SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds /13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13"

Transkript

1 SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Generalforsamling 14. marts

2 ÅRETS GANG i de to kommuner i Kreds 60 Begge kommuner lagde i år ud med at beslutte en ny skolestruktur med færre skoler, men på flere matrikler, med ny ledelsesstruktur, klasseoptimering m.m. og harmonisering af skolernes aftaler. Det har selvfølgelig været områder, som kredsen har været dybt involveret i. Vi har ikke været inddraget direkte i arbejdsgrupper eller kommunale udvalg, men vi har fulgt udviklingen, ytret os og søgt indflydelse, hvor vi kunne. I vil kunne finde høringssvar, udtalelser, pressemeddelelser og henvendelser til medierne på kredsens hjemmeside VORDINGBORG KOMMUNE Skolestrukturen m.m. blev vedtaget i februar måned, og dermed fulgte, at alle emner under Fokus på Folkeskolen skulle implementeres fra august 12, på trods af de løfter, kreds og tillidsrepræsentanter følte, at direktør Lisbeth Mogensen havde givet om, at Fokus på Folkeskolen var et idékatalog. Det blev et hektisk og kaotisk forår, ja hektisk er det endnu, på flere punkter. Alt blev rørt rundt i et uoverskueligt ælte. Der var fine procesplaner, men ét er planer, et andet praksis. Lederne blev flyttet, fyret eller fravalgt, og 6 skoleledere blev valgt til at lede de 5 skoler og Kompetencecenter Kalvehave. For os at se var det en urimelig og uværdig proces. Skolerne stod reelt i et stort ledelsesmæssigt tomrum netop på den tid, hvor et skoleår skulle afsluttes og et nyt planlægges, sideløbende med, at en stor strukturændring skulle foretages. Budgetterne viste, at der skulle nedlægges ca. 27 stillinger inden for skoleområdet. Man endte op med at skulle afskedige 10 personer, heraf 7 fra DLF's område og 3 fra SL. Efterfølgende forlød det, at der stadig var overtallige lærere på grund af, at man ikke havde afskediget det antal lærere, som strukturog tildelingsmodel reelt medførte. Forinden var den store lærerrokade sat i sving med prioritering og kortlægning af kompetencer. En sådan proces er svær, præget af usikkerhed vedr. arbejde, kolleger, ledelse, elever og venner. Mange bliver ramt hårdt, både de, der mister jobbet, og de, der mister deres gamle arbejdsplads med alt, hvad det indebærer. I første omgang var det kun få lærere, der ikke fik deres ønsker opfyldt, men i anden omgang skete der et større antal forflyttelser mellem skolernes afdelinger. Kredsen havde undervejs uoverensstemmelser med ledere og forvaltningen om forflyttelser af TR og AMR og om den betydning, nedlæggelser af skoler og oprettelse af skoleafdelinger på samme matrikler havde for disse personers beskyttelse. Kredsen fik efter lang tid og nogle forviklinger medgivet, at beskyttelsen omfattede disse funktioner, og derfor har 2

3 disse tillidspersoner været det faste holdepunkt på skolerne under alle disse omvæltninger. Det var en svær og indimellem uhyrlig proces, hvor frister og procedurer blev tilsidesat og ændret. Den politiske beslutning og de urealistiske procesplaner har i den grad forringet arbejdsmiljø, arbejdsforhold og arbejdsglæde, både i foråret og langt ind i dette skoleår. Det kræver en ekstra indsats at få genoprettet det. Senest har vi oplevet en slags hovsaflytninger mellem skolerne lige op til jul. De menneskelige konsekvenser er store. Men de 10 kolleger, der blev afskediget, blev særligt ramt. Kredsen kan give råd, støtte og vejledning i forbindelse med afskedigelser og sikre, at det går rigtigt til, at aftaler overholdes, men vi kan ikke sikre løn og arbejde til de afskedigede. Det lykkedes at få et tilbud om fritstilling igennem. De afskedigede var sikret løn i opsigelsesperioden, men skulle ikke give møde efter august. Vordingborg Kommunes Personalepolitik. Aftaler mellem kredsen og Vordingborg Kommune. Tillidsrepræsentanterne og kredsen har kæmpet for at sikre medlemmernes rettigheder i forbindelse med afslutningen af skoleåret 11-12: at arbejdstidsaftalerne blev fulgt at årsopgørelser blev udfærdiget, og at de var rigtige at der ikke blev indgået særaftaler med kolleger, som satte dem dårligere end vores aftale at medlemmerne fik deres retmæssige afregning at skoleledelsen rent faktisk gør som aftalt Dette arbejde er endnu ikke helt afsluttet. Sager i den forbindelse har været beregning af 6. ferieuge, afspadsering af overtid på hele dage, fejl i aktivitetsplaner, overholdelse af overtidsaftalen, forkert udbetaling og tilbagebetaling. Arbejdstidsaftalen blev først endeligt underskrevet i juni. Den nye struktur med rammer for elevernes undervisningstid betød, at vi var klar over en problematik vedr. elevpauser og teamstruktur. Men mange af de forudsætninger og vilkår, som lærerne har arbejdet under, er først blevet kendt i løbet af skoleåret. Vi har evalueret den kommunale aftale og ser problemer med faktisk arbejdstid og elevpauser, samarbejdsbånd, mellemtimer og teamets administrative opgaver. Mange ledelsesopgaver er lagt ud til lærere og til teamet, uden at der har været klarhed over opgaverne. 3

4 Hvor meget tid skal skemalæggere bruge til vikardækning, kendt og akut fravær, fleksibel skemalægning og holddannelse? Hvilke opgaver er der for teamet med inklusion, holddannelse, fordeling af arbejdsopgaver og vikardækning, ændring af aktivitetsplaner og samarbejdsmuligheder? Pålagte opgaver dukker op af disen, men der er ingen beskrivelse/placering af opgaver. Det giver konflikter og tillidsbrud. Forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for skoleåret er i gang. En arbejdstidsaftale skal være med til at sikre arbejdsmiljøet. Det er godt nok noget af en opgave, for vi kan ikke skrue tiden 1 år tilbage og bede politikerne om at tænke sig om endnu en gang og sørge for, at de mange gode elementer, der er i tankerne bag Fokus på Folkeskolen, kan implementeres på baggrund af grundig planlægning, uddannelse og medinddragelse. Lønforhandlingerne er en historie - eller snarere en gyser - for sig selv. I februar 12 bad kredsen om lønforhandlinger på skolerne for at have alt på plads til august 12. De daværende ledere bad os vente, til de nye ledelser var på plads. Forhandlingerne kom ikke på plads inden august, og forhandlingerne med kommunen kom først i gang sidst i juni, hvor vi aftalte, at man, indtil nye aftaler var på plads, handlede efter forhåndsaftalen og efter de gamle skoleaftaler. Den aftale har skolelederne ikke fulgt. I oktober forhandlede kredsen forhåndsaftalen med kommunen på plads og aftalte, at der hurtigt skulle afholdes endnu et møde om de mange hængepartier. Kommunen har simpelthen ikke levet op til aftalerne om lønforhandling. I oktober sendte vi en fornyet anmodning til skolerne. Skoleledelserne har tilsyneladende heller ikke overblik over deres arbejdsopgave og de lønaftaler, de skal have på plads. Først nu er der aftaler på vej, både på kommuneniveau og på skoleniveau. Aftaler, udtalelser, høringssvar og pressemeddelelser kan ses på kredsens hjemmeside MED-struktur I forbindelse med den nye skolestruktur har kommunen ønsket en ny MEDstruktur. Igen mente kommunen sig berettiget til at handle, som om alt var nedlagt i forbindelse med den politiske beslutning om skolestruktur. Forslagene og resultaterne kan I læse om i OMRÅDEMED-udvalgets referater. Det har krævet en koncentreret indsats at bevare en struktur, hvor tillidsrepræsentanterne fra alle afdelinger fik plads i lokaludvalgene, og hvor arbejdsmiljørepræsentanterne beholder indflydelsen på den nære afdeling. 4

5 I forbindelse med strukturændringerne er der sket en ændring af TR-strukturen. Heldigvis er der stadig tillidsrepræsentanter på alle afdelinger, men der er kun én TR på hver skole, som har kompetence svarende til skolens leders ansvarsområde. Der er TR-valg i år, gældende fra august 2013 til august Vi vil derfor have et indsatsområde i den kommende periode med fokus på samarbejde og kompetencer i den nye TR-struktur. TR-struktur i MED-aftalerne Jobrotationsprojekt i Vordingborg Kredsen har gentagne gange opfordret kommunen til at sætte uddannelse i gang under jobrotationsordningen. Det er nu sket, og tak til Jobcentret for at tage en tørn. 11 inklusionsmedarbejdere er sendt på kursus, og et tilsvarende antal ledige er under uddannelse og i praktik for at overtage timer på de berørte skoler. En enestående mulighed for at få uddannelse og samtidig få ledige lærere i arbejde. Jobrotationsordninger har vist sig at give de bedste jobmuligheder for de ledige. Vi håber på et superresultat. Samtidig er der planer om flere kurser i det følgende skoleår med samme ordning. I kredsen er der i øjeblikket ca. 70 ledige medlemmer. FAXE KOMMUNE Struktur Der er ingen tvivl om, at det, der har fyldt mest i 2012, er den nye skolestruktur. Og det vil den uden tvivl også komme til i kommende skoleår. Med den nye struktur fulgte nye samarbejdsrelationer og former. Således blev MED-udvalget noget, der dækkede hele skolen, og for dem, der normalt havde været vant til at have plads der, blev der måske langt til beslutningstagerne. Kreds, kommune og lederforening gik sammen om at afholde et døgnmøde, hvor de nye samarbejdsrelationer var på dagsordenen. Her var der mulighed for, at de nye ledelser, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fik aftalt, hvilke samarbejdsområder den enkelte skole skulle have fokus på først, og der var afsat tid til at aftale skolevis, hvordan man fremover skulle arbejde sammen, ledelse og tillidsfolk. Tid, der var givet godt ud. Efterfølgende er der så på skolerne lavet forskellige tiltag for at få afdelingerne til at føle sig som ligeværdige parter i opbygningen af og overgangen til en ny skole. Det ser ud til, at der er forskel på, hvordan skolerne er kommet fra start, og hvad de har valgt at fokusere på i første omgang. Der var enighed mellem kreds, kommune og ledelse om, at det samarbejde, der var startet, var så værdifuldt, at det skulle fortsætte med en fællesdag fremover. 5

6 Inklusion I forbindelse med skolestrukturen blev også talen om inklusion et væsentligt element. Ingen lærere synes, inklusion er en dårlig idé, men når der er tale om ren besparelse, så er det klart, at modtagelsen bliver mindre varm. Politikerne har så valgt at sætte 2 millioner af til inklusion - med den klare klausul, at der også skulle være uddannelse i det. Størstedelen af pengene vil i kommende skoleår blive brugt til kurser, og det er godt. MEN vi har altså også brug for ekstra hænder. Se læserbreve her. Afskedigelser/budget I forlængelse af den ændrede skolestruktur fulgte afskedigelserne. Vi slap billigere end først udmeldt, idet politikerne i 11. time valgte at gå ind og bevilge penge til vejledende timetal på alle klassetrin. Det ændrede ikke på, at det alligevel var nødvendigt at afskedige kollegaer. Økonomien i kommunen såvel som på skolerne har det stadig ikke godt, og om 2013 vil medføre flere afskedigelser på skolerne, eller om nedskæringerne kan klares ved almindelig afgang, er det ikke til at spå om endnu. Men om folk bliver afskediget, eller om de går frivilligt, så er slutresultatet, at vi bliver stadigt færre til at klare undervisningen. Se undersøgelse her. Ledelse På skolerne fik vi i store træk lov at beholde de ledere, vi var vant til, men for mange blev arbejdsopgaverne ændret, og lærerne skulle vænne sig til ledernes nye opgaver. Det var så den eneste ledelse, der blev tilbage. I løbet af året sagde både direktør Eik Møller og undervisningschef Marianne Stentebjerg op. De blev erstattet af undervisningschef Jens Zachariasen og direktør Thomas Eriksen, som hidtil havde haft med det tekniske område at gøre, fik lagt undervisningsområdet under sin ledelse. Forhandlinger i Faxe I Faxe Kommune er såvel arbejdstid som lønaftale for kommende skoleår forhandlet på plads. Forhandlingerne er som altid foregået i en god tone, hvor der er plads til at udveksle nye ideer og synspunkter. MED- aftale Det skete virkelig! I november 2012 blev den nye MED-aftale for Faxe endelig underskrevet, efter næste 3 års tovtrækkeri. Dårligt nok var blækket tørt, før end der i horisonten anedes, at den ikke ville holde længe. KL har ønsker om at ændre på MED-strukturen og tillidsrepræsentanternes vilkår i den igangværende forhandling. Fravær Et sidste emne, der skal have et ord med på vejen, er kommunens fokus på at få nedsat fraværet. Gør man det så ved at 6

7 lave en masse forebyggende ude på arbejdspladserne? Næ, godt nok løfter man pegefingeren over for lederne og indskærper over for dem, at de skal holde flere syge/nærværs-samtaler, men ellers så reducerer man da bare på kommunens vikarkonto. Vupti, så blev tallet meget bedre. Hvis man kigger på de netop udkomne tal, ser det ud til, at fraværsprocenten er faldet. Men en af de ting, der kan være medvirkende til den faldende procent er, at der hurtigere bliver skredet til afskedigelser af syge kollegaer. Årets gang i Kreds 60 Aktiviteter og arrangementer Seminarieorientering Traditionen tro afholdt Kreds 60 sammen med andre faglige organisationer på lærerområdet og DLF-A seminarieorientering på Vordingborg Seminarium. For første gang mødte der ikke en eneste studerende op. Årsagerne til det kan være forskellige, men det skyldes bl.a., at de studerende dels udskyder færdiggørelse af deres uddannelse og at en del af dem vælger at begynde at læse videre med det samme. Dette er meget forståeligt, set ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv. Borgermøder Intet Borgermøde i Vordingborg i Politikerne fra Vordingborg mente ikke, at de ville bruge tid på at møde op til et møde for borgerne, arrangeret af DLF, BUPL og FOA. Nej, så ville politikerne hellere indkalde organisationerne til et møde, der kun omhandlede budget. Men i Faxe afholdtes borgermøde i begyndelsen af september. Der var ikke mange fremmødte, og stort set ingen lærere havde lagt vejen forbi. Man kan undre sig over, at debatten omkring skolestrukturen, med de ændringer, den har medfødt, kan dø så hurtigt, men det er en kendsgerning, at hverken ansatte eller forældre var kommet for at stille spørgsmål. I 2013 er det valgår, og fra kredsens side vil vi satse på at lave vælgermøde omkring skoleforhold. AMR- møder/arrangementer AMR- møderne har i det forgangne år især haft fokus på ny skolestruktur og inklusion, og de udfordringer, det giver på skolerne og afdelingerne. Vi har også haft fokus på samarbejdet mellem TR og AMR, og på internatet fokuserede vi på, hvordan vi i fællesskab kan få/tage indflydelse i MED-systemet. 7

8 TR/AMR-internat I år afholdt vi internat for både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, det gør vi hvert andet år. Kurset blev holdt på Kobæk Strand fra torsdag d. 8. til fredag d. 9. november. Torsdag formiddag orienterede kredsens konsulent bl.a. om kørselsgodtgørelse, fleksjob, specialundervisningstillæg, pension og erstatningsferie. Overskriften for eftermiddagens program var social kapital. Katrine Snowman fra Arbejdsmiljøsekretariatet holdt et meget inspirerende oplæg for os og ledte os myndigt og kvalificeret med humor og glimt i øjet gennem gruppedrøftelser. Fredagens program var koncentreret om arbejdet/samarbejdet i MED-udvalg og retningslinjernes svære kunst. Lisbeth Herskind fra DLF sikrede højt og præcist informationsniveau, og der blev arbejdet intenst og engageret med de opgaver, Lisbeth havde med til os. TR-Kursus I januar 2013 blev TR-gruppen inviteret til kurset Pædagogik og Politik - hånd i hånd på skolen. Kurset blev varetaget af konsulenter fra DLF. Det primære formål var at give TR nogle redskaber til at præge den pædagogiske udvikling konstruktivt på skolerne og samtidig kunne bruge det kritiske øje. De sidste år har DLF oplevet en række udviklingstiltag på skoler rundt om i Danmark, som strider mod folkeskoleloven, og som der ikke er givet en særlig dispensation til fra undervisningsministeriets side. TR- gruppen arbejdede med en række cases fra den virkelig skoleverden og føler sig forhåbentlig bedre rustet til at forholde sig til pædagogiske udviklingstiltag på egne skoler. Kongresser Indeværende skoleår er et af de få år, hvor der er blevet indkaldt til to kongresser. I september blev den ordinære kongres afviklet over to dage. Kongressen var præget af, at foreningen på daværende tidspunkt havde et ringe overblik over, hvad der var i vente, både i forhold til folkeskolereform og overenskomst. KL havde sendt nogle signaler, der gav en klar antydning af, at et gennemgribende stykke forhandlingsarbejde var i vente i forhold til lærernes arbejdstidsaftale. Samtidig var det svært at få etableret en politisk dialog med regeringen i forhold til den folkeskolereform, som var i vente. Det blev vi meget klogere på hen på efteråret, og som ventet blev der indkaldt til en ekstraordinær kongres i januar. I den mellemliggende periode imødekom foreningen regeringens udspil til en folkeskolereform med et konstruktivt og evidensbaseret modspil Sådan gør vi en god skole bedre. Kongressen stod samlet bag udspillet, og der var stor opbakning til formandsskabets håndtering af reformudspillet og deres initiativer og strategi i forhold til overenskomstforhandlingerne. 8

9 Medlemsaften I november inviterede kredsen til en medlemsaften på kredskontoret. Temaet var inklusion, og vi havde inviteret den anerkendte forsker på området, Camilla Dyssegård. Hendes foredrag byggede på den forskning og empiri, som belyser inklusionsopgavens virkelighed på skolerne. Mange af hendes konklusioner understøttede vores oplevelse af arbejdet med inklusion og den manglende resursetildeling til opgaven. Adgang til Camilla Dyssegaards forskning og resultater er let tilgængelige på internettet. Generalforsamlinger I 2012 afholdtes valggeneralforsamling på Vordingborg Seminarium. I 2013 afholdes generalforsamlingen samme sted, den 14. marts. Senior60 Fraktion 4 i vores kreds har mange medlemmer, i øjeblikket 287, og tallet vokser. Også i år har senior60udvalget planlagt og afholdt mange forskellige aktiviteter. Se venligst udvalgets hjemmeside: Hjemmesiden rummer, hvem der deltager i udvalget, aktivitetskalenderen, et fotogalleri fra nogle af udflugterne og pensionistfolderen. Kredsen gør opmærksom på, at medlemmer, som har meldt sig ud af Danmarks Lærerforening, ikke kan deltage i pensionistarrangementerne - heller ikke som ledsager eller gæst. Årets aktiviteter i 2012 var bl.a. Naturtur til Gedser Odde og Det sorte Geomuseum Efterårstur til Sorø Besøg på LO-skolens kunstsamling Faxe Bio, Kanten, og julefrokost Senior60 har valgt Dorte Sejerøe og Kirsten Skotte til det regionale pensionistforum, hvorfra der vælges 4 repræsentanter til Årsmødet i Fraktion 4. Ledige lærere For bare 3 år siden var en del stillinger på kredsens skoler besat med ikkelæreruddannet personale. I dag er vi helt ovre i den anden grøft med rigtig mange arbejdsløse lærere og børnehaveklasseledere. Den 1. januar 2013 havde Jobcenteret i Vordingborg 56 tilmeldte ledige lærere. Jobcenteret i Faxe havde 37 tilmeldte ledige lærere. For at give arbejdsløse, herunder dimittender en hjælpende hånd, gik kredsen aktivt ind med følgende tiltag på beskæftigelsesområdet: Trainee og jobrotation. Jobrotation er en god mulighed for dels at efteruddanne lærere, som er i job, og samtidig give arbejdsløse lærere en chance for at holde deres kompetencer ved lige og udbygge deres lærererfaringer og forhåbentlig få foden 9

10 indenfor på en skole og derigennem opnå et fast job. Derfor indgik Kreds 60 i efteråret i et fælles tværkommunalt samarbejde om jobrotation med UCSJ, lærerkredsene og kommunerne i Sjælland Syd. Det gjorde vi for at få størst mulig volumen i efteruddannelsestilbuddene og for at få mange arbejdsløse med. Danmarks Lærerforening har gjort et forsøg på at møde ledighedsproblematikken i samarbejde med Lærernes A-kasse og UCSJ udarbejdet et Trainee-projektforløb for ledige dimittender. Trainee-projektforløbet bestod af en kursusdel og et observationsforløb af en samlet varighed på 13 uger. Indholdet i kursusdelen er social inklusion og pædagogisk udviklingsarbejde på i alt 6 uger. Kursusdelen finder sted på og er planlagt af UCSJ med fokus på at styrke deltagernes vej ind på arbejdsmarkedet ved at tilbyde faglig fordybelse samt solide læringspædagogiske værktøjer, der matcher den aktuelle udfordring på skolerne. Vi fik ingen dimittender ud på kredsens skoler, men et hold på 12 dimittender blev sat i gang. Kredsen har også i begyndelsen af oktober sendt breve til borgmestrene i Faxe og Vordingborg, hvor vi ønsker, at de sætter fokus på ledigheden blandt lærerne i vores kommuner. Kredsen deltager i Det Lokale Beskæftigelsesråds arbejde i kredsens 2 kommuner. I Faxe har vi medvirket til at sætte de unges arbejdsløshed på dagsordenen. Vi har også sat fokus på de mange unge, som nu er i den situation at stå uden kompetencegivende uddannelse og et job. Og så har jobrotation i hele 2012 været et varmt emne, hvor vi i Faxe endnu ikke har set jobrotation i praksis inden for lærerområdet; men det kommer i KREDSSAMARBEJDE SJÆLLAND SYD KKS I det forpligtende kredssamarbejdsforum, KKS, har arbejdet været præget af kongresserne, skoleudviklingen i vores respektive kommuner og tiltag i forhold til folkeskolereform og overenskomst. Vi mødes en gang om måneden og har øget mødeaktiviteten i forbindelse med kongresserne. Vores lokale bindeled, hovedstyrelsesmedlem Thomas Andreassen, har gjort et stort stykke arbejde med at holde KKS informeret. Arbejdsmiljø KSSA samarbejdet arbejdsmiljødag med Abelone Glahn I det forpligtende kredssamarbejde om arbejdsmiljø (KSSA) afholdt vi i april den årlige uddannelsesdag for arbejdsmiljørepræsentanter. 10

11 Temaet var Fordele og ulemper ved sociale medier i skolen. Hvordan kan s, skole-intra, Facebook, You Tube m.m. bruges og misbruges? Hvad er ret og pligt på området? Oplægsholdere var Abelone Glahn, journalist, og Steen Dam, konsulent i DLF. De overordnede temaer i vores samarbejde i KSSA har været ny skolestruktur, inklusion, presset økonomi pressede kolleger. Kursus Kursusforum er et samarbejde for kredsene i Sjælland Syd og Lolland- Falster. Kursusforum har sat fokus på tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes nye roller, afledt af skolernes nye struktur. Endelig har vi arbejdet med den danske model. Begge fokusområder vil blive emner for fremtidig kursusvirksomhed. Inklusionsundersøgelse I efteråret rundsendte vi en inklusionsundersøgelse til alle medlemmer i Kreds 60. En undersøgelse, der skulle afdække nogle centrale aspekter af det stykke inklusionsarbejde, som har været et markant fokus i begge vores kommuner igennem længere tid. Til trods for en alt for lav svarprocent kunne vi dog konstatere nogle entydige signaler fra jer om, at inklusionsopgaven har været tiltagende og resurserne til opgaven ikke står mål med opgavens omfang. Resultatet har vi brugt i den offentlige debat. Vi håber og tror på, at inklusionsundersøgelsen såvel som fremtidige interne undersøgelser er et godt middel til at få belyst de udfordringer i folkeskolen, vi ønsker et særligt fokus på i vores kommuner. Lærernes Pension(LP) v. Lene H. Nielsen. Medlemsforum Øst Det øgede antal af lærere, der afskediges, viser sig nu også i LP s opgørelser. Der har inden for det sidste år været fald i antallet af lærere, der indbetaler til LP, hvor der tidligere var en stigning år for år. Det er til gengæld glædeligt, at der er færre lærere, der modtager invalidedækning. Det skyldes bl.a., at der er flere lærere, der kommer tilbage på arbejde. Dette har medført, at prisen for invalidedækning er sat ned med 20 %. Det må vi så håbe holder, både af hensyn til størrelsen på vores alderspension, men sidst og ikke mindst i forhold til antal af syge kollegaer. Det er svært at sikre penge til sin alderdom. Politikerne besluttede, at kapitalpension ikke længere skulle være et begreb, der kunne opereres med, og samtidig er der også røster fremme om at bruge de mange penge i pensionskasserne til gode formål.(se artikel i KS-Nyt maj 2012). Mht. kapitalpension arbejder LP på at finde ud af, om der skal være en såkaldt 11

12 alderspension i stedet. Det skal der tages stilling til i løbet af 13. Andelen af overenskomstansatte lærere, der skal på pension, er naturligt nok i stigning, og der er brug for, at kredsene klædes på til opgaven. Der har igennem de seneste år været taget initiativer til, at det blev nemmere for kredsene at kunne komme til at samarbejde med LP om lærere, der skulle på syge- eller alderspension. I efteråret arrangerede LP sammen med DLF en kursusdag, hvor to fra hver kreds kunne deltage. Her udveksledes der ideer til, hvordan samarbejdet kunne blive endnu bedre. Jeg vil opfordre jer til at gå ind på LP s hjemmeside. Her kan I følge med i jeres pension. Her kan I bl.a. læse om LP s investeringer i skovområder. I kan også tilmelde jer nyhedsbrevet, så er I altid opdateret i forhold til pensionsverdenen. Der er valg til Medlemsforaene i år. Faktisk er det i fuld gang lige nu, med stiller-lister osv. Så husk at afgive jeres stemme i juni. Pt. har vi to medlemmer fra vores område. Sagsbehandling I opgørelse over behandlede sager indgår ikke medlemshenvendelser/rådgivning. Antallet af behandlede sager, som er påbegyndt i 2012, udgør 68. De fordeler sig med: 4 sager om ansættelser uden for folkeskolen, hvoraf de 2 som et kuriosum handler om skolens konkurs Der er behandlet 19 arbejdsskader 7 lønsager 26 pensionssager 6 individuelle afskedssager pga. sygdom 4 sager inden for det sociale kapitel, heraf oprettelse af en aftale om ansættelse på særlige vilkår 3 nyoprettede fleksjob Der laves ikke systematisk statistik på henvendelser, men med henblik på en orientering af det politiske niveau om sagernes art er der foretaget en optælling i perioden 21. august og indtil efterårsferien - i alt 8 uger, som udviser et omfang på ca. 85. Det drejer sig bl.a. om: Forældrehenvendelse vedr. ny skolestruktur (Vordingborg) Afvikling af orlov i forbindelse med barsel Sygedagpengeophør Afvikling af erstatningsferie Manglende løndele Psykisk arbejdsmiljø Førtidspension 12

13 Hvem repræsenterer DLF i MEDsystemet m.m.? I Vordingborg Kommune: I Faxe Kommune: Hoved-MED Jonna Rolvung Kim Leider Olsen Hoved-MED Lene Nielsen (Ivar Askøe Lene Møller Olsen suppleant) Centerudvalget Lene Nielsen Område-MED Jonna Rolvung på skoleområdet Stine Baad Aksel Wolter Børn, Skole og Kultur Conni Lund Kim Leider Olsen Anette Lis Jensen Skoleråd/samråd Lene Nielsen Thyge Pind Skoleråd/Samråd Anette Lis Jensen LBR Thyge Pind LBR Jonna Rolvung Det lokale beskæftigelsesråd Det Lokale beskæftigelsesråd I Lærernes Pension: Lene Nielsen I Lærernes A-kasse: Jonna Rolvung 13

14 ORGANISATIONSPLAN GENERALFORSAMLINGEN Alle medlemmer af Kreds 60 KREDSSTYRELSEN Jonna Rolvung, Lene Nielsen, Anders Lauritsen, Conni Lund, Anette Jensen, Thyge Pind SEKRETARIATET Konsulent Ove Andersen Sekretær Susanne Andersen TILLIDSREPRÆSENTANTERNE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTERNE TR i Faxe og Vordingborg AMR i Faxe og Vordingborg MEDLEMMERNE MEDLEMMERNE Alle medlemmerne af Kreds 60 Alle medlemmerne af Kreds 60 14

15 Kredskontoret For indeværende år har kredsstyrelsen haft et frikøb på 3 fuldtidsstillinger. Kredsstyrelsen varetager, ud over det politiske arbejde, alle de opgaver, som er udlagt fra hovedforeningen. Frikøbet kan om nødvendigt bruges på frikøb til en kasserer uden for kredsstyrelsen. På nuværende tidspunkt er det et kredsstyrelsesmedlem, der er kasserer. Til at understøtte arbejdet i kredsen er der ansat en sekretær og en konsulent. Conni Lund Kredskasserer Møder Susanne Andersen Sekretær Ove Andersen Konsulent Kredsstyrelsesmøder afholdes hver anden mandagen - eller efter behov. De øvrige mandage er helliget kredsstyrelsens samarbejde om arbejdsopgaver og indsatsområder. TR-møder afholdes ca. en gang om måneden. AMR-møder afholdes ca. fire gange årligt. Fælles temadage for AMR/TR to gange årligt. Delegerede Kredsen har p.t. 3 kongresdelegerede: Jonna Rolvung Kredsformand Arbejdsmiljø-ansvarlig: Lene Nielsen Næstformand Anders Lauritsen Kursus-ansvarlig: Anette Jensen Thyge Pind 15

16 Danmarks Lærerforening Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Marienbergvej Vordingborg Lærerforening KREDS 60 KREDS 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Telefon: Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag: kl Fredag: kl Eller efter aftale Formand: Jonna Rolvung mobil: Konsulent: Ove Henrik Andersen Facebook: Lærerkredsen Faxe-Vordingborg 16

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Kreds60-nyt. Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside.

Kreds60-nyt. Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside. Kære medlemmer! OK 13 Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside. Efterfølgende har KL offentliggjort deres debatoplæg om overenskomstfornyelsen

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2013/14 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2013/14 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Marts 2013-Marts 2014 Generalforsamling 13. marts 2014 1 Årets gang i Kreds 60 2013-14 v. fmd. Jonna Rolvung Generalforsamlingen

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

GF 2012. Danmarks Lærerforening KREDS 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

GF 2012. Danmarks Lærerforening KREDS 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Skriftlig beretning GF 2012 Generalforsamling på Vordingborg Seminarium Torsdag den 15. marts 2012 Kl. 16 Danmarks Lærerforening KREDS 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Den skriftlige beretning er

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 KREDSBLADET #16 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 GAME OVER CONTINUE? QUIT? SKRIFTLIG BERETNING / GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2013 Denne skriftlige beretning

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER ny kredsstyrelse KOLOFON KREDSBLADET Næstved Lærerkreds Slagelsevej 14

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

VALGAVIS. Valgoplæg fra kandidaterne til Kredsstyrelsesvalget 2016 i Kreds 60 Lærerkredsen Faxe Vordingborg

VALGAVIS. Valgoplæg fra kandidaterne til Kredsstyrelsesvalget 2016 i Kreds 60 Lærerkredsen Faxe Vordingborg VALGAVIS VALGAVIS Lene Høiriis Nielsen og Mette Brendstrup genopstiller som henholdsvis formand og næstformand Så er der gået to år, og der skal vælges folk til kredsstyrelsen igen. I Formandskabet har

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Aarhus, den 24. februar 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 10.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF AB (barselsorlov), AK, JK

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Da mødet vil omhandle personalereduktioner er AMR inviteret til at deltage i mødet. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Fordeling af tidsforbruget på kredskontoret... 4 Servicering

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Den samlede kredsstyrelse har som sædvanligt bidraget til indholdet i beretningen.,

Den samlede kredsstyrelse har som sædvanligt bidraget til indholdet i beretningen., Forord. Den skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de områder, som Lærerkredsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling. For at gøre beretningen overskuelig

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere