Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010-2011"

Transkript

1

2 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: Lægernes Pensionsbank Hjemmeside: Bestyrelsen Peter Toft Tengberg - Formand Kristoffer Barfod - Næstformand Thomas Jensen - Kasserer Victoria Schmiegelow Khuram Malik Andreas Balslev-Clausen Christen Ravn Nicolai Thorslund Naja Bjørslev Jakob Klit Mads Holm Møller Simon Serbian Forsidebilledet er fra workshoppen basale osteosyntese principper afholdt ved YODA s forårsmøde. Årssponsorer: 2

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for 4 Resultater opnået i foreningsåret 5 Uddannelse kerneområde 1 7 Forskning kerneområde 2 7 Kursusvirksomhed Kerneområde 3 8 Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 9 Forårsmøde 9 Planer for året Mål for bestyrelsesåret Økonomi 10 Regnskab 10 Tak til Om YODA Foreningens formål er at styrke det ortopædkirurgiske speciale ved at virke til gavn for yngre ortopædkirurger, herunder at varetage deres faglige, forskningsmæssige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser. YODA har stående udvalg inden for: Uddannelse Forskning Kursusvirksomhed 3

4 Bestyrelsens beretning for I YODA er vores mål at have en forening der hurtigt omsætter ide til handling. Foreningen lever i kraft af sine aktiviteter. Vores første år har været præget af mange forskelligartede aktiviteter. Vi har på kort tid etableret en levedygtig forening med over 120 medlemmer, hjemmeside med medlemsservices, faste årlige kurser med fagligt relevant fokus. Vi har afholdt et særdeles succesfuldt forårsmøde med 60 deltagere. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne viser os at vi præsterede et møde med et højt fagligt niveau og en kærkommen lejlighed til at møde kolleger i festligt lag, -og det til den lyse morgen. Politisk er vores målsætning at påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning. Vores overordnede mål er at uddannelse skal tænkes ind i alle aspekter af den kliniske hverdag. Håbet er at give det faglige niveau i specialet et stort løft, både teoretisk og praktisk. Til dette mål har vi indstiftet prisen Den Gyldne YODA der første gang uddeles på DOS årsmødet På DOS mødet 2011 afholder vi et møde med emnet Speciallægeeksamen, et emne der har været debatteret en del de sidste år. YODA s bestyrelse har ikke en samlet holdning for eller imod dette, men vi mener det er vigtigt deltage i debatten og lære af de erfaringer andre lande har gjort med eksaminer for kursister. har været et brag af et år for YODA og vi ser frem imod et nyt år med mange nye udfordringer. Den vigtigste udfordring i det nye år bliver konsolideringen af foreningen og at sikre dens fremtidige levedygtighed. Dette skal ske ved at aktivere de nye kolleger der viser interesse for specialet og sikre at de føler at YODA er deres forening, som er til for dem. Til sidst vil vi takke vores sponsorer der velvilligt har stillet op med både ekspertise og isenkram og dermed muliggjort mange af vores aktiviteter. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste mange år. Med venlig hilsen Peter Toft Tengberg, formand for YODA 4

5 Resultater opnået i foreningsåret Progr am Område Mål Resultater Uddannelse Sætte fokus på den gode uddannelse Uddannelsespris uddelt Forbedring af hoveduddannelsen Undersøgelse af kursisternes arbejdsopgaver sygehusene imellem Opfølgende brev vedr. uddannelsessituationen på RH Database indeholdende de faste uddannelsesprogrammer for alle landets ortopædkirurgiske afdelinger Udbredt kendskabet til fordelene ved en stejl læringskurve "den omvendte uddannelses banan". Og have lavet et udkast til et struktureret uddannelsesforløb, der giver de bedst mulige forhold for den rette progression af læringskurven Kerneområder Forskning Bedre uddannelsesforhold for KBU- og introlæger Forskernetværk: Skabe bedre adgang til den danske vidensbank inden for ortopædkirurgisk forskning og lette indgangen til forskning for yngre ortopædkirurger Overblik over relevante internetressourcer præsenteret på hjemmesiden Database med oplæg til undervisningsseancer præsenteret på hjemmesiden Projektbeskrivelse udarbejdet og indsendt til Forskningsudvalget i DOS Opkvalificere yngre ortopædkirurgers forskningsmæssige viden Kursus i forskningsmetode udviklet Forskningspris til yngre forskere Fundats udviklet. Prisen godkendt af DOS til uddeling til DOS-mødet 2012 Kursusvirksomhed Kadaverkursus i kirurgiske adgange KBH Afholdt 2010, planlagt 2011 Kadaverkursus i pleuradrænsanlæggelse KBH Afholdt 2010, planlagt 2011 Kadaverkursus i kirurgiske adgange OUH Afholdt 2011 Kursus i skadestuertg. OUH Afholdt 2011 Det store ledundersøgelseskursus Planlagt 2011 Sårkursus Planlagt

6 Strukturudvikling Workshop årsmøde basal osteosyntese Workshop årsmøde THA/TKA Konsolidere organisationen og udvikle en bæredygtig organisationskultur (medlemmer, udvalg og bestyrelse) Afholdt 2011 Afholdt 2011 Demokratisk ledelsesstruktur skabt Enighed omkring YODA s formål og arbejdsmetode Forsknings-, uddannelses- og kursusudvalgene er aktivt arbejdende Revision af vedtægter og valgsystem gennemført Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Regional forankring Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation YODA eksponeret på alle ort.kir. afdelinger YODA formidlet via internettet YODA kontaktperson på alle ort.kir. afdelinger Bestyrelsen opbygget så der er en regional ansvarlig for hver videreuddannelsesregion Sekretariat Bæredygtig løsning for sekretariatsopgaver Kontingentopkrævning gennem Lægeforeningen Økonomi Medlemmer Etablere YODA som økonomisk bæredygtig organisation Alle yngre læger med interesse for ortopædkirurgi skal optages som medlemmer Fast indtægt via kontingenter Faste sponsorater fra Industrien Egenkapital opbygget 125 medlemmer i løbet af det første bestyrelsesår DOS Opbygge gode relationer med DOS og maksimere yngre ortopædkirurgers indflydelse inden for relevante områder Anerkendt aktør af DOS bestyrelse Direkte kommunikation mellem Forskningsudvalget og VU, og mellem Uddannelsesudvalget og UDDU YODA internationalt Orientere sig omkring internationale interessenter Kontakt til FORTE Kontakt til Epifysen (Sverige) Medlemsservice Forårsmøde Hjemmeside Fagligt udviklende og netværksskabende internatmøde for foreningen medlemmer afholdes 1 gang årligt Etablere kommunikationsplatform til kommunikation med medlemmerne og andre interessenter 2-dages møde afholdt med parallelt forløbende fagligt program. Særdeles positiv evaluering fra deltagerne. Langsigtet teknisk løsning identificeret og iværksat i samarbejde med DOS Grundlæggende hjemmesidestruktur udviklet Hjemmesideindhold udformet 6

7 Nyhedsbrev Fast kommunikation med medlemmerne i form af elektronisk nyhedsbrev Webmaster identificeret Hjemmesiden regelmæssigt opdateret 3 nyhedsbreve udsendt Uddannelse kerneområde 1 Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. Uddannelsen er en del af alles hverdag både som uddannelsesgivende og uddannelsestagende. Uddannelsesgruppen har afholdt 4 møder i det sidste år. For at nå vores mål har vi udarbejdet en strategiplan for de tiltag, vi kan gøre for at gøre uddannelsen bedst mulig. Vi har lavet en kogebog med gode råd til hvordan, man bedst kvalificerer sig til en hoveduddannelsesstilling. Vi har udarbejdet en linksamling med relevante internetressourcer, der kan hjælpe os i hverdagen og er i gang med at udarbejde en samling undervisningsoplæg. Vi vil uddele Den Gyldne YODA YODA s uddannelsespris ved DOS-mødet i 2011 for at sætte fokus på den gode uddannelse. Vi har igangsat en spørgeskemaundersøgelse for at afdække kursisternes uddannelsesforhold. I det næste år har vi som mål at øge fokus på at afdelingerne laver gode uddannelsesprogrammer, at lave et forslagskatalog til forbedring af de specialespecifikke kurser, at lave forslag om et obligatorisk basiskursus i introduktionsuddannelsen Forskning kerneområde 2 Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en sideløbende akademisk karriere Året har været omskifteligt med en del tilgang og afgang i gruppen, men hvor vi nu står med en bred og arbejdsivrig gruppe, som er klar til at videreføre de opgaver som vi har sat i gang i perioden. Vi har i indeværende periode arbejdet med følgende tre kerneområder: Forskningsnetværk. For at lette tilgangen til den vidensbank, som findes inden for dansk ortopædkirurgisk forskning -for såvel yngre læger som speciallæger- inden for ortopædkirurgien, samt tilstødende specialer og herunder at lette og styrke den yngre ortopædkirurgs tilgang til forskningsmiljøer i Danmark. Vi arbejder i tæt samarbejde med Videnskabeligt Udvalg DOS, på at oprette et sådant it-baseret forskningsnetværk, der 7

8 vil kunne fungere som en vejviser ind i de forskellige forskningsmiljøer. Den videre udvikling samt drift vil foregå i samarbejde med Videnskabeligt Udvalg DOS. Kursus. Kurset Fra den gode idé til den færdige protokol. Kurset er målrettet den yngre læge med ingen eller begrænset forskningserfaring. Kurset vil tage udgangspunkt i egne planer og idéer, og vil gennem hjemmearbejde samt arbejde på kursusdagene udmunde i en brugbar protokol for alle kursusdeltagere. Kurset vil blive annonceret på DOS-årsmøde 2011 og løbe af stablen januar-februar Afhængig af tilslutning og evaluering vil kurset afholdes en til to gange årligt. Ungdomsforskerpris. For at gøde vækstlaget i dansk ortopædkirurgisk forskning, vil vi i samarbejde med DOS, fra årsmødet 2012, uddele Ungdomsforskerprisen på DOS årsmøde. Prisen tildeles det bedste forskningsprojekt fra en prækursist, som ikke udspringer af et PhD forløb. Vi finder at en sådan pris vil være en stor inspirations kilde samt motivator for den unge forsker. Kursusvirksomhed Kerneområde 3 Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger Der er et godt aktivitetsniveau i Region Hovedstaden og Region Syd. Det har vist sig svært at oprette - og holde - kontakten til Region Nord, hvorfor vi endnu ikke har haft mulighed for at tilbyde kurser i denne region. YODA har udviklet en kursusplan over faste kurser, som vi afholder en eller to gange årligt. Kurserne har været velbesøgt og succesfuldt evalueret og en fornøjelse at afholde. Forår: Efterår: Kadaverkursus 1-2-dags x 1/år Region Syd. Pleuradrænkursus x 1/år Region Syd. DOS workshop x 1/år Region X. Radiologikursus x 1/år Region Syd. Kadaverkursus 1-2-dags x 1 Region Hovedstaden. Pleuradrænkursus x 1/ år Region Hovedstaden. Sårkursus x 1/år Region Hovedstaden. Karrieredag x 1/år Region Hovedstaden. Ledundersøgelseskursus x 1/år Region Hovedstaden. YODA er endvidere repræsenteret ved årets karrieredag på Panum, hvor der er hands on stande til inspiration for de studerende. 8

9 YODA Årsmøde var arrangeret omkring faglige workshops med temaerne THA/TKA og basale osteosynteseprincipper. Kursusgruppen håber i fremtiden, at samarbejde med DOS uddannelsesudvalg omkring afholdelsen af workshops i forbindelse med DOS-møderne. Undervisere og kursusarrangører aflønnes af princip ikke, der skal derfor gå en varm tak til alle der har bidraget til at muliggøre YODA s kursusprogram. Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation YODA har i sit første leveår fokuseret på at opbygge en demokratisk, bæredygtig og produktiv foreningskultur. Der er afholdt regelmæssige møder i bestyrelsen og de stående udvalg, og vi har fornemmet stigende interesse for at aktivere sig i organisationen. YODA har medlemmer fra alle dele af Danmark og efterhånden kontaktpersoner på alle landets ortopædkirurgiske afdelinger. Fokus for det kommende år bliver at konsolidere de opbyggede strukturer, samt arbejde for en ligelig repræsentation af landsdelene og et spirende miljø blandt organisationens yngste. Forårsmøde Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODA s medlemmer YODA-Forårsmøde 2011 blev med stor succes afholdt maj med 55 deltagere. Kurserne i Basal Osteosyntese-teknik og Alloplastik-kirurgi henvendte sig til hhv. de yngste og de mere rutinerede medlemmer. Fredag aften blev de sociale ambitioner indfriet med en fantastisk fest og masser af networking mellem yngre ortopædkirurger fra hele landet. Lørdag morgen informerede Apple om Udvikling af App s til Sundhedsvæsenet, hvorefter prof. Søren Overgaard fra OUH inspirerede om ortopædkirurgiske Karrieremuligheder, inden Michael Möller, præsident for AO-Sweden, afsluttede med et foredrag om Osteosyntese i Udvikling. Undervejs blev der også tid til møder i YODA's forsknings-, uddannelses- og kursusudvalg, ligesom vore industrielle sponsorer i pauserne foreviste komponenter og instrumenter til stor interesse for alle. Alt i alt var der stor tilfredshed i deltagernes skriftlige tilbagemeldinger og mange positive tilkendegivelser fra både undervisere og sponsorer, så vi er allerede begyndt at planlægge YODA-Forårsmøde 2012 sæt kryds i kalenderen maj Tak til YODA-Forårsmøde sponsorer: Biomet, Ortotech, Protesekompagniet, NMS og Stryker. 9

10 Planer for året YODA s første leveår har været hektisk og spændende. Foreningen er ved at finde sine ben at stå på og sit arbejdsområde. I det kommende foreningsår vil fokus være på at konsolidere de opbyggede strukturer og samtidig holde det høje tempo. Grundstenene skal lægges til at sikre kontinuitet og fornyelse i foreningen. YODA skal fremstår relevant for alle yngre ortopædkirurger, uafhængigt landsdel, og medlemstallet skal øges til over 200. Forholdet til DOS skal styrkes, og YODA skal positionere sig bedst muligt i forhold til at varetage de yngre ortopædkirurgers interesser. Mål for bestyrelsesåret At konsolidere foreningen, styrke relationerne til DOS og sikre ligelig repræsentation af landsdelene. 2. At påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning, herunder gå aktivt ind i debatten omhandlende eksamen efter hoveduddannelsen. 3. At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en sideløbende akademisk karriere. 4. At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger. Økonomi Regnskab Vi brugte det forgangne år på at få organiseret økonomien og skabe et grundlag hvor ved vi kan få en kontinuitet og skabe et økonomisk sikkert grundlag for at drive Yngre Ortopædkirurger også i fremtiden. Det har vi gjort med følgende tiltag: Opkrævning af kontingent via DADL Oprettelse af konto i Lægernes Pensionsbank med dobbelt prokura. En vision om at skabe en mindre egenkapital, så foreningen ikke er for sårbar økonomisk. Økonomisk kommer vi ud af det første regnskabsår med et overskud på ca kr mod et budgetteret overskud på kr. Vi ser dette som et stort plus, da vi dermed nu har et godt økonomisk fundament til i fremtiden at kunne arrangere kurser og møder. Overskuddet er opstået ud fra, at vi i bestyrelsen og udvalgene har været meget sparsommelige, samt har fået et overskud på vores forårsmøde. 10

11 Regnskab 2010/11 Budget 2010/11 Indtægter Kontingent , ,00 Sponsorer Kursusvirksomhed , ,00 Forårsmøde , ,00 Andet 40,04 0,00 I alt , ,00 Udgifter Kursusvirksomhed , ,00 Forårsmøde , ,00 Bestyrelse/Udvalg 1.755, ,00 Administration 3.067, ,00 Kontorhold 1.011, ,00 Hjemmeside 457, ,00 I alt , ,00 Driftsresultat , ,00 Passiver Bank ,45 I alt ,45 Aktiver Egenkapital ,45 Hensættelser ,00 I alt ,45 Balance 0,00 11

12 Tak til... Forårsmødeansvarlige: Christen Ravn Bjarke Viberg Uddannelsesgruppen: Andreas Balslev Clausen Ulrik Knudsen Ulrik Branner Peter Toft Tengberg Kristoffer Barfod Khuram Malik Anne Mette Sørensen Tobias Aasvang Nicolai Thorslund Forskningsgruppen: Jakob Klit Kristoffer Barfod Allan Villandsen Mads Møller Mikkel Andersen Søren Schmidth Morgan Rune Bech Mathias Mosfeldt Kursusgruppen: Naja Bjørslev Victoria Schmiegelow Bjarke Viberg Kirill Gromov Malene Larsen Ane Simony Peter Max Jensen Martin Lindberg-Larsen Christina Matthissen Annie Primdahl Morten Jon Andersen Økonomi: Thomas Jensen Eva Posner Generalforsamling: Mathilde Thornberg Djervad Hjemmeside: Ulrik Knudsen Mads Møller DOS Undervisere og foredragsholdere: Overlæge Martin Möller Prof. Søren Overgaard Overlæge Peter Mikkelsen Overlæge Christian Sørensen Prof Jørgen Tranum Jensen 1R læge Gustav Thyregod Overlæge Michael Brix Overlæge Lonnie Frohberg Afdelingslæge Anders Jordy Afdelingslæge Jerzy Stiasny Overlæge Anders Michaelsen Overlæge Trine Torfing Overlæge Annette Koch Holst PHD stud. Bjarke Viberg Prof. Michael Krogsgaard Overlæge Martin Ratcke Overlæge Anette Kourakis 1R læge Jais Oliver Berg Afdelingslæge, Lars Skødt Afdelingslæge Lars Skødt, Prof. Finn Gottrup Klin. o.sygepl. Susan Bermark Afdelingslæge Joan Meyer Overlæge Poul Einar Jensen Overlæge Peter Revald Overlæge Dan Blohm Overlæge Anders Michaelsen Reservelæge Lasse Pedersen Årssponsorer: 12

Årsrapport 2011-2012

Årsrapport 2011-2012 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5 19:00 19:15 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Referent: Bjarke Dirigent: Thomas 19:15 19:30 2.0 Fremlæggelse af opgaver i bestyrelsen fra sidste

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?...

Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?... Årsberetning 2014 / 2015 Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2 Aktiviteter... 2 Facebook... 2 Hjemmeside og medlemsblad... 3 Fordele til medlemmer... 3 Frivillighed... 4 Hvilken forskel gør FNUG?...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Arbejdsprogram for KU

Arbejdsprogram for KU Konservativ Ungdoms Landsorganisation Arbejdsprogram for KU Forretningsudvalget Første udgave 2011-2012 Indhold Aktiviteter... 3 Ansatte... 4 Arkiv... 5 DUF... 6 Folketingsvalg... 7 Guldberghus... 8 Hovedkontoret...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere