HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL."

Transkript

1 HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL.

2 Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle andelshavere altid holder sig opdateret omkring den gældende husorden. Således er det bestyrelsens håb, at de fleste dagligdagsspørgsmål måtte blive besvaret herved. Ændringer til husordenen vil blive annonceret på foreningens hjemmeside. Skulle der alligevel opstå tvivlsspørgsmål, står bestyrelsen til rådighed for at hjælpe. Bestyrelsen kan kontaktes på kontoret beliggende Borups Allé 25, st. tv. De til enhver tid gældende åbningstider kan findes på foreningens hjemmeside, Det er desuden muligt at kontakte bestyrelsen på Foreningens vicevært kan træffes på kontoret. De til enhver tid gældende træffetider kan findes på foreningens hjemmeside. Med venlig hilsen, Bestyrelsen Nærværende husorden er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. oktober Husordnen er modificeret på generalforsamlingen Husordnen er ændret d. 5. oktober 2009 samt 11. oktober Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 2 af 9

3 Indholdsfortegnelse Affald... 4 Altaner... 4 Antenner... 5 Badning... 5 Barnevogne og cykler... 5 Boldspil/leg... 6 Døre... 6 Forandringer... 6 Fuglefodring... 6 Fællesvaskeri... 6 Glas- og sanitetsforsikring... 6 Haveanlæggene... 6 Husdyrhold... 7 Knallert/motorcykler... 7 Musik... 7 Opgange (for-/bagtrapper)... 7 Opvaske-/vaskemaskine... 7 Rygning... 7 Skader på ejendommen... 7 Støj... 8 Tæppebankning... 8 Tøjtørring... 8 Vandspild... 8 Regler i øvrigt... 8 Lejere: Malerarbejde i lejligheden... 8 Erhvervslejemål... 9 Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 3 af 9

4 Affald Affald og andre effekter skal sorteres og bortskaffes i skraldesug, genbrugscontainere eller storskraldsrum efter gældende regler. Affald og andre effekter må ikke stilles på for- og bagtrapper. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som en væsentlig overtrædelse af boligaftalen/lejeaftalen og kan medføre eksklusion/ophævelse af lejemålet. Storskrald må ikke efterlades på loft- og kældergange eller i tomme loftrum, men skal derimod selvstændigt afleveres på en offentlig genbrugsstation (nærmeste genbrugsstation kan findes på Storskrald kan alternativt afleveres i storskraldscontaineren, der som udgangspunkt vil blive bestilt én gang i kvartalet. Mindre storskraldseffekter (under 1,5 meter i længde) kan afleveres én gang om ugen om onsdagen, i de dertil fremsatte skraldecontainere. Store bordplader, rør og gulvtæpper bør også skæres i mindre dele. Hvornår containerne er tilgængelige kan ses på foreningens hjemmeside. Affald eller øvrige effekter på for- og bagtrapper vil blive fjernet af viceværten uden varsel, og den pågældende andelshaver vil blive opkrævet et mindstegebyr på kr. 250,-. Der henvises til den på generalforsamlingen 2011 vedtagne beslutning vedr. genstande på for- og bagtrapper. Altaner For at undgå stridigheder omkring adfærd på altanerne gælder følgende regler: Altaner skal til enhver tid fremstå ryddelige. Vis hensyn ved brug af altanen. Din altan er enten lige over eller under en anden beboers soveværelse. Undgå unødig støj, røg og generende lys. Af hensyn til andre beboere må der ikke rystes dyner, tæpper eller lignende ud over altanerne. Udendørs ophængning af tøj, eller andet materiale, højere end altanens rækværk må ikke finde sted. Det er ikke tilladt at anvende altaner til husdyrhold, herunder fugle i voliere. Det er forbudt at grille på altanen. For at bevare et ensartet og pænt udseende af vores bygning gælder følgende regler: Altaner kan afskærmes med materialer, farver og fabrikater godkendt af bestyrelsen. Markiser kan kun opsættes med tilladelse fra bestyrelsen og kun i fabrikater og farver godkendt af bestyrelsen og må ikke gå længere ud end kanten af altanens rækværk. Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 4 af 9

5 Farvevalg af eventuel afskærmning og/eller markiser skal være inden for rammen af jordfarver (grønlig, brunlig, grålig, sort). Det er ikke tilladt at opsætte faste installationer, herunder antenner og paraboler. Der må ikke foretages fysiske ændringer på facader, altaner og altandøre. Det er ikke tilladt at afskærme altandøre. Altaner og altandøre må kun males i den nuværende farve. Maling til udvendigt vinduesareal og altandøre kan bestilles/afhentes hos viceværten. Farveændring skal vedtages på generalforsamling. Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle effekter udvendigt i murværk eller træværk. Der må ikke bores/files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside. Der må ikke monteres inddækning over altanhøjde. Regler angående beplantning: Det er ikke tilladt at opsætte/hænge blomsterkasser eller lignende på altanens yderside. Opsættes/hænges altankasser indvendigt skal materialet være zink eller galvaniseret stål. Der må ikke plantes planter, der ødelægger murværk med deres hæfterødder som f. eks efeu, vinranker eller lignende. Antenner Det er ikke tilladt at opsætte antenner og/eller paraboler på ejendommens tag, samt gade og gårdfacader. Badning Af hensyn til de øvrige beboere, bør der ikke brusebades i lejlighederne mellem kl. 23:00 og kl. 05:00. Det fælles baderum er åbent hver dag fra kl. 06:00 til kl. 00:30. Barnevogne og cykler Det er ikke tilladt at stille barnevogne og cykler på trappeopgange, i gennemgange eller på andre steder, hvor de kan være til gene for forbipasserende. Barnevogne stilles i de barnevognsskure i gården. Cykler må kun stilles i cykelkælderene eller i cykelstativerne der er indrettet til formålet i ejendommen. Christianiacykler eller cykelvogne må kun stilles i cykelkælderene eller udenfor ejendommen, de må ikke stå i gården. Cykelkørsel i port og i gård er ikke tilladt. Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 5 af 9

6 Boldspil/leg Børns leg i kældre, på loftrum og i fællesvaskeriet er ikke tilladt. Boldspil er kun tilladt i ejendommens boldbur. Det er ikke tilladt at tegne på ejendommens facader og vægge. Børns leg og støjende adfærd er ikke tilladt i gården søndag-torsdag efter kl. 21:00 og fredag og lørdag efter 22:00. Døre Ejendommens for- og bagtrappedøre, låger til kældernedgange samt port og gennemgange skal være lukkede og må ikke blokeres ved anbringelse af træstykker eller andre genstande. Forandringer Ændringer, ombygninger eller særlige installationer i såvel andelsmål, lejemål som erhvervslejemål må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Fuglefodring Det er ikke tilladt at fodre fugle i gården. Det er ej heller tilladt at ophænget fuglekugler i vinduer eller lignende. Overtrædelse heraf kan medføre alvorlig forurening og kan desuden tiltrække rotter til ejendommen. Fællesvaskeri Ejendommens fællesvaskeri må kun benyttes af ejendommens beboere. Beboerne bør ligeledes drage omsorg for, at der ikke øves hærværk på vaskeriet, samt at døren altid er lukket, når vaskeriet forlades. Børns leg og ophold er forbudt i vaskeriet. Glas- og sanitetsforsikring Der er tegnet en glas- og sanitetsforsikring, der bl.a. omfatter samtlige ruder i lejlighederne. Omfattet af forsikringen er ligeledes håndvaske og wc-kummer. Haveanlæggene Beboerne bør være med til at værne om ejendommens grønne områder, samt ikke beskadige buske og træer. Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 6 af 9

7 Husdyrhold Det er ikke tilladt at holde hund eller at have hund i pleje. Det er tilladt at holde kat, men katte må ikke færdes i gården. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som en væsentlig overtrædelse af boligaftalen/lejeaftalen og kan medføre eksklusion/ophævelse af lejemålet. Knallert/motorcykler Unødig støj på ejendommens område bør generelt undgås. Knallerter og motorcykler må ikke stilles i trappeopgange, gennemgange, i porten eller i gården. Ligeledes er det forbudt at henstille knallerter og motorcykler i kælderrum eller i ejendommens fællesrum, hvis benzintanken indeholder benzin. Musik Benyttelse af radio og fjernsyn samt musikinstrumenter og lignende skal ske med fornøden hensyntagen til øvrige beboere. Musik må ikke kunne høres uden for lejlighederne mellem kl. 23:00 og kl. 08:00. Hvis der høres musik efter kl. 23:00, skal vinduer mod gårdsiden være lukket! Opgange (for-/bagtrapper) På grund af brandfare er det ikke tilladt at opbevare, henstille eller i øvrigt anbringe effekter, herunder sko, planter, reoler mv. på trapperne. Det er ligeledes forbudt at henstille cykler og barnevogne i trappeopgangene. Opvaske-/vaskemaskine Installation af vaskemaskiner og opvaskemaskiner må kun finde sted med bestyrelsens godkendelse. Rygning Det er forbudt at ryge på fællesarealer, dvs. loft, kælder, trappeopgange, gennemgange, vaskeri, bestyrelseslokale, fællesbad og beboerlokalet. Skader på ejendommen Skader på ejendommen bedes hurtigst muligt meddelt til viceværten/bestyrelsen. Hvis en beboer ødelægger ting på ejendommen eller dennes faste installationer, bliver den pågældende beboer Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 7 af 9

8 pålagt at udbedre skaden. Hvis beboeren ikke er i stand til at udbedre skaden selv, sætter bestyrelsen arbejdet i gang for skadevolders regning. Støj Vis hensyn til andre beboere. Undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst dagtimerne på hverdage når der skal foretages arbejde, der kan være til gene for andre beboere. Boremaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes mellem kl. 08:00 og kl. 20:00. Tæppebankning Tæppebankning må kun finde sted på hverdage mellem kl. 09:00 og kl. 14:00, på søn- og helligdage dog kun mellem kl. 09:00 og kl. 12:00. Tøjtørring Tørring af tøj bør kun ske på de anviste steder. Tøjtørring må ikke finde sted ud af ejendommens vinduer. Udendørs ophængning af tøj højere end altanens rækværk må ikke finde sted. Vandspild Undgå unødigt vandspild. Drag omsorg for at vandhaner og blandingsbatterier ikke drypper, samt at cisternerne ikke løber. Meddel omgående viceværten hvis der er noget galt, så eventuelle reparationer kan blive udført. Regler i øvrigt Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. april 1996 med de på efterfølgende generalforsamlinger vedtagne ændringer. Vi henviser til vedtægter, andre vigtige beslutninger, salgsprocedure, indflyttermappe, referater mv. på Lejere: Malerarbejde i lejligheden Henvendelser om istandsættelse, der helt eller delvist skal bekostes af lejlighedens vedligeholdelseskonto, skal ske til foreningens vicevært eller ejendomsadministrationen, der kan oplyse om indestående på vedligeholdelseskontoen. Det er en forudsætning for godtgørelse af Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 8 af 9

9 afholdte udgifter til egen maler eller maling og tapet, at arbejdet kan godkendes af foreningens bestyrelse. Erhvervslejemål Affald, emballage m.v. må ikke bortskaffes med foreningens skraldesug eller containere, men skal fjernes fra ejendommen ved lejerens foranstaltning og for dennes regning. Virksomheden må ikke ved støj og ilde lugt eller på anden måde, være til gene for ejendommens øvrige beboere, men overholde de til enhver tid gældende love, vedr. miljøbestemmelser. Version 1.1 Ændret d. 11. juni 2013 Side 9 af 9

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere