Ejerforeningen Pedershøj 1 s info-hæfte Ejd Hæftet er sidst opdateret: Juli 2014 Side 1 af 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Pedershøj 1 s info-hæfte www.pedershoej1.dk. Ejd. 154. Hæftet er sidst opdateret: Juli 2014 Side 1 af 11"

Transkript

1 Ejd. 154 INFO-HÆFTE for E/F PEDERSHØJ 1 Side 1 af 11

2 KÆRE BEBOER... 3 BESTYRELSEN... 3 HUSORDEN : Vicevært : Affald : Badeværelser og vandinstallationer : Ophængning / opsætning på altanerne : Husdyr : Duer : Cykler, barnevogne m.m : Motorkøretøjer : Støj : Istandsættelsesarbejder : Fællesarealer... 7 TDC KABEL TV... 8 VINDUER... 8 UDLUFTNING... 9 HVAD GØR MAN VED SKADER? AKUTTE SKADER Side 2 af 11

3 Kære beboer Du får hermed ejerforeningens info-hæfte, som gerne skulle indeholde de informationer, du har brug for i hverdagen. En stor del af info-hæftet, skitserer de spilleregler, som gælder for vores omgang med hinanden. Vi har bestræbt os på at bruge en mere uformel og mindre restriktiv tone, fordi formålet med disse regler ikke er at løfte pegefingeren. Hensigten er alene at skitsere nogle regler, der gør det rarere for alle at bo i Ejerforeningen Pedershøj 1, og som sikrer, at vi overholder brand- og andre myndighedskrav. Det er vores hensigt, at info-hæftet løbende skal revideres. Har du idéer eller forslag til hæftets indhold, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten ringe til os eller sende os en mail. Telefonnumrene findes på opslag i opgangen. Vi håber, at du kommer til at trives i Pedershøj 1 og vi ser frem til at hilse på dig. Med venlig hilsen Bestyrelsen -ooo- Bestyrelsn: Der henvises til bestyrelseslisten, som er ophængt i opgangene samt til ejerforeningens hjemmeside:. -ooo- Side 3 af 11

4 Ejendommens vicevært er Bent Jensen. Husorden 1: Vicevært Viceværten holder til på Thyregodsvej nr. 8 kælderen (nedgang fra gården), hvor han har kontortid hver tirsdag og torsdag kl , samt telefontid hver tirsdag kl Viceværten træffes endvidere på: : Du kan også henvende dig skriftligt brug da postkassen udenfor kontoret. Denne postkasse kan også benyttes til post til bestyrelsen. Opstår akutte problemer, kan du altid forsøge at kontakte viceværten også uden for ovennævnte tidsrum. Ellers se opslagene i opgangene. 2: Affald I skralderummet er der rig mulighed for at komme af med dit affald, og det er naturligvis ikke tilladt at stille affald andre steder. Du har følgende muligheder: Almindelig dagrenovation: Skal lægges ned i containerne. For at undgå lugtgener vil det, er det en god idé at lukke affaldsposerne. Storskrald: Henstilles i storskraldsskuret. Miljøfarligt affald: F.eks. maling- og kemikalierester samt akkumulatorer: Stilles i kældernedgangen ved Peder Hjortsvej nr. 5. Glas og flasker: Smides i flaskebeholderen i skraldeskuret. Papir og pap: Lægges i containerne i skraldeskuret, mærket hhv. papir eller pap. Metal og hård plast: Smides i de mærkede containere i skraldeskuret. Elektronik: Henstilles i storskraldsskuret. Såfremt du har større mængder affald f.eks. i forbindelse med renovering af køkken eller bad skal du advisere viceværten, så han kan tage stilling til, om der skal arrangeres en ekstra tømning. Side 4 af 11

5 3: Badeværelser og vandinstallationer Du bedes være opmærksom på løbende haner, løbende cisterne og anden form for vandspild. Installationerne skal repareres straks for at undgå unødige udgifter for ejerforeningen (vandafgift). Du må ikke kaste ting i wc-kummen, som kan stoppe afløbet. Ved akutte problemer med vandinstallationerne og/eller vandskade forsøg først at ringe til viceværten. Ellers henvises til opslag med nødopkaldsnumre i opgangene. Ved vandskader som følge af utætheder i gulvet eller ved afløb i badeværelset er ejerforeningen berettiget til at udstede badeforbud, indtil du har fået skaderne udbedret. 4: Ophængning / opsætning på altanerne Der må ikke opsættes parabolantenner eller andre antenner, som skæmmer ejendommen. De må under inden omstændigheder fæstnes i murværket, eller på ydersiderne af altanerne. Opklæbning af Til salg skilte, må kun opsættes på vinduerne. 5: Husdyr Her i ejerforeningen må vi gerne holde husdyr. Men for at vise hensyn til de beboere, der ikke er så glade for dyr, må husdyr ikke færdes frit på ejendommens fællesarealer. Har du husdyr med i gården, skal de være under opsyn. Og de må selvfølgelig ikke besørge i gården hvis uheldet er ude, har du selv ansvaret for at fjerne sporene med det samme. 6: Duer Duerne sviner meget på ejendommen ikke mindst på altanerne. For at minimere problemet er det vigtigt, at du undlader at fodre duerne. Ejerforeningen har igennem tiden udført omfattende duebekæmpelse blandt andet ved udsætning af fælder. Det arbejde kan du støtte ved selv at gøre livet surt for duerne f.eks. ved jævnlig rengøring af altanerne, samt ved at hindre duerne i at nå at bygge rede på altanerne (og hvis det sker, fjerne rede og æg, så de ikke udklækkes). 7: Cykler, barnevogne m.m. Du kan parkere din cykel i cykelkælderen Peder Hjorts Vej 3 eller 9 der er adgang fra gården, og opgangsnøglen kan bruges. Du kan også benytte cykelstativerne i gården. Side 5 af 11

6 For at undgå, at store dele af gården bliver brugt til cykelparkering, opfordrer vi dig til at benytte en af cykelkældrene, hvis du ikke bruger din cykel dagligt. Cykler må aldrig parkeres i eller transporteres gennem opgangene, fordi det hindrer passage, og fordi det sviner. Gamle og ubrugte cykler bliver fjernet, når bestyrelsen skønner, at der er behov for dette. Viceværten står for det praktiske arbejde og vil i god tid inden, bede alle sætte navn på deres cykler (viceværten udleverer også mærkater til dette formål). Alle cykler, som ikke er mærket på den fastsatte dato, samles sammen og afhentes af politiet. Barnevogne og kørestole må ikke sættes i trappeopgangene ej heller i stueetagen, med mindre du har indhentet tilladelse hos viceværten. Du skal dog stadig sørge for, at der er plads til den ugentlige trappevask tal med viceværten. 8: Motorkøretøjer Motorcykler parkeres på de mærkede pladser (MC), på Peder Hjortsvej Parkering i gården er forbudt undtagen i forbindelse med af- og pålæsning. 9: Støj Da der er lydt i ejendommen, er det nødvendigt, at vi alle viser hensyn ved brug af radio, tv, vaskemaskine og lignende. Der skal være ro i ejendommen efter kl Hvis du skal holde fest eller lignende, henstiller vi, at du i god tid varsler det overfor beboerne i både din egen opgang og i naboopgangen. 10: Istandsættelsesarbejder Istandsættelsesarbejder og brug af støjende værktøj skal finde sted i tidsrummet mellem kl og Ved større arbejder bør du så vidt muligt varsle det overfor de andre beboere. Er det nødvendigt at afbryde for vand, el eller andre af ejendommens fælles installationer, må det kun ske efter aftale med viceværten, så han har mulighed for at informere de øvrige beboere i god tid. 11: Fællesarealer Af hensyn til brandsikkerheden, må der ikke stilles affald, møbler eller lignende i opgangene, eller på andre fællesarealer. Fællesarealerne er med andre ord ikke beregnet til opmagasinering. Side 6 af 11

7 Kælderrum, som du har til rådighed, skal være aflåste og mærket med dit navn og din adresse. I modsat fald har ejerforeningen ret til at lade rummene rydde og aflåse dem, så svage sjæle ikke fristes til at bruge ulåste rum. Der må ikke opsættes energiforbrugende apparater i kælderen. Vinduerne i opgangene og tørrerum må kun åbnes i forbindelse med udluftning. Reparation af navneskilte, glasplader og dørgreb, betales af ejerforeningen. Reparationer skal iværksættes via viceværten. Udskiftning og ændringer af navneskiltene på dørtelefonanlægget postkassen døren, skal ske ved henvendelse til viceværten. Der må ikke opsættes klistermærker o.l. i opgangene eller på dørene med mindre disse har en informationsværdi, f.eks. Nej tak til reklamer o.lign. Hvis du, i forbindelse med istandsættelsesarbejder eller flytning, kommer til at lave skader på trappe og opgang, er du forpligte til selv at sørge for, at skaden udbedres. Desuden har du pligt til at sørge for rengøring, såfremt aktiviteterne har gjort det nødvendigt. I det fælles gårdanlæg er der en stor grill til fælles afbenyttelse, Når du gør brug af gården i almindelighed og grillen i særdeleshed, skal du rydde op efter dig og gøre grillanlægget rent, så det også er rart for de næste at bruge den. Af hensyn til brandsikkerheden må der ikke grilles på altanerne. Ejerforeningen har et fælles beboerlokale indgangen findes bagest i cykelkælderen under Peder Hjorts Vej 3. Bestyrelsen bruger lokalet som mødelokale, men lokalet kan også udlånes til resten af beboerne efter aftale med viceværten, og ved betaling af et depositum på kr. 500,00. Der skal være ro i lokalet på hverdage efter kl , samt fredag og lørdag efter kl Beboerlokalet skal selvsagt afleveres i rengjort stand. Side 7 af 11

8 TDC Kabel TV: Alle lejligheder i ejendommen er forberedt til modtagelse af TDC Kabel TV. Ønsker du tilslutning til dette anlæg, skal du kontakte TDC Kabel TV. Tilslutningsafgift og abonnement betaler du selv. Vinduer: Alle vinduer og altandøre er blevet skiftet i For at vinduer og døre skal fungere optimalt med længst mulig levetid skal de vedligeholdes, her angives nogle generelle regler og gode råd, men er du i tvivl om noget, så henvend dig til viceværten, han kan sikkert hjælpe dig videre. - Smøring. Lukkemekanismen i altandøre (3 steder pr. dør) og synlige hængsler i døre og vinduer, smøres mindst en gang om året med syrefri olie. Nogle vinduer har sidesving, det vil sige når de åbnes helt fremkommer der en ca. 15 cm. spalte ved rammens bagkant, det gør det muligt indefra at pudse glassets yderside. Denne type vinduer har glideskinner, der skal holdes fri for snavs, men som ikke må smøres eller overmales. - Lukkemekanisme. Vinduerne lukkes med såkaldte anverfere, et system hvor der på karmen er monteret et fast svagt buet beslag, mens der på rammen er monteret en øsken med en lukket bøjle og en ring. Vinduet lukkes tæt ved at trække bøjlen ned over det buede beslag og presse ringen nedad. Mekanismen kan justeres ved at stille en skruetrækker ind i øskenen på rammen og løsne eller stramme beslaget efter behov. - Tætningslister. Det er vigtigt at tætningslister ikke rengøres med opløsningsmidler som benzin, fortynder eller lignende, men at du i stedet anvender mere almindelig universalrengøringsmidler. Tætningslister må ikke overmales, så brug afdækningstape på listerne, hvis du maler vinduerne. - Maling af vinduer. Det udvendige vedligehold af vinduerne hører under ejerforeningen, og er således ikke noget den enkelte bruger skal tage sig af. Indvendig maling er dog op til den enkelte, her skal man være opmærksom på, at nogle plastmalinger kan klæbe til tætningslisterne selv i tør tilstand, problemet kan dog oftest klares ved at komme talkum på tætningslisterne og på de flader listerne rammer. Plastalkydmaling og alkydoliemaling giver ikke den slags problemer. - Harpiksknopper. Træ er et naturmateriale og selv med den bedste overfladebehandling kan der dannes harpiksknopper under malingen, især omkring knaster. Hvis harpiksen trænger gennem malingen som små dråber, Side 8 af 11

9 kan den fjernes med sprit eller terpentin. Hvis harpiksen derimod sidder under malingen bør der gå 2-3 år inden harpiksen skrabes og slibes bort og overfladen genoprettes. Udluftning: Der produceres en del fugt i en lejlighed; bade, madlavning, tøjtørring, ja bare almindeligt ophold i boligen producerer fugt, selv det vand, der hældes på potteplanterne fordamper i sidste ende. Dette vand skal føres bort ellers kan der opstå indeklimagener. Vandet føres bort ved at lufte ud. I vores ejendom er der ikke noget mekanisk ventilationsanlæg, derfor må vi selv klare det ved at åbne vinduerne en gang imellem. Som tommelfinderregel bør man 2-3 gange om dagen skabe gennemtræk og lufte ud minutter. Man kan vurdere om der er for fugtigt ved at se om der ved en ude temperatur på ca. 0 0 er dug på indersiden af vinduerne i dag- og aftentimerne, hvis det er tilfældet, skal der luftes mere ud. Til den daglige udluftning bør vinduer med sidesving ikke benyttes, i stedet benyttes vinduer eller døre, der fastholdes med stormkroge eller lignende. Grunden til at fugten fjernes ved udluftning er, at varm luft kan indeholde mere vand end kold luft. På en vinterdag kan den udvendige relative luftfugtighed være meget høj f.eks. 90%, men da luften ikke kan indeholde meget vand, vil det faktiske antal gram vand pr. kubikmeter luft være meget lavt i forhold til hvad varm luft kan indeholde ved en luftfugtighed på f.eks. 50%. Ved at udskifte den varme og vandholdige indeluft med den kolde (vandfattige) udeluft, fjernes der fugt fra boligen. Det er derfor en balancegang at finde det optimale punkt mellem at spare på energien og forhindre fugtproblemer. Erfaringen viser, at det er bedre med korte perioder med gennemtræk, end at have et vindue stående åbent konstant. Side 9 af 11

10 Hvad gør man ved skader? Når der opstår en skade, eller et problem med de forskellige installationer, som en lejlighed indeholder, kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal forholde sig. Derfor har bestyrelsen udarbejdet nedenstående skema, så du dels kan se, hvem du skal henvende dig til, dels kan se, om det er dig selv, eller ejerforeningen der skal betale eventuelle udgifter. Er du i tvivl, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte viceværten eller administrator. Problem Hvor henvender man sig? Hvem skal betale? Vicevært Ejer/Lejer Ejerforeningen Ejer/lejer /adm. Afløb i køkken og bad X X Rep. af haner og pakninger X X Udskiftning af vandhaner X X Rep. af vandledning X X 1 Rep. af gasinstallation X X Rep. af radiator/rør X 2 X Intet varmt vand X X Ingen varme X X Rep. af vinduer/døre udvendigt X X Smadret rude/punkteret termo X X Vandskade/indbrudsskade X (X) 3 X Låse i egne døre X X Låse i fælles døre X X Tagrender og nedløbsrør X X Større affaldsmængder X X Elkontakter/gashaner X X Utæt badegulv X 4 X X Defekt cisterne X X X Defekt køkkenvask X X X Ituslået håndvask X X Ituslået wc-skål X X Antennestik X X 5 Brevsprække X X 1 Fra stigerør og ind i lejligheden er det ejer/lejer der skal betale, ved tvivl spørg viceværten. 2 Således at viceværten kan nå at advisere øvrige beboere, ved eventuel afbrydelse af varmen. 3 Ejerforeningen betaler skaden, hvis ejendommens forsikring dækker, ellers ikke. 4 Kontakt viceværten, således at han kan iværksætte reparationen hurtigst muligt. 5 Såfremt det vedrører ejendommens samlede installation, betaler ejerforeningen. Side 10 af 11

11 Akutte skader Der henvises til opslag i opgangene med nødkaldsnumre. Disse må kun benyttes til akutte situationer! Unødig brug er for egen regning. P.s. Husk at lade hæftet blive liggende i lejligheden ved fraflytning, så en ny beboer også kan orientere sig heri. Side 11 af 11

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

EF Dybendalsvej 67-73

EF Dybendalsvej 67-73 EF Dybendalsvej 67-73 Beboervejledning www.dybendalsvej.dk Version 1 April 2012 EF DYBENDALSVEJ 67-73 1 VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73,

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

BEBOERINFORMATION år 2014

BEBOERINFORMATION år 2014 Ejerforeningen Holsteinsgade 19-21 BEBOERINFORMATION år 2014 EJENDOMMENS HISTORIE PRAKTISKE OPLYSNINGER GODE RÅD HUSORDEN Version 8 På foreningens hjemmeside www.holsteinsgade19-21.dk kan du hente informationer

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere