Økonomi for ikke-økonomer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi for ikke-økonomer"

Transkript

1 Distancekursus Økonomi for ikke-økonomer Skriftligt kursus i 8 kompendier Modtag kompendier med økonomisk viden, som er nemt at omsætte til praksis Selvstudiet giver dig detaljeret indsigt i: Regnskabsforståelse og -analyse Internt regnskab Budgettering Økonomisk projektstyring Investering og finansiering Styrk dine økonomiske kompetencer når det passer dig! Kursusstart 9. oktober 2006 Tilmeld dig direkte på

2 Distancekursus Økonomi for ikke-økonomer Økonomidirektør Jacob R. Jørgensen Babcock & Wilcox Vølund Styrk dine økonomiske kompetencer når det passer dig! Arbejder du med tal uden at være økonomiuddannet? Har du budget- eller resultatansvar? Foretager du økonomiske transaktioner på jobbet, eller er disse områder måske nogle af dine fremtidige arbejdsopgaver? Så vil dette skriftlige distancekursus give dig de nødvendige redskaber til at styre håndteringen af økonomisk information og styrke dig i mødet med nye udfordringer. IBC Euroforums distancekurser tilgodeser kravet om løbende opkvalificering kombineret med stor fleksibilitet. Distancekurset Økonomi for ikke-økonomer har kursusstart den 9. oktober 2006, og som deltager modtager du hver uge pr. post et kompendium, der trin for trin vil give dig en detaljeret indsigt i de mest relevante økonomiske problemstillinger i en virksomhed. Kompendierne er skrevet af praktikere der i deres daglige arbejde har problemstillingerne inde på livet. De formidler teorien med en praktisk indfaldsvinkel, som giver dig det størst mulige udbytte af selvstudiet. Du har desuden mulighed for at møde et udvalg af forfatterne på kursets faglige træf, hvor du kan udveksle erfaringer og netværke med dine medkursister. Financial Manager Mark A. Skriver Gypsum Recycling International A/S Nordisk økonomidirektør Kate Bjerrum Strax København Økonomichef Per Lindved SPF Danmark Tilmeld dig direkte på Målgruppe Adm. direktører, direktører, direktionssekretærer, afdelingschefer, sektionschefer, kontorchefer, administrationschefer, fuldmægtige, servicechefer, driftschefer, logistikchefer, salgschefer, Account Managers, Team Managers, chefkonsulenter, porteføljechefer, produktchefer, marketingchefer, markedschefer, indkøbschefer, IT-chefer, personalechefer, produktionschefer, servicechefer, sikkerhedschefer, fabrikschefer, tekniske chefer, projektledere, ingeniører, kvalitetschefer Jan Pedersen JP Servicecenter

3 Modtag kompendier med posten hver uge og opnå: En bedre forståelse, håndtering og rapportering af økonomisk information Større sikkerhed, når du arbejder med økonomiske problemstillinger Indsigt i, hvordan du tackler økonomiske udfordringer på jobbet Hvad får du? 8 kompendier, der belyser emnet dybtgående i en kombination af teori, praksis og aktuel information. De er læse- og notatvenlige og sendes med posten. En samlemappe, der gør det nemt at bruge kompendierne som opslagsværk efterfølgende Mulighed for at stille spørgsmål til forfattere og redaktøren via Et fagligt træf her kan du møde et udvalg af forfatterne, redaktøren og dine medkursister Et diplom på, at du har gennemført studiet Kursets omfang Kursusforløbet strækker sig over efteråret 2006, og alt efter dit personlige indlæringstempo vil et kompendium kunne bearbejdes i løbet af 4-6 timer. Hvert kompendium består af mellem 40 og 70 sider og afsluttes med opgaver, der yderligere konkretiserer indholdet opgaverne skal ses som øvelser til eget brug og skal ikke indleveres eller rettes af andre. Hvad er tidsplanen? Kursusstart 9. oktober 2006 Hvorfor deltage i distancekurset? Du får en kvalificeret videreuddannelse uden tidsspilde eller rejseomkostninger Du bestemmer selv tempoet opkvalificeringen sker uden tidspres og i de rammer, du ønsker Kompendiernes indhold er topaktuelt og praktisk tilrettelagt Hvert kompendium afsluttes med opgaver (opgaverne skal ses som øvelser til eget brug og skal ikke indleveres eller rettes af andre) her kan du selv kontrollere din indlæringssucces Alle forfatterne står til disposition for spørgsmål i løbet af kurset Tjeklister og eksempler fra kompendierne kan anvendes direkte i dit arbejde til gavn for hele virksomheden Kompendierne er et ideelt opslagsværk også for dine kolleger 9. oktober Kompendium oktober Efterårsferie 23. oktober Kompendium oktober Kompendium 3 6. november Kompendium november Kompendium november Kompendium november Kompendium 7 4. december Kompendium december Træf i København Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte: Philip Sårde Publisher Tlf IBC Euroforum

4 Kompendium 1 Regnskabsforståelse resultatopgørelse Dette kompendium vil give dig forståelse for en række regnskabsmæssige begreber. Du vil få et grundlæggende kendskab til baggrunden for og kravene til udarbejdelse af årsrapporten for en virksomhed. Der vil blive givet en gennemgang af årsrapportens indhold samt mere specifikt indholdet af samtlige poster i resultatopgørelsen, herunder hvorledes disse fremkommer og påvirkes af forskellige forhold. Regnskabstyper og afgrænsning Baggrunden for regnskabsudarbejdelse Virksomhedens interessegrupper Lovgrundlag for regnskabsudarbejdelse Grundlæggende regnskabsprincipper Virksomhedskategorier Årsrapportens indhold Resultatopgørelsens formål og opbygning Resultatopgørelsens enkelte poster og disses indhold Økonomidirektør Jacob R. Jørgensen Babcock & Wilcox Vølund Kompendium 2 2 Regnskabsforståelse balance Dette kompendium er en fortsættelse af 1. kompendium, idet vi i dette kompendium vil gennemgå alle posterne i balancen. Herunder hvorledes disse fremkommer og fastsættes. Du vil få et grundlæggende kendskab til hvilke forhold, der påvirker størrelsen af de enkelte balanceposter, samt hvorledes den fremkomne værdi skal vurderes og kan anvendes. Endelig vil du opnå fortrolighed med sammenhængen mellem resultatopgørelsens og balancens enkelte poster. Balancens formål og opbygning Måling og indregning Balancens enkelte poster og disses indhold Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Økonomidirektør Jacob R. Jørgensen, Babcock & Wilcox Vølund Kompendium 3 3 Regnskabsanalyse Dette kompendium vil gøre dig i stand til at vurdere et eksternt regnskab, samt give dig et grundlæggende kendskab til hvilke elementer, der indgår i regnskabsanalyse. Formålet med kompendiet er, at sætte dig i stand til at vurdere, tolke og beskrive virksomhedens økonomiske situation. Tilvejebringelse af regnskabsinformationer Pengestrømsopgørelse Regnskabsmæssige nøgletal Rentabilitet Indtjeningsevne Kapitaltilpasning Soliditet Likviditet Øvrige regnskabsmæssige vurderinger Kreditvurdering Financial Manager Mark A. Skriver Gypsum Recycling International A/S Kompendium 4 4 Internt regnskab Dette kompendium vil gøre dig i stand til bedre at forstå opbygningen af virksomhedens interne regnskab og de parametre, der indgår i beregningen af nøgletal. Du vil få et grundlæggende kendskab til, hvordan man udarbejder nøgletal og hvordan man analyserer regnskabet. Formålet med interne regnskaber Internt regnskab kontra årsregnskab Strukturering af internt regnskab Omkostningsfordeling i det interne regnskab Rapporteringsstruktur Ledelsesrapportering Afdelingsrapportering Nøgletal Klassiske nøgletal Virksomhedsspecifikke nøgletal Regnskabsanalyse Nordisk økonomidirektør Kate Bjerrum Strax København Kompendium 5 5 Budgettering Budgettering er forudsætningen for, at virksomheden har et overblik over sin økonomiske situation i fremtiden. Med budgettering er man i stand til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Dette kompendium vil give dig grundlaget for at deltage i virksomhedens budgettering, og du vil blive i stand til at bruge budgetopfølgning til at sikre, at virksomhedens udvikling går i den rigtige retning. Formål med budgettering Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Budgetafgrænsning Budgettet som del af virksomhedens styringsredskab Tidsplan og ressourcer Budgetteringsmetoder Budgetforudsætninger Delbudgetter og sammenhængen mellem disse Budgetkonsolidering

5 Budgetopfølgning Budgetrevision Økonomichef Per Lindved SPF Danmark Kompendium 6 6 Økonomisk projektstyring Få opkvalificeret dine evner som sparringspartner overfor projektledelsen og -medarbejdere. Dette kompendium vil gøre dig i stand til at håndtere økonomisk projektstyring, give dig et grundlæggende kendskab til, hvilke parametre der indgår i de enkelte delelementer samt kendskab til samspillet mellem projekter og virksomhedens regnskab. Afgrænsning og definition af projekter Planlægning og organisering Projektbudgettering Projektomkostninger / indtægter Faseopdeling Aktivitetsopdeling Ressourcer Fremdriftsstyring Risikostyring Projektrapportering Nordisk økonomidirektør Kate Bjerrum Strax København Kompendium 7 7 Investeringer Forstå de overvejelser og den dataopsamling, der ligger forud for en investeringskalkulation. Dette kompendium vil tillige indfører dig i de mest almindelige kalkulationsformer, så du bliver i stand til at lave almindelige investeringskalkulationer efter de retningslinier, der anvendes i de fleste danske virksomheder. Kompendiet kommer ind på: Afgrænsning og definition af investering Investeringstyper Fastlæggelse af investeringen Fastlæggelse af og krav til investeringens afkast Vurderingsmetoder Nutidsværdimetode Intern rente metode Pay-back metode Andre vurderingsmetoder Vurdering af alternative investeringer Skattejusteret investeringsanalyse Jan Pedersen JP Servicecenter Kompendium 8 8 Finansiering Finansiering er et udtryk for den måde virksomheden (eller andre) fremskaffer den nødvendige kapital til driften og eventuelle investeringer. Dette kompendium vil gøre dig i stand til at vurdere forskellige finansieringsalternativer, og bibringe dig et overblik over de finansielle problemstillinger en virksomhed står overfor. Afgrænsning af begrebet finansiering Behovet for finansiering Finansieringsmuligheder Driftsoptimering Kapitaltilførsel Lånefinansiering Gennemgang af balanceposternes likviditetspåvirkning Rente Variabel kontra fast rente Nominel kontra effektiv rente Lånefinansiering Långivere Lånetyper Vurdering af lånetyper Financial Manager Mark A. Skriver Gypsum Recycling International A/S Faglig redaktør Jacob R. Jørgensen er økonomidirektør i Babcock & Wilcox Vølund ApS. Han har tidligere været økonomidirektør i Blue Water Holding A/S og har gennem de sidste 10 år undervist mere end personer på IBC Euroforums kurser Økonomi for ikke-økonomer og Videregående økonomi for ikke-økonomer. Praktiske oplysninger Afholdelse Distancekurset Økonomi for ikkeøkonomer består af 8 kompendier, der sendes pr. post ugentligt i perioden den 9. oktober til den 4. december Kurset afsluttes med et træf, der finder sted den 12. december i København. NB! Ved manglende tilmeldinger til træffet aflyses det, og vi vil da tilbyde dig overflytning til træffet på næste kursusafholdelse. Kursuspris Prisen for distancekurset er kr ,- ekskl. 25 % moms. I prisen er inkluderet 8 kompendier, studiesupport samt et træf m.m. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 1 måned før start på kurset tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 1 måned før kursets start, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før kursets start betales fuld pris. Kursusstart 9. oktober 2006

6 IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmeldingskode: TSHEL06 T I L M E L D I N G Returneres ved varig adresseændring Distancekursus Økonomi for ikke-økonomer Kursuspris kr ,- ekskl. moms. Kursusstart den 9. oktober Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstillingen) EAN nr./ordrenr. Sådan kan du tilmelde dig: (Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt) Telefon Fax Internet Brev IBC Euroforum, Blegdamsvej 104 A, 2100 København Ø IBC Euroforum IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold, ledelse, jura, produktion og teknologi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Telefon Fax Giro CVR-nr

14. år i træk mere end 1.400 deltagere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere K U R S U S K ø b e n h a v n 11.-12. marts 10.-11. juni 9.-10. september 9.-10. december 2 0 0 9 Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Skriftligt kursus i 8 kompendier Med kompendierne kan du: Udvide din Event Management-værktøjskasse Blive bedre

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Event Management fra A-Z

Event Management fra A-Z K O N F E R E N C E KØBENHAVN 2. 3. M A R T S 2 0 0 5 Event Management fra A-Z Hvordan bliver du kreativ på kommando? Hvordan leder du et projekt? Hvordan briefer du de kreative? Hvordan laver du en superevent

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere