Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl, kasserer Bodil Madsen, medlem Jacobine Jørgensen og suppleant Jesper Lykke Clausen. Endvidere deltog ejendomsleder Tommy Høj Jensen og fra DAB forvaltningskonsulent Tormod Ousager og sekretær Birthe Gram. 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl bød velkommen til mødet. 2. Valg af dirigent Claus Dahl foreslog Tormod Ousager fra DAB som dirigent. Han blev valgt og takkede for dette. Herefter gennemgik han dagsordenen og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt rettidigt og i henhold til boligselskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtigt. 3. Valg af referent Afdelingsbestyrelsen foreslog Birthe Gram fra DAB som referent, og hun blev valgt. 4. Valg af stemmeudvalg Til at bistå dirigenten i stemmeudvalget valgtes Ulla Hagen, B7, og ejendomsleder Tommy Høj Jensen. Til at indgå i stemmeudvalget i stedet for

2 Ulla Hagen ved afstemning om de af hende stillede forslag valgtes Gunver Pedersen, B7. 5. Afdelingsbestyrelsens beretning Claus Dahl fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning: 2014 blev et meget hektisk år på mange måder. En række forbedringsprojekter var sat i gang i 2013, og nu skulle de gennemføres. - Vinduesudskiftning i B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14 og B15 - Gavlisolering i B9, B12 og B14 - Nye tage i B8, B10, B13 og B15 samt - Facadeisolering på sydsiden af B12 og B13. Ikke alle disse projekter blev gennemført idet kommunen i april 2014 iværksatte et 14 forbud i planloven mod at igangsætte nye projekter, før der var vedtaget en lokalplan for området. Kommunen trak imidlertid det nedlagte forbud tilbage og gav os 5 uger til at igangsætte de udestående tagprojekter. Samlet betyder det, at alt andet end facadeisoleringen på B12 og B13 er blevet gennemført på nuværende tidspunkt. Tilbage står udskiftning af de sidste tre tage (B7, B9 og B14), og disse projekter er netop for få uger siden besluttet og godkendt af beboerne. Grunden til at kommunen forsøgte at stoppe vedligeholdelsesarbejderne fremgår af indledningen til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget indeholder to begrænsninger; - Etablering af parkeringspladser på Lyngvej - Placering af et beboerhus i den grønne kile syd for legepladsen Jeg vil opfordre beboerne til at deltage i høringen vedr. lokalplanforslaget mandag den 22. juni 2015 klokken 1900 på Stadsbiblioteket. Efterfølgende står vi stærkest, hvis vi samlet indgiver bemærkninger til de dele af lokalplanen, som vi finder uhensigtsmæssige. Alle projekter er og vil blive gennemført med maks. 5% huslejestigning, primært fordi vi de foregående år har kørt en stram økonomi og dermed kunne spare op til disse arbejder. Tiden med krise har også hjulpet os til gode projekter til prisen. Nu mangler vi kun højhuset (B11) og her er projekteringen i gang skal det være en helhedsplan med handicap-boliger, hvor vi i tilgift kan få finansieret en stor del af et beboerhus, eller skal det være et selvfinansieret projekt, hvor vi selv bestemmer omfang og fokus.

3 Så længe renten er lav er begge muligheder i spil. Stiger renten, vil B11 ikke kunne finansiere et fornuftigt projekt, hvilket betyder, at eneste mulighed er en helhedsplan i formodentlig Kassen er herefter tom, men vi har fået isoleret lejlighederne og givet de enkelte afdelinger nyt liv i form af en nødvendig opdatering til nutidige standarder. Et andet område, som er meget nødlidende er parkeringsforholdene, og det er ikke blevet bedre af, at ansatte og elever på DTU har fået øje på de tomme dag-p-pladser. De eksisterer ikke længere, og hjemmegående har temmeligt svært ved at finde P-pladser i dagtimerne på Lyngvej. Vi har konsekvent afvist invalidepladser, idet de giver en yderst dårlig udnyttelse af de alt for få P-pladser i området. Skulle vi bare have én P-plads per lejlighed, mangler vi ca. 130 i dag. Lokalplanoplægget giver kun i begrænset omfang mulighed for at etablere disse på B s område hvorfor vi værner om pladserne til beboerne. Kommunens kommentarer til dette er en CAR Park ordning. Vi har konstateret, at en del beboere fra Grønnevang (de gule andelsboligerne mellem Lyngvej og Lundtoftevej), Afdeling A og Afdeling C benytter vores P- pladser og omvendt benytter B s beboere afdeling A s P-Pladser. Arbejdet med integration mellem afdeling A, B og D har været en blandet fornøjelse i modsætning til tidligere hvor der var god forståelse for hinandens udfordringer. Det har skabt stor splid i beboerdemokratiet med intriger og sladder til følge. Projektet fra 2003 med sammenlægning af ejendomskontoret byggede jo på at bibeholde de forskelligheder, som eksisterer i de tre afdelinger. Hvis vi renser den samlede omkostning i vores fælles ejendomskontor for inflation, er omkostningen steget ca. 25% over 13 år uden at vi har fået mere for pengene det er skræmmende. På DABs repræsentantskabsmøde i maj 2015 udtrykte formanden for DAB Henrik Berg direkte, at målsætningen for dem var et meget tættere samarbejde mellem DAB og ejendomskontorerne - hvorved DAB lettere kunne styre ejendomskontor og DAB under et. Problemet med dette er, at det samlede administrationsbidrag, hvorom der er særligt politisk fokus, i det skjulte løber løbsk med øget ineffektivitet til følge. Efterfølgende får vi en regning for at anvende den udvikling, som vi selv indirekte har været med til at finansiere gennem man power. F.eks. elektronisk flyttesyn og andet. Vores huslejer er heldigvis sat i bero ud fra den synsvinkel, at lønstigningerne i kriseårerne frem til 2014 har været meget små. Vi har

4 skiftet fokus med hensyn til huslejestigninger i fremtiden, da de typisk i fremtiden vil være i sammenhæng med større projekter. På varmefronten forventes fjernvarmen igangsat ultimo februar Vinteren kan dog udsætte dette, da den mest kritiske del af fjernvarmeprojektet (nedtagning af varmekedlen i varmecentralen) kommer til at foregå i februar, som er den koldeste måned. Fjernvarmerørene bliver lagt ind foran afdeling B12 for at undgå parkeringskaos på Lyngvej. Selve rørlægningen tager ca. 10 uger og 10 uger med 45 færre P-pladser er et NO GO. Det er bemærket, at aktiviteten i B har været væsentligt større på de grønne områder, hvilket er en positiv udvikling, tak for det, eller er der en sammenhæng med det forestående besøg af direktionen fra DAB? Som supplement til beretningen oplyste Bodil Madsen, at afdelingsbestyrelsen havde et antal kopier af lokalplan 256 med til mødet til udlevering til eventuelle interesserede beboere, og at lokalplan 256 også kan hentes på LyngbyTaarbæk Kommunes hjemmeside. Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til afdelingsbestyrelsens beretning. Preben Bøgvald, B10, spurgte, hvorfor ikke alle opgangsdøre er udskiftet. Claus Dahl svarede, at resterende opgangsdøre løbende udskiftes over de næste 1 2 år. Tommy Høj Jensen supplerede med at oplyse, at ejendomskontoret har udarbejdet et forslag til afdelingsbestyrelsen om udskiftning af opgangsdøre. Kjeld Hansen, B14, spurgte, hvorfor der ikke er blevet udskiftet til LED-lys i alle opgange. Claus Dahl oplyste, at dette for nogle opganges vedkommende er sket i forbindelse med, de er blevet renoveret og henviste herudover til ejendomskontoret. Kjeld Hansen gjorde opmærksom på, at i nogle opgange er lyset tændt hele døgnet. Tommy Høj Jensen svarede hertil, at det er vidt forskelligt, hvad de enkelte afdelinger har besluttet med hensyn til lys. Dirigenten ønskede oplyst for forsamlingen, om der er en politik for, at det er op til det enkelte hus tage beslutning med hensyn til lys.

5 Claus Dahl svarede hertil, at det har været op til det enkelte hus i samarbejde med ejendomskontoret at beslutte udskiftning af lys under forudsætning af, at der var råd til det på vedligeholdelsesbudgettet. Dunja Geran, B11, ønskede redegjort for en retssag vedrørende parkering af autocamper. Claus Dahl svarede hertil, at da det er en personsag, kan sagen ikke drøftes på afdelingsmødet, samt at sagen for øjeblikket behandles af advokater og ikke er afsluttet. Dunja Geran mente, at de beboere, der i sin tid havde bragt sagen op, burde orienteres om forløbet. Dunja Geran spurgte også om de 4 p-pladser, der er blevet nedlagt for at etablere en vendeplads ved B11. Claus Dahl svarede, at det var sket i samarbejde med brandvæsenet, da det ved en tidligere brand, havde vist sig nødvendigt at genetablere brandvendepladsen. Jørn Johansen, B11, oplyste, at det var ham, der havde anlagt retssagen mod Carlshøj B, og at Carlshøj B havde tabt sagen. Forhandlingsfristen var udløbet tidligere samme dag. I forbindelse med genetablering af vendeplads sagde Jørgen Johansen, at beboerne ikke havde vedtaget dette eller godkendt, at der blev brugt penge til dette. Hertil svarede Claus Dahl, at det i forbindelse med en række sager i 1990 og 1991 var blevet fastslået, at afdelingsbestyrelsen ikke skal spørge beboerne vedrørende projekter op til kr. Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Afdelingsmødet tog herefter beretningen til efterretning med applaus. 6. Forelæggelse af regnskaber 2014 til godkendelse Tormod Ousager oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde bedt ham forelægge regnskaberne for de 9 B-afdelinger. Han gennemgik herefter den generelle procedure for udarbejdelse og godkendelse af afdelingernes regnskaber: Han oplyste, at DAB udarbejder regnskaberne, der efterfølgende gennemgås af boligselskabets revisor. Herefter sendes regnskaberne til gennemgang i afdelingsbestyrelsen, som kan stille spørgsmål eller foreslå justeringer, hvis der findes fejl.

6 Herefter forelægges regnskaberne til godkendelse på afdelingernes regnskabsmøde. Den endelige godkendelse sker i boligselskabet bestyrelse. Tormod Ousager bad afdelingsbestyrelsen redegøre for, hvorvidt den kunne anbefale beboerne at godkende afdelingernes regnskaber for Claus Dahl sagde, at det kunne afdelingsbestyrelsen, eftersom regnskaberne efter afdelingsbestyrelsens vurdering er retvisende om end fejl ikke kan undgås. Herefter gennemgik Tormod Ousager hver enkelt afdelings regnskab, herunder resultat (over-/underskud) og særlige forhold, der havde påvirket det. Endvidere fik beboere i den pågældende afdeling lejlighed til at få afklaret eventuelle spørgsmål til regnskabet. Afdeling B7 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Gunver Pedersen, B7, spurgte hvorfor en lejlighed havde stået tom i 3 måneder. Tommy Høj Jensen oplyste hertil, at lejemålet ikke stod tomt som sådan, men at kommunen disponerer over lejemålet og betaler huslejen. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B7 s regnskab: 18 husstande var repræsenteret med i alt 36 stemmer. 36 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B7 enstemmigt godkendt. Afdeling B8 Underskud kr., der er overført til konto for opsamlet resultat (underskudskonto). Tormod Ousager oplyste, at var sket en fejl i forbindelse med afdeling B8 s regnskab, idet indtægten fra afdelingens mødelokale kr. - var bogført i afdeling B15. Beløbet vil blive ført tilbage i regnskabet for Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B8 s regnskab: 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer. 12 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B8 enstemmigt godkendt.

7 Afdeling B9 Underskud kr., der er overført til konto for opsamlet resultat (underskudskonto). Helle Kretzschmer, B9, spurgte om årsagen til underskuddet. Tormod Ousager oplyste, at det skyldtes en fejl i budgettet, idet indtægt fra garageleje var medregnet 2 gange renset for denne fejl, ville årets regnskab have et overskud på ca kr. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B9 s regnskab: 6 husstande var repræsenteret med i alt 12 stemmer. 12 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B9 enstemmigt godkendt. Afdeling B10 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B10 s regnskab: 4 husstande var repræsenteret med i alt 8 stemmer. 8 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B10 enstemmigt godkendt. Afdeling B11 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B11 s regnskab: 12 husstande var repræsenteret med i alt 24 stemmer. 24 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B11 enstemmigt godkendt Afdeling B12 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen.

8 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B12 s regnskab: 7 husstande var repræsenteret med i alt 14 stemmer. 14 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B12 enstemmigt godkendt Afdeling B13 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Tormod Ousager oplyste, at overskuddet skyldes besparelser på vand og el samt større indtægter end ventet på lejetillæg. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B13 s regnskab: 5 husstande var repræsenteret med i alt 10 stemmer. 10 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B13 enstemmigt godkendt Afdeling B14 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B14 s regnskab: 1 husstand var repræsenteret med i alt 2 stemmer. 2 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B14 enstemmigt godkendt. Afdeling B15 Overskud kr., der anvendes til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter gik man over til afstemning om godkendelse afdeling B15 s regnskab: 5 husstande var repræsenteret med i alt 10 stemmer. 10 stemmer for. Dermed var regnskabet for afdeling B15 enstemmigt godkendt

9 7. Behandling af indkomne forslag a. Indføring af parkeringskontrol (Preben Bøgvald) Preben Bøgvald motiverede sit forslag med, at det er svært for beboerne at finde en parkeringsplads selv i dagtimerne. Bluepark er det samme firma, som har parkeringskontrollen på Grønnevej. Claus Dahl oplyste, at et tidligere afdelingsmøde havde bedt afdelingsbestyrelsen om at undersøge muligheden for parkeringskontrol. Det skal være et system, hvor ejendomskontoret får mulighed for at slette bøden, hvis den ved en fejl er givet til en beboer. Claus Dahl oplyste, at der ikke er enighed i afdelingsbestyrelsen om parkeringskontrol og foreslog, at der skal være mulighed for en forsøgsordning alene for B-afdelingerne, da A-afdelingerne ikke er klar. Naboafdelingerne især Carlshøj A og C - vil ikke ofte penge på p-pladser. Carlshøj C har fået 8 pladser, så vi har givet dem nok. B-afdelingerne har forsøgt at optimere parkeringsforholdene på Lyngvej, men ikke på Poppelhegnet. Nogle familier har 3 biler - f.eks. en håndværkerbil og hver en personbil. Susanne Thiele, B12, spurgte om p-tilladelser. Preben Bøgvald oplyste, at beboerne ville få det antal, de skal bruge og nogle gæstetilladelser. Preben Bøgvald sagde endvidere, at da mange fra DTU bruger Carlshøj B s parkeringspladser og vil fortsætte med det hen over sommeren, synes han, at man skal afprøve systemet med parkeringskontrol allerede nu. Kirsten Skyhøj, B15, sagde, at hun er glad for, at man er holdt op med betaling for parkering i Lyngby, og at parkeringskontrol ikke giver flere ppladser. Carl Bidstrup Nielsen, B15, foreslog forslagsstiller et ændringsforslag om prøveordning. Jan Heckmann bemærkede, at han dagligt ser 6 biler, der parkerer i Carlshøj B, fordi det koster penge at parkere på Grønnevej. Tommy Høj Jensen præciserede, at det er vigtigt med fripas på ½ - 1 time af hensyn til hjemmeplejen o.lign. Jesper Lykke Clausen sagde, at idéen med prøveordning er, at faldgruber ved ordningen kan blive afklaret og rettet.

10 Dunja Geran, B11, spurgte om ordningen med parkeringskontrol ikke vil medføre skilte med, hvad det koster at parkere og om det ikke vil være nemmere bare at opsætte skilte med Privat parkering. Hertil oplyste Claus Dahl, at den mulighed har været undersøgt, og at den ikke er brugbar, da disse skilte ikke har nogen opsættende virkning. Tanken med parkeringskontrol er, at det er os beboere, der får gavn af p-pladserne i afdelingen. Dirigenten sammenfattede debatten og de forskellige synspunkter og foreslog følgende ændringsforslag: Der indgås en midlertidig aftale med et parkeringsselskab, som forestår etablering af skiltning og administration af beboerlicenser og gæsteparkeringstilladelse samt udfører parkeringskontrollen uden udgift for boligselskabet eller beboere. Det overlades til afdelingsbestyrelsen at udforme og aftale de nærmere regler under hensyn til beboere og deres gæster. Forsøget skal evalueres på afdelingsmødet i efteråret Preben Bøgvald erklærede sig enig i dette, og dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler. Stemmeudvalget konstaterede ændringsforslaget vedtaget med overvældende flertal. b. Lukning af skraldegård (Amin Benchaib) Dirigenten oplyste, at B-afdelingerne ikke kunne beslutte noget om skraldegården, eftersom den ligger på A s område og beslutninger derfor skal træffes i samråd med A. Forslaget kunne derfor ikke sættes til afstemning men blev afvist. Forslagsstiller var ikke til stede og kunne dermed ikke redegøre yderligere for sit synspunkt. Claus Dahl oplyste, at der i området nævnt i forslaget tidligere har været ppladser og henviste herudover forslagsstiller til at henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Før behandling af de restende forslag blev Gunver Pedersen indsuppleret i stemmeudvalget i stedet for Ulla Hagen, der var forslagsstiller for de pågældende forslag c, d, e og f.

11 c. Tilladelse til indekat (Ulla Hagen) Ulla Hagen begrundede sit forslag med, at en indekat ikke kan skade og oplyste, at flere ulovligt holder kat. Hun oplyste, at hun tidligere i mange år har haft kat, nu har hun et lovligt marsvin kaldet Svinet som, hvis man ikke sørger for at holde rent omkring det, kan lugte lige så grimt som en kat. Louise Rud Brandt, B7, sagde, at katte-allergikere ikke kan bo i et lejemål i 10 år efter, der har været holdt kat. Claus Dahl oplyste, at afdelingsbestyrelsen har en klar holdning om, at der ikke skal være tilladelse til husdyr i B-afdelingerne bl.a. af hensyn til allergikere. Bestyrelsen under gerne lejerne at have husdyr, men ikke alle kan passe deres dyr ordentligt, og det er meget svært at sætte folk ud af deres lejemål. Der er andre regler i Carlshøj A og D, så man kan eventuelt flytte dertil, hvis man ønsker at holde kat. Efter debat satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning af stemmesedler. Stemmeudvalget konstaterede, at forslaget blev forkastet med overvældende flertal. d. Sand og net til sandkassen Lyngvej 31 (Ulla Hagen) Ulla Hagen oplyste, at efter hendes forslag var afleveret, var sandet i sandkassen udskiftet, og at hun derfor ændrede sit forslag til kun at omfatte forslag om net til sandkassen. Forespurgt af dirigenten oplyste ejendomsleder Tommy Høj Jensen, at sandet i sandkassen blev skiftet hvert andet år. Han tilføjede, at der tidligere havde været net på en anden sandkasse i området, men der havde været det problem, at ingen lagde nettet på igen efter brug. Claus Dahl fortalte, at der tidligere har været net på sandkassen, og at det fungerede ved, at beboerne selv gik ned og lagde nettet på om aftenen. Tommy Høj Jensen gjorde opmærksom på, at der er regler for indretning af legepladser herunder for net på sandkasser. Det betyder, at boligafdelingen har ansvaret, hvis et barn eller andre kommer til skade. En beboer foreslog, at man undersøger alternativer til net f.eks. låg.

12 Dirigenten konkluderede, at før der kan tages stilling til forslaget, så må spørgsmålet om ansvar afklares. Afdelingsmødet vedtog derfor at bede afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret og administrationen afklare spørgsmålet om net eller låg, sikkerhed og ansvar og fremlægge resultatet på det ordinære afdelingsmøde i efteråret d. Opstilling af bord- og bænkesæt (Ulla Hagen) Ulla Hagen oplyste, at hun havde konstateret, at der nu var kommet flere bord- og bænkesæt. Tommy Høj Jensen bemærkede hertil, at sættene ganske rigtigt var kommet ud på fællesarealerne, men at der blev flyttet rundt på dem i løbet af dagen. Tommy Høj Jensen oplyste, at der samme dag var kommet 2 nye sæt og idéen var, at beboerne skulle vælge, hvilken type, der skulle indkøbes. Claus Dahl oplyste, at hver afdeling kan beslutte at købe bord- bænkesat og man betaler selv. Det blev vedtaget, at ejendomskontoret sender materiale ud til beboerne om valg af type af bord- og bænkesæt. Ulla Hagen stillede sig tilfreds med dette og trak sit forslag med bemærkning om, at hun håber de nye bord- og bænkesæt snart kan blive indkøbt. Tommy Høj Jensen bemærkede hertil, at der er 12 ugers leveringstid på sættene. d. Trampolin (Ulla Hagen) 8. Eventuelt Ulla Hagen informerede om, at hun efter forslaget var afleveret, havde drøftet det forsikringsmæssige i forbindelse med opsætning af trampolin, og at hun derfor frafaldt forslaget. Dirigenten henviste til en artikel på DAB s hjemmeside, der omhandlede problematikken om ansvar for trampoliner i boligafdelinger.

13 Ulla Hagen spurgte om information i opgange, som er meget forskellig. Hvem har ansvaret herfor? Tommy Høj Jensen oplyste, at ejendomskontoret kun sætter deres vagtseddel op, og at de tager forældet materiale ned, når de kommer rundt. Der blev spurgt om, hvor motorcykler skal parkere. Tommy Høj Jensen oplyste, at der ikke er dedikerede motorcykel p-pladser. Claus Dahl gjorde opmærksom på, at parkeringsreglerne står i ordensreglementet, og at der ikke må parkeres udenfor de dertil beregnede områder. Det betyder, at parkering på grønne arealer, gangstier m.v. herunder også ved tørre- og bankestativer er forbudt. Preben Bøgvald bemærkede, at problemet med ulovligt parkerede motorcykler ville blive løst ved indførelse af parkeringskontrol. Lise Hansen, B12, spurgte om der var noget nyt vedrørende internet. Bodil Madsen oplyste, at det er et punkt til drøftelse på dagsordenen på repræsentantskabsmødet på torsdag den 22. juni Tommy Høj Jensen bemærkede, at installationen er fra ca eller 2005, og at kvaliteten af det nuværende internet er meget forskellig fra hus til hus. Bjørn, B7, nævnte, at en lejer i afdeling B10 er blevet bedt om at flytte, da vedkommende holder indekat og spurgte, om man gør noget ved en tilsvarende situation i afdeling B7. Claus Dahl oplyste, at når afdelingsbestyrelsen får kendskab til ulovligt husdyrhold, er der en procedure herfor. Helle, B9, spurgte om hastigheden på afdelingens veje var et relevant problem. Claus Dahl oplyste, at emnet har været oppe på et tidligere afdelingsmøde, hvor der ikke var flertal for at nedsætte hastigheden til 40 km/t og opsætte chikaner. Claus Dahl opfordrede til, at man stiller nyt forslag herom på næste afdelingsmøde. Dirigenten bemærkede, at der er mulighed for, at indbringe spørgsmålet om hastighed på vejene i forbindelse med den igangværende høringsfase for den kommende lokalplan. Han gentog, at der er høring om lokalplanen indtil 7. august 2015 og borgermøde om denne den 22. juni Lokalplanen kan hentes på ejendomskontoret og på kommunens hjemmeside. Preben Bøgvald spurgte om godkendelse af budgetter for 2016.

14 Claus Dahl oplyste, at det er under udarbejdelse og vil blive fremlagt til godkendelse på det næste ordinære afdelingsmøde, der holdes i efteråret Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet til eventuelt, og dirigenten konstaterede dermed dagsordenen for udtømt og gav ordet tilbage til afdelingsformand Claus Dahl. Claus Dahl takkede dirigenten for god mødeledelse og afdelingsmødet for god ro og orden og en lødig debat. Mødet sluttede kl Tormod Ousager Dirigent Birthe Gram Referent

ekstraordinært afdelingsmøde

ekstraordinært afdelingsmøde Referat af torsdag den 17. september 2015 kl. 18.30 Lyngby Stadion, Restauranten, 2800 Kgs. Lyngby 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl bød velkommen til de fremmødte beboere fra i alt

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53

ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53 CARLSHØJ Afdeling B7-B15 DAB mrk. MDR-2012-00594 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53 1. Velkomst Afdelingsformand Jesper

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde

Referat af ordinært afdelingsmøde Afdeling B7-B15 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 31. oktober 2016 kl. 18.30-21.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang

Andelshaveforeningen Engvang Andelshaveforeningen Engvang www.hf-engvang.dk Referat af den ordinære generalforsamling Tirsdag d. 24. Marts 2009 Dagsorden: 1. Formandens velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Protokol og beretning. 4. Foreningens

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 17

AAB Silkeborg Afdeling 17 AAB Silkeborg Afdeling 17 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 28.08.17 Deltagere: Antal beboere: 31 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Steen Johansen Poul Rosenkvist Torben

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder Referat fra det ordinære regnskabsbeboermøde i Hyldespjældet Afholdt mandag den 24. marts 2014 kl. 19.30 i beboerhuset Der deltog 38 husstande. Derudover deltog: Drift konsulent Dennis Malm, BO-VEST Projektleder

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere