WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE"

Transkript

1 WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

2 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder, at et visuelt signal vises eller fjernes. En prik ( ) betyder et lydsignal, fem korte streger ( ) betyder gentagne lydsignaler og en lang streg ( - ) betyder et langt lydsignal. Når et visuelt signal vises over et klasseflag, gælder signalet kun denne klasse. á â Svarstander Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Varselssignal vil blive givet 1 minut efter nedhaling, med mindre sejladsen på det tidspunkt igen udsættes eller opgives. á Svarstander over H Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Yderligere signaler gives på land. á Svarstander over A Kapsejladser, der ikke er startet, udsættes. Ikke flere kapsejladser i dag. á â Svarstander over talstander 1-6 Udsættelse af 1-6 timers varighed fra det planlagte starttidspunkt. OPGIVELSESSIGNALER á â N Alle kapsejladser, som er startet, er opgivet. Sejl tilbage til startområdet. Varselssignal gives 1 minut efter nedhaling, med mindre sejladsen på det tidspunkt igen opgives eller udsættes. N over H Alle kapsejladser er opgivet. Yderligere signaler gives på land. N over A Alle kapsejladser er opgivet. Ikke flere kapsejladser i dag. á á 2

3 KLARSIGNALER á â - á â - á â - á â - P Klarsignal. I Regel 30.1 gælder. Z Regel 30.2 gælder. Sort flag. Regel 30.3 gælder. TILBAGEKALDELSESSIGNALER AFKORTNING AF BANEN á á â á X Individuel tilbagekaldelse. Første lighedsstander Generel tilbagekaldelse. Varselssignal vil blive givet 1 minut efter nedhaling. ÆNDRING AF DET NÆSTE BEN S Banen er afkortet. Regel 32.2 gælder C Positionen af det næste mærke er ændret: mod styrbord; mod bagbord; for at afkorte længden af benet; for at forlænge længden af benet. ANDRE SIGNALER á á Intet lydsignal L På land: En besked til deltagerne er slået op. Til søs: Kom på prajehold eller følg denne båd. M Genstanden, som viser dette signal, erstatter et forsvundet mærke. Y Bær personligt opdriftsmiddel. Blå(t) flag eller figur: Dette fartøj underlagt kapsejladskomitéen er i position ved mållinjen. 3

4 Kapsejladsreglerne udgave, 1. oplag 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversættelse: Dansk Sejlunion, Appel- og Regeludvalget og Kapsejladsledergruppen: Hans-Kurt Andersen Jacob Mossin Andersen Bjørn Anker-Møller Søren Badstue Henrik Dorph-Jensen Troels Wester Fischer Paw Hagen Thomas Jørgensen Søren Krause Søren Kristensen Andreas Kuchler Torben Precht-Jensen Jan Stage Jens Villumsen Forsidefoto: Peter Bodin, Bodin-Foto Produktion: Formegon ApS Tryk: Vester Kopi A/S ISBN: ISSN: Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf

5 INDHOLD KAPSEJLADSSIGNALER... 2 REGELDOKUMENTER ONLINE... 6 INTRODUKTION... 7 DEFINITIONER... 9 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER Del 1 HOVEDREGLER Del 2 NÅR BÅDE MØDES Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS Del 4 ANDRE KRAV, DER SKAL VÆRE OPFYLDT, NÅR DER KAPSEJLES Del 5 PROTESTER, GODTGØRELSE, HØRINGER, GROVE FORSEELSER OG APPELLER Del 6 TILMELDING OG KVALIFIKATION Del 7 STÆVNELEDELSE Tillæg A POINTGIVNING B REGLER FOR WINDSURFINGKONKURRENCER C MATCH RACING RULES D REGLER FOR HOLDKAPSEJLADS E REGLER FOR RADIOSTYREDE BÅDE F REGLER FOR KITEBOARDING G IDENTIFIKATION PÅ SEJL H VEJNING AF BEKLÆDNING OG UDSTYR J INDBYDELSE OG SEJLADS BESTEMMELSER K (DANSK UDGAVE) DS SKABELON FOR INDBYDELSE L (DANSK UDGAVE) DS SKABELON FOR SEJLADS- BESTEMMELSER M ANBEFALINGER TIL PROTEST KOMITÉER N INTERNATIONAL JURIES P SPECIELLE PROCEDURER FOR REGEL R FREMGANGSMÅDER VED APPELLER OG ANMODNINGER STIKORDSREGISTER NOTER TIDS- OG HASTIGHEDSTABELLER BEAUFORT SKALAEN SIGNALFLAG... Bagside 5

6 REGELDOKUMENTER ONLINE The International Sailing Federation (ISAF) har etableret en enkelt hjemmeside, hvor der er links til de engelske versioner af alle online-dokumenter, der er nævnt i denne bog: sailing.org/racingrules/documents Dansk Sejlunion (DS) har danske versioner af nogle af disse dokumenter på denne hjemmeside: Protestskema E-bog og pdf af kapsejladsreglerne Indbydelse og sejladsbestemmelser Fortolkninger af regel 42 Dansk Sejlunions etiske kodeks - kapsejlads ISAFs regler for reklame 6

7 INTRODUKTION Kapsejladsreglerne omfatter to hovedafsnit. Det første afsnit, Del 1-7, indeholder regler, der har betydning for alle deltagere. Det andet afsnit indeholder tillæg som angiver regeldetaljer, regler, der gælder ved bestemte typer af kapsejlads, samt regler, som kun vedkommer et begrænset antal deltagere eller kapsejladsledere. Revidering Kapsejladsreglerne revideres og udgives hvert fjerde år af The International Sailing Federation (ISAF), som er den internationale myndighed for sporten. Denne udgave træder i kraft den 1. januar 2013, dog således at ikrafttrædelsen kan udsættes for et stævne, der starter i 2012 ved at oplyse dette i indbydelse og sejladsbestemmelser. Vigtige ændringer i forhold til regelbogen for er markeret med lodrette streger i marginen. Der er ikke påtænkt ændringer før 2017, men ændringer, som ISAF inden da bestemmer er hastesager, bekendtgøres gennem de nationale myndigheder og ISAFs hjemmeside (www.sailing.org). ISAF Regulativer I definitionen regel henvises til ISAF regulativer om deltagelsesret, reklamer, dopingbekæmpelse samt klassifikation af deltagere (regulativer 19, 20, 21 og 22). Disse regulativer kan ændres når som helst og er derfor ikke medtaget i denne bog. Den seneste version af regulativerne kan findes på ISAFs hjemmeside (www.sailing.org); nye udgaver bekendtgøres gennem de nationale myndigheder. Cases og Calls ISAF udgiver fortolkninger af kapsejladsreglerne i The Case Book for og anerkender disse som autoritative fortolkninger og forklaringer af reglerne. ISAF udgiver ligeledes The Call Book for Match Racing for samt The Call Book for Team Racing for og anerkender disse som autoritative, dog kun for matchracing eller holdsejlads med dømning på vandet. Disse publikationer er tilgængelige på ISAFs hjemmeside (www.sailing.org). 7

8 INTRODUKTION Terminologi Et udtryk, der anvendes i den betydning, det har i Definitioner, er trykt med kursiv eller i indledende tekster med fed kursiv (eksempelvis kapsejle og kapsejle). Kapsejladsregel betyder en regel i Kapsejladsreglerne. Båd betyder en sejlbåd og besætningen om bord; fartøj betyder enhver form for båd eller skib. Kapsejladskomité omfatter enhver person eller komité, der udfører en kapsejladskomitémæssig funktion. En ændring af en kapsejladsregel, betyder at der er tilføjet noget til reglen, eller at reglen er delvis eller helt slettet. En national myndighed er en national myndighed, som er medlem af ISAF. Andre ord og udtryk anvendes i den betydning, de normalt har i nautisk brug eller i al almindelighed. Tillæg Når reglerne i et tillæg gælder, skal de gælde forud for enhver modstridende regel i Del 1-7 og Definitioner. Hvert tillæg er identificeret med et bogstav. En henvisning til en regel i et tillæg vil indeholde tillæggets bogstav og regelnummer, eksempelvis regel A1. Denne bog indeholder ikke noget Tillæg I, O og Q. Ændringer i reglerne En national myndigheds forskrifter, klasseregler eller sejladsbestemmelser kan kun ændre en kapsejladsregel som tilladt i regel 86. Ændringer i en national myndigheds forskrifter En national myndighed kan begrænse ændringer af dens forskrifter som beskrevet i regel

9 DEFINITIONER Et udtryk, der anvendes i den betydning, som fremgår af neden - stående, skrives med kursiv eller i indledende tekster med fed kursiv. Fuldføre En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog eller dens besætning eller udstyr i normal position krydser mållinjen fra banesiden. Den har imidlertid ikke fuldført, hvis den efter at have krydset mållinjen (a) tager en straf i henhold til regel 44.2, (b) retter en fejl i henhold til regel 28.2 begået ved mållinjen eller (c) fortsætter med at omsejle banen. Halse, styrbord eller bagbord En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side. Hindring En genstand, som en båd ikke kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte mod genstanden og var en af sine skroglængder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, med mindre de skal holde klar af den eller, hvis regel 23 gælder, undgå den. Et fartøj som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring. Holde klar En båd holder klar af en båd med retten til vejen (a) hvis båden med retten til vejen kan sejle sin kurs uden at behøve at foretage nogen handling for at undvige og» 9

10 DEFINITIONER (b) når bådene overlapper, hvis båden med retten til vejen også kan ændre kurs i begge retninger, uden at der omgående bliver berøring. Holde op En båd holder et mærke op, når den er i en position, hvorfra den kan passere til luv af det og passere det på den forlangte side uden at skifte halse. Interesseret part En person, som kan vinde eller tabe som følge af en protestkomités afgørelse, eller som har en nær personlig interesse i afgørelsen. Kapsejle En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af mållinjen og dens mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse. Klar agter og klar foran; overlap En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linje trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse. De gælder ikke for både på modsatte halser, med mindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning. Luv Se læ og luv. 10

11 DEFINITIONER Læ og luv En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, hvor dens storsejl ligger. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv båd. Mærke En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinjen eller mållinjen udgår. En ankerline eller en genstand, der tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette. Mærke-plads Plads for en båd til at passere et mærke på den forlangte side. Endvidere er det (a) plads til at sejle til mærket, når dens rigtige kurs er at sejle tæt på det og (b) plads til at runde mærket, som nødvendigt for at omsejle banen. Mærke-plads for en båd omfatter dog ikke plads til at stagvende, med mindre den er indvendigt overlappende og til luv af den båd, der skal give mærke-plads, og den ville holde mærket op efter sin stagvending. Opgive En kapsejlads, som en kapsejladskomité eller en protestkomité opgiver, er ugyldig, men kan sejles om. Overlap Se klar agter og klar foran; overlap. 11

12 DEFINITIONER Part En part i en høring er (a) for en høring af en protest: en protesterende, en der protesteres mod, (b) for en anmodning om godtgørelse: en båd, der anmoder om godtgørelse, eller for hvilken, der anmodes om godtgørelse; en kapsejladskomité, der handler i henhold til regel 60.2(b), (c) for en anmodning om godtgørelse i henhold til regel 62.1(a): den organisation, der påstås at have udført en fejlagtig handling eller undladelse eller (d) en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel En protestkomité er imidlertid aldrig en part. Plads Den plads, en båd behøver under de givne forhold, inklusiv plads til at overholde sine forpligtelser i henhold til reglerne i Del 2 og regel 31, mens den manøvrerer omgående på en sømandsmæssig måde. Protest En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejladskomité eller en protestkomité om, at en båd har brudt en regel. Regel (a) Reglerne i denne bog (Kapsejladsreglerne), herunder Definitioner, Kapsejladssignaler, Introduktion, indledende teks - ter og reglerne i et tillæg, når det gælder, men ikke overskrifter, (b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code (deltagelsesret), Regulation 20, Advertising Code (reklamer) Regulation 21, Anti- Doping Code (dopingbekæmpelse) samt Regulation 22, Sailor Classification Code (klassifikation af deltagere), 12

13 DEFINITIONER (c) den nationale myndigheds forskrifter, med mindre de er ændret af sejladsbestemmelserne i overensstemmelse med den nationale myndigheds eventuelle forskrift til regel 88.2, (d) klassereglerne (for en båd, der sejler under en handicap- eller måleregel, er reglerne for det system klasseregler ), (e) indbydelsen, (f) sejladsbestemmelserne og (g) ethvert andet dokument, som gælder for stævnet. Rigtig kurs En kurs, som en båd ville sejle for at fuldføre så hurtigt som muligt i fravær af de andre både, som omtales i den regel, hvor udtrykket bruges. En båd har ingen rigtig kurs før dens startsignal. Starte En båd starter, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr krydser startlinjen i retning mod det første mærke, efter at båden, ved eller efter dens startsignal, har været helt på startsiden af startlinjen, og den har overholdt regel 30.1, hvis den gælder. Udsætte En udsat kapsejlads forsinkes før det planlagte starttidspunkt men kan startes eller opgives på et senere tidspunkt. Zone Området omkring et mærke inden for en afstand af tre skroglængder af den båd, som er nærmest ved det. En båd er i zonen, når nogen del af dens skrog befinder sig i zonen. 13

14 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER SPORTSMANSHIP OG REGLERNE Deltagere i sejlsport er underlagt en samling regler, som det forventes, at de følger og håndhæver. Et grundlæggende princip for sportsmanship er, at deltagere, der overtræder en regel, straks påtager sig en straf, som kan være at udgå. ANSVARLIGHED OVER FOR MILJØET Deltagere opfordres til at begrænse enhver miljøskadelig virkning under udøvelse af sejlsport. 14

15 DEL 1 HOVEDREGLER 1 SIKKERHED 1.1 Hjælp til de, der er i fare En båd eller deltager skal yde al den hjælp, den kan, til enhver person eller ethvert fartøj, der er i fare. 1.2 Redningsudstyr og personligt opdriftsmiddel En båd skal have tilstrækkeligt redningsudstyr til alle personer om bord, heraf et sæt klar til øjeblikkelig brug, med mindre dens klasseregler angiver andre forholdsregler. Enhver deltager er selv ansvarlig for at være iført personligt opdriftsmiddel, der er tilstrækkeligt under de givne omstændigheder. DS forskrift Også både med tilstrækkelig opdrift til i bordfyldt stand at bære besætningen skal medføre godkendte svømme- eller redningsveste til alle om bord. Denne forskrift følger af dansk lovgivning og kan ikke ændres. 2 FAIR SEJLADS En båd og dens ejer skal konkurrere i overensstemmelse med anerkendte principper for sportsmanship og fair play. En båd kan kun straffes efter denne regel, når det klart fastslås, at disse principper er blevet krænket. En diskvalifikation efter denne regel må ikke fratrækkes i en båds pointsum i en serie. 15

16 Del 1 HOVEDREGLER 3 ACCEPT AF REGLERNE Ved at deltage i en kapsejlads, der arrangeres i henhold til disse kapsejladsregler, tilkendegiver enhver deltager og bådejer at være enig i: (a) at være underlagt reglerne, (b) at acceptere de pålagte straffe og andre handlinger foretaget i henhold til reglerne, med benyttelse af de deri givne procedurer for appel og fornyet undersøgelse, som den endelige afgørelse af enhver sag opstået i henhold til reglerne, og (c) i forhold til en sådan afgørelse, ikke at indbringe denne for nogen domstol eller tilsvarende myndighed. 4 BESLUTNING OM AT KAPSEJLE Ansvaret for en båds beslutning om at deltage i en kapsejlads eller at fortsætte med at kapsejle er alene bådens. 5 ANTIDOPING En deltager skal overholde Internationalt Kodeks for Antidoping, reglerne fastsat af det Internationale Antidoping Agentur (World Anti-Doping Agency, WADA), samt ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. En påstået eller fastslået overtrædelse af denne regel skal behandles i henhold til Regulation 21. Den må ikke være grundlag for en protest, og regel 63.1 gælder ikke. 16

17 DEL 2 NÅR BÅDE MØDES Reglerne i Del 2 gælder mellem både, der sejler i eller i nærheden af kapsejladsområdet, og som har til hensigt at kapsejle, kapsejler eller har kapsejlet. En båd, der ikke kapsejler, må imidlertid ikke straffes for at overtræde en af disse regler, bortset fra regel Når en båd, som sejler efter disse regler, møder et fartøj som ikke gør det, skal den overholde International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS, de internationale søvejsregler) eller nationale vigeregler. Hvis sejladsbestemmelserne foreskriver det, erstattes reglerne i Del 2 af IRPCAS s eller nationale vigeregler. Afsnit A - Retten til vejen En båd har retten til vejen, overfor en anden båd, når den anden båd skal holde klar af den. Nogle regler i Afsnit B, C og D begrænser imidlertid de handlinger, som en båd med retten til vejen må foretage. 10 PÅ MODSATTE HALSER Når både er på modsatte halser, skal en båd på bagbord halse holde klar af en båd på styrbord halse. 11 PÅ SAMME HALSE MED OVERLAP Når både er på samme halse, og der er overlap, skal en luv båd holde klar af en læ båd. 12 PÅ SAMME HALSE UDEN OVERLAP Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en båd klar agter holde klar af en båd klar foran. 17

18 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 13 UNDER STAGVENDING Efter at en båd har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre både, indtil den er på en bidevindkurs. I dette tidsrum gælder reglerne 10, 11 og 12 ikke. Hvis to både er underlagt denne regel samtidigt, skal den, der er på den andens bagbord side eller båden agter, holde klar. Afsnit B - Generelle begrænsninger 14 UNDGÅ BERØRING En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt. En båd, der har retten til vejen, eller en båd, der er berettiget til plads eller mærke-plads (a) behøver imidlertid ikke at foretage sig noget for at undgå berøring, før det er åbenbart, at den anden båd ikke holder klar eller giver plads eller mærke-plads, og (b) skal fritages for straf hvis den bryder denne regel og berøringen ikke medfører skade eller personskade. 15 OPNÅELSE AF RETTEN TIL VEJEN Når en båd opnår retten til vejen, skal den til at begynde med give den anden båd plads til at holde klar, med mindre den opnår retten til vejen på grund af den anden båds handlinger. 16 ÆNDRE KURS 16.1 Når en båd med retten til vejen ændrer kurs, skal den give den anden båd plads til at holde klar Desuden gælder, når en båd efter startsignalet på bagbord halse holder klar ved at styre for at passere agten om en båd på styrbord halse, at båden på styrbord halse ikke må ændre kurs, hvis båden på bagbord halse som følge heraf øjeblikkeligt ville være nødt til at ændre kurs for fortsat at holde klar. 18

19 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 17 PÅ SAMME HALSE; RIGTIG KURS Hvis en båd klar agter får overlap inden for to af dens skroglængder til læ af en båd på samme halse, må den ikke sejle højere end dens rigtige kurs, så længe bådene forbliver på samme halse og overlapper inden for denne afstand, med mindre den derved straks sejler agten om den anden båd. Denne regel gælder ikke, hvis overlappet begynder, mens den luv båd skal holde klar i henhold til regel 13. Afsnit C - Ved mærker og hindringer Reglerne i Afsnit C gælder ikke ved et startlinjemærke omgivet af frit farvand eller ved dets ankerline, fra bådene nærmer sig disse for at starte, og indtil de har passeret dem. 18 MÆRKE-PLADS 18.1 Når regel 18 gælder Regel 18 gælder mellem både, når de skal passere et mærke på samme side og mindst én af dem er i zonen. Den gælder imidlertid ikke (a) mellem både på modsatte halser, når de er på kryds, (b) mellem både på modsatte halser, når rigtig kurs ved mærket for en af dem, men ikke begge, er at stagvende, (c) mellem en båd som sejler imod mærket og en båd som sejler bort fra det, eller (d) hvis mærket er en fortsat hindring, i hvilket tilfælde regel 19 gælder Give mærke-plads (a) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd mærke-plads, med mindre regel 18.2(b) gælder. (b) Hvis både overlapper, når den første af dem når zonen, skal den båd, som da er udvendig derefter give den indvendige» 19

20 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 20 båd mærke-plads. Hvis en båd er klar foran, når den når zonen, skal båden, som da er klar agter derefter give den mærke-plads. (c) Når regel 18.2(b) pålægger en båd at give mærke-plads, (1) skal den fortsat gøre det, selv om et overlap senere brydes eller et nyt overlap begynder; (2) hvis den bliver indvendigt overlappende på den båd, der er berettiget til mærke-plads, skal den også give den båd plads til at sejle sin rigtige kurs, mens de forbliver overlappede. Hvis båden med ret til mærke-plads passerer vindøjet eller forlader zonen, gælder regel 18.2(b) imidlertid ikke længere. (d) Hvis der er begrundet tvivl om hvorvidt en båd opnåede eller brød et overlap i tide, skal det antages, at den ikke gjorde det. (e) Hvis en båd har opnået et indvendigt overlap fra klar agter eller ved at stagvende til luv af den anden båd og den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at give mærke-plads, er den ikke forpligtet til at gøre det Stagvending i zonen Hvis en båd i zonen passerer vindøjet, og derved kommer på samme halse som en båd, der kan holde mærket op, gælder regel 18.2 derefter ikke mellem dem. Båden som skiftede halse (a) må ikke være årsag til, at den anden båd sejler højere end bidevind for at undgå kontakt eller forhindre den anden båd i at passere mærket på den forlangte side, og (b) skal give mærke-plads, hvis den anden båd bliver indvendigt overlappende Bomning Når en indvendigt overlappende båd med retten til vejen er nødt til at bomme ved et mærke for at sejle sin rigtige kurs, må den ikke, før den bommer, sejle længere fra mærket end nødvendigt for at sejle den kurs. Regel 18.4 gælder ikke ved et gate-mærke.

21 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 19 PLADS TIL AT PASSERE EN HINDRING 19.1 Når regel 19 gælder Regel 19 gælder mellem både ved en hindring, undtagen når den også er et mærke, som bådene skal passere på den samme side. Imidlertid gælder regel 19 altid ved en fortsat hindring, og regel 18 gælder ikke Give plads ved en hindring (a) En båd med retten til vejen kan vælge på hvilken side den vil passere en hindring. (b) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads til at passere mellem sig og hindringen, med mindre den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at gøre det. (c) Mens både passerer en fortsat hindring, skal en båd, der var klar agter og forpligtet til at holde klar og som etablerer overlap mellem den anden båd og hindringen ikke være berettiget til plads efter regel 19.2(b), når der ved overlappets etablering ikke er plads til at den kan passere mellem dem. Så længe bådene forbliver overlappede, skal den holde klar og regel 10 og 11 gælder ikke. 20 PLADS TIL AT STAGVENDE VED EN HINDRING 20.1 Praje Når den nærmer sig en hindring må en båd, praje for plads til at stagvende og undgå en båd på samme halse. Imidlertid må den ikke praje hvis: (a) den kan undgå hindringen sikkert, uden at lave en væsentlig kursændring, (b) den sejler en kurs lavere end bidevind, eller (c) hindringen er et mærke og en båd der kan holde mærket op, ville behøve at reagere og ændre kurs. 21

22 Del 2 NÅR BÅDE MØDES 20.2 Reagere (a) Efter en båd har prajet, skal den give den prajede båd tid til at reagere. (b) Den prajede båd skal reagere selv om prajningen bryder regel (c) Den prajede båd skal reagere enten ved at stagvende så snart som muligt, eller ved straks at svare vend selv og derefter give den prajende båd plads til at stagvende og undgå den. (d) Når den prajede båd reagerer, skal den prajende båd stagvende så hurtigt som muligt. (e) Fra det tidspunkt en båd prajer indtil den har stagvendt og undgået den prajede båd, gælder regel 18.2 ikke imellem dem Videregive en prajning til yderligere en båd Når en båd er blevet prajet for plads til at stagvende og den har til hensigt at reagere ved at stagvende, må den praje en anden båd på samme halse for plads til at stagvende og undgå den. Den må praje selv om dens prajning ikke opfylder kravene i regel Regel 20.2 gælder imellem den og den båd den prajer. 21 FRIFINDELSE Når en båd sejler indenfor den plads eller mærke-plads, den er berettiget til efter en regel i Afsnit C, skal den fritages for straf hvis, den i en hændelse med en båd der er forpligtet til at give den plads eller mærke-plads, (a) bryder en regel i Afsnit A, regel 15 eller regel 16, eller (b) er tvunget til at bryde regel

23 Del 2 NÅR BÅDE MØDES Afsnit D - Andre regler Når regel 22 eller 23 gælder mellem to både, gælder reglerne i Afsnit A ikke. 22 FEJL VED STARTEN; TAGE STRAFFE; SEJLE BAGLÆNS 22.1 En båd, der sejler mod startsiden af startlinjen eller en af dens forlængelser efter sit startsignal for at starte eller overholde regel 30.1, skal holde klar af en båd, som ikke gør det, indtil den er helt på startsiden af linjen En båd, der er ved at tage en straf, skal holde klar af en, der ikke er ved det En båd, der sejler baglæns gennem vandet ved at bakke et sejl, skal holde klar af en, der ikke gør det. 23 KÆNTRET, TIL ANKERS ELLER PÅ GRUND; I FÆRD MED EN REDNINGSMANØVRE Hvis der er muligt, skal en båd undgå en båd, der er kæntret, eller som endnu ikke er under fuld kontrol efter at være kæntret, er til ankers eller grundstødt, eller som forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare. En båd er kæntret, når dens mastetop er i vandet. 24 GENERE ANDRE BÅDE 24.1 Hvis det med rimelighed er muligt, må en båd, som ikke kapsejler, ikke genere en båd, som kapsejler Undtagen når den sejler rigtig kurs, må en båd ikke genere en båd, der er ved at tage en straf eller sejler på et andet ben af banen. 23

24 DEL 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS 25 INDBYDELSE, SEJLADSBESTEMMELSER OG SIGNALER 25.1 Indbydelsen og sejladsbestemmelserne skal gøres tilgængelige for hver båd, før en kapsejlads begynder Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler, der er fastlagt i afsnittet Kapsejladssignaler, må ikke ændres, undtagen som foreskrevet i regel 86.1(b). Betydningen af ethvert andet signal, som kan anvendes, skal være fastlagt i sejladsbestemmelserne En kapsejladskomité kan vise et visuelt signal ved enten at benytte et flag eller et andet objekt af tilsvarende udseende. 26 START AF KAPSEJLADSER En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal. Minutter før startsignalet Visuelt signal Lydsignal Betydning 5* Klasseflag Et Varselssignal 4 P, I, Z, Z og I, eller sort flag Et Klarsignal 1 Klarsignal nedhales Et langt Et-minut-signal 0 Klasseflag nedhales Et Startsignal *eller som angivet i sejladsbestemmelserne Varselssignalet for hver efterfølgende klasse skal gives samtidigt med eller efter startsignalet for den foregående klasse. 24

25 Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS 27 ANDRE HANDLINGER, SOM KAPSEJLADSKOMITÉEN KAN UDFØRE FØR STARTSIGNALET 27.1 Før eller samtidigt med varselssignalet skal kapsejladskomitéen signalere eller på anden måde tilkendegive den bane, der skal sejles, hvis sejladsbestemmelserne ikke allerede gør det. Den kan erstatte et banesignal med et andet og signalere, at personligt opdriftsmiddel kræves (vise signalflag Y og afgive et lydsignal) Før klarsignalet kan kapsejladskomitéen flytte et startlinjemærke Før startsignalet kan kapsejladskomitéen, af en hvilken som helst grund, udsætte (vise Svarstander, Svarstander over H eller Svarstander over A, og afgive to lydsignaler) eller opgive kapsejladsen (vise signalflag N over H eller N over A, og afgive tre lydsignaler). 28 OMSEJLE BANEN 28.1 En båd skal starte, sejle banen, som beskrevet i sejladsbestemmelserne, og fuldføre. Den må passere et mærke, der ikke begynder, begrænser eller afslutter det ben af banen, på hvilket den sejler, på begge sider. Efter at have fuldført, behøver den ikke at krydse mållinjen fuldstændigt En snor, der repræsenterer en båds spor fra den nærmer sig startlinjen fra startsiden for at starte og indtil den fuldfører, skal, når den hales tot (a) ligge på den forlangte side af ethvert mærke og i den korrekte rækkefølge, (b) berøre hvert rundingsmærke, og (c) ligge mellem gate-mærker i retning fra det foregående mærke. Den kan rette enhver fejl for at overholde denne regel, forudsat den ikke har fuldført. 25

26 Del 3 LEDELSE AF EN KAPSEJLADS 29 TILBAGEKALDELSER 29.1 Individuel tilbagekaldelse Når nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr ved dens startsignal er på banesiden af startlinjen, eller en båd ved dens startsignal bliver underlagt regel 30.1, skal kapsejladskomitéen straks vise signalflag X og samtidig afgive et lydsignal. Signalflaget skal vises, indtil alle sådanne både har sejlet helt til startsiden af startlinjen eller en af dens forlængelser og har opfyldt regel 30.1, hvis den gælder, men ikke længere end fire minutter efter startsignalet eller indtil ét minut før ethvert efterfølgende startsignal, hvilket indtræffer først. Hvis regel 30.3 gælder, gælder denne regel ikke Generel tilbagekaldelse Når kapsejladskomitéen ved startsignalet ikke kan identificere både, som er på banesiden af startlinjen eller omfattet af regel 30, eller der er opstået en fejl i startproceduren, kan kapsejladskomitéen signalere generel tilbagekaldelse (vise signalflag Første Lighedsstander og afgive to lydsignaler). Varsels-signalet for en ny start for den tilbagekaldte klasse vil blive afgivet ét minut efter, at Første Lighedsstander nedhales (med et lydsignal), og starterne for enhver efterfølgende klasse vil følge efter den nye start. 30 STRAFFE I FORBINDELSE MED STARTEN 30.1 I-flags regel Hvis signalflag I har været vist, og nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinjen eller en af dens forlængelser inden for det sidste minut før dens startsignal, skal den derefter sejle fra banesiden til startsiden af startlinjen over en af dens forlængelser, før den starter Z-flags regel Hvis signalflag Z har været vist, må ingen del af en båds skrog, besætning eller udstyr i det sidste minut før dens startsignal være inden for den trekant, der dannes af begge ender af start- 26

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2005-2008 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright Dansk Sejlunion 2005 Oversættelse: Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg Redigering:

Læs mere

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2013-2016 kapsejladssignaler Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder, at et visuelt signal

Læs mere

Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen.

Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen. Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen. Startproceduren Minutter før Visuelt signal Lydsignal Betydning startsignal Senest 10 min før Orange flag sættes Et Opmærksomhedssignal 5 Klasseflag sættes Et

Læs mere

2009-2012 WORLD SAILING

2009-2012 WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2009-2012 WORLD SAILING KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af synlige signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad ( ), betyder, at et synligt signal

Læs mere

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2009-2012 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2009-2012 Copyright Dansk Sejlunion 2009 Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.sejlsport.dk Oversættelse: Dansk Sejlunions

Læs mere

KAPSEJLADSREGLERNE

KAPSEJLADSREGLERNE 2017-2020 KAPSEJLADSREGLERNE Pantaenius bådejerens sikre valg Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro 11 7800 Skive Tel. +45-9751 3388 info@pantaenius.dk www.pantaenius.dk

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist SEJLADSBESTEMMELSER

Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist SEJLADSBESTEMMELSER Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist Kaløvig Bådelaug 13. 14. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations

Læs mere

IF-DM 2014. Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD. Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

IF-DM 2014. Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD. Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER IF-DM 2014 Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for Zoom8 Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28.

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. Harboe Cup 2014 Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8 Ranglistestævne Optimist A Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions statutter

Læs mere

Startafvikling - og kapsejladssignaler

Startafvikling - og kapsejladssignaler Startafvikling - og kapsejladssignaler Kapsejladssignaler En baneleder bør kunne de gængse kapsejladssignaler uden brug af regelbogen! Der findes hjælpemidler: - regelbogen - klistermærke med signalerne

Læs mere

Horsens Sejlklub september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER (SB)

Horsens Sejlklub september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER (SB) Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab for Laser Standard Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Laser Radial kvinder Klassemesterskab for Laser 4.7 samt for Laser Radial mænd Horsens Sejlklub 3.

Læs mere

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER ! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic

Læs mere

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag.

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 Sailing Aarhus klubberne Aarhus Sailing Week 30. 31. august 2014 3. afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Zoom8 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der

Læs mere

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub 20. - 21. august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER STOREBÆLTSMESTERSKAB og ÅBNE FYNSMESTERSKAB

Læs mere

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser Home Cup 4. september 2016 Sejladsbestemmelser 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds

Læs mere

Nordjysk Mesterskab. Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER

Nordjysk Mesterskab. Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER Nordjysk Mesterskab Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl.

Læs mere

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER Sydbank Cup Faaborg Sejlklub 10-11 maj SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere

Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23

Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23 Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23 Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2009-2012 (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Åbent for alle. Nivå Bådelaug Nivå Havn 27. September 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udskrives IKKE ved stævnet! 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Optimist Rangliste Stævne 2014

Optimist Rangliste Stævne 2014 Optimist Rangliste Stævne 2014 Kolding Sejlklub Kolding Fjord 23. - 24. August A optimist rangliste Yderligere deltager B optimist SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere

Regelkursus 2013-2016

Regelkursus 2013-2016 Regelkursus 2013-2016 December 2013 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er

Læs mere

KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser

KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser KDY Ungdomscenter i Rungsted Lørdag den 3. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender AARHUS BUGTEN 29. 30 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter samt klassereglerne

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014 29er, A-Cat, Contender, Europe, Laser Standard, Optimist B og Optimist C 1 Regler Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr 2017 Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted 16. 17. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER Helly Hansen Cup 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez 5. - 6. juni 2015 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Fynske Bank Cup Sejladsbestemmelser

Fynske Bank Cup Sejladsbestemmelser Fynske Bank Cup 2017 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva XL, Zoom8, 29 er Svendborg Sunds Sejlklub 10-11 juni 2017 Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1. Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 Harboe Cup 2014 Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 6. - 9. juli 2016 Kongelig Dansk Yachtklub Skovshoved Havn KDY 15 m2 KM 2016 SI FINAL Side 1 af 6 Disse sejladsbestemmelser erstatter alle tidligere udsendte SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer Kapsejladsreglerne 2001-04 Forklaringer og kommentarer Velkommen til Dansk Sejlunions forklaringer og kommentarer til kapsejladsreglerne 2001-2004. Dette er et elektronisk opslagsværk, hvor man ved hjælp

Læs mere

DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER

DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Sletten Cup. Optimist A, B og C. Zoom 8. 29er. Feva. Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk. Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Sletten Cup. Optimist A, B og C. Zoom 8. 29er. Feva. Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk. Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Sletten Cup Optimist A, B og C Zoom 8 29er Feva Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

TORM ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

TORM ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER TORM ungdoms Grandprix 2014 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 16. 18. maj 2014 Første afdeling af TORM ungdoms Grandprix Første afdeling af Laser-jollernes rangliste YSWC udtagelse for 29er, Laser

Læs mere

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2014

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2014 Harboe Cup 2014 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2017

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2017 Harboe Cup 2017 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 23.-24. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing

Læs mere

Speed-Cup Faaborg-Sejlklub juni 2016

Speed-Cup Faaborg-Sejlklub juni 2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter 1.2 Reglerne er ændret således: Indledningen til Del

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80 Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80 Del af J/80 klassens gennemgående rangliste: QUANTUM SAILS J/80 CUP Nivå Bådelaug og Dansk J/80 Klub Nivå Havn 30-31. August 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE Deltagere Kun aktive medlemmer af Rørvig Sejlklub kan medregnes i præmierækken. Kapsejladslederen kan lade andre

Læs mere

2. Sønderjysk Open 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

2. Sønderjysk Open 2015 SEJLADSBESTEMMELSER SejlsportSønderjylland Lillebælt Sydkreds 2. Sønderjysk Open 2015 Høruphav Brolaug Lør./søn. den 22. - 23. aug. 2015 Opti-A,B,C, Zoom 8, Tera Sport, Tera Pro, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard,

Læs mere

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 Egå Sejlklub 30/4 1/5 2016 Første afdeling af TORM Junior Grandprix for A-Optimist og Zoom8 Første afdeling af A-optimisternes rangliste 2016 Yderligere

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Aarhus Festuge Cup september SEJLADSBESTEMMELSER. H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger Contender

Aarhus Festuge Cup september SEJLADSBESTEMMELSER. H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger Contender SEJLADSBESTEMMELSER H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger - 505 - Contender 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk

Læs mere

KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 TEST DIN VIDEN OM

KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 TEST DIN VIDEN OM Blå har været på banesiden af startlinjen ved startsignalet og er på vej tilbage for at starte korrekt. Gul er endnu ikke startet. Der er berøring mellem bådene, dog uden skade eller personskade. Der er

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab Knarr 2015 Sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab Knarr 2015 Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser Præmiesponsor 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2

Læs mere

J/80 Liga Cup maj 2016

J/80 Liga Cup maj 2016 J/80 Liga Cup 7. 8. maj 2016 Sejladsbestemmelser - foreløbig udgave 23-04-2016 0. Arrangør Nivå Bådelaug i samarbejde med Tårbæk Sejlklub, Helsingør Sejlklub og KDY. 1. Regler 1.1 Stævnerne sejles efter

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8. Optimist stævne: Optimist B. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B

Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8. Optimist stævne: Optimist B. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8 Optimist stævne: Optimist B Sønderborg Yacht Club 10. 11. september 2016. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B 1 REGLER 1.1 Stævnet

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere

Åbent DS- DM for Spækhugger. Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller. Nivå bådelaug august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

Åbent DS- DM for Spækhugger. Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller. Nivå bådelaug august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Åbent DS- DM for Spækhugger Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller Nivå bådelaug 29 31. august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup 2009 Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab. Knarr Sejladsbestemmelser. Dansk Sejlunions. Danmarksmesterskab for Knarr. d

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab. Knarr Sejladsbestemmelser. Dansk Sejlunions. Danmarksmesterskab for Knarr. d Sejladsbestemmelser Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Knarr d. 27. 28. august 2016 Præmiesponsor K.A.S. fejrer 125-års jubilæum i 2016 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i

Læs mere

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom North Sails OptiCup 5. maj 06 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 9 er - Zoom KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 5. maj 06 SEJLADSBESTEMMELSER Regler. Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

DS Danmarksmesterskab J/ August 2017 Sejladsbestemmelser

DS Danmarksmesterskab J/ August 2017 Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser Præmiesponsorer: Vordingborggade 93, 2100 København 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2016

SEJLADSBESTEMMELSER 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 2016 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 Yachtklubben Furesøen Furesøen 21.-22. maj 2016 2. afdeling af TORM Ungdoms Grandprix 1. afdeling af Laser 4.7, Laser Radial og Laser Standard rangliste 2. afdeling

Læs mere

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Optimist A og Zoom 8. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2016

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Optimist A og Zoom 8. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2016 Harboe Cup 2016 Sjællandsmesterskab for Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk

Læs mere

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser Home Cup Søndag d. 3. september 2017 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Aftenkapsejladser 2015

Aftenkapsejladser 2015 Aftenkapsejladser 2015 Jægerspris Sejlklub 30. april - 25. juni og 6. august - 24. september SEJLADSBESTEMMELSER - FORELØBIGE 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2013-2016)

Læs mere

DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18-20 august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Salling

Læs mere

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup 2012 Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser Tune-Up Cup 22. maj 2016 Sejladsbestemmelser Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder Tilladelse til

Læs mere

Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016

Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016 Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016 Sejlklubben Køge Bugt 6-10 Juli 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure.

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure. SSS Mandags kapsejlads regler Gældende fra mandag 2. maj 2016 Fast overdommer Vi har fået fast afløser til dommerbåden StorSpræl, og han vil hver mandag gå ud før start med dommerbåden og blive ude og

Læs mere

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 Sejladsbestemmelser ORC/DH/TEXEL 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Regelkursus

Regelkursus Regelkursus 2009-2012 Marts 2010 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Feva XL Klassemesterskab Tera Sport

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Feva XL Klassemesterskab Tera Sport Harboe Cup 2017 Sjællandsmesterskab for Feva XL Klassemesterskab Tera Sport Skælskør Amatør-Sejlklub 23.-24. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller

SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller Skive Sejlklub / Maritim Center Skive 25 27. august 2017 for Europejolle 26.- 27. august for øvrige

Læs mere

ShipShape Aftenmatch

ShipShape Aftenmatch ShipShape Aftenmatch For kølbåde i 5 starter Arrangeret af KDY ud for Rungsted SEJLADSBESTEMMELSER 2014 med rettelse af punkt 1.3 ift. oprindelige trykte sejladsbestemmelser. 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles

Læs mere

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab er. Desuden deltager Hobie Cat 16 Spi og A-Cat

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab er. Desuden deltager Hobie Cat 16 Spi og A-Cat Harboe Cup 2016 TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 29 er Desuden deltager Hobie Cat 16 Spi og A-Cat Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Bane F 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles

Læs mere

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe Harboe Cup 2016 TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe Ranglistestævne Europe og alle Laser klasser Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2016 Kerteminde Sejlklub, den 14. til 15. maj 2016 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2016 Kerteminde Sejlklub, den 14. til 15. maj 2016 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2016 Kerteminde Sejlklub, den 14. til 15. maj 2016 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

TORM Ungdoms Grandprix 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

TORM Ungdoms Grandprix 2015 SEJLADSBESTEMMELSER TORM Ungdoms Grandprix 2015 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 1. 3. maj 2015 Første afdeling af TORM Ungdoms Grandprix Første afdeling af Europa, Laser og Hobie16 spi ranglister Yderligere deltager

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere