Anmodning om vvm-screening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om vvm-screening"

Transkript

1 Side: 1 af 2 MB Consult, Ulvedalsvej 2, 8410 Rønde Ref: CE 0379 Anmodning om vvm-screening Anmeldelsen gælder for en husstandsvindmølle der ønskes opstillet på følgende ejendom: Adresse: Ulvedalsvej 2 Post nummer: 8410 Rønde Ejendommens matrikel: 25a, Thorsager By, Thorsager Kommune: Syddjurs Kommune By: Ejendommens ejers oplysninger: Navn: Marianne Brøndlund Adresse: Ulvedalsvej 2 post nummer: By: 8410 Rønde CVR nummer: Telefon: Mobil: På vegne af ejendommens ejer, vvm-anmeldes sagen, af: Ansøger: John Nielsen, Cirkel Energi Farvervej 35, 8800 Viborg cvr nr.: mobil: Underskrift: Dato: 23. august 2013

2 Side: 2 af 2 MB Consult, Ulvedalsvej 2, 8410 Rønde Ref: CE 0379 Anmodning om vvm-screening Husstandsvindmøllens karakteristika: Type: HSWind Viking 25 (25 kilowatt) Møllen opstilles for sig selv, i nærhed af bebyggelsen på ejendommen. Anvendelse af naturresourcer: Affaldsproduktion: Forurening: Skyggekast på ejendommen. Risiko for uheld: Meget lav. Møllen er typegodkendt (se bilag: Risø DTU Viking 25). Gener: Husstandsvindmøllens hovedmål: Total højde over fundament: Navhøjde: 24.5 m 18,0 m Rotordiameter: Rotor areal: 14,0 m 133,0 m² Husstandsvindmøllens placering, i forhold til det omkring liggende land: Nuværende arealanvendelse: Landejendom Vådområder: Skovområder / skovbyggelinjer Vadehavsområde: Særlig landbrugsområder: Tætbefolkede områder / støjfølsomme områder: Kystområder: Reservater / naturparker Områder der er omfattet af fredninger eller beskyttet: Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Vigtige landskaber set ud fra kultur, historisk, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres): Påvirkningernes grænseoverskridende karakter: Skyggekast vil være begrænset til naboejendommens mark. Blink vil ikke blive et problem på grund af de meget store afstande der er til nabo-beboelserne. Derfor vil møllestøj heller ikke blive et problem. Påvirkningsgrad og kompleksitet: Vil være meget lav, da ejendommen og vindmøllens placering er meget isoleret. Påvirkningens sandsynlighed: Meget lav. Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet: Aldrig.

3 PROJEKTRAPPORT CE 0379 PLACERING AF VIKING 25 HUSSTANDSVINDMØLLE M.B. CONSULT ULVEDALSVEJ 2, SMOUEN 8410 RØNDE

4 Side: 1 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Besigtigelse af opstillingssted: Formål: Deltagere: Tid & sted: Nærmere præsentation af HSWind Viking 25 vindmølle, besigtigelse af potentielle opstillingssteder. Marianne Brøndlund, ejer. Kim Bilskov (KBI), Cirkel Energi. 26. juni 2012, hos M.B. Consult, Ulvedalsvej 2, Smouen, 8410 Rønde. Møllepræsentation: KBI forklarede om møllens konstruktion og viste præsentation samt brochuremateriale af møllen. Besigtigelse og valg af opstillingsstedet: Der var som udgangspunkt et potentielt opstillingssted på ejendommens jord: sydvest for den vestlige driftsbygning. Møllen har ved denne placering, tydelig tilknytning til ejendommen da den står nær bygningerne, samt ud mod åben mark. Placeringen vil sørge for at møllen producerer megen grøn strøm til gavn for naturen og miljøet. Afstanden til naboer er fint høj. Selve området byder på fine vindressourcer, men det er af stor betydning at vest- og sydvestenvinden så frit ind til møllen som muligt. For at få bedst mulig produktion ud af møllen har Marianne Brøndlund valgt at opstille møllen af typen Viking 25 (25 kilowatt), som produceres af HS Wind. Viking 25 er med tårn-tilt. Det letter installationen og vedligeholdelse foregår på jorden. Fundamentet støbes på stedet med armeret beton, i en 10 x 10 meter korsform. Møllens farver og materialer: Tårnet er udført i galvaniseret stål. Møllen er udført med glasfiber skjolde og vinger i hvid. Hoveddata for viking 25 vindmøllen: Totalhøjde Navhøjde Rotor diameter Bestrøget rotor areal 24,4 meter 18,0 meter 13,0 meter 133,0 meter

5 Side: 2 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Geografiske data: For stedet er der følgende grunddata: Afstand fra bebyggelse Afstand til egen beboelse Afstand til nærmeste nabo 20 m 155 m 175 m Afstand mod forhindring 1) i nord Afstand mod forhindring i øst Afstand mod forhindring i syd Afstand mod forhindring i vest >600 m >600 m 105 m 500 m Fundaments højde over hav Adgang til stedet Vurdering af undergrund (ift. fundament) 36 m Grusvej/Græsmark OK Noter: 1) Med 'forhindring' herover menes bygning, bakketop eller skov/hegn på 6 meter eller der over ift. møllefundament.

6 Side: 3 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Fotos Foto 1: Udsigt fra placeringen mod nord. Foto 2: Udsigt fra placeringen mod øst.

7 Side: 4 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Fotos Foto 3: Udsigt fra placeringen mod syd. Foto 4: Udsigt fra placeringen mod vest

8 Side: 5 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Visualisering Foto 5: Visualisering af møllen på placeringen set fra øst.

9 Side: 6 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Luftfotos Foto 6: Afstande fra vindmøllens placering til bygninger og beboelse. Foto 7: Afstande fra vindmøllens placering til naboer.

10 Side: 7 af 7 Projektrapport M.B. Consult 8410 Rønde Ref: CE 0379 Situationsplan Figur 1: Situationsplan for mølleplacering. Præcise koordinater for: X= / Y= UTM 32 (ETRS89).

11 n13000 RevNo Revision note Date Signature 01 Calouts added, detail views created and dimensiones changed CBB Checked A A B A B C C A 11 1 C D Detail C A 3 Section A-A D D 4 B 6 8 Detail D 10 9 E Detail A E Item Number HSWind No. Title Quantity Material backstay 12m cpl. 3 F Pinbolt part backstay 6m cpl Washer M16 24 DIN 125 A HV/ FZV F Pinbolt Part 1 1 S Tower cpl. 1 Detail B Foundation cpl backstay 12m gin pole cpl backstay 6m gin pole cpl Nut M16 12 ISO / FZV G Nacelle cpl Bolt M16 12 ISO / FZV G 6 Detail E Nut M10 4 ISO / FZV Washer M27 4 DIN 125 A HV/ FZV 7 E Nut M27 4 ISO / FZV Washer M10 4 DIN 125 A HV/ FZV 0 This drawing, calculation, specification and related documentation must not be passed on to any person not authorized by HSWind to receive it, nor be copied, changed, modified or outherwise made use of by such person without authorization from HSWind H Drawn by SH Checked by Approved by - date Material Date Scale 1:70 H HSWind Aps Clausholmvej , Denmark Title Viking 25 cpl. No Rev Document A2 Sheet

12 Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi 30. maj 2011 J.nr Godkendelse Risø DTU : Viking 25. HSWind. Udstedt til: HSWind ApS Clausholmvej 24, DK-8960 Randers CVR: DK Gældende for: Viking 25kW opstillet på 18 m afbaduneret og vipbart rørtårn Godkendelsesnummer: Risø DTU Dato for udstedelse: 30. maj 2011 Gyldig indtil: 30. maj 2014 Udestående punkter: Varighedstest afsluttes og godkendes Gyldighed og forudsætninger. Godkendelsen er i henhold til Bekendtgørelse nr. 651 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller af 26. juni 2008 samt Godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal på 200 m2 og derunder, dateret 19. marts 2011, samt Energinet.dk's tekniske forskrift TF for vindkraftværker større end 11 kw, dateret Udestående punkter. Varighedstest er påbegyndt den 8. marts 201 og afsluttes den 8. september 2011, eller indtil at nedenstående betingelser er opfyldt og godkendt: mindst 6 måneder i automatisk drift og mindst 90 % rådighed mindst 2500 timer med energiproduktion mindst 250 timer med produktion i vind over 9 m/s mindst 25 timer med produktion i vind over 13,5 m/s Møllens tekniske data. De tekniske data for Viking 25 fremgår af Bilag 1 Manualer og dokumenter. Liste over manualer, beregninger, tegninger og dokumenter for Viking 25 ses af Bilag 2 Peggy Friis Godkendelsessekretariatet for Vindmøller Risø DTU, Postboks 49 Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax

13 Bilag 1: Møllen tekniske data. Mølletype [-] HSWind 25 kw Betegnelse [-] Viking 25 Rotor diameter [m] 13 Rotorareal [m2] 133 Antal vinger [-] 3 Effekt (Nominel) [kw] 25 Effektregulering [-] Stall Rotorplacering [-] Upwind Tilt [⁰] 5 Koning [⁰] 3 Omdrejningstal (Nominel) [rpm] 65,6 Output (AC/DV) [V] AC Navhøjde [m] 18 Totalhøjde [m] 24,5 Start vindhastighed [m/s] 4 Nominel vindhastighed [m/s] 13 Stop vindhastighed [m/s] 25 Maksimal vindhastighed [m/s] 37,5 Tårntype [-] Afbarduneret vipbart rørtårn IEC Vindklasse [-] Class III. Bremse Drift [-] Elektromekanisk bremse Sikring mod overløb [-] Tipbremse Vinger [-] OLW 601 LO1 Generator [-] Assynkron Krøjestsyem [-] Aktiv krøjning Strying [-] Mita teknik IC1100 Peggy Friis Risø DTU er godkendt af Energistyrelsens til at foretage teknisk godkendelse af vindmøller på 25 kw og derunder i henhold til Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller, jf. Energistyrelsens godkendelse nr. 4 af ikke-akkrediterede virksomheder til udførelse af godkendelse af vindmøller. 2

14 Bilag 2: Manualer og dokumenter for Viking 25. Dokument Betegnelse Dato Spcifications Viking 25. Ver 1.02 DA Brugermanual Viking 25 version Installationsmanual Viking 25 version 1.01 Servicemanual Viking 25 version Servicerapport årligt eftersyn 1.01 Power Quality Report. Viking 25kW. HSWind Feb Acoustic Noise Emission, IEC ed 2. Viking 25, Report P Bo Søndergaard. Grontmij Design Calculations (Results). HSWind 25 kw Wind Turbine. Rev A1.Load calculations on HSWind 25. According to IEC A2.Calculations for Viking 25 wind turbine. STAAD analysis. Rev A3.Calculation for Viking 25. Mathcad structural calculations, Rev 01 A4.Calculation for Viking 25. FEM Analysis of the rotor hub. Rev A5.Calculation for Viking 25. FEM Analysis of the frame. Rev A.7.Determination of brake torque Fundamentsberegning på ler. Sag Viggo Madsen. Højbjerg Fundament Plan. Viggo Madsen. Højbjerg As3867. CSM, KISSsoft Reports for As3867, Bearings, Gears, Shafts Tegningsoversigt Viking 25 rev Duration Test Measurements. HSWind Ongoing Power Curve Measuremets. HSWind Ongoing Risø DTU : Viking 25. HSWind. Certification report. Risø DTU. Peggy Friis Ongoing Peggy Friis Risø DTU er godkendt af Energistyrelsens til at foretage teknisk godkendelse af vindmøller på 25 kw og derunder i henhold til Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller, jf. Energistyrelsens godkendelse nr. 4 af ikke-akkrediterede virksomheder til udførelse af godkendelse af vindmøller. 3

15

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller 2012-2013 Peggy Friis; Pernille Daub Rapport DTU Wind Energy E-0048 (DK) 2013 Af Peggy Friis; Copyright: Forsidefoto: Hel eller delvis

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Vindpark Øster Børsting

Vindpark Øster Børsting Vindpark Øster Børsting Bilag 5 VVM-redegørelse med Miljørapport Vindmøller ved Øster Børsting Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering April 2012 Udgiver: Udarbejdet af: Redaktion: Layout:

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Risø-R-Report Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Risø-R-1802 (DA) December 2011 Forfatter: Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Titel:

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Ea Energianalyse MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Udarbejdet for Københavns Kommune September 2009 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 4 1 Beskrivelse af udvalgte bynære møller... 6 2 Godkendelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Forord Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.00-P19-10292-11 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 14. januar 2014 Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere