Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag, tirsdag og fredag kl tlf.: Onsdag og torsdag ingen træffetid 2

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Som sædvanlig udkommer blad 1 først i starten af maj, da alle formænd skal have tid til at bearbejde resultaterne af beboermøderne, få det første afdelingsbestyrelsesmøde overstået hvor bestyrelsen konstituerer sig, samt få lagt en strategi for det kommende år. Endvidere skal det første møde i Organisationsbestyrelsen også overstås, så vi også her kan få sat navne på de forskellige poster. Vores nye trykkeri, Budolfi Tryk, har efter deres første opgave for os indgået partnerskab med Antonsens Bogtryk, så jeg er tilbage på samme adresse som gennem de sidste mange år. Budolfi Tryk har dog stadig ansvaret for opsætningen af vores blad, de har bare skiftet navn til Budolfi Grafisk. Trykningen af bladet vil igen blive foretaget af Antonsens Bogtryk. Løsningen i konkurrencen var denne gang Brian Andersen, som er varmemester i afdeling 3. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Jeg må desværre beklage, at Frisør de Rosche ikke kan deltage som sponsor i vores konkurrence på grund af langtidssygdom. Jeg ønsker Susanne de Rosche alt godt og god bedring. Vi slap gennem vinteren med minimalt snevejr, og i skrivende stund Langfredag skinner solen, så skal vi ikke regne med, at foråret nu har gjort sit indtog. Jeg ønsker alle beboere, personalet i administrationen samt rundt i de forskellige afdelinger, afdelingsbestyrelserne samt vore sponsorer en rigtig god sommer og på gensyn i Kontakten 2 til september. Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Åbenhed/demokrati: Ann Bylund Andersen Min vej til jobbet som varmemester: Brian Andersen fra Østparkens afdeling 3 fortæller. Glade vindere i konkurrencen Ny elektriker i Østparken Ny tømrer i Østparken Indlæg under afd. 1+3 s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Elisabeth V. Christensen fortæller. Julestue: Ellinor Jensen og nissepigerne kræser om vore ældre. Indlæg under afd. 1: Julepynt på altanerne: Indlæg fra Tina, Conny og Lone En taknemmelig beboer: Af Lone Corfixen 3

4 Indlæg under afd. 3: Kommentarer til indlæg fra sidste udgave af Kontakten: Af Elinor Bjeldbak Indlæg under afd. 6: Tak til afdelingsformand Christian Vestergaard: Af Grethe Madsen Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2009) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Sjællandsgade Aalborg 4

5 Administrationen i Vivabolig I disse dage er den fysiske sammenlægning af boligselskaberne Østparken og Limfjorden s administration en realitet under navnet Vivabolig. I den forbindelse flytter Limfjordens administration ind på Vesterbro og kontoret vil derfor være lukket fra den 28. april til den 2. maj. Fremover, når du ringer til kontoret, vil der blive sagt Vivabolig og efterfølgende navnet på den person, som besvarer dit opkald. Det kan lige så godt være en fra Østparken som en fra Limfjorden, og i den anledning udvider vi derfor også siden med personalet i administrationen til også at omfatte Limfjordens administrative personale. Vi bringer her billederne af de enkelte personer i det nye Vivabolig: Lotte Bang Ledelse Mogens Blicher Hansen Ledelse Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lotte Hupfeld Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi 5

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Fuglene kvidrer, uret er stillet til sommertid, så der er ved at være lyse aftener og påsken står i skrivende stund lige for døren. Alt sammen tegn på at vinteren er ovre, og at vi er kommet ind i foråret. Igen i år har vi haft en forholdsvis mild vinter, så der bliver igen noget at glæde sig til, når vi får lavet varmeregnskaber her hen over foråret, da de fleste jo så nok igen skal have penge retur. Her i februar har vi fået afviklet beboermøder i alle afdelingerne, hvor beboerne jo har godkendt afdelingernes budgetter. De fleste desværre igen med en stigning i huslejen, men der er nogle ting, vi ikke er herre over, her iblandt udgifter til det offentlige. Men glædeligt er det da, at de fleste kun har fået en moderat stigning, der svarer til inflationen. Til de fleste af møderne har der været en rigtig god tilslutning. Det skyldes nok primært, at der har været godt kød på dagsordenen. Der har været emner som badeværelsesrenoveringer og helhedsplaner, der har kunnet trække godt til, hvilket jo kun er rigtig glædeligt, og det kan man jo godt forstå, for det er jo her, at vi beboere kan vise vores interesse i beboerdemokratiet. Vi kan få at vide, hvad der sker i afdelingen, vi bor i, hvad der forventes, at der kommer til at ske i fremtiden af renoveringer og andet. I nogle af afdelingerne er der kommet nye i afdelingsbestyrelserne, og her i organisationsbestyrelsen har vi også fået nye ind. Fra afdeling 2/9 er Otto Holm Sørensen trådt til i stedet for Steen Jensen. Dette var en rokade, de har lavet internt inden beboermøderne. Den roterende plads, som Henrik Yde havde fra afdeling 3, er gået videre til afdeling 5 hvor Winni Jensen er kommet ind i stedet, og i afdeling 4 har Iver Ørksted Eriksen overtaget pladsen efter Leif Nielsen, der har valgt at trække sig fra afdelingsbestyrelsen. Den rokadeplads, som Iver sad på, er givet videre til Kirsten Sørensen for 1 år. Også medarbejderrepræsentanten er skiftet ud, og her er Bjarne Olsen valgt. Så der er kommet mange nye ind denne gang, og vi ser da frem til at få et rigtig godt samarbejde med dem. Herfra skal der da også være en tak til dem der er afgået. Henrik Yde, der var med i udvalget omkring sammenlægningen af administrationen med Limfjorden, og Leif Nielsen, som er den af os, der har været længst tid i organisationsbestyrelsen. Først i en periode hvor han 6

7 var udpeget fra kommunen, og her de sidste år som formand fra afdeling 4. Som bekendt har vi i Østparken ansat vores egen beboerrådgiver her fra januar. Det er Carsten Borup Kristensen, og det er den samme, som tidligere var beboerrådgiver i Øgadekvarteret. Han er ansat til at servicere hele Østparken ud fra de retningslinier, der er givet fra organisationsbestyrelsen. Allerede på et møde i august sidste år, hvor beslutningen om ansættelsen blev taget, var der udarbejdet funktionsbeskrivelser. Denne er så efterfølgende løbende blevet tilpasset inden alle beskrivelserne lå klar ved ansættelsen, som er meget forskellig fra den ordning de tidligere havde i Øgadekvarteret. Mig bekendt er beboerrådgiveren kommet rigtig godt fra start, og rigtig mange har allerede været i kontakt med ham. Noget som tager meget af tiden er beboerklager, hvor der går en kopi af klagen til beboerrådgiveren. Hvis han så vurderer, at det er en, han kan være behjælpelig med, tager han kontakt til klageren og får en snak omkring, hvad det er der er klaget over. Efterfølgende tager han så kontakt til den, der er klaget over, vel at mærke hvis det er en klage over en anden beboer, og det kan så munde ud i et mæglingsmøde med begge parter. Fra flere, der har lavet klager, har jeg kun fået positive tilbagemeldinger over denne fremgangsmåde. Som de siger, nu føler man, at vi som klager bliver taget alvorligt hvorimod der jo tidligere ikke var en tilbagemelding tilbage til klageren. De øvrige funktioner vil jeg ikke komme ind på her, da det jo allerede har været skrevet om, og beboerrådgiveren deltog også i alle beboermøderne, hvor han præsenterede sig selv, og hvad han forventede i sin nye stilling, bortset fra i afdeling 3. Dog vil vi da godt tilføje, at han under sit arbejde allerede har været ude i alle afdelinger, også flere beboerklager fra afdeling 3. Siden beslutningen om ansættelsen af beboerrådgiveren er vi blevet modarbejdet fra afdeling 3 omkring denne, der ikke mener, at de i deres afdeling har brug for en sådan ordning. Vi har stort set haft emnet med på samtlige af møderne, enten som et punkt, eller det er taget op andetsteds på møderne. Sidst har der været et forslag til repræsentantskabet, om at hver afdeling selv kan bestemme, om de vil være med, hvilket der ikke var stemning for, da vi jo normalt står solidarisk sammen omkring de tiltag, der bliver taget. Da dette har vist sig åbenbart at ville fortsætte, besluttede vi på sidste organisationsbestyrelsesmøde, at vi vil indbringe beslutningen om ansættelsen af beboerrådgiveren for alle afdelingerne for Tilsynet, da vi nu betragter dette 7

8 som en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdeling 3. Hermed forventer vi, at begge parter vil respektere den afgørelse som må komme herfra. Et fast punkt på vores dagsorden har også været Vivabolig, vores administrative samarbejde med Boligselskabet Limfjorden. Dette er nu helt på plads. Der er valgt bestyrelse med 3 fra Limfjorden og 4 her fra Østparken. Næstformand er Frede Skrubbeltrang fra Limfjorden og formand Brian C. Skræm her fra Østparken. Den øvrige bestyrelse kan ses i folderen, der er delt ud til alle beboere. Eller på Vivaboligs Hjemmeside: vivabolig.dk. I dette forum holder vi møde ca. 1 gang om måneden. Der er masser at tage fat på, når der opstartes en helt ny organisation. Vi har indtil nu fået vores forretningsordener op at stå. Noget af det, vi skal til at se på, er vore visioner og målsætninger, og der skal udarbejdes forretningsgange, så der er rigeligt at se på. Der er blevet lavet meget om i administrationsbygningen. Der er lavet nye kontorer, trukket nye edb installationer, og der er opsat nyt lys. Under denne fase er der selvfølgelig også dukket en del uforudset frem, som har gjort nogle af tingene dyrere end forventet. Men ved at udbedre disse ting nu sparer vi noget i det lange løb, og hvorfor ikke lave tingene ordentligt en gang for alle, frem for at arbejde i noget der ikke er helt optimalt. I anledningen af den officielle åbning af vores nyrenoverede administration på Vesterbro 23 afholdes der reception 7. maj Vi har opsagt vores nuværende rengøringsselskab her til efteråret. Herefter vil vi selv ansætte nogen til at gøre rent og de vil blive underlagt håndværkerafdelingen. Vi tror på, at vi kan få nogle gode medarbejdere, der får mere tid til at gøre rent og dermed en bedre rengøring. Vi har jo ikke bagved et firma, der skal vise et overskud. Nu vi er ved håndværkerafdelingen, vil den blive udvidet. Vi vil selv til at begynde med at lave større renoveringer, heriblandt badeværelsesrenoveringer som allerede er vedtaget, der skal laves i afdeling 1, i eget regi, og vi skal jo også efter den administrative sammenlægning servicere Boligselskabet Limfjorden. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand v/ Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon /

9 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Winni Jensen Afdeling 5 Kirsten Sørensen Afdeling 4 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 9

10 Åbenhed/demokrati forsættelse af indlægget i sidste udgave af Kontakten Ann Bylund Andersen På baggrund af mit sidste indlæg blev der i organisationsbestyrelsen (fremover forkortet OB) lagt et massivt pres på mig for at få mig til at trække indlægget tilbage - og da dette ikke lykkedes, mente næstformanden bestemt, at jeg skulle trække mig fra OB, fordi jeg både var illoyal og utroværdig. Der var imidlertid ingen som opfordrede formanden og næstformanden til at undlade at sende deres meget personfikserede indlæg til Kontakten. Jeg ser det som vores opgave at varetage beboernes interesser. OB varetager selskabets overordnede interesser, administration, nybyggeri etc. inklusiv kontrol af at de enkelte afdelingsbestyrelser overholder loven. De enkelte afdelingsbestyrelser udfører så beboerdemokratiet i nærmiljøet. Det er denne kompetencefordeling, som jeg mener er brudt med OB s beslutning om ansættelse af beboerrådgiveren. Beboerrådgiverens arbejdsopgaver falder klart ind under nærdemokratiet og afdelingsbestyrelsens kompetenceområder. OB kan gribe ind, hvis afdelingsbestyrelsen ikke overholder loven, undlader at vedligeholde bygninger, foretage afskrivninger etc., men en beboerrådgiver er ikke en lovbefalet funktion, det er en funktion opfundet af OB selv - en arbejdsopgave som burde varetages af kommunen. Afd. 3s beboere har klart tilkendegivet, at de ikke ønsker at være omfattet af ordningen. Med hvilken ret kan så både OB og repræsentantskabet afgøre, at de ved bedre end afdelingens beboere, hvad afdelingen skal bruge penge på, og således overtrumfe beboernes beslutning? Er det fordi de er mere begavede, har mere moral, bedre etik eller hvad? Eller er det fordi, det er svært at respektere nærdemokratiet, hvis man mener, at man har en god sag? Tankevækkende er det, at beboerrådgiverordningen ikke kommer til afstemning ude i de enkelte afdelinger, og at der ikke lyttes til afd. 3, der netop har erfaringer med ordningen og har erfaret, hvor lille en betydning ordningen har haft for vort områdes udvikling. Der er i vores afdeling stor harme over, at der tages en sådan beslutning hen over hovedet på os, og at afd. 3 ikke har deres frihed til at stå udenfor en sådan beslutning. En anden sag, der optager mig meget, er de økonomiske beslutninger, som OB træffer samt den manglende åbenhed om disse. 10

11 Fordi vi er et alment selskab, hvor det er beboernes penge, der forvaltes, mener jeg, at åbenhed er en absolut nødvendighed. Og åbenhed er i alles interesse. Manglende åbenhed giver altid næring til mistro. Oplysninger som tåler dagens lys, tåler også at blive lagt frem. Det er desværre min erfaring, at der generelt stilles meget få afklarende spørgsmål i OB i forbindelse med økonomiske anliggender. Det burde således være en selvfølge, at alle selskabets regler og politikker vedrørende gaver, aflønning, gratialer, bespisning, udflugter osv. lå frit fremme på selskabets hjemmeside sammen med regnskaber og stillingsbeskrivelser. Jeg siger således ikke, at det er urimeligt at aflønne en forretningsfører med kr. årligt, fri bil, fri telefon og Internet, eller give sundhedsforsikringer, morgenbrød og frugtordning til hele administrationen. Men lad os lægge det åbent frem, hvorfor skal det skjules? (Tal vedr. løn til forretningsfører samt fri bil fremgår af det seneste regnskab for året 2007/2008, som kan hentes ved varmemesteren.) Forretningsførere er tilsyneladende ansat efter forskellige overenskomster. Jeg har spurgt i OB, hvad der lå til grund for, at vores forretningsførers løn er placeret efter en bestemt overenskomst, uden at jeg får svar på mit spørgsmål og tilsyneladende er der ingen andre, der synes at interessere sig for dette anliggende. I den tid jeg har siddet i organisationsbestyrelsen er forslagene til lønforhøjelser og tillæg altid kommet fra forretningsføreren og ikke fra bestyrelsen, ikke at man kan fortænke ham i det, men hvad med diskussion og modspil? Senest har jeg spurgt om, hvordan vi som bestyrelse sikrer os, at selskabets bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstilende måde, således at det nødvendige grundlag for revisionen er til stede, som det er vores ansvar ifølge Revisionsprotokollat af igen uden at få et betryggende og kvalificeret svar på spørgsmålet. Og igen er det vigtigt, at vi som OB påtager os ansvaret for, at alle oplysninger bliver lagt frem inden beslutninger tages. Med fare for at jeg endnu engang falder i unåde i OB er mit mål med det her indlæg at rette fokus på, hvad det er for nogle beslutninger, man som organisationsbestyrelsesmedlem er med til at tage. Og det er mit håb, at flere vil tage tråden op, diskutere og kræve åbenhed. Det kan kun være i vor fælles interesse at få gang i debatten og stillet spørgsmål. Beslutninger og synspunkter, som ikke tåler åbenhed og udfordring, burde ikke forekomme. Og husk at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvem I som beboere stemmer ind, hverken afdelingsbestyrelser eller OB. Så længe lukketheden eksisterer, er det alt for nemt aldrig at stå til regnskab for de beslutninger, man er med til at træffe. Med venlig hilsen Ann Bylund Andersen, formand for afd. 3 og medlem af organisationsbestyrelsen. 11

12 Tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdeling 3 Som nok alle er bekendt har vi i organisationsbestyrelsen (OB) ansat en beboerrådgiver med det formål, at han skal dække alle afdelinger. En sådan ordning er ikke noget der ellers praktiseres i Aalborg (uden tilskud), men begynder at blive mere udbredt blandt større boligorganisationer på Sjælland og i andre større byer. Aalborg kommune stiller ikke hjælp til rådighed med rådgivning, hvis vi f.eks. har en psykisk syg person, der skaber problemer. Det kan også være en, som andre synes skal søge hjemmehjælp. Det er især beboerklager, som han bruger meget tid på, og så er der hjælp til aktiviteter. Alt sammen noget der kommer alle vore beboere til gode og giver et godt liv. Jeg vil ikke her komme yderligere ind på dette, da alle vist efterhånden ved, hvad det er beboerrådgiveren har af funktioner. Da afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 ikke mener, at OB kan tage denne beslutning for alle selskabets afdelinger, og vi har brugt meget tid på at diskutere beboerrådgiveren, besluttede vi derfor på sidste OB møde den 10. marts 2009 at anmelde den som en tvist til tilsynet mellem OB og afdeling 3. Vi håber dermed at finde en permanent løsning, og uanset hvad udfaldet bliver fra tilsynet, at den anden part så vil respektere afgørelsen. Brian Skræm, formand og Christian Vestergaard, næstformand i organisationsbestyrelsen Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

13 Nyt fra beboerrådgiveren Efter min ansættelse som beboerrådgiver i Østparken fra 1. januar i år, hvor jeg skal betjene alle Østparkens afdelinger, har der været en hel del at se til. Jeg skal bl.a. medvirke i afdelingerne, hvis de ønsker at få lavet aktiviteter, være en slags problemløser ved klagesager, huslejerestancer og meget andet. Og dette er i alle afdelingerne, ikke kun i Ø-gadekvarterets afdelinger. Den typiske klage er over støj fra fester. Det foregår så på den måde, at jeg får besked om klagen og den advarsel, som er sendt ud i forbindelse med klagen. Jeg taler med klageren og med den/de, som har fået advarslen. Nogle gange er det nok, andre gange bliver parterne ført sammen til en mægling, hvor vi forsøger at blive enige om, hvordan man tager hensyn til hinanden. Min oplevelse er, at mange gange er den/de, som der klages over, ikke selv klar over, at de generer naboerne så voldsomt, som det opleves af klageren. Og derfor er det godt at få talt ordentligt sammen, både for naboskabet, men også for at undgå optrapning af konflikten. Nu vil jeg slutte indlægget for denne gang med en opfordring. Gør jer selv den tjeneste at hilse på jeres naboer, så I ved, hvem hinanden er. Det gør det meget nemmere at tale sammen, hvis der på et tidspunkt opstår en tvist/konflikt mellem jer. Jeg var lidt spændt på, hvordan mit arbejde ville komme til at udforme sig, men det har vist sig, at der er rigeligt at give sig i kast med. Specielt klagesager har der været mange af, lige fra klager over støj (som er hyppigst forekommende) til lugtgener fra katte og duer, ulovligt katte- og hundehold, psykiske problemer hos beboere og andet. Socialforvaltning og psykiatrien har været gode samarbejdspartnere, vil jeg lige rose dem for. 13

14 Præsentation af varmemester Brian Andersen: færdig på handelsskolen, meldte jeg mig frivilligt til at aftjene min værnepligt. Jeg kom ind til kamptropperne i Prinsens Livregiment, som dengang lå i Viborg. I samme periode flyttede jeg sammen med Line, og det var tilfældigvis i en lejlighed i Lyøgade, som jo er en af de gader, jeg er tilknyttet i dag. Efter soldatertiden har jeg bl.a. arbejdet som lagerekspedient, servicemedarbejder og inden for de grønne områder, og det var der, jeg fik interessen for det, jeg laver i dag. Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som varmemester i afdeling 3 i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Så blev det min tur til at fortælle lidt om mig selv og min vej til det spændende og udfordrende job som varmemester i boligselskabet Østparken. Jeg hedder Brian Andersen og er 29 år gammel. Jeg er født og opvokset i Øgadekvarteret her i Aalborg, hvor jeg også har gået i skole. Jeg startede min skolegang på Sønderbro skole, hvor jeg gik til og med 9. klasse. Efter 9. klasse gik jeg på Tek 10 (Aalborg tekniske skole/filstedvejens skole). Efter mit 10. skoleår startede jeg på Aalborg handelsskole. Det foregik ude på Langagervej i Aalborg øst. Da jeg var Jeg startede i Østparken i 2003 som ejendomsfunktionær, men har arbejdet som varmemester siden Jeg har i forbindelse med mit arbejde taget uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Familiemæssigt er Line og jeg flyttet til Vejgaard, og sammen har vi fået 2 dejlige børn (en dreng og en pige). Dem bruger vi selvfølgelig det meste af vores fritid på, bl.a. med fodboldtræning. Jeg har også selv spillet fodbold og trænet kickboxing i mange år på højt niveau, men efter en knæskade måtte jeg stoppe. Den resterende fritid bruger jeg på at holde haven, hund og det bliver også til lidt styrketræning. Med venlig hilsen Brian Andersen 14

15 Glad vinder hos Kurt s Køkken Kurt overrækker her gavekortet på julebuffet til 10 personer til den heldige vinder: Mogens Nielsen Mogens Nielsen var den heldige vinder af julebuffet til 10 personer, og han var da også meget glad for den flotte gevinst, som skulle nydes i samvær med familien. Tillykke med det. Mogens takkede Kurt for gavekortet, men havde endnu ikke besluttet sig for, hvornår sammenkomsten med familien skulle finde sted. Jeg har for øvrigt selv været ansat i boligselskabet Østparken, siger Mogens Nielsen til mig (redaktøren), og det får jo mine tanker sat i sving, hvorfor jeg beder Mogens fortælle mig sin livshistorie, hvad han indvilgede i: Jeg er født i Gandrup, men familien flyttede senere til Klarup, hvor min far blev stationsmester. Jeg blev efter skoletiden uddannet mejerist, og som sådan arbejdede jeg på mejeriet Godthåb, som dengang (i 1945) lå på hjørnet af Vingaardsgade og Jernbanegade. Herefter gik turen til Kongelundsfortet, hvor jeg afviklede min værnepligt. Prins Knud var på daværende tidspunkt orlogskaptajn og chef på stedet. Senere blev jeg forflyttet til Dragør Fortet, hvor jeg bl.a. fyrede med tørv i varmeanlægget. 15

16 Efter soldatertiden fik jeg arbejde som ismester på mejeriet Solbjerg på Mælkevej i Frederiksberg. Om aftenen læste jeg til kedel- og maskinpasser på maskinistskolen på Jagtvej, og efter endt eksamen fik jeg arbejde ved Københavns Belysningsvæsen, først ved Valby Gasværk og senere overflyttet til Svanemølleværket i Nordhavn. Aalborg var igen begyndt at melde sig i mine tanker, og jeg blev herefter ansat ved Aalborg kommunale Elværk, senere Nordkraft, som nu er nedlagt. I 1969 blev jeg så ansat som varmemester i Østparkens afdeling 5 og 6. Ansættelsen foregik, efter grundig udspørgen af kommunaldirektør Hans Nielsen, Tage Due og daværende forretningsfører Reng på Administrationsbygningen på Boulevarden. I afdeling 5 var der 3 gamle Stokerkedler, som skulle fodres et par gange om dagen og asken og slagger skulle fjernes. I 1973, så vidt jeg husker, gik vi i afd. 5 over til fjernvarme, en stor lettelse. I afd. 6 var der fire store oliefyrede kedler, 9 manøvrerum, masser af vaskehuse med gasopvarmede ruller og gruekedler, som gav en masse arbejde, men med hjælp af flinke gårdmænd, gik det bare. Syn af lejligheder stod også på listen over mange opgaver, som blev klaret med hjælp af Bent Frandsen eller Mogens den anden. Det er toeren sagde han altid, når jeg ringede, og han måtte klare alt det sure. Damerne på kontoret var også søde og rare, så lad mig lige benytte lejligheden til at sige dem tak for den tid. Venlig hilsen Mogens Nielsen Glad vinder hos Sadolin Farveland Indehaveren af Sadolin Farveland Mogens Kollerup havde i lighed med tidligere år også sponsoreret en gourmetmiddag for 2 personer. Og den heldige vinder blev denne gang Lis Nielsen, her fanget i projektørlyset under overrækkelsen. Tillykke med det. Mogens overrækker her gevinsten til den heldige vinder: Lis Nielsen 16

17 Ny elektriker i Østparken Østparken fik den 1. januar ny elektriker. Han hedder Henrik Hansen, er 54 år, er gift, har 3 børn og bor i Vodskov. Henrik er udlært elektriker i 1976 og blev el-installatør i 1980 og kommer fra en stilling som faglærer på Tech College Aalborg (Aalborg tekniske skole). Henrik Hansen ved firmabilen Der kommer en mere detaljeret præsentation af Henrik i næste nummer af Kontakten. Ny tømrer i Østparken Østparken har ligeledes ansat en ny tømrer. Han hedder Jens Henrik Jensen, er 49 år, er gift og har 2 drenge, og bor i Nørre Sundby. Han er udlært tømrer i 1979, og kommer fra et job i firmaet Frank Drejer Jensen, hvor han har været de sidste 7 8 år. Der kommer ligeledes en mere detaljeret præsentation af Jens i næste nummer af Kontakten. Jens Henrik Jensen I forbindelse med sammenlægningen af boligselskaberne Østparken og Limfjorden til Vivabolig er der ligeledes ansat en ny blikkenslager, og mon ikke der inden næste blad udkommer, er sket endnu mere. Endvidere er der i afd ansat en ny flyver. De vil alle løbende blive præsenteret i bladet. 17

18 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - stth. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Gitte Thomsen, Saltholmsgade 10 Erik Gregersen, Morsøgade 20 Beboermødet Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til forårsudgaven af beboerbladet Kontakten. Her i afdeling 1 har årets første måneder været koncentreret om at afvikle beboermødet i februar, samt med fremvisning og badeværelses-renoverings projektet. Til det nyligt overståede beboermøde havde afdelingen udsendt en forbedret udgave af indkaldelsen med dagsorden / invitation til jer. Der er stadig nogle småjusteringer, der skal til, før den endelige indkaldelse til mødet ligger fast. Da afdelingsbestyrelsen ikke har modtaget nogle negative tilkendegivelser med hensyn til indkaldelsens indhold og udseende, går vi ud fra, at den er faldet i jeres smag, ellers er I velkomne til at give råd om ændringer. 18

19 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen Status på fremmøde til beboermødet var, at der var 67 husstande repræsenteret, og 106 tilmeldte beboere. Det set i forhold til, at der er 480 boliger i afdeling 1, hvor man normalt plejer at gange med 1,5 beboere for at finde et godt repræsentativt udsnit af beboerne, så er den stadig gal med fremmødet. Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse ved stadig ikke, hvorfor der ikke møder flere frem. Dog skal der herfra lyde en tak på beboerdemokratiets vegne til alle jer, der trods alt kom til mødet. Jeg vil gerne igen opfordre alle jer, der ikke møder frem til beboermødet, om ikke I vil give mig en tilbagemelding på, hvorfor I ikke har lyst til at deltage, eller bare fortælle hvordan I synes et beboermøde skal foregå, for at også I ønsker at deltage. Jeg kan tilskrives pr. mail / brev eller ringes til på følgende: oestparken.dk, brev kan afleveres Bornholmsgade 62 stth, eller I kan ringe til mig på tlf Jeg håber at høre fra jer, så vi kan få belyst de ting, der gør, at så mange ikke møder frem til beboermødet denne ene gang om året. 19

20 Beboermøde 2009 Angående beboermødet vil jeg lige trække hovedpunkterne frem. Som dirigent valgte mødet Brian Skræm, der også er Østparkens hovedformand. Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og hele beretningens ordlyd kan du/i i øvrigt finde på Østparkens hjemmeside, under afdeling 1. Jeg vil ikke kommentere på beretningen udover at nævne, at der var spørgsmål fra salen efter beretningen. Spørgsmålene angik læsejl til altanerne i Sejrø-/ Bogøgade, grønne arealer samt vores containerordning. Med hensyn til læsejl vil der blive etableret et feltforsøg ved en beboer i Sejrøgade for en eventuel løsning på dette. Så var det budgettet for det kommende år. Budgettet blev fremlagt af forretningsfører Mogens Hansen, der også tog sig af det efterfølgende regnskab. Budgettet blev vedtaget, hvilket indebærer at der bliver en huslejestigning på 1 %. Det giver, for en gennemsnitlig bolig (på ca. 83 kvadratmeter), en huslejestigning på ca. 50 kr. pr. måned. Næste punkt var regnskabet for det forgangne år. Afdelingsbestyrelsen har i forvejen været med til at godkende regnskabet på beboernes vegne, så dette er kun for, at beboerne kan se, hvad pengene er blevet brugt til. Hvis du ønsker, at modtage det fulde regnskab fra sidste år, kan du rekvirere det via varmemester Klaus eller ved at kontakte administrationen. Udpluk af deltagerne ved årets beboermøde Valg til bestyrelsen: Udover de tre fra bestyrelsen der alle ønskede at modtage genvalg, stillede Louise Memborg op. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt til afdelingsbestyrelsen. Kai Hjorth, Britta Andersen og undertegnede. Louise Memborg fik ikke stemmer nok til at komme i bestyrelsen, men blev efterfølgende valgt som 1 suppleant. 2 suppleant blev Gitte Thomsen, og den sidste suppleant blev Erik Gregersen. Indkomne forslag: Der var indsendt syv forslag til beboermødet. To forslag fra afdelingsbestyrelsen angående rygning på fællesarealer og grill på altaner blev vedtaget. Rygning på fællesarealer, herunder trappeløb, kældre, lofter, vaskerier samt tørrerum bliver endvidere nu indsat som et punkt under Husordenen, hvilket der også blev anmodet om i forslaget. Angående grillning på altanerne blev det vedtaget, at der fremover KUN må bruges el- og gasgrill. Der har været alt for mange tilfælde af røg, sod og andre gener fra nogle bebo- 20

21 ere, der åbenbart ikke har kunnet styre de engangsgrill/kulgrill, der hidtil har været benyttet. Dette vedtagne punkt med grill, vil også blive indført i Husordenen, med de deraf gældende sanktionsmuligheder. Overtrædes punkter i Husordenen vil man modtage en skriftlig påmindelse om, hvilket punkt man har overtrådt, og man skal øjeblikkelig ændre adfærd og overholde Husordenen. Ved gentagne overtrædelser af det samme punkt i Husordenen, kan Østparken anmode boligretten om ophævelse af lejemålet. Et andet forslag gik på, om der kunne komme mere lys på fortovet i Morsøgade. Dette forslag arbejder afdelingsbestyrelsen videre med, men vi udvider, så vi undersøger lysforholdene i alle gaderne. Som overordnet regel er det dog Aalborg Kommune, der skal sørge for at lysniveauet er acceptabelt, men i øjeblikket er der ikke megen hjælp at hente ved Kommunen desangående. Hvis der derfor skal ske noget i denne sag, bliver det os selv der etablerer dette ekstra lys. Endvidere var der forslag gående på disse emner: Leje af selskabslokale, gadedør aflåsning, hoveddøre der skal justeres samt et forslag om rygeforbud. Gadedørsaflåsning hele døgnet vil afdelingsbestyrelsen arbejde videre med, men i første omgang afventer vi, at få monteret postkasserne udvendigt på bygningerne, ellers bliver der problemer med at modtage post. Lejeprisen på selskabslokale kan vi ikke gøre noget ved, da vi ikke selv i afdelingen har et selskabslokale. Justering af døre er noget der hører ind under den daglige drift, og vil derfor blive varetaget af vores varmemester Klaus. En af forslagsstillerne var desværre ikke fremmødt på mødet, og afdelingsmødet kunne derfor ikke vide om de svar/tiltag, der blev stillet i udsigt var fyldestgørende for forslagsstilleren. Senere på dagsordenen havde Carsten Borup et indlæg, hvor han fortalte om, hvad hans job består af, efter han pr. 01 januar 2009 er blevet ansat af Østparken. Efterfølgende på dagsordenen var der en orientering vedrørende badeværelsesrenoveringen, hvor der sammen med fotos, blev fortalt om de forslag afdelingsbestyrelsen har besluttet skal indgå i renoveringen. Der blev også givet et bud på den økonomiske side af sagen, samt stillet mange gode spørgsmål fra salen angående mange af de praktiske ting, der nu engang medfølger så omfattende en renovering. Endvidere blev der foretaget en vejledende afstemning gående ud på, om der skal arbejdes videre med sagen. Her var der et overvejende flertal for at fortsætte med planerne. (Efterfølgende er det blevet besluttet at afholde et ekstra ordinært beboermøde sidst i marts, hvor den endelig vedtagelse eller forkastning af projektet skal ske). 21

22 Kældre: Vi arbejder stadig med at oppudse vægge, samt efterfølgende male væggene hvide. Denne proces vil gå videre i alle gaderne, når der er tid til det i løbet af vinterhalvåret. Det er Østparkens egen murer, der udfører murerarbejdet, og vores egne gårdmænd og varmemester der udfører malerarbejdet. Maling opgange: Vi er også godt i gang med at male opgange. Her er der malet i Bornholmsgade fra 72 til 84. Maling af opgange vil fortsætte i det tempo, der er penge til det. Arbejdet vil forgå i vinterhalvåret. Det er malermester Jan Als, der står for malerarbejdet, der i øvrigt har været i udbud. Det koster ca kr., at få malet en opgang. Postkasser: Post Danmark har jo besluttet, at al post fremover kun vil blive leveret i gadeplan, altså må postbuddet ikke gå på trapper mere. Derfor er vi, der bor i etageejendomme, nødt til at få etableret postkasser ude i det fri, hvis vi ikke har plads til postkasserne lige inden for indgangsdøren fra gadeplan. Den mulighed har vi ikke her i afdeling 1, og derfor har administrationen og afdelingsbestyrelsen besluttet at få postkasserne opsat ude i det fri ved siden af opgangspartiet. Etablering af stativer og nye postkasser, der opfylder Post Danmarks krav, anslår vi vil løbe op i ca kr. pr lejlighed. De nye postkasser skal være etableret inden 01. januar 2010, hvis man skal kunne modtage post. Afdeling 1 regner med at have de nye postkasser klar til brug efter sommerferien. Huskeregel: HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Licitation: Når dette blad læses har der været afholdt en licitation med hensyn til nyt tag på institutionen i Saltholmsgade, samt en licitation på en ny garage ved siden af det gule hus i Sjællandsgade. Da deadline på bladet er 08 april, og denne dato er den samme for afholdelsen af licitationen, kan resultatet først offentliggøres herefter. Ny Garage: Garagen ved siden af det gule hus i Sjællandsgade skal nedrives, inden den selv vælter. Den er simpelthen pilrådden. Derfor håber vi at kunne bygge et nyt garageanlæg, hvor det er meningen, 22

23 vi skal kunne opbevare vores udstyr og maskiner til det grønne. Der vil også blive lavet et lille værksted til Klaus og gårdmændene, hvor de kan udbedre mindre reparationer. Nyt tag: Taget på institutionen i Saltholmsgade skal også udskiftes. Eternitpladerne er simpelthen så ringe, at det også her er et spørgsmål om tid, før det går helt galt. Vi renoverede i forvejen bygningen med furer og mursten, da renoveringen var i gang i Saltholmsgade, og allerede dengang var det meningen, at taget skulle udskiftes. Så sagde Aalborg Kommune op med hensyn til børnehaven, og derfor satte vi udskiftningen af taget i bero, da vi ikke på det tidspunkt vidste om vi fik udlejet hele bygningen igen. Nyt tiltag: Bestyrelsens rose bliver givet til en person som har gjort noget ud over det sædvanlige, og i dette nr. af Kontakten er den givet til Louise Kallestrup, Bogøgade 14, som 1 nytårsdag blev set samle fyrværkeri fra deres gæster og dem selv fra nytårsaften op og lægge det i containeren. Hun mente, det var almindelig pli, man gjorde det, når ens gæster og man selv havde fyret det af. ET GODT EKSEMPEL FOR ANDRE. Sidste Nyt: Nu har vi så fået den nye institution, og derfor skal vi sørge for, at der ikke kommer skade på bygningen, hvis taget går helt i stykker i en storm, eller der kommer vand ind i et tordenvejr. Nu hvor sommeren står for døren, håber jeg de grønne arealer vil begynde at vise sig fra den bedste side, med hensyn til tæthed på buskene, samt at græsset bliver lidt grønnere. Husk! I kan altid komme med gode ideer til, hvad I synes, der kunne være en god ting at have i jeres stykke græsareal, der hvor I bor. Den 25 marts afholdt afdeling 1 ekstraordinært beboermøde angående renoveringsforslaget om badeværelserne fra afdelingsbestyrelsen. På mødet deltog 119 beboere, der fordelte sig på 96 lejemål. Resultatet af afstemningen for eller imod badeværelsesrenovering blev: 23

24 Prisen for renovering af badeværelset vil blive på ca. 450 kr. pr. måned. Start på renoveringen vil komme til at foregå i Saltholmsgade 12, og vi forventer at kunne nå 20 badeværelser i indeværende år. Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse vil ønske jer alle et rigtig godt forår samt en god sommer. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand For forslaget stemte 138 Imod forslaget stemte 49 Ugyldige stemmer 4. Forslaget blev derved vedtaget med et markant flertal. Julepynt på altanerne Tusind tak for det smukke syn, der mødte os på vores vandring torsdag den 11. december Det var dejligt at se så mange flotte julepyntede altaner. Vinderen for Saltholms-, Bornholms- og Morsøgade denne gang blev: Luba Hjorth, Bornholmsgade th. Vinderen for Bogø- og Sejrøgade blev: R. Møller, Sejrøgade tv. Disse to havde netop x-factoren inden for julepyntede altaner i Ø-gadekvarteret og løb derfor af med sejren. Tillykke til jer! Rigtig mange havde dog gjort sig umage, så det var en fornøjelse at gå rundt i afdelingen ved aftenstide og komme i julehumør. Bedre held næste gang til alle deltagere! Husk endelig at tænde belysningen i god tid, da vi starter gåturen allerede omkring kl. 16 en dag i uge 50. Og husk: jo flere deltagere jo smukkere Ø- gadekvarter! Rigtig glædeligt forår fra altan-komitéen Tina, Conny og Lone. 24

25 En taknemlig beboer Jeg bliver så opløftet, når jeg kigger ud over min altan og hen på Det Gule Palæ i Sjællandsgade. Jeg ved nemlig, at der befinder sig en person, som jeg kan henvende mig til med både store og små ting i forbindelse med at bo her i en af Østparkens afdelinger. Den person er min beboerrådgiver. Bliver jeg for alvor træt af min underbos evindelige støvsugning efter kl. 20 og ønsker at klage, kan jeg bede ham om hjælp. Bliver min overbo træt af et eller andet, jeg gør uhensigtsmæssigt, er jeg så heldig, at beboerrådgiveren kan mægle imellem os, inden fogeden kommer ind i billedet. Skulle jeg pludselig skrabe bunden og få meget ondt i livet, er hans dør også åben. Får jeg på den anden side en god ide, som kunne være til fælles bedste for flere i nærområdet, kan han hjælpe mig videre med at søsætte ideen. Eller har jeg lidt ekstra tid og overskud, som jeg gerne vil investere i fællesskabet, kan han formidle kontakten til de projekter/ ideer, der mangler hænder. Og alt dette er endda kun et lille udpluk af de glæder, jeg som beboer får ved at have en beboerrådgiver. Tænk på de ting, hvor han er med som uundværlig hjælper/ formidler/tovholder: Sankt Hans festen i Østre Anlæg, det store banko-spil i Markusgaarden, fodboldturneringer på skolens og Østre Anlægs baner, IT-caféen på Sønderbroskolen, Erindringsværkstedet, bustur til Bazar Vest, kampagnen Er Ø- gadekvarteret dødt, Lokalavisen Østkraft, Øgade Samråd, Imagegruppen; og der kan nemt komme endnu flere til, hvis vi beboere kommer med ideerne. Kort sagt er jeg meget taknemlig for, at der blev fundet en løsning, så vi fik lov at beholde beboerrådgiveren det er et privilegium, som kun gør mig endnu gladere for min hyggelige bydel, og som jeg inderligt håber, vi får lov at beholde. Venlig hilsen Lone Corfixen Varmemester og ejendomsfunktionærer i afdeling 1 Varmemester Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen 25

26 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Galleri Østparken Fra Galleri Østparken vil jeg gerne præsentere de næste kunstnere, der udstiller. April måned udstiller Ali Kapi & Anette Sørensen og i maj Peter Kjeldgaard Sandoy. I juni og juli måned har galleriet sommerferie indtil 01 august. Jeg vil i næste beboerblad skrive nærmere om kommende udstillinger. Angående fernisering, som altid starter en ny udstilling, så sker det altid den første søndag i en ny måned. Her inviterer kunstneren gæster til sin fernisering, men andre er også velkomne til at deltage. Ferniseringen starter som regel kl og slutter kl , altså den første søndag i hver måned. Alle er velkomne til at kikke ind i galleriet, der er åbent på hverdage, de tre efterfølgende uger efter den første søndag i en ny måned, efter følgende plan. Mandag åbent fra kl til kl Onsdag åbent fra kl til 18.00, samt kl til Torsdag åbent fra kl til kl På døren til galleriet er der altid opsat åbningstider. Den sidste uge i måneden er galleriet ikke åbent, da der her skal nedtages malerier, samt ophænges en ny udstilling. Vedrørende udstilling kan alle beboere i Østparken udstille egne værker. Er der en beboer, der kender en der maler egne værker, men som ikke bor i Østparken, er det dog muligt at komme på en venteliste for gæsteudstillere. Denne venteliste bliver taget i anvendelse, hvis der bliver frafald fra en aftalt udstilling. Derfor kan det være med meget kort varsel, man bliver spurgt, om man fortsat ønsker at udstille som gæsteudstiller. Er der ude blandt jer nogen, der kunne have lyst til at deltage med nogle vagter i åbningstiden, eventuelt i forbindelse med sygdom eller andet fra de faste frivillige der hjælper i galleriet, vil jeg meget gerne høre fra jer. Der kræves ikke forudgående kendskab til galleriarbejde, da det blot kræver, at der er en til stede i åbningstiden. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til noget angående galleriet, så er I meget velkomne til at kikke forbi om onsdagen mellem kl.19 og Ellers kan jeg kontaktes på tlf Jeg vil på de frivillige og egne vegne ønske alle en rigtig god sommer Bestyrer af galleriet Elisabeth V. Christensen 26

27 Julestue Så har nissepigerne gjort det igen! Der blev sædvanen tro serveret Gløgg, æbleskiver, kaffe, te, småkager, chokolade samt øl og vand, men ikke mindst god underholdning og musik leveret af orkestret Boomerang. Endvidere Luciaoptog med pigerne fra Sønderbro Skoles Dus ordning. Som sædvanlig hyggede alle sig og havde en god og underholdende eftermiddag i hyggeligt lag. På nissepigernes vegne Ellinor Jensen Nissepigernes huer er blevet væk i det forgangne år. De har haft afd s ældre beboere kaldt sammen til en god eftermiddag med julehygge. Det blev den 9. december kl , og som sædvanlig var lokalet fyldt til bristepunktet. Udpluk af de ældre beboere Luciapigerne fra 2008 foran juletræet 27

28 Indlæg fra afdeling 3 Afdelingsbestyrelse i afdeling 3: Formand: Ann Bylund Andersen, Bjørnøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Bestyrelsesmedlem: Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Klaus Nørgaard, Samsøgade 32 Bestyrelsesmedlem: Erik Holm Andreasen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Steen Clausen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Lis Sørensen, Lyøgade 8 Grøn gruppe: Aktivitetsudvalg: Byggeudvalg: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Ann Andersen, Holger Hansen, Lis Sørensen, Gunnar Hansen, Steen Clausen, Kirsten Mikkelsen, Erik Holm Andreasen og Bente Sørensen. Lis Sørensen, Ellinor Jensen. Ellinor Jensen, Majbritt Mikkelsen og Ann Andersen. Repræsentanter i antenneforeningen: Henrik Yde og Erik Holm Andreasen. Suppleanter til bestyrelsen: Jane Birk og Pia Hornbæk. Formand Ann Bylund Andersen Beboermødet: Tusind tak til jer beboere, der var mødt frem og for jeres store opbakning til bestyrelsens arbejde det varmer. Klaus Nørgaard blev valgt ind i bestyrelsen dejligt at du er vendt tilbage til bestyrelsesarbejdet - vi glæder os til på ny at samarbejde med dig. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt: Ellinor Jensen, Steen Clausen og Erik Holm Andreasen. Jane Birk blev valgt til 1. suppleant og Pia Hornbæk til 2. suppleant. Forslag om kattehold blev endnu engang stemt ned, og det blev aftalt, at bestyrelsen til næste års beboermøde skulle fremlægge et økonomisk overslag 28

29 Afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Henrik Yde Bente Dahlgaard Majbritt Mikkelsen Elinor Jensen Erik Holm Andreasen Lis Sørensen Steen Clausen Klaus Nørgaard 29

30 over, hvad det vil koste at etablere carportanlæg. Der henvises i øvrigt til referat af mødet på Østparken hjemmeside under afd. 3. Grønne områder Vi har nu bestilt 3 nye legeredskaber til børn mellem 1-6 år og har søgt legatbestyrelsen om et tilskud. Da der er rift om fodboldbanen, er det besluttet at indkøbe 2 mindre mål til legepladsen så de mindste beboere også har en mulighed for at spille fodbold. Der er plantet buksbom og roser rundt omkring pavillonen. Nu skulle det være slut med vand på stien, da der nu lavet mulighed for at vandet kan løbe ned i kloakken. I den nærmeste fremtid vil grønnegruppen mødes mhp. etablering af hyggeplads på området, hvor legepladsen til den tidligere børnehave i Sjællandsgade lå. Også i den forbindelse vil legatbestyrelsen blive søgt om et tilskud. Renoveringen af Bjørnøgade: Vi er nu i fuld gang med renovering af vestsiden af Bjørnøgade, og renoveringen forventes færdig i uge 27, så vi trods alt får glæde af altanen noget af sommeren. Stilladser vil blive taget ned, som håndværkerne bliver færdige til. Byggemøder afholdes fra den kontakt mig såfremt, der er noget, jeg skal bringe videre omkring byggeriet. Tagrender vil også blive udskiftet på vestsiden, nu stilladserne er oppe. Da det er meget dyrt at renovere, vil bestyrelsen til næste beboermøde sørge for at få lagt 2 forskellige planer frem, en plan hvor vi fortsætter renoveringen i det tempo, der er opsparede midler, så en huslejestigning undgås, og en anden plan hvor vi sætter fuld turbo på renoveringen af de resterende blokke med en udregning af, hvad det vil koste så beboermødet kan bestemme, hvilken af de 2 planer vi skal arbejde hen imod. Beboerundersøgelse: Der er 703 lejemål i afdelingen, og ud af disse var der en svarprocent på 14,65, hvilket ikke kan siges er meget. Af undersøgelsen fremgår det, at rigtig mange var tilfredse på følgende områder - med at bo i afdelingen - lejlighedens størrelse - afdelingens vedligeholdelsesstand - vedligeholdelse af afdelingens fælles arealer - service fra håndværkerne - service fra ejendomsfunktionærerne. Derimod var der mindre tilfredshed med afdelingsbestyrelsens arbejde og prioritering, hvilket vi godt kunne tænke os at få noget respons på. Vi er meget åbne overfor forslag til, hvordan vi kan forbedre vores arbejde. Der kan altid rettes en personlig eller telefonisk henvendelse til formanden eller andre i afdelingsbestyrelsen. 30

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere