HVEM TAGER ANSVARET FOR DIN EJENDOMS BYGGEPROJEKTER?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM TAGER ANSVARET FOR DIN EJENDOMS BYGGEPROJEKTER?"

Transkript

1 HVEM TAGER ANSVARET FOR DIN EJENDOMS BYGGEPROJEKTER?

2 ORDENTLIG RÅDGIVNING UDEN OVERRASKELSER Gaihede er en ingeniør- og arkitektvirksomhed med dybe rødder i den danske byggetradition. Vi rådgiver boligforeninger, ejendomsinvestorer, udlejere og administratorer om vedligeholdelse og ejendomsudvikling lige fra idé til færdigt projekt. Med os som rådgiver for din ejendoms byggeprojekt behøver du ikke andre samarbejdspartnere. Du kan være sikker på, at vi har fuldt overblik over projektet hele vejen igennem, så både budgetter, aftaler og tidsplaner bliver overholdt til punkt og prikke. Hos Gaihede får du ordentlig rådgivning uden overraskelser. Din ejendom er i sikre hænder hos vores erfarne ingeniører, arkitekter og teknikere.

3 Vi kortlægger behovet for vedligeholdelse, renoveringer og forbedringer, så du undgår ubehagelige overraskelser. Det giver tryghed og ofte store besparelser på budgettet. EN PARTNER DU KAN STOLE PÅ Tillid er noget, vi må gøre os fortjent til. Det betyder, at vi tager ansvar for alle de opgaver, vi løser. Med vores stærke tekniske kompetencer får du kort sagt genemprøvede og sikre løsninger i alle faser af projektet. Vores store erfaring med at lede byggeprojekter betyder også, at vi håndterer beslutninger på en god måde. Vi fastlægger byggeriets forløb i tæt dialog med alle parter, og undgår derfor unødige gener under byggeprocessen. Desuden får I tilknyttet et fast team af specialister, så I aldrig er i tvivl om, hvem I skal henvende jer til. Vi har kun oplevet stor tilfredshed blandt de beboere, vi har talt med og tilfredshed med flinke håndværkere, der var påpasselige i beboernes hjem, og som holdt orden på arbejdspladsen. (Bestyrelsen AB Falken)

4 FRA BOLIGDRØMME TIL DRØMMEBOLIG Med deres charme og populære beliggenheder er ældre bygninger eftertragtede boliger. Derfor vælger mange både at renovere og etablere nye funktioner i bygningerne, så de lever op til nutidens krav til funktionalitet og komfort. Drømmer I om at få altaner eller tagterrasser? Eller går tankerne i retning af et bedre gårdmiljø, solceller eller andre spændende tiltag? Uanset hvilke drømme I har, gælder det om at udnytte ejendommens muligheder fuldt ud. Det fastholder ejendommens værdi, og skaber trivsel og tilfredshed hos både beboerne og brugerne. VEDLIGEHOLDSPLANER BESTYRELSENS VIGTIGSTE REDSKAB Jo bedre overblik I har over vedligeholdsarbejder, renoveringsprojekter og ejendomsforbedringer, jo bedre grundlag har I for at tage de rigtige beslutninger og disponere jeres budget på en fornuftig måde. Gennem samarbejdet med Gaihede får I også det vigtigste redskab i hele byggeprojektet: Vedligeholdsplanen. Vi gennemgår ejendommen sammen med de personer, der har størst kendskab til den. Her drøfter vi både tidligere og nuværende skavanker, så vi får besigtiget og behandlet alle væsentlige tekniske forhold og ønsker til forbedringer eller ændringer af ejendommen. Derefter udarbejder vi en rapport. Rapporten indeholder blandt andet tekniske forhold og budgettal

5 Vores ejerforening benytter nu Gaihede som fast rådgivende ingeniør. Gaihede har også fået til opgave at stå for en gennemgribende renovering af ejendommens varmecentral. Vores samarbejde med Gaihede har i høj grad givet vores ejendom det kvalitetsløft, den trængte til. (Ulrik Bolten Jagd, formand for bestyrelsen, EF Borups Allé 217 A 231C /Genforeningspladsen) for de renoverings- og vedligeholdsarbejder, der fremover bør indgå i ejendommens vedligeholdsplaner og budgetter. Med baggrund i rapporten drøfter og prioriterer vi i fællesskab de aktuelle renoverings- og vedligeholdsarbejder, og tager stilling til forbedringer eller ændringer.

6 TRYGHED GENNEM HELE BYGGEPROJEKTET Hos Gaihede lytter vi til jeres ønsker og behov, og finder altid den rigtige løsning. I tæt dialog med jer aftaler vi byggesagens omfang og forløb lige fra idé og behovsanalyse til eftersyn, inden garantien udløber. Det giver jer tryghed gennem hele byggeprojektet. EN ORDENTLIG PROCES GIVER DET BEDSTE RESULTAT Vi ved, at et ordentligt projektforløb giver det bedste resultat. Derfor tilrettelægger vi hele forløbet nøje, så det passer perfekt til jeres projekt. Hvad enten ejendommen trænger til renovering eller forbedringer, sørger vi for, at projektet bliver gennemført til tiden og inden for det aftalte budget. Her kan du se et eksempel på, hvad vi normalt håndterer i et renoveringsprojekt: Teknisk gennemgang af ejendommen og behovsanalyse Udarbejdelse af teknisk, arkitektonisk og økonomisk forslag til generalforsamling, herunder budgettal for delopgaver af forskelligt omfang og evt. supplerende arbejder. Indhold og alternativer aftales med bestyrelsen, og tilpasses herefter Indledende myndighedsbehandling/principafklaring med myndigheder Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til jeres ønsker Deltagelse på generalforsamling Aftale om arbejdets endelige omfang Beboerinformation Projektering Projektmateriale for indhentning af tilbud Myndighedsbehandling Indhentning af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenører Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetsstyring Byggeledelse/byggemøder Opfølgningsmøder efter aftale Styring af uforudseelige arbejder inden for aftalt budget Kontrol og godkendelse af entreprenørens fakturaer Månedlig budgetopfølgning Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab Afholdelse af 1-års eftersyn Evt. supplerende opfølgning Afholdelse af 5-års eftersyn

7 Bygherren ønskede at få etableret nye altaner, der svarede til de altaner, ejendommen allerede havde, hvad angik udseende og arkitektur. Da vi havde gennemgået bygningen og dens arkitektoniske kendetegn, blev det valgt at opføre en altanløsning, der æstetisk komplementerede og fremhævede ejendommens særlige udtryk og høje standard. Bygherren og naboerne i ejendommene ved siden af har efterfølgende udtrykt stor begejstring for løsningen. (John Larsen, bygherrerådgiver, Gaihede)

8 RESPEKT FOR ARKITEKTUR OG OPRINDELIG BYGGESKIK Når vi restaurerer ejendomme, er det med respekt for stedets arkitektur, som er udviklet gennem århundreder til det lokale klima og den traditionelle byggeskik. I byens historiske bygningsmasse har hver ejendom sit eget æstetiske udtryk. Som regel skabt i en tid, hvor der blev anvendt mange arbejdstimer og stort manuelt håndelag i traditionelle håndværksteknikker, tilvirket på byggepladsen. inden for den arkitektoniske ramme, der bærer ejendommen og vurderer fra opgave til opgave, hvad der er den rigtige løsning for jeres bygning. Vi udfører en grundig forundersøgelse, hvor vi blandt andet vurderer erfaringer og effekt på bygningen. Vi undersøger, om de oprindelige byggetekniske løsninger har holdt deres tid ud. Vi stiller spørgsmål ved, om der kan inddrages uudnyttede arealer eller ændres i anvendelse, som middel til at sikre en bedre driftsøkonomi i ejendommen. Hos Gaihede overfører vi datidens forudsætninger til en nutidig sammenhæng. Vi arbejder med fornyelse De ejendomme vi renoverer, har ofte over 100 år bag sig. Funktionalitet og teknik skal afspejle den

9 tid, vi lever i. Der er sket store tekniske fremskridt, siden bygningen blev opført. Især inden for energioptimering, hvor udskiftning af tekniske komponenter og installationer kan forbedre bygningens samlede energiregnskab væsentligt. Ved gennemgribende istandsættelser er det altid vores udgangspunkt at finde bygningens sjæl og bevare de arkitektoniske karakteristika. Det kan være alt lige fra blækspruttefossiler i natursten til udsmykning af facade i jugendstil med ornamentering eller særlige mønstre silketrykt på vinduesruderne. Alle detaljer fortæller en historie om ejendommen og dens placering i bybilledet samt de arkitektoniske strømninger i tiden. Restaureringen af Frimurernes Stamhus var et unikt forløb. Facaden blev genskabt som oprindeligt, hvor den er pudset om med knust rød teglmel og bornholmske granitskærver. For at sikre energioptimering blev der installeret en ny varmecentral og isat vinduer med koblede rammer som replika af de oprindelige. I en kompleks bygning som denne, er vi som rådgivere særligt stolte af, at bygherre har givet os topkarakter A i evalueringen udført af Byggeriets Evaluerings Center. (Birgitte Maltesen, arkitekt MAA, Gaihede) 09

10 VI LØSER OGSÅ SPECIALOPGAVER Hos Gaihede arbejder vi også med en række specialopgaver. Opgaverne handler generelt om at forbedre kvaliteten af ejendomme og dermed øge glæden ved at bo i og bruge både bygningerne, installationerne og fællesarealerne. Ved at fremtidssikre jeres ejendom skaber I bedre komfort og trivsel, samtidig med at I sikrer, at ejendommens værdi fastholdes. Nedenfor kan I se eksempler på nogle af de specialopgaver, vi løser. SIKRING MOD SKYBRUD Mange ejendomme og kloaksystemer er ikke konstrueret til at modstå de stigende nedbørsmængder. For nogle har det resulteret i store oversvømmelser og voldsomme økonomiske tab. Ved at tænke skybrudssikring ind i jeres ejendom, kan I forhindre vandet i at trænge ind og forårsage store ødelæggelser. Vi ser ejendommen som en helhed, og det er derfor en god idé at starte med at se på skybrudssikring og samtidig tænke LAR ind i ejendommen. LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND Lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR, handler om at håndtere regnvand lokalt ved hjælp af bæredygtige, lavteknologiske og grønne løsninger, der kan opsuge, forsinke, aflede eller rense regnvandet med henblik på genanvendelse. Vi kan undersøge, hvilke løsninger, der egner sig bedst til jeres ejendom, og sørge for, at de bliver ført ud i livet. BRANDSIKRING Brandsikring er med til at gøre det sikkert og trygt for beboerne at færdes i deres ejendom, og derfor indgår den som en naturlig del af mange byggeprojekter. Brandsikkerheden kan betyde forskellen på liv og død, og selv små tiltag kan gøre stor forskel, når uheldet er ude. Når vi arbejder med LAR og sikring mod skybrud, arbejder vi på at integrere de to foranstaltninger til en helhed altså se på, hvordan vi kan opsuge, aflede og bruge regnvandet i et område samtidig med, at vi sikrer ejendommen med både stationære og mobile løsninger. (Peter Elle Silberg, bygningsingeniør, Gaihede) Planlægger I at lave forbedringer eller ændre på indretningen i et rum, så det får en helt ny funktion, er det en god idé at få lavet en brandteknisk gennemgang. Behovet for brandsikring ændrer sig nemlig ofte med brugen af rum. Vi kan hjælpe jer med at vurdere, om jeres ejendom lever op til kravene for brandsikring jf. bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Desuden kan vi være med til at løfte ejendommens brandsikringsniveau, så det opfylder kravene i bygningsreglementet BR08.

11 ENERGI OG MILJØ Der har de seneste år været en stigende interesse for at finde nye og bedre metoder til at nedbringe både energiforbruget, CO2-udledningen, driftsomkostningerne og belastningen af vores miljø generelt. I alle vores projekter indarbejder vi tiltag, der forbedrer energi- og miljøforholdene i bygninger, installationer og den daglige drift. Vi har deltaget i flere projekter med fokus på udvikling af nye metoder for brugerplanlægning og uddannelse samt optimering af energi, miljø, grønne anlæg og installationer. Hos Gaihede arbejder vi med energiforbedringer ud fra princippet energi efter behov. Det betyder, at energi og miljøforbedringer hverken må forringe bygningers brugsværdi eller beboernes oplevelse af livskvalitet. Som beboere og brugere skal I have størst mulig glæde af jeres ejendom og installationer, uden at det belaster miljøet mere end højst nødvendigt. Vi tager os tid til grundig dialog med beboere og brugere, fordi vi ved, at de største besparelsesmuligheder ofte findes ved at lytte til brugernes viden fra hverdagen i bygningen. Kombineret med vores tekniske viden sikres en god brugeroplevelse samtidig med, at de ønskede energi- og miljøforbedringer og deraf følgende besparelser opnås. Tag en snak med os og hør, hvordan vi kan indarbejde energibesparelse og miljøforbedringer i vedligeholdelsen og udviklingen af jeres ejendom til gavn for både jer og jeres omgivelser. SKADEBEHANDLING OG RISIKOSTYRING Hos Gaihede er vi eksperter i skadebehandling og risikostyring på bygninger. Vi tager os både af taksering, komplet projektledelse og økonomistyring i forbindelse med skader efter brand, storm, vand, indbrud og mere specielle skader på installationer og teknisk udstyr. Vores kunder strækker sig fra ejendomme og offentlige bygherrer til forsikringsselskaber og mæglere. Med vores store ekspertise udvikler vi effektive og individuelle løsninger, både hvad angår skadebegrænsning og afhjælpning af skaden. Vi sørger altid for, at der bliver lavet rigtige løsninger både set i forhold til den aktuelle skade og den fremtidige risiko for bygningen. Skadeafhjælpning kræver, at vi har stor opmærksomhed på projekt- og byggeledelsen. Vi handler hurtigt, og sætter arbejdet i gang samtidig med, at vi tager de nødvendige beslutninger og projekterer udførelsen. Det kræver et indgående kendskab til både skader, renovering og byggeledelse et kendskab og en viden, som vi har hos Gaihede. Ring og få en aftale med os om akut døgnservice på skader, eller få et uforpligtende møde om, hvilke muligheder I har for at få foretaget en risikovurdering og forebyggende tiltag. 11

12 - i Orden! - i Orden! TOTALRÅDGIVNING BYGHERRERÅDGIVNING PROJEKTRÅDGIVNING DRIFTS- OG BYGGESTYRING FAGTILSYN SKADEBEHANDLING ENERGIMÆRKNING ANDELSVURDERING UDVIKLINGSPROJEKTER SPECIALOPGAVER Trekronergade 126 H, Valby tlf.:

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre Vi gør Danmarks bygninger brandsikre En holdning til brandsikre bygninger Imprex er i dag en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for professionel passiv brandsikring af bygninger. Vi fungerer

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008

DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008 DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008 Indhold 05 FORORD 07 Innovation Ringsted Bygningsenterprise Deltagere i projektet 12 Systemleverance Systemleverance 16 Konfigurator

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere