Respiratorisk overvågning i eget hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Respiratorisk overvågning i eget hjem"

Transkript

1 Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til forældre med barn, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet

2 Indhold Forord... side 3 Vikarens ansvar og rolle... side 3 Hjem med et vikarhold... side 4 Forventninger til vikarordningen... side 4 Vikarens arbejdsforhold... side 5 Sygehusindlæggelse af barn... side 5 Ferie, weekendophold og udflugter... side 6 Bilkørsel... side 6 Ansvarsområder: Hvem skal vi kontakte?... side 7 Kontaktoplysninger... side 8 Side 2

3 Forord Jeres barn udskrives fra sygehusvæsnet med respiratorisk apparatur, som kræver overvågning. For at sikre denne overvågning har Respirationsteamet i Region Midtjylland rekvireret personale fra et vikarbureau. Respirationsteamet i Region Midtjylland består af 5 konsulenter; Martin Abildgaard, Anne-Merete Sand, Dorthe Dyrholm Harbo, Lars Jensen og Karina Blegvad samt en administrativ medarbejder; Marianne Høgenhaug. Respirationsteamet har ansvaret for iværksættelse af overvågning og opfølgning på disse forløb. Vikarens ansvar og rolle Vikaren er som udgangspunkt kun ansat til, at varetage den respiratoriske overvågningsdel. Hvad dette mere specifikt betyder i forhold til Jeres barn, fremgår af det visitationsskema, som er tilsendt vikarbureauet, og som er udarbejdet af lægerne på RCV. I bør anmode vikarbureauet om, at gennemgå visitationsskemaet sammen med Jer, så I kan se, hvilke opgaver vikaren har ansvaret for at løse. Den primære opgave er respiratorisk overvågning. Daglige gøremål I hjemmet som rengøring, tøjvask og lign. er ikke opgaver som skal varetages af vikaren, medmindre andet er aftalt med Jeres kommune. Såfremt I mener at have behov for aflastning, i form af praktisk hjælp til rengøring og lign., som har baggrund i jeres barns lidelse, skal I rette henvendelse til jeres hjemkommune og ansøge herom. Det vil derefter udelukkende være kommunen, som vurderer hvorvidt I har behov for hjælp. Der kan i særtilfælde laves aftale med kommunen, om at vikaren varetager en mindre del af de daglige gøremål, såfremt det er foreneligt med overvågningsopgaven. Side 3

4 Hjem med et vikarhold Det er en stor omvæltning for både forældre og barn, at blive udskrevet fra sygehus til eget hjem med et vikarhold. Vores erfaring viser, at der kan gå flere måneder, førend forholdene omkring overvågningen kører optimalt. Både Jer og Jeres barn, skal lære vikarholdet at kende og blive tryg ved deres tilstedeværelse. Det er derfor vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på, at det kan være en længere proces, som i starten kræver meget energi. Det kan være svært at vænne sig til vikarernes konstante tilstedeværelse. Der kan måske også opstå perioder med frustration over vikarens indsats eller måde at gøre tingene på. I disse situationer er det vigtigt, at I taler med vikarerne om, hvilke forventninger I har til ordningen. Vikarerne er nøje udvalgt til, at varetage opgaveløsningen omkring Jeres barn. Dvs. at man på baggrund af Jeres barns lidelse, ser på hvilke kompetencer det er nødvendigt for vikaren at have, for at kunne varetage opgaven. Det er derfor også kun i yderste særtilfælde, at udskiftning af vikaren kan forekomme. Såfremt I synes, at overvågningen af Jeres barn ikke fungerer, skal I, i første omgang, rette henvendelse til jeres kontaktperson fra vikarbureauet og få justeret eventuelle uoverensstemmelser. Har dette ikke den fornødne effekt skal I dernæst kontakte Jeres respirationskonsulent, som herefter vil undersøge sagen nærmere. Forventninger til vikarordningen Vi finder det som ovenfor nævnt meget relevant, at I gør jer nogle overvejelser om, hvilke forventninger I har til den enkelte vikarordning. Vi har erfaring med, at dette resulterer i et godt samarbejde, forældre og vikarer imellem. Side 4

5 Ligeledes finder vi det relevant, at I er bekendte med, hvad vi i samarbejde med vikarbureauerne kan tilbyde og hvad I må forvente der kan opstå af situationer, når vikarordningen starter op: Der vil være ferie, sygdom og opsigelse, hvor det kan blive nødvendigt at sætte en ny vikar på opgaven. Man vil dog altid forsøge, at anvende en af de faste vikarer fra holdet. Hvis dette ikke er muligt, vil man tilkalde en anden vikar fra vikarbureauet, som har de kompetencer der kræves. Det vil således altid være en faglig kompetent person, der varetager overvågningen af Jeres barn. Vikarens arbejdsforhold Det er vigtigt, at vikaren har ordentlige arbejdsforhold. Da der ofte er tale om længerevarende vagter, hvor vikaren skal overvåge Jeres barn, stilles der krav om at følgende møbler er til rådighed for vikaren: Læne-/hvilestol, lille bord, læselampe. Endvidere er det vigtigt, at vikaren har mulighed for at bevæge sig frem og tilbage til køkken samt toilet, uanset tidspunkt på døgnet. Såfremt I ikke selv har mulighed for at fremskaffe ovennævnte møbler, kan I rette henvendelse til Jeres kommune med henblik på at ansøge om økonomisk hjælp til køb heraf. Sygehusindlæggelse af barn Såfremt Jeres barn bliver indlagt på sygehus, er vikarbureauet forpligtet til at rette henvendelse til respirationskonsulenten og orientere herom. Dette er med henblik på at der kan ske afklaring af, hvorvidt vagtholdet fortsat skal anvendes under indlæggelsen. Vi har en klar forventning om af mindst en forældre er med barnet under en sygehusindlæggelse. Barnet har under sygehusindlæggelse behov for sin primære omsorgsperson som er mor og/eller far. Side 5

6 Som udgangspunkt er det ok, at anvende vagter når barnet er indlagt i en kortere periode. Såfremt der er tale om et længerevarende forløb, vil vagtholdet ophøre, idet det så vil være den pågældende afdelings ansvar at varetage al behandling og dermed også overvågningen af barnet. Såfremt der efter en længerevarende indlæggelse og udskrivelse til hjemmet, igen skulle opstå behov for overvågning, vil der på ny blive ansat et vikarhold. Ferie, weekendophold og udflugter I forbindelse med ferie, weekendophold og udflugter bedes I af behandlingsmæssige hensyn og merudgifter i forbindelsen med vikardækningen rette henvendelse til respirationsteamet. Udgifter der relatere sig til kost, logi og transport dækkes IKKE af Respirationsteamet, men I har mulighed for at rette henvendelse til Jeres Kommune og ansøge herom. Bemærk at stort set alle ture vil være forbundet med en ekstra transportudgift for vikaren. Der skal i forvejen være søgt bevilling til dette fra kommunen. Bilkørsel Vikaren har ikke tilladelse til at anvende egen eller familiens bil til transport af patienten. Hvis vikaren deltager i bilkørsel i familiens bil som passager, er det vigtigt at I, i forvejen har undersøgt, at bilens ansvarsforsikring dækker vikaren ved eventuel tilskadekomst i ulykkestilfælde. Dette er naturligvis en forudsætning for at vikaren kan deltage i bilkørslen i familiens bil. Vi håber at ovenstående, besvarer nogle af de spørgsmål, som I som forældre til et overvåget barn, ofte måtte have. Såfremt I har andre spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte Respirationsteamet på Århus Sygehus. Side 6

7 Ansvarsområder: Hvem skal vi kontakte? Kommunen har ansvaret for udmåling og tilrettelægning af: - pleje & omsorg - praktisk hjælp og hjælp til udadrettet aktivitet - aflastning til forældre i forbindelse med et handicappet barn Vikarbureauet har ansvaret for: - den daglig tilrettelægning af vagter og udarbejdelse af vagtplaner - vagtdækning i forbindelse med sygdom, ferie og opsigelser - matchning af vikar til den enkelte overvågningsopgave - problemløsning i forbindelse med vikardækningen Respirationscenter Vest ( ) har ansvaret for: - den overordnede respiratoriske behandling - spørgsmål eller problemer til behandlingen - spørgsmål om ordination af apparatur Respirationsteamet Region Midt ( ) har ansvaret for: - midlertidig vikardækning med hensyn til bevilling af omfang og dækning - den løbende op- eller nedgradering af vikardækningen, alt efter behov Står til rådighed i forbindelse med: - råd- og vejledning omkring vikardækningen - fejl og mangler ved vikardækningen Side 7

8 Kontaktinformation Respirationsteamet Region Midt Koordinerende Respirationskonsulent Martin Kragh Abildgaard Tlf Mail: Respirationskonsulent Lars Bache Tlf Mail: Respirationskonsulent Dorthe Dyrholm Harbo Tlf Mail: Respirationskonsulent Rikke Månsson Evar Tlf Mail: Sygeplejerske i Respirationsteamet Dorthe Bank Tlf Mail: Adm. medarbejder Marianne Høgenhaug Tlf Mail: Süreyya Arikan AC-Fuldmægtig Tlf Mail: Side 8 Respirationsteamet, Region Midt Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Indgang Aarhus N

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til voksne, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet Indhold

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere