nr. 09 September 2004 Hans Jørgen har kolleger side Løn for tid til omklædning Medarbejdervalgte har indflydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 09 September 2004 Hans Jørgen har 64.600 kolleger side 12-13 Løn for tid til omklædning Medarbejdervalgte har indflydelse"

Transkript

1 nr. 09 September 2004 Hans Jørgen har kolleger side Løn for tid til omklædning Side 3 Medarbejdervalgte har indflydelse Side 4-8

2 Klare fingeraftryk Leder De medarbejdervalgte i bestyrelserne har helt klart indflydelse. Det viser den undersøgelse, som Caspar Rose og Hans Kurt Kvist, Handelshøjskolen i København, har foretaget. Det er første gang siden Danmark indførte lovgivningen om medarbejdervalgte repræsentanter i de større selskabers bestyrelse for mere end 30 år siden, at der er foretaget en egentlig kortlægning af de medarbejdervalgtes rolle i virksomhedernes ledelser og af deres egen opfattelse af arbejdet i bestyrelserne. Og ikke overraskende er det i de større børsnoterede virksomheder, de medarbejdervalgte selv føler de har størst indflydelse. Til gengæld føler de medarbejdervalgte i de mindre, unoterede virksomheder, at de har knap så meget indflydelse. Heller ikke det er overraskende, idet mange af disse selskaber er enkeltmandseller familieejede firmaer, hvor ejeren eller ejerfamilien selv sidder for bordenden som bestyrelsesformand. Klædt på Undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er, at de medarbejdervalgte er klædt på til bestyrelsesarbejdet. De skal ofte kunne hamle op med professionelle bestyrelsesmedlemmer, de skal kunne læse regnskaberne og sætte sig ind i store og afgørende strategiske beslutninger i bestyrelsen. Afgørelser, der kan betyde knald eller fald for virksomheden og dermed også for deres egne og kollegernes arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdervalgte har et godt netværk blandt kollegerne og sørger for at tage de relevante kurser og deltager i konferencer, som f.eks. fagbevægelsen tilbyder. Det er lige så klart, at i langt de fleste velfungerende virksomheder bliver de medarbejdervalgte taget alvorligt, bliver respekteret og taget med på råd helt på samme måde som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Og anvendt rigtigt vil de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer alt andet lige være en gevaldig gevinst for en bestyrelse. Det er de ansattes repræsentanter, der ved, hvad der rører sig i virksomheden. Det er dem, der kender medarbejdernes reaktioner på nye tiltag. Resultatet er da også, at de medarbejdervalgte i bestyrelserne har langt større indflydelse end deres stemmekraft. De får sat deres helt klare fingeraftryk i virksomhederne. Som loven er i dag kan de medarbejdervalgte til enhver tid stemmes ned i bestyrelsen, men det er meget sjældent, at der overhovedet foretages egentlige afstemninger. Gevinst for alle Undersøgelsen viser også, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer inddrager helt andre interesser end aktionærerne i deres overvejelser. Det kan være hensyn til sikkerheden, til miljøet og til det lokalsamfund, virksomheden ligger i. Alt sammen hensyn, der i langt de fleste tilfælde også vil være en gevinst for aktionærerne. Andre opgørelser har vist, at der stadig er lang vej igen, før alle aktieselskaber, der opfylder de formelle betingelser for at lade medarbejderne vælge bestyrelsesmedlemmer, har benyttet sig af muligheden. Der kan være mange forklaringer og mange dårlige undskyldninger for det: Modvilje hos ledelsen, misforstået frygt for udenlandske investorers reaktion og ukendskab til reglerne og meget andet. Det er uforståeligt, for ordningen er en gevinst ikke bare for de ansatte, men også for virksomhederne. indhold Løn for tid til omklædning 3 Medarbejdervalgte har indflydelse 4 Russere måtte bøje sig 9 Undersøger prisen for dårlig hørelse 11 Hans Jørgen har kolleger 12 Det er noget fis, Fogh 14 Arbejdsmiljøreform skaber usikkerhed 16 Skubber ansvaret fra sig 17 International fagbevægelse 18 Noter 20 Faglig orientering 22 Bidt af en gal motorcykel 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax Fax - redaktionen Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ) Tlf Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer 11 gange årligt hver måned undtagen juli. Udgivelsesdagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN

3 Af Bjarne Kjær Løn for tid til omklædning Medarbejdere har krav på løn for den tid de anvender til at klæde om ved arbejdstids begyndelse og afslutning, fastslår faglig voldgift Den tid de ansatte bruger til omklædning ved arbejdsdagens begyndelse og afslutning skal de have løn for. Det fastslår højesteretsdommer Børge Dahl som opmand i en faglig voldgift. Afgørelsen betyder, at 110 timelønnede medarbejdere på virksomheden Korsnäs Packaging A/S i Nørresundby nu kan se frem til en efterbetaling for 5 minutter pr. arbejdsdag med tilbagevirkende kraft fra den 12. november Sagen var rejst af CO-industri for en række medlemmer fra SiD, Dansk El-Forbund, KAD og Dansk Metal mod Dansk Industri for Korsnäs Packaging. Virksomheden havde pålagt ca. 110 af virksomhedens 147 timelønnede medarbejdere, at de under arbejdet skal være iklædt virksomhedens arbejdstøj. Det omfatter almindelige bukser, t-shirt, polo-shirt, sweatshirt og termojakke samt sikkerhedssko. Dette arbejdstøj stilles vederlagsfrit til rådighed af virksomheden, som også sørger for vask og vedligeholdelse af tøjet. Arbejdstøjet må ikke tages med fra virksomheden, og medarbejderne skal derfor ved fremmøde og hjemgang bruge tid på at skifte til og fra det foreskrevne arbejdstøj. I efteråret 2003 indførte virksomheden et nyt beklædningsreglement. Da der opstod tvivl om, hvorvidt de ansatte har krav på løn for den tid, de bruger til omklædning, blev sagen indbragt for en faglig voldgift med højesteretsdommer Børge Dahl som opmand. Virksomheden fremstiller papiremballage og satser specielt på emballage til fødevareindustrien og lægger derfor stor vægt på, at der er styr på hygiejnen. Der er for et par år siden opført en større tilbygning, som er indrettet til at opfylde tidens krav, og virksomheden er blevet certificeret efter en særlig standard for styring af fødevaresikkerheden. Den har blandt andet indført tøjordningen for at kunne imødekomme kundernes behov for og ønske om sikkerhed for, at virksomheden lever op til kravene til god fremstillingspraksis. Arbejdsdag forlænget De ansatte har anført, at virksomhedens ensidige indførelse af tøjordningen har forlænget medarbejdernes ophold på virksomheden med op til 20 minutter dagligt til omklædning. - Virksomheden har på den måde benyttet ledelsesretten til at skære skiver af de ansattes frihed. Det kan ikke ske uden betaling, anførte CO-industris juridiske konsulent Jesper Kragh Stetting under sagen. Han henviste til flere tilsvarende sager, hvor arbejdsgiverne må betale for den tid, arbejdstiden forlænges med vask og omklædning af miljømæssige grunde. For eksempel en ordning med en rumdragt som foreskrevet påklædning, hvis iførelse omfattende et tvunget bad, tager 3 /4 time. I sin afgørelse siger højesteretsdommer Børge Dahl, at den tid en arbejdsgiver pålægger en lønmodtager at tilbringe på virksomheden som led i udførelsen af tjenesten, må anses for arbejdstid. Det er op til arbejdsgiveren, om tiden, hvori virksomheden forlanger en ansats tilstedeværelse på virksomheden, skal benyttes til f.eks. maskinbetjening eller omklædning til eller fra foreskrevet arbejdstøj, der skal forblive på virksomheden, og dermed hvad disse forhold angår op til arbejdsgiveren, om arbejdstiden bliver effektiv i den forstand, hvori dette begreb er anvendt i overenskomsten ( 9 stk. 3). Omklædning er arbejdstid Der kan herefter ikke gives indklagede (virksomheden - red.) medhold i, at virksomheden kan forlange, at medarbejderne på virksomheden skal foretage skift til og fra virksomhedens arbejdstøj, uden den tid, der medgår dertil, bliver arbejdstid. Det er herved uden betydning, at virksomheden med føje stiller krav om, at de ansatte, når de er på arbejde, skal være iklædt virksomhedens arbejdstøj, og at de skal i- og afføre sig dette på virksomheden. Når omklædningen skal ske på virksomheden, bliver omklædningstiden arbejdstid, uanset om omklædningen tager kortere eller længere tid. Efter karakteren af det foreskrevne og foreviste arbejdstøj og bevisførelsen i øvrigt er der ikke grundlag for at antage, at skifte til, henholdsvis fra, dette kan tage mere end et par minutter. Den samlede, nødvendige tid til omklædning pr. arbejdsdag ansættes skønsmæssigt til 5 minutter. I kendelsen hedder det derfor, at virksomheden skal anerkende, at medarbejderne har krav på løn for den tid, de anvender til at klæde om ved arbejdstids begyndelse og/- eller afslutning. Derfor skal virksomheden efterbetale løn for 5 minutter pr. arbejdsdag fra den 12. november 2003 og indtil afsigelsen af kendelsen. Betalingen skal ske i løbet af 14 dage. Overholdes betalingsfristen ikke, påløber der procesrenter. CO-Magasinet side 2-3

4 Af Ingrid Pedersen Foto Harry Nielsen De medarbejdervalgte har indflydelse Uddannelse og faglig baggrund har ingen betydning for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers indflydelse - Men det har målrettede kurser og netværk Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i aktieselskabers bestyrelser vurderer, at de har stor indflydelse på trods af, at de aldrig kan udgøre mere end en tredjedel af bestyrelsen. Det fremgår af undersøgelsen Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer hvilken indflydelse har de, som Caspar Rose og Hans Kurt Kvist, Handelshøjskolen i København, har lavet. Medarbejderne fik ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer i 1973 efter Danmarks indtræden i EU, og efterhånden har næsten alle børsnoterede selskaber medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, men kun et fåtal af de unoterede selskaber har det. Undersøgelsen viser da også, at repræsentanterne i de børsnoterede selskaber føler, at de har større indflydelse end dem i de unoterede selskaber. - Det er rigtigt, at de medarbejdervalgte altid kan stemmes ned i bestyrelsen, sagde Hans Kurt Kvist i forbindelse med præsentationen af undersøgelsens resultater. Men det har næsten ingen praktisk betydning, da der sjældent er afstemninger i bestyrelsen. - Indtrykket fra mange af de cirka repræsentanter, vi har i bestyrelserne, er, at deres indflydelse er væsentligt større end deres stemmekraft, sagde CO-industris formand Thorkild E. Jensen. Han understregede, at en bestyrelses styrke ligger i, at medlemmerne har forskellig kompetence. - Og de medarbejdervalgte har stor relationskompetence, fremhævede han. Et af de forhold, der er afgørende for, om de medarbejdervalgte har indflydelse i bestyrelsen, er, om de har et godt netværk internt i virksomheden. - Også virksomhederne har deres rockwoollag. Men via de medarbejdervalgte kommer ufiltrerede oplysninger frem til bestyrelsen, konstaterede Leif Dyrmose, formand for Ansatte Ingeniørers Råd. Nej tak Hverken amerikanske eller engelske firmaer kender til begrebet medarbejdervalgte i bestyrelsen, og mange af dem får et chok, når de møder det i skandinaviske virksomheder. - Opgaven er derefter at overbevise udenlandske investorer om, at det ikke er så skidt endda, forklarede Caspar Rose. Han undrede sig også over, at Nørby-udvalget, der for et par år siden udarbejdede en kodeks for god selskabsledelse, overhovedet ikke nævnte de medarbejdervalgte i sin rapport. Han mener, de har stor betydning, fordi de ved, hvad der rører sig i virksomheden, og kan melde tilbage fra kollegerne, hvis de mener et nyt tiltag fra bestyrelsen er helt forkert. Desuden er de medarbejdervalgte kendetegnet ved, at de inddrager andre interesser end aktionærernes i deres overvejelser. Det kan f.eks. være hensynet til sikkerheden, miljøet eller til det lokalsamfund, virksomheden ligger i. Hverken uddannelse eller jobbeskrivelse er afgørende for, hvilken indflydelse man har i bestyrelsen, men netværk er til gengæld af meget stor betydning. Ikke dagsorden, men fingeraftryk Stig Strøbæk kom i bestyrelsen i 1998, og han afmystificerer bestyrelsesarbejdet med at erklære, at en del af det bare bygger på sund fornuft. - Det er f.eks. sund fornuft, at hvis medarbejderne er tilfredse, kører virksomheden bedre, erklærer han. - Jeg tror, at vi, der kommer fra gulvet, kan være med til at dæmme op for visse modebølger, fordi vi ikke færdes i loger og på direktionsgange, hvor de konstant snakker om outsourcing og andre modebegreber, siger han. Stig Strøbæk, Novo Nordisk Foto Nina Lemvigh-Müller Medarbejderrepræsentanterne især de to fra fællesklubben er som regel enige, men de laver også tit alliancer med nogle af de generalforsamlingsvalgte. Deltagelse i bestyrelsesarbejdet giver forståelse for hele firmaet og indblik i ledelsens dispositioner, mener han. - Vi bliver taget alvorligt og respekteret for de kompetencer vi har. Det er rigtigt, at vi ikke sætter dagsordenen, men vi sætter fingeraftryk, siger Stig Strøbæk.

5 valgte Medarbejderrepræsentanternes indflydelse på bestyrelsens beslutninger Børsnoteret Unoteret Ja, i høj grad ja, i nogen grad ja, på enkelte punkter nej, slet ikke Netværk, der dannes eksternt med bestyrelsesrepræsentanter i andre virksomheder har ikke betydning, men indflydelsen stiger markant, hvis den medarbejdervalgte diskuterer sit arbejde med tillidsrepræsentanterne, sikkerhedsrepræsentanterne eller øvrige medlemmer af samarbejdsudvalget. Undersøgelsen viser også, at et medlem af samarbejdsudvalget, der ikke er tillidsrepræsentant, har større indflydelse end én, der samtidig er tillidsrepræsentant muligvis fordi tillidsrepræsentanten af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ses som én, der ensidigt varetager de ansattes interesser. En anden betydningsfaktor for indflydelse er, at medarbejderne koordinerer deres indsats og det gør de som regel. Desuden giver det indflydelse, hvis medarbejderne ejer aktier i virksomheden. Undersøgelsen fremhæver også, at jo længere tid man har siddet i bestyrelsen, jo mere indflydelse har man. Medlemskab af en fagforening har til gengæld ingen betydning for indflydelsen. 29 procent af medarbejderrepræsentanterne i de børsnoterede selskaber siger, at de i høj grad har indflydelse, og 40 procent siger, de i nogen grad har indflydelse. Kun otte procent mener slet ikke, de har nogen indflydelse. I de unoterede selskaber er indflydelsen mindre. Her siger 16 procent, at de har stor indflydelse, 27 procent siger, at de har nogen indflydelse, og 20 procent mener slet ikke, de har nogen indflydelse. De fleste siger, at deres viden af og til har betydning for beslutningerne i bestyrelsen især når medarbejderrepræsentanten selv stiller forslag i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne mener, de har indflydelse på virksomhedens strategi. Tallene for medarbejdernes egen opfattelse af indflydelsen på strategien er næsten sammenfaldende med deres opfattelse af indflydelsen generelt. Fortsættes på næste side Der bliver lyttet Lise Schachtschabel, Coloplast Lise Schachtschabel har været i Coloplasts bestyrelse i to år, og hun er ikke i tvivl om, at der bliver lyttet til de medarbejdervalgtes synspunkter. - Der har aldrig været de vilde diskussioner i bestyrelsen, og fronterne har aldrig været trukket skarpt op, siger hun. Der har dog været tilfælde, hvor de medarbejdervalgte har fået særstandpunkter skrevet ind i referatet, og der har i forbindelse med rapporten fra Nørby-udvalget været en diskussion af, om de medarbejdervalgte var tilstrækkeligt uafhængige. Hun er godt klar over, at medarbejderne eksempelvis ikke kan forhindre, at dele af produktionen flyttes til udlandet, men de kan være med til at sikre, at betingelserne omkring det sker så lempeligt som muligt. Et af de store emner, medarbejderne har haft indflydelse på, er diskussionen om aktieoptioner til medarbejdere og udstedelse af medarbejderaktier. CO-Magasinet side 4-5

6 medarbejdervalgte fortsat fra side 5 Også her viser det sig, at medarbejderrepræsentanter i de unoterede selskaber føler, de har mindre indflydelse end kollegerne i de børsnoterede, og næsten hver femte føler slet ikke, de har nogen indflydelse. Det kan skyldes, at i de unoterede selskaber er ejeren ofte selv bestyrelsesformand. Det er sjældent, de medarbejdervalgte selv tager ordet på generalforsamling eller stiller forslag til bestyrelsen. De opfatter selv, at indflydelsen især ligger i at være aktive sparringspartnere, der forholder sig professionelt til ledelsens oplæg. Det er undtagelsen, at de bare sidder og ser passivt til. Indflydelsen ligger i at tage ordet og argumentere for sine synspunkter. De føler selv, de er en garanti for, at medarbejdernes rettigheder og interesser bliver varetaget. Kvindelige medarbejdervalgte giver udtryk for, at de har mindre indflydelse end deres mandlige kolleger. Omkring 15 procent af kvinderne og 30 procent af mændene svarede, at de havde en høj grad af indflydelse, mens det i den modsatte ende viste sig, at 10 procent af kvinderne og kun 5 procent af mændene overhovedet ikke mente, de havde nogen indflydelse. Forklaringen kan dog være, at mænd har en tendens til at overvurdere deres indflydelse sammenlignet med kvinder, der måske er mere realistiske i deres bedømmelse af egen indflydelse. De medarbejdervalgte siger selv, at de afviger fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved at tage mere hensyn til samfundsinteresser. Men kvinderne vægter hensynet til afkast til aktionærerne højere end deres mandlige kolleger gør. Medarbejderrepræsentanternes indflydelse på beslutningerne fordelt på køn Kvinder Mænd Mænd og kvinder - Et af undersøgelsens overraskende resultater er, at der er stor forskel på, hvordan mænd og kvinder vurderer deres indflydelse i bestyrelsen høj grad nogen grad områdevis slet ikke Jens Larsen, Royal Copenhagen Indflydelse på flytning Jens Larsen har været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem først i Bing & Grøndahl siden i Royal Copenhagen siden Det er utroligt interessant, for vi er med til at træffe beslutninger om strategi og udvikling, siger han og nævner, at medarbejderne især har medvirket til, at fabrikken flytter ud fra de gamle lokaler i Smallegade på Frederiksberg. De indså, at de hyggelige men gammeldags lokaler gjorde produktionen for dyr. - Så vi har argumenteret meget aktivt for en ny fabrik, siger han. Han mener også, de medarbejdervalgte har indflydelse på både strategi og markedsføring. - Vi er alle klar over, at vi repræsenterer et verdensfirma inden for tradition og håndværk, og vi føler bestemt, vi kan bidrage med noget, siger han, men erkender, at de medarbejdervalgte nogle gange er mere værdsatte end andre gange. - Det giver respekt, at vi altid tør sige vores mening. Ingen af os sidder bare og tier stille på møderne, understreger han. De medarbejdervalgte har et godt samarbejde indbyrdes og sørger altid for at have diskuteret tingene igennem inden bestyrelsesmøderne, så de har orden i egne rækker. - Det betyder også, at den øvrige bestyrelse ved, vi taler på medarbejdernes vegne, siger han. Han kan ikke huske nogen konkrete eksempler på, at medarbejderne har været med til at ændre en afgørelse. - Men vi har fået ændret på forretningsordenen, så suppleanter også træder ind i tilfælde af sygdom og ikke kun, når et bestyrelsesmedlem udtræder. Det kan godt have betydning, siger han.

7 Uddannelse uden betydning Uddannelsesmæssigt viser det sig, at langt de fleste har en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse. Kun få (11 procent og 14 procent i henholdsvis børsnoterede og unoterede virksomheder) har en lang uddannelse. Et tilsvarende antal har kun en folkeskolebaggrund. Cirka en tredjedel af de medarbejdervalgte Medarbejderrepræsentanternes stilling i virksomheden 40 Børsnoteret Unoteret har en leder/ mellemlederstilling, men faglærte udgør næsten 20 procent af de medarbejdervalgte i de ikke børsnoterede og kun 6 procent i de noterede selskaber. Der er en overhyppighed af specialarbejdere sammenlignet med specialister. Det mest almindelige er, at de har en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse. Fortsættes på næste side Medarbejdervalgte I 1973 fik medarbejderne i aktieselskaber med over 35 ansatte ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen. I dag har næsten alle børsnoterede selskaber og nogle unoterede selskaber medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De har samme rettigheder og pligter som de generalforsamlingsvalgte. Det er første gang, deres rolle i bestyrelsen er undersøgt. 263 medarbejdervalgte fra børsnoterede og 236 fra ikke-børsnoterede deltog i undersøgelsen. De er tilfældigt udvalgt i Erhvervsog Selskabsstyrelsens register over medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Specialarbejder Faglært Service/kontor Tekniker Specialist Leder Andet Hold kasketterne adskilt Jørgen Sand, Auriga A/S, Cheminova Foto Jens Bach Jørgen Sand arbejder på Cheminova og har siddet i Auriga A/S s bestyrelse i et år. Arbejdet er spændende, fordi han i bestyrelsen møder helt andre mennesker end dem, han omgås til hverdag. - Der er tale om erhvervsledere og professionelle bestyrelsesmedlemmer. Derfor er det afgørende, at man tager på kursus og dygtiggør sig, så man er på niveau med dem, siger han. Han siger, han har haft meget, meget glæde af kurser, som er målrettet bestyrelsesmedlemmer, så han nu er i stand til at læse og forstå et regnskab. - Jeg tager al den viden, jeg kan få, så jeg kan følge med i snakken på bestyrelsesmøderne, siger han. Det næste kursus, han skal på, er i handelsengelsk, for selv om bestyrelsesmøderne foregår på dansk, er der somme tider papirer på engelsk, som bestyrelsen skal læse. Han kan ikke komme i tanke om konkrete tilfælde, hvor de medarbejdervalgte har haft afgørende indflydelse på en beslutning. - Man kan sige det på den måde, at de generalforsamlingsvalgte ser tingene oppefra og ned. Vi ser dem nedefra og op og så mødes vi på midten. Han understreger, at det har stor betydning, at de kan supplere med viden om, hvad der foregår på gulvet. F.eks. medvirke til, at afskedigelser ikke bare sker juridisk korrekt, men også menneskeligt skånsomt. Jørgen Sand er også tillidsrepræsentant, men han peger på, at det er vigtigt at holde de to kasketter adskilt. - Det kan være svært. Men optræder man som tillidsmand i bestyrelsen, bliver man ikke taget alvorligt, siger han. CO-Magasinet side 6-7

8 medarbejdervalgte fortsat fra side 7 Thorkild E. Jensen, Caspar Rose, Leif Dyrmose og Hans Kurt Kvist. Kurser Det har desuden betydning, at den medarbejdervalgte er i stand til at forstå det materiale, der udsendes i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Mens den almindelige uddannelsesmæssige baggrund ikke har nogen betydning, øger det til gengæld indflydelsen betydeligt at deltage i målrettede kurser til bestyrelsesmedlemmer simpelt hen fordi kursisterne bliver klædt bedre på til arbejdet. Rapporten Rapporten er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget telefonisk af Danmarks Statistik i september Selve rapporten er skrevet af Caspar Rose og Hans Kurt Kvist. Handelshøjskolen i København. Et resumé af undersøgelsen er udsendt af CO-industri, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), Handelskartellet i Danmark, Grafisk Industri- og Mediekartellet (GIMK) samt Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Den kan bestilles i CO-industris pjeceafdeling tlf eller direkte fra CO-industris hjemmeside under CO-industri/Pjecerog Tryksager. Bjarne Uldall, Aarhus United, Aarhus Oliefabrik Foto Niels Åge Skovbo Kurser er altafgørende Bjarne Uldall har været i bestyrelsen for Århus Oliefabrik i over 10 år, og han siger, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer helt afgjort bliver respekteret og taget med på råd på samme måde som de generalforsamlingsvalgte. Han har været på flere forskellige kurser for bestyrelsesmedlemmer både i FIU, i arbejdsgiverforeningen og i LD. - Det er nogle af de bedste kurser, jeg har været på, og de er et godt redskab i bestyrelsesarbejdet, siger han. Bestyrelsens årlige strategimøder foregår på engelsk. Tilfældigvis er alle tre medarbejdervalgte gode til engelsk, så det er ikke noget problem for dem. De medarbejdervalgte sørger altid for at diskutere sagerne inden bestyrelsesmøderne, så de har en fælles holdning. Bjarne Uldall kan godt huske eksempler på, at han har fået at vide, at medarbejdernes holdning har været afgørende i et spørgsmål, men hans tavshedspligt forhindrer ham i at fortælle, hvad det drejer sig om. Bestyrelsen har et medlem, der bor i England. Han har fortalt, at han var meget skeptisk, da han første gang hørte, at bestyrelsen havde medlemmer, som medarbejderne havde valgt. - Men han siger, at han har ændret holdning og i dag mener, det er en fordel for virksomheden, fortæller Bjarne Uldall. Han opfordrer alle de aktieselskaber, der endnu ikke har benyttet sig af muligheden for at lade medarbejderne vælge bestyrelsesmedlemmer, til at gøre det straks for virksomhedens skyld.

9 Af Erik Sandager Russere måtte bøje sig: Danskere i bestyrelsen Efter voldsomt pres fra medarbejderne åbner de russiske ejere bestyrelseslokalet på klem, så der bliver plads til to lønmodtager-repræsentanter i bestyrelsen for DanSteel A/S i Frederiksværk Efter voldsomt pres fra medarbejderne gennem snart to år har de russiske ejere af DanSteel A/S i Frederiksværk måttet opgive indædt modstand imod at få danske medarbejdere repræsenteret i aktieselskabsbestyrelsen. Nu bliver bestyrelseslokalet åbnet på klem for to medarbejderrepræsentanter. Indtil for kort tid siden bestod den russisk-skotske bestyrelse af fem personer, hvilket efter loven ville give lønmodtagerne ret til at vælge hele tre repræsentanter til bestyrelsen. Da det stod klart, at de russiske ejere ikke kunne undgå medarbejdere i bestyrelseslokalet, indskrænkede de bestyrelsen til fire medlemmer, hvorefter medarbejderne kun må vælge to i stedet for tre repræsentanter. Samtidig indtrådte Piotr D. Galitzine, der er russisk prins og efterkommer af Zarfamilien i Rusland, som bestyrelsesformand i selskabet. Det var Piotr Galitzine, der som administrerende direktør i Jysk Stålindustri overraskende købte konkursboet Det Danske Stålvalseværk A/S for to år siden. Siden er der oprettet over 380 arbejdspladser på DanSteel (pladestål), der er russisk ejet. Kontiværket er solgt til Danscan, der er ejet af ukrainere og danskere, hvor over 200 ansatte fremstiller fladstål. El- Stålværket menes ligeledes solgt til Danscan og her ventes oprettet 100 arbejdspladser, oplyser tillidsrepræsentant Poul Martin Valter, DanSteel. Store kulturforskelle Når de russiske ejere har været indædte modstandere af at få medarbejdere repræsenteret i bestyrelsen for DanSteel, skyldes det kulturforskelle, uvidenhed og skepsis, vurderer tillidsfolk. De russiske ejere har ikke haft fantasi til at forestille sig, at det kunne være til fordel for selskabet at have medarbejdere i bestyrelsen. - Det er i bund og grund et problem at have russiske ejere, dansk ledelse og danske medarbejdere, fordi kulturforskellen er så stor, siger Pelle Dresler, tillidsrepræsentant for Lederne på Dan- Steel og meget aktiv i bestræbelserne på at få medarbejderrepræsentation i A/S-bestyrelsen. Da tillidsfolk i Samarbejdsudvalget første gang bad om at få lov at gennemføre en ja eller nejafstemning blandt de ansatte om eventuel medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, var de russiske ejere ved at gå i koma, lyder meldingen. På anbefaling af den danske del af ledelsen på virksomheden, med udsigt til at få normaliseret personaleforhold og få en mere fyldig information om aktieselskabet i SU, gik tillidsfolkene i første omgang med til at stille planerne om en ja/nej-afstemning i bero. Vandt sag om repræsentation Da informationsniveauet ikke blev bedre, rejste Pelle Dresler på ny kravet om repræsentation, og der blev - meget usædvanligt - holdt et mæglingsmøde med DanSteel A/S og Dansk Industri, hvor kravet om at få lov at gennemføre en afstemning om eventuel repræsentation blev imødekommet. Medarbejderne tilkendegav ved en afstemning, hvor ca. 90 procent af medarbejderne deltog, overvældende interesse for at få medarbejdervalgte i bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 323 ja-stemmer imod 5 nej-stemmer, mens fem medarbejdere afleverede en blank stemmeseddel. Afstemningsresultatet opfattes som en markant opbakning til medarbejderrepræsentation i A/S-bestyrelsen og som et lige så udbredt ønske om at få information om, hvad der foregår i bestyrelsen og i selskabet i øvrigt. På DanSteel har et valgudvalg holdt møde 8. september, og udvalget indstiller til bestyrelsen, at der holdes valg til bestyrelsen på virksomheden i begyndelsen af november. Bestyrelsen skal godkende valgproceduren. Det ventes, at der opstilles tre kandidater til bestyrelsesvalget. Det er Poul Martin Valter, tillidsrepræsentant for de SiD-ansatte, Ole Andersen, tillidsrepræsentant for Dansk El-Forbund, og Pelle Dresler, tillidsrepræsentant for Lederne. Bestyrelsen består p.t. af tre russere og en skotte, der er bosat på Cypern. Bestyrelsesmødet foregår på engelsk, men der tolkes fra engelsk til russisk. Medarbejdere, der bliver indvalgt i bestyrelsen, kan forlange en engelskdansk tolk. CO-Magasinet side 8-9

10 Af Erik Sandager Foto Karin Riggelsen Støjgrænse ingen garanti imod skader på helbredet Ingen eller kun lille margin mellem nuværende støjgrænse og udvikling af helbredsskader Nogle har sten-ører, andre har glasører. Nogle arbejdstagere er mere følsomme over for støj end andre. Det gælder for eksempel for nyansatte under oplæring. Det gælder for arbejdstagere, der arbejder under stressende forhold, hvor der er risiko for at udvikle forhøjet blodtryk. Hvis gravide kvinder er udsat for kraftig støj på arbejdspladsen, risikerer de at føde børn med nedsat fødselsvægt eller at skade udviklingen af deres børns hørelse. Årsagen til at lavfrekvent støj er problematisk for gravide er, at lavfrekvente lydbølger kan trænge gennem væv og væske og påvirke fostres høreorgan, der udvikles i den sidste halvdel af graviditeten. Det fremgår af en ny rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet, Helbredseffekter af støj i arbejdsmiljøet, udarbejdet af forskerne Karin Sørig Hougaard og Søren Peter Lund, fordi Arbejdstilsynet har ønsket en gennemgang af, hvorvidt støj kan virke stressende og påvirke helbredet. At støj er et generelt problem i arbejdsmiljøet fremgår af en undersøgelse af en stor gruppe lønmodtagere og selvstændige, der er blevet fulgt fra 1990 til 2000, hvor 29 procent i 2000 angiver dagligt at være udsat for så høj støj, at de må hæve stemmen for at tale sammen. Det fremgår, at i mange fag i industrien må over halvdelen af de ansatte hæve stemmen ved samtale på grund af støj. Støj kan skade helbredet på flere måder: - Hørenedsættelse på grund af støj i arbejdsmiljøet kan indtræffe ved udsættelse af støjbelastninger over db(a) som gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag. - Kraftig støj i arbejdsmiljøet kan øge risikoen for hjertekarsygdomme. Grænsen for udvikling af hjertekarsygdomme ligger omkring 85 db(a) som gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag. Støjens karakter har også betydning for præstation. Forsøg peger på, at mange mentale processer påvirkes negativt af støj - navnlig når støjen ikke er konstant, men varierer i styrke. Medarbejdere med opgaver, der kræver stor hukommelse og kon- centrations- evne, er specielt følsomme for støj med stor akustisk variation. - Det er et problem, påpeger forskerne Karin Sørig Hougaard og Søren Peter Lund, at den officielle grænseværdi for støj er så høj - 85 db(a) - at der er ingen eller kun lille margin mellem støjbelastning og belastningsniveau før udvikling af helbredsskader. Grænseværdien for støj, der har været uændret i mange år, beskytter måske ikke særligt følsomme grupper - gravide og deres fostre, medarbejdere med stressende arbejde, ansatte med glasører m. fl. - imod udvikling af helbredsskader. - Det er et spørgsmål, om den nuværende grænseværdi for støj i tilstrækkelig grad beskytter helbredet for støjfølsomme personer eller for de nævnte grupper, påpeger Karin Sørig Hougaard og Søren Peter Lund. Yderligere oplysninger:

11 Af Bjarne Kjær Illustration Lise Trampedach prisen Undersøger prisen for dårlig hørelse Forskningsprojekt undersøger sammenhængen mellem dårlig hørelse, arbejdsløshed og for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Hørelse Omkring danskere over 18 år har problemer med at høre. Det er baggrunden for et forskningsprojekt, der for første gang skal undersøge sammenhængen mellem dårlig hørelse, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og de samfundsmæssige og menneskelige omkostninger. Bag projektet står en styregruppe bestående af CO-industri, Dansk Industri, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Landsforeningen for Bedre Hørelse, GN ReSound og Oticon. Styregruppens medlemmer oplever, at mange danskere har svært ved at klare sig på arbejdspladserne, fordi de har et høretab, der ikke er behandlet eller erkendt. - Vi vil meget gerne have nogle svar på, hvor stort problemet er, og hvordan vore medlemmer og øvrige lønmodtagere i højere grad kan blive hjulpet til at blive på arbejdsmarkedet, siger faglig sekretær i CO-industri Aase Dybart. Undersøgelsen er den første af sin art. Heller ikke internationalt findes forskning på området. Handicappuljen har bevilget 3,8 millioner kroner til projektet, der skal løbe over de næste to år. Socialforskningsinstituttet skal gennemføre undersøgelsen, der både består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. En ekstern projektgruppe følger også projektet. Den består af professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitetscenter (SDU), overlæge Ture Andersen, Audiologisk afdeling, Odense Universitetshospital, og kulturantropolog Susanne Bisgaard. Alene i den erhvervsaktive alder er det 11 procent, som døjer med hørelsen. Samtidig har regeringen en målsætning om at øge beskæftigelsen med inden Det er dyrt for samfundet og for virksomhederne og spild af gode menneskelige ressourcer, hvis folk er på overførselsindkomst, når de kunne være lønmodtagere, siger samarbejdschef Lotte Andersen, Dansk Industri. Undersøgelsen skal gøre det muligt at beregne omkostningerne i form af tabte arbejdsår og overførselsindkomster. Myndigheder og arbejdspladser bliver samtidig i stand til at sætte en indsats i gang, der forebygger høreproblemer. Desuden får politikerne bedre muligheder for at tilrettelægge fremtidens arbejdsmarked har høreproblemer 16 procent af den danske befolkning over 18 år har problemer med hørelsen i en sådan grad, at de har nogle eller mange vanskeligheder med at følge med i en samtale, når flere personer er samlet. Det svarer til omkring af befolkningen. Og problemet stiger med alderen. Godt halvdelen af dem, der har høreproblemer, er 60 år og derover. For de erhvervsaktive mellem 18 og 64 år har i alt 11 procent eller omkring personer mange eller nogle vanskeligheder med hørelsen. Det fremgår af forskningsrapporten Når hørelsen svigter af Thomas Clausen, Socialforskningsinstituttet Undersøgelsen beskriver konsekvenserne af hørenedsættelse i arbejdslivet, uddannelsessystemet og for den personlige velfærd. Hele undersøgelsen kan læses på CO-Magasinet side 10-11

12 Af Erik Sandager Foto Jens Hasse/Chili 64 Hans Jørgen har 64 Hans Jørgen Hitz ville gerne gøre en forskel som medarbejdervalgt i aktieselskabsbestyrelsen i en stor international koncern, men han har haft lidt svært ved at få indfriet sine forventninger Det er snart 4 år siden, Hans Jørgen Hitz trådte ind i en ny og for ham ukendt verden og blev valgt til sin første faglige tillidspost. Han var og er bidt af en gal motorcykel. Ejer tre klassiske motorcykler: En Harley-Davidson, en Triumph Daytona og en Triumph Tiger. Han var i 18 år formand for motorcykelklubben Mosten MC, der hvert år i september arrangerer Mosten Race Day: Et motorcykeltræf, hvor der køres Drag Racing på Djursland, og hvor der deltager mellem og motorcykelentusiaster. Når den motorcykelinteresserede maskintekniker, der oprindelig er uddannet som klejnsmed, stillede op til posten som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Bombardier Transportation Denmark A/S, så var det med en klar målsætning: Han ville gerne gøre en forskel. - Det var fordi jeg godt kunne tænke mig at se, om jeg kunne være med til at lave forandringer, fortæller han. Mit mål var at være med til at styrke virksomheden og på den måde varetage medarbejdernes interesser. Min hensigt var at påvirke virksomheden, så vi kunne få flere ordrer og dermed skabe en mere sikker og tryg arbejdsplads. Turbulent periode - Det har været en turbulent periode, hvor der hele tiden har været organisationsændringer og nye produktionsmetoder, fortæller Hans Jørgen Hitz om de 18 år, han har været ansat på Randers 143 år gamle togfabrik. I den periode har virksomheden flere gange skiftet navn, ejere og aktionærer. - Som medarbejder kan det virke meget uoverskueligt og forvirrende. På grund af organisationsændringer har det været vanskeligt at finde et fast ståsted. Jeg vil ikke sige det har skabt utryghed, for der er da også kommet meget godt ud af nogle ændringer. Virksomheden i Randers, der p.t. har 267 timelønnede og 150 funktionærer, beskæftiger sig i dag primært med slutmontage, renovering og serviceopgaver. De ansatte i produktionen arbejder i selvledende grupper og tilrettelægger selv deres arbejdsopgaver. - Tidligere var vi en togfabrik, men i dag er vi nærmere en service- eller en samlefabrik. Der har været meget outsourcing, for det skal være rentabelt at drive denne fabrik - derfor skal vi kun lave det, vi er gode til. Forventninger ikke indfriet - Mine forventninger til arbejdet i A/Sbestyrelsen er ikke helt blevet indfriet, siger Hans Jørgen Hitz. Jeg er lidt skuffet over min egen indsats. Jeg synes ikke jeg har kunnet flytte det, jeg havde håbet på.

13 .600 kolleger Mit mål var at være med til at sikre, at vi fik flere ordrer i hus, så vores arbejdsplads var sikret nogle år ud i fremtiden, men når man er med i så stor en organisation som Bombardier, er der nogle bestemte retningslinjer for det. Det er mit indtryk, at ordrer er noget vi skal gøre os fortjent til ved at vise gode resultater. For større ordrer bliver tildelt ovenfra i koncernen, tror jeg. Taler engelsk i bestyrelsen - Min bestyrelse er international. Vi sidder to medarbejderrepræsentanter - fællestillidsrepræsentant Bent Nielsen og jeg formanden, som er fra koncernen, direktøren samt to økonomifolk fra koncernen, der deltager i næsten alle A/S-bestyrelser i koncernen. Der holdes bestyrelsesmøde hvert halve år. - Det hele er meget kort og kontant. Formanden for bestyrelsen gennemgår, hvad der er af nyt i koncernen. Så er vi opdateret med, hvad der sker ude i verden. Dernæst gennemgås økonomiske nøgletal for det sidste halve år, og vi får en orientering om fremtidige projekter. De projekter, vi har her på virksomheden, bliver gennemgået, og der bliver fremlagt en status. - Bestyrelsesmødet foregår på engelsk, efter at vi for cirka et år siden har fået de to økonomifolk fra koncernen ind i bestyrelsen. Det er klart, at ens opfattelses- og formuleringsevne er bedre på dansk end på engelsk, så det er da ingen fordel, men det er ikke noget stort problem. Hvis der er et eller andet, vi gerne vil have oversat til dansk, skal vi blot markere. Og hvis jeg har et synspunkt, jeg har svært ved at få formuleret på engelsk, kan jeg gøre det på dansk og få det oversat. God information - Jeg synes det fungerer godt med information fra A/S-bestyrelsen. Umiddelbart efter bestyrelsesmødet holdes der møde i samarbejdsudvalget, og der gennemgår vi oplysningerne fra A/S-bestyrelsen. På den måde bliver alle, der sidder i Fællesklubben, informeret samtidig. Fra SU-mødet kommer der så et referat til alle medarbejdere via opslagstavlerne på virksomheden. - Min valgperiode til bestyrelsen vil jeg ikke have forlænget for enhver pris. Hvis en anden kan gøre det bedre, synes jeg næsten han skal have chancen. Det er spændende at sidde i bestyrelsen, men jeg vil ikke sidde på posten, hvis jeg ikke kan flytte noget. Jeg vil gerne fortsætte i virksomheden, så længe de har brug for mig og der er opgaver til mig. Og jeg vil gerne fortsætte på posten som tillidsrepræsentant for teknikerne. Navn: Hans Jørgen Hitz Ansatte i 25 lande Alder: 45 år Fødested: Estruplund, Djursland Bopæl: Allingåbro Arbejdsplads: Bombardier Transportation Denmark A/S, Randers Uddannelse: Maskintekniker Fagforbund: Teknisk Landsforbund Bombardier Transportation Denmark A/S, der er ejet af det multinationale selskab Bombardier Transportation, er verdens største togproducentmedmereend30.000ansatteogproduktionsfaciliteter i 24 lande og indgår i den internationale koncern Bombardier Inc., som har ca ansatte i 25 lande i Amerika, Europa og Fjernøsten. Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for teknikerne og medarbejdervalgt i A/S-bestyrelsen Familie: Gift med Irene. Tre børn: Daniel, 21 år, Sarah, 16 år og Maria på 12 år Fritidsinteresser: Motorcykler. Tidligere formand for motorcykelklubben Mosten MC i 18 år. Med i fælles motorcykelværksted. Medlem af kommunalbestyrelsen i Rougsø Kommune valgt på en upolitisk borgerliste CO-Magasinet side 12-13

14 Af Erik Sandager Foto POLFOTO fis Det er noget fis, Fogh vil have os til at betale for efteruddannelse tre gange, siger forma forbundssekretær Per H. Madsen Per H. Madsen - Det, Fogh er ude med, synes jeg er noget fis. Sådan kommenterer Per H. Madsen, formand for CO-industris uddannelsesudvalg, et udspil fra statsminister Anders Fogh Rasmussen med opfordring til, at overenskomstparterne inddrager - og finansierer - efteruddannelse og omskoling i de kommende overenskomstforhandlinger. Anders Fogh foreslår, at arbejdsmarkedets parter skal gøre efteruddannelsen - og ikke mindst finansieringen af efteruddannelsen - til et overenskomstspørgsmål, fordi samfundet efter Foghs opfattelse ikke har råd til at sikre almindelige lønmodtagere den nødvendige uddannelse. Måske er det en politisk prøveballon for at se, hvordan vælgerne reagerer på forslag om brugerbetaling. Statsministeren peger på det stigende omskolings- og efteruddannelsesbehov i forbindelse med den igangværende udflytning af danske industriarbejdspladser til Asien og Østeuropa. - Lønmodtagerne skal forlange efteruddannelse i stedet for højere løn ved de kommende overenskomstforhandlinger, så der sikres hurtig omskoling ved udflytning af danske arbejdspladser, lyder opfordringen fra statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udspillet kommer umiddelbart efter, at en endnu ikke imødegået undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at VK-regeringen har gennemført besparelser på uddannelsesområdet på ca. 1,4 milliarder kroner siden På de tekniske skoler er der sparet kr. per elev, mens Ulla Tørnæs har været undervisningsminister. På handelsskolerne er der sparet per elev. Elever i folkeskolen og på efterskoler har også oplevet massive besparelser. Eneste undtagelse er privatskoler og de tekniske gymnasier, HHX. Ifølge AE-rådets analyse vil ungdomsuddannelserne blive endnu hårdere ramt frem til 2007, hvor der vil være sparet yderligere kr. pr. elev. Hertil kommer en besparelse på en halv milliard ved at afskaffe uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelser ved at fjerne skolepraktikken fra en række fag. På voksen- og efteruddannelser er det gennemsnitlige tilskud per deltager faldet med kr. siden Det er gået hårdest ud over AMU-uddannelserne, hvor der har været årlige besparelser samt indført brugerbetaling. Det er da også lykkedes at begrænse tilgangen til efteruddannelse på AMU. Den omfattende kortlægning af bevillingerne til uddannelsesområdet er baseret på tal fra finanslove, Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen og viser, at regeringen taler med to tunger i uddannelsesspørgsmål. På den ene side hævder VK, at de prioriterer uddannelse meget højt. På den anden side beskæres området med milliardbesparelser. Skal betale tre gange Forbundssekretær Per H. Madsen, der er formand for uddannelsesudvalget i COindustri, mener, at lønmodtagerne kommer til at betale for efteruddannelse tre gange, hvis Anders Foghs planer om, at arbejdsmarkedets parter selv skal finansiere efteruddannelsen, gennemføres. - Anders Fogh glemmer, siger Per H. Madsen, at vi allerede betaler til efteruddannelse to gange, dels via arbejdsmarkedsbidraget, dels via skatterne. Skal vi nu også betale ved at afstå fra lønforhøjelser og andre goder ved overenskomstforhandlingerne, så kommer lønmodtagerne til at betale for efteruddannelse hele tre gange. Fjerner uddannelsesgaranti - På vore erhvervsuddannelser har de fjernet uddannelsesgarantien for de unge, ene og alene for at spare penge, ved at fjerne muligheden for at komme i skolepraktik. Samtidig med at de fjerner muligheden for at færdiggøre uddannelser ved hjælp af skolepraktik og dermed at dygtiggøre sig, siger landets statsminister: Vi skal have mere uddannelse. Efter min mening modsiger han sig selv. I Industriens Overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri står der, at alle har mulighed for at få to ugers efteruddannelse. - Overenskomstparterne kunne godt gå ind og sikre, at alle fik lige ret til efteruddannelse, men det forudsætter, at finansieringen fra det offentlige er i orden, siger Per H. Madsen. Med en finansieringsmodel ville vi stå endnu stærkere og kunne indlede en diskussion om ret og pligt til kompetenceudvikling. Løber fra ansvaret - Det, Fogh er ude med, synes jeg er en gang fis, fordi det er omkostningsfrit at foreslå mere uddannelse, som lønmodtagerne skal betale af egen lomme. Hvis han kom med

15 Fogh nden for CO-industris uddannelsesudvalg, økonomiske modeller og sagde: Vi vil godt være med til at finansiere fremtidens efteruddannelse af hensyn til arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, var der perspektiv i det. Det her er blot at løbe fra ansvaret. Det skinner tydeligt igennem, at besparelser og brugerbetaling skal finansiere skattestoppet. Discount-uddannelser - Flere unge skal fra 1. januar have en kortvarig uddannelse - på mellem halvandet og to år - der er ringere end de nuværende erhvervsuddannelser. De korte uddannelser er en ren politisk foranstaltning. Politikerne har vredet armene rundt på arbejdsmarkedets parter og de faglige udvalg ved at sige: Nu skal I lave korte uddannelser, der kan suge de unge mennesker op, som ikke kan få en skolepraktik. Initiativet er ikke kommet fra de faglige udvalg. De korte uddannelser - for eksempel som vindmølletekniker - er lavet på rekordtid, og det er først nu der foreligger uddannelsesplaner. - På vores område er der lavet 22 kortvarige uddannelser, siger Per H. Madsen. Vi håber selvfølgelig, de bliver en succes, men vi kan godt være betænkelige. Det virksomhederne efterspørger er længere uddannelser med brede kompetencer. CO-Magasinet side 14-15

16 Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen usikkerhed Arbejdsmiljøreform skaber usikkerhed Et arbejdsmiljøcertifikat er ingen garanti for, at forholdene er i orden Michael Jørgensen Der er åbenbart stor forvirring omkring virkningerne af den nye arbejdsmiljøreform. Mange tror, at når en virksomhed har et arbejdsmiljøcertifikat, så kan den slippe for tilsyn og slippe for besøg af Arbejdstilsynet. Men det er helt forkert. Certifikatet betyder alene, at man er fritaget for BSTpligt. Den er under udfasning frem til 2008, men de, der har certifikatet, kan blive fritaget umiddelbart fra 1. januar 2005, og det er noget helt andet end at slippe for tilsyn, siger områdeleder Michael Jørgensen, CO-industri, hvor han er ansvarlig for arbejdsmiljøområdet. - Derudover betyder det, at de, der har certifikatet, vil være fritaget for Arbejdstilsynets screeningsbesøg, som kan give en form for øjebliksvurdering af forholdene på virksomheden. Den nye lov giver desuden mulighed for gennem landsdækkende organisationer at indgå aftaler om, at der er særlige områder omkring arbejdsmiljøet, som de selv håndterer. Men det er Folketinget eller forligspartierne bag arbejdsmiljøreformen, der definerer, hvilke områder der kan laves sådanne aftaler, som holder Arbejdstilsynet væk. - I øvrigt kan man altid tilkalde arbejdstilsynet, hvis der er forhold, man mener ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, siger Michael Jørgensen. - Den form for aftaler kan indgås af overenskomstbærende landsdækkende organisationer som f.eks. Dansk Industri og COindustri. Vi kan lave rammeaftaler, som vi f.eks. har gjort omkring psykisk arbejdsmiljø og om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejde. Begge aftaler er i øvrigt baseret på tidligere lovgivning. - Forligsparterne bag arbejdsmiljøreformen har endnu ikke meldt ud, på hvilke områder de forestiller sig, at de vil overlade det til partssystemet at lave aftaler. I princippet kan det vel være på alle områder. Men alle aftaler skal til vurdering i Arbejdstilsynet for at sikre, at de ikke ligger på niveau under lovens bestemmelser. Gør de det, vil de blive erklæret ugyldige. - Vi skal heller ikke lave aftaler for aftalernes skyld, men alene for at hæve niveauet, siger han. Kend din pensionsordning Har du og dine kolleger overblik over jeres rettigheder i Industriens Pension? Hvis nej så kommer Industriens Pension gerne og fortæller om de mange kontante fordele. Med Industriens Pension har I en pensionsordning, som ikke kun bidrager til økonomisk sikkerhed i alderdommen. Der er også økonomisk støtte til medlemmerne ved invaliditet og kritisk sygdom. Og i mange tilfælde penge til de efterladte, når et medlem dør. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne har kendskab til pensionsordningen og de rettigheder, de har i forskellige situationer. Og at de ved, hvor de skal henvende sig, når de har brug for ydelser eller bare vil stille et spørgsmål. Industriens Pension tilbyder tillidsrepræsentanter og afdelinger at orientere om pensionsordningens indhold for kolleger og medlemmer. Hvis I kan samle nogle stykker til et møde, så stiller Industriens Pension gerne op. Mødet kan holdes som et klubmøde, et personalemøde, et gå-hjemmøde eller efter arbejdstid. Det finder I ud af. Er du interesseret, så kontakt Jørgen Ørbech i Industriens Pension. Ring på telefon eller send en mail til:

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri.

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri. Magasinet Nr. 10 oktober 2003 50 år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside: www.co-industri.dk Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side

Læs mere

Går på grund af kræft

Går på grund af kræft nr. 06 Juni 2004 Fem Fem fyringsrunder fyringsrunder på på 10 10 måneder måneder Rekord-lavt Rekord-lavt antal antal industri-job industri-job side side 8-9 8-9 side side 14-15 14-15 Lønstigninger fra

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Side 16-17 Nye job til nordjyder Side 10-11 Gør arbejdsmiljø til konfliktområde Side 14 Befriende klarhed Leder Den socialdemokratiske

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Flytter fra Fyn til Kina. Side 8-9

Flytter fra Fyn til Kina. Side 8-9 nr. 11-12 December 2004 Flytter fra Fyn til Kina Side 8-9 Fyret efter 38 år og tvinges på efterløn Side 3 Alle på Lego kæmper for overlevelse Side 4-5 Danmark godt rustet til globaliseringen Side 6-7 Den

Læs mere

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Side 8-9 Slagter lønforskelle Side 12-13 Udflager HK-job til Polen Side 3 Efterløns-vildskud Leder Den radikale

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder

Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Magasinet Nr. 1 januar 2004 Fusion kan give nye job i vindmølleindustri OK-forhandlinger i fuld gang Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Frygt på Lego vendt til lettelse Forside Side 3 Side 4

Læs mere

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9 nr. nr. 05 05 Maj Maj 2004 2004 LEGO LEGO fyrer fyrer nu nu funktionærer funktionærer side side 3 3 Holdt Holdt for for nar nar side side 5 5 Lukker Lukker og og slukker slukker side side 12-13 12-13 Massefyringer

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

Hellere Thisted end Kina Side 4-5

Hellere Thisted end Kina Side 4-5 nr. 01 Januar 2005 Hellere Thisted end Kina Side 4-5 Fernando mistede 15 familiemedlemmer Side 3 Vorherre bestemmer arbejdstiden Side 12-13 Usaglig fyring af syg medarbejder Side 9 Kampen om pengene Leder

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN

VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-industri. Født: 30. april 1964 1982: Ungdomsformand for Metal Odense 1985: Wittenborg, Odense, sikkerheds- og tillidsrepræsentant

Læs mere

CO-Magasinet AL DIN. POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER SIDE 4 PÅ LIGE FOD SIDE 5 GULDKORN FRA GULVET SIDE 6-7 HUSK LIGE UDDANn

CO-Magasinet AL DIN. POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER SIDE 4 PÅ LIGE FOD SIDE 5 GULDKORN FRA GULVET SIDE 6-7 HUSK LIGE UDDANn CO-Magasinet Nr/År 05/2014 IDE 4 IN- EDAR- INGER 16- AL DIN ARBEJD- POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER SIDE 4 PÅ LIGE FOD SIDE 5 GULDKORN FRA GULVET SIDE 6-7 HUSK LIGE UDDANn NELSEN SIDE

Læs mere

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5 nr. 10 oktober 2006 Optakt til OK 2007 Side 4-5 skudt i gang Mor til to tvunget på nathold Side 6-7 Vikar-bureau opkræver ublu gebyrer Side 3 Ulovligt at videregive job-oplysninger Side 14 Ballademagerne

Læs mere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Magasinet Nr. 12 december 2003 Fik skub i det faglige arbejde Værftsarbejdere snydt for bonus 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Overlevende dansk tvangsarbejder fortæller Forside Side 3 Side

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere