Æbleparken Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476"

Transkript

1 AG Æbleparken Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

2 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual 1.2 Oprettet/sidst ændret 2. Generelle data for anlægget 2.1 Ejendommens beliggenhed 2.2 Varmeleverandør (ejer/administrator) 2.3 Kontrolmanualens placering/form 2.4 Orientering af beboerne ved ændringer 2.5 Leverandør af kontrolmanual 2.6 Procedure ved eventuelle fejl og mangler samt bygningsændringer 3. Dimensioneringsgrundlag 3.1 Generel beskrivelse af dimensionering 4. for udsat beliggenhed 4.1 Etagereduktion 4.2 Gavl/hjørnereduktion 4.3 Ekstra reduktion 4.4 Facadereduktion 5. Aflæsningsprocedure 5.1 Varsling 6. Varmefordelingsmålere 6.1 Måleroversigt for ejendommen 6.2 Beskrivelse og aflæsning af aktuelle målere 2

3 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, skal varmeleverandøren (ejer/administrator) etablere et kontrolsystem for at sikre varmeforbrugerne et grundlag for fordeling af varmeforbruget. Endvidere skal det sikre at varmeleverandøren vedligeholder sine varmemålere på fornuftig måde og i overensstemmelse med målerleverandørens forskrifter. Denne vejledning skal tjene til at beskrive de væsentligste elementer til sikring af ovenstående. Systemet skal være beskrevet i en kontrolmanual, og de tilsluttede varmeforbrugere skal være informeret om, at den findes, og at relevante informationer heri er tilgængelige for beboerne på anmodning. Der er indgået abonnementsaftale med Techem Danmark A/S for ejendommen. Kontrolsystemet indeholder en kontrolmanual med information til varmeforbrugerne. 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual Ejendommens stamdata vedligeholdes løbende. Den tilrettede kontrolmanual udsendes en gang årligt i forbindelse med udsendelse af varmeregnskab til ejendommens ejer eller administrator. 1.2 Oprettet/sidst ændret Denne kontrolmanual er oprettet første gang på baggrund af de oplysninger om bygninger og varmeanlæg, som Techem Danmark A/S var i besiddelse af på oprettelsestidspunktet. Oprettelsesdato: Oprettelse udført af: Techem Danmark A/S Denne kontrolmanual er senest redigeret og udsendt på nedenstående dato. Udgivelsesdato for denne kontrolmanual:

4 2. Generelle data for anlægget 2.1 Ejendom 0502/01476 Æbleparken Afd Odense N; 2.2 Varmeleverandør (ejer/administrator) Ejerforeningen v/steen Hansen Æbleparken 3, 1.sal 5270 Odense N / Kontrolmanualens leveringsform/form Leveringsform: PDF 2.4 Orientering af beboerne ved ændringer Sker der ændringer i kontrolsystemet, registreres disse i kontrolmanualen, når den opdateres en gang årligt. Varmeforbrugeren vil derfor kunne se, hvilke ændringer der er foretaget. Ændringer vil oftest ske på foranledning af varmeleverandøren. Det kan for eksempel være ændring af regnskabsperiode eller forandringer i arbejdsgangen hos serviceselskabet. I afsnit 1.2. kan det ses, hvornår kontrolmanualen sidst er blevet opdateret. 2.5 Leverandør af kontrolmanual Udarbejdelse af kontrolmanualen, samt kontrol og aflæsning af varmemålere foretages af: Techem Danmark A/S Techem Danmark A/S Techem Danmark A/S Trindsøvej 7B Nørregade tv. Anders Billesvej Århus C 6100 Haderslev 7000 Fredericia Procedure ved eventuelle fejl og mangler samt ved bygningsændringer Ved den årlige aflæsning efterses målernes tilstand. Konstateres her fejl og mangler, vil disse blive udbedret af Techem Danmark A/S. Det er varmeleverandørens pligt, at der er målere monteret. Derfor skal varmeleverandøren give Techem Danmark A/S besked, såfremt der sker ændringer i varmeanlægget eller der skal monteres nye målere. Techem Danmark A/S vil derefter sørge for udbedring af fejl og mangler. 4

5 3. Dimensioneringsgrundlag Ved et varmeanlægs dimensioneringsgrundlag forstås en overordnet redegørelse for/ beskrivelse af anlægget med det formål at vurdere, om målerne passer til anlægget. Dette skal bruges, når et anlæg etableres eller ændres. 3.1 Generel beskrivelse af dimensionering Udlægningstemperaturer er planstørrelser for frem- og returløbs temperaturer i varmemedier. Det er ikke de faktiske temperaturer i varmesystemet. I henhold til DIN EN 834/835 bruges tm,a.(middel udlægningstemperaturerne for varmemedier) til bedømmelse af målernes egnethed. I Danmark skelnes der mellem lavtemperatur anlæg og ikke lavtemperatur anlæg. I skemaet er definitionen af lav temperaturanlæg vist ved temperaturgrænser i henhold til tm,a. I nedenstående skema fremgår det f.eks. at Techem V93 fordampningsmåler er egnet i anlæg med tm,a mellem 60º og 110º. For at kunne vurdere målernes egnethed skal det også undersøges hvordan rørføringen i varmesystemet er. Der må f.eks. ikke anvendes fordampningsmålere i en-strengs anlæg med vandret fordeling over flere lejemål. Supplerende oplysninger vedr. ovenstående kan skriftligt rekvireres. 5

6 4. for udsat beliggenhed for udsat beliggenhed skal, i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober, gives til bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderst beliggende i bygningen. Bekendtgørelsen gælder kun ejendomme, hvor varmemålere er opsat efter 1. februar I ejendomme, hvor varmemålerne var opsat inden 1. februar 1997, er der almindeligvis givet reduktioner efter varmemålerfirmaets beregninger, som stort set er identiske med det nye regelsæt. De mest almindelige reduktioner er etagereduktioner, der gives i ejendomme med 3 til 8 fuldt opvarmede beboelses lag, samt gavlreduktioner, der gives for udsatte værelser med mere end én ydervæg Etagereduktion Der gives 10 % reduktion på alle skalastørrelser i øverste og nederste opvarmede etage. 4.2 Gavl/hjørnereduktion Der gives 15 % gavlreduktion for udsatte værelser med mere end en ydervæg, hvis værelset ikke støder op til en anden opvarmet ejendom. Der gives kun reduktion for den radiator der står nærmest gavlen. Vender gavlen mod nord eller øst gives 5 % ekstra reduktion. 6

7 4.3 Ekstra reduktion 7

8 4.4 Facadereduktion Facadereduktion gives kun i ejendomme med mindst otte etager. 8

9 5. Aflæsningsprocedure 5.1 Varsling 1. Varslingsseddel hænges op i opgangen eller lægges i postkassen 3-4 dage før aflæsning. Ovenstående er et eksempel, kun til vejledende brug 9

10 2. Varslingsseddel bruges, hvis beboeren ikke er hjemme ved 1. besøg. Ovenstående er et eksempel, kun til vejledende brug 10

11 3. Varslingsseddel bruges i de tilfælde, hvor beboeren heller ikke er hjemme ved 2. besøg. Ovenstående er et eksempel, kun til vejledende brug 11

12 00010 Æbleparken 114, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 116, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 118, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 120, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 122, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 124, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 12

13 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 126, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 128, st, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,70 Funk-EHKV ,00 0,75 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0,90 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 114, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 116, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 118, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 120, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 13

14 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 122, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 124, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 126, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 128, 1sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,80 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 114, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 116, 2sal, 5270 Odense N; 14

15 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 118, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 120, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 122, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 124, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 126, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 15

16 00240 Æbleparken 128, 2sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 1,00 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,80 Funk-EHKV ,00 1, Æbleparken 114, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 116, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 118, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 120, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 122, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 16

17 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 124, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 126, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0, Æbleparken 128, 3sal, 5270 Odense N; Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,85 Funk-EHKV ,00 0,70 Funk-EHKV ,00 0,65 Funk-EHKV ,00 0,85 17

18 6.1 Beskrivelse og aflæsning af aktuelle målere Techem Optica Data II Radiobaseret varmefordelingsmåler, der angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner. Displayet skifter mellem 3 visninger: 1. visning: Måler nr. 2. visning: Det opsummerede forbrug siden sidste skæringsdato. 3. visning: Det opsummerede forbrug på skæringsdatoen. Man kan, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug. Radiatorydelsen måles med stor nøjagtighed ved hjælp af to-føler princip, stabil microelektronik og kvalitetsfølere. Kun det reelle forbrug måles - ikke "fremmed" energi såsom solindfald, brændeovne o.l. På displayet kan der umiddelbart aflæses aktuel tællerstand dvs. det akkumulerede forbrug siden sidste skæringsdato, endvidere forbruget fra foregående regnskabsperiode, målerens nummer samt en evt. fejlkode. Techem Optica Data II varmefordelingsmåler aflæses via et radiosignal, derfor behøver vi ikke længere adgang til lejemålene. Desuden opnås ved elektronisk data overførsel, kontrolaflæsninger for hele året, der bl.a. anvendes i forbindelse med flytninger. Der kan forekomme tre fejlkoder: F-1 = Følerfejl. Fjernfølertilslutningen repareres, derefter genstartes anlægget på ny. Er måleren defekt, udskiftes denne. C-1 = Checksum fejl. Kan ikke repareres, måleren udskiftes. F-7 = Kommunikationsfejl. Måleren udskiftes. Måleren gemmer selv aflæsninger på forud kodede datoer. Hermed bliver aflæsningsperioden ens for alle beboere uanset hvornår vi aflæser målerne. Måleren tilpasses radiatorens ydelse/varmeafgivelse. Måleren kan anvendes på radiatorer med en ydelse fra 100 til 15999W. Ved ydelser herudover monteres to eller flere målere. Måleren er forsynet med batteri til min. 10 års drift. Herefter udskiftes måleren i forbindelse med års aflæsningen. 18

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Øvrige kundeforhold...6

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Når fordelingsregnskabets time er kommet Få mere tid... lad ista klare regnskabet Med ista som partner er fordelingen af udgifterne til varme-, vand-

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Energy-Line Brugermanual

Energy-Line Brugermanual Energy-Line Brugermanual Indholdsfortegnelse Velkommen til Energy-Line... 3 Hvorfor energiregistrering... 3 Log på Energy-Line... 4 Forside & Menu... 5 Personlig menu... 6 Brugere... 7 Oprettelse/Redigering

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning.

Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning. Tak for et godt seminar Årets varmemesterseminar er overstået, og vi er vendt hjem med mange gode input og forslag, som vi kan arbejde videre med. Vi vil gerne takke jer for den indsats, I gjorde på seminaret,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningens indhold... 3 2.2

Læs mere

Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme

Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013 Energieffektivisering

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lillegrund 2 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. december 2014 Til den 19. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Indledning... 5. Fase 1 Opstart af sag... 6. Hændelsen... 6. - Stormrådets meddelelse om stormflod... 6. - Orientering til selskaberne...

Indledning... 5. Fase 1 Opstart af sag... 6. Hændelsen... 6. - Stormrådets meddelelse om stormflod... 6. - Orientering til selskaberne... PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Stormrådet Opdateret 26-08-2013 Indledning... 5 Fase 1 Opstart af sag... 6 Hændelsen... 6 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 6 - Orientering til selskaberne...

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere