Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1"

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

2 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce på Taxa har tilsyneladende skilt sig af med Kim Marsengo, grunden hertil kendes ikke. Vi formoder, at Taxa og Marsengo har hver sin version af forløbet. Men vi her på redaktionen har siddet og små filosoferet over grunden til fyringen af Marsengo og er kommet frem til en interessant historie. Kim Marsengo var vel manden, der havde styret Taxas økonomi i flere år, og i samme periode havde Taxa tilsyneladende en rimelig fornuftig økonomi og overskud på bundlinjen. Da ledelsens og direktør Kaaes mange dyre opkøb i Jylland må kunne ses på bundlinjen på et eller andet tidspunkt, så formoder vi, at Kim Marsengo har råbt vagt i gevær. Han har formodentlig kunnet forudsige, at dette vanvid, hvor man smed millioner af kroner efter de glade vognmænd i Jylland, det ville koste vognmændene i København en ordentlig bunke penge. Og vognmændene i København har ikke fået en eneste ekstra tur ud af det ligesom de, indtil videre, ikke har fået pladslejenedsættelse. Vi kender godt argumentet med: Hvis vi ikke havde, så. Men den holder ingen steder, for havde man ikke brugt millioner i Jylland, så havde man haft pengene til andre formål i København. Side 2

3 Så vi formoder, at Marsengo har protesteret over denne lalleglade holdning, hvor man tror, at jo flere penge man bruger, jo bedre går det. Vi formoder, at Marsengo har prøvet på at komme igennem med sit argument om, at man ikke skulle bruge for mange penge, for det ville kunne ses på bundlinjen. Dette er, formodentlig, ikke faldet i god jord hos Hr. Kaae og co. Af den ene eller anden grund, synes Taxas ledelse meget fascinerede over Kaae som direktør. Men vi har tidligere været inde på, at Kaae ikke sagde op på sin tidligere arbejdsplads fordi han havde forvandlet den til en guldmine, snarere tværtimod. Og nu er Hr. Kaae så i færd med at bruge alle vognmændenes penge, uden at de får nogen ekstra ture ud af det. Vognmændene risikerer, at eventyret i Jylland kommer til at koste dem mange penge. Man kan nu engang ikke bruge millioner af kroner, uden at betale for det. Og hvis ikke Taxa 4x35 har haft pengene liggende på kistebunden (eller bunden af Skt. Jørgens Sø), så har de måttet låne dem og der er ingen der låner penge ud, uden at tage renter af dem. Så Taxa risikerer altså at skulle betale millioner i renter alene. Men dette vil naturligvis kunne ses på årets regnskaber, når de fremlægges på generalforsamlingen eller evt. på næste års regnskaber. Men så har direktøren formodentlig haft tid nok til at strikke en forklaring sammen. Men da regnskaberne under økonomichef Marsengo udviste overskud, så må der være en eller anden forklaring på, hvorfor Taxa har skilt sig af med ham. Og den mest nærliggende forklaring må være, at han er raget uklar med direktøren (og hans ved- Side 3

4 hæng). Marsengo har altid forekommet os som en mand, der foretrak den lidt forsigtige men sikre linje, frem for de store utopiske drømme der risikerede at blive til mareridt. I Taxas annonce står der i øvrigt, at Taxa 4x35 har en omsætning på 1 milliard kroner? Mon ikke den der har komponeret annoncen, ved en ren fejltagelse, er kommet til at medregne den omsætning, som de enkelte vognmænd har? Er det ikke lidt af en tilsnigelse? Taxas regnskaber plejer ikke at udvise en omsætning på 1 milliard kroner. Men nogle mennesker har det kun godt, når de lader deres storhedsvanvid få frit løb og her kan end ikke Baron von Münchhausen være med. Ind imellem bør man kigge på folks fortid, for at kunne gætte sig til, hvad de har at tilbyde fremtiden. Dette må specielt gælde for direktører. Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Svarskrift Om udfyldning af blanketten se vejledningen Rubrikker markeret med * skal være udfyldt. Flyt markør til næste felt med F11-tasten eller musen. I sagen Rubrik 1 Rettens sagsnummer BS 9-418/2012. Sagsøgerens navn og adresse Peter Kjærgaard, Troelsevej 304, 5491, Blommenslyst. Sagsøgtes navn og adresse Andris Ojars Kirsteins, Apotekervænget 37c, 4990, Sakskøbing. Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) Er sagsøgte momsregistreret. Ja: Nej: X * Sagsøgtes påstand Rubrik 2 Frifindelse. Eventuelt modkrav Svarskriftsblanket 2007 Svarskriftsblanket Svarskriftsblanket Domstolsstyrel- Side 19

20 Side 20

21 Civilretten, Fællessekretariatet, Vestensborg Allé 8, 4800, Nykøbing Falster. Sakskøbing d. 29. april Sagsnr. BS 9-418/2012. Svarskrift: Peter Kjærgaard mod Andris Ojars Kirsteins. Supplerende sagsfremstilling: A) Peter Kjærgaard, måske af mange bedre kendt som Danmarks svar på Nazi Tysklands legendariske propagandaminister Dr. Goebbels Henvisningen til, at mange måske bedre kender Peter Kjærgaard som Danmarks svar på Goebbels stammer tilbage fra 2006, hvor P. Kjærgaard skrev en artikel i Dansk Taxi Tidende (DTT) nr. 3, marts 2006 (se bilag 1), hvori P. Kjærgaard argumenterede for censur / indskrænkning af ytringsfriheden i taxibranchen. I KAT-Bladet nr. 2, feb/mar (se bilag 6), skrev vi, at Dansk Taxi Råd (DTR) ønskede at sidde alene på magten til information. Her blev anvendt ord som DTR-mafiaen samt en henvisning til Adolf Hitler (se bilag 6, side 15, linje 5-6). I TaxiDanmark nr. 2, februar 2006 (se bilag 3) har Tommy Verting, redaktør af TaxiDanmark, allerede, for første gang, skrevet en leder, hvori han forsvarer sin politik med at lade alle komme til orde ucensureret. Dette sker, fordi dette fagblad allerede Side 21

22 på dette tidspunkt, er blevet angrebet af P. Kjærgaard, fordi P. Kjærgaard ikke synes om, at alle har ret til en mening. Senere, i TaxiDanmark nr. 5, maj 2006 (se bilag 4), bringer TaxiDanmark et læserbrev fra undertegnede, hvori jeg for første gang sammenligner P. Kjærgaards livssyn med det diktatoriske, altså det livssyn som bl.a. Dr. Goebbels havde. Allerede overskriften nævner både Hitler og Goebbels. Læserbrevet blev kun bragt i forkortet udgave, godkendt af undertegnede, men kunne læses i sin helhed på bladets hjemmeside. Ligeledes kunne hele indlægget læses i KAT-Bladet nr. 3, mar/apr (se bilag 7), ligesom det ligger på hjemmesiden Peter Kjærgaard protesterede aldrig over dette indlæg, selvom han havde kendskab til det. Dette fremgår af DTT nr. 3, marts 2006, hvori P. Kjærgaard på side 21 kolonne 4 linje 1-11 skriver: Mest af alt minder Taxi Danmark nu om et KAT-blad i festskrud. Det er betryggende viden.. Han kan ikke skrive dette, medmindre han har læst begge blade. Derudover havde KAT- Bladet / Foreningen Københavns Aktive Taxiforening (KAT) den politik, ligeså længe foreningen eksisterede og bladet kom på papir, at sende et eksemplar af det pågældende blad til den person, i dette tilfælde Peter Kjærgaard, som vi tog under kærlig behandling. Af disse årsager, har P. Kjærgaard været fuldt ud vidende om hvordan mit og bladets syn var på ham. Peter Kjærgaard reagerede ikke. Derfor må jeg/vi antage, at han intet havde at indvende imod sammenligningen. Endvidere må der tages hensyn til, at dette ikke var noget personligt, men en generel opfattelse af alle der deler dette lidet flatterende livssyn, hvor man mener, at nogen er bedre end andre og derfor har ret til at sidde enevældigt på informationen. Side 22 Man bør måske også tage i betragtning, at Dr. Goeb-

23 bels var et særdeles intelligent og velbegavet menneske, han havde blot et lidet flatterende livssyn. Jeg mener, at mennesker med det syn på tilværelsen, at der er mennesker der har ret til at censurere andre, de kan sammenlignes med Hitler, Stalin, Goebbels, Beria m.fl. Alt dette skal huskes under hele sagsfremstillingen. B) Peter Goebbels er et udskud, der ikke hører til i et civiliseret samfund.. Citatet er forkert (se sagsøgerens bilag 1), der skulle rettelig stå: i et civiliseret demokrati.. Hvis man læser sagsøgerens bilag 1, side 34, så ser man straks, at dette synspunkt fremkommer straks efter, at der er skrevet om P. Kjærgaards syn på ytringsfriheden, hvor han prøvede at lukke fagbladet TaxiDanmark (se bilag 1, 3 og 5). Der skrives også, at P. Kjærgaard formodentlig ville hjernevaske alle vognmændene, hvis han fik lov. Det er P. Kjærgaards syn på ytringsfriheden, specificeret under punkt A), der ligger til grund for dette syn. C) noget der mestendels lever i skraldespandene og i kloakkerne.. Her vil jeg henvise til sagsøgerens bilag 1 side 34: Side 23

24 I DTR s blad portrætterer de Peter (Goebbels) Kjærgaard som en terrier. Da vi alle her på redaktionen er store dyrevenner, så vil vi gerne protestere på vore firbenede venners vegne. Ingen hunde kunne drømme om at forbyde andre hunde at gø! Vi ville nok snarere sammenligne Peter Goebbels med noget der mestendels lever i skraldespandene og i kloakkerne.. Her vil jeg pointere, at hvad det end er, der lever i kloakkerne og i skraldespandene, så er det dog Guds skabninger. Hverken Goebbels, Beria el. andre kan siges at være Guds skabninger, hvorfor det må være langt mere positivt at blive sammenlignet med disse væsener end med Goebbels etc. Og sammenligningen med Dr. Goebbels har Peter Kjærgaard aldrig protesteret over, uanset at han har haft 6 år til det. I øvrigt er P. Kjærgaard blevet nævnt med en sammenlignelig betegnelse i Bilag 11, uden protest. D) ideer, der burde være afgået med døden samtidigt med den legendariske Nazi leder og hans tro følgesvende.. Her er der tale om et angreb på ideer, hvilket klart fremgår af sagsøgerens bilag 1 side 34. Der er altså ikke tale om et personligt angreb, men derimod om et angreb på ideer. E) Er det fordi, det ikke stemmer overens med hans livsopfattelse, at arierne skal sidde på magten og at ingen skal Side 24

25 have lov til at drage deres beslutninger i tvivl?. Arierne betyder blot folk af indoeuropæisk oprindelse, herunder bl.a. også perserne. Her godt nok brugt som herrefolket, altså dem der bestemmer. Men under henvisning til Peter Kjærgaards artikel i DTT nr.3, marts 2006 (bilag 1), så må dette være helt i sin orden, idet P. Kjærgaard her argumenterer for, at ingen andre end de udvalgte må udtale sig. F) fra.. Stræk armen skråt fremad og opad og slå hjernen Dette henviser atter til, at P. Kjærgaard har udtrykt ønske om at censurere ytringsfriheden i taxibranchen, således at kun de rigtige meninger kom til orde. Hermed må udtrykket være retfærdiggjort, idet det at stække armen skråt fremad og opad er blevet brugt af både fascister og socialister. Der er her tale om et udtryk for, at man ikke må tænke selvstændigt. At lederne ikke ønsker selvstændig tænkning blandt de menige medlemmer. G) har sejret.. Klap hælene sammen og stræk armen frem, idiotien Denne linje kommer umiddelbart efter, at der har været et afsnit (se sagsøgerens bilag 1), hvori beskrives det faktum, at det er Københavnerne der sidder på magten mens de øvrige betaler i DTR. I DTR har man 1 stemme pr. vogn mens der gives rabat til de bestillingskontorer, der har flest vogne, altså Københavnerne. Det synes ikke helt rimeligt, at dem der betaler mindst pr. bil har Side 25

26 den største indflydelse. Samtidigt er det bestillingskontorspamperne der sidder på stemmerne og ikke den enkelte vognmand. Dette kan vel bedst sammenlignes med fagforeningerne før i tiden her betalte alle men kun pamperne havde stemmer. Dette har ikke nødvendigvis noget med P. Kjærgaard at gøre, selvom han formodentlig kan lide systemet. Dette er en generel betragtning. H) At Peter Kjærgaard igennem hele artiklen er benævnt som Peter Goebbels eller Dr. Goebbels, kan ikke siges at være en ringeagtsytring, idet Peter Kjærgaard ikke tidligere igennem 6 år har gjort indsigelser imod denne benævnelse. Peter Kjærgaard kunne allerede i 2006 have nedlagt protest imod denne benævnelse, men ved ikke at gøre det, så må han have accepteret tiltaleformen. Se tillige under A). I) At sagsøgeren igennem 25 år har været både bestyrelsesmedlem etc. betyder ikke, at han skulle have en specielt høj moralsk standard, etik el.lign. Her skal blot nævnes Nordisk Fjer, Thorsen, Fritz Clausen, Quisling, Lenin m.fl. Dette kan ligeså godt tyde på, at dem der afgiver stemmerne, de ikke er alt for intelligente og derfor lader sig narre af folks smukke ord og løfter. J) Pågældende artikel tager tilsyneladende udgangspunkt i det forhold, at sagsøgeren for nogle år siden på vegne af Droskeselskabet Odense Taxa AmbA afviste at medvirke til distri- Side 26

27 bution af tidsskriftet Taxi Danmark til selskabets medlemmer. Sagsøgeren har ikke i øvrigt søgt hverken at censurere i bladets indhold eller at hindre dets udgivelse.. Gyldendals Den Danske Ordbog: Uddele: -r, uddelte, uddelt; fordele blandt flere personer. (mindre formelt) dele ud, jf. omdele. Distribuere: -r, -de, -t; sende ud til salg i detailforretninger; fordele til forbrugere typisk varer el. aviser el. lign. SYN sprede, omdele (NGN distribuerer NGT (til NGN/NGT)). Droskeselskabet Odense Taxa AmbA har på intet tidspunkt medvirket til at uddele el. distribuere fagbladet TaxiDanmark, de har blot tilladt bladet at blive lagt på bestillingskontorets kontor på skranken (600cm2), således at vognmænd og chauffører der kørte i selskabet frit og gratis kunne hente fagbladet og på denne måde få fri og ucensureret information om erhvervet. Se i øvrigt bilag 3. Af dette bilag fremgår det, at TaxiDanmarks redaktør, ligesom mig/os, ikke er enig i Peter Kjærgaards påstand om, at han ikke prøvede på at censurere bladet, modarbejdede bladets frie og gratis omdeling til medlemmerne. Peter Kjærgaard havde dog ingen problemer med bladet, da han selv skulle til orde, hvilket også fremgår af bilag 3, ligesom der er et eksempel herpå i bilag 2 side 8-9. K) Men når sagsøgeren som et gennemgående tema i artiklen tillægges nazistiske livsanskuelser, så Sagsøgeren tillægges ikke nødvendigvis nazistiske Side 27

28 livsanskuelser generelt, men for så vidt angår sagsøgerens opfattelse af ytringsfriheden og den fri og ucensurerede presse, så tillægges P. Kjærgaard livsanskuelser, der er helt på linje med bl.a. den nazistiske, den kommunistiske, den fascistiske, den socialistiske etc. Dette ene og alene på grund af sagsøgerens handlinger tidligere, som det fremgår af bilagene. Peter Kjærgaard har som tidligere pointeret, haft mulighed for at gøre indsigelser imod min/vores opfattelse af ham siden begyndelsen af år 2006; dette er ikke sket altså må han have accepteret beskrivelsen af ham. L) At Peter Kjærgaard godt kan tåle modsigelser og en kritisk debat, må stå til troende. I bilag 14, KAT-Bladet nr. 10, december 2009 ses en artikel med overskriften Peter Kjærgaard klar med ny arbejdsgiverforening.. Artiklen er fremkommet fordi Peter Kjærgaard startede en ny arbejdsgiverforening, tilsyneladende fordi han blev barnligt sur over ikke at blive valgt som næstformand i en eksisterende arbejdsgiverforening. Dette kommer også frem i artiklen i bilag 15, hvor P. Kjærgaard opstiller til den ene næstformandspost i DTR. Så hvad P. Kjærgaard kan tåle og ikke kan tåle, det må være til diskussion. M) Når Peter Kjærgaard er blevet nævnt i KAT-Bladet, så har det som oftest været med et øgenavn, se bilagene Dette er der ikke blevet protesteret over i mere end 6 år, hvorfor det må antages, at han har accepteret øgenavnene, som også nævnt under A). Side 28

29 Med venlig hilsen Andris Ojars Kirsteins, Apotekervænget 37c, 4990, Sakskøbing. Bilagsfortegnelse: Bilag nr.1: Dansk Taxi Tidende nr.3,marts Forside, side3 og side Bilag nr.2: TaxiDanmark november Forside, side 3 og side 8-9. Bilag nr.3: TaxiDanmark nr.2,februar Forside, side og side 16. Bilag nr.4: TaxiDanmark nr.5,maj Forside, side Bilaget er magen til bilag 7, KAT-Bladet nr.3,mar/ apr Bilag nr.5: TaxiDanmark nr.12, december Forside, side 3-4 og side 19. Bilag nr.6: KATBladet nr.2,feb/mar Forside, side og bagside. Bilag nr.7: KATBladet nr.3,mar/apr Forside, side 2-13 og bagside. og bagside. Bilag nr.9: KATBladet nr.3,mar Forside, side 2 Bilag nr.10: KATBladet nr.4,apr Forside, side 2-6, side 7-10 og bagside. Bilag nr.11: KATBladet nr.5,maj Forside, side 2, side 3-6 og bagside. Side 29

30 Bilag nr.12: KATBladet nr.3,mar Forside, side 9-13 og bagside. Bilag nr.13: KATBladet nr.4.apr Forside, side 5-10 og bagside. Bilag nr.14: KATBladet nr.10.dec Forside, side 7-8 og bagside. og bagside. og bagside. Bilag nr.15: KATBladet nr Forside, side Bilag nr.16: KATBladet nr.4,2011. Forside, side 2-4 Selv med al den reklame vi her i bladet har givet Hr. Peter Kjærgaard, så lykkedes det ham ikke at blive valgt til næstformandsposten i DTR. Man kan så spørge sig selv, om de stemmeberettigede havde gennemskuet Hr. Peter Kjærgaard eller om de bare er for kloge til at tro på hvem som helst. Når nu retssagen kommer for, så glæder vi os til at høre, hvorfor Hr. Peter Kjærgaard ikke har reageret alle de andre gange, hvor han er blevet nævnt med både navn og diverse øgenavne. Taxa søger ny økonomidirektør? Side 30

31 I den efterfølgende annonce, hvor Taxa 4x35 søger ny økonomidirektør, der skal de have en der kan det hele. Den nye mand skal udfordre vanetænkning og forberede reformering af hele branchen. Hvis reformering betyder el-biler, opkøb af centraler og ansættelse af endnu flere personer med flotte titler, så var det nok bedre, om Taxa ansatte en helt ny administrerende direktør. Som det går nu, hvor man ikke engang kan holde generalforsamling til aftalt tid, og samtidigt har truet vognmænd der har kørt år, til at tage et kursus, hvor de slet ikke må nævne Taxa, men kurset skal tages, for at køre med Taxas stjernekunder. Og man kan så sidde nede på Taxas kontor og bestemme, hvem der er stjernekunder og hvem der ikke er. Måske var det bedre, om Taxa outsourcede direktøren til Bangladesh, hvor hans tidligere resultater er havnet. Side 31

32 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør KAT-Bladets 375,- kr. kvartalet. redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Jensen, Kurt Petersen & Andris Kirsteins. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 32

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

DOMUS Codan / TM Taxi

DOMUS Codan / TM Taxi Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? April 2007. 28. Årg. Nr. 4. DOMUS

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2007. 28.Årg. Nr. 10. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk Januar 2014 19. årgang nr. 1 Bestillingskontorerne går i panik hvis de mister deres Cash flow Dansk Erhverv: Bestillingskontorer skal ikke være obligatoriske Endetalsundersøgelsen kan ikke bruges til noget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere