Fængselsforbundet. Referat. fra. Fængselsforbundets. 6. ordinære kongres Hotel Comwell Middelfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsforbundet. Referat. fra. Fængselsforbundets. 6. ordinære kongres 2013. Hotel Comwell Middelfart"

Transkript

1 Fængselsforbundet Referat fra Fængselsforbundets 6. ordinære kongres 2013 på Hotel Comwell Middelfart 1

2 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning... 4 Ad Punkt 2: Fastsættelse af dagsorden... 8 Ad punkt 3: Fastsættelse af forretningsorden... 9 Ad punkt 4: Valg af dirigenter Ad Punkt 5: Valg af stemmetællere Ad punkt 6: Godkendelse af referat Ad punkt 7: Beretning Skriftlig beretning for perioden maj 2011 maj Indledning Afdelingsformænd Forbundets æresnål Medlemsfordeling Aktiviteter for forbundets tillidsvalgte siden kongressen i Kommunikation og presse Eksponering i medierne Ansættelse af kommunikationschef Fagbladet Pressemeddelelser Nyhedsbreve Hjemmeside Facebook Tillidsmandskurser (faglige kurser) OAO og LO Disciplinærsager Nyt om ferieboligerne Arbejdsskadesager Feriepengesagen Sygefravær Gravidpolitik Ny Løn Arbejdsmiljø i fokus Koncernpåbuddet Forebyggelsespakkerne Cowi-rapporten Uddannelsesdage Status og den fremadrettede indsats Arbejdstilsynet Uddannelse Overenskomst Ny flerårsaftale Flerårsaftalens indhold Alenearbejde Afdelinger for negativt stærke indsatte Vold og trusler Statsfængslet på Nordfalster Ny og gammel direktør

3 Fiskeridirektoratet Grønland Værkmestre Arrestområdet Lederafdelingen Åben sektor Lukket sektor Mundtlig beretning Debat af beretningen Ad punkt 8: Indkomne forslag Ad punkt 9: Sager til afgørelse Sag nr. 1: Ændring af 3, i forbundets vedtægter (præcisering af betingelser for medlemskab) Sag nr. 2: Ændring af 4, i forbundets vedtægter (afgrænsningsparagraffen) Sag nr. 3: Ændring af 6, i forbundets vedtægter (valg af TR) Sag nr. 4: Ændring af 9, i forbundets vedtægter (kontingentbetaling for elever på SU) Sag nr. 5: Amnestiordning, hvor vilkår for indmeldelse og genindmeldelse lempes pr Ad punkt 10: Godk. af regnskab 12, budg.13, forslag til revideret budg.13, forslag til budg. 14 og Ad punkt 11: Fastsættelse af lønninger, diæter og lommepenge Ad punkt 11A: Fastsættelse af lønninger Ad punkt 11B: Fastsættelse af diæter Ad punkt 11C: Fastsættelse af lommepenge Ad punkt 12: Fastsættelse af kontingent Ad punkt 13: Valg Ad punkt 13A: Valg af forbundssekretær for den åbne sektor Ad punkt 13B: Valg af forbundssekretær for den lukkede sektor Ad punkt 13C: Valg af forbundssekretær for Arresthussektoren Ad punkt 13D: Valg af forbundssekretær for Lederforeningen Ad punkt 13E: Valg af kritiske revisorer Ad punkt 14: Eventuelt

4 Ad punkt 1: Mødets åbning Forbundsformanden bød velkommen til Fængselsforbundets 6. ordinære kongres og takkede samtidig for en festlig jubilæumsaften. Forbundsformanden udtrykte håb om en god kongres, med en konstruktiv dialog, som ville kunne styrke forbundet til gavn for medlemmerne. Forbundsformanden foretog herefter navneopråb af de delegerede og indledte med at notere, at fængselsbetjent Jeanette Stapelfeldt, Vridsløselille, var fraværende på grund af sygdom. Kongressens delegerede var: Forbundsformand Forbundskasserer Forbundssekretær Forbundssekretær Forbundssekretær Forbundssekretær Kim Østerbye Ina Rasmussen Bente Benderska Jannie Hallø Michael Kaj Pihl-Jensen René Larsen AO-Sjælland Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Afdelingskasserer Fængselsbetjent Fængselsbetjent Henning Mørck René Rasmussen Peter Bernth Poul Erik Piil Vivi Poulsen Arresthusene Midt- og Nordjylland Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Afdelingskasserer Fængselsbetjent Fængselsbetjent Robert Filtenborg Demény Hanne Munk Degn Jan Balle Birgitte Høgh Henrik Sørensen Arresthusene Syd- Sønderjylland og Fyn Afdelingsformand Allan Kjær Afdelingsnæstformand Lars Johansen Fængselsbetjent Henrik Humle Bendixen Fængselsbetjent Vita Larsen Fængselsbetjent John Hansen Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening Afdelingsformand Kresten Damsgaard 4

5 Afdeling Grønland Afdelingsformand Afdelingskasserer Alberth Lange Dorthe Olsen Lederforeningen Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Afdelingskasserer Arrestforvarer Trivselskonsulent Arrestforvarer Arrestforvarer Overvagtmester Flemming Solberg Henrik Thøgersen Leif Unø Jørgen Sørensen Peder Jørgensen Ronnie Dahl Christian Roland Christiansen Bjarne Hjort Ellebæk Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Gert Jensen Carsten Pedersen Herstedvester Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Fængselsbetjent Fængselsbetjent John Rasmussen Lars Martinussen Peter Jørgensen Ivan Falk Københavns Fængsler Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Værkmester Fængselsbetjent Fængselsbetjent Værkmester Fængselsbetjent Fængselsbetjent Fængselsbetjent Fængselsbetjent David Jensen Henrik Wifstrand Bettina Wifstrand Erik H. Larsen Casper Anton Sonne René Leif Lund Winnie Lund Mikkel Knudsen Michael Thomsen Lennart Hilfeldt Nyborg Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Fængselsbetjent Fængselsbetjent Bo Yde Sørensen Kent Mosbæk Anders Talbro Mette Nielsen 5

6 Ringe Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Steen Østerberg Åge Hansen Priisholm Vridsløselille Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Afdelingskasserer Fængselsbetjent Jesper Dalbye Claus Olsen Morten Johansen Ulla Vive Dannerfjord Østjylland Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Afdelingskasserer Fængselsbetjent Carsten Aagaard Maj-britt Balle Brian Meldrup Henrik Radfelder Horserød Afdelingsformand Næstformand Philip Hollendsted Kim Stæhr Jyderup Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Heidi Olsen Nina Odgaard Kragskovhede Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Fængselsbetjent Lars Præstholm René Christensen Michael Hejlesen-Schacht Kærshovedgård Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Jens Højbjerg Petersen Jens Erik Christensen Møgelkær Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Brian Hedensted Susanne Munch Kristensen Nr. Snede Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Afdelingskasserer Søren Wiborg Ronnie Bjerrum Jan Fiil 6

7 Renbæk Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Sten Møgelvang Nielsen Aage Vestergaard Sørensen Søbysøgård Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Jan Nielsen Kim Mahmens Sdr. Omme Afdelingsformand Afdelingsnæstformand Peter Kempf Finn Dormann Frandsen 7

8 Ad Punkt 2: Fastsættelse af dagsorden Forbundets hovedbestyrelse havde indstillet nedenstående dagsorden til vedtagelse på kongressen DAGSORDEN Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Mødets åbning Fastsættelse af dagsorden Fastsættelse af forretningsorden Valg af to dirigenter Punkt 5: Valg af stemmetællere Punkt 6: Godkendelse af referat fra Fængselsforbundets 5. ordinære kongres den 30. og 31. maj 2011 Punkt 7: Beretning Punkt 8: Indkomne forslag Punkt 9: Sager til afgørelse Punkt 10: Godkendelse af regnskab for 2012 samt revideret budget for 2013, 2014 og 2015 Punkt 11: Punkt 12: Punkt 13: Punkt 14: Fastsættelse af lønninger, diæter og lommepenge Fastsættelse af kontingent Valg Eventuelt Forbundsformanden spurgte, om kongressen kunne godkende dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 8

9 Ad punkt 3: Fastsættelse af forretningsorden Forbundets hovedbestyrelse havde indstillet nedenstående forretningsorden til vedtagelse på kongressen. KONGRESSENS FORRETNINGSORDEN 1. Forbundsformanden åbner mødet og fremlægger dagsordenen og forretningsordenen til godkendelse samt leder valget af 2 dirigenter. 2. Dirigenterne leder mødet efter den godkendte dagsorden, der til dette møde skal indeholde følgende punkter: 1: Mødets åbning 2: Fastsættelse af dagsorden 3: Fastsættelse af forretningsorden 4: Valg af 2 dirigenter 5: Valg af stemmetællere 6: Godkendelse af referat 7: Beretning 8: Indkomne forslag 9: Sager til afgørelse 10: Godkendelse af regnskab samt budget 11: Fastsættelse af lønninger, diæter og lommepenge 12: Fastsættelse af kontingent 13: Valg 14: Eventuelt Der kan ikke optages emner på dagsordenen, der ikke forud, skriftligt, er indsendt til behandling. 3. Ingen kan uden Kongressens særlige samtykke få ordet mere end 3 gange i samme sag og med en samlet taletid på maksimalt 15 min. Ordførerne for indsendte forslag har dog uindskrænket taletid til forelæggelsen, derefter samme taletid som øvrige delegerede. Ingen kan få ordet uden først skriftligt at have anmodet dirigenterne herom. Enhver tale til Kongressen kan kun fremsættes fra Kongressens talerstol. 4. Dirigenterne leder mødet og skal være neutrale i deres optræden. Dirigenterne giver de kongresdelegerede ordet i den rækkefølge, de indtegner sig. Herfra undtages formand og/eller forslagsstiller. 5. Der kan af alle kongresdelegerede under punkterne: Beretning, Indkomne forslag og "Sager til afgørelse", stilles forslag om afslutning af debatten. Forslaget sættes straks under afstemning. Vedtages det, skal eventuelt endnu ikke indtegnede kongresdelegerede have lejlighed til at indtegne sig. Herefter afsluttes debatten med de indtegnede kongresdelegerede. 9

10 Er afslutningen vedtaget, kan yderligere ændringsforslag eller resolutioner ikke stilles til det pågældende punkt. 6. Hvis en kongresdelegeret ønsker ordet til "Forretningsordenen", skal vedkommende holde sig til denne. Sådanne ønsker imødekommes straks. 7. Standpunkter og ændringsforslag, der ønskes ført til protokol, afleveres skriftligt til dirigenterne og undertegnet forslagsstillerens navn og afdeling. Ændringsforslaget sættes til afstemning først. Ved flere ændringsforslag sættes det mest vidtgående under afstemning først. 8. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Afstemningen kan foretages ved håndsoprækning, men skal såfremt 1 kongresdelegeret ønsker det foretages skriftligt. Ved afstemninger, der måtte medføre stemmelighed, betragtes forslaget som bortfaldet. 9. Valg af forbundsledelse kan kun ske ved skriftlig afstemning, såfremt der er mere end en kandidat. Såfremt der bringes flere end 2 i forslag og ingen af kandidaterne opnår over 50 pct. af stemmerne i første omgang, finder omvalg sted blandt de 2 kandidater, der har opnået det højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 10. Før hvert mødes påbegyndelse foretages navneopråb. Forbundsformanden spurgte, om kongressen kunne afvikles i overensstemmelse med den indstillede forretningsorden. Forretningsordenen blev vedtaget. Ad punkt 4: Valg af dirigenter Forbundets hovedbestyrelse havde indstillet forbundskasserer Ina Rasmussen og tidligere forbundskasserer, æresmedlem, Jens Christian Smedegaard som dirigenter for kongressen. Forbundsformanden spurgte om der var andre forslag til dirigenter. Dette var ikke tilfældet og Ina Rasmussen og Jens Christian Smedegaard blev valgt som dirigenter for kongressen. Dirigenterne indledte med at konstatere, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jf. 14 i forbundets vedtægter. Kongressen var således indkaldt den 20. februar 2013 og det tilhørende materiale udsendt den 30. april 2013, hvilket er i overensstemmelse med vedtægternes foreskrevne varsel på en måned. Dirigenterne vejledte herefter kongressen om mødets procedurer, herunder procedurer i forbindelse med afstemninger. Dirigenterne gjorde herefter kongressen opmærksom på, at der var en fejl i det udsendte materiale, idet der under dagsordenens punkt 13 ikke var udsendt et særskilt bilag til valg af forbundssekretær for Lederforeningen. 10

11 Dirigenterne oplyste, at det fremgår af vedtægternes 19, at valgperioden for forbundssekretærer er fire år. Da Lederforeningens forbundssekretær blev valgt på forbundets kongres i 2009, var hun derfor som de øvrige forbundssekretærer - på valg i år. under henvisning til ovenstående anmodede dirigenterne om kongressens godkendelse af, at dagsordenens punkt 13d valg af kritiske revisorer blev ændret til at være dagsordenens punkt 13e, og at valg af forbundssekretær for Lederforeningen blev indføjet som dagsordenens punkt 13d. Kongressen tilsluttede sig ændringen. Ad Punkt 5: Valg af stemmetællere Forbundets hovedbestyrelse havde indstillet afdelingsnæstformand Hanne Munk Degn, Arresthusene Midtog Nordjylland og afdelingsnæstformand Henrik Wifstrand, FO, som stemmetællere for kongressen. Dirigenterne spurgte om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet og Hanne Munk Degn og Henrik Wifstrand blev valgt som stemmetællere. Ad punkt 6: Godkendelse af referat Dirigenterne noterede, at der ikke var indkommet skriftlige bemærkninger til referatet fra kongressen den 30. og 31. maj Dirigenterne spurgte om der var bemærkninger til referatet. Det var ikke tilfældet og referatet fra den 5. ordinære kongres blev godkendt uden bemærkninger. Ad punkt 7: Beretning Skriftlig beretning for perioden maj 2011 maj Indledning Fængselsforbundet har en stor stemme i det politiske liv og i pressen. Det kræver et stort arbejde og stor dygtighed i forhold til omverdenen. Vi skaber resultater for medlemmerne ved at pege på problemerne i Kriminalforsorgen samtidig med, at vi er troværdige og løsningsorienterede. Forbundet har brugt en stor del af kongresperioden på at søge indflydelse på den nye flerårsaftale. Vi er tilfredse med, at den aftale, som blev indgået i efteråret 2012, skaber nytænkning og sætter fokus på en samlet kriminalforsorg. Aftalen indeholder en række elementer, som forbundet har efterspurgt. Det gælder blandt andet flere pladser, øget sikkerhed og styrket fokus på resocialisering. Alt er dog ikke godt. Kriminalforsorgen er præget af de samme vilkår som præger alle andre offentlige virksomheder, nemlig at de økonomiske vilkår bliver strammere og strammere. Vi skal lave mere for færre penge. Vi står altså i en situation, der kræver nye og smartere måder at gøre tingene på, som økonomiminister Vestager ynder at sige. Det er desværre nok nemmere sagt end gjort, når man arbejder på en arbejdsplads, der har oplevet et historisk stort pres med højt belæg, banderelaterede indsatte og store arbejdsmiljøproblemer. Det gør det heller ikke bedre, at alenearbejdet er øget og vi er blevet færre værkmestre og betjente. Det er uforståeligt, når der i samme periode er blevet flere civile og flere ledere. Denne udvikling hænger meget dårligt sammen med målet om at frigive flere ressourcer ude blandt de indsatte. 11

12 På de indre linjer har kongresperioden været præget af en stor indsats med at håndtere et meget stort antal disciplinærsager, arbejdsskadesager, helbredsbetingede afskedigelser og så videre. Vi har heldigvis en stor ekspertise på forbundskontoret, og får god støtte af vores to advokatfirmaer, når det er nødvendigt. Generelt har vi et godt samarbejde med arbejdsgiveren, men det kniber desværre lidt i konkrete sager om enkeltpersoner. Det er blevet væsentligt sværere at løse disse sager på en god måde. Vi håber, at samarbejdet bliver bedre, så vi kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, der rammes af sygdom eller på anden måde har svært ved at yde 100 procent. En anden ting, som har fyldt meget, er arbejdet med at få Ny Løn til at fungere. Det gælder om at få arbejdsgiveren til at forstå, at det ikke handler om en spareøvelse eller laveste fællesnævner, men om, at løn skal bruges aktivt for medarbejdere, som ønsker at gøre en forskel. Forbundet håber, at fokus fra Kriminalforsorgen bliver at skabe en mere åben og positiv tilgang til løn, end vi har oplevet i de første år. God fornøjelse og læsning. Kim Østerbye forbundsformand Afdelingsformænd I den forløbne periode er der fratrådt tre afdelingsformænd. Forbundet vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle tre for det arbejde, de har udført til gavn for forbundet og dets medlemmer, og ligeledes takke for det gode samarbejde. Forbundet håber og tror på, at vi også med de nye afdelingsformænd vil få et godt og konstruktivt samarbejde. Fængselsforbundets afdeling i Kragskovhede: Fratrådte Teddi Christensen og Lars Præstholm blev valgt som ny formand for afdelingen. Fængselsforbundets afdeling i Nr. Snede: Fratrådte Hans Jacob Petersen og Søren Wiborg blev valgt som ny formand for afdelingen. Fængselsforbundets afdeling i Horserød: Fratrådte Bonnie Lundquist og Philip Hollendsted blev valgt som ny formand for afdelingen. Forbundets æresnål I kongresperioden er forbundets æresnål blevet uddelt til følgende: Fængselsbetjent Fængselsbetjent Fængselsbetjent Værkmester Svend Erik G. Stougaard Robert Filtenborg Demény Tage Ørsnes Christensen Arne Mortensen Forbundet takker dem for lang tids virke som tillidsfolk. Der er en opdateret oversigt over samtlige modtagere af æresnålen på forbundets hjemmeside. 12

13 Medlemsfordeling Tabeloversigt over medlemmer ved kongressen 2011 Stilling Kvinder Mænd I alt Fængselsbetjente Værkmestre Ledere Fiskeribetjente Grønland Pensionistafd (3557) Tabeloversigt over medlemmer aktuel status 2013 Stilling Kvinder Mænd I alt Fængselsbetjente Værkmestre Ledere Fiskeribetjente Grønland Pensionistafd Aktiviteter for forbundets tillidsvalgte siden kongressen i Hovedbestyrelsesmøde 22. september 2011 Uddannelsesdag TR om lønforhandlinger Ny Løn 23. september 2011 Arbejdsmiljø i Fokus - regionale uddannelsesdage 26. og 28. september 2011 Arbejdsmiljø i Fokus regionale uddannelsesdage 3., 4. og 5. oktober 2011 SU-konference 13. oktober 2011 Hovedbestyrelsesmøde 28. og 29. november 2011 TR/etisk kursus K november TR/etisk kursus K januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde 23. og 24. februar 2012 Forhandlingskursus for HB 23. og 24. april 2012 Hovedbestyrelsesmøde 26. og 27. april 2012 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 3. juli 2012 Hovedbestyrelsesmøde 28. og 29. august 2012 Kassererkurser 6. og 11. september 2012 OAO-S regionale SU-temadage 5., 7. og 8. november 2012 Hovedbestyrelsesmøde 15. november

14 2013 Hovedbestyrelsesmøde 26. og 27. februar 2013 Hovedbestyrelsesmøde 22. og 23. april 2013 Ordinær kongres den 30. og 31. maj 2013 Udover de ovenfor anførte aktiviteter er der holdt en række udvalgsmøder der henvises til orienteringer herom på hovedbestyrelsesmøder. Kommunikation og presse Fængselsforbundets presse- og kommunikationsindsats skal understøtte forbundets arbejde for medlemmerne og styrke forbundets profil. Det sker ved at sætte dagsordenen på områder, som er vigtige for medlemmerne. Der er tre målgrupper for forbundets kommunikation: Beslutningstagerne, den brede offentlighed og medlemmerne. Beslutningstagere: Forbundet arbejder målrettet med at udarbejde troværdige nyhedshistorier, som medierne vil viderebringe. I denne kongresperiode har hovedfokus i pressearbejdet ligget på at opnå en god flerårsaftale for perioden Forbundet har valgt at sætte fokus på de områder, hvor der især har været brug for at forbedre forholdene i fængsler og arresthuse. Det gælder blandt andet problemerne med overbelægning i fængslerne, alenearbejde, banderelaterede indsatte, behovet for efteruddannelse til personalet og manglen på tilbud til de indsatte. Udover at sætte fokus på specifikke problemstillinger har forbundet søgt at styrke billedet af vores medlemmers faglighed i mediebilledet. Eksempelvis har forbundet skrevet en lang række artikler om fængselsbetjente, der udfylder en vigtig funktion i forhold til resocialisering af de indsatte. Målet er at tegne et mere sammensat billede af medlemmernes faglighed end det traditionelle. Billedet kan medvirke til at fastholde og styrke medlemmernes position i Kriminalforsorgen. Mål for presseindsats Problem Mål Resultat i flerårsaftalen Overbelægning Flere pladser 200 nye pladser, penge til håndtering af overbelæg Antallet af betjente er faldet i forhold til antallet af indsatte Bedre personaledækning nye årsværk i Kriminalforsorgen Alenearbejde Bandeproblemer Dårlig sikkerhed Mindre alenearbejde. Bedre statistik på området Bedre håndtering af hårde indsatte bl.a. via øget sektionering Sikkerhedsinitiativer herunder flere narkohunde Ingen konkrete tiltag om mindre alenearbejde, men et krav om styrket opfølgning Nye pladser til negativt stærke indsatte og øget sektionering Modtagelsesafdelinger, flere narkohunde, indsats mod mobiltelefoner mv. 14

15 Besparelser jf. budgetanalyse Mangel på efteruddannelse for det uniformerede personale Indsatsen for de indsatte halter Tab af opgaver til andre faggrupper Undgå at besparelserne rammer medlemmerne Flere penge til efteruddannelse Flere tilbud til de indsatte Styrket position for fængselsbetjente og værkmestre i forhold til resocialisering Besparelser hentes primært på drift og reorganisering. Der spares dog også på bemanding og sygefravær Ekstra penge til kompetenceløft af fængselsbetjente Markant løft til uddannelses-, beskæftigelses- og resocialiseringsindsatsen Klar politisk tilkendegivelse at fængselsbetjente og værkmestre er krumtappen i flerårsaftalens fokus på mere resocialisering Der er selvfølgelig ikke en direkte kobling mellem forbundets presseindsats og aftaleteksten, men det kan konstateres at flerårsaftalen indeholder en række initiativer, som er i tråd med Fængselsforbundets ønsker. Det er lykkedes at få politikerne i tale. Med flerårsaftalen søger politikerne at finde en langsigtet løsning på Kriminalforsorgens kapacitetsproblemer. Der er afsat penge til flere pladser og nye årsværk. Aftalen indeholder en række af de sikkerhedsinitiativer, som forbundet har efterlyst. Desuden giver aftalen et markant løft til resocialiseringsindsatsen. Endelig lægger aftalen op til en nytænkning af fængselsbetjentenes og værkmestrenes rolle. Det er i høj grad det uniformerede personale, som får ansvaret for at styrke resocialiseringsindsatsen. Kommunikation i forhold til den brede offentlighed: Udover at bringe emner på bane, som direkte berører medlemmernes arbejdsforhold, deltager Fængselsforbundet også generelt i den retspolitiske debat. En stærk profil i den brede offentlighed styrker forbundet både i forhold til beslutningstagere og medlemmer. Forbundet har eksempelsvis deltaget i debatten omkring udslusning af indsatte, som verserede i kølvandet på Meyers kokkeskole på Statsfængslet i Vridsløselille. Kommunikation i forhold til medlemmerne: Fængselsforbundet har en stærk profil i forhold til medlemmer. Vi har ikke samme rekrutteringsproblemer som andre fagbund. Ikke desto mindre søger forbundet løbende at styrke kommunikationen til medlemmerne. Det er vigtigt, at forbundet fastholder vores synlighed og stærke opbakning. Medlemsinformationen skal: 1) formidle forbundets arbejde og resultater; 2) orientere medlemmerne om forbundets holdninger og budskaber; 3) orientere om kontante fordele ved at være medlem; 4) supplere Kriminalforsorgens kommunikation om medlemmernes arbejdsforhold; og 5) formidle generelle nyheder fra Kriminalforsorgen. 15

16 Forbundet udarbejdede i efteråret 2012 en pjece med præsentation af forbundet, som primært henvender sig nye medlemmer. Forbundet valgte også at udsende pjecen sammen med fagbladet for at minde modtagerne om fordelene ved at være medlem. Eksponering i medierne Fængselsforbundet er blevet omtalt gange i medierne i løbet af 2011 og Det vil sige fire omtaler i gennemsnit per dag. Der er formentlig ingen fagforbund i landet, som får så stor mediedækning i forhold til antal medlemmer. Især i 2012 opnåede forbundet stor medieeksponering. Det lykkedes at få sat dagsordenen med en række problemstillinger blandt andet alenearbejde, bandeproblemer og indsmugling. Omtale og annonceværdi Antal omtaler Annonceværdi i kroner

17 Fængselsforbundet opnåede stor medieeksponering i Note. Antal omtaler: Indslag i aviser, radio og tv, hvor Fængselsforbundet er blevet omtalt. Artikler, hvor fængselsbetjente eller Kriminalforsorgen er blevet nævnt uden ordet Fængselsforbundet, indgår ikke. Annonceværdi: Infomedia udregner, hvad den redaktionelle omtale af forbundet ville koste, hvis man skulle betale for spaltemillimeterne. Annonceværdien beregnes på baggrund af artiklens størrelse ganget med annonceringsprisen i det pågældende medie. Kilde: Infomedia. Sammenligning med andre fagforbund Antal omtaler i 2012 pr. medlem Fængselsforbundet Politiforbundet 3F Danmarks Lærerforening Dansk Metal FOA LFS (socialpædagogerne) Jernbaneforbundet 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 Fængselsforbundets omtale per medlem var i 2012 fire gange større end den omtale som Politiforbundet og 3F opnåede per medlem. Kilde: Infomedia. 17

18 Mediedækningen kan opgøres i annonceværdi. Annonceværdien kan bruges som mål for forbundets gennemslagskraft. Et indslag i TV-avisen har eksempelvis langt større annonceværdi end ti indslag i lokalblade. Infomedia opgør annonceværdien af Fængselsforbundets medieomtale til 8 millioner kroner i 2011 og 13 millioner kroner i Som det fremgår af figuren er det især i de landsdækkende medier som TV2-Nyhederne, Radioavisen, TV- Avisen, Politiken og Berlingske, at forbundet har trængt igennem til befolkningen. Annonceværdi i 2012 fordelt på medier (kroner) TV2-Nyhederne DR Radioavisen DR TV-Avisen Politiken Berlingske DR.dk Jyllands-Posten BT Ekstra Bladet Fyens Stiftstidende MetroXpress Jydske Vestkysten Nordjyske Stiftstidende Sjællandske Medier Midtjyllands Avis Århus Stiftstidende Fyns Amts Avis Avisen.dk Horsens Folkeblad Helsingør Dagblad Urban Randers Amtsavis Lolland Falsters Folketidende Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde Vejle Amts Folkeblad Frederiksborg Amts Avis Lemvig Folkeblad Dagbladet Holstebro Dagbladet Struer Fredericia Dagblad Morsø Folkeblad Herning Folkeblad Dagbladet Ringkøbing-Skjern Viborg Stifts Folkeblad Kristelig Dagblad Andre lokalblade Det er især i de landsdækkende medier at forbundet har trængt igennem til befolkningen. Kilde: Infomedia. 18

19 Ansættelse af kommunikationschef I foråret 2012 ophørte samarbejdet med Slotsholm A/S, som igennem en årrække har ydet pressebistand til forbundet og leveret artikler til fagbladet. I stedet blev seniorkonsulent Søren Gregersen fra Slotsholm ansat som forbundets kommunikationschef. Kommunikationschefen har ansvaret for forbundets pressestrategi og kommunikationsindsats. I efteråret 2012 ansatte forbundet en student 40 timer om måneden med henblik på at styrke den interne og eksterne kommunikation. Kristian Westfall har blandt andet stået for forbundets nye facebookside og gennemført en spørgeskemaundersøgelse om forbundets hjemmeside. Fagbladet Fagbladet Fængselsfunktionæren udkommer ti gange om året. Fagbladet spiller en vigtig rolle i forbundets kommunikationsindsats både internt og eksternt. Eksternt fungerer bladet som fødekilde til medierne og som kommunikationskilde til beslutningstagerne. Internt anvendes bladet til at kommunikere forbundets indsats til medlemmerne og som medlemsforum. Forbundet valgte i 2012 at relancere bladet med nyt layout. I den forbindelse blev samarbejdet med Imprint opsagt. Forbundet anvender i stedet grafikeren Sille Kroyer Koppel og trykkeriet PE offset A/S i Varde. I forbindelse med ansættelsen af kommunikationschef stoppede John Rasmussen som redaktør for bladet i Forbundet takker John for den store indsats. Pressemeddelelser Fængselsforbundet udsender pressemeddelelser, når der behov for at formidle budskaber bredt til pressen. Pressemeddelelserne supplerer forbundets direkte dialog med medierne. Pressemeddelelserne udsendes også som nyhedsbrev til modtagerne af forbundets nyhedsbrev med henblik på at orientere medlemmerne om forbundets holdninger. Forbundet har udsendt 18 pressemeddelelser i løbet af kongresperioden. Pressemeddelelserne fik nyt layout i Nyhedsbreve Fængselsforbundets nyhedsbrev formidler informationer og nyheder til forbundets medlemmer, medier og andre interesserede. Nyhedsbrevet udsendes cirka en gang om ugen til 850 modtagere. I løbet af kongresperioden blev der i alt udsendt 91 nyhedsbreve. Fængselsforbundet sender desuden et særskilt nyhedsbrev til hovedbestyrelsen. I løbet af kongresperioden blev der udsendt 199 HB-nyheder. Nyhedsbrevene fik nyt layout i Hjemmeside Forbundet er ved at udvikle en ny hjemmeside. I den forbindelse har forbundet analyseret brugerstatistikken fra hjemmesiden og gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne viser, at Fængselsforbundets hjemmeside havde besøg i løbet af 2012, heraf var knap unikke brugere. 19

20 Det er vanskeligt at skaffe brugerstatistik fra sammenlignelige hjemmesider. Vi har dog fået statistik fra FOA. Modsat Fængselsforbundet har FOA en meget høj A-kasse-aktivitet på sin hjemmeside. Alligevel er de to hjemmesider stort set lige besøgte. Kigger man på det samlede antal brugere, har Fængselsforbundets hjemmeside 20 procent flere besøg pr. medlem end FOA. Derimod har FOA flere unikke besøg på deres hjemmeside. De mest besøgte sider på Fængselsforbundets hjemmeside er: Fagblad, nyhedsbreve, presseklip, pressemeddelelser og om forbundet. Resultaterne viser også, at flertallet af brugerne (70 procent) er enig i, at hjemmesiden har det indhold, som de har brug for. 69 procent er enige i, at hjemmesiden er overskuelig. Og 88 procent er enige i, at teksterne på hjemmesiden er skrevet i et forståeligt sprog. Respondenterne tilkendegiver, at hjemmesiden især bør styrkes omkring forbundets arbejde og nyhedsformidling. Facebook Fængselsforbundet har i 2013 oprettet en facebookside for at styrke den direkte dialog mellem forbund og medlemmer. I forhold til hjemmesiden har facebooksiden den fordel, at det er et mere uformelt forum, hvor alle har mulighed for at skrive og kommentere. Facebooksiden skal fungere som et supplement til forbundets hjemmeside og styrke den direkte dialog mellem forbund og medlemmer. Siden er eksempelvis god til at kommunikere nyheder fra forbundet, nyhedsindslag i medierne og arrangementer som forbundet deltager i. Tillidsmandskurser (faglige kurser) Der har i perioden kun været afholdt et enkelt tillidsmandskursus. Det var i Til kurset i 2012/2013 var der for få tilmeldte, og vi besluttede derfor at aflyse. Til tillidsmandskurset 2011/2012 tog vi konsekvensen af mange års kritik af Kørerlærercentret. En meget stor del af de sidste mange års evalueringer havde været negative i forhold til de fysiske forhold omkring lokaler og værelser på centret. Forbundet har tidligere også afholdt HB-møderne på Ellested, så det blev et farvel til mange års fint samarbejde. Valget af nyt sted til afholdelse af tillidsmandskurset faldt på Brogaarden, der er et kursuscenter beliggende i Strib på Fyn. Det er helt nye og anderledes forhold. Kollegiet, (belægsbygningen) bærer præg af, at det er en gammel højskole, men værelserne er pæne og med alle moderne bekvemmeligheder. Undervisningslokalerne er også indrettet med alle moderne tekniske hjælpemidler, og der er endvidere en pejsestue i kollegiet, som giver rigtig god mulighed for efter-undervisningstids-hygge. De første evalueringer af stedet var helt i top. Evalueringerne af selve kurset var også denne gang en ren fornøjelse at gennemgå. Der er selvfølelig altid noget, der kan gøres bedre, men helt overordnet var alle positive i forhold til kurset. Det var ydermere nogle fantastiske deltagere der var med, for udover den skriftlige og mundtlige evaluering, lavede holdet en lille række revy numre, der var en oplevelse af de helt store. De satiriske indslag ramte lige i plet, og vi undervisere - og resten af holdet, der havde haft andre opgaver - grinede så tårerne trillede. Det er nok den sjoveste, men også mest effektive, måde forbundet nogensinde er blevet evalueret på. Og vi takker. 20

21 OAO og LO I forhandlingsfællesskabet OAO har det været en noget presset periode på grund af de seneste overenskomster og store interne uenigheder i samarbejdet omkring fremtiden. Forbundet sidder centralt placeret i midten og deltager livligt i debatten omkring vores fælles fremtid internt i samarbejdet og i forholdet til arbejdsgiverne. Tiden er blevet en anden; krisen sætter klart sit præg på, hvordan vi i fællesskabet relaterer os til hinanden og opgaverne. Ikke sådan at forstå at vi skændes, men fællesskabet dækker over meget store og forskellige ansættelsesområder, hvilket gør, at problemer kan opleves meget forskelligt. Samtidig er der meget stor forskel på, hvem der repræsenterer de enkelte organisationer lige fra faglige sekretærer til forbundsformand, som i større eller mindre omfang har mangeartede medlemsgrupper at varetage interesser for. Lønkommissionen har siden seneste kongres offentliggjort sin rapport. Kommissionen var nedsat som et fælles projekt af OK-parterne i Parterne kunne ikke helt blive enige om rapportens konklusioner, hvorfor de udsendte hver sin. Det dækker over en meget stor uenighed i, hvordan fakta skulle tolkes. Det er min opfattelse, at Finansministeriets dagsorden var at påvise, at vi som ansatte i det offentlige er forkælede og har meget bedre vilkår end på det private arbejdsmarked. Det viste sig nok ikke helt at holde vand. Samtidig havde de håbet, at den enkelte medarbejder i større grad end tilfældet var, gerne ville stilles mere frit og lave arbejdsaftaler direkte med arbejdsgiveren. Heller ikke det påviste rapporten. Snarere tværtimod viste et besøg på Novo. Der er dog fortsat ikke tvivl om, at arbejdsgiveren gerne vil have en stor del af de centrale aftaler erstattet med mere lokale aftaler og allerhelst uden om TR systemet. En anden ting som var glædeligt ved rapporten var, at den viste, at medlemmerne af Fængselsforbundet lønmæssigt ligger i den øvre del af lønudviklingen inden for staten. Opgørelsen viste, at vi er på højde med statens sygeplejersker og håndværkerne. Kun lærerne og politiet ligger højere. Det kan vi da godt være bekendt og burde måske rykke lidt på opfattelsen af, at vi ligger i den laveste ende, som vi tit hører. Det skal ikke forstås sådan, at vi ikke kæmper for at skaffe alle mere i løn. Et andet stort projekt, som først lige er sparket i gang for alvor, er en tillidsreform for hele det offentlige område. I regeringsgrundlaget er det skrevet ind, at der skal mere fokus på tillid til de offentligt ansatte, mindre bureaukrati og smartere måder at arbejde på, så borgerne og medarbejderne finder en anden tillid til hinanden end nu. OAO har udarbejdet et katalog, herunder eksempler fra vores område, af gode forslag som i løbet af 2013 vil blive drøftet med økonomiministeren, der har opgaven for regeringen. I LO har perioden været præget af en del uro omkring især to ting. Det ene er ganske simpelt, at især de store fagforeninger som Metal, HK og 3F mister medlemmer år efter år, som selvfølgelig gør, at fællesskabet må finde måder at skabe en platform for at sikre, at medarbejderne ved hvorfor det kan betale sig at være medlem af en overenskomstdækkende fagforening. Derfor har LO i et samarbejde med FTF iværksat kampagnen Er du OK, som flere formentlig har bemærket. Vejlegårdskrisen har jo klart bevist, at en stor del af de unge på arbejdsmarkedet tror, at løn og arbejdsvilkår er noget som kommer til en pr. automatik eller fordi arbejdsgiveren er flink. Det er jo desværre ikke tilfældet, 21

22 og derfor er det vigtigt at stå i fagforening og deltage i fællesskabet, også selvom det er dyrere end at være i de såkaldte gule fagforretninger. Den feriesag som forbundet, sammen med OAO, har kæmpet for, er for mig et klart eksempel på, hvorfor det betaler sig at stå sammen. Arbejdsgiveren ville ikke betale feriepenge til gamle medlemmer, som er afskediget. Og da en EU dom slog fast, at de afskedigede havde krav på pengene, mente arbejdsgiveren, at de ikke behøvede at efterleve dommen med fuld tilbagevirkende kraft. Vi har siden fået medhold i, at kravene på feriepenge først bliver forældede efter fem år og ikke tre. Sagen viser, at fællesskabet betaler sig. Bliver man som arbejdstager ikke behandlet efter reglerne, er der nogen som kæmper for en, som en del af et fællesskab. Et andet større emne i LO har været Trepartsaftalen, som skulle være kommet i stand som en del af den nye regerings arbejde. Kravet fra regeringen var, at arbejdsmarkedets parter skulle være med at skaffe mellem to og fire milliarder kroner i besparelser, som så kunne bruges på at give mere uddannelse og skaffe flere arbejdspladser til det private erhvervsliv. Desværre gik det galt fra starten. Regeringen gik meget klart efter, at enten skulle arbejdstiden op, ellers skulle der afgives to fridage på helligdage. LO s formand kæmpede en brav kamp med regeringen, og der var mange sonderinger mellem finansministeren og LO s ledelse. Internt var der en del ballade, fordi langt de fleste ikke ville afgive frihed uden en klar tilbagebetaling i en eller anden form. Det, som startede som noget stort i den danske model, endte meget lidt smukt. Det er desværre min opfattelse, at samarbejdet mellem regeringen og LO har fået en del skrammer i lakken, og internt i LO er der stadigvæk åbne sår som skal hele. LO har sammen med de store fagforeninger, især på det private arbejdsmarked, sat en større kamp i gang mod den sociale dumpning, som finder sted på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at der er i området af ca udenlandske arbejdere i Danmark, som arbejder uden for overenskomstområdet og derfor lønnes helt ned til 40 kroner i timen. Det kan regeringen ikke være bekendt, når der samtidig er ca uden for dagpengesystemet på grund af de nye og meget stramme regler for området. Fængselsforbundet gjort brug af en del rådgivning fra både OAO og LO i den forløbne periode. Vi kan mærke, at reglerne strammes også i Kriminalforsorgen - og det bliver vanskeligere at have en fornuftig dialog om tingene med fælles løsninger for medlemmerne. Fængselsforbundet sidder med i alle relevante udvalg i både OAO og LO. Forbundsformanden har samtidig plads i hovedbestyrelsen i LO samt forretningsudvalget i OAO. Disciplinærsager Fængselsforbundet har i kongresperioden sagsbehandlet og fungeret som bisidder ved flere end 25 mere eller mindre alvorlige disciplinærsager. Det er vores opfattelse, at direktoratet i alt for mange sager lægger alt for hårdt ud - både i de generelle vurderinger af sagerne og ikke mindst i forhold til sanktionsniveauet. For at få fokus på de meget forskellige tilgange direktoratet og Fængselsforbundet har til sagsbehandling og sanktionering af disciplinærsager, bragte fagbladets februar nummer 2013 en artikel om forskellen på disciplinærstraffe i henholdsvis Kriminalforsorgen og Politiet. I de eksempler som Fængselsforbundet finder sammenlignelige, er det tydeligt, at fængselsbetjente straffes hårdere end politibetjente. 22

23 Det skal selvfølgelig have en konsekvens, når man overtræder reglerne. Men ligesom strafudmålingen i den almindelige retspraksis skal være proportionel med overtrædelsen, skal en disciplinærstraf på en arbejdsplads være rimelig i forhold til den forseelse, man har begået. Det virker ikke som om, Kriminalforsorgen følger det princip. Fængselsforbundets holdning er, at flere af de sager der bliver gennemført med en ekstern forhørsleder, kunne have været afgjort med samme resultat ved dialog mellem Fængselsforbundet og direktoratet. Hele processen med at gennemføre en disciplinær undersøgelse med en dommer som forhørsleder er utrolig opslidende for medlemmet, da den anklagede under sagens forløb ofte er fritaget for tjeneste eller suspenderet - og det er kun naturligt, at man som medarbejder bruger megen energi på, at spekulere på, om man er købt eller solgt. Der går typisk mellem 8 og 12 måneder før en sag med ekstern forhørsleder er endelig afsluttet. Da Fængselsforbundet i flere tilfælde oplever at forhørslederens indstilling om sanktion i en disciplinærsag er i tråd med Fængselsforbundets vurdering af sagen, havde det været langt bedre for medlemmet at få sagen afgjort hurtigt, så vedkommende kan komme tilbage til sit job så hurtigt som muligt. Advokatbistand Også denne periode har budt på mange og forskelligartede sager og advokatkontoen er blevet benyttet i stort omfang for at sikre medlemmerne den bedst mulige bistand. Det er vores opfattelse, at de nye retningslinjer har sikret en høj grad af gennemskuelighed, og forbundskontoret oplever ikke længere at modtage regninger i sager, som vi ikke har kendskab til. De nye regler var ikke tænkt som en forringelse af ordningen. Heldigvis har langt de fleste sager, hvor der er anvendt advokatbistand, endt med frifindelser af medlemmerne. Det indikerer jo også, at de lokale tillidsfolk udviser ansvarlighed i forhold til, hvem de anmoder om bistand til. Forbundet har fortsat et tæt samarbejde med advokat Stine Gry Johannesen fra firmaet Koch og Christensen, som også bistår Politiforbundet. Stine har primært hjulpet med straffesager, altså hvor medlemmerne bliver udsat for strafbare handlinger eller sager, hvor medlemmerne beskyldes for strafbare handlinger. Det er vores indtryk, at lokalafdelingerne, ligesom os, er meget tilfredse med advokatens bistand og store kompetence. Vi har også stadig et godt samarbejde med advokatfirmaet Elmer & Partnere omkring arbejdsskade-, ansættelses- og erstatningsret, som vi er meget tilfredse med. Elmer & Partnere har specialiseret sig i at varetage sager for arbejdstagersiden og har en lang række fagforbund blandt deres klienter. Der samarbejdes lejlighedsvis med andre advokater i særlige situationer, men de førnævnte regner vi for vores faste fremtidige samarbejdspartnere i henseende til juridisk bistand. Det er fortsat meget vanskeligt at få direktoratet til at betale i de situationer, hvor sagerne er så principielle, at vi er nødt til at bruge advokat som bisidder. Også selvom direktoratet meget ofte har tabt disse sager. Det er dog lykkedes enkelte gange, og vores advokater presser naturligvis fortsat på. Der har været nogle fortolkningsdiskussioner omkring hvad de nugældende retningslinjer for advokatbistand konkret betyder for det enkelte medlem, og for at være helt sikre på, at vi er enige om fortolkningerne fremadrettet, vil forbundsledelsen bede advokat Stine Gry Johannesen om at deltage på et hovedbestyrelsesmøde i år og vejlede om, hvad det eksempelvis har af konsekvenser for den enkelte, hvis 23

24 vedkommende bliver dømt i en sag. Forhåbentlig kan denne drøftelse finde sted på hovedbestyrelsens møde i august. Nyt om ferieboligerne Forsikringsagenturforeningen og bestyrelsen i Fond 8, som administrerer de to ferieboliger i Fjand og Kramnitze, har besluttet at sikre en bedre løbende vedligeholdelse af de to sommerhuse. Desuden har vi lyttet til medlemmernes tilbagemeldinger om blandt andet rygning og hunde i husene. Mange har undret sig over, at det var tilladt at ryge i husene, men forbudt at medbringe sin hund. Vi blev enige om at forsøge at imødekomme medlemmernes ønsker om røgfri huse og mulighed for at medbringe hund. Fra 1. januar 2013 vil det derfor være tilladt, som en forsøgsordning, at medbringe hunde i huset i Fjand. Det vil også fortsat være tilladt at ryge indendørs i dette sommerhus. Til gengæld skal alle betale for obligatorisk slutrengøring. Det vil blive lagt på lejeprisen og huset skal forlades senest kl lørdag morgen, så det kan nå at blive rengjort inden næste lejer ankommer. Det fritager ikke for at aflevere et nogenlunde ryddet hus. Huset i Kramnitze vil blive røgfrit og hundefrit. Såfremt der medbringes husdyr eller konstateres rygning indenfor, vil lejeren blive afkrævet 1500,- til hovedrengøring. Dette hus skal kunne bruges også af allergikere og derfor skal alle respektere reglerne. Huset i Kramnitze, som dette billede er fra, er blevet malet og hovedrengjort inden udlejningen startede i Der er også udskiftet inventar. Vi synes, det er blevet flot. Hvis forsøgsordningen bliver en succes, vil vi bytte om efter nogle år, så huset i Fjand er røg- og hundefrit efter maling og renovering. Vi mener på denne måde at kunne imødekomme ønskerne fra såvel hundeejere som ikke-rygere. Samtidig kan vi sikre en løbende vedligeholdelse, så husene kan blive ved med at være i god stand. 24

25 I 2012 har vi fået skiftet tag og lagt nye gulve i huset i Fjand. Desuden er der købt nyt TV samt skiftet køkkenbordplade og noget af inventaret. Begge huse har fået boxer-tv. Vi vil også i 2013 forsøge at løfte standarden på husene, men vil appellere til lejerne om at give besked, når der er noget der skal skiftes ud eller mangler. Vi mener, at ferieboligerne er et rigtigt godt tilbud til vores medlemmer, både til familierne og til de kolleger, der lejer et hus, for at holde en hyggelig ferie med vennerne. Ferieboligerne i Fjand og Kramnitze er ejet af Forsikringsagenturforeningen og derfor har forsikringstagere i Tjenestemændenes Forsikring 1. prioritet som lejere, men andre medlemmer af Fængselsforbundet eller Fængselsforbundets Pensionistafdeling er også velkomne til at leje husene i eventuelle ledige uger. Husk at alle brugere af husene er kolleger, så aflever det i samme stand som du gerne selv vil modtage det. Forsikringsagenturforeningen støtter også forbundets aktiviteter ved at give tilskud til forbundets møder, hvis deltagerne har forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring. Den støtte er vi meget glade for. Vi er glade for at Tjenestemændenes Forsikring fortsat giver medlemmerne et forsikringstilbud af meget høj kvalitet samlet set, og det er vores generelle indtryk at medlemmerne er meget tilfredse. Forbundets indsatsområde Faglighed i fokus: Faglighed er ikke en entydig størrelse og har som sådan heller ikke en ens definition fra fag til fag. Indenfor visse fagområder lægger man stor vægt på en boglig faglighed altså en teoretisk vinkel - mens man i andre fag i højere grad anskuer fagligheden ud fra hvordan opgaverne håndteres og udføres i praksis. I fagbladet har vi løbende bragt artikler hvis indhold har fokuseret på, hvordan fagligheden kommer til udtryk på vidt forskellige måder alt afhængig af institution, situation og person. En høj grad af faglighed kan for én fængselsbetjent være at kunne vurdere om et svar i en given situation skal være ja eller nej, mens det for en anden betjent kan være at kende og kunne forklare reglerne om for eksempel udgang. Gennem en fast interviewrække Fem om faglighed har forbundet givet medlemmer ordet, og de har her haft lejlighed til at definere hvad de forstår ved og lægger i ordet faglighed. Forbundet har gennemgået og analyseret interviewene og har fået nogle særdeles gode input. For eksempel har de adspurgte medlemmer givet nogle helt konkrete svar på, hvilke områder de i deres hverdag gerne vil være fagligt bedre til og hvor de mener fagligheden bør styrkes. Der er også kommet nogle meget brugbare og relevante forslag til, hvordan de mener forbundet fremover kan gøre en indsats for at styrke fagligheden. I sidste nummer af Fængselsfunktionæren har vi rundet forbundets to-årige indsatsområde - Faglighed i fokus af med en opsummering af interviewene. Men selv om fokusområdet nu er ved vejs ende, er det ikke slut med at have fokus på fagligheden i faget. Forbundet vil forsat arbejde for, at fængselsbetjentenes, værkmestrenes og ledernes faglighed fastholdes og udvikles i takt med samfundets øvrige udvikling og vi vil benytte enhver lejlighed til at gøre arbejdsgiver og politikere opmærksomme på vores behov. Den viden, som nu er genereret gennem disse medlemsinterviews, har givet forbundet en kvalificeret forståelse af, hvordan faglighed kan defineres i en fængselsfaglig kontekst. I forbundets fremtidige arbejde med at styrke fagligheden i jobbet, vil vi indtænke de mange gode forslag og ideer i alle de sammenhænge, hvor det kan være relevant. 25

26 Arbejdsskadesager Også i denne kongresperiode har arbejdsskader fyldt en del på forbundskontoret. Det er stadig de psykiske skader, der er i overtal, men vi ser, hører og får dog også en del fysiske skader til behandling på forbundskontoret. På grund af de forholdsvis mange arbejdsskadesager vi har inden for forbundets område, har vi efterhånden oparbejdet en ekspertise i de vanskelige psykiske arbejdsskader. Det har betydet, at vi er blevet tilbudt en plads i Erhvervssygdomsudvalget det udvalg, der vurderer om en sygdom skal anerkendes som en arbejdsskade, hvis den ikke falder inden for den officielle fortegnelse over anerkendte erhvervssygdomme. Vi er meget stolte over at have fået en plads i Erhvervssygdomsudvalget og betragter det som en anerkendelse af det kvalitetsniveau vi opretholder i sagsbehandlingen af medlemmernes arbejdsskader. Desværre har vi igen set skader, der ikke har kunnet anerkendes - blandt andet fordi det ikke har været muligt at fremskaffe bevis for, at hændelserne har fundet sted. Og her er en del arbejdsgivere ikke specielt hjælpsomme. Hidtil - når det ikke har været muligt at fremskaffe rapporter eller anden dokumentation i sagerne - har arbejdsgiverne typisk skrevet at hændelserne har ikke kunne dokumenteres, men hændelserne kan sagtens være foregået som beskrevet. Flere arbejdsgivere vælger nu i stedet blot at henholde sig til, at der ikke foreligger rapporter på den ansattes chartek, og at der ikke er blevet indberettet vold eller trusler på pågældende. For vores medlemmer betyder det, at de ikke kan dokumentere overfor Arbejdsskadestyrelsen hvilke episoder de har været med i, og i allerværste fald kan det derfor ende med, at sagen ikke kan anerkendes. Fra et enkelt fængsel har vi i nogle sager konstateret, hvad vi betegner som sabotage. I disse sager har fængslet forsøgt at negligere og nedgøre de episoder kollegaerne har været udsat for. Mellem linjerne har fængslet beskyldt kollegaerne for at lyve. Heldigvis er det kun et enkelt fængsel, der skiller sig så markant negativt ud, og heldigvis har det endnu ikke betydet noget for afgørelserne. Forbundet vil gerne endnu engang fremhæve vigtigheden af at huske at anmelde psykiske skader senest seks måneder efter episoden. Forbundet har i øjeblikket en sag til behandling i Ankestyrelsen, hvor alle er enige om, at det er belastningerne i arbejdet, der er årsagen til sygdommen. Kollegaen er afskediget med kvalificeret svaglighedspension og tilkendt førtidspension af kommunen. Arbejdsskadestyrelsen har klart givet udtryk for, at episoderne er egnede til at give PTSD, men desværre er episoderne for gamle og sagen er derfor blevet afvist. Det er samme problematik som soldaterne har fremført nemlig at man i Danmark ikke anerkender SEN PTSD. Feriepengesagen I januar 2009 afgjorde EU domstolen, at Danmark ikke havde ret i fortolkningen af 17 i statens ferieaftale. Indtil dommen faldt, var det praksis, at tjenestemænd, der havde mere end 6 måneders sygdom før svaglighedspension, ikke fik deres ubrugte/opsparede feriepenge udbetalt ved afskedigelsen. Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen) og CFU kunne ikke blive enige om konsekvenserne af dommen. I marts 2010 nåede man til enighed om et enkelt punkt, der betød at alle, der var afskediget efter dommens dato, var berettigede til at få efterbetalt deres tilgodehavende. Moderniseringsstyrelsen udsendte herefter et cirkulære i august 2010, hvor det endeligt blev præciseret, at tjenestemænd også har krav på feriepenge. Endvidere fik institutionerne besked om selv at finde frem til de medarbejdere, der var afskediget efter januar 2009, og udbetale dem pengene. 26

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Fængselsforbundet. Referat fra Fængselsforbundets 7. ordinære kongres den 26. og 27. maj 2015 Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Fængselsforbundet. Referat fra Fængselsforbundets 7. ordinære kongres den 26. og 27. maj 2015 Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Fængselsforbundet Referat fra Fængselsforbundets 7. ordinære kongres den 26. og 27. maj 2015 Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 1: Mødets åbning... 4 Ad punkt 2: Fastsættelse

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Bente Benderska Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 27. MAJ 2015 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

REFERAT FRA DANSK FÆNGSELSFORBUNDS 2. ORDINÆRE KONGRES 2. 3. MAJ 2005 HOTEL NYBORG STRAND

REFERAT FRA DANSK FÆNGSELSFORBUNDS 2. ORDINÆRE KONGRES 2. 3. MAJ 2005 HOTEL NYBORG STRAND Dansk Fængselsforbund REFERAT FRA DANSK FÆNGSELSFORBUNDS 2. ORDINÆRE KONGRES 2. 3. MAJ 2005 PÅ HOTEL NYBORG STRAND INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT 1. MØDETS ÅBNING....2 PUNKT. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN...4

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET Hovedkontoret Ramsingsvej 28 A, 2500 Valby Telefon 72 55 99 76 Telefax 72 55 99 90 Email: ff@faengselsforbundet.

FÆNGSELSFORBUNDET Hovedkontoret Ramsingsvej 28 A, 2500 Valby Telefon 72 55 99 76 Telefax 72 55 99 90 Email: ff@faengselsforbundet. FÆNGSELSFORBUNDET Hovedkontoret Ramsingsvej 28 A, 2500 Valby Telefon 72 55 99 76 Telefax 72 55 99 90 Email: ff@faengselsforbundet.dk Til Hovedbestyrelsen København 30. april 2013 Journal nr. 01.01 Vedhæftet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Arbejdsskade MTR ITR OFTR FF

Arbejdsskade MTR ITR OFTR FF Arbejdsskade Sikre relevante rapporter/notitser lægges på chartek Sikre registrering af vold og trusler, og videregive oplysninger til ITR (Ulykke/erhvervssygdom) Være behjælpelig med indsamling af relevant

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 28. september 2016

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 28. september 2016 Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 28. september 2016 Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Allan Kjær Bente Benderska Brian Hedensted Mette Frets Nielsen Henning Mørck Erik Larsen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2017 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 20. januar 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds repræsentantskabsmøde Torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEET

V E D T Æ G T E R. for NEET 37914-JF-UJ BILAG 1 - Forslag 4 a Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Illum-Johansen Sesilie Schroll Munk

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. oktober 2014 Kontor: Økonomistyringskontoret

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere