlf Træffes efter aftale. Telefontid bedst tirsdag fredag kl Organist: Finn Graunbøl Kirkesanger: Berit L. Larsen Hjemmesider: Hjemmeside: 19

20 bagsiden Den pligtopfyldende ringer I mange kirker er der i flere århundreder blevet ringet troligt morgen og aften. Mange ringere var meget pligtopfyldende og de anså det som en personlig ære, at ringningen blev foretaget på klokkeslættet. Det var meget svært i en tid, da det rette klokkeslæt slet ikke var så let tilgængeligt. Således var det også i en lille landsby på Sjælland. Den lokale ringer, der varetog morgen- og aftenringningen, var meget præcis; ja, der blev sagt, at man kunne stille urene i landsbyen efter hans færden. For at være sikker på, at tiden var korrekt, så gik han hver dag forbi den lokale urmager og stillede sit lommeur efter et stort ur i udstillingsvinduet. Selvfølgelig med den tanke, at urmageren kendte den rette tid. Urmageren ønskede også at kende den rigtige tid på dagen, så derfor gik han hver aften under kirkens aftenringning udenfor huset og noterede sig tidspunktet, hvorefter han stillede det store ur i udstillingsvinduet. Med den tanke, at Vorherres tjener, ringeren, måtte kende den rigtige tid. Hans Larsen. Sognetur Valby-Frederiksberg Afholdt 24. august 2012 Undertegnede deltog i den i Kirkenyt annoncerede sognetur. Vi mødtes på Lejre station, hvor vi tog med toget til Valby st./enghave st.. Herfra gik vi til indgangen v/ Vestre Kirtkegårds Allé, hvor Rikke Stengade og svigermor afventede i bil, medbringende trækvogn med tre køletasker med fortæring. Rikke hentede en rundvisningsfolder til os, så vi kunne følge med på et kort over kirkegården. Den velforberedte Finn Graunbøl orienterede ud for de enkelte gravsteder (kendte personer), krydret med div. morsomme beretninger m.m. Det blev til en længere tur, som afsluttedes ved den smukke anlagte sø (bassin?) udfor urnegravene. Hér indtog vi Rikke s mad/drikke øl/vand og de meget lækre frokostboller fra Lejre Bageri - siddende på trappen ned til søen. Senere gik via Carlsberg-broen til Bakkehuset, hvor Gertrud With holdt et foredrag (uden manuskript meget imponerende) om livet i huset på Kamma Rahbek s tid. Efter dette interessante indslag skulle vi gå til makronerne. Vi gik til Restaurant Bjælkehuset i Søndermarken, hvor vi indtog kaffe og æblekage. Kaffen var ganske udmærket, men makronerne havde man åbenbart glemt den var ikke gået i vort område. Efter hyggelig snak rundt om bordene oplyste Finn, at linie 18 havde stoppested ud for Bjælkehuset og kørte til Valby st., så nu var det tid at bryde op. En meget berigende og hyggelig dag i godt selskab var slut. Tak for et godt arrangement Oda Sinding/Arne Bjerregaard, Osted.

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2013 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt Side 3: Skal præsten være troende? Side 4-7: Arrangementer i Osted

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 KALENDER Marts - Maj 2008 MARTS Søndag den 2. Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag den 3. kl. 19.30 Læsekreds i Hvalsø Sognegård Mandag den 3. kl. 19.30 Menighedsmøde

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP TisvildeNyt januar-februar 2015 årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20 Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf: 48 70

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 1 Dec / Jan 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 /

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet APRIL 2006 1 APRIL 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Morgenfruesalve. Samarbejde, kommunikation og omsorg

Avedøre kirkeblad. Morgenfruesalve. Samarbejde, kommunikation og omsorg Avedøre kirkeblad Samarbejde, kommunikation og omsorg sådan lød det, da Conny Hjelm Pedersen holdt kursus for de frivillige i kirken den 18. september 2009. Det var både sjovt og vigtigt det, vi lærte:

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Osted-Allerslev Pastorat

Osted-Allerslev Pastorat Osted-Allerslev Pastorat Nr. 1 Januar - marts 2010 Hilsen fra Kandava I dagene 26. 29. oktober 2009 aflagde Lis og jeg besøg hos Osted- Allerslev pastorats evangelisk-lutherske venskabsmenighed i Kandava

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 DEC-JAN 2004/2005 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER MÅRSLET 2004 - VANDVÆRK JANUAR 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf.

Læs mere