KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) FADL-VAGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER"

Transkript

1 KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens formand. Overenskomstudvalget er ligeligt sammensat med tre medlemmer fra hver kreds, efter godkendelse af HB. Dato 2. december 2014 Journal /toc/OU kommissorium Udvalget har som vigtigste opgave at stå for fornyelsen af overenskomsten på SPV VT overenskomst-området. Arbejdet består fortolkning af overenskomsten, indsamling af krav og opstilling af krav, overenskomstforhandling, godkendelse af forhandlingsresultat til urafstemning, udarbejde urafstemningsmateriale mm. En ny overenskomst forhandles for nuværende hvert andet år, men fremadrettet hvert 3. år, og udvalget vi i 2015 arbejde med OK15. OU forbereder og afvikler kurser for medlemmer af udvalget. Der er tale om et Hvad er en overenskomst i foråret efter overenskomstforhandlingerne OU forestår kravindsamling på generalforsamlinger, OU vedligeholder hjemmesiden OK 15. OU prioriterer de krav, der vedrører SPV-VT overenskomsten, HB godkender kravene og deres prioritering. I 2015 er den vigtigste opgave at forhandle overenskomsten, præsenterer den for medlemmer og vagtbureau, samt holde urafstemning. OU kan tage initiativ til oprettelse af nye overenskomster, hvor dette er muligt i samarbejde med de berørte medlemmer. Overenskomstfortolkning De overordnede rammer for overenskomsten debatteres løbende for overenskomstforholdet mellem Regionernes Lønnings og Takst Nævn (RLTN) og FADL. Overenskomstudvalget er fortolkende af forholdene i forhold til kredse og vagtbureauer. Forhandlingsleder Torben Conrad Tlf Mail Blegdamsvej København N Tlf Mail Web

2 Fortolkningsretten ligger hos overenskomstudvalget, men hvis uenighederne med arbejdsgiverne bliver så store, at de ikke kan afklares af forhandlingslederen /OU-formanden træder ind og kan gennemføre en faglig voldgift. Love, som funktionærloven, lov om ansættelsesbreve, visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, arbejdsmiljøloven, herunder hviletidsbestemmelser, kursusforbedringer mv. tolkes af overenskomstudvalget. OU skal desuden opdatere Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører. Side 2 af 5 Samarbejde med Danske lægestuderendes vagtbureau vest og Københavns vagtbureau Udvalget skal i 2015 finde en samarbejdsform med vagtbureauerne omkring driftsoverenskomst, spv/vt-kurser, efteruddannelseskurser, overenskomstfortolkning mm. Vedtægtsmæssig forpligtelse/møder I 29 og 30 i HF-lovene er udvalgets forpligtelser beskrevet. HB har desuden vedtaget et Standard kommissorium for udvalg. Udvalget holder 6 8 møder om året, dog må der i overenskomstår påregnes flere møder. Formandens forpligtelser er beskrevet i forretningsordnen for HFs udvalg 7 Udvalgets egen økonomi Til møder (transport og fortæring): Kr Til kursus (Kursus om Hvad er en overenskomst): Kr Andre økonomiske forhold i relation til udvalget - forhandlingsfond For at have et økonomisk grundlag til at gennemføre kampe for bedre løn- og ansættelsesforhold m.v., har FADL's hovedforening en fond, som hovedbestyrelsen forvalter. Det sker i praksis ved at pengene er sat i Huset på Blegdamsvej 26. Finansieringen

3 Der skal altid være 1 mill. kr. til rådighed for Forhandlingsfonden i likvide midler. Side 3 af 5 Uddannelsesfonden Jf. protokollat nr. 3 til SPV/VT-overenskomsten modtager FADL pr , 35,7 øre pr. udført SPV/VT arbejdstime ved regionale institutioner. Disse penge opsamles i s Uddannelsesfond, og bruges til finansiering af HF's kurser, kredsenes introduktions og TR-kurser samt OU udvalgets møder, transport og kurser. Efteruddannelsespuljen Jfr. protokollat nr. 4 til SPV/VT-overenskomsten har FADL efteruddannelsesmidler, som indbetales årligt pr. 1. april. Udvalget har udarbejdet Organisationscirkulære nr. 10 med retningslinjer for midlernes fordeling og brug. Udvalget bevilliger pengene efter ansøgning og tilser, at midlerne bruges efter hensigten og sikrer indsendelse af regnskab til RLTN den 1. maj. Pengene indbetales til fra Vagtbureauerne. Pr er basistallet kr.. Tallet reguleres efter lønningernes reguleringsprocent er derfor i 2014: Kr ,12 Kommissorium vedtaget af OU den 2. december Godkendt på HB møde den 18. december 2014.

4 Bilag 1 UDDRAG AF HF s LOVE Side 4 af 5 AFSNIT 6. HF-UDVALGENE. 29. HB kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsområder - f.eks.: - overenskomstudvalg (OU) - udvalget for udenlandske anliggender (UUA) - kursusudvalg (KU) - arbejdsmiljøudvalg (AmU) - sundhedspolitisk udvalg (SPU) Stk. 2. Udvalgenes kommissorium fastlægges af HB på grundlag af forslag fra udvalgene. Stk. 3. Det skal ved udvalgssammensætningen tilstræbes at alle 3 kredsforeninger er ligeligt repræsenteret, samt at mindst et medlem af HB har sæde i udvalget. Er der ingen HB-medlemmer i udvalget vælger HB en udvalgsansvarlig fra HB, der forestår den løbende kontakt til udvalget. HB kan til enhver tid fratage et udvalgsmedlem sit mandat. HF-udvalgenes hverv bortfalder dog senest samtidig med at det HB, som har udpeget medlemmerne afgår på det konstituerende møde. Stk. 4. Hvert udvalg udpeger en formand/et formandskab, der er ansvarlig overfor HB. Stk. 5. Udvalgene indkaldes af udvalgsformanden, når denne finder det hensigtsmæssigt eller når 2 udvalgsmedlemmer begærer dette. Stk. 6. Udvalgsmedlemmerne har ret til rejsegodtgørelse og fortæring efter regler fastsat af HB. Stk. 7. Dispositioner, der har økonomiske konsekvenser for foreningen (ud over stk. 6) skal på udvalgets initiativ forelægges HB. HB kan enten fastlægge en budgetramme for udvalget eller anvende enkelt bevillinger på grundlag af indstillinger fra udvalget. Stk. 8. Der skal udarbejdes skriftligt referat af møderne. HF og kredsforeningerne modtager et eksemplar.

5 Stk. 9. På HB-møderne aflægger de enkelte udvalg beretning om afholdte møder, og samtlige beslutninger taget i udvalgene skal forelægges HB til godkendelse eller forkastelse. Beslutninger taget i udvalgene er gyldige indtil det nærmest kommende HB-møde. Side 5 af HB-medlemmer og HF-udvalgsmedlemmer kan aflønnes efter regler fastsat af HB.

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på www.fadl.dk

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD.

VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. VELKOMMEN Kære Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. Iflg. FRD s love er du valgt for en treårig periode. Du vil blive indkaldt til

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2010 1. Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne.

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. 2. FORMÅL Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Etableret d. 1. april 1977 ved sammenslutningen af Det Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt (stiftet 1853) og Thisted Amts Landbygningers

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere