Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014"

Transkript

1 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september

2 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Aktuelle udfordringer

3 Hvem er Bygningsstyrelsen?

4 1. Danmarks største offentlige bygherre og ejendomsvirksomhed En statslig styrelse under Klima- Energi- og Bygningsministeriet. Kontor og universiteter Igangværende og planlagte byggeprojekter til ca. 14 mia. kr. 3 mio. m2 statsejd. til en værdi af mere end 37 mia. kr. 1,3 mio. m2 private lejemål Driftsomsætning på 3 mia. kr. Ca. 220 medarbejdere i København og Aarhus Fusion for 3 år siden

5 Direktion Bygningsstyrelsens organisation Direktionssekretariat HR Økonomi Jura Projekter 1 Projekter 2 Projekter 3 Vedligehold og drift Kunderådgivning Planlægning og energi IT og data Private lejemål og portefølje Byggestøtte Ejendomsadministration 5

6 Intern opgavevaretagelse Eget jura kontor: Internt rådgivningsorgan i alle byggeriets faser. Men indkøber dertil juridisk bistand. Projekter 1-3 Tre byggende kontorer (projekter 1-3): Indkøber rådgivning i alle byggeriets faser. Vedligeholdelsesafdeling: Indkøber rådgiver og udførelse Økonomi Projektet Kunderådgivning Forsikringsteam Byggefaglige vidensområder fx vedr. Energi, digitalisering, totaløkonomi, kunst, arkitekturpolitik Jura

7 Fokusområder

8 Fokus som bygherre Tørt byggeri opføres som hovedregel som hovedentreprise, totalentreprise eller OPP. Vådt byggeri opføres med færrest mulige entrepriser. Udskilt byggeledelse ved projekter > 50 mio. kr. Standardiserer udbuds- og projektmateriale. Øget konkurrence via flere bydende herunder flere udenlandske entreprenører. Test af konkurrencepræget dialog som udbudsform. Løbende og øget dialog med markedet

9 Fokus som bygherre (fortsat) BYGST opfører som udgangspunkt byggeri i lavenergiklasse BYGST baserer så vidt muligt valg på totaløkonomi. BYGST udvikler metoder for energimæssig kvalitetsstyring af byggesager via test inden AB-aflevering

10 Hvilke fordele håber vi en øget dialog med markedet vil give os?

11 .fordele af øget dialog med markedet Bedre dialog mellem udbydere, rådgivere og entreprenører og bedre muligheder for tidligere inddragelse af entreprenøren. En større grad af standardiserede udbudsformer, der kan vælges ud fra. Større bygbarhed. Omkostningseffektive og praktisk gennemførlige løsninger. Vidensoverførsel mellem udvikling og produktion, som er væsentlig for at sikre effektivisering og produktudvikling

12 Vi bygger i Danmark og Kina

13 SDU Kolding Campus Kolding SDU Nybyggeri kvm 310 mio. kr. Udførelsesfase Overdrages

14 Mærsk Bygningen KU Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Nybyggeri kvm 1,3 mia. kr. Udførelsesfase Overdrages

15 HEALTH AU Institut for Biomedicin Renovering og nybyggeri kvm 655 mio. kr. Hovedprojektfase Overdrages

16 Vestre Landsret (OPP) Kunde: Domstolsstyrelsen Overdrages 2014 DATO:

17 Planlægning af byggeri i en politisk kontekst

18 Hvordan forløber en typisk byggesag 1. Henvendelse fra kontor- eller universitetskunde med afklaring af projektets mål vedr. byggeriets størrelse, funktionalitet, fysisk og mentalt arbejdsmiljø, driftsøkonomi, opførelsespris/lejeniveau, energikrav og tid. 2. Styring af proces og rådgivere i byggeriets faser fra idéoplæg til projektering. 3. Aktstykke ifm. projektforslag eller efter licitation. 4. Udbud: Sikring af juridisk indhold, udbud i EU eller underhåndsbud. 5. Udførsel: Sikring af tid, økonomi og kvalitet

19 Projektorganisering for projekter over 300 millioner

20 Sag med aktstykke

21 Aktstykke proces 60 mio. kr. grænse for kontorbygninger 100 mio. kr. grænse for universitetsbygninger Indhold af aktstykke: Byggesagsrapport Hovedelementer i byggeriet Redegørelse for finansieringskilder Nedrivning Rentabilitetsberegning hvis der bygges i højere klasse end BR Totaløkonomisk vurdering Redegørelse for evt. budgetusikkerheder

22 Aktuelle udfordringer

23 Væksthuset i Aarhus

24 SDU Kolding

25 SDU Kolding

26 Aktuelle udfordringer Gennemføre byggerierne Konsolidere byggestyring Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked Selvejediskussion BYGST bidrag Markedsstyrke Praktisk indsigt og viden om byggeri Masser af holdninger

27 Retsbygninger (Roskilde, Frederiksberg og Viborg)

28 Udfordringer ift. branchen

29 udfordringer ift. rådgiverbranchen Bedre processtyringskompetence. Ved totalrådgivning bedre sammenhæng mellem arkitekt- og ingeniørprojekter. Generelt større 3D- og BIM-kompetencer. Manglende kvalitet i projektmateriale. Totaløkonomiske vurderinger og beregninger. Realitet i energiberegninger ift. realiserede niveau

30 3D installationer Niels Bohr Bygningen

31 udfordringer ift. entreprenørbranchen Byde, når man er blevet prækvalificeret! Logistik indarbejdes bedre i arbejdstidsplaner for reduktion af spild og omkostninger. Behov for bedre og løbende mangelafhjælpning (mangelfri aflevering). Generelt større 3D- og BIM-kompetencer

32 Begyndende kapacitetsudfordringer i markedet for større projekter (>50 mio.)

33 Begyndende kapacitetsudfordringer på markedet for projekter > 50 mio. kr. Staten, regionerne, enkelte kommuner og udvalgte private bygger (samtidig) Sideløbende er der færre store entreprenører pga. konkurs og tilbageværende er mindre pga. krise. Det er svært at opnå tilstrækkelig konkurrence (færre bydere end normalt 5 prækvalificerede). Flere eksempler på, at prækvalificerede virksomheder alligevel vælger at afstå fra at byde. For ringe muligheder for at få bydere til total- og hovedentrepriser for de store projekter

34 De mindste virksomheder i Danmark udgør den største andel af den samlede omsætning Omsætningen for udførende bygge- og anlægsvirksomheder opdelt efter antallet af ansatte i virksomhederne,

35 Konklusioner / Sammenfatning

36 Konklusioner / Sammenfatning At lægge mange kræfter i de indledende faser og sikre et velafdækket projekt inden politisk forelæggelse. Dyrke gentagne samarbejder med de gode rådgivere og entreprenører (inden for gældende regler). Kvalificere dine indkøb som bygherre: Opbygge bygherreorganisation med højt vidensniveau, der kan matche og udfordre de kompetencer der indkøbes!

37 Niels Bohr Bygningen

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gå hjem-møde om investeringsstrategier

Gå hjem-møde om investeringsstrategier Ejendomsforeningen Danmark og Bygningsstyrelsen byder velkommen Gå hjem-møde om investeringsstrategier og grønne ejendomme Bygningsstyrelsens kantine, Sankt Hans dag 2014 1 Agenda 1. Investeringsstrategier

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen Eksekvering i Bygningsstyrelsen ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen 1 En historie om eksekvering i en offentlig driftsvirksomhed Fakta om Bygningsstyrelsen Hvad er eksekvering i Bygningsstyrelsen? Fusionsudfordringen

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere