IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni Kontaktpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner"

Transkript

1 Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - Maria Buhl Hansen -

2 Indhold Indhold 2 1 Indledning Matematik-økonomi Generelt Skemalægning af valgfrie kurser Sommerkurser Undervisere Modtagelse af nye studerende Om praktiske kurser Arbejdsmiljø Fælles kurser Programmering A og B (DM502/503) Calculus 2 (MM502) Matematiske redskaber (i datalogi) (DM527/MM524) Numerisk Analyse (MM518,MM818) Lineær Algebra (MM505) Datalogi Operativsystemer (DM510) Cloud Computing (DM822) Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM527) Iterativ systemudvikling, Software Arkitektur, Systemudviklingsmetodologi (DM529, DM530, DM531) Compilerteori (DM516) Beregnelighed (DM517) Maskinarkitektur (DM506) Algoritmer og Kompleksitet (DM508) NAT506 - Videnskabsteori for dataloger Science Statistik (ST501) Matematik og Anvendt Matematik Differentialligninger (MM507) Topologi I (MM508) Topologi II (MM509) Ringe og talteori (MM510) Kompleks Analyse (MM511) Grupper og vektorrum (MM515) Hilbert og Banachrum (MM514/MM815) juni

3 5.8 Mål- og integralteori (MM517/MM817) Riemannsk geometri og Einstein metrikker (MM804) Sandsynlighedsteori I (MM812) Naturvidenskabernes didaktik (NAT801) Fagsamspil og modellering (NAT802) Statistisk modellering (ST502) Multivariat statistisk analyse (ST514) juni

4 1 Indledning IMADA fagråd holdt 29. april til 1. maj 2011 den årlige evalueringsweekend, hvor der deltog 41 studerende. I løbet af weekenden evaluerede de studerende de kurser, som har kørt i løbet af det sidste år. Der blev desuden diskuteret de mere overordnede rammer for de uddannelser, som IMADA udbyder. Denne rapport indeholder de mest væsentlige konklusioner og pointer fra diskussionen. Rapporten indeholder et afsnit om generelle emner som skema og arbejdsmiljø samt separate afsnit om datalogikurser, matematikkurser og fælles kurser. Hvis et kursus ikke står nævnt i rapporten, kan det tolkes som, at det er overordnet tilfredshed med, hvordan kurset kører. Vi er glade for opbakningen til evalueringsweekenden - både fra instituttets og de studerendes side - og vi håber, at denne rapport kan bidrage til at forbedre de kurser instituttet udbyder samt det generelle studiemiljø. 1.1 Matematik-økonomi Som sidste år deltog meget få matematik-økonomi studerende i evalueringsweekenden. Det har resulteret i, at vi ikke har et separat afsnit om matematikøkonomi kurser. Denne rapport er afsendt til matematik-økonomi udvalget så de relevante konklusioner kan blive taget til efterretning. 2 Generelt 2.1 Skemalægning af valgfrie kurser Ved en rundspørge blandt de studerende viste det sig, at stort set alle studerende foretrækker at have timer fra 8-10 frem for Dette bør medtages i overvejelserne, når skema for de valgfrie kurser lægges. 2.2 Sommerkurser I august 2010 kørte et kursus i computerspilgrafik. Det var en god mulighed for de studerende, der gerne ville bruge sommerferien på lidt arbejde mod at have mere tid i september. Rigtig mange var glade for denne mulighed, og det ville være et rigtig godt tilbud til de studerende at køre flere sommerkurser fremover. Husk dog at reklamere for et sådant kursus i god tid, så de studerende ikke planlægger andre overlappende aktiviteter. 2.3 Undervisere Nye instruktorer (og forelæsere) bør have en grundig introduktion inden de sættes op foran en tavle, og forelæsere bør kende de praktiske omstændigheder for kurset (er der projekter? Er eksamen mundtlig? o.s.v.). Alle 2. juni

5 nye instruktorer bør have et instruktorseminar, inden de underviser, og forelæsere bør være ekstra opmærksomme på at holde instruktormøder, hvis instruktoren er ny. 2.4 Modtagelse af nye studerende De fleste nye studerende på IMADA føler, at de bliver taget godt imod. Dette gælder dog primært for dem, der starter sammen med et hold (enten på matematik eller datalogi). Der er imidlertid også studerende, der starter alene. Dette kan f.eks. være studerende fra andre steder, der får meritoverført nogle kurser eller udvekslingsstuderende. Disse studerende er sværere at tage godt imod, da vi ikke, ved at de starter. Det ville være rart, hvis instituttet ville sende en mail til en fra fagrådet (gerne med kontaktinfo), når der starter en ny studerende på IMADA. 2.5 Om praktiske kurser I nogle datalogikurser (om eksempelvis heuristikker) skal de studerende ikke blot få et program til at virke, men også få det til at køre hurtigt. I sådanne kurser er der et generelt ønske om at vide hvilke tider, der er acceptable for et program. Dette skyldes, at det ellers kan være svært at vurdere, hvor meget arbejde man skal lægge i programmet. 2.6 Arbejdsmiljø Mange mente, at temperaturen på gangene i vinterhalvåret er alt for lav. Det er urimeligt, at der er for koldt til at arbejde ved arbejdspladserne på IMADA. 3 Fælles kurser 3.1 Programmering A og B (DM502/503) Det blev diskuteret, hvorvidt det er en god idé at skifte sproget i programmering A til Python. Holdningen var overvejende negativ, da mange var bange for, at projektet i DM507 ville blive for svært uden et gennemgående kendskab til ét sprog. På den anden side blev det fremhævet, at man med Python kunne sætte mere fokus på struktur og mindre på indviklet syntaks. Nogle mente, det kunne være en fordel, for dem, der kun har DM502 (og ikke DM503), med et simplere sprog (som Python). Endnu engang vil vi gerne foreslå, at de studerende får alle afleverede projekter fra DM502 (og DM503) tilbage. Instruktorerne bruger tid på at lave rettelser, og det kan ikke passe, at de studerende ikke kan få dem at se. Vi er opmærksomme på, at det er eksamensopgaver, der skal arkiveres, 2. juni

6 men dette må kunne løses (aflevering af 2 eksemplarer, elektronisk, giv de studerende en kopi tilbage etc.). 3.2 Calculus 2 (MM502) Eksamen i 2011 var for let. Det ville være rart for instruktorerne med en rettevejledning til at rette projektet. Når man skal give point, der tæller til eksamen er det meget ansvar at have, hvis man ikke har en rettevejledning. 3.3 Matematiske redskaber (i datalogi) (DM527/MM524) Der var generel tilfredshed med kurset, og matematikerne mente, det rustede dem godt til mere abstrakte kurser (som Topologi). Nogle matematikere mente, at det var trivielt at se eksempelvis matricemultiplikation, da de havde haft MM501, MM502 og MM505. Dataloger, derimod, syntes det var godt at se matricer, da de ikke havde set dem før. Det bemærkes også, at der var ganske stor forskel på hvordan matematikere og dataloger klarede eksamen. Dette virker naturligt, da det er det første kursus for datalogerne. En mulig reaktion kunne være at opdele DM527 og MM524 i højere grad, så nogle forelæsninger kun var i det ene kursus. Man kunne desuden differentiere eksamen. 3.4 Numerisk Analyse (MM518,MM818) Der var tilfredshed med antallet af afleveringer og deres tidsmæssige placering. Mange mente, de ville lære mere, hvis afleveringerne havde været deciderede projekter (og ikke blot opgaver fra bogen). De måtte også godt have været noget større, da kurset er ret let at bestå uden at lære ret meget om numerisk analyse. Opgaverne til eksaminatorietimerne må også godt være sværere og have mindre overlap med MM505. Der må gerne være flere labtimer (og til gengæld færre traditionelle eksaminatorietimer). 3.5 Lineær Algebra (MM505) Det blev diskuteret at indføre obligatoriske afleveringer. Der var meget delte meninger om dette. Der var kritik af, da kurset kørte i efteråret 2010, at man ikke nåede de sidste eksaminatorieopgaver grundet dårlig planlægning. Disse var meget relevante for eksamen. 4 Datalogi 4.1 Operativsystemer (DM510) Pensum i kurset er meget stort i forhold til, at der er én mundtlig eksamen (uden forberedelse). Der blev diskuteret forskellige ændringer, der kan af- 2. juni

7 hjælpe dette problem. En mulighed er at indføre en eksamen i første halvdel af kurset efter 3. kvartal. Denne ændring vil sikre, at de studerende også følger godt med i første halvdel af kurset. Et alternativt forslag var at fjerne nogle eksamensspørgsmål, da der er stor forskel på hvor meget indhold, der er i hvert spørgsmål. Der var også forslag om at indføre forberedelsestid, da det er rigtig meget stof de studerende skal kunne udenad. Endelig blev det foreslået at indføre en lille opsummeringsaflevering efter hvert emne. Dette vil sikre, at de studerende følger godt med undervejs i kurset, men har den ulempe, at det bliver ganske meget rettearbejde. Der var ikke enighed om hvilket ændringsforslag, der var bedst (eller om der overhovedet skal ændres noget). 4.2 Cloud Computing (DM822) Der var delte meninger om kurset. Nogle mente, de lærte for lidt teori, mens andre mente, det var fint at holde kurset praktisk. Der var dog bred enighed om at projektet var alt for stort, hvilket også afspejledes i, at kun få af de studerende afleverede det. 4.3 Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM527) De fleste fandt kurset både spændende og anvendeligt. For mange passede eksamen imidlertid ikke med deres forventninger. Opgaverne til eksamen mindede ikke om dem til eksaminatorietimerne, så det ønskes enten at indholdet i eksamen eller eksaminatorietimerne ændres. 4.4 Iterativ systemudvikling, Software Arkitektur, Systemudviklingsmetodologi (DM529, DM530, DM531) Der var et generelt ønske om et mere konsekvent sprogbrug på slides (så ikke halvdelen er på dansk og den anden halvdel på engelsk). Mange fandt det desuden forvirrende, når forelæser og instruktor havde forskellige idéer til, hvordan man brugte de givne værktøjer. Ud over det var der rimelig tilfredshed med de tre kurser. I DM531 var der stor ros for at have opdelt projektet i 3 afleveringer. Der savnes lidt en bog. Det var også stor tilfredshed med, at tests er blevet integreret. I DM530 efterlyser nogle en lidt klarere opdeling mellem emnerne. 4.5 Compilerteori (DM516) Der var stor tilfredshed med kurset, men det blev diskuteret at indføre et obligatorisk projekt for at gøre det mere interessant for dem, der ikke laver compilerprojektet. Det kunne fx være scanner-parser delen eller en minicompiler til et mindre sprog. 2. juni

8 4.6 Beregnelighed (DM517) Der var generelt stor tilfredshed med kurset. Nogle syntes det ville være en god idé med et obligatorisk projekt (evt. blot en samling eksaminatorieopgaver) for at motivere de studerende til at arbejde mere med stoffet. 4.7 Maskinarkitektur (DM506) Projektet fungerer fint. Der var kritik af eksamen, hvor nogle opgaver var kopieret fra tidligere eksamenssæt. 4.8 Algoritmer og Kompleksitet (DM508) Flere studerende fandt det forvirrende at have hele tre forskellige instruktorer (især når to af dem ikke tidligere havde været instruktorer). Ud over det var der stor tilfredshed med kurset. 4.9 NAT506 - Videnskabsteori for dataloger Mange mente, at omstændighederne omkring eksamen var lidt uklare. Det bør fra starten være klart for de studerende, om de må have noter med til eksamen, om de skal trække et spørgsmål, om der er tid til forberedelse o.s.v.. Desuden mente nogen, at det ville være spændende at have endnu mere fokus på etikdelen i kurset Science Statistik (ST501) Kurset har for meget overlap med DM528 (i hvert fald i starten). Specielt diskrete stokastiske variable behandles i begge kurser. Det ville være godt at flytte vægten i kurset, så der var mere fokus på de nye ting (fx fordelinger). 5 Matematik og Anvendt Matematik 5.1 Differentialligninger (MM507) Det var meget uheldigt, at bogen til kurset kom tre uger for sent. Desuden var det problematisk, at der var trykfejl i begge afleveringer, og at forelæseren, i et stykke tid, ikke var kontaktbar, så fejlene ikke kunne blive rettet. Bortset fra det var der stor tilfredshed med forelæseren - det var godt med mange eksempler. 5.2 Topologi I (MM508) En rigtig god ting ved forelæsningerne i dette kursus var, at beviserne blev gennemgået en ekstra gang, efter de var udledt. Eksaminatorietimerne var 2. juni

9 gode - der var dog en ulige fordeling på holdene. Det var godt, at den obligatoriske aflevering lå i slutningen af kurset, og at den blev rettet så hurtigt. Der var ønske om at finde en bog, der dækker både topologi I og II. 5.3 Topologi II (MM509) Godt kursus og god forelæser. Nogle fandt det frustrerende hvis forelæseren sagde, at opgaverne var nemme. Man kunne indføre et kort resumé efter hvert emner. Dette ville sikre klarere opdeling af emnerne samt at de studerende tidligt var opmærksomme på hvad de skulle kunne. 5.4 Ringe og talteori (MM510) Man kunne godt mærke, at dette var underviserens første kursus - det var lidt ustruktureret. Der blev stillet en obligatorisk aflevering, som blev afleveret midt i kvartalet, men først tilbageleveret i slutningen af kvartalet. Eksamen i kurset var alt for svær, og der var for mange opgaver. 5.5 Kompleks Analyse (MM511) Rigtig godt kursus med både en god forelæser og en god instruktor. Godt at de begge lægger deres noter op. 5.6 Grupper og vektorrum (MM515) Godt kursus med en god forelæser. Det kunne måske fungere bedre hvis de to algebrakurser (MM510 og MM515) lå tættere i studiet. 5.7 Hilbert og Banachrum (MM514/MM815) Undervisningen i dette kursus var lidt ustruktureret. Kun omkring tre af de syv undervisningsuger blev brugt til undervisning i de ting, der var eksamensspørgsmål i. Det ønskes at bogen følges bedre, og at der bliver gået mere i dybden med den. Der var desuden utilfredshed med, at instruktoren fokuserede for meget på trivielle opgaver og tit gik over tiden. 5.8 Mål- og integralteori (MM517/MM817) De studerende synes, at det var et godt kursus med en rigtig god bog. Det var dog lidt presset til sidst. Der var en del, der ikke gik til eksamen, hvilket sandsynligvis skyldes bl.a. at mat-øk studerende havde eksamensoverlap den dag, og at de fysikstuderende havde travlt med rapporter i andre fag. 2. juni

10 5.9 Riemannsk geometri og Einstein metrikker (MM804) Godt kursus, men det var svært at få tid til at regne opgaver til eksaminatorietimerne, fordi der var mange obligatoriske opgaver Sandsynlighedsteori I (MM812) De studerende synes, at der i kurset var et stort overlap med mål- og integralteori. Forelæseren måtte gerne have været lidt bedre forberedt og ikke blot skrive af fra sine noter. Der var imidlertid stor tilfredshed med, at noterne var at finde på hjemmesiden. Instruktoren var god til at skrive de forskellige sætninger op, inden man lavede de tilhørende opgaver Naturvidenskabernes didaktik (NAT801) Et rigtig godt kursus med en god eksamensform. Underviseren var god, havde gode slides og var god til at få alle studieretninger med Fagsamspil og modellering (NAT802) Der var stor utilfredshed med dette kursus. Der var for meget ansvar på de studerende - der ønskes en bedre instruktion i, hvad man skal, evt. med eksempler. Der ønskes desuden feedback på fremlæggelser. Det er problematisk med tvungen gruppearbejde, da det er svært at finde tid sammen, når man kommer fra forskellige institutter. Dette kunne evt. løses ved at lave "lab-timer. Der ønskes desuden bedre retningslinier for gruppearbejdet - hvad man gør, hvis der er en i gruppen, der ikke laver noget. Det er forkert, at man kan gå til eksamen uden at lave sin del af projektet. Det var en dårlig ting med et stort projekt og en eksamen udover det - karakteren afhang for meget af projektet. Underviseren virkede uengageret og genbrugte gamle opgaver i emner, der ikke var blevet gennemgået Statistisk modellering (ST502) Et godt kursus, som dog er lidt svært for mange studerende. Det er vigtigt at underviser giver plads til at de studerende kan møde op uden at være aktive under forelæsningerne. Ellers kan konsekvensen være at færre møder op, hvilket går ud over eksamensresultatet Multivariat statistisk analyse (ST514) Der var stor tilfredshed med kurset. Det var godt, at man kunne mødes med forelæseren og snakke om eksamensprojektet, dagen inden det skulle afleveres, og det var godt med de mange eksempler med R-kode. 2. juni

Evalueringsrapport 2013

Evalueringsrapport 2013 University of southern Denmark IMADA Fagråd Evalueringsrapport 2013 Udarbejdet af: Bo Lindhøj Simon Greve Referenter: Morten Agger Katrine Stæhr Indledning Traditionen tro har IMADA Fagråd, i forbindelse

Læs mere

Rapport fra IMADAs udviklings- og evalueringsweekend

Rapport fra IMADAs udviklings- og evalueringsweekend Rapport fra IMADAs udviklings- og evalueringsweekend Peter Severin Rasmussen Morten Agger Camilla Hedegaard Svenningsen Rupika Pusparupan Rune Sostack Clausen Jonas Nyrup Tommy Hansen Christian Sommerlund

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1 Institut for Matematik og Datalogi 2. august 200 Syddansk Universitet, Odense HJM/LL MM0 (Mat A) Ugeseddel Velkommen til kurset MM0 (Matematik A). Forelæsninger: afholdes i to ugentlige timer, onsdag kl.

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Computerstøttet beregning

Computerstøttet beregning CSB 2009 p. 1/16 Computerstøttet beregning Lektion 1. Introduktion Martin Qvist qvist@math.aau.dk Det Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Basisår, Aalborg Universitet, 3. februar 2009 people.math.aau.dk/

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015 Bachelor-Orientering for dataloger Revideret 11. September 2015 Bachelor-orientering Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger Slides: www.cs.au.dk/studieorientering Bachelor-orientering

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

CV for Lasse Nielsen

CV for Lasse Nielsen CV for Lasse Nielsen Lasse Nielsen 16. marts 2008 Personlig Data Mit navn er Lasse Nielsen, jeg er født den 17 Juni 1981 på Holbæk sygehus. Min adresse er Rektorparken 18, 7. tv. (Lokal 073) 2450 København

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

bacheloruddannelsen I matematik-økonomi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk

bacheloruddannelsen I matematik-økonomi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk stu die bacheloruddannelsen I matematik-økonomi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I matematik-økonomi Kolofon STUDIEHÅNDBOG FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012/13 Udgiver: Science

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Evalueringsprojekt på CBS Projekt til styrkelse af CBS evalueringspraksis i relation til de pædagogiske målsætninger Det Pædagogiske Udvalg EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Introduktion til Delphi-metoden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag. Jeg har foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Dato: Underskrift HUSK at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hovedresultater fra TIMSS 2007 - og lidt bevægelser fra TIMSS 1995

Hovedresultater fra TIMSS 2007 - og lidt bevægelser fra TIMSS 1995 Hovedresultater fra TIMSS 2007 - og lidt bevægelser fra TIMSS 1995 TIMSS 2007 Trends In International Mathematics and Science Study International komparativ sammenligning mellem elevpræstationer i fagene

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 2 Indhold Velkommen... 4 Vores værdier... 5 Din studiestart.... 7 At studere hos os.... 8 Støtte til dig under

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Faculty of Health Sciences. Basal Statistik. Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard. 1. september 2015

Faculty of Health Sciences. Basal Statistik. Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard. 1. september 2015 Faculty of Health Sciences Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 1. september 2015 1 / 19 Undervisningstider Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 125 personer (i princippet)

Læs mere

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset.

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset. Faculty of Health Sciences Undervisningstider Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 1. september 2015 Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 125 personer (i princippet)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015. Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Benny Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Kirsten

Læs mere

Numerisk Fysik. Emner

Numerisk Fysik. Emner Numerisk Fysik Emner 1 Vektorer, 2D plot, fit i hånden 2 Arrays, lineære fit, koordinat-transformationer 3 Funktioner, minima, integration, ikke-lineære fit 4 Små-simuleringer 5 1. ordens differentialligninger

Læs mere