Beskæftigelsesrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver færdige eller i løbet af tre måneder Stigende andel af ph.d.ere i det private erhvervsliv og i industrien. Knap 1/3 af de nyuddannede ph.d.er søger arbejde eller videreuddannelse i udlandet Kandidatundersøgelsen: Stigende beskæftigelse blandt nyuddannede kandidater, men let faldende beskæftigelse for kandidater med 5 år på arbejdsmarkedet Mere end 2/3 er i job senest 3 måneder efter afsluttet uddannelse Over halvdelen finder arbejde i det private erhvervsliv Kompetenceundersøgelsen: 2 % arbejder i jobs uden faglig relation til uddannelsen 1 % føler ikke at uddannelsen har rustet dem til deres job Der er fin overensstemmelse mellem de kompetencer der erhverves på uddannelserne og de kompetencer, der er brug for på jobbet 1

2 Indhold og oversigt over tabellerne 1. Beskæftigelsesundersøgelsen Historik 3. Talmaterialet - Tabel 1 Besvarelsesprocenter - Tabel 2 Modtagne besvarelser, fordelt på stamfag 4. Beskæftigelsen for ph.d.er - Tabel 3 Beskæftigelse for ph.d.er - Figur 1 Hvornår fik ph.d.erne deres første job? - Tabel 4 Hvor arbejder ph.d.erne? - Tabel 5 Ph.d.er i erhvervslivet: Tabel 6 Inden for hvilket fagområde? 5. Beskæftigelsen for kandidater - Tabel 7 Beskæftigelse for kandidater - Figur 2 Hvornår fik kandidaterne job? - Tabel 9 Uden beskæftigelse, fordeling på stamfag - Tabel 10 Hvor arbejder kandidaterne (uden forskeruddannelse)? - Tabel 11 Hvor indskrives kandidaterne som ph.d-studerende? - Tabel 12 Hvilken baggrund har kandidater, der indskrives på ph.d.- uddannelser? - Tabel 13 Hvor er kandidaterne ansat, fordelt på stamfag? - Tabel 14 I hvilke brancher arbejder kandidater ansat i det private? - Tabel 15 Hvor store er de private virksomheder? - Tabel 16 Hvor ligger virksomheden/institutionen, hvor dimittenderne arbejder? - Tabel 17 Hvor mange kandidater underviser i gymnasieskolen? 6. Sammenhængen mellem job og uddannelse - Tabel 18 Sammenhængen mellem det nuværende job og uddannelsen. - Tabel 19 Har uddannelsen rustet dig til jobbet i virksomheden? - Tabel 20 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har kandidaterne haft brug for på job? - Tabel 21 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har kandidaterne fået på AU? 2

3 - Tabel 22 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har ph.d.erne haft brug for på job? - Tabel 23 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har ph.d.erne fået på AU? - Figur 3 Grafisk illustration af tabel Figur 4 Grafisk illustration af tabel Lønforhold - Tabel 24 Løn for CAND1 opdelt efter stamfag - Tabel 25 Løn for CAND5 opdelt efter stamfag - Tabel 26 Løn for PhD1+PhD5 opdelt efter stamfag 3

4 1 Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 Dette er den første beskæftigelsesrapport fra Science and Technology, Aarhus Universitet. Rapporten beskriver beskæftigelsessituationen for kandidater og ph.d.er uddannet fra Science and Technology og ligger i forlængelse af beskæftigelsesrapporterne fra det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet. Nærværende rapport er den sjette i rækken af disse. Når denne rapport henviser til tidligere rapporter er det således disse foregående, der er tale om. I lighed med de tidligere år indeholder rapporten kun de centrale resultater fra undersøgelsen og nogle enkelte kommentarer. Alle tallene er tilgængelige i Excel-udtræk fra SurveyXact systemet, som er blevet anvendt til indsamling af besvarelserne. Excel-filer eller kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Vestergaard på Studiecenter Science Udover oplysninger om dimittendernes beskæftigelse rummer undersøgelsen også et afsnit, der måler sammenhængen mellem det vi som uddannelsesinstitutioner har givet de studerende og det de fik brug for på arbejdsmarkedet. Ud fra disse oplysninger kan man danne sig et godt billede af hvilke krav der stilles til dimittenderne og om det vi tror vi gør, også er det vi gør i virkeligheden. 2. Historik Rapporten baseres på Aarhus Universitets årlige beskæftigelsesmålinger på de kandidater og ph.d.er, der har en dimissionsalder på henholdsvis et og fem år. Spørgsmålene er som altovervejende hovedregel de samme år for år, hvilket er oplagt, fordi det muliggør sammenligning over årerne. For Science and Technology blev der udsendt knap 900 breve, indeholdende en adgangskode til et webbaseret spørgeskema. Science and Technology tilbyder samtidig en lille gave til de der færdiggør spørgeskemaet på nettet. Igen i år var gaven et årsabonnement på Aktuel Naturvidenskab, hvilket kan være en medvirkende årsag til at Science and Technology igen opnåede den højeste svarprocent blandt hovedområderne. Svarprocenten ligger fortsat over 70 % for både kandidater og ph.d.er. 4

5 Igen i år har de bachelorer, der har afsluttet deres uddannelse uden at gå direkte videre til en kandidatuddannelse på Science and Technology modtaget invitation til at deltage i undersøgelsen. Antallet af inviterede samt niveauet for svarprocenten gør, at rapporten atter fokuserer på kandidater og ph.d. ere. Thomas Vestergaard, fuldmægtig, Studiecenter Science (forfatteren skylder i lighed med sidste år stor tak til forfatterne af erhvervsvejledningsudvalgets rapporter, idet store dele af nærværende rapport er om-bearbejdning og opdatering af 2010-rapporten). Studiecenter Science, Aarhus, d.23. april

6 3. Talmaterialet Studiecenter Science, beskæftigelsesrapport 2012 Der er udsendt spørgeskemaer til følgende: kandidater, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2007 (benævnt CAND5) kandidater, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2011 (benævnt CAND1) Ph.d.er, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2007 (benævnt PhD5) Ph.d.er, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2011 (benævnt PhD1) Disse er spurgt om deres beskæftigelsessituation pr. 1. oktober Tidligere (til og med 2010) har udsøgningen af dimittender, der skulle inviteres til undersøgelsen udeladt de kandidater, der er i gang med forskeruddannelsens del B på det daværende Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. I 2012-undersøgelsen er kandidater indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved Science and Technology imidlertid blevet inviteret (ligesom kandidater indskrevet på ph.d.-uddannelsen ved det daværende Naturvidenskabelige Fakultet blev det i 2011-undersøgelsen). Det betyder, at en del (83) af kandidaternes besvarelser, stammer fra kandidater, som er indskrevet på en ph.d.- uddannelse på Aarhus Universitet. Yderligere 17 besvarelser stammer fra kandidater, som er indskrevet på ph.d.-uddannelsen ved andre uddannelsesinstitutioner. For at gøre rapporten mest muligt sammenlignelig med tidligere rapporter, er der i store dele af undersøgelsen set bort fra besvarelser fra kandidater, som er indskrevet på en ph.d.- uddannelse. I hovedparten af tabellerne er det absolutte antal besvarelser givet i stedet for procentsatser. I mange tilfælde er antallet af respondenter lavt, hvorfor procentsatser kan være stærkt misvisende. Der kan for enkelte tabeller være små afvigelser i antallet af respondenter. Dette skyldes, at der i spørgsmålene kan være enkelte, der vælger af springe netop dette spørgsmål over. 6

7 Tabel 1. Besvarelsesprocenter CAND5 CAND1 PhD5 PhD1 Samlet Udsendte breve Ingen svar Modtagne svar Svarprocent 70 % 77 % 71 % Note: 100 af de510 modtagne besvarelser fra kandidater er fra dimittender, som angiver, at de er indskrevet på en ph.d.-uddannelse (heraf 83 på AU). Besvarelsesprocenterne ligger fortsat på et højt niveau, om end der er sket et svagt fald i forhold til undersøgelsen i Således bygger beskæftigelsesrapporten fortsat på et solidt datagrundlag. Som tidligere har respondenterne modtaget rykker to gange inden undersøgelsen er blevet lukket for besvarelser. 7

8 Tabel 2. Modtagne besvarelser: Absolutte tal fordelt på stamfag. Kandidat Phd Anvendt fysik - 2 Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd 6 (3) - Astronomi 4 (1) 7 Bioinformatik - 1 Biologi 92 (11) 10 Biosystemteknologi (civilingeniør) 2 (1) - Bioteknologi med erhvervsøkonomi 3 - Byggeri (civilingeniør) 21 (1) - Datalogi 81 (3) 22 Fysik 25 (12) 15 Geologi 25 (3) 5 Jordbrug, natur og miljø 2 (1) - Kemi 34 (9) 9 Matematik 16 (4) 9 Matematik Økonomi 25 (4) - Medicinalkemi 18 (5) - Mekanik (civilingeniør) 8 - Molekylær ernæring og fødevareteknologi 1 - Molekylær medicin - 2 Molekylærbiologi 72 (25) 14 Multimedier (IT-Vest) 6 - Nanoscience 17 (13) 22 Optik og elektronik (civilingeniør) 3 - Procesteknologi (civilingeniør) 4 - Statistik 9 2 Teknisk fysik 6 (2) - Teknisk geologi (ASE) 1 - Teknisk IT (civilingeniør) 28 (2) - Videnskabs- og teknologihistorie - 1 I alt 510 (100) 121 Note: Tal i parentes angiver antallet af dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse. 8

9 4. Beskæftigelsen for ph.d.er. Tabel 3. Beskæftigelse for ph.d.er Er du: PhD5 PhD1 Fuldtidsbeskæftigelse (37 timer per uge) Deltidsbeskæftigelse 0 2 Under uddannelse 0 0 Har orlov 1 0 Uden job 2 7 Udenfor arbejdsmarkedet 0 2 I alt Der er desværre små tegn på en svagt stigende ledighed for PhD1 populationen. Dette kan skyldes, at konjunkturerne gør det sværere for ph.d.erne at slå hul igennem, men det kan også være udtryk for, at nogle af ph.d.erne ikke er helt færdige selvom de formelt har afsluttet deres ph.d.-uddannelse. Således angiver 6 af de 7 ph.d.ere uden beskæftigelse pr. 1. oktober 2011, at de tidligere har været beskæftigede 5 i videnskabelige stillinger (post.doc., videnskabelig assistent o.lign.). Dette kan betyde, at de har fået mulighed for at afslutte projekter, artikler o.lign. og først senere end vores registreringer viser, er reelt jobsøgende. Figur 1: Hvornår fik ph.d.erne deres første job? (n=118) 9

10 Fordelingen i figur 1 ligner billedet fra de tidligere år, og viser en bedring i forhold til sidste år, idet der i dette års undersøgelse igen er mere end 80% af ph.d.erne, der har job senest 3 måneder efter afslutningen på deres ph.d.-forløb. En underinddeling af data i figur 1 viser, at andelen der komme i job indenfor 3 måneder er noget højere for PhD1 populationen i forhold til PhD5 populationen. Hovedparten af ph.d.erne er således blevet hurtigere til at komme i gang på arbejdsmarkedet, hvilket taler imod, at den igangværende finanskrise skulle have mærkbar indflydelse på beskæftigelsen blandt ph.d.erne. Tabel 4. Hvor arbejder ph.d.erne? PhD5 PhD5 [%] PhD1 PhD1 [%] I alt % Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation, mv. 1 2 % 1 2 % 2 2 % Selvstændig Anden kategori 1 2 % 7 11 % 8 7 % I alt % % % Data i tabellerne er ikke er direkte sammenlignelige med tidligere år, idet der tidligere (til og med 2010) blev indsamlet oplysninger om de dimittender, der ikke besvarede det elektroniske spørgeskema. Det er dog værd at bemærke, at der i forhold til tidligere er en markant større andel blandt PhD5 populationen finder beskæftigelse i det private, og at der fortsat er forøgelse af andelen af PhD1 populationen, der finder beskæftigelse i det private. Tabel 5. Andel af ph.d.erne beskæftiget i det private: PhD5 PhD Andel 40 % 27 % 34 % 44 % 33 % 50 % 23 % 21 % 30 % 28 % 37 % 39 % Note: For 2011og 2012 er kun medtaget dimittender, der har besvaret spørgeskemaet tidligere år inkluderer ph.d.ere, hvis beskæftigelse er fundet på anden vis (kontakt til vejleder, søgning på internettet, o.lign.). Godt 20% af ph.d.erne er beskæftiget i udlandet. Dette dækker over, at 12% af PhD5 populationen er beskæftigede i udlandet, mens knap 30 % af de nyuddannede ph.d.er søger beskæftigelse og videreuddannelse i udlandet. Dette tal har været nogenlunde konstant 10

11 over de seneste år og dækker også over nogle af de udenlandske studerende, der vender hjem og således ikke senere søger beskæftigelse i Danmark. Tabel 6 Inden for hvilket fagområde arbejder ph.d.erne? Det private Det offentlige Interesseorganisation Andet I alt (PhD1+PhD5) erhvervsliv Sundhed og medicinal Industri It og tele Finans og Forsikring Konsulent og rådgivning Forskning Undervisning Andet I alt I tabel 6 er det værd bemærke, at forholdsvis flere ph.d.er finder beskæftigelse i den private industri. 11

12 5. Beskæftigelsen for kandidater Tabel 7. Beskæftigelse for kandidater Er du CAND5 CAND1 Fuldtidsbeskæftigelse (37 timer per uge) Deltidsbeskæftigelse 8 17 Ph.d.-studerende 19 (5) 81 (12) Har orlov 9 1 Under uddannelse 1 2 Uden job Udenfor arbejdsmarkedet 1 4 I alt 250 (236) 260 (191) Note: Tal i parentes angiver antallet af dimittender, der ikke er indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved AU I tabel 7 ses beskæftigelsen for de to kandidatpopulationer. For at øge sammenligneligheden med tidligere undersøgelser er der i parentes angivet antallet af hhv. ph.d-studerende og total fratrukket de dimittender, der angiver at være indskrevet på en ph.d.-uddannelse på AU. For CAND1 populationen er beskæftigelsen stigende i forhold til sidste års undersøgelse og 5 af de 18 dimittender uden job angiver, at de allerede har været i deres første job. I modsætning til tidligere ses ikke noget markant fald i andelen af dimittender uden job, når der kigges på CAND5 populationen. Her er 18 arbejdsløse. De tilsvarende tal for de tidligere år var 10 (2011), 5 (2010), 12 (2009), 5 (2008) og 6 (2007). CAND5 populationen er dog noget større i 2012 end de foregående år. Generelt bekræftes billedet fra ph.d.-undersøgelsen: Finanskrisen har ikke sat mærkbare spor i beskæftigelsessituationen for dimittender fra Science and Technology. 12

13 Figur 2: Hvornår fik kandidaterne deres første job? (n=405) Note: I figuren er udeladt dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved AU. Figur 2 viser samme mønster som tidligere år. Figuren udelader dimittender der angiver, at de er indskrevet på en ph.d.-uddannelse ved AU, men det ændrer ikke billedet, hvis de medtages. Opdeles i hhv. CAND1 og CAND5 populationerne ses stort set samme billede dog med en svag tendens til, at det tager en smule længere tid for CAND1 populationen, at komme i beskæftigelse. Tabel 9. Uden beskæftigelse, opdelt efter stamfag CAND5 CAND1 I alt Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd Biologi Byggeri (civilingeniør) Datalogi Geologi 1-1 Kemi Matematik 1-1 Medicinalkemi 1-1 Molekylærbiologi Teknisk IT (civilingeniør) I alt

14 Tabel 10. Hvor arbejder kandidaterne? (uden ph.d.) (Cand1+Cand5)-Ph.d. CAND 5 CAND 5 [ %] CAND 1 CAND1 [ %] I alt % Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation, mv. 1 <1 % 1 1 % 2 1 % Selvstændig 4 2 % 3 2 % 7 2 % Anden kategori 6 3 % 4 3 % 10 3 % I alt % % % Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 11. Hvor indskrives kandidaterne som ph.d.-studerende? CAND1 CAND5 I alt Københavns Universitet 5-5 Syddansk Universitet DTU Aalborg Universitet 1-1 AU Udlandet I alt Tabel 12. Hvilken baggrund har kandidater, der indskrives på ph.d.-uddannelser? CAND5 CAND1 I alt Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd Astronomi Biologi Biosystemteknologi (civilingeniør) Byggeri (civilingeniør) Datalogi Fysik Geologi Jordbrug, natur og miljø Kemi Matematik Matematik - Økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Nanoscience Teknisk fysik Teknisk IT (civilingeniør) I alt

15 Tabel 10 viser i lighed med tidligere år, at over halvdelen af kandidaterne fra Science and Techbology finder beskæftigelse i det private og, at fordelingen mellem de to populationer er helt identiske. Tabellen udelader dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse. Af tabel 11 fremgår, at langt størstedelen af de dimittender, der indskrives på en ph.d.-uddannelse fortsætter på Aarhus Universitet. Af tabel 12 findes oplysningerne om den faglige baggrund for de kandidater, som indskrives på en ph.d.-uddannelse, fordelt på de to kandidatpopulationer. De følgende tabeller (13-15), der sammenligner ansættelsessteder og brancher med uddannelser er ligeledes nogenlunde uændrede i forhold til de tidligere år. Tabel 13. Hvor er kandidaterne ansat? Fagopdelt på stamfag Privat Offentlig Interesse org. Andet I alt Agrobiologi, husdyrsundhed og - velfærd Astronomi Biologi Bioteknologi med erhvervsøkonomi Byggeri (civilingeniør) Datalogi Fysik Geofysik Geologi Jordbrug, natur og miljø Kemi Matematik Matematik - Økonomi Medicinalkemi Mekanik (civilingeniør) Molekylærbiologi Multimedier (IT-Vest) Nanoscience Optik og elektronik (civilingeniør) Procesteknologi (civilingeniør) Statistik Teknisk fysik Teknisk geologi Teknisk IT (civilingeniør) I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse 15

16 Tabel 14. I hvilke brancher arbejder kandidater ansat i det private erhvervsliv? Sundheds- og medicinal Indutri Bygge- og anlæg IT og tele Handel Finans og forsikring Kultur og turisme Medier og kommunikation Konsulent- og rådgivningsvirksomhed Privat/non-profit forskning Undervisning Andet I alt Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd 1 1 Biologi Bioteknologi med erhvervsøkonomi 1 1 Byggeri (civilingeniør) Datalogi Fysik Geofysik 1 1 Geologi Kemi Matematik 3 3 Matematik - Økonomi Medicinalkemi Mekanik (civilingeniør) 8 8 Molekylærbiologi Multimedier (IT-Vest) 4 4 Optik og elektronik (civilingeniør) Procesteknologi (civilingeniør) 4 4 Statistik Teknisk fysik Teknisk geologi 1 1 Teknisk IT (civilingeniør) I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse 16

17 Tabel 15. Hvor store er de private virksomheder, hvor kandidaterne arbejder? Antal svar Procent Under 50 ansatte % ansatte % Over 200 ansatte % I alt % Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse I 2011 sås for første gang, at mere end halvdelen af kandidaterne fandt beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder. Tabel 15 viser dog en tilbagevending til tidligere fordelinger. Opdeles tabel 15 imidlertid i hhv. CAND1 og CAND5 populationer ses dog fortsat, at mere end halvdelen af CAND1 populationen finder beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder. Dette er positivt, både fordi det kan være med til at åbne nye jobmarkeder for kandidaterne og fordi flere undersøgelser peger på, at højtuddannede bidrager til innovation og værdiskabelse i små- og mellemstore virksomheder (se fx DI Indsigt "Innovation har stor effekt i MMV'er", januar 2011). Tabel 16. Hvor ligger virksomheden/institutionen, hvor dimittenderne arbejder? CAND1 + CAND5 + PhD1 + PhD5 Privat Offentlig Int.org Andet I alt I alt % Østjylland ( ) % Sjælland og øerne (0-4999) % Syddanmark ( ) % Nordjylland ( ) % Udlandet % I alt % Note: Tabellen er dannet på baggrund af oplysninger om virksomhedens/institutionens postnummer (angivet i parentes) og afspejler ikke de danske regioner. I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.- uddannelse. I tabel 16 er samlet både kandidater og ph.d.er og den geografiske fordeling svarer til de tidligere års undersøgelser, dog med det forbehold, at inddelingen i år (ligesom i 2011) er foretaget på baggrund af oplysning om virksomhedens postnummer, hvilket desværre ikke giver mulighed for helt præcist at udpege regionerne 17

18 Tabel 17. Hvor mange kandidater underviser i gymnasieskolen? CAND 1 CAND 5 I alt Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd 1-1 Astronomi 1-1 Biologi Datalogi 2-2 Fysik Geologi 1-1 Jordbrug, natur og miljø 1-1 Kemi Matematik Matematik - Økonomi 1-1 Molekylærbiologi Nanoscience 1-1 I alt Tabel 17 viser, at en faldende andel af kandidaterne finder beskæftigelse i gymnasieskolen, men samtidig, at CAND1 populationen leverer en noget større andel af underviserne, idet fordelingen mellem de to populationer tidligere har været nogenlunde ligelig. 18

19 6. Sammenhæng mellem job og uddannelse Tabel 18. Sammenhæng mellem det nuværende job og uddannelsen Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? CAND1+CAND5 Det private PhD1+PhD5 Det private CAND1+CAND5 Det offentlige PhD1+PhD5 Det offentlige I ALT I ALT % Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område % Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen % Der er ingen naturlig sammenhæng mellem % uddannelsen og mit nuværende job I alt % Note: For kandidater er udeladt de dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 19. Har uddannelsen rustet dig til jobbet i virksomheden? I hvilken grad mener du, at din uddannelse har rustet dig til dit arbejdsliv? CAND1+CAND5 Det private PhD1+PhD5 Det private CAND1+CAND5 Det offentlige PhD1+PhD5 Det offentlige IALT I ALT % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % I alt % Note: For kandidater er udeladt de dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse 19

20 Tabel 20. Hvad har du haft brug for? (kandidater) I hvilken grad mener du at have haft brug for: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at finde relevant information evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines evnen til at håndtere komplekse problemstillinger praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik Note: Dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse, er udeladt. Tabel 21. Hvad har du lært? (kandidater) I hvilken grad mener du at have lært: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Svar evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at finde relevant information evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines evnen til at håndtere komplekse problemstillinger praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik Note: Dimittender, der er indskrevet på en ph.d.-uddannelse, er udeladt. 20

21 Tabel 22. Hvad har du haft brug for? (ph.d.er) I hvilken grad mener du at have haft brug for: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at håndtere komplekse problemstillinger evnen til at finde relevant information teoretisk viden indenfor fagområdet praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines evnen til at arbejde projektorienteret evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik Tabel 23. Hvad har du lært? (ph.d.er) I hvilken grad mener du at havelært I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Svar evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at finde relevant information evnen til at håndtere komplekse problemstillinger praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik

22 Figur 3. Brug for på job i forhold til lært på AU (kandidater) Teoretisk viden Kompleksitet Information Ny viden Selvstændighed Praktisk viden Deadlines Formidling Projektarbejde Samarbejde Figur 4. Brug for på job i forhold til lært på AU (ph.d.er) Teoretisk viden Ny viden Selvstændighed Kompleksitet Information Formidling Praktisk viden Deadlines Projektarbejde Samarbejde 22

23 I år er kompetenceundersøgelsen opdelt i hhv. kandidater og ph.d.er og undersøgelsen er afbilledet på en lidt anden måde en tidligere. Overordnet svarer billedet i tabellerne samt i figurerne 3 og 4 igen ret præcist til de tilsvarende data fra de tidligere års undersøgelser. Der er således fortsat fin overensstemmelse mellem de kompetencer, som kandidater og ph.d.er opfatter som de vigtigste på jobbet og de kompetencer, de har erhvervet sig gennem studiet. 23

24 7. Lønforhold Studiecenter Science, beskæftigelsesrapport 2012 Tabel 24. Månedsløn (brutto) i tusinde kroner: CAND1 < , , , , , ,9 > 50 I alt Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd Astronomi 1 1 Biologi Byggeri (civilingeniør) Datalogi Fysik Geofysik 1 1 Geologi Jordbrug, natur og miljø 1 1 Kemi Matematik Matematik - Økonomi Medicinalkemi Mekanik (civilingeniør) Molekylærbiologi Nanoscience Optik og elektronik (civilingeniør) 3 3 Procesteknologi (civilingeniør) Statistik Teknisk fysik Teknisk IT (civilingeniør) I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse 24

25 Tabel 25. Månedsløn (brutto) i tusinde kroner: CAND < 20 > 50 I alt 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 Astronomi Biologi Bioteknologi med erhvervsøkonomi Datalogi Fysik Geologi Kemi Matematik Matematik - Økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Multimedier (IT-Vest) Statistik Teknisk fysik 1 1 Teknisk geologi 1 1 Teknisk IT (civilingeniør) I alt Note: I tabellen er udeladt dimittender indskrevet på en ph.d.-uddannelse Tabel 26. Månedsløn (brutto) i tusinde kroner: PhD1+PhD <20 >50 I alt 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 Anvendt fysik Astronomi Bioinformatik 1 1 Biologi Datalogi Fysik Geologi Kemi Matematik Molekylær medicin Molekylærbiologi Nanoscience Statistik og matematisk økonomi Videnskabs-og teknologihistorie 1 1 I alt Tabellerne viser stort set samme billede som tidligere. 25

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2010

Beskæftigelsesrapport 2010 Konklusioner Beskæftigelsesrapport 2010 Forsat høj besvarelsesprocent, 71 % for kandidater og 68 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fuld beskæftigelse for ph.d.er 83 % har job enten før de bliver færdige

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2013

Uddannelsesevaluering Fora r 2013 Uddannelsesevaluering Fora r 3 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015 Uddannelsesevaluering Eftera r 205 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 07 Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Chefanalytiker Underviser Hospitalsfysiker Systemudvikler Gymnasielærer

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2015

Uddannelsesevaluering Fora r 2015 Uddannelsesevaluering Fora r 215 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

T:\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\2012\10 30_oktobertal\Produktion_Færdiguddannede_011012_rev under fane Produktion_2010_2012

T:\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\2012\10 30_oktobertal\Produktion_Færdiguddannede_011012_rev under fane Produktion_2010_2012 Oktobertal for Produktion, dvs. færdiguddannede bachelorer og er pr. 1. oktober 2012 Revideret 10. december 2012 AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING Bachelor Kandidat I alt Bachelor Kandidat

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 7. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 7. Antal i alt Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antropologi, kandidat 0 0 2 1 12 26 10 51 9,3 2 7 10 10 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 1 6

Læs mere

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 213 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende, der er optaget

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree bachelor AR DPU - Danmarks institut for Pædagogik

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2013 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 Difference Difference Difference AE_HO AE_Institut

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Business and Social Sciences

Business and Social Sciences Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2011-30.09.2012 Side 1 af 7 Business and Social Sciences Erhvervsøkonomi, cand.soc 0 1 2 3 9 7 6 28 7,9 0 7 7 10 12 12 12 Økonomi 0 0

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Uddannelsestype Fakultet Insitut Fagområde Administrativ enhed 2013 2014 2015 2016 2017 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet

Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Beskæftigelsesstatistik November 24 Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Introduktion Erhvervsvejledningsudvalget ved Det Naturvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og

År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Optag 2017 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2017 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2017 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 til 2018 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor 593

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 7. Antal Gennemsnit

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 7. Antal Gennemsnit Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal Gennemsnit Laveste 25% 75% 90% 95% Højeste i alt Median Antropologi 0 0 0 4 17 22 13 56 9,1 4 7 10 10 12 12 12

Læs mere