Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, Marts 2009 Læs om vores oplevelser - og alle de vigtige indkaldelser selvfølgelig.. Ny Klubsponsor Hvis I altså hjælper...

2 Formanden tager ordet.. Nu nærmer sommeren sig med raske skridt og vi skal alle rigtigt i gang med vores bådesysler. Jeg glæder mig meget til at vi skal have sat vores stander igen, for så er det blevet forår, og det fejer vi med en lille sammenkomst i klubben. Denne dag jeg glæder mig også til - og regner med at se rigtigt mange af jer denne dag. Men husk lige, at der er en generalforsamling til at skyde det hele i gang med. Bestyrelsen er ved at nedsætte nogle grupper til at arrangere stævner og vores jubilæum, for vi fylder 50 år i år, så vi kan jo nok bruge nogle hænder til at hjælpe med disse ting. Indkaldelse til generalforsamling Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i KJS, den 29. marts 2009 kl i klubhuset på Bådehavnen 6. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent samt 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse. 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent. 7. Vedtægts ændring 11 stk. 3: Der tilføjes Der kan dog kun sidde 1 medlem fra hver husstand 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 9. Valg af kasserer. (ønsker genvalg) 10. Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer: 1 personer for 1 år og 2 personer for 2 år. 11. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen. 12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 13. Eventuelt.

3 Afleveres til: Køge Sejlklub Bådhavnen Køge

4 Til Køge Sejlklub Vi vil gerne have tilmeldt følgende personer fra husstanden som brugere af Køge Sejlklub i forbindelse med opdateringen af medlemskartoteket. Brug blokbogstaver Fornavn Efternavn Personnummer* * Personnummeret er nødvendig for visse opgørelser til offentlige myndigheder, bl.a. i forbindelse med tilskud. Opkrævningsoplysninger: Navn Personnummer Gade Postnr & by Telefon Oplysningerne vil blive anvendt ved ansøgning om tilskud, ved opkrævning af husstandskontingentet og ved kontakt fra Sejlklubben. Hvis oplysningerne kan evt. mailes til kassereren på det er nemmere for dig. Mails til denne adresse ikke kan krypteres. Dato underskrift

5 VIGTIG VIGTIG - VIGTIG Medlemsregistrering Da vi desværre endnu ikke har modtaget en kæmpe bunke registreringsformularer Henstiller vi til, at alle hurtigst muligt får indleveret denne. Dette gælder selvfølgelig ikke jer, der allerede har afleveret. Genopslag: En af konsekvenserne oven på beslutningen om nye vedtægter er, at alle medlemskaber bliver omdannet til husstandsmedlemskaber (dog ikke hvis man kun har 1 stk. juniormedlemskab), og derfor skal vores medlemsregister opdateres. 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER 1. Som aktivt medlem af KjS kan be styrelsen optage enhver husstand. Husstanden tegnes af en person i husstanden, der er fyldt 18 år, og det er denne person som f.eks. har ansvar for at de aktive personer i husstanden bliver registreret. Husstanden vil herefter blive omtalt som medlemskabet. Derudover kan enkelt personer under 18 år optages som juniormedlem. 2. Alle medlemmer af en husstand som er aktive i klubben skal registreres hos bestyrelsen. Det har jo altid været sådan, at bare en i huset er medlem, så er alle velkommen i klubben, og det skal der ikke laves om på. Derfor er det vigtigt, at alle de personer, der kommer i klubben, deltager i fester, ture ol., bliver registret som medlem. Dette gælder også, hvis man bare deltager i få ting om året, og husk det koster ikke ekstra uanset hvor mange, man tilmelder fra samme husstand. Så for at få overblik over alle jer, der bruger klubben, vil vi gerne have, at I udfylder registreringsformularen her i bladet. Formularen kan afleveres i klubbens postkasse eller på mail til vores formand. Venlig Hilsen Bestyrelsen 5

6 Standeren skal op lørdag den 4. april Vi mødes i klubben kl. 13:00, inden vi i samlet flok går og sætter standeren. Derefter vil der være mulighed spise Det Store Danske Frokostbord i klubben. Detaljeret menu opsættes i klubben. Du kan deltage for de beskedne priser: Voksne 125 Kr. Børn 50 Kr. Børn under 6 år gratis. Tilmelding inden 28/3-09 på konto HUSK nu at påføre indbetalingen oplysning om - Dit navn - Antal Voksne - Antal Børn over 6 år - Antal Børn under 6 år For eksempel: Axel Akselson, 2v, 1+,1u Axel og konen vil have et barn med over 6år og et barn under 6 år 6

7 Sponsoraftale Støt Køge sejlklub, hver gang du tanker: Tank penge til din sejlklub. Vi er i gang med at forhandle en sponsorkontrakt med OK Benzin, kontrakten forventes på plads medio marts. Når aftalen er på plads, kan du ved at kontakte undertegnede bestille et OK Benzinkort som er tilknyttet sponsoraftalen. Har du allerede et OK Benzinkort kan det også tilmeldes. Sejlklubben får 6 øre for hver liter, du tanker med dit OK Benzinkort på alle OK-tankstationer. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK til Køge sejlklub, uden det koster ekstra for dig. Hvis du tanker over 500 liter inden for det første år, får klubben en ekstra bonus. Kontakt din klub og hør, hvordan du kan støtte dem. Følg med på opslag i klubhuset. For yderligere information: Søren Ahlefeldt-Laurvigen. Jolleafdelingen 7

8 Siden sidst... Klubben har afholdt mange arrangementer siden sidst, og nogle med større deltagersucces end andre. Julearrangement Alice havde i lighed med tidligere år arrangeret julestue for børnene i klubben. Det var som altid et hyggeligt og skæg arrangement, og der var rent faktisk børn med, selvom gennemsnitsalderen nok var i nærheden af de - 54? Hvor blev I af, unger? Fællesspisninger Vi spiser sammen den første torsdag i hver måned. Arrangementet er reelt velbesøgt, og vi har fået god mad - hver gang! Det er et fælles arrangement med KMS, og i KJS er det igen Alice, som er primus motor, men Solvej og Tanja deltager med stor entusiasme, og Jan Roland er flink til at give en hånd med afrydningen.. Hvis du ikke har prøvet det, så er der kun en ting at sige - skriv dig på listen i klubben og nyd mad og samvær med ligesindede den ene gang om måneden. Bankospil I mange år har medlemmer, som ikke anvender klubben spurgt, hvorfor vi ikke arrangerer noget, som har bred appel, for eksempel bankospil. Det har vi så gjort, og et rart medlem har sponseret præmier i form af vin, chokolade og kaffe. Arrangementet har været annonceret i bladet, der har været billeder og reportager, men lige lidt har det hjulpet - der kommer ikke så mange, at det kan løbe rundt. De sidste præmier gives til festudvalget, som bestemmer, hvornår der skal spilles om dem. Foredrag I samarbejde med KMS har vi fået adskillige gode foredrag på højkandt i vinter - herunder et, som omhandlede havnens fremtid i takt med at erhvervshavnen skrider frem. På bedste vis og med mange flotte luftfotos forklarede Teddy Jacobsen de forskellige stadier, som er overstået, frem til jorddepotets indvielse, og der blev fremlagt forskellige planer frem for færdiggørelsen af havneprojektet. 8

9 Et af de store budskaber var, at de linier for moler mm, som løber ud for marinaen, og som mange har kommenteret, ikke er færdigprojekterede. Det lettede mange, som havde klare holdninger til arkitekternes linieføringer. Det trådløse Internet Siden sidste år er koden på vort trådløse internet er blevet ændret så nu burde der være adgang ved at logge på boatnet med koden koege. Ny klub på havnen Det forlyder, at der er kommet ny klub på havnen, og at kommunen har tildelt den lokaler i Pearl Harbur. Vi følger naturligvis op når der kommer referater fra havnebestyrelsen. Nye Kapsejladsregler mm. Fra Han, vor klubmåler, har vi modtaget følgende indlæg omkring kapsejlende kølbåde. Så er det tid til at forny målebrev og klassebevis for de næste 2 år. I vil blive opkrævet 375 kr fra Dansk Sejlunion. Med målebred / klassebevis får man de nye kapsejladsregler som er gældende de næste 4 år. DH-reglen er opdateret i år hvilket giver nye sømiletider. Bådtyperne justeres ind med reference til X99, ikke at forveksle med Lystal som refererer til en Vega. Således bliver især de langkølede både straffet - ærgerligt for folkebådssejlerne.. Mere om de enkelte bådes sømiletider finder man på HUSK - nuværende og kommende kapsejlere er ansvarlig for at målebrev / klassebevis er i overensstemmelse med bådens udstyr og sejl. Har du fået headfoil skal dette indføres i målebrevet. Har man købt nyt sejl, skal man sikre sig at målene overholdes - selv om en sejlmager har isat en blå knap, kan man ikke være sikker på at dette er indberettet til Dansk Sejlunion. 9

10 Alle sejl, som benyttes til kapsejlads, skal have en blå knap i sejlet - så husk at bestille dette ved køb af nye sejl. I tilfælde af at man har et gammelt sejl, som skal benyttes til kapsejlads, og som ikke har en knap, kan dette klares ved henvendelse til undertegnet. Der vil omkring 1 maj blive fælles måling af sejl i klubhuset. Nærmere herom ved opslag i klubhuset i begyndelsen af april. Hvis man overvejer at få målebrev til sin båd, kan dette klares ved henvendelse til undertegnet. Bådtyper som er standard, hvilket betyder der er vejet og målt mere end 5 både i landet, skal kun rigmåles. Både, som er speciel, fordi der ikke er målt og vejet 5 både, skal således vejes og måles fuld rigget, og kun med det udstyr, som benyttes til kapsejlads så som sejl, anker, fender, fortøjninger mm; men ikke med øvrigt grej, som gør båden komfortabel under dæk. Inden måling og vejning vil man få en liste over det grej der må være i båden. Ligeledes skal båden have tomme tanke. Der er allerede planlagt at der skal vejes både her i foråret - så hvis dette er aktuelt for dig, skal du henvende dig til undertegnet nu. Ellers er alle velkommen til at kontakte mig angående måling og målebreve. Sejlerhilsen Hans Jørgensen Klubmåler Køge Sejlklub. Telefon: , Mobil: , 10

11 Optimist træning på Grand Canaria En sen mørk aften midt i novemberkulden kom mailen: Kunne du tænke dig af komme 2 uger til Grand Canaria i januar og sejle optimistjolle i sol og varme. Det kunne Frederik Fink fra jolleafdelingen ikke sige nej til. Frederik har sammen med 11 andre optimistsejlere fra DK været 2 uger på intensiv træningslejr i Las Palmas på Grand Canaria i januar. De 12 optimister blev trænet af 2 erfarne trænere i et intensivt program. Intensiv træning betyder at en typisk dag har bestået af: - 1 times fysisk træning fra kl 7:00 - Morgenmad - 2 sejlpas fra 10 til 16 Pause - Videotilbagemelding på sejlads - Aftensmad kl 19:30 - Til køjs omkring kl. 22. Det var en hård træningslejr, der har flyttet en hel del sejlmæssigt, da det i løbet af de 14 dage blev til i alt ca. 80 timers sejlads. 11

12 I tillæg var der et godt kammeratskab imellem sejlerne, der nok skal give noget i forbindelse med kapsejladserne til sommer. Vejret på Grand Canaria var 14 til 20 C med en god vind op til msek og dønninger på 2-3 m, når sejladsen skete til havs. Det var en træt og solbrændt Frederik, der kom hjem igen fra en tur med masser af oplevelser. Flere billeder og dagbøger fra sejlerne på: //Peter Fink Kom&Sejl Grundlovsdag, den 5. juni 2009 Grundlovsdag kan man gratis komme ud at sejle i mere end 20 marinaer over hele Danmark. Kom ud i en sejlbåd, prøv en motorbåd, kan du holde balancen i en havkajak eller tør du sejle jolle/sufe. I 2009 har KJS sagt ja til at være tovholder for vores område og vi vil dække Køge og de nærliggende kommuner. Frivillig hjælp til at sejle med vores gæster behøves så hold jer ikke tilbage. Information sendes ud når der er fastlagt program i samarbejde med havnen og de øvrige klubber/sejlunionen. Se event hjemmesiden eller tavlen i klubhuset. 12

13 Technogym Wellness Cup 2009 (Baltic Challenge) 11-14/ For 6. gang i træk er Køge Sejlklub vært ved dette stævne. Allerede nu er der tilmeldinger fra de bedste i udlandet, samt de sejeste fra Danmark kommer som altid. Det skal nok blive det store slag i Køge Bugt og også her mangler vi frivillige fodfolk (hjælpere) til kampen. Thursday the 11th of June Friday the 12th of June First start. Saturday the 13th First start. of June Regatta Dinner. Sunday the 14th First start. of June - - Pricegiving and lottery. Regatta office opens, registrations, weight of crew members, boats in water. Regatta office opens, registrations, weight of crew members, boats in water. Se event. opslag på tavlen i klubhuset eller gå ind på hjemmesiden wellnesscup/schedule.html 13

14 Find 5 af vores Optimus sejlere En samling i Roskilde November 2008! 51 glade og forventningsfulde optimistsejlere fra Team Optimist Øst hold 3 og 4 var samlet til sæsonens første af i alt fire samlinger, som blev afholdt i Roskilde Sejlklubs hyggelige klubhus. Der var stor fokus på træningen men også plads til masser sjov og til at stifte nye bekendtskaber med sejlere fra de andre klubber. Ny rekord: 126 Opti er i Oure.. Det var ny rekord da 126 Opti er var samlet på Oure den 2-4 januar OCD - Optimist Sailing Team Denmark havde samlet de mange ptimistsejlere plus trænere/hjælpere til tørtræning. Kom ikke og sig vores ungdom er sløve idag, med disse overskrifter må vi være stolte på klubbens vegne. Igennem foråret 2009 vil der være 2 samlinger mere i Team Optimus, følg event. med på Kølbådssejlere, ta jer i agt det er kun et spårgsmål om antal aviser der skal omdeles før vi ser ungerne på jeres baner og så er der bokserbank i sigte. Go for it unger. Jolleformand Anders Kæmpe 14

15 Køge sejlere på Furesøen Vinteren igennem vil man kunne se nogle af KJS s unge sejlere på Furesøen. To joller, Hobie 405, med besætningerne Thomas Larsen/Thea Bergien og Martin Larsen/Pernille Asp deltager her i intensiv træning vinteren igennem. Søen og de flotte kombineret nogle omgivelser med fysiske rammer i form af et dejligt klubhus, fine omklædnings og badeforhold (sauna), udgør noget nær ideelle rammer for de unge mennesker. Vores trænere, Ulrik og Frederikke, Ulrikke er blot to til tre år ældre end os, men allerede fra første træningsdag blev det klart at de har virkelig meget at byde på. De er utrolig søde og hjælpsomme, og de kender balancen mellem hvornår vi laver sjov og hvornår vi skal være seriøse. Vi tilbringer en hel søndag sammen hver uge så der skal jo være plads til begge dele. Der blev lagt hårdt ud de første træningsdage i det sene efterår, temperaturen var endnu ikke nær frysepunktet men vinden var hård og barsk. Teori bliver gennemgået meget detaljeret, både bliver trimmet til de aktuelle forhold og vi går på vandet for at afprøve vores teorier. På vandet bliver der fiflet med detal- 15

16 jerne, og med omfattende instruktioner og tips fra trænere på siden af jollerne, får hver enkelt besætning optimeret sin jolle. Når alle detaljer er på plads bliver der trænet starter, vendinger, handling af spiler mm. og ikke mindst teamwork. Under træningen uddeler Ulrikke en let strøm af gode tips og erfaringer som de selv har tilegnet sig. Der er ikke altid kun én rigtig måde at gøre tingene på, så med et hint fra deres side om har i prøvet at gøre sådan?, eller måske sådan? kan virkelig få tingene til at spille for os. En træningsdag afsluttes naturligvis med et par rigtige kapsejladser. Her gælder det om at bruge det som er blevet afprøvet og bruge det rigtigt. Niveauet hos de enkelte sejlere er nemlig rimeligt højt, og de indøvede teknikker, nye tips og tricks, mærkes nu at kunne gøre en forskel. De seneste weekender har vandet på Furesøen været helt stift, så det har desværre ikke været muligt at komme på vandet. Vi ser frem til at der kommer lidt varme tilbage så vi igen kan komme op på søen og træne, der er meget som vi skal lære endnu, og så er det sjovt at være med. Pernille Asp / Pernille s far. Nye sejlerskoleinstuktører nyt blod Vi mangler nye sejlerskoleinstuktører, der går sikkert flere rundt som kunne være interreserede og kvalificerede til at undervise på vores sejlerskole. Jeg selv har undervist i praktisk sejlads i vores skolebåde, men har valgt p.g.a. svigtende helbred at holde en pause efter sæsoner for at hellige mig kapsejladsen. Jeg kan forsikre om at det giver en utrolig positiv oplevelse at undervise motiverede elever der glæder sig til at komme på havet og lære at begå sig der og til at imødegå og kontrolere farlige situationer og være sikre. Mange af mine tidligere elever har senere selv erhvervet sejlbåde, nogle er blevet bidt af kapsejlads og andre er mere til tursejlads. Hold jer ikke tilbage, Dansk Sejlunion holder kurser for instuktører, som klubben betaler og vi gamle giver gerne råd og vejledning. Tøv ikke, ring til John Lund, telf mobil , jeg kan love jer mange positive oplevelser. Som i sikkert ved har vi to skolebåde, en Spækhugger og en If er. Hilsen Hasse 16

17 Klubbens resultat for året 2008 Klubbens detaljerede regnskab henligger til gennemsyn i klubhuset. Nedenstående er et redaktionelt resume, som viser Resultatopgørelsens hovedposter. Bemærk, at - foran et beløb viser at det er en indtægt. regnskab Regnskab Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter i alt Udvalg i alt Salgsindtægter i alt Øvrige i alt Indtægter i alt UDGIFTER Klubhus i alt Udvalg i alt Administration i alt Finansielle poster i alt Ekstraordinære poster i alt Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat i alt efter afskriv

18 Klubbens balance AKTIVER Anlægsaktiver: Klubhus+Jollehus Møbler/inventar/it Ledsagerbåde+motorer Skolebåde Joller Windsurferudstyr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Beholdning øl, vin og vand Beholdning standere, trøjer Omsætningsaktiver i alt Tilgodehavender: Debitorsamlekonto Tilgodehavender i alt Likvider beholdninger: Depot Nordea Nordea Nordea Likvider i alt AKTIVER I alt

19 pr. 31/ PASSIVER Egenkapital: Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Kortfristet gæld: Diverse skyldig omkostninger 0 0 Kortfristet gæld i alt 0 0 Langfristet gæld: Prioritet Realkredit Danmark Prioritet Køge Kommune Langfristet gæld i alt Anden gæld: Skyldige omkostninger Anden gæld i alt PASSIVER I ALT

20 Kommende aktiviteter 5. marts :00 Sejlerne Spiser (2t 30m) 12. marts :00 Tovværkskursus (1t 30m) 19. marts :30 Nyheder til båden 26. marts :30 Trim båden - Claus Høj Jensen 29. marts :00 Generalforsamling 4. april :00 Standerophaling 20

21 Et par ord fra Hus og Plads. Der er sikkert mange, der har hørt om Tirsdagsholdet, og har tænkt, hvad er mon det for noget. Jo, Tirsdagsholdet består i øjeblikket af syv, ældre kan vi nok ikke lide at blive kaldt, men så modne mænd. Vi mødes i klubhuset hver tirsdag, klokken 10 - i vor alder kan vi ikke møde før. Efter at vi har fået vores morgenkaffe, og fået vendt verdenssituationen, går vi gang med hvad vi nu synes, der skal laves, For 2 år siden udskiftede vi de fleste brædder på huset, og sidste år renoverede vi alle vinduerne, og nu går vi så og laver de småting, som bestyrelsen finder på. - Vi har istandsat en trailer, der var ved at falde fra hinanden. - Vi er ved at lave nogle reoler på første sal, så vi forhåbentlig kan få lidt orden deroppe. - Vi laver en ny havebænk til jolleafdelingen. - Vi skal til at flytte et hegn ved jollehuset. - Vi skal også snart til at gøre kapsejladsbøjerne klar. - Vi skal have jolleafdelingens flydeponton i vandet - den har forresten fået nye beslag. - Vi vasker gulve og vinduer, når vi har tid - Vi sætter telt op, når der er et stævne - Vi maler lidt, når det er tiltrængt. - Vi hjælper med en mast, hvis der er brug for det. - Og så vi slår græs og fjerner ukrudt. Nu er der måske nogen der tænker, at det er dog for galt, de må da få stress, de stakkels pensionister.men det får vi ikke, der er meget socialt i det Tirsdagshold, og vi hygger os gevaldigt. De seks af pensionisterne, har i hvert fald en mægtig tålmodighed og overbærenhed,med den syvende pensionist. - Nemlig mig. Bendt, formand for Hus og Plads 21

22 Bestyrelsen.. Formand 2008 Steen Knapp, , Næstformand 2008 Anders Kæmpe, , Kasserer 2007 Camilla Olsen, , Jolleform Anders Kæmpe, , Surfform Julius Novak, , Sejlerskoleform John Lund, Hus&pladsform Bendt Jensen, , Turudvalgsform Folmer Madsen, Aktivitetsform Alice Madsen, Kaps.udv.form Johnny Bonde Havneudv.form Folmer Madsen, Bladudvalgsform Festudvalg vacant vacant Revisorer 2008 Palle Skovlund 008 Ib Antvorskov Klubbladet.. Klubbladet modtager med glæde materiale - det kan være en kort historie om et stævne, en lang beretning om en ferie, en anerkendende bemærkning om et arrangement, eller for den sags skyld et surt gylp over hvad som helst. Det er frygtelig trist at redigere et blad uden stof, men selvfølgelig forbeholder vi os ret til at fjerne bagvaskelser, og til - hvis det skulle forekomme - at forelægge indlæg til kommentering fra berørte parter. Klubbladet Prikken udgives af Køge Sejlklub i 350 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: Svenn Bekmose,

23 Kontaktpersoner.. Fester linda Lund, Fællesspisning, Alice Madsen, Havneforhold Folmer Madsen, Indmeldelse Camilla Olsen, , Kapsejlads Jakob Nielsen, Klubblad Svenn Bekmose, Lån, hus Aase Herbo, , Lån, værksted Bendt Jensen, , Lån, optimister Anders Kæmpe, , Lån, surfudstyr Julius Novak, , Lån, skolebåde John Lund, Lån, motorjoller Steen Knapp, , Måling af både Hans H. Jørgensen Nøgler aase Herbo, , Onsdagskapsejl. Jacob Nielsen, , Onsdagskaffe Alice Madsen, Stævner Steen Knapp, , Tirsdagshold Bendt Jensen, , Træning, kølbåde John Lund, Træning, surfing Julius Novak, , Træning, joller Anders Kæmpe, , Vimpler mv. Alice Madsen, Wellness Cup Johnny Bonde

24

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Indbydelse til reception..!

Indbydelse til reception..! Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 3, september 2009 Indbydelse til reception..! Klubben fylder klubben 50 år i år, og vi afholder reception i klublokalerne. Ved receptionen byder vi på lidt lækkert

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Spilersejlads på Køge Bugt en stille onsdag aften. 1 I dette nummer: 3 Nyt fra Bestyrelsen 5 Aktivitetskalender 6 Redaktionen har ordet 7 Vinterens

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009 Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub Nr. 4, December 2009 Kapsejladsudvalg 4 Sejlerskole 7 Aktivitetsudvalg 7 Jolleudvalg 8 Surfudvalg 8 Protest mod redaktøren.. 9 Redaktørens bortforklaring.. 10 Nyt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Oversigt over årets arrangementer!!!

Oversigt over årets arrangementer!!! Oversigt over årets arrangementer!!! Redaktion Hugo Svendsen Mail adresse: hws@ishoejby.dk Annoncer: Anette Monrad Mail adresse abmonrad@mail.tele.dk Havnekontoret Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve Mail:

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere